Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav Statutární zástupce: Ing. Josef Příhonský IČ: Webové stránky: 1

2 Vymezení územní působnosti: Služby poskytujeme na území města Mladá Boleslav, smluvně na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Kosmonosy, obcí Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Bradlec, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Hrdlořezy, Katusice. Poslání organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké. Od z rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o registraci sociálních služeb organizace poskytuje tyto sociální služby: - pečovatelskou službu, asistenční službu, tísňovou péči a denní stacionář - od odlehčovací službu - od chráněné bydlení Principy poskytování služby: služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Organizace v roce 2013 byla oprávněna poskytovat terénní sociální služby na území měst Mladá Boleslav, Kosmonosy, dále na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice a na území obcí Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Bradlec, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Hrdlořezy, Katusice. V roce 2013 v obcích Řepov, Dolní Stakory, Bítouchov, Březno, Bukovno, Čistá, Dlouhá Lhota, Katusice nebyl požadavek na poskytování služeb. Pobytová a ambulantní služba je poskytována na území města Mladá Boleslav. Sociální služby jsou poskytovány na základě podání žádostí uživatelů o jednotlivé služby, v průběhu roku nebyly čekací lhůty. Před zahájením poskytování služby je vždy provedeno jednání se zájemcem o službu, zájemci jsou podány informace o našich službách tak, aby byl schopen se kvalifikovaně rozhodnout, zda má zájem o naše služby a jaké služby jsou pro zlepšení kvality jeho života důležité. 2

3 Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím osobám, které pečují o osobu se zdravotním postižením nebo seniora, který má sníženou soběstačnost z důvodu věku a o které je jinak pečováno v přirozeném sociálním prostředí. Forma služby: pobytová a terénní nepřetržitá Cíl služby: Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů. Sídlo pobytové služby je v prostorách denního stacionáře na adrese Havlíčkova 71, Mladá Boleslav. Odlehčovací služba byla poskytována pobytovou formou v prostorách denního stacionáře, o terénní službu zájem nebyl. Provoz této služby byl zajištěn pracovnicemi osobní asistence, dále byly služby doplňovány pracovnicemi na DPP a DPČ. Strava byla smluvně zajištěna z kuchyně v chráněném bydlení. Zajistili jsme celodenní stravu i dopravu na místo. Naše pracovnice zajišťovaly výdej stravy. V roce 2013 bylo přijato celkem šestnáct žádostí na poskytnutí odlehčovací služby. Z přijatých žádostí byly tři žádosti zrušeny ze strany žadatelů (hospitalizace v nemocnici, umístění do pobytového zařízení). Ostatní požadavky žadatelů byly uspokojeny. Služba byla poskytnuta 11 žadatelům, celková doba pobytu činila 151 dní. Využívání služby bylo různorodé: jedna klientka využívala každý měsíc dva víkendové pobyty celé pololetí dva klienti se během roku vrátili další klient se vrací každý rok (již po čtvrté) jiná klientka zde byla nepřetržitě 28 dní O spokojenosti s poskytovanou službou svědčí i opakované návraty některých uživatelů během roku. Počet uživatelů občanů Mladé Boleslavi v průběhu roku: 6 Počet uživatelů občanů okolních obcí v průběhu roku: 5 Počet neuspokojených žádostí: 0 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč V tomto období byla služba poskytnuta 11 uživatelům, celkem 151 dní v průběhu celého roku. 3

4 Prostory odlehčovací služby v Havlíčkově ulici Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení PS: střediska osobní hygieny, prádelny. Forma služby: ambulantní a terénní Cíl služby: Cílem pečovatelské služby je umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí. Terénní pečovatelská služba byla poskytována na území města Mladá Boleslav a smluvně na území měst Bělá pod Bezdězem, Dobrovice, Kosmonosy a na území obce Bradlec v domácnostech uživatelů. Dále mohli klienti využívat služby prádelen a středisek osobní hygieny. Pečovatelskou službu zajišťujeme podle požadavků klientů v době od 7 do hodin. Ve všední dny zajišťujeme i rozdělené směny v Mladé Boleslavi a v Bělé pod Bezdězem v době od 16 do 19 hodin. V naléhavých případech zajišťujeme službu i mimo pracovní dny. Nejčastěji požadované úkony jsou: donáška nákupů, pomoc s hygienou, dovoz obědů, běžný úklid, pochůzky, koupání ve středisku osobní hygieny a v domácnosti, praní a žehlení prádla, podání jídla i dohled nad uživatelem domácnosti. 4

