BUDOVA MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PASÁŽ A PARKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUDOVA MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PASÁŽ A PARKING"

Transkript

1 BUDOVA MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PASÁŽ A PARKING 1

2 ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 DEFINICE... 3 ČLÁNEK 2 ÚČEL DOMOVNÍHO ŘÁDU... 3 ČLÁNEK 3 PLATNOST DOMOVNÍHO ŘÁDU... 4 ČLÁNEK 4 POPIS BUDOVY... 4 ČLÁNEK 5 ÚKOL SPRÁVCE NEMOVITOSTI... 5 ČÁST B - OBCHODNÍ PASÁŽ A PARKOVIŠTĚ... 6 ČLÁNEK 6 SOUKROMÉ PROSTORY Popis Stav soukromých prostor při uzavírání nájemní smlouvy Stav soukromých prostor při ukončení nájemní smlouvy... 6 ČLÁNEK 7 SPOLEČNÉ PROSTORY A ZAŘÍZENÍ Společné prostory a zařízení užívané nájemci Společné prostory, jež nejsou nájemcům přístupny... 7 ČLÁNEK 8 VŠEOBECNÉ ZÁSADY... 8 ČLÁNEK 9 PŘÍSTUP BEZPEČNOST Otevírací doba pasáže Přístup Bezpečnostní služba... 9 ČLÁNEK 10 TECHNICKÉ SPECIFIKACE BUDOVY, KTERÉ JE NUTNO RESPEKTOVAT ČLÁNEK 11 ÚDRŽBA SOUKROMÝCH PROSTOR ČLÁNEK 12 SKLADOVÁNÍ UVNITŘ SOUKROMÝCH PROSTOR ČLÁNEK 13 PŘÍSTUP Z DŮVODŮ ÚDRŽBY A OPRAV ČLÁNEK 14 ZPRACOVÁNÍ ODPADU, HYGIENA Butiky a nákupní střediska Restaurace Všeobecná ustanovení ČLÁNEK 15 VNITŘNÍ ÚPRAVA SOUKROMÝCH PROSTOR Povolení STANDARDNÍ ÚPRAVA Nastěhování a vystěhování ČLÁNEK 16 RESPEKTOVÁNÍ ARCHITEKTURY BUDOVY ČLÁNEK 17 ZVLÁŠTNÍ SLUŽEBNOSTI ČLÁNEK 18 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR ČLÁNEK 19 REKLAMY A VÝVĚSKY ČLÁNEK 20 UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ Vjezd Ostatní ustanovení Skladování ČLÁNEK 21 VŠEOBECNÁ NAŘÍZENÍ PLATNÁ V HL. M. PRAZE ČLÁNEK 22 ZODPOVĚDNOST NÁJEMCE ČLÁNEK 23 TELEFON Všeobecná ustanovení ČLÁNEK 24 SPOLEČNÉ NÁKLADY

3 ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Definice Budova: nemovitost nacházející se mezi ulicí Na Příkopě a náměstím Ovocný Trh, projektovaná jako nájemní kancelářské prostory, obchodní plochy a parkoviště, včetně pasáže přístupné veřejnosti a společných prostor. Společné prostory: části budovy, jež nejsou určeny k výhradnímu užívání Nájemcem, jsou užívány všemi Nájemci společně, a dále veškeré plochy v budově sloužící k zajištění celkového provozu budovy. Nákupní střediska: obchodní plochy označené jako obchody č. 1 a 8 Domovní řád: domovní řád budovy Myslbek Nájemní smlouva: smlouva podepsaná mezi Pronajímatelem a Nájemcem týkající se pronajatých prostor v budově Nájemci: Nájemci obchodních ploch či Nájemci kancelářských prostor nebo jiné osoby určené nájemcem po předchozím souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel: Myslbek, a.s. nebo jakákoliv strana jmenovaná Myslbek, a.s. Pasáž: část budovy Myslbek sestávající z přízemního podlaží spojujícího ulici Na Příkopě a náměstím Ovocný Trh, a z podlaží prvního patra přístupného z přízemí dvěma eskalátory, schodištěm a výtahem. Parkoviště: část budovy umístěná v druhém, třetím a čtvrtém suterénním podlaží. Soukromé prostory: části budovy pronajaté Nájemci a určené k výhradnímu užívání tímto Nájemcem. Správce nemovitosti: PBW Czech Republic s.r.o. nebo jakákoliv strana určená PBW Czech Republic Restaurace: plocha restaurace nacházející se v prostoru obchodní pasáže označená jako obchod č.12. Obchod(y): veškeré obchodní jednotky, t.t. butiky, Nákupní střediska, restaurace v obchodní pasáži. Obchodní pasáž: obchodní část budovy a s ní související společné prostory označené jako obchody č. 2 až 7, 9 až 11, 13 až 20, 21 až 25. Článek 2 Účel Domovního řádu Tento Domovní řád vypracoval pronajímatel budovy za následujícím účelem: Stanovit soukromé prostory budovy určené k výhradnímu používání Nájemcem, a společné prostory budovy určené ke společnému užívání Nájemci. Vypracovat vhodná pravidla nezbytná pro odpovídající správu budovy a řádné provozování společných služeb poskytovaných v budově Vymezit základní práva a povinnosti Nájemců v soukromých prostorách jakož i ve společných prostorách Dále má Domovní řád za úkol zajistit vhodné obchodní prostředí pro budovu jako celek. Nájemce se tudíž zavazuje podporovat dodržování tohoto Domovního řádu. Nájemce se zavazuje, že jeho personál, zákazníci, dodavatelé a návštěvníci budou Domovní řád respektovat. Každý nájemce určí svého zástupce, jenž bude zodpovědný za dodržování Domovního řádu. Tento zástupce bude Nájemcem jmenován za účelem navázání a zajišťování styku se Správcem budovy ve specifických záležitostech. Tento zástupce bude oficiálně představen Správci nemovitosti. 3

