eského kraje Rostislav Babarík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eského kraje 22. 1. 2008 Rostislav Babarík"

Transkript

1 Informační město Setkání starostů a místostarostm stostarostů Jihočesk eského kraje Rostislav Babarík

2 Program presentace egovernment obecně egovernment v České republice Projekty pro veřejnou ejnou správu Licenční politika Microsoft

3 egovernment obecně Cíl - lepší kvalita života lepší služby pro veřejnost ejnost Charakteristika jasná,, otevřen ená,, transparentní pro všechny v skupiny společnosti Nutné podmínky infrastruktura, IT gramotnost, podpora z nejvyšší šších míst, m osvěta

4 Nové technologie egovernment obecně Infrastruktura Reinženýring Veřejná eslužby správa eslužby ICT dovednost Občané Komerční sféra eslužby Konkurence Podpora nákupu

5 egovernment v České republice Má budování egovernmentu v České republice smysl?

6 egovernment v České Republice Postup založeni živnosti - dnes Živnostenský úřad (Prvotní informace) Trestní rejstřík (Bezúhonnost) Finanční úřad (Bezdlužnost) SSZ + ZP (Registrace živnostníka k pojištění) Živnostenský úřad (Rozhodnutí) Živnostenský úřad (Podání žádosti) Finanční úřad (Přihlášení se k daním)

7 egovernment v České Republice Postup založeni živnosti - zítra Živnostenský úřad (Prvotní informace, podání žádosti) Trestní rejstřík (Bezúhonnost) Finanční úřad (Bezdlužnost) Živnostenský úřad (Rozhodnutí) SSZ + ZP (Registrace živnostníka k pojištění) Finanční úřad (Přihlášení se k daním)

8 egovernment v České Republice Postup založeni živnosti - ještě později Trestní rejstřík (Bezúhonnost) Živnostenský úřad (Prvotní informace, podání žádosti) Živnostenský úřad (Rozhodnutí) Finanční úřad (Bezdlužnost) SSZ + ZP (Registrace živnostníka k pojištění) Finanční úřad (Přihlášení se k daním)

9 Otázka: Který zákon z řeší informační systémy ve veřejn ejné správě?

10 egovernment v České Republice Legislativa Zákon 106/1999 Sb., o svobodném m přístupu p k informacím - Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon 227/2000 Sb., o elektronickém m podpisu Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejn ejné správy Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ch Připravuje se egovernment Act

11 egovernment v České Republice Začátky zrušen ení MIČR - od Ministerstvo vnitra - Ministerstvo průmyslu myslu a obchodu - Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Rada vlády pro informační společnost - 23 členů - 5 výborů

12 egovernment v České Republice Vize, Strategie Poslední - ečesko esko 2006 Nyní není žádný dokument (existuje marketingový záměr z r egon a realizace dílčích d projektů s nedostatky obecných principů egovernmentu) Nemůž ůže e vzniknout strategie regionů v návaznosti n na centráln lní strategii Není jasné řešení PVS.a další Připravuje ipravuje se Strategie rozvoje informační společnosti v ČR R 2008 aža 2013

13 egovernment v České Republice Začátky Místo vymýšlen lení dlouhodobých strategii jsme začali ali realizovat projekt Cílem egovernmentu není plnění Lisabonské nebo o nějakn jaké jiné strategie Evropské Unie v plnění čísel, ale aby občan ané neběhali po úřadech

14 egovernment v České Republice Projekty egovernmentu projekt ehealth projekt ejustice projekty MV - egon - Propojení centráln lních registrů - CzechPoint - egovernment Act - Komunikační infrastruktura VS

15 egovernment v České Republice

16 egovernment v České Republice Propojení centráln lních registrů - Registr obyvatel - Registr územně identifikační - Registr obchodních subjektů - Registr práv v a povinností

17 egovernment v České Republice CzechPoint Kontaktní universáln lní místo, kde lze ověř ěřit data z veřejných ejných a neveřejných ejných informačních systémů,, ověř ěřit dokumenty a listiny a nechat je převp evést do elektronické formy a naopak, získat z informace o průběhu správn vních řízení a předat p podání pro zahájen jení řízení,, ve výhledu by se mělo m vyřešit vše v e z domova Počet míst m cca 1300 samospráva, HK, zastupitelstva (Izrael, Moskva, NewYork)

18 egovernment V České Republice CzechPoint Dnes - výpis z katastru nemovitosti - výpis z živnostenského rejstříku - výpis z obchodního rejstříku Zítra - výpis z rejstříku trestů - výpis z karty řidiče

19 egovernment V České Republice egovernment Act Zákon o elektronizaci procesních ch úkonů - zrovnoprávn vnění elektronických a písemných p dokumentů a převod p mezi nimi - nevýznamový identifikátor tor - komunikace mezi občany a úřady - ové schránky

20 Otázka: Jaký zákon z (číslo)( stanovuje povinnost poskytovat informace subjektů veřejn ejné správy v oblasti střetu zájmu z?

