8. Přehled financování investičních akcí v roce 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Přehled financování investičních akcí v roce 2014"

Transkript

1 8. Přehled financování investičních akcí v roce 2014 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství , , ,72 - rozpočet kraje , , ,73 - úvěr EIB 0, , ,59 - účelové dotace 0, , ,40 oblast sociální , , ,61 - rozpočet kraje , , ,55 - úvěr KB 0, , ,88 - úvěr EIB , , ,98 - účelové dotace 0, , ,20 oblast dopravy , , ,68 - rozpočet kraje , , ,00 - úvěr EIB 0, , ,02 - účelové dotace 0, , ,66 oblast kultury , , ,06 - rozpočet kraje , , ,06 oblast zdravotnictví , , ,53 - rozpočet kraje , , ,45 - úvěr EIB 0, , ,08 oblast krizového řízení 0, , ,50 - úvěr EIB 0, , ,50 oblast informačních technologií 0, , ,00 - úvěr EIB 0, , ,00 oblast krajské správy , , ,64 - rozpočet kraje , , ,64 CELKEM , , ,74 Rekapitulace dle zdrojů: schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozpočet Olomouckého kraje , , ,43 úvěrový rámec KB 0, , ,88 úvěrový rámec EIB , , ,17 účelové dotace 0, , ,26 CELKEM , , ,74 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 192 (celkem 484)

2 8. Investiční akce Olomouckého kraje 2014 a) Financovano z úvěrového rámce Evropské investiční banky ( tis.kč) 1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast školství 0, , ,59 92,1 Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc 0, , ,33 100,0 EUO - SŠ polygrafická Olomouc 0, , ,72 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Přerov 0, , ,49 87,1 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník 0, , ,25 99,3 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Přerov 0, , ,00 96,8 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 0, , ,67 84,5 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠE - Olomouc 0, , ,74 99,8 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium,Olomouc, Čajkovského 9 0, , ,97 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Švehlova Prostějov 0, , ,75 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu a módy Prostějov - domov mládeže Palečkova 0, , ,24 97,6 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc budova školy 0, , ,93 77,2 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc domov mládeže 0, , ,40 68,1 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh - domov mládeže 0, , ,46 99,1 Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc 0, , ,00 97,2 Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - budova školy 0, , ,60 99,5 Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - domov mládeže 0, , ,90 99,2 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Uničov 0, , ,60 90,9 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - budova školy 0, , ,48 80,5 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,84 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - tělocvična 0, , ,53 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,25 99,4 Realizace energeticky úsporných opatření Střední škola polytechnická Olomouc 0, , ,47 99,9 Energetická úspora na objektu Gymnázia Šternberk 0, , ,00 83,3 Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc 0, , ,00 94,0 Modernizace dílen Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 0, , ,05 100,0 Podpora technického vybavení dílen - 1. část 0, , ,90 81,4 Podpora technického vybavení dílen - 2. část 0, , ,22 100,0 Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická Olomouc 0, , ,00 97,5 Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) 0, ,54 211,80 0,0 b) akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast školství 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Slovanské gymnázium Olomouc 0, , ,00 100,0 Oblast školství celkem 0, , ,59 92,5 2. Oblast sociální akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast sociální , , ,98 98,1 Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota , , ,23 99,7 Realizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc - ubytovací část 0, , ,50 99,8 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Šumperk 0, , ,73 99,9 Realizace energeticky úsporných opatření - Penzion pro důchodce Loštice 0, , ,28 99,4 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - pavilony A a B 0, , ,22 100,0 Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy B 0, , ,51 100,0 Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov zřízení zařízení pro nemocné Alzeimerovou chorobou 0, , ,55 53,4 Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa 0, , ,96 94,1 Oblast sociální celkem , , ,98 98,1 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 193 (celkem 484)

3 3. Oblast dopravy akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast dopravy 0, , ,02 82,5 Čechy - Domaželice - obchvat 0, , ,80 51,3 II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah 0, , ,38 100,0 Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 0, , ,29 90,0 Uničov - Šternberk - II/444 0, , ,55 20,3 Oblast dopravy celkem 0, , ,02 82,5 4. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast zdravotnictví 0, , ,08 91,1 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerovpavilon interních oborů 0, , ,90 84,3 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -pavilon pro dlouhodobě nemocné 0, , ,58 94,8 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - modernizace pavilonu operačních oborů - I. etapa 0, , ,60 4,1 b) akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast zdravotnictví 0, , ,00 100,0 OLÚ Paseka - Realizace úspor tepla zateplením budov (budova B,D a dílny) 0, , ,00 100,0 Oblast zdravotnictví celkem 0, , ,08 95,5 5. Oblast krizového řízení akce zajišťované odborem investic a evropských programů Oblast krizového řízení 0, , ,50 71,6 Krajský standardizovaný projekt ZZS Olomouckého kraje 0, , ,50 71,6 Oblast krizového řízení celkem 0, , ,50 71,6 6. Oblast informačních technologií akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast informačních technologií 0, , ,00 100,0 Rozvoj služeb egovernmentu 0, , ,00 100,0 Oblast informačních technologií celkem 0, , ,00 100,0 Rekapitulace: - oblast školství 0, , ,59 92,5 - oblast sociální , , ,98 98,1 - oblast dopravy 0, , ,02 82,5 - oblast zdravotnictví 0, , ,08 95,5 - oblast krizového řízení 0, , ,50 71,6 - oblast informačních technologií 0, , ,00 100,0 Celkem , , ,17 92,4 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 194 (celkem 484)

4 8. Investiční akce Olomouckého kraje 2014 b) Financovano z úvěrového rámce Komerční banky, a.s. ( 700 tis.kč) 1. Oblast sociální akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast sociální 0, , ,88 100,0 Domov Na zámečku Rokytnice - sanace krovu a stropní konstrukce 0, , ,88 100,0 Oblast sociální celkem 0, , ,88 100,0 Rekapitulace: - oblast sociální 0, , ,88 100,0 Celkem 0, , ,88 100,0 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 195 (celkem 484)

