1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka"

Transkript

1 Obsah 1. Obecně Otevření a kontrola balení Bezpečnostní poznámka Popis bezpečnostních symbolů Popis předního panelu Ostatní funkce Provádění měření Měření DCV Měření ACV Měření DCA Měření ACA Měření odporu Měření diody / test vodivosti Měření kapacity Měření frekvence / měření střídy Test tranzistoru Měření teploty Vlastnosti Obecné vlastnosti Technické vlastnosti Údržba přístroje

2 1. Obecně Jedná se o velice výkonný a velice přesný multimetr s rozlišením 3 5/6 číslice. Používá jednoduchý displej s 33mm velkými znaky pro snadné čtení a pohodlné ovládání. Přístroj může měřit stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud, odpor, kapacitu, frekvenci, střídu, tranzistor, diodu a test vodivosti. Dále má také vlastnosti jako sloupcový graf, označení jednotky, podržení hodnoty, měření relativní hodnoty (REL), USB rozhraní, automatický/ruční výběr rozsahu, automatické vypnutí a poplašný bzučák. Jádro přístroje tvoří přímo řízený 4-číslicový mikroprocesor a A/D převodník s dvoutaktní integrací, které poskytují vysoké řešení a vysokou přesnost digitálního zobrazovacího ovladače. Díky jeho vynikajícím vlastnostem je to vynikající přístroj a je nejvhodnější pro pracovníky laboratoří, továren, údržby a pro opraváře. 2. Otevření a kontrola balení Otevřete dárkovou krabici a vyndejte přístroj, pečlivě zkontrolujte následující příslušenství. Pokud byla některá součást příslušenství ztracena nebo poškozena, ihned prosím kontaktujte výrobce. digitální multimetr 1 ks návod k použití 1 ks měřicí kabely 1 sada teplotní kabel 1 ks USB kabel 1 ks CD se SW 1 ks příslušenství zkoušení tranzistoru 1 ks 3. Bezpečnostní poznámka Přístroj splňuje standard IEC1010 (bezpečnostní standard vyhlášený Mezinárodním výborem elektrikářů). Konstrukce a zpracování splňují normu pro prostředí 2. stupně znečištění. Varování: Abyste zamezili ohrožení bezpečnosti uživatelů, měli byste si před použitím přečíst návod k použití a při používání přístroje důsledně dodržovat bezpečnostní varovné informace o popsaný pracovní postup. 1. Při měření napětí vyššího než 30V, proudu vyššího než 10mA, střídavých elektrických vedení s indukční zátěží nebo střídavých elektrických vedení během kolísání elektrické energie postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. 2. Před měřením zkontrolujte, zda je výběrový knoflík funkce/rozsah nastaven na správný výběr, ujistěte se, že měřicí kabel je spolehlivě zapojen, správně navazuje a je správně izolován, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem. 2

3 3. Požadavky bezpečnostní normy jsou splněny pouze tehdy, je-li přístroj používán s dodávaným měřicím kabelem. Je-li měřicí kabel poškozen, měl by být nahrazen měřicím kabelem stejného typu a stejné elektrické specifikace. 4. Nevyměňujte vnitřní pojistku za jinou neschváleného typu. Vyměňte ji pouze za pojistku stejného typu a specifikace. Před výměnou byste měli nechat měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. 5. Nevyměňujte vnitřní baterii za jinou neschváleného typu. Vyměňte ji pouze za baterii stejného typu a specifikace. Před výměnou byste měli nechat měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. 6. Při měření elektrické energie nespojujte tělo přímo se zemí, zemnícím potenciálem se nedotýkejte možného neizolovaného kovového vývodu, výstupní zásuvky nebo vodivé svorky. Používejte obvykle suché oblečení, gumové galoše, gumovou podložku a jiné izolační materiály, abyste uchovali tělo izolované od země. 7. Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou, na hořlavých, výbušných ani silně magnetických místech. 8. Při měření napětí mimo rozsah může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Dovolené maximální napětí je vytištěno na přední straně přístroje, nepřipojujte uvedenou mez rozsahu, abyste se vyvarovali úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. 9. Máte-li připojen měřicí kabel v proudové svorce, neměřte žádné napětí, abyste se vyhnuli poškození přístroje a ohrožení bezpečnosti uživatelů. 10. Nepokoušejte se kalibrovat a opravovat přístroj, to by měli provádět speciálně proškolení nebo kvalifikovaní profesionálové. 11. Výběrový knoflík funkce/rozsah by měl být při měření nastaven na správný výběr. Při přepínání výběrového knoflíku funkce/rozsah nechte měřicí kabel mimo zkoušený bod, abyste se ujistili, že na vstupní svorce není žádný signál. Nepřepínejte výběrový knoflík funkce/rozsah během měření. 12. Zobrazí-li se na displeji symbol, vyměňte prosím včas baterii, abyste zajistili přesnost měření. 13.Nedovolte měřit napětí, když máte připojen měřicí kabel přes proudovou svorku! 14. Nesnažte se měnit vnitřní obvod, abyste se vyhnuli poškození přístroje a ohrožení bezpečnosti uživatelů. 4. Popis bezpečnostních symbolů Varování Vysoké napětí! Nebezpečí! GND Dvojitá izolace Slabá baterie DCA ACA DCA & ACA Splňuje Evropské normy IEC Pojistka 3

