Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti"

Transkript

1 Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1

2 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně pořádá setkání se starosty obcí ve správ. obvodu, od otevřené memorandum o spolupráci se společnostmi Triáda spol. s r. o. a Alis, spol. s r. o., všechny zřizované organizace, včetně ZŠ a MŠ budou mít datovou schránku (35 subjektů), s 31 obcemi podepsaná dohoda o partnerství k projektu Technologické centrum ORP a elektronické spisové služby v území. 2

3 Elektronická spisová služba Statutární město : provozuje elektronickou spisovou službu EZOP (Asseco), poskytuje EZOP jako hostovanou ESpSl pro své zřizované organizace a pro obce ve správním obvodu, napomáhá při nasazení ostatních ESpSl na obcích, s pořízením certifikátů a s implementací ISDS, včetně školení, umožňuje obcím využívat datové úložiště pro ESpSl MUNIS (Triáda) ve svém stávajícím datovém centru, uvažovalo poskytovat služby egon centra i pro obce ze sousedních ORP NELZE! 3

4 Datová schránka aktivace datové schránky. Přístupy řeší spisová služba EZOP. Autentifikace EZOP v ISDS přes komerční certifikát. Cca 180 pracovníků může prostřednictvím EZOP konvertovat, podepisovat a odesílat dokumenty do ISDS. Vše je řešeno přes podatelnu magistrátu. K bylo v rámci ISDS: Vypraveno 937 datových zpráv Přijato 266 datových zpráv Přijato 951 doručenek 4 Ve fungování ISDS neshledáváme problémy!

5 Certifikáty a časová razítka Bylo pořízeno 221 osobních kvalifikovaných certifikátů: 18 vedoucích pracovníků a členů vedení města 132 referentů 14 CzechPOINT (i malých ) 57 správců spisových uzlů a ostatních pracovníků Pro EZOP byl pořízen komerční serverový certifikát. Náklady cca ,-Kč. Použití časových razítek bylo zatím odsunuto, než bude jasně vymezeno jeho užití. Zatím je využíváno pouze časové razítko MVČR, které automaticky získává datová správa v ISDS. Bohužel stále přetrvávají problémy na České poště s vydáváním certifikátů. 5

6 Aktivace datových schránek Před mělo ve správním obvodu ORP, aktivováno datovou schránku 10 obcí (ze 48 obcí) a z Městem zřizovaných organizací, to byly 3 základní školy (z 30 ZŠ a MŠ). 6

7 Problémy s implementací ISDS Vazby na okolní informační systémy terminálové prostřed edí CITRIX úložiště certifikátů v EZOP. Stavební úřad a Přestupky P (VITA) vazba funguje, ale vložení dokum., el. podpis a vyhledání DS řešíme v EZOP. Registr živnostenského podnikání (nevyužíváme ESpSl ICZ) čekáme na rozhraní, řešíme otisk úředního razítka. OK Nouze vazba na ISDS bude pouze přes jméno a heslo, do , vazba na ESpSl se do roku 2010 nezmění. Legislativa Aktualizace spisového a skartačního řádu živý dokument. Zapracování časového razítka. 7

8 Autorizovaná konverze Autorizovaná konverze na žádost Realizováno multifunkčním zařízením na CzechPOINT (5 pracovišť na 2 místech) pouze na CD-ROM, ale doposud jsme neprováděli Autorizovaná konverze z moci úřední Řešeno nákupem 2 multifunkčních zařízeních (v rámci projektu Optimalizace tiskových zařízení) Zatím nemáme napojený na ESpSl (rozhraní už bylo uvolněno, vše bude zprovozněno do ) 8

9 Zkušenosti, problémy, chyby Z 10 obcemi mimo správní obvod ORP máme podepsanou dohodu o partnerství Školy mohou komunikovat pouze s OVM Jedna zdravotní pojišťovna požadovala provádět autorizovanou konverzi zdarma (634/2004 Sb. ZÁKON o správních poplatcích, 8 Osvobození od poplatku špatná interpretace) Nevyhověno. Snaha uživatelů obcházet ISDS filtruje podatelna. Problémy s certifikáty generování žádostí, chybějící opravné patche Win a další. Byl zpracován manuál. Ne zcela komfortně řešené vazby některých SW na ISDS. 9

