LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU"

Transkript

1 LENINGRADSKÁ OBLAST INVESTICE, BUSINESS, PARTNERSTVÍ PROFIL REGIONU

2 Vážení přátelé! V oblasti ekonomiky a sociální sféry je Leningradská oblast jedním z nejvíce rozvinutých subjektů Ruské Federace. Náš region se nachází na křižovatce námořních, železničních, říčních, automobilových, leteckých cest a potrubních systémů. Má společnou hranici se zeměmi EU Finskem a Estonskem. Příznivá kombinace konkurenčních výhod dělá naší oblast atraktivní a přitažlivou pro investory. Je u nás vybudováno mnoho podniků velkých mezinárodních firem. Připomenu jen ty největší Ford, Caterpillar Tosno, International paper, Rockwool, Kraft Foods International, Nokia Tyrše. Desítky nových investičních nabídek od velkých tuzemských a zahraničních společností se momentálně nachází ve stadiu vyjednávání a přípravy dokumentace. Oblast připravuje další výrobní plochy a nabízí je potencionálním investorům pro výstavbu nových závodů a továren a jsme připraveni poskytnout podnikatelům jakoukoliv potřebnou pomoc. Úspěšná investiční činnost napomáhá růstu životní úrovně a zlepšení kvality života obyvatelstva. Roste průměrná měsíční mzda a peněžní příjmy obyvatel. Zlepšila se i situace ve struktuře spotřebitelských výdajů obyvatelstva. Při celkovém růstu obratu zboží se snížily výdaje na produkty první potřeby. Zároveň lidé více utrácejí za zboží dlouhodobého využívání. Důležitým ukazatelem dynamického rozvoje regionu je stále se zvyšující objem HDP. Od roku 2000 do roku 2007 se jeho objem zvýšil více než 2,3x a v roce 2007 tak činil 293,1 mld. rublů. Značného růstu HDP bylo dosaženo díky ukončení výstavby a uvedení do provozu nových moderních vysoce technologických výrobních závodů. Zboží vyráběné v oblasti je známo nejen v Rusku, ale i v zahraničí. Dovolte mi pozvat do Leningradské oblasti zástupce jak tuzemských, tak i zahraničních podnikatelských subjektů. Vítáme nové návrhy a ideje. Jsem přesvědčen, že níže uvedené informace budou výborným investičním průvodcem po našem regionu. Valerij Serdjikov Gubernátor Leningradské oblasti 2

3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA DATUM ZALOŽENÍ 1. srpna 1927, současné hranice od listopadu 1944 GEOGRAFICKÁ POLOHA Severo-západ Ruska. Státní hranice Ruska s Finskem a Estonskem. Administrativní hranice s 5 subjekty Ruské Federace: Novgorodskou, Pskovskou a Vologodskou oblastí, s Republikou Karelia a městem Sankt-Pěterburg. Leningradská oblast je jedním z 11 subjektů severo-západního Federálního okresu Ruské Federace. ÚZEMÍ km 2. PODNEBÍ Mírně kontinentální, vlhké. Průměrná teplota: leden 8,2 0 C, červenec C. OBYVATELSTVO 1,63 mil. obyvatel, z čehož: 66% ve městech 34% na venkově Práceschopné obyvatelstvo 47%. ADMINISTRATIVNÍ DĚLENÍ Oblast je samostatným subjektem Ruské Federace a zahrnuje 17 municipálních rajónů, do kterých spadá 62 měst, 142 obcí a 1 městský okres. TRANSPORTNÍ INFRASTRUKTURA Pohraniční poloha: na severozápadu hraničí s Finskem a Estonskem, členy EU. Výhodná námořní poloha a mořské přístavy (Primorsk, Výborg, Vysock, Ust-Luga) napomáhají rozvoji zahraničního obchodu. Geografická poloha Leningradské oblasti, rozvinutá síť námořních, železničních, říčních, automobilových, leteckých tras a potrubních systémů vytvářejí příznivé podmínky pro další rozvoj oblasti jako velkého dopravního a tranzitního centra zajišťujícího spojení mezi evropskou částí Ruska a zeměmi severní, západní a jižní Evropy a Asie. 3

4 PŘÍRODNÍ ZDROJE Leningradská oblast je bohatá na přírodní zdroje. Na jejím území se nacházejí velké zásoby nerostných surovin: bauxitu, jílu, fosforitu, břidlice, žuly, vápence a písku. V oblasti je prováděna těžba na 80 nalezištích. Byly zde nalezeny i nové suroviny: magnetitové rudy stříbro-cínové a uranové mineralizace, barevné a ozdobné kameny, přírodní plyn, živice. Značný podíl bažin (13,5% z celkového území) poukazuje na přítomnost průmyslových ložisek rašeliny, která je využívána jak v topném, tak i v zemědělském hospodářství. Díky bohaté zásobě lesních zdrojů je region v exportu a zpracování dřeva jednou z vedoucích oblastí severozápadu Ruska. Celková plocha území, patřících majitelům lesa, činí v Leningradské oblasti 6 092,1 tisíc ha. Roční objem vytěženého dřeva v oblasti dosahuje hodnoty 12,6 mil. m 3. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE Leningradská oblast je vysoce rozvinutým průmyslovým regionem, v němž jsou zastoupeny všechny druhy výroby a dopravy. V současné době se ekonomika oblasti intenzivně rozvíjí, což je podmíněno stabilním růstem objemu průmyslové výroby, dopravních služeb a spojů, aktivní investiční činností a zahraničním obchodem. Základním ukazatelem úspěšného rozvoje regionu je stále se zvyšující objem regionálního HDP. Od roku 2000 do roku 2007 se jeho objem ve srovnatelných cenách zvýšil 2,3x a v roce 2007 tak činil 293,1 mld. rublů. Tomu napomohlo především vytvoření příznivých investičních podmínek, aktivní výstavba nových podniků včetně podniků s účastí zahraničního kapitálu a rozvoj dopravní infrastruktury. Jestliže v roce 2000 činil regionální HDP 33,3 tisíc rublů na 1 obyvatele, tak v roce 2007 to už bylo kolem 180 tisíc rublů. 4

5 Ekonomiku Leningradské oblasti tvoří především průmyslová výroba a doprava. Objem průmyslové výroby se v letech zvýšil 2,7x a v roce 2007 tak činil 292,4 mld. rublů. Stabilnímu rozvoji průmyslu napomohla vysoká modernizace výroby a rozšíření sortimentu vyráběných produktů. Velký význam má i podpora projektů na další rozšíření průmyslové výroby ze strany administrace oblasti a také otevření společných podniků na výrobu zboží dováženého ze zahraničí nebo z jiných regionů Ruska. Zvlášť dynamicky se rozvíjí výroba dopravních prostředků a zařízení a také chemická a gumárenská výroba. Dopravní celek Leningradské oblasti je důležitým článkem nejen celostátního, ale i světového dopravního systému. V letech se celkový objem služeb, uskutečněných dopravními firmami, zvýšil 17x a v roce 2007 v porovnání s rokem 2006 představoval nárůst 10,6%. Objem odbaveného nákladu v oblasti Finského zálivu se v letech zvýšil 33x, v r narůst činil 16,6%. V oblasti se rozvíjí trh logistických služeb za účelem optimalizace dopravního toku zboží. Na území oblasti byly v Lomonosovském rajónu otevřeny dva skladové areály firmy Astros Logistic Centr, a.s. (o rozloze 11,1 tisíc m 2 a 13 tisíc m 2 ) a ve Vsevolžském rajónu byl zahájen provoz 1. etapy multifunkčního logistického centra fy MLP-KAD, s.r.o. Důležitou součástí ekonomiky Leningradské oblasti je zemědělství. Za posledních 8 let vzrostl objem zemědělské výroby 1,2x a podle výsledků z r vzrostl o 4,2% v porovnání s rokem Leningradská oblast je v Ruské Federaci na vedoucí pozici v chovu jatečního dobytka a drůbeže. V letech se průměr nadojeného mléka na 1 krávu zvýšil 1,3x (6476 kg). Vytvoření příznivých investičních podmínek zajišťuje stabilní získávání ruských a zahraničních investic pro rozvoj ekonomiky a sociální sféry oblasti. 5

