Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012"

Transkript

1 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda... 5 Obrat zahraničního obchodu... 6 Kurzy měn... 7 Úrokové sazby

2 Příliv přímých zahraničních investic Saldo přímých zahraničních investic do Polska bylo v září 2012 kladné a činilo 361 mil. EUR. Vliv na kladné saldo měl čistý příliv prostředků zvětšující vlastní kapitál polských společností (119 mil. EUR), kladné saldo reinvestovaného zisku (443 mil. EUR) a odliv prostředků ve formě dluhových nástrojů (201 mil. EUR). Tabulka č. 1: Příliv přímých zahraničních investic do Polska v letech (v mil. EUR) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Prameny: NBP; konečné údaje: 2010; předběžné údaje: 2011, odhadované údaje Polská národní banka zveřejnila revidované údaje týkající se přímých zahraničních investic za rok 2010 a Po přehodnocení byl celkový objem přímých zahraničních investic v roce 2010 o 60 % vyšší než původní údaje a dosáhl mil. EUR a v roce 2011 byl vyšší o 25 % a činil mil. EUR. Polské zahraniční investice V září 2012 polské zahraniční investice vzrostly o mil. EUR. Vliv na toto saldo měly ostatní investice. Přímé investice polských subjektů v zahraničí (odliv čistého kapitálu) vzrostl o 653 mil. EUR. Ostatní investice polských subjektů v zahraničí vzrostly o mil. EUR. Inflace Růst spotřebitelských cen za zboží a služby v říjnu 2012 dle předběžných údajů dosáhl meziročně 3,4 % (oproti růstu o 3,8 před měsícem) a nacházel se nad horní hranicí tolerančního pásma inflačního cíle stanoveného Radou pro měnovou politiku (2,5 % +/- 1 p.b.). Největší vliv na index spotřebitelských cen zboží a služeb mělo v tomto období zvýšení cen spojených s bydlením (o 4,6 %), cen potravin (o 4,9 %) a cen spojených s dopravou (o 6,0 %), které zvýšilo tyto indexy o 1,20 p.b., 1,06 p.b a 0,55 p.b. Naopak pokles cen oděvů a obuvi (o 4,6 %), snížil tento index o 0,23 p.b. Tabulka č. 2: Růst inflace v % v letech Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Oproti stejnému měsíci předchozího roku 3,6 2,9 2,6 2,4 2,2 2,3 2,0 2,0 2,5 2,8 2,7 3,1 Oproti předchozímu měsíci 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3-0,2-0,4 0,6 0,5 0,1 0,4 Oproti stejnému měsíci předchozího roku 3,8 3,6 4,3 4,5 5,0 4,2 4,1 4,3 4,2 4,3 4,8 4,6 Oproti předchozímu měsíci 1,2 0,2 0,9 0,5 0,6 0,4-0,3 0,0 0,1 0,7 0,7 0,4 Oproti stejnému měsíci předchozího roku 4,1 4,3 3,9 4,0 3,6 4,3 4,0-0,3 3,8 3,4 Oproti předchozímu měsíci 0,7 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2-0,5 3,8 0,1 0,4 2

3 Průmyslová produkce Dle předběžných údajů průmyslová produkce ve stálých cenách (v podnicích s počtem zaměstnanců více než 9 osob) byla v říjnu 2012 o 4,6 % vyšší než ve stejném měsíci loňského roku (kdy její růst činil 6,4 %) a o 7,7 % vyšší než v září Sezónně očištěná průmyslová produkce byla o 0,6 % vyšší než ve stejném měsíci roku 2011 a o 1,9 % vyšší oproti září V porovnání s říjnem 2012 růst průmyslové produkce byl zaznamenán ve 27 (ze 34) průmyslových odvětví, mimo jiné v těžbě černého a hnědého uhlí o 13,9 %, ve výrobě elektrických zařízení o 12,2 %, chemikálií a chemických výrobků o 11,0 %, papíru a papírenských výrobků o 10,2 %, potravinářských výrobků o 8,8 % a počítačů, elektronických a optických výrobků o 8,5 %. K poklesu průmyslové produkce došlo v porovnání se říjnem 2011 v 7 odvětvích, mj. ve výrobě kovů o 8,4 %, automobilových vozidel, přívěsů a návěsů o 4,9 %, nábytku o 4,5 % a výrobků z ostatních nekovových minerálních výrobků o 1,7 %. V období leden-říjen průmyslová produkce vzrostla oproti stejnému období předchozího roku o 2,5 %. Graf č. 1: Průmyslová produkce v měsíčních intervalech v období (průměrná měsíční 2005=100) 3

