Pokročilý globální překladač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokročilý globální překladač"

Transkript

1 Pokročilý globální překladač Licenční smlouva (Pouze pro oblasti mimo EU a Švýcarsko) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENCE. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MŮŽETE TENTO BALÍČEK VRÁTIT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU OBCHODNÍKOVI, U KTERÉHO JSTE ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU ZAKOUPILI. BUDE VÁM VRÁCENA KUPNÍ CENA. ELETRONICKÁ PŘÍRUČKA znamená softwarový produkt a dokumentaci v tomto balíčku a FRANKLIN znamená Franklin Electronic Publishers, Inc. Omezená licence k použití Veškerá práva v ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČCE zůstávají majetkem společnosti FRANKLIN. Nákupem vám společnost FRANKLIN zaručuje osobní a nevýhradní licenci k používání ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. Nesmíte vytvářet kopie ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY ani dat v ní uložených v době zakoupení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě. Takové kopírování může narušovat použitelná autorská práva. Dále nesmíte měnit, upravovat, rozebírat, dekompilovat, překládat, vytvářet odvozené práce nebo provádět jakýmkoliv způsobem reverse engineering ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. ELEKTRONICKOU PŘÍRUČKU nesmíte exportovat nebo Uživatelská příručka reexportovat, ať už přímo nebo nepřímo, bez souladu s příslušnými zákony. ELETRKONICKÁ PŘÍRUČKA obsahuje důvěrné a soukromé informace společnosti Franklin, pro které souhlasíte s podniknutím adekvátních kroků na ochranu před neoprávněným odhalením nebo použitím. Tato licence je platná, dokud není ukončená společností Franklin. Tato licence se ukončí okamžitě bez upozornění od společnosti FRANKLIN, pokud nevyhovíte jakémukoliv ustanovení této licence. Úvod TWE-470 Před používáním zařízení si prosím přečtěte následující varování a upozornění. Poznámka: Pokud budou zařízení používat malé děti, dospělý jim má přečíst tuto uživatelskou příručku a na ně při používání zařízení dohlížet. Nedodržení tohoto může způsobit zranění Franklin TWE-470 Advanced Global Translator nabízí kompletní překladač do 10 jazyků, který se vám vejde do kapsy. Základní funkce: Okamžitý přístup k tisícům nejčastěji používaným frázím na cestách. Překlady do češtiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, maďarštiny, italštiny, polštiny, ruštiny, španělštiny a turečtiny. Obsahuje flexe. Osobní přenosná databáze se šifrováním na heslo pro uložení jmen a telefonních čísel. Pohodlná kalkulačka, převodníky měn a měr a místní/světový čas. Automatické opravy fonetického hláskování. Různé hry pro vylepšení vašeho učení: vyzkoušejte Kvíz, Změna, Šibenice, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Bezpečnostní opatření TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Nedobíjecí baterie nedobíjejte. Nikdy nedobíjejte baterie dodávané s přístrojem. Dobíjecí baterie před dobíjením z přístroje vyjměte. Dobíjecí baterie dobíjejte pouze pod dohledem dospělého. Nemíchejte staré a nové baterie. Doporučujeme používání pouze baterií stejného nebo ekvivalentního typu. Napájecí konektory nezkratujte. Baterie nevystavujte přímému teplu ani je nerozebírejte. Postupujte podle pokynů výrobce baterie pro její používání. Z přístroje vždy vyjímejte téměř nebo úplně vybité baterie. Abyste se vyvarovali protékání bateriové kapaliny, baterii nebo baterie vyměňujte jednou za dva roky bez ohledu na četnost používání přístroje v této době. Pokud baterie teče, přístroj se může poškodit. Baterii okamžitě vyměňte a vyvarujte se kontaktu s kůží. Baterie uchovávejte z dosahu malých dětí. Při spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře. Péče o produkt Váš přístroj je navržen tak, aby byl lehký, kompaktní a trvanlivý. Je to však stále elektronický přístroj a musíte s ním zacházet opatrně. Při nadměrném tlaku nebo úderu o jiné předměty může dojít k jeho poškození. Aby nedošlo k poškození přístroje: Pokud ho nepoužíváte, nechávejte kryt zavřený. Tím displej ochráníte před rozbitím, poškrábáním nebo jakýmkoliv poškozením. Přístroj neupouštějte, nedrťte, neohýbejte ani na něj nadměrně netlačte. Přístroj nevystavujte vlhku, extrémnímu nebo delšímu působení tepla, chladu, vlhkosti nebo jiných nepříznivých podmínek. Neskladujte na mokrých nebo vlhkých místech. Není vodovzdorný. Přístroj čistěte nastříkáním jemného čističe skla na hadřík a povrch otřete. Kapaliny nestříkejte přímo na přístroj. Pokud se sklo displeje přístroje poruší, přístroje se řádně zbavte bez kontaktu s kůží. Poté si ruce okamžitě omyjte. Chrániče displeje a plastové sáčky uchovávejte z dosahu dětí i batolat, aby nedošlo k jejich udušení. Začínáme TWE-470 je napájeno jednou 3V baterií CR Před používáním přístroje opatrně vytáhněte štítek izolace baterie. Tlačítko RESET na zadní straně přístroje jemně stlačte svorkou na papír. Podrobnosti najdete v Resetování TGA 470. Pozor! Pokud tlačítko RESET stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Jazyk zpráv Při prvním používání tohoto překladače budete vyzvání k nastavení jazyka zpráv. Jazyk zprávy se používá pro pokyny na displeji a položky nabídek. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk: angličtina (E), čeština (C), francouzština (F), němčina (D), maďarština (M), italština (I), polština (P), ruština (R), španělština (S) nebo turečtina (T). Výchozí a cílové jazyky Výchozí jazyk je jazyk, ve kterém vkládáte slovo v displeji záznamu překladače. Cílový jazyk je jazyk, ve kterém chcete zobrazit překlad. Úvodní výchozí a cílové jazyky se přiřadí, když zvolíte jazyk zpráv. Výchozí jazyk je stejný jako jazyk zpráv. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv angličtinu, bude cílovým jazykem francouzština. Pokud zvolíte jako jazyk zpráv jiný jazyk, bude cílovým jazykem angličtina. Zdrojové a cílové jazyky změníte takto: Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 2. Stiskněte nebo pro výběr výchozího jazyka. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte. Zobrazí se nabídka výchozího jazyka. 4. Stiskněte nebo pro výběr cílového jazyka. Stiskněte klávesu Výměna baterie TWE-470 je napájeno jednou baterií CR Když vidíte indikátor vybití baterie, vyměňte ji. Pozor! Pokud se baterie úplně opotřebuje nebo pokud při výměně baterie potřebujete

