Pokročilý globální překladač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý globální překladač"

Transkript

1 Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE TENTO BALÍČEK VRÁTIT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU OBCHODNÍKOVI, U KTERÉHO JSTE ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU ZAKOUPILI. BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA. ELETRONICKÁ PŘÍRUČKA znamená softwarový produkt a dokumentaci v tomto balíčku a FRANKLIN znamená Franklin Electronic Publishers, Inc. Omezená licence k použití Veškerá práva v ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČCE zůstávají majetkem společnosti FRANKLIN. Nákupem vám společnost FRANKLIN zaručuje osobní a nevýhradní licenci k používání ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. Nesmíte vytvářet kopie ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY ani dat v ní uložených v době zakoupení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě. Takové kopírování může narušovat použitelná autorská práva. Dále nesmíte měnit, upravovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo provádět jakýmkoliv způsobem reverse engineering ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU nesmíte exportovat nebo Uživatelská příručka reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo, bez souladu s příslušnými zákony. ELETRKONICKÁ PŘÍRUČKA obsahuje důvěrné a soukromé informace společnosti Franklin, pro které souhlasíte s podniknutím adekvátních kroků na ochranu před neoprávněným odhalením nebo použitím. Tato licence je platná, dokud není ukončená společností Franklin. Tato licence se ukončí okamžitě bez upozornění od společnosti FRANKLIN, pokud nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této licence. Úvod TWE-470 Před používáním zařízení si prosím přečtěte následující varování a upozornění. Poznámka: Pokud budou zařízení používat malé děti, dospělý jim má přečíst tuto uživatelskou příručku a na ně při používání zařízení dohlížet. Nedodržení tohoto může způsobit zranění Franklin TWE-470 Advanced Global Translator nabízí kompletní překladač do 10 jazyků, který se vám vejde do kapsy. Základní funkce: Okamžitý přístup k tisícům nejčastěji používaným frázím na cestách. Překlady do češtiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, maďarštiny, italštiny, polštiny, ruštiny, španělštiny a turečtiny. Obsahuje flexe. Osobní přenosná databáze se šifrováním na heslo pro uložení jmen a telefonních čísel. Pohodlná kalkulačka, převodníky měn a měr a místní/světový čas. Automatické opravy fonetického hláskování. Různé hry pro vylepšení vašeho učení: vyzkoušejte Kvíz, Změna, Šibenice, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Bezpečnostní opatření TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Nedobíjecí baterie nedobíjejte. Nikdy nedobíjejte baterie dodávané s přístrojem. Dobíjecí baterie před dobíjením z přístroje vyjměte. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého. Nemíchejte staré a nové baterie. Doporučujeme používání pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu. Napájecí konektory nezkratujte. Baterie nevystavujte přímému teplu ani je nerozebírejte. Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro její používání. Z přístroje vždy vyjímejte téměř nebo úplně vybité baterie. Abyste se vyvarovali protékání bateriové kapaliny, baterii nebo baterie vyměňujte jednou za dva roky bez ohledu na četnost používání přístroje v této době. Pokud baterie teče, přístroj se může poškodit. Baterii okamžitě vyměňte a vyvarujte se kontaktu s kůží. Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře. Péče o produkt Váš přístroj je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a trvanlivý. Je to však stále elektronický přístroj a musíte s ním zacházet opatrně. Při nadměrném tlaku nebo úderu o jiné předměty může dojít k jeho poškození. Aby nedošlo k poškození přístroje: Pokud ho nepoužíváte, nechávejte kryt zavřený. Tím displej ochráníte před rozbitím, poškrábáním nebo jakýmkoliv poškozením. Přístroj neupouštějte, nedrťte, neohýbejte ani na něj nadměrně netlačte. Přístroj nevystavujte vlhku, extrémnímu nebo delšímu působení tepla, chladu, vlhkosti nebo jiných nepříznivých podmínek. Neskladujte na mokrých nebo vlhkých místech. Není vodovzdorný. Přístroj čistěte nastříkáním jemného čističe skla na hadřík a povrch otřete. Kapaliny nestříkejte přímo na přístroj. Pokud se sklo displeje přístroje poruší, přístroje se řádně zbavte bez kontaktu s kůží. Poté si ruce okamžitě omyjte. Chrániče displeje a plastové sáčky uchovávejte z dosahu dětí i batolat, aby nedošlo k jejich udušení. Začínáme TWE-470 je napájeno jednou 3V baterií CR Před používáním přístroje opatrně vytáhněte štítek izolace baterie. Tlačítko RESET na zadní straně přístroje jemně stlačte svorkou na papír. Podrobnosti najdete v Resetování TGA 470. Pozor! Pokud tlačítko RESET stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Jazyk zpráv Při prvním používání tohoto překladače budete vyzvání k nastavení jazyka zpráv. Jazyk zprávy se používá pro pokyny na displeji a položky nabídek. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk: angličtina (E), čeština (C), francouzština (F), němčina (D), maďarština (M), italština (I), polština (P), ruština (R), španělština (S) nebo turečtina (T). Výchozí a cílové jazyky Výchozí jazyk je jazyk, ve kterém vkládáte slovo v displeji záznamu překladače. Cílový jazyk je jazyk, ve kterém chcete zobrazit překlad. Úvodní výchozí a cílové jazyky se přiřadí, když zvolíte jazyk zpráv. Výchozí jazyk je stejný jako jazyk zpráv. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv angličtinu, bude cílovým jazykem francouzština. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv jiný jazyk, bude cílovým jazykem angličtina. Zdrojové a cílové jazyky změníte takto: Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 2. Stiskněte nebo pro výběr výchozího jazyka. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte. Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 4. Stiskněte nebo pro výběr cílového jazyka. Stiskněte klávesu Výměna baterie TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Když vidíte indikátor vybití baterie, vyměňte ji. Pozor! Pokud se baterie úplně opotřebuje nebo pokud při výměně baterie potřebujete

