hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY JSOU MALÉ, ŘÍKÁ EUROPOSLANKYNĚ JANA HYBÁŠKOVÁ SÍLA ZÁVAZKU II SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU VÝUKOVÝ PROGRAM JE JEN JEDNA ZEMĚ PARTNERSTVÍ SE ŠKOLAMI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH BOHOUŠ A DÁŠA PROTI CHUDOBĚ Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 (Interdisciplinarita)

2 åodstranit EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD Na světě žijí 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na den. Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ ç PRO VŠECHNY Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. PROSAZOVAT ROVNOST POHLAVÍ é A POSÍLIT ROLI ŽEN VE SPOLEČNOSTI Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. ízajistit UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemají přístup ke zdroji elektrické energie. Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). ìbudovat SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové spolupráce. Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a o snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Na Summitu tisíciletí v září roku 2000 přijali na půdě OSN zástupci 191 států světa odhodlání odstranit extrémní chudobu na naší planetě, její příčiny a následky do roku èsnížit DĚTSKOU ÚMRTNOST V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. êzlepšit ZDRAVÍ MATEK Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. ëbojovat S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií, především v informační a komunikační oblasti. Zdroj: Obrázky k cílům jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze.

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY VE SVĚTĚ JSOU BOHUŽEL POMĚRNĚ MALÉ, říká europoslankyně Jana Hybášková v anketě tohoto čísla Bedrníku, který se zaměřil na téma rozvojové pomoci. Jak se ve světě prohlubují rozdíly mezi chudými a stále bohatšími bohatými? Statistiky by o tom řekly své. (V rubrice Nabídka předseda Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Josef Zetěk dává zajímavý tip na web, kde on-line naskakují různé globální údaje, třeba o počtu obyvatel...) Ale dokážou sebepřesnější statistiky popsat svět, život? Odpověď je nasnadě. V rozporuplné éře globalizace se svět polarizuje i unifikuje naráz, je dobrý i špatný. A právě globální měřítka odhalují věci, o nichž před pár lety nikdo neměl tušení, a přispívají snad, možná, doufejme, semtam, k umenšení lidského trápení, protože, co umíme pojmenovat, snáze kontrolujeme. A naše doba je taková, že stále více lidí na světě má přání a možnost učinit historii z bídy, jak říká Bono Vox. Při globálních koncertech jako Live 8 nebo Live Earth se naráz na tyto stejné myšlenky soustředí tolik lidí, že to dohromady vytváří dosud nepoznanou situaci. Na neverbální úrovni prostřednictvím někdy opovrhované populární hudby, jejíž předností je ale univerzální srozumitelnost a schopnost oslovit a pohnout lidskou energií, komunikují naráz miliardy šťastnějších, relativně šťastnějších. A možná ve skutečnosti ne šťastnějších, ale jen žijících v lepším pohodlí a s vyšším západním vzděláním. Koncerty Live 8 jsou součástí globální občanské aktivity koordinované koalicí Globální výzva k akcím proti chudobě, na naší půdě se soustřeďuje pod názvem Česko proti chudobě. A o něm si tentokrát přečtete v rubrice Proměny. Nevládní organizace probouzejí city lidské sounáležitosti i v nás ostatních, kteří jsme dosud neměli příležitost vnímat v různé formě, nejenom číselné, rozličné informace o chudobě a rozvojovém světě. Praktickými výsledky toho všeho činění jsou pak například adopce na dálku, jeden z úžasných vynálezů současné charity. Adopce na dálku se stávají normální, stávají se slušností v rozvinutém světě pro jednotlivce, ale už i pro třídy, školy, organizace. O jedné se dočtete v rubrice Inspirace. Tím spíš vyvstane složitost otázky, zda a v jaké formě je správné, abychom my, Američané a Evropané, lákali mozky z rozvojových zemí na zelené a modré karty sem k nám do vyspělého světa, protože naše vlastní zdroje nestačí. Tak nějak to bohužel formuloval evropský komisař Vladimír Špidla pro média. Máme právo čerpat nerostné, pracovní a intelektuální zdroje z rozvojového světa? Snad jen při pečlivém rozvážení, jak do tohoto světa citlivě a s přidanou hodnotou vrátit to, co jsme si odtamtud půjčili... Potřebujeme pro vlastní kultivaci tento rozvojový svět lépe poznávat, nejen ze statistik, ale především v souvislostech a příbězích. Je to téma, které se zatím v našich školách moc nezabydlelo, ale to se rychle mění. Globální rozvojová výchova nabyla v Česku už tolik svéprávnosti, že se jí věnuje samostatný obor vysokoškolského studia. Více o tom v rubrice Didaktika, kde se také dočtete, že nyní je u nás k dispozici paleta kvalitních výukových materiálů, například v databázi projektu Varianty Společnosti Člověk v tísni nebo v rámci projektu Svět v nákupním košíku Společnosti pro Fair Trade. V Bedrníku najdete i praktické návody, které pomohou k naplňování školních vzdělávacích programů. Radost z nesentimentálního aktivního soucitu nám všem přeje Hana Kolářová OBSAH Rozvojové cíle tisíciletí...2 INSPIRACE Organizace jako adoptivní rodič...4 Měsíc ekologické výchovy...5 PROMĚNY Co je a kde se vzalo Česko proti chudobě...11 NÁZORY Anketa: Snaha o vymýcení chudoby je přirozená...17 Síla závazku II DIDAKTIKA Rozvojová studia...21 Výukový program Je jen jedna Země...22 Svět v nákupním košíku...25 Jak na školní vzdělávací programy Průřezové téma Environmentální výchova (5)...27 KALENDÁŘ...28 NABÍDKA...29 Bohouš a Dáša proti chudobě...31 Obrázek na titulní straně je převzat z brožury Česko proti chudobě, informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Vydal Educon pro potřeby kampaně Česko proti chudobě. Digitálně upraveno. Snímek na zadní straně obálky: Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 5/2007 «Zdroj: Entwicklungspolitik, 3

