Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope"

Transkript

1 Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope ve smyslu závěrů Politické rady centrope konané v Brně dne 21. května /20

2 Strategický rámec projektů pro rozvoj dopravy a infrastruktury v regionu centrope Obsah: 0. Úvod Výzvy Zásady a hlavní cíle Rozvoj infrastruktury Vize infrastruktury Hlavní železniční síť Hlavní silniční síť Regionální přeshraniční železniční úseky Regionální přeshraniční silniční spojení Vodní cesta Dunaj Letiště Síť cyklotras Širokorozchodná železnice Rusko centrope Iniciativy pro veřejnou dopravu Zavedení nadnárodního multimodálního a vícejazyčného dopravního informačního systému Propagace rozvoje společných přeshraničních plánovacích nástrojů Potřeby budoucí spolupráce Zdroje: /20

3 0. Úvod V posledních letech region centrope vykazuje výrazný rozvoj, zejména pokud jde o hospodářský růst a získávání přímých zahraničních investic. Tyto dva ukazatele lze považovat za doklad o dynamickém rozvoji regionu. Zároveň viditelně vzrostl přeshraniční pohyb oproti průměru jiných příhraničních regionů, což ukazuje dynamickou hospodářskou a územní integraci. Dostupnost a vnitřní propojenost regionu centrope je zásadní podmínkou pro posílení konkurenceschopnosti v evropské i globálním měřítku. Na druhé straně jeho postavení jako evropské silniční křižovatky, zvětšující se prostorová integrace a pokračující nárůst motorizace může vést k silnému navýšení počtu osobních automobilů a nákladního provozu. Pro zajištění šetrnosti k životnímu prostředí, ekonomicky a sociálně udržitelného rozvoje centrope se regiony dohodly na vytvoření pevného rámce při realizaci tzv. centrope strategie zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Na základě zásad a cílů týkajících se územního a dopravního rozvoje schválené zainteresovanými subjekty v regionu centrope v rámci centrope Vize 2015 na summitu ve Vídni v roce 2005 byl sestaven tzv.: "Strategický rámec pro rozvoj infrastruktury a veřejné dopravy ". Tento dokument má za úkol identifikovat aktuální a očekávané kapacitní omezení infrastruktury a nedostatky v kvalitě služeb veřejné dopravy. Součástí je taktéž plán budoucích opatření, které jsou uvedeny v přehledné mapě celého regionu. 1. Výzvy Region centrope čelí různým výzvám, které vyžadují stanovení jasné strategii pro další rozvoj dopravní infrastruktury a veřejných dopravních služeb. (1) Dynamická integrace regionu centrope vedoucí k rostoucí přeshraniční interakci Rozvoj přeshraniční dopravy v minulosti ukázal na dynamickou integraci regionu centrope. Na základě dostupných dopravních prognóz lze očekávat, že tento trend bude pokračovat. Objem osobní automobilové dopravy se zvýší o 90 až 140% na hraničních přechodech v rámci centrope (mezi roky na rakouské hranici centrope), zatímco na ostatních rakouských hraničních úsecích bude růst jen 19 až 25%. Přeshraniční objem nákladní dopravy se zvýší asi o 80%, ale jen asi 40% na ostatních hraničních přechodech tedy mimo region centrope (zdroj rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologií, 2010). V důsledku dorovnání stupně motorizace v České republice, na Slovensku a v Maďarsku na úroveň okolních států, se do roku 2030 předpokládá, že se množství automobilů v regionu centrope zvýší přibližně o 40%. Bez podstatné modernizace železniční sítě a zlepšení služeb veřejné dopravy můžeme očekávat významný nárůst automobilové dopravy. (2) centrope jako území nadnárodní evropská dopravní a přepravní křižovatka Křížení jednotlivých koridorů sítě TEN-T a vzrůstající přeshraniční integrace v regionu centrope si vyžadá potřebu zajištění kapacitní dopravní sítě a doprovodnou infrastrukturu. Na druhé straně je propojitelnost a uspořádání sítě TEN-T důležitým předpokladem pro dynamický rozvoj a ekonomický růst. Hlavním zájmem je využití rozvoje nové nadnárodní infrastruktury pro celý region při environmentálně šetrných řešeních. (3) Vážné problémy a nedostatky hlavní sítě infrastruktury Železniční i silniční síť jsou charakterizovány vážnými nedostatky (např. omezená kapacita) a provozními vadami (jízdní rychlost, dopady na životní prostředí, bezpečnost provozu). 3/20

