Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav Statutární zástupce: Ing. Josef Příhonský IČ: Webové stránky: 1

2 Vymezení územní působnosti: Služby poskytujeme na území města Mladá Boleslav, smluvně na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Kosmonosy, obcí Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Bradlec, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Hrdlořezy, Katusice. Poslání organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké. Od z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb organizace poskytuje tyto sociální služby: - pečovatelskou službu, asistenční službu, tísňovou péči a denní stacionář - od odlehčovací službu - od chráněné bydlení Principy poskytování služby: služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Organizace v roce 2013 byla oprávněna poskytovat terénní sociální služby na území měst Mladá Boleslav, Kosmonosy, dále na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice a na území obcí Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Bradlec, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Hrdlořezy, Katusice. V roce 2013 v obcích Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Katusice nebyl požadavek na poskytování služeb. Pobytová a ambulantní služba je poskytována na území města Mladá Boleslav. Sociální služby jsou poskytovány na základě podání žádostí uživatelů o jednotlivé služby, v průběhu roku nebyly čekací lhůty. Před zahájením poskytování služby je vždy provedeno jednání se zájemcem o službu, zájemci jsou podány informace o našich službách tak, aby byl schopen se kvalifikovaně rozhodnout, zda má zájem o naše služby a jaké služby jsou pro zlepšení kvality jeho života důležité. 2

3 Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím osobám, které pečují o osobu se zdravotním postižením nebo seniora, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku a o které je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí. Forma služby: pobytová a terénní nepřetržitá Cíl služby: Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů. Sídlo pobytové služby je v prostorách denního stacionáře na adrese Havlíčkova 71, Mladá Boleslav. Odlehčovací služba byla poskytována pobytovou formou v prostorách denního stacionáře, o terénní službu zájem nebyl. Provoz této služby byl zajištěn pracovnicemi osobní asistence, dále byly služby doplňovány pracovnicemi na DPP a DPČ. Strava byla smluvně zajištěna z kuchyně v chráněném bydlení. Zajistili jsme celodenní stravu i dopravu na místo. Naše pracovnice zajišťovaly výdej stravy. V roce 2013 bylo přijato celkem šestnáct žádostí na poskytnutí odlehčovací služby. Z přijatých žádostí byly tři žádosti zrušeny ze strany žadatelů (hospitalizace v nemocnici, umístění do pobytového zařízení). Ostatní požadavky žadatelů byly uspokojeny. Služba byla poskytnuta 11 žadatelům, celková doba pobytu činila 151 dní. Využívání služby bylo různorodé: jedna klientka využívala každý měsíc dva víkendové pobyty celé pololetí dva klienti se během roku vrátili další klient se vrací každý rok (již po čtvrté) jiná klientka zde byla nepřetržitě 28 dní O spokojenosti s poskytovanou službou svědčí i opakované návraty některých uživatelů během roku. Počet uživatelů občanů Mladé Boleslavi v průběhu roku: 6 Počet uživatelů občanů okolních obcí v průběhu roku: 5 Počet neuspokojených žádostí: 0 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč V tomto období byla služba poskytnuta 11 uživatelům, celkem 151 dní v průběhu celého roku. 3

4 Prostory odlehčovací služby v Havlíčkově ulici Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení PS: střediska osobní hygieny, prádelny. Forma služby: ambulantní a terénní Cíl služby: Cílem pečovatelské služby je umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí. Terénní pečovatelská služba byla poskytována na území města Mladá Boleslav a smluvně na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Kosmonosy a na území obce Bradlec v domácnostech uživatelů. Dále mohli klienti využívat služby prádelen a středisek osobní hygieny. Pečovatelskou službu zajišťujeme podle požadavků klientů v době od 7 do hodin. Ve všední dny zajišťujeme i rozdělené směny v Mladé Boleslavi a v Bělé pod Bezdězem v době od 16 do 19 hodin. V naléhavých případech zajišťujeme službu i mimo pracovní dny. Nejčastěji požadované úkony jsou: donáška nákupů, pomoc s hygienou, dovoz obědů, běžný úklid, pochůzky, koupání ve středisku osobní hygieny a v domácnosti, praní a žehlení prádla, podání jídla i dohled nad uživatelem domácnosti. 4