4 Článek 3 Platnost Domovního řádu Domovní řád vstoupí pro každého nájemce i jakéhokoliv uživatele jakékoliv části budovy v platnost ke dni jejího otevření. Domovní řád bude nájemci předán při podpisu nájemní smlouvy, jejíž je nedílnou součástí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními Domovního řádu a nájemní smlouvou platí ustanovení nájemní smlouvy. Pronajímatel má právo upravovat Domovní řád tak, aby zajistil optimální správu budovy. Každá úprava bude uplatňována poté, kdy byla nájemcům oznámena písemnou formou a její obdržení bylo potvrzeno nájemcem. Článek 4 Popis budovy 4.1 Umístění Budova se nachází v historickém středu města v prvním pražském obvodě (Praha 1) mezi ulicí Na Příkopě a Ovocný Trh. Budova je ohraničena: Na jižní straně: ulicí Na Příkopě (pěší zóna v ulici Na Příkopě končí na úrovni křižovatky ulic Na Příkopě a Panská) Na severní straně: náměstím Ovocný trh Na západní straně: dvorem společným se sousední budovou Na východní straně: dvorem společným se sousední budovou Budova je situována v blízkosti těchto stanic či zastávek MHD: Metro: Můstek (trasy A a B) náměstí Republiky (trasa B) Tramvaj: náměstí Republiky, Senovážné náměstí, Národní třída Taxi: Na Příkopě, Václavské náměstí 4.2 Zóny budovy Budova zahrnuje čtyři jednotlivé zóny : kancelářské prostory, obchodní pasáž, parkoviště a společné prostory zahrnující vedlejší prostory. Kancelářské prostory Kancelářské prostory jsou rozděleny na tři části a disponují třemi vstupními halami: Hala č. 1, jejíž adresa je Na Příkopě 21, zahrnuje recepci umístěnou v přízemí a kancelářské prostory rozložené mezi druhým a šestým patrem. Hala č. 2, jejíž adresa je Na Příkopě 19, zahrnuje recepci v přízemí a kancelářské prostory rozložené mezi druhým a šestým patrem. Hala č. 3, jejíž adresa je Ovocný Trh 8, zahrnuje recepci v přízemí, lobby v prvním patře, kancelářské prostory rozložené mezi prvním a šestým patrem. Kancelářské prostory v pátém patře mají přístup na otevřené terasy Obchodní pasáž Obchodní pasáž je situována v prvním suterénu, v přízemí a v prvním patře budovy a dělí se na pasáž a obchody Pasáž je tvořena veřejným průchodem umístěným: - v přízemí budovy, jež spojuje Na Příkopě a náměstí Ovocný Trh - v prvním poschodí budovy, které je přístupné z přízemí prostřednictvím dvou eskalátorů, schodištěm a výtahem 4

5 Obchody zahrnují nákupní střediska, butiky a restauraci. Nákupní střediska a butiky mají přímý přístup do obchodní pasáže. Vstupy do restaurace se nacházejí na straně Ovocného Trhu a v prvním poschodí obchodní pasáže. Restaurace zahrnuje komunikační prostor situovaný na úrovni prvního suterénu, který spojuje prostor nákladních výtahů s výtahy pro dodávky určené restauraci. Parkoviště Parkoviště čítá celkem 324 parkovacích stání umístěných na třech podlažích. Vjezd do parkoviště je z tunelu situovaného v Panské ulici, který vede pod ulicí Na Příkopě a do parkoviště budovy ústí v druhém suterénu. Výjezd z parkoviště je z druhého suterénu a vede do Ovocného Trhu a poté do Celetné ulice. Druhý suterén budovy obsahuje 61 stání s výtahem a schodištěm vedoucími do hal č. 1,2,3. Třetí suterén budovy obsahuje 129 stání s výtahem a schodištěm vedoucími do hal č. 1,2,3. Čtvrtý suterén budovy obsahuje 134 stání s výtahem a schodištěm vedoucími do haly č. 1. Společné prostory včetně vedlejších ploch Společné prostory zahrnují společné prostory kancelářských ploch, společné prostory parkovišť, společné prostory obchodní pasáže a společné prostory budovy, které jsou společné kancelářským prostorám, parkovišti a obchodní pasáži. Článek 5 Úkol Správce nemovitosti Pronajímatel pověřil správou budovy Správce nemovitosti, jehož úkoly jsou následující: Správa budovy V zastoupení pronajímatele spravuje Správce nemovitosti celou budovu, pečuje o údržbu společných prostor, zajišťuje údržbu technického vybavení, dbá o uplatňování ustanovení nájemních smluv a domovního řádu, podle nichž se řídí používání soukromých prostor a společných prostor. Bezpečnost budovy Správce nemovitosti zajišťuje bezpečnostní služby požadované k udržování pořádku v budově. Správce nemovitosti má právo provádět cvičení zaměřená na evakuaci budovy v souladu s požárními předpisy. Po předchozím upozornění může správce nemovitosti nebo jeho zástupce vstupovat do soukromých prostor za účelem kontroly jejich momentálního stavu. Pojištění budovy Jménem pronajímatele provádí správce nemovitosti veškeré úkony spojené s pojištěním budovy. Správce nemovitosti nebo jakákoliv jiná ustanovená strana dohlíží jménem pronajímatele na to, zda jsou pojistné smlouvy uzavírané nájemci v souladu s ustanovením jejich nájemní smlouvy. Společné služby poskytované v budově Správce nemovitosti je pověřen organizováním a řízením společných služeb poskytovaných v budově. Za tímto účelem správce najme personál či objedná příslušné služby u subdodavatelů. Správce nemovitosti stanoví rozsah jejich práce. Rozpočet výdajů na služby poskytované v budově Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen vypracováním rozpočtu výdajů na služby poskytované v budově. Správce nemovitosti vede záznamy o výdajích na služby a zajišťuje podle příslušných pravidel rozpis určující výši poplatků za služby připadající na nájemce podle jejich nájemní smlouvy. 5