4 (4) Nedostatečná nabídka veřejné dopravy je hrozbou pro udržitelnou dopravní výkonnost Dopravní modely ukazují, že územní a dopravní politika je schopna podstatně ovlivnit dělbu přepravní práce. Bez silného politického tlaku ve prospěch veřejné dopravy se očekává, že nárůst automobilové individuální dopravy bude asi o 140%, v případě posílení politického tlaku bude nadále růst, avšak jen asi o 80%. Kromě několika linek veřejné dopravy v rámci centrope, není v tuto chvíli meziregionální veřejná doprava k dopravě individuální konkurenceschopná. Kvalita nabídky veřejné dopravy ovlivňuje nejen budoucí ekologické dopady, které za sebou zanechává individuální automobilová doprava, ale je také zodpovědná za snížení regionálních a sociálních rozdílů vzhledem k dopravní dostupnosti. Tyto rozdíly jsou především způsobeny vysokou cenou pohonných hmot vůči průměrné výšce příjmu obyvatel v ostatních státech mimo Rakousko. (5) Zodpovědnost týkající se rozhodování a financování je soustředěna na národní a evropské úrovni Regionální rozhodovací orgány nemají pravomoc ovlivňovat investice na nadnárodní úrovni. Je proto společným zájmem vytvoření společné strategie v rámci regionu centrope, která bude schopná ovlivňovat priority projektů infrastruktury na národní a evropské úrovni. 4/20

5 2. Zásady a hlavní cíle Vychází z Vize centrope 2015, kterou schválila centrope zúčastněnými stranami v roce 2005, ve které můžeme identifikovat společné hlavní zásady a cíle spojené s rozvojem dopravy a dopravních systémů na území centrope. Hlavním poselstvím tohoto dokumentu je úsilí konat jednotně v prospěch zachování udržitelného růstu regionu centrope jako celku. Pro společnou strategii dopravního a přepravního rozvoje jsou prioritní tyto cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím zlepšení mezinárodní dostupnosti, stejně jako dopravních propojení a posílení centrope jako významného evropského uzlu. Tento uzel se nachází na křižovatce významných evropských dopravních koridorů s významnými mezinárodními letišti, a proto by měl nabídnout kvalitní dopravní dostupnost na všechny evropské klíčové trhy. Železniční tratě musí zajistit přímé napojení do evropských vysokorychlostních tratí. Dokončená dálniční síť by se měla propojit s hlavní evropskou sítí pro zajištění kvalitní dostupnosti do všech důležitých měst v regionu. Opatřeními eliminujícími nedostatky, modernizací a odstraněním kritických míst na stávající přeshraniční dopravní síti se má v dohledné budoucnosti zlepšit vnitřní a vnější dostupnost. Udržitelné řízení mobility rozvojem veřejné dopravy, systémy řízení dopravy, účinná a šetrná přeprava zboží k životnímu prostředí. Pro podporu optimálního využití dostupných kapacit a zvýšení propustnosti v aglomeracích, při zachování bezpečnosti silničního provozu musí být vyvinuty inteligentní příhraniční systémy řízení dopravy. Optimalizovaná a koordinovaná veřejná doprava musí zaručit, že sniží objem dopravy způsobený individuální automobilovou dopravou. Multimodální logistické centra zahrnující silniční, železniční, lodní a leteckou dopravu nejen umožňují rychlou překládku zboží a její další redistribuci, ale konečném důsledku by měla zmírnit dopad na životní prostředí. Rozvoj ekologicky šetrného biosférického růstu, s ochranou klimatu, vody, půdy, ovzduší a přírody. Musí být uplatněny příhraniční dohody tykajících se opatření na dosáhnutí cílů ochrany klimatu, kvality vody, půdy a ovzduší, stejně tak jako koncepty pro výrobu energie na bázi nízkých vstupů. Pro zabezpečení udržitelnosti musí územní rozvoj jako i rozvoj dopravní infrastruktury být maximálně energeticky úsporný a eliminovat zábor půdy. Rozvoj kompaktního osídlení, minimalizace záborů půdy a koordinovaná územní a dopravní politika. S ohledem na územní plánování, by měly všechny partnerské regiony a města zajistit udržitelný rozvoj měst, který zabrání v plýtvání územních rezerv. Plánovací prosesy musí minimalizovat negativní dopady od působení dopravy. 5/20

6 3. Rozvoj infrastruktury 3.1 Vize infrastruktury 2030 Regiony v rámci projektu centrope připravují dlouhodobý plán rozvoje infrastruktury, který je uveden v následujících kapitolách. Plán Vize infrastruktury 2030 poprvé poskytuje ucelený obraz o společném rozvoji infrastruktury. Regiony centrope se zavazují k podpoře koordinovaného a harmonizovaného rozvoje, i přestože implementace rozšíření sítě a její modernizace nejsou zcela v její kompetenci. V tomto ohledu je Vize infrastruktury 2030 společným základem, který vyžaduje bilaterální spolupráci. Vize infrastruktury 2030 by na straně jedné měla sloužit ke společné snaze prosazovat společné zájmy na nadnárodní úrovni a na straně druhé podporovat regiony v jejich individuálních strategiích na úrovní národní Hlavní železniční síť Hlavní železniční síť Vize infrastruktury 2030 jako základ pro opatření v oblasti vlastních regionů a lobování vůči třetím stranám Stávající železniční síť se potýká s vážnými kapacitními omezeními a problémy. Region centrope je křižovatkou několika nadnárodních dopravních koridorů, které jsou součástí Transevropské páteřní sítě (Transeuropean Core network) a Transevropské komplexní sítě (Transeuropean Comprehensive Network). Vývoj, rozšíření a modernizace těchto sítí je důležitým zájmem regionu centrope, aby mohl čelit výzvám popsaných v kapitole 1. To je důvodem proč region centrope předkládá dlouhodobou vizi do roku 2030 pro zlepšení železniční infrastruktury. Rozšíření a modernizace sítě je základem dohody o činnosti v regionech a o společném lobování vůči Evropské komisi, a to jak národními vládami, tak i provozovateli a správcemi sítě. Zlepšení železniční sítě zvýší kapacitu a sníží cestovní dobu mezi hlavními městy centrope: Tabulka: 1: Cestovní doba vlakem mezi vybranými destinacemi po výhledovém zlepšení infrastruktury (v minutách) Spojení 1) Rozdíl V minutách % Brno Vienna Breclav Vienna Bratislava Vienna Sopron Vienna Györ Vienna Brno letiště Vídeň (VIE) Bratislava VIE Sopron VIE St. Pölten Bratislava ) Informace o výhledových jízdních časech jiných spojů nejsou k dispozici Zdroj: Austrian Railways Company (2011): Zielnetz Pozn.: VIE = letiště Vídeň Tímto se zlepší dostupnost v rámci regionu centrope a dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy. 6/20

