hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY JSOU MALÉ, ŘÍKÁ EUROPOSLANKYNĚ JANA HYBÁŠKOVÁ SÍLA ZÁVAZKU II SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU VÝUKOVÝ PROGRAM JE JEN JEDNA ZEMĚ PARTNERSTVÍ SE ŠKOLAMI V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH BOHOUŠ A DÁŠA PROTI CHUDOBĚ Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 (Interdisciplinarita)

2 åodstranit EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD Na světě žijí 2,2 miliardy dětí, pod hranicí chudoby jich žije 1 miliarda. Každé druhé dítě na této planetě je připraveno o své dětství v důsledku chudoby - ohroženo podvýživou nebo hladem, AIDS a dalšími nemocemi. Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na den. Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ ç PRO VŠECHNY Více než 100 milionů dětí stále ještě nemá přístup ani k základnímu vzdělání. Devadesát sedm procent z nich žije v rozvojových zemích, téměř šedesát procent z nich jsou dívky. Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. PROSAZOVAT ROVNOST POHLAVÍ é A POSÍLIT ROLI ŽEN VE SPOLEČNOSTI Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. ízajistit UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Na každého člověka na této planetě připadá spotřeba energie odpovídající ekvivalentu více než 1,6 tuny ropy ročně. Přitom na 2 miliardy lidí nemají přístup ke zdroji elektrické energie. Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). ìbudovat SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ Obchodní bariéry ze stran bohatých zemí stojí rozvojové země asi 100 miliard ročně skoro dvakrát více, než dostanou v rámci rozvojové spolupráce. Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a o snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Na Summitu tisíciletí v září roku 2000 přijali na půdě OSN zástupci 191 států světa odhodlání odstranit extrémní chudobu na naší planetě, její příčiny a následky do roku èsnížit DĚTSKOU ÚMRTNOST V roce 2003 žilo v Německu, Francii, Řecku a Itálii dohromady 10,6 milionů dětí. Stejný počet jich v tomtéž roce celosvětově zesnulo. V naprosté většině těchto případů tomu šlo předejít. Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. êzlepšit ZDRAVÍ MATEK Každou minutu zemře jedna žena na následky problémů spojených s těhotenstvím, ročně více než půl milionu. 99 % těchto úmrtí se odehraje v Africe, Asii a Latinské Americe. Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. ëbojovat S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI Každoročně umírají na světě až tři miliony lidí na malárii, z čehož více než 90 % připadá na africký kontinent. Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií, především v informační a komunikační oblasti. Zdroj: Obrázky k cílům jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze.

