Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8 EXPOZICE AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 48 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 64 ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 65 1 Obsah

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, 2 3 Základní údaje p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov IČ: EXPOZICE A POBOČKY Základní Text údaje Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Předmět i: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel: Důl JERONÝM Býv. Čistá u Rovné tel: Sokolovský zámek

4 HODNOCENÍ ROKU 2013 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU Hodnocení roku 2013 Prováděcí plán výstavní, kulturně výchovné a odborné i Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje byl v roce 2013 splněn. Pro rok 2013 byly pro naše muzeum stanoveny tyto priority: Leden Únor Březen Výstava Kabelky a milostné dopisy, přednáškový cyklus Přednáškový cyklus Výstava FOS Sokolov, přednáškový cyklus 5 Významné události roku 2013 Zajištění běžného chodu muzea splněno. Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu splněno. Projekt do Cíle 3 odd.geopark probíhá, průběžně se plní. Zpřístupnění první části NKP důl Jeroným splněno. Investiční akce splněno. Publikační splněno. Sbírkotvorná splněno. Duben Výstava Stromy jako domy Květen Sokolovský poklad, oslavy Sokolov Červen Muzejní noc, výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Červenec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Srpen Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, výstava Tvář Afriky Září Říjen Listopad Prosinec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, přednáškový cyklus Zpřístupnění dolu Jeroným, Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy

5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Historie muzea 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nostitzovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. Postupně jsou budovány nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Od roku 2003 spadá pod správu Muzea Sokolov administrace české části projektu Česko-Bavorský geopark. V roce 2010 byla česká část geoparku vyhlášena jako Národní geopark pod názvem Egeria. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce í a prakticky téměř od nuly budovalo a podle finančních možností probíhaly třetí pobočka Hornický skanzen Bar- minerální závody, cínařství apod.). Tyto 6 7 bora Jáchymov (Štola č.1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Od byla pobočka Muzeum Horní Slavkov předána pod správu Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Od byla veřejnosti zpřístupněna první část Národní kulturní památky, Středověkého dolu Jeroným. Muzeum Sokolov je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. V posledních letech se přidává i dokumentace událostí 1 a 2.světové války na Sokolovsku. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno 2/2014) Historie muzea

6 POSLÁNÍ MUZEA 8 Poslání muzea Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí, specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 9 Poslání muzea Štola č. 1 Jáchymov

7 EXPOZICE 10 Kulturní památka Kulturní památka Štola č.1 Jáchymov 11 Expozice Sokolovský zámek Během jara proběhla v nově zrekonstruovaných místnostech instalace stálé výstavy věnované rodu Nostitzů. Zároveň bylo zahájeno budování zázemí pro práci s dětmi. V květnu zde proběhla úspěšná výstava Sokolovského pokladu. Expozici a výstavy v zámku Sokolov navštívilo během roku návštěvníků. Na doprovodné akce (přednášky, muzejní noc, akce Sokolovský advent atd.) zavítalo 1457 lidí. Akce: V roce 2013 se v zimní zahradě zámku uskutečnil křest dvou knih nejdříve to byla 9.5. kniha PhDr. Vladimíra Bružeňáka - Květen bez šeříků a v závěru roku kniha Jana Runda Sokolovské hospody. V zimní zahradě sokolovského zámku také proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Muzeum Sokolov se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. Hornické muzeum Krásno V letních měsících jsme opět pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Expozici Hornického muzea Krásno si od 1.3. do prohlédlo osob. Během roku proběhla modernizace expozice v budově trafostanice byly instalovány předměty získané v roce 2012 z rušené trafostanice ve Svatavě Davidově. V prvním patře této budovy pak začala instalace stálé výstavy věnované obcím zaniklým v důsledku těžby hnědého uhlí. Expozici pod širým nebem doplnil automobil Praga V3S používaná jako montážní vozidlo v provozech Sokolovské uhelné a.s. právní nástupce. (kulturní památka v návrhu) Pro pobočku Jáchymov byly vytištěny letáky a pohlednice. Štolu č.1 Jáchymov si od 1.5. do prohlédlo návštěvníků. Národní kulturní památka Důl Jeroným V roce 2013 zde proběhly práce z dotace MPO a z grantu Karlovarského kraje. K proběhla úspěšná kolaudace první části prohlídkové trasy v tzv.starém Jeronýmu. Od zde probíhaly prohlídky, kterých se zúčastnilo 320 zájemců. Expozice

