Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury."

Transkript

1 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

2

3 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u

4 Hlavní cíl a motto Hlavní principy Místo pro šťastný život Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. Utopistický realismus Malá a velká pravda Město, které nabídne možnost lepšího života. Kultura v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti jako prostředek k tvorbě lepší občanské společnosti. Cíle Projekt Cíl č. 1 Výrazně podpořit současnou evropskou uměleckou tvorbu. Uplatnit závěry Nové Aténské charty 2003, vytvořené Evropskou radou urbanistů, a aplikovat v Ostravě 10 perspektiv moderního města. Cíl č. 2 Otevřít cestu pro dlouhodobé propojení Ostravy s kulturní Evropou a rozvinout uměleckou a kulturní aktivitu jako prostředek pro urbánní regeneraci, a to zlepšením kvality veřejného prostoru, kulturním programem, zapojením kulturních aktérů a obyvatel a pěstováním sebereflexe města. Stavby / Urban Projects Investiční projekty Urbánní regenerace Kulturní programy Management umění Systematické trvalé vzdělávání Životní prostředí Program na jeho zlepšení Strategie 1 Strategie 2 4 Perpetuum mobile Lokální dimenze Kulturní projekt pro rozvoj města Mobilizace kulturních aktérů města a představení jejich činnosti v konfrontaci s Evropou Programové linie Těžba Nation to Nation / Europe to Europe Tavba Rozmanitost Ocel Óda na radost Slavnostní programy 2015 Evropská dimenze Kulturní projekt rozvíjející mezinárodní dialog Funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni. Impuls k evropské spolupráci ostravských kulturních aktérů. Akcelerace základního poslání projektu Evropské hlavní město kultury.

5 Evropský projekt, díky kterému se Ostrava stane pro Evropu ztělesněním transformačních změn celé České republiky Projekt Ostrava 2015 vychází z hodnot evropské kultury. Projekt kandidatury chce výrazně přispět k rozvoji evropské kreativity a současné umělecké tvorby. Česká republika prochází od sametové revoluce z roku 1989 a vstupu do Evropské unie v roce 2004 nejvýraznějšími změnami ve své historii. Ostrava a její projekt Evropské hlavní město kultury 2015 bude demonstrovat Evropě tyto změny redefinuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Ostrava se stane symbolem těchto změn. Projekt Evropské hlavní město kultury nabízí možnost funkčního a symbolického dokončení procesu restrukturalizace regionu a jeho přechod od industriálního k postindustriálnímu městu. Odpovědnost spojená s titulem Evropské hlavní město kultury bude motivovat lokální aktéry, a zvýší tak konkurenceschopnost města v oblasti kreativních odvětví a infrastruktury, což přispěje k fyzické, funkční a sociální regeneraci města. Kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 poskytla jednotící rámec pro transformaci města, která probíhá od 90. let 20. stol. Zvolili jsme si nejambicióznější možnou variantu: náš projekt je komplexní a propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální, ekonomické, včetně dlouhodobých evropských vazeb. Zaručuje dlouhodobý efekt i po roce Projekt navazuje na historii Ostravy z meziválečného období, kdy bylo město skutečným evropským centrem progresivním, multikulturním a s Evropou čile komunikujícím. Ostrava 2015 určí budoucí směrování rozvoje města v dlouhodobém horizontu a umožní transformaci ve zdravé, konkurenceschopné evropské město. Ostrava bude městem pro šťastný život. 5

