o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015"

Transkript

1 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava 2015 D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e

2

3 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola Kulturní program projektu Ostrava 2015 Doplňující informace

4 Laskavému čtenáři laskavým členům komise Ostrava nepotřebuje pomoc, Ostrava potřebuje dostat příležitost.

5 Vážení členové komise, připomínky, které jsme od vás obdrželi, nám pomohly podívat se na projekt vašima očima, využít vašich zkušeností a obohatit o ně projekt. Všechny čtyři hlavní pilíře projektu - Kulturní programy, Stavby / Urban Projects, Vzdělávání, Životní prostředí - jsme dopracovali. Kulturní programy Kulturní programy 2015 reprezentují kulturu v celé její šíři. Jedná se nejen o ty velké a slavnostní, které jsou kulturními milníky a vyvolávají zájem široké veřejnosti, ale také o ty, které nás provázejí všedními dny a na každém kroku. Kulturními programy oslovujeme návštěvníky Ostravy z celé Evropy a chceme jim ukázat to, co považujeme za zajímavé a důležité. To, co pro nás představuje společné evropské životní hodnoty. Stavby, které realizujeme, představují náš pohled na budoucnost města. Spolupracují na nich tři subjekty, které společně tvoří projekt Ostrava Město, nositel myšlenky Ostrava 2015, iniciátor celého projektu a rozhodující síla, která stojí za proměnou moravskoslezské metropole. 2. Vítkovice, a.s. jako nejsilnější soukromý ekonomický subjekt, který je realizátorem proměny velké části města (Dolní oblasti Vítkovic) ve fungující zónu určenou pro práci, vzdělávání i trávení volného času. 3. Moravskoslezský kraj, který spravuje celý region a posiluje Ostravu jako své centrum. V současné době se již začalo stavět. V rámci Dolní oblasti Vítkovic ( Nové Vítkovice ) začala přestavba bývalého plynojemu na kongresové a společenské centrum. Na území Klastru Černá louka již začala stavba nového sálu Divadla loutek, která bude dokončena v lednu Stěžejní projekt naší kandidatury kulturně-sociální Klastr Černá louka již má svoji konkrétní podobu. Z mezinárodní urbanistické soutěže vzešel vítězný návrh, který bude realizován. Všechny základní stavby jsou zafinancovány a budou dokončeny do roku I v dalších částech Vzdělávání a Životní prostředí jsme dosáhli velkého posunu: v rámci Klastru Černá louka vybudujeme Kreativní inkubátor a podařilo se rovněž prosadit založení oboru Management umění na Ostravské univerzitě. Celá kandidatura je nyní chápána obyvateli jako projekt, který se již realizuje. Akcentujeme, že Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří jak umělci interpretační, tak i spisovatelé, básníci, malíři, výtvarníci, choreografové, režiséři, architekti a další. Ti všichni formulují autenticitu města, zpětně tím ovlivňují jeho život, podobu, životní styl, reflektují a pěstují jinakost Ostravy. Ostrava je známá tím, že ji umělci neopouštějí, ale naopak v ní zůstávají a výrazně se podílejí na jejím kulturním klimatu. Ostrava tak doplňuje pestrost měst v České republice, je nezaměnitelná, obohacuje a reprezentuje českou i evropskou kulturu. Vážení členové komise, náš projekt je příspěvkem k dialogu o budoucí podobě evropského města, kterou vidíme především ve společné kultuře a společných životních hodnotách. Rádi bychom se připojili k projektu Evropské hlavního města kultury. Ostrava nepotřebuje pomoc, ale příležitost. Ostrava má co nabídnout. Čestmír Kopecký

