gris global Research Information System Solutions s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "gris global Research Information System Solutions s.r.o."

Transkript

1 gris global Research Information System Solutions s.r.o.

2 Co je to gris? gris (global Research Information System) je komplexní systém, zajišťující podporu efektivního řízení procesů v průběhu celého životního cyklu vývoje projektu, stejně jako rozhodování v klíčových oblastech. Umožňuje komplexní analýzu vývoje portfolia, strategické řízení, evidenci projektů, projektových a souvisejících dat. Systém je navržen s ohledy na specifika farmaceutického vývoje. gris napomáhá k průběžnému zdokonalování vzájemně provázaných a i na sebe navazujících procesů, ke zlepšení týmové spolupráce, informovanosti a ve svém důsledku vede ke snížení nákladů, rizik a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Systém je založen na osvědčené, moderní a široce podporované Microsoft.NET technologii. Je navržen jako otevřený a do budoucna snadno modifikovatelný systém s vysokou úrovní zajištění bezpečnosti. Systém je schopen růstu podle potřeb společnosti a dle těchto potřeb lze řídit změny systému. Jedná se o řešení vyvíjené přesně dle požadavků uživatelů a analýzy procesů klienta, nicméně založené na prověřeném aplikačním Frameworku, který umožňuje zachovat výhody zakázkového vývoje při zajištění bezpečnostních požadavků. Navíc systém podporuje práci s workflow, což znamená, že definovaná událost zajistí automatické provedení všech potřebných kroků návazného procesu. Klíčové vlastnosti systému gris jsou: Intuitivní uživatelské rozhraní Snadná modifikovatelnost a rozšiřitelnost Snadná integrace s dalšími systémy společnosti Vzájemná integrace modulů data zadáváte vždy pouze jednou, ale vidíte je ve všech modulech, kde jsou potřeba Podporuje integritu dat a procesů data z jednotlivých modulů jsou navzájem validována a porovnávána, a systém tak může automaticky odhalit případné nekonzistence nebo špatně nastavené procesy Komplexnost pokrývá všechny důležité procesy vývoje Snadná implementace Jednoduchá licenční politika Auditovanost - každá akce provedená uživatelem systému je zaznamenána do historie, čímž je možné následně vysledovat všechny informace o každé činnosti. Tato historická data podporují odpovědnost a postupnou optimalizaci procesu Přístupová práva - umožňují definovat přístup uživatelů k jednotlivým modulům a jejich práva uvnitř modulů prostřednictvím uživatelských rolí Automatizace procesy lze automatizovat pomocí integrovaného workflow nástroje

3

4 Uživatelské prostředí Uživatelské rozhraní systému je založeno na jednoduchosti, přehlednosti, kontextové závislosti, jednotnosti a konzistentnosti s cílem zajistit intuitivní a uživatelsky příjemný systém. Celé uživatelské prostředí je navrženo tak, aby bylo i pro neproškoleného uživatele co nejvíce intuitivní a efektivní. Základním rozvržením prostředí připomíná všem uživatelům dobře známé prostředí MS Office práce tak je hned od začátku efektivní. Ukázka rozhraní systému:

5 Základní moduly systému gris Portfolio management Modul určený k základní správě a plánování portfolia účinných látek (API). Modul obsahuje údaje o všech běžících i plánovaných projektech. Součástí modulu jsou nástroje pro sofistikovanou analýzu současného i budoucího portfolia a nástroje pro plánování portfolia s ohledem na ekonomické atributy jednotlivých produktů/projektů a na finanční a časovou náročnost jejich vývoje. Výsledkem je tak optimalizované portfolio generující maximální profit společnosti při respektování omezení jednotlivých zdrojů. Project management Modul Project management je základním modulem projektového řízení. Obsahuje všechna projektová a projektově relevantní data. Tento modul umožňuje komplexní řízení vývojových projektů, včetně řízení harmonogramů, budgetů, kapacit, rizik, rozhodnutí atd... RA - Regulatory Affairs Modul RA zajišťuje globální podporu regulatorních procesů, zejména pak procesu registrace produktů v jednotlivých teritoriích. Modul obsahuje evidenci produktů s vazbou na vývojové projekty, evidenci registrací produktů na jednotlivých teritoriích a umožňuje sledování a řízení celého procesu registrace. Modul podporuje všechny běžně užívané registrační procedury a obsahuje pokročilý systém uživatelského verzování s možností reportingu změn mezi jednotlivými verzemi důležité pro decentralizaci celého procesu. Launch management Modul Launch Management podporuje proces uvádění nových přípravků na trh. Z integrovaných modulů, především z modulů Projects, RA a Patents automaticky určuje datum možného uvedení na trh, hlídá budgety, kontroluje proces uvádění na trh v jednotlivých teritoriích a řídí související úkoly (pomocí integrace s modulem Action Items) BEQ BEQ je modul umožňující centrální správu klinických studií, základních strukturovaných dat studií a přiložených dokumentů. Systém je úzce integrován s modulem Projects, kterému poskytuje aktuální data o probíhajících, plánovaných i již realizovaných klinických studiích. Projektový manager i příslušní členové týmu tak mohou důležité informace o studiích vidět přímo v rámci projektu. Affiliates Affiliates je modul sloužící k bezpečnému a definovaně omezenému přístupu k datům pro externí kanceláře společnosti. Tyto kanceláře obvykle potřebují pouze velmi omezenou množinu dat. Pro jejich pohodlnější práci a pro vyšší bezpečnost při poskytovaní dat vzdáleným lokalitám jsou tato data zobrazena v režimu READ ONLY ve speciálním modulu. TEP Modul poskytuje přístup k Territory Extensions projects - speciální kategorie projektů. Jedná se o projekty rozšiřující stávající vývoj nebo využití produktů na dalších teritoriích.

6 gris v rámci korporace - ndata GGD ndata GGD (Global Generic Database) je systém umožňující globální řízení vývoje ve všech vývojových centrech korporace. Poskytuje data o stavu vývojových projektů v jednotlivých centrech a umožňuje tyto projekty porovnávat s ohledem na všechny globálně důležité parametry projektu. Např.: Stav projektu Harmonogram Plánovaný i už spotřebovaný budget Kapacity Ekonomické atributy projektu Atd Na základě těchto dat lze vzdáleně na top úrovni řídit vývoj jednotlivých projektů v jednotlivých vývojových centrech. Systém GGD může komunikovat buď s lokálními systémy gris, případně, pokud je v dané lokalitě využíván jiný systém pro řízení vývoje, lze pomocí aplikace gris agent komunikovat i s tímto systémem. Viz obrázek. GGD a gris v rámci korporace: Podpůrné moduly systému IP - Intelectual Property Modul IP umožňuje sledovat patenty v různých zemích a regionech, zajišťuje podporu procesu patentové analýzy, automaticky zpracovává data o patentech a poskytuje informace dalším modulům (Projects, RA, Launch Management). Vstupem modulu jsou patentové soubory generované externími subjekty. Tyto soubory obsahují stovky patentů k danému tématu. Tyto patenty jsou modulem automaticky načteny a dále přiřazeny k jednotlivým projektům nebo molekulám. Systém pak na základě automatické analýzy vyhodnotí, kdy je možné daný přípravek uvést na trh v daném teritoriu, kdy je možné začít s registrací, atd. Tato data pak poskytuje dalším modulům, kde jsou na jejich základě plánovány další kroky tak, aby společnost byla na trhu v nejkratším možném termínu. Budget Modul Budget slouží k plánování a sledování detailních projektových rozpočtů. Podle potřeb klienta lze zahrnout i výnosy, resp. predikce výnosů. Modul umožňuje verzování plánu a zdůvodnění plánovaného nákladu. Modul je navržen tak, aby umožňoval plánování nákladů přímo odpovědnými členy projektových týmů. Data z modulu jsou integrována s ekonomickým systémem (SAP, Helios, ) a v rámci systému gris jsou dále využívána v ostatních modulech například při výpočtu NPV. Modul umožňuje multiprojektové plánování budgetu. Modul krom vlastního plánu zobrazuje i reálné čerpání budgetu (tato data jsou integrována z ekonomického systému).

