Záznam o dopravní nehodě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam o dopravní nehodě"

Transkript

1 Záznam o dopravní hodě 1. Datum hody: Čas:. Místo: Místo: Zranění vč. lehkého Stát: Věcná škoda na jiných. Svědci: Jména, adresy, tel.: vozidlech ž a předmětech.... Vozidlo. Vozidlo Číslo zelené karty:... Doklad o pojištění bo zelená karta platná Pobočka (obch. zastoupení bo makléř): Stát: Je vozidlo pojiště havarijně? Stát: Skupina (,,...):... Platst řidičského průkazu.... střetu na vozidle 1. Okolsti hody K upřesnění nákresu označte křížkem odpovídající políčka * hodící se škrt 1 *parkovalo / stálo 1 * vyjíždělo z parkoviště / otevřené dveře zaparkovávalo 4 vyjíždělo z parkoviště, 4 soukromého pozemku, polní cesty vjíždělo na parkoviště, soukromý pozemek, polní cestu vjíždělo na kruhový objezd jelo na kruhovém objezdu najelo zezadu. při jízdě stejným směrem ve stejném pruhu jelo souběžně v jiném. jízdním pruhu měnilo jízdní pruh předjíždělo odbočovalo vpravo 1 odbočovalo vlevo 1 couvalo vjelo do protisměru 1 přijíždělo zprava (na křižovatce) respektovalo předst. v jízdě, bo červeu na semaforu udejte počet označených políček Nezbytné podepsat oběma řidiči Není přiznáním odpovědsti, slouží k dokumentaci dat. a okolstí hody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody 1. Nákres hody v okamžiku střetu 1. Označte: 1. směr jízdních pruhů,. směr jízdy vozidel, (šipkou),. jejich postavení v okamžiku střetu, 4. dopravní značky,. jména ulic Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace nalezte na zadní straně. Vozidlo. Vozidlo Číslo zelené karty:... Doklad o pojištění bo zelená karta platná Pobočka (obch. zastoupení bo makléř): Stát: Je vozidlo pojiště havarijně? Stát: Skupina (,,...):... Platst řidičského průkazu.... střetu na vozidle verze 04 na vozidle : Vlastní poznámky: 1. Podpisy řidičů 1. na vozidle : Vlastní poznámky: Osobní údaje podléhají ochraně podle zákona.

2 Záznam o dopravní hodě 1. Datum hody: Čas:. Místo: Místo: Zranění vč. lehkého Stát: Věcná škoda na jiných. Svědci: Jména, adresy, tel.: vozidlech ž a předmětech.... Vozidlo. Vozidlo Číslo zelené karty:... Doklad o pojištění bo zelená karta platná Pobočka (obch. zastoupení bo makléř): Stát: Je vozidlo pojiště havarijně? Stát: Skupina (,,...):... Platst řidičského průkazu.... střetu na vozidle 1. Okolsti hody K upřesnění nákresu označte křížkem odpovídající políčka * hodící se škrt 1 *parkovalo / stálo 1 * vyjíždělo z parkoviště / otevřené dveře zaparkovávalo 4 vyjíždělo z parkoviště, 4 soukromého pozemku, polní cesty vjíždělo na parkoviště, soukromý pozemek, polní cestu vjíždělo na kruhový objezd jelo na kruhovém objezdu najelo zezadu. při jízdě stejným směrem ve stejném pruhu jelo souběžně v jiném. jízdním pruhu měnilo jízdní pruh předjíždělo odbočovalo vpravo 1 odbočovalo vlevo 1 couvalo vjelo do protisměru 1 přijíždělo zprava (na křižovatce) respektovalo předst. v jízdě, bo červeu na semaforu udejte počet označených políček Nezbytné podepsat oběma řidiči Není přiznáním odpovědsti, slouží k dokumentaci dat. a okolstí hody za účelem rychlejšího vyřízení náhrady škody 1. Nákres hody v okamžiku střetu 1. Označte: 1. směr jízdních pruhů,. směr jízdy vozidel, (šipkou),. jejich postavení v okamžiku střetu, 4. dopravní značky,. jména ulic Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace nalezte na zadní straně. Vozidlo. Vozidlo Číslo zelené karty:... Doklad o pojištění bo zelená karta platná Pobočka (obch. zastoupení bo makléř): Stát: Je vozidlo pojiště havarijně? Stát: Skupina (,,...):... Platst řidičského průkazu.... střetu na vozidle verze 04 na vozidle : Vlastní poznámky: 1. Podpisy řidičů 1. na vozidle : Vlastní poznámky: Osobní údaje podléhají ochraně podle zákona.