4 INSPIRACE ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ Obrázky třetího světa zná z televize či novin každý, záběry pro Evropana nepředstavitelné bídy a chudoby. Mnohé věci, které jsou pro nás obyčejné, znamenají v těchto podmínkách veliký nadstandard. Často řečnicky myšlená otázka Co já s tím mohu udělat? má však jasnou a reálnou odpověď: Pomoci! Otázkou, jak konkrétně můžeme pomoci my, jsme se zabývali delší čas, protože to vychází i ze samotného poslání naší organizace, říká Tomáš Hodina ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič, který přes deset let působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze a je zde průkopníkem myšlenky, že i organizace mohou mít dítě... Toulcův dvůr se zabývá především environmentální výchovou. Ta dnes ale stále častěji prolíná od témat čistě ekologických i do sociální oblasti. Vzhledem ke globálním problémům je to vlastně více než logické. Proto se před rokem, kdy jsme se seznámili s činností občanského sdružení Humanistické centrum Dialog, které se zabývá adopcí na dálku, zrodil nápad adoptovat dítě, vysvětluje Tomáš Hodina. Dnes jsme, v rámci kampaně lidské podpory, adoptivními rodiči třináctiletého chlapce Benarda z Keni a věříme, že díky naší pomoci získá tolik potřebné vzdělání. To by jinak zůstalo Benardovi, stejně jako stovkám jiných dětí, bez evropských rodičů nedostupné. Jeho vlastní rodiče, přestože práci aktivně shání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Chlapec» Bernard může chodit do školy, v Keni žádná samozřejmost... v současné době navštěvuje šestou třídu na Umojaland Academy v Nairobi. Peníze získané adopcí mu pokrývají náklady na vzdělání, zaručují mu jedno jídlo denně a potřebnou školní uniformu. Finanční částka zasílaná na tyto výdaje mu pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Adoptivní rodina je o úspěších svého dítěte informována a mohou si navzájem dopisovat. Dítě ale žije stále u svých rodičů. Aby bylo zajištěno, že peníze skutečně uhradí, co mají, a ne jiné výdaje rodiny, posílají se rovnou na účet školy. Byli bychom rádi, kdyby byl náš krok impulsem i pro další organizace, vždyť se jedná o zodpovědnost každého z nás, uzavírá myšlenku jeden z novopečených adoptivních rodičů. Závěrem toho článku by se bezesporu hodil citát L. A. Senecy: Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě. Odměnou za správný čin je to, že jsi jej vykonal. Jakub Moravec, Foto archív SEV Toulcův dvůr ČESKÉ A SVĚTOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘÍMO ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍ ADOPCE NA DÁLKU Česká katolická charita ADRA Nadační fond Inka Humanistické hnutí, kampaň lidské podpory pro-contact Humanitas Afrika World Vision ChildFund Ireland SOS Children s Villages Zdroj: CO JE ADOPCE NA DÁLKU? Podle Wikipedie se název adopce na dálku v češtině zavedl zobecněním názvu prvního projektu tohoto typu v České republice, kterým je dosud běžící projekt České katolické charity. Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na dálku v roce Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců více než dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Za roční částku 4900/6000 Kč (Indie), 7000 Kč (Uganda a Kongo), 5000/8000 Kč (Zambie), 5500/7000 Kč (Thajsko), 6900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému dárci dva dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma. Zdroj: a www. cs.wikipedia.org 4 5/2007

