hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY JSOU MALÉ, ŘÍKÁ EUROPOSLANKYNĚ JANA HYBÁŠKOVÁ SÍLA ZÁVAZKU II SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU VÝUKOVÝ PROGRAM JE JEN JEDNA ZEMĚ PARTNERSTVÍ SE ŠKOLAMI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH BOHOUŠ A DÁŠA PROTI CHUDOBĚ Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 (Interdisciplinarita)

2 åodstranit EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD Na světě žijí 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na den. Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ ç PRO VŠECHNY Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. PROSAZOVAT ROVNOST POHLAVÍ é A POSÍLIT ROLI ŽEN VE SPOLEČNOSTI Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. ízajistit UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemají přístup ke zdroji elektrické energie. Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). ìbudovat SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové spolupráce. Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a o snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Na Summitu tisíciletí v září roku 2000 přijali na půdě OSN zástupci 191 států světa odhodlání odstranit extrémní chudobu na naší planetě, její příčiny a následky do roku èsnížit DĚTSKOU ÚMRTNOST V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. êzlepšit ZDRAVÍ MATEK Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. ëbojovat S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií, především v informační a komunikační oblasti. Zdroj: Obrázky k cílům jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze.

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY VE SVĚTĚ JSOU BOHUŽEL POMĚRNĚ MALÉ, říká europoslankyně Jana Hybášková v anketě tohoto čísla Bedrníku, který se zaměřil na téma rozvojové pomoci. Jak se ve světě prohlubují rozdíly mezi chudými a stále bohatšími bohatými? Statistiky by o tom řekly své. (V rubrice Nabídka předseda Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Josef Zetěk dává zajímavý tip na web, kde on-line naskakují různé globální údaje, třeba o počtu obyvatel...) Ale dokážou sebepřesnější statistiky popsat svět, život? Odpověď je nasnadě. V rozporuplné éře globalizace se svět polarizuje i unifikuje naráz, je dobrý i špatný. A právě globální měřítka odhalují věci, o nichž před pár lety nikdo neměl tušení, a přispívají snad, možná, doufejme, semtam, k umenšení lidského trápení, protože, co umíme pojmenovat, snáze kontrolujeme. A naše doba je taková, že stále více lidí na světě má přání a možnost učinit historii z bídy, jak říká Bono Vox. Při globálních koncertech jako Live 8 nebo Live Earth se naráz na tyto stejné myšlenky soustředí tolik lidí, že to dohromady vytváří dosud nepoznanou situaci. Na neverbální úrovni prostřednictvím někdy opovrhované populární hudby, jejíž předností je ale univerzální srozumitelnost a schopnost oslovit a pohnout lidskou energií, komunikují naráz miliardy šťastnějších, relativně šťastnějších. A možná ve skutečnosti ne šťastnějších, ale jen žijících v lepším pohodlí a s vyšším západním vzděláním. Koncerty Live 8 jsou součástí globální občanské aktivity koordinované koalicí Globální výzva k akcím proti chudobě, na naší půdě se soustřeďuje pod názvem Česko proti chudobě. A o něm si tentokrát přečtete v rubrice Proměny. Nevládní organizace probouzejí city lidské sounáležitosti i v nás ostatních, kteří jsme dosud neměli příležitost vnímat v různé formě, nejenom číselné, rozličné informace o chudobě a rozvojovém světě. Praktickými výsledky toho všeho činění jsou pak například adopce na dálku, jeden z úžasných vynálezů současné charity. Adopce na dálku se stávají normální, stávají se slušností v rozvinutém světě pro jednotlivce, ale už i pro třídy, školy, organizace. O jedné se dočtete v rubrice Inspirace. Tím spíš vyvstane složitost otázky, zda a v jaké formě je správné, abychom my, Američané a Evropané, lákali mozky z rozvojových zemí na zelené a modré karty sem k nám do vyspělého světa, protože naše vlastní zdroje nestačí. Tak nějak to bohužel formuloval evropský komisař Vladimír Špidla pro média. Máme právo čerpat nerostné, pracovní a intelektuální zdroje z rozvojového světa? Snad jen při pečlivém rozvážení, jak do tohoto světa citlivě a s přidanou hodnotou vrátit to, co jsme si odtamtud půjčili... Potřebujeme pro vlastní kultivaci tento rozvojový svět lépe poznávat, nejen ze statistik, ale především v souvislostech a příbězích. Je to téma, které se zatím v našich školách moc nezabydlelo, ale to se rychle mění. Globální rozvojová výchova nabyla v Česku už tolik svéprávnosti, že se jí věnuje samostatný obor vysokoškolského studia. Více o tom v rubrice Didaktika, kde se také dočtete, že nyní je u nás k dispozici paleta kvalitních výukových materiálů, například v databázi projektu Varianty Společnosti Člověk v tísni nebo v rámci projektu Svět v nákupním košíku Společnosti pro Fair Trade. V Bedrníku najdete i praktické návody, které pomohou k naplňování školních vzdělávacích programů. Radost z nesentimentálního aktivního soucitu nám všem přeje Hana Kolářová OBSAH Rozvojové cíle tisíciletí...2 INSPIRACE Organizace jako adoptivní rodič...4 Měsíc ekologické výchovy...5 PROMĚNY Co je a kde se vzalo Česko proti chudobě...11 NÁZORY Anketa: Snaha o vymýcení chudoby je přirozená...17 Síla závazku II DIDAKTIKA Rozvojová studia...21 Výukový program Je jen jedna Země...22 Svět v nákupním košíku...25 Jak na školní vzdělávací programy Průřezové téma Environmentální výchova (5)...27 KALENDÁŘ...28 NABÍDKA...29 Bohouš a Dáša proti chudobě...31 Obrázek na titulní straně je převzat z brožury Česko proti chudobě, informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Vydal Educon pro potřeby kampaně Česko proti chudobě. Digitálně upraveno. Snímek na zadní straně obálky: Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 5/2007 «Zdroj: Entwicklungspolitik, 3