10 Novinky ve výzvě č.06 na TC ORP Část I. výzvy - ZŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ POVINNÝCH SLUŽEB ALOKACE : ,- KČ NA ORP DOKUMENT: TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP (KONCEPT A VÝCHODISKA) 10 POVINNÉ SLUŽBY : Negarantované úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů jako výstupů dat ze systému elektronické spisové služby nebo document management systemu v kapacitě dostatečné pro vlastní potřebu ORP a potřeby všech obcí správního obvodu a jejich organizace. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce a města ukládají neukončené a neuzavřené spisy v elektronické podobě, tedy jak vlastní, tak přijaté písemnosti spadající do režimu evidence a archivace podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Elektronická spisová služba, pro vlastní ORP, jí zřízené a založené organizace Dohled a servis nad provozem po dobu 12 hodin/ 5 dní v týdnu

11 Novinky ve výzvě č.06 na TC ORP 11 Část II. výzvy - POŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ALOKACE : obec s rozšířenou působností až do výše ,-Kč na řešení vlastní elektronické spisové služby a řešení elektronické spisové služby jí zřizovaných organizací + až do výše ,- Kč na každou obec s matrikou a stavebním úřadem ve správním obvodu žadatele, která o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem + až do výše ,- Kč na každou obec jen s matrikou ve správním obvodu žadatele, která o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem + až do výše ,-Kč na každou obec základního typu ve správním obvodu žadatele, která o zajištění přístupu k elektronické spisové službě prostřednictvím žadatele projeví zájem

12 Část II. výzvy - Pořízení elektronické spisové služby pořízení elektronické spisové služby pro potřebu obce s rozšířenou působností a jí zřizovaných organizací pořízení elektronické spisové služby pro potřeby obcí a jimi zřízených organizací ve správním obvodu žadatele, které nedisponují vlastní elektronickou spisovou službou nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP 12

13 Novinky ve výzvě č.06 na TC ORP 13 Část III výzvy - VNITŘNÍ INTEGRACI ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ALOKACE : ,- KČ DOKUMENT : VNITŘNÍ INTEGRACE ÚŘADU zajistit schopnost vzájemné komunikace mezi Základními registry a lokálními systémy ICT standardní členění činností (agend, služeb) veřejné správy s možností řešit lokální odlišnosti standardní popis životních situací s možností řešit lokální odlišnosti členění pracovních pozic a ve vazbě na personalistiku, práva a povinnosti a probíhající změny zpracovaný model standardní doporučené organizační struktury kvalitní systém řízení uživatelských oprávnění k funkcím používaných informačních systémů možnost hodnocení efektivity vykonávaných činností možnost svázat potřebné objekty systému realizovat vazbu mezi těmito objekty

14 KISMO spolupráce na výzvě Jednání KISMO, AK, MV ČR a MMR Rozdělení výdajů na SSL dle typu obce Možnost nákupu licence SSL pro obce nebo hostované SSL Doplněno do SP vyjádření zájmu obce o druh SSL Snaha o možnost proplácený výdajů formou limitek nebo platby ex-ante nepodařilo se Snaha o možnost žádat i na sousední ORP nepodařilo se Snaha o možnost přelévání peněz mezi jednotlivými částmi nepodařilo se Změna finanční alokace na jednotlivé části 14

15 Studie Proveditelnosti a výběrová řízení SP pro každou část výzvy Ve studii proveditelnosti (kromě jiného) musí žadatel uvést seznam obcí, které požádaly o zajištění přístupu k elektronické spisové službě. Seznam musí být rozdělen na obce, které požádaly o elektronickou spisovou službu v hostovaném režimu provozovanou na TC ORP a na obce, které projevily zájem o nákup licence plné verze elektronické spisové služby provozované na vlastní technologii obce. Výběrová řízení vzorová výzva na - VŘ na Studii proveditelnosti veřejná zakázka malého rozsahu - VŘ na espsl veřejná zakázka malého rozsahu - VŘ na TC zjednodušené podlimitní řízení 15

