Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8 EXPOZICE AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 48 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 64 ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 65 1 Obsah

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, 2 3 Základní údaje p.o. Karlovarského kraje, Zámecká 1, Sokolov IČ: EXPOZICE A POBOČKY Základní Text údaje Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Předmět i: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel: Důl JERONÝM Býv. Čistá u Rovné tel: Sokolovský zámek

4 HODNOCENÍ ROKU 2013 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU Hodnocení roku 2013 Prováděcí plán výstavní, kulturně výchovné a odborné i Muzea Sokolov, p.o. Karlovarského kraje byl v roce 2013 splněn. Pro rok 2013 byly pro naše muzeum stanoveny tyto priority: Leden Únor Březen Výstava Kabelky a milostné dopisy, přednáškový cyklus Přednáškový cyklus Výstava FOS Sokolov, přednáškový cyklus 5 Významné události roku 2013 Zajištění běžného chodu muzea splněno. Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu splněno. Projekt do Cíle 3 odd.geopark probíhá, průběžně se plní. Zpřístupnění první části NKP důl Jeroným splněno. Investiční akce splněno. Publikační splněno. Sbírkotvorná splněno. Duben Výstava Stromy jako domy Květen Sokolovský poklad, oslavy Sokolov Červen Muzejní noc, výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Červenec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3 Srpen Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, výstava Tvář Afriky Září Říjen Listopad Prosinec Výstava Kostely na Sokolovsku-Cíl 3, přednáškový cyklus Zpřístupnění dolu Jeroným, Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy Výstava Vetřelci v Karlovarském kraji, Výstava Kouzelné kroky zimy

5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Historie muzea 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nostitzovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. Postupně jsou budovány nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. Dne 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Od roku 2003 spadá pod správu Muzea Sokolov administrace české části projektu Česko-Bavorský geopark. V roce 2010 byla česká část geoparku vyhlášena jako Národní geopark pod názvem Egeria. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce í a prakticky téměř od nuly budovalo a podle finančních možností probíhaly třetí pobočka Hornický skanzen Bar- minerální závody, cínařství apod.). Tyto 6 7 bora Jáchymov (Štola č.1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Od byla pobočka Muzeum Horní Slavkov předána pod správu Městského kulturního střediska Horní Slavkov. Od byla veřejnosti zpřístupněna první část Národní kulturní památky, Středověkého dolu Jeroným. Muzeum Sokolov je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. V posledních letech se přidává i dokumentace událostí 1 a 2.světové války na Sokolovsku. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno 2/2014) Historie muzea

6 POSLÁNÍ MUZEA 8 Poslání muzea Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí, specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 9 Poslání muzea Štola č. 1 Jáchymov

7 EXPOZICE 10 Kulturní památka Kulturní památka Štola č.1 Jáchymov 11 Expozice Sokolovský zámek Během jara proběhla v nově zrekonstruovaných místnostech instalace stálé výstavy věnované rodu Nostitzů. Zároveň bylo zahájeno budování zázemí pro práci s dětmi. V květnu zde proběhla úspěšná výstava Sokolovského pokladu. Expozici a výstavy v zámku Sokolov navštívilo během roku návštěvníků. Na doprovodné akce (přednášky, muzejní noc, akce Sokolovský advent atd.) zavítalo 1457 lidí. Akce: V roce 2013 se v zimní zahradě zámku uskutečnil křest dvou knih nejdříve to byla 9.5. kniha PhDr. Vladimíra Bružeňáka - Květen bez šeříků a v závěru roku kniha Jana Runda Sokolovské hospody. V zimní zahradě sokolovského zámku také proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Muzeum Sokolov se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. Hornické muzeum Krásno V letních měsících jsme opět pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Expozici Hornického muzea Krásno si od 1.3. do prohlédlo osob. Během roku proběhla modernizace expozice v budově trafostanice byly instalovány předměty získané v roce 2012 z rušené trafostanice ve Svatavě Davidově. V prvním patře této budovy pak začala instalace stálé výstavy věnované obcím zaniklým v důsledku těžby hnědého uhlí. Expozici pod širým nebem doplnil automobil Praga V3S používaná jako montážní vozidlo v provozech Sokolovské uhelné a.s. právní nástupce. (kulturní památka v návrhu) Pro pobočku Jáchymov byly vytištěny letáky a pohlednice. Štolu č.1 Jáchymov si od 1.5. do prohlédlo návštěvníků. Národní kulturní památka Důl Jeroným V roce 2013 zde proběhly práce z dotace MPO a z grantu Karlovarského kraje. K proběhla úspěšná kolaudace první části prohlídkové trasy v tzv.starém Jeronýmu. Od zde probíhaly prohlídky, kterých se zúčastnilo 320 zájemců. Expozice

