Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Chrast Tel.: Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologickým jevů u dětí a mládeže č.j / Interní směrnice pro postup k prevenci, odhalování a řešení šikany v ZŠ Chrast Garant: p.řed. Mgr. Lenka Budínská Metodik školní prevence: p.uč. Mgr.Zdeňka Modráčková p.uč. Mgr.Iva Celnarová (1.stupeň) Osoby podílející se: p.řed. Mgr.Lenka Budínská-výchovná poradkyně pedagogický sbor Cíle:- systematické preventivní působení na všechny žáky školy od 1.stupně - tlak na tř. učitele, aby pracovali v tř. hod. v komun.kruhu (pravidla) - zaměření na rizikové skupiny - zamezit vzájemnému ubližování žáků - zmapování a analýza současného stavu - dodržovat a navazovat na tradice školy - děti dětem-starší pomáhají mladším - vytváření příznivého klimatu školy.dlouhodobý cíl - získávání mladých kolegů pedagogů pro GO, pro absolvování školení - vytvořit fungující školní parlament..dlouhodobý cíl - hledat, vypisovat a pokoušet se podávat granty v oboru prevence.velmi dl. cíl - pokračovat v projektu (p. uč. Filipi, p.uč. Modráčková ) - v 1. a 6. roč. (ŠVP) první hod. v pondělí třídnické ( uč. i žáci učíme se prac.v kom. kruhu základní pravidla ) - pokračovat v projektu ZAJOCH 6. ročníky.střednědobý cíl - směřovat školní výlety k zážitkovým pobytům (lanová centra, H-centrum Pce )

2 Plán prevence drogové závislosti ročník 1.ročník-Co je to zdraví? / Chápání pojmu zdraví jako naprostou pohodu duševní, tělesnou a sociální / - Hygiena / předcházet nákazám, dodržování základů osobní hygieny / - Výživa / seznámení s různými typy potravin, které se řadí k tzv.zdravým a nezdravým / - Pohyb / uvědomění si, jak tělesnou zdatnost získáváme / - Vztahy k ostatním / podstata přátelství, kamarádství / - Alkohol / základní znalosti o alkoholu, prohloubení znalostí o působení alkoholu / - Kouření / důsledky kouření na lidský organismus / - Drogy 1 / léky / existence rostlin, ve kterých mohou být škodlivé látky, užívání léků jen na lékařské doporučení / Projekt,,Zdravé zuby / studentky VOŠ při SZŠ Chrudim / Zápis do 1. tříd / starší děti pro mladší / První třídy se zapojily do akreditovaného projektu,,normální je nekouřit - Brno 2.ročník - Drogy 2 / účinky a následky užití drogy / - Jak si udržujeme zdraví / upevnit chápání pojmu zdraví / - Kouření / proč lidé kouří, proč se prodávají cigarety, i když jsou škodlivé zdraví / - Alkohol / účinky alkoholu, následky nadměrného užívání / - Nebezpečí od cizích lidí a návyk odmítání / naučit se rozeznávat konverzaci se známými lidmi od vyzvídání od neznámých osob, nácvik reakce na tyto situace / Projekt,, Zdravé zuby 3.ročník - Zdraví / sociální složky zdraví, společenské podmínky pro udržování zdraví / - Kouření / orientace v reklamách, reklama klamavá. / - Vědomí / nezkreslené vnímání světa okolo dětí / - Alkohol / poškození zdraví při nadměrném užívání / Program,,Proti kouření protidrogová prevence ve spolupráci se sdružením Proud-ARCHA Chrudim 4. ročník - Drogy / pochopit mechanismus vzniku drogové závislosti, proč lidé berou drogy, jak řešit problémy / - Nácvik odmítání / různé strategie odmítání nebezpečných aktivit / - Kam se obrátit / různé typy organizací a profesí i s tím, jak se na ně v případě potřeby obrátit / Program,,Proti kouření

3 Plán prevence drogové závislosti ročník 5.ročník - Drogy / drogová závislost / - Nácvik odmítání - Kam se obrátit Program Proti kouření 6.ročník - výchova ke zdravému životnímu stylu / mezipředmětové vztahy Rv, Ov, Př, Tv../ - věnovat pozornost chování žáků, sledovat vývojové a individuální potřeby žáků při přechodu na 2.stupeň SORAD výchovná poradkyně - alkohol,,kouření, drogy nácvik odmítání - linky důvěry Projekt,, ZAJOCH..zodpovídá vých.por., met.prev., tř.uč. Projekt,, STREET LAW Ov Projekt,,KOUŘENÍ A JÁ Rv p. uč. Petružálková Projekt,,ADOPCE NA DÁLKU 7.ročník - výchova ke zdravému životnímu stylu - výchova k rozvoji osobnosti - spolupráce s rodiči, informace o poradenství - různé strategie odmítání drog Projekt,,STREET LAW OV Projekt,, ADOPCE NA DÁLKU LVVZ Projekt,,KOUŘENÍ A JÁ Rv

