NA88. Automobilový MP3 přehrávač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NA88. Automobilový MP3 přehrávač"

Transkript

1 NA88 Automobilový MP3 přehrávač USB konektor, vstup pro SD kartu a AUX Bluetooth handsfree Ovládání prostřednictvím mobilního telefonu USB výstup pro nabíjení telefonu Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Připojení a sejmutí čelního panelu... 2 Obsah balení... 3 Reset přehrávače... 3 Postup montáže... 4 Funkce tlačítek přehrávače... 7 Nastavení přehrávače... 8 Příjem rádia Přehrávání skladeb z USB disku a SD karty...11 Přehrávání z externího zdroje (AUX) Nabíjení mobilního telefonu Bluetooth handsfree Přenos hudby prostřednictvím A2DP...14 Stav připojení Bluetooth zařízení...15 Ovládání prostřednictvím mobilního telefonu Technické parametry

2 Informace k bezpečnému používání 1. Před provedením jakéhokoli nastavení přehrávače nejprve zastavte vozidlo na bezpečném místě. 2. Dbejte, aby se do přehrávače nedostaly žádné kovové předměty, které by mohly způsobit elektrický zkrat 3. Hlasitost přehrávání udržujte na takové úrovni, abyste se mohli plně věnovat bezpečnému řízení vozidla a aby byly slyšet varovné zvuky z okolí. 4. Zvýšená vlhkost ve vozidle může způsobit zamlžení čočky na čtecí hlavici přehrávače, což způsobí nesprávné čtení disku. V tomto případě disk vyjměte a vyčkejte, až se vlhkost stabilizuje. 5. Obrázky uvedené v této příručce představují pouze ilustrace, které se mohou lišit od aktuálního stavu přehrávače. 6. Montáž přehrávače vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Pokud se během montáže vyskytnou nejasnosti, kontaktujte zástupce společnosti Nakamichi. Údržba přehrávače Čelní panel přehrávače lze otřít jemným suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte čistidla ani rozpouštědla. Konektor na čelním panelu a jednotce přehrávače můžete vyčistit vatou nebo hadříkem. Připojení a sejmutí čelního panelu Připojení panelu Sejmutí panelu Při manipulaci s čelním panelem dbejte následujícího: 1. Čelní panel nevystavujte působení přímého slunce, zdroje tepla nebo nadměrné vlhkosti. Dále dbejte, aby se na čelní panel nedostala voda. 2. Čelní panel po odpojení uložte do ochranného pouzdra. 3. Čelní panel může být poškozen pádem nebo nárazem. 4. Konektorů na čelním panelu se nedotýkejte rukama. 2

3 Obsah balení Balení přehrávače obsahuje následující předměty: Jednotka přehrávače Čelní panel Ozdobný rámeček Obal na čelní panel ISO konektor Klíčky k vyjmutí jednotky Uživatelská příručka Reset přehrávače Pokud přehrávač nefunguje správně, je vhodné provést reset obnovení továrního nastavení. Tlačítko Reset naleznete na jednotce přehrávače po sejmutí čelního panelu, jak je ilustrováno na obrázku níže. Tlačítko lze stisknout tužkou nebo podobným předmětem. 3