5 8. Investiční akce Olomouckého kraje 2014 c) Financováno z rozpočtu Olomouckého kraje 1. Oblast školství a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast školství , , ,73 84,1 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc - školní tělocvična 0, , ,00 100,0 Dostavba budovy Slovanského gymnázia Olomouc 0, , ,90 96,1 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2 - rekonstrukce venkovní kanalizace SPŠE Mohelnice , , ,00 100,0 Základní škola a Dětský domov Zábřeh - oprava kamenné zdi DD Štíty 0, , ,00 100,0 Střední odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 - rekonstrukce umýváren nového domova mládeže 0, , ,00 100,0 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - umývárny na domově mládeže, pavilon A 0, , ,00 98,4 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská vybudování kioskové trafostanice včetně přepojení kabelového vedení pro areál SOŠ a 0, , ,00 94,4 SOU strojírenského a stavebního Energeticky úsporná opatření - SŠ polygrafická Olomouc 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Přerov 0, , ,76 87,1 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník 0, , ,25 92,1 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Logistiky a chemie Olomouc 0, , ,00 41,4 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Přerov 0, , ,19 98,1 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník 0, , ,30 97,6 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 0, , ,69 73,6 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠE - Olomouc 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium,Olomouc, Čajkovského 9 0, , ,12 99,9 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Švehlova Prostějov 0, , ,45 99,7 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu a módy Prostějov - domov mládeže Palečkova 0, , ,85 95,6 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc budova školy 0, , ,54 48,3 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc domov mládeže 0, , ,70 9,1 Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc 0, , ,70 98,6 Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - budova školy 0, , ,52 94,9 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Uničov 0, , ,33 86,0 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - budova školy 0, , ,39 77,4 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,05 96,5 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - tělocvična 0, , ,31 99,9 Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,11 94,5 Realizace energeticky úsporných opatření Střední škola polytechnická Olomouc 0, , ,76 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 0, , ,00 66,6 Realizace energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Hranice 0, , ,00 63,4 Realizace energeticky úsporných opatření OU a praktická škola Lipová - lázně 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ obchodu a služeb Olomouc 0, , ,00 51,4 Realizace energeticky úsporných opatření SŠ technická a obchodní Olomouc 0, , ,00 53,4 Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 0, , ,00 47,5 Realizace energeticky úsporných opatření Slovanské gymnázium Olomouc - Pasteurova 0, , ,00 55,1 Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ gastronomie a potravinářství - tělocvična 0, , ,00 17,5 Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník - dílny 0, , ,00 63,3 Centrum vzdělávání na SPŠ strojnické Olomouc 0, , ,00 13,0 Podpora technického vybavení dílen - 1. část 0, , ,00 44,2 Podpora technického vybavení dílen - 2. část 0, , ,35 99,0 Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická Olomouc 0, , ,00 77,4 Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) 0, , ,20 0,2 Podpora technického vybavení dílen - 3. část 0, , ,26 93,3 b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast školství 0, , ,00 100,0 Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc - oprava a výměna osvětlení ve sportovní hale 0, , ,00 100,0 Slovanské gymnázium, tř. J. z Poděbrad 13, Olomouc - oprava komínů na historickém objektu školy 0, , ,00 100,0 Gymnázium, Zborovská 293, Hranice - školní šatní skříně 0, , ,00 100,0 Střední průmyslová škola strojnická, tř. 17. listopadu 49, Olomouc - nákup 3 kusů svařovacích zdrojů MIG/MAG, 3 kusů svářečských kuklí a hořáků 0, , ,00 100,0 Odborné učiliště, Křenovice 8, Kojetín - úprava ústředního vytápění a oprava vodovodního potrubí, odpadů a kanalizačního potrubí 0, , ,00 100,0 Dům dětí a mládeže, tř. 17. listopadu 47, Olomouc - vybudování schodišťové plošiny 0, , ,00 100,0 Základní škola, Šternberk, Olomoucká 86 - rekonstrukce kotelny 0, , ,00 100,0 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 - oprava střechy na dílnách Wolkerova 24, Prostějov 0, , ,00 100,0 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 - rekonstrukce rozvodů vody 0, , ,00 100,0 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 - zabezpečení výuky nového oboru 0, , ,00 100,0 c) akce zajišťované odborem majetkovým a právním oblast školství 0, , ,00 57,3 výkupy pozemků v k.ú. a obci Rapotín 0, , ,00 57,3 Oblast školství celkem , , ,73 84,5 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 196 (celkem 484)

6 2. Oblast sociální a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast sociální , , ,55 88,0 Pasportizace objektů příspěvkových organizací , , ,00 100,0 Domov důchodců Štíty - připojení zemního plynu 0, , ,00 100,0 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - přístavba pavilonu 0, , ,00 38,1 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - výměna oken a rekonstrukce venkovního omítkového pláště , , ,20 99,5 Nový pavilon areálu Domov pro seniory Radkova Lhota , , ,01 99,1 Domov "Na Zámku" Nezamyslice - sanace vlhkého zdiva 0, , ,00 100,0 Domov důchodců Šumperk - rekonstrukce kuchyně 0, , ,00 100,0 Penzion pro důchodce Loštice - rekonstrukce bytových jader (sociální zařízení, kuchyňky) 0, , ,00 100,0 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - komunikace a zpevněné plochy 0,00 500,00 500,00 100,0 Domov pro seniory Tovačov - oprava střechy a výměna oken 0, , ,00 1,8 Penzion pro důchodce Loštice sanace zdiva 0, , ,00 83,3 Domov důchodců Prostějov - vybudování vlastní trafostanice 0, , ,00 100,0 Domov Na zámečku Rokytnice - sanace krovu a stropní konstrukce 0, , ,12 100,0 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou - oprava venkovního schodiště na "Zámku" a vstupu 0, , ,00 99,8 Centrum Dominika Kokory - oprava oken , , ,00 100,0 Domov důchodců Červenka - požární zabezpečení dřevostavby oddělení Litovel 0, , ,00 100,0 Domov důchodců Červenka - požární zabezpečení objektu oddělení Červenka 0, , ,00 100,0 Domov pro seniory Tovačov - rozšíření elektronické požární signalizace 0, ,00 0,00 0,0 Domov pro seniory Radkova Lhota - výtah staré budovy 0, , ,00 16,6 Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - čistírna odpadních vod 0, , ,00 2,0 Domov Na zámečku Rokytnice - výměna kabelu hlavního přívodu 0, , ,00 56,0 Domov Sněženka Jeseník - výměna oken a mříží 0, , ,00 100,0 Domov pro seniory Javorník - výměna oken 0, ,00 0,00 0,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc - ubytovací část 0, , ,36 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Šumperk 0, , ,28 45,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Penzion pro důchodce Loštice 0, , ,94 99,3 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - pavilony A a B 0, , ,51 99,9 Realizace energeticky úsporných opatření Domov důchodců Prostějov 0, , ,60 87,5 Realizace energeticky úsporných opatření Sociální služby pro seniory Olomouc II 0, , ,00 40,1 Domov Větrný mlýn Skalička - revitalizace zámeckého parku , , ,41 94,1 Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část A 0, , ,17 40,2 Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A 0, , ,36 38,4 Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa 0, , ,00 97,7 Rekonstrukce zahrady v Domově důchodců Červenka 0, , ,81 48,5 Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře 0, , ,78 8,5 Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část B a C 0, , ,00 22,2 b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast sociální 0, , ,00 100,0 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Sadová 7, Šternberk - pořízení dvou osobních automobilů 0, , ,00 100,0 Středisko sociální prevence, Na Vozovce 26, Olomouc - oprava havariního stavu plynových zařízení 0, , ,00 100,0 Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, Sadová 7, Šternberk - nákup automobilu pro 8 osob 0, , ,00 100,0 Oblast sociální celkem , , ,55 88,3 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 197 (celkem 484)

