PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ?"

Transkript

1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 14. ZÁŘÍ 2006, DATUM VYDÁNÍ: 22. ZÁŘÍ 2006, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Co nového na Ostravsku - str. 2 Co bude nového ve mzdové oblasti (I.) - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Zmûny v nájmu bytu (II.) DaÀové minimum aneb Vyznáte se v daních? (IV.) 31 Zaměření výroby se podařilo nejen udržet, ale i rozvinout Evropská unie nám prej chce zdražit pivo! Asi neznají naše přísloví, že vláda, která zdraží pivo, padne DVĚ ZÁSADNÍ OTÁZKY Diskuse o protiraketové základně USA v České republice nebo Polsku je plná politických argumentů pro a proti. Jako obyvatel střední Evropy však postrádám jednoznačnou odpověď na dvě technické otázky (a technika bývá jednoznačnější než politika). Otázka první: Je schopna základna ve střední Evropě zničit balistickou střelu, útočící na střední Evropu? Přestože nejsem expert na balistiku, jako technik se obávám, že nikoliv. Tato americká základna by snad jen mohla - ale nemusela - motivovat USA k pomoci Evropské Unii a NATO vybudovat v řádu několika desítek let evropský deštník se základnami třeba na jihu Balkánu. Tedy jistota holuba na střeše. Otázka druhá: Může nálož zničené rakety nad střední Evropou náš kontinent zamořit? Hmotné trosky balistické rakety, zničené pouhou srážkou s antiraketou, setrvačností patrně opravdu skončí až v oceánu. Ale co materiál možná i nevybuchlé jaderné nálože a zejména především co lehounké komponenty nálože chemické nebo biologické s minimální energií pro další setrvačný let, brzděné i řídkou atmosférou a podléhající silně vlivu větru? Je dost velká pravděpodobnost, že prostor Evropy neopustí. Není snad obava ze zamoření amerického kontinentu hlavním důvodem, proč USA nestačí základna na Aljašce? Nerad bych vyvolal naším souhlasem déšť třeba sněti slezinné nebo moru na naše hlavy. Ing. JAN UHLÍŘ, expředseda OS KOVO kandidát za ČSSD do Senátu PO ČEM VOLAJÍ VE VRCHLABÍ? Odbory v Argo Hytosu získávají novou krev Téměř šedesátiletou tradicí výroby hydrauliky se může pyšnit vrchlabská společnost Argo Hytos. Zaměření výroby se podařilo během let nejen udržet, ale i rozvinout. Přistupuje se k výstavbě nových výrobních prostorů, předpokládá se i zvýšení počtu pracovníků. Jestli se tento pozitivní trend promítne i do odborové činnosti a zájmu o ni, ukáže čas. Ivo Toman Kořeny výroby hydrauliky ve Vrchlabí sahají až do roku 1947 a jsou spojeny s objektem, který nemá v současnosti s firmou již nic společného. Základem dnešní společnosti se stala továrna, která byla vystavěna v polovině 80. let na zelené louce, když již stávající prostory nestačily nárůstu produkce. V té době byl závod součástí skupiny TOS a podnik ve Vrchlabí zaměstnával okolo 600 lidí. Začátkem 90. let se firma musela vyrovnat se ztrátou tradičních zákazníků a byla nucena řešit problémy s odbytem. V té době vlastnila dominantní balík akcií německá firma FAG. Přechodná epizoda Společnost FAG byla zaměřena na produkci ložisek, my jsme měli pro ni vyrábět další komponenty. Nedopadlo to však podle představ vlastníků a problémy se odrazily i ve snižování počtu zaměstnanců, který klesl na hranici 300, vzpomíná předseda ZO OS KOVO Ivo Toman. Po této krátké - zhruba roční - epizodě vstoupil na scénu další zahraniční zájemce, a to pan Christian H. Kienzle. Produkci jeho firmy Argo tvoří filtrační zařízení a s naší tradiční výrobou se doplňuje, dokresluje I. Toman historii. Změny se netýkaly jen majitelů, ale i názvu. Nejdříve závod přijímá pojmenování Hytos a zhruba před dvěma lety po sloučení se společností Argo získává ten dnešní. Firma jde nahoru Změna vlastníka firmě evidentně prospěla. Kolem poloviny 90. let došlo k oživení výroby, postupně se zvýšil i počet zaměstnanců na současných 450 a mohu říci, že tento pozitivní trend trvá až do současnosti, pochvaluje si Petr Červený předseda. V současnosti se začíná budovat v areálu další hala zaměřená na stejnou produkci. Nárůst výroby je již takový, že se to ve stávajících prostorách nedá zvládnout, připojuje se člen výboru základní organizace a dozorčí rady za zaměstnance Petr Červený. Firma je neustále v kladných číslech a obrat vzrostl z 432 miliónů Kč v roce 1998 na 853 miliónů Kč v roce uplynulém, upřesňuje. Odbory nemají na líbivé akce Když jsem se stal roku 1990 členem závodního výboru, odbory ještě pokračovaly v nasměrování z předešlé doby, zamýšlí se předseda Toman. Náplní jejich činnosti byly zájezdy, rekreace, dětské tábory, vánoční kolekce. Nic proti tomu, ale to se již přežilo, smysl naší práce je jinde, podtrhuje. Nyní je naším hlavním posláním jednání s vedením firmy v zájmu zaměstnanců, získat pro ně co nejvíce výhod. Zajistit, aby pracovní prostředí bylo solidní i přesto, že se zde hodně buduje, aby byla dodržena bezpečnost a podmínky přestaveb měly co nejmenší dopad na zaměstnance, vysvětluje. (Pokračování na str. 2) 1

