Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8 EXPOZICE AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 48 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 64 ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 65 1 Obsah

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, 2 3 Základní údaje p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov IČ: EXPOZICE A POBOČKY Základní Text údaje Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Předmět i: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel: Důl JERONÝM Býv. Čistá u Rovné tel: Sokolovský zámek

4 HODNOCENÍ ROKU 2013 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU Hodnocení roku 2013 Prováděcí plán výstavní, kulturně výchovné a odborné i Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje byl v roce 2013 splněn. Pro rok 2013 byly pro naše muzeum stanoveny tyto priority: Leden Únor Březen Výstava Kabelky a milostné dopisy, přednáškový cyklus Přednáškový cyklus Výstava FOS Sokolov, přednáškový cyklus 5 Významné události roku 2013 Zajištění běžného chodu muzea splněno. Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu splněno. Projekt do Cíle 3 odd.geopark probíhá, průběžně se plní. Zpřístupnění první části NKP důl Jeroným splněno. Investiční akce splněno. Publikační splněno. Sbírkotvorná splněno. Duben Výstava Stromy jako domy Květen Sokolovský poklad, oslavy Sokolov Červen Muzejní noc, výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Červenec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Srpen Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, výstava Tvář Afriky Září Říjen Listopad Prosinec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, přednáškový cyklus Zpřístupnění dolu Jeroným, Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy

5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Historie muzea 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nostitzovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. Postupně jsou budovány nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Od roku 2003 spadá pod správu Muzea Sokolov administrace české části projektu Česko-Bavorský geopark. V roce 2010 byla česká část geoparku vyhlášena jako Národní geopark pod názvem Egeria. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce í a prakticky téměř od nuly budovalo a podle finančních možností probíhaly třetí pobočka Hornický skanzen Bar- minerální závody, cínařství apod.). Tyto 6 7 bora Jáchymov (Štola č.1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Od byla pobočka Muzeum Horní Slavkov předána pod správu Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Od byla veřejnosti zpřístupněna první část Národní kulturní památky, Středověkého dolu Jeroným. Muzeum Sokolov je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. V posledních letech se přidává i dokumentace událostí 1 a 2.světové války na Sokolovsku. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno 2/2014) Historie muzea

6 POSLÁNÍ MUZEA 8 Poslání muzea Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí, specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 9 Poslání muzea Štola č. 1 Jáchymov

7 EXPOZICE 10 Kulturní památka Kulturní památka Štola č.1 Jáchymov 11 Expozice Sokolovský zámek Během jara proběhla v nově zrekonstruovaných místnostech instalace stálé výstavy věnované rodu Nostitzů. Zároveň bylo zahájeno budování zázemí pro práci s dětmi. V květnu zde proběhla úspěšná výstava Sokolovského pokladu. Expozici a výstavy v zámku Sokolov navštívilo během roku návštěvníků. Na doprovodné akce (přednášky, muzejní noc, akce Sokolovský advent atd.) zavítalo 1457 lidí. Akce: V roce 2013 se v zimní zahradě zámku uskutečnil křest dvou knih nejdříve to byla 9.5. kniha PhDr. Vladimíra Bružeňáka - Květen bez šeříků a v závěru roku kniha Jana Runda Sokolovské hospody. V zimní zahradě sokolovského zámku také proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Muzeum Sokolov se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. Hornické muzeum Krásno V letních měsících jsme opět pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Expozici Hornického muzea Krásno si od 1.3. do prohlédlo osob. Během roku proběhla modernizace expozice v budově trafostanice byly instalovány předměty získané v roce 2012 z rušené trafostanice ve Svatavě Davidově. V prvním patře této budovy pak začala instalace stálé výstavy věnované obcím zaniklým v důsledku těžby hnědého uhlí. Expozici pod širým nebem doplnil automobil Praga V3S používaná jako montážní vozidlo v provozech Sokolovské uhelné a.s. právní nástupce. (kulturní památka v návrhu) Pro pobočku Jáchymov byly vytištěny letáky a pohlednice. Štolu č.1 Jáchymov si od 1.5. do prohlédlo návštěvníků. Národní kulturní památka Důl Jeroným V roce 2013 zde proběhly práce z dotace MPO a z grantu Karlovarského kraje. K proběhla úspěšná kolaudace první části prohlídkové trasy v tzv.starém Jeronýmu. Od zde probíhaly prohlídky, kterých se zúčastnilo 320 zájemců. Expozice

