Pokročilý globální překladač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý globální překladač"

Transkript

1 Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE TENTO BALÍČEK VRÁTIT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU OBCHODNÍKOVI, U KTERÉHO JSTE ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU ZAKOUPILI. BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA. ELETRONICKÁ PŘÍRUČKA znamená softwarový produkt a dokumentaci v tomto balíčku a FRANKLIN znamená Franklin Electronic Publishers, Inc. Omezená licence k použití Veškerá práva v ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČCE zůstávají majetkem společnosti FRANKLIN. Nákupem vám společnost FRANKLIN zaručuje osobní a nevýhradní licenci k používání ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. Nesmíte vytvářet kopie ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY ani dat v ní uložených v době zakoupení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě. Takové kopírování může narušovat použitelná autorská práva. Dále nesmíte měnit, upravovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo provádět jakýmkoliv způsobem reverse engineering ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU nesmíte exportovat nebo Uživatelská příručka reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo, bez souladu s příslušnými zákony. ELETRKONICKÁ PŘÍRUČKA obsahuje důvěrné a soukromé informace společnosti Franklin, pro které souhlasíte s podniknutím adekvátních kroků na ochranu před neoprávněným odhalením nebo použitím. Tato licence je platná, dokud není ukončená společností Franklin. Tato licence se ukončí okamžitě bez upozornění od společnosti FRANKLIN, pokud nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této licence. Úvod TWE-470 Před používáním zařízení si prosím přečtěte následující varování a upozornění. Poznámka: Pokud budou zařízení používat malé děti, dospělý jim má přečíst tuto uživatelskou příručku a na ně při používání zařízení dohlížet. Nedodržení tohoto může způsobit zranění Franklin TWE-470 Advanced Global Translator nabízí kompletní překladač do 10 jazyků, který se vám vejde do kapsy. Základní funkce: Okamžitý přístup k tisícům nejčastěji používaným frázím na cestách. Překlady do češtiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, maďarštiny, italštiny, polštiny, ruštiny, španělštiny a turečtiny. Obsahuje flexe. Osobní přenosná databáze se šifrováním na heslo pro uložení jmen a telefonních čísel. Pohodlná kalkulačka, převodníky měn a měr a místní/světový čas. Automatické opravy fonetického hláskování. Různé hry pro vylepšení vašeho učení: vyzkoušejte Kvíz, Změna, Šibenice, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Bezpečnostní opatření TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Nedobíjecí baterie nedobíjejte. Nikdy nedobíjejte baterie dodávané s přístrojem. Dobíjecí baterie před dobíjením z přístroje vyjměte. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého. Nemíchejte staré a nové baterie. Doporučujeme používání pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu. Napájecí konektory nezkratujte. Baterie nevystavujte přímému teplu ani je nerozebírejte. Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro její používání. Z přístroje vždy vyjímejte téměř nebo úplně vybité baterie. Abyste se vyvarovali protékání bateriové kapaliny, baterii nebo baterie vyměňujte jednou za dva roky bez ohledu na četnost používání přístroje v této době. Pokud baterie teče, přístroj se může poškodit. Baterii okamžitě vyměňte a vyvarujte se kontaktu s kůží. Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře. Péče o produkt Váš přístroj je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a trvanlivý. Je to však stále elektronický přístroj a musíte s ním zacházet opatrně. Při nadměrném tlaku nebo úderu o jiné předměty může dojít k jeho poškození. Aby nedošlo k poškození přístroje: Pokud ho nepoužíváte, nechávejte kryt zavřený. Tím displej ochráníte před rozbitím, poškrábáním nebo jakýmkoliv poškozením. Přístroj neupouštějte, nedrťte, neohýbejte ani na něj nadměrně netlačte. Přístroj nevystavujte vlhku, extrémnímu nebo delšímu působení tepla, chladu, vlhkosti nebo jiných nepříznivých podmínek. Neskladujte na mokrých nebo vlhkých místech. Není vodovzdorný. Přístroj čistěte nastříkáním jemného čističe skla na hadřík a povrch otřete. Kapaliny nestříkejte přímo na přístroj. Pokud se sklo displeje přístroje poruší, přístroje se řádně zbavte bez kontaktu s kůží. Poté si ruce okamžitě omyjte. Chrániče displeje a plastové sáčky uchovávejte z dosahu dětí i batolat, aby nedošlo k jejich udušení. Začínáme TWE-470 je napájeno jednou 3V baterií CR Před používáním přístroje opatrně vytáhněte štítek izolace baterie. Tlačítko RESET na zadní straně přístroje jemně stlačte svorkou na papír. Podrobnosti najdete v Resetování TGA 470. Pozor! Pokud tlačítko RESET stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Jazyk zpráv Při prvním používání tohoto překladače budete vyzvání k nastavení jazyka zpráv. Jazyk zprávy se používá pro pokyny na displeji a položky nabídek. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk: angličtina (E), čeština (C), francouzština (F), němčina (D), maďarština (M), italština (I), polština (P), ruština (R), španělština (S) nebo turečtina (T). Výchozí a cílové jazyky Výchozí jazyk je jazyk, ve kterém vkládáte slovo v displeji záznamu překladače. Cílový jazyk je jazyk, ve kterém chcete zobrazit překlad. Úvodní výchozí a cílové jazyky se přiřadí, když zvolíte jazyk zpráv. Výchozí jazyk je stejný jako jazyk zpráv. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv angličtinu, bude cílovým jazykem francouzština. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv jiný jazyk, bude cílovým jazykem angličtina. Zdrojové a cílové jazyky změníte takto: Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 2. Stiskněte nebo pro výběr výchozího jazyka. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte. Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 4. Stiskněte nebo pro výběr cílového jazyka. Stiskněte klávesu Výměna baterie TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Když vidíte indikátor vybití baterie, vyměňte ji. Pozor! Pokud se baterie úplně opotřebuje nebo pokud při výměně baterie potřebujete