4 Postup montáže Základní postup 1. Vyjměte klíček zapalování vozidla a odpojte zápornou svorku (-) baterie. 2. Proveďte zapojení kabelů k přehrávači. 3. Proveďte montáž přehrávače do vozidla. 4. Připojte zpět zápornou svorku baterie. 5. Proveďte reset přehrávače. Varování a upozornění Přehrávač smí být připojen pouze do vozidel s palubním napětím 12 V DC a zápornou zemí. Montáž přehrávače vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. V případě jakýchkoli nejasností ponechte montáž na příslušném servisním centru. Dbejte, aby nedošlo k propojení červeného vodiče (zapalování ACC) nebo žlutého vodiče (baterie) k černému vodiči nebo kastli vozidla. Došlo by ke vzniku elektrického zkratu a následně také možnému požáru. Vodiče, které jsou připojeny k napájení (tedy červený a žlutý), zajistěte příslušnou pojistkou. Před zahájením montáže odpojte zápornou svorku baterie. Nezapojené vodiče izolujte příslušnou izolační páskou. Nesnímejte koncovky z nezapojených vodičů. Po dokončení montáže zkontrolujte správné uzemnění přehrávače ke kastli vozidla. V době, kdy je přehrávač vypnut, může dojít ke zkratu vodičů k reproduktoru, nebo se reproduktor může dotknout kastle. V tomto případě bude spuštěna automatická ochrana, avšak je nutné vodiče zkontrolovat. Pokud klíček zapalování vozidla nenabízí polohu ACC (zapalování), připojte červený vodič k takovému zdroji napájení, který je spouštěn a vypínán současně se zapalováním nebo nastartováním motoru. Pokud byste červený vodič připojili na stálé napájení, například přímo na baterii, může dojít k úplnému vybití baterie v případě delšího využívání přehrávače s vypnutým motorem. Přehrávač umístěte do příslušného otvoru v přístrojové desce tak, aby jeho čelní panel nepřekážel bezpečnému ovládání vozidla. Po dokončení montáže zkontrolujte, zda elektrické součásti vozidla fungují správně zejména zkontrolujte brzdová světla a blinkry. Přehrávač umístěte co nejvíce vodorovně úhel naklopení přehrávače by neměl překročit 30. Pokud dojde k přepálení pojistky, nejprve zkontrolujte napájecí vodiče a zejména možnost jejich zkratu na zem. Po dokončení kontroly vyměňte pojistku za novou 4

5 o stejných parametrech. Vodiče k reproduktorům připojujte k příslušným svorkám. Záporný vodič (-) nelze sdílet mezi jednotlivými reproduktory ani jej připojit na společnou zem, protože by došlo k poškození přehrávače. Pokud budou k přehrávači připojeny jen dva reproduktory, využijte oba výstupy pro přední reproduktory (FRONT), nebo zadní reproduktory (REAR). Nemíchejte výstupy pro přední a zadní reproduktory. Schéma zapojení Zapojení pinů na ISO konektorech ISO konektor A Pin Barva Zapojení A4 Žlutý Baterie (+) A5 Modrý Ovládání antény nebo zesilovače (max. 150 ma, 12 V DC) A7 Červený Zapalování (ACC) A8 Černý Zem ISO konektor B Pin Barva Reproduktor B1 / B2 Fialový (+) / Fialovo-černý (-) Pravý zadní B3 / B4 Šedý (+) / Šedo-černý (-) Pravý přední B5 / B6 Bílý (+) / Bílo-černý (-) Levý přední B7 / B8 Zelený (+) / Zeleno-černý (-) Levý zadní 5

6 Montáž přehrávače Vyjmutí přehrávače Při vyjmutí (demontáži) přehrávače z přístrojové desky nejprve sejměte čelní panel. S využitím kovových klíčků uchopte ozdobný rámeček na obou stranách a sejměte jej. Následně tyto kovové klíčky zasuňte po stranách přehrávače, až dojde k jeho uvolnění. 6

7 Funkce tlačítek přehrávače Tlačítko SRC APP HOME Otočný volič POWER MUTE BAND / Funkce Výběr zdroje přehrávání: Rádio, USB, SD, BT AUDIO, AUX IN Dlouhým stisknutím zobrazíte výchozí nabídku aplikace NAKAMICHI resp. CARADIO, které jsou popsány vsamostatné kapitole. Výběr požadované položky nabídky lze provést prostřednictvím otočného voliče a svůj výběr potvrďte stisknutím tohoto voliče. Otáčením lze nastavit hlasitost Výběr položek v nabídkách Krátkým stisknutím ztišíte přehrávání resp. obnovíte hlasitost Dlouhým stisknutím přehrávač vypnete, krátkým opět spustíte Potvrzení výběru v nabídkách Příjem rádia: Výběr frekvenčního pásma FM1 - FM3, AM1, AM2 Přehrávání skladeb: Zahájit vyhledávání Příjem rádia: Dlouhým stisknutím zahájíte automatické vyhledávání a uložení dostupných rádiových stanic Zahájit resp. pozastavit přehrávání z USB disku nebo SD karty Příjem rádia: Krátkým stisknutím lze zahájit ladění stanice s nejbližší nižší resp. vyšší frekvencí, dlouhým stisknutím zvolíte frekvenci Přehrávání skladeb: Krátkým stisknutím provedete volbu předchozí resp. následující skladby, dlouhým stisknutím zahájíte rychlé přetáčení vzad resp. vpřed. 7