6 V letech vzrostl objem investic do základního kapitálu 2,4x a v roce 2007 tak činil 128 mld. rublů, což je o 5,7 mld. rublů více než v roce Objem zahraničních investic se v období let zvýšil 3,5x, v r pak 1,8x. Ročně roste i objem bytové výstavby: ten byl v r v porovnání s úrovní z roku ,2x větší. Celkem za období let bylo zkolaudováno 4,2 mil. m 2 celkové plochy bytů, z čehož 844 tisíc m 2 v r. 2007, což představuje 25,7% nárůst v porovnání s r Region je aktivní i v zahraničním obchodě. Ročně se zvyšuje obrat zahraničního obchodu, čímž se vytváří pozitivní saldo obchodní bilance. V letech se obrat v zahraničním obchodě zvýšil 7,9x. V posledních letech jsme svědky stabilního rozvoje na trhu práce. V r se v porovnání s r počet zaměstnanců zvýšil o 0,3% a činil tak 550,5 tisíc. V roce 2007 bylo v nových továrnách vytvořeno 1,5 tisíc pracovních míst. Úroveň registrované nezaměstnanosti v oblasti je jedna z nejnižších v Rusku a představuje 0,7% ekonomicky aktivních obyvatel (v r to bylo 12,3%). V průběhu posledních let úroveň nezaměstnanosti zůstává dvojnásobně nižší, než je průměr Ruska. Postupný rozvoj ekonomiky Leningradské oblasti vedl k nárůstu blahobytu obyvatel. V oblasti je zachovávána tendence vyššího nárůstu peněžních příjmů obyvatel, než je nárůst inflace, díky čemuž rostou i reálné peněžní příjmy: za období let se tak zvýšily 3,1x, v r pak o 17,8%. Jako důsledek tohoto jevu vzrostl 6

7 objem maloobchodu za posledních 8 let 3x, v r o 21,2% v porovnání s r PRŮMYSLOVÝ POTENCIÁL Průmysl je základem ekonomiky Leningradské oblasti a hlavním zdrojem rozpočtu oblasti. Podíl průmyslových podniků ve finančním rozpočtu oblasti tvoří 60%. Průmysl tvoří z 1/3 regionální HDP a je v něm zaměstnána 1/5 práceschopného obyvatelstva. Vysoká kvalita vyráběného zboží se potvrzuje stabilní poptávkou nejen na tuzemském, ale i na zahraničním trhu. Leningradská oblast vyváží ropné produkty, dřevo, organické i neorganické chemické produkty, hnojiva, lodě, stroje, tabák, buničinu, papír, karton a jiné druhy zboží. Úspěšnému vývoji ekonomiky napomáhá přítomnost vlastních surovin, kvalifikovaná pracovní síla a silný průmyslový a technologický potenciál. 7

8 Většinový podíl ve výrobě průmyslového zboží tvoří zpracovatelský průmysl, ve kterém je zaměstnáno pracovníků: Druhy výroby Hlavní podniky Základní druhy vyráběných produktů Výroba koksu a ropných Kirišiněftěorgsintez, s.r.o. Benzín pro automobily produktů Závod Slancy, a.s. Palivo pro naftové motory Topný olej Chemická výroba Chenkel-Era, a.s. Metacím, a.s. Fosforit, s.r.o. Prací prostředky Minerální hnojiva Barvy, benzen, síra Výroba dopravních prostředků Ford Motor copany, a.s. Osobní automobily a zařízení Vyborgské loděnice, a.s. TSZ Titran-Express, a.s. Lodě Komponenty železničních lokomotiv, vagónů a vozových souprav Výroba strojů a zařízení Caterpilar Tosno, s.r.o. Závod Burěvěstnik, a.s. Závod Pirs, a.s. Chelkama Forste Viipuri, s.r.o. Priborostroitel, a.s. Stroje a zařízení pro těžbu nerostných surovin a stavebnictví Armatura pro potrubní systémy Průmyslové chladicí zařízení, lisovací zařízení Výroba jiných nemetalických minerálních produktů Nefrit-Keramika, a.s. Kvarc, a.s. Kontakt, a.s. Lenstrojkeramika, a.s. Keramické desky a dlaždice Cihly Cement Výrobky z betonu 8

9 Papírenská a kartonážní výroba Výroba potravin včetně nápojů a tabáku Textilní a oděvní výroba Pikalevskij cement, a.s. Cesla, a.s. Keramzit,a.s. Rockwool-Sever, s.r.o. Světogosrsk, a.s. Vyborgská buničina, a.s. Cjaskij CBK, a.s. Sank-Pěterburgskij kartonážní a polygrafický kombinát, a,s, Kappa Sankt-Pěterburg, a.s. ACA Packaging, a.s. Masny Mlékárny Závody na výrobu krmiv Něvskije porogi, s.r.o. Veda, a.s. Philip Morris Izhora Uzor, a.s. Komaco, s.r.o. Fanema, a.s. Lužský trikotaž, a.s. Volchovčanka, a.s. Beton Suché betonové směsi Izolační materiály Buničina Papír Karton Vlnitá lepenka Ostatní produkty z papíru Maso Mléčné výrobky Pekárenské výrobky Cukrářské výrobky Konzervy Čaj Cigarety Bavlněné tkaniny Netkané látky podobné tkaninám Výrobky z úpletu Výroba oděvů Výroba pracovních oděvů ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Leningradská oblast je jedním z dynamicky se rozvíjejících subjektů Ruské Federace, jež je plně soběstačný, co se týče zabezpečení obyvatelstva zemědělskou produkcí. U některých druhů zemědělské výroby produkce několikrát převyšuje poptávku obyvatelstva (vejce, brambory). Leningradská oblast se nachází na severozápadu Ruska, v tzv. zóně riskantního zemědělství. Přírodní podmínky této zóny nejsou 9