8 Předmět: Kulomet UK 59 L Předmět: Kamera 8 mm DARY 13 Akvizice 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE Soupis realizovaných nákupů pro Sbírku Muzea Sokolov Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Samopal SA 58 Nákup od: Naše vojsko, Praha Cena: Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Nothaftové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: Erb Šlikové Nákup od: Petr Tybitancl, Praha Cena: 4000 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Kamera 8 mm Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 300 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4661 Nákup od: Miroslav Kos Cena: 300 Kč Zařazeno: podsbírka 10 Historická H Předmět: Promítačka Nákup od: Miroslav Kos, Sokolov Cena: 400 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H Předmět: Figurky dřevěné Nákup od: Muzeum Blovice Cena: 320 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4668/ Předmět: Blůza US ARMY Nákup od: Vladimír Bružeňák, Sokolov Cena: 1552 Kč Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4706 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě: Kč Předmět: Deník J. Žák 1. sv. válka Předchozí vlastník: M. Paviza, D. Rychnov Zařazení: podsbírka 10 - Historická H Předmět: uniforma US ARMY Předchozí vlastník: Vladimír Bružeňák, Sokolov Zařazení: podsbírka 10 Historická H 4707 Přírůstková kniha historie za rok 2013 je vedena pod přírůstkovými čísly P 1 57/2013. Přírůstky za rok 2013 vedené v této řadě představují 69 ks předmětů. Akvizice

9 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ aktuální potřeby podsbírka botanika uzavřených v umělohmotných obalech. Tak 15 Sbírky Ve dnech od do proběhlo restaurování 16 ks sbírkových předmětů z kolekce výtvarných děl Davida Friedmanna. Restarování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký, CSc. z Dobřichovic. Ve dnech proběhlo restaurování 11 ks plakátů a vyhlášek k výstavám Davida Friedmanna (H 4586/1-11). Restaurování v ceně Kč provedl RNDr. Miroslav Široký CSc. z Dobřichovic. Na toto restaurování byl získán grant z ministerstva kultury ČR ve výši Kč z programu ISO D. Ve dnech pak proběhlo restaurování sbírkového předmětu H 4432 Parní rýpadlo, olej D. Friedmann ak. malířkou Kateřinou Kubátovou v ceně Kč KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích minimálně 1x měsíčně a dále dle Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Klier, Cinert Konzervační zásahy v podsbírkách podsbírka historie základní očištění předmětů v depozitáři a ošetření proti červotoči., Dále ošetření předmětů umístěných do depozitáře etnografie voskem (dřevo) a speciálními přípravky na kov a kůži Beran, Hoza Historie současného stavu: V průběhu roku 2010 bylo zjištěno, že část sbírek byla, přesto, že jsou ošetřovány pravidelným vymražováním, napadena škůdci (brouci, pravděpodobně potemníci r. Tribolium). Okamžitě byla zahájena podrobná revize celé sbírky, poškozené exsikáty byly ošetřeny a postupně převáděny na nové položkové papíry. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymraženy. Tento způsob ošetření byl opakován v roce 2011 i v roce 2012, kdy již nebyl při kontrole desinfikovaných složek nalezen žádný živý škůdce. V roce 2013 byly do stávajících složek celé sbírky včleněny ty exsikáty (634 kusů), které byly pro poškození hmyzem převedeny na nové papíry, ošetřeny či restaurovány a dosud uloženy odděleně od nepoškozených sbírek (v karanténě ). Nadále bude celá sbírka rozčleněna do malých složek bude nebezpečí infekce hmyzem minimalizováno, přestože toto opatření zkomplikuje provoz herbářů a jeho využití badateli. Po odborné revizi celé botanické sbírky v listopadu 2013 byly vyčleněny ze sbírek 2 těžce poškozené kusy, které byly předloženy sbírkové komisi k vyřazení. Jedná se o položky: B1994 Campanula persicifolia B4364 Eleocharis uniglumis podsbírka entomologie Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík Úpravy a vytvoření nového depozitáře etnografie V roce 2013 pokračovalo přesouvání sbírkových předmětů do nového depozitáře etnografie a v souvislosti s tím začaly i úpravy v depozitářích DI a DII. Beran, Beranová, Hoza Sbírky