6 ČÁST B OBCHODNÍ PASÁŽ A PARKOVIŠTĚ B 1 SOUKROMÉ PROSTORY + SPOLEČNÉ PROSTORY Článek 6 Soukromé prostory 6.1 Popis Soukromé prostory jsou takové prostory, které jsou pronajaty jakýmkoliv nájemcem budovy a jsou určeny k jeho výhradnímu použití, tj. prostory dané nájemci k dispozici na základě ustanovení jeho nájemní smlouvy (kanceláře, obchody, skladovací prostory, parkovací prostory) Soukromé prostory zahrnují zejména: A/ Část prostor, jejíž údržba a opravy jsou prováděny nájemcem na účet nájemce: - veškeré instalační prvky v obchodě, ať již byly dodány nájemcem nebo pronajímatelem, - podlahové krytiny - podhledy - dveře a podestové dveře - okna a výklady obchodů, - obklady a nátěry stěn, - povrchová úprava příček a malířské práce tam, kde je lze aplikovat, - veškeré přístupové dveře a otvory, které umožňují přístup do společných prostor a k technickému vybavení v soukromých prostorách. Pro veškeré změny prováděné nájemcem v soukromých prostorách je zapotřebí předchozího souhlasu pronajímatele nebo jeho zástupce. B/ Část prostor, jejichž údržba či renovace je prováděna pronajímatelem na účet nájemce, přičemž takováto část prostor obsahuje mimo jiné následující vybavení: - veškerá potrubí, stoupačky, vedení uvnitř soukromých prostor určené k výhradnímu používání nájemcem, které jsou používány pro rozvod vody a elektřiny nebo telekomunikací, vzduchotechniky, či pro odvod odpadních vod Stav soukromých prostor při uzavírání nájemní smlouvy Nejpozději v první den platnosti nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a správcem nemovitosti Stav soukromých prostor při ukončení nájemní smlouvy Při odchodu nájemce a nejpozději v poslední den trvání nájemní smlouvy bude stav soukromých prostor s odhadem škod, v případě, že nějaké budou, konstatován a zapsán do předávacího protokolu, který bude podepsán zástupcem nájemce a správcem nemovitosti. Čtyři měsíce před odchodem nájemce lze provést předběžný odhad stavu příslušných prostor za účelem informování nájemce o škodách, které bude třeba odstranit. článek 7 Společné prostory a zařízení 7.1. Společné prostory a zařízení užívané nájemci Kancelářské společné prostory zahrnují zejména: - vstupní haly, - schodiště, - výtahy, - podesty, 6

7 - společná sociální zařízení, - technické prostory náležející k Obchodní pasáži, - veškeré movité předměty a zařízení určené ke společnému užívání. - veškeré společné instalace a služby, které již existují nebo které by mohly být instalovány pro zvlášť stanovené použití v prostorách parkoviště. Společné prostory a zařízení v parkovišti zahrnují zejména: - tunely a rampy - přístupy - schodiště - výtahy - podesty - technické prostory náležící k parkovištím - veškeré movité předměty a zařízení určené ke společnému užívání, - veškeré společné instalace a služby, které již existují nebo které by mohly být instalovány pro zvlášť stanovené použití v prostorách parkoviště. Společné prostory a zařízení budovy zahrnují zejména: - kancelář Správce nemovitosti, - místnost pro bezpečnostní služby, - prostor pro skladování odpadů, - atria, terasy - technické prostory budovy, - veškeré movité předměty a zařízen určené ke společnému užívání - veškeré společné instalace a služby, které již existují nebo které by mohly být instalovány pro zvlášť stanovené použití v budově Společné prostory, jež nejsou nájemcům přístupny Společné prostory, do nichž je přístup povolen pouze Správci nemovitosti a dodavatelům, kteří jsou k tomuto Správcem nemovitosti pověřeni, zahrnují zejména: - technické prostory, v nichž jsou instalovány bojlery, klimatizační, větrací, elektrické, telekomunikační a další přídavné technické systémy - technická jádra, vodovodní stoupačky - odpady vody, odtoky pro dešťovou vodu - kanalizační odpady a přídavná zařízení včetně jejich větracích systémů - společná sociální zařízení, umývárny, toalety a k nim náležející prostory - vodovodní, plynové a elektrické vedení a jejich příslušenství - veškerá společná zařízení v budově, tj. hlavní vodoměry, plynoměry a elektroměry - zařízení pro odsávání vzduchu, zařízení mechanického větrání a k nim náležející vedení - systém pro odvod vody z teras - motory a veškeré přístroje - strojovna výtahů - místnost kontroly - kontrolní systém správy budovy a zařízení a instalace kontroly vstupu do budovy - terasy, jež nejsou přístupné veřejnosti. Pokud vede přístup do společných prostor a ke společnému zařízení přes soukromé prostory nájemce, je nájemce povinen udržovat k nim neustále volný přístup za účelem jejich údržby. 7