6 Koncept projektu byl zpracován v souladu s Novou Aténskou chartou, kterou vypracovala Evropská rada urbanistů v roce První část této charty nazvaná Spojené město se věnuje aktuálním problémům měst, druhá část vytyčuje deset perspektiv moderního města. Na všechny tyto perspektivy projekt Ostrava 2015 reaguje. Příkladem vtělení charty do projektu je vlajkový projekt investiční části, vznik Klastru Černá louka v centru města. Sociologický, sociální a ekologický rozměr Klastru Černá louka je v evropském kontextu výjimečný bude skutečným symbolem transformace ČR. Tato budoucí nová městská čtvrť na území bývalého brownfieldu navazuje územně na další investiční část projektu, kterou představuje rozsáhlá revitalizace projektu bývalé průmyslové zóny v kulturně-společenské využití, v ČR první svého druhu. Tyto urbánní projekty jsou integrovány do městského centra, vytvoří nová pracovní místa, zabrání tedy odchodu kvalifikovaných lidí z města a zajistí trvalou udržitelnost projektu. Pro kulturní program jsme na základě definovaných cílů stanovili dvě hlavní strategie, a to: 6 Perpetuum mobile, které je nástrojem zapojení všech kulturních aktérů města, pro jejich sebereflexi na celoevropské úrovni, a dále nástrojem systematické akcelerace fenoménu Evropského hlavního města kultury. Slavnostní programy 2015, které budou hlavními nositeli evropské dimenze programové části.

7 Umělecký projekt akcelerující poslání Evropského hlavního města kultury Projekt odráží dvojí ambici: podnítit uměleckou progresi, současnou tvorbu a mezinárodní spolupráci s aktivní účastí obyvatel; a dále zkvalitňovat a rozšiřovat stávající kulturní nabídku města v evropském kontextu. Právě mobilizací kulturních aktérů města a představením jejich činnosti v konfrontaci s Evropou spolu s podporou vzdělávání v oblasti managementu umění a vzniku kreativního inkubátoru v Klastru Černá louka docílíme udržitelnosti projektu a hlubokého efektu na život města po roce Pro dramaturgii kulturního programu (včetně let před rokem 2015 a po něm) bude vytvořeno dramaturgické centrum s deseti kurátory, renomovanými osobnostmi z České republiky a zahraničí, kteří budou vybráni na základě otevřeného výběrového řízení. Na projektu se podílejí všechny síly působící v Ostravě město, kraj a soukromý sektor. Nejvýznamnějším soukromým subjektem, jenž projekt vytváří, je společnost Vítkovice, a.s. (zaměstnávající Ostravanů), která se podílí hned na několika objednávkách staveb, uměleckých děl a dalších aktivit projektu. 7

8 Přínos projektu jak pro Evropu, tak město lze dobře ilustrovat na těchto příkladech: 8 Nové objednávky uměleckých děl v rámci těchto projektů: Ostrava+, mimořádná filmová, televizní a další audiovizuální díla vznik 4 filmů a 1 rozhlasové hry s tematikou emblematických osobností projektu a uměleckých děl pojících se k městu (aspekt propojení historie; sebereflexe) In Ostrava: Music of Today objednávka uměleckého díla renomovaného evropského skladatele (součástí projektu je i podpora uvádění nových orchestrálních skladeb začínajících skladatelů) Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století objednávka nových oper Premier league nové choreografie renomovaných tvůrců v Národním divadle moravskoslezském Utopie objednávka nových výtvarných děl Železná plastika / Sympozia prostorových forem nové sochy a plastiky ve veřejném prostoru města Vietnamské večerníčky třináctidílný animovaný seriál pro děti Nové periodické akce a trvalé projekty: Mezinárodní festival Ostrava Kamera Oko Ostrava Urban Olympics Měsíc autorského čtení v Ostravě Bílá kniha ostravské kultury Ostravský kulturní portál Orientační systém města Vznik nových institucí: Uhlí koks železo unikátní expozice produkčního řetězce od těžby uhlí, výroby koksu, elektrické energie až po výrobu železa v Science and Technology centrum Ostrava První výstavní síň města Ostravy kunsthalle Science and Technology centrum Ostrava Kreativní inkubátor Music Pavilion Kongresové a společenské centrum Gas Pres Továrna centrum pro mladou generaci umělců Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Využití historicky chráněných industriálních památek tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské účely (nový projekt města a soukromého subjektu, který již získal podporu ze strukturálních fondů EU)

