Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2016"

Transkript

1 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2016 Obsah Zahraniční investice... 2 Přímé zahraniční investice v Polsku v roce Závazky z titulu přímých zahraničních investic... 2 Výnosy přímých investorů... 2 Polské přímé investice v roce Stav pohledávek z titulu polských přímých investic... 3 Výnosy polských přímých investorů... 3 Údaje UNCTAD a mezinárodní kontext... 4 Inflace... 4 Průmyslová produkce

2 Nezaměstnanost... 6 Průměrná mzda... 6 Obrat zahraničního obchodu... 7 Kurzy měn... 8 Úrokové sazby... 9 Zahraniční investice Přímé zahraniční investice v Polsku v roce 2015 V roce 2015 čistý příliv přímých zahraničních investic do Polska dosáhl 50,8 mld. PLN (cca 11,8 mld. EUR). Vliv na tuto hodnotu měl reinvestovaný zisk ( 30,4 mld. PLN), příliv kapitálu ve formě akcií a dalších kapitálových podílů (15,5 mld. PLN) a příliv čistého kapitálu ve formě dluhových nástrojů (4,9 mld. PLN). To znamená, že příliv kapitálu do Polska byl o 12,8 % větší než před rokem, což způsobil především růst objemu reinvestic. Lze to také interpretovat tak, že investoři na trhu využili prémie, která byla zapříčiněna nižší hodnotou polské měny než před rokem. Největší příliv investic byl zaznamenán z Nizozemska (12,0 mld. PLN), Velké Británie (10,6 mld. PLN) a Německa (9,8 mld. PLN). K dezinvesticím (odstoupení investorů) došlo mj. v případě USA (-1,3 mld. PLN). Přímé zahraniční investice směřovaly do zpracovatelského průmyslu (11,8 mld. PLN) a poradenství v oblasti managementu (10,3 mld. PLN). Závazky z titulu přímých zahraničních investic Na konci roku 2015 čisté závazky Polska z titulu přímých zahraničních investic činily 712,1 mld. PLN (cca 165 mld. EUR). Patřily k nim závazky z titulu akcií a dalších kapitálových podílů (534,2 mld. PLN) a z dluhových nástrojů (177,9 mld. PLN). Znamená to pokles závazků o cca 4 % oproti předchozímu roku. Pokles globální hodnoty byl výsledkem pohybu kurzových rozdílů. Nejvyšší závazky byly zaznamenány vůči investorům z Nizozemska (129,3 mld. PLN), Německa (116,6 mld. PLN), Lucemburku (82,2 mld. PLN) a Francie (76,3 mld. PLN) a z hlediska odvětví ve zpracovatelském průmyslu (229,6 mld. PLN), finančnictví a pojišťovnictví (134 mld. PLN), obchodní činnosti (108,6 mld. PLN) a realitní činnosti (56,0 mld. PLN). Výnosy přímých investorů Výnosy přímých investorů z titulu přímých zahraničních investic v Polsku v roce 2015 dosáhly 67,4 mld. PLN, z toho dividendy téměř 29,0 mld. PLN, reinvestované zisky 30,4 mld. PLN a úrokové výnosy 8,1 mld. PLN. Byly o cca 5,2 % vyšší než před rokem. Nejvyšší výnosy byly zaznamenány u investorů z Nizozemska (14,5 mld. PLN), Německa (13,7 mld. PLN), Lucemburku (6,9 mld. PLN) a Francie (6,5 mld. PLN). Největších výnosů dosáhli 2