8 Předmět: Kulomet UK 59 L Předmět: Kamera 8 mm DARY 13 Akvizice 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Sokolov Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Samopal SA 58 Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Nothaftové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Šlikové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Kamera 8 mm Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 300 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4661 Nákup od: Miroslav Kos Cena: 300 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Promítačka Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 400 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Figurky dřevěné Nákup od: Muzeum Blovice Cena: 320 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4668/ Předmět: Blůza US ARMY Nákup od: Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 1552 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4706 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě: Kč Předmět: Deník J. Žák 1. sv. válka Předchozí vlastník: M. Paviza, D. Rychnov Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: uniforma US ARMY Předchozí vlastník: Vladimír Bružeňák, Sokolov Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4707 Přírůstková kniha historie za rok 2013 je vedena pod přírůstkovými čísly P 1 57/2013. Přírůstky za rok 2013 vedené v této řadě představují 69 ks předmětů. Akvizice

9 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ aktuální potřeby podsbírka botanika uzavřených v umělohmotných obalech. Tak 15 Sbírky Ve dnech od do proběhlo restaurování 16 ks sbírkových předmětů z kolekce výtvarných děl Davida Friedmanna. Restarování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký, CSc. z Dobřichovic. Ve dnech proběhlo restaurování 11 ks plakátů a vyhlášek k výstavám Davida Friedmanna (H 4586/1-11). Restaurování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký CSc. z Dobřichovic. Na toto restaurování byl získán grant z ministerstva kultury ČR ve výši Kč z programu ISO D. Ve dnech pak proběhlo restaurování sbírkového předmětu H 4432 Parní rýpadlo, olej D. Friedmann ak. malířkou Kateřinou Kubátovou v ceně Kč KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích minimálně 1x měsíčně a dále dle Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Klier, Cinert Konzervační zásahy v podsbírkách podsbírka historie základní očištění předmětů v depozitáři a ošetření proti červotoči., Dále ošetření předmětů umístěných do depozitáře etnografie voskem (dřevo) a speciálními přípravky na kov a kůži Beran, Hoza Historie současného stavu: V průběhu roku 2010 bylo zjištěno, že část sbírek byla, přesto, že jsou ošetřovány pravidelným vymražováním, napadena škůdci (brouci, pravděpodobně potemníci r. Tribolium). Okamžitě byla zahájena podrobná revize celé sbírky, poškozené exsikáty byly ošetřeny a postupně převáděny na nové položkové papíry. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymraženy. Tento způsob ošetření byl opakován v roce 2011 i v roce 2012, kdy již nebyl při kontrole desinfikovaných složek nalezen žádný živý škůdce. V roce 2013 byly do stávajících složek celé sbírky včleněny ty exsikáty (634 kusů), které byly pro poškození hmyzem převedeny na nové papíry, ošetřeny či restaurovány a dosud uloženy odděleně od nepoškozených sbírek (v karanténě ). Nadále bude celá sbírka rozčleněna do malých složek bude nebezpečí infekce hmyzem minimalizováno, přestože toto opatření zkomplikuje provoz herbářů a jeho využití badateli. Po odborné revizi celé botanické sbírky v listopadu 2013 byly vyčleněny ze sbírek 2 těžce poškozené kusy, které byly předloženy sbírkové komisi k vyřazení. Jedná se o položky: B1994 Campanula persicifolia B4364 Eleocharis uniglumis podsbírka entomologie Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík Úpravy a vytvoření nového depozitáře etnografie V roce 2013 pokračovalo přesouvání sbírkových předmětů do nového depozitáře etnografie a v souvislosti s tím začaly i úpravy v depozitářích DI a DII. Beran, Beranová, Hoza Sbírky