10 16 Sbírky 2.3. INVENTARIZACE Historická podsbírka V roce 2013 byla provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 500 inventárních čísel: H 3201 H 3700, což představuje 1120 kusů, tj. 13 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Loskot 60 inventárních čísel (L 321/0 L 380/0) podsbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu podsbírky k ; 96 inventárních čísel (E 296/1 E 392/19 celkem 453 položek) podsbírky entomologie, což je 10,36% celkového stavu podsbírky k ; 600 inventárních čísel (G2201/0 G2800/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová, Pospíšilová 17 Sbírky V souvislosti s vystavením nové zápůjční smlouvy Městskému kulturnímu středisku Horní Slavkov proběhla dne inventarizace sbírkových předmětů vystavených v Muzeu Horní Slavkov. Beran, Beranová Přírodovědná podsbírka Inventarizováno bylo: 691 inventárních čísel (B2870/0 B3560/0) podsbírky botanika, což odpovídá 12,91% celkového stavu podsbírky k ; 2.4. CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK (CES) - sbírka MSO/ / Dle povinností vyplývajících ze zákona 122/2000 sb. o ochraně sbírek bylo provedena pravidelná aktualizace zápisu sbírky v centrální evidenci sbírek (CES). Beranová, Uhlík Přírodovědná vycházka v rámci Muzejní noci

11 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná a akce muzea zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Výtvarná dílna Svátky jara 5. Výtvarná dílna - Zdobení perníčků Evropská unie fond pro regionální rozvoj: 1. Projekt Kostely na Sokolovsku / Die Kirchen im Kreis Falkenau Ostatní společenskovědní obory: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné i: Mgr. Romana Beranová 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dokončení příprav a realizace nové stálé výstavy v Hornickém muzeu Krásno v budově trafostanice 2. Historie rodu Nostitzů Odborná práce na přípravě textů a panelů do nové stálé expozice Muzea Sokolov 3. Sokolov Doprovodná publikace pro město Sokolov Jiří Beran 1.Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. Získávání podkladů pro realizaci výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války v roce ING. Michael Rund 1.Malíř David Friedmann Spolupráce na tvorbě stálé expozice a výstavního katalogu.spolu s J.Chmelíkovou a Miriam Friedman Morris. 2.Umění v Sokolově Třetí díl řady o umění ve veřejném prostoru spolu s M.Fišerem z GAVU Cheb. 3.Karl Ernstberger Rukopis knihy o významném architektovi spolu s NPÚ Praha Mgr.L.Zeman 4.Květen bez šeříků Získávání fotografických podkladů pro knihu V.Bružeňáka o konci 2.světové války na Sokolovsku. Odborná a akce muzea pro veřejnost HISTORICKÉ ODDĚLENÍ 2. První světová válka Nedílnou součástí práce odborných pracov- 19 níků je práce s badateli jednalo se především o odbornou pomoc při přípravě diplomových, bakalářských a seminárních prací. Dlouhodobá je spolupráce a pomoc regionálním historikům při zpracování různých odborných témat (např. s Mgr. Vladimírem Prokopem, PhDr. Vladimírem Bružeňákem, PhDr. Vladimírem Rozhonem atd.) i spolupráce s amatérskými historiky a nadšenci z řad široké veřejnosti PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor, Sokolovské pánve a Slavkovského lesa (využito pro podklady na výstavu Vetřelci v Karlovarském kraji, tématické vycházky a přednášky). - Lichenologický průzkum rudných hald v Kruš- Odborná a akce muzea