5 Obědy rozvážíme v jídlonosičích uložených v izotermickém obalu. Klientům využívajícím tuto službu jsou zapůjčeny naší organizací. Obyvatelé domů zvláštního určení v Mladé Boleslavi (dříve Domy s pečovatelskou službou) mohou využívat signalizační síť s centrálou Na Radouči V prosinci roku 2013 jsme zakoupili nový vůz PEUGEOT BIPPER, který nahradil již technicky nevyhovující vůz Škoda Van plus. Tímto novým vozem zajišťujeme naše služby pro město Kosmonosy. Pečovatelská služba v Bělé pod Bezdězem Pečovatelskou službu zde zajišťují tři pracovnice. V roce 2013 byla služba poskytována 63 uživatelům. Služba byla zajišťována od pondělí do pátku včetně dělených směn. Požadavek na rozšíření služeb o víkendech nebyl. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v DZU Tyršova, dále v terénu města a obědy rozvážíme i do Březinky. Pro dovoz obědů odebíráme jídla ze dvou vývařoven. Ze školní jídelny a ze závodní jídelny firmy Tiberia. Poslední týden v prosinci byly uzavřeny obě vývařovny. Dovoz obědů jsme zajistili z Mladé Boleslavi. Dům zvláštního určení v Bělé pod Bezdězem 5

6 Pečovatelská služba v Dobrovici Pečovatelská služba od února 2012 sídlí opět Na Hložku 137. V Dobrovici zajišťují službu dvě pracovnice. Vozidlo na rozvoz obědů trvale parkuje v areálu Technických služeb města Dobrovice. Řidičský průkaz vlastní pouze jedna pracovnice. V její nepřítomnosti pomáhají s rozvozem obědů, po dohodě s městským úřadem zaměstnanci TS. Během roku zajišťovaly pracovnice službu nejen v Dobrovici, ale i v obcích Bojetice, Chloumek, Sýčina a Holé Vrchy. Službu využívalo 20 uživatelů. Celkový počet návštěv v domácnostech byl Ve městě je volná kapacita pro zajišťování pečovatelské služby. Dům zvláštního určení v Dobrovici Počet uživatelů, kterým byla v roce 2013 poskytnuta pečovatelská služba: 474 Počet uživatelů k : 353 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV na pečovatelskou službu byla ve výši ,00 Kč 6

7 Denní stacionář zajišťuje poskytování služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Forma služby: ambulantní denní Cíl služby: Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle. Denní stacionář měl v roce 2013 velmi pestrý a zážitky nabitý program. Klienti se zúčastnili svými výrobky velikonoční i vánoční výstavy na Magistrátu města Mladá Boleslav. Obě jejich výstavy se setkaly s velkým ohlasem všech, kteří se přišli podívat. Kladné reakce návštěvníků povzbudily klienty a ti se přihlásili na výstavu Šikovné ruce našich seniorů konanou v červnu v Lysé nad Labem. Na výstavu si připravili obraz boleslavského Hradu vyrobený technikou plstění. Za svůj výtvor získali diplom a malé odměny. Klienti také navázali spolupráci se sousedním domovem důchodců. Vzájemně pořádají posezení na kterých např. vzpomínají nad starými fotografiemi, vyprávějí si cestovatelské zážitky a vše doplní něčím dobrým na zub. Pečení a příprava různých dobrot patří k jejich nejoblíbenějším činnostem. Do stacionáře během roku dochází paní, která sebou vodí zvířátka. Všechny její kočky a pejsci vždy klienty potěší a přinesou dobrou náladu. Na podzim klienti také podnikli výlet na Klokočku, kde se prošli lesem a seznámili se s historií tohoto místa. V čase vánočních svátků se rozhodli pomoci potřebným. Lidem bez domova napekli několik desítek vánoček. Tento dar byl předán pracovníkům boleslavské Naděje, kteří ho rozdělili mezi bezdomovce navštěvující toto centrum. Celý nápad vzešel ze vzájemné diskuse, kterou pracovnice se svými klienty na toto téma vedla. Také tím chtěli dokázat, že i člověk, který potřebuje sám pomoci, dokáže pomoci ostatním. Celoroční práci, pohodu a přátelství zakončili vánoční besídkou jejíž program si navrhli a představili sami. Zazpívali si koledy, zatančili a vše doplnili vlastnoručně upečeným cukrovím. Počet uživatelů v Denním stacionáři v roce 2013: 10 Počet uživatelů k : 5 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 7

