Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury."

Transkript

1 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

2

3 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

4 Hlavní cíl a motto Hlavní principy Místo pro šťastný život Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. Utopistický realismus Malá a velká pravda Město, které nabídne možnost lepšího života. Kultura v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti jako prostředek k tvorbě lepší občanské společnosti. Cíle Projekt Cíl č. 1 Výrazně podpořit současnou evropskou uměleckou tvorbu. Uplatnit závěry Nové Aténské charty 2003, vytvořené Evropskou radou urbanistů, a aplikovat v Ostravě 10 perspektiv moderního města. Cíl č. 2 Otevřít cestu pro dlouhodobé propojení Ostravy s kulturní Evropou a rozvinout uměleckou a kulturní aktivitu jako prostředek pro urbánní regeneraci, a to zlepšením kvality veřejného prostoru, kulturním programem, zapojením kulturních aktérů a obyvatel a pěstováním sebereflexe města. Stavby / Urban Projects Investiční projekty Urbánní regenerace Kulturní programy Management umění Systematické trvalé vzdělávání Životní prostředí Program na jeho zlepšení Strategie 1 Strategie 2 4 Perpetuum mobile Lokální dimenze Kulturní projekt pro rozvoj města Mobilizace kulturních aktérů města a představení jejich činnosti v konfrontaci s Evropou Programové linie Těžba Nation to Nation / Europe to Europe Tavba Rozmanitost Ocel Óda na radost Slavnostní programy 2015 Evropská dimenze Kulturní projekt rozvíjející mezinárodní dialog Funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni. Impuls k evropské spolupráci ostravských kulturních aktérů. Akcelerace základního poslání projektu Evropské hlavní město kultury.

5 Evropský projekt, díky kterému se Ostrava stane pro Evropu ztělesněním transformačních změn celé České republiky Projekt Ostrava 2015 vychází z hodnot evropské kultury. Projekt kandidatury chce výrazně přispět k rozvoji evropské kreativity a současné umělecké tvorby. Česká republika prochází od sametové revoluce z roku 1989 a vstupu do Evropské unie v roce 2004 nejvýraznějšími změnami ve své historii. Ostrava a její projekt Evropské hlavní město kultury 2015 bude demonstrovat Evropě tyto změny redefinuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Ostrava se stane symbolem těchto změn. Projekt Evropské hlavní město kultury nabízí možnost funkčního a symbolického dokončení procesu restrukturalizace regionu a jeho přechod od industriálního k postindustriálnímu městu. Odpovědnost spojená s titulem Evropské hlavní město kultury bude motivovat lokální aktéry, a zvýší tak konkurenceschopnost města v oblasti kreativních odvětví a infrastruktury, což přispěje k fyzické, funkční a sociální regeneraci města. Kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 poskytla jednotící rámec pro transformaci města, která probíhá od 90. let 20. stol. Zvolili jsme si nejambicióznější možnou variantu: náš projekt je komplexní a propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální, ekonomické, včetně dlouhodobých evropských vazeb. Zaručuje dlouhodobý efekt i po roce Projekt navazuje na historii Ostravy z meziválečného období, kdy bylo město skutečným evropským centrem progresivním, multikulturním a s Evropou čile komunikujícím. Ostrava 2015 určí budoucí směrování rozvoje města v dlouhodobém horizontu a umožní transformaci ve zdravé, konkurenceschopné evropské město. Ostrava bude městem pro šťastný život. 5