8 Předmět: Kulomet UK 59 L Předmět: Kamera 8 mm DARY 13 Akvizice 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Sokolov Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Samopal SA 58 Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Nothaftové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Šlikové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Kamera 8 mm Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 300 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4661 Nákup od: Miroslav Kos Cena: 300 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Promítačka Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 400 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Figurky dřevěné Nákup od: Muzeum Blovice Cena: 320 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4668/ Předmět: Blůza US ARMY Nákup od: Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 1552 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4706 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě: Kč Předmět: Deník J. Žák 1. sv. válka Předchozí vlastník: M. Paviza, D. Rychnov Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: uniforma US ARMY Předchozí vlastník: Vladimír Bružeňák, Sokolov Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4707 Přírůstková kniha historie za rok 2013 je vedena pod přírůstkovými čísly P 1 57/2013. Přírůstky za rok 2013 vedené v této řadě představují 69 ks předmětů. Akvizice

9 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ aktuální potřeby podsbírka botanika uzavřených v umělohmotných obalech. Tak 15 Sbírky Ve dnech od do proběhlo restaurování 16 ks sbírkových předmětů z kolekce výtvarných děl Davida Friedmanna. Restarování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký, CSc. z Dobřichovic. Ve dnech proběhlo restaurování 11 ks plakátů a vyhlášek k výstavám Davida Friedmanna (H 4586/1-11). Restaurování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký CSc. z Dobřichovic. Na toto restaurování byl získán grant z ministerstva kultury ČR ve výši Kč z programu ISO D. Ve dnech pak proběhlo restaurování sbírkového předmětu H 4432 Parní rýpadlo, olej D. Friedmann ak. malířkou Kateřinou Kubátovou v ceně Kč KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích minimálně 1x měsíčně a dále dle Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Klier, Cinert Konzervační zásahy v podsbírkách podsbírka historie základní očištění předmětů v depozitáři a ošetření proti červotoči., Dále ošetření předmětů umístěných do depozitáře etnografie voskem (dřevo) a speciálními přípravky na kov a kůži Beran, Hoza Historie současného stavu: V průběhu roku 2010 bylo zjištěno, že část sbírek byla, přesto, že jsou ošetřovány pravidelným vymražováním, napadena škůdci (brouci, pravděpodobně potemníci r. Tribolium). Okamžitě byla zahájena podrobná revize celé sbírky, poškozené exsikáty byly ošetřeny a postupně převáděny na nové položkové papíry. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymraženy. Tento způsob ošetření byl opakován v roce 2011 i v roce 2012, kdy již nebyl při kontrole desinfikovaných složek nalezen žádný živý škůdce. V roce 2013 byly do stávajících složek celé sbírky včleněny ty exsikáty (634 kusů), které byly pro poškození hmyzem převedeny na nové papíry, ošetřeny či restaurovány a dosud uloženy odděleně od nepoškozených sbírek (v karanténě ). Nadále bude celá sbírka rozčleněna do malých složek bude nebezpečí infekce hmyzem minimalizováno, přestože toto opatření zkomplikuje provoz herbářů a jeho využití badateli. Po odborné revizi celé botanické sbírky v listopadu 2013 byly vyčleněny ze sbírek 2 těžce poškozené kusy, které byly předloženy sbírkové komisi k vyřazení. Jedná se o položky: B1994 Campanula persicifolia B4364 Eleocharis uniglumis podsbírka entomologie Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík Úpravy a vytvoření nového depozitáře etnografie V roce 2013 pokračovalo přesouvání sbírkových předmětů do nového depozitáře etnografie a v souvislosti s tím začaly i úpravy v depozitářích DI a DII. Beran, Beranová, Hoza Sbírky

