FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLUKE. Multimetry 110, 111&112 s True RMS"

Transkript

1 FLUKE Multimetry 110, 111&112 s True RMS

2 Modely multimetrů řady 110, 111 a 112 společnosti FLUKE představují bateriemi napájené digitální multimetry s maximální počtem číslic a elektronickým ukazatelem. Tento návod k obsluze se vztahuje na všechny modely řady 110. Všemi možnosti je vybaven model 112. Multimetry slouží k měření a kontrole následujících veličin: - střídavého a stejnosměrného napětí a proudu - odporu - spojitosti obvodu - diod - frekvence - kapacity Kontakt se společností FLUKE Adresa internetových stránek: Máte-li zájem o podrobnější informace, obraťte se na nejbližšího distributora společnosti FLUKE. Výstraha a Opatrnost Výstraha ** upozorňuje na nebezpečí, které může být příčinou zranění nebo smrtelného úrazu. Opatrnost upozorňuje na podmínky a činnosti, které mohou vést k poškození multimetru nebo jeho příslušenství. Nebezpečné napětí Multimetr upozorňuje uživatele na faktické nebo potencionální nebezpečné napětí., Jestliže multimetr zjistí napětí 30 V, na displeji se objeví symbol.pokud zaznamená napěťové přetížení, pak se objeví znak (OL). Výstraha!!! Jestliže budete zapojovat měřící kabely do nesprávného měřícího vstupu, může dojít ke zranění uživatele nebo poškození multimetru. Před změnou polohy kruhového přepínače zkontrolujte, zda jsou měřící kabely zapojeny do správných zdířek multimetru. Během změny jeho polohy se jako upozornění, že je toto potřeba zkontrolovat, objeví symbol.

3 Před použitím se seznamte s následujícími instrukcemi: Budete-li dodržovat následující instrukce, vaše práce bude bezpečná a předejdete tak zbytečnému poškození multimetru. Multimetr používejte výlučně v souladu s návodem k obsluze, v opačném případě může být ochrana, kterou multimetr poskytuje, nedostatečná. Je zakázáno používat multimetr, jestliže jeho vzhled nebo stav měřících kabelů vypovídá o poškození, nebo jestliže máte dojem, že multimetr nefunguje správně. Vždy používejte příslušné vstupní zdířky, pozice přepínače a měřící rozsah. Ověřte funkčnost multimetru změřením napětí, jehož hodnotu znáte předem. Jestliže máte pochybnosti o kvalitě měření, odevzdejte multimetr do servisu. Nepoužívejte multimetr k měření napětí mezi vstupními zdířkami a zdířkami a uzemněním, jestliže hodnota napětí převyšuje doporučenou hodnotu. Dbejte opatrnosti při práci s napětím, které přesahuje 30V AC RMS, 60V DC, 42V AC. Toto jsou hodnoty napětí, které mohou vést k úrazu elektrickým proudem. Jestliže se na displeji objeví ukazatel vybité baterie, vyměňte baterii. Vyhnete se tak chybnému měření. Před měřením odporu, spojitosti obvodu, diody, kapacity odpojte napájení obvodu a vybijte obvod. Nepoužívejte multimetr v prostředí s výbušnými plyny a výbušnými parami. Během zkracování spojovacích kabelů a měřících sond držte prsty za ochranným límcem. Před otevřením pláště multimetru nebo krytu na baterie odpojte od přístroje měřící kabely. Symbol AC Střídavý proud DC Stejnosměrný proud AC DC Proud střídavý/stejnosměrný Uzemnění Důležitá informace Ukazatel vybité baterie Pojistka Shoda s normami EU Shoda s kanadskými normami Dvojitá izolace Certifikát UL Shoda s australskými normami