10 příznivé pro rostlinnou výrobu. Možná proto zemědělství oblasti při více oborové specializaci se orientuje především na rozvoj mléčné živočišné výroby a drůbežářství. Na rozdíl od jiných regionů Ruska můžeme najít v Leningradské oblasti převážně velkokapacitní zemědělské subjekty, ve kterých se z celkového objemu výroby produkuje přes 90% mléka a 95% masa. Zbytek výroby tvoří produkce soukromých zemědělců. V oblasti probíhá aktivní obnova technického zařízení. Jen za poslední 2 roky bylo na úvěrech pro zemědělství získáno 13 mld. rublů, z čehož 8,5 mld. rublů připadlo na investice do modernizace a rekonstrukce výroby. Dosažené výsledky vedou ke zvýšení úrovně života na venkově. Zároveň se velká pozornost věnuje sociálním otázkám venkova: otevírají se nové školy a lékařské ambulance, budují se nová kulturní střediska, opravují se staré a staví se nové cesty, provádí se plynofikace. V rámci regionálního programu Sociální rozvoj venkova do roku 2012 se oblast věnuje bytové výstavbě na venkově. Zemědělský a rybářský celek oblasti tvoří 260 zemědělských a 145 rybářských subjektů, 137 podniků potravinářského a zpracovatelského průmyslu, 6 závodů na výrobu krmiv, 5905 soukromých farem, soukromých zemědělců, sadařů a zahrádkářů. Celková plocha využívána zemědělci činí 645,7 tisíc ha, z toho 62% tvoří orná půda a 34% louky a pastviny. Využívání progresivních technologických postupů a moderní techniky zajišťuje rentabilní produkci obilí, brambor a zeleniny. V roce 2007 bylo z 1 ha zemědělské půdy sklizeno 18 metrických centů brambor a 463 metrických centů zeleniny. Sklizeň obilovin dosáhla hodnoty 29,5 metrických centů/ha. A to vše i přes skutečnost, že oblast nepatří k pěstitelům obilovin, nýbrž vyrábí jadrné krmivo. Zvýšení kvality těchto krmiv a šlechtitelské práce sehrály rozhodující úlohu v nárůstu živočišné výroby. Na území oblasti funguje 52 chovných stanic, které se zabývají chovem dobytka černostrakatého a ayrshirského plemena. V chovných stanicích se nachází 57% z celkového počtu dobytka v oblasti a denně se zde vyrobí kolem 60% mléka v regionu. V regionu se podařilo vyšlechtit nový leningradský druh černostrakatého plemene a novoladožský druh ayrshirského plemene. Plemenný dobytek je předmětem poptávky nejen ostatních regionů Ruska, ale i blízkého zahraničí. Jen v roce 2007 zemědělci odchovali 4600 kusů mladého plemenného dobytka, z toho 2800 kusů bylo vyvezeno za hranice oblasti. Tato skutečnost umožňuje chovatelům vytvořit svá stáda prakticky jen 10

11 z čistokrevných jedinců, díky čemuž oblast ve výrobě mléka zaujímá první příčky mezi zemědělskými subjekty Severozápadního Federálního okresu. Leningradská oblast vyrobí téměř 30% z celého objemu mléka Severozápadního Federálního okresu. Přitom se v přepočtu na 100 ha vyrábí přes 80 tun mléka, což představuje trojnásobek ukazatelů v ostatních regionech. Vysoký genetický potenciál stáda napomáhá zvýšení produktivity. V r činila dojivost na 1 krávu 6476 kg, což představovalo nejlepší výsledek v Rusku. Pro srovnání, v roce 1990 (tento rok se pokládá za vrchol rozvoje zemědělské výroby v oblasti) dojivost na 1 krávu činila 4090 kg. Asi polovina ze 132 kravínů dosahuje produktivity 6000 kg mléka, přičemž některé z nich překročily hranici 8000 kg. Ale ani to není konečné číslo: u leningradského druhu černostrakatého plemene je reálná možnost nadojit kolem kg ročně. Příliv investic do zemědělství, včetně investic v souladu s prioritním národním projektem, přispěl ke zvýšení objemu produkce hovězího a vepřového masa. V roce 2007 se v porovnání s rokem 2006 produkce vepřového masa zvýšila o 58%, u hovězího nárůst činil 12%. Rybářství, zaměřené na chov pstruhů, vykazuje v posledních letech rychlé tempo rozvoje. Podle údajů z roku 2007 se objem výroby v porovnání s rokem 2006 v této oblasti zvýšil o 47% a činil tak 1490 tun ryb. Celková váha vysazených ryb včetně sádek přesáhla hodnotu 2600 t, což značně převyšuje ukazatele 90. let. Za posledních 5 let vzrostla zemědělská výroba 1,65x a v r dosáhla hodnoty 37,8 mld. rublů. Cílem agrární politiky oblasti je zajistit obyvatelstvo potravinami vysoké kvality v souladu s doporučenými normami, zvýšit konkurenceschopnost zemědělských produktů a vyhledávat nové možnosti na trhu. V tomto směru pracuje i potravinářský zpracovatelský průmysl. Dnes je toto odvětví v ekonomice jedním ze základních a podílí se na oblastním rozpočtu 15 %. S ohledem na tvrdou konkurenci na potravinářském trhu se prvořadým stává rozvoj mléčné výroby. Masny oblasti si kladou za cíl zlepšit kvalitu, rozšířit sortiment a zvýšit objem výroby. Úspěch mnohých značek u výrobků potravinářského zpracovatelského průmyslu se vysvětluje jednoduše: jejich kvalita je vysoká a především stabilní. Kvalita výrobků zpracovatelských podniků byla několikrát oceněna na ruských i mezinárodních veletrzích. 11

12 Dalším odvětvím potravinářského průmyslu je výroba chleba. Sortiment výrobků leningradských pekařů a cukrářů čítá stovky unikátních druhů pečiva a cukroví, dietní druhy chlebů, výrobky pro děti, diabetiky atd. Také je zaváděna výroba podle starých národních receptů. Cukrářské podniky a firmy vyrábějí cukrovinky nejen pro masového spotřebitele, ale i pro předškoláky ve věku od 3 let, pro děti školního věku a pro spotřebitele se zvláštním stravováním. Leningradská oblast může nabídnout masné, ovocné a zeleninové konzervy. Více než 40 let se podniky Leningradské oblasti zabývají zpracováním plodů a jahod. V současné době se vyrábí kolem t různých džemů a náplní, a to nejen z klasických pro oblast plodů, ale i z exotického ovoce. 40% čaje dováženého do Ruska je baleno ve Vsěvolžském rajónu v závodě Něvskije porogi. Zvyšuje se objem balené kávy vyráběné společností Kraft-Foods. Tyto podniky jsou ve Východní Evropě největšími a technologicky nejlépe vybavenými ve svém oboru. Výsledkem cílevědomé práce v zemědělství je zvýšení příjmů obyvatel venkova a zlepšení jejich životních podmínek. ENERGETIKA A PALIVA Energetika a paliva jsou klíčovými pro další rozvoj Leningradské oblasti a hrají důležitou roli v potřebách Severozápadního regionu. Podíl tohoto odvětví na celkové průmyslové výrobě neustále roste a v současné době činí kolem 25%. Tento celek zahrnuje složitý systém výroby, transportu a rozvodu energie a paliv a skládá se z: - elektrické energie; - paliv; - zásobování průmyslu a obyvatelstva plynem; V posledních letech díky intenzivnímu získávání zahraničních a tuzemských investic můžeme pozorovat stabilní růst průmyslu a zemědělství a jsme taktéž svědky nárůstu spotřeby elektrické energie komunálním sektorem to vše zapříčinilo zvýšení objemu elektrické energie poskytnuté spotřebitelům. V těchto podmínkách má velký význam stabilita a spolehlivost energetického celku oblasti, který se může pochlubit velkým objemem vyráběné elektrické energie, a to kolem 38 mld. kwh ročně. Součástí palivového celku Leningradské oblasti jsou tato následující odvětví: - rafinérské; - - břidlicové; 12

13 - - rašelinové. Rafinerie jsou zastoupeny výrobním podnikem Kirišiněftěorgsintez s.r.o., jedním z největších rafinérských podniků v Rusku. Tento podnik se liší od ostatních vysokým stupněm vytíženosti výrobních kapacit (kolem 90%). Benzín a nafta jsou jeho hlavními výrobními produkty. Břidlicovou výrobou se v Leningradské oblasti zabývá Leningradslanec, a.s. a Závod Slancy, a.s. Hlavní činnost posledního jmenovaného je zpracování technologické hořlavé břidlice pro získání břidlicového oleje (topivo pro kotle) a pro výrobu různých chemických (antikorozní prostředky pro auta, stavební materiály) a petrochemických (ropopolimerní-formaldehydové pryskyřice, syntetická fermež, smalt) výrobků. Kromě toho, tento závod vyrábí také elektrickou a tepelnou energii a provádí kalení koksu. Z hlediska kvality břidlice a spolehlivosti zásob patří Leningradské naleziště hořlavé břidlice na jihozápadu oblasti ke třem nejlepším ve světě. Základními produkty závodů na zpracování rašeliny jsou: slatinná rašelina, rašelina pro potřeby zemědělství, rašelinové nádoby, rašelinové desky, malé skleníky, zemina pro zahrádkáře, přihnojovací směsi, biohumus, stlačená vyživovací zemina atd. Rašelina na vytápění není drahá a je hojně používána jako topivo v malých městských kotelnách. Dodávka plynu do oblasti je zajišťována v rámci Jednotného systému zásobování Ruska plynem, a to firmami LENTRANSGAZ, rozvod plynu Lenoblgaz, a.s. a Gatčinagaz, a.s. Oba podniky dodávají i zkapalněný plyn. Plynofikace se provádí v souladu s plánem synchronizace plynofikace regionů Ruské Federace pro Leningradskou oblast. 13