2 více než několik sekund, jakékoliv informace zadané uživatelem se mohou vymazat. Důležité informace vždy zálohujte. 1. Přístroj vypněte a otočte. 2. Baterii uvolněte jemným zatlačením na sponu krytu baterie a sejměte kryt. 3. Starou baterii vyjměte pomocí svorky na papír, pokud je to zapotřebí. 4. Vložte 1 novou lithiovou baterii CR-2032 kladným pólem nahoru namísto staré baterie. Důležité: Baterie musí být vložena správně. Chybná polarita může přístroj poškodit. Poznámka: Z další přihrádky baterie nevyjímejte pěnový chránič ani se tam nepokoušejte vložit baterii. Váš přístroj funguje pouze s baterií na místě, kde byla předem vložena. 5. Vraťte na místo kryt baterie. Nejdříve vložte dva vroubky, poté zatlačte na kryt, dokud nezaklapne. Resetování přístroje Pokud klávesnice nereaguje nebo pokud displej chybuje, resetujte systém: 1. Přidržte CLEAR a stiskněte. Pokud se nic nestane, vyzkoušejte Krok Tlačítko resetu na zadní straně přístroje jemně stlačte narovnanou svorkou na papír. 3. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk zprávy. Více informací najdete v Jazyk zpráv. Zobrazí se zpráva Vše smazat? A/N. Poznámka: Tato zpráva se vztahuje k informacím vloženým uživatelem, ne k textu v překladači. Informace zadané uživatelem zahrnují databázi a jakákoliv nastavení, která jste možná změnili. 4. Stiskem N uložte svou volbu. Stiskem A informace vymažte. Pozor! Pokud tlačítko resetu stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Dále reset přístroje vymaže nastavení a informace, které jste mohli zadat. Změna nastavení Nastavení přístroje můžete kdykoliv změnit pomocí základních kroků níže: 2. Stiskněte nebo pro výběr položky nabídky. Kontrast upravte jas displeje. Jazyk zpráv změňte jazyk nabídek, výzev a nápověd zařízení. Velikost písma nastavte velikost textu na displeji. Vypnutí uveďte povolenou délku prodlevy před automatickým vypnutím přístroje. Tato funkce prodlužuje životnost baterie, pokud přístroj po použití zapomenete vypnout. Prezentace zobrazte krátkou prezentaci přístroje. 3. Stiskněte klávesu 4. Stiskněte nebo pro úpravu zvoleného nastavení. Potvrďte stiskem Nebo stiskem BACK nechte nastavení nezměněné. Prezentace se přehraje automaticky. 5. Stiskem se vraťte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Průvodce klávesami Funkční klávesy Vypne a zapne přístroj. Zobrazí displej Translator Entry (záznam překladatele). Zobrazí nabídku Phrases (Fráze). Zobrazí nabídku Organizer (Organizér) pro databázi, kalkulačku a převodníky. Zobrazí nabídku Výchozí jazyk. Zobrazí nabídku Cílový jazyk. Přepíná mezi místním a světovým časem. Zobrazí nabídku Hry. Přepne na psaní velkých písmen a zvláštních znaků. V překladači se vrátí do displeje zadávání. V displeji zadávání vymaže napsaná písmena. V kalkulačce vymaže všechny výpočty. V převodníku, databázi a hrách se vrátí do hlavní nabídky. Zobrazí nabídku Nastavení. Vrátí se zpět o jeden krok. Vymaže písmeno v displejích zadávání. V nabídkách a položkách překladače listuje o stranu dolů. V displejích zadání vloží mezeru. Vloží