Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury."

Transkript

1 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

2

3 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

4 Hlavní cíl a motto Hlavní principy Místo pro šťastný život Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. Utopistický realismus Malá a velká pravda Město, které nabídne možnost lepšího života. Kultura v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti jako prostředek k tvorbě lepší občanské společnosti. Cíle Projekt Cíl č. 1 Výrazně podpořit současnou evropskou uměleckou tvorbu. Uplatnit závěry Nové Aténské charty 2003, vytvořené Evropskou radou urbanistů, a aplikovat v Ostravě 10 perspektiv moderního města. Cíl č. 2 Otevřít cestu pro dlouhodobé propojení Ostravy s kulturní Evropou a rozvinout uměleckou a kulturní aktivitu jako prostředek pro urbánní regeneraci, a to zlepšením kvality veřejného prostoru, kulturním programem, zapojením kulturních aktérů a obyvatel a pěstováním sebereflexe města. Stavby / Urban Projects Investiční projekty Urbánní regenerace Kulturní programy Management umění Systematické trvalé vzdělávání Životní prostředí Program na jeho zlepšení Strategie 1 Strategie 2 4 Perpetuum mobile Lokální dimenze Kulturní projekt pro rozvoj města Mobilizace kulturních aktérů města a představení jejich činnosti v konfrontaci s Evropou Programové linie Těžba Nation to Nation / Europe to Europe Tavba Rozmanitost Ocel Óda na radost Slavnostní programy 2015 Evropská dimenze Kulturní projekt rozvíjející mezinárodní dialog Funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni. Impuls k evropské spolupráci ostravských kulturních aktérů. Akcelerace základního poslání projektu Evropské hlavní město kultury.

5 Evropský projekt, díky kterému se Ostrava stane pro Evropu ztělesněním transformačních změn celé České republiky Projekt Ostrava 2015 vychází z hodnot evropské kultury. Projekt kandidatury chce výrazně přispět k rozvoji evropské kreativity a současné umělecké tvorby. Česká republika prochází od sametové revoluce z roku 1989 a vstupu do Evropské unie v roce 2004 nejvýraznějšími změnami ve své historii. Ostrava a její projekt Evropské hlavní město kultury 2015 bude demonstrovat Evropě tyto změny redefinuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Ostrava se stane symbolem těchto změn. Projekt Evropské hlavní město kultury nabízí možnost funkčního a symbolického dokončení procesu restrukturalizace regionu a jeho přechod od industriálního k postindustriálnímu městu. Odpovědnost spojená s titulem Evropské hlavní město kultury bude motivovat lokální aktéry, a zvýší tak konkurenceschopnost města v oblasti kreativních odvětví a infrastruktury, což přispěje k fyzické, funkční a sociální regeneraci města. Kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 poskytla jednotící rámec pro transformaci města, která probíhá od 90. let 20. stol. Zvolili jsme si nejambicióznější možnou variantu: náš projekt je komplexní a propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální, ekonomické, včetně dlouhodobých evropských vazeb. Zaručuje dlouhodobý efekt i po roce Projekt navazuje na historii Ostravy z meziválečného období, kdy bylo město skutečným evropským centrem progresivním, multikulturním a s Evropou čile komunikujícím. Ostrava 2015 určí budoucí směrování rozvoje města v dlouhodobém horizontu a umožní transformaci ve zdravé, konkurenceschopné evropské město. Ostrava bude městem pro šťastný život. 5

6 Koncept projektu byl zpracován v souladu s Novou Aténskou chartou, kterou vypracovala Evropská rada urbanistů v roce První část této charty nazvaná Spojené město se věnuje aktuálním problémům měst, druhá část vytyčuje deset perspektiv moderního města. Na všechny tyto perspektivy projekt Ostrava 2015 reaguje. Příkladem vtělení charty do projektu je vlajkový projekt investiční části, vznik Klastru Černá louka v centru města. Sociologický, sociální a ekologický rozměr Klastru Černá louka je v evropském kontextu výjimečný bude skutečným symbolem transformace ČR. Tato budoucí nová městská čtvrť na území bývalého brownfieldu navazuje územně na další investiční část projektu, kterou představuje rozsáhlá revitalizace projektu bývalé průmyslové zóny v kulturně-společenské využití, v ČR první svého druhu. Tyto urbánní projekty jsou integrovány do městského centra, vytvoří nová pracovní místa, zabrání tedy odchodu kvalifikovaných lidí z města a zajistí trvalou udržitelnost projektu. Pro kulturní program jsme na základě definovaných cílů stanovili dvě hlavní strategie, a to: 6 Perpetuum mobile, které je nástrojem zapojení všech kulturních aktérů města, pro jejich sebereflexi na celoevropské úrovni, a dále nástrojem systematické akcelerace fenoménu Evropského hlavního města kultury. Slavnostní programy 2015, které budou hlavními nositeli evropské dimenze programové části.