7 Kombinovaný rozvoj dopravních uzlů a linek Železniční síť dle Vize infrastruktury 2030 zahrnuje modernizaci a rozvoj železničních stanic a nákladních terminálů. Toto je důležité pro odstranění překážek, realizaci přímých propojení a zajištění optimální dostupnosti mezi nákladními terminály. Adaptace transevropské dopravní sítě (TEN-T) Pokud jde o transevropskou dopravní síť, centrope regiony souhlasí s nedávným návrhem Komise a Rady, avšak s drobnými změnami v těchto bodech: Zařazení významného železniční spojení Vídeň letiště Vídeň - Bratislava - letiště Bratislava do páteřní sítě V současné době je pouze spojení na sever od Dunaje součástí páteřní (Core) sítě. Z hlediska pohledu regionů centrope má výše uvedené spojení stejnou prioritu jako spojení na sever od Dunaje přes Marchegg. Důvodem je integrace letišť ve Vídni a Bratislavě, které jsou nejdůležitější pro celý region v tomto významném železničním systému. Další důležité části tohoto spojení jsou již součástí návrhu: tratě Ostbahn mezi Götzendorf a Parndorf a spojení sever-jih přes Bratislavu směrem do Maďarska. Zařazení železničního uzlu Brno (ŽUB) do páteřní sítě Brno je důležitý uzel v navrhované páteřní síti. Prioritní osy č. 22 Praha - Vídeň / Bratislava - Budapešť - Athény a baltsko-jadranská osa Gdaňsk - Vídeň Bologna se protínají v Brně. Přestavba železničního uzlu Brno (ŽUB) musí být považována jako součást páteřní sítě. Začlenění železničního koridoru Vídeň / Bratislava / Záhřeb Rijeka do páteřní sítě TEN-T Pokud jde o vedení sítě TEN-T, centrope region souhlasí s nedávným návrhem Komise a Rady, avšak z hlediska centrope regionů samotných zde stále chybí vazba směr jih-východ (SETA). Konkrétně se jedná o trať z Vídňe / Bratislavy do Chorvatska (Záhřeb, Rijecka). Tento úsek by měl být do TEN-T sítě take začleněn. Stávající železniční trať je charakterizována nevyhovující technickými parametry, nízkou provozní rychlostí na některých úsecích a není tedy schopna nabídnout odpovídající kvalitu napojení Chorvatska jako nového členského státu. Následující úseky by měly být začleněny do sítě TEN-T: Hegyeshalom - Szombathely Körmend - Zalalövö Szombathely - Zalaszentivan Celá trasa by měla být zařazena do páteřní sítě koridoru TEN-T. Změna smluvních podmínek na trati Sopron - Szombathely Dle smluvních podmínek ve vedení osy SETA (South-East-Transport-Axis) musí železniční vlaky v Maďarsku zastavovat v každé stanici. Abychom na mezinárodních dálkových spojích dosáhli přijatelných cestovních časů, musí se tyto podmínky změnit. Zlepšením železniční dopravní osy SETA se sníží cestovní doba mezi Vídní / Bratislavou a Záhřebem z 6 hodin na cca 4 hodiny a stejně tak I bude snížena cestovní doba mezi Vídní - Szombathely. Železniční spojení Györ - Trnava V současné době neexistuje žádné přímé železniční spojení mezi Györem a Trnavou. Na základě studie technické a ekonomické proveditelnosti by mělo být připraveno rozhodnutí o integraci do výhledové železniční sítě. 7/20

