Charakteristika školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ MORAVA, spol. s r.o. 2013/2014 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola MORAVA, spol. s r.o. Sídlo: Kotěrova 4395, Zlín Odloučené pracoviště: Provodov, Fryšták, Kašava, Lukov, Velký Ořechov, Zlín, Štípa, Želechovice nad Dřevnicí, Liptál, Březůvky Zřizovatel: fyzické osoby Libor Mikl, Mgr. Jiří Severin, Beata Severinová, Ing. Ivo Turner, Martina Nosková Ředitel: Libor Mikl Statutární zástupce: od Mgr. Jiří Severin Kontakt na zařízení: telefon: www stránky: Jméno pracovníka pro informace: Libor Mikl, Jaroslava Krajčová, Martina Nosková Datum zařazení do sítě: Č.j. rozhodnutí: 21838/03-21 Poslední aktualizace v síti: Č.j. rozhodnutí: MŠMT 55101/ Rada školy není zřízena, nahrazuje ji Valná hromada. Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Hudební obor: 633 Hudební obor nad 4 žáky: 47 Výtvarný obor: 108 Literárně dramatický obor 30 Celkem: 818 k Hudební obor Výtvarný obor LDO Počet žáků Z toho dospělých žáků Dospělých absolventů Výše vybíraného příspěvku na žáka ( 11 vyhl. MŠMT č.292/91 Sb.) ve školním roce 2013/2014: Školné v I. pololetí Školné v II. pololetí Hudební 1550,- 1550,- Literárně dramatický 950,- 950,- Taneční 0 0 Výtvarný 3hod, 2hod 1 050,-, 950,- 1050,-, 950,- Způsob platby školného: poštovní poukázkou typu A nebo převodem na účet školy č /6800. Variabilní symbol bude přidělen třídním učitelem. 1

2 Půjčování nástrojů : ZUŠ MORAVA půjčuje žákům hudební nástroje. Platba za nástroj na 1 kalendářní rok činní 600,-Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ MORAVA ZUŠ MORAVA má zpracovaný svůj vlastní Školní vzdělávací program, kterým se řídí od Vychází s RVP a plně respektuje principy na kterých je RVP tvořeno. Cílem ŠVP by mělo být nejen celoživotní zájem o umělecké obory. Vedení školy klade důraz, aby byla důsledně respektována vyhláška ministerstva školství o základním vzdělání. Snaží se uplatňovat princip RVP o rovném přístupu k uměleckému vzdělání, udržování a rozvíjení kulturních tradic. To je určitě specifikace školy. ZUŠ MORAVA je dobře vybavena hudebními nástroji, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou ( PC technika, interaktivní tabule) potřebnými k výuce. Toto materiální vybavení školy je nutné nadále doplňovat a modernizovat. V tomto období škola vybudovala koncertní sál s velmi kvalitním klavírem a s nástupními prostory. Dobrá vybavenost i solidní zázemí umožňuje škole prezentaci svojí práce na veřejnosti. O dobré práci svědčí i vynikající výsledky v soutěžích a také v mnoho vystoupení v zahraničí ( viz soutěže 2013/2014). Škola má stabilní pedagogický sbor a mnozí pedagogové jsou profesionálně aktivně činní. Ve školním roce 2013/2014 byl navýšen počet poboček. Počet žáků ve školním roce bylo 818. Vyhovělo se tak zejména obcím, které tuto službu požadovaly. Navýšil se počet žáků zejména na pobočkách Fryšták, Liptál, Velký Ořechov, Březůvky. Byl tak částečně dořešen jeden z cílů školy založený na systému učitel za žákem. Tento záměr má velký význam pro rozvoj kulturního života v uvedených obcí. Tam kde výuka existuje již delší dobu, tak se tento cíl daří plnit. V Kašavě vznikla Mladá dechová hudba, ve Velkém Ořechově pěvecký sbor, ve Fryštáku cimbálová muzika. Ve Zlíně žáci a absolventi dochází do celé řady souborů. Škola má v tomto roce tři obory: hudební obor, výtvarný obor a literárně dramatický. Systém výuky je naplněn dle školního vzdělávacího programu a všichni vyučující prošli školením a odbornými semináři, tak aby mohli podle nového pojetí vyučovat. Vedení školy klade velký důraz na dodržování vzdělávacích programů, což jsi také ověřuje zejména při hospitacích. Výsledky této práce jsou výrazně prezentovány zejména při veřejných vystoupení. Tato kulturní činnost pro různé instituce, veřejné akce jsou silnou stránkou školy, ale jejich četnost je na hranicích možností žáků a učitelů. Zejména některé soubory Jazzové smyčce, Kašavšská Gajdošská, cimbálová muzika Bělina, Moravěnka vystupují velmi často. Škola provádí soustavně talentový průzkum zejména v MŠ, což zkvalitňuje následné výsledky práce jednotlivých pedagogů. Ekonomická situace školy se v posledních letech stabilizovala. Hospodaření skončilo v kladném výsledku. Ve školním roce 2013/2014 se žáci hudebního oboru zúčastnili okresních a krajských kol národní soutěže základních uměleckých škol vyhlašované MŠMT. Dále jsme se zúčastnili také dalších soutěží ZUŠ v hudebním oboru. Vedení školy ohodnotilo výsledky soutěží jako výborné. Výtvarný obor se zúčastnil soutěžní přehlídky VO v Lidicích 42. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝSTAVA LIDICE 2014 grafika -Čestné uznání : Kaňová Rozálie, Mastešová Zuzana, Medaile : Nevařilová Adéla. Výtvarný obor se také prezentoval výstavami ve Fryštáku, v Kašavě, Velkém Ořechově a Velkém kině při výročním koncertu. 2