2 KOVÁK číslo září 2006 OKÉNKO DO REGIONŮ: Co nového na Ostravsku V letošním roce redakce pokračuje v rubrice Okénko do regionů, která nahlíží pod pokličku krajských metodických pracovišť OS KOVO. Rozhovory s vedoucími těchto pracovišť přibližují, jaké jsou aktuální problémy v odborových organizacích daného regionu a jak se je daří - právě s pomocí metodických pracovišť - řešit. Otázky jsou proti loňsku jiné. Dnešní redakční Okénko patří vedoucímu ostravského metodického pracoviště Jaroslavu Markovi. Řešili jste v posledních měsících na vašem metodickém pracovišti nějaký závažný, či zajímavý případ? Ano - jeden zajímavý případ jsme řešili. Zaměstnankyně na rodičovské dovolené s jedním dítětem, přitom očekávající dítě druhé, dostala výpověď dle 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce z důvodu zrušení části zaměstnavatele. Oddělení, na kterém před narozením svého dítěte pracovala, zaměstnavatel zrušil, přičemž podstatnou činnost tohoto zrušeného oddělení převedl na jiné oddělení v rámci svého provozu. Zaměstnankyně s výpovědí nesouhlasila, a proto byla podána žaloba o neplatnost rozvázání pracovního poměru. V žalobě se namítalo kromě jiného, že u zaměstnavatele nedošlo k organizační změně tak, jak to ve výpovědi uvedl zaměstnavatel, ale pouze k organizační změně dle 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce - nadbytečnost zaměstnance. V takovém případě však nemohla být výpověď zaměstnankyni dána, protože požívá právní ochranu v podobě zákazu výpovědi. Okresní soud dospěl k závěru, že pokud zaměstnavatel změnil svou organizační strukturu tak, že oddělení zrušil a jeho činnost podřadil pod jiné oddělení, jednalo se o zrušení části organizace. Až krajský soud rozhodl, že výpověď je neplatná. Při svém rozhodnutí se opřel i o ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu z roku 1996: Jestliže například organizace zruší oddělení nebo provoz s tím, že činnost v nich dosud vykonávanou budou nadále konat pracovníci zařazení v jiných organizačních složkách organizace, nejde o výpovědní důvod podle ustanovení 46 odst. 1 písm. a) zákoníku práce; z důvodu takovéto organizační změny organizace může dát pracovníkovi výpověď podle ustanovení 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, a to jen při splnění předpokladu, že pracovník se stal v důsledku této organizační změny nadbytečným. A poučení? Pravdou je, že je to právě zaměstnavatel, který určuje, zda u něho nastane organizační změna, nebo ne. Je však nutné rozlišovat, jaká organizační změna nastala, a to proto, že použití každého z tzv. organizačních důvodů má na právní poměry účastníků rozdílný vliv. K závěru této kauzy je nutno poznamenat i to, že pro zaměstnankyni, i když byla na rodičovské dovolené s prvním dítětem, bylo důležité, respektive pro výši peněžité pomoci v mateřství, zda při narození jejího druhého dítěte bude trvat její pracovní poměr, nebo ne. Kterým ZO OS KOVO vaše metodické pracoviště v poslední době nejvíce pomohlo? A v čem? Za zmínku stojí určitě naše přispění v nové ZO OS KOVO s názvem Brose CZ, která vznikla Jednalo se o pomoc v rámci kolektivního vyjednávání včetně konzultací se zástupci zaměstnavatele - jde o německého vlastníka -, a to především v oblastech odměňování, statistických výkazů a v oblasti BOZP. Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno předáním návrhu kolektivní smlouvy odborovou organizací dne , první vyjednávací kolo se uskutečnilo za rovných sto dnů a dne , na pátém vyjednávacím kole, byla smlouva dohodnuta s účinností od Jednání bylo brzděno realizací překladů do němčiny, když vlastník chtěl být průběžně informován. Nakonec však došlo k dohodě smluvních stran a smlouva bude určitě pro zaměstnance přínosem. Zejména pro nevěřící Tomáše, kteří odborové organizaci příliš nefandí. Najde se ve vaší působnosti případ takové ZO OS KOVO, která si ke své škodě nedá poradit, či pomoci? Určitě se i u nás najdou organizace a odboroví funkcionáři, kteří si se vším poradí sami a radu, či pomoc z metodického pracoviště nevyžadují. Buď mají takový přehled, který jim můžeme závidět, nebo mají vytvořeny podmínky pro činnost, že rady nepotřebují, nebo může za tím být něco jiného. Nejsme však detektivní kancelář. Snažíme se řešit problémy ve věcné rovině, avšak vyžadujeme po každé organizaci, aby plnila povinnosti vůči OS KOVO, což jde někdy ztuha. Zaujalo vás něco z dění v regionu? Je toho více, ale upozorním aspoň na dvě události. Nelze nezmínit nabídku, v pořadí již druhou, nadstandardního odstupného v pojetí sociálního příspěvku při dobrovolném skončení pracovního poměru ve společnostech Mittal Steel. Této nabídky využilo 1277 zaměstnanců Mittal Steel Ostrava a 191 zaměstnanců dceřiné společnosti Vysoké pece Ostrava, která letos fúzuje s Mittal Steel Ostrava. Celkem tedy 1468 žádostí. Zaměstnanci měli v rámci akce možnost získat v závislosti na délce odpracované doby ve firmě a věku až 32 jejich průměrných měsíčních výdělků. Za připomenutí stojí, že podobné nabídky v roce 2004 využilo 1437 zaměstnanců z Mittal Steel Ostrava a v roce 2005 pak 173 zaměstnanců z Vysokých pecí Ostrava. V průběhu necelých dvou let se jedná o více než 3000 zaměstnanců, kteří opustí bránu NH-áčka (společnosti Mittal Steel Ostrava a Vysoké pece Ostrava), a podle informací z tisku má proces snižování početního stavu zaměstnanců pokračovat i v následujících dvou letech o dalších cca 2000 zaměstnanců. Na druhou stranu je proto zřetele hodnou záležitostí postupná realizace výstavby automobilky Hyundai v Nošovicích, když smlouva byla, po dlouhých průtazích, podepsána Samotná výstavba továrny by měla být zahájena v listopadu t. r. O tom, co to přinese Moravskoslezskému kraji, již bylo hodně napsáno, a to i na stánkách Kováku (viz č. 11 z ). Již dnes se projevuje, sice postupně a zatím opravdu jen mírně, klesající míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Při mých projížďkách na kole v okolí Ostravy se nestačím divit, že jako houby po dešti se objevují noví zaměstnavatelé, respektive nové objekty a haly, zejména v průmyslových zónách. Je zde jistě patrná velká souvislost s výstavbu automobilky Hyundai. Nezbývá než doufat, že se nám automobilový průmysl nepřehřeje. (red.) PO ČEM VOLAJÍ (Dokončení ze str. 1) Odborová organizace má 160 členů. Potýkáme se se stejnými problémy jako jinde, staří odcházejí do důchodu a noví zájemci se příliš nehlásí, vyjadřuje se k situaci v odborech P. Červený. Vyplývá to z toho, že výhody se vyjednávají pro všechny zaměstnance, dojednané nárůsty se promítnou do mezd všem, a proto mnozí zaměstnanci necítí potřebu být v organizaci a platit příspěvky. Také nemáme prostředky dělat nějaké líbivé akce, abychom získali nové členy, tvrdí. Firma je neustále v kladných číslech Všichni by se měli zapojit Trošku nám dělají starosti lidé ze středního managementu, připojuje se předseda Toman. Myslí si totiž často, že když vstoupí do odborů, bude to na překážku jejich profesnímu růstu. A to je špatně, přitom jsme se s podobným nátlakem vedení nesetkali. Přesto tento názor u některých pracovníků přežívá. U dělníků jsme však v poslední době získali nové členy. V průběhu měsíce května se nám jich kupodivu přihlásilo přes 30, usmívá se. Je to výsledek aktivnější propagace odborové práce od úsekových důvěrníků i některých řadových členů, která následovala poté, co jsem na odborové konferenci důrazně vyjádřil přesvědčení, že práce jak závodního výboru, tak řadových členů je špatná v oblasti informovanosti zaměstnanců o naší činnosti a možnosti přijímání nových členů, konstatuje. Ono by to mohlo vypadat, že neděláme mnoho pro získání dalších zájemců, navazuje P. Červený, ale předseda je neuvolněný a počet zaměstnanců dosti vysoký. Možnost komunikace se všemi je tak omezená. Myslím, že i tyto skutečnosti mají vliv na to, co se zvládne, a proto by se všichni členové měli aktivněji zapojit do odborové práce. Průměrná mzda ve firmě činila v uplynulém roce Kč. Loni jsme měli v kolektivní smlouvě domluvený mzdový nárůst do základu 2,1 procenta, skutečné navýšení mzdových nákladů však činilo 7,4 procenta, říká s uspokojením I. Toman. K této příznivé skutečnosti přispěla zejména odměna před dovolenou ve výši 4000 Kč, kterou dostal každý pracovník, a další odměna, ve stejné výši, byla na konci roku. Ta je závislá na výsledcích hospodaření, sjednává se každoročně, nepamatuji však, že by nebyla vyplacena. Dalším faktorem výše příjmu je věrnostní odměna či odměna za,nenemocnost, jak jí říkáme, ve výši 425 Kč měsíčně, směje se. A letošní nárůst? 3,7 % navýšení platu. Ivo Toman je neuvolněným předsedou již třetí období. Činnost předsedy je opravdu časově náročná, někdy i na úkor rodiny. Motivaci ke své práci zatím ještě mám a toto volební období musím dokončit, aby eventuální nový předseda dostal vše v pořádku. Říkám si totiž, že nová krev by mohla do věci vnést nový vítr. Když někdo něco dělá dlouho, tak z toho začíná být stereotyp, ale nepředbíhejme, vše ukáže čas, uzavírá. Text a snímky (trb) 2