slovo nebo zvolí položku. V kalkulačce provede výpočet. V databázi přejde na číselné pole a uloží jakékoliv změny. V displeji zadávání slov napíše? zastupující písmeno ve slově. Neb stiskněte a pro zápis ] zastupující jeden nebo více znaků. V nabídce nebo seznamu zkrácených položek zobrazí zvolenou položku celou. Ve hrách odhalí slovo a zastaví hru. Probírá dostupné velikosti textu. Směrové klávesy Přesune naznačeným směrem. Použijte nebo po písmenu pro akcenty, přehlásky nebo jiná diakritická znaménka. Použijte nebo po mezeře pro interpunkci. Zobrazí předchozí záznam. Zobrazí další záznam. Klávesy kalkulačky Q P K(x) L( ) Napíše čísla. A(1/x) Vypočítá převrácenou hodnotu. S( x) Vypočítá druhou odmocninu. D(x 2 ) Zdvojmocní číslo. F(%) Vypočítá procento. G(.) Vloží desetinnou čárku. H(+) J(-) Sčítá, odečítá, násobí nebo dělí čísla. Z(+/-) X(m c ) X(m c ) V(m-) V(m-) Mění znaménko před číslem na displeji na záporné nebo kladné. Vymaže číslo uložené v paměti. Vyvolá číslo uložené v paměti. Odečte právě zobrazenou hodnotu od čísla v paměti. Přičte právě zobrazenou hodnotu k číslu v paměti. Překlad slov Přístroj použijte pro překlad slov z výchozího do cílového jazyka. Kdykoliv změňte výchozí a cílové jazyky (viz Výchozí a cílové jazyky" pro poučení). 1. Stiskem přejděte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Jazyk záznamu bude vaším výchozím jazykem. 2. Napište hledané slovo. Pokud slovo napíšete ve skloňovaném nebo ohýbaném tvaru (např. "šel"), zobrazí se automaticky příslušné základní položky (např. "jít"). Akcenty, přehlásky, diakritická znaménka a velká písmena můžete napsat, ale pro vyhledání shod nejsou požadované. Pro napsání akcentů, přehlásek a diakritických znamének napište nejdříve písmeno, poté opakovaně tiskněte nebo. Pro napsání velkého písmena stiskněte CAP, poté klávesu s písmenem. Poznámka: Při psaní ruštiny používejte písmena azbuky podle klávesnice. U kláves s více písmeny stiskněte klávesu s písmenem, potom tiskněte nebo, dokud se nezobrazí požadované písmeno. SPACE, poté opakovaně tiskněte nebo, dokud neuvidíte to, které požadujete. 3. Stiskněte klávesu Na displeji bliká zpráva Nalezeno: n následovaná seznamem slov a/nebo frází. n je celkový počet shod. Poznámka: Pokud slovo napíšete s chybou nebo slovo není v překladači, objeví se seznam oprav. Vyberte požadované, poté stiskněte 4. Stiskem nebo zvolte požadované slovo nebo frázi a jeho překlad zobrazte stiskem Poznámka: Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte pomocí nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Stiskněte CLEAR pro zahájení nového vyhledávání. Překlad frází V tomto produktu jsou vždy uvedeny obvyklé fráze v aktuálním jazyce. Při překladu fráze ze zdrojového jazyka do cílového postupujte takto: 2. Stiskem nebo zvolte kategorii a stiskněte 3. Stiskem nebo zvolte frázi, kterou chcete přeložit. Můžete také napsat hledané slovo nebo jenom první písmeno a uvidíte první frázi, která tímto písmenem začíná. Seznam vyhovujících frází se obnovuje s každým napsaným písmenem.

