Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp. 547 107 00 Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014"

Transkript

1 Dům s pečovatelskou službou náměstí U Lípy svobody čp Praha 10 Dubeč VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

2 Identifikace organizace Právní forma: Příspěvková organizace ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU vedeného Městským soudem v Praze oddíl Pr, vložka 980 Datum zápisu: , dodatek ZL Datum vzniku: Zřizovací listina, Název: Dům s pečovatelskou službou Harmonie Adresa sídla: nám. U Lípy svobody čp. 547, Praha 10 Dubeč Telefon / fax: IČO: DIČ: CZ DPS je plátcem DPH ROZHODNUTÍ O REGISTRACI VYDAL: Magistrát hl. m. Prahy dne odbor sociální péče a zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách. Druh Služby: pečovatelská služba (terénní, ambulantní) Identifikátor: Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (27 64 let) Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) Správní a kontrolní orgány organizace ZŘIZOVATELEM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JE ÚMČ PRAHA DUBEČ Starodubečská 401/ Praha 10 Dubeč Starosta: Místostarosta: Tajemnice: Jaroslav Tošil Ing.Bohumil Dvořák Ing. Anna Smutná Vedení organizace DPS Statutární orgán ředitelka: Mgr. Zouplnová Božena

3 Úseky v DPS Ekonomický úsek Pečovatelská služba Kuchyň a úklid budovy Technický úsek obsluha plynové kotelny + údržba budovy Recepce - nepřetržitý provoz Schéma organizační struktury organizace Ředitelka 0,5 soc. Pracovník 0,5 Ekonomický úsek Koordinátorka PS (DPP) 2,0 Pracovnice sociální péče Recepce Recepce 5,0 + DPP Technický úsek 0,75 Ostat.provoz.zaměstnanci 1,0 *** Kategorie Ostatní provozní zaměstnanci zahrnuje: - Uklízečka, kuchyň výdej dovezené stravy

4 ČÁST A) Zpráva o činnosti zařízení Charakteristika zařízení Dům s pečovatelskou službou (DPS) Harmonie je registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby ambulantní a terénní v souvislosti se zákonem č.108/2006sb., o sociálních službách.v zařízení DPS poskytujeme nájemní bydlení seniorům a zdravotně postiženým osobám, které potřebují pomoc nebo péči jiné osoby, ale v základních životních úkonech jsou soběstační. Nejsme pobytové zařízení s komplexní péčí, ale nabízíme udržení si samostatného způsobu života a soukromí. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby zdravotně postižené se sníženou soběstačností, jejichž zdravotní stav je takový, že ještě nepotřebují komplexní péči a za předpokladu, že jim budou poskytnuty pečovatelské služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, mohou vést samostatný způsob života. Naše zařízení poskytuje pomoc prostřednictvím pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006Sb., v platném znění, dále ve znění vyhlášky č. 505/2006Sb., vyhlášky č. 166/2007Sb. a 391/2011Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Pečovatelskou službou reagujeme na potřeby všech seniorů žijících v MČ Praha Dubeč. Služby se realizují na základě písemně uzavřené smlouvy v domácnostech uživatelů (terénní), nebo ambulantně v pracovní dny a ve vymezeném čase, který je pevně stanoven pracovní dobou zaměstnanců DPS. Poskytnuté pečovatelské služby si uživatelé hradí z výše přiznaného příspěvku na péči, který je určen na nákup těchto služeb. Uživatelé, kteří příspěvek na péči nepobírají, úkony si hradí z vlastních finančních prostředků. Nad rámec základních pečovatelských služeb poskytujeme fakultativní služby (např. pedikúra, masáže, kadeřník, aktivizační činnosti, pohybovou terapii, orientační měření krevního tlaku, dohled nad požitím léků, pomoc při prostorové orientaci, nebo doprovod na vycházku apod.), jejichž rozsah je dán potřebami a zájmy klientů, ale i kapacitními možnostmi DPS. O seniory se starají dvě pracovnice sociální služby v přímé obslužné péči (pečovatelky) a další zaměstnanci. Budova Dům s pečovatelskou službou (DPS) Harmonie je vybudovaným objektem na náměstí U Lípy svobody. Vstup do budovy je řešen v zadní partii objektu. Před vchodem, je velká zelená plocha a parkoviště. K posezení v přírodě a k procházkám je možné využívat prostory Panské zahrady a Přírodní park. Umístění domu zcela odpovídá jeho poslání vytvořit krásné prostředí, pro důstojný život starších, či zdravotně postižených občanů. Ubytování je poskytováno na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy na dobu neurčitou, pro konkrétní ubytovací jednotku. Postupem času, průběžně dochází k ukončení nájmu a to buď z důvodu přemístění do zařízení s komplexní péčí, nebo z důvodu úmrtí. Na uvolněná místa nastupují další klienti z pořadí čekatelů. DPS má k dispozici celkem 41 bytových jednotek zvláštního určení z tohoto počtu je 27 garsoniér o rozměru 34m2, 9 dvougarsoniér o rozměru 47,20m2 a 5 bytů je bezbariérových o rozměru 41,30m2. Dále jsou využívány i nebytové prostory např. jídelna, společenská místnost, rehabilitace, sušárna, recepce. Služby jsou nájemcům v zařízení poskytovány na základě jejich přání a v souladu s možnostmi DPS.