8 B2 UŽÍVÁNÍ SOUKROMÝCH PROSTOR článek 8 Všeobecné zásady Každý nájemce bude mít právo užívat soukromé prostory určené jako pronajatá plocha podle nájemní smlouvy pod podmínkou, že takovéto užívání nebude zasahovat do práv ostatních nájemců v budově, nebude narušovat celistvost budovy, a podřídí se ustanovením tohoto domovního řádu. článek 9 Přístup Bezpečnost Otevírací doba pasáže Pasáž Otevírací doba pasáže je stanovena od pondělí do soboty od 8:30 do 20:30 a v neděli od 9:30 do 20:30h Butiky a nákupní střediska Otevírací doba obchodních jednotek je stanovena od pondělí do neděle od 9:00 do 19:00. V případě, že se nájemce rozhodne prodloužit otevírací dobu jednotky za časy vymezené v části 9.0.1, je o takovém úmyslu povinen informovat pronajímatele a přispět na náklady spojené s dodatečným provozem pasáže. Souhlas se změnou otevírací doby pak bude platný až po písemném vyjádření pronajímatele Restaurace v přízemním podlaží: pondělí neděle od 11:00 do 23:30 hodin v prvním patře: pondělí neděle 9:00 19: Přístup Příchozí pěšky Personál nájemce Personál nájemce má právo přístupu do budovy 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Mimo otevírací dobu pasáže tak, jak je uvedena v ustanoveních 9.0.1, se personál nájemce bude hlásit u pracovníků bezpečnostní služby budovy Na Příkopě 19. Po předložení platné osobní vstupní karty pracovníci bezpečnostní služby budovy umožní pracovníkům nájemce vstup do pasáže. Tyto osobní vstupní karty se stálou či dočasnou platností bude vydávat správce nemovitosti na základě písemné žádosti nájemce. Veřejnost Veřejnost má právo přístupu do pasáže tak, jak je uvedeno v ustanovení Veřejnost má přístup do obchodů tak, jak je uvedeno v a Po 20:30 bude přístup pro veřejnost do nákupního střediska 1 zajištěn vchodem a východem z ulice Vozidla Společná příjezdová rampa do parkovišť Myslbeku a Metrostavu Příjezdová rampa umístěná v Panské ulici, která vede pod ulici Na Příkopě a ústí do budovy Myslbek, je společnou příjezdovou rampou do parkovišť Myslbeku a Metrostavu. Po zaústění do budovy Myslbek se společná rampa dělí na dvě, z nichž jedna vede do parkoviště Myslbek a druhá vede do parkoviště budovy Metrostavu. Vjezd na tuto společnou rampu i do parkovišť je zakázán vozidlům s pohonem na kapalný plyn ( LPG a NPG ). 8

9 Nájemci parkoviště Nájemci parkoviště mají právo vjezdu na společnou rampu a do parkoviště Myslbek 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po ověření magnetické karty pro vstup do parkingu na začátku rampy. Takovéto magnetické karty s dočasnou nebo stálou platností vydá Správce nemovitosti na základě písemné žádosti nájemce. Na každé parkovací stání bude vydána jedna magnetická karta. Návštěvníci Návštěvníci mohou na rampu vjet pouze v tom případě, že s tím souhlasí navštěvovaný nájemce, a dále pod podmínkou, že na parkovišti zbývají volná stání. Souhlas s návštěvou potvrzuje nájemce předem písemně nebo telefonicky na správu budovy ( tel ) nebo dispečink bezpečnostní služby ( tel ). Za účelem ohlášení příjezdu mohou návštěvníci použít domácí telefon umístěný u vjezdu na rampu návštěvníci se jeho prostřednictvím ohlásí na dispečink bezpečnostní služby, která jim otevře závoru na vjezdové rampě. Neohlášeným návštěvníkům bude vjezd do tunelu odepřen a budou muset rampu parkoviště uvolnit. Po zaparkování vozidla půjdou návštěvníci do haly navštěvované strany a ohlásí se u pracovníků recepce. Od navštěvovaného nájemce je možno požadovat úhradu za použití parkoviště jeho návštěvníkem, a to podle délky parkování. Podmínky používání parkoviště jsou upřesněny v článku 20 domovního řádu Zásobování Butiky Zásobování butiků bude zajištěno přes pasáž. Zásobování obchodů bude zajištěno mimo otevírací dobu pasáže. Nákupní střediska Zásobování nákupních středisek 1 a 8 bude zajištěno ze zásobovacího prostoru. Vrata zásobovacího prostoru budou otevřena od 7:00 do 19:00 hodin. Zásobovací vozy zajíždějící do zásobovacího prostoru nepřesáhnou * výšku a váhu 8 tun. Zásobovací prostor zahrnuje i výtahovou plošinu společnou pro nákupní střediska 1 a 8, a dále zvláštní výtah pro každé nákupní středisko zajišťující přepravu do zásobovací zóny (-1). Restaurace Dodávky do restaurace budou zajišťovány ze zásobovacího prostoru. Vrata zásobovacího prostoru budou otevřena od 7:00 do 19:00 hodin. Zásobovací vozy zajíždějící do zásobovacího prostoru nepřesáhnou 4 výšku a váhu 8 tun. Zásobovací prostor zahrnuje i výtahovou plošinu, 2 výtahy zajišťující přepravu do nákupních středisek a technologie budovy a 2 výtahy zajišťující přepravu do restaurace, z nichž bude jeden určen k zásobování zbožím, druhý k odvozu odpadků Bezpečnostní služba Bezpečnostní služba v budově působí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Bezpečnostní služba sídlí v přízemí haly 2, v blízkosti místa recepce haly. Úkoly bezpečnostní služby v rámci budovy obsahují: - kontrolu vstupu do budovy tak, jak je popsána výše - kontrolu informací poskytovaných kamerami osazenými v budově - hlídky v budově. Každý nájemce bude stále plně zodpovědný za řádné zamykání svých podestových dveří vedoucích do pronajatých soukromých prostor, jakož i veškerého nábytku, vybavení, zboží či dalších objektů umístěných uvnitř soukromých prostor. 9

