Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007"

Transkript

1 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Barbora Pletková, Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Šárka Votánková Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k žádostem projednávaným v Ing. Jiří 2665 schváleno 431 *** majetkové komisi č. 14/2007 Paluska, zástupce starostky 2. ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 3. k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. 4. k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 2521 schváleno schváleno schváleno 434 1

2 5. ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 6. ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu" 7. ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2 8. k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o. 9. *** k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi 10. k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy *** k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek 12. k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 13. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. Karel Chramosil, člen rady Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 2636 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno odročeno 2639 schváleno schváleno schváleno k vyhodnocení druhého kola Jana 2644 schváleno 445 2

3 výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" 17. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha *** ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech 20. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/143 - rek. knihovny - světelný panel) 21. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání 22. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 23. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže 24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby 25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě" Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Zdeňka Šimonová, tajemnice Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 2618 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno neschváleno 2650 schváleno k povolení vjezdu do parku Ing. arch schváleno 454 3

4 Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi 27. k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice Jana Černochová, starostka 2707 schváleno schváleno 456 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 29. k připojení informace o zřizovateli k PhDr. Eva 2656 vzato na vědomí názvu organizace, umístěnému na autech Centra sociálních služeb Praha 2 Paulová, zástupkyně starostky 30. k vyhodnocení dopadu změny ceníku úkonů pečovatelské služby 31. k výběrovému řízení na digitalizaci archivu stavebního úřadu - pilotní projekt 32. k podání ve věci smlouvy o výstavbě bytových jednotek (Legerova 1845/30) 33. k realizaci zóny placeného stání na městské části Praha k odstoupení člena sociální komise Rady městské části Praha k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace městské části Praha 2, na měsíc září 2007 PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, člen rady Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Karel Chramosil, člen rady PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Jana Černochová, starostka 2659 vzato na vědomí 2653 vzato na vědomí 2710 vzato na vědomí 2725 vzato na vědomí 2713 vzato na vědomí 2719 vzato na vědomí Starostka zahájila 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:10 hodin. Radní schválili hlasováním (6:0:1) zápis z 15. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byly zařazeny ještě informace č. 33., č. 34. a č. 35. a takto doplněný 4

5 program radní hlasováním (7:0:0) schválili K jednotlivým bodům programu: 1. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007 *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi dne ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 rozhodnout o sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od na nástupnické organizace dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. Rada uložila Ing. Paluskovi připravit novou nájemní smlouvu s výše uvedenou společností. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti a 5

6 uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti a souhlasila s vypsáním nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti, které jsou uvedené v bodu I. a II. tohoto usnesení. Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení vypsání otevřeného zadávacího řízení a vypsání zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila usnesení Rady městské části Praha 2 č. 387 ze dne a souhlasila s vypsáním zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci "Na Slupi 12/1484 a 14/ rekonstrukce 4. np - 12 bytových jednotek a výměna ZTI a plynu". Rada jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k otevřenému zadávacímu řízení dle bodu III. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Vyhodnocení stávající pojistné smlouvy městské části Praha 2" a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové informovat o tomto rozhodnutí zájemce z předmětného výběrového řízení. 6

7 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemku parc. č. 1165/2, k. ú. Nové Město, společnosti SIMADA s.r.o., a uložila Ing. Paluskovi informovat výše uvedenou společnost o tomto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s žádostí nájemce nebytových prostor v domě čp. 551 v Praze 2, Karlovo náměstí 34, o zpětvzetí výpovědi a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebná opatření k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2 a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření smlouvy o úplatném postoupení pohledávek *** Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o 7

8 úplatném postoupení pohledávek ve smyslu bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č k uzavření Dohody o spolupráci při zabezpečení revitalizace sportovního areálu TJ Sokol Praha Královské Vinohrady Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada tento návrh usnesení odročila. 13. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., na veřejnou zakázku - Ostraha parku Folimanka, Praha 2. Rada jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k návrhu na udělení čestných občanství městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila se záměrem udělit čestná občanství níže uvedeným kandidátům a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit udělení navržených čestných občanství dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování o jednotlivých navržených kandidátech na udělení čestného občanství: Ing. Alexandr Beer: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 PhDr. Antonín Klimek, CSc.: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija, Ing. Vaněk Prof. Břetislav Pojar: 8

9 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Zdeněk Šputa: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Vaněk Celé usnesení: Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č ke sponzorským smlouvám - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila návrhy sponzorských smluv mezi městskou částí Praha 2 a oficiálními partnery akce Vinobraní na Grébovce aneb Slavnosti vinné révy, které se bude konat a Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vyhodnocení druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008" Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila výsledky druhého kola výběrového řízení na realizátory projektů "Programů prevence závislostí na návykových látkách a programů prevence kriminality na místní úrovni pro období roku 2007 a prvního čtvrtletí 2008". Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční účelové finanční dotace s realizátory projektů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku

10 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. pololetí roku 2007 a uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 výše uvedenou souhrnnou zprávu jako informaci. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Pravidlům pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 přijmout Pravidla pro poskytování jednorázových odměn členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ke stanovení platu ředitelky Knihovny na Vinohradech *** Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada stanovila plat ředitelce Knihovny na Vinohradech a uložila Z. Šimonové zajistit realizaci tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/1431- rek. knihovny - světelný panel) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 (Vinohradská 69/ rek. knihovny - světelný panel) a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 10

11 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti místní správy - zóny placeného stání a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2007 v oblasti volného času dětí a mládeže Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 v oblasti volného času dětí a mládeže a uložila Ing. Tojšlovi realizaci bodu I. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru panu Jakubu Chalupovi pro uspořádání koncertu norské dechové hudby Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: J. Babická, PhDr. Paulová, A. Udženija 11

12 Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, Ing. Vaněk 25. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání jednodenní akce "Co dokážu ve tmě" Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru společnosti TyfloCentrum o.p.s., pro pořádání akce "Co dokážu ve tmě" dne a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k povolení vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu do parku Riegrovy sady panu Jakubovi Vakočovi, který zásobuje občerstvení v objektu bývalé mlékárny, k zastavení vozidla na dobu nezbytně nutnou k vyložení, příp. naložení nákladu a uložila Ing. arch. Vondráškovi a RNDr. Pavlíkové realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pracovní cestě neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila pracovní cestu Ing. arch. Štěpánka a RNDr. Perlína z důvodu účasti na konferenci "Kontrola ve veřejné správě", která se uskuteční dne v Jihlavě. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k termínu, programu a místu konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila termín, program a místo konání 4. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které se koná dne v 15:00 hodin v jednacím sále č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2. 12

13 Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

14 USNESENÍ č. 431 ze dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 14/2007 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00-12,00 hod., 13,00-17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 14

15 USNESENÍ č. 432 ze dne ke sloučení školních jídelen, zřizovaných městskou částí Praha 2, se základními školami, zřizovanými městskou částí Praha 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. doporuč uje 1. Zastupitelstvu městské části Praha rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Botičská 3, IČ , se Základní školou, Praha 2, Botičská 8, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Botičská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Kladská 1, IČ , se Základní školou s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školou pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , se Základní školou, Praha 2, Na Smetance 1, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Na Smetance rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Resslova 10, IČ , se Základní školou, Praha 2, Resslova 10, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Resslova rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sázavská 5, IČ , se Základní školou, Praha 2, Sázavská 5, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Praha 2, Sázavská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Slovenská 27, IČ , se Základní školou, Fakultní 15

16 II. III. školou Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská rozhodnout o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna, Praha 2, Sokolská 6, IČ , se Základní školou u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ , ke dni s tím, že nástupnickou organizací se stane příspěvková organizace Základní škola u sv. Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 d o p o r u č uje 1. Zastupitelstvu městské části Praha 2 určit přechod práv a závazků zanikajících příspěvkových organizací v plném rozsahu od na nástupnické organizace uvedené v bodu I. tohoto usnesení u k l á d á 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky 16

17 USNESENÍ č. 433 ze dne k výsledku jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s. RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. 1. základní body návrhu společnosti Pavilon, a.s., sídlem Karlova 21, Praha 1, IČ , který vzešel z posledních jednání mezi městskou částí Praha 2 a společností Pavilon, a.s., jako uživatelem budovy čp umístěné na pozemku parc. č. 1928, k. ú. Vinohrady, "Vinohradský pavilon", a který spočívá v uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou s možností prodloužení nájemního vztahu o dalších 10 let a zároveň upravuje v dřívějších dokumentech nedostatečně řešené otázky vztahující se k právům a povinnostem smluvních stran při provádění stavebních úprav na předmětu nájmu u k l á d á 1. připravit novou nájemní smlouvu se společností Pavilon, a.s., obsahující základní body projednaného návrhu Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín:

18 USNESENÍ č. 434 ze dne k výběru dodavatelů veřejných zakázek v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. s výběrem dodavatelů na tyto veřejné zakázky: Francouzská 32/173 - oprava fasády a výměna oken (výzva č. 34/07/B) vítěz: SAWY consulting a.s., IČ za cenu: ,98 Kč vč. DPH 2. v pořadí: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ za cenu: ,70 Kč vč. DPH Sázavská 1/736 - oprava fasády a výměna oken a ZTI (výzva č. 35/07/B) vítěz: HANSA 2, s.r.o., IČ za cenu: ,24 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ za cenu: ,26 Kč vč. DPH Vinohradská 21/405 a 23/406 - výměna výkladců a oken (výzva č. 36/07/B) vítěz: AG-REAL s.r.o., IČ za cenu u akce Vinohradská 21/405: ,50 Kč vč. DPH za cenu u akce Vinohradská 23/406: ,70 Kč vč. DPH za cenu na celou akci: ,20 Kč vč. DPH Masarykovo nábřeží 8/ oprava fasády a oken (výzva č. 39/07/B) vítěz: Fastav Praha, spol. s r.o., IČ za cenu: ,60 Kč vč. DPH 2. v pořadí: ENTAZE s.r.o., IČ za cenu: ,- Kč vč. DPH II. u k l á d á Nezamyslova 12/621 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 31/07/B) vítěz: SCHINDLER CZ, a.s., IČ za cenu: ,- Kč vč. DPH (desky cetris) 1. uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 18

