Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP"

Transkript

1 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Úvodní informace... 2 Základní ovládání a funkce tlačítek... 2 Ovládání přehrávače... 6 Nabídka nastavení (Setup)... 7 Příjem rádia Navigační systém GPS Přehrávání disků Virtuální multi-disk (volitelná funkce) Přehrávání z ipodu a iphonu (volitelná funkce) Bluetooth handsfree Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth (A2DP) Externí vstup AUX IN TV tuner (volitelné příslušenství) Nahrávání průběhu jízdy (volitelné příslušenství) Montáž GPS antény Možné problémy a jejich řešení Výrobce si vyhrazuje právo na změnu funkcí výrobku bez předchozího upozornění. 1

2 Úvodní informace Z důvodu zajištění bezpečného provozu na silnicích udržujte hlasitost přehrávání na takové úrovni, abyste mohli slyšet varovné zvuky z okolí, například houkání sirény. Během řízení nesledujte video (pohyblivý obraz) ani neprovádějte nastavení přehrávače nejprve zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a následně proveďte požadované nastavení. Před prvním použitím si přečtěte uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Přehrávač držte mimo dosah dětí. GPS navigační systém slouží pouze jako pomoc při řízení. Řidič je však stále plně odpovědný za bezpečné řízené vozidla a musí dbát všech aktuálních pravidel silničního provozu. Přehrávač nepoužívejte v místech, kde je zakázáno použití elektrických zařízení, například na některých čerpacích stanicích nebo v místech se silným elektromagnetickým rušením. Přehrávač se nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby vždy kontaktujte příslušný servis. Montáž provádějte při vypnutém napájení. Montáž vyžaduje příslušné znalosti a zkušenosti, a proto by měla být provedena ve specializovaném servisu. Přehrávač neponechávejte na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Dále dbejte, aby se přehrávač a zejména LCD displej nedostaly do kontaktu s čistidly, ředidly a jinými chemikáliemi. Dbejte, aby nedošlo k poškrábání displeje ostrým předmětem. Dále dbejte, aby nedošlo k úderu do přehrávače a zejména displeje. Dbejte, aby přehrávač nebyl vystaven působní vody nebo nadměrné vlhkosti. CD přehrávač je určen k přehrávání disků o průměru 12 cm. Do přehrávače nevkládejte disky o jiných průměrech ani disky nepravidelného tvaru. Základní ovládání a funkce tlačítek Zapnout a vypnout přehrávač Přehrávač lze zapnout krátkým stisknutím levého otočného voliče nebo kteréhokoli tlačítka na čelním panelu. Přehrávač opětovně vypnete dlouhým stisknutím levého otočného voliče. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti se provádí otáčením levého otočného voliče. Pokud nastavíte hlasitost na úroveň 0, bude na displeji znázorněn symbol režimu ztišeno (Mute). Opětovným otáčením ve směru hodinových ručiček nastavíte požadovanou úroveň hlasitosti. 2

3 Přehrávač lze také rychle ztišit krátkým stisknutím levého otočného voliče. Hlavní nabídka (MENU) Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte hlavní nabídku, která je ilustrována na obrázku níže: Hlavní nabídka nabízí výběr požadovaného režimu nebo zdroje přehrávání. Ke spuštění režimu televize je zapotřebí model s integrovaným TV modulem (TV tuner). Dlouhým stisknutím tlačítka MENU spustíte režim kalibrace displeje, který je vhodné použít v případě, kdy dotykový displej nefunguje správně. Příjem rádia (RADIO) Stisknutím tlačítka RADIO zahájíte příjem rádia. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými pásmy FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Média (MEDIA) Přehrávání z vloženého média DVD/USB/SD. Při přehrávání videa lze kliknutím na displej zobrazit nabídku funkcí přehrávání. Přehrávání z média nelze spustit, pokud není vložen Nastavení displeje (DIMM) Prostřednictvím tlačítka DIMM lze volit zapnutí nebo vypnutí pod světlení displeje. Přehrávač dále nabízí funkci automatického snížení jasu displeje (dle spuštěného podsvícení). Car Informace (CAR) Prostřednictvím tlačítka CAR budou zobrazeny informace o vozidle a hodnotách provozu, které jsou založeny na využití dat ze sběrnice CAN vozidla. Využití těchto funkcí však záleží na podpoře a dostupnosti sběrnice CAN v daném vozidle (nelze nastavovat hodnoty vozidla). Navigace (NAV) Krátkým stisknutím tlačítka NAVI zahájíte režim navigace. K tomu je zapotřebí, aby byla vložena SD karta s navigačními podklady v opačném případě bude oznámeno varovné hlášení SD card unaviable. Opětovným stisknutím tlačítka NAVI se vrátíte do předchozího režimu. Tímto způsobem může například probíhat příjem rádi a na pozadí je spuštěna navigace. 3