10 16 Sbírky 2.3. INVENTARIZACE Historická podsbírka V roce 2013 byla provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 500 inventárních čísel: H 3201 H 3700, což představuje 1120 kusů, tj. 13 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Loskot 60 inventárních čísel (L 321/0 L 380/0) podsbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu podsbírky k ; 96 inventárních čísel (E 296/1 E 392/19 celkem 453 položek) podsbírky entomologie, což je 10,36% celkového stavu podsbírky k ; 600 inventárních čísel (G2201/0 G2800/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová, Pospíšilová 17 Sbírky V souvislosti s vystavením nové zápůjční smlouvy Městskému kulturnímu středisku Horní Slavkov proběhla dne inventarizace sbírkových předmětů vystavených v Muzeu Horní Slavkov. Beran, Beranová Přírodovědná podsbírka Inventarizováno bylo: 691 inventárních čísel (B2870/0 B3560/0) podsbírky botanika, což odpovídá 12,91% celkového stavu podsbírky k ; 2.4. CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK (CES) - sbírka MSO/ / Dle povinností vyplývajících ze zákona 122/2000 sb. o ochraně sbírek bylo provedena pravidelná aktualizace zápisu sbírky v centrální evidenci sbírek (CES). Beranová, Uhlík Přírodovědná vycházka v rámci Muzejní noci

11 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná a akce muzea zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Výtvarná dílna Svátky jara 5. Výtvarná dílna - Zdobení perníčků Evropská unie fond pro regionální rozvoj: 1. Projekt Kostely na Sokolovsku / Die Kirchen im Kreis Falkenau Ostatní společenskovědní obory: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné i: Mgr. Romana Beranová 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dokončení příprav a realizace nové stálé výstavy v Hornickém muzeu Krásno v budově trafostanice 2. Historie rodu Nostitzů Odborná práce na přípravě textů a panelů do nové stálé expozice Muzea Sokolov 3. Sokolov Doprovodná publikace pro město Sokolov Jiří Beran 1.Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. Získávání podkladů pro realizaci výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války v roce ING. Michael Rund 1.Malíř David Friedmann Spolupráce na tvorbě stálé expozice a výstavního katalogu.spolu s J.Chmelíkovou a Miriam Friedman Morris. 2.Umění v Sokolově Třetí díl řady o umění ve veřejném prostoru spolu s M.Fišerem z GAVU Cheb. 3.Karl Ernstberger Rukopis knihy o významném architektovi spolu s NPÚ Praha Mgr.L.Zeman 4.Květen bez šeříků Získávání fotografických podkladů pro knihu V.Bružeňáka o konci 2.světové války na Sokolovsku. Odborná a akce muzea pro veřejnost HISTORICKÉ ODDĚLENÍ 2. První světová válka Nedílnou součástí práce odborných pracov- 19 níků je práce s badateli jednalo se především o odbornou pomoc při přípravě diplomových, bakalářských a seminárních prací. Dlouhodobá je spolupráce a pomoc regionálním historikům při zpracování různých odborných témat (např. s Mgr. Vladimírem Prokopem, PhDr. Vladimírem Bružeňákem, PhDr. Vladimírem Rozhonem atd.) i spolupráce s amatérskými historiky a nadšenci z řad široké veřejnosti PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor, Sokolovské pánve a Slavkovského lesa (využito pro podklady na výstavu Vetřelci v Karlovarském kraji, tématické vycházky a přednášky). - Lichenologický průzkum rudných hald v Kruš- Odborná a akce muzea