8 Výrobek našich klientů na výstavě v Lysé nad Labem Tísňová péče je služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Forma služby: nepřetržitá, terénní Cíl služby: Cílem tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik. Sídlo služby: DPS Na Radouči 1 081, MB Služba tísňové péče je zajišťována 5 pracovnicemi v nepřetržitém provozu. Kancelář služby tísňové péče se nachází v domě zvláštního určení v ulici Na Radouči 1081 v Mladé Boleslavi. Služba je určena pro obyvatele města Mladá Boleslav. K zavedení této služby je potřeba pevná telefonní linka u žadatele. Tísňové volání přijímají pracovnice pomocí centrálního 8

9 pultu. Na tento pult jsou napojeny i signalizační sítě z bytů všech tří domů zvláštního určení. Pracovnice zajišťovaly službu i v chráněném bydlení. Jednalo se o noční služby a o služby o víkendu. Budova chráněného bydlení jako jediná není vybavena signalizačním zařízením. Klienti na zavolání pracovnice používají vlastní telefon. Počet stanic tísňového volání poskytovaných Pečovatelskou službou města Mladá Boleslav k je deset. V době od do využívalo službu 18 uživatelů. K okamžité dispozici je 12 stanic. Úhrada od uživatelů je 300,00 Kč za měsíc. Současně Pečovatelská služba města Mladá Boleslav zajišťuje službu tísňové péče pro organizaci Život 90. Jedná se o 3 klienty. Příspěvková organizace měsíčně poukazuje částku 100,00 Kč za jednoho klienta na účet Život 90. V době od 6.00 hod. do hod. zajišťují výjezdy k uživatelům pracovnice PSmMB. V době od hod. do 6.00 hod. a o víkendech spolupracuje pracovnice s Městskou policií města Mladá Boleslav. Úzce spolupracujeme s organizacemi: Městskou policií v Mladé Boleslavi firmou PBR KOMTECH spol. s r.o., - montáž a servis telekomunikační techniky Zdravotnickou záchranou službou pobočka Mladá Boleslav Počet přijatých tísňových volání: 16 Počet výjezdů: 0x za asistence MP, 4x s pracovnicí PS, 9x zajištění rodiny, 2x lékařská pomoc Přijatá volání prostřednictvím signalizační sítě domy zvláštního určení: 910 z toho: 49 zásahů s poskytnutím nebo zprostředkováním pomoci, 2x výjezd PS, 21x lékařská pomoc Přijatá volání z chráněného bydlení: 18 z toho 8x lékařská pomoc Počet uživatelů tísňové péče v terénu ke dni : 10 Počet uživatelů Života 90: 3 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba tísňové péče v roce 2013: 18 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 9

10 Pracoviště tísňové péče Osobní asistence je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Forma služby: terénní bez časového omezení Cíl služby: Osobní asistence podporuje zachování soběstačnosti uživatelů v jejich domácím prostředí při respektování jejich životního stylu. Asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, kdy jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Forma poskytování je terénní v domácnostech klientů. Asistence je poskytována na území Mladé Boleslavi a smluvních obcí. Asistenci zajišťovalo v roce 2013 pět osobních asistentek v pracovním poměru a jedna asistentka na DPČ. Služba byla poskytována během roku dvaceti uživatelům v Mladé 10

11 Boleslavi, jednomu uživateli v Hrdlořezích, jednomu uživateli v Kosmonosech a jednomu uživateli v Bradleci. V roce 2013 jsme neměli žádného žadatele v čekatelích. Všechny požadavky byly uspokojeny. Asistence byla poskytována v rozmezí od jedné, dvou, čtyř až do jedenácti hodin v kuse. Vycházeli jsme individuálně z požadavků jednotlivých uživatelů. Asistentky službu poskytovaly v pracovních dnech i ve večerních hodinách. Návštěvy kulturních akcí s klientem probíhaly i o víkendech. Při poskytování služby se vždy uspokojovaly časové požadavky uživatelů. Někdy bylo velmi náročné tyto požadavky zajistit ke spokojenosti uživatelů služby. Uživatelé osobní asistence byli se službou spokojeni, kladné jsou i odezvy od rodinných příslušníků. Klienti osobní asistence na kulturní akci Počet uživatelů k : 12 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta asistenční služba v roce 2012: 23 Příjmy z prodeje služby osobní asistence: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 11