4 V režimu navigace lze dále oddělit hlas navigace, což provedete tlačítkem v pravém horním rohu displeje nebo dlouhým stisknutím tlačítka NAVI. Disk vysunete stisknutím tlačítka. Přehrávání hudby z CD, SD karty a iphonu (ipodu) Krátkým stisknutím tlačítka MEDIA zahájíte režim přehrávání hudby resp. multimédií, jak je ilustrováno na obrázku níže. Možnosti volby požadovaného režimu resp. zdroje přehrávání záleží na připojených zdrojích nelze zvolit zdroj přehrávání, který není připojen. Funkce ovládání přehrávání jsou následující: RANDOM: Přehrávání v náhodném pořadí. REPEAT: Režim opakování. FOLDER: Zobrazit seznam skladeb v daném adresáři. Přehrávání z iphone a ipod: iphone resp. ipod je zapotřebí připojit příslušným speciálním kabelem. Po připojení bude automaticky zahájeno přehrávání a taktéž bude nabíjena baterie tohoto připojeného zařízení. Bluetooth handsfree (PHONE) 4

5 Stisknutím tlačítka PHONE zahájíte režim Bluetooth handsfree. Bližší informace naleznete v kapitole Bluetooth. Vysunout disk Stisknutím tohoto tlačítka vysunete vložený disk. Levý otočný volič Krátkým stisknutím zapnete vypnutý přehrávač. Během přehrávání lze krátkým stisknutím ztlumit hlasitost přehrávání. Dlouhým stisknutím přehrávač vypnete. Pravý otočný volič Příjem rádia: automatické ladění rádiových stanic s vyšší resp. nižší frekvencí. Po stisknutí lze nastavit přímo požadovanou frekvenci. Režim přehrávání: stisknutím přehrávání pozastavíte, dalším stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání. Reset obnovit tovární nastavení Stisknutím tlačítka RESET provedete obnovení továrního nastavení přehrávače. Zdířka pro paměťovou kartu levá: navigační podklady Zdířka pro paměťovou kartu pravá: karta s multimediálními soubory k přehrávání SD karta je zapotřebí vložit do speciálního držáku. Vložením nesprávné SD karty může dojít k poškození přehrávače. USB konektory Přehrávač je vybaven dvěma USB konektory, jejichž prostřednictvím lze připojit iphone/ipod, 3G net play a další zařízení. Příjem televizního vysílání (MOBILE TV) Pokud je váš přehrávač vybaven přídavným modulem pro příjem digitálního televizního vysílání, lze zahájit příjem vysílání stisknutím tlačítka MOBILE TV. Kalibrace dotykového displeje Pokud dotykový displej nefunguje správně, lze provést jeho kalibraci. Tu zahájíte dlouhým stisknutím tlačítka MENU a následně pokračujte dle uvedených pokynů. 5

6 Ovládání přehrávače Reset obnovit tovární nastavení Stisknutím tlačítka RESET po dobu nejméně 3 sekund provedete obnovení továrního nastavení přehrávače. Tlačítko je doporučeno stisknout tužkou nebo jiným předmětem s ostřejší špičkou. Reset je vhodné provést před zahájením používání nového přehrávače nebo pokud přehrávač nefunguje správně. Zapnout a vypnout přehrávač Přehrávač lze zapnout krátkým stisknutím levého otočného voliče (POWER) nebo kteréhokoli tlačítka na čelním panelu. Po vložení disku do přehrávače bude automaticky zahájeno přehrávání. Přehrávač opětovně vypnete dlouhým stisknutím levého otočného voliče. Nastavení hlasitosti Nastavení hlasitosti přehrávání lze provést prostřednictvím otočného volče nebo posuvníku VOLUME, který může být zobrazen na displeji. Ztlumit hlasitost přehrávání Přehrávání lze ztlumit krátkým stisknutím levého otočného voliče, resp. tlačítka MUTE. Další možností je zobrazení posuvníku VOLUME a snížení hlasitosti tažením posuvníku po displeji. Nastavení jasu displeje (DIMM) Prostřednictvím tlačítka DIMM lze volit požadovanou úroveň jasu displeje. Kamera při couvání Přehrávač nabízí funkci automatického přepnutí na kameru při couvání po zařazení zpátečky. K této funkci je zapotřebí připojit příslušný vodič. Volba zdroje přehrávání Volbu zdroje (režimu) přehrávání lze provést prostřednictvím tlačítka MEDIA na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Tlačítko MENU nabízí možnost přepínat mezi úvodní nabídkou přehrávače a režimem přehrávání. V úvodní nabídce přehrávače lze snadno zvolit požadovaný režim nebo zdroj přehrávání. Mezi jednotlivými stránkami nabídky přepínáte posunem ( tažením ) po displeji. Funkce proti otřesu Přehrávač je vybaven funkcí proti otřesu, která nabízí možnost plynulého přehrávání i při jízdě po nerovném terénu. Přibližně se jedná o dobu 5 sekund při přehrávání DVD, 10 sekund u VCD/CD a 150 sekund u MP3. Funkce zapamatování času přehrávání Po vypnutí a opětovném zapnutí přehrávače bude díky této funkci přehrávání pokračovat od místa, kde bylo ukončeno. V případě příjmu rádia bude naladěna poslední zvolená stanice. 6