14 DOPRAVA Dopravní systém Leningradské oblasti je nejdůležitějším článkem ruského i světového dopravního systému. Přes region prochází efektivní z ekonomického hlediska dopravní cesty dovážených a vyvážených nákladů, a to především plynu, ropy a ropných produktů. Přes území oblasti vedou tranzitní cesty kontejnerové přepravy z Jihovýchodní Asie do Evropy a zpět. Výskyt bohatých a různorodých nalezišť nerostných surovin spolu s rozvinutým průmyslem a zemědělstvím umožňuje vytvořit vlastní oblastní dopravní trasy. Rozvoj průmyslu, obchodu a služeb doprovázený růstem příjmů a spotřebitelského potenciálu obyvatel činí Leningradskou oblast strategicky významnou pro Rusko a přitažlivou pro investory. Potrubní doprava Mezi nejrůznějšími druhy dopravy v Leningradské oblasti vede potrubní doprava. Prakticky celý objem dopravy zde uskutečňuje Baltický potrubní systém (BTS). První etapa BTS s kapacitou 12 mil. tun ročně byla uvedena do provozu v prosinci Ke konci roku 2007 činil objem přečerpané ropy 113,6 mil. tun při přepravních výkonech 75,9 mld. tkm. 14

15 Projekt BTS je pro ruskou ekonomiku jedním z nejperspektivnějších. Díky němu vznikly nové trasy v dopravě ropy směřující z Timano-Pečerského regionu, Západní Sibiře, Uralo-Povolžje a také ze zemí SNG. Díky přepravě ropy cestou BTS již není zapotřebí využívat drahých tranzitních služeb v přístavech Lotyšska, Litvy, Estonska a Finska. V současné době je na území oblasti vedena výstavba nového exportního ropovodu pro ropné produkty Kstovo-Jaroslavl-Kiriši-Primorsk, jehož délka bude na území oblasti činit 363 km. Součástí překladiště v Primorsku jsou přístavní budovy a zásobníky o celkovém objemu 720 tisíc m 3. Stavba je rozdělena na 3 etapy s postupným narůstáním kapacity do 24,6 mil. t ročně. Gazprom, a.s. započal realizaci projektu na vybudování Severo-Evropského plynovodu (SEG), který se potáhne přes území oblasti v délce 598 km. Zprovozněním tohoto plynovodu se otevře nová cesta pro dodávky ruského plynu do Evropy. Námořní úsek plynovodu povede přes Baltské moře od města Výborg v zátoce Portovaja k pobřeží Německa do města Greifswald. Plánuje se vybudování 2 souběžných větví plynovodu, celková délka každé dosáhne 1,2 tisíc km. Celkem tímto ropovodem projde 55 mld. m 3 plynu ročně. První větev SEG bude zprovozněna v roce Přístavy Geografická poloha Leningradské oblasti v zóně mezinárodních dopravních koridorů vytváří předpoklady pro proměnu regionu ve velké mezinárodní dopravní centrum. Stavba nových přístavů v Primorsku a Usť-Lugě a rekonstrukce stávajících přístavů ve Vyborgě a Vysocke jsou důležitou etapou v rozvoji dopravního systému regionu. Nejen Administrace regionu, ale i vláda RF věnuje velkou pozornost rozvoji dopravních center na pobřeží Finského zálivu. Přístav Primorsk je velkým specializovaným přístavem a je posledním článkem Baltického potrubního systému (BTS). Od uvedení do provozu v roce 2001 vzrostl objem přepravovaného zboží více než 6x a v roce 2007 tak činil 74,2 mil. tun. V přístavu Vysock provozuje RPK Vysock-Lucoil 11, a.s. překladiště světlých ropných produktů. V r odbavil terminál 12,2 mil.t nákladu, přičemž všechny 3 části tohoto terminálu jsou plně vytíženy. Společnost Luciol plánuje zahájit výstavbu i 4. části, kdy celkový objem přepravovaného zboží vzroste na 16 mil. tun. Nyní je ve výstavbě MTP Usť-Luga první multifunkční překladiště v Rusku, které bude vybaveno nejmodernějšími technologiemi. 15

16 Realizace tohoto projektu pomůže vyřešit otázku nedostatečného počtu tuzemských přístavišť. Tento přístav bude jediný v Baltském moři, který bude schopen odbavit lodě pro dopravu suchého zboží s nosností do t a tankery s nosností do t. Celkový objem odbaveného nákladu v přístavu může v roce 2015 dosáhnout 120,6 mil. t. V roce 2007 bylo v přístavu zpracováno 7 mil. t nákladu, z čehož většina (6,4 mil. t) byla odbavena uhelným terminálem Rosterminálugol, a.s. V roce 2007 bylo v přístavu uvedeno do provozu univerzální překladiště s kapacitou 1,8 mil. t nákladu. Od června do prosince zpracoval tento terminál tun litiny. Zvláštní postavení zaujímá trajektová doprava mezi Usť- Lužským přístavem, Kaliningradem a německými přístavy. Dva terminály (železniční a terminál pro osobní automobily) jsou určeny pro odbavení lodi RO-RO a automobilové trajekty. Projekt v 1.etapě přepokládá ročně odbavit t nákladu. Od července 2007 je v provozu část určená pro osobní automobily. V současné době se provozuje jedna plavba do Baltijska. Ukončení výstavby je plánováno na rok Celkem bude v přístavu zprovozněno 14 terminálů. Ve výsledku se přístav Usť-Luga stane klíčovým článkem v systému mezinárodní dopravy. V současné době odbaví stevedorské firmy v přístavech Leningradské oblasti více než 99 mil. t nákladu, díky realizaci nových projektů bude však v roce 2015 možné zvýšit objem přepravovaného zboží na 250 mil. t ročně. 16