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY VE SVĚTĚ JSOU BOHUŽEL POMĚRNĚ MALÉ, říká europoslankyně Jana Hybášková v anketě tohoto čísla Bedrníku, který se zaměřil na téma rozvojové pomoci. Jak se ve světě prohlubují rozdíly mezi chudými a stále bohatšími bohatými? Statistiky by o tom řekly své. (V rubrice Nabídka předseda Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina Josef Zetěk dává zajímavý tip na web, kde on-line naskakují různé globální údaje, třeba o počtu obyvatel...) Ale dokážou sebepřesnější statistiky popsat svět, život? Odpověď je nasnadě. V rozporuplné éře globalizace se svět polarizuje i unifikuje naráz, je dobrý i špatný. A právě globální měřítka odhalují věci, o nichž před pár lety nikdo neměl tušení, a přispívají snad, možná, doufejme, semtam, k umenšení lidského trápení, protože, co umíme pojmenovat, snáze kontrolujeme. A naše doba je taková, že stále více lidí na světě má přání a možnost učinit historii z bídy, jak říká Bono Vox. Při globálních koncertech jako Live 8 nebo Live Earth se naráz na tyto stejné myšlenky soustředí tolik lidí, že to dohromady vytváří dosud nepoznanou situaci. Na neverbální úrovni prostřednictvím někdy opovrhované populární hudby, jejíž předností je ale univerzální srozumitelnost a schopnost oslovit a pohnout lidskou energií, komunikují naráz miliardy šťastnějších, relativně šťastnějších. A možná ve skutečnosti ne šťastnějších, ale jen žijících v lepším pohodlí a s vyšším západním vzděláním. Koncerty Live 8 jsou součástí globální občanské aktivity koordinované koalicí Globální výzva k akcím proti chudobě, na naší půdě se soustřeďuje pod názvem Česko proti chudobě. A o něm si tentokrát přečtete v rubrice Proměny. Nevládní organizace probouzejí city lidské sounáležitosti i v nás ostatních, kteří jsme dosud neměli příležitost vnímat v různé formě, nejenom číselné, rozličné informace o chudobě a rozvojovém světě. Praktickými výsledky toho všeho činění jsou pak například adopce na dálku, jeden z úžasných vynálezů současné charity. Adopce na dálku se stávají normální, stávají se slušností v rozvinutém světě pro jednotlivce, ale už i pro třídy, školy, organizace. O jedné se dočtete v rubrice Inspirace. Tím spíš vyvstane složitost otázky, zda a v jaké formě je správné, abychom my, Američané a Evropané, lákali mozky z rozvojových zemí na zelené a modré karty sem k nám do vyspělého světa, protože naše vlastní zdroje nestačí. Tak nějak to bohužel formuloval evropský komisař Vladimír Špidla pro média. Máme právo čerpat nerostné, pracovní a intelektuální zdroje z rozvojového světa? Snad jen při pečlivém rozvážení, jak do tohoto světa citlivě a s přidanou hodnotou vrátit to, co jsme si odtamtud půjčili... Potřebujeme pro vlastní kultivaci tento rozvojový svět lépe poznávat, nejen ze statistik, ale především v souvislostech a příbězích. Je to téma, které se zatím v našich školách moc nezabydlelo, ale to se rychle mění. Globální rozvojová výchova nabyla v Česku už tolik svéprávnosti, že se jí věnuje samostatný obor vysokoškolského studia. Více o tom v rubrice Didaktika, kde se také dočtete, že nyní je u nás k dispozici paleta kvalitních výukových materiálů, například v databázi projektu Varianty Společnosti Člověk v tísni nebo v rámci projektu Svět v nákupním košíku Společnosti pro Fair Trade. V Bedrníku najdete i praktické návody, které pomohou k naplňování školních vzdělávacích programů. Radost z nesentimentálního aktivního soucitu nám všem přeje Hana Kolářová OBSAH Rozvojové cíle tisíciletí...2 INSPIRACE Organizace jako adoptivní rodič...4 Měsíc ekologické výchovy...5 PROMĚNY Co je a kde se vzalo Česko proti chudobě...11 NÁZORY Anketa: Snaha o vymýcení chudoby je přirozená...17 Síla závazku II DIDAKTIKA Rozvojová studia...21 Výukový program Je jen jedna Země...22 Svět v nákupním košíku...25 Jak na školní vzdělávací programy Průřezové téma Environmentální výchova (5)...27 KALENDÁŘ...28 NABÍDKA...29 Bohouš a Dáša proti chudobě...31 Obrázek na titulní straně je převzat z brožury Česko proti chudobě, informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Vydal Educon pro potřeby kampaně Česko proti chudobě. Digitálně upraveno. Snímek na zadní straně obálky: Příloha: ENVIGOGIKA 2/2007 5/2007 «Zdroj: Entwicklungspolitik, 3

