Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy d) údaje o přijímacím řízení e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 a) základní údaje o škole Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, sídlící na adrese Zámecká 313, Hradec nad Moravicí je příspěvkovou organizací s IČ: Vyučuje rovněž na odloučeném pracovišti, Skřipov 120. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Ředitelem zařízení je Miroslav Vitásek. Vzhledem k velikosti školy není jmenován statutární zástupce, pouze v případě nepřítomnosti ředitele je pověřena zastupováním hospodářka školy a v době dlouhodobé nepředvídané nepřítomnosti je určena zastupováním učitelka školy. ZUŠ existuje jako právní subjekt od a poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol je datováno k a poslední změna zařazení je ze dne s účinností od Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je ová adresa školy je: b) přehled oborů vzdělávání Ve škole se vyučují dva obory - hudební a výtvarný. V hudebním oboru se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, a pěvecká hlasová výchova. V dechovém oddělení na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh. Na škole pracuje taneční orchestr, John s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt s Band, který je složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, akordeonový soubor a pěvecký sbor. Kromě těchto těles na škole existují různá komorní seskupení. Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány. Vyučuje se i tvorba keramických předmětů. Na ZUŠ je vyučováno podle učebních plánů schválených MŠMT ČR dne pod č.j /95-25 s účinností od v hudebním oboru. Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ schválených MŠMT ČR dne pod č.j / s platností od Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 193 žáků, z toho 157 v hudebním oboru - ve hře na klavír 22, elektronické klávesové nástroje 9, akordeon

4 16, housle 5, kytaru 39, zobcovou flétnu 18, příčnou flétnu 16, klarinet 6, saxofon 9, trubku 2, lesní roh 1, pěveckou hlasovou výchovu 10 žáků a sborový zpěv 4 žáci jako hlavní obor. Pěvecký sbor navštěvovalo celkem 15 žáků. Taneční orchestr ZUŠ měl 16 členů. Soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu byl osmičlenný. Špunt s band byl rovněž osmičlenný. V rockovém souboru hráli 4 žáci. Akordeonový soubor, který působil ve škole, se rozšířil na 10 členů. Výtvarný obor navštěvovalo 36 žáků. c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 na škole pracovalo celkem 12 pedagogů a 2 provozní zaměstnanci funkce úvazek obor vzdělání pracovní poměr Interní učitelé ředitel 100 % kytara konzervatoř PP učitelka 100 % zobcová a příčná konzervatoř PP flétna, soubory učitelka 100 % akordeon, keyboard, konzervatoř, VŠ Bc. PP soubor, HN učitel 100 % klavír konzervatoř PP učitel 100 % dechové nástroje, VŠ Bc. PP taneční orchestr učitelka 0,78 kytara konzervatoř PP učitel 0,69 kytara, soubor konzervatoř, VŠ Mgr. PP učitelka 0,52 pěvecká hlasová konzervatoř PP výchova, sborový zpěv učitelka 0,22 housle VŠ Mgr. PP učitelka 0,24 HN konzervatoř - maturita učitelka 0,57 výtvarný obor VŠ BcA. PP Externí učitelé učitel 0,13 trubka, klavír SŠ OON Provozní zaměstnanci hospodářka 0,75 SEŠ PP uklízečka 0,35 SEŠ OON

5 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací talentové zkoušky se konaly dne pro obor hudební a výtvarný. V hudebním oboru vykonalo talentovou zkoušku a bylo přijato 24 žáků, ve výtvarném oboru 14 žáků. Na odloučeném pracovišti ve Skřipově proběhly tyto zkoušky dne V hudebním oboru byli přijati 4 žáci a ve výtvarném 8 žáků. Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách. e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Postupové zkoušky proběhly ve dnech , výsledky byly zapsány do protokolu o komisionálních zkouškách a do katalogu o průběhu studia jednotlivých žáků. V hudebním oddělení vykonalo postupovou zkoušku celkem 128 žáků, 116 s prospěchem výborným, 10 s prospěchem chvalitebným a 2 žáci s prospěchem uspokojivým. 13 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku (absolventský koncert, učební osnovy atd.), 5 žáků se k postupové zkoušce nedostavilo z důvodu ukončení studia. V hudebním oboru absolvovalo 6 žáků I. cyklu studia a 2 žáci ve II. cyklu studia. f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jím poskytuje možnost hudebního a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávání pedagogických pracovníků je zabezpečováno účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce pořádají.