9 Nová architektura renomovaných architektů: Účast v urbanistické soutěži o revitalizaci území Černé louky potvrdily mj prestižní zahrační architektonické ateliéry: Foreign Office Architects (Velká Británie), Lacaton & Vassal Architectes (Francie), NL architects (Nizozemí) a Maxwan Architects (Nizozemí), který v soutěží zvítězil. Na projektu dále participují Ing. arch. Josef Pleskot a Ing. arch. Josef Fránek. Na jednotlivé budovy Klastru Černá louka, tj. koncertní dům, městskou galerii, Music Pavilion, kreativní inkubátor, školy a bydlení, budou vyhlášeny architektonické soutěže. Akce podporující mobilitu umělců: In Ostrava Music of Today Summit středoevropské kultury Werkstatt Ostrava, Berlin Měsíc autorského čtení 2015 The Other Europe Trojhlavý drak Nový cirkus v Ostravě Premier league The Swinging Factory / Hudba industriálních měst Cover Story / 75 let gramofonového obalu Akce podporující kulturní turismus: Colours of Ostrava 2015 Prsten Nibelungův operní projekt století v areálu Vítkovických železáren Summit středoevropské kultury Edvard Munch Po 110 letech od přelomové výstavy Korea Europe / Setkání s východem / Tradice a inovace Umění Koreje Nový cirkus v Ostravě Code:Mode!!! / Ostrava Young Fashion Weekend 18. evropské setkání horníků a hutníků Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě

10 10

11 Atraktivní pro obyvatele Projekt zdůrazňuje nezastupitelnost kultury každodenního života. Systematicky stavíme velkou kulturu vedle projektů malé kultury. Ta je stejně důležitá, provází nás na každém kroku, utváří tvář města a rozhoduje, jak se lidé s městem propojují. Slavnostní programy 2015 stavíme na stejnou úroveň jako kulturu pro všední den, rodinu, školy, seniory. V rozšíření sociálních sítí mezi klíčovými aktéry města (obyvateli, institucemi, veřejnou správou) spatřujeme největší přínos kandidatury a projektu Ostrava Tento networking zaručuje trvalou udržitelnost projektu. Projekt Ostrava 2015 se již nyní stal intermediátorem mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem. Chceme zapojit co nejvíce obyvatel a nabídnout jim možnost co největší participace na projektu v přípravné a realizační fázi. Připravujeme řadu projektů komunitních, projektů podporujících sociální inkluzi a projektů participativních. Do těchto projektů zapojíme žáky a studenty prostřednictvím škol, obyvatele města prostřednictvím asociací, zaměstnance prostřednictvím jejich firem/společností/úřadů a veřejnost prostřednictvím kulturních institucí. K větší podpoře projektů ze strany obyvatel cíleně zapojujeme oblíbené stávající akce města do programu (Mezinárodní festival world music Colours of Ostrava, Mezinárodní festival Janáčkův máj, divadelní festivaly Os-tra-var a Dream Factory, Svatováclavský hudební festival, Tanec Ostrava, Queer filmový festival Mezipatra, Pohyb-Zvuk-Prostor mezinárodní festival multimediální a intermediální tvorby). Dále v rámci strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile aktivizujeme všechny kulturní aktéry města, kteří nasměrují svou dramaturgii pro rok 2015 podle dvou hlavních kritérií soutěže EHMK a nabídnou svým návštěvníkům/čtenářům/ posluchačům nové programy v atmosféře konkurence, již Perpetuum mobile vyvolá. 11