8 8/20

9 Tabulka: 1: Významná železniční síť seznam projektů v centrope regionu VIZE 2030 Číslo 1) Projekty 1 Vídeň - St Pölten: vysokorychlostní trať 2a Rakouská hranice - Budapešť: vysokorychlostní trať 2b Ostbahn Vídeň - maďarská hranice: modernizace na vysokorychlostní trať 3 Rajka - Hegyeshalom: modernizace 4a Brno - slovenská hranice: modernizace konvenční trati 4b Česká hranice - Bratislava: modernizace konvenční trati 5 Brno - Přerov: modernizace 6 Brno - průjezd sítě TEN-T 7 Břeclav - průjezd sítě TEN-T 8a Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Pottendorferlinie-Meidling-Blumental, modernizace 8b Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Simmering - Ostbahnbrücke, třetí kolej 8c Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Stadlau - hranice Vídně/Dol.Rak. (Marchegger Ast) 8d Zlepšení železničního uzlu Vídeň: nové hlavní nádraží Vídeň 9 Nový obchvat pro nákladní vlaky St. Pölten 10 Westbahn úsek Ybbs a. d. Donau - Amstetten, rozšíření na 4 koleje 11 Pottendorfer Linie: Blumental - Wampersdorf, rozšíření na 2 koleje 12 Pottendorfer Linie: Wampersdorf - Wr. Neustadt, modernizace 13 Gloggnitz - Mürzzuschlag; Semmering tunel 14 Wr. Neustadt - Gloggnitz: modernizace na 160 km/h 15 Hranice Vídeň/Dol.Rak.-Marchegg, elektrifikace, rozšíření na 2 koleje, modernizace až na 160 km/h 16 Nordbahn Süßenbrunn - česká hranice: modernizace na 160 km/h 17 Brno - Praha: nová vysokorychlostní trať 18a Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Oberlaa - Wien marshalling yard (Laaerberg), Neubau 18b Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Link Ostbahn - Flughafenschnellbahn, Neubau 18c Zlepšení železničního uzlu Vídeň: Süßenbrunn, rekonstrukce trati 19 Nové spojení Ebenfurth 20a Wiener Neustadt - maďarská hranice: elektrifikace stávající trati 20b Rakouská hranice - Sopron: elektrifikace stávající trati 21 Bratislava - Galanta: modernizace konvenční trati až na 160 km/h 22 Zlepšení železničního uzlu Bratislava: Petržalka - Bratislava hlavní nádraží - Bratislava letiště 23 Fehring - maďarská hranice: elektrifikace stávající trati 24 Letiště Vídeň, nádraží 25 Letiště Vídeň - Götzendorf; nové spojení 26 Gänserndorf - Marchegg; elektrifikace, modernizace stávající trati 27 Nová trať Müllendorf - Eisenstadt 28 Körmend - Zalalövo: modernizace stávající trati 29 Hegyeshalom - Csorna - Szombathely: elektrifikace stávající trati 30 Szombathely - Zalaszentiván: elektrifikace stávající trati 31 Szombathely - Köszeg: rozříření do centra Köszeg 32 Brno - Třebíč: elektrifikace stávající trati 33 Rekonstrukce Boskovické spojky 34 Šakvice - Hustopeče: elektrifikace stávající trati 35 Hrušovany u Brna - Židlochovice: elektrifikace stávající trati 36 Rekonstrukce Křenovické spojky 37 Rekonstrukce trati Znojmo - Břeclav 38 Neusiedl - Parndorf - Kittsee: spojení Parndorf 39 Győr-Sopron: rozšíření na 2 koleje 40 Győr - Pér - Kisbér: nové spojení 41 Győr - Pápa - Celldömölk - Porpác: elektrifikace stávající trati 1) čísla projektů korespondují s čísly v přehledné mapě 9/20

10 3.1.2 Hlavní silniční síť Hlavní silniční síť Vize infrastruktury 2030 jako základ pro opatření v oblasti vlastních regionů a společné lobování vůči třetím osobám Stejně jako železniční síť, tak i síť silniční se potýká s kapacitními omezeními, nedostatečnou technickou kvalitou určitých úseků, problémy bezpečnosti silničního provozu a s vážnými environmentálními dopady. Pro realizaci budoucích záměrů uvedených v kapitole 1. je nutno stanovit dlouhodobou Vizi infrastruktury Například realizací rychlostního propojení mezi Vídní a Brnem sníží cestovní dobu o 30% a sníží na trase znečištění životního prostředí v obcích. V Maďarsku, zejména realizace dálnice M15 a M86 (Bratislava - Mosonmagyaróvár - Szombathely) odvede mezinárodní nákladní dopravu z vesnic na nové dálnice. Rychlostní spojení z Vídně do Bratislavy na sever od Dunaje a dokončení dalníčního okruhu D4 kolem Bratislavy vytvoří regionální silničníh okruh, který poskytne dostatečnou kapacitu a pomůže k obnovení kvality životního prostředí v obcích, které jsou v tuto chvíli zasaženy vysokou dopravní zátěží. Pokud jde o transevropskou dopravní sít (TEN-T), centrope regiony opět vítají návrh Komise a Rady a vyzývají k zařazení důležitého dálničního spojení mezi Vídní a Bratislavou přes S8 a D4 do TEN-T. Jak bylo uvedeno výše, toto spojení je součástí regionálního silničního okružního systému Vídeň - Bratislava, který by měl rozdělit rostoucí objem dopravy mezi Vídní a Bratislavou na dvě spojení. Regiony centrope požadují zařazení dálnice Bratislava - Mosonmagyaróvár - Csorna - Szombathely - Nagykanisza do transevropské páteřní sítě. Tato dálnice je součástí tzv. Středoevropského dopravního koridoru"(cetc) a důležitým spojením do budoucího členského státu EU, Chorvatska. 10/20