7 Nabídka nastavení (Setup) Nabídku nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka v hlavní nabídce na displeji přehrávače. Tato nabídka (viz obrázek níže) se skládá z jednotlivých položek, jejichž význam je vysvětlen dále. Některé položky nabídky mohou být vrežimu zapnuto / vypnuto, což je symbolizováno zobrazeným posuvníkem následovně: Režim je spuštěn (Y) Režim je vypnutý (N) WALLPAPER Nastavení obrázku na pozadí V nabídce WALLPAPER, která je ilustrována na obrázku níže, lze zvolit obrázek z nabídky, který bude zobrazen na pozadí displeje. Další možností je použít vlastní obrázek. Tento obrázek musí mít rozlišení 800 x 480 bodů a být ve formátu JPG. Je vhodné provést tuto přípravu na počítači. Takto připravený obrázek zkopírujte na paměťovou kartu a vložte ji do zdířky pro GPS (Navigation). Následně zvolte možnost USER SELF-DEFINE přehrávač zobrazí obrázek, který splňuje dané požadavky. Svou volbu potvrďte tlačítkem UPDATE. 7

8 COMMON Základní nastavení Nabídka COMMON nabízí základní nastavení a je ilustrována na následujícím obrázku: Význam jednotlivých položek je následující: BEEP: Akustická signalizace při stisknutí tlačítka. MUTE WHEN REVERSING: Ztišit přehrávání při couvání. RESTORE FACTORY SETTINGS: Obnovit tovární nastavení přehrávače. CALIBRATION: Zahájit kalibraci dotykového displeje. Dále postupujte dle uvedených pokynů stiskněte symboly + zobrazované na různých místech displeje. Poznámka: druhou možností spuštění kalibrace je stisknutím tlačítka MENU nebo NAVI po dobu 4 sekund. DISPLAY SETUP Nastavení jasu displeje Nabídka DISPLAY SETUP nabízí možnost nastavení různých parametrů displeje: Význam jednotlivých položek je následující: DAYTIME BACKLIGHT: Úroveň jasu displeje přes den. 8

9 NIGHTTIME BACKLIGHT: Úroveň jasu displeje v noci. Přepínání mezi jednotlivými úrovněmi jasu lze provádět manuálně tlačítkem DIMM. AUTO MODE: Automatické přepínání mezi úrovní jasu ve dne a v noci dle spuštěného podsvícení. Pokud je podsvícení spuštěno, bude spuštěn režim nižšího jasu (v noci), pokud je podsvícení vypnuto, bude spuštěn režim vyššího jasu (za dne). SCREEN SAVER TIME: Nastavení času, po jehož uplynutí bude spuštěn spořič displeje. EQ Nastavení ekvalizéru Nabídka nastavení ekvalizéru se skládá ze dvou stránek: Stránka EQ OPTION Stránku EQ OPTION lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce, nebo zobrazeného symbolu, případně také přímo tlačítkem EQ na čelním panelu. Nabídka nabízí možnost výběru jednoho z 10 nastavení ekvalizéru, případně také vlastního nastavení po výběru položky USER. Stránka BALANCE SETUP Stránku BALANCE SETUP lze zobrazit stisknutím příslušného tlačítka v hlavní nabídce, nebo zobrazeného symbolu. Prostřednictvím čtyřech zobrazených šipek máte možnost nastavit zvýraznění pravých a levých resp. předních a zadních reproduktorů. Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem. Režim LOUDNESS Stránka BLANCE SETUP dále nabízí možnost zvýraznění nízkých frekvencí v režimu LOUDNESS. Dbejte, že výrazným zvýrazněním může dojít k distorzi zvuku. VIDEO OPTIONS Nastavení přehrávání videa Nabídka VIDEO OPTIONS nabízí dvě položky k nastavení: WATCHING VIDEO FORBIDDEN WHILE DRIVING: Zakázána možnost sledování videa za jízdy z důvodu bezpečnosti provozu na silnicích je vhodné zvolit toto nastavení. V některých zemích je sledování pohyblivého obrazu (videa) za jízdy zakázáno. REVERSE VIDEO MIRRORED: Obraz z kamery při couvání je zobrazen zrcadlově. 9

10 BLUETOOTH OPTIONS Nastavení Bluetooth handsfree Nabídka BLUETOOTH OPTIONS nabízí nastavení Bluetooth handsfree: Význam jednotlivých položek je následující: DEVICE NAME: Název tohoto Bluetooth handsfree. PIN CODE: Kód pro připojení k tomuto Bluetooth handsfree. AUTO CONNECT: Automatické připojení mobilního telefonu, který by připojen naposledy. AUTO ANSWER: Automatický příjem příchozího hovoru. NAVIGATION OPTIONS Nastavení navigace Nabídka NAVIGATION OPTIONS nabízí nastavení navigace: Význam jednotlivých položek je následující: VOLUME: Hlasitost hlasu s navigačními pokyny. Většina navigačních programů nabízí vlastní možnost nastavení hlasitosti je doporučeno nastavit maximální hlasitost v programu a následně využít tuto položku k nastavení požadované úrovně hlasitosti. VOLUME MIXED: Nastavení úrovně, na kterou bude snížena hlasitost přehrávání během hlasové navigace. NAVIGATION MONITORING: Pokud je funkce spuštěna, bude probíhat hlasová navigace bez ohledu na to, co je zobrazeno na displeji. Pokud je funkce vypnuta, bude 10