3 ccident statement 1. Date of accident: Time:. Locality: Place: Injury (ies) even if slight Country: Material damage. Witsses: names, addresses, tel.: other than to vehicles and object other than vehicles.... VEHICLE Insured / policyholder (see insurance certificate) First name: ddress:... Postal code:... Country:.... Vehicle motor TRILER Insurance company (see insurance certificate) Policy N o :... Green Card N o :... Insurance Certificate or Green Card valid from: to: gency (or bureau, or broker):... ddress:... Does the policy cover material domage to the vehicle?.. Driver (see driving licence) NME:... First name: Date of birth:... ddress:... Driving licence N o :... Category (,,...):... Driving licence valid until:.... Indicate the point of inital impact to vehicle by an arrow 1. Circumstances 1 *parked / stopped Put a cross in each of the relevant boxes to help explain the draving *leaving a parking place / opening the door entering a parking place emerging from a car park, 4 from private ground, from a track entering a car park, private ground, a track entering the roundabout circulating a roundabout striking the rear of the other vehicle while going in the same. direction and in the same la going in the same direction. but in a different la changing las overtaking turning to the right 1 turning to the left 1 reversing 1 encroaching on a la reserved. 1 for the traffic in the opposite direction coming from the right. (at road junctions) had t observed a right. of way sign or a red light *delete where appropriate state number of boxes marked with a cross Must be sigd by both drivers Does t constitute an admission of liability, but a summary of. identities and of the facts which will speed up the settlement of claims 1. Sketch of accident when impact occurred 1. Indicate 1. the layout of the road -. by arrows the direction of the vehicles, -. their position at the time of impact the road signs -. names of the streets or roads VEHICLE Insured / policyholder (see insurance certificate) First name: ddress:... Postal code:... Country:.... Vehicle motor TRILER Insurance company (see insurance certificate) Policy N o :... Green Card N o :... Insurance Certificate or Green Card valid from: to: gency (or bureau, or broker):... ddress:... l Does the policy cover material domage to the vehicle?.. Driver (see driving licence) NME:... First name:... Date of birth:... ddress:... Driving licence N o :... Category (,,...):... Driving licence valid until:.... Indicate the point of inital impact to vehicle by an arrow verze 04. Visible damage to vehicle : My remarks: 1. Signatures of the drivers 1.. Visible damage to vehicle : My remarks: Personal data is protected in acordance with the law.