6 Koncept projektu byl zpracován v souladu s Novou Aténskou chartou, kterou vypracovala Evropská rada urbanistů v roce První část této charty nazvaná Spojené město se věnuje aktuálním problémům měst, druhá část vytyčuje deset perspektiv moderního města. Na všechny tyto perspektivy projekt Ostrava 2015 reaguje. Příkladem vtělení charty do projektu je vlajkový projekt investiční části, vznik Klastru Černá louka v centru města. Sociologický, sociální a ekologický rozměr Klastru Černá louka je v evropském kontextu výjimečný bude skutečným symbolem transformace ČR. Tato budoucí nová městská čtvrť na území bývalého brownfieldu navazuje územně na další investiční část projektu, kterou představuje rozsáhlá revitalizace projektu bývalé průmyslové zóny v kulturně-společenské využití, v ČR první svého druhu. Tyto urbánní projekty jsou integrovány do městského centra, vytvoří nová pracovní místa, zabrání tedy odchodu kvalifikovaných lidí z města a zajistí trvalou udržitelnost projektu. Pro kulturní program jsme na základě definovaných cílů stanovili dvě hlavní strategie, a to: 6 Perpetuum mobile, které je nástrojem zapojení všech kulturních aktérů města, pro jejich sebereflexi na celoevropské úrovni, a dále nástrojem systematické akcelerace fenoménu Evropského hlavního města kultury. Slavnostní programy 2015, které budou hlavními nositeli evropské dimenze programové části.

7 Umělecký projekt akcelerující poslání Evropského hlavního města kultury Projekt odráží dvojí ambici: podnítit uměleckou progresi, současnou tvorbu a mezinárodní spolupráci s aktivní účastí obyvatel; a dále zkvalitňovat a rozšiřovat stávající kulturní nabídku města v evropském kontextu. Právě mobilizací kulturních aktérů města a představením jejich činnosti v konfrontaci s Evropou spolu s podporou vzdělávání v oblasti managementu umění a vzniku kreativního inkubátoru v Klastru Černá louka docílíme udržitelnosti projektu a hlubokého efektu na život města po roce Pro dramaturgii kulturního programu (včetně let před rokem 2015 a po něm) bude vytvořeno dramaturgické centrum s deseti kurátory, renomovanými osobnostmi z České republiky a zahraničí, kteří budou vybráni na základě otevřeného výběrového řízení. Na projektu se podílejí všechny síly působící v Ostravě město, kraj a soukromý sektor. Nejvýznamnějším soukromým subjektem, jenž projekt vytváří, je společnost Vítkovice, a.s. (zaměstnávající Ostravanů), která se podílí hned na několika objednávkách staveb, uměleckých děl a dalších aktivit projektu. 7

8 Přínos projektu jak pro Evropu, tak město lze dobře ilustrovat na těchto příkladech: 8 Nové objednávky uměleckých děl v rámci těchto projektů: Ostrava+, mimořádná filmová, televizní a další audiovizuální díla vznik 4 filmů a 1 rozhlasové hry s tematikou emblematických osobností projektu a uměleckých děl pojících se k městu (aspekt propojení historie; sebereflexe) In Ostrava: Music of Today objednávka uměleckého díla renomovaného evropského skladatele (součástí projektu je i podpora uvádění nových orchestrálních skladeb začínajících skladatelů) Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století objednávka nových oper Premier league nové choreografie renomovaných tvůrců v Národním divadle moravskoslezském Utopie objednávka nových výtvarných děl Železná plastika / Sympozia prostorových forem nové sochy a plastiky ve veřejném prostoru města Vietnamské večerníčky třináctidílný animovaný seriál pro děti Nové periodické akce a trvalé projekty: Mezinárodní festival Ostrava Kamera Oko Ostrava Urban Olympics Měsíc autorského čtení v Ostravě Bílá kniha ostravské kultury Ostravský kulturní portál Orientační systém města Vznik nových institucí: Uhlí koks železo unikátní expozice produkčního řetězce od těžby uhlí, výroby koksu, elektrické energie až po výrobu železa v Science and Technology centrum Ostrava První výstavní síň města Ostravy kunsthalle Science and Technology centrum Ostrava Kreativní inkubátor Music Pavilion Kongresové a společenské centrum Gas Pres Továrna centrum pro mladou generaci umělců Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Využití historicky chráněných industriálních památek tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské účely (nový projekt města a soukromého subjektu, který již získal podporu ze strukturálních fondů EU)