3 4. Překlad zobrazte stiskem klávesy Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte stiskem nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Po dokončení stiskněte klávesu CLEAR. Používání databáze V databázi můžete uložit až 100 jmen a telefonních čísel. Počet kontaktů, které můžete uložit, závisí na celkovém počtu znaků, který zadáte. Připojení nového kontaktu 3. Stiskem zvolte Nový záznam. Stiskněte klávesu 4. Napište jméno a stiskněte Názvy mají velká písmena a mohou obsahovat včetně mezer až 30 znaků. Znaky s přízvukem databáze nepodporuje. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Znak odstraníte stiskem 5. Telefonní číslo napište pomocí kláves s čísly, poté stiskněte V telefonním čísle nemůžete napsat písmena. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Pozor! Informace telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti tak dlouho, dokud vydrží napětí baterie. Po úplném vybití baterie se však tyto informace trvale ztratí. Důležité informace vždy zálohujte. Zobrazení seznamu kontaktů 3. Zobrazení: Nejdříve se v nabídce zobrazí n Záznamy. Seznam zobrazíte stiskem n je počet záznamů. 4. Záznam z tohoto seznamu zobrazíte stiskem nebo nebo pro přechod na odpovídající položky napište jméno. Pro zobrazení záznamu, který je příliš dlouhý a nevejde se na displej, stiskněte. Úprava kontaktu 3. Stiskem zvolte Upravit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Upravte pole názvu, poté stiskněte ENTER pro přechod na pole čísla. Stiskem BACK odstraňte znak nalevo od kurzoru. 6. Upravte pole Číslo, poté stiskem ENTER uložte všechny změny. Nebo se stiskem CLEAR vraťte do nabídky Databáze bez uložení změn. Odstranění kontaktu 3. Stiskem zvolte Odstranit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Stiskem Y odstraňte položku nebo stiskem N zrušte odstranění. Poznámka: A a N představují Ano a Ne a mění se spolu se zvoleným jazykem zprávy. Pokud je například zvoleným jazykem zprávy francouzština, volby budou O a N. Vymazání všech kontaktů Varování! Tímto postupem trvale vymažete všechna jména a čísla v telefonním seznamu. 3. Stiskem zvolte Smazat všechny záznamy. Stiskněte klávesu 4. Stiskem Y odstraňte všechny záznamy nebo stiskem N zrušte odstranění. Používání hesla Soukromé informace v databázi chraňte heslem. Heslo je požadováno, když je zařízení zapnuté a v režimu databáze. Varování! Po nastavení hesla ho musíte zadat pro první přístup do databáze v průběhu relace. Své heslo si vždy zaznamenejte a uchovávejte ho zvlášť. Pokud heslo zapomenete, musíte přístroj pro přístup do databáze resetovat. Viz Resetování přístroje. Pokud se přístroj po stisku tlačítka resetu neresetuje, vyjměte baterii, vyčkejte nejméně dvě minuty a poté ji znovu vložte. Pokyny k baterii najdete ve Výměna baterie. Pozor! Resetování přístroje vymaže všechny informace zadané uživatelem. Vždy mějte zapsané nebo zálohované kopie záznamů. Nastavení hesla 3. Stiskem zvolte Nastavit heslo. Stiskněte klávesu 4. Napište heslo a stiskněte Heslo může obsahovat až 8 písmen. Budete vyzváni, abyste heslo znovu napsali. 5. Pro ověření změny napište heslo znovu přesně jako poprvé. 6. Stiskněte ENTER pro potvrzení aktivaci hesla. Pro otestování hesla stiskněte dvakrát, stiskněte, zvolte Databáze, stiskněte ENTER, napište heslo a stiskněte Pro vypnutí hesla zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3 a stiskněte ENTER na výzvu Zadat nové heslo. Používání kalkulačky Základní výpočty 2. Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Napište číslo dlouhé až 10 číslic. 4. Stiskněte H(+), J(-), K(x), L( ) pro přičtení, odečtení, násobení nebo dělení. 5. Napište jiné číslo. 6. Stiskněte klávesu 7. Stiskněte CLEAR pro vymazání aktuálního výpočtu. Používání paměti kalkulačky. Pro procvičení používání paměti kalkulačky vyzkoušejte tuto rovnici: (32 x 12) - (8 x 8) = Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Stiskem X(m c ) vymažte paměť kalkulačky, pokud je to zapotřebí. 4. Napište 32, stiskněte K(x), napište 12, poté stiskněte 5. Stiskem B(m+) přičtěte výsledek do paměti. m znamená číslo uložené v paměti. 6. Napište 8, stiskněte K(x), napište 8, poté stiskněte 7. Stiskem V(m-) odečtěte výsledek od čísla uloženého v paměti. 8. Stiskem C(m r ) vyvolejte číslo z paměti. Je to Stiskněte CLEAR pro vymazání kalkulačky. Převod metrických jednotek Snadno převádějte váhy a míry. 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. Stiskněte klávesu Pokud existuje dílčí nabídka, zopakujte krok Za jednu z jednotek napište číslici. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem ZPĚT odstraňte číslo. 5. Stiskem ENTER ho převeďte. 6. Po dokončení stiskněte CLEAR. Převod měny Převodník umožňuje převést měnu.