4 Verkehrsunfallbericht 1. Datum des Unfalls: Zeit:. Ort: Ort:. Verletzte einschließlich Leichtverletzte Land: in 4. Sachschäden an. Zeugen: Namen, nschriften, Telefon: anderen Fahrzeugen anderen Gegenständen.. als und als Fahrzeugen: in in.. fahrzeug Versicherungshmer/Versicherte (siehe Versicherungsbescheinigung) nschrift:... Postleitzahl:... Land:..... Fahrzeug kraftfahrzeug Merke, Typ: auhr: mtlischen Kennzeichen: anhänger Merke, Typ: auhr: mtlischen Kennzeichen: 1. Unfallumstände Kreuzen Sie jeweils das entsprechende Feld an, um die Skizze zu präzisieren *Unzutreffendes streichen 1 *parkte / hielt 1 *verließ ein Parkplatz/ öffte ei Wagentür parkte ein 4 verließ ein Parkplatz, 4 ein privates Grundstück, ein Weg begann, in ein Parkplatz, ein privates Grundstück, ein Weg einzufahren fuhr in ein Kreisverkehr ein fuhr in eim Kreisverkehr FEHRZEUG Versicherungshmer/Versicherte (siehe Versicherungsbescheinigung) nschrift:... Postleitzahl:... Land:..... Fahrzeug kraftfahrzeug Marke, Typ: auhr: mtlischen Kennzeichen: anhänger Marke, Typ: auhr: mtlischen Kennzeichen: Versicherungsunterhmen (siehe Versicherungsbescheinigung) Vertragsnummer:... Nummer der grün Karte:.... Versicherungsbescheinigung oder Grü Karte gültig vom: bis: Geschäftsstelle (oder üro oder Makler):... nschrift: Land:... Sind die Sachschaden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert?. in. Fahrer (siehe Führerschein) NME:... Geburtsdatum:... nschrift: Land:... Führerschein Nr.:... Klasse (,,...):... Führerschein gültig bis:... Markieren Sie die ursprüngl. ufprallstelle am Fahrzeug durch ein Pfeil prallte beim Fahren in der gleichen Richtung und in der gleichen Kolon auf das Heck auf fuhr in der gleichen Richtung und in eir anderen Kolon wechselte die Kolon überholte bog nach rechts ab 1 bog nach links ab 1 setzte zurück wechselte auf die 1 Gegenfahrbahn kam von rechts (auf eir Kreuzung) hatte ein Vorfahrtszeichen oder ei rote mpel missachtet Geben Sie die nzahl der angekreuzten Felder an Unbedingt von EIDEN Fahrern zu unterzeichn Stellt kei rkennung der Haftung dar, sondern ei Feststellung der Identität und der Umstände, die der eschleunigung der Regulierung dient. 1. Skizze des Unfalls zum Zeitpunkt des ufpralls 1. itte angeben: 1. den Verlauf der Fahrspuren,. die Fahrtrichtung der Fahrzeuge, (durch Pieile),. ihre Position zum Zeitpunkt des ufpralls, 4. die Verkehrszeichen,. die Straßennamen Versicherungsunterhmen (siehe Versicherungsbescheinigung) Vertragsnummer:... Nummer der grün Karte:.... Versicherungsbescheinigung oder grü Karte gültig vom: bis: Geschäftsstelle (oder üro oder Makler):... nschrift: Land:... Sind die Sachschaden am Fahrzeug aufgrund des Vertrags versichert?. in. Fahrer (siehe Führerschein) NME:... Vorname:... Geburtsdatum:... nschrift: Land:... Führerschein Nr:... Klasse (,,...):... Führerschein gültig bis:... Markieren Sie die ursprüngl. ufprallstelle am Fahrzeug durch ein Pfeil verze 04. Sichtbare Schäden am Fahrzeug : Eige emerkungen: 1. Unterschriften der Fahrer 1.. Sichtbare Schäden am Fahrzeug : Eige emerkungen: Schutz der persönlichen daten und EDV-Datei.