4 INSPIRACE ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ Obrázky třetího světa zná z televize či novin každý, záběry pro Evropana nepředstavitelné bídy a chudoby. Mnohé věci, které jsou pro nás obyčejné, znamenají v těchto podmínkách veliký nadstandard. Často řečnicky myšlená otázka Co já s tím mohu udělat? má však jasnou a reálnou odpověď: Pomoci! Otázkou, jak konkrétně můžeme pomoci my, jsme se zabývali delší čas, protože to vychází i ze samotného poslání naší organizace, říká Tomáš Hodina ze Základního článku Hnutí Brontosaurus Botič, který přes deset let působí ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr v Praze a je zde průkopníkem myšlenky, že i organizace mohou mít dítě... Toulcův dvůr se zabývá především environmentální výchovou. Ta dnes ale stále častěji prolíná od témat čistě ekologických i do sociální oblasti. Vzhledem ke globálním problémům je to vlastně více než logické. Proto se před rokem, kdy jsme se seznámili s činností občanského sdružení Humanistické centrum Dialog, které se zabývá adopcí na dálku, zrodil nápad adoptovat dítě, vysvětluje Tomáš Hodina. Dnes jsme, v rámci kampaně lidské podpory, adoptivními rodiči třináctiletého chlapce Benarda z Keni a věříme, že díky naší pomoci získá tolik potřebné vzdělání. To by jinak zůstalo Benardovi, stejně jako stovkám jiných dětí, bez evropských rodičů nedostupné. Jeho vlastní rodiče, přestože práci aktivně shání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Chlapec» Bernard může chodit do školy, v Keni žádná samozřejmost... v současné době navštěvuje šestou třídu na Umojaland Academy v Nairobi. Peníze získané adopcí mu pokrývají náklady na vzdělání, zaručují mu jedno jídlo denně a potřebnou školní uniformu. Finanční částka zasílaná na tyto výdaje mu pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Adoptivní rodina je o úspěších svého dítěte informována a mohou si navzájem dopisovat. Dítě ale žije stále u svých rodičů. Aby bylo zajištěno, že peníze skutečně uhradí, co mají, a ne jiné výdaje rodiny, posílají se rovnou na účet školy. Byli bychom rádi, kdyby byl náš krok impulsem i pro další organizace, vždyť se jedná o zodpovědnost každého z nás, uzavírá myšlenku jeden z novopečených adoptivních rodičů. Závěrem toho článku by se bezesporu hodil citát L. A. Senecy: Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě. Odměnou za správný čin je to, že jsi jej vykonal. Jakub Moravec, Foto archív SEV Toulcův dvůr ČESKÉ A SVĚTOVÉ ORGANIZACE, KTERÉ PŘÍMO ZPROSTŘEDKOVÁVAJÍ ADOPCE NA DÁLKU Česká katolická charita ADRA Nadační fond Inka Humanistické hnutí, kampaň lidské podpory pro-contact Humanitas Afrika World Vision ChildFund Ireland SOS Children s Villages Zdroj: CO JE ADOPCE NA DÁLKU? Podle Wikipedie se název adopce na dálku v češtině zavedl zobecněním názvu prvního projektu tohoto typu v České republice, kterým je dosud běžící projekt České katolické charity. Arcidiecézní charita Praha založila projekt Adopce na dálku v roce Od té doby prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. Výhodou je vysoká efektivita, transparentnost a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové spolupráce. V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců více než dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Za roční částku 4900/6000 Kč (Indie), 7000 Kč (Uganda a Kongo), 5000/8000 Kč (Zambie), 5500/7000 Kč (Thajsko), 6900 Kč (Litva a Bělorusko) a 6500 Kč (Kazachstán) získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol a další). Dítě píše svému dárci dva dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma. Zdroj: a www. cs.wikipedia.org 4 5/2007