4 Nezaměstnanost V říjnu 2012 byl oproti září letošního roku zaznamenán růst počtu nezaměstnaných a míry nezaměstnanosti. Počet nově registrovaných a vyřazených z evidence nezaměstnaných byl vyšší než před měsícem a před rokem. V porovnání se zářím letošního roku a stejným obdobím předchozího roku vzrostl počet evidovaných osob do 12 měsíců po ukončení studia. Ke konci října 2012 pracovní úřady disponovaly menším počtem pracovních nabídek než v předchozím měsíci a ve stejném období loňského roku. Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce koncem října 2012 činil 1.994,9 tis. osob (z toho 1.058,0 tis. tvořily ženy) a byl vyšší než před měsícem o 15,9 tis. osob (tj. o 0,8 %). Počet nezaměstnaných vzrostl meziročně o 127,3 tis. (ve stejném období 2011 byl zaznamenán růst o 5,9 tis., tj. o 0,3 %). Tabulka č. 3: Míra registrované nezaměstnanosti v letech (v %) Rok / měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,7 13,0 12,9 12,3 11,9 11,6 11,4 11,4 11,5 11,5 11,7 12, ,1 13,4 13,3 12,8 12,4 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 12,1 12, ,2 13,5 13,3 12,9 12,6 12,4 12,3 12,4 12,4 12,5 Graf č. 2: Míra nezaměstnanosti v letech

5 Tabulka č. 4: Počet registrovaných nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti - stav ke konci října 2012 VOJVODSTVÍ Registrovaní nezaměstnaní (v tisících) Míra nezaměstnanosti (%) POLSKO 1994,9 12,5 Dolnoslezské 145,9 12,6 Kujavsko-pomořské 138,4 16,8 Lublinské 120,6 13,0 Lubušské 56,7 14,9 Lodžské 141,9 13,2 Malopolské 149,2 10,7 Mazovské 259,4 10,3 Opolské 48,3 13,3 Podkarpatské 142,9 15,2 Podleské 65,0 13,9 Pomořské 107,2 12,6 Slezské 193,7 10,5 Svatokřížské 80,0 14,7 Varmijsko-mazurské 104,8 19,8 Velkopolské 136,6 9,2 Západopomořanské 104,3 16,9 Průměrná mzda Průměrná měsíční mzda v podnikovém sektoru v říjnu 2012 činila 3.718,19 PLN a mzda bez odměn ze zisku dosáhla 3.717,92 PLN. Tabulka č. 5: Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikovém sektoru letech Rok / Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

6 Obrat zahraničního obchodu V období leden září 2012 export v běžných cenách činil 441,6 mld. PLN a import 471,8 mld. PLN. V porovnání se stejným obdobím roku 2011 export vzrostl o 8,2 % a import o 3,6 %. Pasivní saldo dosáhlo výše -30,2 mld. PLN (ve stejném období loňského roku -47,6 mld. PLN). Export vyjádřený v amerických dolarech činil 134,1 mld. USD a import 143,4 mld. USD. V porovnání se stejným obdobím loňského roku úroveň exportu klesla o 6,5 % a úroveň importu o 10,5 %. Pasivní saldo činilo -9,3 mld. USD (oproti -16,8 mld. USD ve stejném období předchozího roku). Export vyjádřený v euro činil 104,3 mld. EUR, import 111,4 mld. EUR a pasivní saldo -7,1 mld. EUR, oproti 12,0 mld. EUR před rokem (objem exportu vzrostl o 1,9 % a objem importu klesl o 2,6 %). Byl zaznamenán růst exportu s hlavními obchodními partnery Polska do Ruska, na Ukrajinu, Slovensko, do Velké Británie, Nizozemska, České republiky, Francie, Německa a růst importu z Ruska, USA, Číny, Nizozemska, Belgie a České republiky. K poklesu došlo v případě exportu do Švédska, Itálie a importu z Německa, Itálie, Francie a Velké Británie. Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 66,8 % exportu (oproti 67,0 % ve stejném období předchozího roku) a 68,0 % importu (oproti 66,7 % před rokem). Tabulka č. 6: Obrat zahraničního obchodu dle důležitějších zemí v období leden-září 2012 I-IX I-IX 2011 = 100 I-IX ZEMĚ v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR PLN USD EUR Podíl v % EKSPORT 1. Německo , , ,7 104,9 90,5 98,7 26,2 25,3 2 Velká Británie 29549,9 8965,1 6978,3 113,1 97,5 106,4 6,4 6,7 3. Česká republika 27652,4 8400,6 6532,3 107,7 93,0 101,4 6,3 6,3 4. Francie 26222,5 7957,2 6182,9 105,1 90,8 98,7 6,1 5,9 5. Rusko 23471,0 7135,3 5548,2 129,0 111,7 121,5 4,5 5,3 6. Itálie 21740,6 6602,4 5127,7 98,3 84,9 92,4 5,4 4,9 7. Nizozemsko 19950,0 6047,7 4712,0 112,3 96,8 105,8 4,4 4,5 8. Ukrajina 12324,8 3749,4 2918,5 127,1 110,2 120,1 2,4 2,8 9. Švédsko 11696,4 3549,0 2761,3 99,6 85,8 93,6 2,9 2,6 10. Slovensko 11034,4 3352,6 2608,2 113,3 97,8 106,7 2,4 2,5 IMPORT 1. Německo , , ,0 99,3 85,6 93,4 22,3 21,4 2. Rusko 67001, , ,7 126,2 109,5 118,6 11,7 14,2 3. Čína 41713, ,6 9845,1 107,4 92,9 101,0 8,5 8,8 4. Itálie 24285,9 7375,8 5730,3 97,9 84,4 92,0 5,4 5,1 5. Francie 18594,4 5640,9 4385,6 96,8 83,5 90,9 4,2 3,9 6. Nizozemsko 18075,5 5488,0 4267,9 106,8 92,1 100,5 3,7 3,8 7. Česká republika 17159,2 5212,1 4050,1 101,3 87,3 95,2 3,7 3,6 8. Velká Británie 11662,5 3540,4 2752,1 95,8 82,7 90,0 2,7 2,5 9. USA 11361,8 3455,1 2682,1 112,3 97,3 105,6 2,2 2,4 10. Belgie 10695,0 3246,7 2526,1 103,6 89,3 97,4 2,3 2,3 6