7 3. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast dopravy , , ,00 77,4 II/150 Dub nad Moravou hranice okresu PV rekonstrukce silnice 0, , ,00 100,0 Prostějov - přeložka silnice II/366 od Tesca , , ,50 59,2 III/37349 Ptení - obchvat , ,00 0,00 0,0 Dub nad Moravou - hranice krajů OL/ZL silnice II/150 - Želátovice - Dřevohostice , , ,67 100,0 II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka 0, , ,00 100,0 III/44436 Bělkovice - Lašťany - obchvat , , ,90 84,5 Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné , , ,00 27,7 II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah 0, , ,00 100,0 III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa 0, , ,00 100,0 Brodek u Prostějova - okružní křižovatka , , ,18 93,6 Mohelnice - křížení s železniční tratí , , ,00 95,2 III/43510 Blatec - průtah 0, , ,00 100,0 III/4345 Klenovice na Hané - Iváň , , ,00 100,0 II/439 Ústí - průtah a hranice okr. VS , , ,00 99,9 II/369 Hanušovice - křižovatka I/ , , ,19 21,3 III/37354, III/36618 Horní Štěpánov , , ,00 100,0 II/449 Senice - průtah 0, , ,00 98,7 III/37354 Holubice - Hrochov 0, , ,00 100,0 III/4359, III4353 Velký Týnec - rekonstrukce silnice, IV. Etapa , ,00 0,00 0,0 Stavební úpravy křižovatky u žel. přejezdu na ul. Olomoucká, Prostějov , , ,40 99,7 III/44317 Velká Bystřice okružní křižovatka , , ,00 100,0 II/369 Ostružná Branná rekonstrukce komunikace ,00 0,00 0,00 0,0 Bělkovice - Lašťany - průtah 0, , ,00 2,1 kř. II/367 - Tovačov 0, , ,50 2,7 Přerov - Doloplazy - kř. II/437 0, , ,50 2,2 II/150 Dub nad Moravou hranice okresu PV rekonstrukce silnice 0, , ,00 22,2 II/436 Přerov - úprava křižovatky silnic, Dluhonská 0, , ,00 0,7 II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice 0, , ,10 73,0 II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka 0, , ,66 88,6 II/447, II/446, III/44621 Pňovice - průtah 0, , ,96 100,0 II/449 Senice - průtah 0, , ,26 84,3 III/44029 Drahotuše - průtah 0, , ,19 53,7 III/37354 Holubice - Hrochov 0, , ,24 58,2 III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice 0, , ,62 71,2 II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. armády 0, , ,80 60,1 II/433, III/36711 Výšovice průtah 0, , ,03 92,9 III/3679 Čechůvky Kralice na Hané 0, , ,00 53,0 III/43415 Radslavice Grymov 0, , ,00 59,5 Silnice II/444 Uničov Šternberk, intravilány obcí 0, , ,00 73,7 II/433 Prostějov - Mořice 0, , ,50 2,4 II/449 MÚK Unčovice - Litovel 0, , ,75 2,3 II/446 Uničov - Strukov 0, ,00 0,00 0,0 II/439 Ústí - průtah - hr. okresu Vsetín 0, , ,80 69,3 II/150 Prostějov - Přerov 0, , ,00 1,5 II/570 Slatinice - Olomouc 0, , ,25 2,1 II/447 Strukov - Šternberk 0, ,00 0,00 0,0 II/444 kř. R35 Mohelnice - Úsov 0, , ,00 2,7 b/ akce zajišťované Správou silnic Olomouckého kraje (ORG 1600) oblast dopravy , , ,00 100,0 II/444 Úsov-Medlov ,00 0,00 0,00 0,0 II/635 Příkazy -Olomouc ,00 0,00 0,00 0,0 II447 Tři Dvory-průtah ,00 0,00 0,00 0,0 II/437 Most ev , Skoky ,00 0,00 0,00 0,0 II/437 Most ev.č , Dolní Újezd ,00 0,00 0,00 0,0 III/37356 Brodek u Konice ,00 0,00 0,00 0,0 II/457 Javorník-Mikulovice ,00 0,00 0,00 0,0 Most ev. č za obcí Němčice nad Hanou , , ,00 100,0 Most ev. č přes ŽT ČD mezi obcemi Výšovice a Němčice nad Hanou , , ,00 100,0 Most ev. č za obcí Laškov , , ,00 100,0 Průtah silnice II/150 obcí Protivanov , , ,00 100,0 III/36630 Přemyslovice , , ,00 100,0 II/449 křiž. II/366 - MÚK Unčovice 0, , ,00 100,0 II/373 Savín - Chudobín 0, , ,00 100,0 II/644 hr. Okr. Svitavy - Mohelnice 0, , ,00 100,0 II/448 Drahanovice - Olomouc 0, , ,00 100,0 II/441 křiž. R35 - hr. Okraje Moravskoslezského 0, , ,00 100,0 III/44317 Hlubočky - domov důchodců 0, , ,00 100,0 III/4465 Horka nad Moravou - Křelov 0, , ,00 100,0 III/ Olomouc, ul. Sladkovského, Holická 0, , ,00 100,0 III/37728 Most čv.č Otinoves 0, , ,00 100,0 II/635 Mohelnice - Litovel 0, , ,00 100,0 II/635 Litovel - Olomouc 0, , ,00 100,0 II/370 Dolní Libina - Mirotínek 0, , ,00 100,0 III/4436 kř. Bukovany - okružní křižovatka u Lidlu 0, , ,00 100,0 III/5704 Olšany - Bystročice 0, , ,00 100,0 III/44631 Mladoňov -po kanalizaci 0, , ,00 100,0 III/36630 Ptenský Dvorek - Přemyslovice 0, , ,00 100,0 III/3696 Přemyslov - km 4,6-9,070 0, , ,00 100,0 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 198 (celkem 484)