5 INSPIRACE MĚSÍC EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlásily na období od 3. září do 3. října 2007 kampaň Měsíc ekologické výchovy. Kampaň se snažila oslovit všechny generace, od dětí po seniory. Jejím cílem bylo objasnit veřejnosti mnohorozměrný obsah pojmu ekologická (environmentální) výchova a vysvětlit její význam pro udržitelný rozvoj i pro obohacení života každého z nás. Záštitu nad kampaní převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo životního prostředí, které ji také finančně podpořilo. Výchova, která vede k odpovědnosti Do kampaně se zapojily čtyři desítky organizací a institucí z celé České republiky, které se nejrůznější formou ekologickou výchovou zabývají. Základní a střední školy, ekocentra, střediska ekologické výchovy, mládežnické organizace a organizace pracující s dětmi, ekologické poradny atd. (souhrnná tabulka zapojených subjektů je na Je to nepochybně dokladem toho, že ekologická výchova získala v posledních letech na vážnosti, má oporu v legislativě, podporují ji instituce veřejné správy, zejména Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje i některá města a obce, říká zástupce ředitelky Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina) Václav Broukal. Ekologická (environmentální) výchova vede děti, mládež i dospělé k převzetí odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí a společnosti. Rozvíjí citlivost k životnímu prostředí i vnímavost k nekonzumním kvalitám života. Kampaň Měsíc ekologické výchovy byla proto zaměřena na širokou veřejnost bez rozdílu generací. Různorodému zaměření institucí zapojených do kampaně odpovídal i rozmanitý charakter připravených akcí. Celá kampaň odstartovala ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův Dvůr v Praze 10 dne 3. září, kde děti zažily netradiční začátek školního roku. Vyzkoušely si totiž, namísto času stráveného ve školních lavicích, práci ekologů přímo v terénu. Na Veletrhu ekologických výukových programů ve Vernířovicích na Šumpersku, který připravovalo SSEV Pavučina ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk, si od 4. do 7. září stovka profesionálů z oblasti ekologického vzdělávání vyměňovala zkušenosti a seznamovala se s ekologickými výukovými programy (EVP) svých kolegů. Na 28. září připravila regionální ekologická střediska v celé republice akce pod heslem: Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují! I přes nepřízeň počasí nabídla možnosti alternativního využití volného času v přírodě. Návštěvníci si mohli vybrat například výlety nebo procházky s odborným výkladem, rodinné programy zaměřené na získání a ocenění příjemných zážitků z pobytu v přírodě. Netradiční září čekalo i na žáky a studenty více než dvaceti základních a středních škol z celé České republiky, které se kampaně účastnily. Školy připravily pro žáky a studenty programy podle svého zaměření a možností, například tematicky zacílenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody, dny v terénu pro mladé ekology nebo praktické ukázky toho, co mohou děti pro přírodu udělat. Děti zkoumaly různé biotopy, pomáhaly při stavbě přírodní učebny, uklízely okolí škol a veřejných prostranství, kde se nejčastěji pohybují, a podobně. Jak řekla ředitelka SSEV Pavučina Mgr. Lenka Daňková: Slavnostní tečkou za kampaní byla konference, která se konala dne 3. října v Paláci Charitas v Praze 2. Konferencí byla ukončena nejenom kampaň Měsíc ekologické výchovy, ale i roční specializační studium pro školní koordinátory ekologické výchovy. Netradiční zahájení školního roku Pro žáky základní školy Praha-Vinoř začal nový školní rok jinak než obvykle. S paní učitelkou RNDr. Janou Kubcovou prožili první školní den na Toulcově dvoře, ve Středisku ekologické výchovy hlavního města Prahy. Lektorka Eva Kopecká pro školáky připravila tříhodinový ekologický výukový program (EVP) s názvem Život v mokřadu. Chci dětem vysvětlit, čím jsou místa přírody provlhčená spodními vodami zajímavá a proč je třeba tento domov mnoha zvláštních rostlin a živočichů chránit. Děti si přímo v terénu hrají na výzkumníky světa bezobratlých živočichů, žab, čolků a dalších obyvatel mokřadu. Na Toulcův Dvůr byli pozváni zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Magistrátu hl. m. Prahy, kteří celou kampaň na Toulcově Dvoře otevřeli svými příspěvky na téma Nový školní rok a probíhající školská reforma. Školní rok 2007/2008 je mimořádný pro všechny základní školy v České 5/2007 Zahájení školního roku návštěva ministryně v MŠ Toulcův Dvůr 5