3 Škola vyvíjí mimořádnou veřejnou činnost a to nejen v místě jejího působiště. Některá z veřejných vystoupení však ředitelství školy považuje svojí kvalitou nebo mimořádným dopadem za zvlášť výjimečné. Jsou to Adventní koncerty v kostele s. Mikuláše ve Fryštáku, v kostele Narození Panny Marie ve Štípě, koncert souborů školy ve Velkém kině Zlín, účast na festivalech Strakonický dudáček, Gajdošské slavnosti na Kašavě a Novoroční koncert v Baťově vile ve Zlíně. Škola trvale spolupracuje s hudební školou ZUŠ Bojnice a ZUŠ Rajec, zejména pak při výměnných koncertech, výchovných akcích a metodických školeních. Nadále se škola prezentovala i v Rakousku. Škola má stabilizovaný počet kmenových pracovníků, všichni mají plnou kvalifikaci. Některé nástroje vyučují externí učitelé, rovněž s plnou kvalifikací. Materiální zabezpečení školy a ekonomická situace ve školním roce 2013/2014 se během posledních let stabilizovala. Hospodaření školy skončilo kladným hospodářským výsledkem. Byl naplněn rezervní fond dle zákona, ostatní finanční prostředky zůstaly volně na účtech školy tak, aby mohly být využity pro další rozvoj školy. Vzdělávací programy školy Obory vyučované ve škole ve školním roce 2013/2014: k Obor: Hudební-ind. Hudební-kol. Taneční Výtvarný LDO Počet žáků Počet tříd 25, ,7 1,3 Počet žáků s rozšíř.vyuč Studijní zaměření: Hudebním oboru: Přípravné studium Hra na akordeon Hra na baryton, Hra na bicí nástroje Hra na cimbál Hra na elektrickou kytara Hra na fagot Hra na dudy Hra na hoboj Hra na housle Hra na klarinet Hra na klavír Hra na kontrabas Hra na kytara Hra na lesní roh Hra na pozoun Hra na příčnou flétnu Hra na saxofon Hra na tenor Hra na trubku Hra na tuba 3

4 Hra na varhany Hra na zobcová flétna Hra na violoncello Výtvarný obor : Literárně dramatický obor: Přípravné studium Plošná tvorba Prostorová tvorba Přípravné studium Dramatická tvorba Soubory naší školy: Malý komorní orchestr ZUŠ Morava Akordeonový soubor Žesťový kvintet Soubor Unisono Mladí gajdoši z Kašavy Zlínské jazzové smyčce Dětská cimbálová muzika Moravěnka Mladá cimbálová muzika Bělina Cimbálová muzika Andrýsek Cimbálová muzika v Liptále Malá dechovka z Kašavy Habanera kvartet Moravia Young Jazzband Soubory ve spolupráci ZUŠ Morava: Sdružení dechového orchestru mladých Zlín Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 36 27,55 Externí pracovníci 11 4,25 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Příjmení, jméno Pracovní zařazení, obor Ambrůzová Renata Učitelka, výtvarný obor 4