4 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte pro výběr Měna. Stiskněte klávesu 4. Vložte prosím převodní kurz a stiskněte Kurz musí být v jednotkách jiné měny na jednu jednotku domácí měny (n jiná/1 domácí). Např. pro převod mezi americkými dolary a eury zadejte směnný kurz 1, 256. To znamená, že 1,256 dolaru se rovná 1 euru. 5. Napište částku v domácí nebo jiné měně. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem BACK vymažte číslo. 6. Stiskem ENTER ho převeďte. Používání hodin Na hodinách můžete nastavit vlastní čas a zobrazit místní časy v 50 městech po celém světě. Před zobrazením světových časů musíte nastavit domácí čas, protože světové časy vycházejí z domácího času. Nastavení domácího času Na displeji se musí zobrazit Vlastní město. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem ENTER vyberte Formát času. Stiskem nebo přepínejte mezi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátem dne/měsíce/roku. Stiskem ENTER uložte svou volbu. 4. Stiskem vyberte Nastavení DST a stiskněte Stiskem nebo přepínejte mezi DST zapnuto nebo DST vypnuto. Zvolte stiskem 5. Stiskem zvolte Nastavení času a stiskněte aktuální hodina. Stiskem se přesuňte na minuty, poté stiskněte nebo, dokud se nezobrazí aktuální minuta. Stiskem ENTER nastavte čas. 6. Stiskem zvolte Nastavení datumu a stiskněte Stiskem nebo se přesuňte na další nebo předchozí pole. Pomocí nebo přejděte na aktuální den/měsíc/rok. Stiskem ENTER nastavte datum. 7. Stiskem zvolte Nastavení města. Stiskněte klávesu vaše město. Stiskem ENTER ho zvolte. 8. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Zobrazení světového času 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem nebo zobrazte datum a čas v seznamu dostupných měst. Dále můžete nastavit město jako Další město, které uvidíte po vstupu do světového času: 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem zvolte Nastavení města a stiskněte požadované město. Stiskem ENTER ho zvolte. 4. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Hry Můžete vybírat z pěti (5) her: Šibenice, Kvíz, Změna, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Výběr hry 2. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. 3. Stiskněte klávesu Nastavení úrovně dovednosti Pro hry můžete zvolit úroveň obtížnosti: Začátečník, Středně pokročilý, Pokročilý, Expert nebo Šamanský. 2. Stiskněte pro výběr Úroveň. Stiskněte klávesu Tip: Dvojím stiskem SPACE vyberte Úroveň méně údery klávesnice. 3. Stiskem nebo vyberte úroveň. 4. Stiskem ENTER se vrátíte do nabídky Hry. Šibenice Šibenice zvolí tajné slovo a vyzve vás k jeho hádání po písmenech. Písmena tajného slova se skrývají za otazníky. Počet zbývajících dotazů je označen pomocí #. 1. Zvolte pro hraní Šibenice. 2. Napište písmeno, o kterém se domníváte, že je ve slově. Pokud máte pravdu, písmeno se objeví namísto otazníku. Pokud se mýlíte, na displeji nahradí # a zobrazí se další část šibenice. 3. Stiskem zobrazte slovo a ukončete kolo. Nebo stiskněte CAP a odhalte písmeno. 4. Stiskem SPACE zahajte nové kolo. Změna Změna vygeneruje až 10 náhodných čísel ve vámi definovaném rozsahu. Zkuste uhodnout výsledky nebo je použijte pro náhodná losování nebo loterie. 1. Zvolte pro hraní Změna. 2. Zadejte počáteční nízké číslo rozsahu. Stiskněte. 3. Zadejte koncové vysoké číslo rozsahu. Stiskněte. 4. Zadejte počet náhodných vytvoření, celkem až Opakovaně tiskněte SPACE pro zobrazení vytvořených čísel. Mistr klávesnice Tato hra otestuje vaši koordinaci mezi očima a rukama. Při průletu písmen přes displej se pokuste klepnout na odpovídající písmena na klávesnici v postupném pořadí ještě před tím, než zaplní celou šířku displeje. 1. Zvolte pro hraní Mistr klávesnice. 2. Spustíte stiskem 3. Stiskněte klávesu s písmenem pro první písmeno, které vidíte, poté pro další, zleva doprava. Každé správné písmeno se odebere ze sloupku. Pokud vám obrazovku zaplní 20 písmen, prohráli jste. 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Slovní pexeso Tato hra otestuje vaši paměť. Pokuste se zapamatovat si postupně slova, jak se objevují na displeji. 1. Zvolte pro hraní Slovní pexeso. 2. Krátce uvidíte první slovo, poté zmizí. Na výzvu Zadání slova: napište slovo. Stiskněte klávesu 3. Stiskem SPACE pokračujte ve hře, k narůstajícímu seznamu přidejte další slovo. Nebo stiskem ENTER zobrazte překlad. Tiskněte BACK, dokud se nevrátíte do hry. 4. Při každém stisku SPACE pro pokračování se krátce zobrazí další slovo. Na každou výzvu Zadání slova: musíte první slovo zapsat znovu, poté druhé atd., což při prodlužování seznamu klade větší nároky na paměť. 5. Po dokončení stiskněte CLEAR nebo Kvíz Kvíz otestuje vaše překladatelské znalosti ze zdrojového do cílového jazyka. Pro přepnutí jazyků pro Kvlíz viz Zdrojové a cílové jazyky. 1. Zvolte pro hraní Kvíz. Na displeji se zobrazí slovo. 2. Slovo vyslovte a pokuste se ho přeložit. 3. Překlad zobrazte stiskem klávesy 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Technické údaje Model: TWE-470 Advanced Global Translator Rozměry: 12.3 x 15.4 x 1,7 cm Hmotnost: 184,3 g Baterie: Jedna (1) CR V, lithiová ISBN: Pokud máte s tímto produktem problémy, viz omezená záruka. Pokud jste tento produkt zakoupili mimo USA, obraťte se na místo zakoupení pro informace k záruce nebo opravě Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J U.S.A. Veškerá práva vyhrazena. Do EU dováží: Franklin Electronic Publishers GmbH Kapellenstr Feldkirchen, Germany Recyklace a likvidace Likvidace přístroje Tento přístroj by měl být zlikvidován ve vašem místním recyklačním systému elektronických produktů neodhazujte do běžného odpadu.