19 Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 19

20 USNESENÍ č. 435 ze dne ke zrušení a vypsání nových výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. r u š í II. III. IV. 1. výběrová řízení dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 37/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 38/07/B) s o u h l a s í 1. s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Americká 38/118 - oprava střechy a komínů (výzva č. 78/07/B) Máchova 3/704 a 5/435 - rekonstrukce sociálního zařízení (výzva č. 79/07/B) j menuje 1. hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám malého rozsahu dle bodu II. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. Miroslava Kudlíková Aleksandra Udženija Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Karel Chramosil PhDr. Eva Paulová JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš pověřený zástupce OMI osoby s odbornou způsobilostí Ing. Jiří Malý Miloš Plaňanský Ing. Helena Jiráková Ing. Petr Jirák u k l á d á 1. zaslat dodavatelům oznámení o zrušení výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu II. tohoto usnesení 20

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 3.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.5.2009 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 30.6.2008 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady,

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.10.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Zápis. 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Aleksandra Udženija, členka rady

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Aleksandra Udženija, členka rady Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 4.11.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.9.2007

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.9.2007 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 10.8.2010. PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.8.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.3.2008 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.3.2008 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 27.5.2008 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 24.4.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.4.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009 Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.1.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007. Ing. Karel Chramosil, člen rady Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis. 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.12.2007

Zápis. 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 18.12.2007 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Zápis. 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.11.2007

Zápis. 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.11.2007 Zápis 22. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.8.2009

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.8.2009 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.10.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009

Zápis. 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 11.8.2009 Zápis 15. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010

Zápis. 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 21.9.2010 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Michal Bočan, člen

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. Příloha č. 2 USN R-377 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2015. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 05.04.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka rady Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní Ing. Jiří Paluska, starosta

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). ázev zakázky: Klášter Sázava oprava

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 118 12 PRAHA 1, KARMELITSKÁ 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE PRAHA čj.:5 662/09-13 Kovrzek/1.412 2.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou

Více

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 19.1.2010

Zápis. 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 19.1.2010 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 19.1.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina

Více

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

Zápis. 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Zápis 9. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.4.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2016 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. P2/2016/VZ0041/OZP_OOZP s názvem Mytí průchodů na území MČ Praha 2 v roce 2016

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. P2/2016/VZ0041/OZP_OOZP s názvem Mytí průchodů na území MČ Praha 2 v roce 2016 Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne MCP2/038301/2016/OZP-OOZP/hra Hrachová/OŽP/236044200 12. 4. 2016 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. P2/2016/VZ0041/OZP_OOZP

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.2.2010. Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.2.2010. Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 4. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne

P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne P R O G R A M 10. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 17. 5. 2017 1. Návrh ke schválení účetní závěrky městské části Praha 4 za rok 2016 a účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016.

Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016. Příloha č. 2 USN R-712 Podmínky pro poskytnutí dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ P15 pro rok 2016. I. Úvodní ustanovení 1. Dotační program v oblasti podpory sportovních

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám.1466 V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh určení zhotovitele veřejné

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012

VÝZVA. Provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně a jeho příspěvkových organizací za rok 2012 ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ Tel.: +420 384 342 185, Fax: +420 384 723 505 e-mail: alena.bastova@mesto-trebon.cz VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu služby v souladu s 18 odst. 5 zákona

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOAP/002-2233/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz www.soaplzen.cz DATUM: 2011-09-29

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007

Zápis. 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 11.9.2007 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 11.9.2007 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka RMČ, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka,

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace projektu

Zadávací dokumentace projektu Zadávací dokumentace projektu Analýza rizik ohrožení jímacího území prameniště Slaná migrací kontaminace z bývalé skládky Na Rovném Jedná se o zakázku malého rozsahu, zadávanou dle přílohy č. 4 směrnice

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 2. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 08.12.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Výzva. Vedení účetnictví a ekonomiky Domova mládeže, Lovosická 42/439, Praha 9 Střížkov

Výzva. Vedení účetnictví a ekonomiky Domova mládeže, Lovosická 42/439, Praha 9 Střížkov Výzva k podání nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 na realizaci akce: Vedení účetnictví

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více