12 Spolupráce s jinými institucemi (výběr) Nadace Partnerství - konzultace pro vý- ných horách (Jáchymovsko) (Ing. P. Uhlík) běr finalistů v anketě Strom roku ČR 2013 ských a magisterských prací vydání společné prezentační publikace Odborná a akce muzea - Dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v článcích pro Arniku a Sokolovsko) a Českého lesa (příprava publikace Významné stromy Tachovska spolu s ing. M. Tréglerem). - Dokumentace starých a památných stromů středočeské oblasti (s MUDr. Vladimírem Lepšem) pro kompletaci materiálů k chystané publikaci Významné staré a památné stromy ČR a pro doplnění regionálních výstav Kouzlo starých stromů - Dokumentace starých a památných stromů Královéhradeckého kraje (s MUDr. Vladimírem Lepšem) příprava publikace pro krajský úřad v Hradci Králové - Dokumentace významných stromů v pralesních rezervacích ČR NPR Mionší, Salajka a Razula v Beskydech (ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a LZ Jablunkov) (RNDr. J. Michálek) RNDr. J. Michálek - Spolupráce s ČSOP Kladská, Muzeem Cheb, CHKO Slavkovský les a CHKO Český les na cyklu vycházek Pojďte s námi do přírody - Občanské sdružení JON (Nejdek) trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Sokolov, MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Kraslice trvalá spolupráce s odbory ŽP 3.3. ČESKO BAVORSKÝ GEOPARK BC. JIŘÍ LOSKOT VĚRA PLESNÍKOVÁ dosud nedokončená realizace environmentálně-vzdělávací stezky v Krásně spolupráce se studenty v rámci bakalář- prezentace geoparku na veletrhu Holiday Tour v Praze (pasivně) geopark Egeria partner projektu Příroda spojuje příjemce dotace Lázeňské lesy Karlovy Vary Marketingová spolupráce se zájmovou organizací CS IMC na vybudování muzea o historii a současnosti kolejové dopravy na Skalensku a obnovení důlního vláčku pro veřejnost na lokalitě Soos. Spolupráce na otevření Domu přírody na Kladské Natočení osvětového filmu o Česko-Bavorském Geoparku namluvení audiogeoprůvodců ve 4 jazykových mutací (ČJ, NJ, AJ, RJ) pro 5 stezek území Geoparku Egeria (Jeroným, Jáchymov, Hornické muzeum Krásno, NS Kladská, Mariánské Lázně Muzeum). příprava geoturistické mapy příprava, realizace a instalace výstavy o Česko-Bavorském Geoparku na jednotlivých území ČBG. geoparku Egeria a Česko-Bavorského Geoparku k vydání v roce 2013 instalace 200 ks beetagů pro území geoparku Egeria sběr dat, kompletace, spolupráce s místní samosprávou a informačními centry, správci lokalit, vytvoření několika naučných stezek vedení webových stránek geoparku Egeria vydání 2 čísel společného periodika a jeho distribuce do IC a místní samosprávy - spolupráce na článcích s CHKO Slavkovský les, místními spolky a samosprávou distribuce vydaných propagačních materiálů účast na pravidelném jednání RNG ve Chodové Plané a v Broumově účast na 1. konferenci Národních geoparků v Chodobé Plané prezentační stánek s materiály Geoparku Egeria. účast na projektu Shift-x EMPLOYING CULTURAL HERITAGE AS PROMOTER IN THE ECONOMIC AND SOCIAL TRANSITION OF Odborná a akce muzea

13 22 Odborná a akce muzea OLD-INDUSTRIAL REGIONS. Účasti na seminářích a konferencích, prezentace o Místo konání: Welzow, Německo Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Statek Bernard, Královské Poříčí Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Krásno, Hornické muzeum Krásno Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov účast na projektech a akcích - NFOH - Malíř David Friedmann svědek holocaustu dotační příspěvek na knihu realizace proběhla Eva Erbenová osudy v pruhované košili dotační příspěvek na program pro žáky a školní mládež realizace bude MKČR - ISO/D náročné restaurování, konzervování a preparování kresby David Friedmann - ISO/A zabezpečení objektů - Informační seminář pro žadatele o granty u NFOH srpna 2013 (NFOH Nadační fond obětem holocaustu) Účast na konferenci Živý kraj návštěva v rámci propagace: Regionální konference cestovního ruchu prosince 2013 ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary příprava žádosti o dotaci z Regionálného operačních programu na vybudování zázemí pro vstup do dolu Jeroným NKP Důl Jeroným V říjnu 2013 byla zpřístupněna část NKP důlu Jeroným pro veřejnost bývalé SDD V rámci zpřístupnění dolu Jeroným bývalých SDD byly v roce 2013 prováděny práce financované ze dvou zdrojů: zdarma kostenlos 01/2013 Vše, co jste o geoparku nevěděli a chcete vědět Alles Wissenswerte über den Geopark NatioNaler geopark bayern-böhmen NárodNí geopark geoloci NárodNí geopark egeria Nejkrásnější přírodní divy Německa Po stopách havířů kolem Michalových Hor Z Lubů za kopečky a zase zpátky Schönste Naturwunder Deutschlands Auf den bergmannsspuren Aus Luby über die Berge und zurück bei Michalovy Hory ) Příspěvek Karlovarského kraje, výše podpory Kč ,- vč. DPH Práce financované z příspěvku z Karlovarského kraje byly zaměřeny na úpravy návštěvnické trasy, (přibírky) počvy, úprava schodů. Dále byla vytvořena malá expozice předmětů týkajících se historie dolu. 2) MPO, výše podpory pro rok 2013 Kč ,- bez DPH Práce financované z grantu MPO probíhaly v souladu s upřesněnou projektovou dokumentací zhotovenou pro tento dotační titul. Tyto práce zahrnují zpřístupnění a zajištění nových prostor dolu Jeroným bývalých SDD a nápravu škod způsobených dobýváním cínu. pravidelné měření stability a seismicity v dole měření důlních vod měření stability silnice exkurze veřenosti a odborních pracovníků nová měření radonu v dolu Jeroným a jejich interpretace Vybudování provizorního vstupní objektu pro vstup do dolu Jeroným Vyhlášení a vyhodnocení výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na.. Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa, která bude použita jako podklad pro získání ekologické dotace z MPO. Štola č.1 v Jáchymově práce na rozšíření prohlídkové trasy štoly č.1, návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do historických dobývek ze 16.století úprava areálu štoly vybudování zábradlí, úklid areálu po jarních povodní 23 Odborná a akce muzea