2 více než několik sekund, jakékoliv informace zadané uživatelem se mohou vymazat. Důležité informace vždy zálohujte. 1. Přístroj vypněte a otočte. 2. Baterii uvolněte jemným zatlačením na sponu krytu baterie a sejměte kryt. 3. Starou baterii vyjměte pomocí svorky na papír, pokud je to zapotřebí. 4. Vložte 1 novou lithiovou baterii CR-2032 kladným pólem nahoru namísto staré baterie. Důležité: Baterie musí být vložena správně. Chybná polarita může přístroj poškodit. Poznámka: Z další přihrádky baterie nevyjímejte pěnový chránič ani se tam nepokoušejte vložit baterii. Váš přístroj funguje pouze s baterií na místě, kde byla předem vložena. 5. Vraťte na místo kryt baterie. Nejdříve vložte dva vroubky, poté zatlačte na kryt, dokud nezaklapne. Resetování přístroje Pokud klávesnice nereaguje nebo pokud displej chybuje, resetujte systém: 1. Přidržte CLEAR a stiskněte. Pokud se nic nestane, vyzkoušejte Krok Tlačítko resetu na zadní straně přístroje jemně stlačte narovnanou svorkou na papír. 3. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk zprávy. Více informací najdete v Jazyk zpráv. Zobrazí se zpráva Vše smazat? A/N. Poznámka: Tato zpráva se vztahuje k informacím vloženým uživatelem, ne k textu v překladači. Informace zadané uživatelem zahrnují databázi a jakákoliv nastavení, která jste možná změnili. 4. Stiskem N uložte svou volbu. Stiskem A informace vymažte. Pozor! Pokud tlačítko resetu stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Dále reset přístroje vymaže nastavení a informace, které jste mohli zadat. Změna nastavení Nastavení přístroje můžete kdykoliv změnit pomocí základních kroků níže: 2. Stiskněte nebo pro výběr položky nabídky. Kontrast upravte jas displeje. Jazyk zpráv změňte jazyk nabídek, výzev a nápověd zařízení. Velikost písma nastavte velikost textu na displeji. Vypnutí uveďte povolenou délku prodlevy před automatickým vypnutím přístroje. Tato funkce prodlužuje životnost baterie, pokud přístroj po použití zapomenete vypnout. Prezentace zobrazte krátkou prezentaci přístroje. 3. Stiskněte klávesu 4. Stiskněte nebo pro úpravu zvoleného nastavení. Potvrďte stiskem Nebo stiskem BACK nechte nastavení nezměněné. Prezentace se přehraje automaticky. 5. Stiskem se vraťte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Průvodce klávesami Funkční klávesy Vypne a zapne přístroj. Zobrazí displej Translator Entry (záznam překladatele). Zobrazí nabídku Phrases (Fráze). Zobrazí nabídku Organizer (Organizér) pro databázi, kalkulačku a převodníky. Zobrazí nabídku Výchozí jazyk. Zobrazí nabídku Cílový jazyk. Přepíná mezi místním a světovým časem. Zobrazí nabídku Hry. Přepne na psaní velkých písmen a zvláštních znaků. V překladači se vrátí do displeje zadávání. V displeji zadávání vymaže napsaná písmena. V kalkulačce vymaže všechny výpočty. V převodníku, databázi a hrách se vrátí do hlavní nabídky. Zobrazí nabídku Nastavení. Vrátí se zpět o jeden krok. Vymaže písmeno v displejích zadávání. V nabídkách a položkách překladače listuje o stranu dolů. V displejích zadání vloží mezeru. Vloží