o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015"

Transkript

1 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 O d p o v ě d i n a d o p o r u č e n í v ý b ě r o v é k o m i s e z p ř e d v ý b ě r o v é h o k o l a Kulturní program projektu Ostrava 2015 D o p l ň u j í c í i n f o r m a c e

2

3 o strava Kandidát na titul Evropské hlavní město kultury 2015 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola Kulturní program projektu Ostrava 2015 Doplňující informace

4 Laskavému čtenáři laskavým členům komise Ostrava nepotřebuje pomoc, Ostrava potřebuje dostat příležitost.

5 Vážení členové komise, připomínky, které jsme od vás obdrželi, nám pomohly podívat se na projekt vašima očima, využít vašich zkušeností a obohatit o ně projekt. Všechny čtyři hlavní pilíře projektu - Kulturní programy, Stavby / Urban Projects, Vzdělávání, Životní prostředí - jsme dopracovali. Kulturní programy Kulturní programy 2015 reprezentují kulturu v celé její šíři. Jedná se nejen o ty velké a slavnostní, které jsou kulturními milníky a vyvolávají zájem široké veřejnosti, ale také o ty, které nás provázejí všedními dny a na každém kroku. Kulturními programy oslovujeme návštěvníky Ostravy z celé Evropy a chceme jim ukázat to, co považujeme za zajímavé a důležité. To, co pro nás představuje společné evropské životní hodnoty. Stavby, které realizujeme, představují náš pohled na budoucnost města. Spolupracují na nich tři subjekty, které společně tvoří projekt Ostrava Město, nositel myšlenky Ostrava 2015, iniciátor celého projektu a rozhodující síla, která stojí za proměnou moravskoslezské metropole. 2. Vítkovice, a.s. jako nejsilnější soukromý ekonomický subjekt, který je realizátorem proměny velké části města (Dolní oblasti Vítkovic) ve fungující zónu určenou pro práci, vzdělávání i trávení volného času. 3. Moravskoslezský kraj, který spravuje celý region a posiluje Ostravu jako své centrum. V současné době se již začalo stavět. V rámci Dolní oblasti Vítkovic ( Nové Vítkovice ) začala přestavba bývalého plynojemu na kongresové a společenské centrum. Na území Klastru Černá louka již začala stavba nového sálu Divadla loutek, která bude dokončena v lednu Stěžejní projekt naší kandidatury kulturně-sociální Klastr Černá louka již má svoji konkrétní podobu. Z mezinárodní urbanistické soutěže vzešel vítězný návrh, který bude realizován. Všechny základní stavby jsou zafinancovány a budou dokončeny do roku I v dalších částech Vzdělávání a Životní prostředí jsme dosáhli velkého posunu: v rámci Klastru Černá louka vybudujeme Kreativní inkubátor a podařilo se rovněž prosadit založení oboru Management umění na Ostravské univerzitě. Celá kandidatura je nyní chápána obyvateli jako projekt, který se již realizuje. Akcentujeme, že Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří jak umělci interpretační, tak i spisovatelé, básníci, malíři, výtvarníci, choreografové, režiséři, architekti a další. Ti všichni formulují autenticitu města, zpětně tím ovlivňují jeho život, podobu, životní styl, reflektují a pěstují jinakost Ostravy. Ostrava je známá tím, že ji umělci neopouštějí, ale naopak v ní zůstávají a výrazně se podílejí na jejím kulturním klimatu. Ostrava tak doplňuje pestrost měst v České republice, je nezaměnitelná, obohacuje a reprezentuje českou i evropskou kulturu. Vážení členové komise, náš projekt je příspěvkem k dialogu o budoucí podobě evropského města, kterou vidíme především ve společné kultuře a společných životních hodnotách. Rádi bychom se připojili k projektu Evropské hlavního města kultury. Ostrava nepotřebuje pomoc, ale příležitost. Ostrava má co nabídnout. Čestmír Kopecký