8 c) akce zajišťované odborem majetkovým a právním oblast dopravy 0, , ,00 69,8 Vypořádání staveb po jejich dokončení z minulých let - výkupy pozemků a jiné 0, , ,00 77,7 Odkup pozemků z vlastnictví pana Jaroslava Chytila 0, ,00 0,00 0,0 Oblast dopravy celkem , , ,00 86,7 4. Oblast kultury a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast kultury , , ,72 95,9 Vlastivědné muzeum Jesenicka - expozice geologie 0, , ,22 100,0 Muzeum Komenského v Přerově - zastřešení paláce na hradě Helfštýn 0, , ,00 100,0 Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, 2. etapa , , ,41 99,3 Muzeum Komenského v Přerově - osvětlení na hradě Helfštýn 0, , ,00 100,0 Vlastivědné muzeum v Olomouci - Arboretum Bílá Lhota - zázemí a zemědělské muzeum , , ,00 99,8 Zámek Čechy pod Kosířem - kanalizace v zámeckém parku 0, , ,00 100,0 Muzeum Komenského v Přerově odvlhčení přívodního vzduchu do 1.PP budovy Horní náměstí č.7, Přerov 0, , ,09 100,0 Zámek Čechy pod Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa 0, , ,00 62,5 b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast kultury 0, , ,34 99,7 Vlastivědné muzeum v Olomouci - Zámek Čechy pod Kosířem - vybavení expozic 0, , ,34 99,6 Vlastivědné muzeum v Olomouci, objekt domeček - elektroinstalace 0, , ,00 100,0 Oblast kultury celkem , , ,06 96,1 5. Oblast zdravotnictví a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů oblast zdravotnictví , , ,89 97,4 OLÚ neurologicko-geriatrický Moravský Beroun - úpravy ploch kolem pavilonu 2 0, , ,00 100,0 Zdravotnická záchranná služba OK - rekonstrukce a dostavba provozního zázemí LZZS OK hangáru heliport Olomouc , , ,01 100,0 Zdravotnická záchranná služba OK, výjezdové stanoviště Šternberk - kotelna, přípojka, kanalizace 0, , ,40 91,8 ZZS OK - Výjezdové stanoviště Přerov - zateplení budovy 0, , ,00 100,0 ZZS OK - Výjezdové stanoviště Konice - zateplení budovy 0, , ,50 30,1 DCP Šumperk - vybudování dětských záchodků a souvisejících odpadů a rekonstrukce koupelny na odd. batolat 0, , ,00 96,7 ZZS OK - změna topného media Aksamitova 8, Olomouc 0, , ,31 100,0 DCP Šumperk - výtah, přístavba a půdní rekonstrukce 0, , ,00 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov-pavilon interních oborů 0, , ,45 93,7 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - LDN 0, , ,02 99,6 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -pavilon pro dlouhodobě nemocné 0, , ,00 92,9 Realizace energeticky úsporných opatření - Nemocnice Šternberk budova ZZS OK 0, , ,00 33,6 Realizace energeticky úsporných opatření Nemocnice Šternberk budova gynekologie 0, , ,20 84,5 Realizace energeticky úsporných opatření Nemocnice Prostějov budova LDN 0, , ,00 100,0 Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun 0, , ,00 28,3 SMN a. s. o. z. Nemocnice Přerov modernizace pavilonu radiodiagnostiky 0, , ,00 100,0 Pořízení technologického vybavení a vozidel pro ZZS OK 0, , ,00 44,4 oblast zdravotnictví - nájemné NOK , , ,56 71,5 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - parkoviště v areálu nemocnice 0, , ,00 100,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - rekonstrukce porodnice , , ,56 97,2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči , , ,00 0,7 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov rekonstrukce JIP - interna 0, , ,00 100,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov zřízení centra sportovní medicíny 0, , ,00 100,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - LDN - ochozy , ,00 0,00 0,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - rekonstrukce neurologie , ,00 0,00 0,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - zateplení LDN , , ,00 85,2 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - odstavné plochy u lékárny a RDG , ,00 0,00 0,0 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - LDN - rekonstrukce koupelen a wc , , ,00 98,5 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - LDN - rozvody topení a vody, výměna radiátorů , , ,00 87,7 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - rekonstrukce výtahu LDN 0, , ,00 78,0 b/ akce zajišťované příspěvkovými organizacemi oblast zdravotnictví 0, , ,00 100,0 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, Olomouc - nákup sanitních vozidel 0, , ,00 100,0 Oblast zdravotnictví celkem , , ,45 82,6 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 199 (celkem 484)

9 6. Investiční výdaje odborů akce zajišťované příslušnými odbory kancelář hejtmana 0, , ,50 94,0 - informační systém VEGA D 0, , ,50 94,0 kancelář ředitele 0, , ,14 94,3 - generální oprava tří výtahů v hlavní budově (Jeremenkova 40a) 0, , ,00 100,0 - technické zhodnocení budov KÚOK 0, , ,14 66,8 - nákup nového frankovacího stroje NEOPOST 0, , ,00 99,5 odbor investic a evropských programů 0, , ,00 98,0 - Evropský dům v Olomouckém kraji 0, , ,00 98,0 odbor informačních technologií 0, , ,00 6,8 - nákup rozšiřujících modulů diskových polí 0, ,00 0,00 0,0 - nákup licence softwaru: prezentace rozpočtu Olomouckého kraje 0, , ,00 100,0 odbor strategického rozvoje kraje , , ,00 99,9 - projekty financované metodou EPC , , ,00 99,9 Investiční výdaje odborů , , ,64 74,3 Rekapitulace: - oblast školství , , ,73 84,5 - oblast sociální , , ,55 88,3 - oblast dopravy , , ,00 86,7 - oblast kultury , , ,06 96,1 - oblast zdravotnictví , , ,45 82,6 - investiční výdaje odborů , , ,64 74,3 Celkem , , ,43 85,6 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 200 (celkem 484)