slovo nebo zvolí položku. V kalkulačce provede výpočet. V databázi přejde na číselné pole a uloží jakékoliv změny. V displeji zadávání slov napíše? zastupující písmeno ve slově. Neb stiskněte a pro zápis ] zastupující jeden nebo více znaků. V nabídce nebo seznamu zkrácených položek zobrazí zvolenou položku celou. Ve hrách odhalí slovo a zastaví hru. Probírá dostupné velikosti textu. Směrové klávesy Přesune naznačeným směrem. Použijte nebo po písmenu pro akcenty, přehlásky nebo jiná diakritická znaménka. Použijte nebo po mezeře pro interpunkci. Zobrazí předchozí záznam. Zobrazí další záznam. Klávesy kalkulačky Q P K(x) L( ) Napíše čísla. A(1/x) Vypočítá převrácenou hodnotu. S( x) Vypočítá druhou odmocninu. D(x 2 ) Zdvojmocní číslo. F(%) Vypočítá procento. G(.) Vloží desetinnou čárku. H(+) J(-) Sčítá, odečítá, násobí nebo dělí čísla. Z(+/-) X(m c ) X(m c ) V(m-) V(m-) Mění znaménko před číslem na displeji na záporné nebo kladné. Vymaže číslo uložené v paměti. Vyvolá číslo uložené v paměti. Odečte právě zobrazenou hodnotu od čísla v paměti. Přičte právě zobrazenou hodnotu k číslu v paměti. Překlad slov Přístroj použijte pro překlad slov z výchozího do cílového jazyka. Kdykoliv změňte výchozí a cílové jazyky (viz Výchozí a cílové jazyky" pro poučení). 1. Stiskem přejděte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Jazyk záznamu bude vaším výchozím jazykem. 2. Napište hledané slovo. Pokud slovo napíšete ve skloňovaném nebo ohýbaném tvaru (např. "šel"), zobrazí se automaticky příslušné základní položky (např. "jít"). Akcenty, přehlásky, diakritická znaménka a velká písmena můžete napsat, ale pro vyhledání shod nejsou požadované. Pro napsání akcentů, přehlásek a diakritických znamének napište nejdříve písmeno, poté opakovaně tiskněte nebo. Pro napsání velkého písmena stiskněte CAP, poté klávesu s písmenem. Poznámka: Při psaní ruštiny používejte písmena azbuky podle klávesnice. U kláves s více písmeny stiskněte klávesu s písmenem, potom tiskněte nebo, dokud se nezobrazí požadované písmeno. SPACE, poté opakovaně tiskněte nebo, dokud neuvidíte to, které požadujete. 3. Stiskněte klávesu Na displeji bliká zpráva Nalezeno: n následovaná seznamem slov a/nebo frází. n je celkový počet shod. Poznámka: Pokud slovo napíšete s chybou nebo slovo není v překladači, objeví se seznam oprav. Vyberte požadované, poté stiskněte 4. Stiskem nebo zvolte požadované slovo nebo frázi a jeho překlad zobrazte stiskem Poznámka: Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte pomocí nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Stiskněte CLEAR pro zahájení nového vyhledávání. Překlad frází V tomto produktu jsou vždy uvedeny obvyklé fráze v aktuálním jazyce. Při překladu fráze ze zdrojového jazyka do cílového postupujte takto: 2. Stiskem nebo zvolte kategorii a stiskněte 3. Stiskem nebo zvolte frázi, kterou chcete přeložit. Můžete také napsat hledané slovo nebo jenom první písmeno a uvidíte první frázi, která tímto písmenem začíná. Seznam vyhovujících frází se obnovuje s každým napsaným písmenem.

