Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: Minimální preventivní program ZŠ Chrast vychází z: metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologickým jevů u dětí a mládeže č.j / interní směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany v ZŠ Chrast Garant: Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy Školní metodici prevence: Mgr.Zdeňka Modráčková Mgr.Ivana Celnarová Osoby podílející se: Mgr.Lenka Budínská ředitelka školy a výchovná poradkyně metodičky prevence pedagogický sbor Cíle - systematické preventivní působení na všechny žáky školy - práce v třídnických hodinách metodou komunitního kruhu - zaměření na rizikové skupiny - zamezení vzájemnému ubližování žáků - zmapování a analýza současného stavu - dodržování a navazování na tradice školy - děti dětem - starší pomáhají mladším - vytváření příznivého klimatu školy -.dlouhodobý cíl - získávání mladých kolegů pedagogů pro GO programy - vytvoření fungujícího školního parlamentu - dlouhodobý cíl - podávání grantů v oboru prevence -.velmi dlouhodobý cíl - pokračování v projektu ( p.uč. Modráčková ) - (ŠVP) první hod. v pondělí VOS (uč. i žáci učíme se pracovat v komunitním - kruhu základní pravidla ) - pokračování v projektu ZAJOCH pro 6. ročníky -.střednědobý cíl - směřování školních výletů k zážitkovým pobytům (lanová centra, H-centrum Pardubice ) - zájmové kroužky - zajišťování besed - účast na filmovém festivalu Jeden svět - každoročně - aktivní účast ve výchovných komisích Minimální preventivní program Strana 1 (celkem 5)

2 Plán prevence ročník 1.ročník Chápání pojmu zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou a sociální Hygiena - předcházení nákazám, dodržování základů osobní hygieny Výživa - seznámení se s různými typy potravin, které se řadí k tzv.zdravým a nezdravým Pohyb - uvědomění si, jak získáváme tělesnou zdatnost Vztahy k ostatním - podstata přátelství, kamarádství Alkohol - základní znalosti o alkoholu a jeho působení Kouření - důsledky kouření na lidský organismus Léky drogy - existence rostlin, ve kterých mohou být škodlivé látky, užívání léků jen na lékařské doporučení Zápis do 1. tříd (starší děti pro mladší) Projekt,,Jeden za všechny, všichni za jednoho Projekt,,Normální je nekouřit Akce Hasiči dětem 2.ročník Léky drogy - účinky a následky užití Udržování zdraví - upevnění chápání pojmu zdraví Kouření hledání důvodů, proč lidé kouří, proč se prodávají cigarety, i když jsou škodlivé Alkohol - účinky alkoholu, následky nadměrného užívání Nebezpečí od cizích lidí a návyk odmítání - rozeznávání konverzace se známými lidmi od vyzvídání od neznámých osob, nácvik reakce na tyto situace Projekt,,Zdravé zuby Projekt,,Normální je nekouřit Projekt,,Matouš a Amadu Škola v přírodě Oucmanice 3.ročník Zdraví - sociální složky zdraví, společenské podmínky pro udržování zdraví Kouření - orientace v reklamách, reklama klamavá Vědomí - nezkreslené vnímání světa okolo dětí Alkohol - poškození zdraví při nadměrném užívání Projekt,,Zdravé zuby Projekt,,V moci pověr a lží Projekt,,Matouš a Amadu Zážitkový seminář TyfloCentrum Pardubice Minimální preventivní program Strana 2 (celkem 5)

3 4. ročník Drogy - pochopení mechanismu vzniku drogové závislosti, proč lidé berou drogy, jak řeší problémy Nácvik odmítání - různé strategie odmítání nebezpečných aktivit Kam se obrátit - typy organizací a profesí Projekt,,Cizinci Projekt,,Matouš a Amadu Zážitkový seminář TyfloCentrum Pardubice 5.ročník Drogy důsledky drogové závislosti Nácvik odmítání - různé strategie odmítání nebezpečných aktivit Kam se obrátit typy organizací a profesí Projekt,,Matouš a Amadu Projekt,,Hravě žij zdravě Projekt,,Jeden za všechny, všichni za jednoho Aktivity webového portálu E- bug Lanové centrum Podhůra Plán prevence 6. 9.ročník 6.ročník Výchova ke zdravému životnímu stylu - mezipředmětové vztahy - VKZ, VKO, Př, Tv.. Sledování vývojové a individuální potřeby žáků při přechodu na 2.stupeň SORAD (výchovná poradkyně) Nácvik odmítání - alkohol, cigarety, drogy Seznámení s existencí a činností Linek bezpečí Projekt,,ZAJOCH (výchovná poradkyně, metodička prevence a třídní učitelé) Minimální preventivní program Strana 3 (celkem 5)

