Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, Zlín IČO: IZO: Číslo účtu: /0300 Právní forma: společnost s ručením omezeným Činnost školy vykonává právnická osoba: Základní umělecká škola Harmonie Zlín,s.r.o. Datum zřízení a zařazení do sítě: č.j /95-61 Datum posledního zařazení do sítě: č.j / Statutární orgán- jednatel, ředitel: Zástupce statutárního orgánu školy: Alena Frýdlová Dana Skopalová Schválené studijní obory: hudební výtvarný literárně dramatický taneční

2 Základní údaje o velikosti školy viz TAB Školní rok Sledovaný údaj 2010/ /2012 Žáků celkem 312 HO 244 VO 68 Na škole působí již osmýmrokem Klub rodičů. Pro školní rok 2011/2012 bylo přijato z talentových zkoušek dětí. Rada školy není na škole zřízena, se školou úzce spolupracuje Klub rodičů Harmonie. Předpoklady dalšího vývoje Pro školní rok 2010/2011 předpokládáme přibližně 420 žáků, z toho: hudební obor 320 žáků výtvarný obor 100 žáků Od působí při škole odloučené pracoviště hudebního oboru v: Dům kultury, s.r.o. tř.f.l.gahury Zlín Výše vybíraného příspěvku za měsíc tzv. školného Školní rok Školné v jednotlivých 2010/ /2012 oborech ( Kč ) Hudební Výtvarný

3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY Učební plány Škola postupuje podle vybraných učebních plánů pro státní ZUŠ schválených MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č.j /95 včetně opravy k Obory vyučované na škole OBOR HUDEBNÍ Přípravná hudební výchova 1 Přípravná hudební výchova 2 Hra na klavír Hra na klávesy Hra na housle Hra na kytaru Sólový zpěv Hra na dechové nástroje (zobcová a příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, žesťové nástroje) Hudební nauka Komorní hra Komorní zpěv Souborová hra Orchestrální hra Soubory na škole Žesťový soubor vedoucí Kubát M. Žákovský orchestr Kubát M. Klarinetové trio Kubát M. Soubor zobcových fléten Kubát M. Žákovský soubor zobcových fléten Veselé píštalky Skopalová D. Komorní trio zobcových fléten Skopalová D. Dívčí kvarteto zobcových fléten Skopalová D. Kytarový soubor Hutyra M. Smyčcové trio Hrubá I. Trio příčných fléten Vávrová R. Protokolární postupové zkoušky hudebního oboru proběhly v termínu od OBOR VÝTVARNÝ Přípravná výtvarná výchova 1. stupeň základního studia 2. stupeň základního studia

4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Údaje o pedagogických pracovnících školy počet fyzických osob interních počet přepočtených úvazků počet fyzických osob externích Počet přepočtených úvazků 2010/ , ,90 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Butková Jana Cyklus klavírní soboty Konzervatoř Brno, šk.r. 2010/2011 Nové inspirace v hudební výchově Uherské hradiště, červen 2011 Bradáč Jan Písnička v hudební výchově IV. pro starší žáky Zlín, září 2010 Písnička v hudební výchově V. pro starší žáky Zlín, květen 2011 Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Zlín, červen 2011 Frýdlová Karin Písnička v hudební výchově IV. pro mladší žáky Zlín, září 2010

5 Frýdlová Alena Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol Praha, září 2010 Komunikační a lektorské dovednosti Brno, leden 2011 Komunikační a prezentační dovednosti, přednášková činnost Praha, duben 2011 Tvorba školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání Praha, březen 2011 Hrubá Ivana Cyklus houslové soboty Konzervatoř Brno Kubát Milan Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Zlín, červen 2011 Křupková Jana Nové inspirace v hudební výchově Uherské hradiště, červen 2011 Sieglová Monika Písnička v hudební výchově IV. pro mladší žáky Zlín, září 2010 Klavírní metodika, interpretace a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ Brno, školní rok 2010/2011 Mezinárodní interpretační kurz Hudba ve městě J. E. Welzla Zábřeh, červenec 2011 Skopalová Dana Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Zlín, červen 2011 Olomoucká víkendová škola hry na zobcovou flétnu Olomouc, školní rok 2010/2011 Vávrová Renata Moderní pojetí hry na příčnou flétnu Zlín, duben 2011 Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Zlín, červen 2011