3 4. Překlad zobrazte stiskem klávesy Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte stiskem nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Po dokončení stiskněte klávesu CLEAR. Používání databáze V databázi můžete uložit až 100 jmen a telefonních čísel. Počet kontaktů, které můžete uložit, závisí na celkovém počtu znaků, který zadáte. Připojení nového kontaktu 3. Stiskem zvolte Nový záznam. Stiskněte klávesu 4. Napište jméno a stiskněte Názvy mají velká písmena a mohou obsahovat včetně mezer až 30 znaků. Znaky s přízvukem databáze nepodporuje. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Znak odstraníte stiskem 5. Telefonní číslo napište pomocí kláves s čísly, poté stiskněte V telefonním čísle nemůžete napsat písmena. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Pozor! Informace telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti tak dlouho, dokud vydrží napětí baterie. Po úplném vybití baterie se však tyto informace trvale ztratí. Důležité informace vždy zálohujte. Zobrazení seznamu kontaktů 3. Zobrazení: Nejdříve se v nabídce zobrazí n Záznamy. Seznam zobrazíte stiskem n je počet záznamů. 4. Záznam z tohoto seznamu zobrazíte stiskem nebo nebo pro přechod na odpovídající položky napište jméno. Pro zobrazení záznamu, který je příliš dlouhý a nevejde se na displej, stiskněte. Úprava kontaktu 3. Stiskem zvolte Upravit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Upravte pole názvu, poté stiskněte ENTER pro přechod na pole čísla. Stiskem BACK odstraňte znak nalevo od kurzoru. 6. Upravte pole Číslo, poté stiskem ENTER uložte všechny změny. Nebo se stiskem CLEAR vraťte do nabídky Databáze bez uložení změn. Odstranění kontaktu 3. Stiskem zvolte Odstranit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Stiskem Y odstraňte položku nebo stiskem N zrušte odstranění. Poznámka: A a N představují Ano a Ne a mění se spolu se zvoleným jazykem zprávy. Pokud je například zvoleným jazykem zprávy francouzština, volby budou O a N. Vymazání všech kontaktů Varování! Tímto postupem trvale vymažete všechna jména a čísla v telefonním seznamu. 3. Stiskem zvolte Smazat všechny záznamy. Stiskněte klávesu 4. Stiskem Y odstraňte všechny záznamy nebo stiskem N zrušte odstranění. Používání hesla Soukromé informace v databázi chraňte heslem. Heslo je požadováno, když je zařízení zapnuté a v režimu databáze. Varování! Po nastavení hesla ho musíte zadat pro první přístup do databáze v průběhu relace. Své heslo si vždy zaznamenejte a uchovávejte ho zvlášť. Pokud heslo zapomenete, musíte přístroj pro přístup do databáze resetovat. Viz Resetování přístroje. Pokud se přístroj po stisku tlačítka resetu neresetuje, vyjměte baterii, vyčkejte nejméně dvě minuty a poté ji znovu vložte. Pokyny k baterii najdete ve Výměna baterie. Pozor! Resetování přístroje vymaže všechny informace zadané uživatelem. Vždy mějte zapsané nebo zálohované kopie záznamů. Nastavení hesla 3. Stiskem zvolte Nastavit heslo. Stiskněte klávesu 4. Napište heslo a stiskněte Heslo může obsahovat až 8 písmen. Budete vyzváni, abyste heslo znovu napsali. 5. Pro ověření změny napište heslo znovu přesně jako poprvé. 6. Stiskněte ENTER pro potvrzení aktivaci hesla. Pro otestování hesla stiskněte dvakrát, stiskněte, zvolte Databáze, stiskněte ENTER, napište heslo a stiskněte Pro vypnutí hesla zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3 a stiskněte ENTER na výzvu Zadat nové heslo. Používání kalkulačky Základní výpočty 2. Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Napište číslo dlouhé až 10 číslic. 4. Stiskněte H(+), J(-), K(x), L( ) pro přičtení, odečtení, násobení nebo dělení. 5. Napište jiné číslo. 6. Stiskněte klávesu 7. Stiskněte CLEAR pro vymazání aktuálního výpočtu. Používání paměti kalkulačky. Pro procvičení používání paměti kalkulačky vyzkoušejte tuto rovnici: (32 x 12) - (8 x 8) = Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Stiskem X(m c ) vymažte paměť kalkulačky, pokud je to zapotřebí. 4. Napište 32, stiskněte K(x), napište 12, poté stiskněte 5. Stiskem B(m+) přičtěte výsledek do paměti. m znamená číslo uložené v paměti. 6. Napište 8, stiskněte K(x), napište 8, poté stiskněte 7. Stiskem V(m-) odečtěte výsledek od čísla uloženého v paměti. 8. Stiskem C(m r ) vyvolejte číslo z paměti. Je to Stiskněte CLEAR pro vymazání kalkulačky. Převod metrických jednotek Snadno převádějte váhy a míry. 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. Stiskněte klávesu Pokud existuje dílčí nabídka, zopakujte krok Za jednu z jednotek napište číslici. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem ZPĚT odstraňte číslo. 5. Stiskem ENTER ho převeďte. 6. Po dokončení stiskněte CLEAR. Převod měny Převodník umožňuje převést měnu.