7 Umělecký projekt akcelerující poslání Evropského hlavního města kultury Projekt odráží dvojí ambici: podnítit uměleckou progresi, současnou tvorbu a mezinárodní spolupráci s aktivní účastí obyvatel; a dále zkvalitňovat a rozšiřovat stávající kulturní nabídku města v evropském kontextu. Právě mobilizací kulturních aktérů města a představením jejich činnosti v konfrontaci s Evropou spolu s podporou vzdělávání v oblasti managementu umění a vzniku kreativního inkubátoru v Klastru Černá louka docílíme udržitelnosti projektu a hlubokého efektu na život města po roce Pro dramaturgii kulturního programu (včetně let před rokem 2015 a po něm) bude vytvořeno dramaturgické centrum s deseti kurátory, renomovanými osobnostmi z České republiky a zahraničí, kteří budou vybráni na základě otevřeného výběrového řízení. Na projektu se podílejí všechny síly působící v Ostravě město, kraj a soukromý sektor. Nejvýznamnějším soukromým subjektem, jenž projekt vytváří, je společnost Vítkovice, a.s. (zaměstnávající Ostravanů), která se podílí hned na několika objednávkách staveb, uměleckých děl a dalších aktivit projektu. 7

8 Přínos projektu jak pro Evropu, tak město lze dobře ilustrovat na těchto příkladech: 8 Nové objednávky uměleckých děl v rámci těchto projektů: Ostrava+, mimořádná filmová, televizní a další audiovizuální díla vznik 4 filmů a 1 rozhlasové hry s tematikou emblematických osobností projektu a uměleckých děl pojících se k městu (aspekt propojení historie; sebereflexe) In Ostrava: Music of Today objednávka uměleckého díla renomovaného evropského skladatele (součástí projektu je i podpora uvádění nových orchestrálních skladeb začínajících skladatelů) Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století objednávka nových oper Premier league nové choreografie renomovaných tvůrců v Národním divadle moravskoslezském Utopie objednávka nových výtvarných děl Železná plastika / Sympozia prostorových forem nové sochy a plastiky ve veřejném prostoru města Vietnamské večerníčky třináctidílný animovaný seriál pro děti Nové periodické akce a trvalé projekty: Mezinárodní festival Ostrava Kamera Oko Ostrava Urban Olympics Měsíc autorského čtení v Ostravě Bílá kniha ostravské kultury Ostravský kulturní portál Orientační systém města Vznik nových institucí: Uhlí koks železo unikátní expozice produkčního řetězce od těžby uhlí, výroby koksu, elektrické energie až po výrobu železa v Science and Technology centrum Ostrava První výstavní síň města Ostravy kunsthalle Science and Technology centrum Ostrava Kreativní inkubátor Music Pavilion Kongresové a společenské centrum Gas Pres Továrna centrum pro mladou generaci umělců Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Využití historicky chráněných industriálních památek tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské účely (nový projekt města a soukromého subjektu, který již získal podporu ze strukturálních fondů EU)

9 Nová architektura renomovaných architektů: Účast v urbanistické soutěži o revitalizaci území Černé louky potvrdily mj prestižní zahrační architektonické ateliéry: Foreign Office Architects (Velká Británie), Lacaton & Vassal Architectes (Francie), NL architects (Nizozemí) a Maxwan Architects (Nizozemí), který v soutěží zvítězil. Na projektu dále participují Ing. arch. Josef Pleskot a Ing. arch. Josef Fránek. Na jednotlivé budovy Klastru Černá louka, tj. koncertní dům, městskou galerii, Music Pavilion, kreativní inkubátor, školy a bydlení, budou vyhlášeny architektonické soutěže. Akce podporující mobilitu umělců: In Ostrava Music of Today Summit středoevropské kultury Werkstatt Ostrava, Berlin Měsíc autorského čtení 2015 The Other Europe Trojhlavý drak Nový cirkus v Ostravě Premier league The Swinging Factory / Hudba industriálních měst Cover Story / 75 let gramofonového obalu Akce podporující kulturní turismus: Colours of Ostrava 2015 Prsten Nibelungův operní projekt století v areálu Vítkovických železáren Summit středoevropské kultury Edvard Munch Po 110 letech od přelomové výstavy Korea Europe / Setkání s východem / Tradice a inovace Umění Koreje Nový cirkus v Ostravě Code:Mode!!! / Ostrava Young Fashion Weekend 18. evropské setkání horníků a hutníků Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě

10 10

11 Atraktivní pro obyvatele Projekt zdůrazňuje nezastupitelnost kultury každodenního života. Systematicky stavíme velkou kulturu vedle projektů malé kultury. Ta je stejně důležitá, provází nás na každém kroku, utváří tvář města a rozhoduje, jak se lidé s městem propojují. Slavnostní programy 2015 stavíme na stejnou úroveň jako kulturu pro všední den, rodinu, školy, seniory. V rozšíření sociálních sítí mezi klíčovými aktéry města (obyvateli, institucemi, veřejnou správou) spatřujeme největší přínos kandidatury a projektu Ostrava Tento networking zaručuje trvalou udržitelnost projektu. Projekt Ostrava 2015 se již nyní stal intermediátorem mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem. Chceme zapojit co nejvíce obyvatel a nabídnout jim možnost co největší participace na projektu v přípravné a realizační fázi. Připravujeme řadu projektů komunitních, projektů podporujících sociální inkluzi a projektů participativních. Do těchto projektů zapojíme žáky a studenty prostřednictvím škol, obyvatele města prostřednictvím asociací, zaměstnance prostřednictvím jejich firem/společností/úřadů a veřejnost prostřednictvím kulturních institucí. K větší podpoře projektů ze strany obyvatel cíleně zapojujeme oblíbené stávající akce města do programu (Mezinárodní festival world music Colours of Ostrava, Mezinárodní festival Janáčkův máj, divadelní festivaly Os-tra-var a Dream Factory, Svatováclavský hudební festival, Tanec Ostrava, Queer filmový festival Mezipatra, Pohyb-Zvuk-Prostor mezinárodní festival multimediální a intermediální tvorby). Dále v rámci strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile aktivizujeme všechny kulturní aktéry města, kteří nasměrují svou dramaturgii pro rok 2015 podle dvou hlavních kritérií soutěže EHMK a nabídnou svým návštěvníkům/čtenářům/ posluchačům nové programy v atmosféře konkurence, již Perpetuum mobile vyvolá. 11

12 Příklady komunitních projektů: Velký komunitní projekt Ostravské příchody Ostravské příchody 2015 Cirkus zkus The winter out: zima venku Když číst, tak všude Z kostela do hospody Zelené body změny 2015 Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Interkulturní park Labyrint světa a ráj srdce Vstupenka jako brána dalšího rozměru zábavy a komunikace v komunitě Kulturní paměť Ostravy Demokratizace kultury je jednou z priorit projektu. Systematicky se například věnujeme umění ve veřejném prostoru. Ostrava Urban Olympics Cykloart stezka, která táhne Umění na dosah / Umění ve výkladních skříních / Umění na hlavní třídě Utopie Železná plastika / Sympozia prostorových forem Znějící komíny / Sounding chimneys Ostrava z tramvaje Příklady projektů zaměřených na specifické cílové skupiny: 12 Labutí sen / Jsme na řadě Uslyšet město Hudební taneční videoklipy Tak to vidím já Orientační systém města Mistrovství světa v ledním hokeji a Ostrava 2015 ( ) Napříč stoletím Senior Friendly Očima Vietnamců