3 Dne 1. ledna 2007 vstupuje v účinnost nový zákoník práce. Jeho součástí bude i právní úprava oblasti odměňování, a to jak v podnikatelské sféře, tak i ve sféře nepodnikatelské, která byla dosud řešena samostatnými právními normami (zákon o mzdě, zákon o platu a související prováděcí předpisy). Zatímco pro jiné oblasti pracovního práva došlo k zásadní změně - od principu co není dovoleno, je zakázáno se přechází na princip co není zakázáno, je dovoleno, v oblasti odměňování v podnikatelské sféře nejde o žádnou novinku - smluvní volnost byla prakticky uplatněna již od l6. ledna V následujícím článku se seznámíme s tím, jak nový zákoník práce oblast odměňování upravuje, se zdůrazněním změn, ke kterým došlo. Mzda jako odměna za práci ( 109 a 110 ZP) I nadále platí, že mzda je poskytována zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci. V zákoníku práce je k této větě nový dovětek - totiž že mzda náleží za vykonanou práci, není-li dále stanoveno jinak. Tento dovětek je do zákoníku zapracován zřejmě proto, že může nastat situace, kdy zaměstnanec práci nevykonal a mzda mu přesto náleží. Konkrétně jde o situaci, kdy zaměstnanec pracuje v kontu pracovní doby, práce mu přidělena nebyla, nicméně právo na stálou mzdu mu vzniká. (Problematice kont pracovní doby bude věnován samostatný článek). I po 1. lednu 2007 bude příslušet zaměstnancům stejná mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Dodržení této zásady se stejně jako doposud posuzuje ve vztahu k jednomu zaměstnavateli. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se obdobně jako doposud rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, KOVÁK číslo září 2006 CO BUDE NOVÉHO VE MZDOVÉ OBLASTI OD 1. LEDNA 2007? (I.) POZNEJ SVÉ JÁ OS KOVO nabídl i na poradě vedoucích metodických pracovišť u Frenštátu pod Radhoštěm ve dnech 6. a možnost zjistit pomocí psychologických testů něco o vlastním Já.To, co možná připadá jako hra, je využitelné pro práci v kolektivu. Má to jednu podstatnou podmínku. Jedinec se musí ponořit ke své podstatě. Je to složitější, než si někdy myslíme. Učitě je to složitější, než přijít na to, že otázky testu jsou konstruovány tak, aby formou negativní a opačně pozitivní otázky eliminovaly případnou nepravdu v odpovědi. Samozřejmě, že výsledek je jen velice hrubý nástin a také tak je nutno s ním pracovat. Bude -li však tím potřebným kamínkem například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí. Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality. Od ustanovení 110 odst. 1, podle kterého za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda nebo odměna z dohody se lze odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance. Minimální mzda ( 111 ZP) Mzda nesmí být ani nadále nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli (nový zákonný příplatek). Nově se institut minimální mzdy vztahuje i na pracovněprávní dohody - dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy stanoví vláda nařízením, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku s přihlédnutím k vývoji mezd a spotřebitelských cen. To znamená, že při stanovení minimální mzdy se nově navrhuje přihlížet nejen k vývoji inflace, ale i ke mzdovému vývoji. Minimální mzda nesmí být ze zákona nižší než aktuální hodnoty minimální mzdy Kč měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu. Další sazby minimální mzdy nesmí být nižší než 50 % základní sazby minimální mzdy. Zákoník práce podrobněji upravuje způsob doplatku do minimální mzdy v případě, kdy mzda zaměstnance v konkrétním měsíci hodnoty minimální mzdy nedosahuje. Doplatek ke mzdě činí buď výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo výši rozdílu mezi mzdou připadající na jednu odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou. Použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy je nutné sjednat, stanovit nebo určit předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda. Ing. ALENA PAUKRTOVÁ, specialista úsek odborové politiky OS KOVO (Pokračování příště) ke spuštění sebereflexe, byl to užitečně strávený čas. ANTONÍN HRAŠE, vedoucí Metodického pracoviště OS KOVO České Budějovice VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, s nadcházejícím podzimem se přiblížil čas realizace vzdělávacích akcí, na které bych vás rád upozornil, zvláště pak na měsíc říjen, kde je již konkrétní příprava nanejvýš aktuální. K 18 - SEMINÁŘ PRO MLADÉ ODBORÁŘE Hustopeče: Obsah: Sociální deprivace v důsledku profesního postižení. Ohrožení z důvodu nezaměstnanosti. Osobní příprava na krizové situace. Diagnostika schopností. Možnosti změny profese. Psychický teror - šikana na pracovištích. Příčiny. Diagnostika. Řešení. Důsledky. Výcvik v modelových situacích. K 20 - BOZP - ŠKOLENÍ OSTATNÍCH ODBOROVÝCH INSPEKTORŮ SOV Zlenice: Obsah: Aktuální legislativa BOZP. Pojem pracovního úrazu a nemoci z povolání. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Plnění pracovních povinností. Činnost konaná na příkaz zaměstnavatele. Pracovní cesta. Činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace. Činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy zaměstnanců. Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů. Pracovní úrazy při plnění pracovních úkolů. Netypické pracovní úkoly.zákonné pojištění zaměstnavatele pro pracovní úrazy a nemoci z povolání. Náhrada škody za pracoví úrazy a nemoci z povolání. Pracovní úrazy ve zvláštních případech. K 21 - KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI S CÍLENOU ARGUMENTACÍ Hustopeče: Obsah: Komunikace. Interpersonální vztahy. Metody vytváření vztahu. Asertivita - způsob sociální komunikace. Poslouchání a naslouchání. Verbální a neverbální komunikování. Jak zvládat stres ve vypjatých situacích. jak zvládnout rozčilení a hněv. Asertivní odmítnutí. Možnosti a limity asertivního jednání. Vážení funkcionáři, umožněte nejen sobě, ale i svým kolegyním a kolegům z VZO účast na vzdělávacích akcích OS KOVO. V případě kladného rozhodnutí zašlete přihlášku na níže uvedenou adresu. Těším se na spolupráci OS KOVO Organizační úsek - vzdělávání nám. W.Churchilla Praha 3 fax: Mgr. JIŘÍ ŠURÁŇ, organizačně-provozní úsek OS KOVO KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http// Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Zavedení dokonalejší výroby železa ve vysokých pecích v 17. století ukončilo v českých zemích etapu starého železářství, založeného na výrobě v redukčních výhních nebo v nízkých šachtových pecích, zvaných v českém prostředí dýmačky. Podle staré technologické literatury bylo tehdy železo vyráběno ze snadno redukovatelných rud ve výhních, z rud chudých a hůře redukovatelných v šachtových pecích. Budování nových železných hutí, vybavených vysokou pecí, slévárnou, zkujňovacími výhněmi a specializovanými hamry, bylo efektivnějším způsobem, soustřeďujícím výrobu do menšího počtu hutí v hlavních železářských oblastech. Dějiny hutnictví železa v Československu, díl I., informují o existenci několika železářských komplexů v Čechách. K největším náležely komorní (královské či císařské - poznámka autorky) železárny v brdské a křivoklátské oblasti, kde bylo v průběhu 17. a 18. století provozováno zhruba 14 železárenských podniků - k nejznámějším patřily Karlova Huť, Hředle, Holoubkov, Mirošov-Hrádek a také (minule) již námi zmiňované: Stará Huť, Strašice, Dobřív. Jiné významné železárny byly v provozu v západních Čechách: ve Šťáhlavech (u Plzně), v Doubravě u Aše, v Lokti a v Peci u Trhanova; jihočeské železárny vyráběly vysokopecní technologií později, až koncem 18. století - staré železárny ještě na přímou výrobu byly na Třeboňsku, u Albeře, v Nové Bystřici aj., železné hutě se v 17. století nacházely i u Bechyně. Hutě samozřejmě nechyběly v oblasti Krušných hor na panství Jindřichovice, v Nejdku, v Kovářské aj., větší podniky byly v Polné na Českomoravské vrchovině, v Krkonoších na Jilemnicku, v Orlických horách ve Zdobnici. Postupně vznikaly velké železárny na Moravě - například v Janovicích, Bedřichově, Adamově, Blansku, Jedovnici, na Frýdecku, Těšínsku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, abychom jmenovali alespoň některé. Výroba železa ve vysokých pecích byla náročná jak na zkušené a znalé pracovníky, tak i na dostatek provozního kapitálu, zásoby KOVÁK číslo září 2006 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (XXV.) Postup při stavbě milíře: a) zakládání podlahy a jádra, b) složení milíře, c) hotový milíř před zapálením, 1 - metrové dříví (polena), 2 - komínek (svislý kanálek), 3 - mour, 4 - kůly jádra, 5 - zápalná vložka, 6 - drn, 7 - násyp (narážka), 8 - podlaha, 9 - vodíč, 10 - paprsky, 11 - původterén rudné suroviny a také dřeva, potřebného k výrobě dřevěného uhlí, které stále ještě bylo jediným a ničím nenahraditelným palivem i redukčním prostředkem. Většina železáren si jako součást velkostatku brala potřebné dřevo z jeho lesů, někdy zdarma, jindy ho kupovala z okolních panství. Časté zmínky o nedostatku dřeva pro železárny si nelze vykládat jako nedostatek dřeva vůbec, nýbrž jako špatné hospodaření se dřevem. Je obecně známo, že železárny, sklárny a chemická výroba, náročné na spotřebu dřeva, byly mnohde zakládány právě proto, aby bylo možno zužitkovat jinak neprodejné dřevo. (Dějiny hutnictví železa...) Po vytěžení a spotřebování původně nadbytečného dřeva však nastával uvedený nedostatek. Komorní (královské) železárny na Zbirožsku a Křivoklátsku dostávaly zdarma dřevo z vrchnostenských lesů, podobně také železárny na panství těšínské komory byly zalo- ženy proto, aby nalezlo odbyt neprodejné dřevo. Lesní správa velkostatků si zpravidla stěžovala, že musí dodávat hutím dřevo za nižší cenu, ale přehlížela, že dodává i neprodejné dřevo špatné jakosti a těžko přístupné. Například železárny zbirožské a křivoklátské zvyšovaly tím cenu dřeva na dvojnásobek prodejné ceny. (Dějiny hutnictví železa...) Dalším palivem, které mělo být využito v železárnách, byla rašelina nebo rašelinové uhlí. Vzhledem k tomu, že obsahovala příliš mnoho vody a popela, nebylo její trvalé užívání úspěšné a osvědčila se jen jako palivo pro pudlovací (zkujňovací) pece (pudlovat = zkujňovat surové železo v plamenné peci - poznámka autorky), sloužící k výrobě svářkové oceli z pevného surového železa. Pokusy s koksováním černého uhlí byly zaznamenány ojediněle údajně na konci 18. století; výsledek byl nevalné jakosti. Ve směsi s dřevěným uhlím se používal do vysokých pecí v železárnách v Hořovicích (v roce 1797), ale nepříliš úspěšně (Dějiny hutnictví železa...). Jak uvádí výše citovaná historická literatura, od poloviny 18. století se konaly i pokusy s minerálním uhlím při zkujňování ve výhni (například ve zbirožských a hořovických železárnách). Ukázalo se, že nerostné, anorganické palivo, vzniklé chemickým pochodem v zemské kůře, nelze použít tam, kde přichází do styku s kovem znečištěným sírou z uhlí. Minerální uhlí se osvědčilo jen v hamrech na ploché železo, kde šlo o pouhý ohřev tyčového železa (ploché a tyčové železo = dva základní tvary - poznámka autorky). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA V tajence se skrývá výrok, jehož autorem je ruský básník, prozaik a překladatel Konstantin Dmitrijevič Balmont ( ). Od roku 1921 žil v emigraci. Svými sbírkami V nekonečnu a Liturgie krásná se zařadil mezi prvé ruské symbolisty. Psal také poémy a romány, jeho novátorská poetika se vyznačuje barevným metonymickým výrazem. Naši čtenáři se s jeho poezií mohou seznámit v překladech například Jaroslava Vrchlického či Antonína Sovy. (jk) 4