4 INSPIRACE ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ Obrázky třetího světa zná z televize či novin každý, záběry pro Evropana nepředstavitelné bídy a chudoby. Mnohé věci, které jsou pro nás obyčejné, znamenají v těchto podmínkách veliký nadstandard. Často řečnicky myšlená otázka Co já s tím mohu udělat? má však jasnou a reálnou odpověď: Pomoci! Otázkou, jak konkrétně můžeme pomoci my, jsme se zabývali delší čas, protože to vychází i ze samotného poslání naší organizace, říká Tomáš Hodina ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič, který přes deset let působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze a je zde průkopníkem myšlenky, že i organizace mohou mít dítě... Toulcův dvůr se zabývá především environmentální výchovou. Ta dnes ale stále častěji prolíná od témat čistě ekologických i do sociální oblasti. Vzhledem ke globálním problémům je to vlastně více než logické. Proto se před rokem, kdy jsme se seznámili s činností občanského sdružení Humanistické centrum Dialog, které se zabývá adopcí na dálku, zrodil nápad adoptovat dítě, vysvětluje Tomáš Hodina. Dnes jsme, v rámci kampaně lidské podpory, adoptivními rodiči třináctiletého chlapce Benarda z Keni a věříme, že díky naší pomoci získá tolik potřebné vzdělání. To by jinak zůstalo Benardovi, stejně jako stovkám jiných dětí, bez evropských rodičů nedostupné. Jeho vlastní rodiče, přestože práci aktivně shání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Chlapec» Bernard může chodit do školy, v Keni žádná samozřejmost... v současné době navštěvuje šestou třídu na Umojaland Academy v Nairobi. Peníze získané adopcí mu pokrývají náklady na vzdělání, zaručují mu jedno jídlo denně a potřebnou školní uniformu. Finanční částka zasílaná na tyto výdaje mu pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Adoptivní rodina je o úspěších svého dítěte informována a mohou si navzájem dopisovat. Dítě ale žije stále u svých rodičů. Aby bylo zajištěno, že peníze skutečně uhradí, co mají, a ne jiné výdaje rodiny, posílají se rovnou na účet školy. Byli bychom rádi, kdyby byl náš krok impulsem i pro další organizace, vždyť se jedná o zodpovědnost každého z nás, uzavírá myšlenku jeden z novopečených adoptivních rodičů. Závěrem toho článku by se bezesporu hodil citát L. A. Senecy: Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě. Odměnou za správný čin je to, že jsi jej vykonal. Jakub Moravec, Foto archív SEV Toulcův dvůr ČESKÉ A SVĚTOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘÍMO ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍ ADOPCE NA DÁLKU Česká katolická charita ADRA Nadační fond Inka Humanistické hnutí, kampaň lidské podpory pro-contact Humanitas Afrika World Vision ChildFund Ireland SOS Children s Villages Zdroj: CO JE ADOPCE NA DÁLKU? Podle Wikipedie se název adopce na dálku v češtině zavedl zobecněním názvu prvního projektu tohoto typu v České republice, kterým je dosud běžící projekt České katolické charity. Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na dálku v roce Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců více než dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Za roční částku 4900/6000 Kč (Indie), 7000 Kč (Uganda a Kongo), 5000/8000 Kč (Zambie), 5500/7000 Kč (Thajsko), 6900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému dárci dva dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma. Zdroj: a www. cs.wikipedia.org 4 5/2007