6 akordeonová a keybordová jedna učitelka okresní kabinet ZUŠ ředitel okresní sekce dechových nástrojů tři učitelé okresní pěvecká sekce jedna učitelka Účast na seminářích: Seminář: Ostravská setkání s akordeonem Uplatnění akordeonu v současnosti jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu jedna učitelka Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou Metodika výuky hry na příčnou flétnu jedna učitelka Akordeonový seminář: Vjačeslav Semjonov - interpret, skladatel, pedagog jedna učitelka Artprogram: Vzdělávací projekty Artprogram I a Artprogram II: Školení určené školním týmům devět učitelů (Motivační školení RVP ZUV) Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a dvě učitelky a se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními dvě učitelky vzdělávacími potřebami Školení koordinátorů ŠVP koordinátor h) údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Soutěže: Okresní kola: Hra na dechové nástroje , ZUŠ Vítkov Hra na zobcovou flétnu: 5. kategorie - jedna žákyně - 2. místo

7 Hra na klarinet: 5. kategorie - jedna žákyně - 3. místo Hra na trubku: 3. kategorie - jeden žák - 3. místo Hra na příčnou flétnu , ZUŠ V. Kálika Opava 0. kategorie - - jedna žákyně 1. místo, postup do krajského kola 1. kategorie - jedna žákyně - 1. místo, postup do krajského kola 2. kategorie - jedna žákyně - 1. místo, postup do krajského kola 3. kategorie - jedna žákyně - 1. místo, postup do krajského kola Krajská kola: 0. kategorie - jedna žákyně - 1. místo 1. kategorie - jedna žákyně - 1. místo, postup do ústředního kola 2. kategorie - jedna žákyně - 1. místo, postup do ústředního kola 3. kategorie - Klára Cihlářová - 1. místo, postup do ústředního kola, absolutní vítězka soutěže, zvláštní ocenění poroty za výraznou interpretaci skladby Iana Clarka Sunday Morning Získání zvláštního ocenění poroty za vynikající klavírní spolupráci Zvláštní ocenění poroty za výjimečný pedagogický úspěch získala paní učitelka Ústřední kola: 1. kategorie - jedna žákyně - 1. místo 2. kategorie - jedna žákyně - 1. místo 3. kategorie - Klára Cihlářová - 1. místo Získání diplomu za korepetici a diplomu za pedagogickou činnost Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2012, konané ve dnech v ZUŠ Ostrava se zúčastnily dvě naše žákyně. Na V.ročníku mezinárodní soutěže Talent Awards, která se konala ve Frýdku-Místku, se stali hlavními vítězi dva žáci - akordeonové duo a jedna žákyně - akordeon a hráli na Galavečeru soutěže v Praze. Na letošním 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2012 získala škola 2 čestná uznání. Hodnoceno bylo prací z 67 zemí. Přehlídky: Taneční orchestr ZUŠ Hradec nad Moravicí se zúčastnil akce Mikulášení v Zubří - 2. setkání orchestrů v ZUŠ Zubří. Sedm žáků kytarového oddělení se

8 zúčastnilo okresní přehlídky, která se konala v ZUŠ V. Kálika v Opavě. Na krajské akordeonové přehlídce, konané v sále JKGO v Ostravě, vystoupily dvě žákyně naší školy. Dvě žákyně akordeonového oddělení se zúčastnily Akordeonového pódia Klímkovice 2012 ( tvůrčího setkání mladých akordeonistů). Jedna naše žákyně vystoupila na přehlídce žáků ZUŠ k poctě tří jubilujících skladatelů Múziáda 2012, současně proběhla i výstava výtvarných prací našich žáků k poctě tří výtvarníků v rámci této akce, která se konala ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Odpolední část Múziády patřila vítězům krajských kol letošních soutěží a jejich vystoupení a ocenění za reprezentaci Moravskoslezského kraje. Byly oceněny tři naše žákyně a dvě z nich v této části programu vystoupily. Koncertní činnost: Převahu našich koncertů pořádáme ve Velké dvoraně hradeckého zámku, kde se konal Vánoční koncert žáků ZUŠ, který se těší mimořádné oblibě posluchačů. Na Koncertu populárních melodií se představil pěvecký sbor, taneční orchestr, John s band - soubor zaměřený na irskou keltskou hudbu, Špunt s Band, rocková kapela a akordeonový soubor. Ve Velké dvoraně se konal i Slavnostní koncert žáků ZUŠ" a vystoupili na něm především úspěšní účastníci soutěží ZUŠ. Uskutečnil se na něm křest CD, nahrávky kytarového tria ZUŠ. Na závěr školního roku se konal Akordeonový koncert v koncertním sále školy. Ve škole proběhly i dva samostatné absolventské koncerty. Výchovné koncerty jsme uspořádali pro ZŠ Hradec nad Moravicí, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ Branka, ZŠ Skřipov, ZŠ Žimrovice a pro mateřské školy v Hradci, Brance, Kajlovci a Žimrovicích - celkem 4 výchovné koncerty. Povinností každé třídy je uspořádání třídní předehrávky, tuto si připravili všichni učitelé hudebního oddělení. Výstavy: V tomto školním roce se uskutečnila výstavy u příležitosti vánočního koncertu a slavnostního koncertu žáků ZUŠ. Na závěr školního roku proběhly výstavy prací žáků výtvarného oddělení v Hradci a na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Dále jsme uspořádali vánoční a velikonoční dílny pro žáky a jejich rodiče v Hradci i ve Skřipově.