12 Příklady komunitních projektů: Velký komunitní projekt Ostravské příchody Ostravské příchody 2015 Cirkus zkus The winter out: zima venku Když číst, tak všude Z kostela do hospody Zelené body změny 2015 Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Interkulturní park Labyrint světa a ráj srdce Vstupenka jako brána dalšího rozměru zábavy a komunikace v komunitě Kulturní paměť Ostravy Demokratizace kultury je jednou z priorit projektu. Systematicky se například věnujeme umění ve veřejném prostoru. Ostrava Urban Olympics Cykloart stezka, která táhne Umění na dosah / Umění ve výkladních skříních / Umění na hlavní třídě Utopie Železná plastika / Sympozia prostorových forem Znějící komíny / Sounding chimneys Ostrava z tramvaje Příklady projektů zaměřených na specifické cílové skupiny: 12 Labutí sen / Jsme na řadě Uslyšet město Hudební taneční videoklipy Tak to vidím já Orientační systém města Mistrovství světa v ledním hokeji a Ostrava 2015 ( ) Napříč stoletím Senior Friendly Očima Vietnamců

13 Stali jsme se partnery významných sportovních událostí a klubů města jako například Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 ( , Praha a Ostrava), s nímž máme připraven společný projekt propojující mistrovství světa a projekt Ostrava Další partnerství jsme navázali s FC Baník, Zlatou tretrou Ostrava (atletický mítink kategorie IAAF World Athletics Tour) a s Českým krasobruslařským svazem, který usiluje o pořadatelství mistrovství Evropy v krasobruslení v roce Tak jako v období kandidatury zapojíme do projektu dobrovolníky. Definice dobrovolnictví v ČR je stejně problematická jako v ostatních postsocialistických zemích, ve kterých bylo dobrovolnictví v posledních čtyřiceti letech devalvováno politikou totalitního režimu, jenž řadu společenských činností postavil na principu dobrovolného (ale při tom povinného) socialistického kolektivismu. Rozvinutí dobrovolnictví, a to na různých úrovních od zapojení do jednotlivých částí projektu, jednotlivých programů (zejména ekologických, sociálně- -zdravotních, kulturních a sportovních) až po propagaci a komunikaci (ambasadoři) bude v rámci projektu systematicky pěstováno. Projektem podpoříme upevnění komunity, a staneme se tak významnými iniciátory změn vnímání dobrovolnictví ve městě. Pro projekt jsme získali podporu a spolupráci hoteliérů, restauratérů a podnikatelů. 13

14 Rybnik Gliwice Katowice 14 Bruntál 100 km 80 km Olomouc Přerov Opava 60 km Hranice 40 km Czech Republic Karviná Bielsko-Biała Cieszyn OSTRAVA Český Těšín Frýdek-Místek 20 km Nový Jičín Valašské Meziříčí Vsetín Poland Čadca Slovakia Žilina Spádová oblast

15 Projekt mimořádného územního dopadu Náš rámcový projekt nabízí 6 velkých investičních projektů, z nichž 4 regenerují území bývalých a současných brownfieldů v centru města (jedná se o Klastr Černá louka, památkově chráněné budovy Jednohalí a Dvojhalí na území bývalé koksovny Karoliny, Nové Vítkovice a Hornické muzeum Landek, které čeká revitalizace). Osloveni byli významní architekti, kteří se budou podílet na stěžejních změnách vzhledu města. Celkové náklady hlavních investičních projektů a projektů úzce souvisejících s kandidaturou investic v dopravní infrastruktuře dosahují EUR. Projekt počítá s revitalizací více než 155 ha území v rámci města. Všechny tyto projekty vycházejí ze Strategického plánu rozvoje města Ostravy Projekt kandidatury podporuje kulturní rozvoj nejen v centru města, ale na území celé Ostravy, která má obyvatel. Tento aspekt je podstatou strategie pro kulturní programy Perpetuum mobile. Vzhledem k tomu, že Ostrava je geograficky polycentrální, budeme kromě centra města klást důraz na kulturní oživení dvou největších městských částí, Ostravy-Poruby ( obyvatel) a Ostravy-Jihu ( obyvatel). Projekt počítá se zapojením dalších měst v aglomeraci, která jsou na Ostravu silně funkčně napojena. Jako příklady můžeme uvést Mobilní multifunkční centrum projektu Ostrava 2015, Ostrava Urban Olympics a Cubes of Culture. Ostrava si zásadním způsobem uvědomuje, že nepřipravuje projekt Ostrava 2015 jen pro sebe, ale pro celý region. V oblasti do 100 km od Ostravy žije 7,5 milionu obyvatel. 15