5 KOVÁK číslo září 2006/příloha ZMĚNY V NÁJMU BYTU (II.) JUDr. ZDENĚK HÁJEK, poradce ČMKOS pro sociální zabezpečení Společně uhrazovat všechny náklady Domácnost definuje občanský zákoník v 115, když stanoví, že ji tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. O společném bydlení se v definici nehovoří, a je proto třeba současně vycházet i z ustanovení 706 OZ, který o bydlení již hovoří jako o jedné z podmínek pro přechod nájmu. Podstatné je, že musí jít o skutečné soužití ve společné domácnosti, o jasný úmysl ji trvale sdílet. V případě sporu se společná domácnost prokazuje zejména společným obstaráváním domácnosti, společnou úhradou potravin, společným zajišťováním úklidu, společným zajišťováním nebo prováděním oprav bytu apod. osobami, které v bytě společně bydlí. Rozhodně splnění podmínky žití ve společné domácnosti není dáno pouhým přihlášením se k trvalému pobytu v bytě nájemce, neboť jde pouze o evidenční záležitost. Jde však o jeden z důkazů spolužití ve společné domácnosti, i když zřejmě ne ten rozhodující. Důležité je upozornit, že dikci kteří s ním žili ve společné domácnosti v den jeho smrti nelze chápat doslovně. Doba soužití s nájemcem ve společné domácnosti by měla být tak dlouhá, aby bylo možné učinit závěr, že skutečně šlo o trvalé spolužití v jednom bytě s nájemcem. Podmínka soužití ve společné domácnosti se považuje za splněnou také tehdy, pokud o společném soužití není pochyb, jestliže nájemce nezemřel doma ve svém bytě, ale jinde, například v nemocnici nebo v ústavu sociální péče. Ještě k podmínce nepřetržitého soužití s nájemcem ve společné domácnosti alespoň po dobu tří let. Tato podmínka je splněna, jak vyplývá z logiky věci, pouze tehdy, pokud dotyčná osoba (například vnuk nebo družka) žila s bývalým nájemcem ve společné domácnosti bez přerušení. Není splněna například v případě, kdy družka žila s nájemcem dva roky, ale pak se odstěhovala k někomu jinému, aby se po roce k němu vrátila a žila s ním před jeho smrtí ve společné domácnosti nepřetržitě další dva roky. I když s ním tedy žila celkem čtyři roky, nájem na ní nemůže přejít, protože po přerušení společného soužití s ním ke dni jeho smrti nežila nepřetržitě celé tři roky, jak to vyžaduje zákon, ale pouze dva roky. Z uvedeného vyplývá, že při přerušení společného soužití plyne lhůta po opětovném obnovení společného soužití znovu od počátku. Nenahlásíš, vystěhuj se Od došlo také ke zpřísnění, pokud jde o ohlašovací povinnost nájemce vůči pronajímateli. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s ním v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob ( 689 odst. 2 OZ). Nemusí přitom jít jen o osoby žijící s nájemcem ve společné domácnosti, ale i o jiné osoby zdržující se v bytě, například o osoby, které přijely k nájemci na prázdniny nebo strávit dovolenou. Nesplnění této povinnosti ani do 1 měsíce od nastěhování (přijetí) osob do bytu považuje občanský zákoník za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu ( 689 odst. 3 OZ), při kterém pronajímatel může podle 711 odst. 2 OZ vypovědět nájem z bytu i bez přivolení soudu (v takovém případě jako bytová náhrada postačuje pouze přístřeší). Podle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, když bychom vycházeli ze skutečnosti, že nesplnění této povinnosti nájemcem ve lhůtě 1 měsíce je výpovědním důvodem, což také je, měl by nájemce oznámit pronajímateli všechny osoby, které v bytě pobývají déle než 1 měsíc. Uvedená ohlašovací povinnost se vztahuje také na družstevní byt a nájemce družstevního bytu. Při úmrtí manžela nájemcem druhý manžel Nic se nemění na tom, že zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Toto platí také v případě, jestliže jeden z manželů opustí trvale společnou domácnost. Pak se stává nájemcem bytu druhý z manželů. Nájem družstevního bytu přechází na dědice nebo pozůstalého manžela Nic se nemění, ani pokud jde o přechod nájmu při úmrtí nájemce družstevního bytu. Znamená to, že zemře-li nájemce družstevního bytu a nejde o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Jiná situace ovšem nastane, pokud je družstevní byt ve společném nájmu manželů. Pak zanikne smrtí jednoho z nich společný nájem bytu, a bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl. Jestliže však zemře manžel, který nabyl právo na družstevní byt již před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a tedy také nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl ( 707 odst. 2 OZ). Je-li více dědiců, může členství zemřelého v družstvu přejít na více dědiců. Způsoby zániku nájmu bytu Podle 710 OZ zanikne nájem bytu písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být nájemci prokazatelně doručena. Pronajímatel v ní musí uvést výpovědní lhůtu. Zákon přitom stanoví, že výpovědní lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Nově se stanoví, že začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena nájemci (stejně jako je tomu u běhu výpovědní lhůty při výpovědi z pracovního poměru). Například bude-li doručena , začne běžet dnem a nájem skončí dnem Pokud byl nájem bytu sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby (nedochází však již k jeho automatickému obnovování ze zákona). Nájem k bytu může zaniknout i jinými způsoby, například při odstoupení od nájemní smlouvy podle 679 OZ. Ten mj. stanoví, že je nájemce oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv, byla-li pronajatá věc (byt) předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání (nejedná-li se o případ, kdy se pronajímatel dohodne s nájemcem, že si sám dá byt do pořádku). Dále nájem k bytu zaniká smrtí nájemce, pokud nedochází k přechodu nájmu podle zákona na jiné osoby, které žily s nájemcem ve společné domácnosti a nemají vlastní byt. Nájem může také zaniknout v důsledku zátop, požáru či jiných živelních událostí. Co je rozhodující u služebního bytu Ve vztahu ke služebnímu bytu zákon uvádí: Nájemní smlouvu lze sjednat také na dobu výkonu práce pro pronajímatele ( 685 odst. 1 OZ). Pokud jde o zánik nájmu služebního bytu, 710 OZ rozlišuje, zda nájemce přestal vykonávat práce pro pronajímatele z vážného důvodu, nebo bez něho. Zákon stanoví, že nájem služebního bytu sjednaný na dobu práce pro pronajímatele skončí posledním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž nájemce přestal bez vážného důvodu na své straně práce vykonávat ( 710 odst. 4 OZ). Naopak, pokud tyto práce pro pronajímatele nájemce přestane vykonávat z vážného důvodu na své straně, změní se od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž přestal práce vykonávat, nájem bytu na nájem bytu na dobu neurčitou ( 710 odst. 5 OZ). Za vážný důvod na straně nájemce se pro tyto účely považuje například splnění podmínek pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu, nebo skutečnost, že podle lékařského posudku nemůže nájemce sjednanou práci vykonávat a jinou vhodnou práci pro něho pronajímatel nemá. Vážným důvodem je také skončení pracovního poměru výpovědí danou pronajímatelem z důvodu organizačních změn podle zákoníku práce. I