2 více než několik sekund, jakékoliv informace zadané uživatelem se mohou vymazat. Důležité informace vždy zálohujte. 1. Přístroj vypněte a otočte. 2. Baterii uvolněte jemným zatlačením na sponu krytu baterie a sejměte kryt. 3. Starou baterii vyjměte pomocí svorky na papír, pokud je to zapotřebí. 4. Vložte 1 novou lithiovou baterii CR-2032 kladným pólem nahoru namísto staré baterie. Důležité: Baterie musí být vložena správně. Chybná polarita může přístroj poškodit. Poznámka: Z další přihrádky baterie nevyjímejte pěnový chránič ani se tam nepokoušejte vložit baterii. Váš přístroj funguje pouze s baterií na místě, kde byla předem vložena. 5. Vraťte na místo kryt baterie. Nejdříve vložte dva vroubky, poté zatlačte na kryt, dokud nezaklapne. Resetování přístroje Pokud klávesnice nereaguje nebo pokud displej chybuje, resetujte systém: 1. Přidržte CLEAR a stiskněte. Pokud se nic nestane, vyzkoušejte Krok Tlačítko resetu na zadní straně přístroje jemně stlačte narovnanou svorkou na papír. 3. Stiskněte písmeno pro požadovaný jazyk zprávy. Více informací najdete v Jazyk zpráv. Zobrazí se zpráva Vše smazat? A/N. Poznámka: Tato zpráva se vztahuje k informacím vloženým uživatelem, ne k textu v překladači. Informace zadané uživatelem zahrnují databázi a jakákoliv nastavení, která jste možná změnili. 4. Stiskem N uložte svou volbu. Stiskem A informace vymažte. Pozor! Pokud tlačítko resetu stisknete více než lehce, můžete přístroj navždy vyřadit z provozu. Dále reset přístroje vymaže nastavení a informace, které jste mohli zadat. Změna nastavení Nastavení přístroje můžete kdykoliv změnit pomocí základních kroků níže: 2. Stiskněte nebo pro výběr položky nabídky. Kontrast upravte jas displeje. Jazyk zpráv změňte jazyk nabídek, výzev a nápověd zařízení. Velikost písma nastavte velikost textu na displeji. Vypnutí uveďte povolenou délku prodlevy před automatickým vypnutím přístroje. Tato funkce prodlužuje životnost baterie, pokud přístroj po použití zapomenete vypnout. Prezentace zobrazte krátkou prezentaci přístroje. 3. Stiskněte klávesu 4. Stiskněte nebo pro úpravu zvoleného nastavení. Potvrďte stiskem Nebo stiskem BACK nechte nastavení nezměněné. Prezentace se přehraje automaticky. 5. Stiskem se vraťte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Průvodce klávesami Funkční klávesy Vypne a zapne přístroj. Zobrazí displej Translator Entry (záznam překladatele). Zobrazí nabídku Phrases (Fráze). Zobrazí nabídku Organizer (Organizér) pro databázi, kalkulačku a převodníky. Zobrazí nabídku Výchozí jazyk. Zobrazí nabídku Cílový jazyk. Přepíná mezi místním a světovým časem. Zobrazí nabídku Hry. Přepne na psaní velkých písmen a zvláštních znaků. V překladači se vrátí do displeje zadávání. V displeji zadávání vymaže napsaná písmena. V kalkulačce vymaže všechny výpočty. V převodníku, databázi a hrách se vrátí do hlavní nabídky. Zobrazí nabídku Nastavení. Vrátí se zpět o jeden krok. Vymaže písmeno v displejích zadávání. V nabídkách a položkách překladače listuje o stranu dolů. V displejích zadání vloží mezeru. Vloží