Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem."

Transkript

1 Návod k použití Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. 12

2 Návod k použití Aplikátor Genotropin Pen Injekční tlačítko Uvolňovací tlačítko Displej dávek Kontrolní okénko s barevným rozlišením náplně Výměnná barevná krytka Držák náplně Okénko náplně se stupnicí zbývajících dávek Jehla Vnitřní ochranný kryt jehly Vnější ochranný kryt Vrchní krytka pro možnost použití v případě zájmu schování jehly při aplikaci Vrchní krytka

3 Užitečné informace Genotropin Pen 12 Tento návod slouží pouze jako připomínka. Nepoužívejte Genotropinové pero bez proškolení zdravotní sestrou nebo lékařem. Dodržujte pečlivě pokyny a pokud byste měl/a potíže, zeptejte se zdravotní sestry nebo lékaře. Ujistěte se, že ke Genotropinovému peru 12 používáte správnou náplň. S tímto perem smíte použít pouze náplň Genotropin 12 mg (fialový proužek). Moje denní dávka je. mg. Tento návod popisuje způsob výměny náplně a aplikaci každodenní injekce. Při jednom stisku se uvolní nejvýše 4,0 mg účinné látky. Na displeji dávek se též zobrazí nejvýše 4,0 mg. Pokud omylem nastavíte více než 4 mg, z jehly unikne tekutina. V tom případě otáčejte injekčním tlačítkem proti směru hodinových ručiček (opačným směrem než je šipka na injekčním tlačítku) tak dlouho, dokud se na displeji dávek neobjeví správné číslo. Pokud je zásobník prázdný, injekčním tlačítkem nelze otáčet. Kolik léku zbývá v náplni můžete zjistit odečtením na stupnici dávek v displeji dávek. Můžete rovněž navolit injekční tlačítko směrem dopředu a zkontrolovat na displeji dávek množství zbývajícího léku v mg. Z bezpečnostních důvodů je životnost baterie pera omezena na dva roky od první injekce. Přibližně jeden měsíc před vybitím baterie bude na displeji dávek blikat symbol. Pokud se na displeji dávek objeví symbol bt, je baterie slabá. V obou případech navštivte Vašeho lékaře nebo zdravotní sestru kvůli výměně za nové pero. V případě poruchy funkce displeje lze však pero dále používat a dávkovat počítáním jednotlivých cvaknutí, každé cvaknutí odpovídá dávce 0,2 mg. Aplikátor Genotropin Pen se smí používat pouze s jehlami Becton-Dickinson. 3

4 Návod k použití Údržba a uchovávání Vaše Genotropinové pero nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Povrch pera lze očistit vlhkou utěrkou. Nepoužívejte alkohol, jiná rozpouštědla ani čistící prostředky, protože mohou poškodit umělou hmotu na povrchu pera. Pero by mělo být uchováváno v pouzdře, kde je chráněno proti znečištění a poškození. Pero uchovávejte se zajištěným injekčním tlačítkem a bez nasazené jehly. Pokud není pero používáno, můžete ho uchovávat při pokojové teplotě. Pokud však pero obsahuje náplň s naředěným Genotropinem, mělo by být uchováváno v chladničce, při teplotě +2 až +8 C. Genotropinové pero by se nemělo používat v blízkosti zdrojů elektromagnetického záření a mobilních telefonů GSM. Genotropinové pero, které je po pádu jednoznačně poškozeno, se nesmí používat. V takovém případě vraťte pero Vašemu lékaři nebo zdravotní sestře, která Vám ho vydala. Výměna zásobníku Před použitím nové náplně nezapomeňte nasadit na držák náplně novou jehlu! 4

5 Genotropin Pen Tahem sejměte z pera vrchní krytku. 2. Stisknutím červeného uvolňovacího tlačítka na boku pera uvolníte černobílé injekční tlačítko ze zajištěné polohy. 5

6 Návod k použití 3. Vyšroubujte držák náplně. Vyjměte prázdnou náplň a vyhoďte ji do vhodné odpadní nádoby. 4. Vynulujte mechanismus pera jemným otáčením injekčního tlačítka proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud se otáčení samo nezastaví. V okénku náplně nesmí být vidět píst. Pomalu otáčejte injekčním tlačítkem ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte nebo neucítíte první kliknutí a bílá značka na injekčním tlačítku a šedivá značka na peru nejsou v rovině. 6

7 Genotropin Pen Odstraňte obal z jehly a zatlačením a našroubováním jehlu nasaďte na držák náplně. 6. Otevřete balení s náplní a vyjměte náplň. Zkontrolujte, zda množství miligramů a barva na náplni souhlasí se sílou a barevným kódem na peru. U Genotropinového pera musí být okolí okénka na konci pera fialové stejně jako barevný kód na náplni. 7