6 KOVÁK číslo září 2006/příloha Výpověď nájmu bytu bez souhlasu soudu Za hlavní změny, které novela občanského zákoníku přinesla, lze označit možnost pronajímatele v případech vymezených zákonem vypovědět nájem bytu bez přivolení (tedy bez předchozího souhlasu) soudu. Pokud jde o ochranné ustanovení v tom smyslu, že pronajímatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v zákoně, zůstává v občanském zákoníku (odst OZ). Dřívější právní úprava obsažená v 711 OZ je nově rozdělena do dvou paragrafů (711 a 711a) podle toho, zda jde o výpověď nájmu bez přivolení soudu nebo pouze s přivolením soudu. Výpověď bez přivolení soudu Bez přivolení soudu může pronajímatel vypovědět nájem bytu: jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, jestliže nájemce nedoplnil peněžní prostředky na účtu pronajímatele (kauci), jak bylo zmíněno na jiném místě, nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, nájemce bez vážných důvodů neužívá byt nebo ho užívá jen občas, jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. V uvedeném výčtu důvodů, při kterých nepotřebuje pronajímatel k výpovědi nájmu přivolení soudu, bychom marně hledali důvod nesplnění povinnosti nájemce ohlásit pronajímateli změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a další údaje o nich předepsané zákonem. Platí však, jak již víme, že pokud nájemce nesplní tuto povinnost ani do 1 měsíce, může pronajímatel také z tohoto důvodu vypovědět nájem bez přivolení soudu. Písemná výpověď pronajímatele musí být doručena nájemci a musí obsahovat důvod výpovědi, výpovědní lhůtu, kdy má nájem skončit, a zejména pak poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. Jde o formu ochrany nájemce proti svévoli pronajímatele. Důkazní břemeno je ovšem na nájemci, on musí zpochybnit, respektive vyvrátit, výpovědní důvod pronajímatele. Pokud by výpověď pronajímatele neobsahovala všechny náležitosti stanovené zákonem, byla by neúplná a právní následky výpovědi by nemohly nastat, neboť by byla neplatná. To může nájemce také, je-li tomu tak, namítat a soud v případě sporu k tomu musí přihlédnout. V případech, kdy nájemci podle zákona přísluší při výpovědi nájmu bytu bytová náhrada, musí výpověď také obsahovat závazek pronajímatele zajistit nájemci odpovídající bytovou náhradu. Obecně platí, že má-li nájemce právo na náhradní byt nebo na náhradní ubytování, je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídajícího náhradního bytu nebo náhradního ubytování, současně však zákon stanoví, že nájemce není povinen byt vyklidit, pokud podá ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti výpovědi a řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu. Výpověď pouze se souhlasem soudu Pouze s přivolením (předchozím souhlasem) soudu ( 711a OZ) může pronajímatel vypovědět nájem bytu: potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat, je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Také při těchto výpovědích nájmu vyžaduje zákon, aby výpověď byla písemná a doručena nájemci a aby obsahovala důvod výpovědi a výpovědní lhůtu. Na rozdíl od ustanovení 711 OZ, který upravuje výpověď bez přivolení soudu, ale již 711a OZ nestanoví, že výpověď musí obsahovat poučení o možnosti podat k soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi. A to proto, že v těchto případech již jde o výpověď danou s přivolením soudu. V některých případech pronajímatel hradí stěhování Občanský zákoník nově při některých výpovědích, které lze dát pouze s přivolením soudu, stanoví, že je pronajímatel povinen uhradit nájemci nezbytné stěhovací náklady. Je tomu tak, jde-li o výpověď z důvodů, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo své blízké osoby vyjmenované v zákoně (manžela, své děti, vnuky atd.) nebo proto, že je s bytem nebo domem z důvodu veřejného zájmu potřebné naložit tak, že nelze byt užívat, nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, anebo proto, že jde o byt, který souvisí stavebně s prostory k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. Stěhovací náklady ze zákona takto pronajímatel nájemci hradí pouze za předpokladu, že nedojde mezi nájemcem a pronajímatelem k jiné dohodě.ta má přednost. (Podle dosavadní právní úpravy mohl soud v těchto případech, bylo-li to odůvodněno, uložit pronajímateli povinnost nahradit nájemci stěhovací náklady, jež určí.) Kdy čeká nájemce jen přístřeší V případech, kdy pronajímatel může dát nájemci výpověď z nájmu bez přivolení soudu ( 711 odst. 2 písm. a), b), c) a d) OZ), má nájemce, respektive bývalý nájemce, nárok pouze na přístřeší ( 712 odst. 5 OZ). Výjimka je u rodiny s nezletilými dětmi. Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné a jde o výpověď nájmu z důvodu, že nájemce má dva nebo více bytů, a nejde o případ, kdy by bylo nespravedlivé na něm požadovat, aby užíval pouze jeden byt, nebo o výpověď nájmu proto, že nájemce bez vážných důvodů byt neužívá nebo jen občas ( 711 odst. 2 písm. c) a d), může soud na návrh nájemce toto ustanovení zákona zmírnit a rozhodnout o náhradním ubytování nebo o náhradním bytě ( 712 odst. 5 OZ). Pokud jde o další výpovědi nájmu bez přivolení soudu, konkrétně z důvodu, že nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě, nebo z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu), nebo z důvodu, že nájemce nedoplnil finanční prostředky, respektive kauci ( 711 odst. 2 písm. a) a b), náleží pouze přístřeší. Přístřeší je charakterizováno jako určité provizórium do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění svých věcí. Jeho smyslem je umožnit vyklizení bytu při výpovědi nájmu. Podle výkladu lze pod ně zahrnout například pokoj v hotelu, na ubytovně, v noclehárně nebo jakoukoliv jinou místnost, v níž je možné se přechodně bezpečně ubytovat. Přístřeší slouží k dočasnému ubytování vyklizovaných osob a k uskladnění jejich bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby a hradí ho ten, kdo ho užívá nebo jehož věci jsou v něm uskladněny. Kdy je nárok na náhradní byt Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů, za nichž lze dát výpověď nájmu pouze s přivolením soudu, má bývalý nájemce právo na náhradní byt ( 712 odst. 2). Připomínáme, že jde o výpovědní důvody, kdy pronajímatel potřebuje byt pro sebe, manžela, své děti, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence, nebo jestliže nájemce přestal pro něho vykonávat práce a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat, nebo je-li potřebné z veřejného zájmu s bytem nebo domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo ho nelze užívat z důvodu nutných oprav, nebo jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat. (Dokončení z minulého čísla) II