slovo nebo zvolí položku. V kalkulačce provede výpočet. V databázi přejde na číselné pole a uloží jakékoliv změny. V displeji zadávání slov napíše? zastupující písmeno ve slově. Neb stiskněte a pro zápis ] zastupující jeden nebo více znaků. V nabídce nebo seznamu zkrácených položek zobrazí zvolenou položku celou. Ve hrách odhalí slovo a zastaví hru. Probírá dostupné velikosti textu. Směrové klávesy Přesune naznačeným směrem. Použijte nebo po písmenu pro akcenty, přehlásky nebo jiná diakritická znaménka. Použijte nebo po mezeře pro interpunkci. Zobrazí předchozí záznam. Zobrazí další záznam. Klávesy kalkulačky Q P K(x) L( ) Napíše čísla. A(1/x) Vypočítá převrácenou hodnotu. S( x) Vypočítá druhou odmocninu. D(x 2 ) Zdvojmocní číslo. F(%) Vypočítá procento. G(.) Vloží desetinnou čárku. H(+) J(-) Sčítá, odečítá, násobí nebo dělí čísla. Z(+/-) X(m c ) X(m c ) V(m-) V(m-) Mění znaménko před číslem na displeji na záporné nebo kladné. Vymaže číslo uložené v paměti. Vyvolá číslo uložené v paměti. Odečte právě zobrazenou hodnotu od čísla v paměti. Přičte právě zobrazenou hodnotu k číslu v paměti. Překlad slov Přístroj použijte pro překlad slov z výchozího do cílového jazyka. Kdykoliv změňte výchozí a cílové jazyky (viz Výchozí a cílové jazyky" pro poučení). 1. Stiskem přejděte do displeje Translator Entry (záznam překladatele). Jazyk záznamu bude vaším výchozím jazykem. 2. Napište hledané slovo. Pokud slovo napíšete ve skloňovaném nebo ohýbaném tvaru (např. "šel"), zobrazí se automaticky příslušné základní položky (např. "jít"). Akcenty, přehlásky, diakritická znaménka a velká písmena můžete napsat, ale pro vyhledání shod nejsou požadované. Pro napsání akcentů, přehlásek a diakritických znamének napište nejdříve písmeno, poté opakovaně tiskněte nebo. Pro napsání velkého písmena stiskněte CAP, poté klávesu s písmenem. Poznámka: Při psaní ruštiny používejte písmena azbuky podle klávesnice. U kláves s více písmeny stiskněte klávesu s písmenem, potom tiskněte nebo, dokud se nezobrazí požadované písmeno. SPACE, poté opakovaně tiskněte nebo, dokud neuvidíte to, které požadujete. 3. Stiskněte klávesu Na displeji bliká zpráva Nalezeno: n následovaná seznamem slov a/nebo frází. n je celkový počet shod. Poznámka: Pokud slovo napíšete s chybou nebo slovo není v překladači, objeví se seznam oprav. Vyberte požadované, poté stiskněte 4. Stiskem nebo zvolte požadované slovo nebo frázi a jeho překlad zobrazte stiskem Poznámka: Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte pomocí nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Stiskněte CLEAR pro zahájení nového vyhledávání. Překlad frází V tomto produktu jsou vždy uvedeny obvyklé fráze v aktuálním jazyce. Při překladu fráze ze zdrojového jazyka do cílového postupujte takto: 2. Stiskem nebo zvolte kategorii a stiskněte 3. Stiskem nebo zvolte frázi, kterou chcete přeložit. Můžete také napsat hledané slovo nebo jenom první písmeno a uvidíte první frázi, která tímto písmenem začíná. Seznam vyhovujících frází se obnovuje s každým napsaným písmenem.