5 INSPIRACE MĚSÍC EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlásily na období od 3. září do 3. října 2007 kampaň Měsíc ekologické výchovy. Kampaň se snažila oslovit všechny generace, od dětí po seniory. Jejím cílem bylo objasnit veřejnosti mnohorozměrný obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit její význam pro udržitelný rozvoj i pro obohacení života každého z nás. Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí, které ji také finančně podpořilo. Výchova, která vede k odpovědnosti Do kampaně se zapojily čtyři desítky organizací a institucí z celé České republiky, které se nejrůznější formou ekologickou výchovou zabývají. Základní a střední školy, ekocentra, střediska ekologické výchovy, mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny atd. (souhrnná tabulka zapojených subjektů je na Je to nepochybně dokladem toho, že ekologická výchova získala v posledních letech na vážnosti, má oporu v legislativě, podporují ji instituce veřejné správy, zejména Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje i některá města a obce, říká zástupce ředitelky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) Václav Broukal. Ekologická (environmentální) výchova vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Rozvíjí citlivost k životnímu prostředí i vnímavost k nekonzumním kvalitám života. Kampaň Měsíc ekologické výchovy byla proto zaměřena na širokou veřejnost bez rozdílu generací. Různorodému zaměření institucí zapojených do kampaně odpovídal i rozmanitý charakter připravených akcí. Celá kampaň odstartovala ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův Dvůr v Praze 10 dne 3. září, kde děti zažily netradiční začátek školního roku. Vyzkoušely si totiž, namísto času stráveného ve školních lavicích, práci ekologů přímo v terénu. Na Veletrhu ekologických výukových programů ve Vernířovicích na Šumpersku, který připravovalo SSEV Pavučina ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk, si od 4. do 7. září stovka profesionálů z oblasti ekologického vzdělávání vyměňovala zkušenosti a seznamovala se s ekologickými výukovými programy (EVP) svých kolegů. Na 28. září připravila regionální ekologická střediska v celé republice akce pod heslem: Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují! I přes nepřízeň počasí nabídla možnosti alternativního využití volného času v přírodě. Návštěvníci si mohli vybrat například výlety nebo procházky s odborným výkladem, rodinné programy zaměřené na získání a ocenění příjemných zážitků z pobytu v přírodě. Netradiční září čekalo i na žáky a studenty více než dvaceti základních a středních škol z celé České republiky, které se kampaně účastnily. Školy připravily pro žáky a studenty programy podle svého zaměření a možností, například tematicky zacílenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody, dny v terénu pro mladé ekology nebo praktické ukázky toho, co mohou děti pro přírodu udělat. Děti zkoumaly různé biotopy, pomáhaly při stavbě přírodní učebny, uklízely okolí škol a veřejných prostranství, kde se nejčastěji pohybují, a podobně. Jak řekla ředitelka SSEV Pavučina Mgr. Lenka Daňková: Slavnostní tečkou za kampaní byla konference, která se konala dne 3. října v Paláci Charitas v Praze 2. Konferencí byla ukončena nejenom kampaň Měsíc ekologické výchovy, ale i roční specializační studium pro školní koordinátory ekologické výchovy. Netradiční zahájení školního roku Pro žáky základní školy Praha-Vinoř začal nový školní rok jinak než obvykle. S paní učitelkou RNDr. Janou Kubcovou prožili první školní den na Toulcově dvoře, ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy. Lektorka Eva Kopecká pro školáky připravila tříhodinový ekologický výukový program (EVP) s názvem Život v mokřadu. Chci dětem vysvětlit, čím jsou místa přírody provlhčená spodními vodami zajímavá a proč je třeba tento domov mnoha zvláštních rostlin a živočichů chránit. Děti si přímo v terénu hrají na výzkumníky světa bezobratlých živočichů, žab, čolků a dalších obyvatel mokřadu. Na Toulcův Dvůr byli pozváni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Magistrátu hl. m. Prahy, kteří celou kampaň na Toulcově Dvoře otevřeli svými příspěvky na téma Nový školní rok a probíhající školská reforma. Školní rok 2007/2008 je mimořádný pro všechny základní školy v České 5/2007 Zahájení školního roku návštěva ministryně v MŠ Toulcův Dvůr 5