9 Nová architektura renomovaných architektů: Účast v urbanistické soutěži o revitalizaci území Černé louky potvrdily mj prestižní zahrační architektonické ateliéry: Foreign Office Architects (Velká Británie), Lacaton & Vassal Architectes (Francie), NL architects (Nizozemí) a Maxwan Architects (Nizozemí), který v soutěží zvítězil. Na projektu dále participují Ing. arch. Josef Pleskot a Ing. arch. Josef Fránek. Na jednotlivé budovy Klastru Černá louka, tj. koncertní dům, městskou galerii, Music Pavilion, kreativní inkubátor, školy a bydlení, budou vyhlášeny architektonické soutěže. Akce podporující mobilitu umělců: In Ostrava Music of Today Summit středoevropské kultury Werkstatt Ostrava, Berlin Měsíc autorského čtení 2015 The Other Europe Trojhlavý drak Nový cirkus v Ostravě Premier league The Swinging Factory / Hudba industriálních měst Cover Story / 75 let gramofonového obalu Akce podporující kulturní turismus: Colours of Ostrava 2015 Prsten Nibelungův operní projekt století v areálu Vítkovických železáren Summit středoevropské kultury Edvard Munch Po 110 letech od přelomové výstavy Korea Europe / Setkání s východem / Tradice a inovace Umění Koreje Nový cirkus v Ostravě Code:Mode!!! / Ostrava Young Fashion Weekend 18. evropské setkání horníků a hutníků Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě

10 10

11 Atraktivní pro obyvatele Projekt zdůrazňuje nezastupitelnost kultury každodenního života. Systematicky stavíme velkou kulturu vedle projektů malé kultury. Ta je stejně důležitá, provází nás na každém kroku, utváří tvář města a rozhoduje, jak se lidé s městem propojují. Slavnostní programy 2015 stavíme na stejnou úroveň jako kulturu pro všední den, rodinu, školy, seniory. V rozšíření sociálních sítí mezi klíčovými aktéry města (obyvateli, institucemi, veřejnou správou) spatřujeme největší přínos kandidatury a projektu Ostrava Tento networking zaručuje trvalou udržitelnost projektu. Projekt Ostrava 2015 se již nyní stal intermediátorem mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem. Chceme zapojit co nejvíce obyvatel a nabídnout jim možnost co největší participace na projektu v přípravné a realizační fázi. Připravujeme řadu projektů komunitních, projektů podporujících sociální inkluzi a projektů participativních. Do těchto projektů zapojíme žáky a studenty prostřednictvím škol, obyvatele města prostřednictvím asociací, zaměstnance prostřednictvím jejich firem/společností/úřadů a veřejnost prostřednictvím kulturních institucí. K větší podpoře projektů ze strany obyvatel cíleně zapojujeme oblíbené stávající akce města do programu (Mezinárodní festival world music Colours of Ostrava, Mezinárodní festival Janáčkův máj, divadelní festivaly Os-tra-var a Dream Factory, Svatováclavský hudební festival, Tanec Ostrava, Queer filmový festival Mezipatra, Pohyb-Zvuk-Prostor mezinárodní festival multimediální a intermediální tvorby). Dále v rámci strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile aktivizujeme všechny kulturní aktéry města, kteří nasměrují svou dramaturgii pro rok 2015 podle dvou hlavních kritérií soutěže EHMK a nabídnou svým návštěvníkům/čtenářům/ posluchačům nové programy v atmosféře konkurence, již Perpetuum mobile vyvolá. 11

12 Příklady komunitních projektů: Velký komunitní projekt Ostravské příchody Ostravské příchody 2015 Cirkus zkus The winter out: zima venku Když číst, tak všude Z kostela do hospody Zelené body změny 2015 Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Interkulturní park Labyrint světa a ráj srdce Vstupenka jako brána dalšího rozměru zábavy a komunikace v komunitě Kulturní paměť Ostravy Demokratizace kultury je jednou z priorit projektu. Systematicky se například věnujeme umění ve veřejném prostoru. Ostrava Urban Olympics Cykloart stezka, která táhne Umění na dosah / Umění ve výkladních skříních / Umění na hlavní třídě Utopie Železná plastika / Sympozia prostorových forem Znějící komíny / Sounding chimneys Ostrava z tramvaje Příklady projektů zaměřených na specifické cílové skupiny: 12 Labutí sen / Jsme na řadě Uslyšet město Hudební taneční videoklipy Tak to vidím já Orientační systém města Mistrovství světa v ledním hokeji a Ostrava 2015 ( ) Napříč stoletím Senior Friendly Očima Vietnamců