9 Ostatní činnost: Naši žáci rovněž zabezpečovali program na různých kulturních akcích (na vánočním koncertu ZŠ Skřipov v místním kostele, na řadě vernisáží výstav v Městské galerii, na vernisáži jarní výstavy v Jakubčovicích, na vystoupeních pro důchodce a ke Dni matek, na akci Noc kostelů, vystoupení souborů a orchestru na různých koncertech a přehlídkách atd.) Kalendář vybraných akcí: Září Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Petra Pavliňáka v městské galerii v Hradci nad Moravicí Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy Říjen Vystoupení žáků ZUŠ pro důchodce v ZŠ Skřipov Listopad Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Charita v městské galerii Vystoupení na vernisáži výstavy adventních prací KD Jakubčovice Vystoupení na vernisáži výstavy skupiny X v hotelu Belaria Prosinec Vystoupení tanečního orchestru ZUŠ na Mikulášení v Zubří 2. setkání orchestrů v ZUŠ Zubří Vystoupení akordeonového souboru ZUŠ na Mikulášském akordeonovém koncertu v ZUŠ Ostrava 1 8., Vánoční dílny pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec, ZŠ Skřipov Vystoupení akordeonového souboru na Adventním koncertu ve Sněmovním sále Minoritského kláštera Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí Vánoční muzicírování (houslového a klavírního oddělení) v sále ZUŠ Vystoupení žáků na vánočním koncertě ZŠ Skřipov - Kostel Skřipov Únor Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - ZUŠ Hradec Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu - ZUŠ Hradec Březen Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - ZUŠ Vítkov

10 Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu - ZUŠ Opava Soutěžní konkurz Talent Awards - ND Frýdek - Místek Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice Krajské kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu - ZUŠ Orlová - Poruba Akordeonové podium - Klimkovice ZUŠ Klimkovice Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZUŠ Hradec Velikonoční dílna pro žáky VO a jejich rodiče - ZŠ Skřipov Duben Krajská akordeonová přehlídka - Janáčkova konzervatoř Ostrava Koncert populárních melodií - Velká dvorana zámku Hradec Okresní kytarová přehlídka - ZUŠ V. Kálika Opava Mezinárodní akordeonová soutěž - ZUŠ Ostrava Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Neznámý portrét Boženy Němcové Městská galerie Hradec nad Moravicí Květen Ústřední kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu - ZUŠ Kladno Vystoupení žáků - osvobození obce Skřipov - Skřipov Galavečer soutěže Talent Awards - Divadelní sál KD Mlejn Praha Vystoupení žáků na srazu jubilantů MÚ Zámecká restaurace Hradec Vystoupení žáků na vernisáži výstavy Karla Demela Městská galerie Koncert a výstava učitelů ZUŠ okresu Opava ZUŠ Hlučín Slavnostní koncert žáků ZUŠ - Velká dvorana zámku Hradec nad Mor Absolventský koncert koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí Absolventský koncert koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí 29., Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka,ZŠ Žimrovice a MŠ Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí Červen Talentové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Vystoupení učitelů a žáků na akci Noc kostelů - Kostel sv. Petra a Pavla Hradec nad Moravicí Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí Postupové zkoušky - ZUŠ Hradec nad Moravicí Akordeonový koncert - koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí Dílna pro nejmladší skladatele - ZUŠ Hradec