7 KOVÁK číslo září 2006/příloha DAŇOVÉ MINIMUM ANEB VYZNÁTE SE V DANÍCH? (IV.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Odpočitatelné položky a slevy na dani: (pro přehled uvádíme odpočitatelné položky platné v předchozím roce a změnu platnou od ) 1) Kč ročně na poplatníka (bez ohledu na to, zdali poplatník pracoval a měl příjem po dobu celého roku nebo pouze po jeho část). Například poplatník během roku odejde do starobního důchodu (třeba v únoru), nebo je během roku propuštěn a stane se nezaměstnaným. V takovémto případě je vždy dobré požádat o roční zúčtování, protože přeplatek na dani z příjmu se může pohybovat v tisícových částkách, zejména tam, kde byl zaměstnanec propuštěn na základě organizační změny a bylo mu vyplaceno odstupné. Nahrazeno slevou na dani ve výši 7200 Kč za rok. 2) Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti s poplatníkem. Nahrazeno slevou na dani ve výši 6000 Kč (s možností bonusu) s účinností od Za vyživované dítě se považuje: nezletilé dítě zletilé dítě až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a a) soustavně se připravuje na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Na slevu nemá vliv přechodný pobyt dítěte mimo domácnost. Je-li dítě držitelem průkazu ZTP-P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek. Na slevu nemá vliv počet dětí. Vliv má to, kolik měsíců poplatník dítě vyživoval (narození, ukončení studia a získání vlastního zdanitelného příjmu). Počet dětí má ale vliv na výplatu bonusu. Limit je stanoven částkou Kč. I pokud má dítě vlastní zdanitelný příjem během studia (například na střední či vysoké škole) - a není přitom rozhodující výše jeho příjmu -, posuzuje se jako dítě vyživované. Souběžně se tady stávají poplatníkem rodič i dítě. Rodič uplatní slevu na poplatníka a na vyživované dítě. Dítě si uplatní slevu na poplatníka a vedle toho při splnění podmínek i slevu týkající se přípravy na budoucí povolání. Dítětem poplatníka se rozumí nejen dítě vlastní, ale též dítě osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů (což je dítě svěřené poplatníkovi do péče), a také dítě druhého z manželů, což je dítě vyženěné, vyvdané. Stejným způsobem se posuzuje i vnouče ve společné domácnosti, jehož rodiče buď vůbec nemají příjmy, z nichž by mohli sami (jeden z nich) slevu uplatnit, anebo mají příjmy tak nízké, že si na slevu nedošáhnou. Důvody mohou být různé. Dcera je svobodná matka, rodiče studují, jsou nezaměstnaní, matka je na mateřské dovolené a otec je nezaměstnaný apod. Pro možnost slevy není rozhodující ani to, že dítě žije s rodiči v jiném bydlišti (na jiné adrese). Zde je rozhodující fakt společného hospodaření domácností. Znamená to, že znakem společné domácnosti není tedy společná adresa, tj. přihlášení k trvalému pobytu. Společnou domácnost mohou tvořit lidé, kteří nemají stejné trvalé bydliště nebo kteří spolu nebydlí ve stejném bytě, důležité je, že se svými příjmy hospodaří společně. Není ani podstatné, jak vysoké jsou příjmy jednotlivých členů domácnosti a v jaké částce jednotlivé osoby do společné kasy přispívají. Také se zde nemusí jednat výhradně o finanční příjmy, může jít také o přispění nemateriální povahy, jako je například péče o domácnost a její příslušníky apod. Je tu ale také nutné na druhou stranu upozornit, že vyživovaným dítětem není dítě, na které poplatník platí výživné, takže rozvedený rodič, s nímž dítě nežije ve společné domácnosti, nemůže odpočet uplatňovat. Sleva na vyživované dítě může být uplatněna pouze jednou (obvykle u jednoho z rodičů). Během roku je možné, aby část roku byl uplatněna sleva u jednoho z rodičů a část roku u druhého. Slevu lze uplatnit i za dobu školních prázdnin po ukončení studia na střední škole, pokud dítě nenastoupilo do zaměstnání nebo pokud nezačalo pobírat dávky uchazečů o zaměstnání. Po ukončení studia na vysoké škole je to jen jeden měsíc po ukončení vysokoškolského studia, pokud dítě nenastoupilo do zaměstnání nebo pokud nezačalo pobírat dávky uchazečů o zaměstnání. Ukončením studia na vysoké škole se rozumí ukončení závěrečnou státní zkouškou. 3) Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující ve zdaňovacím období Kč; je-li manžel (manželka) držitelem průkazu ZTP-P, zvyšuje se uvedená částka na dvojnásobek. Nahrazeno slevou ve výši 4200 Kč za rok a stejně jako při odpočtu, jeli manžel(ka) držitelem ZTP-P, pak na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela (manželky) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky státní a sociální péče, státní dávky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky u stavebního spoření, stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. Sleva se zde neuplatňuje během roku, ale pouze jednou na jeho konci. (Až tehdy jsou známy veškeré skutečnosti, jako je například příjem druhého z manželů, na kterého má být uplatněn odpočet.) 4) 7140 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod nebo pokud došlo k souběhu nároků na starobní a částečný invalidní důchod. Nahrazeno slevou ve výši 1500 Kč za rok. 5) Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je poplatník plně invalidní, došlo-li k souběhu nároku na starobní a plný invalidní důchod, nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že je plně invalidní. Nahrazeno slevou ve výši 3000 Kč za rok. 6) Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P. Nahrazeno slevou ve výši 9600 Kč za rok. 7) Kč ročně u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních předpisů ( zákona č. 117/1995 v platném znění) pro účely státní sociální podpory. Nahrazeno slevou ve výši 2400 Kč za rok. Poznámka: Dříve pro studium na vysoké škole nebyla možnost odpočtu omezena věkem. Tato změna platí od roku ) Slevu na poplatníka nemůže uplatnit ten, u něhož starobní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu činí více než Kč ročně. Nepřevyšuje-li starobní důchod tuto částku, přizná se částka odpočtu na poplatníka jen ve výši snížené o vyplacené částky starobního důchodu. Toto se nepoužije v případě, že poplatník nebyl poživatelem starobního důchodu od počátku zdaňovacího období (1. 1. daného kalendářního roku) a pokud mu důchod nebyl přiznán dodatečně. Příklad 1: Poplatník odešel do důchodu k má nárok na odpočet v plné výši. Příklad 2: Poplatník odešel do důchodu k , ale důchod mu byl zpětně přiznán například k předchozího roku - je třeba provést dodanění. Příklad 3: Poplatník (zaměstnanec) byl poživatelem důchodu od , III