11 11/20

12 Tabulka: 2: Významná silniční síť seznam projektů v centrope regionu VIZE 2030 Číslo 1) Projekty 1 Kompletace obchvatu Vídně: S1 severovýchodní obchvat 2a Kompletace propojení Brno-Vídeň: A5 úsek Schrick - česká hranice; nové spojení 2b Kompletace propojení Brno-Vídeň: R52 rýchlostní silnice: nový úsek Pohořelice - Mikulov 3 D1 zkapacitnění úseku Kývalka - Holubice 4 D1 zkapacitnění úseku Bratislava - Trnava na 6 pruhů 5 D4 nový dálniční obchvat kolem Bratislavy 6 Kompletace dálnice M15: úsek slovenská hranice - M1; rozšíření na 4 pruhy 7a S7 nová rychlostní silnice: úsek A2 - maďarská hranice 7b M8 dálnice: úsek rakouská hranice - Vasvár; rozšíření 8 R43 rychlostní silnice (úsek R35-D1), Jihozápadní (JZT) a Jižní tangenta (JT) 9 R55 rychlostní silnice, prodloužení úseku Olomouc - D2 10 M86 dálnice: úsek Mosonmagyaróvár/Levél - Szombathely; rozšíření 11 M9 dálnice: úsek Szombathely - Vasvár; rozšíření 12 M9 dálnice: úsek Vasvár - Zalaegerszeg; rozšíření 13 I/86: úsek Szombathely - Körmend; rekonstrukce 14a S8 nová rychlostní silnice: úsek S1 - slovenská hranice; 14b Rakouská hranice - dálnice D2: nová silnice 15 R7 nová rychlostní silnice: úsek Bratislava - Dunajská Streda 16 M85 - Csorna - Györ: rozšíření 17 M85 - M84 Kapuvár - Sopron: rozšíření 18a A3 nová dálnice: úsek Eisenstadt - maďarská hranice (poblíž Sopron) 18b M85 dálnice: úsek Sopron - rakouská hranice; rozšíření 19a S3 rychlostní silnice: úsek Stockerau - česká hranice (poblíž Znojma); rekonstrukce, v některých úsecích nová silnice 19b Nová silnice I/38 obchvat Znojmo 20 S34 nová rychlostní silnice: úsek St. Pölten - Wilhelmsburg 21a S31 rychlostní silnice: úsek Oberpullendorf - Hungarian border; rozšíření 21b M87 dálnice: úsek Szombathely - Köszeg - rakouská hranice: rozšíření 22 I/55 obchvat Břeclavi, nová silnice 23 I/8 úsek Kormend - státní hranice s Rakouskem 24 M85 dálnice: úsek Csorna - Kapúvar; rozšíření 25 M9 nová dálnice: úsek Nagycenk - Nemesbőd 26 Nová rychlostní silnice R1/R7 v úseku Trnava - Dunajska Streda Györ/ východní obchvat 27 Nová rychlostní silnice Trnava - D2 1) čísla projektů korespondují s čísly v přehledné mapě 12/20

13 3.1.3 Regionální přeshraniční železniční úseky Rekonstrukce železniční trati Oberwart - Szombathely Některé regionální železniční spoje byly v období studené války a železné opony uzavřeny. Tratě byly zrušeny a privatizovány. I přes tyto evidentní obtížnosti centrope navrhuje znovuobnovení bývalého železniční spojení mezi Oberwart a Szombathely. Spolu s již dokončenou modernizací úseku Sopron Szombathely a vzhledem k plánu realizace dopravní osy SETA toto spojení zvýší dostupnost jižního Burgenlandu a posílí význam Szombathely jako důležitého centra v budoucím přeshraničním regionu Regionální přeshraniční silniční spojení Přeshraniční regionální propojení, která budou realizována nebo modernizována: Most Angern - Záhorská Ves nad Moravou Modernizace spojení Sopron - St Margarethen na maďarské straně Přijetí maďarské části silniční spojení Fertőd - Pamhagen jako hlavní silnice s cílem harmonizovat kategorii pozemní komunikace na rakouské a maďarské straně Zsira Lutzmannsburg: přestavba zemědělské cesty u okresní silnice na burgenlanské straně Sopronköhida St. Margarethen: výstavba silnice na maďarské straně, nezbytná koordinace s Burgenlandem Brennbergbánya Ritzing: připojení na silnici L 334 Agfalva Loipersbach: nová obecní silnice na rakouské straně Albert Kázmér-puszta-Halbturn: výstavba silnice na maďarské straně Lokální silniční propojení Rajka Cunovo Lokální silniční propojení Dunakliti Dobrohost doplněné mostem pro pěší přes Dunaj trajekt Dunaremete Gabcikovo trajekt Gönyü Klizka Nema 3.2 Vodní cesta Dunaj Dunaj je důležitý dopravní koridor pro nákladní i osobní dopravu a je jednou z priorit TEN-T (prioritní projekt 18), který hraje důležitou roli v EU-Strategii pro oblast Podunají. Region centrope podporuje cíle EU-Strategie pro oblast Podunají, a to: Zvýšení nákladní dopravy o 20% do roku 2020 oproti roku 2010 Řešení prostupnosti plavební cesty s přihlédnutím ke specifické situaci v jednotlivých úsecích Dunaje Zavedení účinné vodní infrastruktury Rozvoj účinných multimodálních terminálů na říčních přístavech (Vídeň - Freudenau, Bratislva přístav, Gönyü přístav) Zavedení společného informačního systému tzv. River Information System (RIS), který zajistí mezinárodní výměnu dat Velký inženýrský říční projekt mezi Vídní a Bratislavou je důležitým mezníkem pro zlepšení splavnosti Dunaje v rámci regionu centrope. Pokud jde o říční přístavy, mají následující opatření zvýšit atraktivitu vodní dopravy: Další zvýšení kapacit v trimodálním nákladním terminálu ve Vídni Rozšíření a modernizace nákladního terminálu v přístavu Bratislava a dalších přístavů 13/20