3 4. Překlad zobrazte stiskem klávesy Pokud existuje více než jeden displej s daty, čtěte stiskem nebo SPACE. 5. Do seznamu se vraťte stiskem klávesy 6. Po dokončení stiskněte klávesu CLEAR. Používání databáze V databázi můžete uložit až 100 jmen a telefonních čísel. Počet kontaktů, které můžete uložit, závisí na celkovém počtu znaků, který zadáte. Připojení nového kontaktu 3. Stiskem zvolte Nový záznam. Stiskněte klávesu 4. Napište jméno a stiskněte Názvy mají velká písmena a mohou obsahovat včetně mezer až 30 znaků. Znaky s přízvukem databáze nepodporuje. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Znak odstraníte stiskem 5. Telefonní číslo napište pomocí kláves s čísly, poté stiskněte V telefonním čísle nemůžete napsat písmena. SPACE, poté opakovaně tiskněte, dokud neuvidíte to, které požadujete. Pozor! Informace telefonního seznamu jsou bezpečně uloženy v paměti tak dlouho, dokud vydrží napětí baterie. Po úplném vybití baterie se však tyto informace trvale ztratí. Důležité informace vždy zálohujte. Zobrazení seznamu kontaktů 3. Zobrazení: Nejdříve se v nabídce zobrazí n Záznamy. Seznam zobrazíte stiskem n je počet záznamů. 4. Záznam z tohoto seznamu zobrazíte stiskem nebo nebo pro přechod na odpovídající položky napište jméno. Pro zobrazení záznamu, který je příliš dlouhý a nevejde se na displej, stiskněte. Úprava kontaktu 3. Stiskem zvolte Upravit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Upravte pole názvu, poté stiskněte ENTER pro přechod na pole čísla. Stiskem BACK odstraňte znak nalevo od kurzoru. 6. Upravte pole Číslo, poté stiskem ENTER uložte všechny změny. Nebo se stiskem CLEAR vraťte do nabídky Databáze bez uložení změn. Odstranění kontaktu 3. Stiskem zvolte Odstranit záznam. Stiskněte klávesu 4. Stiskem nebo zvolte záznam nebo napište jméno pro přechod na odpovídající položky. Stiskněte klávesu 5. Stiskem Y odstraňte položku nebo stiskem N zrušte odstranění. Poznámka: A a N představují Ano a Ne a mění se spolu se zvoleným jazykem zprávy. Pokud je například zvoleným jazykem zprávy francouzština, volby budou O a N. Vymazání všech kontaktů Varování! Tímto postupem trvale vymažete všechna jména a čísla v telefonním seznamu. 3. Stiskem zvolte Smazat všechny záznamy. Stiskněte klávesu 4. Stiskem Y odstraňte všechny záznamy nebo stiskem N zrušte odstranění. Používání hesla Soukromé informace v databázi chraňte heslem. Heslo je požadováno, když je zařízení zapnuté a v režimu databáze. Varování! Po nastavení hesla ho musíte zadat pro první přístup do databáze v průběhu relace. Své heslo si vždy zaznamenejte a uchovávejte ho zvlášť. Pokud heslo zapomenete, musíte přístroj pro přístup do databáze resetovat. Viz Resetování přístroje. Pokud se přístroj po stisku tlačítka resetu neresetuje, vyjměte baterii, vyčkejte nejméně dvě minuty a poté ji znovu vložte. Pokyny k baterii najdete ve Výměna baterie. Pozor! Resetování přístroje vymaže všechny informace zadané uživatelem. Vždy mějte zapsané nebo zálohované kopie záznamů. Nastavení hesla 3. Stiskem zvolte Nastavit heslo. Stiskněte klávesu 4. Napište heslo a stiskněte Heslo může obsahovat až 8 písmen. Budete vyzváni, abyste heslo znovu napsali. 5. Pro ověření změny napište heslo znovu přesně jako poprvé. 6. Stiskněte ENTER pro potvrzení aktivaci hesla. Pro otestování hesla stiskněte dvakrát, stiskněte, zvolte Databáze, stiskněte ENTER, napište heslo a stiskněte Pro vypnutí hesla zopakujte výše uvedené kroky 1 až 3 a stiskněte ENTER na výzvu Zadat nové heslo. Používání kalkulačky Základní výpočty 2. Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Napište číslo dlouhé až 10 číslic. 4. Stiskněte H(+), J(-), K(x), L( ) pro přičtení, odečtení, násobení nebo dělení. 5. Napište jiné číslo. 6. Stiskněte klávesu 7. Stiskněte CLEAR pro vymazání aktuálního výpočtu. Používání paměti kalkulačky. Pro procvičení používání paměti kalkulačky vyzkoušejte tuto rovnici: (32 x 12) - (8 x 8) = Stiskněte, abyste vybrali Kalkulačka. Stiskněte klávesu 3. Stiskem X(m c ) vymažte paměť kalkulačky, pokud je to zapotřebí. 4. Napište 32, stiskněte K(x), napište 12, poté stiskněte 5. Stiskem B(m+) přičtěte výsledek do paměti. m znamená číslo uložené v paměti. 6. Napište 8, stiskněte K(x), napište 8, poté stiskněte 7. Stiskem V(m-) odečtěte výsledek od čísla uloženého v paměti. 8. Stiskem C(m r ) vyvolejte číslo z paměti. Je to Stiskněte CLEAR pro vymazání kalkulačky. Převod metrických jednotek Snadno převádějte váhy a míry. 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. Stiskněte klávesu Pokud existuje dílčí nabídka, zopakujte krok Za jednu z jednotek napište číslici. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem ZPĚT odstraňte číslo. 5. Stiskem ENTER ho převeďte. 6. Po dokončení stiskněte CLEAR. Převod měny Převodník umožňuje převést měnu.