6 INSPIRACE republice. V praxi se konečně projeví školská reforma, která zavádí do výuky mj. průřezová témata. Mezi nimi je i ekologická (environmentální) výchova, která se promítne do různých vyučovacích předmětů, do mimoškolní výchovy i do celkového života školy. Ministryně školství (nyní již bývalá) Mgr. Dana Kuchtová přijela mladé badatele na závěr akce navštívit. Při své návštěvě si prohlédla část areálu Toulcova Dvora, místní mateřskou školu a rozdala několik autogramů žákům ze ZŠ Praha- Vinoř. Veletrh ekologických výukových programů Čtyřdenní program se skládal především z ukázek ekologických výukových programů, vedených lektory jednotlivých center. Programy byly obohaceny o následnou diskusi, v rámci které se, ve většině případů za účasti některého z nestorů ekologické výchovy u nás, hodnotily cíle, obsah i používané pedagogické metody. Tuto zpětnou vazbu si lektoři i účastníci velice chválili. Velmi důležitou součástí programu pak byly pracovní dílny na různá témata související s ekologickou výchovou (osobnost lektora, metodika, ekologično pro začátečníky). Velkému zájmu se těšily i terénní exkurze, např. do vyhlášené ruční papírny ve Velkých Losinách nebo na přírodovědně zajímavá místa v doprovodu významného botanika Dr. Jiřího Sádla. Jeden z odpoledních bloků byl věnován burze pomůcek a publikací pro ekologickou výchovu, výměně podnětů a zkušeností. Večery patřily neformálním diskusím a doprovodnému programu, kde nechyběly: slavnostní zahájení veletrhu v místním kostele sv. Matouše, doplněné o překrásné pěvecké vystoupení skupiny Avonotaj, večerní vystoupení skupiny Teens Jazz Band, hrající k poslechu i tanci a v neposlední řadě zajímavé přednášky o životě indiánů či středověkých čarodějnických procesech na Šumpersku. Co dodat? Snad jen, že z hodnotících dotazníků, které se vrátily od jednotlivých účastníků veletrhu, vyplývá pro pořadatele radost z dobře vykonané práce. Akce škol Do kampaně Měsíc ekologické výchovy se zapojilo také více než dvacet základních a středních škol z různých koutů České republiky. První zářijové dny jsou časem, kdy se na školách pozvolna rozbíhá výuka. Prázdniny už sice skončily, ale v myslích školáků ještě doznívají zážitky z prázdnin. Proto se školy rozhodly využít čas babího léta k uspořádání akcí souvisejících s ekologickou výchovou. Každá zapojená škola vycházela ze svých specifických podmínek, proto je spektrum akcí opravdu široké. Učitelé připravili pro své žáky projektové dny nebo tematicky zaměřenou výuku, nejrůznější soutěže a výlety do přírody. Ne vždy ale jde jen o zpestření výuky nebo zábavu. Nezřídka se školy rozhodly nejen o přírodě vyučovat, ale také pro ni něco udělat. Proto s žáky vyrazily do terénu a uklidily okolí školy a veřejná prostranství, kde se děti běžně pohybují, vyčistily lesní studánku nebo žáky zapojily do stavby venkovní učebny v přírodě na školním pozemku. Cílem bylo přiblížit ochranu životního prostředí nenásilnou formou, s pomocí her, úkolů, soutěží, tvůrčích dílniček, ale i drobné práce. Následuje několik ukázkových akcí škol, které se do kampaně zapojily. V textu najdete mimo jiné celý název školy i pořádané akce, odpovědnou osobu, často koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na škole, místo konání, termín, stručnou anotaci pořádané akce a fotografie přibližující její průběh. Burza ekologických výukových pomůcek Ukázka ekologického 6 výukového programu 5/2007