10 článek 10 Technické specifikace budovy, které je nutno respektovat Technické specifikace, které je nutno respektovat v průběhu prací spojených s úpravou obchodů, jsou upřesněny ve Specifikacích prací spojených s úpravou přiložených k nájemní smlouvě. Jakékoliv instalační práce, které by takovýmto technickým specifikacím neodpovídaly, musí být předem schváleny správcem budovy. K udělení tohoto povolení může správce nemovitosti na náklady nájemce konzultovat tuto otázku s architektem budovy nebo jakoukoliv jinou povolanou stranou. článek 11 Údržba soukromých prostor Za údržbu soukromých prostor tak, jak jsou definovány ve výše uvedeném článku 6, zodpovídá nájemce. Nájemce bude na své náklady udržovat v dobrém stavu své soukromé prostory včetně vstupních dveří do soukromých prostor, jakož i veškerá okna a dveře soukromých prostor. Správce nemovitosti bude nájemci k dispozici pro případné rady a pomoc při výběru firem zajišťujících takovouto údržbu. Za vnější čištění oken je zodpovědný správce nemovitosti. článek 12 Skladování uvnitř soukromých prostor Hořlavé látky či zboží podléhající zkáze budou v soukromých prostorách skladovány v souladu s tímto domovním řádem a příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy. Skladování takovýchto látek musí mít předchozí souhlas správce nemovitosti, jakož i předchozí povolení příslušného úřadu v případě, že je toto vyžadováno. Takovéto skladování nebude ostatní uživatele budovy nijak obtěžovat a bude podmíněno zvláštní pojistkou, jež bude uzavřena ještě před uskladněním. Skladování jakýchkoliv nebezpečných, zdraví škodlivých či páchnoucích produktů, kupříkladu uhlovodíků či jakýchkoliv těkavých či hořlavých produktů je přísně zakázáno, a to i v parkovištích a jiných částech budovy. Výjimka se vztahuje na dodávky nezbytné pro provoz kopírovacího a kancelářského vybavení. článek 13 Přístup z důvodů údržby a oprav K přístupu do soukromých prostor z důvodů údržby a oprav dostanou dodavatelské společnosti a jejich personál předchozí souhlas nájemce. článek 14 Zpracování odpadu, hygiena 14.1-Butiky a nákupní střediska Butiky a střediska budou používat společné prostory na ukládání odpadů vybavené zhutňovačem odpadů. Přístup k prostorám na ukládání odpadu pro butiky a nákupní střediska je od 7 hodin do 19 hodin nebo na vyžádání přes dispečink ostrahy Restaurace Restaurace bude používat prostoru pro ukládání odpadu vyhrazeného pro její vlastní používání. Tento prostor bude vybaven místností pro suchý odpad a místností pro vlhký odpad. Přístup do prostoru na ukládání odpadu je jejich zásobovacími výtahy Všeobecná ustanovení Odpad se doporučuje třídit. Odpad, který podléhá rozkladu čí znečišťuje, musí být zabalen do papírových či plastikových pytlů. S kontejnery na odpady je třeba manipulovat opatrně, poklopy kontejnerů musí být uzavřeny a okolí kontejnerů na odpady musí být udržováno v čistotě. 10

11 Vylévání hořlavých či nebezpečných látek do odpadového vedení soukromých prostor, jmenovitě vedení napojeného na kanalizační síť, je přísně zakázáno. Vodovodní kohoutky, rozvody vody, zařízení a vybavení na úpravu vody v rámci soukromých prostor musí být udržováno v dobrém provozuschopném stavu a okamžitě opraveno, aby se zamezilo jakékoliv ztrátě vody či jiným potížím v souladu s ustanoveními článku 6.1. článek 15 Vnitřní úprava soukromých prostor Povolení Veškeré práce prováděné v rámci soukromých prostor včetně vnitřních úprav podléhají předchozímu souhlasu správce nemovitosti. Správce nemovitosti je pronajímatelem pověřen podat jménem nájemce žádost o jakákoliv příslušná úřední povolení potřebná k provádění takovýchto prací. Dokumentace, kterou nájemce předloží správci nemovitosti za účelem získání zmíněného předchozího a žádosti o úřední povolení, bude obsahovat popis, odhadované náklady a výkresy týkající se prací, jež mají být provedeny. Po dokončení veškerých prací správce nemovitosti ověří, zda dokončené práce odpovídají dříve předložené a schválené dokumentaci. Práce prováděné v rámci soukromých prostor jsou realizovány na náklady, na výhradní zodpovědnost a na vlastní riziko nájemce. Práce, které eventuelně bude nutno vykonat mimo nájemcovy soukromé prostory, budou muset být nejprve správcem nemovitosti schváleny a jím kontrolovány Standardní úprava Rozpis prací Práce spojené s vnitřními úpravami vykonávané nájemcem budou v souladu s tímto domovním řádem, v žádném případě nebudou zasahovat do běžných činností dalších nájemců ani do provozu budovy jako takové. Pokud by práce, které mají být vykonány, vyžadovaly přerušení běžného provozu budovy (přerušení dodávky vody nebo elektrické energie, atp.), vyžádá si nájemce od správce nemovitosti souhlas 8 dní před zahájením takovýchto prací. Nájemce předloží správci nemovitosti rozpis prací, které mají být vykonány, ke schválení. Pokud by některé z těchto prací zasahovaly do běžných činností dalších nájemců, správce nemovitosti může požádat, aby takovéto práce byly prováděny mimo běžný program obsazení budovy. V takovémto případě nájemce provádějící takovéto práce ponese veškeré náklady spojené s požadavky na dodatečná bezpečnostní opatření. Dodávky materiálu, přístupové trasy uvnitř budovy Dodávky materiálu, nezávisle na prostředku jakým jsou dodávány, budou organizovány v součinnosti se Správcem budovy a budou podmíněny jeho předchozím souhlasem. Nájemce a správce nemovitosti se dohodnou o trasách používaných personálem dodavatelů nájemce ve společných prostorách, jakož i o používaných prostředcích zajišťujících ochranu stěn, dveří a dalších částí společných prostor. Náklady na takovouto ochranu ponese nájemce. Stejné zásady se budou uplatňovat pokud jde o opravu jakékoliv škody, k níž došlo v průběhu dodávek materiálu či během prací vykonávaných nájemcem. Pojištění Před zahájením stavebních úprav předloží nájemce správci nemovitosti doklady o existenci patřičného pojištění. Výše a způsob plnění pojištění musí odpovídat aktuálním podmínkám, které stanovuje pojišťovna pronajimatele. Materiály používané k vnitřním úpravám a dekoraci interiéru soukromých prostor musí odpovídat požadavkům bezpečnosti a protipožárním předpisům platným v budově. 11