14 Umožnění splavnosti ramena Dunaje mezi Gönyü a Györem pro osobní lodě s ohledem na požadavky minimalizace zásahu do ekosystému Zavedení pravidelné přepravy cestujících mezi Vídní a Bratislavou (TWIN-City Liner) ukázalo, že poptávka po těchto pravidelných službách existuje. Centrope regiony jsou za jedno pro zlepšení využívání vodního toku Dunaje pro přepravu cestujících (např. Bratislava - Rajka) v rámci modernizace přístavů. 3.3 Letiště Mezinárodní letiště ve Vídni a Bratislavě zajišťují celosvětovou dostupnost regionů. Ostatní letiště Brno, Györ a Piešťany mají spíše regionální význam. Zajištění dostatečné kapacity a vysoké kvality služeb je důležitým snahou regionu centrope. Hlavní výzvou regionu centrope je zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou (zejména z aglomerací jako je Brno, Györ, Sopron, atd.) a stejně tak propojení letišť Vídeň a Bratislava. Proto centrope podporuje následující opatření: Na poptávce založeno zvýšení kapacity a kvality letišť ve Vídni a Bratislavě Zlepšení regionální dostupnosti letišť po železnici - Prostřednictvím stanice vídeňského letiště - Nové spojení Letiště Vídeň se Ostbahn (Götzendorfer Spange) - Nové spojení Petržalka - Bratislava letiště Využití součinnosti letiště ve Vídni a Bratislavě, aby se dosáhlo rovnoměrného využití kapacit, a tím i snížení environmentálních dopadů U regionálních letišť jsou potřeba následující opatření: Prodloužení přistávací dráhy na letišti Györ Kapacitní navýšení mezinárodního letiště Brno Tuřany 3.4 Síť cyklotras Region centrope není jen důležitou křižovatkou nadnárodních železničních a silničních koridorů, ale také i evrospké sítě cyklistických tras: Euro Velo-Route 4: Centrální Evropa Roscoff Kiew přes Brno Euro Velo-Route 6: Atlantik Černé moře podél Dunaje Euro Velo-Route 9: Bernsteinova trasa přes Brno a Vídeň Euro Velo-Route 13: Trasa podél bývalé železné opony Vedle toho byly v posledních letech vybudovány mnohé přeshraniční cyklotrasy, které jsou využívány především k volnočasové a turistické dopravě. Vetšinu z nich mají na starosti obce nebo menší regiony. Rozvoj a údržba je často financována z evropských fondů. Protože jsou tyto projekty připravovány a realizovány decentralizovaně (na základně lokálních potřeb jednotlivých menších regionů), neexistují o nich na úrovni centrope doposud komplexní přehled (cyklomapy a další doplňkové informace jako: půjčovny kol, ubytování, cykloprodejny). Region centrope podporuje cyklistiku jak pro volný čas a turistické účely, tak i jako dopravu do zaměstnání pracoviště či za účelem nákupu zboží. 14/20