5 Obědy rozvážíme v jídlonosičích uložených v izotermickém obalu. Klientům využívajícím tuto službu jsou zapůjčeny naší organizací. Obyvatelé domů zvláštního určení v Mladé Boleslavi (dříve Domy s pečovatelskou službou) mohou využívat signalizační síť s centrálou Na Radouči V prosinci roku 2013 jsme zakoupili nový vůz PEUGEOT BIPPER, který nahradil již technicky nevyhovující vůz Škoda Van plus. Tímto novým vozem zajišťujeme naše služby pro město Kosmonosy. Pečovatelská služba v Bělé pod Bezdězem Pečovatelskou službu zde zajišťují tři pracovnice. V roce 2013 byla služba poskytována 63 uživatelům. Služba byla zajišťována od pondělí do pátku včetně dělených směn. Požadavek na rozšíření služeb o víkendech nebyl. Úkony pečovatelské služby jsou poskytovány v DZU Tyršova, dále v terénu města a obědy rozvážíme i do Březinky. Pro dovoz obědů odebíráme jídla ze dvou vývařoven. Ze školní jídelny a ze závodní jídelny firmy Tiberia. Poslední týden v prosinci byly uzavřeny obě vývařovny. Dovoz obědů jsme zajistili z Mladé Boleslavi. Dům zvláštního určení v Bělé pod Bezdězem 5

6 Pečovatelská služba v Dobrovici Pečovatelská služba od února 2012 sídlí opět Na Hložku 137. V Dobrovici zajišťují službu dvě pracovnice. Vozidlo na rozvoz obědů trvale parkuje v areálu Technických služeb města Dobrovice. Řidičský průkaz vlastní pouze jedna pracovnice. V její nepřítomnosti pomáhají s rozvozem obědů, po dohodě s městským úřadem zaměstnanci TS. Během roku zajišťovaly pracovnice službu nejen v Dobrovici, ale i v obcích Bojetice, Chloumek, Sýčina a Holé Vrchy. Službu využívalo 20 uživatelů. Celkový počet návštěv v domácnostech byl Ve městě je volná kapacita pro zajišťování pečovatelské služby. Dům zvláštního určení v Dobrovici Počet uživatelů, kterým byla v roce 2013 poskytnuta pečovatelská služba: 474 Počet uživatelů k : 353 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV na pečovatelskou službu byla ve výši ,00 Kč 6