7 Action Items Modul umožňuje správu úkolů vázaných na projekt. Modul mimo jiné umožňuje: zadat úkol více lidem sledovat úkoly za projekty a oddělení delegovat úkol rozdělit úkol dle odpovědnosti plnění dílčích částí úkolu definovat závislosti mezi úkoly vytvářet úkoly s vazbou na harmonogram, resp. fázi projektu, kde vlastníkem nemusí být konkrétní osoba, ale projektová role Data z modulu lze integrovat s MS Project a MS Outlook. Data lze prezentovat formou Ganttova diagramu, jak je vidět na následujícím obrázku. Ganttův diagram:

8 Trademarks Modul umožňuje spravovat všechny typy ochranných známek textové, grafické, slogany,.. Obsahuje data o všech registrovaných ochranných známkách i o všech návrzích na registraci. Podporuje celý proces výběru a registrace vybrané známky v jednotlivých teritoriích včetně jejího výběru pro konkrétní produkt - modul je úzce integrován s modulem RA, kterému poskytuje data pro registrace jednotlivých produktů. Risk Management Doplňuje modul Projects o možnost analýzy a eskalace projektových rizik. Výstupy z modulu RISK Management lze použít jako atribut projektu v Portfolio Managementu. Včasné odhalení a řízení rizik vede ve svém důsledku k vyšší spolehlivosti celého procesu vývoje a snížení nákladů. Decision Management Modul umožňuje zadávat a přehledně evidovat všechna rozhodnutí přijatá na libovolném projektu - ke každému z těchto rozhodnutí umožňuje evidovat základní atributy. Timesheet Modul umožňuje sledovat a porovnávat čas strávený na jednotlivých projektech i na neprojektových aktivitách, interní náklady, vytížení oddělení a projektových týmů, jednotlivé projekty a projektové fáze plus jejich dopad na chod oddělení. Data z modulu lze porovnávat s plánem vytížení zdrojů (z modulu Capacity) a sledovat tak efektivitu a přesnost plánování. Modul poskytuje informace pro daňové potřeby a pro intercompany invoices. Modul je úzce integrován s dalšími moduly, především s modulem Projects. Capacity Modul Capacity umožňuje distribuované plánování kapacit v čase a sledování plánované vytíženosti jednotlivých zdrojů i celých oddělení. Capacity lze plánovat buď individuálně za každého uživatele, nebo pomocí templates dle typu projektu pro celé projektové týmy a pro celá oddělení. NPV Modul NPV umožňuje snadné hodnocení jednotlivých projektů z pohledu ekonomické výnosnosti. Vzhledem k těsné integraci s ostatními moduly systému vyžaduje doplnění minimálního množství dat a na základě těchto a integrovaných dat umí spočítat NPV jednotlivých projektů - tedy celkovou současnou hodnotu konkrétního projektu, která zohledňuje faktor času a díky níž lze jednoduše posoudit výnosnost jednotlivých projektů. Pokud se např. budete rozhodovat mezi dvěma projekty o tom, který z nich ukončíte, hodnota NPV pro Vás může být užitečným kritériem. Modul umí spočítat dále i vnitřní výnosové procento IRR nebo za jak dlouho se vrátí společnosti investice jednotlivých projektů. A samozřejmě počítá s discountovanými finančními údaji. Přístup do tohoto modulu mají jen oprávnění uživatelé a data, která se používají pro výpočet, se dají verzovat.

9 Ukázka summary karty modulu NPV:

10 Další systémy Systém gris je centrálním systémem řízení farmaceutického vývoje, nicméně portfolio našich produktů je podstatně širší. Další naše systémy určené pro farmacii jsou uvedeny níže. Všechny tyto systémy jsou integrovány se systémem gris a dále rozšiřují jeho možnosti o specifické funkce. Samples Diary Speciální aplikace pro plánování, zadávání a vyhodnocování farmaceutických testů. Poskytuje podporu pro celý životní cyklus testu. Dissolutions Systém určený na vyhodnocování disolučních testů včetně vyhodnocení faktoru podobnosti. Systém je přímo integrován s měřícími přístroji, ze kterých si sbírá data a se systémem gris, kde jsou data vyhodnocována a prezentována. Non-GMP sklad Systém pro evidenci a vedení non GMP skladu, včetně hlídání expirací, rezervací a automatické predikce potřeby látek na základě integrace s plánem testů. Systém poskytuje podporu jak správci skladu, tak uživatelům, kteří se skladem pracují. Systém podporuje automatické váhy a čtečky čárových kódů. KM - Knowledge Management Sofistikovaný nástroj pro management znalostí a dokumentů napříč celou organizací. Díky jedinečnému systému dynamických taxonomií poskytuje každému uživateli takový pohled na dokument, článek, diskuzi apod., který je pro daného uživatele nejlepší, a to při zachování jedinečnosti dat a potlačení duplicit záznamů. Systém je plně integrován s ostatními systémy a data ze systému KM tak lze číst i editovat přímo v systému gris. COE (Capacity of Equipments) Systém pro plánování kapacit definovaných zařízení a operátorů. Systém umožňuje intuitivní detailní plánování času konkrétních pracovníků na zadaných zařízeních včetně plánování rezervací těchto zařízení, plánování maintenance a sledování reálných výkonů lidí i zařízení. Systém poskytuje podporu pro čtečky RFID karet a vykazování reality na dotykových terminálech přímo na jednotlivých strojích. MC Manager s cockpit Sofistikovaný systém umožňující agregovat data z dalších systémů společnosti, na základě těchto dat pak definovat reporty a KPI, a na jednom místě tak sledovat zdraví a efektivitu jednotlivých procesů společnosti. HSE - Health & Safety Environment umožňuje správu údajů o používaných látkách z hlediska bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí čerpá data ze specializovaných databází, jednotně je spravuje a poskytuje dalším systémům při každém plánování manipulace s nebezpečnou látkou je automaticky zobrazeno upozornění jak s danou látkou pracovat a co je třeba dodržet Systém je dále úzce integrován se systémy: SAP poskytuje data k látkám do systému SAP NonGMP Sklad poskytuje data na skladové štítky COE zobrazuje upozornění při plánování práce s nebezpečnou látkou