5 INSPIRACE MĚSÍC EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlásily na období od 3. září do 3. října 2007 kampaň Měsíc ekologické výchovy. Kampaň se snažila oslovit všechny generace, od dětí po seniory. Jejím cílem bylo objasnit veřejnosti mnohorozměrný obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit její význam pro udržitelný rozvoj i pro obohacení života každého z nás. Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí, které ji také finančně podpořilo. Výchova, která vede k odpovědnosti Do kampaně se zapojily čtyři desítky organizací a institucí z celé České republiky, které se nejrůznější formou ekologickou výchovou zabývají. Základní a střední školy, ekocentra, střediska ekologické výchovy, mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny atd. (souhrnná tabulka zapojených subjektů je na Je to nepochybně dokladem toho, že ekologická výchova získala v posledních letech na vážnosti, má oporu v legislativě, podporují ji instituce veřejné správy, zejména Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje i některá města a obce, říká zástupce ředitelky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) Václav Broukal. Ekologická (environmentální) výchova vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Rozvíjí citlivost k životnímu prostředí i vnímavost k nekonzumním kvalitám života. Kampaň Měsíc ekologické výchovy byla proto zaměřena na širokou veřejnost bez rozdílu generací. Různorodému zaměření institucí zapojených do kampaně odpovídal i rozmanitý charakter připravených akcí. Celá kampaň odstartovala ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův Dvůr v Praze 10 dne 3. září, kde děti zažily netradiční začátek školního roku. Vyzkoušely si totiž, namísto času stráveného ve školních lavicích, práci ekologů přímo v terénu. Na Veletrhu ekologických výukových programů ve Vernířovicích na Šumpersku, který připravovalo SSEV Pavučina ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk, si od 4. do 7. září stovka profesionálů z oblasti ekologického vzdělávání vyměňovala zkušenosti a seznamovala se s ekologickými výukovými programy (EVP) svých kolegů. Na 28. září připravila regionální ekologická střediska v celé republice akce pod heslem: Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují! I přes nepřízeň počasí nabídla možnosti alternativního využití volného času v přírodě. Návštěvníci si mohli vybrat například výlety nebo procházky s odborným výkladem, rodinné programy zaměřené na získání a ocenění příjemných zážitků z pobytu v přírodě. Netradiční září čekalo i na žáky a studenty více než dvaceti základních a středních škol z celé České republiky, které se kampaně účastnily. Školy připravily pro žáky a studenty programy podle svého zaměření a možností, například tematicky zacílenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody, dny v terénu pro mladé ekology nebo praktické ukázky toho, co mohou děti pro přírodu udělat. Děti zkoumaly různé biotopy, pomáhaly při stavbě přírodní učebny, uklízely okolí škol a veřejných prostranství, kde se nejčastěji pohybují, a podobně. Jak řekla ředitelka SSEV Pavučina Mgr. Lenka Daňková: Slavnostní tečkou za kampaní byla konference, která se konala dne 3. října v Paláci Charitas v Praze 2. Konferencí byla ukončena nejenom kampaň Měsíc ekologické výchovy, ale i roční specializační studium pro školní koordinátory ekologické výchovy. Netradiční zahájení školního roku Pro žáky základní školy Praha-Vinoř začal nový školní rok jinak než obvykle. S paní učitelkou RNDr. Janou Kubcovou prožili první školní den na Toulcově dvoře, ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy. Lektorka Eva Kopecká pro školáky připravila tříhodinový ekologický výukový program (EVP) s názvem Život v mokřadu. Chci dětem vysvětlit, čím jsou místa přírody provlhčená spodními vodami zajímavá a proč je třeba tento domov mnoha zvláštních rostlin a živočichů chránit. Děti si přímo v terénu hrají na výzkumníky světa bezobratlých živočichů, žab, čolků a dalších obyvatel mokřadu. Na Toulcův Dvůr byli pozváni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Magistrátu hl. m. Prahy, kteří celou kampaň na Toulcově Dvoře otevřeli svými příspěvky na téma Nový školní rok a probíhající školská reforma. Školní rok 2007/2008 je mimořádný pro všechny základní školy v České 5/2007 Zahájení školního roku návštěva ministryně v MŠ Toulcův Dvůr 5