5 Likvidace obalu Uložte si prosím tuto Uživatelskou příručku a veškerý obalový materiál, obsahují důležité informace. Při likvidaci se prosím obraťte na místní recyklační systém. Likvidace baterie Baterií se nezbavujte v běžném domovním odpadu. Při likvidaci použitých baterií prosím postupujte podle místních předpisů. Tento přístroj může změnit provozní režimy, ztratit informace uložené v paměti nebo nereagovat z důvodu elektrostatického výboje nebo rychlých elektrických přechodových jevů. Normální provoz tohoto přístroje můžete obnovit stiskem tlačítka resetu, stiskem, nebo vyjmutím a vyměněním baterií. POZNÁMKA FCC Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Pozor: Úpravy nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení práva uživatele provozovat toto zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena za účelem poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím instalací v bytových oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rozhlasu či televize, kterou lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo několika následujícími opatřeními: - Přesměrujte nebo přemístěte anténu. - Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky jiného okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač. - Potřebujete-li pomoc, obraťte se na prodejce či zkušeného radio/tv technika. POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován se stíněnými kabely na periferiálních zařízeních. K zajištění shody se musí s tímto přístrojem používat stíněné kabely. POZNÁMKA: Výrobce není zodpovědný za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Takové úpravy mohou zneplatnit uživatelské oprávnění k provozování zařízení. Zřeknutí se záruk Společnost Franklin ohledně tohoto výrobku neposkytuje záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou kromě specificky uvedených. Omezenou záruku v angličtině pro USA najdete na Omezená záruka (EU a Švýcarsko) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po dva roky od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. Omezená záruka (mimo USA, EU a Švýcarska) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po jeden od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Produkty zakoupené mimo USA, EU a Švýcarsko vrácené v záruce budou vráceny původnímu dodavateli s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez poskytnutí platného dokladu o zakoupení budou veškeré opravy zpoplatněny. Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. CITY NAME ADELAIDE AUCKLAND AMSTERDAM ANCHORAGE AZORES ISLANDS BARCELONA BEIJING BERLIN BANGKOK BRUSSELS BUDAPEST CAIRO CARACAS CHICAGO DHAKA DELHI DENVER DUBAI ANKARA FERNANDO DE NORONHA GUAM HELSINKI HONG KONG HONOLULU ISTANBUL KABUL KARACHI LOS ANGELES LISBON LONDON MADRID MID ATLANTIC MIDWAY ISLANDS MOSCOW NOUMEA NEW YORK PARIS PRAGUE YANGON RIO DE JANEIRO ROME RIYADH SINGAPORE SYDNEY TEHRAN TONGA TOKYO WARSAW WELLINGTON ABBREVIATION ADL AKL AMS ANC AZO BCN BEI BER BKK BRU BUD CAI CCS CHI DAC DEL DEN DXB ESB FER Technical Support/Ayuda técnica / Technische Hilfe/Aiuto tecnico/ Aide technique/technische Steun Deutschland Österreich Mexico USA & Canada GUM HEL HKG HNL IST KBL KHI LAX LIS LON All other MAD countries MAT Todos los MID otros paises MOW NOU Alle anderen NYC Länder PAR Altri paesi PRG Tous les RGN RIO autres pays ROM Alle Overige RUH Landen SIN Todos os SYD THR outros países TNG Για όλες τις TYO άλλες χώρες WAW WLG TORONTO YYZ MPL Rev. A Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service- Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter www. franklin-net.de Registrieren Sie Ihr Produckt bitte online unter com/de Para Soporte Técnico llamar al tel Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (800) and choose option 3, or fax (609) or visit us at