12 Nájemce okamžitě písemně oznámí správci nemovitosti jakékoliv zhoršení běžných rizik plynoucích z prací spojených s úpravami či dekorací interiéru. Správce nemovitosti bude mít právo buď požádat o odstranění příčin takovéhoto zhoršení nebo požádat o takové vyřešení záležitosti, aby nájemce, zodpovědný za vznik takovéto situace, nesl dodatečné náklady na pojistku, pokud tyto vzniknou Nastěhování a vystěhování Nájemce se zavazuje, že bude Správce nemovitosti informovat o datu svého nastěhování či vystěhování, aby bylo možno dohodnout: - přístupové cesty, které budou používány přes společné prostory při přepravě nábytku a vybavení tak, aby nedošlo k žádnému obtěžování dalších nájemců, - prostředky, kterých bude použito, aby byly chráněny stěny společných prostor, - udělení veškerých povolení k zajištění nastěhování do budovy či vystěhování z ní pomocí nákladních výtahů atd. Opravy veškerých škod, k nimž v budově dojde při nastěhování či vystěhování, uhradí nájemce. článek 16 Respektování architektury budovy Vstupní dveře do soukromých prostor, kamenná či prosklená fasáda budovy a okenní rámy, i když jsou součástí soukromých prostor, ani ohrady, balustrády, schodišťová zábradlí a zábradlí teras, nesmějí být nijak měněny, i pokud tato změna byla prováděna za účelem nátěrů, bez předchozího souhlasu správce nemovitosti. Ve specifikacích týkajících se instalačních prací v obchodech připojených k nájemní smlouvě jsou stanovena pravidla pro respektování architektury budovy a obchodní pasáže. K udělení jakéhokoliv specifického schválení může správce nemovitosti na náklady nájemce konzultovat otázku s architektem budovy nebo jakoukoliv jinou povolanou stranou. článek 17 Zvláštní služebnosti Klimatizační systémy, požární detektory Klimatizační systémy a požární detektory s přístupem vyhrazeným správci nemovitosti či určeným dodavatelům jsou umístěny v podhledech všech soukromých prostor. Nájemce bude neustále udržovat volný přístup k těmto systémům za účelem jejich údržby a seřizování. S výjimkou naléhavých situací si správce nemovitosti vyžádá souhlas nájemce ke vstupu do soukromých prostor. Technické zóny Technické zóny, do nichž je přístup vyhrazen pronajímateli, správci nemovitosti nebo určeným dodavatelům, se nacházejí v soukromých prostorách. Nájemce soukromých prostor zahrnujících takovéto technické zóny bude neustále udržovat volný přístup k jejich dveřím, které bude správce nemovitosti udržovat neustále zamčené. S vyjímkou naléhavých situací si správce nemovitosti vyžádá předem souhlas Nájemce ke vstupu do soukromých prostor zahrnujících technické zóny, které je nutno navštívit. Přístup za účelem údržby a úklidu V soukromých prostorách jsou umístěny dveře a okna vedoucí buď do technických zón budovy nebo fasády budovy, atria a terasy. Aby mohl správce nemovitosti či určení dodavatelé vykonávat své povinnosti spojené s údržbou či úklidem, nájemce soukromých prostor zahrnujících tyto dveře či okna k nim bude neustále ponechávat volný přístup. Tyto dveře bude správce nemovitosti udržovat neustále zamčené. S výjimkou naléhavých situací si správce nemovitosti od nájemce vyžádá jeho předchozí souhlas ke vstupu do soukromých prostor zahrnujících dveře a okna, k nimž je třeba mít přístup. 12