12 Spolupráce s jinými institucemi (výběr) Nadace Partnerství - konzultace pro vý- ných horách (Jáchymovsko) (Ing. P. Uhlík) běr finalistů v anketě Strom roku ČR 2013 ských a magisterských prací vydání společné prezentační publikace Odborná a akce muzea - Dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v článcích pro Arniku a Sokolovsko) a Českého lesa (příprava publikace Významné stromy Tachovska spolu s ing. M. Tréglerem). - Dokumentace starých a památných stromů středočeské oblasti (s MUDr. Vladimírem Lepšem) pro kompletaci materiálů k chystané publikaci Významné staré a památné stromy ČR a pro doplnění regionálních výstav Kouzlo starých stromů - Dokumentace starých a památných stromů Královéhradeckého kraje (s MUDr. Vladimírem Lepšem) příprava publikace pro krajský úřad v Hradci Králové - Dokumentace významných stromů v pralesních rezervacích ČR NPR Mionší, Salajka a Razula v Beskydech (ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a LZ Jablunkov) (RNDr. J. Michálek) RNDr. J. Michálek - Spolupráce s ČSOP Kladská, Muzeem Cheb, CHKO Slavkovský les a CHKO Český les na cyklu vycházek Pojďte s námi do přírody - Občanské sdružení JON (Nejdek) trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Sokolov, MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Kraslice trvalá spolupráce s odbory ŽP 3.3. ČESKO BAVORSKÝ GEOPARK BC. JIŘÍ LOSKOT VĚRA PLESNÍKOVÁ dosud nedokončená realizace environmentálně-vzdělávací stezky v Krásně spolupráce se studenty v rámci bakalář- prezentace geoparku na veletrhu Holiday Tour v Praze (pasivně) geopark Egeria partner projektu Příroda spojuje příjemce dotace Lázeňské lesy Karlovy Vary Marketingová spolupráce se zájmovou organizací CS IMC na vybudování muzea o historii a současnosti kolejové dopravy na Skalensku a obnovení důlního vláčku pro veřejnost na lokalitě Soos. Spolupráce na otevření Domu přírody na Kladské Natočení osvětového filmu o Česko-Bavorském Geoparku namluvení audiogeoprůvodců ve 4 jazykových mutací (ČJ, NJ, AJ, RJ) pro 5 stezek území Geoparku Egeria (Jeroným, Jáchymov, Hornické muzeum Krásno, NS Kladská, Mariánské Lázně Muzeum). příprava geoturistické mapy příprava, realizace a instalace výstavy o Česko-Bavorském Geoparku na jednotlivých území ČBG. geoparku Egeria a Česko-Bavorského Geoparku k vydání v roce 2013 instalace 200 ks beetagů pro území geoparku Egeria sběr dat, kompletace, spolupráce s místní samosprávou a informačními centry, správci lokalit, vytvoření několika naučných stezek vedení webových stránek geoparku Egeria vydání 2 čísel společného periodika a jeho distribuce do IC a místní samosprávy - spolupráce na článcích s CHKO Slavkovský les, místními spolky a samosprávou distribuce vydaných propagačních materiálů účast na pravidelném jednání RNG ve Chodové Plané a v Broumově účast na 1. konferenci Národních geoparků v Chodobé Plané prezentační stánek s materiály Geoparku Egeria. účast na projektu Shift-x EMPLOYING CULTURAL HERITAGE AS PROMOTER IN THE ECONOMIC AND SOCIAL TRANSITION OF Odborná a akce muzea

13 22 Odborná a akce muzea OLD-INDUSTRIAL REGIONS. Účasti na seminářích a konferencích, prezentace o Místo konání: Welzow, Německo Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Statek Bernard, Královské Poříčí Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov o Místo konání: Krásno, Hornické muzeum Krásno Doba konání: Zúčastnění: Muzeum Sokolov Věra Plesníková, Mikroregion Sokolov účast na projektech a akcích - NFOH - Malíř David Friedmann svědek holocaustu dotační příspěvek na knihu realizace proběhla Eva Erbenová osudy v pruhované košili dotační příspěvek na program pro žáky a školní mládež realizace bude MKČR - ISO/D náročné restaurování, konzervování a preparování kresby David Friedmann - ISO/A zabezpečení objektů - Informační seminář pro žadatele o granty u NFOH srpna 2013 (NFOH Nadační fond obětem holocaustu) Účast na konferenci Živý kraj návštěva v rámci propagace: Regionální konference cestovního ruchu prosince 2013 ve Společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary příprava žádosti o dotaci z Regionálného operačních programu na vybudování zázemí pro vstup do dolu Jeroným NKP Důl Jeroným V říjnu 2013 byla zpřístupněna část NKP důlu Jeroným pro veřejnost bývalé SDD V rámci zpřístupnění dolu Jeroným bývalých SDD byly v roce 2013 prováděny práce financované ze dvou zdrojů: zdarma kostenlos 01/2013 Vše, co jste o geoparku nevěděli a chcete vědět Alles Wissenswerte über den Geopark NatioNaler geopark bayern-böhmen NárodNí geopark geoloci NárodNí geopark egeria Nejkrásnější přírodní divy Německa Po stopách havířů kolem Michalových Hor Z Lubů za kopečky a zase zpátky Schönste Naturwunder Deutschlands Auf den bergmannsspuren Aus Luby über die Berge und zurück bei Michalovy Hory ) Příspěvek Karlovarského kraje, výše podpory Kč ,- vč. DPH Práce financované z příspěvku z Karlovarského kraje byly zaměřeny na úpravy návštěvnické trasy, (přibírky) počvy, úprava schodů. Dále byla vytvořena malá expozice předmětů týkajících se historie dolu. 2) MPO, výše podpory pro rok 2013 Kč ,- bez DPH Práce financované z grantu MPO probíhaly v souladu s upřesněnou projektovou dokumentací zhotovenou pro tento dotační titul. Tyto práce zahrnují zpřístupnění a zajištění nových prostor dolu Jeroným bývalých SDD a nápravu škod způsobených dobýváním cínu. pravidelné měření stability a seismicity v dole měření důlních vod měření stability silnice exkurze veřenosti a odborních pracovníků nová měření radonu v dolu Jeroným a jejich interpretace Vybudování provizorního vstupní objektu pro vstup do dolu Jeroným Vyhlášení a vyhodnocení výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na.. Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov 2. etapa, která bude použita jako podklad pro získání ekologické dotace z MPO. Štola č.1 v Jáchymově práce na rozšíření prohlídkové trasy štoly č.1, návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do historických dobývek ze 16.století úprava areálu štoly vybudování zábradlí, úklid areálu po jarních povodní 23 Odborná a akce muzea