11 Ukázka modulu HSE:

12 Reporting Systém gris obsahuje sofistikovaný uživatelsky a administrátorsky definovatelný reporting. Umožňuje snadné zobrazení a konfiguraci reportů pro jednotlivé skupiny uživatelů. Systém využívá HTML reportů přímo v aplikaci, zobrazení definovaných dat v Excelu, Export do Wordu, Excelu, PowerPointu, nebo zobrazení dat prostřednictvím kontingenčních tabulek a OLAP reportů. Systém dále poskytuje reporty do systému ndata Manager s Cockpit, MS Sharepoint, případně do jiných reportovacích nástrojů společnosti. V systému ndata Manager s Cockpit lze dále definovat KPIs a sledovat tak klíčové výkonnostní parametry daného procesu i celé společnosti. Integrace s dalšími systémy společnosti Systém gris podporuje otevřenou SOA architekturu a lze jej tak snadno integrovat s dalšími systémy společnosti. V současné době je gris integrován se systémy: ERP Systém (SAP, Helios) tato integrace umožňuje uživatelům systému gris vidět realitu čerpání budgetu a naopak plánovaný budget automaticky přenášet do ERP systému pro potřeby controllingu. ERP systém je dále využit jako zdroj dat pro nákladové druhy, organizační strukturu, strukturu projektů, atd. pokud tato data obsahuje. MS Exchange případně jiný mail server využívaný ve společnosti. Umožňuje posílat y přímo do systému gris. Ten je analyzuje a přiřadí k odpovídajícímu projektu. Už nikdy tak nepřijdete o žádné informace. MS Active Directory integrace s MS Active Directory umožňuje načítat do systému automaticky data o uživatelích. MS SharePoint díky této integraci lze MS SharePoint využít jako inteligentní úložiště souborů pro systém gris, včetně využití všech jeho výhod typu verzování a zamykání dokumentů a podobně. ndata Knowledge management díky integraci s tímto systémem může gris přímo pracovat s daty a dokumenty uloženými v této repository, včetně inteligentní správy dokumentů, metadat a dynamických taxonomií. Další systémy společnosti ndata systém gris je přímo integrován i s dalšími systémy společnosti ndata, které mu poskytují specifická data a ještě více tak rozšiřují jeho možnosti. Jedná se zejména o systémy ndata COE, ndata nongmp, ndata HSE, ndata Samples Diary a další. Vzhledem k otevřenosti systému gris jej lze integrovat i s jakýmkoli jiným systémem společnosti, pokud to licenční a technické podmínky tohoto systému dovolí.