17 Železnice Železniční doprava v oblasti je zastoupena Oktjabrskou železnicí pobočkou Ruské železnice a.s. Délka železničních trati v oblasti činí 2,4 tisíc km, z toho 1,5 tisíc km tvoří tratě elektrické. Hustota železniční sítě je 32 km na 1000 km 2. V roce 2007 podniky a firmy Leningradské oblasti přepravily po železnici 42,4 mil. t zboží, což představuje 38% z celkového objemu nákladu přepraveného Oktjabrskou železnicí. Většinu nákladu tvořily stavebniny 16,6 mil. t, ropa a ropné produkty 16,2 mil. t, dřevo 3,2 mil. t a cement 1,9 mil. t. Vodní doprava Délka vnitřních vodních cest v oblasti činí kolem 2000 km. Největšími přístavy jsou Leningradský a Podporožský. Přes oblast vede Volžsko-Baltský kanál spojující vodní cesty Ruska se Sankt- Petěrburgem a přístavy Baltského moře. Během plavební sezony 2007 bylo přepraveno 10,8 mil. t nákladu při celkových přepravních výkonech 1207,5 mil. tkm. 0,8 mil. cestujících využilo tento druh dopravy. Osobní přepravu provozuje Pasažirskij port, a.s. a trajektovou přepravu Podporožskij DRSU. V roce 2007 Volžsko-Baltský kanál využilo v obou směrech 8540 lodí, bylo přepraveno 8,1 t nákladu a cestujících. Převáží se ropa a ropné produkty, černé kovy, dřevo a minerální hnojiva. Automobilová doprava Délka cest se zpevněným povrchem představuje ,4 km, z čehož 1298,4 km tvoří tzv. cesty federální. Nejdůležitějšími z nich jsou silnice Rusko, Skandinávie a trasa Sankt-Petěrburg Pskov, které spojují Leningradskou oblast s jinými regiony Ruska i s Evropou. V r bylo nákladní dopravou odbaveno 4,8 mil. t nákladu a převezeno 85,2 mil. cestujících. V průběhu posledních 6 let se neustále zlepšuje práce dopravních podniků a firem: objem nabízených služeb vzrostl 11x a v roce 2007 tak činil 63,5 mld. rublů. Střední a velké dopravní společnosti zvýšily objem přepravovaného zboží 9,6x, což představovalo 129,2 mil. t. V porovnání s r vzrostl v roce 2007 celkový objem služeb dopravních subjektů o 10,6% a dosáhl hodnoty mil. rublů. Nárůst o 8,6% zaznamenal také celkový objem přepravovaného zboží, čímž vzrostl na 129,2 mil. t. 17

18 Rozvoj a zdokonalování dopravního systému má komplexní charakter a nezahrnuje jen nové komunikace a objekty dopravní infrastruktury. Důležitou úlohu hraje i daňová a tarifní regulace, vytvoření informačně-logistických systémů a využití moderních dopravních prostředků splňujících mezinárodní technické a ekologické standardy. Zvýšení konkurenceschopnosti subjektů dopravní infrastruktury a tuzemských dopravců je jedním z nejdůležitějších úkolů regionální ekonomiky. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH Leningradská oblast, jejíž území je srovnatelné s některými státy Evropy, se rozprostírá na území od Finského zálivu do Oněžského jezera a představuje unikátní spojení krásné krajiny a kulturněhistorického prostředí. Krajina Leningradské oblasti je mimořádně rozsáhlá a rozmanitá. Osobitá umělecká tvorba, historické události a jednotlivá období se přestavují v různých památkách a tradicích. Díky tomu, že oblast v současných hranicích začala existovat mnohem poději, než ostatní regiony Severozápadu Ruska, vytvořila se zde symbióza rozdílných kultur: vedle sebe zde sousedí památky oloněcko-karelského, novgorodskopskovského a skandinávsko-finského původu. V současné době se na území Leningradské oblasti nachází více než 4700 památek, které uchovaly prakticky všechny etapy kulturního dědictví. Jedná se o archeologické památky vymezené časovým obdobím od mezolitu do pozdního středověku, kultovní a vojenské obranné objekty z století, kolem 200 unikátních dřevěných staveb z století nebo nádherné zahrady a parky století. To všechno spolu s mistrovskými díly zahradního umění, technickými památkami století a památkami z dob Vlastenecké války tvoří hmatatelný odkaz naší minulosti a je symbolem duchovní síly předchozích generací. 18

19 Kulturně-historické dědictví a architektonické památky jsou nejen součástí krajiny a předmětem naší hrdosti, ale i aktivními články kulturního procesu. Zde je třeba připomenout: - starověké hlavní město Ruska archeologicko-historický skanzen Staraja Ladoga ; - soubor Ivanogorodské pevnosti na Děvičí hoře z 15. století; - památník ruské obranné architektury v Koporje, Šlisseľburgu, Priozerske a jiných městech; - památky ruské dřevěné architektury, mezi které patří Georgievský kostel v Podporožské oblasti vybudován v 15. století; - zahrady a parky v Gatčině a především Prioratský palác postavený v 18. století z tzv. zemlebitu ; - parkový celek Monrepo ve Vyborgském rajónu; - pevnost Výborg jediná památka zámecké architektury v Rusku. Výše uvedené památky jsou unikátní a mají světový význam. Zvláštní místo zaujímají kláštery a pevnosti, z nichž většina byla součástí obranného systému Ruska: Koporje, Korela, Orěšek, Výborg a památky dřevěného stavitelství Prisvirje. Zahrady a parky jsou opravdové perly historie a kultury ruského severu. V oblasti jsou příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a cest za poznáním ruské státnosti, klášterů a chrámů nebo známých starých usedlostí. Leningradská oblast je obdarována nádhernou přírodou. Řeky, záhadné ostrovy v moři a klášterní ostrovy na jezerech lákají zvědavé cestovatele. Říční lodě brázdí řeky Svir, Volchov, Sjas a jiné. Více než 66% území oblasti zaujímají listnaté a jehličnaté lesy, které si v neobývaných východních oblastech zachovaly své panenství. Vzácnou přírodu oblasti chrání 12 organizací s různým stupněm ochrany. Sablinská jeskyně a vodopády řeky Tosna, duny a nádherný morénový val velké množství zajímavostí je lákadlem pro jednotlivé turisty i organizovaný cestovní ruch. V roce 2006 navštívilo Leningradskou oblast 1,7 mil. lidí. V cestovním ruchu je zaměstnáno lidí ze 130 firem a 410 ubytovacích zařízení. Vláda oblasti chce využít architekturní skvosty města Gatčina, památky staré Ladogi, velkolepou krásu 19

20 severských lesů, léčivé ovzduší, mohutný dech v Evropě největšího sladkovodního Ladožského jezera a změnit toto území v ráj pro turisty a velkou rekreační oblast jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky z jiných regionů Ruska i ze zahraničí. Dnes lze v oblasti nalézt jak folklórně-naučné stezky, tak i stezky sportovní turistiky, včetně té extremní. V oblasti je také budována infrastruktura: místní lyžařská střediska začala konkurovat dávno známým střediskům ve Finsku a hotely postavené v oblíbených lokalitách odpovídají všem evropským standardům. O výhodách rekreace v Leningradské oblasti je známo nejen v Rusku, ale i v zahraničí: jen v roce 2007 se oblast zúčastnila 8 veletrhů, z nichž 5 proběhlo v zahraničí. Oblast se orientuje na rozvoj tradičních a vytváření nových rekreačních míst, na budování sítě selských domů (obdoba v Evropě oblíbené rekreace ve stylu country) a na rozvoj sportovních rekreačních center. Tuhá zima na severozápadu Ruska a rozmanitý terén Karelské úžiny umožňuje se intenzivně zaměřit na rozvoj zimních rekreačních středisek. Podle názoru expertů se počet takovýchto středisek může zvýšit až 1,5x. Dnes v oblasti funguje 9 lyžařských středisek. Lze říci, že úroveň služeb je zde mnohem lepší než v ostatních regionech Ruska. Mnoho rekreačních možností nabízí i Vsevolžský rajón, odkud je blízko do města a kde jsou k dispozici běžecké tratě Kavgolovských kopců a velké množství domků k pronájmu. V této oblasti se nachází lázně, dětské ozdravné tábory a mnoho dalších míst pro krátkodobou rekreaci. Vyborgský a Priozerský rajón nabízí odpočinek v přírodě. Právě zde lze volný čas trávit klasickým způsobem rybolovem, honem nebo posezením u ohně. Rekreační místa mají mnohdy názvy, které hovoří samy za sebe: Jahodní, Okounova, Dobrý los, Hlídací kráva atd. Vláda aktivně spolupracuje s podnikatelskými subjekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu a zajišťuje sem příliv investic. Na své investory stále čeká projekt turistického centra na území bývalé usedlosti obchodníka Jeliseeva v obci Bělohorka v Gatčinském rajónu, historické a kulturní centrum Petrové loděnice v Lodějnopolském rajónu nebo vybudování hlediště pro diváky vodních sportů na 20