6 Hlavní cíl a motto Hlavní principy Místo pro šťastný život Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. Utopistický realismus Malá a velká pravda Město, které nabídne možnost lepšího života. Kultura v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti jako prostředek k tvorbě lepší občanské společnosti. Cíle Projekt Cíl č. 1 Výrazně podpořit současnou evropskou uměleckou tvorbu. Uplatnit závěry Nové Aténské charty 2003, vytvořené Evropskou radou urbanistů, a aplikovat v Ostravě 10 perspektiv moderního města. Cíl č. 2 Otevřít cestu pro dlouhodobé propojení Ostravy s kulturní Evropou a rozvinout uměleckou a kulturní aktivitu jako prostředek pro urbánní regeneraci, a to zlepšením kvality veřejného prostoru, kulturním programem, zapojením kulturních aktérů a obyvatel a pěstováním sebereflexe města. Stavby / Urban Projects Investiční projekty Urbánní regenerace Kulturní programy Management umění Systematické trvalé vzdělávání Životní prostředí Program na jeho zlepšení Strategie 1 Strategie 2 6 Perpetuum mobile Lokální dimenze Kulturní projekt pro rozvoj města Mobilizace kulturních aktérů města a představení jejich činnosti v konfrontaci s Evropou Programové linie Těžba Nation to Nation / Europe to Europe Tavba Rozmanitost Ocel Óda na radost Slavnostní programy 2015 Evropská dimenze Kulturní projekt rozvíjející mezinárodní dialog Funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni. Impuls k evropské spolupráci ostravských kulturních aktérů. Akcelerace základního poslání projektu Evropské hlavní město kultury. Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

7 Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

8 8 1) KULTURNÍ PROGRAM Pro tvorbu kulturního programu jsme zvolili dvě strategie: Perpetuum mobile, podporující rozvoj města, mobilizující kulturní aktéry města a představující jejich činnost v konfrontaci s Evropou, a Slavnostní programy 2015, jejichž prostřednictvím dosáhneme evropské dimenze a rozvoje mezinárodního dialogu. Obě strategie jsou koncipovány tak, aby posilovaly kulturní turistický ruch. Docílí ale také funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni a akcelerace základního poslání projektu EHMK. Perpetuum mobile Síť událostí pojmenovaná Perpetuum mobile je nástrojem jak konfrontovat a propojit činnost kulturních institucí Ostravy s Evropou. Výzvu Perpetuum mobile přijalo na sedmdesát ostravských kulturních subjektů (rozpočtové organizace, média veřejné služby, deníky, soukromé televize, kulturní domy, organizátoři festivalů a akcí, tvůrci a další). Každý z nich se zavázal vytvořit pro projekt Ostrava 2015 mimořádnou produkci, která bude mít evropský rozměr, mobilizuje občany města a současně umožní tvůrcům, aby se reprezentativně představili. Každý z ostravských subjektů dále pozve evropskou instituci stejného charakteru své evropské přátele, souputníky, vzory a představí ji v Ostravě, kde uspořádají společný projekt. Vybrané instituce dle možností vyvezou a představí svůj projekt v Evropě. Série událostí Perpetuum mobile, probíhající už od přípravné fáze projektu Ostrava 2015, pomůže kulturním aktérům získat přesah do současného evropského kontextu. Tento nástroj také pomáhá probouzet funkční a vrstevnatou sebereflexi kulturních institucí Ostravy na celoevropské úrovni. Slavnostní programy 2015 Pro dramaturgii této části slavnostních programů vznikne dramaturgické centrum s deseti kurátory renomovanými osobnostmi z České republiky a zahraničí. Kurátoři budou tvořit vlastní, speciální programy ve shodě s principy a celkovou koncepcí projektu Ostrava Budou také spolupracovat s místními institucemi v rámci projektu Perpetuum mobile. Programové sekce: Umění ve veřejném prostoru Děti a rodinné programy Hudba Výtvarné umění Divadlo a tanec Audiovize Literatura Architektura a design Muzea a kulturní dědictví Náboženství a víra 2) STAVBY / URBAN PROJECTS Klastr Černá louka Dominantní investiční akcí projektu Ostrava 2015 je vybudování vzorové městské čtvrti, kulturně-sociálního Klastru Černá louka. Tento projekt zastřešil dlouhodobé plány města pro dobudování chybějící kulturní infrastruktury. Jeho součástí bude nová koncertní síň, městská galerie (Kunsthalle), Music Pavilion, školy od mateřské až po vysokou, bydlení a zeleň. Zásadní roli v něm sehraje prostor mezi institucemi, prostor veřejný. Nová kulturní čtvrť bude vybudována podle osvědčených evropských pohledů (best practice) na urbanismus, architekturu, městské životní prostředí, sociologické vyvážení a na základě otevřené veřejné soutěže. Spoluprací institucí na principu klastru bude dosaženo daleko silnějšího synergického efektu, než kdyby jednotlivé subjekty působily samostatně vznik kulturního klastru ve spojení s externím tlakem soutěže o prestižní titul EHMK je zásadním přínosem kandidatury pro Ostravu. Území bývalého brownfieldu Černá louka o rozloze 20 hektarů se nachází v atraktivní lokalitě 150 metrů od hlavního náměstí, u soutoku dvou řek. Klastr představuje svorník mezi existujícími, jakož i vznikajícími prostory a vytváří tak novou kvalitu hlavního atributu evropského postkomunistického města. Projekt Klastr Černá louka je v souladu se Zelenou knihou Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, jejíž koncept letos vydala Evropská komise. Investorem klastru je město Ostrava. Nové Vítkovice Reaktivace tzv. Dolní oblasti Vítkovic Projekt spočívá ve využití klíčových budov a technologických celků bývalé výrobní zóny, dnes národní kulturní památky Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, pro kulturní, společenské a vzdělávací účely. Proměna jednoho z nejcennějších průmyslových areálů Ostravy, který byl v roce 2008 oceněn prestižním titulem Evropské dědictví (European Heritage Label), je v současnosti největším projektem urbánní regenerace v České republice. Cílem projektu, na němž se podílejí významní čeští architekti jako Josef Pleskot nebo Zdeněk Fránek, je nalézt novou identitu místa. Investorem projektu je Dolní oblast Vítkovice, sdružení právnických osob. Financování je stoprocentně zajištěno ze strukturálních fondů EU a investorem. Mezi hlavní projekty druhého z pilířů projektu Ostrava 2015 patří i vznik nové budovy krajské galerie (investorem je Moravskoslezský kraj) a TOVÁRNY kulturního centra pro mladou generaci (Investorem je Dolní oblast Vítkovice, sdružení právnických osob). Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava 2015

