Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra"

Transkript

1 Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, Praha 5 Realizováno ve dnech: Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost cílové skupiny: unikátních subjektů s vlastním IČ Způsob realizace průzkumu: dotazníkové šetření na Otázka č. 1 Je Vaše účetní: a) externí? b) interní? Nadpoloviční většina dotazovaných osob uvedla, že účetnictví společnosti zpracovává externí účetní. Otázka č. 2 Co reálně vykonává Vaše účetní ve Vaší společnosti (např. inventury, výpočet mezd, apod.)? Nejčastější odpovědí námi oslovených osob na tuto otázku byla odpověď Dělá všechno v různých obměnách. Účetnictví a ekonomika podniku je obor s širokou škálou činností. V některých případech je účetní zodpovědný za kompletní zpracování účetnictví, mezd, daňových povinností ostí podniku i za zpracování analýz, finančních plánů a řízení a v mnoha případech i za administrativu podniku. Mnoho z vás se mnou teď jistě nesouhlasí, ale vyhodnocené výsledky otázky č. 2 mluví takto: Zhruba 67% všech účetních vede účetnictví, mzdy a zpracovává přiznání k DPH. Dále 60% všech účetních provádí fakturaci. 41% všech účetních zpracovává i přiznání k ostatním daním. 17% všech účetních provádí inventury a vedou skladovou evidenci. 11% všech účetních finančně řídí společnost a

2 zhruba 8% všech účetních má na starosti i administrativu podniku. Nutno podotknout, že drtivá většina z námi dotazovaných osob, pracuje a nebo vlastní společnosti do 25 zaměstnanců, viz. odpovědi na otázku č. 9. Otázka č. 3 Kdo a v jaké míře Vám dává informace o Vaší společnosti k řízení (Např. finanční informace, stav podniku, úroky z úvěrů, zda jsou prostředky na další 3 měsíce, apod.)? Odpovědi na tuto otázku měli mnohdy jednu společnou věc a to, že velké množství z dotazovaných osob si informace musí aktivně vyhledávat sami, konkrétně 44%. V téměř 21% Vám informace poskytuje Váš účetní, v 15% nadřízený. Zajímavou a velmi alarmující skutečností je, že téměř 10% dotazovaných uvedlo, že jim informace nikdo nedodává dává a že je ani aktivně nevyhledávají. Dále cca 5% uvedlo, že informace získávají z venku prostřednictvím externích účetních nebo poradenských společností. Otázka č. 4 Zaškrtněte z nabízených možností, které nejlépe vyjadřují vztah s Vaší účetní: a) dělá u mě, protože účetnictví se musí dělat b) občas mi řekne nějaké informace z účetnictví (pohledávky, závazky) c) má účetní je můj důvěrník, řídí ekonomiku firmy (sleduje kalkulace zakázek, řeší nákladovost firmy, apod.) Zajímavou a pro nás neočekávanou skutečností je rovnost odpovědí na poslední dvě otázky, kdy dotazovaní v cca 36% uvedli velmi úzký vztah a spolupráci se svou účetní a v dalších cca 36% případech uvedli jistý druh spolupráce s účetní.

3 Bohužel na opačné straně 28% odpovídajících uvedlo, že účetnictví je pouze byrokratická záležitost, která způsobuje společnostem pouze náklady a nepřináší společnosti nic jiného. Otázka č. 5 Která z uvedených možností v rámci spolupráce s účetní je pro Vás nepřijatelná? a) nedodržení držení podmínek daných zákonnými normami a nařízeními b) ztráta přehledu o Vašem podniku c) ztráta přehledu o ziskovosti/ztrátovosti jednotlivých zakázek d) jiná Umožnili jsme zvolit více než jednu odpověď a více než polovina z dotazovaných tak učinila. Celkově pro více než 76% dotazovaných je nepřijatelné nedodržení podmínek stanovených zákonnými nařízeními. Pro 40% dotazovaných to byla ztráta přehledu o podniku. A pro cca 30% ztráta přehledu o ziskovosti/ztrátovosti jednotlivých zakázek. Zhruba 11% jiných odpovědí, v nichž se nejčastěji objevovali odpovědi nespolehlivost a nediskrétnost (zhruba 25%), ztráta důvěry ve schopnosti účetního (25%), a mnoho různých záporných vlastností 12%, zbytek odpovědí byl buď bez textu, nebo se odpověď netýkala otázky. Kupříkladu pouze 2% se týkaly zpronevěry finančních prostředků společnosti. Otázka č. 6 Která z uvedených možností v rámci spolupráce s daňovým poradcem je pro Vás nepřijatelná? a) nedodržení podmínek daných zákonnými normami a nařízeními b) ztráta bezúhonnosti v očích správce daně c) ztráta přehledu o výši Vaší daňové povinnosti v průběhu roku d) jiná