14 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU udělení městských práv srpen 29. září VÝSTAVY MIMO 25 Prezentační SOKOLOV leden březen Ilinčevová Zuzana: Kabelky a milostné dopisy Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněné milostnými dopisy z období 1900 až březen 28. duben Fascinace fotografií Tradiční výstava fotografií fotoklubu Sokolov a partnerských fotoklubů ze SRN duben 9. červen 2013 Stromy jako domy Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brno s přírodovědnou tématikou květen 19. květen 2013 Výstava o historii Sokolova Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK v rámci oslav 700. let květen 2. červen 2013 Sokolovský poklad Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK představující kolekci šperků z počátku 20. století nalezených při výkopových pracech v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov červen 21. červenec 2013 Antonín Grafnetter: Plastika a kresba Autorská výstava výtvarných prací červen 22. září 2013 Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau Autorská výstava historického oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Investice do vaší budoucnosti. Tvář Afriky Cestovatelská výstava A.Kaucké a R. Bauera říjen 17. listopad 2013 Zámeček - Ateliéry Křimice Výstava studentských prací vzniklých v rámci výuky výtvarných oborů říjen leden 2014 Vetřelci v Karlovarském kraji Autorská výstava přírodovědného oddělení Muzea Sokolov, p.o. KK Autor námětu a scénáře: Jaroslav Michálek, Bohuslav Mocek (Východočeské muzeum v Hradci Králové) listopad 29. prosinec 2013 Kouzelné kroky zimy Výstava dětských prací ze základní umělecké školy Sokolov z oborů keramika a kreslení. MUZEUM SOKOLOV Zaniklé obce na Sokolovsku SŠŽ Sokolov Škola výroby hudebních nástrojů Kraslice Sokolov ISŠTE Sokolov světová válka na Sokolovsku ISŠTE Sokolov Pocta starým stromům Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího semináře) Pocta starým stromům Krajská knihovna Karlovy Vary Prezentační

15 Prezentační Pocta starým stromům Správa CHKO Labské pískovce Děčín 4.3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST V roce 2013 Muzeum Sokolov vydalo tyto publikace: Výroční zpráva muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2012, Muzeum Sokolov, ISBN: Tvrdý Jaromír, Peterek Andreas, Mantel Markus (2013):Tajemství nitra země, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A) Chmelíková Mlsová Jitka, Friedman Morris Miriam,Rund Michael (2013): Malíř David Friedmann svědek holocaustu, Muzeum Sokolov, ISBN: (Č,N,A). Fišer Marcel, Rund Michael (2013): Umění v Sokolově - Umění ve veřejném prostoru, Horažďovice & Muzeum Sokolov, ISBN Odborná publikační pracovníků muzea: Beranová R.(2013): Výstava Kostely na Sokolovsku, Sokolovsko 4/2, str Rund M. (2013): Filmová minulost Kostelní Břízy, Sokolovsko 4/2, str. 5-7 Rund M. (2013): Důl Jeroným u Čisté, Sokolovsko 4/3, str Halda J. & Uhlík P. (2013): Lišejníky odvalů měděných dolů / Flechten auf den Halden der alten Kupfergruben. - Českobavorský /Bayern- -Böhmen Geopark Journal 2/2013: Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 4. část. - Sokolovsko 4/1: 37-39, 5 fig. Michálek J. (2013): Dnešní stav poznání sta svazek III, Centrum pro dějiny sochařství rých a památných stromů v České repub- 9 photo color lice. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 2 photo [text], Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Staré stromy v kresbách Vladimíra Lepše. - In: Aplikace zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody při péči o dřeviny (sborník referátů), p , 1 photo, 4 fig, Dendrologická Dobřichovice, o. s. in Lesnická práce, s. r. o. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 5. část. - Sokolovsko 4/2: 35-37, 5 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 1. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 1/2013: 46-47, 1 map., 1 photo, 4 photo color. Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 1 část: Vrchoviště. Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/9: 16-18, 1 map., Michálek J. (2013): Rolavská vrchoviště nová národní přírodní rezervace. 2 část: Cíňák Měsíčník Krušné hory západ (ed. Krušnohorský Luft) 2/10: 16-17, 9 photo color. Michálek J. (2013): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše - 6 část. - Sokolovsko 4/3: 37-40, 6 fig. Michálek J. (2013): Velcí cizinci mezi stromy v Karlovarském kraji - 2. část - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2013: 48-50, 1 map., 6 photo color. Michálek J. & Prach J. (2013): Zpráva o výzkumu vzrůstově významných stromů v NPR Mionší (CHKO Beskydy). Ms., 2 p. 1 diagr., 5 map. [Shrnutí výsledků výzkumu z dubna 2013; depon in: LZ Jablunkov et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Michálek J. & Uhlík P. (2013): Významné stromy Sokolovska 2. Odborné biologické posudky na některé mimořádně významné stromy, které lze vyhlásit za památné stro- Prezentační