9 3) VZDĚLÁVÁNÍ: MANAGEMENT UMĚNÍ Pro podporu a vytvoření vyšší profesionální základny kulturního a kreativního průmyslu ve městě a regionu iniciuje Ostrava 2015 rozsáhlý vzdělávací program pro obor management umění. V první fázi ( ) se v organizacích a školách uskuteční série seminářů a školení zaměřených na koncipování a realizaci zejména mezinárodních kulturních projektů splňujících kritéria programů Evropské unie. Město Ostrava v rámci klastru vybuduje kreativní inkubátor kombinovaný se školou v oblasti managementu umění. Cílem tohoto programu je posílit manažerské schopnosti pracovníků v kultuře, přispět k rozvoji města a jeho kreativity a zajistit udržitelnost projektu. 4) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Čtvrtým klíčovým pilířem projektu Ostrava 2015 je program na zlepšení životního prostředí. Stav životního prostředí města je pro úspěšnost kandidátského projektu Ostravy velmi důležitý. Kandidatura Ostravy mobilizovala všechny síly na úrovni města, kraje a státu k řešení neutěšené situace v oblasti životního prostředí města, zejména ovzduší. Environmentální aspekt je nedílnou součástí všech pilířů projektu kulturního programu, staveb a vzdělávání v oblasti managementu umění. 9 Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava 2015

10 Obsah 10 Obsah

11 13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola Jednotlivá doporučení citujeme ze Zprávy z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) ze prosince 2009, Praha Členové výběrové komise však konstatovali, že projekt je dosud ve fázi rozpracování a) [v projektu] je řada nejasností (zvláště ve finančních analýzách). Některé části rozpočtu jsou nejasné a zvláště rozpočet na kulturní program je nedostačující b) výběrová komise zpochybnila strukturu rozpočtu a upozornila na značnou disproporci mezi investičními náklady a náklady na program a organizaci. Výběrová komise konstatovala, že náklady na program plánované v Ostravě, jsou vůbec nejnižší v celé historii soutěží ECOC (4,8 milionů eur). Celý rozpočet na kulturní program se bude muset zásadně přehodnotit c) byly vyjádřeny určité pochybnosti o plánu Černá louka, který tvoří jednu z hlavních položek na seznamu projektů. Plán Černá louka je velmi ambiciózní a vyžaduje značné finanční prostředky bylo by záhodno hlouběji a přesněji prokázat a doložit multikulturnost města Bylo by záhodno hlouběji a přesněji prokázat a doložit evropský rozměr Prestiž regionu, o níž se v projektu hovoří, by se měla ve větší míře brát v úvahu ve všech částech projektu výběrová komise konstatovala, že město nemá vlastní kulturní politiku. Komise by uvítala, kdyby projekt byl v této části plněji dopracován Výběrová komise si není jista, zda lze Ostravu přirovnávat k jiným průmyslovým městům Evropy. Jinými slovy, Ostrava by si měla dále promyslet evropskou dimenzi Plán [na vybudování Klastru Černá louka] je velmi ctižádostivý Pokud jde o srovnání projektu Černá louka s jinými evropskými projekty (areály), členové výběrové komise vyjádřili pochybnosti o možnosti/vhodnosti zevšeobecňování prezentovaných závěrů, protože je dobře známo, že ne všechny podobné developerské snahy se setkaly s úspěchem. 103 Kulturní program projektu Ostrava programová linie 1 Těžba nation to Nation - Europe to Europe 135 programová linie 2 Tavba Rozmanitost 167 programová linie 3 Ocel Óda na radost 203 harmonogram kulturních programů pro rok programová osa Doplňující informace 222 predikce předpokládaného vývoje ubytovaných hostů a jednodenních návštěvníků Ostravy v letech Daniel a Ostrava analýza mediální prezentace značky EHMK v souvislosti s kandidaturou Ostravy a Plzně 228 výběr hlavních institucí a kulturních akcí města 230 potvrzení Price WaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 232 přípravný tým projektu Ostrava Obsah