8 MENU DBSS (i) SUB-W EQ/XBASS Krátkým stisknutím vstoupíte do nabídky nastavení zvukového výstupu, dlouhým stisknutím zvolíte nabídku nastavení systému Spustit resp. vypnout funkci dynamického zvýraznění basů Funkce zaznamenání polohy radaru (kamery): Pokud při jízdě potkáte stabilní radar, můžete si zaznamenat jeho polohu dlouhým stisknutím tohoto tlačítka (CAMERA). Pokud se přiblížíte k tomuto místu vyšší rychlostí na vzdálenost menší než 200 m, ozve se varovný signál, který upozorní na překročení povolené rychlosti. Poznámky k funkci zaznamenání polohy radaru: 1. Varovný signál lze vypnout tlačítkem STOP. 2. Tato funkce je dostupná pouze v případě, kdy je spuštěna příslušná aplikace na mobilním telefonu a je k dispozici GPS signál. 3. Uloženou polohu radaru lze vymazat v nastavení. Krátkým stisknutím zobrazíte hodiny Dlouhým stisknutím spustíte resp. vypnete subwoofer Přehrávání skladeb: Zobrazit informace o skladbě Nastavení ekvalizéru výběr z různých nastavení dle žánru Spustit resp. vypnout funkci zvýraznění XBass Handsfree: Přijmout hovor nebo zahájit vytáčení Během hovoru lze dlouhým stisknutím přepnout zvuk do mobilního telefonu (diskrétní režim) Handsfree: Ukončit nebo odmítnout hovor Návrat do předchozí nabídky apod. Nastavení přehrávače Krátkým stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do nabídky nastavení zvukového výstupu, dlouhým stisknutím zvolíte nabídku nastavení systému. Požadovanou položku nabídky zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka MENU a nastavení provedete prostřednictvím otočného voliče. 8

9 Nabídka nastavení zvukového výstupu Audio Menu Položka Význam a nastavení SUBWOOFER ADJUST Nastavení subwooferu SUBWOOFER Zapnout resp. vypnout subwoofer SUBWOOFER LEVEL Úroveň zvýraznění subwooferu (0 až 12) SUBWOOFER LPF Dolní frekvenční propust na 80, 120 nebo 160 Hz BASS ADJUST Nastavení zvýraznění hlubokých tónů (basů) BASS LEVEL Úroveň zvýraznění hlubokých tónů (úroveň -7 až +7) TREBLE ADJUST Nastavení zvýraznění vysokých tónů TREBLE LEVEL Úroveň zvýraznění vysokých tónů (úroveň -7 až +7) BALANCE FADER Vyvážení pravých a levých reproduktorů: 12R (pouze pravé) až 12L (pouze levé) Vyvážení předních a zadních reproduktorů: 12R (pouze zadní) až 12F (pouze přední) GPS VOICE MIX Hlasové povely navigace současně s hudbou GPS VOICE MIX GPS VOICE MIX LEVEL Zapnuto (ON): Při poslechu rádia nebo MP3 zazní hlasové povely navigačního systému Google Navi společně s hudbou (nebude ztlumena hlasitost hudby) Úroveň hlasitosti zvuku (0 až +12) Nabídka nastavení systému Menu Položka CLOCK Nastavení hodin CLOCK SET CLOCK FORMAT BEEP TONE Význam a nastavení Nastavení aktuálního času Nastavení formátu hodin: 12 h nebo 24 h Potvrzující zvuk při stisknutí tlačítka BT MODE Stav připojených Bluetooth zařízení BT MODE BT DISCONNECTED Zjistit stav připojení prostřednictvím Bluetooth Odpojení Bluetooth zařízení 9