6 INSPIRACE republice. V praxi se konečně projeví školská reforma, která zavádí do výuky mj. průřezová témata. Mezi nimi je i ekologická (environmentální) výchova, která se promítne do různých vyučovacích předmětů, do mimoškolní výchovy i do celkového života školy. Ministryně školství (nyní již bývalá) Mgr. Dana Kuchtová přijela mladé badatele na závěr akce navštívit. Při své návštěvě si prohlédla část areálu Toulcova Dvora, místní mateřskou školu a rozdala několik autogramů žákům ze ZŠ Praha- Vinoř. Veletrh ekologických výukových programů Čtyřdenní program se skládal především z ukázek ekologických výukových programů, vedených lektory jednotlivých center. Programy byly obohaceny o následnou diskusi, v rámci které se, ve většině případů za účasti některého z nestorů ekologické výchovy u nás, hodnotily cíle, obsah i používané pedagogické metody. Tuto zpětnou vazbu si lektoři i účastníci velice chválili. Velmi důležitou součástí programu pak byly pracovní dílny na různá témata související s ekologickou výchovou (osobnost lektora, metodika, ekologično pro začátečníky). Velkému zájmu se těšily i terénní exkurze, např. do vyhlášené ruční papírny ve Velkých Losinách nebo na přírodovědně zajímavá místa v doprovodu významného botanika Dr. Jiřího Sádla. Jeden z odpoledních bloků byl věnován burze pomůcek a publikací pro ekologickou výchovu, výměně podnětů a zkušeností. Večery patřily neformálním diskusím a doprovodnému programu, kde nechyběly: slavnostní zahájení veletrhu v místním kostele sv. Matouše, doplněné o překrásné pěvecké vystoupení skupiny Avonotaj, večerní vystoupení skupiny Teens Jazz Band, hrající k poslechu i tanci a v neposlední řadě zajímavé přednášky o životě indiánů či středověkých čarodějnických procesech na Šumpersku. Co dodat? Snad jen, že z hodnotících dotazníků, které se vrátily od jednotlivých účastníků veletrhu, vyplývá pro pořadatele radost z dobře vykonané práce. Akce škol Do kampaně Měsíc ekologické výchovy se zapojilo také více než dvacet základních a středních škol z různých koutů České republiky. První zářijové dny jsou časem, kdy se na školách pozvolna rozbíhá výuka. Prázdniny už sice skončily, ale v myslích školáků ještě doznívají zážitky z prázdnin. Proto se školy rozhodly využít čas babího léta k uspořádání akcí souvisejících s ekologickou výchovou. Každá zapojená škola vycházela ze svých specifických podmínek, proto je spektrum akcí opravdu široké. Učitelé připravili pro své žáky projektové dny nebo tematicky zaměřenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody. Ne vždy ale jde jen o zpestření výuky nebo zábavu. Nezřídka se školy rozhodly nejen o přírodě vyučovat, ale také pro ni něco udělat. Proto s žáky vyrazily do terénu a uklidily okolí školy a veřejná prostranství, kde se děti běžně pohybují, vyčistily lesní studánku nebo žáky zapojily do stavby venkovní učebny v přírodě na školním pozemku. Cílem bylo přiblížit ochranu životního prostředí nenásilnou formou, s pomocí her, úkolů, soutěží, tvůrčích dílniček, ale i drobné práce. Následuje několik ukázkových akcí škol, které se do kampaně zapojily. V textu najdete mimo jiné celý název školy i pořádané akce, odpovědnou osobu, často koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na škole, místo konání, termín, stručnou anotaci pořádané akce a fotografie přibližující její průběh. Burza ekologických výukových pomůcek Ukázka ekologického 6 výukového programu 5/2007