5 Uživatelé služeb - Statistika K bylo v zařízení DPS umístěno celkem 44 klientů, z toho 11 mužů a 33 žen. V průběhu roku 2014 ukončilo pobyt 6 klientů. V důsledku úmrtí 1 žena a 1 muž, 3 klienti z důvodu přemístění do zařízení s komplexní péčí a 1klientka se přestěhovala k rodině. Uvolněná místa byla bez prodlení nabídnuta dalším žadatelům a obsazena. K dosáhl Ø věk uživatelů služeb 75 let. DPS k poskytl celkem 1880 pečovatelských služeb tj. přibližně 157 pečovatelských služeb za měsíc. Počet odebraných obědů v DPS a v terénu Dubče byl k celkem ks. Pořadník žadatelů o umístění V roce 2014 bylo přijato,a zařazeno do čekatelů celkem 5ks nových žádostí. Nově byli k umístěni 4 klienti + 2 (leden 2015). Po celkové aktualizaci je počet žádostí o umístění k ks. Žádosti jsou dle zájmu nadále průběžně přijímány, řádně evidovány a dle možností vyřizovány. Podmínky pro výběr klientů k nástupu jsou stanoveny vnitřním předpisem Pravidla pro poskytování nájmu v bytech v DPS. Příspěvek na péči byl přiznán 7 uživatelům z toho: I. stupeň lehká závislost 4 II. stupeň středně těžká závislost 2 III. stupeň těžká závislost 1 IV. stupeň úplná závislost 0 TP 0 ZTP II stupeň 4 ZTP/P III stupeň 3 Kompenzační pomůcky používá invalidní mechanický vozík 2 vycházková hůl 4 francouzské hole 1 chodítko 1 naslouchadlo 1 pomůcky pro inkontinenci používalo 2

6 Přehled poskytované péče a služeb stravování 1x denně (formout dovezené teplé stravy + možnost zatavené stravy) pečovatelská péče - dle potřeby osobní hygiena či pomoc při osobní hygieně - pomoc při přípravě jídla a pití - pomoc při zprostředkování sociálních příspěvků - základní sociální poradenství - pochůzky - nákupy - úklid v domácnosti - praní a žehlení prádla - dle přání a potřeby dohled nad požitím léků - orientační měření TK digitálním tonometrem - příprava na odvoz do nemocnice - dohled nad klientem - pomoc při prostorové orientaci - doprovod k lékaři, nebo na vycházku - mytí oken - praní a věšení záclon aktivizační zájmové činnosti (skupinové či individuální dle výběru klientů) - pohybová terapie - relaxační cvičení - volnočasové aktivity Výsledky práce s uživateli služeb Dům s pečovatelskou službou Harmonie v roce 2014 nadále vykonával činnosti související s jeho registrací a posláním, tj. poskytoval terénní a ambulantní pečovatelské služby potřebným občanům, kteří jsou cílovou skupinou, a kteří pro změny svého zdravotního stavu tuto péči potřebují, neboť jim nemůže být zajištěna jiným způsobem. Zařízení DPS poskytovalo pečovatelské služby, jak občanům umístěným v zařízení DPS, tak i občanům v terénu Dubče. Nad rámec základních pečovatelských služeb, jsme klientům poskytovali v roce 2014 také fakultativní služby. Nadále probíhal dovoz obědů seniorům do terénu Dubče, pořádali jsme relaxační cvičení, besídky a volnočasové aktivity dle zájmu klientů. Formou dotazníků jsme opět zjišťovali spokojenost uživatelů s poskytovanými službami za účelem zpětné vazby. Z výsledků šetření jsou poskytované služby hodnoceny kladně. Také po celý rok 2014 každé úterý, již devátým rokem, docházeli do našeho zařízení senioři z terénu Dubče, do jimi oblíbeného klubu důchodců. Stejně jako v předchozích letech jsme i v roce 2014 průběžně aktualizovali již zavedené Standardy kvality sociálních služeb (SQSS), dle zákona č.108/2006sb., o sociálních službách, čímž naplňujeme zákonou povinnost za účelem zvyšování kvality služeb. Naším cílem je poskytovat kvalitní, odborné a bezpečné sociální služby všem uživatelům. V souvislosti s naplňováním SQSS je s každým uživatelem