10 16 Sbírky 2.3. INVENTARIZACE Historická podsbírka V roce 2013 byla provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 500 inventárních čísel: H 3201 H 3700, což představuje 1120 kusů, tj. 13 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Loskot 60 inventárních čísel (L 321/0 L 380/0) podsbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu podsbírky k ; 96 inventárních čísel (E 296/1 E 392/19 celkem 453 položek) podsbírky entomologie, což je 10,36% celkového stavu podsbírky k ; 600 inventárních čísel (G2201/0 G2800/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová, Pospíšilová 17 Sbírky V souvislosti s vystavením nové zápůjční smlouvy Městskému kulturnímu středisku Horní Slavkov proběhla dne inventarizace sbírkových předmětů vystavených v Muzeu Horní Slavkov. Beran, Beranová Přírodovědná podsbírka Inventarizováno bylo: 691 inventárních čísel (B2870/0 B3560/0) podsbírky botanika, což odpovídá 12,91% celkového stavu podsbírky k ; 2.4. CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK (CES) - sbírka MSO/ / Dle povinností vyplývajících ze zákona 122/2000 sb. o ochraně sbírek bylo provedena pravidelná aktualizace zápisu sbírky v centrální evidenci sbírek (CES). Beranová, Uhlík Přírodovědná vycházka v rámci Muzejní noci

11 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná a akce muzea zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Výtvarná dílna Svátky jara 5. Výtvarná dílna - Zdobení perníčků Evropská unie fond pro regionální rozvoj: 1. Projekt Kostely na Sokolovsku / Die Kirchen im Kreis Falkenau Ostatní společenskovědní obory: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné i: Mgr. Romana Beranová 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dokončení příprav a realizace nové stálé výstavy v Hornickém muzeu Krásno v budově trafostanice 2. Historie rodu Nostitzů Odborná práce na přípravě textů a panelů do nové stálé expozice Muzea Sokolov 3. Sokolov Doprovodná publikace pro město Sokolov Jiří Beran 1.Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. Získávání podkladů pro realizaci výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války v roce ING. Michael Rund 1.Malíř David Friedmann Spolupráce na tvorbě stálé expozice a výstavního katalogu.spolu s J.Chmelíkovou a Miriam Friedman Morris. 2.Umění v Sokolově Třetí díl řady o umění ve veřejném prostoru spolu s M.Fišerem z GAVU Cheb. 3.Karl Ernstberger Rukopis knihy o významném architektovi spolu s NPÚ Praha Mgr.L.Zeman 4.Květen bez šeříků Získávání fotografických podkladů pro knihu V.Bružeňáka o konci 2.světové války na Sokolovsku. Odborná a akce muzea pro veřejnost HISTORICKÉ ODDĚLENÍ 2. První světová válka Nedílnou součástí práce odborných pracov- 19 níků je práce s badateli jednalo se především o odbornou pomoc při přípravě diplomových, bakalářských a seminárních prací. Dlouhodobá je spolupráce a pomoc regionálním historikům při zpracování různých odborných témat (např. s Mgr. Vladimírem Prokopem, PhDr. Vladimírem Bružeňákem, PhDr. Vladimírem Rozhonem atd.) i spolupráce s amatérskými historiky a nadšenci z řad široké veřejnosti PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor, Sokolovské pánve a Slavkovského lesa (využito pro podklady na výstavu Vetřelci v Karlovarském kraji, tématické vycházky a přednášky). - Lichenologický průzkum rudných hald v Kruš- Odborná a akce muzea