11 Talentové zkoušky - ZŠ Skřipov Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru - ZUŠ Hradec nad Mor Vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oddělení ZŠ Skřipov Koncert pěveckého oddělení ZŠ Opava, Havlíčkova i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI: Poslední inspekce ČŠI proběhla ve dnech ledna Závěry, celkové hodnocení školy: Činnost základní umělecké školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům a vytváří podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Vedení školy je funkční. Personální podmínky jsou velmi dobré a vzhledem k věkovému složení pedagogického sboru není nutné tuto otázku v dohledné době řešit. Erudice vyučujících odborných předmětů umožňuje kvalitní rozvoj odborných kompetencí žáků a všestranný rozvoj jejich osobnosti. Dlouholeté partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou pro ZUŠ prospěšné a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu. Škola nakládá s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu efektivně a podle stanovených zásad. Materiální podmínky umožňují naplňování vzdělávacího programu v plném rozsahu. Podmínky bezpečnosti jsou na požadované úrovni, žáci byli s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví průkazně seznámeni. Ve městě i širokém okolí působí škola jako významný nositel kultury. Aktivně se zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů a řady dalších kulturních akcí. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V tomto školním roce 2011/2012 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše škola byla zapojena do vzdělávacího projektu Artprogram II, který je určený školním kolektivům ZUŠ Moravskoslezského kraje. Je to projekt, ve kterém jsou proškoleni učitelé základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje

12 sdružených v o.s. MÚZA. Jedná se o sérii školení, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí směřujících k šíření informací o zavádění dvoustupňového kurikula do základního uměleckého vzdělávání tzv. rámcového vzdělávání. Smyslem projektu je dosáhnout toho, že každá škola v Moravskoslezském kraji bude mít dostatek informací o rámcovém vzdělávání a o tom, jak napsat svůj školní vzdělávací program. Artprogram II je projekt, který je finančně zajištěn z grantu, jehož poskytovatelem je Moravskoslezský kraj v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů V rámci účelové dotace jsme na základě předložených požadavků získali finanční příspěvek z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí v částce Kč. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedl spolupráci se SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, které nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou zámku v Hradci nad Moravicí. Převaha našich koncertů se konala v zámeckých prostorách a jako každoročně jsme spolupracovali při organizaci mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. V rámci této soutěže proběhla v naší škole 7. Dílna pro nejmladší skladatele Hledá se nový Beethoven, která byla ukončena závěrečným koncertem v sále školy. S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na odloučeném pracovišti ve Skřipově. Naši žáci tam vystupují na různých koncertech, výstavách a akcích pořádaných ZŠ, Obecním úřadem i dalšími organizacemi. Spolupráce s ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí.

13 Závěr: V soutěžích vyhlášených MŠMT jsme v tomto školním roce dosáhli naprosto mimořádných výsledků. Ve hře na příčnou flétnu postoupily do ústředního kola 3 žákyně /postupovalo celkem 6 žáků moravskoslezského kraje a z toho byly 3 žákyně naší ZUŠ/. V tomto kole, které se konalo ve dnech 5. a v Kladně, získaly všechny 1. místa ve svých kategoriích, dále jsme obdrželi Diplom za korepetici a paní učitelka, která děvčata na soutěž připravila, získala Diplom za pedagogickou činnost. Ze soutěží pořádaných jinými organizacemi jsme se zúčastnili V. ročníku mezinárodní soutěže Talent Awards, která se konala dne ve Frýdku Místku. Tam se stali hlavními vítězi akordeonové duo a žákyně ve hře na akordeon. Byli vybráni a reprezentovali školu vystoupením na Galavečeru soutěže v Praze. Ve výtvarném oboru jsme na letošním 40. ročníku mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2012 získali 2 čestná uznání. Hodnoceno bylo prací z 67 zemí. Tyto výsledky navazují na tradici minulých let a jsou odrazem velmi dobré práce celého pedagogického sboru. V průběhu roku byla uskutečněna nahrávka CD kytarového tria ze třídy ředitele. Návrh přebalu a grafické zpracování provedla učitelka výtvarného oboru. Křest CD se uskutečnil u příležitosti Slavnostního koncertu žáků ZUŠ. Za spolupráci při organizaci 7. Dílny pro nejmladší skladatele obdržel ředitel poděkování od rektora JAMU v Brně. O činnosti školy informuje ředitel představitele města. Občany Hradce nad Moravicí seznamujeme s činností prostřednictvím článků v Hradeckých novinách. Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a pedagogů. Veškerá činnost byla projednána a následně vyhodnocena na pravidelných pedagogických radách. V Hradci nad Moravicí Miroslav Vitásek ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013-2014 Základní umělecká škola Hlavní třída 11, 738 02 Frýdek-Místek, tel, fax 558 431 375, ČSOB 179695702/0300, IČO 00847071 Pobočky: ZUŠ Kostikovo nám. 637, tel. 558 630 071 ZUŠ-VO Polit. obětí 125, tel. 595

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plasy, Klášter 2 Adresa: Klášter 2, 331 01 Plasy Identifikátor: 600071529 Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více