6 Hlavní cíl a motto Hlavní principy Místo pro šťastný život Cíl adekvátní významu 30. jubilea projektu Evropské hlavní město kultury. Utopistický realismus Malá a velká pravda Město, které nabídne možnost lepšího života. Kultura v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti jako prostředek k tvorbě lepší občanské společnosti. Cíle Projekt Cíl č. 1 Výrazně podpořit současnou evropskou uměleckou tvorbu. Uplatnit závěry Nové Aténské charty 2003, vytvořené Evropskou radou urbanistů, a aplikovat v Ostravě 10 perspektiv moderního města. Cíl č. 2 Otevřít cestu pro dlouhodobé propojení Ostravy s kulturní Evropou a rozvinout uměleckou a kulturní aktivitu jako prostředek pro urbánní regeneraci, a to zlepšením kvality veřejného prostoru, kulturním programem, zapojením kulturních aktérů a obyvatel a pěstováním sebereflexe města. Stavby / Urban Projects Investiční projekty Urbánní regenerace Kulturní programy Management umění Systematické trvalé vzdělávání Životní prostředí Program na jeho zlepšení Strategie 1 Strategie 2 6 Perpetuum mobile Lokální dimenze Kulturní projekt pro rozvoj města Mobilizace kulturních aktérů města a představení jejich činnosti v konfrontaci s Evropou Programové linie Těžba Nation to Nation / Europe to Europe Tavba Rozmanitost Ocel Óda na radost Slavnostní programy 2015 Evropská dimenze Kulturní projekt rozvíjející mezinárodní dialog Funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni. Impuls k evropské spolupráci ostravských kulturních aktérů. Akcelerace základního poslání projektu Evropské hlavní město kultury. Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

7 Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

8 8 1) KULTURNÍ PROGRAM Pro tvorbu kulturního programu jsme zvolili dvě strategie: Perpetuum mobile, podporující rozvoj města, mobilizující kulturní aktéry města a představující jejich činnost v konfrontaci s Evropou, a Slavnostní programy 2015, jejichž prostřednictvím dosáhneme evropské dimenze a rozvoje mezinárodního dialogu. Obě strategie jsou koncipovány tak, aby posilovaly kulturní turistický ruch. Docílí ale také funkční sebereflexe kulturních aktérů města na celoevropské úrovni a akcelerace základního poslání projektu EHMK. Perpetuum mobile Síť událostí pojmenovaná Perpetuum mobile je nástrojem jak konfrontovat a propojit činnost kulturních institucí Ostravy s Evropou. Výzvu Perpetuum mobile přijalo na sedmdesát ostravských kulturních subjektů (rozpočtové organizace, média veřejné služby, deníky, soukromé televize, kulturní domy, organizátoři festivalů a akcí, tvůrci a další). Každý z nich se zavázal vytvořit pro projekt Ostrava 2015 mimořádnou produkci, která bude mít evropský rozměr, mobilizuje občany města a současně umožní tvůrcům, aby se reprezentativně představili. Každý z ostravských subjektů dále pozve evropskou instituci stejného charakteru své evropské přátele, souputníky, vzory a představí ji v Ostravě, kde uspořádají společný projekt. Vybrané instituce dle možností vyvezou a představí svůj projekt v Evropě. Série událostí Perpetuum mobile, probíhající už od přípravné fáze projektu Ostrava 2015, pomůže kulturním aktérům získat přesah do současného evropského kontextu. Tento nástroj také pomáhá probouzet funkční a vrstevnatou sebereflexi kulturních institucí Ostravy na celoevropské úrovni. Slavnostní programy 2015 Pro dramaturgii této části slavnostních programů vznikne dramaturgické centrum s deseti kurátory renomovanými osobnostmi z České republiky a zahraničí. Kurátoři budou tvořit vlastní, speciální programy ve shodě s principy a celkovou koncepcí projektu Ostrava Budou také spolupracovat s místními institucemi v rámci projektu Perpetuum mobile. Programové sekce: Umění ve veřejném prostoru Děti a rodinné programy Hudba Výtvarné umění Divadlo a tanec Audiovize Literatura Architektura a design Muzea a kulturní dědictví Náboženství a víra 2) STAVBY / URBAN PROJECTS Klastr Černá louka Dominantní investiční akcí projektu Ostrava 2015 je vybudování vzorové městské čtvrti, kulturně-sociálního Klastru Černá louka. Tento projekt zastřešil dlouhodobé plány města pro dobudování chybějící kulturní infrastruktury. Jeho součástí bude nová koncertní síň, městská galerie (Kunsthalle), Music Pavilion, školy od mateřské až po vysokou, bydlení a zeleň. Zásadní roli v něm sehraje prostor mezi institucemi, prostor veřejný. Nová kulturní čtvrť bude vybudována podle osvědčených evropských pohledů (best practice) na urbanismus, architekturu, městské životní prostředí, sociologické vyvážení a na základě otevřené veřejné soutěže. Spoluprací institucí na principu klastru bude dosaženo daleko silnějšího synergického efektu, než kdyby jednotlivé subjekty působily samostatně vznik kulturního klastru ve spojení s externím tlakem soutěže o prestižní titul EHMK je zásadním přínosem kandidatury pro Ostravu. Území bývalého brownfieldu Černá louka o rozloze 20 hektarů se nachází v atraktivní lokalitě 150 metrů od hlavního náměstí, u soutoku dvou řek. Klastr představuje svorník mezi existujícími, jakož i vznikajícími prostory a vytváří tak novou kvalitu hlavního atributu evropského postkomunistického města. Projekt Klastr Černá louka je v souladu se Zelenou knihou Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví, jejíž koncept letos vydala Evropská komise. Investorem klastru je město Ostrava. Nové Vítkovice Reaktivace tzv. Dolní oblasti Vítkovic Projekt spočívá ve využití klíčových budov a technologických celků bývalé výrobní zóny, dnes národní kulturní památky Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren, pro kulturní, společenské a vzdělávací účely. Proměna jednoho z nejcennějších průmyslových areálů Ostravy, který byl v roce 2008 oceněn prestižním titulem Evropské dědictví (European Heritage Label), je v současnosti největším projektem urbánní regenerace v České republice. Cílem projektu, na němž se podílejí významní čeští architekti jako Josef Pleskot nebo Zdeněk Fránek, je nalézt novou identitu místa. Investorem projektu je Dolní oblast Vítkovice, sdružení právnických osob. Financování je stoprocentně zajištěno ze strukturálních fondů EU a investorem. Mezi hlavní projekty druhého z pilířů projektu Ostrava 2015 patří i vznik nové budovy krajské galerie (investorem je Moravskoslezský kraj) a TOVÁRNY kulturního centra pro mladou generaci (Investorem je Dolní oblast Vítkovice, sdružení právnických osob). Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava 2015