12 12 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola. Jednotlivá doporučení citujeme ze Zprávy z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) ze prosince 2009, Praha. 13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

14 1. Členové výběrové komise však konstatovali, že projekt je dosud ve fázi rozpracování Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

15 1. Projekt jsme dopracovali. V přihlášce do předvýběrového kola jsme představili strategické cíle a ambice projektu Ostrava 2015, jeho základní principy a především klíčové infrastrukturní projekty a dramaturgická východiska kulturního programu. Ukázali jsme, co vše město v rámci kandidatury a projektu samotného již vykonalo, a také vytvořili harmonogram pro nejbližší období až do roku Prvním krokem předcházejícím přípravě projektu bylo podrobné zmapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Karlova univerzita v Praze), do nichž se zapojilo více než 82 ostravských kulturních institucí a osobností. Následovalo zpracování Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku 2020 jakožto strategického materiálu kulturní politiky celého města s aktivním zapojením širokého spektra kulturních profesionálů působících v Ostravě. Přípravný tým kandidátského projektu se na definování kulturní politiky města podílel a projekt Ostrava 2015 je s ní plně kompatibilní. Investiční projekt Klastr Černá louka byl zahrnut v Integrovaném plánu rozvoje města (IPRM), klíčové stavby koncertní dům a městská galerie pak byly identifikovány jako zásadní priority Strategického plánu rozvoje města a Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Další instituce klastru kreativní inkubátor a veškeré aktivity zaměřené na podporu kreativních odvětví se staly součástí Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo města Ostravy schválilo částku 2 mld. Kč na realizaci Klastru Černá louka. Projekt Nové Vítkovice má zajištěnu 100% finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje a z národních veřejných zdrojů. Vznikla skupina expertů na zajištění externích zdrojů financování. Zdroje na realizaci dílčích částí projektu Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 jsou alokovány v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Magnet regionu a v rámci výzev zaměřených na podporu cestovního ruchu a občanskou vybavenost měst. Ostrava má možnost čerpat finanční prostředky i z holdingového fondu JESSICA, který se nyní jako první v České republice zavádí v Moravskoslezském regionu. Pro nové programovací období, jehož přípravy na úrovni regionu právě probíhají, je v jednání, aby se projekt Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 a jeho klíčová část Klastr Černá louka staly jednou z prioritních oblastí nově vznikajícího Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