12 Spolupráce s jinými institucemi (výběr) Nadace Partnerství - konzultace pro vý- ných horách (Jáchymovsko) (Ing. P. Uhlík) běr finalistů v anketě Strom roku ČR 2013 ských a magisterských prací vydání společné prezentační publikace Odborná a akce muzea - Dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v článcích pro Arniku a Sokolovsko) a Českého lesa (příprava publikace Významné stromy Tachovska spolu s ing. M. Tréglerem). - Dokumentace starých a památných stromů středočeské oblasti (s MUDr. Vladimírem Lepšem) pro kompletaci materiálů k chystané publikaci Významné staré a památné stromy ČR a pro doplnění regionálních výstav Kouzlo starých stromů - Dokumentace starých a památných stromů Královéhradeckého kraje (s MUDr. Vladimírem Lepšem) příprava publikace pro krajský úřad v Hradci Králové - Dokumentace významných stromů v pralesních rezervacích ČR NPR Mionší, Salajka a Razula v Beskydech (ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a LZ Jablunkov) (RNDr. J. Michálek) RNDr. J. Michálek - Spolupráce s ČSOP Kladská, Muzeem Cheb, CHKO Slavkovský les a CHKO Český les na cyklu vycházek Pojďte s námi do přírody - Občanské sdružení JON (Nejdek) trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Sokolov, MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Kraslice trvalá spolupráce s odbory ŽP 3.3. ČESKO BAVORSKÝ GEOPARK BC. JIŘÍ LOSKOT VĚRA PLESNÍKOVÁ dosud nedokončená realizace environmentálně-vzdělávací stezky v Krásně spolupráce se studenty v rámci bakalář- prezentace geoparku na veletrhu Holiday Tour v Praze (pasivně) geopark Egeria partner projektu Příroda spojuje příjemce dotace Lázeňské lesy Karlovy Vary Marketingová spolupráce se zájmovou organizací CS IMC na vybudování muzea o historii a současnosti kolejové dopravy na Skalensku a obnovení důlního vláčku pro veřejnost na lokalitě Soos. Spolupráce na otevření Domu přírody na Kladské Natočení osvětového filmu o Česko-Bavorském Geoparku namluvení audiogeoprůvodců ve 4 jazykových mutací (ČJ, NJ, AJ, RJ) pro 5 stezek území Geoparku Egeria (Jeroným, Jáchymov, Hornické muzeum Krásno, NS Kladská, Mariánské Lázně Muzeum). příprava geoturistické mapy příprava, realizace a instalace výstavy o Česko-Bavorském Geoparku na jednotlivých území ČBG. geoparku Egeria a Česko-Bavorského Geoparku k vydání v roce 2013 instalace 200 ks beetagů pro území geoparku Egeria sběr dat, kompletace, spolupráce s místní samosprávou a informačními centry, správci lokalit, vytvoření několika naučných stezek vedení webových stránek geoparku Egeria vydání 2 čísel společného periodika a jeho distribuce do IC a místní samosprávy - spolupráce na článcích s CHKO Slavkovský les, místními spolky a samosprávou distribuce vydaných propagačních materiálů účast na pravidelném jednání RNG ve Chodové Plané a v Broumově účast na 1. konferenci Národních geoparků v Chodobé Plané prezentační stánek s materiály Geoparku Egeria. účast na projektu Shift-x EMPLOYING CULTURAL HERITAGE AS PROMOTER IN THE ECONOMIC AND SOCIAL TRANSITION OF Odborná a akce muzea

13 22 Odborná a akce muzea OLD-INDUSTRIAL REGIONS. Účasti na seminářích a konferencích, prezentace o Místo konání: Welzow, Německo Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Statek Bernard, Královské Poříčí Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Krásno, Hornické muzeum Krásno Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov účast na projektech a akcích - NFOH - Malíř David Friedmann svědek holocaustu dotační příspěvek na knihu realizace proběhla Eva Erbenová osudy v pruhované košili dotační příspěvek na program pro žáky a školní mládež realizace bude MKČR - ISO/D náročné restaurování, konzervování a preparování kresby David Friedmann - ISO/A zabezpečení objektů - Informační seminář pro žadatele o granty u NFOH srpna 2013 (NFOH Nadační fond obětem holocaustu) Účast na konferenci Živý kraj návštěva v rámci propagace: Regionální konference cestovního ruchu prosince 2013 ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary příprava žádosti o dotaci z Regionálného operačních programu na vybudování zázemí pro vstup do dolu Jeroným NKP Důl Jeroným V říjnu 2013 byla zpřístupněna část NKP důlu Jeroným pro veřejnost bývalé SDD V rámci zpřístupnění dolu Jeroným bývalých SDD byly v roce 2013 prováděny práce financované ze dvou zdrojů: zdarma kostenlos 01/2013 Vše, co jste o geoparku nevěděli a chcete vědět Alles Wissenswerte über den Geopark NatioNaler geopark bayern-böhmen NárodNí geopark geoloci NárodNí geopark egeria Nejkrásnější přírodní divy Německa Po stopách havířů kolem Michalových Hor Z Lubů za kopečky a zase zpátky Schönste Naturwunder Deutschlands Auf den bergmannsspuren Aus Luby über die Berge und zurück bei Michalovy Hory ) Příspěvek Karlovarského kraje, výše podpory Kč ,- vč. DPH Práce financované z příspěvku z Karlovarského kraje byly zaměřeny na úpravy návštěvnické trasy, (přibírky) počvy, úprava schodů. Dále byla vytvořena malá expozice předmětů týkajících se historie dolu. 2) MPO, výše podpory pro rok 2013 Kč ,- bez DPH Práce financované z grantu MPO probíhaly v souladu s upřesněnou projektovou dokumentací zhotovenou pro tento dotační titul. Tyto práce zahrnují zpřístupnění a zajištění nových prostor dolu Jeroným bývalých SDD a nápravu škod způsobených dobýváním cínu. pravidelné měření stability a seismicity v dole měření důlních vod měření stability silnice exkurze veřenosti a odborních pracovníků nová měření radonu v dolu Jeroným a jejich interpretace Vybudování provizorního vstupní objektu pro vstup do dolu Jeroným Vyhlášení a vyhodnocení výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na.. Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa, která bude použita jako podklad pro získání ekologické dotace z MPO. Štola č.1 v Jáchymově práce na rozšíření prohlídkové trasy štoly č.1, návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do historických dobývek ze 16.století úprava areálu štoly vybudování zábradlí, úklid areálu po jarních povodní 23 Odborná a akce muzea