4 Funkce automatického vypnutí displeje Multimetr automaticky přechází do režimu spánku a vypíná displej, jestliže není používán po dobu 20 minut. Chcete-li tuto funkci vypnout, pak v průběhu zapínání multimetru přidržte tlačítko (Hz). Tato funkce není aktivní během zapínání funkce MIN MAX AVG. Vstupní zdířky multimetru Č. Popis 1 Vstupní zdířka pro měření stejnosměrného a střídavého proudu do 10 A nebo do 20 A se zatížením kratším než 30 s (pouze modely 111 a 112) a k měření frekvence proudu. 2 Vstupní zdířka pro všechna měření. 3 Vstupní zdířka pro měření napětí, spojitosti obvodu, odporu, testu diody, kapacity a frekvence napětí. Kruhový přepínač Pozice přepínače Měřící funkce Střídavé napětí od 300 mv do 600 V Hz Frekvence od 5 Hz do 50 khz. Stejnosměrné napětí od 1 mv do 600 V Hz Frekvence od 5 Hz do 50 khz. Zvuková signalizace se zapíná při <20 Ω a vypíná při >250 Ω Odpor od 0,1 Ω do 40 MΩ Test diody Kapacita od 1 nf do 9999 µf Střídavý proud od 3 A do 10 A (20 A po dobu 20 s) >10,00 A údaj na displeji >20 A objeví se symbol OL Hz Frekvence od 50 Hz do 5 khz Střídavý proud od 0,001 A do 10 A (20 A po dobu 20 s) >10,00 A údaj na displeji >20 A objeví se symbol OL Hz Frekvence od 50 Hz do 5 khz Napětí AC a proud AC, True RMS, až do 500 Hz.

5 Displej Č. Symbol Význam 1 Multimetr je nastaven v rozsahu měření spojitosti. 2 Test diody. 3 Záporné hodnoty. 4 Nebezpečné napětí. Napětí 30 V nebo napětí přepětí (OL) 5 HO HOLD LD Zastavení aktuální naměřené hodnoty na displeji. U funkce MIN MAX AVG nelze zastavit aktuální 6 MIN MIN MAX MAX MAX MIN AVG naměřenou hodnotu. Rozsah MIN MAX AVG je k dispozici. Maximální, minimální a průměrná naměřená hodnota. 7 nµf mva MkΩ Měřící jednotky. 8 DC AC Stejnosměrný proud, střídavý proud. 9 Okamžitě vyměňte baterii. 10 Auto Range Manual Range Multimetr vybírá rozsah s nejlepším rozlišením. Výběr ruční volby rozsahu. 11 (Bar graph) Analogový graf mv Upozornění na obsazení všech položek na displeji. 13 Polarita analogového grafu 14 Příliš velký rozsah pro provedení měření. 15 Zkontrolujte, zda jste měřící kabely zapojili do správných vstupních zdířek multimetru.