7 INSPIRACE POZNEJ NÁRODNÍ PARKY I V ZAHRANIČÍ SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova 15, Brno, tel Kontaktní osoba: Milada Odstrčilová, Místo konání akce: Itálie Martinsiccuro V rámci sportovního kurzu studentů druhých ročníků střední školy poznávají stu- seznámit žáky se základy ochrany příro- Cíl a program: denti za pomoci zajímavých aktivit a her dy a krajiny v Itálii (oblast Abruzzo) a srovnat s ochranou přírody v České republice, výjimečnou přírodní lokalitu v oblasti Abruzzo, její historii, biotopy, faunu a flóru. podpořit a rozvíjet ekologické myšlení, tvořivost, schopnost týmové práce a komunikace netradiční a interaktivní formou, prohloubit a rozšířit poznatky z biologie a ekologie vyučované na naší škole, vzbudit zájem žáků o vnímání okolní přírody a biotopu v městečku Martinsiccuro, vnímat a porovnat chování Italů a českých návštěvníků v kempinku Duka Amedea, kde jsou žáci ubytováni (význam třídění odpadů) a tyto zkušenosti přenášet do vlastního osobního života, v rámci charitativní činnosti předat nasbíraná víčka od PET lahví pro hendikepovaného chlapce. Projekt záchrany biotopu na rozhraní Martisicurra a Villa Rossa je datován od r a od roku 1995 je financován Evropskou unií. SŠ zdravotnická a VOŠ zdravotnická Merhautova v Itálii náhled do biotopu ze strany od moře ZA VLÁDCEM KŘÍŽOVÉ HORY Základní a mateřská škola Červená Voda Červená Voda 341, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Eva Veselá, školní koordinátor EVVO Místo konání akce: Budova základní školy a venkovní prostor mezi budovou a Křížovou horou Milé žákyně, milí žáci, do naší školy dorazila nedávno zpráva o tom, že na Křížové hoře jsme měli štěstí, v lese mezi stromy se mihla zprávu potvrdili, nebo vyvrátili. Hned napoprvé byl náhodným turistou spatřen zvláštní tvor tajemná postava. Podařilo se nám dokonce podobný člověku. Podle slov starousedlíků pořídit několik fotografií, ale při jejich zpracování došlo k nehodě a film i fotografie byly se zřejmě jedná o vládce Křížové hory, který ochraňuje po celá staletí všechny obyvatele nenávratně poškozeny. Naše druhá výprava na Červené Vody a širokého okolí. Křížovou horu už nebyla úspěšná. Proto jsme se O prázdninách jsme se vypravili v jeho stopách na samotný vrchol Křížové hory, abychom te se tedy dnes i vy za vládcem Křížové rozhodli požádat vás o pomoc v pátrání. Vydej- hory! Naše základní škola se nachází v obci Červená Voda při úpatí Křížové hory, jejíž vrchol leží v nadmořské výšce 735 m.n.m. Letos v červnu zde byla otevřena zcela nová rozhledna, která je výraznou dominantou obce, ať přijíždíte od Šumperka, od Jablonného nad Orlicí či od Králík. Z rozhledny je nádherný výhled do krajiny, zvláště za jasného a slunečného počasí. Do celonárodní kampaně Měsíc ekologické výchovy jsme se přihlásili s myšlenkou celoškolního projektu Za vládcem Křížové hory. Čekali jsme jen na příznivé počasí, které se dostavilo ve čtvrtek 25. září Všichni žáci naší školy se ráno vydali na Křížovou horu. Cestou plnili ve skupinkách úkoly, které obdrželi na zadávacích listech (např. měření frekvence tepu, vyhledávání živočichů, květin a stromů, zjišťování obvodu rozhledny atd.). Ve třídách pak připravili prezentaci. Hlavním úkolem však byl sběr různých přírodnin, ze kterých po návratu do školy zhotovili podobiznu vládce Křížové hory a vymysleli pro něj jméno. Za každou třídu jeden obrázek a jedno jméno postoupilo do školního kola. Školních voleb se zúčastnilo 243 žáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Vítězná podobizna a vítězné jméno se stalo symbolem EVVO na naší škole. 5/2007 Červená Voda žáci prezentující svou práci 7