14 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU udělení městských práv srpen 29. září VÝSTAVY MIMO 25 Prezentační SOKOLOV leden březen Ilinčevová Zuzana: Kabelky a milostné dopisy Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněné milostnými dopisy z období 1900 až březen 28. duben Fascinace fotografií Tradiční výstava fotografií fotoklubu Sokolov a partnerských fotoklubů ze SRN duben 9. červen 2013 Stromy jako domy Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brno s přírodovědnou tématikou květen 19. květen 2013 Výstava o historii Sokolova Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK v rámci oslav 700. let květen 2. červen 2013 Sokolovský poklad Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK představující kolekci šperků z počátku 20. století nalezených při výkopových pracech v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov červen 21. červenec 2013 Antonín Grafnetter: Plastika a kresba Autorská výstava výtvarných prací červen 22. září 2013 Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti. Tvář Afriky Cestovatelská výstava A.Kaucké a R. Bauera říjen 17. listopad 2013 Zámeček - Ateliéry Křimice Výstava studentských prací vzniklých v rámci výuky výtvarných oborů říjen leden 2014 Vetřelci v Karlovarském kraji Autorská výstava přírodovědného oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK Autor námětu a scénáře: Jaroslav Michálek, Bohuslav Mocek (Východočeské muzeum v Hradci Králové) listopad 29. prosinec 2013 Kouzelné kroky zimy Výstava dětských prací ze základní umělecké školy Sokolov z oborů keramika a kreslení. MUZEUM SOKOLOV Zaniklé obce na Sokolovsku SŠŽ Sokolov Škola výroby hudebních nástrojů Kraslice Sokolov ISŠTE Sokolov světová válka na Sokolovsku ISŠTE Sokolov Pocta starým stromům Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího semináře) Pocta starým stromům Krajská knihovna Karlovy Vary Prezentační

15 Prezentační Pocta starým stromům Správa CHKO Labské pískovce Děčín 4.3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST V roce 2013 Muzeum Sokolov vydalo tyto publikace: Výroční zpráva muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2012, Muzeum Sokolov, ISBN: Tvrdý Jaromír, Peterek Andreas, Mantel Markus (2013):Tajemství nitra země, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A) Chmelíková Mlsová Jitka, Friedman Morris Miriam,Rund Michael (2013): Malíř David Friedmann svědek holocaustu, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A). Fišer Marcel, Rund Michael (2013): Umění v Sokolově - Umění ve veřejném prostoru, Horažďovice & Muzeum Sokolov, ISBN Odborná publikační pracovníků muzea: Beranová R.(2013): Výstava Kostely na Sokolovsku, Sokolovsko 4/2, str Rund M. (2013): Filmová minulost Kostelní Břízy, Sokolovsko 4/2, str. 5-7 Rund M. (2013): Důl Jeroným u Čisté, Sokolovsko 4/3, str Halda J. & Uhlík P. (2013): Lišejníky odvalů měděných dolů / Flechten auf den Halden der alten Kupfergruben. - Českobavorský /Bayern- -Böhmen Geopark Journal 2/2013: Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 4. část. - Sokolovsko 4/1: 37-39, 5 fig. Michálek J. (2013): Dnešní stav poznání sta svazek III, Centrum pro dějiny sochařství rých a památných stromů v České repub- 9 photo color lice. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 2 photo [text], Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Staré stromy v kresbách Vladimíra Lepše. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 1 photo, 4 fig, Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 5. část. - Sokolovsko 4/2: 35-37, 5 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 1. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 1/2013: 46-47, 1 map., 1 photo, 4 photo color. Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 1 část: Vrchoviště. Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/9: 16-18, 1 map., Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 2 část: Cíňák Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/10: 16-17, 9 photo color. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 6 část. - Sokolovsko 4/3: 37-40, 6 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 2. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2013: 48-50, 1 map., 6 photo color. Michálek J. & Prach J. (2013): Zpráva o výzkumu vzrůstově významných stromů v NPR Mionší (CHKO Beskydy). Ms., 2 p. 1 diagr., 5 map. [Shrnutí výsledků výzkumu z dubna 2013; depon in: LZ Jablunkov et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Michálek J. & Uhlík P. (2013): Významné stromy Sokolovska 2. Odborné biologické posudky na některé mimořádně významné stromy, které lze vyhlásit za památné stro- Prezentační