16 16

17 Ostrava 2016, 2017, Projekt Evropské hlavní město kultury 2015 je vnímán jako významný impuls pro akceleraci pozitivní a dlouhodobé trajektorie v rozvoji města, který může být jeho historickým milníkem. Po roce 2015: Nová kulturní infrastruktura redefinuje kulturní život Ostravy a celé aglomerace. Hlavním nositelem kvalitativních standardů bude kulturní klastr, kde vzniknou kompaktní urbánní struktury zohledňující současné trendy v rozvoji měst, tj. prostorové propojení práce, zaměstnání a volnočasových aktivit. Nové Vítkovice, představující revitalizaci bývalého industriálního komplexu, se stanou novou turistickou destinací a budou iniciačním bodem ke komplexnímu přístupu města k industriálnímu dědictví. Vznik studijního oboru management umění v sektoru terciárního vzdělávání ve městě zajistí udržitelnost projektu. Město využije kultury k lepší sociální inkluzi. Zapojení občanů do projektu zvýší sociální kohezi (soudržnost), respektive sociální kapitál města. V Ostravě zůstanou nové trvalé akce, za všechny jmenujme například Ostrava Urban Olympics, Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko nebo Měsíc autorského čtení. Ostrava posílí externí a interní image města, stane se etablovanou destinací kulturního a industriálního cestovního ruchu. Otevřenost a schopnost Ostravy a regionu přijímat kulturní podněty mimo své hranice se ukáže nesmírně důležitou pro tvorbu nových a neotřelých myšlenek. 17

18 18

19 Připraven máme projekt evropského rozměru, který nově definuje roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Vyjdeme ze stávajícího potenciálu města zkušenosti s kulturní rozmanitostí a tvůrčího milieu, které formují současný český kulturní vývoj. Ostrava se za éry socialismu vydala celé republice, těžký průmysl trvale ovlivnil město i jeho životní prostředí. Ze všech měst ČR by právě Ostrava měla dostat šanci využít historické příležitosti, kterou projekt EHMK poskytuje. Ostrava prošla od sametové revoluce a vstupu ČR do Evropské unie šokovou ekonomickou a společenskou transformací, která doposud není ukončena. Učinila řadu kroků, které byly nezbytné jednak pro přizpůsobení se principům a mechanismům vyspělých tržních ekonomik, jednak pro efektivní využití fondů EU pro klíčové rozvojové projekty v regionu. I přes vynaložené úsilí v posledních dekádách se i nadále negativně projevuje daň za průmyslovou historii, která nepříznivě zasahuje do urbánních a ekonomických struktur města. Ostrava proto vnímá projekt Evropského hlavního města kultury 2015 jako možnost využít kultury coby významného elementu spoluutvářejícího nový charakter města a regionu, který bude plnohodnotnou součástí pestré palety evropských kultur. 19