9 3) VZDĚLÁVÁNÍ: MANAGEMENT UMĚNÍ Pro podporu a vytvoření vyšší profesionální základny kulturního a kreativního průmyslu ve městě a regionu iniciuje Ostrava 2015 rozsáhlý vzdělávací program pro obor management umění. V první fázi ( ) se v organizacích a školách uskuteční série seminářů a školení zaměřených na koncipování a realizaci zejména mezinárodních kulturních projektů splňujících kritéria programů Evropské unie. Město Ostrava v rámci klastru vybuduje kreativní inkubátor kombinovaný se školou v oblasti managementu umění. Cílem tohoto programu je posílit manažerské schopnosti pracovníků v kultuře, přispět k rozvoji města a jeho kreativity a zajistit udržitelnost projektu. 4) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Čtvrtým klíčovým pilířem projektu Ostrava 2015 je program na zlepšení životního prostředí. Stav životního prostředí města je pro úspěšnost kandidátského projektu Ostravy velmi důležitý. Kandidatura Ostravy mobilizovala všechny síly na úrovni města, kraje a státu k řešení neutěšené situace v oblasti životního prostředí města, zejména ovzduší. Environmentální aspekt je nedílnou součástí všech pilířů projektu kulturního programu, staveb a vzdělávání v oblasti managementu umění. 9 Čtyři klíčové pilíře projektu Ostrava 2015

10 Obsah 10 Obsah

11 13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola Jednotlivá doporučení citujeme ze Zprávy z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) ze prosince 2009, Praha Členové výběrové komise však konstatovali, že projekt je dosud ve fázi rozpracování a) [v projektu] je řada nejasností (zvláště ve finančních analýzách). Některé části rozpočtu jsou nejasné a zvláště rozpočet na kulturní program je nedostačující b) výběrová komise zpochybnila strukturu rozpočtu a upozornila na značnou disproporci mezi investičními náklady a náklady na program a organizaci. Výběrová komise konstatovala, že náklady na program plánované v Ostravě, jsou vůbec nejnižší v celé historii soutěží ECOC (4,8 milionů eur). Celý rozpočet na kulturní program se bude muset zásadně přehodnotit c) byly vyjádřeny určité pochybnosti o plánu Černá louka, který tvoří jednu z hlavních položek na seznamu projektů. Plán Černá louka je velmi ambiciózní a vyžaduje značné finanční prostředky bylo by záhodno hlouběji a přesněji prokázat a doložit multikulturnost města Bylo by záhodno hlouběji a přesněji prokázat a doložit evropský rozměr Prestiž regionu, o níž se v projektu hovoří, by se měla ve větší míře brát v úvahu ve všech částech projektu výběrová komise konstatovala, že město nemá vlastní kulturní politiku. Komise by uvítala, kdyby projekt byl v této části plněji dopracován Výběrová komise si není jista, zda lze Ostravu přirovnávat k jiným průmyslovým městům Evropy. Jinými slovy, Ostrava by si měla dále promyslet evropskou dimenzi Plán [na vybudování Klastru Černá louka] je velmi ctižádostivý Pokud jde o srovnání projektu Černá louka s jinými evropskými projekty (areály), členové výběrové komise vyjádřili pochybnosti o možnosti/vhodnosti zevšeobecňování prezentovaných závěrů, protože je dobře známo, že ne všechny podobné developerské snahy se setkaly s úspěchem. 103 Kulturní program projektu Ostrava programová linie 1 Těžba nation to Nation - Europe to Europe 135 programová linie 2 Tavba Rozmanitost 167 programová linie 3 Ocel Óda na radost 203 harmonogram kulturních programů pro rok programová osa Doplňující informace 222 predikce předpokládaného vývoje ubytovaných hostů a jednodenních návštěvníků Ostravy v letech Daniel a Ostrava analýza mediální prezentace značky EHMK v souvislosti s kandidaturou Ostravy a Plzně 228 výběr hlavních institucí a kulturních akcí města 230 potvrzení Price WaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 232 přípravný tým projektu Ostrava Obsah