7 našich služeb zpracován a průběžně aktualizován tzv. individuální plán péče, ve kterém si uživatel mimo jiné, stanovuje své cíle, které si může dle potřeby měnit. Vedení DPS se snaží, dle svých možností, vytvářet takové podmínky, aby vytyčené cíle uživatelů byly reálné a splnitelné. Spolupráce s jinými organizacemi, institucemi a zařízeními Zařízení DPS v roce 2014 pokračovalo ve spolupráci s místní Mateřskou školkou, která svým vystoupením a programem, vždy zpestří pobyt našim seniorům. Senioři mají také možnost nasát atmosféru karnevalů a bujarého veselí při obcí každoročně pořádaném MASOPUSTU, ÚMČ Praha Dubeč pravidelně realizuje pro seniory různé kulturní akce a zájezdy, kterých se zúčastňují i někteří senioři z DPS. Spolupráce s firmami a fyzickými osobami v oblasti sponzoringu V roce 2014 DPS Harmonii sponzorské dary nebyly poskytnuty.. Spolupráce se zdravotnickými a sociálními zařízeními Spolupracujeme s ordinací praktického lékaře Dubče, MUDr. Tejrala, ale někteří klienti nadále zůstávají v péči u svého lékaře. Vedení DPS je v kontaktu a spolupracuje i s jinými zdravotnickými a sociálními zařízeními jako např.se smluvní lékařkou MUDr. Bohuslavou Fialovou, dále pak take s MUDr. Janečkovou, MUDr. Venzarovou, Centrum sociálních služeb Nebušice, Domovy pro seniory, Sanatorium Topas - Škvorec, DS Mnichovice u Prahy, Pečovatelská služba, Domácí péče, Nemocnice LDN Měšice, Nemocnice Královské Vinohrady sociální pracovnice, LDN Počátky, LDN Vojkov a další. Spolupráce s rodinnými příslušníky obyvatel Všichni zaměstnanci zařízení DPS dle potřeby spolupracují s rodinnými příslušníky našich klientů. Snahou je, aby se vždy pro uživatele služeb podařil nalézt optimální způsob řešení vzniklé situace. Návštěvy mají možnost denního vstupu do zařízení, některým rodinným příslušníkům je umožněno, aby zůstali i přes noc. Rodiny také umožňují svým blízkým pobývat ve vlastních rodinách. Prezentace zařízení místní tisk Rohožník webové stránky nové webové stránky Příspěvková organizace DPS je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze Evidence v Registru poskytovatelů sociálních služeb Možnost navštívení DPS

8 Údaje o zaměstnancích Pracovní kolektiv byl stabilizovaný a v roce 2014 jej tvořilo 11 zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců V průběhu roku 2014 se zaměstnanci zúčastnili školení BOZP, vzdělávacích kurzů a seminářů. Do zařízení DPS docházela supervizorka za účelem odborného školení pracovnic PS v souvislosti s požadavkem vycházejícím ze SQSS. Předávání informací, důležitých změn a novinek, probíhalo vždy na pravidelných pracovních poradách kolektivu. Důležité informace pro uživatele se průběžně aktualizovaly a vyvěšovaly na nástěnkách v DPS. Činnost kontrolních orgánů V roce 2014 proběhly tyto kontroly: kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy se zaměřením na dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a pracovní hygieny kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy se zaměřením na fakultativní služby (masáže, pedikúra, kadeřnické) jejich poskytování v souladu se schválenými provozními řády kontrola smluvním lékařem MUDr. Bohuslavou Fialovou kontrola Finančního výboru ÚMČ Praha Dubeč kontrola na ZP Z protokolů o provedených kontrolách nevyplývají žádné zásadní nedostatky, nebyla uložena nápravná opatření. Protokoly jsou uloženy v ředitelně zařízení. Dotace, projekty, granty Stejně jako v minulých letech jsme i v roce 2014 usilovali o získávání peněžních prostředků z různých finančních zdrojů (vícezdrojové financování), tj. platby od uživatelů služeb, vlastní činnost, dotace získaná od zřizovatele ÚMČ Praha Dubeč ve výši ,- Kč, státní dotace od MPSV ve výši ,- Kč a Granty - P15, ve výši ,- Kč.