4 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte pro výběr Měna. Stiskněte klávesu 4. Vložte prosím převodní kurz a stiskněte Kurz musí být v jednotkách jiné měny na jednu jednotku domácí měny (n jiná/1 domácí). Např. pro převod mezi americkými dolary a eury zadejte směnný kurz 1, 256. To znamená, že 1,256 dolaru se rovná 1 euru. 5. Napište částku v domácí nebo jiné měně. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem BACK vymažte číslo. 6. Stiskem ENTER ho převeďte. Používání hodin Na hodinách můžete nastavit vlastní čas a zobrazit místní časy v 50 městech po celém světě. Před zobrazením světových časů musíte nastavit domácí čas, protože světové časy vycházejí z domácího času. Nastavení domácího času Na displeji se musí zobrazit Vlastní město. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem ENTER vyberte Formát času. Stiskem nebo přepínejte mezi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátem dne/měsíce/roku. Stiskem ENTER uložte svou volbu. 4. Stiskem vyberte Nastavení DST a stiskněte Stiskem nebo přepínejte mezi DST zapnuto nebo DST vypnuto. Zvolte stiskem 5. Stiskem zvolte Nastavení času a stiskněte aktuální hodina. Stiskem se přesuňte na minuty, poté stiskněte nebo, dokud se nezobrazí aktuální minuta. Stiskem ENTER nastavte čas. 6. Stiskem zvolte Nastavení datumu a stiskněte Stiskem nebo se přesuňte na další nebo předchozí pole. Pomocí nebo přejděte na aktuální den/měsíc/rok. Stiskem ENTER nastavte datum. 7. Stiskem zvolte Nastavení města. Stiskněte klávesu vaše město. Stiskem ENTER ho zvolte. 8. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Zobrazení světového času 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem nebo zobrazte datum a čas v seznamu dostupných měst. Dále můžete nastavit město jako Další město, které uvidíte po vstupu do světového času: 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem zvolte Nastavení města a stiskněte požadované město. Stiskem ENTER ho zvolte. 4. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Hry Můžete vybírat z pěti (5) her: Šibenice, Kvíz, Změna, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Výběr hry 2. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. 3. Stiskněte klávesu Nastavení úrovně dovednosti Pro hry můžete zvolit úroveň obtížnosti: Začátečník, Středně pokročilý, Pokročilý, Expert nebo Šamanský. 2. Stiskněte pro výběr Úroveň. Stiskněte klávesu Tip: Dvojím stiskem SPACE vyberte Úroveň méně údery klávesnice. 3. Stiskem nebo vyberte úroveň. 4. Stiskem ENTER se vrátíte do nabídky Hry. Šibenice Šibenice zvolí tajné slovo a vyzve vás k jeho hádání po písmenech. Písmena tajného slova se skrývají za otazníky. Počet zbývajících dotazů je označen pomocí #. 1. Zvolte pro hraní Šibenice. 2. Napište písmeno, o kterém se domníváte, že je ve slově. Pokud máte pravdu, písmeno se objeví namísto otazníku. Pokud se mýlíte, na displeji nahradí # a zobrazí se další část šibenice. 3. Stiskem zobrazte slovo a ukončete kolo. Nebo stiskněte CAP a odhalte písmeno. 4. Stiskem SPACE zahajte nové kolo. Změna Změna vygeneruje až 10 náhodných čísel ve vámi definovaném rozsahu. Zkuste uhodnout výsledky nebo je použijte pro náhodná losování nebo loterie. 1. Zvolte pro hraní Změna. 2. Zadejte počáteční nízké číslo rozsahu. Stiskněte. 3. Zadejte koncové vysoké číslo rozsahu. Stiskněte. 4. Zadejte počet náhodných vytvoření, celkem až Opakovaně tiskněte SPACE pro zobrazení vytvořených čísel. Mistr klávesnice Tato hra otestuje vaši koordinaci mezi očima a rukama. Při průletu písmen přes displej se pokuste klepnout na odpovídající písmena na klávesnici v postupném pořadí ještě před tím, než zaplní celou šířku displeje. 1. Zvolte pro hraní Mistr klávesnice. 2. Spustíte stiskem 3. Stiskněte klávesu s písmenem pro první písmeno, které vidíte, poté pro další, zleva doprava. Každé správné písmeno se odebere ze sloupku. Pokud vám obrazovku zaplní 20 písmen, prohráli jste. 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Slovní pexeso Tato hra otestuje vaši paměť. Pokuste se zapamatovat si postupně slova, jak se objevují na displeji. 1. Zvolte pro hraní Slovní pexeso. 2. Krátce uvidíte první slovo, poté zmizí. Na výzvu Zadání slova: napište slovo. Stiskněte klávesu 3. Stiskem SPACE pokračujte ve hře, k narůstajícímu seznamu přidejte další slovo. Nebo stiskem ENTER zobrazte překlad. Tiskněte BACK, dokud se nevrátíte do hry. 4. Při každém stisku SPACE pro pokračování se krátce zobrazí další slovo. Na každou výzvu Zadání slova: musíte první slovo zapsat znovu, poté druhé atd., což při prodlužování seznamu klade větší nároky na paměť. 5. Po dokončení stiskněte CLEAR nebo Kvíz Kvíz otestuje vaše překladatelské znalosti ze zdrojového do cílového jazyka. Pro přepnutí jazyků pro Kvlíz viz Zdrojové a cílové jazyky. 1. Zvolte pro hraní Kvíz. Na displeji se zobrazí slovo. 2. Slovo vyslovte a pokuste se ho přeložit. 3. Překlad zobrazte stiskem klávesy 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Technické údaje Model: TWE-470 Advanced Global Translator Rozměry: 12.3 x 15.4 x 1,7 cm Hmotnost: 184,3 g Baterie: Jedna (1) CR V, lithiová ISBN: Pokud máte s tímto produktem problémy, viz omezená záruka. Pokud jste tento produkt zakoupili mimo USA, obraťte se na místo zakoupení pro informace k záruce nebo opravě Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J U.S.A. Veškerá práva vyhrazena. Do EU dováží: Franklin Electronic Publishers GmbH Kapellenstr Feldkirchen, Germany Recyklace a likvidace Likvidace přístroje Tento přístroj by měl být zlikvidován ve vašem místním recyklačním systému elektronických produktů neodhazujte do běžného odpadu.