16 Přístup Kladna k obcím Spisová služba pro obce - žadatelem o dotaci a majitelem licence na espsl bude ORP -veškerou administraci a další povinnosti spojené se žádostí o dataci a realizaci projektu bude provádět ORP -pokud chce obec I. nebo II. typu využít této dotace, znamená to pro ni pouze povinnost doručit své ORP rozhodnutí orgánu obce, že se projektu zúčastní a uvést typ svého informačního systému, se kterým má být spisová služba provázána a kompatibilní, popřípadě uvést požadavek na hostované řešení, pokud provázanost se svým informačním systémem nepožaduje -obce I. a II. typu budou mít za povinnost pořízené programové vybavení po dobu udržitelnosti projektu tedy 5 let využívat 16

17 Přístup Kladna k obcím a zřizovaným organizacím Hostovaná espsl pro zřizované organizace zejména školy - proběhlo školení - zahájena instalace - školy nezapsané v OR žádost o zřízení DS vyčleněn neúřední den na MMK na Czech POINTU - vytvořen návod na zřízení certifikátu Hostovaná espsl pro obce - projevily zájem 4 obce (ze 47 obcí) - zahájena instalace 17

18 Prostor pro Vaše dotazy 18

19 Pozvánka 2. Pracovní stekání informatiků ORP Pondělí :00 17:00 hod. budova KOKOS (více na 19

20 Pozvánka 2. Pracovní setkání informatiků ORP Pondělí :00 17:00 hod. budova KOKOS (více na 20

21 Děkujeme za pozornost Ing. Pavel Rous m: Ing. Simona Rákosová m: Magistrát města Kladna

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby

Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Studie proveditelnosti projektu Technologické centrum a elektronické spisové služby Obsah 1. Úvod...3 2. Rekapitulace výsledků studie...8 3. Současný stav a historie projektu...11 4. Analýza poptávky a

Více

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky

Zpráva část 1. k projektu. Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě. vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpráva část 1 k projektu Analýza stávající situace zavádění e-gov v územní veřejné správě vypracovaná pro: Asociace krajů České republiky Zpracoval: kolektiv RELSIE spol. s r. o. Sestavil: Houžvička V

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. (ve znění zákona č. 190/2009 Sb.) STŘEDNÍ OBEC S MATRIČNÍM, STAVEBNÍM NEBO POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM verze 3.0 platná od 1. 7. 2009 Úvod Cílem této brožury

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T Y R o z v o j s l u ž e b e G o v e r n m e n t u v O l o m o u c k é m k r a j i S O U H R N N Á S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města

Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Statutární město KLADNO Zapojení OVTI do rozvojových projektů města Ing. Simona Rákosová a Ing. Pavel Rous 06/13/11 1 Vše začalo vizí 06/13/11 2 Vše začalo vizí Zlepšit komunikaci s veřejností 06/13/11

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011

Ing. Mgr. Eva Urbanová. Brno, 20. 12. 2011 DATOVÉ SCHRÁNKY Ing. Mgr. Eva Urbanová Brno, 20. 12. 2011 Cíl semináře Seznámení se základní legislativou v oblasti datových Seznámení se základní legislativou v oblasti datových schránek a její praktická

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č.

S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H. Příloha žádosti č. S T U D I E P R O V E D I T E L N O S T I P R O P R O J E K T N A R O Z V O J S L U Ž E B E G O V E R N M E N T U V K R A J Í C H Část výzvy III. Digitalizace a ukládání dat Příloha žádosti č.1 Zpracovatel:

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informačního systému datových schránek Strana 1 z 29 Informační systém datových schránek Strana 1 z 29 Informačního systému datových schránek Strana 2 z 29 Účel dokumentu Tento dokument je Project Flyer

Více

Úspěšné projekty. Successful projects

Úspěšné projekty. Successful projects Úspěšné projekty Successful projects Projekty realizované v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v gesci Ministerstva vnitra České republiky Vážené

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více