., Komenského nám. 17, TřebíČ. ...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "., Komenského nám. 17, 67.4 01 TřebíČ. ..."

Transkript

1 SVAZEK BCI SKLADKA TK Komenského nám TřebíČ Představenstvo svazku obcí SkládkaTK Třebíě svolává výro ční - VALNU HRMADU členů svazku obcí na úterý se začátkem ye 14 hodin ve velkém sálu hotelu Grand~ Karlovo náměstí 133/ Třebíč : \ Program: 1 Zahájení 2 Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3 Schválení programu 4 Zpráva o činnosti představenstva odposlední valné hromady 5 Zpráva dozorčí rady 6 Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok Návrh rozpočtu pro rok 2012 _ ~- 8 Projednání a schválerií střednědobého investičního plánu pro období Členské příspěvky pro rok I 10 Různé 11Diskuse 12 Závěr I Aby bylo mozne dodržet časový harmonogram jednání prosíme o maximální účast a dochvilnost Šetříte tím čas svůj i svých kolegů Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit pověřte PLNU MCÍ kolegu starostú \ obec který se valné hromady zúčastní V Třebíči dne 282: 2012 zasvazek obcí Skládka rk ~\ :- -- -/ ~_L--c_~=-----é- ~~\ J Vladimír Měrka předseda představenstva Telkancelář: ~ IČ DIČ;CZ Batikov~lÍspojení; ČSB as Třebíč : čú 1Q i 0300 ČÚ /0300

2 SVAZEK BCI SKLADKA TK Komenského nám Třebíč PTVRZENÍ Město / bec se sídlem PSČ Potvrzujeme tímto že jsme splnili povinnost zákona o rozpočtových pravidlech územních celků č250 /2000 Sb 39 odstavec a 7 V dne ~ podpis a razítko Prosíme ó doručení tohoto potvrzení do kanceláře svazku obcí Skládka TK II Te1kancelář: Bankovní spojení: ČSB as Třebíč čú IČ mč CZ /0300 čú /0300

3 SVAZEK BCI SKLADKA TK Komenského nám Třebíč PLNÁ MC Město / bec t o I ~ ~ se sídlem ~ o ; ~ PSČ IČ Zastoupená starostou obce (dále jen Zmocnitel) tímto zmocňuje pana bytem: ~ PSČ číslo občanského průkazu k zastupováníobce 273:2012 na jednání valné hromady svazku obcí Skládka TK dne v dne I I Zmocnitel- podpis a razítko Telkancelář: IČ DlČ: CZ Bankovní spojení: ČSB as Třebíč čú /0300 ČÚ /0300

4 Závěrečný 1 Nájemné ze skládky TK 2 Nájemné za třídící línku 3 Nájemné za sltsběrných 4 Nájemné za kogenerační jednotku 5 Členské příspěvky účet Svazku obcí Skládka TK za rok 2011 dvorů Vratka Prodej úspor emisi sllleníkových 8 statní příjmy 9 Půjčka od obce Petrůvky DPH plynů Celkem ivýaajélřďkt»20f1;1l~:~~~~1z~k~~~ ekonomické 16 Úroky 17 Realizace ~4li~~h~ ih Ó: ~A;~ ~~iíii ~f ;;r ~ WSPK rozšíření skládky - B sekce práce + IČ dpadové centrum Petrúvky Rozšíření skládky Autorský dohled Zkouška těsnosti skládky- 8 sekce 19 Výstava Borovina živá do dnes 20 Vrátka jistíny-k výběr řízení účetní daňové a právní služby z úvěrů + poplatky - srž> výdaje 15 Projektové r:::~~[ 13 Vlastní náklady 14~ statní ~::l~~~ Platba DPH 12 Technické Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně ;: ~ ~~i : ~!;~: ~ li :::~~ ; prava odvodu dešťových vod před třídicí línkou Výměna 2 podávacích dopravníků za nové na třídící lince prava rnostku na příjezdové komunikaci ke skládce Celkem i~-;~~:~-:j~ináncováíilrrokúj2011;1~:-~~ ~~::il úvěrů }1;;-:~~::--:Ii ~~0~ r:::-t~~ (::~~ r~~ 31} ~~1:;;:J ~i2;~~~~j Výqaje roku Rozdíl ~ Splátky 25 Zůstatek roku 2010 Celkem ~=;~ 1G:~~:: ~~ae~~~?:;:;wa~ilrekapitiilacělřok1ji:i:lll_1l:w Příjmy roku 2011 l7_;_~_ ooor ~ Financování Rekapitulace ~~j roku Rozdíl / rj