5 . Úvodní informace Tento Záznam o hodě (dále jen záznam ) použijte při dopravní hodě v ČR bo v zahraničí. Obsah a forma přední strany formuláře je shodná ve všech evropských státech i ve všech zykových mutacích.. Jak postupovat po dopravní hodě 1) Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo hody (zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník, atp.). ) Je-li někdo zraněn bo potřebujete-li i jiu urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku. ) Při hodě v ČR volejte Policii (linka 1) vždy když: škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáh Kč, některý z účastníků hody odmít sepsat a podepsat záznam, došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní měla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.). 4) Pokud ní nutné volat Policii, doporučujeme místo hody z různých úhlů. vyfotografovat a eventuálně přeměřit, při vyhnutelné manipulaci s vozidlem zakreslete na vozovku jeho polohu. ) Vyplňte tento záznam (viz instrukce níže). C. Pokyny k použití formuláře Záznam o dopravní hodě 1) Použijte jen jednu sadu formulářů pro zúčastněná vozidla ( sady pro zúčastněná vozidla atp.). ) Při vyplňování jedtlivých rubrik záznamu dávejte POZOR, aby došlo k záměně údajů jedtlivých účastníků, a to všude tam, kde jsou tyto údaje uváděny odděleně.. Dále pak zejména: označte přesně místo střetu šipkou (bod ), v bodě 1 označte křížkem do bílých políček ty okolsti (1 ), které se týkají Vaší hody, a na konci sloupce uveďte počet Vámi označených políček (samostatně pro vozidlo i ), nakreslete plák dopravní hody (bod 1). ) Uveďte svědky hody, jejich jména a adresy (případně i telefonické či jiné spojení), zejména pokud účastníci popisují průběh dopravní hody odlišně. 4) Po úplném vyplnění záznam podepište a chte jej podepsat i řidičem druhého vozidla. ) Jeden výtisk si pochte za účelem bezodkladného předání příslušné. pojišťovně a jeden předejte druhému účastníkovi hody.. Pozn.: po oddělení jedtlivých listů již lze cokoliv měnit či připisovat!!!!! Evropský záznam hody Zůstaňte, prosím, zdvořilí Zachovejte, prosím, klid Pokyny k použití!!!velmi DŮLEŽITÉ: V PŘÍPDĚ, ŽE POTŘEUJETE S ČÍMKOLIV PORDIT, ORŤTE SE S DŮVĚROU N KLIENTSKOU LINKU VŠÍ POJIŠŤOVNY. POTŘEUJETE-LI ZJISTIT ODTH VOZIDL, VOLEJTE SISTENČNÍ SPOLEČNOST VŠÍ POJIŠŤOVNY (viz níže): Název pojišťovny Klientská linka sistenční služba Webová adresa pojišťovny pro zajištění odtahu pojišťovny (při volání z ČR) (ČR i zahraničí) llianz pojišťovna a.s X pojišťovna a.s Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG Česká pojišťovna a.s ČSO pojišťovna a.s DIRECT Pojišťovna a.s Gerali Pojišťovna a.s Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Chartis Europe S.., pobočka pro ČR Kooperativa pojišťovna a.s., VIG Slavia pojišťovna a.s Triglav pojišťovna a.s Uniqa pojišťovna a.s Wüstenrot pojišťovna a.s Pozn: pojišťovnu tuzemského vozidla lze zjistit na: Škody způsobené provozem pojištěného vozidla či cizozemského vozidla v ČR lze nahlásit České kanceláři pojistitelů prostřednictvím:

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo:................ Stát:............................... Zranění vč. lehkého: Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně.

Více

Stát:... OKOLNOSTI NEHODY. *nehodící se škrtne. *parkovalo/stálo. zaparkovávalo. z polní cesty. ... Stát registrace... na kruh. objezd.

Stát:... OKOLNOSTI NEHODY. *nehodící se škrtne. *parkovalo/stálo. zaparkovávalo. z polní cesty. ... Stát registrace... na kruh. objezd. ZÁZNM O DOPRVNÍ. Datum. Místo:................ Stát:................................. Jména, vozidlech a. VOZIDLO (dle dokladu o...... dresa:......stát:.... (dle dokladu o :... poj.... karty:... Doklad

Více

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo:................ Stát:............................... Zranění vč. lehkého: Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně.

Více

Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě Záznam o dopravní hodě 1. Datum hody: Čas:. Místo: Místo:...................... Zranění vč. lehkého Stát:....... 4. Věcná škoda na jiných 5. Svědci: Jména, adresy, tel.:......... vozidlech ž a předmětech

Více

Stát: Jména, OKOLNOSTI NEHODY. *nehodící se škrtne. *parkovalo/stálo. zaparkovávalo. z polní cesty. ... Stát registrace... na kruh.

Stát: Jména, OKOLNOSTI NEHODY. *nehodící se škrtne. *parkovalo/stálo. zaparkovávalo. z polní cesty. ... Stát registrace... na kruh. ZÁZNM O DOPRVNÍ. Datum. Místo:................ Stát:.............................. vozidlech a. Jména, VOZIDLO (dle dokladu o...stát:... (dle dokladu o :... poj.... karty:... Doklad o bo zelená karta platná

Více

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo:................ Stát:............................... Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně Zranění vč. lehkého:.

Více

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ

ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ ZÁZNM O DOPRVNÍ NEHODĚ. Datum nehody: Čas:. Místo: Místo:................ Stát:............................... Pokyny k vyplnění Záznamu a další informace naleznete na zadní straně Zranění vč. lehkého:.

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě Jak postupovat při dopravní nehodě Záznam o dopravní nehodě Dopravní nehoda (dále jen DN ) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo střet která se stala nebo byla započata

Více

Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody.