8 INSPIRACE PAMPELIŠKY NA POJMANNOVĚ STEZCE ZŠ Polná, Poděbradova 79, Polná, tel , Kontaktní osoba: Pavla Jarošová, Místo konání akce: Naučná Pojmannova stezka v okolí Polné Klub Pampeliška při ZŠ Polná připravil přírodovědnou vycházku pro veřej- (okruh asi 6 km). Cesta byla nost na trase Pojmannovy stezky v Polné doplněná přírodovědnými soutěžemi a hrami, plněním úkolů z pracovních listů, poznáváním přírodnin, nácvikem třídění odpadů. Na jednotlivých stanovištích byli členové Klubu Pampeliška. Začátek i konec trasy byl na náměstí v Polné. Všichni, kteří došli opět do cíle, získali drobný dárek. Pěkné počasí bylo příjemným bodem naší akce a všem zúčastněným se toto společně strávené odpoledne líbilo. Na trase Pojmannovy stezky jsou umístěny informační tabule, které vytvořili v minulém roce členové přírodovědného kroužku Klub Pampeliška. Je to pět tabulí formátu A1, které se zabývají pěti ekosystémy les, louka, rybník, pole a lidská sídla. Také sestavili pracovní listy pro mladší i starší děti. Více informací o přírodovědném kroužku a naučné stezce naleznete na internetu: Část naučné stezky - žáci na dpočívadle s informační tabulí. TVORBA PŘÍRODNÍ UČEBNY ZŠ a MŠ Myslibořice Myslibořice 170, , tel , Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Brabencová Místo konání akce: Areál základní školy přírodní učebna Naše škola se může pochlubit rozšířenou nabídkou výuky i odpočinku učeb- Starší chlapci vybudovali z dřevěných kůlů a staré pařezy se využily pro ještěrkoviště. nou v přírodě. ohrazení kompostu. Mladší děti uklízely V měsíci září v rámci kampaně Měsíc odpadky a sklízely plody ořechů, které starší ekologické výchovy jsme pokračovali s tvorbou přírodní učebny. Žáci vysadili keře, kte- vánočního cukroví. Výpěstky z pěstitelské- děvčata využijí k adventní dekoraci a pečení ré si každá třída označila popisky. Kameny ho záhonu poslouží pro podzimní aranžmá interiéru školy, popřípadě do školní kuchyně. Z časových důvodů se nám nepodařilo zpevnit terén pro bylinkovou zahrádku a osadit ji bylinkami, jelikož jsme naváželi kůru ke keřům a využili tak sponzorské nabídky místních podnikatelů. Za dveřmi nářaďovny čeká ještě na své umístění zařízení pro určování světových stran. Nebudeme zahálet ani na jaře založíme s dětmi bylinkovou zahrádku a v případě, že budeme úspěšní v některém z grantových programů, bychom chtěli instalovat meteorologickou stanici a vitríny s nejrůznějšími úkoly a poznatky. Vše bude sloužit k prohloubení vědomostí žáků a k praktické výuce. Výukový program ponese název Naučná stezka. V podzimních dnech probíhají v učebně vyučovací hodiny přírodopisu, pracovních činností, výtvarné výchovy, ekologického praktika. Žáci v době přestávek a děti ze školní družiny chodí do učebny odpočívat. Již nyní však učebna splnila funkci výchovnou spolupráce a nezištná pomoc! Myslibořice stavba přírodní učebny, 8 tvorba jezírka 5/2007

9 INSPIRACE EXKURZE DO CHKO TŘEBOŇSKO ZŠ T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek Čelakovského 24, Písek, tel , Kontaktní osoba: Mgr. Martina Smolová, Mgr. Marta Bakalová Místo konání akce: Terénní stanice Správy CHKO a BR Třeboňsko Hajnice u obce Mirochov Akce je součástí projektu CHKO Jižních Čech očima žáků ZŠ T. G. Masaryka aktivní a tvůrčí přístup dětí k Písek. Cílem tohoto projektu je podpořit poznávání přírody, zejména chráněných území Jihočeského kraje. Smyslem projektu je, aby si žáci na základě vlastního prožitku vytvořili vztah ke krajině, ve které žijí, a přijali spoluzodpovědnost za její ochranu a zachování pro budoucí generace. V průběhu realizace akce došlo k malé změně, na terénní stanici Hajnice u Mirochova se v současné době programy nekonají. Přesto jsme na Třeboňsko 26. září s žáky naší školy vyjeli. Krásnou exkurzi pro nás připravil Český nadační fond pro vydru, konkrétně p. Matouš Šimek, za což mu patří velký dík. Dětem se exkurze velmi líbila, přinesla jim nejen pěkné zážitky, ale i řadu nových poznání. Se spolužáky, ale i rodiči a hosty naší školy se o ně podělí při závěrečné konferenci, která se bude konat na závěr projektu. Písek procházka po dně Na Václava do přírody nejen Václavové to potřebují 28. září 2007, případně někdy kolem tohoto data uspořádala střediska ekologické výchovy vycházky do přírody a další akce pro širokou i odbornou veřejnost. ZA KRÁSAMI ŠUMAVY Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání ani na největší klenot Šumavy, kameni- Lipová 20, Brno, tel , tý kaňon dravé říčky Vydry. Kontaktní osoba: Mgr. Eva Kazdová Následující den jsme kolem úpatí Místo konání akce: NP Šumava, Dřípatka Prachatice, Plzeňsko Šumavy už jen projížděli. Hrad Kašperk a jeho nově opravenou věž jsme sice Akce se zúčastnilo 34 učitelů ze základ- kde se nám věnovala jeho vedoucí Helena zahlédli jen z dálky, zato jsme vystoupa- ních a středních škol převážně z Jihomo- Klimešová. Pod jejím vedením jsme navští- li na věž hradu Rabí, plošně největšího ravského kraje a z kraje Vysočina, ale přije- vili nejstarší školní přírodní rezervaci Pod hradu v České republice. Obdivovali jsme ly i dvě účastnice z Ostravy. vyhlídkou, o kterou Dřípatka pečuje. Uči- nejen okolní krajinu a poslechli si něco z je- V pátek jsme si prohlédli Centrum eko- telé sbírali inspirace pro vytváření přírod- jí historie, ale ve stinných zákoutích hradu logické výchovy Dřípatka v Prachaticích, ních učeben ve svých školách. Prošli jsme jsme pozorovali také rozsáhlé porosty ját- též naučnou stezku. Večer jsme si vyslechli rovky porostnice mnohotvárné. přednášku o NP Šumava. A posledním cílem bylo středisko V sobotu jsme zamířili nejprve ekologické výchovy v Prusinách u Plzně, do informačního centra Rokyta, kde se terénní pracoviště sdružení Ametyst. Tam expozice věnuje zejména hospodaření jsme si vyslechli krátkou přednášku o situ- v lesích a plavení dřeva po šumavských aci v ekologické výchově v Plzeňském kanálech. Ukázku plavení vorů jsme pak a Karlovarském kraji, o činnosti navštíve- shlédli v Rechlích a pokračovali podél ného střediska a jeho mateřské organi- Vchynicko-tetovského plavebního kaná- zace, prohlédli si chovy domácích zvířat, lu dál. Dalším cílem byla Tříjezerní slať bylinkovou zahrádku a nejbližší okolí staré a její rostlinná společenstva, kde si na své školy a kostela v Prusinách. přišli i všichni zapálení botanici. Odtud Akce dopadla dobře, počasí se nako- 5/2007 jsme zamířili do údolí Roklanského potoka a na Modravu. Nezapomněli jsme nec umoudřilo a účastníci se rozjížděli domů s úsměvem na rtech. 9