7 INSPIRACE POZNEJ NÁRODNÍ PARKY I V ZAHRANIČÍ SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova 15, Brno, tel Kontaktní osoba: Milada Odstrčilová, Místo konání akce: Itálie Martinsiccuro V rámci sportovního kurzu studentů druhých ročníků střední školy poznávají stu- seznámit žáky se základy ochrany příro- Cíl a program: denti za pomoci zajímavých aktivit a her dy a krajiny v Itálii (oblast Abruzzo) a srovnat s ochranou přírody v České republice, výjimečnou přírodní lokalitu v oblasti Abruzzo, její historii, biotopy, faunu a flóru. podpořit a rozvíjet ekologické myšlení, tvořivost, schopnost týmové práce a komunikace netradiční a interaktivní formou, prohloubit a rozšířit poznatky z biologie a ekologie vyučované na naší škole, vzbudit zájem žáků o vnímání okolní přírody a biotopu v městečku Martinsiccuro, vnímat a porovnat chování Italů a českých návštěvníků v kempinku Duka Amedea, kde jsou žáci ubytováni (význam třídění odpadů) a tyto zkušenosti přenášet do vlastního osobního života, v rámci charitativní činnosti předat nasbíraná víčka od PET lahví pro hendikepovaného chlapce. Projekt záchrany biotopu na rozhraní Martisicurra a Villa Rossa je datován od r a od roku 1995 je financován Evropskou unií. SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova v Itálii náhled do biotopu ze strany od moře ZA VLÁDCEM KŘÍŽOVÉ HORY Základní a mateřská škola Červená Voda Červená Voda 341, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Veselá, školní koordinátor EVVO Místo konání akce: Budova základní školy a venkovní prostor mezi budovou a Křížovou horou Milé žákyně, milí žáci, do naší školy dorazila nedávno zpráva o tom, že na Křížové hoře jsme měli štěstí, v lese mezi stromy se mihla zprávu potvrdili, nebo vyvrátili. Hned napoprvé byl náhodným turistou spatřen zvláštní tvor tajemná postava. Podařilo se nám dokonce podobný člověku. Podle slov starousedlíků pořídit několik fotografií, ale při jejich zpracování došlo k nehodě a film i fotografie byly se zřejmě jedná o vládce Křížové hory, který ochraňuje po celá staletí všechny obyvatele nenávratně poškozeny. Naše druhá výprava na Červené Vody a širokého okolí. Křížovou horu už nebyla úspěšná. Proto jsme se O prázdninách jsme se vypravili v jeho stopách na samotný vrchol Křížové hory, abychom te se tedy dnes i vy za vládcem Křížové rozhodli požádat vás o pomoc v pátrání. Vydej- hory! Naše základní škola se nachází v obci Červená Voda při úpatí Křížové hory, jejíž vrchol leží v nadmořské výšce 735 m.n.m. Letos v červnu zde byla otevřena zcela nová rozhledna, která je výraznou dominantou obce, ať přijíždíte od Šumperka, od Jablonného nad Orlicí či od Králík. Z rozhledny je nádherný výhled do krajiny, zvláště za jasného a slunečného počasí. Do celonárodní kampaně Měsíc ekologické výchovy jsme se přihlásili s myšlenkou celoškolního projektu Za vládcem Křížové hory. Čekali jsme jen na příznivé počasí, které se dostavilo ve čtvrtek 25. září Všichni žáci naší školy se ráno vydali na Křížovou horu. Cestou plnili ve skupinkách úkoly, které obdrželi na zadávacích listech (např. měření frekvence tepu, vyhledávání živočichů, květin a stromů, zjišťování obvodu rozhledny atd.). Ve třídách pak připravili prezentaci. Hlavním úkolem však byl sběr různých přírodnin, ze kterých po návratu do školy zhotovili podobiznu vládce Křížové hory a vymysleli pro něj jméno. Za každou třídu jeden obrázek a jedno jméno postoupilo do školního kola. Školních voleb se zúčastnilo 243 žáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Vítězná podobizna a vítězné jméno se stalo symbolem EVVO na naší škole. 5/2007 Červená Voda žáci prezentující svou práci 7