13 Reference Bc. Šárka Procházková Development systems and process support manager ZENTIVA V době, kdy se v Zentivě (tehdy ještě v Léčivech) zavádělo projektové řízení, byl součástí tohoto procesu také výběr vhodného nástroje. Z počátku jsme využívali MS Office a to především Excel a Word. Důvod byl zřejmý, všichni tento nástroj znali a uměli používat. Problém však nastal ve chvíli, kdy se vývojový tým Zentivy stal mezinárodním a počet běžících projektů začal velmi rychle vzrůstat. Jednalo se o poslední impuls k rozhodnutí, že je třeba začít používat sofistikovanější nástroj. Mapovali jsme produkty, které byly na trhu nabízeny a určeny pro řízení projektů. Několik takových systémů jsme implementovali a otestovali v rámci pilotního projektu. Narazili jsme však vždy na problém, že generický vývoj má jistá specifika, která nám existující systémy neuměly pokrýt. Ve stejné době jsme začali spolupracovat se společností ndata Solutions s.r.o., kteří nám pomohli vytvořit systém RIS (Research Information system), který naše požadavky na řízení projektů splňuje. RIS nám přináší celou řadu benefitů, a to jak pro společnost samotnou, tak i pro jednotlivé členy projektových týmů a pro celou řadu spolupracujících oddělení. Významným způsobem urychlil a zlepšil efektivitu práce a komunikace. Umožňuje nám efektivněji řídit celkový průběh vývojových projektů, dělat správné věci správně. Věci, které vedou k průběžnému zlepšování procesu, a tím i zlepšování konkurenceschopnosti firmy. Systém RIS podporuje vize a mise společnosti Zentiva, je její klíčovou konkurenční výhodou a pomáhá jí tak efektivně plnit roli leadera v oblasti generických farmaceutických produktů.

14 O nás Jsme česká konzultační a technologická společnost zabývající se softwarovou podporou specifických firemních procesů, zvyšováním efektivity daného procesu a tím i efektivity společnosti jako takové. Významně tak přispíváme k rozvoji podnikání našich zákazníků. Jako základní firemní hodnoty ctíme stabilní a dlouhotrvající spolupráci založenou na vzájemné důvěře, vysokou profesionalitu a nadšení pro věc. Software je pro nás cesta Smyslem naší práce není jen dodat software. Smyslem naší práce je dodat řešení. Řešení, které Vám skutečně pomůže. Velkou část naší práce proto tvoří vlastní analýza podporovaného procesu až do jeho úplného pochopení. Pouze spojením dokonalého pochopení práce zákazníka s hlubokou znalostí softwarových nástrojů a postupů jsme schopni dodat řešení, které pro Vás bude nejen nástrojem, ale i konkurenční výhodou.

15 Proč zrovna ndata Solutions? Zkušenosti - pracujeme pro velké korporace i menší firmy, které nám důvěřují a my dokážeme přicházet s myšlenkami, které pomáhají lidem lépe a efektivněji pracovat. Týmová práce - disponujeme týmem zkušených senior konzultantů, kteří dokáží rozkrýt problém a posoudit řešení z více stran. Tím navrhneme řešení, které bude konkureční výhodou. Jedinečný přístup - u software obecně platí, že čím větší řešení, tím více se musí klient přizpůsobovat svému dodavateli. Firmy tak spoléhají na to, že jak to dělá většina, tak to bude dobré i pro ostatní. My děláme věci tak, aby byly pro klienta nejvíce přínosné. Nemusí se omezovat a myslíme na jejich jedinečnost. Naším cílem není jen dodat software, ale efektivní řešení!

16 Solutions s.r.o.

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia:

PPM umožňuje: PPM napomáhá: Systém je postaven na čtyřech základních pilířích, vedoucích k efektivnímu vývoji a optimalizaci portfolia: Solutions s.r.o. PPM umožňuje: Komplexní analýzu vývoje portfolia Strategické řízení Evidenci projektů Evidenci projektových a souvisejících dat Závislost procesů, podpora workflow definovaná událost

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Digitální stavební deník

Digitální stavební deník e den www.stavebnidenik.info Digitální stavební deník e den DIGITÁLNÍ STAVEBNÍ DENÍK www.stavebnidenik.info Digitální stavební deník je centralizovaný systém pro komplexní evidenci agendy stavebních deníků.

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM. Realitní kancelář RosaData TM Realitní kancelář OBSAH Úvod... 3 Realitní kancelář... 4 Seznam realit... 4 Detail reality... 5 Foto... 8 Exporty... 10 Stavy reality... 10 Obchodní případ... 12 Realitní poptávky... 13 Export

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Na co se můžete s Oracle BI těšit

<Insert Picture Here> Na co se můžete s Oracle BI těšit Na co se můžete s Oracle BI těšit Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Oracle BI Ukázka Oracle BI Možnosti platformy Oracle Business

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

The bridge to knowledge 28/05/09

The bridge to knowledge 28/05/09 The bridge to knowledge DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky. DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky výukových materiálu