4 7.ročník Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova k rozvoji osobnosti Spolupráce s rodiči, informace o poradenství Strategie odmítání drog Projekt,,Kouření a já LVVZ Šikana beseda ACET Jednodenní vodácké putování Vodácké sdružení Chrudim KAČEŘI 8.ročník Výchova k odpovědnosti za své zdraví Vytváření etických hodnot a postojů Věnování pozornosti rizikovým skupinám žáků z neúplných rodin, handicapovaným, se zdravotními problémy monitorování - IPP Praha (výchovná poradkyně) Sebepoznávání a respektování odlišností Zvládání neúspěchu, překonávání překážek a stresu Zdokonalování se v komunikaci, umění naslouchat, obhájit svůj názor Volba povolání beseda IPS ÚP Chrudim (výchovná poradkyně) Projekt Kouření a já rodinná výchova Mladiství a trestní činnost beseda s kriminalisty Zážitkový pobyt v Oucmanicích Sběr papíru 8.ročníky organizují několikadenní akci pro celou školu (třídní učitelé) 9.ročník Vedení k pozitivnímu chování a k rozvoji osobnosti Motivování k aktivnímu trávení volného času Vedení žáků k zodpovědnosti za svoji práci - příprava na přijímací zkoušky Zdokonalování se v komunikaci - umění naslouchat, obhájit svůj názor Spolupráce s rodinami (třídní učitelé a výchovná poradkyně) Volba povolání (výchovná poradkyně) Projekt Kouření a já rodinná výchova Projekt,,Street law organizace celé akce Den dětí organizace pro 1.stupeň Zážitkový pobyt Den Trifidů Láska ano, děti ne beseda CAT Ostrava,,Láska a vztahy - beseda,,jeden svět - filmový festival Minimální preventivní program Strana 4 (celkem 5)

5 Průběžné aktivity Projektový den,,svět práce povolání pro 1-5.ročník Projekt,,Život na vozíčku - Sportem proti bariérám Projekt E-bezpečí Spolupráce s výchovnou poradkyní - volba povolání, SORAD, MONITORING Získávání mladých kolegů pro GO programy Průběžné proškolování metodiků prevence a předávání informací pedagogickému sboru ZAJOCH - grant, příprava, organizace Harmonia Universalis 1. stupeň Rozsviťte hvězdy 2. stupeň Na rovinu Informování žáků prostřednictvím nástěnek a propagačních materiálů jako prevence rizikového chování Aktivní trávení volného času - spolupráce ŠK, ŠD, zájmové kroužky na ZŠ Návštěva divadelních představení předplatné VČD Pardubice - p.uč.modráčková a učitelé ČJ Národní divadlo Praha pro žáky 9.ročníků Spolupráce se sdružením PROUD - ARCHA Chrudim Návštěvy výstav a účast na besedách zaměřených na sexuální výchovu, různé formy extremismu a sekty Schránka důvěry pro žáky Organizace besed a schůzek pro rodiče na téma volba povolání, prevence rizikového chování Metodici prevence - nabídka informací pro rodiče - kampaň Drogy a rodiče, občanské sdružení SANANIM., 9.ročníky Spolupráce při vytváření školního časopisu Chrastpark Evaluace Ověřování efektivity přístupů v oblasti zdravého životního stylu Monitorování, Sorad, ARCHA Spolupráce s PPP Chrudim V Chrasti dne Mgr. Ivana Celnarová Mgr. Zdeňka Modráčková Minimální preventivní program Strana 5 (celkem 5)

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více