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí

Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí Prezentace projektu Cesty k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí řešitel: Educon a 9 partnerů 1 Úvod Základní schéma Cíle projektu Hlavní aktivity Osvětové nástroje Medializace Práce s politiky Analytické

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Udržitelná města a obce pro rozvoj Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Co je humanitární pomoc? Definice humanitární pomoci Souhrn činností, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE

ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace Frýdek Místek, tř. T. G. Masaryka 451 ROČNÍ PLÁN EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2016 2017 Obsah Obsah... 1 1. Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017... 2 1.1.

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty:

w w w. a d o p c e a f r i k a. c z Hlavní projekty: je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Hlavní náplň činnosti představují projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy. Tyto projekty jsou vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015

Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce 2014/2015 Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Roční plán aktivit EVVO na ZŠ Plumlov ve školním roce Aktivita Cílová skupina Zodpovědná osoba Termín Způsob hodnocení Splnění Vyučování v přírodě,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce Setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (EBFLE) 13.-15. listopadu 2016 Klášter Neustift, Jižní Tyrolsko Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru

Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru Krajská konference EVVO 2017 EVVO ve veřejné sféře a podnikatelském sektoru 25. října 2017 NTK v Praze Mgr. Ing. Petr Holý Koordinátor oblasti EVVO v Praze Aktuality realizace Krajské koncepce a akčního

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc.

ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA. Doc. PaedDr. RNDr. MILADA ŠVECOVÁ, CSc. KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY ZŠ PERTOLDOVA 3373 PRAHA 4-MODŘANY PRAHA Doc PaedDr RNDr MILADA ŠVECOVÁ, CSc 2016 Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám v : Budování

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015

Finanční zdroje na EVVO. Pro rok 2015 Finanční zdroje na EVVO Pro rok 2015 Pardubický kraj http://www.pardubickykraj.cz/probihajicigrantove-programy Norské fondy http://www.fondnno.cz MŽP http://mzp.cz/cz/program_pro_nno_2015 Nadace Partnerství

Více

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.

Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví. LÍSKA je regionální neziskovou organizací zabývající se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou. Naší

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Prvního sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se do 31. 5. 2011 zúčastnilo 33 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 58%

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více