10 Příjem rádia Prostřednictvím tlačítka BAND lze nejprve zvolit požadované frekvenční pásmo: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Ladění stanice v daném frekvenčním pásmu provedete prostřednictvím tlačítek ( ) / ( ). Krátkým stisknutím naladíte stanici s nejbližší resp. vyšší frekvencí. Dlouhými stisknutími lze nastavit požadovanou stanici manuálně. Prostřednictvím tlačítka (i) SUB-W lze přepínat mezi zobrazením různých informací systému RDS Radio Data System. Dostupnost těchto informací záleží na aktuálně naladěné stanici. Nabídka nastavení příjmu rádia Nabídku nastavení příjmu rádia zahájíte v režimu příjmu rádia stisknutím tlačítka MENU. Tímto tlačítkem dále zvolíte požadovanou položku nabídky a její nastavení provedete prostřednictvím otočného voliče. Položka AUTO STORE RDS PTY Význam a nastavení Stisknutím tlačítka POWER/MUTE zahájíte režim automatického ladění a uložení 6 stanic s nejsilnějším signálem. Spustit resp. vypnout funkci RDS Radio Data System. Funkce PTY (Program Type) umožňuje vyhledávání stanic podle vysílaného typu (žánru) programu. Aktuální funkčnost záleží na lokální dostupnosti signálu RDS. Po potvrzení tlačítkem POWER/MUTE lze zvolit požadovaný typ programu prostřednictvím otočného voliče. AF Funkce AF (Alternative Frequency) umožňuje automatické vyhledávání stanice se stejným typem programu, avšak silnějším signálem, než má aktuální stanice. TA Pokud je spuštěna funkce TA (Traffic Announcement), provede přehrávač automatické přepnutí na rádiové vysílání dopravního zpravodajství. Po ukončení tohoto vysílání bude obnoven předchozí 10

11 CLOCK AREA LOCAL / SEEK režim přehrávání. Nastavení aktuálního času dle údajů ze systému RDS. Volba aktuální oblasti světadílu. Vyhledávání všech dostupných stanic, nebo pouze stanic se silnějším signálem. Přehrávání skladeb z USB disku a SD karty Přehrávání z USB Flash disku Kryt USB konektoru je nejprve zapotřebí odklopit směrem doleva. Následně již lze připojit USB Flash disk a zvolit zdroj přehrávání prostřednictvím tlačítka SRC. Přehrávání z SD karty Zdířka pro vložení SD karty se nalézá pod čelním panelem, který je zapotřebí nejprve odklopit stiskněte tlačítko Odklopit panel a následně odklopte levou část displeje směrem doprava. SD kartu vložte do zdířky a panel opět přiklopte. Zvolte příslušný zdroj přehrávání prostřednictvím tlačítka SRC.. 11

12 Přehrávání z externího zdroje (AUX) Volbu přehrávání z připojeného externího zdroje audio signálu AUX-IN provedete prostřednictvím tlačítka SRC. Následně spusťte přehrávání na tomto externím zdroji. Nabíjení mobilního telefonu Po připojení iphonu nebo jiného mobilního telefonu bude zahájeno jeho nabíjení (nabíjecí proud 1 A). 12

13 Bluetooth handsfree Přehrávač je vybaven funkcí Bluetooth handsfree a dále umožňuje přenos hudby prostřednictvím protokolu A2DP. Párování s mobilním telefonem (Bluetooth zařízením) Před prvním použitím funkce Bluetooth handsfree je zapotřebí provést tzv. párování s daným mobilním telefonem (Bluetooth zařízením). Postupujte následujícím způsobem: Na mobilním telefonu spusťte funkci Bluetooth a dejte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení. Ve zobrazeném seznamu zvolte NAKAMICHI a zadejte kód pro provedení párování Úspěšné dokončení párování bude potvrzeno zobrazením oznámení PAIRING OK na čelním panelu. Odpojit mobilní telefon Mobilní telefon, který je připojen prostřednictvím Bluetooth, lze odpojit následujícím způsobem: Dlouhým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte nabídku Bluetooth handsfree systému. Pokud je zobrazeno CONNECT, provedete odpojení stisknutím tlačítka POWER/MUTE. Opětovně připojit mobilní telefon Odpojený mobilní telefon lze opětovně připojit následujícím způsobem: Dlouhým stisknutím tlačítka MENU zobrazíte nabídku Bluetooth handsfree systému. Pokud je zobrazeno DIS-NOC, provedete připojení stisknutím tlačítka POWER/MUTE. 13