11 hlasová navigace probíhat pouze v případě, kdy je na displeji zobrazena mapa (navigace). AUTO START NAVIGATION: Automatické spuštění navigace po zapnutí přehrávače. FILE PATH: Volba navigačního programu na SD kartě. Systém automaticky volí soubor.exe. Prostřednictvím této nabídky lze zvolit jiný program. LANGUAGE Jazyková verze V nabídce LANGUAGE můžete nastavit požadovanou jazykovou verzi, v jaké mají být zobrazovány položky přehrávače. STEERING WHEEL CONTROL Ovládání z volantu Přehrávač nabízí možnost ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu. Nabídka nastavení je ilustrována na následujícím obrázku: Při nastavení postupujte následovně: 1. Stisknutím tlačítka CLEAR ALL vymažete aktuální nastavení. 2. Stiskněte a držte požadované tlačítko na volantu. 3. Jakmile přehrávač rozpozná, že bylo stisknuto tlačítko, zvolte odpovídající tlačítko na displeji. 4. Úspěšné přiřazení tlačítka dané funkci bude potvrzeno rozsvícením oranžovou barvou. 5. Postup uvedený výše opakujte i pro ostatní tlačítka. 11

12 DAY AND TIME Nastavení data a času Nabídka nastavení DAY AND TIME je ilustrována na následujícím obrázku: Nastavení jednotlivých položek provedete prostřednictvím tlačítek (+) a (-). Můžete také kliknout na položku GPS TIME, čímž dojde k nastavení přesného času dle systému GPS (pokud je k dispozici dostatečný GPS signál). Pokud využíváte nastavení dle GPS, je zapotřebí zvolit příslušné časové pásmo. Příjem rádia Příjem rádia zahájíte prostřednictvím příslušného symbolu v hlavní nabídce nebo stisknutím tlačítka BAND. Nabídka příjmu rádia je ilustrována na následujícím obrázku: 12

13 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. RADIO: Aktuální stav přehrávače. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Seznam rádiových stanic v paměti přehrávače. 5. Nastavení hlasitosti. 6. Ukázky z vysílání uložených stanic. 7. BAND: Výběr rádiového pásma 8. Nastavení ekvalizéru. 9. ( ): Předchozí stanice / Nastavení nižší frekvence. 10. ( ): Následující stanice / Nastavení vyšší frekvence. 11. Automatické vyhledání stanic. 12. Nastavení zvukového výstupu. 13. Aktuálně naladěná frekvence. 14. AF: Automatické ladění alternativní frekvence. 15. TA: Automatické přepnutí na dopravní zpravodajství. 16. Přepínání zobrazení nabídky rádia. 17. PTY: Volba typu (žánru) vysílání dle systému RDS. Výběr rádiového pásma Výběr rádiového pásma se provádí stisknutím tlačítka BAND. Každým stisknutím se mění přijímané pásmo následovně: FM1 FM2 FM3 AM1 AM2. Automatické vyhledání rádiových stanic Kliknutím na tlačítko SEARCH zahájíte automatické vyhledávání dostupných rádiových stanic. Stanice s nejsilnějším signálem budou následně uloženy pod tlačítka rychlé volby. Vyhledávání lze přerušit opětovným dlouhým stisknutím tohoto tlačítka. Uložené rádiové stanice Rádiový tuner nabízí možnost uložení až 6 stanic v každém přijímaném pásmu FM. Přehrávání ukázek z vysílání Krátkým stisknutím tlačítka (symbol sluchátka) zahájíte přehrávání 10-ti sekundových ukázek z uložených stanic v daném frekvenčním pásmu. Uložení dané stanice do paměti Aktuální stanici lze uložit do paměti stisknutím požadovaného tlačítka rychlé volby po dobu dvou sekund. 13

14 Příjem v režimu stereo / mono Prostřednictvím tlačítka (symbol reproduktorů) lze přepínat mezi příjmem rádia v režimu stereo nebo mono. V režimu stereo bude na displeji znázorněn symbol ST. Režim mono je vhodný v případě, kdy je dostupný pouze slabý rádiový signál. Automatické ladění rádiových stanic Automatické ladění rádiové stanice s nejbližší nižší resp. vyšší frekvencí provedete stisknutím tlačítka ( ) resp. ( ). Ruční ladění rádiových stanic Režim ručního ladění rádiové stanice zahájíte stisknutím tlačítka ( ) resp. ( ) po dobu cca 3 sekund.. Následně lze tlačítky ( ) resp. ( ) snižovat resp. zvyšovat rádiovou frekvenci v daném frekvenčním pásmu. Funkce systému RDS (Radio Data System) AF Alternative Frequency: V případě poklesu síly signálu provede rádio automatické přeladění na jinou vysílací frekvenci daného rádiové stanice. Funkce záleží na dostupnosti systému RDS. Navigační systém GPS Ke správné funkci navigačního systému je zapotřebí vložit SD kartu s navigačním programem a mapovými podklady do zdířky pro SD kartu, která je označena GPS. V nabídce nastavení (SETUP) zvolte položku NAVIGATION OPTIONS a následně prostřednictvím položky FILE PATH vyberte na SD kartě požadovaný program. Navigaci spustíte stisknutím tlačítka NAVI v hlavní nabídce přehrávače. Během využívání navigace nevyjímejte SD kartu, protože by mohlo dojít k poškození karty nebo přehrávače. Navigační systém slouží pouze jako doporučení. Řidič je vždy plně odpovědný za řízení vozidla a musí dbát aktuálních podmínek silničního provozu. 14