Více

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura

Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura Tomáš Poslušný Elektronická aplikace pro MK ČR: Podpora přípravy IOP Kultura 7. dubna 2008 Elektronická aplikace pro MK ČR Podpora přípravy IOP Kultura 2 Obsah Cíle projektu Popis řešení Další rozvoj Zkušenosti

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio 1 Kdo jsme Servodata ICT Solutions European Distribution Company Servodata působí na IT trhu v oblasti EMEA již od roku 1991, centrála

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost

Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ. a SINGLE SIGN-ON. DPDC Identity. pro Vaši bezpečnost Data Protection Delivery Center, s. r. o. IDENTITY MANAGEMENT, SPRÁVA OPRÁVNĚNÍ a SINGLE SIGN-ON pro Vaši bezpečnost DPDC Identity DPDC Identity DPDC Identity je komplexním řešením pro automatizovanou

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

profesionální a jednoduché hodnocení zaměstnanců prohr leaders s.r.o. 2016

profesionální a jednoduché hodnocení zaměstnanců prohr leaders s.r.o. 2016 profesionální a jednoduché hodnocení zaměstnanců prohr leaders s.r.o. 2016 Nový standard v hodnocení zaměstnanců 1. Hodnocení plnění KPI/CÍLŮ 2. Hodnocení na základě plnění kompetenčních modelů 3. Plánování

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

LMS systém edoceo. Shared Knowledge

LMS systém edoceo. Shared Knowledge LMS systém edoceo Shared Knowledge Systém edoceo představuje moderní platformu pro řízení vzdělávání ve vaší organizaci. Její intuitivní ovládání a široké možnosti přizpůsobení ocení uživatelé od menších

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Lékaři léčí, my se staráme

Lékaři léčí, my se staráme Lékaři léčí, my se staráme Informační technologie pro zdravotnictví David Doležal Jan Chroust Kdo jsme? Cílem společnosti MD Access je nabídnout lékařům nejmodernější informační technologie, které zefektivní

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Případová studie.

Případová studie. Případová studie Centrum podpory projektů VUT v Brně vsadilo na řešení na platformě Microsoft, to nabídlo řešitelům projektů i univerzitě zcela nové možnosti www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země:

Více

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz

ADVANTA 2.0. www.advanta- group.cz Strana 1 ze 40. Popis řešení Řízení IT projektů. www.advanta- group.cz www.advanta- group.cz ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení IT projektů Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru

Testing as a Service. Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru. Kompletní portfolio služeb testování softwaru Testing as a Service Přístupné, flexibilní a cenově výhodné řešení pro ověření kvality softwaru Kompletní portfolio služeb testování softwaru Předem známé náklady na testování, umožňující efektivní tvorbu

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2

DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 DOCHÁZKOVÝ A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM MADAM WHITEPAPER V. 2 ECM SYSTEM SOLUTIONS 2014 MADAM MaDaM je modulový systém pro evidenci nejen docházky. Jednoduchost obsluhy, intuitivnost ovládání, moderní vzhled a

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Technická specifikace předmětu plnění:

Technická specifikace předmětu plnění: Technická specifikace předmětu plnění: Poskytnutí standardní služby Premier Support zahrnující konzultační a implementační podporu, řešení problémů u produktů v nepřetržitém režimu 24x7 v rámci aktuálního

Více

Trask solutions Jan Koudela Životopis

Trask solutions Jan Koudela Životopis Trask solutions Životopis Shrnutí Kandidát pro roli: Krátký popis: Zkušenosti a kompetence Zákazníci:, GE Money Bank, ING Bank, Komerční banka Telefónica Nejvyšší kontrolní úřad, RWE Kompetence:.NET vývoj

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Řešení ochrany databázových dat

Řešení ochrany databázových dat Řešení ochrany databázových dat Projekt Raiffeisenbank CZ Aleš Tumpach CISA April 25, 2016 Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, informace v databázi jsou nejčastějším cílem útoku WHY? % of Records Breached

Více

SQL Ekonom specializované řešení technické služby

SQL Ekonom specializované řešení technické služby Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom specializované řešení technické služby Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom

Více

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP

ELO for SAP. Na nejvyšší úrovni. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP. Komplexní správa obsahu s ELO a SAP Na nejvyšší úrovni Certifikované ECM zcela propojuje funkcionalitu SAP a pomocí SAP Archivelink. Plně integrované do světa podnikových řešení SAP, poskytuje vhodné řešení pro optimalizaci procesů založených

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více