3 investoři ve zpracovatelském průmyslu (27,8 mld. PLN), v obchodní činnosti (10,5 mld. PLN) a v oblasti finančnictví a pojišťovnictví (9,7 mld. PLN). Polské přímé investice v roce 2015 Transakce z titulu polských přímých investic V roce 2015 polští přímí investoři investovali v zahraničí 12,1 mld. PLN (cca 2,8 mld. EUR), tyto investice tvořily akcie a další formy kapitálových podílů (10,9 mld. PLN), záporné reinvestice zisků (-0,6 mld. PLN) (dividendy z dosažených zisků v předchozím roce byly vyšší než zisky dosažené v roce 2015) a dluhové nástroje (1,9 mld. PLN). To znamená, že tyto investice byly o více než 32 % vyšší než před rokem. K největším polským přímým investicím došlo na Kypru (11,2 mld. PLN) a ve Švýcarsku (4,0 mld. PLN). Polští investoři stáhli zpět kapitál mj. z Lucemburku (-2,2 mld. PLN) a v případě Švédska záporná hodnota (-4,4 mld. PLN) vyplývala z uzavírání nových závazků investorů se svými ovládanými subjekty. V roce 2015 polské přímé investice směřovaly především do finančnictví a pojišťovnictví, především do finančních holdingů (13,1 mld. PLN) a hornictví a těžby (4,3 mld. PLN). Ke stažení kapitálu došlo v oblasti profesních, vědeckých a technických činností (-6,4 mld. PLN). Stav pohledávek z titulu polských přímých investic Ke konci roku 2015 pohledávky z titulu polských přímých investic dosáhly 93,6 PLN. Patřily k nim pohledávky z titulu: akcií a dalších forem kapitálových podílů v hodnotě 97,7 mld. PLN, snížené o -4,1 mld. PLN z titulu dluhových finančních nástrojů (závazky polských subjektů převýšily pohledávky od spřízněných subjektů ze zahraničí). Byly o cca 4 % nižší než před rokem. Nejvyšší pohledávky polských přímých investic koncem roku 2015 byly zaznamenány vůči Kypru (35,1 mld. PLN), Lucemburku (19,3 mld. PLN), České republice (7,3 mld. PLN) a Nizozemsku (7,1 mld. PLN). Největší zápornou hodnotou měly pohledávky vůči Švédsku (-22,8 mld. PLN). Měl na to vliv fakt, že se jedná o jednu ze zemí, kde k navyšování kapitálu docházelo pomocí vydávání dluhopisu prostřednictvím dceřiných společností. Největší hodnoty pohledávek byly zaznamenány v oblasti finančnictví a pojišťovnictví (48 mld. PLN), zpracovatelského průmyslu (15,3 mld. PLN), administrativních služeb a podpůrné činnosti (14,8 mld. PLN) a profesní, vědecké a technické činnosti (11,3 mld. PLN). Výnosy polských přímých investorů Výnosy polských investorů z titulu polských přímých investic v roce 2015 dosáhly 2,3 mld. PLN, tj. o více než 50 % méně než před rokem. Deklarované dividendy činily 2,6 mld. PLN, reinvestované zisky měly zápornou hodnotu 0,6 mld. PLN, úrokové výnosy dosáhly 0,3 mld. PLN. Nejvyšší výnosy byly dosaženy díky investicím v Litvě (1,3 mld. PLN) a na Kypru (0,9 mld. PLN). V roce 2015 výnosy polských investorů pocházely především z investic do průmyslové produkce (1,0 mld. PLN) a do obchodní činnosti (0,5 mld. PLN). 3