4 Plán prevence drogové závislosti ročník 8.ročník - výchova k odpovědnosti za své zdraví - vytváření etických hodnot a postojů - věnovat pozornost rizikovým skupinám žáků-rozvrácené rodiny, hendikepovaní žáci, zdravotní problémy-monitorování-ipp Praha- vých.poradkyně - výchova k sebepoznání a respektu k odlišnostem - umění zacházet s neúspěchem, překonávání překážek a stresu - výchova ke komunikaci, umění naslouchat, mít svůj názor. VOLBA POVOLÁNÍ beseda IPS ÚP Chrudim-vých. poradkyně Projekt,,ADOPCE NA DÁLKU Projekt,,KOUŘENÍ A JÁ Rv Projekt,,STREET LAW Ov SBĚR PAPÍRU 8.ročníky organizují několikadenní akci pro celou školu / tř.uč. / Beseda s kriminalisty kpt. Severin a kpt. Kabátová MLADISTVÍ A TRES. ČINNOST.. 9.ročník - vést k pozitivnímu chování a k rozvoji osobnosti - aktivní trávení volného času - vedení žáků k zodpovědnosti za svoji práci, příprava na přijímací zkoušky - výchova ke komunikaci- umění naslouchat, mít svůj názor, umět ho obhájit - spolupráce s rodinou / tř.uč., vých.porad. / VOLBA POVOLÁNÍ vých.poradkyně Projekt,,KOUŘENÍ A JÁ -Rv Projekt,,STREET LAW Ov Projekt,,ADOPCE NA DÁLKU.celá organizace, rozhlas, vybírání, vyúčtování, nástěn. DEN DĚTÍ organizace pro 1.stupeň Holocaust příprava a realizace besed pro 1. a 2. stupeň Beseda- LÁSKA ANO, DĚTI NE CAT OSTRAVA Beseda s úřednicí Měst.úřadu Chrast (soc. odbor ) p. Malinovou

5 Průběžné aktivity Projektový den,,svět PRÁCE-POVOLÁNÍ 1.-5.ročník KOMUNITNÍ KRUH metoda k rozvíjení osobnostní výchovy / tř. hod. / - tlak na tř. učitele, aby dodržovali pravidla pro práci v komunitním kruhu Spolupráce s výchovnou poradkyní - / volba povolání, SORAD, MONITORING / Doškolování protidrogových koordinátorů- p.uč.modráčková Získávání mladých kolegů pro GO a pro školení metodiků Protidrogové koordinátorky předávají informace, metody, hry vyučujícím / ZAJOCH, LVVZ, školy v přírodě / ZAJOCH- grant, příprava, organizace!!!!!!!!! Sběr papíru-8.ročníky (tř.uč.) Projekt,,Kouření a já Zařazování projektu,,street LAW při Ov (p.uč.modráčková) ADOPCE NA DÁLKU-organizace sbírky-9.ročníky!!!!!! ( p.uč. Filipi, p.uč. Modráčková) Tvorba nástěnek,propagační materiály Trávení volného času-spolupráce ŠK, ŠD, kroužky na ZŠ Návštěva divadelních představení - několikaleté předplatné VČD Pardubice (45 dětí) p.uč.modráčková (učitelé ČJ ) - Mahenovo divadlo Brno..p.u.Filipi, p.u.modráčková - VČD Hradec Králové - Národní divadlo Praha - Divadlo V Dlouhé Praha Spolupráce se sdružením PROUD-ARCHA Chrudim (vých. poradkyně, protidrogové koordinátorky, tř.uč.) Návštěvy výstav a besed-(sexuální výchova, různé formy extremismu, sekty ) p.modráčková SCHRÁNKA DŮVĚRY-zpětná vazba-p.ředitelka Organizace besed a schůzek pro rodiče (volba povolání, drogy, besídky..) Metodici prevence-nabídka informací pro rodiče-kampaň Drogy a rodiče, občanské sdružení SANANIM., 9.ročníky Pedagogové-studium materiálů o negativních jevech (šikana, záškoláctví, rasismus, zneužívání drog, ) Beseda s pol.radou Severinem 9.ročníky metodik prevence Návštěva soudního přelíčení..met. prevence, uč. OV Spolupráce při vytváření školního časopisu STARŠÍ DĚTI PRO MLADŠÍ -(zápis do 1.tříd, Den dětí, holocaust, ) Evaluace Ověřování efektivity přístupů v oblasti zdravého životního stylu Monitorování, Sorad, ARCHA Spolupráce s PPP Chrudim Vypracovala : Zdeňka Modráčková metodik prevence

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více