21 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Základní atributy Cíl zpřístupnit stupnit informace na základz kladě zákona o střetu zájmu z vzdáleným přístupem p povinnost Platnost od účinnost innost do následujícího roku, v případp padě ukončen ení činnosti do 30 dnů Povinnost Členy zastupitelstva (starosta, členové rady) Člen statutárn rního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu Vedoucí zaměstnanci stnanci subjektů veřejn ejné správy

22 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Registr oznámen mení Registr oznámen mení zabezpečuj ují evidenční orgány (ministerstva, ředitel KÚ, K, tajemník úřadu) 13, odst. 5 pokud žadatel chce nahlížet do registru v elektronické podobě udělí mu evidenční orgán n uživatelsku ivatelské jméno a přístupovp stupové heslo Pokuta KčK za nedodržen ení lhůty KčK za nepravdivé informace

23 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Aplikace Registr oznámen mení

24 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Aplikace Registr oznámen mení Dokumenty zůstavajz stavají na úřadě Aplikace a) Vzdálený přístup p přes p veřejný ejný portál b) Aplikace integrovaná na úřadě Vlastnosti Třídění,, vyhledávání dokumentů Informace o žadatelích Statistiky Vazba na organizační strukturu lze zadat i připomp ipomínání v případp padě vazby na personáln lní systém

25 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Aplikace Registr oznámen mení

26 Projekty pro veřejnou ejnou správu - Registr oznámen mení Aplikace Registr oznámen mení velké subjekty - Microsoft Office Sharepoint Server 2007 malé subjekty Windows Sharepoint Services zdarma v rámci r Windows Server Cena aplikace Odstupňov ována podle velikosti subjektu (9 000 Kč až Kč) K Dodavatel BMI systém m Czech a.s.

27 Projekty pro veřejnou ejnou správu - SSL Lite Základní atributy Cíl l SSL zavedení standardizovaného pořádku při i nakládání s příchozp chozí a odchozí poštou Upravuje zákon 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě, zákon 500/2004 Sb., Správn vní řád el. vedení SSL zákon 227/ Sb., o elektronickém m podpisu

28 Projekty pro veřejnou ejnou správu - SSL Lite Současn asné problémy především m u malých subjektů VS Nedostatečná odborná připravenost zaměstnanc stnanců úřadů pro správu ICT Vysoké náklady na pořízen zení a provozování

29 Projekty pro veřejnou ejnou správu SSL Lite SSL Lite Triada Součást MS Office 2007 Známé prostřed edí nízká potřeba zaškolen kolení v ovládání Jednoduchá implementace Žádná nová aplikace Možnost navázat na jakoukoliv podatelnu Zdarma od února 2008 možnost stažen ení

30 Projekty pro veřejnou ejnou správu SSL Lite SSL Lite Triada

31 Otázka: Jak se jmenuje ový e klient, který umí sdílet informace kalendářů a úkolů od společnosti Microsoft a je součást stí balíku MS Office?

32 Licenční politika Základní atributy Prostřed edí ICT v ČR Desktopy: Microsoft cca 85% Servery: Microsoft cca 30% Politika Microsoftu Spokojenost zákaznz kazníků Řešení jejich potřeb eb Nutnost zajištění autorskách práv

33 Licenční politika OEM pouze s hardwarem FPP (Full Package Product) krabice OLP (Open Licensing Program) jednotlivé licence VLP (Volume Licensing ing Programs) multilicence Select Enterprise Agreement Software Assurance technická podpora

34 Dotazy?

35 Děkuji za pozornost Kontakt:

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o

Projekt informační strategie hl.města Prahy. Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie. KPMG Česká republika, s.r.o Projekt informační strategie hl.města Prahy Doposud dosažené výsledky projektu IT strategie KPMG Česká republika, s.r.o Jiří Vondrášek, Jiří Diepolt, Radka Haluzíková 12.5.2004, INF MHMP + informatici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra

Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra Mimořádná příloha čísla dvacet časopisu veřejná správa - 2011 (samostatně neprodejná) Úřední kocourkov se zásadně změní. Ing. Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra základní registry Vážení čtenáři, do

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové,

Termín konání: 6. 7. 10. 2008. Vážené dámy a vážení pánové, Vážené dámy a vážení pánové, Ministerstvo vnitra se v letošním roce stalo patronem projektu, který je zaměřený na oblast e-governmentu e-vize pro státní správu a samosprávu. Projekt je součástí Mezinárodního

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky

Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky Strategie Karlovarského kraje pro oblast egovernmentu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor informatiky verze FINÁLNÍ 13. července 2010 Historie dokumentu Verze Datum Popis provedených změn vzhledem

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu

Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Příprava programového období 2014 + v oblasti ICT pro veřejnou správu Poziční dokument ICT UNIE Obsah Cíl dokumentu... 3 Koncepční a strategická východiska... 4 Předpoklady úspěšného čerpání prostředků

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu.

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. LEGENDA: : : je v rozporu s m cílem koaliční strany. je v zásadě slučitelný s m cílem koaliční strany. UTRÁLNÍ: není v přímém

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více