12 12 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola. Jednotlivá doporučení citujeme ze Zprávy z 1. kola řízení (předvýběrová fáze) ze prosince 2009, Praha. 13 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

14 1. Členové výběrové komise však konstatovali, že projekt je dosud ve fázi rozpracování Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

15 1. Projekt jsme dopracovali. V přihlášce do předvýběrového kola jsme představili strategické cíle a ambice projektu Ostrava 2015, jeho základní principy a především klíčové infrastrukturní projekty a dramaturgická východiska kulturního programu. Ukázali jsme, co vše město v rámci kandidatury a projektu samotného již vykonalo, a také vytvořili harmonogram pro nejbližší období až do roku Prvním krokem předcházejícím přípravě projektu bylo podrobné zmapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Karlova univerzita v Praze), do nichž se zapojilo více než 82 ostravských kulturních institucí a osobností. Následovalo zpracování Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku 2020 jakožto strategického materiálu kulturní politiky celého města s aktivním zapojením širokého spektra kulturních profesionálů působících v Ostravě. Přípravný tým kandidátského projektu se na definování kulturní politiky města podílel a projekt Ostrava 2015 je s ní plně kompatibilní. Investiční projekt Klastr Černá louka byl zahrnut v Integrovaném plánu rozvoje města (IPRM), klíčové stavby koncertní dům a městská galerie pak byly identifikovány jako zásadní priority Strategického plánu rozvoje města a Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Další instituce klastru kreativní inkubátor a veškeré aktivity zaměřené na podporu kreativních odvětví se staly součástí Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo města Ostravy schválilo částku 2 mld. Kč na realizaci Klastru Černá louka. Projekt Nové Vítkovice má zajištěnu 100% finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje a z národních veřejných zdrojů. Vznikla skupina expertů na zajištění externích zdrojů financování. Zdroje na realizaci dílčích částí projektu Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 jsou alokovány v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Magnet regionu a v rámci výzev zaměřených na podporu cestovního ruchu a občanskou vybavenost měst. Ostrava má možnost čerpat finanční prostředky i z holdingového fondu JESSICA, který se nyní jako první v České republice zavádí v Moravskoslezském regionu. Pro nové programovací období, jehož přípravy na úrovni regionu právě probíhají, je v jednání, aby se projekt Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 a jeho klíčová část Klastr Černá louka staly jednou z prioritních oblastí nově vznikajícího Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