5 Březíková Olga Cahlík Radek Crla Martin MgA. Černoch Petr Bc. Davidová Veronika Dolina Ladislav Dubenová Dagmar Gerych Tomáš DiS. Hradilová Hana Mgr. Humpolová Marie Mgr. Hvozdenská Hana Mgr. Kneisl Jaroslav Mgr. Macková Petra Mgr. Míčová Klára Bc. Mikl Libor Němcová Veronika Mgr. Pešková Eva Pilát Petr PaedDr. Ponížil Jindřich Dis. Přívara Milan Robenková Klára Rohelová Miroslava Ručková Lenka Strnadová Milena Surovík Josef Surovíková Tereza DiS. Šarmanová Michaela Šebestík Bohdan MgA. Šon Jiří BcA. Tesař Milan Tesková Jaroslava Točev Svetoslav Mgr. Trávníček Jiří Včelař Jan Učitelka, literárně dramatický obor Ředitel školy, hudební obor Zástupce ředitele, hudební obor Externí pracovníci Bílková Anna Divoký Jan Dis. 5

6 Dlouhá Markéta BcA. Hanačíková Eva Heller Alexandr Hořák Josef Koňárková Veronika Markytán Karel Tesařová Hana Vlková Věra Zatloukal JIří Učitelka, výtvarný obor Aprobovanost Na základě nařízení vládyč.75/2005 Sb. článku 2 10 rozhodl ředitel školy, že upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace vzhledem k tomu, že jsou nebo byli umělecky činní. Aprobovanost pedagogů je tedy 100%. APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: Aprobovanost a stupeň vzdělání pedagogických pracovníků je stoprocentní.. v % Požadovaný stupeň vzdělání 100 Aprobovanost výuky 100 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 k : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 8 5,2 Externí pracovníci 4 1 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014: Přijmení,jméno Pracovní zařazení Severin Jiří Mgr. Krajčová Jaroslava Nosková Martina Lutonská Michaela Severinová Beáta Jednatel a statutární zástupce Referentka - ekonom Asistentka Administrativní pracovník Samostatná referentka 6

7 Miklová Milena Mikl Jiří Julina Marcel Externí pracovníci Divoká Jarmila Hrdličková Alena Jakubová Dana Vaculíková Věra Hospodářský pracovník Řidič a údržba Řidič a údržba uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka Údaje o zařazování dětí a žáků Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2013/2014: Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přihlášených: Počty žáků přijatých: Výsledky výchovy a vzdělávání Absolventi školy ve školním roce 2013/2014 v jednotlivých oborech: Obor: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů: Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2015): KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ * přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Hodnocení žáků na konci školního roku 2013/2014: Stupeň hodnocení s vyznamenáním Prospěl Přípravné studium

8 Ředitelství školy dbalo na to, aby výuka odpovídala učebním osnovám. Pokud žáci neplnili osnovy, nebyli klasifikováni. Nadaným žákům z ekonomicky slabších rodin bylo rozhodnutím ředitele školy sníženo školné. Soutěže 2013/2014 HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE - HOUSLE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Zlín - Malenovice Marie Holubářová III. kategorie 3. místo Kateřina Ocetková IV. kategorie 3. místo Marie Kučerová IV. kategorie 3. místo Dominik Němec IV. kategorie 3. místo Vendula Pröschlová I. kategorie Čestné uznání Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Uherské Hradiště Barbora Šálová IX. kategorie 1. místo HRA NA KLAVÍR Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla Jakub Tesař VI. kategorie Čestné uznání Václav Kučera VI. kategorie 3. místo Luciana Machalová II. kategorie Čestné uznání Jakub Flám IX. kategorie 3. místo PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH ZPĚVÁKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ 20.jubilejní ročním TRNEČKA 2014 Okresní soutěž konaná dne Ondřej Výchopeň I. kategorie 1. místo HRA NA KYTARU Okresní kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Zlín Jižní svahy Romana Vlčková 0c. kategorie 3.místo Matěj Tomeček II. kategorie 2. místo HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE KONTRABAS Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Zlín Malenovice Petr Vlk II. kategorie 1. místo Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Liberec Petr Vlk II. kategorie 1. místo 8