20 Vstup ČR do EU vytváří externí pozitivní tlak na rozvoj celé České republiky, především regionální, ekonomický a vzdělanostní. Udělení titulu Evropské hlavní město kultury 2015 Ostravě by bylo stejným pozitivním katalyzátorem k rozvoji Ostravy. Kromě kulturní sféry by vyvolalo tlak na zlepšení kvality životního prostředí (Ostrava patří mezi nejzatíženější města v ČR) a bylo by jedinečným impulsem k diverzifikaci stávající ekonomické struktury. Projekt Ostrava 2015 je strukturálně nastaven tak, aby těchto příležitostí maximálně využil. Užitek z projektu Ostrava 2015 nebude mít jen město Ostrava. Profitovat bude celá ostravská aglomerace a široký region. Nabízíme koncepční řešení, ne jednorázový projekt. Projekt je komplexní, propojuje aspekty společenské, kulturní, sociální, urbanistické, architektonické, environmentální a ekonomické. Klademe důraz na kreativitu, kreativní průmysly, zapojování mladých lidí do života města (Ostrava je městem s vysokoškolskými a středoškolskými studenty). 20 Hledáme smysl a princip, ten je podřízen našemu přístupu k soutěži Evropské hlavní město kultury. Projekt se inspiruje zkušenostmi ostatních Evropských hlavních měst kultury.

21 Kulturní program projektu Ostrava 2015 Těžba / Tavba / Ocel 21

22 22 Těžba Nation to Nation - Europe to Europe Prsten Nibelungův operní projekt století Ostrava + Měsíc autorského čtení 2015 Poklady jantarové stezky Leoš Janáček: Z mrtvého domu Kulturní paměť Ostravy National to National? Paul Kupelwieser Vizionářské opery pro 21. století Edvard Munch po 110 letech od přelomové výstavy. Edvard Munch v českém a středoevropském výtvarném umění Summit středoevropské kultury Trojhlavý drak Utopie Tak to vidím já Mobilní multifunkční centrum Minikunsthalle Cover Story Vstupenka Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Umění na dosah Ostravský kulturní portál Tavba Rozmanitost Uhlí koks železo Labutí sen / Jsme na řadě Z kostela do hospody Cena Jindřicha Chalupeckého v Ostravě 2015 Interkulturní park Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 Korea Europe Cirkus zkus Vietnamské večerníčky Cubes of Culture Anton Kolig Premier league The Other Europe, part 2 Železná plastika Hudební taneční videoklipy Horník tvoří Očima Vietnamců Ostravské příchody 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava Berlin Zelené body změny 2015 Kultura vrostlá do země

23 Ocel Óda na radost Colours of Ostrava Velký komunitní projekt Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2015 Ostrava z tramvaje CykloArt - stezka, která táhne Orientační systém města Ostrava Urban Olympics Ballet Master MegaClass XXXXXL Ostravské noci naopak / Festival svatojánské noci 18. evropské setkání horníků a hutníků Když číst, tak všude In Ostrava: Music of Today Nový cirkus v Ostravě Respirační symfonie The Winter Out zima venku Znějící komíny Ostrava out Rádio Ostrava 2015 Senior Friendly Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou 23 Běh pro 2015 Swinging Factory Napříč stoletím Po stopách Davida Byrna Code: Mode!!! Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 Ostrava ( ) Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě

24 Přehled kulturních projektů od roku 2009 do roku 2020 Programové linie Těžba / Nation to Nation Europe to Europe Tavba / Rozmanitost Ocel / Óda na radost Umění ve veřejném prostoru Děti a rodinné programy Hudba Výtvarné umění Divadlo a tanec Audiovize Literatura Architektura a design Muzea a kulturní dědictví Náboženství a víra Multižánrové Leporelo Tajemná Ostrava Výstava Ostrava? Bílá kniha Ostravské příchody Filmový festival Ostrava Kamera Oko 2009 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Konference Měkké faktory rozvoje Ostravské příchody Stará Aréna uroprojekty Future City Game Symposium Umění, kulturní rozmanitost a Běh pro 2015 Dětí plná Ostrava Ostrava dokořán!!! Colours of Ostrava Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Den tance Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Výstava Klastr Černá louka Ostravská muzejní noc Ostrava out Praha Ostrava Out Brno Ostrava Out Plzeň Ostrava Out Brusel PřihláškaFest Akce!!! Černá louka 2010 Kulturní paměť Ostravy Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Turku Ostrava Out Tallin 2011