4 2. Stiskněte pro výběr Proměna. Stiskněte klávesu 3. Stiskněte pro výběr Měna. Stiskněte klávesu 4. Vložte prosím převodní kurz a stiskněte Kurz musí být v jednotkách jiné měny na jednu jednotku domácí měny (n jiná/1 domácí). Např. pro převod mezi americkými dolary a eury zadejte směnný kurz 1, 256. To znamená, že 1,256 dolaru se rovná 1 euru. 5. Napište částku v domácí nebo jiné měně. Stiskněte nebo pro přesun mezi řádky. Stiskem BACK vymažte číslo. 6. Stiskem ENTER ho převeďte. Používání hodin Na hodinách můžete nastavit vlastní čas a zobrazit místní časy v 50 městech po celém světě. Před zobrazením světových časů musíte nastavit domácí čas, protože světové časy vycházejí z domácího času. Nastavení domácího času Na displeji se musí zobrazit Vlastní město. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem ENTER vyberte Formát času. Stiskem nebo přepínejte mezi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátem dne/měsíce/roku. Stiskem ENTER uložte svou volbu. 4. Stiskem vyberte Nastavení DST a stiskněte Stiskem nebo přepínejte mezi DST zapnuto nebo DST vypnuto. Zvolte stiskem 5. Stiskem zvolte Nastavení času a stiskněte aktuální hodina. Stiskem se přesuňte na minuty, poté stiskněte nebo, dokud se nezobrazí aktuální minuta. Stiskem ENTER nastavte čas. 6. Stiskem zvolte Nastavení datumu a stiskněte Stiskem nebo se přesuňte na další nebo předchozí pole. Pomocí nebo přejděte na aktuální den/měsíc/rok. Stiskem ENTER nastavte datum. 7. Stiskem zvolte Nastavení města. Stiskněte klávesu vaše město. Stiskem ENTER ho zvolte. 8. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Zobrazení světového času 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem nebo zobrazte datum a čas v seznamu dostupných měst. Dále můžete nastavit město jako Další město, které uvidíte po vstupu do světového času: 1. Tiskněte, dokud se nezobrazí Další města. 2. Stiskem S zadejte režim nastavení. 3. Stiskem zvolte Nastavení města a stiskněte požadované město. Stiskem ENTER ho zvolte. 4. Stiskem CLEAR nebo BACK opusťte režim nastavení. Hry Můžete vybírat z pěti (5) her: Šibenice, Kvíz, Změna, Mistr klávesnice nebo Slovní pexeso. Výběr hry 2. Stiskněte or pro výběr kategorie proměny. 3. Stiskněte klávesu Nastavení úrovně dovednosti Pro hry můžete zvolit úroveň obtížnosti: Začátečník, Středně pokročilý, Pokročilý, Expert nebo Šamanský. 2. Stiskněte pro výběr Úroveň. Stiskněte klávesu Tip: Dvojím stiskem SPACE vyberte Úroveň méně údery klávesnice. 3. Stiskem nebo vyberte úroveň. 4. Stiskem ENTER se vrátíte do nabídky Hry. Šibenice Šibenice zvolí tajné slovo a vyzve vás k jeho hádání po písmenech. Písmena tajného slova se skrývají za otazníky. Počet zbývajících dotazů je označen pomocí #. 1. Zvolte pro hraní Šibenice. 