4 Údaje UNCTAD a mezinárodní kontext Každoročně v červenci United Nations Conference on Trade and Development publikuje studii World Investment Report, ve které v případě Polska vychází z odhadovaných červnových údajů Polské národní banky pro provedení vlastní analýzy a mezinárodního srovnání. Tyto odhady se každoročně liší od výsledků Polské národní banky. Pokud jde o rok 2015, je možné zaznamenat, že: Inflace podle UNCTAD příliv přímých zahraničních investic do Polska (7,5 mld. USD) měl být o 40 % nižší než před rokem, kdežto Polská národní banka zaznamenala 12,8% růst. Tak výrazný rozdíl se nezdá být způsoben kurzovými rozdíly. Přesto podle UNCTAD bylo Polsko v roce 2015 lídrem ve střední a východní Evropě a dosáhlo 13. pozice, pokud jde o hodnotu přímých zahraničních investic v Evropě. Podle UNCTAD v roce 2015 vzrostla hodnota transakcí fúzí a akvizic na 1,3 mld. USD o téměř 38 %, díky čemuž Polsko získává 15. pozici v EU a 2. místo po České republice ve střední a východní Evropě. Naproti tomu o více než polovinu klesly zahraniční fúze a akvizice realizované polskými společnostmi (0,5 mld. USD). Spotřebitelské ceny zboží a služeb v říjnu 2016 vzrostly o 0,5 % (z toho růst cen zboží činil 0,7 % a růst cen služeb 0,1 %). U jednotlivých skupin zboží a služeb byla zaznamenána rozdílná dynamika cen. Největší vliv na index spotřebitelských cen zboží a služeb měly v tomto období vyšší ceny oděvů a obuvi (o 3,6 %), ceny spojené s dopravou (o 1,5 %) a ceny potravin, které zvýšily tento ukazatel o 0,18 p.b., 0,13 p.b. a 0,11 p.b Tabulka č. 1: Růst inflace v % v letech Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Oproti stejnému měsíci 2013 předchozího roku 0,1 0,0 0,2 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 Oproti předchozímu měsíci 0,1 0,0 0,2 0,4-0,1 0,0 0,3-0,3 0,1 0,2-0,2 0,1 Oproti stejnému měsíci 2014 předchozího roku 0,7 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3-0,2-0,3-0,3-0,6-0,8-1,0 Oproti předchozímu měsíci 0,1 0,1 0,1 0,0-0,1 0,0-0,2-0,4 0,0 0,0-0,2-0,3 Oproti stejnému měsíci 2015 předchozího roku -1,3-1,5-1,5-1,1-0,9-0,8-0,7-0,6-0,8-0,7-0,6-0,5 Oproti předchozímu měsíci -0,2-0,1 0,2 0,4 0,0 0,0-0,1-0,4-0,3 0,1-0,1-0,2 Oproti stejnému měsíci 2016 předchozího roku - 0,9-0,8-0,9-1,1-0,9-0,8-0,9-0,8-0,9 0,5 Oproti předchozímu měsíci - 0,5-0,1 0,1 0,3 0,1 0,2-0,3-0,2 0,0-0,2 Průmyslová produkce V říjnu 2016 průmyslová produkce byla nižší o 1,3 % v porovnání s říjnem předchozího roku a ve stavebně-montážní produkci byl zaznamenán pokles o 20,1 %. V období leden-říjen 2016 průmyslová produkce byla o 3,1 % vyšší oproti stejnému období loňského roku, kdy byl zaznamenán růst o 4,3 %, a stavebně-montážní produkce byla o 15,0 % nižší než před rokem, kdy byl zaznamenán růst o 3,5 %. Podle předběžných údajů průmyslová produkce ve stálých cenách (v podnicích s počtem zaměstnanců více než 9 osob) byla v říjnu 2016 o 1,3 % nižší než ve stejném měsíci loňského roku 4

5 (kdy vzrostla o 2,4 %) a o 2,5 % nižší než v září Sezónně očištěná průmyslová produkce vzrostla o 1,3 % oproti stejnému měsíci předchozího roku a v porovnání se zářím 2016 klesla o 0,9 %. Oproti říjnu 2015 pokles průmyslové produkce byl zaznamenán ve 20 ze 34 odvětví, mj. ve výrobě nápojů o 16,0 %, v těžbě černého a hnědého uhlí o 10,7 %, ve výrobě a dodávce elektřiny, plynu, vodní páry a horké vody o 8,7 %, ve výrobě koksu a rafinovaných ropných výrobků o 7,8 %, kovů o 5,3 %, strojů a zařízení o 4,3 %, chemikálií a chemických výrobků o 3,9 %. K růstu průmyslové produkce došlo ve 14 odvětvích, mj. ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů o 7,0 %, textilních výrobků o 5,3 %, ostatních dopravních zařízení o 5,1 %, potravinářských výrobků o 4,8 % a nábytku - o 4,4 %. Vývoj dynamiky stavebně-montážní výroby v porovnání s průměrnou měsíční úrovní v roce 2011 znázorňuje následující graf. Graf č. 1: Průmyslová produkce v měsíčních intervalech v období Zdroj: Polský Hlavní statistický úřad Podle předběžných údajů stavebně-montážní výroba (ve stálých cenách), včetně prací investičního charakteru a rekonstrukcí realizovaných na území Polska stavebními podniky s počtem zaměstnanců přes 9 osob, byla v říjnu letošního roku o 20,1 % nižší než před rokem a o 1,6 % nižší než v září Sezónně očištěná stavebně-montážní výroba klesla o 17,5 % oproti říjnu 2015 a o 3,0 % v porovnání se zářím

