Závěrečný účet za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2014 Název: MIKROREGION PERNŠTEJN Sídlo: Nedvědice 42 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů IČ: Datum založení: Počet členů DSO: 8 obcí zakládajících a to: Černvír, Doubravník, Drahonín, Nedvědice, Olší, Sejřek, Skorotice, Ujčov od přistoupena obec Býšovec od vstup obce Pernštejnské Jestřabí Rozvahový den: Zpracování agendy: veškerá agenda DSO je počítačově zpracována programem GORDIC Stav běžného účtu: Běžný účet GEM , , Běžný účet ČNB , ,97 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Viz. Příloha Mikroregion Pernštejn nevede žádnou hospodářskou činnost. Veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Hospodaření obce Mikroregion Pernštejn v roce 2014 vykázal záporný hospodářský výsledek ve výši ,32,-Kč - tento hodpodářský výsledek byl vyrovnán stavem na běžném účtu. Rozpočtové hospodaření Mikroregion Pernštejn hospodařil dle rozpočtu schváleného dne Bylo schváleno 5 rozpočtových opatření. Účelové fondy DSO nemá zřízeny účelové fondy.

2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně DSO získal v roce 2014 následující dotace: ÚZ Účel Pol. Přijato Čerpání Poznámka JmK 214 Mzdy pracovníků TIC , ,- -- Úvěry, půjčky, zástavy: Mikroregion Pernštejn nemá k žádné úvěry, půjčky ani zástavy. Majtek DSO Inventarizace majetku DSO byla provedena k Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním (dokladovým) a fyzickým (skutečným) stavem. Číslo účtu Stav k Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč Program Gordic 9.163,- Licence na převzaté rozhlasové a tel. vysílání ,- Licence k provozování programu Infokanál ,- 022 Investiční majetek ,00 Kč Komunální mulčovač ,- Informační kiosky ,- Pamětní deska ,- 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč Vybavení TIC ,- Stojany na letáky ,- Plechové tabule ,- Pasivní informační kiosky ,- Notebook Lenovo ,- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (rozestavění chodníku Červnír x Nedvědice, prozatím připravena proj. dokumentace) Svazek nezřídil ani nezaložil jinou právnickou osobu ,00 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní, oddělení přezkumu obcí dne 17. března Výsledek přezkoumání hospodaření je uveden ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu 2014.

3 Součástí závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn je: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN 2-12 M) Rozvaha bilance Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní uzávěrky Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Použité zkratky: MRP MIKROREGION PERNŠTEJN JmK JIHOMORAVSKÝ KRAJ MMR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DSO DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ Celé znění závěrečného účtu Mikroregionu Pernštejn je k nahlédnutí v Turistickém informačním centru v Nedvědici. V Nedvědici dne Zpracoval: Lenka Blahová Ing. Pavel V e j r o s t a předseda svazku Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanované dnem vyvěšení, případně ústně na zasedání valné hromady. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Úřední deska obce Elektronická deska obce Obec/ městys... Razítko, podpis

4 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Běžný účet Příjmy: Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost 4121 Příspěvky člneských obcí , , , UZ 214 Neinvestiční dotace od JmK , , Investiční příspěvky od obcí , Provize - prodej na kom. sml ,- Ostatní služby , ,- 455,- Využívání licence KTv ,- Celkem , ORJ 6 CA Mikroregion Pernštejn 2.000, , , ORJ 7 Ostatní služby (vyhotovení vizitek, plakátů..) 1.000, ORJ 8 Kopírování 2.000, , , ORJ 9 Laminování, kroužková vazba, sken, fax 1.000,- 900,- 856, ORJ 33 Účetnictví pro obec Ujčov , , , ORJ 55 Vyžínání mulčovačem , , , ORJ 1,2,3, Zboží na komis. smlouvy 9.000, ORJ 5 Prodané vlastní zboží , , , Dar , , UZ , 5021, ,5038 Výdaje: 2141 Úroky banky 700,- 200,- 244,03,- 7,88, , , ,91,- Mzdové náklady, hrazené z dotace JMK , ,- Mzdové náklady, odvody ZP, SZ, zák. Pojištění úrazu , , , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje , , , Nákup materiálu , , , Studená voda (součást pronájmu prostor) 800,- 797,35, Plyn (součást pronájmu prostor) 1.500, ,02, El. energie (součást pronájmu prostor) 1.200, ,25, Poštovní služby 500, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000, , ,-

5 5163 Pojištění majetku 2.000, , , Nájemné 6.000, , , Školení, vzdělávání 1.600, , Ostatní služby , , ,75, Opravy a udržování 5.200, , Cestovné 400, Pohoštění 3.400, , Dillia autorská práva 100,- 100,- 51,10, Věcný dar 3.900, , Členství A.T.I.C., dar mysl. sdružení 4.000, , , Platby daní a poplatků obcím, krajům 100,- 30, Stavba chodníku Černvír x Nedvědice (dotace JMK) , Poplatky banky 1.900, , , Poplatky banky ČNB 100,- 100,- 121,60, Daň z úroku 29,16,- Výdaje celkem: , , ,23, Financování , ,- Výdaje celkem: , , ,23,- Příjmy celkem : , , ,91,-

6

7

8

9

10

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014

Mikroregion Porta Bohemica Závěrečný účet za rok 2014 Mikroregion Porta Bohemica Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Název Adresa IČ Právní forma Mikroregion Porta Bohemica Kamýk 41201 Kamýk 70582688 Svazek obcí Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Obec Horní Dunajovice, Horní Dunajovice čp. 102, 671 34 Horní Dunajovice IČO 00292818 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012

Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 Závěrečný účet obce Střítež za rok 2012 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 11 Údaje o plnění příjmů

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2013

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2013 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2013 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Úřední deska městyse Nedvědice Vyvěšeno: 22.04.2014 Sejmuto: 22.04.2014 Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Stavy

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010

Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2010. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2010 1 1. Obsah 2. Úvod 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů 4. Tvorba a použití účelových fondů 5. Hospodaření zřízených a založených právnických

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více