15 Přehrávání disků Přehrávání disku zahájíte vložením disku do spuštěného přehrávače. Disk vkládejte potištěnou stranou vzhůru. Přehrávač je určen pouze k přehrávání standardních disků o průměru 12 cm. Přehrávač podporuje disky typu DVD, DVD-9, CD a VCD. Pokud je již disk vložen v přehrávači, zahájíte jeho přehrávání stisknutím tlačítka DVD na čelní panelu nebo v hlavní nabídce přehrávače. Přehrávání disků DVD a VCD Nabídka přehrávání disků DVD a VCD je ilustrována na následujícím obrázku: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. DVD: Aktuální stav přehrávače. 3. Výběr kapitoly. 4. Výběr titulu. 5. Soundtrack. 6. Aktuální režim přehrávání. 7. Nastavení hlasitosti. 8. Návrat do předchozí nabídky. 9. Nastavení ekvalizéru. 10. Čas přehrávání. 15

16 11. Nabídka disku (MENU). 12. Seznam záznamů (LIST). 13. ( ): Předchozí záznam. 14. ( ): Následující záznam. 15. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 16. GOTO: Volba počátečního času přehrávání, kapitoly a titulu. 17. Celkový čas přehrávání DVD. 18. Režim přehrávání (opakování apod.). 19. Přepínání mezi režimem 16:9 a 4: Přepínání jazykových verzí (záleží na vložením DVD). 21. Zobrazení a přepínání jazykových verzí titulků (záleží na vložením DVD). Nabídka disku Nabídku disku zobrazíte stisknutím tlačítka. Funkce záleží na vložením disku. Při přehrávání VCD disku bude spuštěn režim PBC. Volba počátečního času přehrávání Nabídku volby počátečního času přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka GOTO. Nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: Nabídka nabízí možnost volby kapitoly, titulu a přesného času zahájení přehrávání. Opakované přehrávání Stisknutím tlačítka lze volit mezi jednotlivými režimy přehrávání. Každým stisknutím se změní režim následovně: VCD: Opakovat daný záznam Opakovat vše. DVD: Opakovat kapitolu Opakovat titul Opakovat vše. Volba jazykové verze titulků Stisknutím tlačítka lze zobrazit titulky a přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi. Aktuální nabídka jazykových verzí záleží na vloženém disku. U některých disků nelze skrýt titulky. 16

17 Volba jazykové verze Stisknutím tlačítka lze přepínat mezi jednotlivými jazykovými verzemi disku. Aktuální nabídka jazykových verzí záleží na vloženém disku. Některé disky nabízí jen jednu jazykovou verzi. Volba formátu zobrazení Prostřednictvím tlačítka lze přepínat mezi zobrazením v režimu 16:9 a 4:3. Přehrávání hudby Přehrávač umožňuje přehrávání hudby z připojeného disku nebo vložené SD karty. Přehrávač podporuje formáty souborů FAT16, FAT32 a ExFAT. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. SD: Aktuální stav (zdroj) přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Aktuální režim přehrávání. 5. Nastavení hlasitosti. 6. Přehrát ukázky ze skladeb. 7. Seznam skladeb. 8. Volba režimu opakování 9. Přehrávání v náhodném pořadí. 10. Nastavení ekvalizéru. 17

18 11. ( ): Předchozí záznam. 12. ( ): Následující záznam. 13. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 14. Celkový čas přehrávání. 15. Údaje o skladbě. 16. Seznam skladeb. Přehrávání z připojeného disku nebo SD karty bude zahájeno automaticky. Přehrávač rozlišuje tři typy souborů: audio, video a obrázky. Přehrávání z již připojeného média zvolit v hlavní nabídce stisknutím tlačítka U-DISK resp. SD CARD. V případě audio souborů přehrávač podporuje pouze formát MP3. Dále podporuje zobrazení textu skladby ve formátu LRC. Lze přepínat mezi zobrazením frekvenčního spektra a textu. Přehrávač dále umožňuje zobrazit obrázek z obalu alba, jak je ilustrováno na obrázku výše. Zobrazení seznamu skladeb Během přehrávání zobrazíte seznam skladeb stisknutím tlačítka. Výběr složky lze provést po stisknutí tlačítka. Tlačítkem se vrátíte do předchozí složky. Opakování skladeb Tlačítkem lze volit různé režimy opakování: Daná skladba Celá složka Vše. Přehrávání v náhodném pořadí Tlačítkem zahájíte přehrávání v náhodném pořadí. Volba času zahájení přehrávání Volbu času ve skladbě, kdy má být zahájeno přehrávání, lze provést kliknutím na posuvník ve spodní části displeje na obrázku níže znázorněn červeným obdélníkem: 18