2. Napište písmeno, o kterém se domníváte, že je ve slově. Pokud máte pravdu, písmeno se objeví namísto otazníku. Pokud se mýlíte, na displeji nahradí # a zobrazí se další část šibenice. 3. Stiskem zobrazte slovo a ukončete kolo. Nebo stiskněte CAP a odhalte písmeno. 4. Stiskem SPACE zahajte nové kolo. Změna Změna vygeneruje až 10 náhodných čísel ve vámi definovaném rozsahu. Zkuste uhodnout výsledky nebo je použijte pro náhodná losování nebo loterie. 1. Zvolte pro hraní Změna. 2. Zadejte počáteční nízké číslo rozsahu. Stiskněte. 3. Zadejte koncové vysoké číslo rozsahu. Stiskněte. 4. Zadejte počet náhodných vytvoření, celkem až Opakovaně tiskněte SPACE pro zobrazení vytvořených čísel. Mistr klávesnice Tato hra otestuje vaši koordinaci mezi očima a rukama. Při průletu písmen přes displej se pokuste klepnout na odpovídající písmena na klávesnici v postupném pořadí ještě před tím, než zaplní celou šířku displeje. 1. Zvolte pro hraní Mistr klávesnice. 2. Spustíte stiskem 3. Stiskněte klávesu s písmenem pro první písmeno, které vidíte, poté pro další, zleva doprava. Každé správné písmeno se odebere ze sloupku. Pokud vám obrazovku zaplní 20 písmen, prohráli jste. 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Slovní pexeso Tato hra otestuje vaši paměť. Pokuste se zapamatovat si postupně slova, jak se objevují na displeji. 1. Zvolte pro hraní Slovní pexeso. 2. Krátce uvidíte první slovo, poté zmizí. Na výzvu Zadání slova: napište slovo. Stiskněte klávesu 3. Stiskem SPACE pokračujte ve hře, k narůstajícímu seznamu přidejte další slovo. Nebo stiskem ENTER zobrazte překlad. Tiskněte BACK, dokud se nevrátíte do hry. 4. Při každém stisku SPACE pro pokračování se krátce zobrazí další slovo. Na každou výzvu Zadání slova: musíte první slovo zapsat znovu, poté druhé atd., což při prodlužování seznamu klade větší nároky na paměť. 5. Po dokončení stiskněte CLEAR nebo Kvíz Kvíz otestuje vaše překladatelské znalosti ze zdrojového do cílového jazyka. Pro přepnutí jazyků pro Kvlíz viz Zdrojové a cílové jazyky. 1. Zvolte pro hraní Kvíz. Na displeji se zobrazí slovo. 2. Slovo vyslovte a pokuste se ho přeložit. 3. Překlad zobrazte stiskem klávesy 4. Stiskem ENTER zahájíte nové kolo. Technické údaje Model: TWE-470 Advanced Global Translator Rozměry: 12.3 x 15.4 x 1,7 cm Hmotnost: 184,3 g Baterie: Jedna (1) CR V, lithiová ISBN: Pokud máte s tímto produktem problémy, viz omezená záruka. Pokud jste tento produkt zakoupili mimo USA, obraťte se na místo zakoupení pro informace k záruce nebo opravě Franklin Electronic Publishers, Inc. Burlington, N.J U.S.A. Veškerá práva vyhrazena. Do EU dováží: Franklin Electronic Publishers GmbH Kapellenstr Feldkirchen, Germany Recyklace a likvidace Likvidace přístroje Tento přístroj by měl být zlikvidován ve vašem místním recyklačním systému elektronických produktů neodhazujte do běžného odpadu.