7 Tabulka č. 7: Obrat zahraničního obchodu v září 2012 Obrat I-IX 2012 v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR I-IX 2011 = 100 PLN USD EUR Export , , ,5 108,2 93,5 101,9 Import , , ,2 103,6 89,5 97,4 Saldo ,3-9304,3-7076,7 Kurzy měn Koncem listopadu 2012 kurz polské měny vůči dolaru činil 3,16 PLN/USD a vůči euro 4,11 PLN/EUR. Tabulka č. 8: Průměrné měsíční měnové kurzy v roce Rok / měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 USD 2,915 2,879 2,869 2,747 2,742 2,759 2,791 2,877 3,143 3,177 3,261 3, EUR 3,897 3,929 4,017 3,971 3,940 3,970 3,991 4,123 4,333 4,356 4,424 4,447 1 USD 3,388 3,161 3,132 3,173 3,347 3,439 3,406 3,302 3,215 3,167 3, EUR 4,378 4,184 4,137 4,176 4,288 4,307 4,110 4,091 4,131 4,109 4,135 Prameny: NBP Úrokové sazby Na listopadovém zasedání polská Rada pro měnovou politiku ( Rada Polityki Pieniężnej NBP ) rozhodla o snížení úrokové míry o 0,25 %. Míra povinné rezervy zůstala nezměněná. Tabulka č. 9: Základní úrokové sazby NBP Úrokové sazby Úrokování Platí od: Referenční sazba 4, Lombardní sazba 6, Depozitní sazba NBP 3, Diskontní sazba 4, Míra povinné rezervy - z vkladů ve zlotých a v cizí měně, z prostředků získaných z emisí cenných papírů Prameny: NBP 3, Stav k 3.prosinci

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Opatrný optimismus OECD tento týden zlepšila oproti poslední predikci z listopadu 2014 svůj odhad ekonomického růstu řady klíčových ekonomik. Největšího

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN. ZPRÁVA TÝDNE Průmyslová výroba v Evropě roste Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Zpomalování čínské ekonomiky Tento týden zveřejněný růst čínské ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku analytiky ani trhy příliš nepřekvapil. Konsenzus

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN ZPRÁVA TÝDNE Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Týdeník (37. týden 8. až 12 září 2014) TÉMA TÝDNE Yes or no? That s the question K řadě rizik ohrožujících křehké oživení evropské ekonomiky se příští týden může

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RESEARCH PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 214/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA VÝVOJE HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... 4 CZK/USD, EUR... 4 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ...

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003

Ekonomický měsíčník LISTOPAD 2003 Ekonomický měsíčník LISTOPAD 23 ČNB ponechala úrokové sazby beze změny Bankovní rada snížila prognózu inflace. ČNB zmírnila své obavy z růstu retailových úvěrů. Centrální banka neklade překážky emisi dluhopisů

Více