6 INSPIRACE republice. V praxi se konečně projeví školská reforma, která zavádí do výuky mj. průřezová témata. Mezi nimi je i ekologická (environmentální) výchova, která se promítne do různých vyučovacích předmětů, do mimoškolní výchovy i do celkového života školy. Ministryně školství (nyní již bývalá) Mgr. Dana Kuchtová přijela mladé badatele na závěr akce navštívit. Při své návštěvě si prohlédla část areálu Toulcova Dvora, místní mateřskou školu a rozdala několik autogramů žákům ze ZŠ Praha- Vinoř. Veletrh ekologických výukových programů Čtyřdenní program se skládal především z ukázek ekologických výukových programů, vedených lektory jednotlivých center. Programy byly obohaceny o následnou diskusi, v rámci které se, ve většině případů za účasti některého z nestorů ekologické výchovy u nás, hodnotily cíle, obsah i používané pedagogické metody. Tuto zpětnou vazbu si lektoři i účastníci velice chválili. Velmi důležitou součástí programu pak byly pracovní dílny na různá témata související s ekologickou výchovou (osobnost lektora, metodika, ekologično pro začátečníky). Velkému zájmu se těšily i terénní exkurze, např. do vyhlášené ruční papírny ve Velkých Losinách nebo na přírodovědně zajímavá místa v doprovodu významného botanika Dr. Jiřího Sádla. Jeden z odpoledních bloků byl věnován burze pomůcek a publikací pro ekologickou výchovu, výměně podnětů a zkušeností. Večery patřily neformálním diskusím a doprovodnému programu, kde nechyběly: slavnostní zahájení veletrhu v místním kostele sv. Matouše, doplněné o překrásné pěvecké vystoupení skupiny Avonotaj, večerní vystoupení skupiny Teens Jazz Band, hrající k poslechu i tanci a v neposlední řadě zajímavé přednášky o životě indiánů či středověkých čarodějnických procesech na Šumpersku. Co dodat? Snad jen, že z hodnotících dotazníků, které se vrátily od jednotlivých účastníků veletrhu, vyplývá pro pořadatele radost z dobře vykonané práce. Akce škol Do kampaně Měsíc ekologické výchovy se zapojilo také více než dvacet základních a středních škol z různých koutů České republiky. První zářijové dny jsou časem, kdy se na školách pozvolna rozbíhá výuka. Prázdniny už sice skončily, ale v myslích školáků ještě doznívají zážitky z prázdnin. Proto se školy rozhodly využít čas babího léta k uspořádání akcí souvisejících s ekologickou výchovou. Každá zapojená škola vycházela ze svých specifických podmínek, proto je spektrum akcí opravdu široké. Učitelé připravili pro své žáky projektové dny nebo tematicky zaměřenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody. Ne vždy ale jde jen o zpestření výuky nebo zábavu. Nezřídka se školy rozhodly nejen o přírodě vyučovat, ale také pro ni něco udělat. Proto s žáky vyrazily do terénu a uklidily okolí školy a veřejná prostranství, kde se děti běžně pohybují, vyčistily lesní studánku nebo žáky zapojily do stavby venkovní učebny v přírodě na školním pozemku. Cílem bylo přiblížit ochranu životního prostředí nenásilnou formou, s pomocí her, úkolů, soutěží, tvůrčích dílniček, ale i drobné práce. Následuje několik ukázkových akcí škol, které se do kampaně zapojily. V textu najdete mimo jiné celý název školy i pořádané akce, odpovědnou osobu, často koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na škole, místo konání, termín, stručnou anotaci pořádané akce a fotografie přibližující její průběh. Burza ekologických výukových pomůcek Ukázka ekologického 6 výukového programu 5/2007