14 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU udělení městských práv srpen 29. září VÝSTAVY MIMO 25 Prezentační SOKOLOV leden březen Ilinčevová Zuzana: Kabelky a milostné dopisy Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněné milostnými dopisy z období 1900 až březen 28. duben Fascinace fotografií Tradiční výstava fotografií fotoklubu Sokolov a partnerských fotoklubů ze SRN duben 9. červen 2013 Stromy jako domy Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brno s přírodovědnou tématikou květen 19. květen 2013 Výstava o historii Sokolova Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK v rámci oslav 700. let květen 2. červen 2013 Sokolovský poklad Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK představující kolekci šperků z počátku 20. století nalezených při výkopových pracech v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov červen 21. červenec 2013 Antonín Grafnetter: Plastika a kresba Autorská výstava výtvarných prací červen 22. září 2013 Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti. Tvář Afriky Cestovatelská výstava A.Kaucké a R. Bauera říjen 17. listopad 2013 Zámeček - Ateliéry Křimice Výstava studentských prací vzniklých v rámci výuky výtvarných oborů říjen leden 2014 Vetřelci v Karlovarském kraji Autorská výstava přírodovědného oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK Autor námětu a scénáře: Jaroslav Michálek, Bohuslav Mocek (Východočeské muzeum v Hradci Králové) listopad 29. prosinec 2013 Kouzelné kroky zimy Výstava dětských prací ze základní umělecké školy Sokolov z oborů keramika a kreslení. MUZEUM SOKOLOV Zaniklé obce na Sokolovsku SŠŽ Sokolov Škola výroby hudebních nástrojů Kraslice Sokolov ISŠTE Sokolov světová válka na Sokolovsku ISŠTE Sokolov Pocta starým stromům Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího semináře) Pocta starým stromům Krajská knihovna Karlovy Vary Prezentační

15 Prezentační Pocta starým stromům Správa CHKO Labské pískovce Děčín 4.3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST V roce 2013 Muzeum Sokolov vydalo tyto publikace: Výroční zpráva muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2012, Muzeum Sokolov, ISBN: Tvrdý Jaromír, Peterek Andreas, Mantel Markus (2013):Tajemství nitra země, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A) Chmelíková Mlsová Jitka, Friedman Morris Miriam,Rund Michael (2013): Malíř David Friedmann svědek holocaustu, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A). Fišer Marcel, Rund Michael (2013): Umění v Sokolově - Umění ve veřejném prostoru, Horažďovice & Muzeum Sokolov, ISBN Odborná publikační pracovníků muzea: Beranová R.(2013): Výstava Kostely na Sokolovsku, Sokolovsko 4/2, str Rund M. (2013): Filmová minulost Kostelní Břízy, Sokolovsko 4/2, str. 5-7 Rund M. (2013): Důl Jeroným u Čisté, Sokolovsko 4/3, str Halda J. & Uhlík P. (2013): Lišejníky odvalů měděných dolů / Flechten auf den Halden der alten Kupfergruben. - Českobavorský /Bayern- -Böhmen Geopark Journal 2/2013: Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 4. část. - Sokolovsko 4/1: 37-39, 5 fig. Michálek J. (2013): Dnešní stav poznání sta svazek III, Centrum pro dějiny sochařství rých a památných stromů v České repub- 9 photo color lice. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 2 photo [text], Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Staré stromy v kresbách Vladimíra Lepše. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 1 photo, 4 fig, Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 5. část. - Sokolovsko 4/2: 35-37, 5 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 1. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 1/2013: 46-47, 1 map., 1 photo, 4 photo color. Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 1 část: Vrchoviště. Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/9: 16-18, 1 map., Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 2 část: Cíňák Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/10: 16-17, 9 photo color. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 6 část. - Sokolovsko 4/3: 37-40, 6 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 2. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2013: 48-50, 1 map., 6 photo color. Michálek J. & Prach J. (2013): Zpráva o výzkumu vzrůstově významných stromů v NPR Mionší (CHKO Beskydy). Ms., 2 p. 1 diagr., 5 map. [Shrnutí výsledků výzkumu z dubna 2013; depon in: LZ Jablunkov et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Michálek J. & Uhlík P. (2013): Významné stromy Sokolovska 2. Odborné biologické posudky na některé mimořádně významné stromy, které lze vyhlásit za památné stro- Prezentační