21 Losevských jezech. Vedení muzea v bývalé usedlosti Prijutino ve Vsevolžském rajónu zve návštěvníky k ubytování v usedlosti Oleniných a zúčastnění se prací pro obnovu krajiny této kulturní památky z 19. století. Jinou důležitou oblastí sociální a kulturní činnosti v Leningradské oblasti je muzejnictví. Působí zde 30 státních a 20 městských muzeí, která odvádí obrovský kus práce ve vzdělávání různých věkových skupin obyvatelstva, a to tvorbou stálých i dočasných expozic, vybudováním nových turistických stezek, vydáváním různých tiskopisů a společnými projekty s muzei z ostatních regionů Ruska a také Norska, Finska, Švédska a Belgie. Kulturní instituce památkářské objekty, knihovny, muzea, dětské školy umění, kulturní domy, divadla, galerie vystupují také jako sociální instituce, které mají chránit národní kulturní památky a zajišťovat spojení a vazbu mezi generacemi a chránit samotnou podstatu státnosti uvědomělost lidí a jejich schopnost cítit se jako jednotná společnost sjednocená historickým územím a osudem. Na druhou stranu zkušenosti získané při práci s lidmi různého věku a profese, bezprostřední blízkost k nim a jejich starostem umožňuje kulturním organizacím uspokojovat potřeby různých vrstev obyvatelstva v oblasti získávání informací, sebevzdělávání a seberealizace prostřednictvím tvorby. Jen ve více než 400 různých uměleckých spolcích a organizacích je angažováno přes dospělých a dětí. Důležitá pozice v oblasti kultury náleží uměleckým vysokým a středním školám a knihovnám. V současné době se v oblasti vytvořila síť dětských hudebních, výtvarných a uměleckých škol pravidelně rozmístěných po oblasti. Právě v těchto školách působí téměř 3000 talentovaných pedagogů. Zvláštní místo patří 464 knihovnám. Oblast disponuje 2 velkými knihovnickými centry Oblastní universální knihovnou (v jejím fondu je knih) a Oblastní dětskou knihovnou. Leningradská oblast v dnešní době nevykazuje špatné výsledky v ekonomickém rozvoji ani při řešení sociálních problémů, což je zásluhou všech obyvatel oblasti nevyjímaje pracovníky kultury. 21

22 ZAHRANIČNÍ OBCHOD Efektivní politika Vlády Leningradské oblasti v zahraničním obchodě přináší své výsledky. Od r pokračuje nárůst obratu zahraničního obchodu. V porovnání s r se obrat zvýšil o 29%, a tak v r činil 14,0 mld. USD. Export se zvýšil o 21,9%, import - o 39%. Podíl exportu činil 56% obratu v zahraničním obchodě, podíl importu pak 44%. Výsledky z roku 2007 poukazují na kladnou bilanci salda zahraničního obchodu, které dosáhla hodnoty 1,8 mld. USD. V Severozápadním federálním okresu byla Leningradská oblast v objemu exportu na 2. místě (22,7% z celkového objemu exportu tohoto federálního okresu) a na 3. místě v objemu importu (17,3% z celkového objemu importu tohoto federálního okresu). 22

23 23

24 V r dodávky exportu představovaly 8329,7 mil. USD. Export do zemí SNG vzrostl o 15%, do zahraničí - o 22%. Hodnota exportovaného zboží do zahraničí tak převyšuje 33krát hodnotu zboží, vyvezeného do zemí SNG. Jako dříve, tak i v r ve struktuře exportu vede export minerálních produktů, a to převážně ropy a ropných produktů. Podíl této skupiny zboží činí 80,4% z celkového objemu exportu Leningradské oblasti. Dále následují dřevo a produkty chemického průmyslu. V r činil import 6521,8 mil. USD. Objem importu ze zahraničí (6474,6 mil. USD) se zvýšil o 39%, ze stran SNG (47,3 mil. USD) vzrostl 1,9krát. Podle výsledků z r vedoucí pozici ve struktuře importu zastává strojírenství, přičemž podíl tohoto odvětví představuje 61,3% z celkového objemu importu v Leningradské oblasti. Hodnota zboží této skupiny vzrostla 1,5krát. Podíl potravinářských produktů činil 20,3% a jejich hodnota se zvýšila o 24%. Třetí místo obsadily produkty chemického průmyslu. Jejich podíl činil 7,9% celkového objemu importu v Leningradské oblasti a hodnota těchto výrobku narostla o 18%. Zajímavý je i přehled obchodních partnerů Leningradské oblasti - celkem ze 138 zemí. Hlavními z nich jsou Anglie (26,5% z celkového obratu zboží), Švýcarsko (19,4%), Německo (9,5%), Finsko (6,3%) a Holandsko (5,5%). V celkovém obratu mezinárodního obchodu činil podíl zahraničních zemí 98%. V roce 2007 se mezinárodního obchodu zúčastnilo 1076 firem (z toho 474 firem jako vývozci, 778 jako dovozci), přičemž největšími z nich jsou: PO Kirišiněftěorgsintéz s.r.o., Ford Motor company a.s., Philip Morris Igora, a.s., Světogorsk a.s., PG Fosforit, s.r.o., Sunway-group, s.r.o., Nokian Tyres, s.r.o. a Caterpillar Tosno, s.r.o. 24

25 25

26 MEZINÁRODNÍ VZTAHY LENINGRADSKÉ OBLASTI Loňský rok 2007 proběhl ve znamení dalšího rozvoje a upevnění mezinárodních a regionálních vztahů, vytvoření a prezentace image Leningradské oblasti v zahraničí. Značná pozornost se věnuje optimalizaci již stávajících dvoustranných vztahů oblasti s partnerskými regiony. Mechanizmus spolupráce, ukotvený v Dohodách o obchodní, ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci s 19 zahraničními regiony včetně zemí SNG, je využíván v zájmu sociálního a ekonomického rozvoje Leningradské oblasti, v zájmu zvýšení účasti zástupců všech vládních institucí, podniků, organizací a obyvatelstva v procesu mezinárodní integrace. V roce 2007 uplynulo 20 let od navázání přátelských vztahů Leningradské oblasti a kraje Nordland (Norsko). Na počest tohoto výročí se v partnerských regionech uskutečnila řada koncertů, výstav, konferencí pro malé střední podnikatele, seminářů a debat u kulatých stolů věnovaných otázkám rozvoje vzdělání, cestovního ruchu a politiky pro mládež. Zúčastnilo se 7000 různých organizací a spolků Leningradské oblasti a zástupci výkonných a zákonodárných orgánů oblasti, obchodní a hospodářské komory a mezinárodních organizací. Bohaté zkušenosti norských partnerů v oblasti technologií jsou základem společné práce na zvýšení efektivity poskytovaných sociálních služeb, zlepšení stavu cest a zajištění protipožární ochrany v příhraničních regionech oblasti. Důležitou součástí práce partnerských oblastí je zapojení mládeže do mezinárodního společenského života. Díky tomu žáci ZŠ, kteří se stali vítězi vědomostní soutěže o Polsku, navštívili Dolnoslezské vojvodství v Polsku, studenti Lycea z města Otradnoje Kirovského rajónu se byli podívat v Jihomoravském kraji v ČR a mládežnický soubor Leningradského college kultury a umění AlmaMater vystupoval v norském kraji Nordland. Díky těsným kontaktům s německou spolkovou zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko se Leningradská oblast v r poprvé zúčastnila tradičních Baltických her mládeže konajících se v rámci zemí Baltického moře. Debut mladých sportovců Leningradské oblasti byl úspěšný: 4 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile v judo a boxu, 5. místo ve fotbalu a 6. ve volejbalu. V rámci prohloubení integrace na území SNG se upevňuje spolupráce Leningradské oblasti 26