25 Kulturní paměť Ostravy Utopie II. - umění v médiích Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Ostrava out Guimarães Ostrava Out Maribor Ostrava Out Jičín 2012 Mobilní multifunkční centrum Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie III.- monument ve městě Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Interkulturní park Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Stará Aréna CykloArt Běh pro 2015 Colours of Ostrava Minikunsthalle Orientační systém města Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Košice Ostrava Out Marseille Ostrava Out Vídeň Ostrava Out Budapešť 2013 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Utopie IV. - všichni jsme umělci Cover Story Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Uslyšet město Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Vietnamské večerníčky (natáčení) Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Stará Aréna Ostravské příchody 2015 CykloArt Běh pro 2015, Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Senior Friendly Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Umea Ostrava Out Riga Ostrava Out Stockholm Ostrava Out Paris Ostrava Out Hradec Králové 2014

26 Mobilní multifunkční centrum In Ostrava: Čtení orchestrálních skladeb Leoš Janáček: Z mrtvého domu Prsten Nibelungův Paul Kupelwieser - Vizionářské opery pro 21. století Kulturní paměť Ostravy Edvard Munch Trojhlavý drak Umění na dosah Utopie I. - společná výstava Vstupenka National to National? Ostrava+ Výroční konference CIRCOM Regional 2015 Měsíc autorského čtení Tak to vidím já poklady Jantarové stezky Summit středoevropské kultury Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Cirkus zkus Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Hudební taneční videoklipy Zelené body změny 2015 Uslyšet město Anton Kolig Cena Jindřicha Chalupeckého Horník tvoří Korea - Europe The Other Europe, part 2 Werkstatt Ostrava - Berlin Železná plastika Labutí sen Očima Vietnamců Premier league Vietnamské večerníčky Když číst, tak všude Cubes of Culture Uhlí - koks - železo Z kostela do hospody Stará Aréna Ostravské příchody evropské setkání horníků a hutníků Ballet Master MegaClass XXXXXL CykloArt Nový cirkus The Winter Out Běh pro 2015 Ostrava Urban Olympics Ostravské noci naopak Přetahování mezi Moravskou a Slezskou Ostravou Velký komunitní projekt Colours of Ostrava In Ostrava: Abonentní řada; objednávka skladby Swinging Factory Znějící komíny Minikunsthalle Po stopách Davida Byrna Utopie V. - světelná show Respirační symfonie Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Code:Mode!!! Napříč stoletím Ostrava z tramvaje Ostrava out Berlin Ostrava Out Košice Ostrava Out Mons Ostrava Out Praha 2015 Prsten Nibelungův Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Premier league Uhlí - koks - železo Stará Aréna The Winter Out Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Neorealismus - retrospektiva Francouzská nová vlna - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Donostia Ostrava out Lille Ostrava Out Katowice 2016 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Hudba ve filmu - retrospektiva Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Kodaň Ostrava Out Karlovy Vary Ostrava Out Moskva 2017

27 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Amsterdam 2018 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Ostrava out Milan 2019 Měsíc autorského čtení Ostravský kulturní portál Ostravské příchody Jsme na řadě Kultura vrostlá do země Zelené body změny 2015 Werkstatt Ostrava - Berlin Uhlí - koks - železo Stará Aréna Běh pro 2015 Velký komunitní projekt Utopie světelná show Senior Friendly Filmový festival Ostrava Kamera Oko Rádio Ostrava 2015 Ostrava z tramvaje Oslava 5. narozenin Ostrava EHMK 2015 Ostrava out: Mons Ostrava Out: Londýn 2020

28 28

29 ... už jsme začali... Přehled hlavních aktivit uskutečněných v rámci kandidatury 29