7 Denní stacionář zajišťuje poskytování služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Forma služby: ambulantní denní Cíl služby: Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle. Denní stacionář měl v roce 2013 velmi pestrý a zážitky nabitý program. Klienti se zúčastnili svými výrobky velikonoční i vánoční výstavy na Magistrátu města Mladá Boleslav. Obě jejich výstavy se setkaly s velkým ohlasem všech, kteří se přišli podívat. Kladné reakce návštěvníků povzbudily klienty a ti se přihlásili na výstavu Šikovné ruce našich seniorů konanou v červnu v Lysé nad Labem. Na výstavu si připravili obraz boleslavského Hradu vyrobený technikou plstění. Za svůj výtvor získali diplom a malé odměny. Klienti také navázali spolupráci se sousedním domovem důchodců. Vzájemně pořádají posezení na kterých např. vzpomínají nad starými fotografiemi, vyprávějí si cestovatelské zážitky a vše doplní něčím dobrým na zub. Pečení a příprava různých dobrot patří k jejich nejoblíbenějším činnostem. Do stacionáře během roku dochází paní, která sebou vodí zvířátka. Všechny její kočky a pejsci vždy klienty potěší a přinesou dobrou náladu. Na podzim klienti také podnikli výlet na Klokočku, kde se prošli lesem a seznámili se s historií tohoto místa. V čase vánočních svátků se rozhodli pomoci potřebným. Lidem bez domova napekli několik desítek vánoček. Tento dar byl předán pracovníkům boleslavské Naděje, kteří ho rozdělili mezi bezdomovce navštěvující toto centrum. Celý nápad vzešel ze vzájemné diskuse, kterou pracovnice se svými klienty na toto téma vedla. Také tím chtěli dokázat, že i člověk, který potřebuje sám pomoci, dokáže pomoci ostatním. Celoroční práci, pohodu a přátelství zakončili vánoční besídkou jejíž program si navrhli a představili sami. Zazpívali si koledy, zatančili a vše doplnili vlastnoručně upečeným cukrovím. Počet uživatelů v Denním stacionáři v roce 2013: 10 Počet uživatelů k : 5 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 7

8 Výrobek našich klientů na výstavě v Lysé nad Labem Tísňová péče je služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Forma služby: nepřetržitá, terénní Cíl služby: Cílem tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik. Sídlo služby: DPS Na Radouči 1 081, MB Služba tísňové péče je zajišťována 5 pracovnicemi v nepřetržitém provozu. Kancelář služby tísňové péče se nachází v domě zvláštního určení v ulici Na Radouči 1081 v Mladé Boleslavi. Služba je určena pro obyvatele města Mladá Boleslav. K zavedení této služby je potřeba pevná telefonní linka u žadatele. Tísňové volání přijímají pracovnice pomocí centrálního 8

9 pultu. Na tento pult jsou napojeny i signalizační sítě z bytů všech tří domů zvláštního určení. Pracovnice zajišťovaly službu i v chráněném bydlení. Jednalo se o noční služby a o služby o víkendu. Budova chráněného bydlení jako jediná není vybavena signalizačním zařízením. Klienti na zavolání pracovnice používají vlastní telefon. Počet stanic tísňového volání poskytovaných Pečovatelskou službou města Mladá Boleslav k je deset. V době od do využívalo službu 18 uživatelů. K okamžité dispozici je 12 stanic. Úhrada od uživatelů je 300,00 Kč za měsíc. Současně Pečovatelská služba města Mladá Boleslav zajišťuje službu tísňové péče pro organizaci Život 90. Jedná se o 3 klienty. Příspěvková organizace měsíčně poukazuje částku 100,00 Kč za jednoho klienta na účet Život 90. V době od 6.00 hod. do hod. zajišťují výjezdy k uživatelům pracovnice PSmMB. V době od hod. do 6.00 hod. a o víkendech spolupracuje pracovnice s Městskou policií města Mladá Boleslav. Úzce spolupracujeme s organizacemi: Městskou policií v Mladé Boleslavi firmou PBR KOMTECH spol. s r.o., - montáž a servis telekomunikační techniky Zdravotnickou záchranou službou pobočka Mladá Boleslav Počet přijatých tísňových volání: 16 Počet výjezdů: 0x za asistence MP, 4x s pracovnicí PS, 9x zajištění rodiny, 2x lékařská pomoc Přijatá volání prostřednictvím signalizační sítě domy zvláštního určení: 910 z toho: 49 zásahů s poskytnutím nebo zprostředkováním pomoci, 2x výjezd PS, 21x lékařská pomoc Přijatá volání z chráněného bydlení: 18 z toho 8x lékařská pomoc Počet uživatelů tísňové péče v terénu ke dni : 10 Počet uživatelů Života 90: 3 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba tísňové péče v roce 2013: 18 Příjem z prodeje služby: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 9