9 HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE - KONCERTANTNÍ OBSAZENÍ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Uherské Hradiště Kateřina Dlabajová III. kategorie 2. místo Barbora Šálová HRA DECHOVÝCH ORCHESTRŮ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané dne ZUŠ Zdounky Velký dechový orchestr II. kategorie 2. Místo HRA JAZZOVÝCH ORCHESTRŮ A OSTATRNÍCH ORCHESTRŮ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ konané ZUŠ Uherský Ostroh Zlínské jazzové smyčce II/b. kategorie 1. místo Young Moravia Jazzband I/b. kategorie -jazz 1. Místo Celostátní kolo národní soutěže jazzových a ostatních orchestrů ZUŠ konané dne ZUŠ Litvínov Zlínské jazzové smyčce II/b. kategorie-jazz Stříbrné pásmo CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ - konané dne ZUŠ Polička Anna Miklová 9-10 let kategorie Bronzové pásmo 42. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝSTAVA LIDICE 2014 Nevařilová Adéla Kaňová Rozálie Mastešová Zuzana medaile Čestné uznání Čestné uznání KRAJSKÉ KOLO 12. SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ Oceněno postupem do ústředního kola RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR V RAJCI IV. ročník Mezinárodní interpretační soutěže 16. května 2013 Sedláčková Adriana II. kategorie Čestné uznání SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR CANTICIA LEATITIA Bratislava Cantat mezinárodný festival zborov a orchestrov ( ) - Zlaté pásmo vítěz kategorie : Komorní sbory dospělých 8 22 zpěváků - Zlaté pásmo vítěz kategorie : Musica Sacra a cappella - Grand Prix 9

10 Vyznamenaní žáci ve školním roce 2013/14 Hudební obor: Výtvarný obor: Petr Vlk Nevařilová Adéla Vzdělávání handicapovaných žáků Vzdělávání handicapovaných žáků na škole neprobíhá. Významná veřejná vystoupení žáků a souborů ZUŠ Morava ve školním roce 2013/2014 Září 6.9. Barvy podzimu Charita Zlín 7.9. Hudgaj 2013 Kašava Vizovické kulturní léto Vizovice Koncert v Rakousku - Rakousko Říjen výročí školy ZUŠ MORAVA + výtvarná výstava Velké kino Koncert pro seniory - Kašava Listopad Václav Renč Písně v sadě tom Fryšták Radnice, recitace Podzimní koncert - Baťova vila, Zlín Hody na Kašavě Vystoupení k rozsvěcování vánočního stromečku - Liptál Prosinec Adventní koncert Jižní svahy Zlín Besídka Ořechov Vystoupení k rozsvěcování vánočního stromečku Kašava Klavírní seminář I. Kotěrova Zlín Vystoupení k rozsvěcování vánočního stromečku - Fryšták Adventní koncert - Kostel sv. Mikuláše, Fryšták Adventní koncert - Poutní chrám narození Panny Marie, Štípa Adventní koncert Liptál Vánoční besídka Lukov Předvánoční posezení Hrádek Fryšták Vánoční besídka Liptál Vánoční besídka Velký Ořechov LDO - Vánoční besídka Souhra umění Vánoční besídka Kotěrova Zlín Besídka ZŠ a MŠ Kašava Vánoční koncert SDMO a ZUŠ MORAVA Městské divadlo Zlín Vánoční besídka Želechovice nad Dřevnicí Vánoční besídka Provodov Vánoční besídka Fryšták Vánoční besídka Liptál LDO Vystoupení pro ZŠ Liptál Vánoční besídka Kotěrova Zlín Vánoční besídka Lukov Vánoční besídka Fryšták 10