6 Nezaměstnanost Počet nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce koncem října 2016 činil tis. osob, tj. 8,2 %. Tabulka č. 2: Míra registrované nezaměstnanosti v letech (v %) Rok / měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,2 14,4 14,3 14,0 13,6 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,2 13, ,9 13,9 13,5 13,0 12,5 12,0 11,8 11,7 11,5 11,3 11,4 11, ,9 11,9 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9, ,3 10,3 10,0 9,5 9,1 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 Tabulka č. 3: Počet registrovaných nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti - stav ke konci září 2016 Počet registrovaných Míra nezaměstnanosti nezaměstnaných VOJVODSTVÍ (%) (v tis. osob) Dolnoslezské 7,2 84,3 Kujavsko-pomořské 11,6 93,8 Lublinské 9,9 90,6 Lubušské 8,4 31,1 Lodžské 8,6 91,5 Malopolské 6,6 94,7 Mazovské 7,2 189,7 Opolské 8,7 31,1 Podkarpatské 11,3 104,6 Podleské 10,4 48,2 Pomořské 7,2 62,7 Slezské 6,6 119,9 Svatokřížské 10,6 55,9 Varmijsko-mazurské 13,7 69,8 Velkopolské 5,0 77,6 Západopomořanské 10,6 63,0 Průměrná mzda Průměrná zaměstnanost v podnikovém sektoru vzrostla meziročně v říjnu 2016 o 3,1 % a dosáhla 5.779,1 tis. osob a hrubá měsíční mzda zaznamenala meziroční růst o 3,6 % a činila 4.259,37 PLN. Tabulka č. 4: Průměrná hrubá měsíční mzda v podnikovém sektoru v letech (v PLN) Rok / Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

7 Obrat zahraničního obchodu V období leden-září 2016 export v běžných cenách činil ,2 mil. PLN a import ,8 mil. PLN. Kladné saldo se udrželo na úrovni ,4 mil. PLN oproti 6.993,7 mil. PLN před rokem. V porovnání se stejným obdobím 2015 export vzrostl o 5,8 % a import vzrostl o 3,9 %. Export vyjádřený v amerických dolarech činil ,3 mil. USD a import ,2 mil. USD (objem exportu vzrostl meziročně o 0,9 % a objem importu klesl o 1,0 %). Kladné saldo dosáhlo 4.628,1 mil. USD (ve stejném období 2015 činilo 1.907,4 mil. USD). Export vyjádřený v euro činil ,2 mil. EUR a import ,0 mil. EUR (objem exportu vzrostl o 1,2 % a objem importu klesl o 0,6 %). Kladné saldo činilo 4.134,2 mil. EUR oproti 1.668,7 mil. EUR ve stejném období roku Pasivní saldo bylo zaznamenáno s rozvojovými zeměmi a dosáhlo ,4 mil. PLN ( ,6 mil. USD, ,0 mil. EUR) a také se zeměmi střední a východní Evropy: ,8 mil. PLN (-2.534,7 mil. USD, ,2 mil. EUR). Aktivní saldo se projevilo v obchodní výměně s rozvinutými zeměmi ve výši ,6 mil. PLN (30.762,4 mil. USD, ,4 mil. EUR), z toho se zeměmi EU saldo dosáhlo úrovně ,1 mil. PLN (30.747,7 mil. USD, ,9 mil. EUR). Podíl rozvinutých zemí na celkovém exportu činil 86,5 % (z toho EU 79,8 %) a na importu 68,1 % (z toho EU 61,2 %) oproti podílu na exportu 85,8 % (z toho EU 79,5 %) a podílu na importu 66,7 % (z toho EU 59,9 %) ve stejném období roku Tabulka č. 5: Obrat zahraničního obchodu v období leden-září 2016 I-IX 2016 Obrat I-IX 2015 = 100 v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR PLN USD EUR Export , , ,2 105,8 100,9 101,2 Import , , ,0 103,9 99,0 99,4 Saldo 17945,4 4628,1 4134,2 X X X Podíl Německa na exportu byl vyšší než ve stejném období 2015 o 0,3 p.b. a činil 27,4 %, podíl Německa na importu vzrostl o 0,9 p.b. a činil 23,6 %. Aktivní saldo činilo ,9 mil. PLN (6.732,7 mil. USD, 6.054,1 mil. EUR) oproti ,5 mil. PLN (7.012,4 mil. USD, 6.247,2 mil. EUR) ve stejném období předchozího roku. Podíl Ruska na exportu v porovnání s obdobím leden - září 2015 klesl o 0,1 p.b. a dosáhl 2,8 %, podíl Ruska na importu klesl o 1,8 p.b. a činil 5,8 %. Pasivní saldo činilo ,0 mil. PLN (-4.179,1 mil. USD, ,0 mil. EUR) oproti ,0 mil. PLN (-6.926,0 mil. USD, ,4 mil. EUR) před rokem. V období leden-září 2016 Ukrajina byla 17. největším obchodním partnerem Polska z hlediska exportu a 21. nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti importu (ve stejném období roku místo v oblasti exportu a 23. místo v případě importu). Podíl Ukrajiny na exportu vzrostl v porovnání se stejným obdobím 2015 o 0,1 p.b. a činil 1,7 % a na importu vzrostl o 0,1 p.b. a činil 1,0 %. Kladné saldo činilo 4.577,9 mil. PLN (1.1174,3 mil. USD, 1.050,9 mil. EUR) oproti 3.965,9 mil. PLN (1.061,9 mil. USD, 954,9 mil. EUR) ve stejném období