10 Pracoviště tísňové péče Osobní asistence je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Forma služby: terénní bez časového omezení Cíl služby: Osobní asistence podporuje zachování soběstačnosti uživatelů v jejich domácím prostředí při respektování jejich životního stylu. Asistence je poskytována lidem se sníženou soběstačností, kdy jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Forma poskytování je terénní v domácnostech klientů. Asistence je poskytována na území Mladé Boleslavi a smluvních obcí. Asistenci zajišťovalo v roce 2013 pět osobních asistentek v pracovním poměru a jedna asistentka na DPČ. Služba byla poskytována během roku dvaceti uživatelům v Mladé 10

11 Boleslavi, jednomu uživateli v Hrdlořezích, jednomu uživateli v Kosmonosech a jednomu uživateli v Bradleci. V roce 2013 jsme neměli žádného žadatele v čekatelích. Všechny požadavky byly uspokojeny. Asistence byla poskytována v rozmezí od jedné, dvou, čtyř až do jedenácti hodin v kuse. Vycházeli jsme individuálně z požadavků jednotlivých uživatelů. Asistentky službu poskytovaly v pracovních dnech i ve večerních hodinách. Návštěvy kulturních akcí s klientem probíhaly i o víkendech. Při poskytování služby se vždy uspokojovaly časové požadavky uživatelů. Někdy bylo velmi náročné tyto požadavky zajistit ke spokojenosti uživatelů služby. Uživatelé osobní asistence byli se službou spokojeni, kladné jsou i odezvy od rodinných příslušníků. Klienti osobní asistence na kulturní akci Počet uživatelů k : 12 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta asistenční služba v roce 2012: 23 Příjmy z prodeje služby osobní asistence: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč 11

12 Chráněné bydlení je služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Forma služby: pobytová je poskytována celoročně v bytech pro jednotlivce a manželské páry. Cíl služby: Vytvoření takového prostředí, které se bude podobat co nejvíce domácímu prostředí. Podpora soběstačnosti, která umožní klientům vést co nejdéle plnohodnotný život. Poskytovat sociální službu tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života klienta. Základní činnost úseku vychází z individuálních plánů klientů. Jedná se o aktivity vycházející z potřeb a přání klientů. Službu zajišťovala vedoucí úseku, pět sociálních pracovnic, tři vrátné a domovník. Pro klienty byly během roku 2013 připraveny různé aktivity: ruční práce (šití, háčkování, pletení, pečení) rehabilitační cvičení při hudbě (kondiční, posilovací, dechová) jóga pro seniory (převážně cvičení na židlích) vycházky s klienty do blízkého okolí (individuální i skupinové) nákupy s klienty (trhy, obchody) kavárnička (oslavy narozenin a jmenin) odpolední posezení s hudbou hraní společenských her přednáška Stavební památky města Mladá Boleslav PhDr. Herčík Karel přednáška pracovnice lékárny na téma Cukrovka přednáška Cestování po Jižní Americe na kole p. Beneš přednáška pracovnice lékárny na téma Vysoký krevní tlak přednáška Zdravé stravování v seniorském věku výroba vánočních svícnů beseda se zaměstnanci Škoda auto na téma Vánoce v různých státech světa V roce 2013 jsme se zúčastnili výstav ručních prací v prostorách Magistrátu města Mladá Boleslav. Naši klienti zde vystavovali své výrobky s velikonoční a vánoční tematikou. Účastnili jsme se výstavy výrobků v Mnichově Hradišti. Uspořádali jsme poznávací zájezdy na zámek Sychrov a zámek Hrádek u Nechanic. Uskutečnilo se i posezení s živou hudbou u příležitosti Dne matek a Mikulášské zábavy. Každý měsíc se klienti účastní divadelních představení v městském divadle (2 zakoupené abonentky). Volné chvíle v letních měsících mohli klienti trávit na terase s pergolou. Díky pronájmu nebytových prostor mají klienti k dispozici řadu služeb přímo v objektu (lékařská ordinace, kadeřnictví, pedikúra, prodejna potravin, stravovací zařízení). O aktuálním dění a programech na celý měsíc jsou klienti informováni prostřednictvím nástěnek, klíčových pracovníků a na provozních schůzích. V červnu došlo po prudkém dešti k zaplavení celého suterénu budovy chráněného bydlení. Za přispění všech zaměstnanců se podařilo vzniklé škody brzo odstranit. 12