19 Virtuální multi-disk (volitelná funkce) Funkce virtuální Multi-disk nabízí možnost převedení (nahrávání) CD disku do formátu MP3 a následné uložení záznamů na připojený disk nebo SD kartu. Lze provést nahrávání nejvíce 9 disků. Pokud je spuštěna funkce Multi-disk a vloženo audio CD, bude v pravém horním rohu zobrazeno tlačítko. Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nahrávání. Výchozí rychlost nahrávání je 4x a nahrání celého disku bude trvat cca 20 minut. Během nahrávání nebude slyšet zvuk. Stisknutím tlačítka lze zvolit rychlost nahrávání 1 x. V tomto případě bude probíhat přehrávání současně s nahráváním a celkový čas bude přibližně 75 minut. Přehrávání z virtuálního disku Po připojení SD karty nebo disku s nahranými soubory bude zobrazen symbol VIRTUAL MULTI-DISC, kterým vstoupíte do tohoto režimu přehrávání. Příslušná nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: 19

20 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Aktuální seznam skladeb (play-list). 5. Vymazat virtuální disk. 6. Vymazat aktuální skladbu. 7. Volba virtuálního disku. 8. (D-): Předchozí disk. 9. ( ): Předchozí záznam. 10. ( ): Následující záznam. 11. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 12. (D+): Následující disk. 13. Aktuální čas přehrávání. 14. Celkový čas přehrávání. Přepínání disků Mezi jednotlivými virtuálními disky lze snadno přepínat tlačítky (D-) resp. (D+). Vymazat disk nebo skladbu Daný disk můžete vymazat tlačítkem, danou skladbu potom tlačítkem. Přehrávání z ipodu a iphonu (volitelná funkce) Přehrávač nabízí možnost přehrávání z ipodu nebo iphonu, který bude připojen prostřednictvím USB kabelu. Je podporován také iphone 4 a iphone 4S. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: 20

21 Význam jednotlivých tlačítek je následující: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav přehrávání. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Nastavení hlasitosti. 5. Seznam skladeb. 6. Režim přehrávání (opakování apod.). 7. Přehrávání v náhodném pořadí. 8. Nastavení ekvalizéru. 9. ( ): Předchozí záznam. 10. ( ): Následující záznam. 11. ( ) / ( ): Přehrávat / pausa. 12. Aktuální playlist. 13. Aktuální čas přehrávání. 14. Celkový čas přehrávání. Volba playlistu Stisknutím tlačítka zobrazíte seznamy skladeb (playlisty). Kliknutím na tlačítko vstoupíte do nabídky výběru interpreta. Tlačítkem vstoupíte do nabídky výběru všech skladeb. Bluetooth handsfree Funkci Bluetooth handsfree spustíte kliknutím na tlačítko Bluetooth. Nabídka je ilustrována na následujícím obrázku: 21

22 Význam jednotlivých tlačítek je následující: 1. Návrat do hlavní nabídky. 2. Aktuální stav Bluetooth handsfree. 3. Návrat do předchozí nabídky. 4. Připojit mobilní telefon. 5. Vytáčení. 6. Telefonní seznam. 7. Seznam hovorů. 8. Přenos hudby prostřednictvím Bluetooth. 9. Ukončit hovor. 10. Přijmout hovor / vytočit číslo. 11. Stav připojení. 12. Numerická klávesnice. 13. Vymazat číslici. 14. Přepínání zvuku mezi mobilním telefonem a handsfree. 15. Ztišit mikrofon. Párování s mobilním telefonem Před prvním použitím daného mobilního telefonu s tímto Bluetooth handsfree je zapotřebí povést tzv. párování. Postupujte následujícím způsobem: 1. Na mobilním telefonu spusťte funkci Bluetooth a zadejte vyhledat dostupná zařízení v okolí. 2. Zvolte tento přehrávač BT Pokud budete vyzváni k zadání hesla PIN, zadejte Úspěšné připojení bude potvrzeno oznámením SUCCESSFUL CONNECTION. Pokud již bylo dříve provedeno párování, provedete připojení kmobilnímu telefonu stisknutím tlačítka. Připojený telefon lze opětovně odpojit tlačítkem. Vytáčení čísla Po připojení mobilního telefonu lze zadat požadované číslo prostřednictvím numerické klávesnice zobrazené na displeji. Nesprávně zadanou číslici lze smazat tlačítkem (C). Dlouhým stisknutím tlačítka vymažete celé číslo. Vytáčení zahájíte stisknutím tlačítka. Přepínání zvuku mezi mobilním telefonem a handsfree lze provést tlačítkem. Seznam hovorů Toto handsfree je vybaveno funkcí zapamatování seznamu hovorů: Vytáčená čísla (Dialed numbers), Přijaté hovory (Answered calls) a Zmeškané hovory (Missed calls). 22