16 5. Kandidatura města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a projekt Ostrava 2015 se staly zastřešující a sjednocující silou pro realizaci dlouhodobých plánů a ambicí města. Ty byly formovány dlouhodobou debatou mezi kulturní veřejností a reprezentací města, jak mj. dokládá Analýza potřeb obyvatel města Ostravy, kterou pro město Ostrava zpracovala společnost DATAMAR, marketing research & consulting v prosinci Co by, podle Vašeho názoru, zkvalitnilo život ve městě? 15,7 % Sportovní zařízení (víceúčelové haly, tělocvičny, sportoviště, relax. centra, bazény) 14,7 % Kulturní zařízení (galerie, služby, koncertní sály, katedry, divadla) 11,4 % Revitalizace Dolní oblasti Vítkovic (muzea, skanzeny, prohlídky) 8,7 % Kulturní a zábavní centrum pro volný čas 7,4 % Parky, zeleň, přírodní oázy a zóny Analýza potřeb obyvatel města Ostravy. Zdroj: Výzkum pro projekt města Ostravy prosinec 2009, DATAMAR, marketing research & consulting. Jednalo se o otevřenou otázku a spontánní odpovědi respondentů. Mimořádný projekt zásadních změn má silnou podporu Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury 2015 poskytla Ostravě příležitost k vytvoření zcela mimořádného projektu, jehož uskutečnění ovlivní město naprosto zásadním způsobem. A to od změn, které se odehrají v rámci vnitřních vztahů a atmosféry města, mezinárodních vztahů a propojení města s Evropou, úrovně kulturní nabídky či třeba změn na úrovni revitalizovaných území zahrnujících plochu o rozloze 155 hektarů, jejíž součástí jsou brownfieldy, proluky i dopravní infrastruktura, včetně letiště, až po zlepšení životního prostředí města. Uskutečnění projektu Ostrava 2015 se stane historicky klíčovou etapou při transformaci Ostravy v postindustriální, skutečně evropské město. To jsou důvody, proč má projekt EHMK 2015 ve městě tak silnou podporu. Nakolik je pro Vás důležité, že Ostrava kandiduje na tento projekt? 80,1 % důležité nedůležité 19,9 % 16 23,1 % 33,1 % 23,9 % 56,2 % opravdu důležité Zdroj: Datamar 2010 Celkově je kandidatura důležitá pro 80 % obyvatel města Ostravy. Pro 56,2 % respondentů je opravdu důležité, aby město Ostrava kandidovalo na Evropské hlavní město kultury v roce Větší význam má přitom kandidatura pro občany s vyšším vzděláním. Osobní angažovanost na projektu si v případě udělení titulu EHMK 2015 umí představit 60 % respondentů (celkový počet oslovených respondentů 502). Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

17 Stejně tak má projekt Ostrava 2015 celorepublikovou podporu. Výsledky výzkumu, který se uskutečnil v květnu 2010, ukazují, že Ostrava je českou veřejností chápána jako kulturnější oblast, která má navíc přesah do sousedních zemí a slouží jako centrum pro větší oblast. Ostrava je také považována za lokalitu, která je schopna přilákat větší počet turistů. Projekt kandidatury Ostravy na titul EHMK 2015 podporují i obyvatelé žijící v regionech geograficky blíže Plzni. Ostrava je k tomuto projektu a změně, kterou projekt nabízí, připravena. Získání titulu EHMK 2015 zahrnuly do svých volebních programů nejsilnější politické strany ve městě, včetně České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany. Vzhledem k tomu, že se letos na podzim ( října 2010) budou konat komunální volby, je včlenění projektu Ostrava 2015 do programů těchto stran projevem demonstrujícím zachování kontinuity kandidatury a projektu samotného. V intenzivní práci na projektu jsme pokračovali i po podání přihlášky do předvýběrového kola. Během uplynulých 7 měsíců jsme pracovali na úkolech, ke kterým jsme se zavázali v první přihlášce tím nejdůležitějším byla urbanistická soutěž na Klastr Černá louka s mezinárodní účastí, která vyvolala obrovský zájem (do soutěže se přihlásilo 69 architektonických kanceláří). Pokračovali jsme také na rozpracování těch částí projektu, které jsme v přihlášce do předvýběrového kola neuvedli v plném rozsahu. Patří mezi ně například program na zlepšení životního prostředí nebo začlenění volnočasových sportovních aktivit ty předkládáme nyní. Posílili jsme tým o další experty, zahraniční konzultanty, významné společnosti a další umělecké osobnosti. Velice cenné pro nás byly komentáře členů panelu porotců, se kterými jsme se mohli seznámit bezprostředně po prezentaci projektu v předvýběrovém kole v části programu určené pro otázky a odpovědi. Tyto otázky a zejména připomínky panelu porotců uvedené v hodnotící zprávě z předvýběrového kola podstatným způsobem stimulovaly a směrovaly přípravný tým v dalším rozpracování projektu. Stejně zásadní pro nás byla osobní konzultace s předsedou výběrového panelu, která se uskutečnila v Londýně. Zohlednili jsme i hodnocení projektu Plzně. Výběrová komise konstatovala, že Ostrava je silným kandidátem, pro kterého je projekt EHMK 2015 reálnou výzvou, neboť prochází obrovskou kulturní transformací. Dále ocenila evropský přínos projektu Ostravy 2015 a jeho užitek nejrůznějším skupinám města, stejně jako širšímu regionu. V této fázi kandidatury na titul EHMK 2015 chceme zásadním způsobem prokázat, že Ostrava uskuteční a předá Evropě skutečně novátorský projekt, nově definující roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Ostrava se stane pro Evropu ztělesněním transformačních změn, které se odehrávají nejen v České republice, ale i v dalších podobných městech postkomunistického prostoru. Projekt a jeho zpracovávání reaguje na výzvu Evropa 2020 strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Projekt Ostrava 2015 naplňuje tyto priority: Inteligentní růst (Klastr Černá louka zahrnující kreativní inkubátor, který bude podporovat mobilitu kreativní třídy), Růst podporující začlenění (Inclusive growth) (podpora tvorby nových pracovních míst ve strukturálně postiženém regionu, vzdělávání v oblasti kulturního managementu, sociální začleňování a orientace projektu Ostrava 2015 na ohrožené skupiny) a Udržitelný rozvoj (Ostrava 2015 bude impulsem pro transformaci ekonomiky města směrem k ekonomice méně závislé na zdrojích a současně předpokládající nižší produkci uhlíku). 17 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