7 INSPIRACE POZNEJ NÁRODNÍ PARKY I V ZAHRANIČÍ SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova 15, Brno, tel Kontaktní osoba: Milada Odstrčilová, Místo konání akce: Itálie Martinsiccuro V rámci sportovního kurzu studentů druhých ročníků střední školy poznávají stu- seznámit žáky se základy ochrany příro- Cíl a program: denti za pomoci zajímavých aktivit a her dy a krajiny v Itálii (oblast Abruzzo) a srovnat s ochranou přírody v České republice, výjimečnou přírodní lokalitu v oblasti Abruzzo, její historii, biotopy, faunu a flóru. podpořit a rozvíjet ekologické myšlení, tvořivost, schopnost týmové práce a komunikace netradiční a interaktivní formou, prohloubit a rozšířit poznatky z biologie a ekologie vyučované na naší škole, vzbudit zájem žáků o vnímání okolní přírody a biotopu v městečku Martinsiccuro, vnímat a porovnat chování Italů a českých návštěvníků v kempinku Duka Amedea, kde jsou žáci ubytováni (význam třídění odpadů) a tyto zkušenosti přenášet do vlastního osobního života, v rámci charitativní činnosti předat nasbíraná víčka od PET lahví pro hendikepovaného chlapce. Projekt záchrany biotopu na rozhraní Martisicurra a Villa Rossa je datován od r a od roku 1995 je financován Evropskou unií. SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova v Itálii náhled do biotopu ze strany od moře ZA VLÁDCEM KŘÍŽOVÉ HORY Základní a mateřská škola Červená Voda Červená Voda 341, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Veselá, školní koordinátor EVVO Místo konání akce: Budova základní školy a venkovní prostor mezi budovou a Křížovou horou Milé žákyně, milí žáci, do naší školy dorazila nedávno zpráva o tom, že na Křížové hoře jsme měli štěstí, v lese mezi stromy se mihla zprávu potvrdili, nebo vyvrátili. Hned napoprvé byl náhodným turistou spatřen zvláštní tvor tajemná postava. Podařilo se nám dokonce podobný člověku. Podle slov starousedlíků pořídit několik fotografií, ale při jejich zpracování došlo k nehodě a film i fotografie byly se zřejmě jedná o vládce Křížové hory, který ochraňuje po celá staletí všechny obyvatele nenávratně poškozeny. Naše druhá výprava na Červené Vody a širokého okolí. Křížovou horu už nebyla úspěšná. Proto jsme se O prázdninách jsme se vypravili v jeho stopách na samotný vrchol Křížové hory, abychom te se tedy dnes i vy za vládcem Křížové rozhodli požádat vás o pomoc v pátrání. Vydej- hory! Naše základní škola se nachází v obci Červená Voda při úpatí Křížové hory, jejíž vrchol leží v nadmořské výšce 735 m.n.m. Letos v červnu zde byla otevřena zcela nová rozhledna, která je výraznou dominantou obce, ať přijíždíte od Šumperka, od Jablonného nad Orlicí či od Králík. Z rozhledny je nádherný výhled do krajiny, zvláště za jasného a slunečného počasí. Do celonárodní kampaně Měsíc ekologické výchovy jsme se přihlásili s myšlenkou celoškolního projektu Za vládcem Křížové hory. Čekali jsme jen na příznivé počasí, které se dostavilo ve čtvrtek 25. září Všichni žáci naší školy se ráno vydali na Křížovou horu. Cestou plnili ve skupinkách úkoly, které obdrželi na zadávacích listech (např. měření frekvence tepu, vyhledávání živočichů, květin a stromů, zjišťování obvodu rozhledny atd.). Ve třídách pak připravili prezentaci. Hlavním úkolem však byl sběr různých přírodnin, ze kterých po návratu do školy zhotovili podobiznu vládce Křížové hory a vymysleli pro něj jméno. Za každou třídu jeden obrázek a jedno jméno postoupilo do školního kola. Školních voleb se zúčastnilo 243 žáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Vítězná podobizna a vítězné jméno se stalo symbolem EVVO na naší škole. 5/2007 Červená Voda žáci prezentující svou práci 7