14 Vytočit číslo Požadované telefonní číslo je zapotřebí zadat prostřednictvím mobilního telefonu. Vytáčení bude potvrzeno zobrazením oznámení CALLING. Opakované vytáčení Vytáčení posledního volaného čísla zahájíte stisknutím tlačítka (Symbol zvednutého sluchátka) na čelním panelu. Vytáčení bude potvrzeno zobrazením oznámení CALLING. Opakované vytáčení lze provést pouze v případě, kdy je mobilní telefon připojen prostřednictvím Bluetooth k tomuto Bluetooth handsfree. Příjem hovoru Řidič bude upozorněn na příchozí hovor zobrazením čísla volajícího. Pokud je číslo utajeno, bude zobrazeno oznámení PHONE IN. Příchozí hovor lze přijmout stisknutím tlačítka (Symbol zvednutého sluchátka), případně odmítnout stisknutím tlačítka (Symbol položeného sluchátka). Přepnout zvuk z reproduktorů do telefonu a zpět Během hovoru lze dlouhým stisknutím tlačítka přepínat zvuk z reproduktorů do telefonu a zpět. (Symbol zvednutého sluchátka) Přenos hudby prostřednictvím A2DP Přehrávač dále umožňuje přehrávání hudby, která je přenášena z připojeného Bluetooth zařízení prostřednictvím protokolu A2DP. Pokud toto zařízení podporuje také protokol AVRCP, lze přehrávání taktéž ovládat. Přehrávání zahájíte výběrem zdroje přehrávání BT AUDIO prostřednictvím tlačítka SRC. Přehrávání lze pozastavit případně znovu obnovit tlačítkem ( ). Předchozí resp. následující skladbu zvolíte tlačítky ( ) / ( ). 14

15 Stav připojení Bluetooth zařízení Stav připojení Bluetooth zařízení lze zjistit na přehrávači následujícím způsobem: 1. Znázornění symbolu BLUETOOTH na displeji přehrávač potvrzuje připojení k mobilnímu telefonu (Bluetooth zařízení). 2. Stav a protokol připojení zjistíte v nabídce nastavení přehrávače stisknutím tlačítka MENU. Pod položkou BT MODE budou postupně zobrazovány následující informace: Název připojeného mobilního telefonu (Bluetooth zařízení) HFP: Přehrávač je připojen jako Bluetooth handsfree (Handsfree Profile). A2DP: Probíhá přenos hudby prostřednictvím protokolu A2DP. APPS: Je využívání ovládání prostřednictvím mobilního telefonu. Pokud na displeji dle nastavení výše není zobrazena položka APPS, neprobíhá obousměrná komunikace ovládání mobilního telefonu. Stáhněte si aplikaci dle kapitoly Ovládání prostřednictvím mobilního telefonu. 15

16 Ovládání prostřednictvím mobilního telefonu Tento přehrávač dále nabízí funkci bezdrátového ovládání prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Po instalaci příslušné aplikace lze ovládat například rádio, navigaci dle Google Navi, upozornění na radary atd. Instalace aplikace Vyhledání prostřednictvím QR kódu Nejsnazší možností nalezení příslušné aplikace do mobilního telefonu je prostřednictvím QR kódu, který je znázorněn na obrázcích níže pro iphone a operační systém Android. Po načtení příslušného QR kódu bude uveden přímo odkaz umožňující stažení aplikace. Přímé vyhledání aplikace Druhou možností je přímé vyhledání a stažení aplikace: Operační systém Android: aplikace NAKAMICHI, kterou lze získat prostřednictvím služby Google Play Store. iphone: aplikace CARADIO, kterou lze získat prostřednictvím služby App Store. 16

17 Technické parametry Obecné informace Napájecí napětí Pojistka Impedance reproduktorů Úroveň Aux-in 12 V DC (10,5 až 14,4 V), záporná zem 15 A 4 až 8 Ohm 500 mv Zvukový výstup Maximální výstupní výkon Stálý výstupní výkon Výstupní napětí pro předzesilovač Výstupní napětí pro subwoofer Mosfet 50 W x 4 kanály 22 W x 4 RMS 4 V 3 V Rádiový FM tuner Frekvenční rozsah Citlivost 87,5 až 108 MHz Lepší než 15 db při Signál-šum 30 db Rádiový AM tuner Frekvenční rozsah Citlivost 522 až 1620 khz Lepší než 45 db při Signál-šum 26 db USB zařízení USB Flash disk USB 1.1 a 2.0 SD karta Podporované paměťové karty SD a SDHC Bluetooth Výstupní výkon Třída II Frekvenční rozsah 2,4000 až 2,4835 GHz pásmo ISM Dosah 3 metry (volný prostor) Standard Specifikace Bluetooth

18 Audio soubory Souborový systém na USB disku FAT 16, FAT 32 Bitová rychlost MP3 a WMA 32 až 320 kbps, proměnná bitová rychlost Vzorkovací frekvence MP3 8 až 48 khz Vzorkovací frekvence WMA 32 khz, 44,1 khz, 48 khz ID3 tag v 1.0 a vyšší Nabíjení telefonu Výstupní napětí 5 V DC Výstupní proud 1000 ma (1 A) Aplikace do chytrých mobilních telefonů Android Nakamichi iphone Caradio 18

Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 a WMA

Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 a WMA NA400 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 a WMA USB konektor Vstup pro externí zařízení AUX Uživatelská příručka 1 Obsah Informace k bezpečnému používání... 3 Připojení a sejmutí čelního

Více

NA1550. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA1550. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA1550 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Funkce MirrorPhone Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah balení... 3 Postup montáže...