16 my rozhodnutím Městského úřadu Sokolov. Podklady pro letáky připravila R. Beranová PŘEDNÁŠKOVÁ 5. Ardeny tenkrát a dnes 29 Prezentační Ms., 83 p. (incl. 21 map., 21 ortofoto map., 1 photo, 133 photo color.), appenf. 1 fig. [Odborné posudky na základě objednávky OBJ/30/2013/OŽP ORP Sokolov; depon in: MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Steinová J., Bouda F., Halda J., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lišejníky zaznamenané během 16. setkání Bryo-lichenologické sekce ČSB ve Slavkovském lese v dubnu Bryonora 51: Uhlík P. (2013): Tisovec. - Sokolovsko 1/2013 (roč.4), MAS Sokolovsko o.p.s., pp Uhlík P. (2013): Lišejníky v kraji kolem Ohře. - Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1 (2013): Během roku se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov, pro Hornické muzeum Krásno, Muzeum Sokolov zámek a Štolu Jeroným. V rámci realizace projektu Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau byly vydány letáky, pexeso a pohlednice s tématikou sakrálních staveb na Sokolovsku. Podklady připravila R. Beranová. Náplň časopisu Sokolovský patriot speciál vydaného k 700. výročí udělení městských práv R. Beranová. Vydalo Město Sokolov, V rámci projektu Cíl 3 vydalo Muzeum Sokolov v roce 2013 také 2 čísla česko-německého časopisu Geopark Journal (1/2013, 2/2013). ČINNOST Přednáškový cyklus 1. Hornictví u nás a jeho perspektivy přednášející: RNDr. Petr Rojík termín: počet účastníků: Železnice otevírá Sokolovsko světu přednášející: Ing. Rudolf Tyller termín: počet účastníků: Sokolovsko jinýma očima přednášející: RNDr. Petr Rojík, Mgr. Veronika Kopačková termín: počet účastníků: Výtvarná dílna svátky jara termín: počet účastníků: /45 a 2012 přednášející: Jiří Klůc termín: počet účastníků: Napříč Afrikou přednášející: Andrea Kaucká termín: počet účastníků: Střípky z Jeruzaléma přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Okinawa - jiné Japonsko přednášející: Mgr. Jiří Matouš termín: počet účastníků: 41 Prezentační

17 30 Prezentační 31 Prezentační Výstava Kostely na Sokolovsku Přednáška Vražda na samotě v Doyscherhofu