18 Od podání přihlášky do předvýběrového kola Na tomto místě Vám chceme ve stručnosti představit práci, kterou jsme vykonali v jednotlivých částech projektu kandidatury od podání přihlášky do předvýběrového kola. 18 Dvě základní kritéria soutěže, Evropský rozměr a Město a občané, byla v kandidátském projektu podrobněji rozpracována následovně. Projekt Ostrava 2015 posiluje Evropský rozměr mezinárodní spoluprací mezi kulturními aktéry a zdůrazňuje evropskou kulturní rozmanitost. V přihlášce do druhého, výběrového kola nově představujeme konkrétní kulturní programy výrazným způsobem reflektující evropský rozměr. Pro projekt jsme získali evropské konzultanty, a to jak pro jeho dílčí části, konkrétně Klastr Černá louka (Stadtart) a celkový rozpočet (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.), tak pro jeho celkovou koncepci (Zora Jaurová, ředitelka projektu Košice 2013). Kandidátský projekt jsme rozšířili o projekt kulturního mapování a následně vytvoření kulturního plánu v oblasti umění, kultury a sociální inkluze pro město Ostrava, který konzultujeme s renomovanou institucí ProCulture výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu /Praha, a s experty Liou Ghilardi a Colinem Mercerem. Ostravu jsme zapojili do stávajících i nových evropských sítí a jednáme o vstupu do dalších projektů (URBACT EU, Evropská stezka industriálního dědictví, Projekt European Neigbourhood Policy nebo European Smart Cities). Na projektu se podílejí další evropští umělci a kulturní instituce. Za všechny jmenujme Førde Folk Music Festival (Norsko), Roskilde Music Festival (Dánsko), FinisTerre Festival / Řím, Szeget Festival (Maďarsko), Oslo World Music Festival, Amsterdam Roots Festival, WOMEX / Berlin, Festival Mundial Culture Blend / Tilburg (Nizozemí), Festival El Epiritu Del Sur, Huesca (Španělsko), Estonian Traditional Music Center / Viljandi, Arcimboldo, Londýn. Již kandidatura samotná iniciovala vznik nových trvalých mezinárodních kulturních akcí a nových uměleckých děl evropských tvůrců, některá jsou již dokončena a jiná vznikají. Podrobněji se této otázce věnujeme dále, v odpovědi na připomínku panelu porotců týkající se evropského rozměru na s Po postupu do výběrového kola jsme se systematičtěji zaměřili na to, jak více Zapojit obyvatele do projektu. V rozšíření sociálních sítí mezi klíčovými aktéry města (obyvateli, institucemi, veřejnou správou) spatřujeme největší přínos kandidatury a projektu Ostrava Tento networking zaručuje trvalou udržitelnost projektu. Projekt Ostrava 2015 se již nyní stal spojovníkem mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem. Otevřeli jsme Informační a kulturní centrum kandidatury Ostravy 2015 Stará Aréna na hlavním náměstí ve městě. Tento prostor, který byl pět let opuštěný, jsme opět vrátili kultuře. Kromě informačních akcí, kampaní a vzdělávacích seminářů, konferencí a workshopů zde každý den nabízíme projekty, které aktivně vtahují obyvatele do procesu kandidatury a projektu samotného. Stará Aréna prezentuje nejaktuálnější kulturní dění z ČR i Evropy a svou aktivitou stimuluje a podporuje evropskou spolupráci. Současně podporuje vznik místních nezávislých projektů studentů, uměleckých iniciativ i amatérů. Vznik multižánrového klubu s 20 programy měsíčně se setkal s obrovskou pozitivní odezvou obyvatel a médií. Tento prostor a hlavně medializace programu napomohly výrazným způsobem rozšířit a aktivizovat větší cílovou skupinu. Již po prvním měsíci svého fungování se klub stal zcela spontánně platformou sjednocující kulturní frontu Ostravy. Je to právě Stará Aréna, kde se potkávají nejvýznamnější kulturní síly ve městě a kde vzniká fungující networking při přípravě mnoha kulturních projektů (např. Muzejní noc, Den dětí, Ostrava DOKOŘÁN!!!, TOVÁRNA zahájení činnosti centra pro mladou generaci a další). Kandidatura města a její vizualizace získala zásadní prostor v ulicích města, městských dopravních prostředcích či nákupních centrech a v regionálních i celostátních médiích. Jedním z nástrojů širší medializace a propagace byl podpůrný projekt kandidatury, Ostrava 2009, zahrnující 4 mimořádné kulturní akce (podrobněji viz přihláška do předvýběrového kola, s ). Letos jsme na tento projekt navázali Ostravou 2010, která opět zahrnula řadu výjimečných kulturních akcí. Uspořádali jsme například akce Ostrava v Bruselu ( ) a Ostrava v Praze ( ), která byla dosud největší a navíc komplexní prezentací výtvarné, hudební a divadelní scény města Ostravy v Praze. Mezi další významné akce patřil například Happening na Černé louce ( ) nebo udílení Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