13 Stali jsme se partnery významných sportovních událostí a klubů města jako například Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 ( , Praha a Ostrava), s nímž máme připraven společný projekt propojující mistrovství světa a projekt Ostrava Další partnerství jsme navázali s FC Baník, Zlatou tretrou Ostrava (atletický mítink kategorie IAAF World Athletics Tour) a s Českým krasobruslařským svazem, který usiluje o pořadatelství mistrovství Evropy v krasobruslení v roce Tak jako v období kandidatury zapojíme do projektu dobrovolníky. Definice dobrovolnictví v ČR je stejně problematická jako v ostatních postsocialistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech devalvováno politikou totalitního režimu, jenž řadu společenských činností postavil na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Rozvinutí dobrovolnictví, a to na různých úrovních od zapojení do jednotlivých částí projektu, jednotlivých programů (zejména ekologických, sociálně- -zdravotních, kulturních a sportovních) až po propagaci a komunikaci (ambasadoři) bude v rámci projektu systematicky pěstováno. Projektem podpoříme upevnění komunity, a staneme se tak významnými iniciátory změn vnímání dobrovolnictví ve městě. Pro projekt jsme získali podporu a spolupráci hoteliérů, restauratérů a podnikatelů. 13

14 Rybnik Gliwice Katowice 14 Bruntál 100 km 80 km Olomouc Přerov Opava 60 km Hranice 40 km Czech Republic Karviná Bielsko-Biała Cieszyn OSTRAVA Český Těšín Frýdek-Místek 20 km Nový Jičín Valašské Meziříčí Vsetín Poland Čadca Slovakia Žilina Spádová oblast

15 Projekt mimořádného územního dopadu Náš rámcový projekt nabízí 6 velkých investičních projektů, z nichž 4 regenerují území bývalých a současných brownfieldů v centru města (jedná se o Klastr Černá louka, památkově chráněné budovy Jednohalí a Dvojhalí na území bývalé koksovny Karoliny, Nové Vítkovice a Hornické muzeum Landek, které čeká revitalizace). Osloveni byli významní architekti, kteří se budou podílet na stěžejních změnách vzhledu města. Celkové náklady hlavních investičních projektů a projektů úzce souvisejících s kandidaturou investic v dopravní infrastruktuře dosahují EUR. Projekt počítá s revitalizací více než 155 ha území v rámci města. Všechny tyto projekty vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy Projekt kandidatury podporuje kulturní rozvoj nejen v centru města, ale na území celé Ostravy, která má obyvatel. Tento aspekt je podstatou strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile. Vzhledem k tomu, že Ostrava je geograficky polycentrální, budeme kromě centra města klást důraz na kulturní oživení dvou největších městských částí, Ostravy-Poruby ( obyvatel) a Ostravy-Jihu ( obyvatel). Projekt počítá se zapojením dalších měst v aglomeraci, která jsou na Ostravu silně funkčně napojena. Jako příklady můžeme uvést Mobilní multifunkční centrum projektu Ostrava 2015, Ostrava Urban Olympics a Cubes of Culture. Ostrava si zásadním způsobem uvědomuje, že nepřipravuje projekt Ostrava 2015 jen pro sebe, ale pro celý region. V oblasti do 100 km od Ostravy žije 7,5 milionu obyvatel. 15

16 16

17 Ostrava 2016, 2017, Projekt Evropské hlavní město kultury 2015 je vnímán jako významný impuls pro akceleraci pozitivní a dlouhodobé trajektorie v rozvoji města, který může být jeho historickým milníkem. Po roce 2015: Nová kulturní infrastruktura redefinuje kulturní život Ostravy a celé aglomerace. Hlavním nositelem kvalitativních standardů bude kulturní klastr, kde vzniknou kompaktní urbánní struktury zohledňující současné trendy v rozvoji měst, tj. prostorové propojení práce, zaměstnání a volnočasových aktivit. Nové Vítkovice, představující revitalizaci bývalého industriálního komplexu, se stanou novou turistickou destinací a budou iniciačním bodem ke komplexnímu přístupu města k industriálnímu dědictví. Vznik studijního oboru management umění v sektoru terciárního vzdělávání ve městě zajistí udržitelnost projektu. Město využije kultury k lepší sociální inkluzi. Zapojení občanů do projektu zvýší sociální kohezi (soudržnost), respektive sociální kapitál města. V Ostravě zůstanou nové trvalé akce, za všechny jmenujme například Ostrava Urban Olympics, Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko nebo Měsíc autorského čtení. Ostrava posílí externí a interní image města, stane se etablovanou destinací kulturního a industriálního cestovního ruchu. Otevřenost a schopnost Ostravy a regionu přijímat kulturní podněty mimo své hranice se ukáže nesmírně důležitou pro tvorbu nových a neotřelých myšlenek. 17