6 Funkce MIN MAX AVG Měřidlo ukládá minimální a maximální naměřenou hodnotu a následně vypočítá průměr všech naměřených hodnot. Když je zjištěna nová minimální nebo maximální hodnota, multimetr to oznámí zvukovým signálem (beepem). Nastavte na multimetru požadovanou měřící funkci a rozsah. -Stisknutím tlačítka MIN MAX vstoupíte do funkce MIN MAX AVG. Jsou zobrazeny funkce MIN MAX a MAX a nejvyšší naměřená hodnota zaznamenaná od zahájení práce ve funkci MIN MAX AVG. -Stisknutím tlačítka MIN MAX zastavíte nejnižší hodnotu (MIN), průměrnou hodnotu (AVG) a aktuální hodnotu. -Stisknutím tlačítka HOLD zastavíte ukládání MIN MAX AVG, aniž byste odstranili uložené hodnoty. Zobrazen bude symbol HOLD. -Novým stisknutím tlačítka HOLD znovu zapnete funkci MIN MAX AVG. -Chcete-li vstoupit a odstranit uložené hodnoty, stiskněte tlačítko MIN MAX nejméně po dobu 1 sekundy nebo otočte kruhovým přepínačem. Funkce zastavení naměřené hodnoty na displeji Výstraha!!! Uvědomte si, že jestliže během používání funkce HOLD budete provádět různá měření, na displeji nebudou zobrazeny žádné změny. Vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem.] Během aktivní funkce HOLD multimetr zastaví na displeji naměřenou hodnotu. -Funkci aktivujete stisknutím tlačítka HOLD. -Chcete-li opustit tuto funkci a vrátit se k běžnému měření, stiskněte tlačítko HOLD znovu nebo změňte polohu kruhového přepínače. Podsvícení displeje (pouze model 112) Chcete-li zapnout nebo vypnout podsvícení displeje, stiskněte tlačítko. Automatické podsvícení se automaticky vypne po 2 minutách. Chcete-li, aby funkce podsvícení byla aktivní nepřetržitě (nevypínala se po 2 minutách), stiskněte tlačítko v průběhu zapínání multimetru. Ruční a automatické nastavení Multimetr může pracovat ve dvou režimech ručním a automatickém. -Je-li aktivní automatický režim, multimetr automaticky vybírá nejlepší rozsah. -Je-li aktivní ruční režim, příslušný rozsah musí vybrat uživatel přístroje. Když je multimetr zapnut, na displeji se objeví informace AUTO RANGE, která oznamuje, že multimetr pracuje v automatickém režimu. 1. Chcete-li zapnout funkci ručního režimu, stiskněte tlačítko RANGE. Na displeji se objeví informace MANUAL RANGE. 2. Jestliže chcete v režimu ručního nastavení přepnout na vyšší rozsah, stiskněte tlačítko RANGE. Po té, co multimetr dosáhne nejvyššího rozsahu v následujícím kroku, přejde opět k nejnižšímu rozsahu.

7 Upozornění Během aktivní funkce MIN MAX AVG nebo HOLD nelze provádět ruční změnu rozsahu. Jestliže během aktivní funkce MIN MAX AVG nebo HOLD stisknete tlačítko RANGE, multimetr to oznámí zvukovým signálem (beepem), upozorní vás tak na provádění chybné operace a měřící rozsah nebude změněn. 3. Chcete-li opustit ruční režim, stiskněte tlačítko RANGE alespoň jednu sekundu nebo otočte kruhovým přepínačem. Měřidlo se vrátí do režimu pro automatické nastavení rozsahu a na displeji se objeví informace AUTO RANGE. Funkce Power Up Chcete-li použít tuto funkci, přidržte příslušné tlačítko multimetru alespoň 1 sekundu. během jeho zapínání. Funkce Power-Up bude v okamžiku vypnutí multimetru vypnuta. Tlačítko Funkce Power-Up Hold Zobrazí všechny segmenty na displeji. Stisknutím tlačítka HOLD zobrazíte krátce verzi softwaru, následně se multimetr vrátí k běžné činnosti. MIN MAX Vypíná zvukovou signalizaci (beeper). Hz Vypíná funkci automatického vypnutí. Vypíná funkci automatického vypínání podsvícení displeje (pouze model 112). Provádění základních měření Obrázky na následujících stránkách názorně ukazují, jak má uživatel postupovat při základním měření. Výstraha!!! Dříve než přistoupíte k měření odporu, spojitosti obvodu, diody a kapacity, vypněte napájení obvodu a vybijte všechna napětí. Vyhnete se tak úrazu elektrickým proudem, jinému zranění nebo poškození multimetru.