30 Projekt je součástí těchto strategických materiálů, definujících rozvojovou a kulturní politiku města a kraje: - Mapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Univerzita Karlova v Praze, - Filozofická fakulta, katedra kulturologie v roce ) - Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku Strategický plán rozvoje města Ostravy Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta Regionální inovační strategie Mobilizace obyvatel a profesních skupin - Zapojení kulturních aktérů města, představitelů politického života, pracovníků magistrátu a krajského úřadu, největších podnikatelů, hoteliérů, restauratérů, agentury Stodolní, sportovních klubů (FC Baník, Český krasobruslařský svaz) a dalších. Architektura - Urbanistická soutěž (kombinovaná) s mezinárodní účastí na revitalizaci území Černé louky - Realizace přístavby alternativní scény Divadla loutek (probíhá) - Příprava realizace koncertní budovy - Schválení dotací EU pro projekt Nové Vítkovice - Přípravné práce na stavbě společenského a kongresového centra Pres Gas v rámci projektu Nové Vítkovice - Zpracování architektonických studií pro dostavbu krajské galerie - Zahájení revitalizace historicky chráněných budov tzv. Dvojhalí a Jednohalí pro kulturní a společenské vyžití - Schválení dotací EU pro projekt revitalizace Hornického muzea Landek - Zahájení revitalizací dvou hlavních vlakových nádraží 30 Založení nových periodických akcí a realizace trvalých děl - Stará Aréna klub pro kulturu a informace 2015 oživení bývalého divadla v centru města, 20 akcí měsíčně - Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko - Měsíc autorského čtení v Ostravě - Leporelo Tajemná Ostrava první kniha o Ostravě pro děti, autorka Lucie Seifertová - Publikace Bílá kniha kulturní historie v 17 kapitolách, kolektiv autorů pod vedením Ivo Kalety - Památník Karlu Reiszovi, autor Marek Pražák - Celovečerní dokument o Karlu Reiszovi, režie Mira Erdevičky, Česká televize v koprodukci s Arcimboldo, Londýn (připravuje se) Mimořádné akce a projekty - Ostravské příchody, na základě přímých svědectví jsou mapovány kořeny dnešních Ostravanů

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN

NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN Statut, vymezení činností a akční plán Pavel Bednář, Zdeňka Kujová, Jan Blažek LEDEN 2015 Manažerské shrnutí Návrh na ustanovení nezávislé

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze,

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013

SMART Prague 2014-2020. EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 SMART Prague 2014-2020 EEIP, a.s. Praha Říjen 2013 O SMART Prague konceptu Proč SMART Prague? důvody vzniku Věcné důvody: Praha jako velkoměsto potřebuje komplexní a provázané intervence Vzhledem k relativně

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007

Zlínský region. Petr Fiala Regional Project Manager. Brno 18.4.2007 Zlínský region Petr Fiala Regional Project Manager Brno 18.4.2007 Základní údaje Source : Český statistický úřad, www.cszo.cz Rozloha (km2) Počet obyvatel 2005 Krajské město : Zlin 2005 Major regional

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok

ERRIN. síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok ERRIN síť vědeckovýzkumných regionů 116 členů/25 zemí založen 2001 JMK od 2012 2700 EUR/rok Hlavní aktivity výměna a sdílení informací a know-how mezi regiony budování partnerství zapojování subjektů do

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014

Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v. regionech. Ing. Adéla Pilařová _ 28.4.2014 Podpora tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu v Ing. Adéla Pilařová _ regionech 28.4.2014 Obsah Strana 3 Informace o projektu Strana 5 Manuál pro tvorbu produktů Strana 7 Cílená propagace významných

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3. Koncept Smart city Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.2015, epraha Bohaté město Růst = obchod Obchod = zastavení se, to odvisí od rychlosti

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru?

Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Cílem podnikatelského inkubátoru je podchytit osoby s určitým podnikatelským nápadem a vypustit je do světa s úspěšným podnikem.

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více