Pokročilý globální překladač do 12 jazyků

Pokročilý globální překladač do 12 jazyků Pokročilý globální překladač do 12 jazyků Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM VÝROBKU POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

EUROPEAN TRANSLATOR E5

EUROPEAN TRANSLATOR E5 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1 Licenční smlouva NEŽ

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou

NÁVOD K OBSLUZE. Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou NÁVOD K OBSLUZE Kancelářské pravítko s hodinami a kalkulačkou Obj. č.: 67 07 70 Kancelářské pravítko co byste více potřebovali na Váš psací stůl! Toto pravítko v pěkném provedení a za nízkou nabídkovou

Více

Obsah návodu 1. INSTALACE 3

Obsah návodu 1. INSTALACE 3 JAZYKOVÝ PŘEKLADAČ VOCAL 44L Obsah návodu 1. INSTALACE 3 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.2. VÝMĚNA PRACOVNÍCH BATERIÍ 3 1.3. VÝMĚNA BATERIE PAMĚTI 3 1.3. RESTARTOVÁNÍ PŘEKLADAČE (RESET) 4 2. OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

3x rychlejší herní klávesnice

3x rychlejší herní klávesnice 3x rychlejší herní klávesnice Uživatelská příručka Model: G800MU http://www.a4tech.cz/ Seznámení s klávesnicí A4TECH X7 G800MU 3x rychlejší herní klávesnice je produkt ušitý na míru pro hráče. Nabízí nepřekonatelný