8 Návod k použití 7. Podržte držák náplně směrem vzhůru a vložte pevně náplň, a to nejdřív jejím koncem s práškem. 8. Pero držte ve svislé poloze, kdy jehla směřuje VZHŮRU, a sešroubujte obě části pera pevně dohromady. 8

9 Genotropin Pen Okénkem náplně zkontrolujte, zda došlo k úplnému rozpuštění růstového hormonu. Pokud nedošlo k úplnému rozpuštění, několikrát jemně otočte perem nahoru a dolů. OBSAH NEPRO- TŘEPÁVEJTE! Pokud je roztok stále zakalený, neaplikujte si injekci. Náplň odstraňte a vraťte ji lékaři nebo zdravotní sestře, kde jste si lék převzali. 10. Sejměte vnější i vnitřní kryt jehly. Vnitřní kryt odhoďte do vhodné odpadní nádoby, vnější si ponechte. Nedotýkejte se ostří jehly. 9

10 Návod k použití 11. Vzduch ze zásobníku odstraňte jemným poklepáváním na přední část pera umístěného ve svislé poloze (jehlou vzhůru). Bubliny vzduchu vystoupí nahoru. Stiskněte injekční tlačítko až na doraz, na špičce jehly by se měla objevit kapka tekutiny. Pokud se kapka neobjeví, stiskněte uvolňovací tlačítko, pootočte injekčním tlačítkem, až uslyšíte první kliknutí. Poté stiskněte injekční tlačítko. 10

11 Každodenní aplikace Genotropin Pen Držte pero ve svislé poloze, aby jehla směřovala vzhůru. V okénku zkontrolujte pozici pístu vůči údaji na stupnici. Ujistěte se, že je v náplni dostatečné množství růstového hormonu pro Vaši dávku. Nasaďte novou jehlu. 2. Pokud si přejete, můžete přes jehlu nasadit přední krytku pro možné schování jehly nejen při aplikaci. Krytka je na opakované použití a při použití zatlačte, dokud nezapadne na své místo. Nedotýkejte se ostří jehly. V této fázi můžete též ponechat nasazený vnitřní kryt jehly. 11

12 Návod k použití 3. Stiskněte červené uvolňovací tlačítko na straně pera. Tím dojde k uvolnění černobílého injekčního tlačítka a aktivaci displeje dávek. Na displeji se objeví číslice 00, které zůstanou na displeji po dobu 2 minut. Poté se displej automaticky vypne. Pokud se displej sám vypne, můžete ho znovu zapnout stiskem injekčního tlačítka a poté uvolňovacího tlačítka. 4. Nastavte výši dávky otáčením injekčního tlačítka ve směru hodinových ručiček (ve směru šipky na injekčním tlačítku), jak je znázorněno na obrázku. Nastavená dávka se zobrazí na displeji dávek. Navolte dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud je nastavená dávka příliš vysoká, otočte injekční tlačítko zpět proti směru hodinových ručiček a nastavte správnou dávku. Jedno cvaknutí představuje dávku 0,2 mg Genotropinu. Pokud displej pera bliká -- nebo 00, prováděl(a) jste volbu příliš rychle nebo pomalu. Genotropinové pero detekuje, zda došlo k možné chybě při počítání během volby dávky. Pokud k tomu dojde, na okénku displeje se objeví blikající nápis -- nebo

13 Genotropin Pen Před podáním injekce se přesvědčte, že je odstraněný vnitřní kryt jehly. Dávku podejte způsobem, který Vám ukázal Váš lékař nebo zdravotní sestra. Jemným, ale pevným stiskem injekčního tlačítka injikujte růstový hormon, dokud se injekční tlačítko s cvaknutím nenastaví do zajištěné polohy. Tím je zajištěno, že byla injikována celá dávka. Vyčkejte s vytažením jehly nejméně 10 sekund. Tak rovněž zajistíte, že bude podána celá dávka. Aplikovaná dávka bude znázorněna na displeji po dobu 2 minut. Poté se displej automaticky vypne. Na jehlu opatrně nasaďte vnější ochranný kryt. Sejměte jehlu z pera a vyhoďte do vhodné odpadní nádoby. Na pero nasaďte přední kryt. Genotropinové pero uložte do pouzdra a až do příští injekce ho ponechte v chladničce. Pokud je chránič jehly nasazen, opatrně překryjte jehlu vnitřním krytem jehly. Odstraňte chránič jehly stisknutím stran a dávejte pozor, abyste nestlačili jeho konec. Upozornění: Neuchovávejte Genotropinové pero v chladničce s nasazenou injekční jehlou. 13