15 To vyžaduje: koordinovaný rozvoj nadnárodních tras - přechodů mezi regiony centrope pokračování v rozvoji místních a regionálních cyklistických tras, zejména dokončení trasy kolem Neziderského jezera společný vývoj internetové platformy pro cykloturistiku v regionu centrope s informacemi o cyklosíti, turisticky atraktivních místech, ubytování, atd. 3.5 Širokorozchodná železnice Rusko centrope Vedle rozvoje Transevropské dopravní sítě (TEN-T) je pro region centrope významná také iniciativa Ruské železniční společnosti k prodloužení širokorozchodné železnice z Košic do oblasti Vídeň / Bratislava. V současné době nejsou k dispozici žádné podrobné informace. Předpokladem pro další aktivity je předložení návrhu investorem. To by bylo impulsem pro vytvoření pracovní skupiny, která posoudí prospěšnost a proveditelnost stavby z hlediska regionu centrope. 4. Iniciativy pro veřejnou dopravu V současné době má přeshraniční veřejná doprava několik nedostatků: chybí snadno dostupný systém prodeje jízdenek: například není možná internetová rezervace jízdenek přes server Euregio, není možný nákup přeshraničních jízdenek v jízdenkových automatech regionální a místní přeshraniční autobusové linky mají omezeným přístup cestujících kvůli ochraně hospodářské soutěže a koncesním přepravním zákonům: například není možné nastoupit do autobusu slovenské společnosti na rakouské straně ve směru na Rakousko a vystoupit na rakouské straně ve směru na Slovensko (autobusová linka Bratislava - Hainburg) neharmonizované jízdní řády přeshraničních linek z důvodů rozdílné poptávky neexistuje zdroj na pokrytí nákladů přeshraničních linek, protože přeshraniční vztahy nejsou integrovány do národních a regionálních systémů dotací na veřejnou dopravu Právní, institucionální a finanční aspekt pro přeshraniční veřejnou dopravu je příčinou, že systém veřejné dopravy není konkurenceschopný vůči individuální automobilové dopravě, s vyjímkou vztahů Vídeň - Bratislava / Brna, Györ Sopron a Bratislava - Brno. Další překážkou pro lepší integraci přeshraničních systémů veřejné dopravy je nedostatek integrovaných regionálních systémů veřejné dopravy na Slovensku a Maďarsku. V těchto zemích chybí zodpovědný partner pro jednání a uzavírání smluv o regionálních přeshraničních nabídkách veřejné dopravy. Regionální veřejná dopravní iniciativa pro centrope V tomto ohledu region centrope inicioval tzv. "centrope - kulatý stůl o veřejné dopravě" jako hlavní platformu pro otevřenou debatu pro všechny provozovatele v regionu s cílem odstranit překážky a zlepšit přeshraniční veřejnou dopravu. Na základě práce této platformy, následné aktivity podpoří lepší integraci přeshraničních veřejných dopravních služeb, a to: Předávání Know-How z provozované integrované veřejné dopravy organizací v Rakousku (VOR) a jižní Moravy (KORDIS) do jiných regionů centrope, a to zejména do Bratislavy a Bratislavského kraje, kde se připravuje zavádění integrované veřejné dopravy. Vypracovaní studie, která by ujasnila právní, institucionální a finanční překážky pro zavedení přeshraničních systémů veřejné dopravy a služeb. 15/20

16 Studie proveditelnosti pro zavedení linek "Euregio"- autobusových linek, srovnatelných s EUREGIO - vlakovými spoji. Lepší koordinace jízdních řádů pro minimalizování cestovních časů v rámci jednotlivých přestupních uzlů. Usilovat o snadnější a přátelštější způsob prodeje a distribuce jízdenek pro přeshraniční dopravu. Zavedení právních předpokladů pro integrované systémy veřejné dopravy Kromě výše uvedených kroků je v rámci regionu centrope nutné začít s implentací integrované veřejné dopravy rámci Maďarska, kde doposud tento proces nezačal. Využití rozvoje železniční infrastruktury pro lepší regionální dostupnost a spojení Výhledovými rozšířeními a opatřeními na hlavních železničních tratích dojde k vytvoření Evropské vysokorychlostní železniční sítě. K využítí těchto investic na zlepšení regionální dostupnosti a propojení v regionu centrope se žádá o: zřízení odbočných stanic: Břeclava, Györ, Sopron, St Pölten, Szombathely, Trnava a WR. Neustadt. posouzení přímých spojení v hlavních uzlech veřejné dopravy, zejména ve Vídni po realizaci nového hlavního nádraží. Zastávky vysokorychlostních vlaků v centrech regionů zlepšují mezinárodní dostupnost, vnitřní konektivitu v rámci centrope a přispívají k lepšímu využití kapacity vlaků. Otevření nového hlavního nádraží ve Vídni nabízí možnost realizovat přímé spojení bez přestupů mezi hlavními městy regionu centrope a přispívá k významnému snížení cestovních časů, například cestovní čas mezi Bratislavou - St. Pölten se sníží o téměř 40%. Podpora marketingu veřejné dopravy v rámci centrope V současné době je marketing veřejné dopravy výhradně na straně veřejných dopravních společností. Region centrope podpoří iniciativy společného marketingu veřejných dopravních společností. 5. Zavedení nadnárodního multimodálního a vícejazyčného dopravního informačního systému Pokročilý dopravní informační systém Advanced Traffic Information Systems (ATIS) nabízí komplexní multimodální online služby s podrobnými informacemi o směru, porovnání různých druhů dopravy (auto, MHD, kolo, pěší turistika, kombinované dopravy) a aktuální dopravní situaci od začátku až k cíli zamýšlené cesty. Tyto informační platformy je potřeba doplňovat a trvale aktualizovat (tzn. doplňovat infromace o stavebních uzavírkách, objízdných trasách, One-Way systémy, atd.). Multimodální dopravní informační služba je důležitým nástrojem pro řízení provozu a optimalizaci kapacitního využití. Zejména v aglomeracích mohou tyto systémy přispět k efektivnějšímu chování individuální dopravy v silniční síti, a tím tedy ke snížení dopravní zátěže v době špičky a snížení dopadu na životní prostředí. Komplexní dopravní informační systémy poslouží nejen ve velkých městech, ale i ve venkovských oblastech, kde malým městům nabídnou možnost zviditelnění díky lepší dostupnosti. Na podporu přeshraniční veřejné dopravy je nezbytné, aby byl k dispozici komplexní vícejazyčný informační servis pro celý region centrope. 16/20