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM-138 MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ TEPLOMĚR KOMPAS OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU CE Popis přístroje: kryt bateriového prostoru tabulka kódů časových pásem RESET kompas SCALE AC/ON LED

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Organizér (záznamník) TOUCH-SCREEN PDA 128 kb. (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Organizér (záznamník) TOUCH-SCREEN PDA 128 kb. (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Organizér (záznamník) TOUCH-SCREEN PDA 128 kb (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 77 25 98 Tato malá databáze (databanka) 128 kb se ve své kvalitě, funkčnosti a svým

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17

NÁVOD K OBSLUZE. DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel. Obj. č.: 92 01 17 NÁVOD K OBSLUZE DATAFISH (miniaturní databáze) Elektronický záznamník telefonních čísel Obj. č.: 92 01 17 Verze 12/01 Tato malá databáze DataFish v podobě přívěsku na klíče Vám nabízí 5 užitečných a zábavných

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

TDC-500 Uživatelská příručka

TDC-500 Uživatelská příručka TDC-500 TDC-500 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1109

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1109 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1109 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz)

OBR 2. Váhová jednotka (kg) Objemová jednotka (ml) Objemová jednotka (fl oz) Váhová jednotka (lb:oz) MASSE CZ INFORMACE O PRODUKTU A POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení produktu značky Lamart, který nese název podle Piera Lamarta VLASTNOSTI 1. Indikace objemu vody a mléka 2. Dva přepínatelné systémy váhových

Více

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka

Bezdrátový TV Link. Uživatelská příručka Bezdrátový TV Link SLV3220 Uživatelská příručka Obsah Přehled 4 Ovládací prvky a displej 4 Váš bezdrátový TV Link 5 Bezpečnost 5 Instalace 6 Ovládání 7 Použití bezdrátového zařízení TV Link 7 Řešení problémů

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Joyplus M78 Uživatelská příručka

Joyplus M78 Uživatelská příručka Technická podpora Servisní stredisko: Conquest Entertainment/ UMAX Czech Hloubetínská 11 198 00 Praha 9 +420 284 000 111 Technická podpora: +420 284 000 164 support@umax.cz www.umax.cz www.hddplayer.cz

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Prestigio Nobile PER3464B. Základní ovládání. Přehled zařízení CS 1 Základní ovládání Přehled zařízení CS 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Předchozí Zpět NAHORU DOLŮ Nabídka Další Hlavní vypínač Konektor sluchátek USB port Slot pro kartu Micro SD Reset UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Slouží

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Digitální měřič vzdáleností na mapě NÁVOD K POUŽITÍ

Digitální měřič vzdáleností na mapě NÁVOD K POUŽITÍ Digitální měřič vzdáleností na mapě NÁVOD K POUŽITÍ Použití Pomocí digitálního měřiče lze určovat vzdálenost mezi dvěma body na mapě a tu pak pak zobrazovat na displeji. Navíc lze tento přístroj používat

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108

Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Uživatelský manuál BABY MONITOR OXE BM1108 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace o osvědčení Omezení

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 67 79 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Obj. č.: 95 67 79 Kapesní kalkulačka, která Vám poslouží k doplnění Vašeho osobního počítače nebo notebooku (a to zvláště) o pohodlnou číslicovou klávesnici, připojíte-li tuto

Více

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru

Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru Děkujeme, že jste si vybrali Yi akční kameru 1. Součásti kamery Uživatelská příručka 1x YI Smart Dash Camera 1x Baterie 1x Micro USB kabel 1x 2 2. Seznamujeme se s kamerou 1 Power/Mode tlačítko 5 2 Kontrolka

Více

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2)

Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. vydání CS Uživatelská příručka Nokia Treasure Tag (WS-2) Obsah Začínáme 3 Párování a připojení 5 Nastavení čidla 7 Nalezení čidla 7 Nastavení čidla na

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Návod k použití pro Nerezovou váhu

Návod k použití pro Nerezovou váhu Návod k použití pro Nerezovou váhu Katalogové číslo: 110093 Účel použití Váha Soehnle Professional 9203 je koncipována k vážení zboží. Tato váha je v rámci EU určena k používání bez povinného cejchování.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více