18 18

19 Připraven máme projekt evropského rozměru, který nově definuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Vyjdeme ze stávajícího potenciálu města zkušenosti s kulturní rozmanitostí a tvůrčího milieu, které formují současný český kulturní vývoj. Ostrava se za éry socialismu vydala celé republice, těžký průmysl trvale ovlivnil město i jeho životní prostředí. Ze všech měst ČR by právě Ostrava měla dostat šanci využít historické příležitosti, kterou projekt EHMK poskytuje. Ostrava prošla od sametové revoluce a vstupu ČR do Evropské unie šokovou ekonomickou a společenskou transformací, která doposud není ukončena. Učinila řadu kroků, které byly nezbytné jednak pro přizpůsobení se principům a mechanismům vyspělých tržních ekonomik, jednak pro efektivní využití fondů EU pro klíčové rozvojové projekty v regionu. I přes vynaložené úsilí v posledních dekádách se i nadále negativně projevuje daň za průmyslovou historii, která nepříznivě zasahuje do urbánních a ekonomických struktur města. Ostrava proto vnímá projekt Evropského hlavního města kultury 2015 jako možnost využít kultury coby významného elementu spoluutvářejícího nový charakter města a regionu, který bude plnohodnotnou součástí pestré palety evropských kultur. 19

20 Vstup ČR do EU vytváří externí pozitivní tlak na rozvoj celé České republiky, především regionální, ekonomický a vzdělanostní. Udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2015 Ostravě by bylo stejným pozitivním katalyzátorem k rozvoji Ostravy. Kromě kulturní sféry by vyvolalo tlak na zlepšení kvality životního prostředí (Ostrava patří mezi nejzatíženější města v ČR) a bylo by jedinečným impulsem k diverzifikaci stávající ekonomické struktury. Projekt Ostrava 2015 je strukturálně nastaven tak, aby těchto příležitostí maximálně využil. Užitek z projektu Ostrava 2015 nebude mít jen město Ostrava. Profitovat bude celá ostravská aglomerace a široký region. Nabízíme koncepční řešení, ne jednorázový projekt. Projekt je komplexní, propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální a ekonomické. Klademe důraz na kreativitu, kreativní průmysly, zapojování mladých lidí do života města (Ostrava je městem s vysokoškolskými a středoškolskými studenty). 20 Hledáme smysl a princip, ten je podřízen našemu přístupu k soutěži Evropské hlavní město kultury. Projekt se inspiruje zkušenostmi ostatních Evropských hlavních měst kultury.

21 Kulturní program projektu Ostrava 2015 Těžba / Tavba / Ocel 21

22 22 Těžba Nation to Nation - Europe to Europe Prsten Nibelungův operní projekt století Ostrava + Měsíc autorského čtení 2015 Poklady jantarové stezky Leoš Janáček: Z mrtvého domu Kulturní paměť Ostravy National to National? Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století Edvard Munch po 110 letech od přelomové výstavy. Edvard Munch v českém a středoevropském výtvarném umění Summit středoevropské kultury Trojhlavý drak Utopie Tak to vidím já Mobilní multifunkční centrum Minikunsthalle Cover Story Vstupenka Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Umění na dosah Ostravský kulturní portál Tavba Rozmanitost Uhlí koks železo Labutí sen / Jsme na řadě Z kostela do hospody Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě 2015 Interkulturní park Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Korea Europe Cirkus zkus Vietnamské večerníčky Cubes of Culture Anton Kolig Premier league The Other Europe, part 2 Železná plastika Hudební taneční videoklipy Horník tvoří Očima Vietnamců Ostravské příchody 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava Berlin Zelené body změny 2015 Kultura vrostlá do země

23 Ocel Óda na radost Colours of Ostrava Velký komunitní projekt Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2015 Ostrava z tramvaje CykloArt - stezka, která táhne Orientační systém města Ostrava Urban Olympics Ballet Master MegaClass XXXXXL Ostravské noci naopak / Festival svatojánské noci 18. evropské setkání horníků a hutníků Když číst, tak všude In Ostrava: Music of Today Nový cirkus v Ostravě Respirační symfonie The Winter Out zima venku Znějící komíny Ostrava out Rádio Ostrava 2015 Senior Friendly Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou 23 Běh pro 2015 Swinging Factory Napříč stoletím Po stopách Davida Byrna Code: Mode!!! Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 Ostrava ( ) Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě

24 Přehled kulturních projektů od roku 2009 do roku 2020 Programové linie Těžba / Nation to Nation Europe to Europe Tavba / Rozmanitost Ocel / Óda na radost Umění ve veřejném prostoru Děti a rodinné programy Hudba Výtvarné umění Divadlo a tanec Audiovize Literatura Architektura a design Muzea a kulturní dědictví Náboženství a víra Multižánrové Leporelo Tajemná Ostrava Výstava Ostrava? Bílá kniha Ostravské příchody Filmový festival Ostrava Kamera Oko 2009 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Konference Měkké faktory rozvoje Ostravské příchody Stará Aréna uroprojekty Future City Game Symposium Umění, kulturní rozmanitost a Běh pro 2015 Dětí plná Ostrava Ostrava dokořán!!! Colours of Ostrava Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Den tance Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Výstava Klastr Černá louka Ostravská muzejní noc Ostrava out Praha Ostrava Out Brno Ostrava Out Plzeň Ostrava Out Brusel PřihláškaFest Akce!!! Černá louka 2010 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Turku Ostrava Out Tallin 2011

25 Kulturní paměť Ostravy Utopie II. - umění v médiích Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Guimarães Ostrava Out Maribor Ostrava Out Jičín 2012 Mobilní multifunkční centrum Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie III.- monument ve městě Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Košice Ostrava Out Marseille Ostrava Out Vídeň Ostrava Out Budapešť 2013 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie IV. - všichni jsme umělci Cover Story Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Vietnamské večerníčky (natáčení) Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Stará Aréna Ostravské příchody 2015 CykloArt Běh pro 2015, Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Umea Ostrava Out Riga Ostrava Out Stockholm Ostrava Out Paris Ostrava Out Hradec Králové 2014

26 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Prsten Nibelungův Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Edvard Munch Trojhlavý drak Umění na dosah Utopie I. - společná výstava Vstupenka National to National? Ostrava+ Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Měsíc autorského čtení Tak to vidím já poklady Jantarové stezky Summit středoevropské kultury Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Hudební taneční videoklipy Zelené body změny 2015 Uslyšet město Anton Kolig Cena Jindřicha Chalupeckého Horník tvoří Korea - Europe The Other Europe, part 2 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Labutí sen Očima Vietnamců Premier league Vietnamské večerníčky Když číst, tak všude Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Z kostela do hospody Stará Aréna Ostravské příchody evropské setkání horníků a hutníků Ballet Master MegaClass XXXXXL CykloArt Nový cirkus The Winter Out Běh pro 2015 Ostrava Urban Olympics Ostravské noci naopak Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada; objednávka skladby Swinging Factory Znějící komíny Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Utopie V. - světelná show Respirační symfonie Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Code:Mode!!! Napříč stoletím Ostrava z tramvaje Ostrava out Berlin Ostrava Out Košice Ostrava Out Mons Ostrava Out Praha 2015 Prsten Nibelungův Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Premier league Uhlí - koks - železo Stará Aréna The Winter Out Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Neorealismus - retrospektiva Francouzská nová vlna - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Donostia Ostrava out Lille Ostrava Out Katowice 2016 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Hudba ve filmu - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Kodaň Ostrava Out Karlovy Vary Ostrava Out Moskva 2017

27 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Amsterdam 2018 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Milan 2019 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Utopie světelná show Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Oslava 5. narozenin Ostrava EHMK 2015 Ostrava out: Mons Ostrava Out: Londýn 2020

28 28

29 ... už jsme začali... Přehled hlavních aktivit uskutečněných v rámci kandidatury 29