13 V srpnu a září proběhla zdárně I. etapa oprav koupelen klientů a 13 z nich bylo přeměněno na bezbariérové. Kulturní akce v chráněném bydlení Počet uživatelů k : 63 Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba v roce 2013: 71 Příjmy z prodeje služby osobní asistence: ,00 Kč Dotace MPSV: ,00 Kč Doplňková činnost Na základě usnesení Zastupitelstva města Mladá Boleslav č. 621 ze dne byl příspěvkové organizaci povolen podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. pronájem DDHM v klubu důchodců v Havlíčkově ulici čp. 71, Mladá Boleslav. Dále smlouvou o výpůjčce je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost v budově U Penzionu Příjem z pronájmu za rok 2013: ,00 Kč 13

14 Zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti: Články a informace: čtvrtletně Senior Revue pravidelné informace o jednotlivých poskytovaných službách MB noviny informace o poskytovaných službách mb-net - informace o odlehčovací službě, nabízené termíny pobytu webové stránky informace o službách včetně nabízené kapacity v denním stacionáři a nabídky termínů v odlehčovací službě informační materiály o službách INFO CENTRUM, ošetřující lékaři, Oblastní nemocnice mladá Boleslav v roce 2013 proběhla velká propagační akce našich služeb v místním rozhlase, televizi a v autobusech MHD Sponzorské dary Hotel Galatea, Kosmonosy Svatební den za výtěžek z dražby svatebních kytic jsme obdrželi 6.700,00 Kč částka byla použita na nákup hrnčířského kruhu pro Denní stacionář. Marie Čermáková, Mladá Boleslav šicí stroj v hodnotě 2.000,00 Kč. Božena Sedláková, Mladá Boleslav ,00 Kč určeno na bezbariérové koupelny pro Chráněné bydlení. Vozový park Pečovatelská služba města Mladá Boleslav provozuje deset vozidel. Vozidlo Seat Inca je využíváno na rozvoz obědů, má vestavbu pro jídlonosiče a zajišťuje službu v Kosmonosech. Tři vozidla Fiat Doblo mají vestavbu pro jídlonosiče a zajišťují rozvoz obědů a péči pro uživatele v Mladé Boleslavi a blízkém okolí. Čtvrté vozidlo této značky se stejnou vestavbou je majetkem města Bělá pod Bezdězem, které máme zapůjčené a zajišťujeme s ním službu pro uživatele tohoto města i okolí. Vozidlo Škoda Van plus má vestavbu pro jídlonosiče, je využíváno pro zajištění rozvozu obědů a pečovatelskou službu v Dobrovici a jejích spádových oblastech. Vozidlo Ford Transit zajišťuje svoz a rozvoz klientů do denního stacionáře, na koupání do střediska osobní hygieny, rozvoz obědů a péči pro klienty. Vozidlo má zabudovanou hydraulickou zvedací plošinu pro invalidní uživatele na vozíčku. V prosinci 2013 jsme zakoupili nové vozidlo Peugeot Bipper. Vozidlo je od ledna 2014 nasazeno místo vozidla Seat Inca pro potřeby sociálních služeb ve městě Kosmonosy. Vozidlo Seat Inca je převedeno do Dobrovice a vozidlo Škoda van plus bylo prodáno. Další tři vozidla Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Roomster jsou využívána pro potřebu vedení organizace, vedoucích úseků a zaměstnanců pro dálkové cesty na školení i semináře (jedna dálniční známka) a na sociální šetření u uživatelů. Dále pro svoz a rozvoz klientů, svoz a rozvoz prádla, na nákupy pro uživatele i vlastní organizaci, pro zásahy tísňové péče. 14