18 Prezentační pramenů Tigridu a Eufratu přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Vražda na samotě v Doyscherhofu, 1926 přednášející: PharmDr. Petr Rejsek termín: počet účastníků: Výtvarná dílna - Zdobení perníčků termín: počet účastníků: přednášky mimo přednáškový cyklus 14. února 2013: Pirin-hory žlutých květů. O bulharských horách, přírodě a klášterech na úpatí Pirinu a Rily. Místo: Městská knihovna v Rotavě, 16 posluchačů. 9. Josef Wünsch Objevitel Přednášející: Ing Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uh- 9. května 2013: Staré stromy v kresbách Vla- 21.listopadu 2013 Obři mezi starými a pa líková. 19. února 2013: Himálaj - cesta k pramenům Gangy. O přírodě velehor v okolí dvou pramenů posvátné řeky-bohyně i postřehy z běžného indického života ze severoindického Uttarákhandu. Místo: Dům s pečovatelskou službou v Habartově, 17 posluchačů Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková. 9. května 2013: Dnešní stav poznání starých a památných stromů v České republice (Ke stému výročí rozšířeného vydání práce J. E. Chadta Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů dimíra Lepše. Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů Přednáška k historii města Sokolov v MDK Sokolov Jiří Beran - Dvě přednášky (pro VIP a veřejnost) realizované v rámci oslav 700. let udělení městských práv městu Sokolov hornicko-historický seminář Karlovy Vary přednáška M. Rund Prezentace muzea Krásno na mez. konferenci SHIFT X Welzow, SRN, M. Rund Přednáška Obce zaniklé v důsledku těžby hnědého uhlí pro obec Hory Romana Beranová mátnými stromy v České republice. Místo: Děčín Městská knihovna Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 63 posluchačů Exkurze a vlastivědné vycházky 7. června 2013: Dendrologické zajímavosti Zámeckého parku a Husových sadů v Sokolově vycházka pro veřejnost v rámci Muzejní noci Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 35 účastníků 8. června 2013:. cyklus Pojďte s námi do přírody 2013: Z Lubů za kopečky a zase zpátky. Přírodovědná vycházka po památných stromech Lubů, na exkurzi do Riedelhofu (Eubabrunn, BRD) - sídla voghtlandského spolku péče o krajinu a také za lišejníky i výhledy na křemencový výchoz Vysoký kámen. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 10 účastníků Prezentační

19 Prezentační 9. června 2013: cyklus Pojďte s námi do příchael Rund, počet účastníků POPULÁRNĚ po středoškoláky. V roce 2013 byly k dispozi- 35 rody 2013: Od Ohře k Ohři přes Lítovskou výsypku a Chlum Svaté Maří Přírodovědná vycházka zaměřená na vegetaci chudých lesních společenstev, sukcesi a způsoby rekultivace na Lítovské výsypce (včetně naučné stezky Č-B geoparku) a významné stromy v Chlumu sv. Maří. Doplněno o prohlídku poutního kostela v Chlumu Svaté Maří Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 9 účastníků Komentované prohlídky expozice a výstav (vzhledem k množství komentovaných prohlídek je uveden pouze jejich výběr) Stálá expozice zámek pro Rotary Klub Cheb Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice zámek pro účastníky zahájení motorkářské sezóny Ing. Mi Stálá expozice a výstava sokolovský poklad pro delegaci z partnerského města Schwandorf, zástupce krajského úřadu, zástupce města Sokolov, okolních muzejí atd. Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek pro pracovníky SokA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Jiří Beran, počet účastníků Výstava Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau pro občany a představitele partnera projektu město Schwandorf a Heimatstube Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek a Hornické muzeum Krásno pro zájezd ze SRN Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Hornické muzeum Krásno workshop Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků 10 VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY Muzeum Sokolov se věnuje celoročně spolupracuje se školami. Pro děti a studenty ze základních a středních škol připravujeme vzdělávací i zábavné programy, ke stálé expozici a k jednotlivým vystávám. I v roce 2013 Muzeum Sokolov navázalo na úspěšnou spolupráci se školami. Podařilo se nám rozšířit spolupráci nejen se školami v Sokolově, ale žáci a studenti k nám dojíždí i z jiných měst a obcí např. Chodov, Karlovy Vary, Nové Sedlo, Lomnice, Oloví, Kynšperk, Kraslice, Vintířov, Loket, Svatava. Za rok 2013 navštívilo programy pro školy 2745 žáků a studentů. Programy do stálé expozice jsou k dispozici celoročně. Při návštěvách stálé expozice se pravidelně věnujeme historii Sokolovska. Programy jsou přizpůsobeny věku návštěvníků od prvních tříd základních škol až ci programy Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem (pro nejmladší školáky), Pověsti brána do historie Sokolovska (seznámení s historií Sokolovska), Poznej znak svého města (navazující program prohlubující znalosti o Sokolovsku). Nově jsme zavedli program EVA ERBENOVÁ aneb jak se žilo Židům za 2. světové války. V programu přibližujeme studentům těžkou dobu holocaustu z hlediska prožitku jednotlivého člověka. Paní Evě Erbenové zemřela při pochodu smrti ve Svatavě maminka. Programy navštívilo celkem 368 žáků a studentů výstava Kabelky a milostné dopisy. Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněná milostnými dopisy z období 1900 až 1930 zaujala především studentky středních škol. Výstavu navštívilo 66 studentů výstava Sokolovský poklad. Výstava kolekce šperků z počátku 20. Století nalezených při výkopových pracích v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov. Prezentační