9 ČÁST B) Zpráva o hospodaření organizace Provozní události v roce 2014 V roce 2014 byly v DPS jako každým rokem, provedeny všechny předepsané pravidelné provozní revize, které jsou stabilně financovány z rozpočtu DPS. Průběžně byly pracovníkem údržby provedeny dobné opravy v bytech a v nebytových prostorách (tj. výměna vodovodních baterií, sifónů, čištění zanesených odpadů, opravy prasklin a omítek, opravy oken, zámků a dveří, výměna napouštěcích hadiček v soc. zařízeních, výměna pračkových kohoutů, opravy osvětlení výměna startérů a trubic u zářivek, čištění gargrů, apod.). V roce 2014 byla firmou ENBRA provedena ve všech bytech a nebytových prostorách výměna vodoměrů SV + TV a výměna kalorimetrů (měřičů tepla), která byla financována částečně z provozních nákladů a ze zlepšeného výsledku hospodaření DPS t.j. z úspory v rezervním fondu. Firmou Tramontáž, která provádí revize výtahu byla provedena výměna stykačů u výtahu. V řešení nadále zůstává uplatněná reklamace ÚMČ Praha Dubeč ohledně vlhkosti v bytech č. 306 a 304 v 2.NP DPS. Po výměně nájemníků v bytě č. 304, byl také stejně jako v bytě č. 306 v rámci této reklamace, proveden (firmou Průmstav) speciální nátěr, který byl předchozími nájemníky ze zdravotních důvodů odmítnut. Po provedených nátěrech se zatím nová vlhkost neprojevila, (ale byla mírná zima). Hospodářský výsledek za rok 2014 (v tis. Kč) Viz příloha přebytek z výsledku hospodaření bude převeden do rezervního fondu DPS Harmonie. Po lhůtě splatnosti, nejsou žádné závazky. Účetní jednotka neměla k splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani veřejného zdravotního pojištění. Účetní jednotka, taktéž neměla k daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Závěrečné shrnutí V roce 2015 předpokládáme opět vícezdrojové financování a to prostřednictvím plateb od uživatelů, vlastní činnost, dotace poskytnutá od zřizovatele ÚMČ Praha Dubeč, státní dotace MPSV, Granty a sponzorské dary. Chceme, maximálně využívat dané možnosti tak, abychom i nadále udrželi stávající úroveň prostředí v našem zařízení a mohli tak poskytovat kvalitní, odborné, bezpečné a dostupné služby všem potřebným uživatelům, jako jediný subjekt v této lokalitě. Datum: Mgr. Zouplnová Božena ředitelka DPS Harmonie

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2008 SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace ZA HUMNY 2292, 688 01 UHERSKÝ BROD VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 ZPRACOVALA: ING. MARIE VAŠKOVICOVÁ 1 OBSAH Část I. Základní údaje o organizaci str. 3

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 05 Úvodní slovo paní ředitelky 16 Ceník služeb 07 O organizaci 17 Hospodaření 09 Organizační struktura 18 Zaměstnanci 10 Denní

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

čl. I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo: Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem P e č o v a t e l s k á s l u ž b a města Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2962, Dvůr Králové nad Labem IČ: 75065649 tel.: 499 329 251 mobil: 604 212 697 e-mail: janeckova@psdvurkralove.cz V

Více

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. Bílsko 38, 783 22 Cholina IČ: 01693182 2013 Adresa zařízení: Bílsko 38, 783 22 Cholina Telefon: 606 511 735 E-ailová adresa: m.spurnik@gmail.com

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace

Středisko pečovatelské služby Jeseník. příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Zpráva o hospodaření VI. Organizační

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více