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy

Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy Infrastructure Needs Assessment Tool (INAT) Rozvoj přeshraniční dopravy v centrope Výzvy a návrhy Bratislava / Brno / Györ / Vídeň, Listopad 2011 GZ 11674 NEOMEZENÝ ROZVOJ DOPRAVY V REGIONU CENTROPE VÝZVY

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012

Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012 Závěry Politického grémia centrope (jednotný text) Brno, 21. května 2012 Téma A Přehled Zvýšení konkurenceschopnosti regionu centrope Motiv V posledních letech prokázal region centrope pozoruhodný výkon,

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR

Rychlá spojení. aktualizovaná koncepce VRT pro ČR. Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR Rychlá spojení aktualizovaná koncepce VRT pro ČR Ing. Jindřich KUŠNÍR Ředitel odboru drážní a vodní dopravy Ministerstvo dopravy ČR zóna 1 : hustá síť VRT a rychlých konvenčních tratí vysoký stupeň mobility

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci:

Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Návrh sítě VRT v ČR z hlediska přepravní poptávky Zdeněk Melzer Přepravní poptávka po VRT zjišťována v rámci: Přepravní prognóza Obecná část Zpracovaná studie Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Příprava Rychlých železničních spojení

Příprava Rychlých železničních spojení Evropská železnice 21. století Příprava Rychlých železničních spojení Ing. Pavel Surý Generální ředitel Praha, 21.11.2017 Rychlá spojení RS Provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravní infrastruktury Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie, MD ČR Prioritní cíle Ministerstva dopravy Zajištění dočerpání OPD Pokračování v přípravě

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR

Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Analýza potenciálu rozvoje tratí Rychlých spojení v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel Odboru strategie, Ministerstvo dopravy Vysokorychlostní tratě v platných koncepčních materiálech Dopravní politika

Více

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR

Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Dopravní politika a strategie rozvoje dopravních sítí v ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Konference Doprava 2010 15.4.2010 Sněmovní sál Plzeňské radnice Tvorba strategie dopravy Strategii

Více

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy

Koncepce železniční dopravy v ČR. Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Koncepce železniční dopravy v ČR Ing. Ivo Vykydal náměstek ministra dopravy Dopravní politika ČR Dopravní politika pro léta 2014-2020 s výhledem do roku 2050: vrcholový strategický dokument v sektoru dopravy

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy

Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma. Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Vysokorychlostní železnice již brzy také u nás doma Ing. Jindřich Kušnír ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy (Proč) potřebujeme VRT v ČR? hlavní cíle: mezinárodní konkurenceschopnost

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko ( )

Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko ( ) Podpora veřejné dopravy z ROP Moravskoslezsko (2007-2013) Datum: Místo: Prezentuje: 2012-09-19 Ostrava Jiří Svobodník Obsah prezentace 1. Jaké aktivity podporuje ROP Moravskoslezsko? 2. Co již bylo podpořeno

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí

Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Integrovaná doprava mobilita měst i regionů Blízká budoucnost kolejí a stanic v Praze a okolí Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie SŽDC 22. 11. 2013 Železniční uzel Praha 2 Železniční uzel Praha délka

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 5. 2017 Umístění

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému

EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA. Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému EVROPSKÁ DOPRAVNÍ POLITIKA Doprava = klíčový faktor moderních ekonomik: - rozpor (mobilita nepříznivé dopady) optimalizace dopravního systému Římská smlouva - neexistence společné dopravní politiky Maastrichtská

Více

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA

Projekt č. TB0500MD017 je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím TAČR v rámci programu BETA Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách,

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky

Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Koncept Smart Cities v prostředí České republiky Martin Maštálka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Městské plánování Smart City Inteligentní vs. chytré

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Národní akční plán čistá mobilita

Národní akční plán čistá mobilita Národní akční plán čistá mobilita AMPER 26. března 2015 Obsah Představení projektu Definice čisté mobility, struktura Časový plán čisté mobility Analytická část Opatření Představení projektu Cílem projektu

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice

Silnicei/37. Pardubice Trojice E58. informační leták, stav k 05/2014. Silnice I/37. stavba. Pardubice Trojice. MÚK Palackého. MÚK Závodištì Pardubice Trojice Silnicei/ Silnice I/ stavba Trojice infografika S--Trojice-110110 Hradec informační leták, stav k 05/2014 stavba I/ MÚK Palackého, dostavba MÚK Palackého 36 MÚK Závodištì 322 E58 2 Kutná Hora Trojice

Více

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility

Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté mobility Dopravní infrastruktura 2015-2020, Operační program doprava, programy na podporu čistě mobility, cyklostrategie, dopravní obslužnost kraje Renáta Slabá Odbor strategie Oddělení dopravní politiky a čisté

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ

Evropský region Dunaj - Vltava PREZENTUJÍCÍ Evropský region Dunaj - Vltava Evropský region Dunaj - Vltava je politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů založené v červnu 2012 na bázi regionální kooperace podle vzoru Mezinárodní konference

Více

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Dopravní politika ČR Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více