6 Žváček Miloslav Moderní pojetí hry na zobcovou flétnu Zlín, červen 2011 Účast pedagogů na všech kolech soutěžích ZUŠ MŠMT ČR. Konzultace pedagogů u profesorů středních a vysokých uměleckých škol průběžně. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ ZÁPIS A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SE KONALY V TERMÍNU OD S TERMÍNEM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BYLA VEŘEJNOST SEZNÁMENA PLAKÁTOVÁNÍM NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH A ZVEŘEJNĚNÍM VE ZPRAVODAJI MĚSTA ZLÍNA. V PRŮBĚHU MĚSÍCE ÚNORA A BŘEZNA PROBÍHAL NA VYBRANÝCH MŠ A ZŠ TALENTOVÝ PRŮZKUM. PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 BYLO CELKEM PŘIJATO 73 ŽÁKŮ. VÝTVARNÝ OBOR 14, HUDEBNÍ OBOR 59. Žáci přijatí ke studiu na střední škole Školní rok Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola výtv. směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato 2011/ Údaje o zapojení školy do rozvojových programů: Škola byla pověřena MŠMT pilotáží ŠVP ZUV se zaměřením na hudební obor.

7 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Absolventi školy v jednotlivých oborech Počet absolventů HO VO šk.r. 2009/ šk.r. 2010/ SOUTĚŽE, KTERÝCH JSME SE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 ZÚČASTNILI ročník celostátní interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus - ZUŠ Vidnava 1.místo Dívčí kvarteto zobcových fléten pod vedením pí. uč. D. Skopalové Trio zobcových fléten J. Liberová N. Bazelová N. Jurčáková B. Křupková K. Mlčková K. Slívová A. Jurčáková pod vedením pí.uč. D. Skopalové 2.místo Klavírní trio pod vedením pí. uč. D. Skopalové Duo zobcových fléten pod vedením pí.uč. R. Vávrové Žesťové Brass trio pod vedení p. uč. M. Kubáta K. Kouřilová K. Tobolová A. Kapuciánová V. Samohýlová K. Záhorová I. Liberová M. Butek T. Pelánek Čestné uznání Duo příčných fléten pod vedením pí. uč. R. Vávrové V. Samohýlová B. A. Keňová

8 Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 ve hře na klavír okresní kolo, ZUŠ Napajedla 1.místo J. Jemelková K. Chytilová T. Menzlová pod vedením pí. uč. J. Butkové 2.místo pod vedením pí. uč. J. Butkové a J. Křupkové N. Hanělová M. Lapčíková D. Holý K. Holíková R. Ježová 3.místo V. Brhel M. Tichá K. Sobieská pod vedením pí. uč. J. Butkové a J. Křupkové Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 ve hře na housle okresní kolo 1.místo pod vedením pí.uč. I.Hrubé S. Hanušová L. Vilímková Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 ve hře na kytaru okresní kolo 1.místo pod vedením p. uč. M. Hutyry J. Holík 2.místo L.Vinárek M. Fiala pod vedením pí. uč. V. Bobákové a p. uč. M. Hutyry Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 ve hře na klavír krajské kolo 1.místo a absolutní vítěz J. Jemelková pod vedením pí. uč. J. Butkové ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 1.místo N. Bazelová V. Samohýlová K. Tobolová

9 3.místo Čestné uznání J.Jemelková K. Kozumplík I.Liberová T. Pelánek Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 ve hře na housle krajské kolo 1.místo 2.místo S. Hanušová L. Vilímková pod vedením pí.uč. I.Hrubé Národní soutěž základních uměleckých škol 2010/2011 Výtvarný obor krajské kolo Oceněno s postupem Oceněno bez postupu Do nitra hmoty Jablečný měsíc Vyučující: A. Hankeová VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů, Brno Čestné uznání K.Kozumplík pod vedení p. uč. M. Kubáta Ústřední kolo soutěže MŠMT ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových Nástrojů 1.místo S. Hanušová pod vedením pí.uč. I. Hrubé účast na soutěžích umístění - 18 čestné uznání 3 Závěrečné postupové zkoušky se uskutečnily v týdnu od

10 -VÝTVARNÝ OBOR průběžně po celý rok Výstava na půdě výstava prací žáků na radnici Zlín Ústřední kolo soutěže MŠMT ZUŠ VO ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Provedené kontroly: Kontrola OSSZ - kontrolní období: ( ) Kontrola provedena dne: protokol č. 2311/09 Kontrola odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění povinností zaměstnavatele v sociálním zabezpečení. Výsledek kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny - Kontrolované období 08/ /2010 Kontrola provedena ve dnech: , č.j.: OP/Tmn/1322/10 Výsledek kontroly: Za kontrolované období 08/ /2010 nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlení plateb. Kontrola ČŠI : ( školní rok 2008/09 ) Inspekce ČŠI: únor 2009, č.j. ČŠI-63-02/09-15 Výsledek inspekce: V souladu s 5 odst. 3. písm. c) zákona č. 306/1999 Sb. je škola celkově hodnocena nadprůměrně. Škola poskytuje nadstandardní umělecké vzdělání, cíleně rozvíjí jednotlivé umělecké disciplíny a využívá všech adekvátních prostředků k realizaci výuky uměleckých oborů Kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrola finačních prostředků státního rozpočtu prováděná ve smyslu 18 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 552/1991, č.j /2002 Kontrolní zjištění: Při kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.finanční prostředky jsou účelně využívány v souladu s cíli a posláním této základní umělecké školy. Dle pokynu MŠMT ČR byl proveden audit za rok 2010 výrok auditora Bez výhrad. Zpráva auditora odevzdána na Krajský úřad