5 Likvidace obalu Uložte si prosím tuto Uživatelskou příručku a veškerý obalový materiál, obsahují důležité informace. Při likvidaci se prosím obraťte na místní recyklační systém. Likvidace baterie Baterií se nezbavujte v běžném domovním odpadu. Při likvidaci použitých baterií prosím postupujte podle místních předpisů. Tento přístroj může změnit provozní režimy, ztratit informace uložené v paměti nebo nereagovat z důvodu elektrostatického výboje nebo rychlých elektrických přechodových jevů. Normální provoz tohoto přístroje můžete obnovit stiskem tlačítka resetu, stiskem, nebo vyjmutím a vyměněním baterií. POZNÁMKA FCC Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC části 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nemůže způsobovat škodlivou interferenci a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakoukoli přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobit nežádoucí provoz. Pozor: Úpravy nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke zrušení práva uživatele provozovat toto zařízení. POZNÁMKA: Toto zařízení bylo ověřeno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení byla navržena za účelem poskytnutí přiměřené ochrany proti škodlivým interferencím instalací v bytových oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé interference radiokomunikačním systémům. Není ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s příjmem rozhlasu či televize, kterou lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit interferenci jedním nebo několika následujícími opatřeními: - Přesměrujte nebo přemístěte anténu. - Zvětšete vzdálenost mezi vybavením a přijímačem. Zapojte zařízení do elektrické zásuvky jiného okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač. - Potřebujete-li pomoc, obraťte se na prodejce či zkušeného radio/tv technika. POZNÁMKA: Tento přístroj byl testován se stíněnými kabely na periferiálních zařízeních. K zajištění shody se musí s tímto přístrojem používat stíněné kabely. POZNÁMKA: Výrobce není zodpovědný za rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami zařízení. Takové úpravy mohou zneplatnit uživatelské oprávnění k provozování zařízení. Zřeknutí se záruk Společnost Franklin ohledně tohoto výrobku neposkytuje záruku žádného druhu, vyjádřenou ani předpokládanou kromě specificky uvedených. Omezenou záruku v angličtině pro USA najdete na Omezená záruka (EU a Švýcarsko) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po dva roky od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. Omezená záruka (mimo USA, EU a Švýcarska) Bez ohledu na zřeknutí se záruk výše společnost Franklin pro tento produkt po jeden od data zakoupení, kromě baterie a displeje z tekutých krystalů (LCD), zaručuje, že je bez defektů materiálů nebo zpracování. Jakýkoliv defekt ve zpracování nebo materiálů v této době bude důvodem k opravě nebo výměně za ekvivalentní produkt (podle volby společnosti Franklin). Produkty zakoupené mimo USA, EU a Švýcarsko vrácené v záruce budou vráceny původnímu dodavateli s dokladem o zakoupení a popisem závady. Bez poskytnutí platného dokladu o zakoupení budou veškeré opravy zpoplatněny. Tato záruka výslovně vylučuje defekty vzniklé zneužíváním, náhodným poškozením nebo opotřebením. Tato záruka neovlivňuje zákonná práva spotřebitele. CITY NAME ADELAIDE AUCKLAND AMSTERDAM ANCHORAGE AZORES ISLANDS BARCELONA BEIJING BERLIN BANGKOK BRUSSELS BUDAPEST CAIRO CARACAS CHICAGO DHAKA DELHI DENVER DUBAI ANKARA FERNANDO DE NORONHA GUAM HELSINKI HONG KONG HONOLULU ISTANBUL KABUL KARACHI LOS ANGELES LISBON LONDON MADRID MID ATLANTIC MIDWAY ISLANDS MOSCOW NOUMEA NEW YORK PARIS PRAGUE YANGON RIO DE JANEIRO ROME RIYADH SINGAPORE SYDNEY TEHRAN TONGA TOKYO WARSAW WELLINGTON ABBREVIATION ADL AKL AMS ANC AZO BCN BEI BER BKK BRU BUD CAI CCS CHI DAC DEL DEN DXB ESB FER Technical Support/Ayuda técnica / Technische Hilfe/Aiuto tecnico/ Aide technique/technische Steun Deutschland Österreich Mexico USA & Canada GUM HEL HKG HNL IST KBL KHI LAX LIS LON All other MAD countries MAT Todos los MID otros paises MOW NOU Alle anderen NYC Länder PAR Altri paesi PRG Tous les RGN RIO autres pays ROM Alle Overige RUH Landen SIN Todos os SYD THR outros países TNG Για όλες τις TYO άλλες χώρες WAW WLG TORONTO YYZ MPL Rev. A Bitte schicken Sie dieses Produkt im Garantiefall mit Kaufbeleg an folgende Service- Adresse: Franklin Electronic Publishers (Deutschland) GmbH, Kapellenstrasse 13, Feldkirchen. Den technischen Support erreichen Sie unter Tel Bestellinformationen erhalten Sie unter Tel oder im Internet unter www. franklin-net.de Registrieren Sie Ihr Produckt bitte online unter com/de Para Soporte Técnico llamar al tel Technical Support is open from 9AM to 5PM EST Monday through Friday. Please call (800) and choose option 3, or fax (609) or visit us at