16 5. Kandidatura města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a projekt Ostrava 2015 se staly zastřešující a sjednocující silou pro realizaci dlouhodobých plánů a ambicí města. Ty byly formovány dlouhodobou debatou mezi kulturní veřejností a reprezentací města, jak mj. dokládá Analýza potřeb obyvatel města Ostravy, kterou pro město Ostrava zpracovala společnost DATAMAR, marketing research & consulting v prosinci Co by, podle Vašeho názoru, zkvalitnilo život ve městě? 15,7 % Sportovní zařízení (víceúčelové haly, tělocvičny, sportoviště, relax. centra, bazény) 14,7 % Kulturní zařízení (galerie, služby, koncertní sály, katedry, divadla) 11,4 % Revitalizace Dolní oblasti Vítkovic (muzea, skanzeny, prohlídky) 8,7 % Kulturní a zábavní centrum pro volný čas 7,4 % Parky, zeleň, přírodní oázy a zóny Analýza potřeb obyvatel města Ostravy. Zdroj: Výzkum pro projekt města Ostravy prosinec 2009, DATAMAR, marketing research & consulting. Jednalo se o otevřenou otázku a spontánní odpovědi respondentů. Mimořádný projekt zásadních změn má silnou podporu Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury 2015 poskytla Ostravě příležitost k vytvoření zcela mimořádného projektu, jehož uskutečnění ovlivní město naprosto zásadním způsobem. A to od změn, které se odehrají v rámci vnitřních vztahů a atmosféry města, mezinárodních vztahů a propojení města s Evropou, úrovně kulturní nabídky či třeba změn na úrovni revitalizovaných území zahrnujících plochu o rozloze 155 hektarů, jejíž součástí jsou brownfieldy, proluky i dopravní infrastruktura, včetně letiště, až po zlepšení životního prostředí města. Uskutečnění projektu Ostrava 2015 se stane historicky klíčovou etapou při transformaci Ostravy v postindustriální, skutečně evropské město. To jsou důvody, proč má projekt EHMK 2015 ve městě tak silnou podporu. Nakolik je pro Vás důležité, že Ostrava kandiduje na tento projekt? 80,1 % důležité nedůležité 19,9 % 16 23,1 % 33,1 % 23,9 % 56,2 % opravdu důležité Zdroj: Datamar 2010 Celkově je kandidatura důležitá pro 80 % obyvatel města Ostravy. Pro 56,2 % respondentů je opravdu důležité, aby město Ostrava kandidovalo na Evropské hlavní město kultury v roce Větší význam má přitom kandidatura pro občany s vyšším vzděláním. Osobní angažovanost na projektu si v případě udělení titulu EHMK 2015 umí představit 60 % respondentů (celkový počet oslovených respondentů 502). Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

17 Stejně tak má projekt Ostrava 2015 celorepublikovou podporu. Výsledky výzkumu, který se uskutečnil v květnu 2010, ukazují, že Ostrava je českou veřejností chápána jako kulturnější oblast, která má navíc přesah do sousedních zemí a slouží jako centrum pro větší oblast. Ostrava je také považována za lokalitu, která je schopna přilákat větší počet turistů. Projekt kandidatury Ostravy na titul EHMK 2015 podporují i obyvatelé žijící v regionech geograficky blíže Plzni. Ostrava je k tomuto projektu a změně, kterou projekt nabízí, připravena. Získání titulu EHMK 2015 zahrnuly do svých volebních programů nejsilnější politické strany ve městě, včetně České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany. Vzhledem k tomu, že se letos na podzim ( října 2010) budou konat komunální volby, je včlenění projektu Ostrava 2015 do programů těchto stran projevem demonstrujícím zachování kontinuity kandidatury a projektu samotného. V intenzivní práci na projektu jsme pokračovali i po podání přihlášky do předvýběrového kola. Během uplynulých 7 měsíců jsme pracovali na úkolech, ke kterým jsme se zavázali v první přihlášce tím nejdůležitějším byla urbanistická soutěž na Klastr Černá louka s mezinárodní účastí, která vyvolala obrovský zájem (do soutěže se přihlásilo 69 architektonických kanceláří). Pokračovali jsme také na rozpracování těch částí projektu, které jsme v přihlášce do předvýběrového kola neuvedli v plném rozsahu. Patří mezi ně například program na zlepšení životního prostředí nebo začlenění volnočasových sportovních aktivit ty předkládáme nyní. Posílili jsme tým o další experty, zahraniční konzultanty, významné společnosti a další umělecké osobnosti. Velice cenné pro nás byly komentáře členů panelu porotců, se kterými jsme se mohli seznámit bezprostředně po prezentaci projektu v předvýběrovém kole v části programu určené pro otázky a odpovědi. Tyto otázky a zejména připomínky panelu porotců uvedené v hodnotící zprávě z předvýběrového kola podstatným způsobem stimulovaly a směrovaly přípravný tým v dalším rozpracování projektu. Stejně zásadní pro nás byla osobní konzultace s předsedou výběrového panelu, která se uskutečnila v Londýně. Zohlednili jsme i hodnocení projektu Plzně. Výběrová komise konstatovala, že Ostrava je silným kandidátem, pro kterého je projekt EHMK 2015 reálnou výzvou, neboť prochází obrovskou kulturní transformací. Dále ocenila evropský přínos projektu Ostravy 2015 a jeho užitek nejrůznějším skupinám města, stejně jako širšímu regionu. V této fázi kandidatury na titul EHMK 2015 chceme zásadním způsobem prokázat, že Ostrava uskuteční a předá Evropě skutečně novátorský projekt, nově definující roli kultury v industriálním městě ve specifických transformačních podmínkách postsocialistické společnosti. Ostrava se stane pro Evropu ztělesněním transformačních změn, které se odehrávají nejen v České republice, ale i v dalších podobných městech postkomunistického prostoru. Projekt a jeho zpracovávání reaguje na výzvu Evropa 2020 strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Projekt Ostrava 2015 naplňuje tyto priority: Inteligentní růst (Klastr Černá louka zahrnující kreativní inkubátor, který bude podporovat mobilitu kreativní třídy), Růst podporující začlenění (Inclusive growth) (podpora tvorby nových pracovních míst ve strukturálně postiženém regionu, vzdělávání v oblasti kulturního managementu, sociální začleňování a orientace projektu Ostrava 2015 na ohrožené skupiny) a Udržitelný rozvoj (Ostrava 2015 bude impulsem pro transformaci ekonomiky města směrem k ekonomice méně závislé na zdrojích a současně předpokládající nižší produkci uhlíku). 17 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