13 Stali jsme se partnery významných sportovních událostí a klubů města jako například Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 ( , Praha a Ostrava), s nímž máme připraven společný projekt propojující mistrovství světa a projekt Ostrava Další partnerství jsme navázali s FC Baník, Zlatou tretrou Ostrava (atletický mítink kategorie IAAF World Athletics Tour) a s Českým krasobruslařským svazem, který usiluje o pořadatelství mistrovství Evropy v krasobruslení v roce Tak jako v období kandidatury zapojíme do projektu dobrovolníky. Definice dobrovolnictví v ČR je stejně problematická jako v ostatních postsocialistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech devalvováno politikou totalitního režimu, jenž řadu společenských činností postavil na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Rozvinutí dobrovolnictví, a to na různých úrovních od zapojení do jednotlivých částí projektu, jednotlivých programů (zejména ekologických, sociálně- -zdravotních, kulturních a sportovních) až po propagaci a komunikaci (ambasadoři) bude v rámci projektu systematicky pěstováno. Projektem podpoříme upevnění komunity, a staneme se tak významnými iniciátory změn vnímání dobrovolnictví ve městě. Pro projekt jsme získali podporu a spolupráci hoteliérů, restauratérů a podnikatelů. 13

14 Rybnik Gliwice Katowice 14 Bruntál 100 km 80 km Olomouc Přerov Opava 60 km Hranice 40 km Czech Republic Karviná Bielsko-Biała Cieszyn OSTRAVA Český Těšín Frýdek-Místek 20 km Nový Jičín Valašské Meziříčí Vsetín Poland Čadca Slovakia Žilina Spádová oblast

15 Projekt mimořádného územního dopadu Náš rámcový projekt nabízí 6 velkých investičních projektů, z nichž 4 regenerují území bývalých a současných brownfieldů v centru města (jedná se o Klastr Černá louka, památkově chráněné budovy Jednohalí a Dvojhalí na území bývalé koksovny Karoliny, Nové Vítkovice a Hornické muzeum Landek, které čeká revitalizace). Osloveni byli významní architekti, kteří se budou podílet na stěžejních změnách vzhledu města. Celkové náklady hlavních investičních projektů a projektů úzce souvisejících s kandidaturou investic v dopravní infrastruktuře dosahují EUR. Projekt počítá s revitalizací více než 155 ha území v rámci města. Všechny tyto projekty vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy Projekt kandidatury podporuje kulturní rozvoj nejen v centru města, ale na území celé Ostravy, která má obyvatel. Tento aspekt je podstatou strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile. Vzhledem k tomu, že Ostrava je geograficky polycentrální, budeme kromě centra města klást důraz na kulturní oživení dvou největších městských částí, Ostravy-Poruby ( obyvatel) a Ostravy-Jihu ( obyvatel). Projekt počítá se zapojením dalších měst v aglomeraci, která jsou na Ostravu silně funkčně napojena. Jako příklady můžeme uvést Mobilní multifunkční centrum projektu Ostrava 2015, Ostrava Urban Olympics a Cubes of Culture. Ostrava si zásadním způsobem uvědomuje, že nepřipravuje projekt Ostrava 2015 jen pro sebe, ale pro celý region. V oblasti do 100 km od Ostravy žije 7,5 milionu obyvatel. 15