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

NQ711B. Autorádio s přehrávačem medií USB / Bluetooth / APP

NQ711B. Autorádio s přehrávačem medií USB / Bluetooth / APP NQ711B Autorádio s přehrávačem medií USB / Bluetooth / APP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Úvodní informace...2

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Bezdrátové handsfree na stínítko

Bezdrátové handsfree na stínítko Bezdrátové handsfree na stínítko Uživatelská příručka Funkce Poslech hudby z mobilního telefonu: Při jízdě s automobilem můžete poslouchat hudbu z mobilního telefonu. Ovládání příchozího hovoru: Při příchozím

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Poloha a montáž kamery...2 Paměťová

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití Digitální hudební přehrávač Bluetooth Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali Digitální hudební přehrávač CarClever. Tento přehrávač lze snadno instalovat a používat. Plug and Play montáž umožňuje

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X101td Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

SCC100. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD

SCC100. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD SCC100 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Úvodní informace... 2 Upozornění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

s displejem Uživatelská příručka HY68 Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

s displejem Uživatelská příručka   HY68 Sunnysoft s.r.o., distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku FM Transmitter s displejem Uživatelská příručka HY68 Vlastnosti produktu 1) Připojte zařízení do autozapalovače cigaret, poté se automaticky zapne; když je v provozním stavu, obrazovka zobrazí napětí autobaterie,

Více

Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26

Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26 Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26 2018-10-01 Děkujeme, že jste si vybrali tento LCD bluetooth transmiter! Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze! I. Představení produktu Zařízení

Více

Automobilový Bluetooth FM transmiter DFS-T10. Uživatelská příručka

Automobilový Bluetooth FM transmiter DFS-T10. Uživatelská příručka Automobilový Bluetooth FM transmiter DFS-T10 Uživatelská příručka 2018-10-01 Představení produktu Tento Bluetooth MP3 přehrávač je vyvinutý pro použití v automobilu a je vybaven profesionálním a vysoce

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS

BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS BLUETOOTH REPRODUKTOR XBASS Specifikace: - Specifikace reproduktoru: 40MM x 3W - Výstup: 6W - Frekvenční odezva: 20Hz - 20KHz - Citlivost: 100db±5db - SNR: 90DB - Zkreslení: 0,5% - Bluetooth specifikace:

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL

STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL STARLIGHT UŽIVATELSKÝ MANUÁL Česky WWW.NGS.EU SPECIFIKACE STARLIGHT PŘENOSNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR Bluetooth verze: 2.1 + EDR Bluetooth dosah: 8-10 metrů Výkon reproduktoru: 20W Výdrž baterie: až 3 hodiny

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

DVR66WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR66WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR66WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena i instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Instalace...

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Tlačítka dálkového ovladače...2 Funkce zabezpečovacího systému...2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí motoru...3

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Volkswagen & Škoda. Bluetooth handsfree sada hfomvw01. Montážní příručka. Verze 1.2

Volkswagen & Škoda. Bluetooth handsfree sada hfomvw01. Montážní příručka. Verze 1.2 Volkswagen & Škoda Bluetooth handsfree sada hfomvw01 Montážní příručka Verze 1.2 Obsah Obsah balení...3 Montážní vybavení...3 Požadavky na vybavení vozidla...3 Postup montáže...3 Montáž řídící jednotky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891 Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891 Přehrávání DVD a CD disků, multimediálních souborů MP3 a MP4 z USB disků a SD karet Přehrávání z ipodu Připojení na sběrnici CAN

Více

Adaptér pro MP3 se díky čipům, slučitelným s daným typem autorádia, chová jako originální CD měnič Lancia