8 INSPIRACE PAMPELIŠKY NA POJMANNOVĚ STEZCE ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná, tel , Kontaktní osoba: Pavla Jarošová, Místo konání akce: Naučná Pojmannova stezka v okolí Polné Klub Pampeliška při ZŠ Polná připravil přírodovědnou vycházku pro veřej- (okruh asi 6 km). Cesta byla nost na trase Pojmannovy stezky v Polné doplněná přírodovědnými soutěžemi a hrami, plněním úkolů z pracovních listů, poznáváním přírodnin, nácvikem třídění odpadů. Na jednotlivých stanovištích byli členové Klubu Pampeliška. Začátek i konec trasy byl na náměstí v Polné. Všichni, kteří došli opět do cíle, získali drobný dárek. Pěkné počasí bylo příjemným bodem naší akce a všem zúčastněným se toto společně strávené odpoledne líbilo. Na trase Pojmannovy stezky jsou umístěny informační tabule, které vytvořili v minulém roce členové přírodovědného kroužku Klub Pampeliška. Je to pět tabulí formátu A1, které se zabývají pěti ekosystémy les, louka, rybník, pole a lidská sídla. Také sestavili pracovní listy pro mladší i starší děti. Více informací o přírodovědném kroužku a naučné stezce naleznete na internetu: Část naučné stezky - žáci na dpočívadle s informační tabulí. TVORBA PŘÍRODNÍ UČEBNY ZŠ a MŠ Myslibořice Myslibořice 170, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Brabencová Místo konání akce: Areál základní školy přírodní učebna Naše škola se může pochlubit rozšířenou nabídkou výuky i odpočinku učeb- Starší chlapci vybudovali z dřevěných kůlů a staré pařezy se využily pro ještěrkoviště. nou v přírodě. ohrazení kompostu. Mladší děti uklízely V měsíci září v rámci kampaně Měsíc odpadky a sklízely plody ořechů, které starší ekologické výchovy jsme pokračovali s tvorbou přírodní učebny. Žáci vysadili keře, kte- vánočního cukroví. Výpěstky z pěstitelské- děvčata využijí k adventní dekoraci a pečení ré si každá třída označila popisky. Kameny ho záhonu poslouží pro podzimní aranžmá interiéru školy, popřípadě do školní kuchyně. Z časových důvodů se nám nepodařilo zpevnit terén pro bylinkovou zahrádku a osadit ji bylinkami, jelikož jsme naváželi kůru ke keřům a využili tak sponzorské nabídky místních podnikatelů. Za dveřmi nářaďovny čeká ještě na své umístění zařízení pro určování světových stran. Nebudeme zahálet ani na jaře založíme s dětmi bylinkovou zahrádku a v případě, že budeme úspěšní v některém z grantových programů, bychom chtěli instalovat meteorologickou stanici a vitríny s nejrůznějšími úkoly a poznatky. Vše bude sloužit k prohloubení vědomostí žáků a k praktické výuce. Výukový program ponese název Naučná stezka. V podzimních dnech probíhají v učebně vyučovací hodiny přírodopisu, pracovních činností, výtvarné výchovy, ekologického praktika. Žáci v době přestávek a děti ze školní družiny chodí do učebny odpočívat. Již nyní však učebna splnila funkci výchovnou spolupráce a nezištná pomoc! Myslibořice stavba přírodní učebny, 8 tvorba jezírka 5/2007