12 Chráněné bydlení je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Forma služby: pobytová je poskytována celoročně v bytech pro jednotlivce a manželské páry. Cíl služby: Vytvoření takového prostředí, které se bude podobat co nejvíce domácímu prostředí. Podpora soběstačnosti, která umožní klientům vést co nejdéle plnohodnotný život. Poskytovat sociální službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života klienta. Základní činnost úseku vychází z individuálních plánů klientů. Jedná se o aktivity vycházející z potřeb a přání klientů. Službu zajišťovala vedoucí úseku, pět sociálních pracovnic, tři vrátné a domovník. Pro klienty byly během roku 2013 připraveny různé aktivity: ruční práce (šití, háčkování, pletení, pečení) rehabilitační cvičení při hudbě (kondiční, posilovací, dechová) jóga pro seniory (převážně cvičení na židlích) vycházky s klienty do blízkého okolí (individuální i skupinové) nákupy s klienty (trhy, obchody) kavárnička (oslavy narozenin a jmenin) odpolední posezení s hudbou hraní společenských her přednáška Stavební památky města Mladá Boleslav PhDr. Herčík Karel přednáška pracovnice lékárny na téma Cukrovka přednáška Cestování po Jižní Americe na kole p. Beneš přednáška pracovnice lékárny na téma Vysoký krevní tlak přednáška Zdravé stravování v seniorském věku výroba vánočních svícnů beseda se zaměstnanci Škoda auto na téma Vánoce v různých státech světa V roce 2013 jsme se zúčastnili výstav ručních prací v prostorách Magistrátu města Mladá Boleslav. Naši klienti zde vystavovali své výrobky s velikonoční a vánoční tematikou. Účastnili jsme se výstavy výrobků v Mnichově Hradišti. Uspořádali jsme poznávací zájezdy na zámek Sychrov a zámek Hrádek u Nechanic. Uskutečnilo se i posezení s živou hudbou u příležitosti Dne matek a Mikulášské zábavy. Každý měsíc se klienti účastní divadelních představení v městském divadle (2 zakoupené abonentky). Volné chvíle v letních měsících mohli klienti trávit na terase s pergolou. Díky pronájmu nebytových prostor mají klienti k dispozici řadu služeb přímo v objektu (lékařská ordinace, kadeřnictví, pedikúra, prodejna potravin, stravovací zařízení). O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou klienti informováni prostřednictvím nástěnek, klíčových pracovníků a na provozních schůzích. V červnu došlo po prudkém dešti k zaplavení celého suterénu budovy chráněného bydlení. Za přispění všech zaměstnanců se podařilo vzniklé škody brzo odstranit. 12

13 V srpnu a září proběhla zdárně I. etapa oprav koupelen klientů a 13 z nich bylo přeměněno na bezbariérové. Kulturní akce v chráněném bydlení Počet uživatelů k : 63 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba v roce 2013: 71 Příjmy z prodeje služby osobní asistence: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč Doplňková činnost Na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 621 ze dne byl příspěvkové organizaci povolen podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. pronájem DDHM v klubu důchodců v Havlíčkově ulici čp. 71, Mladá Boleslav. Dále smlouvou o výpůjčce je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v budově U Penzionu Příjem z pronájmu za rok 2013: ,00 Kč 13