16 my rozhodnutím Městského úřadu Sokolov. Podklady pro letáky připravila R. Beranová PŘEDNÁŠKOVÁ 5. Ardeny tenkrát a dnes 29 Prezentační Ms., 83 p. (incl. 21 map., 21 ortofoto map., 1 photo, 133 photo color.), appenf. 1 fig. [Odborné posudky na základě objednávky OBJ/30/2013/OŽP ORP Sokolov; depon in: MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Steinová J., Bouda F., Halda J., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lišejníky zaznamenané během 16. setkání Bryo-lichenologické sekce ČSB ve Slavkovském lese v dubnu Bryonora 51: Uhlík P. (2013): Tisovec. - Sokolovsko 1/2013 (roč.4), MAS Sokolovsko o.p.s., pp Uhlík P. (2013): Lišejníky v kraji kolem Ohře. - Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1 (2013): Během roku se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov, pro Hornické muzeum Krásno, Muzeum Sokolov zámek a Štolu Jeroným. V rámci realizace projektu Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau byly vydány letáky, pexeso a pohlednice s tématikou sakrálních staveb na Sokolovsku. Podklady připravila R. Beranová. Náplň časopisu Sokolovský patriot speciál vydaného k 700. výročí udělení městských práv R. Beranová. Vydalo Město Sokolov, V rámci projektu Cíl 3 vydalo Muzeum Sokolov v roce 2013 také 2 čísla česko-německého časopisu Geopark Journal (1/2013, 2/2013). ČINNOST Přednáškový cyklus 1. Hornictví u nás a jeho perspektivy přednášející: RNDr. Petr Rojík termín: počet účastníků: Železnice otevírá Sokolovsko světu přednášející: Ing. Rudolf Tyller termín: počet účastníků: Sokolovsko jinýma očima přednášející: RNDr. Petr Rojík, Mgr. Veronika Kopačková termín: počet účastníků: Výtvarná dílna svátky jara termín: počet účastníků: /45 a 2012 přednášející: Jiří Klůc termín: počet účastníků: Napříč Afrikou přednášející: Andrea Kaucká termín: počet účastníků: Střípky z Jeruzaléma přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Okinawa - jiné Japonsko přednášející: Mgr. Jiří Matouš termín: počet účastníků: 41 Prezentační

17 30 Prezentační 31 Prezentační Výstava Kostely na Sokolovsku Přednáška Vražda na samotě v Doyscherhofu