8 INSPIRACE PAMPELIŠKY NA POJMANNOVĚ STEZCE ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná, tel , Kontaktní osoba: Pavla Jarošová, Místo konání akce: Naučná Pojmannova stezka v okolí Polné Klub Pampeliška při ZŠ Polná připravil přírodovědnou vycházku pro veřej- (okruh asi 6 km). Cesta byla nost na trase Pojmannovy stezky v Polné doplněná přírodovědnými soutěžemi a hrami, plněním úkolů z pracovních listů, poznáváním přírodnin, nácvikem třídění odpadů. Na jednotlivých stanovištích byli členové Klubu Pampeliška. Začátek i konec trasy byl na náměstí v Polné. Všichni, kteří došli opět do cíle, získali drobný dárek. Pěkné počasí bylo příjemným bodem naší akce a všem zúčastněným se toto společně strávené odpoledne líbilo. Na trase Pojmannovy stezky jsou umístěny informační tabule, které vytvořili v minulém roce členové přírodovědného kroužku Klub Pampeliška. Je to pět tabulí formátu A1, které se zabývají pěti ekosystémy les, louka, rybník, pole a lidská sídla. Také sestavili pracovní listy pro mladší i starší děti. Více informací o přírodovědném kroužku a naučné stezce naleznete na internetu: Část naučné stezky - žáci na dpočívadle s informační tabulí. TVORBA PŘÍRODNÍ UČEBNY ZŠ a MŠ Myslibořice Myslibořice 170, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Brabencová Místo konání akce: Areál základní školy přírodní učebna Naše škola se může pochlubit rozšířenou nabídkou výuky i odpočinku učeb- Starší chlapci vybudovali z dřevěných kůlů a staré pařezy se využily pro ještěrkoviště. nou v přírodě. ohrazení kompostu. Mladší děti uklízely V měsíci září v rámci kampaně Měsíc odpadky a sklízely plody ořechů, které starší ekologické výchovy jsme pokračovali s tvorbou přírodní učebny. Žáci vysadili keře, kte- vánočního cukroví. Výpěstky z pěstitelské- děvčata využijí k adventní dekoraci a pečení ré si každá třída označila popisky. Kameny ho záhonu poslouží pro podzimní aranžmá interiéru školy, popřípadě do školní kuchyně. Z časových důvodů se nám nepodařilo zpevnit terén pro bylinkovou zahrádku a osadit ji bylinkami, jelikož jsme naváželi kůru ke keřům a využili tak sponzorské nabídky místních podnikatelů. Za dveřmi nářaďovny čeká ještě na své umístění zařízení pro určování světových stran. Nebudeme zahálet ani na jaře založíme s dětmi bylinkovou zahrádku a v případě, že budeme úspěšní v některém z grantových programů, bychom chtěli instalovat meteorologickou stanici a vitríny s nejrůznějšími úkoly a poznatky. Vše bude sloužit k prohloubení vědomostí žáků a k praktické výuce. Výukový program ponese název Naučná stezka. V podzimních dnech probíhají v učebně vyučovací hodiny přírodopisu, pracovních činností, výtvarné výchovy, ekologického praktika. Žáci v době přestávek a děti ze školní družiny chodí do učebny odpočívat. Již nyní však učebna splnila funkci výchovnou spolupráce a nezištná pomoc! Myslibořice stavba přírodní učebny, 8 tvorba jezírka 5/2007