11 ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH akce školy: setkání zástupců městských částí radnice Zlín Evropský Den jazyků Gy TGM koncert Tóny podzimu Baťova vila Den boje proti rakovině Nám. Míru Hudební podvečer sálek školy říjen-listopad 2010 Hudební dopoledne pro MŠ ZUŠ Harmonie Zlín Podzimní koncert zlínská radnice Adventní koncert zlínská radnice Koledování v Klubu důchodců Klub důchodců - Podhoří Hudební podvečer ZUŠ Harmonie Hudební podvečer sálek školy koncert Novou radost zvěstujte kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Jižní Svahy Koledování z balkonu ZUŠ Harmonie Hudební podvečer sálek školy Harmonikářský seminář - NIDV sálek školy Novoroční koncert zlínská radnice Hudební podvečer sálek školy Vernisáž k výstavě fotografií J. Štreita Centrum služeb postiženým Zlín o.p.s Hudební podvečer sálek školy Hudební podvečer sálek školy Jarní koncert Baťova vila Seminář Moderní pojetí hry na příčnou flétnu NIDV sálek školy Hudební podvečer sálek školy Vernisáž výstavy Jan Kristofori 80 Galerie pod Radnicí

12 Vernisáž fotosoutěže Stromy jsou básně, které země píše do nebe galerie zlínské radnice koncert Hudební setkání zlínská radnice vyhlášení výsledků soutěže Literární jaro Krajská knihovna F. Bartoše Den země nám. Míru první Absolventský koncert Baťova vila Hudební podvečer sálek školy zahájení mezinárodního divadelního festivalu Setkání stretnutie Městské divadlo Zlín druhý Absolventský koncert zlínská radnice interpretační seminář Moderní pojetí výuky hry na zobcovou flétnu - NIDV sálek školy Hudební podvečer sálek školy Hudební podvečer sálek školy Vernisáž XII. výstavy na půdě půda školy Mimořádné pedagogické aktivity učitelů dny otevřených dveří při zápisu a přijímacích zkouškách spojené s ukázkovými hodinami umístění žáků v krajských a celostátních kolech pravidelná výuka v MŠ Sluníčko spolupráce s MŠ Na Vyhlídce veřejná vystoupení učitelů konzultace pedagogů u prof. Konzervatoří účast pedagogů na odborných seminářích, práce na pilotní verzi RVP ZUŠ

13 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce s ÚMZ Spolupráce se Střední podnikatelskou školou, VOŠ a SOU Zlín Spolupráce s Domem kultury Spolupráce s Klubem rodičů Spolupráce s Klubem seniorů Spolupráce s MŠ Sluníčko a MŠ Na Vyhlídce Spolupráce s Krajskou knihovnou F. Bartoše Spolupráce s Muzeem jihovýchodní Moravy Spolupráce s ostatními ZUŠ v rámci kraje i republiky