11 Školní besídka s vystoupením žáků ZUŠ MORAVA Březůvky Vánoční besídka Velká Ořechov Vánoční besídka Fryšták Besídka pro seniory MŠ a ZŠ Březůvky Leden Novoroční koncert - Alternativa, Zlín Pololetní besídka Provodov Klavírní seminář II. Kotěrova Zlín Pololetní besídka - Štípa Únor Koncert žáků třídy p. Kláry Míčové Kotěrova Zlín Jarní besídka - Kašava Duben 9.4. Družební koncert Rajec Slovensko Květen 7.5. Májová besídka Velký Ořechov 9.5. Besídka ZUŠ věnovaná maminkám Kotěrova Zlín Besídka pro maminky MŠ Na Vyhlídce Kotěrova Zlín Májový koncert Alternativa Zlín Absolventský koncert Alternativa Zlín Absolventský koncert Fryšták Noc kostelů Fryšták Noc kostelů Fryšták Noc Kostelů - Velký Ořechov Noc kostelů - Liptál Absolventský koncert - Magistrát města Zlína Vystoupení žáků LDO v rámci závěrečného vystoupení Závěrečný koncert Liptál Závěrečný koncert Fryšták Závěrečný koncert Štípa Závěrečný koncert Liptál Závěrečný koncert Fryšták Kácání mája - Kašava Červen 1.6. Kolonádní koncert ZJS Morava Luhačovice 1.6. LDO Kniha Džunglí - Fryšták 2.6. Závěrečné vystoupení Fryšták 2.6. LDO Kniha Džunglí pro MŠ Fryšták 4.6. LDO Kniha Džunglí pro ZŠ Fryšták 7.6. Vystoupení CM Andrýsek Fryšták radnice 9.6. Besídka pěveckého sboru Kotěrova Zlín Závěrečná besídka - Kašava Závěrečná besídka - Velký Ořechov Závěrečná besídka - Lukov LDO Kniha Džunglí - Fryšták CM Moravěnka výročí Zobáčku - Kavárna Šach-Mat budova Závěrečná besídka Kotěrova Zlín Setkání popových a rockových kapel ZUŠ Zlín - ZUŠ Malenovice Koncert v Rakousku - Gaindorf (Ravelsbach) CM Bělina, CM Andrýsek Kašava, Fryšták CM Bělina Malenovice podhradí Třídní koncert Provodov LDO Perníková chaloupka - Liptál 11

12 20.6. CM Bělina Kroměříž Květná zahrada Závěrečná besídka Provodov LDO Perníková chaloupka Liptál Závěrečná besídka Březůvky Závěrečný koncert žáků p. uč. Kláry Míčové CM Bělina MFF Strážnice Letní múzický pobyt Piráti z Reviky - Revika Vizovice Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla v naší škole provedena inspekce ČŠI. Poslední kontrola proběhla ve školním roce 2011/2012. Vedení školy, na základě hospitací a veřejných vystoupení, konstatuje, že vyučování je vedeno v souladu s platnými předpisy. Ve školním roce 2013/2014 byla provedena kontrola VZP (kontrola plateb a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období ). Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky ani penále z prodlení plateb ani žádné nedostatky. Závěr výroční zprávy Náš cíl učitel za žákem i druhý cíl rozvoj kulturních aktivit ve vzdálenějších obcích našel u veřejnosti pozitivní pochopení, což se projevilo v navýšení žáků. Domníváme se, že veřejná služba i zvýšený zájem rodičů, byla tímto splněna. Ředitelství školy pečuje také o další vzdělávání svých zaměstnanců a snaží se jim k tomu vytvářet podmínky. V tomto školním roce se odborných seminářů zúčastnili tito zaměstnanci: Libor Mikl, Tomáš Gerych, Krajčová Jaroslava. Škola postupně získává pro vyučování další prostory a zejména dobudovala pak prostory ZUŠ Kotěrova 4395 ve Zlíně. Dále se podařilo připravit vhodné prostředí pracoviště ve Štípě (ve spolupráci s farností Štípa). Úkolem vedení školy nadále zůstává, aby všechna pracoviště byla postupně nejen dovybavena, ale také dobudována tak, aby žáci a učitelé se cítili příjemně. Tato výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě konané dne Ve Zlíně Podpis ředitele a razítko školy: Libor Mikl, ředitel školy ZUŠ MORAVA 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více