10 8. Investiční akce Olomouckého kraje 2014 d) Financováno z účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ROP Střední Morava 1. Oblast školství akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z MŽP, SFŽP a ROP Střední Morava oblast školství 0, , ,40 82,2 Energeticky úsporná opatření - SŠ polygrafická Olomouc 0, , ,57 90,6 Realizace energeticky úsporných opatření - Obchodní akademie Přerov 0, , ,15 78,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Jeseník 0, , ,50 98,7 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Přerov 0, , ,12 98,1 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník 0, , ,20 95,2 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 0, , ,64 99,8 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠE - Olomouc 0, , ,66 92,6 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium,Olomouc, Čajkovského 9 0, , ,42 96,4 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ Švehlova Prostějov 0, , ,80 90,9 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu a módy Prostějov - domov mládeže Palečkova 0, , ,91 89,8 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc budova školy 0, , ,39 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ zemědělská Olomouc domov mládeže 0, , ,04 72,5 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh - domov mládeže 0, , ,54 98,4 Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ logopedická Olomouc 0, , ,30 93,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - budova školy 0, , ,88 99,3 Realizace energeticky úsporných opatření - Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - domov mládeže 0, , ,10 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Uničov 0, , ,27 99,1 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - budova školy 0, , ,58 85,8 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,09 95,3 Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ Šumperk - tělocvična 0, , ,36 100,0 Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk - domov mládeže 0, , ,06 91,8 Realizace energeticky úsporných opatření Střední škola polytechnická Olomouc 0, , ,87 89,2 Modernizace dílen Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8 0, , ,95 100,0 Podpora technického vybavení dílen - 1. část 0, ,30 0,00 0,0 Podpora technického vybavení dílen - 2. část 0, ,00 0,00 0,0 Technické vybavení dílen Střední škola polygrafická Olomouc 0, , ,00 93,9 Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku (SOŠ a SOU Uničov) 0, ,71 0,00 0,0 Oblast školství celkem 0, , ,40 82,2 2. Oblast sociální akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z MŽP, SFŽP a ROP Střední Morava oblast sociální 0, , ,20 72,8 Realizace energeticky úsporných opatření - Sociální služby pro seniory Olomouc - ubytovací část 0, , ,14 90,9 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov důchodců Šumperk 0, , ,80 93,0 Realizace energeticky úsporných opatření - Penzion pro důchodce Loštice 0, , ,78 92,1 Realizace energeticky úsporných opatření - Domov seniorů POHODA Chválkovice - pavilony A a B 0, , ,90 75,5 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov-pavilon interních oborů 0, , ,27 96,3 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - LDN 0, , ,88 96,6 Realizace energeticky úsporných opatření - SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk -pavilon pro dlouhodobě nemocné 0, , ,32 92,3 Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy B 0, , ,51 100,0 Rekonstrukce pavilonu CSS Prostějov - zřízení zařízení pro nemocné Alzeimerovou chorobou 0, , ,09 56,1 Domov seniorů POHODA Chválkovice - modernizace hlavní budovy, část A 0, , ,82 33,7 Domov seniorů POHODA Chválkovice - rekonstrukce budovy A 0, , ,20 26,8 Transformace Vincentina Šternberk - I. Etapa 0, , ,49 99,8 Centrum sociálních služeb Prostějov - rekonstrukce budovy 6F - zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře 0, ,00 0,00 0,0 Oblast sociální celkem 0, , ,20 72,8 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 201 (celkem 484)

11 3. Oblast dopravy a) akce zajišťované odborem investic a evropských programů - účelová dotace z ROP Střední Morava oblast dopravy 0, , ,66 43,5 II/570 Hněvotín - rekonstrukce silnice 0, , ,60 59,6 II/434, II/437 Lipník nad Bečvou - okružní křižovatka 0, , ,35 59,0 Valšovský Žleb - Dlouhá Loučka - II/449 0, , ,07 100,0 Uničov - Šternberk - II/444 0, , ,79 17,1 II/449 Senice - průtah 0, , ,60 59,1 III/37354 Holubice - Hrochov 0, , ,87 23,2 III/36719 Pivín - rekonstrukce silnice 0, , ,03 51,8 II/315 a III/31527 Zábřeh na Moravě - okružní křižovatka ul. Postřelmovská, Čsl. Armády 0, , ,93 36,0 II/433, III/36711 Výšovice průtah 0, , ,42 100,0 b) akce zajišťované odborem majetkovým a právním - účelová dotace z MF ČR oblast dopravy 0, , ,00 100,0 výkup pozemků 0, , ,00 100,0 Oblast dopravy celkem 0, , ,66 43,5 Rekapitulace: - oblast školství 0, , ,40 82,2 - oblast sociální 0, , ,20 72,8 - oblast dopravy 0, , ,66 43,5 Celkem 0, , ,26 65,2 Příloha č. 8: Přehled financování investičních akcí v roce 2014 Strana 202 (celkem 484)

10. Projekt "Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky ( tis.kč)

10. Projekt Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky ( tis.kč) 10. Projekt "Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky (900 000 tis.kč) Oblast dopravy 1) akce zajišťované odborem ekonomickým - oddělení přípravy a realizace

Více

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství

10. a) Závazné ukazatele příspěvkových organizací v oblasti školství 10. a) příspěvkových organizací v oblasti školství v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství,

Více

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 v tis. Kč SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8

Více

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

7. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 - průměrný SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 50,00 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U

Více

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací

6. Závazné ukazatele příspěvkových organizací a) v oblasti školství ORJ - 19 SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240 Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 SŠ gastronomie a farmářství, Jeseník, U Jatek 8 50,00 1 300,00

Více

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015 8. Přehled financování oprav a investic v roce 2015 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství 129 261 000,00 372 857 622,79 340 522 596,17 - rozpočet kraje 116 691 000,00 184 406

Více

7. Investice do majetku Olomouckého kraje - akce zajišťované odborem ekonomickým - oddělením přípravy a realizace investic

7. Investice do majetku Olomouckého kraje - akce zajišťované odborem ekonomickým - oddělením přípravy a realizace investic 7. Investice do majetku Olomouckého kraje - akce zajišťované odborem ekonomickým - oddělením přípravy a realizace investic Rekapitulace v tis.kč skutečnost % oblast dopravy 47 188 74 274 72 186 97,2 oblast

Více

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Dodávky kancelářského papíru pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace část 1 : Bez požadavku na poskytování náhradního plnění Ceny ACTIVA spol. s.r.o.: NÁZEV Xerografický papír A5 80g, bílá / Xerografický

Více

Investiční projekty podporující vzdělávání v Olomouckém kraji. Odbor investic a evropských programů

Investiční projekty podporující vzdělávání v Olomouckém kraji. Odbor investic a evropských programů Investiční projekty podporující vzdělávání v Olomouckém kraji Odbor investic a evropských programů 04.06. 2014 Investiční projekty podporující vzdělávání v Olomouckém kraji OBSAH ROP Školské projekty Olomouckého

Více

10. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje)

10. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje) 1. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje) oblast dopravy oblast školství oblast sociálních věcí oblast kultury oblast zdravotnictví Celkem

Více

3. Investice a opravy do majetku Olomouckého kraje

3. Investice a opravy do majetku Olomouckého kraje 3. Investice a opravy do majetku Olomouckého kraje Rekapitulace v tis.kč skutečnost % krajský úřad 0 12 612 12 550 oblast dopravy 55 000 59 854 59 346 99 oblast škoství 47 080 52 218 51 621 99 oblast sociálních

Více

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM

SMĚRNICE Olomouckého kraje PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM SMĚRNICE Olomouckého kraje č. 6/2015 ze dne 2. 4. 2015, kterou se mění směrnice č. 6/2014 schválená Radou Olomouckého kraje pod č. UR/49/29/2014 ze dne 29. 9. 2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŘEDITELŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH

Více

Výdaje Olomouckého kraje na rok j) Financování rozpracovaných investičních akcí. Oblast školství. Oblast dopravy. Příl. č.