18 Od podání přihlášky do předvýběrového kola Na tomto místě Vám chceme ve stručnosti představit práci, kterou jsme vykonali v jednotlivých částech projektu kandidatury od podání přihlášky do předvýběrového kola. 18 Dvě základní kritéria soutěže, Evropský rozměr a Město a občané, byla v kandidátském projektu podrobněji rozpracována následovně. Projekt Ostrava 2015 posiluje Evropský rozměr mezinárodní spoluprací mezi kulturními aktéry a zdůrazňuje evropskou kulturní rozmanitost. V přihlášce do druhého, výběrového kola nově představujeme konkrétní kulturní programy výrazným způsobem reflektující evropský rozměr. Pro projekt jsme získali evropské konzultanty, a to jak pro jeho dílčí části, konkrétně Klastr Černá louka (Stadtart) a celkový rozpočet (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.), tak pro jeho celkovou koncepci (Zora Jaurová, ředitelka projektu Košice 2013). Kandidátský projekt jsme rozšířili o projekt kulturního mapování a následně vytvoření kulturního plánu v oblasti umění, kultury a sociální inkluze pro město Ostrava, který konzultujeme s renomovanou institucí ProCulture výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro kulturu /Praha, a s experty Liou Ghilardi a Colinem Mercerem. Ostravu jsme zapojili do stávajících i nových evropských sítí a jednáme o vstupu do dalších projektů (URBACT EU, Evropská stezka industriálního dědictví, Projekt European Neigbourhood Policy nebo European Smart Cities). Na projektu se podílejí další evropští umělci a kulturní instituce. Za všechny jmenujme Førde Folk Music Festival (Norsko), Roskilde Music Festival (Dánsko), FinisTerre Festival / Řím, Szeget Festival (Maďarsko), Oslo World Music Festival, Amsterdam Roots Festival, WOMEX / Berlin, Festival Mundial Culture Blend / Tilburg (Nizozemí), Festival El Epiritu Del Sur, Huesca (Španělsko), Estonian Traditional Music Center / Viljandi, Arcimboldo, Londýn. Již kandidatura samotná iniciovala vznik nových trvalých mezinárodních kulturních akcí a nových uměleckých děl evropských tvůrců, některá jsou již dokončena a jiná vznikají. Podrobněji se této otázce věnujeme dále, v odpovědi na připomínku panelu porotců týkající se evropského rozměru na s Po postupu do výběrového kola jsme se systematičtěji zaměřili na to, jak více Zapojit obyvatele do projektu. V rozšíření sociálních sítí mezi klíčovými aktéry města (obyvateli, institucemi, veřejnou správou) spatřujeme největší přínos kandidatury a projektu Ostrava Tento networking zaručuje trvalou udržitelnost projektu. Projekt Ostrava 2015 se již nyní stal spojovníkem mezi občanským, veřejným a soukromým sektorem. Otevřeli jsme Informační a kulturní centrum kandidatury Ostravy 2015 Stará Aréna na hlavním náměstí ve městě. Tento prostor, který byl pět let opuštěný, jsme opět vrátili kultuře. Kromě informačních akcí, kampaní a vzdělávacích seminářů, konferencí a workshopů zde každý den nabízíme projekty, které aktivně vtahují obyvatele do procesu kandidatury a projektu samotného. Stará Aréna prezentuje nejaktuálnější kulturní dění z ČR i Evropy a svou aktivitou stimuluje a podporuje evropskou spolupráci. Současně podporuje vznik místních nezávislých projektů studentů, uměleckých iniciativ i amatérů. Vznik multižánrového klubu s 20 programy měsíčně se setkal s obrovskou pozitivní odezvou obyvatel a médií. Tento prostor a hlavně medializace programu napomohly výrazným způsobem rozšířit a aktivizovat větší cílovou skupinu. Již po prvním měsíci svého fungování se klub stal zcela spontánně platformou sjednocující kulturní frontu Ostravy. Je to právě Stará Aréna, kde se potkávají nejvýznamnější kulturní síly ve městě a kde vzniká fungující networking při přípravě mnoha kulturních projektů (např. Muzejní noc, Den dětí, Ostrava DOKOŘÁN!!!, TOVÁRNA zahájení činnosti centra pro mladou generaci a další). Kandidatura města a její vizualizace získala zásadní prostor v ulicích města, městských dopravních prostředcích či nákupních centrech a v regionálních i celostátních médiích. Jedním z nástrojů širší medializace a propagace byl podpůrný projekt kandidatury, Ostrava 2009, zahrnující 4 mimořádné kulturní akce (podrobněji viz přihláška do předvýběrového kola, s ). Letos jsme na tento projekt navázali Ostravou 2010, která opět zahrnula řadu výjimečných kulturních akcí. Uspořádali jsme například akce Ostrava v Bruselu ( ) a Ostrava v Praze ( ), která byla dosud největší a navíc komplexní prezentací výtvarné, hudební a divadelní scény města Ostravy v Praze. Mezi další významné akce patřil například Happening na Černé louce ( ) nebo udílení Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