27 s Běloruskem a jeho regiony a úspěšně se realizuje Program spolupráce na období let mezi těmito subjekty. Stávající kontakty a společné projekty zahrnují prakticky veškeré oblastní hospodářství včetně zemědělství, stavebnictví, malého a středního podnikání a kultury. Regulérně probíhají dodávky jalovic do Běloruska, na druhé straně Leningradská oblast nakupuje v Bělorusku zemědělskou techniku a osiva. Jedním z prioritních směrů v oblasti mezinárodní spolupráce je rozvoj strategického partnerství se členskými zeměmi EU. Odborníci Leningradské oblasti se zúčastnili 64 projektů v rámci různých programů EU v oblasti příhraniční spolupráce: Jihovýchodní Finsko Rusko, Estonsko-Lotyšsko- Rusko, Sousedství v regionu Baltického moře. Do r se plánuje společná práce na projektech EU, které budou zaměřeny na rozvoj příhraničních regionů, zlepšení příhraniční infrastruktury, ochranu životního prostředí, podporu občanské společnosti a zajištění efektivních a bezpečných hranic. Důležitým prvkem v partnerství s EU je příhraniční spolupráce Leningradské oblasti s Finskem a Estonskem a taktéž využití možností národních programů spolupráce se členskými zeměmi EU. Díky tomu bylo v roce 2007 na území Leningradské oblasti realizováno více než 50 společných projektů Finska a Leningradské oblasti ve výši 2,4 mil. EUR, 10 společných projektů oblasti se Švédskem, Dánskem a Holandskem v celkové hodnotě 1,5 mil. EUR. Konsolidace finančních zdrojů a prostředků členských zemí EU, Severní investiční banky a Fondu ekologického partnerství Severu umožnila v r pokračovat v projektu Severní iniciativa. Rekonstrukce a modernizace systémů zásobování vodou a odvodňování ve městech Kirovsk, Gatčina, Tichvin a Pikalevo umožnilo zlepšit ekologickou situaci těchto malých měst Leningradské oblasti. S ohledem na vzrůstající politickou aktivitu a ekonomický potenciál Jihovýchodní Asie byla posílena spolupráce Leningradské oblasti s regiony Číny, Japonska a Jižní Koreje. Rok 2007 byl v Rusku vyhlášen rokem Číny, a proto byla zvláštní pozornost věnována kontaktům s čínskou provincií Chepeji. Hlavní událostí se stala návštěva Leningradské oblasti zástupců této provincie, během které byly shrnuty výsledky patnáctileté spolupráce a navrhnuto rozšíření ekonomické spolupráce včetně výstavby třech závodů na výrobu plaveného skla, domácích spotřebičů a polypropylenových trubek pro potřeby bytového a komunálního hospodářství. Stranou nezůstaly ani ostatní spřátelené asijské regiony jako je provincie Čchungčchong-do (Jižní Korea) a prefektura Kokto (Japonsko), jež jsou tradičními partnery v oblasti kultury, zdravotnictví a vzdělávání. 27

28 INVESTICE Investiční politika Leningradské oblasti na základě využití výhod geopolitické polohy regionu, jeho přírodního, ekonomického a vědecko-technického potenciálu napomáhá zvýšení investiční přitažlivosti Leningradské oblasti a vytvoření širokého spektra institucí tržní infrastruktury. Investorům, které realizují své projekty na území oblasti, se poskytuje informační dostupnost potřebná pro podnikání, bezpodmínečně se garantuje dodržování jejích prav a smluvních podmínek, poskytují se daňové úlevy. Faktory investiční přitažlivosti Investiční prostředí Leningradské oblasti určuje následující: - Unikátní geopolitická poloha regionu; - Silný průmyslový a pracovní potenciál; - Již existující zákonodárný systém pro stimulaci investiční činnosti; - Systém daňových úlev a opatření státní podpory investorům; - Informační dostupnost a otevřenost; - Vysoká úroveň politické, sociální a ekonomické stability. Výhody geopolitické polohy: - Ruská brána do Evropy a Evropská brána do Asie ; - Výhodná poloha u moře, existence již fungujících přístavů a přístavů ve výstavbě; - Silné dopravní centrum, které se nachází v evropském koridoru s 9 druhy dopravy; - Křižovatka námořních, říčních, železničních, automobilových, vzdušných, potrubních a telekomunikačních tratí; - Příhraniční poloha (hranice s EU). Aktivní investiční politika vlády Leningradské oblasti umožňuje přilákat do regionu více než 5 mld. USD investic ročně a zakládat desítky nových podniků, čímž se zvyšuje objem daňových odvodů do rozpočtu oblasti. Díky tomuto procesu je zajištěn trvalý základ pro ekonomický růst regionu: stále se rozvíjí nové průmyslové podniky a technologie a, což je velmi podstatné, pozorujeme faktickou absenci nezaměstnanosti. 28

29 V roce 2004 objem přímých investic činil 2,5 mld. USD, v roce 2005 kolem 3,3 mld. USD, v r ,9 mld. USD 1 a v roce 2007 objem přímých investic představoval už částku 6,3 mld. USD 2. Ve struktuře investic převládají investice ruských firem. Největší podíl patří investicím v oblasti průmyslové výroby a dopravy. Za rok 2007 obdržela ekonomika oblasti zahraniční investice v celkové částce 1015,3 mil. USD, z toho 379,0 mln. USD (37,3%) představovaly přímé investice ze zahraničí. Hlavními investorskými zeměmi jsou: Lucembursko 277,4 mil. USD (27,3% z celkového objemu zahraničních investic), Finsko 212,8 mil. USD (20,9%), Kypr 178,9 mil. USD (17,6%), Rakousko 59,6 mil. USD (5,9%), Itálie 58,5 mil. USD (5,8%), Německo 47,8 mil. USD (4,7%), USA 44,7 mil. USD (4,4%), Dánsko 33,7 mil. USD (3,3%), Holandsko 26,1 mil. USD (2,6%) a Anglie 20,3 mil. USD (2,0%) 3. 1,2 předběžné údaje; 3 informace z oficiálních statistických publikací DYNAMIKA ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V LETECH (mil. USD) Objem zahraničních investic 326,9 148,3 239,7 160,9 351,2 540,4 1015,3 Včetně přímých investic 238,2 115,3 118,2 132,6 222,3 361,6 379,0 OBJEM INVESTIC DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (mld. rublů) Celkem do všech odvětví 32,3 28,2 49,7 68,6 82,9 122,6 128,3 ekonomiky, mld. rublů Celkem do odvětví ekonomiky 27,9 19,9 34,1 53,8 60,3 103,5 98,9 velké a střední podniky, mld. rublů. Včetně (v %): Průmysl Stavebnictví Doprava a spoje Obchod a stravování Bytové hospodářství Ostatní odvětví Investorům, realizujícím své projekty na území Leningradské oblasti, se vytváří veškeré potřebné podmínky pro jejich úspěšné podnikání. V roce 1997 byl v oblasti přijat zákon O státní podpoře investiční činnosti v Leningradské oblasti (novela oblastního zákona z s následnými 29