23 Synchronizace telefonního seznamu s mobilním telefonem Telefonní seznam lze stáhnout (synchronizovat) do paměti handsfree stisknutím tlačítka. Po úspěšné synchronizaci bude zobrazeno jméno volajícího, který je uložen v telefonním seznamu telefonu. Dále je možnost vyhledání požadované osoby zadáním prvního písmena jména. Možnosti synchronizace záleží na typu mobilního telefonu a tato funkce nemusí být dostupná pro všechny typy mobilních telefonů. Přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth (A2DP) Přehrávač dále nabízí možnost přenosu hudby prostřednictvím Bluetooth s využitím protokolu A2DP. Mobilní telefon nebo jiné Bluetooth zařízení musí podporovat Bluetooth 2.0 nebo vyšší. Nabídka přehrávání je ilustrována na následujícím obrázku: Prostřednictvím přehrávače lze přehrávání zahájit resp. pozastavit ( ). Dále je zde možnost výběru předchozí resp. následující skladby tlačítky ( ) resp. ( ). 23

24 Externí vstup AUX IN Přehrávač je vybaven AV vstupem pro připojení dalšího zařízení. Po připojení zvolte v hlavní nabídce položku AV IN. TV tuner (volitelné příslušenství) Přehrávač nabízí možnost připojení externího digitálního TV tuneru. Upozornění: Sledování televizního vysílání za jízdy je zakázáno z důvodu bezpečnosti provozu na silnicích. Nahrávání průběhu jízdy (volitelné příslušenství) Přehrávač nabízí možnost připojení externí kamery pro nahrávání průběhu jízdy. Montáž GPS antény GPS anténa může být umístěna na přístrojové desce nebo vně vozidla, například na střeše. Při montáži je třeba dbát na to, že anténa musí mít volný výhled na oblohu. Pokud jsou skla vozidla vybavena speciální fólií, je možné, že bude snížena síla a kvalita přijímaného signálu v tomto případě je doporučeno umístit anténu vně vozidla. Upozornění Před připojováním antény odpojte napájení systému. Neprovádějte prodloužení ani zkrácení antény, protože by došlo k jejímu poškození. GPS anténa by měla být umístěna pokud možno horizontálně. Anténu nelze kroutit a otáčet. Anténa musí být umístěna tak, aby nenarušovala bezpečné ovládání vozidla. 24

25 Možné problémy a jejich řešení Přehrávač nelze zapnout 1. Zkuste nastartovat motor vozidla. 2. Zkontrolujte připojení napájecího vodiče. 3. Je přepálena pojistka vyměňte ji za novou se stejnými parametry. Dotykový displej nefunguje správně resp. přesně Je zapotřebí provést kalibraci dotykového displeje stiskněte tlačítko MENU nebo NAVI po dobu 4 sekund. Následně bude zobrazena nabídka kalibrace. Přehrávač nereaguje na pokyny z dotykového displeje Přehrávač může provádět jinou akci, například čtení disku nebo vyhledávání trasy. Pokud ani po delší době nezačne displej reagovat, zkuste provést restart přehrávače, případně kontaktujte příslušný servis. Nelze přehrát disk 1. Disk je umístěn obráceně Vždy vkládejte disk potištěnou stranou nahoru. 2. Disk je poškrábán nebo zašpiněn Zkuste přehrát jiný disk. 3. Daný typ disku není podporován Zkuste přehrát jiný disk. Nedostatečná kvalita obrazu Není správně nastaven jas nebo ostrost obrazu. Není obraz z kamery při couvání 1. Není připojena kamera při couvání. 2. Kamera při couvání využívá jiný systém kódování Připojte vhodnou kameru. Navigační sytém nefunguje 1. Není připojena GPS anténa nebo je umístěna tak, že je signál příliš slabý. 2. V daném místě je horší kvalita GPS signálu. 3. Pro dané místo nejsou k dispozici mapové podklady. V navigaci nelze nalézt požadované místo 1. Zkontrolujte, zda je název zadán správně. 2. Je také možné, že dané místo není v aktuálně dostupných mapách. Nalezená trasa není vhodná Navigační systém vyhledává nejvhodnější trasu dle algoritmu. Nemůže však zohlednit další faktory, kvalitu silnic apod. 25

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891 Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80891 Přehrávání DVD a CD disků, multimediálních souborů MP3 a MP4 z USB disků a SD karet Přehrávání z ipodu Připojení na sběrnici CAN

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění...3 Instrukce k bezpečnému používání... 3 Hlavní funkce

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka

SCC124. Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V. Uživatelská příručka SCC124 Autorádio s přehrávačem medií USB/MMC/SD napájení 24V Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na

Více

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X101td Monitor s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TDM Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Poloha a montáž kamery...2 Paměťová

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda. Uživatelská příručka

Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda. Uživatelská příručka Multimediální přehrávač s dotykovým displejem do vozidel VW a Škoda 80890 Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění... 3 Instrukce k bezpečnému používání...3 Hlavní funkce přehrávače...5

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Multimediální přehrávač s navigací

Multimediální přehrávač s navigací Multimediální přehrávač s navigací Přehrávání DVD a CD disků, multimediálních souborů MP3 a MP4 z USB disků a SD karet Přehrávání z ipodu Připojení na sběrnici CAN vozidla Vstup pro externí zařízení (AUX)

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Volkswagen & Škoda. Bluetooth handsfree sada hfomvw01. Montážní příručka. Verze 1.2

Volkswagen & Škoda. Bluetooth handsfree sada hfomvw01. Montážní příručka. Verze 1.2 Volkswagen & Škoda Bluetooth handsfree sada hfomvw01 Montážní příručka Verze 1.2 Obsah Obsah balení...3 Montážní vybavení...3 Požadavky na vybavení vozidla...3 Postup montáže...3 Montáž řídící jednotky

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská Uživatelská příručka

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7 displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth Uživatelská příručka Obsah Obsah balení Čelní panel...