13 Nouzový únik Nájemce bude neustále udržovat volný přístup ke dveřím nouzových východů nacházejícím se v soukromých prostorách. Po předchozím schválení požární službou opatří nájemce všechny podestové dveře soukromých prostor zařízením umožňujícím kdykoliv nouzový únik těmito dveřmi. B3 UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR článek 18 Užívání společných prostor Aby mohl nájemce užívat své soukromé prostory, má právo volně užívat společné prostory v budově podle jejich původních účelů. Nájemce při tom nebude zasahovat do práv dalších uživatelů a bude respektovat následující ustanovení: - ve všech společných prostorách je přísně zakázáno veškeré skladování materiálu, nezávisle na délce jeho trvání - ve společných prostorách je přísně zakázáno vykonávat jakékoliv práce nebo obchodní činnost, - během příchodu či odchodu personálu a návštěvníků nájemce a během dodávek materiálu nebude nájemce činit nic, co by mohlo narušit klid a nerušené užívání soukromých prostor jiných nájemců či činnosti v přiléhajících částech budovy - nájemce oznámí správci nemovitosti jakékoliv existující či potenciální nedostatky či škody ve společných prostorách nebo na zařízení společných prostor. - Oprava ucpání jakéhokoliv vedení společné kanalizace v důsledku chování nezjištěného nájemce či strany bude zahrnuta do rozpočtu úhrady za společné služby v budově, aniž by bylo možno se odvolat na nájemce či stranu zodpovědné za tuto událost, pokud by takovýto nájemce či stran byli zjištěni později. - Používání kolečkových bruslí, skateboardů, kol nebo aut je v prostoru pasáže zakázáno. článek 19 Reklamy a vývěsky Správce nemovitosti bude instalovat společný systém značení v pasáži obsahující název obchodu každého nájemce. Nájemce je povinen označit si pronajaté parkovací stání formou, která bude odpovídat designu označení povolenému Správcem nemovitosti. Žádné jiné oznámení či vývěsky nebudou ve společných prostorách povoleny. článek 20 Užívání parkoviště Vjezd Nájemci parkoviště Nájemci parkoviště mají právo vjíždět na společnou rampu parkoviště 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po ověření jejich osobní magnetické karty u vjezdu na rampu. Tyto osobní magnetické karty s dočasnou nebo stálou platností vydává Správce nemovitosti na základě žádosti nájemce. Na každé parkovací stání je vydávána jedna parkovací karta. 13

14 Návštěvníci Návštěvníci mohou na rampu vjet pouze v tom případě, že s tím souhlasil navštívený nájemce a pod podmínkou, že na parkovišti zbývají volná stání. Za účelem ohlášení příjezdu mohou návštěvníci použít domácí telefon umístěný u vjezdu na rampu Návštěvníci se jeho prostřednictvím ohlásí na dispečink bezpečnostní služby, která jim otevře závory. Neohlášeným návštěvníkům bude vjezd do parkingu odepřen a budou muset prostor vjezdu opustit. Po zaparkování vozidla půjdou návštěvníci do haly a ohlásí se u pracovníků recepce, jak je uvedeno v článku výše. Od navštěvovaného nájemce je možno požadovat úhradu za použití parkoviště jeho návštěvníkem, a to podle délky parkování Dopravní omezení Rychlost vozidel v prostorách parkoviště (včetně společné rampy) je omezena na 15 km/h. Nájemci parkoviště i návštěvníci budou respektovat dopravní značení i veškeré další pokyny na značkách v parkovišti. Blokování vrat či dveří rampy v poloze otevřeno je přísně zakázáno Ostatní ustanovení Mimo zóny za tímto účelem vyhrazené je parkování přísně zakázáno, a to zejména na rampách či prostorách určených pro průjezd. Pronajímatel ani jeho zástupci, ani správce nemovitosti nezodpovídají za škody na vozidlech či za krádeže v parkovišti. Nebudou odpovědni ani za žádnou fyzickou újmu, kterou případně utrpí v důsledku nehod, zranění či přepadení Skladování Skladování veškerých látek, jako například pohonných látek, v prostorách parkoviště je přísně zakázáno. Přísně zakázáno je rovněž oddělovat parkovací stání příčkami. článek 21 Všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze Nájemci budou respektovat všeobecná nařízení platná v hl. m. Praze v oblasti: - hygieny a sběru odpadu, - bezpečnosti (požární a jiné), - budov přístupných veřejnosti, - instalace nápisů. článek 22 Zodpovědnost nájemce Každý nájemce bude plně a výhradně zodpovědný za své zaměstnance a své návštěvníky v případě jakékoliv škody na společných prostorách. Každý nájemce bude všeobecně zodpovědný za jakékoliv důsledky plynoucí buď z nedovoleného užívání společných prostor či s takovým jejich užíváním, které nebude v souladu s jejich původním účelem. Tato zodpovědnost vznikne nezávisle na tom, která strana je vinna takovýmto nedovoleným užíváním: nájemce, personál nájemce či návštěvníci nájemce. Správce nemovitosti bude mít právo odstranit veškeré předměty skladované ve společných prostorách. Náklady na toto odstranění ponese zodpovědný nájemce. článek 23 Telefon Všeobecná ustanovení Telefonní linky si nájemce zřizuje přímo s operátorem a je i jejich účastníkem se všemi právy a povinnostmi. Pronajímatel umožní využití vnitřních rozvodů budovy, budou-li tyto pro poskytovanou službu vyhovující. 14