16 my rozhodnutím Městského úřadu Sokolov. Podklady pro letáky připravila R. Beranová PŘEDNÁŠKOVÁ 5. Ardeny tenkrát a dnes 29 Prezentační Ms., 83 p. (incl. 21 map., 21 ortofoto map., 1 photo, 133 photo color.), appenf. 1 fig. [Odborné posudky na základě objednávky OBJ/30/2013/OŽP ORP Sokolov; depon in: MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí et Muzeum Sokolov, přírodovědné oddělení] Steinová J., Bouda F., Halda J., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lišejníky zaznamenané během 16. setkání Bryo-lichenologické sekce ČSB ve Slavkovském lese v dubnu Bryonora 51: Uhlík P. (2013): Tisovec. - Sokolovsko 1/2013 (roč.4), MAS Sokolovsko o.p.s., pp Uhlík P. (2013): Lišejníky v kraji kolem Ohře. - Arnika. Přírodou a historií Karlovarského kraje 1 (2013): Během roku se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov, pro Hornické muzeum Krásno, Muzeum Sokolov zámek a Štolu Jeroným. V rámci realizace projektu Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau byly vydány letáky, pexeso a pohlednice s tématikou sakrálních staveb na Sokolovsku. Podklady připravila R. Beranová. Náplň časopisu Sokolovský patriot speciál vydaného k 700. výročí udělení městských práv R. Beranová. Vydalo Město Sokolov, V rámci projektu Cíl 3 vydalo Muzeum Sokolov v roce 2013 také 2 čísla česko-německého časopisu Geopark Journal (1/2013, 2/2013). ČINNOST Přednáškový cyklus 1. Hornictví u nás a jeho perspektivy přednášející: RNDr. Petr Rojík termín: počet účastníků: Železnice otevírá Sokolovsko světu přednášející: Ing. Rudolf Tyller termín: počet účastníků: Sokolovsko jinýma očima přednášející: RNDr. Petr Rojík, Mgr. Veronika Kopačková termín: počet účastníků: Výtvarná dílna svátky jara termín: počet účastníků: /45 a 2012 přednášející: Jiří Klůc termín: počet účastníků: Napříč Afrikou přednášející: Andrea Kaucká termín: počet účastníků: Střípky z Jeruzaléma přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Okinawa - jiné Japonsko přednášející: Mgr. Jiří Matouš termín: počet účastníků: 41 Prezentační

17 30 Prezentační 31 Prezentační Výstava Kostely na Sokolovsku Přednáška Vražda na samotě v Doyscherhofu

18 Prezentační pramenů Tigridu a Eufratu přednášející: PhDr. Vladimír Rozhoň termín: počet účastníků: Vražda na samotě v Doyscherhofu, 1926 přednášející: PharmDr. Petr Rejsek termín: počet účastníků: Výtvarná dílna - Zdobení perníčků termín: počet účastníků: přednášky mimo přednáškový cyklus 14. února 2013: Pirin-hory žlutých květů. O bulharských horách, přírodě a klášterech na úpatí Pirinu a Rily. Místo: Městská knihovna v Rotavě, 16 posluchačů. 9. Josef Wünsch Objevitel Přednášející: Ing Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uh- 9. května 2013: Staré stromy v kresbách Vla- 21.listopadu 2013 Obři mezi starými a pa líková. 19. února 2013: Himálaj - cesta k pramenům Gangy. O přírodě velehor v okolí dvou pramenů posvátné řeky-bohyně i postřehy z běžného indického života ze severoindického Uttarákhandu. Místo: Dům s pečovatelskou službou v Habartově, 17 posluchačů Přednášející: Ing. Petr Uhlík, Mgr. Taťána Uhlíková. 9. května 2013: Dnešní stav poznání starých a památných stromů v České republice (Ke stému výročí rozšířeného vydání práce J. E. Chadta Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů dimíra Lepše. Místo: Sedlice kulturní dům (v rámci vzdělávacího programu Aplikace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, při péči o dřeviny pro úředníky státní správy a samosprávy) Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 48 posluchačů Přednáška k historii města Sokolov v MDK Sokolov Jiří Beran - Dvě přednášky (pro VIP a veřejnost) realizované v rámci oslav 700. let udělení městských práv městu Sokolov hornicko-historický seminář Karlovy Vary přednáška M. Rund Prezentace muzea Krásno na mez. konferenci SHIFT X Welzow, SRN, M. Rund Přednáška Obce zaniklé v důsledku těžby hnědého uhlí pro obec Hory Romana Beranová mátnými stromy v České republice. Místo: Děčín Městská knihovna Přednášející: RNDr. Jaroslav Michálek, 63 posluchačů Exkurze a vlastivědné vycházky 7. června 2013: Dendrologické zajímavosti Zámeckého parku a Husových sadů v Sokolově vycházka pro veřejnost v rámci Muzejní noci Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 35 účastníků 8. června 2013:. cyklus Pojďte s námi do přírody 2013: Z Lubů za kopečky a zase zpátky. Přírodovědná vycházka po památných stromech Lubů, na exkurzi do Riedelhofu (Eubabrunn, BRD) - sídla voghtlandského spolku péče o krajinu a také za lišejníky i výhledy na křemencový výchoz Vysoký kámen. Vedoucí: Ing. Petr Uhlík, 10 účastníků Prezentační