5 Likvidace obalu Uložte si prosím tuto Uživatelskou příručku a veškerý obalový materiál, obsahují důležité informace. Při likvidaci se prosím obraťte na místní recyklační systém. Likvidace baterie Baterií se nezbavujte v běžném domovním odpadu. Při likvidaci použitých baterií prosím postupujte podle místních předpisů. Tento přístroj může změnit provozní režimy, ztratit informace uložené v paměti nebo nereagovat z důvodu elektrostatického výboje nebo rychlých elektrických přechodových jevů. Normální provoz tohoto přístroje můžete obnovit stiskem tlačítka resetu, stiskem, nebo vyjmutím a vyměněním baterií. POZNÁMKA FCC Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Pozor: Úpravy nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení práva uživatele provozovat toto zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena za účelem poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím instalací v bytových oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rozhlasu či televize, kterou lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo několika následujícími opatřeními: - Přesměrujte nebo přemístěte anténu. - Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky jiného okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač. - Potřebujete-li pomoc, obraťte se na prodejce či zkušeného radio/tv technika. POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován se stíněnými kabely na periferiálních zařízeních. K zajištění shody se musí s tímto přístrojem používat stíněné kabely. POZNÁMKA: Výrobce není zodpovědný za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Takové úpravy mohou zneplatnit uživatelské oprávnění k provozování zařízení. Zřeknutí se záruk Společnost Franklin ohledně tohoto výrobku neposkytuje záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou kromě specificky uvedených. Omezenou záruku v angličtině pro USA najdete na Omezená záruka (EU a Švýcarsko) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po dva roky od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. Omezená záruka (mimo USA, EU a Švýcarska) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po jeden od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Produkty zakoupené mimo USA, EU a Švýcarsko vrácené v záruce budou vráceny původnímu dodavateli s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez poskytnutí platného dokladu o zakoupení budou veškeré opravy zpoplatněny. Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. CITY NAME ADELAIDE AUCKLAND AMSTERDAM ANCHORAGE AZORES ISLANDS BARCELONA BEIJING BERLIN BANGKOK BRUSSELS BUDAPEST CAIRO CARACAS CHICAGO DHAKA DELHI DENVER DUBAI ANKARA FERNANDO DE NORONHA GUAM HELSINKI HONG KONG HONOLULU ISTANBUL KABUL KARACHI LOS ANGELES LISBON LONDON MADRID MID ATLANTIC MIDWAY ISLANDS MOSCOW NOUMEA NEW YORK PARIS PRAGUE YANGON RIO DE JANEIRO ROME RIYADH SINGAPORE SYDNEY TEHRAN TONGA TOKYO WARSAW WELLINGTON ABBREVIATION ADL AKL AMS ANC AZO BCN BEI BER BKK BRU BUD CAI CCS CHI DAC DEL DEN DXB ESB FER Technical Support/Ayuda técnica / Technische Hilfe/Aiuto tecnico/ Aide technique/technische Steun Deutschland Österreich Mexico USA & Canada GUM HEL HKG HNL IST KBL KHI LAX LIS LON All other MAD countries MAT Todos los MID otros paises MOW NOU Alle anderen NYC Länder PAR Altri paesi PRG Tous les RGN RIO autres pays ROM Alle Overige RUH Landen SIN Todos os SYD THR outros países TNG Για όλες τις TYO άλλες χώρες WAW WLG TORONTO YYZ MPL Rev. A Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service- Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter www. franklin-net.de Registrieren Sie Ihr Produckt bitte online unter com/de Para Soporte Técnico llamar al tel Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (800) and choose option 3, or fax (609) or visit us at