15 Za rok 2013 bylo najeto všemi vozidly celkem km. Nové vozidlo Peugeot Bipper Cíle organizace na rok 2013: Úprava pracovního prostředí: vymalovat prostory šaten Na Radouči 1081 vymalovat prostory pracovního zázemí Na Radouči 1081 vymalovat prostory stravovacího zařízení v chráněném bydlení termín: zodpovídá: ředitel - splněno Vzdělávání pracovníků: zajistit vzdělávání pracovníků v přímé péči účast na seminářích akreditovaných MPSV odborné stáže v zařízení sociální péče odborné semináře zajištěné vedoucími pracovníky termín: zodpovídá: vedoucí jednotlivých úseků - splněno 15

16 zajistit vzdělávání vedoucích pracovníků - semináře termín: zodpovídá: ředitel - splněno zajistit partnerství v projektu ESF a získat možnost bezplatného proškolování všech pracovníků příspěvkové organizace termín: účast: 45 pracovníků zodpovídá: ředitel - splněno Sledování kvality poskytovaných služeb: sledování individuálního plánování služby s uživateli termín: zodpovídá: vedoucí jednotlivých úseků - splněno Zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti distribuce letáků, informace v místním tisku, nástěnky, prezentace služeb pro veřejnost termín: zodpovídá: ředitel, vedoucí úseků - splněno Zajištění praxe studentů V průběhu roku na základě uzavřené dohody /smlouvy / o zajištění praxe studentů absolvovali praktikanti odbornou praxi. Dohoda byla uzavřena s těmito subjekty: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, B. Němcové 482, Mladá Boleslav Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období Počet Úvazek ředitel (tř.10.) 1 1,00 vedoucí úseku sociálních služeb č.1 5 (tř.8. 9.) 5 5,00 bezpečnostní a dopravní referent, řidič pracovník sociální péče, 1 1,00 spisový a skartační pracovník (tř.7.) účetní (tř.8. 9.) 2 2,00 pokladník (tř.6.) 1 1,00 pracovník v sociálních službách pověřený řízením motorových 5 5,00 vozidel (tř.5) pracovník v sociálních službách (tř.5) 17 17,00 16

17 pracovník v sociálních službách denní stacionář (tř.6) 1 1,00 pracovník v sociálních službách tísňová péče (tř.4) 5 4,80 pracovník v sociálních službách osobní asistent (tř.6) 5 5,00 pracovník v sociálních službách chráněné bydlení (tř.4. 5.) 5 5,00 pracovník v sociálních službách os. asistent pro odlehč. službu (tř.6) 1 0,50 uklizeč druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele (tř.1) 1 0,25 vrátný (tř.1) 3 3,00 Počet zaměstnanců ve fyzických osobách k : 53 Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k : 52,55 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Uzavření pracovního poměru: 9x pracovník v sociálních službách 1x domovník Z toho uzavření pracovního poměru na dobu určitou: 5x pracovník v sociálních službách Ukončení pracovního poměru: 7x pracovník v sociálních službách 2x domovník 1x pokladní Z toho ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 2x pracovník sociální péče Změny pracovního poměru: 1x z pracovníka v sociálních službách - pokladní Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce byly uzavřeny v průběhu roku s 24 pracovníky. 3) průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období průměrná platová třída průměrná mzda Pracovníci v sociálních službách 5, ,00 Kč Hospodářsko-správní zaměstnanci 8, ,00 Kč Zaměstnanci manuálně pracující 1, ,00 Kč Celkem za organizaci 5, ,00 Kč 17