5 Návrh rozpočtu Svazku obcí Skládka TK pro rok 2012 ~r I~~~- Ná~~1:i!lZBg~tg I~e~~íaijíjerollto~kÚJ20l1li Nájemné ze skládkytk Nájemné za kogenerační jednotku 3 Clenské příspěvky - 4 Vratka DPH 5 Prodej úspor emisí skleníkových plynů statní příjmy 7 Vratkaúroků ze SFZP Celkem I~B!iít: ~ýdaj~j!lcikťj!!20 1f21 8 Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně 9 Platba DPH Technické ekonomické účetní daňové a právní služby 11 Vlastní náklady 12 statní výdaje 13 Projektové práce + IC dpadové centrum Petrůvky - 14 Uroky zúvěrů + poplatky - WSPK Petrůvky Výstava Borovinaživá do dnes 16 Informační kampaň Prezentace činností k 20výročízaložení svazkuobcl 18 Finančnípřlspěvekpro ZZS krajevvsočina - středisko Třebíč prava příjezdové komunikace ke skládce Celkem lfiljal:(c~oýárií~r:ků12011f2 ;:p ď]1 20 Splátky úvěrů Zůstatek roku HC Celkem te~kajjitulaéellijjkůi20i1f2 -:;ď~ Příjmy roku Výdaje roku Rozdíl Financování roku Rekapitulace roku Rozdíl

6 STŘEDNĚDBÝ RZPČTVÝ VÝHLED PR RKY l;i~ ~ť:) t : ) E!říjn;iy;~í;&;; it ~c:::;;~ c 1 Nájemné za skládku TK 2 Nájemné za třídírnu kornunál: odpadů 3 Nájemné za síť sběrných dvorů 4 Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn 5 Nájernné za provoz bioplynové stanice 6 Nájemné za provozdotřiďování komunálních odpadů 7 Clenské příspěvky 8 Vratka DPH - ostatní 9 Prodej úspor emisí skleníkových plynů 10 Bankovní úvěr + podpora ze SFZP 11 statní příjmy ~C ~eelkein ýda]e : ; r~c:i } 1- ~ -- I - Cělkem ~ Celkenf Rekapitulace 15 i{ ~?í - ; [ ~ 7 :::;~ ~: -c Financování Rekapitulace l ; RozdíF ~:;~~ ;wyi!li~ :Pl jl I - I; e r~ ~457;800 c ) ~;: _ ; ~ r~81? QQ ; ; ~ ~27 7(80(f p Y ~~ t - 2~l ~ 1 ~ # «7i:2;{Jil:51~ 1060 ono T800 y - k vf! ~~~:? ~:2f~i4\ ~ _c ~ i ~0000 ~ Příjmy Výdaje : 1 RozdJl o ~ Q m131 i < Fináiťcvárií :26 Splátky úvěrů 27 Zůstatek roku Jli2\h1i2f Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně Platba DPH Technické ekonomické účetnídaňové a právní služby Vlastní náklady statní výdaje (údržba opravy apod) Projektové práce + IC dpadové centrum Petrůvky Projekt CP - Dotřiďování komunálních odpadů - realizace Projekt CP - Bioplynová stanice - realizace Uroky z úvěrů + poplatky ~ SFZP Banky Výstava Borovina živá do dnes Informační kampaň Prezentace činností k 20 výročí založení svazku obcí Finanční příspěvek pro ZZS kraje vysočina - středisko Třebíč prava příjezdové komunikaci ke skládce ~ ~;i; e>< ~ :; c-723\ : = )2 :1116; :~ti ~ 3~839;1600r ; 3~2~800; ~

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Příjmy: Název: MIKROREGION TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí, IČ: 70939641, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1 Závěrečný účet za rok 2014 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - členské

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 Návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Řícmanice návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 Název:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1

Výroční zpráva 2008. Výroční zpráva 2008 / 1 Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 / 1 2 / Výroční zpráva 2008 Obsah 1. Ůvodní slovo předsedkyně představenstva 5 2. Významné události roku 7 3. Základní údaje o společnosti 9 4. Statutární orgány

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více