ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ"

Transkript

1 ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo: Stát: Zranění vč. lehkého: Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně. Věcná škoda na jiných:. Svědci: Jména, adresy, tel.: vozidlech než a předmětech. VOZIDLO Pojistník/pojištěný PŘÍJMENÍ:... Jméno:... dresa:... PSČ:...Stát:.... Vozidlo. Pojistitel NÁZEV:... Číslo poj. smlouvy:... Číslo zelené karty:... Pobočka (obch. zast. nebo makléři):... NÁZEV:... dresa: Stát:... PŘÍJMENÍ:... Jméno:... Datum narození:... dresa: Stát:... Číslo řidičského průkazu:... Skupina (,,...):... Platnost řidičského průkazu.... Označte šipkou body vozidle. OKOLNOSTI NEHODY K upřesnění nákresu označte křížkem odpovídající políčka *nehodící se škrtne *parkovalo/stálo *vyjíždělo z parkoviště/ otevřené dveře zaparkovávalo vyjíždělo z parkoviště, soukromého pozemku, polní cesty vjíždělo na parkoviště, soukr. pozemek, polní cestu vjíždělo na kruh. objezd jelo na kruhovém objezdu najelo zezadu při jízdě stejným směrem ve stejném pruhu jelo souběžně v jiném jízdním pruhu měnilo jízdní pruh předjíždělo odbočovalo vpravo odbočovalo vlevo couvalo vjelo do protisměru přijíždělo zprava (na křižovatce) nerespektovalo přednost v jízdě, nebo červenou na semaforu udejte počet označených políček Nezbytné podepsat oběma řidiči Není přiznáním odpovědnosti, slouží k dokumentaci dat a okolností nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody.. Nákres nehody v okamžiku střetu. Označte:. směr jízdních pruhů,. směr jízdy vozidel, (šipkou),. jejich postavení v okamžiku střetu,. dopravní značky,. jména ulic. Pojistník/pojištěný VOZIDLO PŘÍJMENÍ:... Jméno:... dresa:... PSČ:...Stát:.... Vozidlo. Pojistitel NÁZEV:... Číslo poj. smlouvy:... Číslo zelené karty:... Pobočka (obch. zast. nebo makléř):... NÁZEV:... dresa: Stát:... PŘÍJMENÍ:... Jméno:... Datum narození:... dresa: Stát:... Číslo řidičského průkazu:... Skupina (,,...):... Platnost řidičského průkazu.... Označte šipkou body vozidle. Viditelná poškození na vozidle :. Vlastní poznámky:. Vlastní poznámky:. Podpisy řidičů.. Viditelná poškození na vozidle : Copyright CE 0 Osobní údaje podléhají ochranû podle zákona.

2 ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo: Stát: Zranění vč. lehkého: Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně. Věcná škoda na jiných:. Svědci: Jména, adresy, tel.: vozidlech než a předmětech. VOZIDLO Pojistník/pojištěný PŘÍJMENÍ:... Jméno:... dresa:... PSČ:...Stát:.... Vozidlo. Pojistitel NÁZEV:... Číslo poj. smlouvy:... Číslo zelené karty:... Pobočka (obch. zast. nebo makléři):... NÁZEV:... dresa: Stát:... PŘÍJMENÍ:... Jméno:... Datum narození:... dresa: Stát:... Číslo řidičského průkazu:... Skupina (,,...):... Platnost řidičského průkazu.... Označte šipkou body vozidle. OKOLNOSTI NEHODY K upřesnění nákresu označte křížkem odpovídající políčka *nehodící se škrtne *parkovalo/stálo *vyjíždělo z parkoviště/ otevřené dveře zaparkovávalo vyjíždělo z parkoviště, soukromého pozemku, polní cesty vjíždělo na parkoviště, soukr. pozemek, polní cestu vjíždělo na kruh. objezd jelo na kruhovém objezdu najelo zezadu při jízdě stejným směrem ve stejném pruhu jelo souběžně v jiném jízdním pruhu měnilo jízdní pruh předjíždělo odbočovalo vpravo odbočovalo vlevo couvalo vjelo do protisměru přijíždělo zprava (na křižovatce) nerespektovalo přednost v jízdě, nebo červenou na semaforu udejte počet označených políček Nezbytné podepsat oběma řidiči Není přiznáním odpovědnosti, slouží k dokumentaci dat a okolností nehody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody.. Nákres nehody v okamžiku střetu. Označte:. směr jízdních pruhů,. směr jízdy vozidel, (šipkou),. jejich postavení v okamžiku střetu,. dopravní značky,. jména ulic. Pojistník/pojištěný VOZIDLO PŘÍJMENÍ:... Jméno:... dresa:... PSČ:...Stát:.... Vozidlo. Pojistitel NÁZEV:... Číslo poj. smlouvy:... Číslo zelené karty:... Pobočka (obch. zast. nebo makléř):... NÁZEV:... dresa: Stát:... PŘÍJMENÍ:... Jméno:... Datum narození:... dresa: Stát:... Číslo řidičského průkazu:... Skupina (,,...):... Platnost řidičského průkazu.... Označte šipkou body vozidle. Viditelná poškození na vozidle :. Vlastní poznámky:. Vlastní poznámky:. Podpisy řidičů.. Viditelná poškození na vozidle : Copyright CE 0 Osobní údaje podléhají ochranû podle zákona.