19 Divadelních cen ( , přímý přenos odvysílala Česká televize), které se v Ostravě konalo pod záštitou Ostravy Zorganizujeme například také největší český literární festival Měsíc autorského čtení, na kterém bude představena francouzská literatura (Stará Aréna, ). Na všech těchto akcích je prezentována kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 a současně na nich úzce spolupracují regionální a národní média. Na posílení oblasti propagace, komunikace a marketingu budeme i nadále intenzivně pracovat. Tato kampaň vyvrcholí vyhlášením výsledků boje o titul EHMK v České republice. Obyvatele města zapojujeme do projektu konkrétními participativními projekty, jako jsou například Ostravské příchody, které zahrnují zaznamenávání osobních příběhů, moderované večery s příchozími Ostravany, vysílání příběhů ve veřejnoprávním Českém rozhlase Ostrava, vlastní web i vydání knihy, Happening na Černé louce, piknik s promítáním na veřejných prostranstvích nebo soutěž o nejlepší studentské tablo zapojující logo kandidatury. Nejrůznějším skupinám obyvatel nabízíme možnost vyjádřit podporu kandidatuře vyfocením se s logem kandidatury. Této možnosti využily desítky profesních skupin, od záchranářů, horníků, hasičů až po plavce nebo třeba krasobruslaře. Připravenu máme řadu dalších projektů tohoto typu. Současně jsme pro projekt získali podporu hoteliérů, restauratérů a podnikatelů, s nimiž jsme navázali spolupráci. Zapojujeme studenty středních a vysokých škol. Ostrava je město se silným studentským potenciálem ( vysokoškolských a středoškolských studentů) a programová koncepce s napojením na univerzitní prostředí počítá. Již nyní studenty zapojujeme do konkrétních kulturních projektů spojených s kandidaturou (Happening na Černé louce, Měsíc autorského čtení v Ostravě, obsahová a organizační spolupráce na činnosti centra kandidatury Stará Aréna) a podporujeme studentské iniciativy. Zapojujeme kulturní profesionály a další kulturní aktéry, a to zejména do přípravy kulturních programů pro projekt Ostrava Více než 180 z nich se podílelo na přípravě programů pro přihlášku do výběrového kola. Projekt Ostrava 2015 ale počítá s jejich daleko širším zapojením, a to v rámci strategie Perpetuum mobile. Pokračujeme v úzké spolupráci s regionálními médii. Kromě mediálních partnerství podporujících informování o průběhu kandidatury připravujeme pro média speciální projekty. Tuto spolupráci budeme dále prohlubovat. Součástí kandidátského projektu jsou oblíbené stávající kulturní projekty města jako například mezinárodní festival world music Colours of Ostrava, mezinárodní festival Janáčkův máj, divadelní festivaly Ost-ra-var a Dream Factory, Svatováclavský hudební festival, Tanec Ostrava, queer filmový festival Mezipatra, Pohyb- Zvuk-Prostor mezinárodní festival multimediální a intermediální tvorby, které připraví speciální program pro rok Projekt kandidatury akcentuje programy ve veřejném prostoru, které v Ostravě nebyly doposud systematicky rozvíjeny. Významně jsme rozšířili stávající důležité kulturní události v Ostravě o aspekt kandidatury. Zapojujeme se do populárních a oblíbených kulturních projektů nebo akcí spolků a asociací, jako jsou například Muzejní noc, Ostrava dokořán!!!, Den, kdy se bude tančit všude! (u příležitosti mezinárodního Dne tance), happeningy na podporu rozvoje cyklistiky ve městě a další. V tomto trendu budeme pokračovat. 19 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