15 B4 ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ článek 24 Společné náklady Náklady na společné služby spojené s provozem budovy budou rozděleny na tři oddělené analytické účty: - náklady na služby společné pro nájemce kancelářských prostor budovy, dále nazývané Náklady na společné služby v kancelářských prostorách, - náklady na služby společné pro nájemce obchodní pasáže, dále nazývané Náklady na společné služby v obchodní pasáži, přičemž tyto náklady na společné služby v obchodní pasáži nezahrnují náklady na služby specifické pro každý jednotlivý obchod, dále nazývané Specifické náklady na služby pro obchody - náklady na služby společné nájemcům parkovacích stání v budově, dále nazývané Náklady na společné služby na parkovišti. Všeobecné náklady na služby společné pro nájemce budovy, dále nazývané Náklady na společné služby v budově, budou rozděleny poměrným způsobem a zahrnuty do nákladů na společné služby v kancelářských prostorách a na společné služby na parkovišti. Náklady na společné služby budou mimo jiné zahrnovat: Daně a poplatky - daně a poplatky spojené s pronajímanými prostory a uplatňované vůči pronajímateli na základě zákonů, vyhlášek či jiných úředních nařízení, - poplatky za odvoz odpadu. Pojištění Personál - mzdy a výdaje na personál všeobecných služeb v budově, ostrahu, úklid, recepci, bezpečnost či technické zákroky a údržbu, jakož i výdaje spojené se službami poskytovanými personálem specializovaných společností, - materiál a vybavení potřebné pro výkon služeb poskytovaných tímto personálem. Media - elektřina, - plyn, - voda. Smlouvy o údržbě - výtahy, - eskalátory, - automatické dveře, - topení / klimatizace / elektřina / instalace sociálního zařízení, - PABX budovy - telefony ve společných prostorách, - středisko bezpečnostních služeb, - požární detektory a síť sprinklerů, - hasicí přístroje ve společných prostorech - generátor, - technická kontrola, - údržba a izolace společných teras, 15

16 - zahrady a květinové aranžmá, - úklid společných prostor, - dodávky materiálu pro sociální zařízení, - deratizace, dezinfekce a dezinsektizace, - zálohy určené na opotřebení a výměnu zařízení. Náklady na - údržbu a opravy budovy, parkovišť a okolních prostranství, - údržbu a opravy vybavenosti, - údržbu, opravy a obnovu, jakož i materiál a zařízení nezbytné pro celkovou údržbu společných prostor, - údržbu a opravy technických prostor a instalací, - směrové orientační značení, - personál údržby včetně personálu starajícího se o vybavenost, - telekomunikace všeobecných služeb správy, - třídění pošty, - úklid, údržbu a opravy společných prostor, - veškeré výdaje spojené s dodržováním úředních nařízení v oblasti údržby, oprav, výměny a obnovy v případě potřeby, provozu a užívání budovy. 16

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ

DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ MYSLBEK NA PŘÍKOPĚ 19/21 OVOCNÝ TRH 8 PRAHA 1 DOMOVNÍ ŘÁD KANCELÁŘE A PARKOVIŠTĚ ČERVEN 2005 1 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 Článek 1 Definice...3 Článek 2 Účel domovního řádu...3 Článek

Více

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 DOMOVNÍ ŘÁD Listopad 2004 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Článek 1 Definice... 3 Článek 2 Účel domovního řádu... 3 Článek 3 Platnost

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Příloha Domovního řádu PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVÁNÍ OBJEKT KORUNNÍ 810, 100 00 PRAHA 10 Platný pro všechny spoluvlastníky a uživatele nebytových jednotek parkovacích stání v podzemních garážích a parkovacích

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník

EVROPSKÝ PARLAMENT. Generální tajemník EVROPSKÝ PARLAMENT Generální tajemník SDĚLENÍ ČLENŮM PŘEDSEDNICTVA Věc : Potřeba kanceláří a skladovacích prostor v Bruselu Budova 30/50 rue Wiertz pronájem dvou poschodí Podzemní skladovací prostory koupě

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod

Provozní řád. pravidla provozu integrovaného objektu VUT v Brně, Kolejní ul. č. 4. Článek 1 Úvod Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: děkanům a tajemníkům FEKT a FP vedoucím rektorátních útvarů a pracovišť nájemcům dislokovaným v objektu IO Kolejní 4, Brno Č. j.: 02/90460/04 Zpracoval: Ing.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Elišky Krásnohorské 10 Praha 1 tel 224818283, fax 224818284. Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7 tel 233 325 799, fax 220 412 185, www.projektil.

Elišky Krásnohorské 10 Praha 1 tel 224818283, fax 224818284. Františka Křížka 1, 170 00 Praha 7 tel 233 325 799, fax 220 412 185, www.projektil. INVESTOR: ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: DATUM: 12.01.2009 KAPITOLA: VÝKRESOVÁ ČÁST KAPITOLA: B Ctiradova VSTUP DO NEBYTOVÉ JEDNOTKY VSTUP DO BYTŮ VJEZD

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro online rezervaci parkování na Mazur Parkplatz Mazur Parkplatz GmbH Hainburger Bundesstraße 143 2320 Schwechat 1. Všeobecné informace Následující Všeobecné obchodní podmínky

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz

BUĎTE TAKÉ VIDĚT. REKLAMNÍ CENÍK ČSAD Liberec, a. s. Vaše reklama na našich linkách www.csadlb.cz REKLAMNÍ CENÍK BUĎTE TAKÉ VIDĚT České mládeže 594/33 460 06 Liberec 6 REKLAMNÍ CENÍK CELOLAKOVÁ REKLAMA KAROSA 732 a 932 Přelakování Reklama - 3 roky Každý další 1 rok 70.000,- Kč 195.000,- Kč 60.000,-

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Část I. Základní ustanovení Článek 1 1. Provozní řád Sportovní haly Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen PŘ SH ) je vydáván v souladu se

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

Proč kancelář na Krejcárku - LOKALITA

Proč kancelář na Krejcárku - LOKALITA ; Proč kancelář na Krejcárku - LOKALITA Poloha na rozhraní městských částí Žižkov, Vysočany a Karlín s nádherným výhledem na Prahu. Lokalita s návazností na sportovně-relaxační areál Pražačka, vrch Vítkov

Více