18 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období Bezpečnost práce byla dodržována. Školení BOZP A PO se uskutečnilo Evidence pracovních úrazů: Evidence pracovních úrazů: 0 Mimo pracovní úrazy: 0 Nebyl evidován žádný pracovní úraz s pracovní neschopností. Ve sledovaném období byly dále nahlášeny 4 pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti. Jednalo se o následnou bolest při manipulaci s jídlonosičem nebo naražení dolních a horních končetin. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Náklady 2. Výnosy viz příloha č.1 3. Finanční majetek Zůstatky prostředků k : Běžný účet ,43 Kč Běžný účet FKSP ,45 Kč Profi Spořící účet ,36 Kč Pokladní hotovost ,00 Kč Ceniny ,00 Kč 4. Pohledávky a závazky Pohledávky k ve výši ,35 Kč zaplacené zálohy na elektrickou energii, úhrady za poskytnuté služby, stravné zaměstnanců, zaplacené zálohy na teplo, TUV, SV. Závazky k ve výši ,20 Kč neproplacené faktury, přijaté zálohy na služby, závazky vůči zaměstnancům (mzdy 12/2013), sociální a zdravotní pojištění, jiné přímé daně, vratky z vyúčtování neinvestičního příspěvku města Bělá pod Bezdězem a Dobrovice. 18

19 5. Dotace Na rok 2013 byla poskytnuta neinvestiční dotace MPSV ve výši ,00 Kč. Tato dotace byla vyčerpána na: - hrubé mzdy zaměstnanců pečovatelské služby, osobní asistence, chráněného bydlení - hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců tísňové péče - všeobecný materiál, služby spojené s užíváním nebytových prostor, hrubé mzdy, zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců denního stacionáře 6. Investice V roce 2013 byl pořízen automobil Peugeot BIPPER FURGON 1,4i 8V z Investičního fondu v celkové hodnotě ,00 Kč. Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2013 stav příděly jiné použití použití stav z VH 2013 dotace atd. provoz ostatní RF , ,72 0, ,00 0, ,32 RF ,00 0, , , ,00 0,00 Fond odměn 60063,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Investiční fond ,00 0, ,00 0, , ,00 stav Tvorba 1% Ostatní tvorba Čerpání stav FKSP 7006, ,95 0, ,00 0, ,29 Kontrolní činnost, vzdělávání 1. roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací Provádění kontrol poskytovaných služeb je zajišťováno podle vnitřních pravidel pro kontrolní činnost v Pečovatelské službě města Mladá Boleslav. Každý vedoucí pracovník má vypracovaný plán kontrol na období daného roku. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat a provádět vnitřní kontrolu a řešit případná zjištění tak, aby bylo předcházeno opakování nedostatků. Po uplynutí období předkládá řediteli závěrečnou zprávu o provedených kontrolách. Z provedené kontrolní činnosti je zpracován po skončení roku Rozbor kontrolní činnosti v Pečovatelské službě města Mladá Boleslav. 2. vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí rok Kontroly probíhaly v souladu s vnitřním kontrolním systémem dle ročního plánu kontrol. Nedostatky zjišťované při těchto kontrolách byly odstraněny ihned, případně byla přijímána opatření k tomu, aby se nedostatky neopakovaly. 19