18 Prezentační pramenů Tigridu a Eufratu přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Vražda na samotě v Doyscherhofu, 1926 přednášející: PharmDr. Petr Rejsek termín: počet účastníků: Výtvarná dílna - Zdobení perníčků termín: počet účastníků: přednášky mimo přednáškový cyklus 14. února 2013: Pirin-hory žlutých květů. O bulharských horách, přírodě a klášterech na úpatí Pirinu a Rily. Místo: Městská knihovna v Rotavě, 16 posluchačů. 9. Josef Wünsch Objevitel Přednášející: Ing Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uh- 9. května 2013: Staré stromy v kresbách Vla- 21.listopadu 2013 Obři mezi starými a pa líková. 19. února 2013: Himálaj - cesta k pramenům Gangy. O přírodě velehor v okolí dvou pramenů posvátné řeky-bohyně i postřehy z běžného indického života ze severoindického Uttarákhandu. Místo: Dům s pečovatelskou službou v Habartově, 17 posluchačů Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková. 9. května 2013: Dnešní stav poznání starých a památných stromů v České republice (Ke stému výročí rozšířeného vydání práce J. E. Chadta Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů dimíra Lepše. Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů Přednáška k historii města Sokolov v MDK Sokolov Jiří Beran - Dvě přednášky (pro VIP a veřejnost) realizované v rámci oslav 700. let udělení městských práv městu Sokolov hornicko-historický seminář Karlovy Vary přednáška M. Rund Prezentace muzea Krásno na mez. konferenci SHIFT X Welzow, SRN, M. Rund Přednáška Obce zaniklé v důsledku těžby hnědého uhlí pro obec Hory Romana Beranová mátnými stromy v České republice. Místo: Děčín Městská knihovna Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 63 posluchačů Exkurze a vlastivědné vycházky 7. června 2013: Dendrologické zajímavosti Zámeckého parku a Husových sadů v Sokolově vycházka pro veřejnost v rámci Muzejní noci Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 35 účastníků 8. června 2013:. cyklus Pojďte s námi do přírody 2013: Z Lubů za kopečky a zase zpátky. Přírodovědná vycházka po památných stromech Lubů, na exkurzi do Riedelhofu (Eubabrunn, BRD) - sídla voghtlandského spolku péče o krajinu a také za lišejníky i výhledy na křemencový výchoz Vysoký kámen. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 10 účastníků Prezentační

19 Prezentační 9. června 2013: cyklus Pojďte s námi do příchael Rund, počet účastníků POPULÁRNĚ po středoškoláky. V roce 2013 byly k dispozi- 35 rody 2013: Od Ohře k Ohři přes Lítovskou výsypku a Chlum Svaté Maří Přírodovědná vycházka zaměřená na vegetaci chudých lesních společenstev, sukcesi a způsoby rekultivace na Lítovské výsypce (včetně naučné stezky Č-B geoparku) a významné stromy v Chlumu sv. Maří. Doplněno o prohlídku poutního kostela v Chlumu Svaté Maří Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 9 účastníků Komentované prohlídky expozice a výstav (vzhledem k množství komentovaných prohlídek je uveden pouze jejich výběr) Stálá expozice zámek pro Rotary Klub Cheb Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice zámek pro účastníky zahájení motorkářské sezóny Ing. Mi Stálá expozice a výstava sokolovský poklad pro delegaci z partnerského města Schwandorf, zástupce krajského úřadu, zástupce města Sokolov, okolních muzejí atd. Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek pro pracovníky SokA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Jiří Beran, počet účastníků Výstava Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau pro občany a představitele partnera projektu město Schwandorf a Heimatstube Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek a Hornické muzeum Krásno pro zájezd ze SRN Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Hornické muzeum Krásno workshop Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků 10 VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY Muzeum Sokolov se věnuje celoročně spolupracuje se školami. Pro děti a studenty ze základních a středních škol připravujeme vzdělávací i zábavné programy, ke stálé expozici a k jednotlivým vystávám. I v roce 2013 Muzeum Sokolov navázalo na úspěšnou spolupráci se školami. Podařilo se nám rozšířit spolupráci nejen se školami v Sokolově, ale žáci a studenti k nám dojíždí i z jiných měst a obcí např. Chodov, Karlovy Vary, Nové Sedlo, Lomnice, Oloví, Kynšperk, Kraslice, Vintířov, Loket, Svatava. Za rok 2013 navštívilo programy pro školy 2745 žáků a studentů. Programy do stálé expozice jsou k dispozici celoročně. Při návštěvách stálé expozice se pravidelně věnujeme historii Sokolovska. Programy jsou přizpůsobeny věku návštěvníků od prvních tříd základních škol až ci programy Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem (pro nejmladší školáky), Pověsti brána do historie Sokolovska (seznámení s historií Sokolovska), Poznej znak svého města (navazující program prohlubující znalosti o Sokolovsku). Nově jsme zavedli program EVA ERBENOVÁ aneb jak se žilo Židům za 2. světové války. V programu přibližujeme studentům těžkou dobu holocaustu z hlediska prožitku jednotlivého člověka. Paní Evě Erbenové zemřela při pochodu smrti ve Svatavě maminka. Programy navštívilo celkem 368 žáků a studentů výstava Kabelky a milostné dopisy. Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněná milostnými dopisy z období 1900 až 1930 zaujala především studentky středních škol. Výstavu navštívilo 66 studentů výstava Sokolovský poklad. Výstava kolekce šperků z počátku 20. Století nalezených při výkopových pracích v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov. Prezentační