19 Prezentační 9. června 2013: cyklus Pojďte s námi do příchael Rund, počet účastníků POPULÁRNĚ po středoškoláky. V roce 2013 byly k dispozi- 35 rody 2013: Od Ohře k Ohři přes Lítovskou výsypku a Chlum Svaté Maří Přírodovědná vycházka zaměřená na vegetaci chudých lesních společenstev, sukcesi a způsoby rekultivace na Lítovské výsypce (včetně naučné stezky Č-B geoparku) a významné stromy v Chlumu sv. Maří. Doplněno o prohlídku poutního kostela v Chlumu Svaté Maří Vedoucí: RNDr. Jaroslav Michálek, 9 účastníků Komentované prohlídky expozice a výstav (vzhledem k množství komentovaných prohlídek je uveden pouze jejich výběr) Stálá expozice zámek pro Rotary Klub Cheb Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Stálá expozice zámek pro účastníky zahájení motorkářské sezóny Ing. Mi Stálá expozice a výstava sokolovský poklad pro delegaci z partnerského města Schwandorf, zástupce krajského úřadu, zástupce města Sokolov, okolních muzejí atd. Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek pro pracovníky SokA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Jiří Beran, počet účastníků Výstava Kostely na Sokolovsku Die Kirchen im Kreis Falkenau pro občany a představitele partnera projektu město Schwandorf a Heimatstube Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice zámek a Hornické muzeum Krásno pro zájezd ze SRN Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků Stálá expozice - zámek pro Věznici ČR Kynšperk nad Ohří - Kolová Jiří Beran, počet účastníků Hornické muzeum Krásno workshop Jiří Beran, Ing. Michael Rund, počet účastníků 10 VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY Muzeum Sokolov se věnuje celoročně spolupracuje se školami. Pro děti a studenty ze základních a středních škol připravujeme vzdělávací i zábavné programy, ke stálé expozici a k jednotlivým vystávám. I v roce 2013 Muzeum Sokolov navázalo na úspěšnou spolupráci se školami. Podařilo se nám rozšířit spolupráci nejen se školami v Sokolově, ale žáci a studenti k nám dojíždí i z jiných měst a obcí např. Chodov, Karlovy Vary, Nové Sedlo, Lomnice, Oloví, Kynšperk, Kraslice, Vintířov, Loket, Svatava. Za rok 2013 navštívilo programy pro školy 2745 žáků a studentů. Programy do stálé expozice jsou k dispozici celoročně. Při návštěvách stálé expozice se pravidelně věnujeme historii Sokolovska. Programy jsou přizpůsobeny věku návštěvníků od prvních tříd základních škol až ci programy Poprvé v muzeu s permoníkem Pepíkem (pro nejmladší školáky), Pověsti brána do historie Sokolovska (seznámení s historií Sokolovska), Poznej znak svého města (navazující program prohlubující znalosti o Sokolovsku). Nově jsme zavedli program EVA ERBENOVÁ aneb jak se žilo Židům za 2. světové války. V programu přibližujeme studentům těžkou dobu holocaustu z hlediska prožitku jednotlivého člověka. Paní Evě Erbenové zemřela při pochodu smrti ve Svatavě maminka. Programy navštívilo celkem 368 žáků a studentů výstava Kabelky a milostné dopisy. Výstava kabelek soukromé sběratelky paní Zuzany Ilinčevové doplněná milostnými dopisy z období 1900 až 1930 zaujala především studentky středních škol. Výstavu navštívilo 66 studentů výstava Sokolovský poklad. Výstava kolekce šperků z počátku 20. Století nalezených při výkopových pracích v dubnu 1994 na dvoře ředitelství Muzea Sokolov. Prezentační