Zá znam o dopravnínehodě Slouží k dokumentaci prů běhu nehody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody. Zá znam o dopravníhodě Slouží k dokumentaci prů běhu hody za účelem rychlejšího vyřízení ná hrady škody. Vyplní řidič i obou vozidel 1. Datum hody Hodina 2. Místo (ulice, č. domu resp. kilometrovník) Stá

Více

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009

Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Jak postupovat v případě dopravní nehody od ledna 2009 Od 1. ledna 2009, kdy nabude účinnosti novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb., se v otázkách ohlašovací povinnosti dopravních

Více

Curt Hermann Lutz Burkhardt

Curt Hermann Lutz Burkhardt Curt Hermann Lutz Burkhardt Wegbeschreibung Popis cesty Route description per Flugzeug: Seite 2 letadlem: strana 2 by plane: page 2 per Bahn: Seite 3 vlakem: strana 3 by train: page 3 per Bus: Seite 4

Více

RECONNAISSANCE SEZNAMOVACÍ JÍZDY

RECONNAISSANCE SEZNAMOVACÍ JÍZDY ... mezi vinohrady 20. 21. června 2014 foto: Josef Petrů RECONNAISSANCE SEZNAMOVACÍ JÍZDY FIA Evropská trofej rally koeficient 2 Mistrovství FIA zóny střední Evropa Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR

Více

Integritní omezení. anglický popis dle WordNet. Atributy. Pojem - CZ Pojem - EN Zkratka Popis. Network. (Road

Integritní omezení. anglický popis dle WordNet. Atributy. Pojem - CZ Pojem - EN Zkratka Popis. Network. (Road Pojem - CZ Pojem - EN Zkratka Popis Traffic TS systém Systém Traffic TN infrastruktura Network (RNE) (Road Network Element) Silnice (cesta) Road R (Level 2) Silnice (Road) je základním prvkem silniční

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně.

ORIENTACE I. Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte rovně. Jeďte rovně. ORIENTACE I Jděte doprava. Jeďte doprava. Jděte tam. Jeďte tam. Jděte doleva. Jeďte doleva. Jděte dovnitř. Jeďte dovnitř. Jděte rovně. Jeďte rovně. Jděte ven. Jeďte ven. Jděte zpátky. Jeďte zpátky. Jděte

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/ GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/ GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/ GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/ GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-6/ vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-6/ vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-6/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-6/2006 1-12/2006 1-6/2007 Inde 2007/2006 Podíl v % 1-6/2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 61 224 592 120 345 003 64

Více

CERTIFIKÁT. Název certifikačního orgánu tímto potvrzuje, že organizace. Název společnosti. Adresa. splňuje požadavky Standardu Bez GMO, verze 1.

CERTIFIKÁT. Název certifikačního orgánu tímto potvrzuje, že organizace. Název společnosti. Adresa. splňuje požadavky Standardu Bez GMO, verze 1. CERTIFIKÁT Název certifikačního tímto potvrzuje, že organizace Název společnosti Adresa splňuje požadavky Standardu Bez GMO, verze 1.0 Pro kategorii certifikace: Produkce potravin Oblast produkce/produkt:

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do 05:53 05:53 MOs 25900 (05:40) RUDNÁ U PRAHY (06:27) Jede v V (06:52) přípoj Beroun (07:20) V (06:34) přípoj (06:53) 05:28 05:28 MOs 25901 Rudná u Prahy (05:35) PRAHA-SMÍCHOV NA KNÍŽECÍ (06:21) Jede v 06:53

Více

THE CROSSROADS-ACCIDENT-SIMULATION SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD

THE CROSSROADS-ACCIDENT-SIMULATION SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD Kříž, J., Filípek, J. THE CROSSROADS-ACCIDENT-SIMULATION SIMULACE DOPRAVNÍCH NEHOD Ústav základů techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Mistrovství CR Š týmu v sudoku 6. kolo Èas øešení

Mistrovství CR Š týmu v sudoku 6. kolo Èas øešení ŠRešitel Body celkem ŠCas Mistrovství CR Š týmu v sudoku. kolo Èas øešení 0 minut a) Klasika b) Klasika c) Klasika d) Vnìjší nebo mrakodrapy a) Klasika b) Klasika c) Klasika d) Rossini a) Klasika b) Klasika