8 V období leden-září 2016 mezi hlavními obchodními partnery Polska byl zaznamenán růst exportu do všech zemí z první desítky obchodních partnerů Polska a růst importu z Belgie, USA, Číny, Německa, Francie, České republiky, Velké Británie, Nizozemska a Itálie. Pokles importu byl zaznamenán z Ruska. Obrat s první desítkou největších obchodních partnerů Polska činil 66,4 % exportu (oproti 66,3 % ve stejném období roku 2015) a 66,0 % importu (oproti 66,2 % před rokem). Tabulka č. 6: Obrat zahraničního obchodu dle důležitějších zemí v období leden-srpen 2016 I-IX I-IX 2015 = 100 I-IX ZEMĚ v mil. PLN v mil. USD v mil. EUR PLN USD EUR Podíl v % EKSPORT 1. Německo , , ,6 106,8 101,7 102,3 27,1 27,4 2 Česká republika 38917,8 9985,8 8953,7 106,2 101,1 101,6 6,6 6,6 3. Velká Británie 38500,5 9882,1 8857,2 104,2 99,2 99,7 6,7 6,6 4. Francie 32857,8 8432,8 7560,7 106,2 101,2 101,7 5,6 5,6 5. Itálie 28555,0 7335,0 6572,0 105,8 100,9 101,3 4,9 4,9 6. Nizozemsko 25404,1 6516,3 5842,8 102,9 98,0 98,5 4,5 4,3 7. Švédsko 16844,3 4322,5 3875,9 111,6 106,5 106,8 2,7 2,9 8. Rusko 16663,8 4274,9 3828,3 105,0 100,3 100,3 2,9 2,8 9. Španělsko 15942,7 4091,9 3667,9 110,3 105,0 105,7 2,6 2,7 10. Maďarsko 15477,6 3972,1 3560,3 104,9 99,9 100,4 2,7 2,6 IMPORT 1. Německo , , ,5 108,0 102,9 103,4 22,7 23,6 2. Čína 68417, , ,7 110,1 105,0 105,4 11,4 12,0 3. Rusko 32928,8 8454,0 7584,3 79,3 75,6 75,9 7,6 5,8 4. Itálie 30139,8 7740,4 6932,9 101,4 96,7 97,0 5,4 5,3 5. Francie 22525,2 5780,4 5182,0 107,4 102,4 102,9 3,8 4,0 6. Nizozemsko 21165,4 5427,8 4867,1 102,4 97,6 97,9 3,8 3,7 7. Česká republika 20403,0 5239,9 4694,1 106,0 101,1 101,4 3,5 3,6 8. USA 16208,1 4156,7 3727,3 111,2 106,4 106,4 2,7 2,9 9. Belgie 15166,6 3893,4 3488,5 112,0 106,7 107,1 2,5 2,7 10. Velká Británie 14752,1 3784,9 3392,1 103,7 98,7 99,2 2,6 2,6 Kurzy měn Podle Polské národní banky kurz polské měny dne 5. prosince 2016 vůči americkému dolaru činil 4,22 PLN/USD a vůči euro 4,48 PLN/EUR. 8