16 16

17 Ostrava 2016, 2017, Projekt Evropské hlavní město kultury 2015 je vnímán jako významný impuls pro akceleraci pozitivní a dlouhodobé trajektorie v rozvoji města, který může být jeho historickým milníkem. Po roce 2015: Nová kulturní infrastruktura redefinuje kulturní život Ostravy a celé aglomerace. Hlavním nositelem kvalitativních standardů bude kulturní klastr, kde vzniknou kompaktní urbánní struktury zohledňující současné trendy v rozvoji měst, tj. prostorové propojení práce, zaměstnání a volnočasových aktivit. Nové Vítkovice, představující revitalizaci bývalého industriálního komplexu, se stanou novou turistickou destinací a budou iniciačním bodem ke komplexnímu přístupu města k industriálnímu dědictví. Vznik studijního oboru management umění v sektoru terciárního vzdělávání ve městě zajistí udržitelnost projektu. Město využije kultury k lepší sociální inkluzi. Zapojení občanů do projektu zvýší sociální kohezi (soudržnost), respektive sociální kapitál města. V Ostravě zůstanou nové trvalé akce, za všechny jmenujme například Ostrava Urban Olympics, Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko nebo Měsíc autorského čtení. Ostrava posílí externí a interní image města, stane se etablovanou destinací kulturního a industriálního cestovního ruchu. Otevřenost a schopnost Ostravy a regionu přijímat kulturní podněty mimo své hranice se ukáže nesmírně důležitou pro tvorbu nových a neotřelých myšlenek. 17

18 18

19 Připraven máme projekt evropského rozměru, který nově definuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Vyjdeme ze stávajícího potenciálu města zkušenosti s kulturní rozmanitostí a tvůrčího milieu, které formují současný český kulturní vývoj. Ostrava se za éry socialismu vydala celé republice, těžký průmysl trvale ovlivnil město i jeho životní prostředí. Ze všech měst ČR by právě Ostrava měla dostat šanci využít historické příležitosti, kterou projekt EHMK poskytuje. Ostrava prošla od sametové revoluce a vstupu ČR do Evropské unie šokovou ekonomickou a společenskou transformací, která doposud není ukončena. Učinila řadu kroků, které byly nezbytné jednak pro přizpůsobení se principům a mechanismům vyspělých tržních ekonomik, jednak pro efektivní využití fondů EU pro klíčové rozvojové projekty v regionu. I přes vynaložené úsilí v posledních dekádách se i nadále negativně projevuje daň za průmyslovou historii, která nepříznivě zasahuje do urbánních a ekonomických struktur města. Ostrava proto vnímá projekt Evropského hlavního města kultury 2015 jako možnost využít kultury coby významného elementu spoluutvářejícího nový charakter města a regionu, který bude plnohodnotnou součástí pestré palety evropských kultur. 19

20 Vstup ČR do EU vytváří externí pozitivní tlak na rozvoj celé České republiky, především regionální, ekonomický a vzdělanostní. Udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2015 Ostravě by bylo stejným pozitivním katalyzátorem k rozvoji Ostravy. Kromě kulturní sféry by vyvolalo tlak na zlepšení kvality životního prostředí (Ostrava patří mezi nejzatíženější města v ČR) a bylo by jedinečným impulsem k diverzifikaci stávající ekonomické struktury. Projekt Ostrava 2015 je strukturálně nastaven tak, aby těchto příležitostí maximálně využil. Užitek z projektu Ostrava 2015 nebude mít jen město Ostrava. Profitovat bude celá ostravská aglomerace a široký region. Nabízíme koncepční řešení, ne jednorázový projekt. Projekt je komplexní, propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální a ekonomické. Klademe důraz na kreativitu, kreativní průmysly, zapojování mladých lidí do života města (Ostrava je městem s vysokoškolskými a středoškolskými studenty). 20 Hledáme smysl a princip, ten je podřízen našemu přístupu k soutěži Evropské hlavní město kultury. Projekt se inspiruje zkušenostmi ostatních Evropských hlavních měst kultury.