20 širokou veřejností. Pokochat se krásnou šperků se přišlo i 104 školáků výstava Stromy jako domy. Interaktivní výstava Moravského zemského muzea Brně s přírodovědnou tématikou. V roce 2013 z hlediska školních výprav nejúspěšnější výstava. Program této výstavy jsme přizpůsobili podle věku pro děti už od mateřských škol až po středoškoláky. K dispozici byly hry např. určování dřevin, hmatová hra určování plodů, hlasy zvířat, puzzle, mikroskop a další. Výstavu navštívilo 1230 dětí a studentů výstava Tvář Afriky Andrea Kaucká. Cestovatelská výstava za tajemstvím černého kontinentu. Autorka nám zprostředkovala pohled na odlišný život v Africe. O výstavu byl zájem, zejména u dětí ze základních škol. Abychom uspokojili zájem všech školních skupin výstava byla prodloužena až do Výstavu navštívilo 303 školáků výstava Spokojení. Vý- Výstava byla hojně navštěvovaná především stava studentských prací soukromé střední zimy. Vánoční a zimní atmosféru navodila Místo: Muzeum Sokolov nádvoří zámku Prezentační umělecko průmyslové školy Zámeček ateliéry Křimice. Vystaveny byly práce vzniklé v rámci výuky oborů: užitá malba, kamenosochařství, grafický design a užitá fotografie. Výstava byla inspirací především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Výstavu navštívilo 100 žáků výstava Vetřelci v Karlovarské kraji. Autorská výstava Jaroslava Michálka (Muzeum Sokolov) a Bohuslava Mocka (Muzeum východních Čech v Hradci Králové), kurátor výstavy byl Jaroslav Michálek. Výstava představila nepůvodní agresivní rostliny a živočichy, které zdomácněli v Karlovarském kraji. S mladšími školáky jsme si vysvětlovali, jak se chovají nepůvodní druhy rostlin při hře Povodeň. Starší školáci vyplňovali pracovní listy. Nejvíce však všechny zaujala živá želva nádherná, také nepůvodní druh. Želvě jsme říkali Nataša. Byla vylovena v roce 2011 z Jizery. Výstavu navštívilo 455 žáků a studentů výstava Kouzelné kroky výstava Základní umělecké školy Sokolov pod vedením paní učitelky Pavly Křížkové. K vidění byla plošná tvorba a výrobky z keramiky např. Betlém, čerti, Mikuláš, zvonkohry, zvířata a mnoho dalších. Výstavu navštívilo 138 žáků a studentů. V roce 2013 probíhala v Muzeu Sokolov také zájmového sdružení Mladý historik, během které se uskutečnilo 17 setkání s dětmi (včetně dětí ze sociálně znevýhodněných rodin) s trvalým pobytem v Sokolově. Celkem nás navštívilo 368 dětí ve věku 6 až 15 let OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY Muzejní noc Muzejní noc byla realizována jako doprovodný program k probíhající výstavě Stromy jako domy a zároveň inspirovaná oslavami 700. let udělení městských práv městu Sokolov a expozice Termín: Program: zábavná prohlídka výstavy Stromy jako domy přednáška Život ve zdejší divočině - Mgr. Petr Krása exkurze po sokolovském parku amatérský divadelní soubor Krušnohor scénka o založení města Sokolov komentovaná prohlídka výstavy a expozice Počet osob: cca 286 osob Sokolovský advent Místo: Muzeum Sokolov nádvoří sokolovského zámku Termín: Program: Divadlo - pohádka Mikuláš, anděl a čert - nadílka Počet osob: 193 osob Křest knihy PhDr. Vladimíra Bružeňáka Květen bez šeříků Místo: Muzeum Sokolov, zimní zahrada Prezentační

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov, VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2015 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU

ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU ZACHOVÁNÍ ODKAZU PAMÁTEK REFORMACE DOBA UDRŽITELNOSTI A UKONČENÍ PROJEKTU O PROJEKTU Cílem projektu byla propagace památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti, a to z řad turistů a návštěvníků

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013

Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet obce Pernink za rok 2013 Závěrečný účet se zpracovává dle 17 zák. 250/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Pernink se při hospodaření s

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU

METODICKÝ POKYN FINANCOVÁNÍ PROGRAMU METODICKÝ POKYN PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ Č.J.: 20398/2015-54 FINANCOVÁNÍ PROGRAMU PROGRAM: NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V ROCE 2015 PODPROGRAM: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 117D71300 VERZE: ČERVEN 2015

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ====================================================

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2011 Obec Miličín Hájkovo náměstí 1 257 86 Miličín IČO:00232238 I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Zastupitelstvo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více