19 Divadelních cen ( , přímý přenos odvysílala Česká televize), které se v Ostravě konalo pod záštitou Ostravy Zorganizujeme například také největší český literární festival Měsíc autorského čtení, na kterém bude představena francouzská literatura (Stará Aréna, ). Na všech těchto akcích je prezentována kandidatura Ostravy na titul EHMK 2015 a současně na nich úzce spolupracují regionální a národní média. Na posílení oblasti propagace, komunikace a marketingu budeme i nadále intenzivně pracovat. Tato kampaň vyvrcholí vyhlášením výsledků boje o titul EHMK v České republice. Obyvatele města zapojujeme do projektu konkrétními participativními projekty, jako jsou například Ostravské příchody, které zahrnují zaznamenávání osobních příběhů, moderované večery s příchozími Ostravany, vysílání příběhů ve veřejnoprávním Českém rozhlase Ostrava, vlastní web i vydání knihy, Happening na Černé louce, piknik s promítáním na veřejných prostranstvích nebo soutěž o nejlepší studentské tablo zapojující logo kandidatury. Nejrůznějším skupinám obyvatel nabízíme možnost vyjádřit podporu kandidatuře vyfocením se s logem kandidatury. Této možnosti využily desítky profesních skupin, od záchranářů, horníků, hasičů až po plavce nebo třeba krasobruslaře. Připravenu máme řadu dalších projektů tohoto typu. Současně jsme pro projekt získali podporu hoteliérů, restauratérů a podnikatelů, s nimiž jsme navázali spolupráci. Zapojujeme studenty středních a vysokých škol. Ostrava je město se silným studentským potenciálem ( vysokoškolských a středoškolských studentů) a programová koncepce s napojením na univerzitní prostředí počítá. Již nyní studenty zapojujeme do konkrétních kulturních projektů spojených s kandidaturou (Happening na Černé louce, Měsíc autorského čtení v Ostravě, obsahová a organizační spolupráce na činnosti centra kandidatury Stará Aréna) a podporujeme studentské iniciativy. Zapojujeme kulturní profesionály a další kulturní aktéry, a to zejména do přípravy kulturních programů pro projekt Ostrava Více než 180 z nich se podílelo na přípravě programů pro přihlášku do výběrového kola. Projekt Ostrava 2015 ale počítá s jejich daleko širším zapojením, a to v rámci strategie Perpetuum mobile. Pokračujeme v úzké spolupráci s regionálními médii. Kromě mediálních partnerství podporujících informování o průběhu kandidatury připravujeme pro média speciální projekty. Tuto spolupráci budeme dále prohlubovat. Součástí kandidátského projektu jsou oblíbené stávající kulturní projekty města jako například mezinárodní festival world music Colours of Ostrava, mezinárodní festival Janáčkův máj, divadelní festivaly Ost-ra-var a Dream Factory, Svatováclavský hudební festival, Tanec Ostrava, queer filmový festival Mezipatra, Pohyb- Zvuk-Prostor mezinárodní festival multimediální a intermediální tvorby, které připraví speciální program pro rok Projekt kandidatury akcentuje programy ve veřejném prostoru, které v Ostravě nebyly doposud systematicky rozvíjeny. Významně jsme rozšířili stávající důležité kulturní události v Ostravě o aspekt kandidatury. Zapojujeme se do populárních a oblíbených kulturních projektů nebo akcí spolků a asociací, jako jsou například Muzejní noc, Ostrava dokořán!!!, Den, kdy se bude tančit všude! (u příležitosti mezinárodního Dne tance), happeningy na podporu rozvoje cyklistiky ve městě a další. V tomto trendu budeme pokračovat. 19 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