8 Měření napětí Střídavé Stejnosměrné Měření odporu Měření kapacity

9 Kontrola spojitosti obvodu Upozornění Abyste při měření odporu dosáhli maximální přesnosti, použijte funkci (Ω). Test diod Dobrá dioda Dobrá dioda propustná polarita (připojení p-n) Špatná dioda záporná polarita (připojení p-n) Špatná dioda Průchod

10 Měření stejnosměrného a střídavého proudu Výstraha!!! Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zničení multimetru, dodržujte následující instrukce: - Nikdy neprovádějte měření v obvodu, ve které je rozdíl potenciálů mezi obvodem a zemí > 600 V. - Dříve než přistoupíte k měření, zkontrolujte pojistku (viz níže část věnovaná kontrole pojistky) - V průběhu měření používejte příslušné vstupní zdířky, pozici kruhového přepínače a odpovídající rozsah. - Jestliže jsou měřící kabely zapojeny do proudových vstupů multimetru, nikdy je nepřipojujte k obvodu paralelně. Vypněte multimetr, přerušte obvod, zapojte multimetr sériově, zapojte znovu multimetr. Měření frekvence Multimetr měří frekvenci signálu metodou součtu počtu impulsů za sekundu.

11 - Stiskněte tlačítko Hz a kruhovým přepínačem vyberte měřící funkci. - Analogový ukazatel a ukazatel rozsahu při měření frekvence bude signalizovat střídavé nebo stejnosměrné napětí. - Chcete-li získat stabilní naměřenou hodnotu, zvolte postupně odpovídající rozsah pomocí ručního režimu. Použití analogové stupnice Analogová stupnice se chová podobně jako u analogových měřidel. Je opatřena ukazatelem přetížení *** a ukazatelem polarity (±). Analogová stupnice je aktualizována 40-krát za sekundu, je 10-krát rychlejší než digitální stupnice. Tato stupnice je velmi užitečná během měření špičkových hodnot. Naopak neslouží pro měření kapacity a frekvence. Analogová stupnice ukazuje skryté napětí a proud. Počet segmentů ukazatele ukazuje hodnotu, která je s výjimkou rozsahu 10A proporcionální hodnotou vzhledem k úplné stupnici daného rozsahu. Například u rozsahu 60V (viz níže) hlavní rozsah na stupnici představuje 0, 30 a 60 V. Čištění měřidla Plášť multimetru otřete vlhkým hadříkem napuštěný neagresivním čistícím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla.

12 Kontrola pojistky (modely 111 a 112) Výstraha!!! Abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo zranění, odpojte před výměnou pojistky měřící kabely ze vstupních zdířek multimetru. Výměna baterie a pojistky Výstraha!!! Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo poškození multimetru, dodržujte následující instrukce: - Před otevřením pláště multimetru nebo krytu na baterie musíte od přístroje odpojit měřící kabely. - Používejte pouze doporučený typ pojistek. - Baterii vyměňte okamžitě, když se na displeji objeví ukazatel vybití baterie. Vyhnete se tak chybnému měření. Odstranění krytu schránky na baterii: 1.Vytáhněte šroub z krytu schrány na baterii. 2. Zásuvku uvolníte vysunutím krytu směrem dolů. Pojistka 11 A, V Fluke PN803293; Baterie 9 V Alkalická, NEDA 1604A / IEC 6LR61.

