Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007"

Transkript

1 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Barbora Pletková, Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Šárka Votánková Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k žádostem projednávaným v Ing. Jiří 2665 schváleno 431 *** majetkové komisi č. 14/2007 Paluska, zástupce starostky 2. ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 3. k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. 4. k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 2521 schváleno schváleno schváleno 434 1

2 5. ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 6. ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu" 7. ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2 8. k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o. 9. *** k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi 10. k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy *** k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek 12. k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 13. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. Karel Chramosil, člen rady Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 2636 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno odročeno 2639 schváleno schváleno schváleno k vyhodnocení druhého kola Jana 2644 schváleno 445 2

3 výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" 17. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha *** ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech 20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/143 - rek. knihovny - světelný panel) 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání 22. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže 24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby 25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě" Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 2618 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno neschváleno 2650 schváleno k povolení vjezdu do parku Ing. arch schváleno 454 3

4 Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi 27. k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Jana Černochová, starostka 2707 schváleno schváleno 456 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 29. k připojení informace o zřizovateli k PhDr. Eva 2656 vzato na vědomí názvu organizace, umístěnému na autech Centra sociálních služeb Praha 2 Paulová, zástupkyně starostky 30. k vyhodnocení dopadu změny ceníku úkonů pečovatelské služby 31. k výběrovému řízení na digitalizaci archivu stavebního úřadu - pilotní projekt 32. k podání ve věci smlouvy o výstavbě bytových jednotek (Legerova 1845/30) 33. k realizaci zóny placeného stání na městské části Praha k odstoupení člena sociální komise Rady městské části Praha k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2, na měsíc září 2007 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Jana Černochová, starostka 2659 vzato na vědomí 2653 vzato na vědomí 2710 vzato na vědomí 2725 vzato na vědomí 2713 vzato na vědomí 2719 vzato na vědomí Starostka zahájila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:10 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:1) zápis z 15. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byly zařazeny ještě informace č. 33., č. 34. a č. 35. a takto doplněný 4

5 program radní hlasováním (7:0:0) schválili K jednotlivým bodům programu: 1. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 rozhodnout o sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od na nástupnické organizace dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Rada uložila Ing. Paluskovi připravit novou nájemní smlouvu s výše uvedenou společností. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti a 5

6 uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti a souhlasila s vypsáním nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti, které jsou uvedené v bodu I. a II. tohoto usnesení. Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila usnesení Rady městské části Praha 2 č. 387 ze dne a souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu". Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k otevřenému zadávacímu řízení dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2" a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové informovat o tomto rozhodnutí zájemce z předmětného výběrového řízení. 6

7 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o., a uložila Ing. Paluskovi informovat výše uvedenou společnost o tomto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebná opatření k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2 a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o 7

8 úplatném postoupení pohledávek ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada tento návrh usnesení odročila. 13. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2. Rada jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila se záměrem udělit čestná občanství níže uvedeným kandidátům a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit udělení navržených čestných občanství dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování o jednotlivých navržených kandidátech na udělení čestného občanství: Ing. Alexandr Beer: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 PhDr. Antonín Klimek, CSc.: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija, Ing. Vaněk Prof. Břetislav Pojar: 8

9 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Zdeněk Šputa: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Vaněk Celé usnesení: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila návrhy sponzorských smluv mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce aneb Slavnosti vinné révy, které se bude konat a Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila výsledky druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008". Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace s realizátory projektů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku

10 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007 a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 výše uvedenou souhrnnou zprávu jako informaci. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 přijmout Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech *** Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada stanovila plat ředitelce Knihovny na Vinohradech a uložila Z. Šimonové zajistit realizaci tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/1431- rek. knihovny - světelný panel) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/ rek. knihovny - světelný panel) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 10

11 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti volného času dětí a mládeže a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: J. Babická, PhDr. Paulová, A. Udženija 11

12 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, Ing. Vaněk 25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě" Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání akce "Co dokážu ve tmě" dne a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi, který zásobuje občerstvení v objektu bývalé mlékárny, k zastavení vozidla na dobu nezbytně nutnou k vyložení, příp. naložení nákladu a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila pracovní cestu Ing. arch. Štěpánka a RNDr. Perlína z důvodu účasti na konferenci "Kontrola ve veřejné správě", která se uskuteční dne v Jihlavě. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila termín, program a místo konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které se koná dne v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2. 12

13 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 USNESENÍ č. 431 ze dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 14

15 USNESENÍ č. 432 ze dne ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje 1. Zastupitelstvu městské části Praha rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Botičská 3, IČ , se Základní školou, Praha 2, Botičská 8, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Botičská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Kladská 1, IČ , se Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , se Základní školou, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Na Smetance rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Resslova 10, IČ , se Základní školou, Praha 2, Resslova 10, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Resslova rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sázavská 5, IČ , se Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Sázavská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Slovenská 27, IČ , se Základní školou, Fakultní 15

16 II. III. školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sokolská 6, IČ , se Základní školou u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 d o p o r u č uje 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od na nástupnické organizace uvedené v bodu I. tohoto usnesení u k l á d á 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 16

17 USNESENÍ č. 433 ze dne k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. 1. základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., sídlem Karlova 21, Praha 1, IČ , který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s., jako uživatelem budovy čp umístěné na pozemku parc. č. 1928, k. ú. Vinohrady, "Vinohradský pavilon", a který spočívá v uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení nájemního vztahu o dalších 10 let a zároveň upravuje v dřívějších dokumentech nedostatečně řešené otázky vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran při provádění stavebních úprav na předmětu nájmu u k l á d á 1. připravit novou nájemní smlouvu se společností Pavilon, a.s., obsahující základní body projednaného návrhu Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

18 USNESENÍ č. 434 ze dne k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s výběrem dodavatelů na tyto veřejné zakázky: Francouzská 32/173 - oprava fasády a výměna oken (výzva č. 34/07/B) vítěz: SAWY consulting a.s., IČ za cenu: ,98 Kč vč. DPH 2. v pořadí: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ za cenu: ,70 Kč vč. DPH Sázavská 1/736 - oprava fasády a výměna oken a ZTI (výzva č. 35/07/B) vítěz: HANSA 2, s.r.o., IČ za cenu: ,24 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ za cenu: ,26 Kč vč. DPH Vinohradská 21/405 a 23/406 - výměna výkladců a oken (výzva č. 36/07/B) vítěz: AG-REAL s.r.o., IČ za cenu u akce Vinohradská 21/405: ,50 Kč vč. DPH za cenu u akce Vinohradská 23/406: ,70 Kč vč. DPH za cenu na celou akci: ,20 Kč vč. DPH Masarykovo nábřeží 8/ oprava fasády a oken (výzva č. 39/07/B) vítěz: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ za cenu: ,60 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ za cenu: ,- Kč vč. DPH II. u k l á d á Nezamyslova 12/621 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 31/07/B) vítěz: SCHINDLER CZ, a.s., IČ za cenu: ,- Kč vč. DPH (desky cetris) 1. uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 18

19 Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 19

20 USNESENÍ č. 435 ze dne ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. r u š í II. III. IV. 1. výběrová řízení dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 37/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 38/07/B) s o u h l a s í 1. s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 78/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 79/07/B) j menuje 1. hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu II. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. Miroslava Kudlíková Aleksandra Udženija Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Karel Chramosil PhDr. Eva Paulová JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš pověřený zástupce OMI osoby s odbornou způsobilostí Ing. Jiří Malý Miloš Plaňanský Ing. Helena Jiráková Ing. Petr Jirák u k l á d á 1. zaslat dodavatelům oznámení o zrušení výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu II. tohoto usnesení 20

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více