14 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Návod k použití Úprava pera Genotropinové pero se dodává se dvěma zaměnitelnými krytkami, které umožňují přizpůsobit si vzhled pera. K odstranění krytek z pera vložte okraj přední krytky pera do rýhy pod předním koncem krytky a odstraňte krytku. Nová krytka se jednoduše tlakem umístí na své místo, až uslyšíte kliknutí. Nové krytky se dodávají ve velké škále barev, které jsou k dispozici u Vašeho ošetřujícího lékaře nebo si je můžete ZDARMA objednat na internetových stránkách v sekci Služby pro Vás. Nabídka barevných krytek. Především pediatričtí pacienti si mohou dle svého výběru zvolit barvu krytky ke svému dávkovacímu peru Genotropin Pen. 14

15 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Návod na práci s průhlednou krytkou Je tak snadné léčbu přeměnit na zábavu. Genotropin Pen Vyjměte průhlednou krytku a plastovou šablonu na obkreslení správného tvaru. 2. Nakreslete si na papír vlastní motiv. 3. Pomocí plastové šablony obkreslete okraje požadovaného obrázku. 4. Svůj motiv vystřihněte podle okrajů. 5. Vystřihnutý motiv vložte pod krytku a tu připevněte na aplikátor. 6. Obrázek je již umístěn na aplikátoru. Průhledné krytky si můžete vyzvednout u svého ošetřujícího lékaře nebo ZDARMA objednat na internetových stránkách v sekci Služby pro Vás. 15

16 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Návod k použití Zde si můžete najít dle stanovené dávky, kolik dní Vám vydrží jedna náplň. Genotropin Pen 12 mg Počet cvaknutí Dávka v mg Na kolik dní vydrží náplň 1 0, , , , , , , , , , , , , , ,0 3 Informace o přípravku Genotropin najdete v příbalové informaci vložené do balení léčivého přípravku. Výrobce: Ypsomed AG, Burgdorf, Switzerland Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA Puurs Belgium 16

17 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Růst je nejcitlivějším dlouhodobým ukazatelem zdraví, proto je sledování a vyhodnocování růstu jednou z nejvýznamnějších součástí každé preventivní prohlídky. Pacientům léčených Genotropinem nabízíme možnost registrace členství v Pepinově klubu. Výhody tohoto členství: vstup na stránky pouze pro pacienty léčené Genotropinem, diskusní fórum možnost objednání pomůcek pro léčbu růstovým hormonem (desinfekce, krabička na použité jehličky...) možnost pravidelného zasílání Pepinových novin (časopis pro děti léčené růstovým hormonem a jejich rodiče) Dále vám naše internetové stránky nabízejí: interaktivní růstové grafy, které vám pomohou vyhodnotit výšku dítěte a zároveň ji srovnat s výškou jeho vrstevníků výpočet předpokládané výšky Vašeho dítěte v dospělosti kalkulátor výpočtu BMI prostor pro Vaše dotazy

18 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Genotropin Pen 12 18

19 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Poznámky Genotropin Pen 12 19

20 Návod Genotropin Pen 12 reprint_07.qxp :59 P Podrobné údaje o léku jsou uvedeny v souhrnu informací o přípravku nebo si je můžete vyžádat na naší adrese: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5 tel.: , fax: Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika GEN

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT TURBUHALER užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete PULMICORT TURBUHALER užívat Příbalová informace: informace pro uživatele PULMICORT TURBUHALER 100 g PULMICORT TURBUHALER 200 g PULMICORT TURBUHALER 400 g (budesonidum) prášek k inhalaci Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012

Návod k použití. Kuchyňské digestoře. Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 Návod k použití Kuchyňské digestoře CZ Kód 110030286 (CAPPE E-ION) Verze 2012 2 3 4 5 CZ A B C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Je velmi důležité tento návod k použití uchovat společně se spotřebičem, aby ho

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ. Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ. Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ INTELIGENTNÍ VYSAVAČ Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ Po vybalení z obalu budete mít k dispozici inteligentní vysavač s následujícími doplňky: 1. Zařízení pro vytvoření

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití

Systém pro komprese hrudníku Návod k použití 100557-00 A, VALID FROM CO J2266 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití Důležité informace pro uživatele Před použitím tohoto kompresního systému LUCAS a stabilizační soupravy LUCAS se musí všichni

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře

Obsah. I. Funkce pro uživatele. II. Funkce pro lékaře PM-E-26 Rev.O Obsah I. Funkce pro uživatele 1. TIME DISPLAY ZOBRAZENÍ ČASU... 3 2. BUTTON SCROLL POSOUVÁNÍ TLAČÍTKEM... 3 3. BEEP ZVUKOVÝ SIGNÁL... 3 4. ALARM ALARM... 3 5. LCD ON(S) DOBA ZAPNUTÍ DISPLEJE

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více