TDC-590 Uživatelská příručka

TDC-590 Uživatelská příručka TDC-590 TDC-590 Uživatelská příručka Licenční smlouva (jen pro USA) PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU PŘED POUŽITÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY. POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÉ PŘÍRUČKY SE PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE PŘIJÍMÁTE

Více

EUROPEAN TRANSLATOR E5

EUROPEAN TRANSLATOR E5 TEE-106 EUROPEAN TRANSLATOR E5 ENGLISH DEUTSCH ČESKÝ MAGYARUL POLSKI User s Guide Bedienungsanleitung Průvodce pro uživatele Használati útmutató Instrukcja obsługi AnvŠndarhandbok 1 Licenční smlouva NEŽ

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E71 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E71 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-346 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

OBSAH NASTAVENÍ---------------------------------------------------------- 8

OBSAH NASTAVENÍ---------------------------------------------------------- 8 OBSAH ÚVOD ------------------------------------------------------------------ 3 ZAČÍNÁME ----------------------------------------------------------- 3 Obecný přehled -------------------------------------------------------------

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

English/Czech Electronic Talking Dictionary OBSAH

English/Czech Electronic Talking Dictionary OBSAH OBSAH ÚVOD... 2 Základní pokyny... 4 Klávesnice... 4 Displej... 6 Napájení... 9 INSTALÁTOR... 10 Jazyk displeje... 11 Hodiny... 12 Budík... 14 Formát datumu... 15 Prověrka paměti... 15 Vymazání dat...

Více

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál

Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Váš telefon HTC 7 Trophy Manuál Získání více informací Více informací si můžete stáhnout ze stránek www.htc.com/europe/support.aspx Vyberte typ svého telefonu a pak přejděte na záložku. Dále stáhněte požadovaný

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více