9 INSPIRACE EXKURZE DO CHKO TŘEBOŇSKO ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Čelakovského 24, Písek, tel , Kontaktní osoba: Mgr. Martina Smolová, Mgr. Marta Bakalová Místo konání akce: Terénní stanice Správy CHKO a BR Třeboňsko Hajnice u obce Mirochov Akce je součástí projektu CHKO Jižních Čech očima žáků ZŠ T. G. Masaryka aktivní a tvůrčí přístup dětí k Písek. Cílem tohoto projektu je podpořit poznávání přírody, zejména chráněných území Jihočeského kraje. Smyslem projektu je, aby si žáci na základě vlastního prožitku vytvořili vztah ke krajině, ve které žijí, a přijali spoluzodpovědnost za její ochranu a zachování pro budoucí generace. V průběhu realizace akce došlo k malé změně, na terénní stanici Hajnice u Mirochova se v současné době programy nekonají. Přesto jsme na Třeboňsko 26. září s žáky naší školy vyjeli. Krásnou exkurzi pro nás připravil Český nadační fond pro vydru, konkrétně p. Matouš Šimek, za což mu patří velký dík. Dětem se exkurze velmi líbila, přinesla jim nejen pěkné zážitky, ale i řadu nových poznání. Se spolužáky, ale i rodiči a hosty naší školy se o ně podělí při závěrečné konferenci, která se bude konat na závěr projektu. Písek procházka po dně Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují 28. září 2007, případně někdy kolem tohoto data uspořádala střediska ekologické výchovy vycházky do přírody a další akce pro širokou i odbornou veřejnost. ZA KRÁSAMI ŠUMAVY Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání ani na největší klenot Šumavy, kameni- Lipová 20, Brno, tel , tý kaňon dravé říčky Vydry. Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kazdová Následující den jsme kolem úpatí Místo konání akce: NP Šumava, Dřípatka Prachatice, Plzeňsko Šumavy už jen projížděli. Hrad Kašperk a jeho nově opravenou věž jsme sice Akce se zúčastnilo 34 učitelů ze základ- kde se nám věnovala jeho vedoucí Helena zahlédli jen z dálky, zato jsme vystoupa- ních a středních škol převážně z Jihomo- Klimešová. Pod jejím vedením jsme navští- li na věž hradu Rabí, plošně největšího ravského kraje a z kraje Vysočina, ale přije- vili nejstarší školní přírodní rezervaci Pod hradu v České republice. Obdivovali jsme ly i dvě účastnice z Ostravy. vyhlídkou, o kterou Dřípatka pečuje. Uči- nejen okolní krajinu a poslechli si něco z je- V pátek jsme si prohlédli Centrum eko- telé sbírali inspirace pro vytváření přírod- jí historie, ale ve stinných zákoutích hradu logické výchovy Dřípatka v Prachaticích, ních učeben ve svých školách. Prošli jsme jsme pozorovali také rozsáhlé porosty ját- též naučnou stezku. Večer jsme si vyslechli rovky porostnice mnohotvárné. přednášku o NP Šumava. A posledním cílem bylo středisko V sobotu jsme zamířili nejprve ekologické výchovy v Prusinách u Plzně, do informačního centra Rokyta, kde se terénní pracoviště sdružení Ametyst. Tam expozice věnuje zejména hospodaření jsme si vyslechli krátkou přednášku o situ- v lesích a plavení dřeva po šumavských aci v ekologické výchově v Plzeňském kanálech. Ukázku plavení vorů jsme pak a Karlovarském kraji, o činnosti navštíve- shlédli v Rechlích a pokračovali podél ného střediska a jeho mateřské organi- Vchynicko-tetovského plavebního kaná- zace, prohlédli si chovy domácích zvířat, lu dál. Dalším cílem byla Tříjezerní slať bylinkovou zahrádku a nejbližší okolí staré a její rostlinná společenstva, kde si na své školy a kostela v Prusinách. přišli i všichni zapálení botanici. Odtud Akce dopadla dobře, počasí se nako- 5/2007 jsme zamířili do údolí Roklanského potoka a na Modravu. Nezapomněli jsme nec umoudřilo a účastníci se rozjížděli domů s úsměvem na rtech. 9

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 PRAHA 2006 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2005 IV. Školicí akce v roce 2005 V. Projekt Cesty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 20. Letní geografická škola Brno 2012 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 PRAHA 2008 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2007 IV. Projekt Cesty k naplňování Rozvojových

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově

Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Tři kroky k aktivnímu vyučování v Environmentální výchově Představení metodiky tvorby vyučovacích hodin z projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování Sdružení TEREZA - vyzkoušíte si výukovou hodinu, který

Více

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1

Věstník OECD o rozvoji Spolupráce při rozvoji Zpráva 2006 Úsilí a politika členů Výboru pro rozvojovou pomoc Ročník 8, číslo 1 OECD Journal on Development Development Co-operation 2006 Report Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Vol. 8 Issue 1 Summary in Czech Věstník OECD o rozvoji Spolupráce

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více