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR52 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

808padVW01. Profesionální multimediální systém pro automobily

808padVW01. Profesionální multimediální systém pro automobily 808padVW01 Profesionální multimediální systém pro automobily Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby 1 Obsah Bezpečnost silničního

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty DS-X13D Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní

Více

NA1550. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA1550. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA1550 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Funkce MirrorPhone Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah balení... 3 Postup montáže...

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault Poloha ON (poloha dole)

MI Video rozhraní pro vozidla Renault Poloha ON (poloha dole) MI-1262 Video rozhraní pro vozidla Renault 2014 Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač

MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB. Návod k používání / = HiFi zesilovač / = CD přehrávač MP3-CD PŘEHRÁVAČ AUNA AV2-CD509, RADIOPŘIJÍMAČ, USB Návod k používání 10004933/1008980 = HiFi zesilovač 10005063/1008983 = CD přehrávač Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto

Více

GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ

GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80 818 GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth, GPS navigace Uživatelská příručka Před

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Video adaptér MI1253

Video adaptér MI1253 Video adaptér MI1253 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Land Rover a Jaguar vybavených navigačním systémem s dotykovým displejem verze 1 a 1.1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 80 234 Multimediální přehrávač DVD/MP4/VCD/MP3/WMA/JPEG/CD/CD-R/CD-RW se vstupem pro USB a SD kartu Velikost 1/2 DIN Obsah Upozornění....1 Péče o disky..2 Přední panel..3 Schéma zapojení....4

Více

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Kabel k pro VW RNS510 umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru

Více

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

A180X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor A180X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

2DIN multimediální přehrávač 80898

2DIN multimediální přehrávač 80898 DIN multimediální přehrávač 80898 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... Důležitá upozornění... Představení produktu... Funkce předního panelu... Úvodní obrazovka... Přehrávání DVD disků...4 Rádio...5

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka

BEAT 175. Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty. Uživatelská příručka BEAT 175 Autorádio s přehrávačem z USB disku a SD/MMC karty Uživatelská příručka Stereo rádio se syntetizátorem PLL (fázovým závěsem) Automatické ukládání do paměti Funkce RDS (Radio Data System) Možnost

Více

NA88. Automobilový MP3 přehrávač

NA88. Automobilový MP3 přehrávač NA88 Automobilový MP3 přehrávač USB konektor, vstup pro SD kartu a AUX Bluetooth handsfree Ovládání prostřednictvím mobilního telefonu USB výstup pro nabíjení telefonu Uživatelská příručka Obsah Informace

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26

Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26 Návod k obsluze Bluetooth FM transmiter DFS-BC26 2018-10-01 Děkujeme, že jste si vybrali tento LCD bluetooth transmiter! Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze! I. Představení produktu Zařízení

Více

F550X Návod na obsluhu

F550X Návod na obsluhu F550X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití

Digitální hudební přehrávač Bluetooth. Návod k použití Digitální hudební přehrávač Bluetooth Návod k použití Úvod Děkujeme, že jste si vybrali Digitální hudební přehrávač CarClever. Tento přehrávač lze snadno instalovat a používat. Plug and Play montáž umožňuje

Více

Multimediální přehrávač s dotykovým výsuvným displejem gps. Uživatelská příručka

Multimediální přehrávač s dotykovým výsuvným displejem gps. Uživatelská příručka Multimediální přehrávač s dotykovým výsuvným displejem 80 822 gps Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Úvodní informace... 3 Důležitá upozornění... 3 Instrukce k bezpečnému používání... 4 Hlavní funkce

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

IC-901 dvdfd. Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu

IC-901 dvdfd. Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu IC-901 dvdfd Výklopný TFT LCD Displej 9 s DVD přehrávačem, vstupem pro USB disk a SD kartu Obsah Upozornění a použité symboly... 2 Význam tlačítek a prvků přehrávače... 4 Dálkový ovladač...6 Základní funkce...

Více

gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Pokyny k přehrávaným

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

v.link Video adaptér MI1233

v.link Video adaptér MI1233 v.link Video adaptér MI1233 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi se systémem MMI3G Basic/High, MMI3G+ Basic/High nebo VW RNS850 Se -pinovým

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Bezdrátové handsfree na stínítko

Bezdrátové handsfree na stínítko Bezdrátové handsfree na stínítko Uživatelská příručka Funkce Poslech hudby z mobilního telefonu: Při jízdě s automobilem můžete poslouchat hudbu z mobilního telefonu. Ovládání příchozího hovoru: Při příchozím

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

ds-156 / ds-173 LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem + USB slotem + SD slotem Uživatelská příručka

ds-156 / ds-173 LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem + USB slotem + SD slotem Uživatelská příručka ds-156 / ds-173 LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem + USB slotem + SD slotem Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR26 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Nabíjecí baterie...2 Paměťová karta...2 Poloha kamery...3

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více