9 INSPIRACE EXKURZE DO CHKO TŘEBOŇSKO ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Čelakovského 24, Písek, tel , Kontaktní osoba: Mgr. Martina Smolová, Mgr. Marta Bakalová Místo konání akce: Terénní stanice Správy CHKO a BR Třeboňsko Hajnice u obce Mirochov Akce je součástí projektu CHKO Jižních Čech očima žáků ZŠ T. G. Masaryka aktivní a tvůrčí přístup dětí k Písek. Cílem tohoto projektu je podpořit poznávání přírody, zejména chráněných území Jihočeského kraje. Smyslem projektu je, aby si žáci na základě vlastního prožitku vytvořili vztah ke krajině, ve které žijí, a přijali spoluzodpovědnost za její ochranu a zachování pro budoucí generace. V průběhu realizace akce došlo k malé změně, na terénní stanici Hajnice u Mirochova se v současné době programy nekonají. Přesto jsme na Třeboňsko 26. září s žáky naší školy vyjeli. Krásnou exkurzi pro nás připravil Český nadační fond pro vydru, konkrétně p. Matouš Šimek, za což mu patří velký dík. Dětem se exkurze velmi líbila, přinesla jim nejen pěkné zážitky, ale i řadu nových poznání. Se spolužáky, ale i rodiči a hosty naší školy se o ně podělí při závěrečné konferenci, která se bude konat na závěr projektu. Písek procházka po dně Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují 28. září 2007, případně někdy kolem tohoto data uspořádala střediska ekologické výchovy vycházky do přírody a další akce pro širokou i odbornou veřejnost. ZA KRÁSAMI ŠUMAVY Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání ani na největší klenot Šumavy, kameni- Lipová 20, Brno, tel , tý kaňon dravé říčky Vydry. Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kazdová Následující den jsme kolem úpatí Místo konání akce: NP Šumava, Dřípatka Prachatice, Plzeňsko Šumavy už jen projížděli. Hrad Kašperk a jeho nově opravenou věž jsme sice Akce se zúčastnilo 34 učitelů ze základ- kde se nám věnovala jeho vedoucí Helena zahlédli jen z dálky, zato jsme vystoupa- ních a středních škol převážně z Jihomo- Klimešová. Pod jejím vedením jsme navští- li na věž hradu Rabí, plošně největšího ravského kraje a z kraje Vysočina, ale přije- vili nejstarší školní přírodní rezervaci Pod hradu v České republice. Obdivovali jsme ly i dvě účastnice z Ostravy. vyhlídkou, o kterou Dřípatka pečuje. Uči- nejen okolní krajinu a poslechli si něco z je- V pátek jsme si prohlédli Centrum eko- telé sbírali inspirace pro vytváření přírod- jí historie, ale ve stinných zákoutích hradu logické výchovy Dřípatka v Prachaticích, ních učeben ve svých školách. Prošli jsme jsme pozorovali také rozsáhlé porosty ját- též naučnou stezku. Večer jsme si vyslechli rovky porostnice mnohotvárné. přednášku o NP Šumava. A posledním cílem bylo středisko V sobotu jsme zamířili nejprve ekologické výchovy v Prusinách u Plzně, do informačního centra Rokyta, kde se terénní pracoviště sdružení Ametyst. Tam expozice věnuje zejména hospodaření jsme si vyslechli krátkou přednášku o situ- v lesích a plavení dřeva po šumavských aci v ekologické výchově v Plzeňském kanálech. Ukázku plavení vorů jsme pak a Karlovarském kraji, o činnosti navštíve- shlédli v Rechlích a pokračovali podél ného střediska a jeho mateřské organi- Vchynicko-tetovského plavebního kaná- zace, prohlédli si chovy domácích zvířat, lu dál. Dalším cílem byla Tříjezerní slať bylinkovou zahrádku a nejbližší okolí staré a její rostlinná společenstva, kde si na své školy a kostela v Prusinách. přišli i všichni zapálení botanici. Odtud Akce dopadla dobře, počasí se nako- 5/2007 jsme zamířili do údolí Roklanského potoka a na Modravu. Nezapomněli jsme nec umoudřilo a účastníci se rozjížděli domů s úsměvem na rtech. 9

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

SPORT Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 3 ROČ NÍK 7 Č ERVEN 2009 SPORT STAROČESKÉ HRY EKOLOGIE V OLYMPIJSKÉM HNUTÍ O UMĚLÉM SNĚHU VE SPORTU PŘED 10, 15 LETY NEMYSLITELNÉ... LAKROS HRA NEJENOM NA INDIÁNSKÉ TÁBORY

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol

abecedaosn Informační centrum OSN Globální otázky očima studentů českých škol Informační centrum OSN V Praze působí od roku 1947. Je součástí celosvětové sítě informačních center OSN ve více než sedmdesáti zemích. Kromě informační činnosti oficiálně zastupuje Sekretariát OSN v České

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více