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do

Příjezdy a odjezdy vlaků Platí od do 05:47 05:47 MOs 25900 (05:40) RUDNÁ U PRAHY (06:27) Jede v 1 V (06:52) přípoj směr Beroun (07:20) V (06:34) přípoj směr (06:53) 06:14 06:14 MOs 25901 Rudná u Prahy (05:35) PRAHA-SMÍCHOV NA KNÍŽECÍ (06:21)

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1 12/2012 GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1 12/2012 GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1 12/2012 GRAFY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky Vývoj předepsaného smluvního pojistného čtvrtletí Meziroční změny předepsaného smluvního

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD))

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro dopravu a cestovní ruch. 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00. Společný postoj Rady (11934/3/2004 C6-0029/2005 2003/0130(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2009 31. 3. 2005 PE 355.758v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-5 Návrh doporučení pro druhé čtení Paolo Costa Bepečnostní pásy a ádržné systémy

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč

Program dne. (Programm auf, Program on) Neděle 21. 8. 2011. Výlet Telč Program dne Neděle 21. 8. 2011 Výlet Telč 9:00 Odjezd autobusové nádraží Jihlava stanoviště 27 směr Telč Schauen Sie sich die Busstation Station 27 Jihlava Richtung Telc Check out the bus station station

Více

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow

Paid parking zones in the capital city of Prague. Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow Paid parking zones in the capital city of Prague Ing. Libor Šíma Prague City Hall Krakow 15.9. 2016 1979 The first zones were launched 1996 The right bank of the Prague History 1979-2016 2007 (2008) Widening

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Ke každé pojistné události je třeba mít v pořádku danou dokumentaci. Dále uvádíme postupy řešní pojistné události pro každou pojišťovnu zvlášť:

Ke každé pojistné události je třeba mít v pořádku danou dokumentaci. Dále uvádíme postupy řešní pojistné události pro každou pojišťovnu zvlášť: Jako smluvní partner pojišťoven provádíme, při splnění pojistných podmínek, výměnu autoskla ZDARMA. I pro nesmluvní pojišťovny řešíme veškeré papírování za zákazníka. Ke každé pojistné události je třeba

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 1. 6. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Téma: Křižovatky, semafory

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 1. 6. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Téma: Křižovatky, semafory VY_12_INOVACE_1JON17 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 1. 6. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Cyklista Křižovatky,

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

valid from 1st November 2011

valid from 1st November 2011 Client format Payment cards statement valid from 1st November 2011 The file is created every 11th day of the month. In case the 11th day is a holiday or SAT or SUN, the file will be created on the following

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 12/2015 GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 12/2015 GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 12/2015 GRAFY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky Vývoj předepsaného smluvního pojistného čtvrtletí Meziroční změny předepsaného

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

Omezení jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích a rychlostních komunikacích

Omezení jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích a rychlostních komunikacích Omezení jízdy nákladních vozidel v levém jízdním pruhu na dálnicích a rychlostních komunikacích Ing. Petr Pokorný, CDV, petr.pokorny@cdv.cz; Ing. Pavel Skládaný, CDV, pavel.skladany@cdv.cz Abstrakt Tendence

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 3/2018 GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 3/2018 GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 3/2018 GRAFY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky Vývoj předepsaného smluvního pojistného čtvrtletí Meziroční změny předepsaného

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Mathematics. Teacher: Student:

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.   Mathematics. Teacher: Student: WORKBOOK Subject: Teacher: Student: Mathematics.... School year:../ Conic section The conic sections are the nondegenerate curves generated by the intersections of a plane with one or two nappes of a cone.

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem

Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem Rychlá eshop objednávka: Krok za krokem 1) Prosím vyhledejte tuto webovou stránku: 2) Vpravo nahoře klikněte na zelené pole Košík (Cart). 3) Nákupní košík (Shopping cart) Do pole Catalog No. zadejte katalogové

Více

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Volkswagen Assistance pro ČR 800 123 000 Vážené zákaznice, vážení zákazníci, rádi bychom Vás ujistili, že péče značky Volkswagen o Vás,

Více

LITVA Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LITVA Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LITVA Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jezdí se na pravé straně. Předjíždění a míjení Předpisy, upravující předjíždění a míjení jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968.