3 CCIDENT STTEMENT. Date of accident: Time:. Locality: Place: Country: Injury(es) even if slight:. Material damage: other than to vehicles and objects other than vehicles. VEHICLE Insured/policyholder (see insurance certificate): NME:... First name:... ddress:... Postal code:...country:.... Vehicle MOTOR TRILER Country of registration Country of registration. NME:... Policy N :... Green Card N :... Insurance Certificate or Green Card valid from: to: gency (or bureau, or broker):... NME:... ddress: Country:... Does the policy cover material damage to the vehicle?. Insurance company (see insurance certificate): Driver (see driving licence): NME:... First name:... Date of birth:... ddress: Country:... Driving licence n :... Category (,,...):... Driving licence valid until:... Indicate the point of initial impact to vehicle by an arrow. Witnesses: names, addresses, tel:. CIRCUMSTNCES Put a cross in each of the relevant boxes to help explain the drawing *delete where appropriate *parked/stopped *leaving a parking place/ opening the door entering a parking place emerging from a car park, from private ground, from a track entering a car park, private ground, a track entering a roundabout circulating a roundabout striking the rear of the other vehicle while going in the same direction and in the same lane going in the same direction but in a different lane changing lanes overtaking turning to the right turning to the left reversing encroaching on a lane reserved for circulation in the opposite direction coming from the right (at road junctions) had not observed a right of way sign or a red light state number of boxes marked with a cross Must be signed by OTH drivers Does not constitute an admission of liability, but a summary of identities and of the facts which will speed up the settlement of claims. Sketch of accident when impact occurred. Indicate:. the layout of the road,. by arrows the direction of the vehicles,. their positions at the time of impact,. the road signs,. names of the streets or roads. VEHICLE. Vehicle MOTOR TRILER Country of registration Country of registration. Insurance company (see insurance certificate): NME:... Policy N :... Green Card N :... Insurance Certificate or Green Card valid from: to: gency (or bureau, or broker):... NME:... ddress: Country:... Does the policy cover material damage to the vehicle? Insured/policyholder (see insurance certificate): NME:... First name:... ddress:... Postal code:...country:... Driver (see driving licence): NME:... First name:... Date of birth:... ddress: Country:... Driving licence n :... Category (,,...):... Driving licence valid until:.... Indicate the point of initial impact to vehicle by an arrow. Visible damage to vehicle :. Visible damage to vehicle :. My remarks:.. Signatures of the drivers. My remarks:

4 VERKEHRSUNFLLERICHT. Datum des Unfalls: Zeit:. Ort: Ort: Land: Verletzte, einschließlich Leichtverletzte:. Sachschäden an: anderen Fahrzeugen als und anderen Gegenständen als Fahrzeugen. Zeugen: Namen, nschriften, Telefon: FHRZEUG NME:... Vertragsnummer:... Nummer der grünen Karte:... Versicherungsbescheinigung oder grüne Karte gültig vom: bis: Geschäftsstelle (oder üro oder Makler):... NME:... nschrift: Land:... Sind die Sachschäden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert?. Fahrer (siehe Führerschein): NME:... Vorname:... Geburtsdatum:... nschrift: Land:... Führerschein Nr.:... Klasse (,,...):... Führerschein gültig bis:... Markieren Sie die ursprüngl. ufprallstelle am Fahrzeug durch einen Pfeil. UNFLLUMSTÄNDE fuhr in der gleichen Richtung und in einer anderen Kolonne FHRZEUG. Versicherungsnehmer/Versicherter (siehe Versicherungsbescheinigung) Kreuzen Sie jeweils das entsprechende. Versicherungsnehmer/Versicherter (siehe Versicherungsbescheinigung) NME:... Feld an, um die Skizze zu präzisieren NME:... * Nichtzutreffendes streichen Vorname:... Vorname:... nschrift:... Postleitzahl:... Land:... * parkte / hielt nschrift:... Postleitzahl:... Land:... * verließ einen Parkplatz /. Fahrzeug öffnete eine Wagentür. Fahrzeug KRFTFHRZEUG NHÄNGER parkte ein KRFTFHRZEUG NHÄNGER verließ einen Parkplatz, ein privates Grundstück, einen Weg auhr auhr auhr auhr begann, in einen Parkplatz, ein privates Grundstück, einen Weg einzufahren mtliches Kennzeichen mtliches Kennzeichen mtliches Kennzeichen mtliches Kennzeichen fuhr in einen Kreisverkehr ein fuhr in einem Kreisverkehr. Versicherungsunternehmen (siehe Versicherungsbescheinigung): prallte beim Fahren in der gleichen Richtung und in der gleichen. Versicherungsunternehmen (siehe Versicherungsbescheinigung): Kolonne auf das Heck auf NME:... wechselte die Kolonne überholte bog nach rechts ab bog nach links ab setzte zurück wechselte auf ein Fahrspur über, die dem Gegenverkehr vorbehalten ist kam von rechts (auf einer Kreuzung) hatte ein Vorfahrtszeichen oder eine rote mpel missachtet Geben Sie die nzahl der angekreuzten Felder an Unbedingt von EIDEN Fahrern zu unterzeichnen Stellt keine nerkennung der Haftung dar, sondern eine Feststellung der Identität und der Umstände, die der eschleunigung der Regulierung dient. Skizze des Unfalls zum Zeitpunkt des ufpralls. itte angeben :. den Verlauf der Fahrspuren -. die Fahrtrichtung der Fahrzeuge, (durch Pfeile) -. ihre Position zum Zeitpunkt des ufpralls -. die Verkehrszeichen -. die Straßennamen Vertragsnummer:... Nummer der grünen Karte:... Versicherungsbescheinigung oder grüne Karte gültig vom: bis: Geschäftsstelle (oder üro oder Makler):... NME:... nschrift: Land:... Sind die Sachschäden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert? Fahrer (siehe Führerschein): NME:... Vorname:... Geburtsdatum:... nschrift: Land:... Führerschein Nr.:... Klasse (,,...):... Führerschein gültig bis:.... Markieren Sie die ursprüngl. ufprallstelle am Fahrzeug durch einen Pfeil. Sichtbare Schäden am Fahrzeug :. Sichtbare Schäden am Fahrzeug :. Eigene emerkungen:.. Unterschriften der Fahrer. Eigene emerkungen:

5 . Úvodní informace Tento Záznam o nehodě (dále jen záznam ) použijte při dopravní nehodě v ČR nebo v zahraničí. Obsah a forma přední strany formuláře je shodná ve všech evropských státech i ve všech zykových mutacích.. Jak postupovat po dopravní nehodě ) Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník, atp.). ) Je-li někdo zraněn nebo potřebujete-li i jinou urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku. ) Při nehodě v ČR volejte Policii (linka ) vždy když: škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne Kč, některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam, došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.). ) Pokud není nutné volat Policii, doporučujeme místo nehody z různých úhlů vyfotografovat a eventuálně přeměřit, při nevyhnutelné manipulaci s vozidlem zakreslete na vozovku jeho polohu. ) Vyplňte tento záznam (viz instrukce níže). C. Pokyny k použití formuláře Záznam o dopravní nehodě ) Použijte jen jednu sadu formulářů pro zúčastněná vozidla ( sady pro zúčastněná vozidla atp.). ) Při vyplňování jednotlivých rubrik záznamu dávejte POZOR, aby nedošlo k záměně údajů jednotlivých účastníků, a to všude tam, kde jsou tyto údaje uváděny odděleně. Dále pak zejména: označte přesně místo střetu šipkou (bod ), v bodě označte křížkem do bílých políček ty okolnosti (-), které se týkají Vaší nehody, a na konci sloupce uveďte počet Vámi označených políček (samostatně pro vozidlo i ), nakreslete plánek dopravní nehody (bod ). ) Uveďte svědky nehody, jejich jména a adresy (případně i telefonické či jiné spojení), zejména pokud účastníci popisují příběh dopravní nehody odlišně. ) Po úplném vyplnění záznam podepište a nechte jej podepsat i řidičem druhého vozidla. ) Jeden výtisk si ponechte za účelem bezodkladného předání příslušné pojišťovně a jeden předejte druhému účastníkovi nehody. Pozn.: po oddělení jednotlivých listů již nelze cokoliv měnit či připisovat!!!!!!!! VELMI DŮLEŽITÉ: V PŘÍPDĚ, ŽE POTŘEUJETE S ČÍMKOLIV PORDIT, ORŤTE SE S DŮVĚROU N KLIENTSKOU LINKU VŠÍ POJIŠŤOVNY. POTŘEUJETE-LI ZJISTIT ODTH VOZIDL, VOLEJTE SISTENČNÍ SPOLEČNOST VŠÍ POJIŠŤOVNY (VIZ NÍŽE): Název pojišťovny Klientská linka pojišťovny (při volání z ČR) sistenční služba pro zajištění odtahu (ČR i zahraničí) Webová adresa pojišťovny llianz pojišťovna a.s X pojišťovna a.s. +0 Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG +0 Česká pojišťovna a.s. +0 ČSO pojišťovna a.s DIRECT Pojišťovna a.s Generali pojišťovna a.s. +0 Hasičská vzájemná pojišťovna a.s Chartis Europe S.., pobočka pro ČR Kooperativa pojišťovna a.s., VIG +0 Slavia pojišťovna a.s Triglav pojišťovna a.s Uniqa pojišťovna a.s Wüstenrot pojišťovna a.s Pozn: pojišťovnu tuzemského vozidla lze zjistit na: https://ic.ckp.cz/vyhledavani. Škody způsobené provozem nepojištěného vozidla či cizozemského vozidla v ČR lze nahlásit České kanceláři pojistitelů prostřednictvím: https://ic.ckp.cz/hlaseni

Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody.

Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody. Zá znam o dopravníhodě Slouží k dokumentaci prů běhu hody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody. Vyplní řidič i obou vozidel 1. Datum hody Hodina 2. Místo (ulice, č. domu resp. kilometrovník) Stá

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě Jak postupovat při dopravní nehodě Záznam o dopravní nehodě Dopravní nehoda (dále jen DN ) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo střet která se stala nebo byla započata

Více

MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET Obsah Content Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Pohotovostní manuál Emergency Manual Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Pneumatiky

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS

Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS S FlyLine PLUS létejte bez starostí Pouze u nás s pojištěním pro případ krachu leteckého dopravce! Cestovní pojištění k letenkám FlyLine PLUS ERV pojišťovna se tradičně specializuje na cestovní pojištění

Více

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Článek 1 Úvodní ustanovení Vydávám tuto směrnici na základě právních úprav legislativy související obecně s bezpečností práce, silniční dopravou a pracovně-právními vztahy

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VOZIDLA JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT JAK VYUŽÍT OBSAH: Na úvod... 2 Předání vozidla... 2 Naše služby... 2 Technický servis... 2 Pneuservis... 4 Pick up & Delivery... 5 Asistenční služby... 5 Silniční daň / Zákonné poplatky

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP)

MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) MANUÁL pro smluvní servisy k pronájmu náhradních vozidel ČP DIRECT klientům České pojišťovny (ČP) Praha, 4.4.2012, stránka 1 z 31 Obsah: Problematika náhradních vozidel ČP rozšiřuje spolupráci s autodealery

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: Belgium Finland

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Věstník OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2010... 2

Věstník OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2010... 2 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 28. ÚNORA 2011 Cena: 114 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz ČSOB Pojišťovna Asistence 800 100 777 www.csobpoj.cz Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

Důležité informace 2/20

Důležité informace 2/20 Cestovní pojištění na cesty do 17 dnů SunLight Důležité informace 2/20 DĚKUJEME VÁM, NEZAPOMEŇTE před delší cestou vždy preventivně navštivte svého lékaře a pořiďte si nezbytné léky že jste si mezi mnoha

Více

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více