20 Všechny čtyři pilíře projektu jsme ve výběrovém kole výrazným způsobem rozpracovali a přistoupili k realizaci dílčích kroků. Kulturní program Práce na bližší specifikaci kulturního programu se stala naší stěžejní činností. Zásadním způsobem jsme rozvinuli práci na konkrétní programové nabídce. Projekt Ostrava 2015, jak bylo uvedeno v přihlášce do předvýběrového kola, počítá se dvěma základními strategiemi v oblasti kulturních programů. Tou první je strategie Perpetuum mobile, jejímž prostřednictvím zajistíme zapojení všech aktérů města, druhou jsou Slavnostní programy 2015, které zahrnují mimořádné kulturní projekty speciálně vytvořené renomovanými kurátory v deseti programových oblastech. Naším cílem bylo, aby program reprezentoval hodnoty, které spojují Evropu, a aby vedl k aktivnímu zapojení obyvatel města a regionu. Program koncipujeme tak, aby se Ostrava stala centrem kulturního cestovního ruchu roku Programy rozdělené do tří skupin zahrnují akce odpovídající kritériím soutěže Evropská dimenze a Město a občané. Zároveň odpovídají principům projektu Ostrava 2015, viz přihláška do výběrového kola na s a Výsledkem je funkční a realizovatelná podoba plně uspokojující Ostravany, občany regionu, občany České republiky a návštěvníky z celé Evropy. Programy jsou rozvrženy tak, aby byla zohledněna gradace, kulminace a udržitelnost po jubilejním roce Programy se opírají o zkušenosti programových pracovníků a externích dramaturgů, zároveň ale byly tvořeny i zezdola vyzvali jsme nejen obyvatele města a regionu, ale i celé České republiky. Prošli jsme celkem víc než tři sta konkrétních návrhů programů. Inspirovali jsme se i v jiných městech EHMK a naše nabídka současně zahrnuje i několik úspěšných projektů bývalých EHMK. Programy rozvržené do let 2009 až 2020 respektují cílové skupiny a jejich potřeby, roční období, dramaturgii celkovou i dílčí a také kulturní události, které se budou konat mimo program Ostravy Kulturní program pro období jsme rozdělili do tří linií. 20 Odpovědi na doporučení výběrové komise z předvýběrového kola

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce

Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a regionální spolupráce XIII. volební sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 8. dubna 2011 1 1. Evropské hlavní město kultury 2. Regionální spolupráce 2 1 26.7.2011

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY SOUČASNOST NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY LETECKÝ SNÍMEK PŘED ZAPOČETÍM REVITALIZAČNÍCH PRACÍ LETECKÝ SNÍMEK CELÉ OBLASTI HISTORICKÉ SOUVISLOSTI NKP je součástí Dolní oblasti Vítkovice v části území, kde byly

Více

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi

Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi Dolní oblast Vítkovice - památka pro lidi OSTRAVA - 5. 11. 2013 Multifunkční aula GONG Ing. Jiří Michálek, Ph.D. Ředitel pro strategii VÍTKOVICE, a.s. MK ČR: Vracíme památky do života Realizací projektů

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz

Možnosti podpory KULTURNÍCH. PRŮMYSLŮ v ČR. a KREATIVNÍCH. Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012. www.kreativniprumysly.cz Možnosti podpory KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ v ČR Eva Žáková INSTITUT UMĚNÍ 26. 9. 2012 www.kreativniprumysly.cz PUBLIKACE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY V ČR Malý domácí trh Menšinový jazyk NEDOSTATEČNÁ

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více