30 Projekt je součástí těchto strategických materiálů, definujících rozvojovou a kulturní politiku města a kraje: - Mapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Univerzita Karlova v Praze, - Filozofická fakulta, katedra kulturologie v roce ) - Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku Strategický plán rozvoje města Ostravy Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta Regionální inovační strategie Mobilizace obyvatel a profesních skupin - Zapojení kulturních aktérů města, představitelů politického života, pracovníků magistrátu a krajského úřadu, největších podnikatelů, hoteliérů, restauratérů, agentury Stodolní, sportovních klubů (FC Baník, Český krasobruslařský svaz) a dalších. Architektura - Urbanistická soutěž (kombinovaná) s mezinárodní účastí na revitalizaci území Černé louky - Realizace přístavby alternativní scény Divadla loutek (probíhá) - Příprava realizace koncertní budovy - Schválení dotací EU pro projekt Nové Vítkovice - Přípravné práce na stavbě společenského a kongresového centra Pres Gas v rámci projektu Nové Vítkovice - Zpracování architektonických studií pro dostavbu krajské galerie - Zahájení revitalizace historicky chráněných budov tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské vyžití - Schválení dotací EU pro projekt revitalizace Hornického muzea Landek - Zahájení revitalizací dvou hlavních vlakových nádraží 30 Založení nových periodických akcí a realizace trvalých děl - Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 oživení bývalého divadla v centru města, 20 akcí měsíčně - Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko - Měsíc autorského čtení v Ostravě - Leporelo Tajemná Ostrava první kniha o Ostravě pro děti, autorka Lucie Seifertová - Publikace Bílá kniha kulturní historie v 17 kapitolách, kolektiv autorů pod vedením Ivo Kalety - Památník Karlu Reiszovi, autor Marek Pražák - Celovečerní dokument o Karlu Reiszovi, režie Mira Erdevičky, Česká televize v koprodukci s Arcimboldo, Londýn (připravuje se) Mimořádné akce a projekty - Ostravské příchody, na základě přímých svědectví jsou mapovány kořeny dnešních Ostravanů

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz Možnosti podpory KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ v ČR Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012 www.kreativniprumysly.cz PUBLIKACE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V ČR Malý domácí trh Menšinový jazyk NEDOSTATEČNÁ

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brownfields v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří Vozňák Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Obsah Role Jednotky regenerace brownfields Stav brownfields v Moravskoslezském kraji Databáze brownfields Účelová

Více

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ MAPOVÁNÍ KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ Markéta Dubová, ONplan lab, s.r.o. Olomouc, 9. září 2015 CO JSOU KKP? CO JSOU KKP? KULTURNÍ SEKTOR KULTURNÍ ODVĚTVÍ KREATIVNÍ ODVĚTVÍ Scénická umění Výtvarná

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011

Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí. Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Partnerství veřejného a soukromého sektoru v územním rozvoji obcí Klub regionalistů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 24.5.2011 Faktory úspěšného územního rozvoje Právní prostředí, politické prostředí,

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh

průmysly HUDBA Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Lenka Dohnalová 2010 návrh Kulturní a kreativní průmysly v České republice Přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020

Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 Vize v oblasti kulturních a kreativních odvětví do roku 2020 V roce 2020 se město Ostrava začíná významněji profilovat jako kulturně-technologické město. Prostřednictvím podpory kooperace mezi uměním a

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Město Brno. Průhonice 11. 9. 2013. František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna

Město Brno. Průhonice 11. 9. 2013. František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna Město Brno Průhonice 11. 9. 2013 František KUBEŠ Kancelář strategie města Magistrát města Brna STRUKTURA PREZENTACE Základní informace o městě Chronologie rozvoje města, Strategie pro Brno Indikátorová

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE Návrhy strategických směrů 1 Duben 2016 STAVEBNÍ KAMENY VIZE OSTRAVY 2030 Stavební kameny vize pro Ostravu 2030 jsou prohlášení, která popisují ideální stav, k němuž chce

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013

Česká centra. Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra Konference ekonomických radů a ekonomických tajemníků 2013 Česká centra - představení Agentura MZV ČR pro prezentaci země POSLÁNÍ: Efektivní zahraniční propagací ČR posilovat její dobré jméno

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Prachatice, 19. března 2014 www.zdravamesta.cz/js Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními prostředky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji

Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Podpora regenerace brownfields v Moravskoslezském kraji Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Brno, 18. 2. 2015 Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj Založena v roce 1993 Stoprocentní vlastník Moravskoslezský

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Colin Mercer Bristol, Spojené království. c.mercer@btinternet.com. http://sites.google.com/site/colinmercer52/

Colin Mercer Bristol, Spojené království. c.mercer@btinternet.com. http://sites.google.com/site/colinmercer52/ Colin Mercer Bristol, Spojené království c.mercer@btinternet.com http://sites.google.com/site/colinmercer52/ a http://www.connectcp.org/profiles/profile. php?profileid=22&lang=en Australská definice kulturního

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více