30 změnami). Tento zákon je právem pokládán za jeden z nejtransparentnějších a nejsrozumitelnějších zákonů pro zahraničního i ruského investora. Tento zákon vymezuje soubor opatření státní podpory a ochrany investorů vykonávajících svou investiční činnost ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, rybolovu, těžbě nerostných surovin, ubytovacích službách, stavebnictví, výrobě a přenosu elektrické energie, plynu a vody, dopravě a ve spojích. Ode dne schválení tohoto zákona bylo mezi Leningradskou oblastí a investory uzavřeno přibližně 140 smluv. Investorům je poskytován režim maximální vstřícnosti zahrnující značné daňové úlevy na majetku a zisku, a to po celou dobu návratnosti investic a na dvouletou dobu po návratnosti investičního projektu. Praxe ukazuje, že ekonomická výhoda režimu maximální vstřícnosti je zřetelná jak pro investory, tak i pro samotnou oblast. Díky tomuto zákonu přišli do oblasti takoví strategičtí partneři jako Philips Morris, Caterpillar, Ford Motor company a mnoho dalších. Ve většině případů (například u Nokian Tyres, Metsa Bonia AB, Roca sanitario s.a.) bylo rozhodnutí vlády o umístění doprovázeno podepsáním investiční smlouvy. Státní podpora muže být poskytnuta i jinak: - Předkládání státních garancí Leningradské oblasti; - Poskytnutí daňového a investičního daňového úvěru. V současné době je v oblasti platná celá řada právních norem, které posilují investiční aktivity a poskytují investorům dodatečné preference: - Zákon Leningradské oblasti z č.24-oz O státní podpoře investiční činnosti v Leningradské oblasti (se změnami a doplněním z , , , , , , , , a ); - Zákon Leningradské oblasti z č.56-oz O daňovém a investičním daňovém úvěru (se změnami a doplněním z ); - Zákon Leningradské oblasti z č.53-oz O poskytnutí státních garancí Leningradské oblasti ; - Zákon Leningradské oblasti z č.98-oz O dani z majetku organizací (se změnami a doplněním z , , , , , a ); - Zákon Leningradské oblasti z č.46-oz O výši dani ze zisku organizací investorů působících na území Leningradské oblasti ; 30

31 - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.11 O schválení metodiky výpočtu doby návratnosti a lhůty pro faktickou návratnost investic při realizaci zvýhodněného režimu zdanění v Leningradské oblasti ; - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.34 O schválení Ustanovení ve věci poskytování daňového a investičního daňového úvěru ; - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.25b O akreditaci právnických osob vykonávajících poradenskou činnost v Leningradské oblasti ; - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.211 O schválení Ustanovení o průběhu a podmínkách konání otevřeného výběrového řízení na obdržení státních garancí Leningradské oblasti ; - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.209 O schválení Ustanovení o hodnocení efektivity a provádění monitoringu u uskutečňovaných a připravovaných investičních projektů financovaných i z oblastního rozpočtu Leningradské oblasti ; - Ustanovení Vlády Leningradské oblasti z č.252 O schválení Postupů při udělování subvencí investorům z oblastního rozpočtu na úhradu daně ze zisku. Zákon Leningradské oblasti O státní podpoře investiční činnosti v Leningradské oblasti spolu se zákonem O výši dani ze zisku organizací investorů působících na území Leningradské oblasti určují veškerá opatření státní podpory a ochrany investorů působících ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, rybolovu, těžbě nerostných surovin, ubytovacích službách, stavebnictví, výrobě a přenosu elektrické energie, plynu a vody, v dopravě a spojích. Zákon předpokládá poskytnutí daňových úlev investorům a subvencí na celou dobu platnosti režimu maximální vstřícnosti. Konkrétně je pro investory stanoveno snížení výše daně z příjmů organizací na 13,5% (v části určené pro oblastní rozpočet): - na dobu faktické návratnosti investic, ale ne více než na lhůtu návratnosti podle business-plánu investičního projektu; - na dobu 2 let od začátku lhůty faktické návratnosti investorům, jejichž výnosy se skládají z více než 90% z výnosů při provádění investiční činnosti. Investorům se poskytují subvence na úhradu daně ze zisku organizací, která přichází do oblastního rozpočtu: - na dobu faktické (včetně poskytnutých úlev) návratnosti investičních nákladů (ale ne převyšující předpokládanou lhůtu návratnosti investičních nákladů podle business-plánu investičního projektu) ve výši 100%, jež je určena na úhradu daně ze zisku vypočítané dle výše zisku; - na dobu 2 let od začátku lhůty návratnosti investic ve výši (0%, 33% nebo 100%, v závislosti od objemu investic), která je určena na úhradu daně ze zisku vypočítané dle výše zisku. Zákon Leningradské oblasti O dani z majetku organizace osvobozuje investory od úhrady daně z majetku organizace v případě majetku vytvořeného nebo opatřeného pro realizaci investičního plánu v souladu s business-plánem investičního projektu (a jež není součástí zdanitelného majetku na území Leningradské oblasti do začátku realizace investičního projektu): 31

32 - na dobu faktické návratnosti investičních nákladů, ale ne více než na lhůtu návratnosti podle business-plánu investičního projektu, - na dobu 2 let od začátku lhůty faktické návratnosti investičních nákladů. Zákon Leningradské oblasti O poskytnutí státních garancí Leningradské oblasti určuje jednotný postup a podmínky poskytnutí státních garancí Leningradské oblasti včetně postupu a podmínek poskytnutí státních záruk u výpůjčky na realizaci investičních projektů. Zákon Leningradské oblasti O daňovém a investičním daňovém úvěru určuje postup a podmínky poskytnutí daňového a investičního daňového úvěru Vládou Leningradské oblasti. Zákon dává právo daňovému poplatníkovi získat investiční daňový úvěr na provádění výzkumných vývojových prací, výměnu technického zařízení, rozšíření, rekonstrukci nebo modernizaci vlastní výroby; na inovační nebo zaváděcí činnost včetně vytvoření nových nebo zdokonalení používaných technologií, vytvoření nových druhů surovin a materiálů nebo na plnění důležité objednávky regionu v oblasti sociálně ekonomického rozvoje. Investiční daňový úvěr může být Vládou oblasti poskytnut daňovému poplatníkovi na jeden nebo více druhů daní přicházejících do oblastního rozpočtu. V oblasti se úspěšně realizují velké investiční projekty, a to nejen v rámci Ruska, ale i celé Evropy. Jedna z největších tabákových společností ve světě firma Philip Morris po ukončení výstavby závodu na výrobu cigaret s celkovým objemem investic 300 mil.usd zvýšila své investiční vklady na 630 mil. USD. Firma Ford postavila závod na výrobu osobních automobilů s celkovým objemem investic 150 mil.usd. V 1. etapě realizace projektu (v r. 2002) vyráběl závod automobilů ročně, koncem r se počet zvýšil přibližně na aut a koncem roku 2008 se předpokládá zvýšení kapacity až na automobilů ročně. Své výrobní kapacity zvyšuje i společnost Nokia Tyres, která v roce 2005 ukončila výstavbu závodu na výrobu pneumatik s kapacitou 1 mil. pneumatik ročně. Ke konci roku 2007 závod disponoval výrobními kapacitami pro 4 mil. pneumatik ročně a k roku 2010 se předpokládá výroba 10 mil. pneumatik ročně. Plánovaný objem investic dosáhne částky 400 mil. EUR. Pozadu nezůstává ani společnost Kraft Foods, která je součástí Kraft Food International Group největšího výrobce balených potravinářských produktů. Úspěšná realizace projektu na balení kávy s celkovým objemem investic kolem 20 mil. USD, rychle rostoucí odbyt výrobků společnosti, především rozpustné kávy, přivedlo vedení společnosti k rozhodnutí vybudovat v Leningradské oblasti závod na výrobu rozpustné kávy a kávových výrobků. V současné době je taková fabrika už postavena, přičemž celkový objem investic zde činil 100 mil. USD. Výrobní kapacita dosahuje hodnoty 5000 t ročně s výhledem dalšího nárůstu. 32

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více