20 Podstatná část provedených kontrol byla zaměřena na individuální plánování sociální služby s uživatelem služby. Stále je to novinka pro klienty, nepovažují tuto činnost za důležitou. Při kontrolách provedených hlavní účetní nebyly zjištěny závažné nedostatky, stejně tak na úseku bezpečnosti práce. 3. informace o vnějších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2013 I. Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav dne Pověření k provedení kontroly oznámením pod var. symbolem: Předmět kontroly: Provedení kontroly provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ( dále jen pojistné) a plnění úkolů v důchodovém pojištění, a to za období od do konce zúčtovacího období přede dnem provádění kontroly tj. do Protokol o výsledku kontroly Evidenční číslo: 102/13/226 Kontrolní zjištění: Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností V kontrolovaném období bylo do registru pojištěnců přihlášeno 82 zaměstnanců, kterým vznikl pracovně právní vztah. Zkontrolováno bylo celkem 25 pojistných vztahů. Ohlašovací povinnost byla splněna v souladu s ustanovením 94 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Plnění povinností v nemocenském pojištění Vedení evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění je v souladu s výše jmenovaným zákonem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V kontrolovaném období byla provedena kontrola údajů pro poskytování jednotlivých dávek nemocenského pojištění u 15 zaměstnanců, byl ověřen nárok na dávky a zda potřebné údaje, které zaměstnavatel předal na OSSZ pro výplatu dávek spolu se žádostí o dávku nemocenského pojištění, byly uvedeny ve správné výši a za správné období. Bez závad. Plnění povinností v oblasti pojistného Dle předložených mzdových listů a měsíčních rekapitulací mezd byla ověřena správnost stanovení vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2011, Nebyly zjištěny žádné závady ani finanční rozdíly. V souladu s ustanovením 75 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly ve sledovaném období dle předložených dokladů uzavřeny dohody o provedení práce. Rozsah činnosti u jednotlivých zaměstnanců v kalendářním roce nepřesáhl zákonem stanovený počet odpracovaných hodin účast na pojištění vznikla, dohody byly uzavřena i nad Kč. Kontrola byla provedena dle mzdových listů u osmi zaměstnanců. Nebyly zjištěny nedostatky. V kontrolovaném období byla vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy zaměstnancům účastným nemocenského pojištění v souladu s ustanovením 92 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebyly zjištěny nedostatky. 20

21 Ve sledovaném období neměl zaměstnavatel uloženu přirážku k pojistnému. V průběhu kontrolovaného období v organizaci nedošlo u žádného zaměstnance k dosažení maximálního vyměřovacího základu dle ustanovení 15a zákona 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše vyplacených mezd dle mzdových listů odpovídá údajům vedeného účetnictví. Plnění povinností v důchodovém pojištění Bylo zkontrolováno 30 pojistných vztahů od 01/11 do 12/12. Pro účely důchodového pojištění zaměstnavatel vede, dle ustanovení 35a odstavec 2 zákona č. 582/1991 Sb., potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejichž výši i výplatu a předkládá ji příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Vedená evidence obsahuje všechny předepsané údaje. Nebyly zjištěny nedostatky. Opatření k nápravě: nebyla uložena. II. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dne Kontrola číslo KZ Kontrolované období: od do Předmět kontroly: - dodržování oznamovací povinnosti - stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného - dodržování termínů splatnosti pojistného - dodržování ostatních povinností plátců pojistného - zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech Zpráva o výsledku kontroly číslo KZ Kontrola oznamovací povinnosti Plátce dodržuje ustanovení 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Ke dni kontroly je v pracovním poměru celkem 53 zaměstnanců, z toho 3 pojištěni u VZP (vše hlavní pracovní poměry). Byly také uzavírány dohody o provedení práce do Kč ,-. Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní evidence Kontrolou bylo zjištěna, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného je v souladu s 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb Den platby zdravotního pojištění je stanoven do 20. v měsíci. Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržel ustanovení 5 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění. V kontrolovaném období byla také jedna zaměstnankyně přihlášena k ZP Média. Po sloučení ZP Média a VZP bylo provedeno odsouhlasení pohledávek a plateb ZP Média. Dle vyúčtování ZP Média nebyl zjištěn rozdíl. Ke dni nebyl vyčíslen rozdíl pojistného ani penále. Kontrola předávání přehledů o platbách pojistného Plátce plní ustanovení 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech V kontrolovaném období byl u plátce evidován jeden pracovní úraz pojištěnky VZP. Plátce dodržuje 45 odst. 4 zák. 48/1997 Sb. 21

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Domov u fontány Libušina 1060, 5635 16 Přelouč, tel. 466 959 166-7 info@domovufontanyc.cz www.domovufontany.cz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2014 Obsah I. ÚVODNÍ SLOVO... 3 II. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA NOVÝ BOR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo, kontakty: Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Název: Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace Sídlo: Králova 1742, Tišnov,666 01 IČO: 28 33 49 49 Telefon: 549 410 301 Fax: 549 410 308 e-mail: info@css.tisnov.cz

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více