14 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní umělecká škola Harmonie Zlín vznikla nejprve jako Soukromá umělecká škola Harmonie zřízena fyzickou osobou, od roku 1997 je jejím zřizovatelem právnická osoba společnost s ručením omezeným. Škola je zařazena do sítě škol MŠMT ČR, je členem SSŠČMS a Asociace soukromých ZUŠ. Financování školy je zajištěno z více zdrojů dotace MŠMT, příspěvky žáků a účelové dotace městské, které tvoří nezanedbatelnou položku v našem rozpočtu. Harmonie sídlí v krásné čtvrti na okraji Zlína,ve vile uprostřed zahrady postavené v roce 1938 ekonomickým ředitelem Tomáše Bati. Budova je majetkem města Zlína, naše škola je v pronájmu.dostupnost pro děti z jiných částí Zlína je vcelku velmi dobrá a to jak ze zastávky Prštné, tak i z horní zastávky A.Randýskové. I to je jeden z důvodů, proč máme děti nejen ze spádové oblasti,ale z celého Zlína Druhým pracovištěm jsou 2 třídy v Domě kultury na Gahurově ulici ve Zlíně. Základní umělecká škola Harmonie poskytuje vzdělání ve dvou oborech hudebním a výtvarném. Dominantou je obor hudební s 235 žáky, výtvarný obor čítal 73 žáků. Oba dva obory, díky kvalitnímu pedagogickému sboru měly velmi dobré výsledky. V současnosti má škola celkem 22 zaměstnanců, z toho 20 učitelů. Všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou plně aprobovaní a kvalifikovaní. Jednou ze stěžejních stránek naší školy je profesně i lidsky kvalitní tým pedagogických pracovníků, který s profesionalitou a přitom laskavostí a trpělivostí rozvíjí talen dětí. Jádro pedagogického sboru tvoří interní učitelé ve věku 30 45ti let, externí učitelé jsou především z řad členů FBM..Pedagogický sbor je stabilní.přínosem pro školu je aktivní umělecká činnost učitelů i jejich chuť a zájem dále se vzdělávat. Další vzdělávání pedagogů se tak i v uplynulém roce stalo nedílnou součástí života školy.. Vedení školy se snažilo vytvářet podmínky pro zapojení učitelů nejen do akreditovaných vzdělávacích oborů,ale i do různých soutěží či umožňovat pedagogům konzultace u profesorů uměleckých středních škol. Nezbytností je pro nás komunikace s rodiči. Rodiče vnímáme jako plnohodnotné partnery a jejich zájmu si ceníme. Po dohodě s vyučujícími se rodiče mohli zúčastnit vyučování,prostřednictvím žákovských sešitů byli informováni o průběhu vzdělávání svých dětí. K informovanosti rodičů bezesporu přispívaly i webové stránky školy. Součástí školy je Klub rodičů Harmonie. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s mistními i regionálními institucemi.a tak spolupráce s magistrátem a zlínskými institucemi se stala nezanedbatelnou součástí života mateřské školky, školy, Městské divadlo Zlín, Dětský domov Burešov. Z regionálních institucí to je především Krajská knihovna F.Bartoše, Jihovýchodní muzeum, Baťova nemocnice, FBM. Vybavení školy,podmínky: budova školy v klidné vilové ulici, zasazena do velké zahrady, přímo předurčuje pohled na Harmonii jako na ZUŠku rodinnou,pohodovou.na vnitřním vzhledu školy se ve velké míře podílejí nejen žáci výtvarného oboru svými pracemi, ale i učitelé,kteří vytvářejí teplé a estetické prostředí ve třídách. V přízemí a dvou patrech se nachází 10 učeben, kancelář a malá sborovna.ve sklepních prostorách je místnost výtvarného oboru s keramickou pecí.půdu a zahradu využívá výtvarný obor k jarním a podzimním výstavám. Devět učeben je hudebního oboru, jedna největší- výtvarného. Bolestí školy je chybějící sál, který bychom využívali nejenom pro koncerty, ale i pro souborovou a orchestrální hru. Přestože Harmonie je mladou školou, její materiální vybavení je poměrně solidní. Všechny učebny mají klavíry nebo pianina, žaci si mohou zapůjčit smyčcové či dechové nástroje včetně kytar. Nástroje jsou dle potřeby opravovány, klavíry 2x ročně laděny.nástrojový, knižní, notový i CD archiv je průběžně dle finančních možností školy doplňován. V uplynulém roce jsme například zakoupili saxofon,zobcové flétny,lesní roh,učebnu HN jsme vybavili novými židlemi, dovybavili VO učebními potřebami, nakoupili notebooky a počítač do VO atd.vymalovali celou školu,vyměnili ventily na topení,položili nové koberce v některých třídách...

15 Dosud jsme vyučovali podle osnov a plánů schválených MŠMT. Nicméně byli jsme jako pilotní partnerská škola po celý rok při přípravě RVP ZUV a současně jsme zpracovávali náš školní vzdělávací program /ŠVP/. Celý školní rok 2010/2011 byl pro všechny pedagogy velmi náročný. Nespočet akcí, tvorba ŠVP, soutěže, ve kterých naši žáci obsadili přední místa v krajských soutěžích a jako jediní ze Zlína postoupili do celostátních kol/ housle,klavír/, malá fluktuace žáků, svědčí o kvalitní, zapálené práci našich učitelů. Výsledky práce i dílčí úspěchy a jejich odezva v řadách žáků i rodičů,to vše je hnacím motorem pro další rozvoj a zkvalitňování. Cílem vedení Harmonie je zabezpečování pozitivního trendu vývoje a dobrého jména školy.je zřejmé, že na chod školy má velký vliv příjemné studijní a pracovní prostředí, na kterém se nemalou měrou svou podporou podílí zlínská radnice. Celkové klidné a tvůrčí klima školy umožňuje kvalitní práci pedagogů i studijní úspěchy našich žáků. Datum zpacování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: S výroční zprávou byli rodiče seznámeni Rozdělovník: KÚ odbor školství, ÚMZ Razíko a podpis ředitele školy Alena Frýdlová ředitelka školy

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více