14 Zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti: Články a informace: čtvrtletně Senior Revue pravidelné informace o jednotlivých poskytovaných službách MB noviny informace o poskytovaných službách mb-net - informace o odlehčovací službě, nabízené termíny pobytu webové stránky informace o službách včetně nabízené kapacity v denním stacionáři a nabídky termínů v odlehčovací službě informační materiály o službách INFO CENTRUM, ošetřující lékaři, Oblastní nemocnice mladá Boleslav v roce 2013 proběhla velká propagační akce našich služeb v místním rozhlase, televizi a v autobusech MHD Sponzorské dary Hotel Galatea, Kosmonosy Svatební den za výtěžek z dražby svatebních kytic jsme obdrželi 6.700,00 Kč částka byla použita na nákup hrnčířského kruhu pro Denní stacionář. Marie Čermáková, Mladá Boleslav šicí stroj v hodnotě 2.000,00 Kč. Božena Sedláková, Mladá Boleslav ,00 Kč určeno na bezbariérové koupelny pro Chráněné bydlení. Vozový park Pečovatelská služba města Mladá Boleslav provozuje deset vozidel. Vozidlo Seat Inca je využíváno na rozvoz obědů, má vestavbu pro jídlonosiče a zajišťuje službu v Kosmonosech. Tři vozidla Fiat Doblo mají vestavbu pro jídlonosiče a zajišťují rozvoz obědů a péči pro uživatele v Mladé Boleslavi a blízkém okolí. Čtvrté vozidlo této značky se stejnou vestavbou je majetkem města Bělá pod Bezdězem, které máme zapůjčené a zajišťujeme s ním službu pro uživatele tohoto města i okolí. Vozidlo Škoda Van plus má vestavbu pro jídlonosiče, je využíváno pro zajištění rozvozu obědů a pečovatelskou službu v Dobrovici a jejích spádových oblastech. Vozidlo Ford Transit zajišťuje svoz a rozvoz klientů do denního stacionáře, na koupání do střediska osobní hygieny, rozvoz obědů a péči pro klienty. Vozidlo má zabudovanou hydraulickou zvedací plošinu pro invalidní uživatele na vozíčku. V prosinci 2013 jsme zakoupili nové vozidlo Peugeot Bipper. Vozidlo je od ledna 2014 nasazeno místo vozidla Seat Inca pro potřeby sociálních služeb ve městě Kosmonosy. Vozidlo Seat Inca je převedeno do Dobrovice a vozidlo Škoda van plus bylo prodáno. Další tři vozidla Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Roomster jsou využívána pro potřebu vedení organizace, vedoucích úseků a zaměstnanců pro dálkové cesty na školení i semináře (jedna dálniční známka) a na sociální šetření u uživatelů. Dále pro svoz a rozvoz klientů, svoz a rozvoz prádla, na nákupy pro uživatele i vlastní organizaci, pro zásahy tísňové péče. 14

15 Za rok 2013 bylo najeto všemi vozidly celkem km. Nové vozidlo Peugeot Bipper Cíle organizace na rok 2013: Úprava pracovního prostředí: vymalovat prostory šaten Na Radouči 1081 vymalovat prostory pracovního zázemí Na Radouči 1081 vymalovat prostory stravovacího zařízení v chráněném bydlení termín: zodpovídá: ředitel - splněno Vzdělávání pracovníků: zajistit vzdělávání pracovníků v přímé péči účast na seminářích akreditovaných MPSV odborné stáže v zařízení sociální péče odborné semináře zajištěné vedoucími pracovníky termín: zodpovídá: vedoucí jednotlivých úseků - splněno 15

16 zajistit vzdělávání vedoucích pracovníků - semináře termín: zodpovídá: ředitel - splněno zajistit partnerství v projektu ESF a získat možnost bezplatného proškolování všech pracovníků příspěvkové organizace termín: účast: 45 pracovníků zodpovídá: ředitel - splněno Sledování kvality poskytovaných služeb: sledování individuálního plánování služby s uživateli termín: zodpovídá: vedoucí jednotlivých úseků - splněno Zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti distribuce letáků, informace v místním tisku, nástěnky, prezentace služeb pro veřejnost termín: zodpovídá: ředitel, vedoucí úseků - splněno Zajištění praxe studentů V průběhu roku na základě uzavřené dohody /smlouvy / o zajištění praxe studentů absolvovali praktikanti odbornou praxi. Dohoda byla uzavřena s těmito subjekty: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, B. Němcové 482, Mladá Boleslav Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Počet Úvazek ředitel (tř.10.) 1 1,00 vedoucí úseku sociálních služeb č.1 5 (tř.8. 9.) 5 5,00 bezpečnostní a dopravní referent, řidič pracovník sociální péče, 1 1,00 spisový a skartační pracovník (tř.7.) účetní (tř.8. 9.) 2 2,00 pokladník (tř.6.) 1 1,00 pracovník v sociálních službách pověřený řízením motorových 5 5,00 vozidel (tř.5) pracovník v sociálních službách (tř.5) 17 17,00 16

17 pracovník v sociálních službách denní stacionář (tř.6) 1 1,00 pracovník v sociálních službách tísňová péče (tř.4) 5 4,80 pracovník v sociálních službách osobní asistent (tř.6) 5 5,00 pracovník v sociálních službách chráněné bydlení (tř.4. 5.) 5 5,00 pracovník v sociálních službách os. asistent pro odlehč. službu (tř.6) 1 0,50 uklizeč druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele (tř.1) 1 0,25 vrátný (tř.1) 3 3,00 Počet zaměstnanců ve fyzických osobách k : 53 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k : 52,55 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Uzavření pracovního poměru: 9x pracovník v sociálních službách 1x domovník Z toho uzavření pracovního poměru na dobu určitou: 5x pracovník v sociálních službách Ukončení pracovního poměru: 7x pracovník v sociálních službách 2x domovník 1x pokladní Z toho ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 2x pracovník sociální péče Změny pracovního poměru: 1x z pracovníka v sociálních službách - pokladní Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byly uzavřeny v průběhu roku s 24 pracovníky. 3) průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období průměrná platová třída průměrná mzda Pracovníci v sociálních službách 5, ,00 Kč Hospodářsko-správní zaměstnanci 8, ,00 Kč Zaměstnanci manuálně pracující 1, ,00 Kč Celkem za organizaci 5, ,00 Kč 17