4 Umožnili jsme zvolit více než jednu odpověď a více než polovina z dotazovaných tak učinila. Stejně jako u účetního i zde více než 72% z odpovědí považovalo alo za nepřijatelné nedodržení podmínek daných zákonnými normami a nařízeními. 40% z dotazovaných se obává ztráty bezúhonnosti v očích správce daně. A 30% ztráty přehledu o výši daňové povinnosti v průběhu roku. A cca 11% odpovědělo jinou odpovědí. Nejčastěji se objevili nediskrétnost a neprofesionalita (v 28%), ztráta důvěry (8%), nedochvilnost a nespolehlivost (6%). Zbytek odpovědí byl buď bez textu, nebo se odpověď netýkala otázky. Otázka č. 7 Dostáváte se do sporu s Vaší účetní? V případě že ano, jaké problémy nejčastěji řešíte? a) ne b) ano, rozepište.

5 Drtivá většina dotazovaných uvedla odpověď NE, konkrétně 92%. Zbylých 8% uvedlo, že se občas dostávají do konfliktu s účetním, kdy nejčastěji řeší neznalost a neprofesionalitu (ve 40%), nedochvilnost (v 18%), špatnou komunikaci (v 11%), ve 4% účetní nedodává požadované informace a ve 4% je účetní až moc detailní a zahlcuje výkonné složky podniku příliš velkým objemem dat a podkladů. Otázka č. 8 Jakou pozici zastáváte ve firmě? Na průzkum nejčastěji odpovídali majitelé a jednatelé společností (71%). Dalším nejčastějším odpovídajícím byl vyšší management společností (21%). Zbylých zhruba 8% byli nižší pozice v organizační struktuře společností. Otázka č. 9 Kolik má Vaše společnost zaměstnanců? Průzkum byl převážně zaměřen na oblast malých a středních podniků. 88% dotazovaných působí ve společnostech do 25 zaměstnanců. 9% dotazovaných působí ve společnostech do 100 zaměstnanců. A zhruba 3% dotazovaných v podnicích nad 100 zaměstnanců, kdy největší počet byl odhadován na 2500 zaměstnanců. Bohužel ne vždy jsme dostali relevantní informace a odpovědi, které se dali vyhodnotit. Někdy za to mohl úmysl dotazované osoby a její snaha získat pouze dokument, který byl jako poděkování za vyplněná data zasílán dotazovaným, jindy nepochopení otázky. Proto prosím omluvte součty odpovědí, protože u některých otázek nebylo možné vyhodnotit 100% odpovědí.

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY

ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY ANALÝZA POTŘEB STŘEDNÍCH ŠKOL V OBLASTI SPOLUPRÁCE S VYSOKOŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI CENTRY Závěrečná zpráva Zpracovala: Jana Čihounková Brno 2010 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR svými

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Závěrečná zpráva z pilotního šetření Vypracovalo:

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK V RÁMI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Z.1.04/4.1.01/89.00038 Zpracoval M..TRITON, spol. s r.o. OBSAH 1. ÚVOD, ZADÁNÍ 3 2. ZDROJE,

Více

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Cornelia Dümcke a Freda Matassa Zpráva EENC, říjen 2012 Dokument připravily Cornelia

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO

KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO KURIKULÁRNÍ REFORMA Z POHLEDU ŠETŘENÍ KALIBRO Jana Straková Anotace: Článek se zabývá postoji učitelů, ředitelů a rodičů žáků základních škol ke školnímu vzdělávání a k zahájené kurikulární reformě a představami

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více