20 širokou veřejností. Pokochat se krásnou šperků se přišlo i 104 školáků výstava Stromy jako domy. Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brně s přírodovědnou tématikou. V roce 2013 z hlediska školních výprav nejúspěšnější výstava. Program této výstavy jsme přizpůsobili podle věku pro děti už od mateřských škol až po středoškoláky. K dispozici byly hry např. určování dřevin, hmatová hra určování plodů, hlasy zvířat, puzzle, mikroskop a další. Výstavu navštívilo 1230 dětí a studentů výstava Tvář Afriky Andrea Kaucká. Cestovatelská výstava za tajemstvím černého kontinentu. Autorka nám zprostředkovala pohled na odlišný život v Africe. O výstavu byl zájem, zejména u dětí ze základních škol. Abychom uspokojili zájem všech školních skupin výstava byla prodloužena až do Výstavu navštívilo 303 školáků výstava Spokojení. Vý- Výstava byla hojně navštěvovaná především stava studentských prací soukromé střední zimy. Vánoční a zimní atmosféru navodila Místo: Muzeum Sokolov nádvoří zámku Prezentační umělecko průmyslové školy Zámeček ateliéry Křimice. Vystaveny byly práce vzniklé v rámci výuky oborů: užitá malba, kamenosochařství, grafický design a užitá fotografie. Výstava byla inspirací především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Výstavu navštívilo 100 žáků výstava Vetřelci v Karlovarské kraji. Autorská výstava Jaroslava Michálka (Muzeum Sokolov) a Bohuslava Mocka (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), kurátor výstavy byl Jaroslav Michálek. Výstava představila nepůvodní agresivní rostliny a živočichy, které zdomácněli v Karlovarském kraji. S mladšími školáky jsme si vysvětlovali, jak se chovají nepůvodní druhy rostlin při hře Povodeň. Starší školáci vyplňovali pracovní listy. Nejvíce však všechny zaujala živá želva nádherná, také nepůvodní druh. Želvě jsme říkali Nataša. Byla vylovena v roce 2011 z Jizery. Výstavu navštívilo 455 žáků a studentů výstava Kouzelné kroky výstava Základní umělecké školy Sokolov pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové. K vidění byla plošná tvorba a výrobky z keramiky např. Betlém, čerti, Mikuláš, zvonkohry, zvířata a mnoho dalších. Výstavu navštívilo 138 žáků a studentů. V roce 2013 probíhala v Muzeu Sokolov také zájmového sdružení Mladý historik, během které se uskutečnilo 17 setkání s dětmi (včetně dětí ze sociálně znevýhodněných rodin) s trvalým pobytem v Sokolově. Celkem nás navštívilo 368 dětí ve věku 6 až 15 let OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY Muzejní noc Muzejní noc byla realizována jako doprovodný program k probíhající výstavě Stromy jako domy a zároveň inspirovaná oslavami 700. let udělení městských práv městu Sokolov a expozice Termín: Program: zábavná prohlídka výstavy Stromy jako domy přednáška Život ve zdejší divočině - Mgr. Petr Krása exkurze po sokolovském parku amatérský divadelní soubor Krušnohor scénka o založení města Sokolov komentovaná prohlídka výstavy a expozice Počet osob: cca 286 osob Sokolovský advent Místo: Muzeum Sokolov nádvoří sokolovského zámku Termín: Program: Divadlo - pohádka Mikuláš, anděl a čert - nadílka Počet osob: 193 osob Křest knihy PhDr. Vladimíra Bružeňáka Květen bez šeříků Místo: Muzeum Sokolov, zimní zahrada Prezentační

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

MMXII. Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

MMXII. Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2012 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace DF INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 077 705,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace v

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více