20 širokou veřejností. Pokochat se krásnou šperků se přišlo i 104 školáků výstava Stromy jako domy. Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brně s přírodovědnou tématikou. V roce 2013 z hlediska školních výprav nejúspěšnější výstava. Program této výstavy jsme přizpůsobili podle věku pro děti už od mateřských škol až po středoškoláky. K dispozici byly hry např. určování dřevin, hmatová hra určování plodů, hlasy zvířat, puzzle, mikroskop a další. Výstavu navštívilo 1230 dětí a studentů výstava Tvář Afriky Andrea Kaucká. Cestovatelská výstava za tajemstvím černého kontinentu. Autorka nám zprostředkovala pohled na odlišný život v Africe. O výstavu byl zájem, zejména u dětí ze základních škol. Abychom uspokojili zájem všech školních skupin výstava byla prodloužena až do Výstavu navštívilo 303 školáků výstava Spokojení. Vý- Výstava byla hojně navštěvovaná především stava studentských prací soukromé střední zimy. Vánoční a zimní atmosféru navodila Místo: Muzeum Sokolov nádvoří zámku Prezentační umělecko průmyslové školy Zámeček ateliéry Křimice. Vystaveny byly práce vzniklé v rámci výuky oborů: užitá malba, kamenosochařství, grafický design a užitá fotografie. Výstava byla inspirací především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Výstavu navštívilo 100 žáků výstava Vetřelci v Karlovarské kraji. Autorská výstava Jaroslava Michálka (Muzeum Sokolov) a Bohuslava Mocka (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), kurátor výstavy byl Jaroslav Michálek. Výstava představila nepůvodní agresivní rostliny a živočichy, které zdomácněli v Karlovarském kraji. S mladšími školáky jsme si vysvětlovali, jak se chovají nepůvodní druhy rostlin při hře Povodeň. Starší školáci vyplňovali pracovní listy. Nejvíce však všechny zaujala živá želva nádherná, také nepůvodní druh. Želvě jsme říkali Nataša. Byla vylovena v roce 2011 z Jizery. Výstavu navštívilo 455 žáků a studentů výstava Kouzelné kroky výstava Základní umělecké školy Sokolov pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové. K vidění byla plošná tvorba a výrobky z keramiky např. Betlém, čerti, Mikuláš, zvonkohry, zvířata a mnoho dalších. Výstavu navštívilo 138 žáků a studentů. V roce 2013 probíhala v Muzeu Sokolov také zájmového sdružení Mladý historik, během které se uskutečnilo 17 setkání s dětmi (včetně dětí ze sociálně znevýhodněných rodin) s trvalým pobytem v Sokolově. Celkem nás navštívilo 368 dětí ve věku 6 až 15 let OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY Muzejní noc Muzejní noc byla realizována jako doprovodný program k probíhající výstavě Stromy jako domy a zároveň inspirovaná oslavami 700. let udělení městských práv městu Sokolov a expozice Termín: Program: zábavná prohlídka výstavy Stromy jako domy přednáška Život ve zdejší divočině - Mgr. Petr Krása exkurze po sokolovském parku amatérský divadelní soubor Krušnohor scénka o založení města Sokolov komentovaná prohlídka výstavy a expozice Počet osob: cca 286 osob Sokolovský advent Místo: Muzeum Sokolov nádvoří sokolovského zámku Termín: Program: Divadlo - pohádka Mikuláš, anděl a čert - nadílka Počet osob: 193 osob Křest knihy PhDr. Vladimíra Bružeňáka Květen bez šeříků Místo: Muzeum Sokolov, zimní zahrada Prezentační

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více