Více

Volkswagen Assistance pro ČR Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě

Volkswagen Assistance pro ČR Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě Pro více informací nejen o této problematice navštivte: www.volkswagen.cz Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Vytvořeno ve spolupráci s hasičským záchranným sborem ČR. Import

Více

RUSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

RUSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích RUSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jezdí se na pravé straně. Předjíždění a míjení Předjíždět lze po levé straně. Ve velkých městech je zakázáno odbočit vlevo, vyjma světelných křižovatek.

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Návod k vyplnění evidenčního formuláře

Návod k vyplnění evidenčního formuláře Návod k vyplnění evidenčního formuláře Evidenční formulář slouží pro prvotní evidenci dat v systému slev a pro provádění změn některých evidenčních údajů. Před vlastním vyplněním formuláře si připravte

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968).

Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu (Vídeň, 1968). MAKEDONIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Makedonii se jezdí na pravé straně vozovky. Předjíždění a míjení Předjíždí se po levé straně. Pravidla upravující předjíždění a míjení jsou

Více

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù PØEDNÍ ZÁVÌS FORE HANGINGS W3500, W3600 Parts Catalogue Seznam dílù 10-2009 WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. Vrahovická 41, 796 01 PROSTÌJOV CZECH REPUBLIC Tel: +420 582 401 915 Fax: +420 582 401 919 E-mail:

Více

Rádce při dopravní nehodě

Rádce při dopravní nehodě Pro více informací nejen o této problematice navštivte: www.volkswagen.cz www.vw-uzitkove.cz Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Vytvořeno ve spolupráci s Hasičským záchranným

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Statistika vybraných parametrů 1-9/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-9/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-9/2005 1-12/2005 1-9/2006 Předepsané pojistné Index 1-9/2006/ 1-9/2005 Podíl 1-9/2006 k 1-12/2005 1 Předepsané pojistné celkem tis. Kč 87 118 559

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

e-mail : ZBYNEK.SILHAN@SEZNAM.CZ e-mail : zbynek.silhan@veteranservice.cz NOVÁ ADRESA : PLATNÁ OD KVĚTNA 2005 : NEUE ADRESSE : AB MAI 2005 gültig

e-mail : ZBYNEK.SILHAN@SEZNAM.CZ e-mail : zbynek.silhan@veteranservice.cz NOVÁ ADRESA : PLATNÁ OD KVĚTNA 2005 : NEUE ADRESSE : AB MAI 2005 gültig Ing. Šilhán Zbyněk U Mlýna 13, 66451 Kobylnice u Brna, Česká republika tel.: +420 547 356 020, mobil 603 266 348, www.veteranservice.cz Zbynek.silhan@seznam.cz Dodací podmínky Při objednávce dílů AERO

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Čl. I bod 1 (část textu)

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah Čl. I bod 1 (část textu) ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA

č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 91/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-6/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-6/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní

Více

Výlukový jízdní řád Ersatzfahrplan

Výlukový jízdní řád Ersatzfahrplan Praha München Vlak 100362 Ersatzfahrplan platný od 1. března 2018 do 30. května 2018 Gültig vom 1. März 2018 bis 30. Mai 2018. 362 362 362 100360 360 360 360 100358 358 358 358 100356 356 356 356 Praha

Více

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01 Vodící váleček, pozinkovaný,pohyb v Prachuvzdorných a voděvzdorných ložiscích Hmotnost 4,2 kg Objednací číslo: 009.402.00 Vodící váleček s podstavcem, pozinkovaný Hmotnost 5,25 kg Objednací číslo: 009.403.00

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT X O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Využívání cyklistických stezek v přidruženém prostoru MK cyklisty

Využívání cyklistických stezek v přidruženém prostoru MK cyklisty Využívání cyklistických stezek v přidruženém prostoru MK cyklisty Z. Sperat CTU Prague, Czech Republic DHV CR, spol. s r.o., Prague, Czech Republic RESUME: Cyclists utilization of separate bicycle paths

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2019

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2019 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 Souhrnné údaje 2 Předepsané smluvní pojistné podle objemu 3 Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu 4 Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více