21 Kulturní program projektu Ostrava 2015 Těžba / Tavba / Ocel 21

22 22 Těžba Nation to Nation - Europe to Europe Prsten Nibelungův operní projekt století Ostrava + Měsíc autorského čtení 2015 Poklady jantarové stezky Leoš Janáček: Z mrtvého domu Kulturní paměť Ostravy National to National? Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století Edvard Munch po 110 letech od přelomové výstavy. Edvard Munch v českém a středoevropském výtvarném umění Summit středoevropské kultury Trojhlavý drak Utopie Tak to vidím já Mobilní multifunkční centrum Minikunsthalle Cover Story Vstupenka Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Umění na dosah Ostravský kulturní portál Tavba Rozmanitost Uhlí koks železo Labutí sen / Jsme na řadě Z kostela do hospody Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě 2015 Interkulturní park Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Korea Europe Cirkus zkus Vietnamské večerníčky Cubes of Culture Anton Kolig Premier league The Other Europe, part 2 Železná plastika Hudební taneční videoklipy Horník tvoří Očima Vietnamců Ostravské příchody 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava Berlin Zelené body změny 2015 Kultura vrostlá do země

23 Ocel Óda na radost Colours of Ostrava Velký komunitní projekt Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2015 Ostrava z tramvaje CykloArt - stezka, která táhne Orientační systém města Ostrava Urban Olympics Ballet Master MegaClass XXXXXL Ostravské noci naopak / Festival svatojánské noci 18. evropské setkání horníků a hutníků Když číst, tak všude In Ostrava: Music of Today Nový cirkus v Ostravě Respirační symfonie The Winter Out zima venku Znějící komíny Ostrava out Rádio Ostrava 2015 Senior Friendly Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou 23 Běh pro 2015 Swinging Factory Napříč stoletím Po stopách Davida Byrna Code: Mode!!! Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 Ostrava ( ) Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě

24 Přehled kulturních projektů od roku 2009 do roku 2020 Programové linie Těžba / Nation to Nation Europe to Europe Tavba / Rozmanitost Ocel / Óda na radost Umění ve veřejném prostoru Děti a rodinné programy Hudba Výtvarné umění Divadlo a tanec Audiovize Literatura Architektura a design Muzea a kulturní dědictví Náboženství a víra Multižánrové Leporelo Tajemná Ostrava Výstava Ostrava? Bílá kniha Ostravské příchody Filmový festival Ostrava Kamera Oko 2009 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Konference Měkké faktory rozvoje Ostravské příchody Stará Aréna uroprojekty Future City Game Symposium Umění, kulturní rozmanitost a Běh pro 2015 Dětí plná Ostrava Ostrava dokořán!!! Colours of Ostrava Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Den tance Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Výstava Klastr Černá louka Ostravská muzejní noc Ostrava out Praha Ostrava Out Brno Ostrava Out Plzeň Ostrava Out Brusel PřihláškaFest Akce!!! Černá louka 2010 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Turku Ostrava Out Tallin 2011

25 Kulturní paměť Ostravy Utopie II. - umění v médiích Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Guimarães Ostrava Out Maribor Ostrava Out Jičín 2012 Mobilní multifunkční centrum Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie III.- monument ve městě Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Košice Ostrava Out Marseille Ostrava Out Vídeň Ostrava Out Budapešť 2013 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie IV. - všichni jsme umělci Cover Story Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Vietnamské večerníčky (natáčení) Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Stará Aréna Ostravské příchody 2015 CykloArt Běh pro 2015, Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Umea Ostrava Out Riga Ostrava Out Stockholm Ostrava Out Paris Ostrava Out Hradec Králové 2014

26 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Prsten Nibelungův Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Edvard Munch Trojhlavý drak Umění na dosah Utopie I. - společná výstava Vstupenka National to National? Ostrava+ Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Měsíc autorského čtení Tak to vidím já poklady Jantarové stezky Summit středoevropské kultury Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Hudební taneční videoklipy Zelené body změny 2015 Uslyšet město Anton Kolig Cena Jindřicha Chalupeckého Horník tvoří Korea - Europe The Other Europe, part 2 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Labutí sen Očima Vietnamců Premier league Vietnamské večerníčky Když číst, tak všude Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Z kostela do hospody Stará Aréna Ostravské příchody evropské setkání horníků a hutníků Ballet Master MegaClass XXXXXL CykloArt Nový cirkus The Winter Out Běh pro 2015 Ostrava Urban Olympics Ostravské noci naopak Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada; objednávka skladby Swinging Factory Znějící komíny Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Utopie V. - světelná show Respirační symfonie Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Code:Mode!!! Napříč stoletím Ostrava z tramvaje Ostrava out Berlin Ostrava Out Košice Ostrava Out Mons Ostrava Out Praha 2015 Prsten Nibelungův Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Premier league Uhlí - koks - železo Stará Aréna The Winter Out Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Neorealismus - retrospektiva Francouzská nová vlna - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Donostia Ostrava out Lille Ostrava Out Katowice 2016 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Hudba ve filmu - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Kodaň Ostrava Out Karlovy Vary Ostrava Out Moskva 2017