18 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnost práce byla dodržována. Školení BOZP A PO se uskutečnilo Evidence pracovních úrazů: Evidence pracovních úrazů: 0 Mimo pracovní úrazy: 0 Nebyl evidován žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. Ve sledovaném období byly dále nahlášeny 4 pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti. Jednalo se o následnou bolest při manipulaci s jídlonosičem nebo naražení dolních a horních končetin. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Náklady 2. Výnosy viz příloha č.1 3. Finanční majetek Zůstatky prostředků k : Běžný účet ,43 Kč Běžný účet FKSP ,45 Kč Profi Spořící účet ,36 Kč Pokladní hotovost ,00 Kč Ceniny ,00 Kč 4. Pohledávky a závazky Pohledávky k ve výši ,35 Kč zaplacené zálohy na elektrickou energii, úhrady za poskytnuté služby, stravné zaměstnanců, zaplacené zálohy na teplo, TUV, SV. Závazky k ve výši ,20 Kč neproplacené faktury, přijaté zálohy na služby, závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2013), sociální a zdravotní pojištění, jiné přímé daně, vratky z vyúčtování neinvestičního příspěvku města Bělá pod Bezdězem a Dobrovice. 18

19 5. Dotace Na rok 2013 byla poskytnuta neinvestiční dotace MPSV ve výši ,00 Kč. Tato dotace byla vyčerpána na: - hrubé mzdy zaměstnanců pečovatelské služby, osobní asistence, chráněného bydlení - hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců tísňové péče - všeobecný materiál, služby spojené s užíváním nebytových prostor, hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců denního stacionáře 6. Investice V roce 2013 byl pořízen automobil Peugeot BIPPER FURGON 1,4i 8V z Investičního fondu v celkové hodnotě ,00 Kč. Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2013 stav příděly jiné použití použití stav z VH 2013 dotace atd. provoz ostatní RF , ,72 0, ,00 0, ,32 RF ,00 0, , , ,00 0,00 Fond odměn 60063,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Investiční fond ,00 0, ,00 0, , ,00 stav Tvorba 1% Ostatní tvorba Čerpání stav FKSP 7006, ,95 0, ,00 0, ,29 Kontrolní činnost, vzdělávání 1. roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací Provádění kontrol poskytovaných služeb je zajišťováno podle vnitřních pravidel pro kontrolní činnost v Pečovatelské službě města Mladá Boleslav. Každý vedoucí pracovník má vypracovaný plán kontrol na období daného roku. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Po uplynutí období předkládá řediteli závěrečnou zprávu o provedených kontrolách. Z provedené kontrolní činnosti je zpracován po skončení roku Rozbor kontrolní činnosti v Pečovatelské službě města Mladá Boleslav. 2. vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí rok Kontroly probíhaly v souladu s vnitřním kontrolním systémem dle ročního plánu kontrol. Nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraněny ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. 19