20 Všechny čtyři pilíře projektu jsme ve výběrovém kole výrazným způsobem rozpracovali a přistoupili k realizaci dílčích kroků. Kulturní program Práce na bližší specifikaci kulturního programu se stala naší stěžejní činností. Zásadním způsobem jsme rozvinuli práci na konkrétní programové nabídce. Projekt Ostrava 2015, jak bylo uvedeno v přihlášce do předvýběrového kola, počítá se dvěma základními strategiemi v oblasti kulturních programů. Tou první je strategie Perpetuum mobile, jejímž prostřednictvím zajistíme zapojení všech aktérů města, druhou jsou Slavnostní programy 2015, které zahrnují mimořádné kulturní projekty speciálně vytvořené renomovanými kurátory v deseti programových oblastech. Naším cílem bylo, aby program reprezentoval hodnoty, které spojují Evropu, a aby vedl k aktivnímu zapojení obyvatel města a regionu. Program koncipujeme tak, aby se Ostrava stala centrem kulturního cestovního ruchu roku Programy rozdělené do tří skupin zahrnují akce odpovídající kritériím soutěže Evropská dimenze a Město a občané. Zároveň odpovídají principům projektu Ostrava 2015, viz přihláška do výběrového kola na s a Výsledkem je funkční a realizovatelná podoba plně uspokojující Ostravany, občany regionu, občany České republiky a návštěvníky z celé Evropy. Programy jsou rozvrženy tak, aby byla zohledněna gradace, kulminace a udržitelnost po jubilejním roce Programy se opírají o zkušenosti programových pracovníků a externích dramaturgů, zároveň ale byly tvořeny i zezdola vyzvali jsme nejen obyvatele města a regionu, ale i celé České republiky. Prošli jsme celkem víc než tři sta konkrétních návrhů programů. Inspirovali jsme se i v jiných městech EHMK a naše nabídka současně zahrnuje i několik úspěšných projektů bývalých EHMK. Programy rozvržené do let 2009 až 2020 respektují cílové skupiny a jejich potřeby, roční období, dramaturgii celkovou i dílčí a také kulturní události, které se budou konat mimo program Ostravy Kulturní program pro období jsme rozdělili do tří linií. 20 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury.

Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 A m b i c e a s t ě ž e j n í b o dy k a n d i d át s k é h o p r o j e k t u o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Praha. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vážení zástupci městských částí Právě otevíráte šanon, který Vám ulehčí práci při plánování rozvoje Vaší městské části ve spolupráci s Institutem

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích

Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích Podklad pro projektový záměr přípravy Strategického plánu rozvoje kultury v Českých Budějovicích zpracováno v rámci projektu Budějovice kulturní kontaktní osoba: Ondřej Kašpárek kasparek@artsmanagement.cz

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Závěry studie proveditelnosti. projektu Kreativního centra v bývalé káznici

Závěry studie proveditelnosti. projektu Kreativního centra v bývalé káznici Závěry studie proveditelnosti projektu Kreativního centra v bývalé káznici ČASOVÁ OSA PROJEKTU 2009-2012 2009 2010 3. 3. 2009 Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č. Z5/023 schválilo Regionální inovační

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více