27 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Amsterdam 2018 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Milan 2019 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Utopie světelná show Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Oslava 5. narozenin Ostrava EHMK 2015 Ostrava out: Mons Ostrava Out: Londýn 2020

28 28

29 ... už jsme začali... Přehled hlavních aktivit uskutečněných v rámci kandidatury 29

30 Projekt je součástí těchto strategických materiálů, definujících rozvojovou a kulturní politiku města a kraje: - Mapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Univerzita Karlova v Praze, - Filozofická fakulta, katedra kulturologie v roce ) - Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku Strategický plán rozvoje města Ostravy Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta Regionální inovační strategie Mobilizace obyvatel a profesních skupin - Zapojení kulturních aktérů města, představitelů politického života, pracovníků magistrátu a krajského úřadu, největších podnikatelů, hoteliérů, restauratérů, agentury Stodolní, sportovních klubů (FC Baník, Český krasobruslařský svaz) a dalších. Architektura - Urbanistická soutěž (kombinovaná) s mezinárodní účastí na revitalizaci území Černé louky - Realizace přístavby alternativní scény Divadla loutek (probíhá) - Příprava realizace koncertní budovy - Schválení dotací EU pro projekt Nové Vítkovice - Přípravné práce na stavbě společenského a kongresového centra Pres Gas v rámci projektu Nové Vítkovice - Zpracování architektonických studií pro dostavbu krajské galerie - Zahájení revitalizace historicky chráněných budov tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské vyžití - Schválení dotací EU pro projekt revitalizace Hornického muzea Landek - Zahájení revitalizací dvou hlavních vlakových nádraží 30 Založení nových periodických akcí a realizace trvalých děl - Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 oživení bývalého divadla v centru města, 20 akcí měsíčně - Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko - Měsíc autorského čtení v Ostravě - Leporelo Tajemná Ostrava první kniha o Ostravě pro děti, autorka Lucie Seifertová - Publikace Bílá kniha kulturní historie v 17 kapitolách, kolektiv autorů pod vedením Ivo Kalety - Památník Karlu Reiszovi, autor Marek Pražák - Celovečerní dokument o Karlu Reiszovi, režie Mira Erdevičky, Česká televize v koprodukci s Arcimboldo, Londýn (připravuje se) Mimořádné akce a projekty - Ostravské příchody, na základě přímých svědectví jsou mapovány kořeny dnešních Ostravanů

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014. Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 STÁTNÍ KULTURNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2014 MINISTERSTVO KULTURY PRAHA, 2009 MINISTERSTVO KULTURY Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Tisková konference k vernisáži výstavy OSTRAVA? 17. 9. 2009 v Ostravě

Tisková konference k vernisáži výstavy OSTRAVA? 17. 9. 2009 v Ostravě Tisková konference k vernisáži výstavy OSTRAVA? 17. 9. 2009 v Ostravě VÝSTAVA OSTRAVA?, LEPORELO, Bílá Kniha A FILMOVÝ FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO JSOU SOUČÁSTÍ KANDIDATURY OSTRAVY NA TITUL EVROPSKÉ HLAVNÍ

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

Marketingová strategie města Kopřivnice

Marketingová strategie města Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Štefánkova 1163/12 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

umělci prospolečnost příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze

umělci prospolečnost příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze umělci prospolečnost příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze umělci prospolečnost příklady kulturních projektů v oblasti sociální inkluze Praha 2010 Česká kancelář programu Culture Jérôme

Více