20 Podstatná část provedených kontrol byla zaměřena na individuální plánování sociální služby s uživatelem služby. Stále je to novinka pro klienty, nepovažují tuto činnost za důležitou. Při kontrolách provedených hlavní účetní nebyly zjištěny závažné nedostatky, stejně tak na úseku bezpečnosti práce. 3. informace o vnějších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2013 I. Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav dne Pověření k provedení kontroly oznámením pod var. symbolem: Předmět kontroly: Provedení kontroly provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( dále jen pojistné) a plnění úkolů v důchodovém pojištění, a to za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly tj. do Protokol o výsledku kontroly Evidenční číslo: 102/13/226 Kontrolní zjištění: Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností V kontrolovaném období bylo do registru pojištěnců přihlášeno 82 zaměstnanců, kterým vznikl pracovně právní vztah. Zkontrolováno bylo celkem 25 pojistných vztahů. Ohlašovací povinnost byla splněna v souladu s ustanovením 94 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Plnění povinností v nemocenském pojištění Vedení evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění je v souladu s výše jmenovaným zákonem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V kontrolovaném období byla provedena kontrola údajů pro poskytování jednotlivých dávek nemocenského pojištění u 15 zaměstnanců, byl ověřen nárok na dávky a zda potřebné údaje, které zaměstnavatel předal na OSSZ pro výplatu dávek spolu se žádostí o dávku nemocenského pojištění, byly uvedeny ve správné výši a za správné období. Bez závad. Plnění povinností v oblasti pojistného Dle předložených mzdových listů a měsíčních rekapitulací mezd byla ověřena správnost stanovení vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2011, Nebyly zjištěny žádné závady ani finanční rozdíly. V souladu s ustanovením 75 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly ve sledovaném období dle předložených dokladů uzavřeny dohody o provedení práce. Rozsah činnosti u jednotlivých zaměstnanců v kalendářním roce nepřesáhl zákonem stanovený počet odpracovaných hodin účast na pojištění vznikla, dohody byly uzavřena i nad Kč. Kontrola byla provedena dle mzdových listů u osmi zaměstnanců. Nebyly zjištěny nedostatky. V kontrolovaném období byla vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy zaměstnancům účastným nemocenského pojištění v souladu s ustanovením 92 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. 20

21 Ve sledovaném období neměl zaměstnavatel uloženu přirážku k pojistnému. V průběhu kontrolovaného období v organizaci nedošlo u žádného zaměstnance k dosažení maximálního vyměřovacího základu dle ustanovení 15a zákona 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše vyplacených mezd dle mzdových listů odpovídá údajům vedeného účetnictví. Plnění povinností v důchodovém pojištění Bylo zkontrolováno 30 pojistných vztahů od 01/11 do 12/12. Pro účely důchodového pojištění zaměstnavatel vede, dle ustanovení 35a odstavec 2 zákona č. 582/1991 Sb., potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejichž výši i výplatu a předkládá ji příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Vedená evidence obsahuje všechny předepsané údaje. Nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k nápravě: nebyla uložena. II. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne Kontrola číslo KZ Kontrolované období: od do Předmět kontroly: - dodržování oznamovací povinnosti - stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného - dodržování termínů splatnosti pojistného - dodržování ostatních povinností plátců pojistného - zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech Zpráva o výsledku kontroly číslo KZ Kontrola oznamovací povinnosti Plátce dodržuje ustanovení 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Ke dni kontroly je v pracovním poměru celkem 53 zaměstnanců, z toho 3 pojištěni u VZP (vše hlavní pracovní poměry). Byly také uzavírány dohody o provedení práce do Kč ,-. Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní evidence Kontrolou bylo zjištěna, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného je v souladu s 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb Den platby zdravotního pojištění je stanoven do 20. v měsíci. Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržel ustanovení 5 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. V kontrolovaném období byla také jedna zaměstnankyně přihlášena k ZP Média. Po sloučení ZP Média a VZP bylo provedeno odsouhlasení pohledávek a plateb ZP Média. Dle vyúčtování ZP Média nebyl zjištěn rozdíl. Ke dni nebyl vyčíslen rozdíl pojistného ani penále. Kontrola předávání přehledů o platbách pojistného Plátce plní ustanovení 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech V kontrolovaném období byl u plátce evidován jeden pracovní úraz pojištěnky VZP. Plátce dodržuje 45 odst. 4 zák. 48/1997 Sb. 21

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 20. října 2014 Výkon veřejnosprávních kontrol výkon průběžných a následných

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy

Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zásady pro hospodaření se sociálním fondem Příloha k Pravidlům pro hospodaření AsÚ AV ČR, v.v.i. s fondy Zdroje fondu tvoří: 1. Zdroje fondu a) základní příděl na vrub nákladů AsÚ ve výši 2% z ročního

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby Dolní Rožínka za rok 2012 1. Úvodní slovo V roce 2012 vláda pokračuje v úsporných opatřeních, která dopadají i na sociální služby. Díky členství v Asociaci

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová.

Výroční zpráva. Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny. za rok 2009. Louny, únor 2010. Ing. Libuše Machillová. Výroční zpráva Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny za rok 9 Louny, únor 1 Ing. Libuše Machillová ředitelka 1 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Sídlo organizace: zřizovatel: Městská

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více