Adaptér pro MP3 se díky čipům, slučitelným s daným typem autorádia, chová jako originální CD měnič Lancia Adaptér USB/SD/Bluetooth handsfree - Lancia Kód: Výrobce: Záruční doba: P00064 XCarLink 2 roky Vlastnosti: propojení USB flash a SD karty s OEM autorádiem Lancia čtení MP3 a WMA skladeb z paměťových médií

Více

resident dj 4-kanálový mixážní pult

resident dj 4-kanálový mixážní pult resident dj 4-kanálový mixážní pult 10028788 10028789 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Přečtěte si tyto pokyny a dodržujte je. 2. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající kapalině

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Adaptér pro připojení ipodu

Adaptér pro připojení ipodu Adaptér pro připojení ipodu Adaptér umožňuje připojení ipodu prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 2 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stereo bezrátová Bluetooth sluchátka. Model: AF62

NÁVOD K OBSLUZE. Stereo bezrátová Bluetooth sluchátka. Model: AF62 NÁVOD K OBSLUZE Stereo bezrátová Bluetooth sluchátka Model: AF62 Obsah Popis produktu Nabíjení Zapnutí a vypnutí Párování iphone, ipad, a ipod touch Android telefony Počítače a notebooky Párování použitím

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Autorádio s přehrávačem souborů MP3 a MP4 SCC110

Autorádio s přehrávačem souborů MP3 a MP4 SCC110 Autorádio s přehrávačem souborů MP3 a MP4 SCC110 Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Úvodní informace... 2 Informace

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Návod k použití FM Bluetooth transmiter DFS-AP02

Návod k použití FM Bluetooth transmiter DFS-AP02 Návod k použití FM Bluetooth transmiter DFS-AP02 2018-10-01 Úvod Představujeme vám FM transmiter vybavený funkcemi Bluetooth a přehráváním MP3pro použití v automobilu. Zařízení je vybaveno výkonným Bluetooth

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

MD-350BT. Autorádio.

MD-350BT. Autorádio. MD-350BT Autorádio 10031490 www.auna-multimedia.com Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na

Více

BT20 FM Transmitter, 2x USB, s funkcí handsfree

BT20 FM Transmitter, 2x USB, s funkcí handsfree BT20 FM Transmitter, 2x USB, s funkcí handsfree Uživatelská příručka Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali Bluetooth FM Transmitter. Toto zařízení umožňuje streamovat hudbu a telefonní hovory přímo z vašeho

Více

GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ

GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80 818 GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth, GPS navigace Uživatelská příručka Před

Více

Odolný reproduktor Riderr

Odolný reproduktor Riderr Odolný reproduktor Riderr 1. Kryt reproduktoru 2. MODE 3. Hlasitost (+) / další skladba 4. Hlasitost (-) / předchozí skladba 5. Silikonové pouzdro 6. Slot pro micro SD kartu 7. Nabíjecí port 8. 5V/1A výstup

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

2DIN multimediální přehrávač 80898

2DIN multimediální přehrávač 80898 DIN multimediální přehrávač 80898 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... Důležitá upozornění... Představení produktu... Funkce předního panelu... Úvodní obrazovka... Přehrávání DVD disků...4 Rádio...5

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Pokyny k přehrávaným

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

Uživatelský manuál Video projektor

Uživatelský manuál Video projektor Uživatelský manuál Video projektor Obsah Upozornění Popis tlačítek Provoz Připojení Tlačítka projektoru Tlačítka dálkového ovládání Výběr zdroje Připojení multimédií Připojení HDMI Vstup VGA (PC) Připojení

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

808padVW01. Profesionální multimediální systém pro automobily

808padVW01. Profesionální multimediální systém pro automobily 808padVW01 Profesionální multimediální systém pro automobily Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby 1 Obsah Bezpečnost silničního

Více

Handsfree na motorku, stereo, intercom V6-1200

Handsfree na motorku, stereo, intercom V6-1200 Handsfree na motorku, stereo, intercom V6-1200 Uživatelská příručka 1: Zapnout/Řidič motocyklu A 2: Vypnout/Reset 3: Telefon/Přehrávání 4: Hlasitost + 5: Hlasitost 6: Řidič motocyklu B 7: Řidič motocyklu

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5

MI-094. Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 MI-094 Adaptér umožňující připojení dvou přídavných displejů k systémům VW MFD3 / RNS510 verze B: VW Golf 5, Passat, Touran, Touareg a T5 Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2

Více