8 KOVÁK číslo září 2006/příloha tzn. že byl již důchodce, a jeho důchod činí více než uvedená částka ( Kč ročně) - nemá nárok na uplatnění slevy. Odpočitatelné položky podle 15, které zůstaly: 1) Hodnota darů poskytnutým obcím, krajům a organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona (zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách), a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné, sportovní, politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále pak fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotní zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč.V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje 2000 Kč. Hodnotu daru pro možnost odpočtu je třeba prokázat. Je proto třeba doložit předání nepeněžního daru nebo poukázání peněžitého daru příjemci, a to buď darovací smlouvou uzavřenou podle občanského zákoníku nebo potvrzením příjemce daru o hodnotě daru a jeho účelu, tzn. písemným dokladem vystaveným konečným příjemcem daru (doklad by měl obsahovat označení dárce, obdarovaného, hodnotu daru, potvrzení o převzetí daru a datum darování a informaci, na jaký účel byl dar příjemci darován). Odpočet na základě předložených ústřižků poštovních poukázek, ze kterých nejsou výše uvedené skutečnosti patrné, nelze provést. Tolerovat lze složenky, které obsahují výše uvedené náležitosti. Dary poskytnuté veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností se posuzují jako dary poskytnuté jednotlivými společníky (fyzickými osobami). 2) Částka úroků zaplacená ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo z úroku z hypotečního úvěru, poskytnutého bankou nebo pobočkou zahraniční banky a použitého poplatníkem na financování bytových potřeb. Bytovými potřebami se rozumí: výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby koupě pozemku, pokud na něm bude postavena stavba uvedená výše (zahájení stavby musí být realizováno do 4 let po podepsání úvěrové smlouvy) koupě bytového domu, rodinného domu, včetně rozestavěné stavby těchto domů nebo bytu splacení členského vkladu za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu údržba a změna stavby domu nebo bytu vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů nebo spoludědiců úhrada za převod členských práv družstva splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb. Poznámka: Tento odpočet nelze uplatnit na majetek sloužící k podnikatelským účelům. 3) Platba placená poplatníkem na penzijní připojištění. Maximální odpočet může činit Kč. Tato částka je počítána až nad rámec 6000 Kč ročně zaplacených poplatníkem. Tzn. bude-li chtít poplatník odečíst maximální možnou výši, musel by ročně zaplatit Kč (zde se nezapočítává částka, kterou zaměstnanci přispěl zaměstnavatel). 4) Stejně tak lze odečíst částku zaplacenou poplatníkem na soukromé životní pojištění při splnění podmínek, že k výplatě dojde nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let, a že smlouva bude uzavřena minimálně na dobu 60 měsíců, tj. 5 let. Další podmínkou je cílová částka, která u smluv trvajících 5 až 15 let činí Kč a u smluv trvajících déle než 15 let Kč. Maximálně lze odečíst částku Kč ročně. Zde se ale nestanovuje stejná podmínka jako u penzijního připojištění, tzn. že v případě soukromého životního pojištění poplatník, který zaplatil Kč ročně, odečte celou částku Kč sazba daně V tomto je stanoven roční základ daně (tento základ platí po uplatnění odpočitatelných položek). Roční sazba se vztahuje na fyzické osoby obecně, tzn. jak na příjmy ze závislé činnosti, tak na příjmy podnikatelské. Bylo citováno v kapitole II. 38h Stanovuje výběr a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnancům). Stanovené základy daně pro zálohu se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru. Bylo citováno v kapitole II. Roční zúčtování záloh pro zaměstnance, popřípadě podání daňového přiznání: Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků je upraveno 38 ch zákona o daních z příjmů. Pokud poplatník (zaměstnanec) pobíral zdanitelnou mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele a podepíše u tohoto zaměstnavatele prohlášení s tím, že žádá o roční zúčtování, provede mu toto zúčtování mzdová účetní. Skoro vždy budou daně přeplaceny (s ohledem na zaokrouhlování daňového základu při měsíčních zálohách na celé stokoruny nahoru). Nejzazší termín, kdy může zaměstnanec o zúčtování požádat, je 15. února následujícího roku. Toto platí i v případě, kdy zaměstnanec během roku změní zaměstnavatele. Roční zúčtování pro něj učiní poslední zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel zanikl bez právního nástupce a zaměstnanec se stal například nezaměstnaným, může požádat správce daně o roční zúčtování záloh, a to zase nejpozději do 15. února, nebo si může udělat daňové přiznání typu A sám a toto podat do V případě, že zaměstnanec pobíral více příjmů od více zaměstnavatelů, tedy vedle hlavního pracovního poměru měl ještě vedlejší příjmy, například za dohody o provedení práce, dohody o činnosti, příkazní smlouvy, nebo pobíral funkční požitek za výkon funkce a tento příjem byl zdaněn zálohou 20 % (nikoliv srážková daň, takový příjem se do ročního zúčtování nezahrnuje), je povinen si udělat daňové přiznání sám, stejně tak pokud vedle zaměstnání podnikal, popřípadě pronajímal, a to nejpozději do následujícího roku. Povinnost podat daňové přiznání má i poplatník, který chce uplatnit tzv. společné zdanění manželů. (Pokračování příště) VÝVOJ INFLACE V SRPNU 2006 LUBOMÍR HANUŠ, odbor kolektivních smluv, mezd a sekcí OS KOVO Inflace vyjádřená indexem spotřebitelských cen domácností zaměstnanců (domácnosti, v jejíž čele je osoba v pracovním poměru a k sociální příslušnosti ostatních členů domácností se nepřihlíží) dosáhla v srpnu 2006 proti stejnému období minulého roku hodnotu 103,0 a od počátku roku ,7 %. Odhad harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP; EU25) Eurostatu pro eurozónu za srpen 2006 je 2,3 procenta. IV

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS

OD 1/2013. Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS OD 1/2013 Opatření děkana UK FHS č. 1/2013 - Pravidla tvorby a použití sociálního fondu na UK FHS Část. I Tvorba sociálního fondu 1) Univerzita Karlova v Praze je povinna tvořit v souladu se zákonem č.

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.

Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok. 20. Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb Článek 1 Úvod Tato směrnice upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen fond ), další příjmy a hospodaření s fondem v Jihočeské

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva.

ODDÍL DRUHÝ Nájemné. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva. HLAVA SEDMÁ Nájemní smlouva ODDÍL PRVNÍ Obecná ustanovení 663 Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky. 664 Pronajímatel

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více