Výdaje Olomouckého kraje na rok j) Financování rozpracovaných investičních akcí. Oblast školství. Oblast dopravy. Příl. č. Výdaje Olomouckého kraje na rok 28 3j) Financování rozpracovaných investičních akcí Příl. č.: Oblast Název přílohy: Investiční fondy PO Oblast školství Rozpracovaná projektová dokumentace Rozpracované

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok g) Financování rozpracovaných investičních akcí

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok g) Financování rozpracovaných investičních akcí 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 29 g) Financování rozpracovaných investičních akcí Příl. č.: Název přílohy: Investiční fondy PO Ropracované projektové dokumentace Oblast školství Rozpracované investiční

Více

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí v roce 2016

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí v roce 2016 5a) Financování rozpracovaných investičních akcí v roce 2016 Název přílohy Spolufinan. PO z IF: Předfinancování - revolving Návrh na rozpočet OK Oblast školství Rozpracované investice a opravy nad 500

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU

BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU BEZBARIÉROVOST KRAJSKÝCH ŠKOL Z HLEDISKA POHYBU Vysvětlivky: odpověď ANO: odpověď NE: Název školy Adresa Telefon Bezbariérový vstup - bez schodů, příp. rampa, výtah, šířka vstupních dveří Přístupné šatny

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2018 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem 2017 2018 Srovnání (nárůst ) Organizace UZ návrůst/snížení v Kč nárůst/snížení v % sl.2 sl.3 sl.4=sl.3-sl.2

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 ORJ - 19 c) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Organizace UZ 2015 2016 2017 Srovnání (nárůst ) SKUTEČNOST K 31.12.2015 UPRAVENÝ (k 31.8.2016) návrůst/snížení

Více

3. Financování investic - přehled akcí financovaných z rozpočtu Olomouckéh

3. Financování investic - přehled akcí financovaných z rozpočtu Olomouckéh 3. Financování investic - přehled akcí financovaných z rozpočtu Olomouckéh a) Oblast dopravy a silničního hospodářství Poř. číslo Název akce 1. II/449 Senice na H. - ostrůvek před obcí 2. III/44925 Třebčín

Více

Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016 ORJ - 19 Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016 ORJ - 19 Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016 ORJ - 19 Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem Organizace 2015 Návrh rozpočtu UPRAVENÝ 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 (pol.5331) (k 31.8.2015) v Kč v % sl.1

Více

9. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého vlastních zdrojů Olomouckého kraje)

9. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého vlastních zdrojů Olomouckého kraje) 9. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého vlastních zdrojů Olomouckého kraje) oblast dopravy oblast školství oblast sociálních věcí oblast kultury oblast zdravotnictví oblast

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/45/9/2018 ze dne 25.6.2018 -Rozpočtová změna 391/18 poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy důvod: neinvestiční dotace

Více

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje

Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje Otázky z dotazníkového šetření za účelem zjištění stavu, využitelnosti a rozvoje sportovišt ve v městech Olomouckého kraje 1. Má Vaše škola vlastní sportovní zařízení? 2. Velikost v m2 3. Jaká je vytíženost

Více

12. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého kraje

12. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého kraje 12. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého kraje v tis.kč oblast dopravy 245 452 203 500 182 172 89,5 oblast škoství 69 694 76 212 76 116 99,9 oblast sociálních věcí 149 709

Více

mil. Kč pro OLOMOUCKÝ KRAJ

mil. Kč pro OLOMOUCKÝ KRAJ 513 689 698 mil. Kč pro OLOMOUCKÝ KRAJ z ROP Střední Morava Silnice II. a III. třídy (v Kč) Most ev.č. 433-007 za obcí Němčice nad Hanou Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 17 151 706

Více

5.Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - přecházející k

5.Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - přecházející k 5.Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - přecházející k 1.1.2003 a) Organizace v oblasti sociálních služeb b) Organizace v oblasti kultury c) Organizace v oblasti zdravotnictví

Více

Příloha č. 4a) - Financování investičních akcí v roce 2013 v tis. Kč

Příloha č. 4a) - Financování investičních akcí v roce 2013 v tis. Kč Příloha č. 4a) - Financování investičních akcí v roce 2013 Oblast seskupení položek Návrh na úvěrový rámec KB Návrh na úvěrový rámec EIB Návrh na rozpočet OK Celkem Rozpracovaná projektová 61 - Investiční

Více

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz. Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha Přehled stavebních investičních akcí u s předpokládanou hod Název akce: Domov pro seniory Javorník - Stravovací provoz Domov důchodců Kobylá - Kotelna - B1 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník - Střecha

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2014/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011 8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011 upravený rozpočet oblast školství - rozpočet kraje - úvěr KB 263 350 00 118 391 00 365 421 805,27 54 337 857,88 66 784 771,72 - úvěr EIB - účelová dotace

Více

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2016

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2016 8. Přehled financování oprav a investic v roce 2016 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství 170 373 000,00 220 122 610,07 165 020 165,52 - rozpočet kraje 170 373 000,00 220 122

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/22/53/2017 ze dne 11.9.2017 -Rozpočtová změna 406/17 poskytovatel: Ministerstvo kultury důvod: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Více

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru b) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí ORJ -11 Mgr. Irena Sonntagová, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření -2013/ v Kč ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Oblast školství - součet Oblast sociální Rozpracovaná projektová dokumentace 118 Oblast sociální Rozpracované investiční akce 119

Oblast školství - součet Oblast sociální Rozpracovaná projektová dokumentace 118 Oblast sociální Rozpracované investiční akce 119 4. Financování investičních akcí a) Návrh rozpracovaných investičních akcí v roce 211 Oblast Název přílohy Strana č. Oblast školství Rozpracovaná projektová dokumentace 116 Oblast školství Rozpracované

Více

a) Organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek

a) Organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek a) Organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru (sekretariátu) Mgr. Miroslav Gajdůšek Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/ - okres Olomouc ORG Název školy Adresa Náklady Výnosy Daň

Více

1 KH 2 KH 3 ODSH 4 OSR 5 OIEP. Odbor. z toho

1 KH 2 KH 3 ODSH 4 OSR 5 OIEP. Odbor. z toho 14. Přeby 1. Zůstate Zůstatek b Nevyčerpa Celkem zů Finanční v Celkem k p Odbor 1 KH 2 KH 3 ODSH 4 OSR 5 OIEP z toho a b Strana 274 (celkem 474) Odbor c d z toho e f g h z toho i j k l z toho m n o p q

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/16/12/2017 ze dne 2.6.2017 -Rozpočtová změna 214/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA a) Příspěvkové organizace v oblasti školství Správce: vedoucí odboru Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2009 - okres Olomouc ORG Název školy Adresa Náklady

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje. 13-14. 11. 2014 Prostějov Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje 13-14. 11. 2014 Prostějov Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev

Více

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji ZVLÁŠTNÍ ČÁST Podprogram č. 3 Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje příspěvek na provoz Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí

Více

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2017

8. Přehled financování oprav a investic v roce 2017 8. Přehled financování oprav a investic v roce 2017 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství 316 398 00 358 013 344,17 318 489 773,33 - rozpočet kraje 235 852 00 300 357 844,17 268

Více

a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje v tis. Kč

a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje v tis. Kč 5. Financování oprav, investičních akcí a projektů v roce 2017 a) Rozpracované opravy a investiční akce hrazené z rozpočtu Olomouckého kraje Název přílohy Nájemné SMN Investiční fond PO Návrh na rozpočet

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/24/44/2017 ze dne 2.10.2017 -Rozpočtová změna 442/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

Veolia, a.s. s 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP. Odbor

Veolia, a.s. s 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP. Odbor 18. Rozd 1. Přebyte Přebytek h Finanční v Veolia, a.s Zastupitelstv Veolia, a.s. s 2008). Dopo výdajů pro př Nevyčerpa Celkem k p Odbor 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP Strana 454 (celkem 464)

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích R1402, 1403, 1404, 1405, 1406, Zábřeh na

Více

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů v tis. Kč

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů v tis. Kč 5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů Název přílohy Nájemné SMN z Předfinancování z úvěru* Předfinancování z Kofinancování a z rozpočet OK celkem školství Projekty spolufinancované

Více

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2018 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.kč Položka Název položky rozpočet 2017 rozpočet 2018 % 1 2 3 4 5 6=5/4 Daň z příjmů fyzických osob závislé činnosti a 1111 funkčních

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Krajská konference projektu UNIV 2 KRAJE. Olomoucký kraj

Krajská konference projektu UNIV 2 KRAJE. Olomoucký kraj Krajská konference projektu UNIV 2 KRAJE Proměna středních škol v centra celoţivotního učení Olomoucký kraj Olomouc 3. 2. 4. 2. 2011 PaedDr.Jiří Polášek Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního

Více

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012 8. Přehled financování investičních akcí v roce 2012 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství 332 270 000,00 409 955 949,52 390 048 520,22 - rozpočet kraje 49 469 000,00 64 586 770,96

Více

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2019 a) Příjmy Olomouckého kraje pol. Název seskupení položek rozpočet 2018 Upravený rozpočet k 31. 10. 2018 rozpočet 2019 1 2 3 4 5 6 7=6/4 1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Dodatek č. 4 ke Smlouvě

Dodatek č. 4 ke Smlouvě Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem, uzavřené dne 29. 10. 2004

Více

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018 v tis. Kč. Název přílohy Nájemné SMN Fond investic PO

5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018 v tis. Kč. Název přílohy Nájemné SMN Fond investic PO 5a) Financování rozpracovaných investičních akcí hrazených z rozpočtu v roce 2018 Oblast Název přílohy Nájemné SMN Fond investic PO Schválený rozpočet Schválený rozpočet celkem Oblast školství Rozpracované

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010 b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010 b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010 b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem Organizace SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009 UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.09 )1 NÁVRH ROZPOČTU Z toho : Z toho : Z

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 291 IDSOK také ve vlacích Zábřeh na Moravě Šumperk trať v celé délce

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Linka č. Trasa Úsek zařazený do IDSOK Poznámka Dopravce 291 Zábřeh

Více

Město Název organizace Adresa Telefon Web

Město Název organizace Adresa Telefon Web Základní školy v okrese Informační centrum pro mládež Strana 1 7.10.2014 Město Název organizace Adresa Telefon Web Babice Bělkovice - Lašťany Bílá Lhota Blatec Hlubočky Hlubočky - Mariánské Údolí Základní

Více

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2017

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2017 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2017 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.kč položka název položky Skutečnost k schválený rozpočet upravený rozpočet 2016 k 31.7.2016 návrh rozpočtu 2017 % 1 2 3 4 5 6 7

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly

Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín kontroly Krajský úřad Olomouckého kraje Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na I. pololetí 2017 Termín Kontrolní akce dle právní úpravy Městský úřad Litovel zákon č. 167/1998 Sb. zdravotnictví Městský

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Příloha č. 3 Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje 271 Prostějov hl. n.-dzbel trať v celé délce ČD 273 Červenka-Prostějov

Více

PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ

PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ ký kraj Příloha č. 4 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v kém kraji PŘÍLOHA 4: FINANCOVÁNÍ AKTIVIT V OBLASTI CYKLISTICKÉ DOPRAVY Z DOTAČNÍCH TITULŮ Financování aktivit v oblasti cyklistické dopravy z

Více

Název přílohy Celkem Dotace

Název přílohy Celkem Dotace 5c) Návrh nových investičních akcí 2016 Název přílohy Celkem Dotace Spolufinan. PO z IF: Návrh na rozpočet OK Předfinancování dotace z rozpočtu OK Návrh na rozpočet OK celkem Oblast školství Nová projektová

Více

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů v tis. Kč

5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů v tis. Kč 5b) Projekty spolufinancované z evropských fondů a národních fondů Oblast Název přílohy Nájemné SMN Předfinancování z rozpočtu OK Kofinancování a rozpočet OK celkem Oblast školství Projekty spolufinancované

Více

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019 Střední odborné školy Olomouc 29.listopadu 2017 Obory vzdělání kategorie M Pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a pro uchazeče víceletých

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Seznam obcí aglomerace

Seznam obcí aglomerace 362 Příloha Seznam obcí aglomerace Příloha č. 5 Strategie ITI Olomoucké aglomerace Seznam obcí aglomerace 506761 Alojzov Prostějov Prostějov 552356 Babice Šternberk Olomouc 589268 Bedihošť Prostějov Prostějov

Více

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011

8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011 8. Přehled financování investičních akcí v roce 2011 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost oblast školství 263 350 000,00 365 421 805,27 314 977 716,43 - rozpočet kraje 118 391 000,00 54 337

Více

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás!

ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví! Nebuďte lhostejní ani Vy! Jde o každého z nás! přehled oblastí, kde bude kvůli ČSSD a KSČM poskytování zdravotní péče vážně ohroženo Šumperk Jeseník ODS není lhostejná k vážné situaci ve zdravotnictví Nebuďte lhostejní ani Vy Jde o každého z nás Šternberk

Více

10. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje)

10. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje) 10. Investice do majetku Olomouckého kraje a opravy majetku Olomouckého (z vlastních zdrojů Olomouckého kraje) oblast dopravy oblast škoství oblast sociálních věcí oblast kultury oblast zdravotnictví Celkem

Více

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje

Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje Výstupy z realizace ROP SM z pohledu Olomouckého kraje Regionální operační program Střední Morava ROP byl mezi prvními z operačních programů, který začal s vyhlašováním výzev v programovacím období 2007

Více

USNESENÍ z 50. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Předložil: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 1.