EUROPEAN TRANSLATOR E5

EUROPEAN TRANSLATOR E5 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1 Licenční smlouva NEŽ

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ROLODEX RF-128b Personal Organiser

ROLODEX RF-128b Personal Organiser ROLODEX RF-128b Personal Organiser Obj.č. : 772006 Úvod Blahopřejeme! Stal jste se majitelem Rolodex Electroniscs Personal Organizéru s paměťovou kapacitou 128 KB. Organizér Vám nabízí následující funkce:

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání.

Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím. Manuál. Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi jako nikdy předtím Manuál El-5627 Použij svůj ipod touch, iphone nebo ipad jako své Bluetooth ovládání. Interaktivní Bluetooth R/C připoj, ovládej, jezdi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o.

Č í sla slovy 1.3. verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. Austro-Bohemia, s.r.o. Na Hrázi 178/25, 180 00 Praha 8 Č í sla slovy 1.3 verze dokumentu: 1.02.141029 vytvořil: Ing. Pavel Randák předmět: Uživatelský manuál vydavatel: Austro-Bohemia, s.r.o. V tomto uživatelském

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu EasyReader Tato příručka popisuje následující verze Koba Vision EasyReader: model 2012. Nejnovější verze příručky je možné stáhnout z webových stránek KOBA Vision: http://www.kobavision.be. Datum vydání:

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více