13 Specifikace Přesnost je stanovena na dobu 12 měsíců od kalibrace při teplotě od 18 C do 28 C a 0 % až 75 % relativní vlhkosti. Přesnost je uvedena formou ±(% z naměřené hodnoty + číslo na nejnižší významné pozici). Maximální napětí mezi vstupními zdířkami a uzemněním: 600 V Ochrana proti přepětí: 6 kv podle IEC61010 Pojistka: 11 A, V Displej: maximální hodnota číslic 6.000, aktualizace 4krát/s Teplota: pracovní: -10 C až +50 C skladovací: -30 C až +60 C Relativní vlhkost: 0 %-90 % (od 10 C do 30 C) 0 %-75 % (od 30 C do 40 C) 0 %-45 % (od 40 C do 50 C) Elektromagnetická kompatibilita provedení 3V/m není zvýrazněno Životnost baterií: alkalické standardně 300 hodin, bez podsvícení Hmotnost: Bezpečnost: Certifikáty: 350 g multimetr byl navržen v souladu s požadavky normy ANSI/ISA-S82, CSA C22.2 No 231 a IEC pro přepěťovou kategorii CAT III (CAT III, 600V) UL(3111), CE, CSA, TÜV Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost Model 110 Model 111 Model 112 Střídavé napětí True RMS (50-500Hz) Napětí stejnosměrné mv 6,000 V 60,00 V 600,0 V mv 6,000 V 60,00 V 600,0 V 1 mv 0,001 V 0,01V 0,1 V 1 mv 0,001 V 0,01V 0,1 V 1,0 % + 3 0,7 % + 2 1,0 % + 3 0,7 % + 2 1,0 % + 3 0,7 % + 2 Spojitost 600 Ω 1 Ω Zap. <20Ω vyp.>250ω otevř. delší než 250µs Odpor 600,0 Ω 6,000 kω 60,00 kω 600,0 kω 6,000 MΩ 40,00 MΩ 0,1 Ω 0,001 kω 0,01 kω 0,1 kω 0,001 MΩ 0,01 MΩ 0,9 % + 2 1,5 % + 3 0,9 % + 2 1,5 % + 3 0,9 % + 2 1,5 % + 3 Test diod 2,200 V 0,001 V 0,9 % + 2 Kapacita 1.000nF 10,00µF 100,0µF 1nF 0,01 µf 0,1 µf µf 1 µf 100 µf µf : > 1000 µf : 10% + 90 typově

14 Stejnosměrný proud True RMS (50 Hz-500 Hz) 10,00 A stálé 20 A po dobu max. 30 s 0,01 A není 1,5 % + 3 1,5 % + 3 Funkce Rozsah Rozlišení Přesnost Stejnosměrný proud (Model 111 a 112) Frekvence (napěťový nebo proudový vstup) MIN MAX 6,000 A 10,00 A stálý 20 A max. 20s 99,99 Hz 999,9 Hz 9,999 khz 50,00 khz 0,001 A 0,01 A 0,01Hz 0,1Hz 0,001 Hz 0,01 khz Model l10 Model 111 Model 112 není 1,0 % + 3 1,0 % + 3 0,1 % + 2 0,1 % + 2 0,1 % + 2 Přesnost stanovena pro měřící funkci ±12 pro změny s dobou průběhu >200ms (±40 pro střídavé napětí). Typová odezva 100 ms do 80 %. AVG Napěťové rozsahy AC jsou uvedeny od 5 % rozsahu do 100 %. Ukazatel 3 až do 300 V, lineární nárůst do 1,5 z 600 V. Rozsah mv je k dispozici v režimu ručního nastavení. Koeficient proudu AC 3 není uveden pod 3 A. Hz je uveden od 5 Hz do 50 khz ve voltech, od 50 Hz do 5 khz v ampérech. Funkce Vstupní impedance (nominální) Koeficient tlumení souběžného signálu: Koeficient tlumení normálního signálu: Střídavé napětí >5 MΩ <100 pf >60 db stálé, 50 Hz nebo 60 Hz Stejnosměrné >10 MΩ <100 pf >100 db stálé, 50 Hz nebo >50 db při 50 Hz nebo 60 Hz napětí 60 Hz Měřící napětí při Napětí plné stupnice Proud spojeného obvodu: otevřeném obvodu Do 6 MΩ 40 MΩ Odpor <1,5 stálé <600 mv <1,5 V stálé < 500 µa stálé Test diody 2,4 do 3,0 stálé 2,400 V stálé 1,2 ma typově

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters

Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters Models 175, 177 & 179 True RMS Multimeters May 2003 Rev. 1, 10/08 (Czech) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Uživatelská příručka June 2007 (Czech) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Doživotní omezená

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P

Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Návod k použití Váha s tukoměrem a měřením podílu vody v těle EF231BW-35P Předmluva a opatření 1. Gratulujeme Vám k zakoupení této váhy s tukoměrem sloužící jako jednotka, která monitoruje podíl vašeho

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více