9 Úrokové sazby Polská Rada pro měnovou politiku ( Rada Polityki Pieniężnej NBP ) rozhodla na listopadovém zasedání o ponechání úrokových sazeb na stejné úrovni. Tabulka č. 7: Základní úrokové sazby NBP Úrokové sazby Úrokování Platí od: Referenční sazba 1,50% Lombardní sazba 2,50% Depozitní sazba NBP 0,50% Diskontní sazba 1,75% Míra povinné rezervy - z vkladů ve zlotých a v cizí měně, z prostředků získaných z emisí cenných papírů Zdroj: Polská národní banka 3,50% Stav k 5. prosinci

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Makroekonomické informace 2/ :00:00

Makroekonomické informace 2/ :00:00 Makroekonomické informace 2/2009 205-05-04 00:00:00 2 Příliv přímých zahraničních investic Od ledna do konce listopadu 2008 - dle údajů NBP (Polské národní banky) činil příliv přímých zahraničních investic

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Česká ekonomika. v listopadu

Česká ekonomika. v listopadu Česká ekonomika v listopadu 2004 www.patria.cz Mzdy v ČR Průměrná mzda v ČR 25 000 reálný růst mezd 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1Q/03 1Q/04 1Q/05 1 8% 6% 4% 2% -2% -4% -6% Jednotkové mzdové náklady meziroční

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vnitřní obchod v lednu 2008

Vnitřní obchod v lednu 2008 Vnitřní obchod v lednu 2008 Růst tržeb v lednu 2008 zejména v reálných cenách dále zpomalil, v maloobchodě vč. motoristického segmentu dosáhl 9,7 % v b. c., zatímco ve stálých cenách jen 4,1 % (v prosinci

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC

ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 15/Q1 MAKROEKONOMICKÁ DATA... 3 PŘÍRŮSTEK HDP... 3 PROGNÓZA HDP... 3 INFLACE... 3 NEZAMĚSTNANOST... KURZ CZK/USD, EUR... VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ... ÚROKOVÉ SAZBY...

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut

MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015. Zpracoval: Parlamentní institut 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 8/2015 Zpracoval: Parlamentní institut 16. 10. 2015 s využitím dat ČSÚ a MF pro srpen 2015 (publikovaných ke dni 16. 10. 2015) OBSAH Čtvrtletně

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004)

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Přijímací zkouška do 1. ročníku OPF z ekonomie (2004) A Příjmení a jméno:... Celkový počet bodů: Datum narození:... Evidenční číslo:..

Více

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 2. března 212 Polsko Polsko (opět) ukázalo zbytku střední Evropy záda 2 Výhled na týden NBP zachová sazby na 4,5 % 5 Levné peníze z ECB dávají středoevropským měnám křídla

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015

ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 ČESKÝ PRŮMYSL V POLOVINĚ ROKU 2015 R. Matějka, V. Doležalová Tisková konference, ČSÚ Praha, 7. září 2015 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Postavení průmyslu v ekonomice

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Uralský federální okruh (UrFO)

Uralský federální okruh (UrFO) Uralský federální okruh (UrFO) 13.května 2000 byl příkazem prezidenta RF založen UrFO V UrFO se nachází 4 oblasti (Sverdlovská, Čeljabinská, Kurganská a Ťjumenská oblast) a dva autonomní okruhy (Chanty-Mansijskij

Více