USNESENÍ z 50. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Předložil: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje Bod programu: 1. USNESENÍ z 50. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 9. 2018 UR/50/1/2018 Program 50. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 50. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Důvodová zpráva: Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK)

Více

Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období

Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období Podpora obcí s rozšířenou působností z ROP Střední Morava v programovém období 007-0 Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje. 9. 05 ROP Střední Morava Regionální operační program regionu soudržnosti

Více

Olomouc, Nová Ulice, Hynaisova, Zimní Činnost KOPIS bez JPO - bypass objektu

Olomouc, Nová Ulice, Hynaisova, Zimní Činnost KOPIS bez JPO - bypass objektu Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 14. - 20. března 2016 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS 14.3.2016

Více

4. Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - stávající

4. Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - stávající 4. Finanční hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje - stávající a) Organizace v oblasti školství b) Organizace v oblasti dopravy c) Organizace v oblasti kultury Strana101(celkem 573 ) a)

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 27. dubna 2015-3. května 2015 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS

Více

SEZNAM OBCÍ ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE

SEZNAM OBCÍ ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE SEZNAM OBCÍ ITI OLOMOUCKÁ AGLOMERACE Kód územní jednotky Název územní jednotky Úroveň Spadá pod 506761 Alojzov Obec Prostějov 552356 Babice Obec Olomouc 589268 Bedihošť Obec Prostějov 500526 Bělkovice-Lašťany

Více

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 201 a) Příjmy Olomouckého kraje v tis.kč položka název položky schválený rozpočet upravený rozpočet 2015 k 30.9.2015 návrh rozpočtu 201 % 1 2 3 4 5 7=/4 Daň z příjmů

Více

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů JE 60045141 Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné (4leté) 28 0 0% JE Komenského 281/3, 79001 Jeseník 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné (8leté) 43 1 2% JE 577391 Hotelová škola

Více

Postavení a role kraje v rámci rozvoje území

Postavení a role kraje v rámci rozvoje území Postavení a role kraje v rámci rozvoje území Budoucnost Olomouckého kraje v rámci kohezní politiky EU 2014+ 18. 9. 2012, Olomouc Obsah Východiska a teze: Kraje již fungují 10 let, potýkají se stále s novými

Více

Dolní Újezd Lipník nad Bečvou Přerov Doloplazy Olomouc Olomouc Doloplazy Prostějov Prostějov Domašov nad Bystřicí

Dolní Újezd Lipník nad Bečvou Přerov Doloplazy Olomouc Olomouc Doloplazy Prostějov Prostějov Domašov nad Bystřicí P ŘÍLOHA Č. 5 S TRATEGIE ITI O LOMOUCKÉ AGLOMERACE S EZNAM OBCÍ AGLOMERACE Kód obce Název obce ORP okres 506761 Alojzov 552356 Babice Šternberk 589268 Bedihošť 500526 Bělkovice Lašťany 512281 Beňov 512401

Více

4. Financování investičních akcí b) Návrh nových investičních akcí v roce 2012 v tis. Kč

4. Financování investičních akcí b) Návrh nových investičních akcí v roce 2012 v tis. Kč 4. Financování investičních akcí b) Návrh nových investičních akcí v roce 2012 Oblast Název přílohy Spolufinan. : Návrh na úvěrový rámec KB Návrh na úvěrový rámec EIB Návrh na OK Celkem Oblast školství

Více

Příklad: Na jízdence IDSOK KOMBI ZÓNA 900 OL Prostějov je mimo jiné uvedeno: - druh časové jízdenky např. měsíční,

Příklad: Na jízdence IDSOK KOMBI ZÓNA 900 OL Prostějov je mimo jiné uvedeno: - druh časové jízdenky např. měsíční, 1. Co je to KOMBI ZÓNA? KOMBI ZÓNA obsahuje více jednotlivých zón, které jsou do ní zahrnuty proto, aby byla cestujícím umožněna přeprava za stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách

Více

:01:49 Olomouc, Hněvotín, Hněvotín Stanice Olomouc, Hněvotín Zabezpečení urvané střechy. Policie ČR

:01:49 Olomouc, Hněvotín, Hněvotín Stanice Olomouc, Hněvotín Zabezpečení urvané střechy. Policie ČR Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 10. srpna 2017 - bouřky Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS 10.08.2017

Více

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 8. 2015 UR/75/1/2015 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 15. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE

USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 15. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE PRO REALIZACI STRATEGIE Z 15. ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 15. 1. 2018 Usnesení 260/2018/01/ŘV15 Předložený projektový záměr do Výzvy č. 1 nositele ITI OA bere

Více

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o. Úvod Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ZZS OK), vznikla 1. července 2004. Zřizovatelem organizace je samotný

Více

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18 4 Majetek a investice Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje fungující, kvalitní a zároveň

Více

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne

Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne Rozpočtová opatření schválená usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/69/2017 ze dne 28.8.2017 -Rozpočtová změna 386/17 druh rozpočtové změny: zapojení nových prostředků do rozpočtu poskytovatel: Ministerstvo

Více

:34:09 Přerov, Sušice, Sušice Stanice Lipník nad Bečvou Snesení pacienta pro ZZS. Zdravotnická záchranná služba

:34:09 Přerov, Sušice, Sušice Stanice Lipník nad Bečvou Snesení pacienta pro ZZS. Zdravotnická záchranná služba Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Přehled událostí - celkový přehled zásahů týden : 24. - 30. října 2016 Datum ohlášení Adresa události Zasahující jed. HZS/SDH Popis události Složky IZS 24.10.2016

Více

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 10. 1. 2012 UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 Věcně příslušný odbor: Kontakt: Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC sekretariát

Více

ZMĚNY JŘ K

ZMĚNY JŘ K 780400 Prostějov Lutín Olomouc ZMĚNY JŘ K 28. 1. 2018 Jízdní řád prošel kompletní revizí, která by jej měla co nejvíce přiblížit ke stavu před 1. 1. 2018. Prosíme cestující, aby si zkontrolovali, zda se

Více

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.)

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk. (Stav ke dni 30. dubna 2006.) (Údaje jsou řazeny v pořadí: název obce, název školy, časový rozsah kroniky,

Více

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2010

2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2010 2. PŘÍJMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Odbor ekonomický Správce: vedoucí odboru (kanceláře) Ing. Jiří Juřena a) Příjmy Olomouckého kraje položka UZ ORG název položky 1 2 3 4 5 1111 1112 1113 Daň z příjmů

Více

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2012

2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2012 2. Příjmy Olomouckého kraje na rok 2012 Vývoj daňových příjmů v roce 2011 a 2012 Daňový příjem Očekávaná skutečnost 2011 Predikce 2012 v mld.kč kraje obce celkem kraje obce celkem DPH 25,0 59,9 84,9 25,

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více