4 5. Popis předního panelu číslo modelu přístroje 2. LCD displej 3. funkční tlačítka: 3-1 HOLD: tlačítko podržení hodnoty, stisknutím tlačítka je hodnota podržena na displeji; další stisknutí tlačítka ukončí režim podržení hodnoty a přepne do normálního měřicího stavu. 3-2 HZ/DUTY: tlačítko volby Frekvence/Střída, stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi režimy Frekvence a Střída při výběru Frekvence; stiskněte tlačítko pro přepnutí na režim Napětí/Frekvence/Střída nebo Proud/Frekvence/Střída při výběru Napětí AC nebo Proud AC. 3-3 SELECT: přepínací tlačítko, stiskněte tlačítko pro přepnutí měřicí funkce. 3-4 MAX/MIN: Maximum, Minimum, stisknutím tlačítka přechází přístroj do režimu MAX, v tomto režimu bude zachycena maximální naměřená hodnota; Pro přechod do režimu MIN stiskněte tlačítko znovu, v tomto režimu bude zachycena minimální naměřená hodnota. V režimu MAX/MIN bude na displeji zachycena maximální nebo minimální hodnota. Při těchto režimech nefunguje sloupcový graf ani funkce automatického vypnutí. Podržení stisknutého tlačítka MAX/MIN na 2 sekundy ukončí režim MAX/MIN. 3-5 RANGE: přepínač Automatický Rozsah / Ruční Rozsah, výchozím nastavením po zapnutí je režim s Automatickým Rozsahem. Stisknutím tlačítka zvolíte Ruční Rozsah. Při Ručním Rozsahu jedno stisknutí tlačítka nastavuje vyšší rozsah, opětovným stisknutím tlačítka při měření nejvyššího rozsahu se přepne na nejnižší rozsah. Cyklus je ve správném pořadí od nejnižšího k nejvyššímu. Podržení stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy vrátí režim s Automatickým Rozsahem. Výběr Frekvence a Kapacita nemají režim s Automatickým Rozsahem. 4

5 3-6 RS232/REL: RS232/Měření Relativní Hodnoty, stisknutí tlačítka přepne do režimu Měření Relativní Hodnoty, další stisknutí tlačítka ukončí tento režim. Podržení stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy přepne do režimu RS232, na displeji se objeví symbol RS232, to znamená, že přístroj přechází do stavu přenosu dat. Podržením stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy symbol RS232 zmizí, přenos dat je zastaven. 4. výběrový knoflík funkce/rozsah: zvolte měřicí funkci a rozsah 5. vstupní svorka 10A: kladná vstupní svorka měření AC/DC 10A, zapojte červený měřicí kabel 6. vstupní svorka uama/ C: kladná vstupní svorka měření AC/DC µa/ma a Teploty 7. vstupní svorka COM: záporná vstupní svorka, zapojte černý měřicí kabel 8. vstupní svorka : kladná vstupní svorka měření Napětí, Frekvence / Střídy, Odporu, Kapacity, Diody a Vodivosti, zapojte červený měřicí kabel 6. Ostatní funkce (1) Podržení hodnoty: Stiskněte tlačítko HOLD, současná hodnota je podržena na displeji, další stisknutí tlačítka ukončí režim podržení hodnoty a přepne do normálního měřicího stavu. (2) Funkce automatického vypnutí: Pokud během měření není přibližně 15 sekund vyvíjena žádná činnost, přístroj se automaticky vypne, a přejde do režimu spánku. Minutu před vypnutím přístroje zazní 5 krát krátce vnitřní bzučák, o minutu později zazní jeden dlouhý signál a přístroj přechází do režimu spánku. Pro obnovení napájení stiskněte nějaké tlačítko. (3) Funkce Přenosu dat: Stiskněte tlačítko RS232/REL pro přepnutí do režimu Měření Relativní Hodnoty, podržením stisknutého tlačítka déle než 2 sekundy se na displeji objeví symbol RS232, to znamená, že přístroj je ve stavu připojení k počítači. Pak připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu, který je součástí balení, pak můžete přenášet měřená data do počítače. Je praktické nahrávat, analyzovat, zpracovávat a tisknout výsledky měření. Další detaily naleznete v popisu přiloženého SW. 5

6 7. Provádění měření 7.1 Měření DCV A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na DCV/ACV. Stiskněte tlačítko SELECT pro přepnutí do režimu měření DCV. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Přístroj byl přednastaven na režim Automatického rozsahu, na displeji je zobrazen symbol AUTO. Pro přepnutí na režim Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. C) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného napětí se současně zobrazí na displeji. Neměřte napětí vyšší než 1000V DC. Když měříte vysoké napětí, postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Je-li v režimu Ručního rozsahu zobrazeno na displeji 0L, značí to, že hodnota testovaného napětí překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Rozsah Přesnost Rozlišení 600mV 6V 60V 600V ±(0,5%+4číslice) 0,1mV 1mV 10mV 100mV 1000V ±(1,0%+6číslic) 1V Vstupní impedance: >60MΩ při rozsahu 600mV, 10MΩ při jiném rozsahu. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 1000V DC. 6

7 7.2 Měření ACV A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na DCV/ACV. Stiskněte tlačítko SELECT pro přepnutí do režimu měření ACV. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Přístroj byl přednastaven na režim Automatického rozsahu, na displeji je zobrazen symbol AUTO. Pro přepnutí na režim Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. C) V režimu Automatického nebo Ručního rozsahu měření ACA stiskněte tlačítko Hz/DUTY pro měření Frekvence/Střídy, ale frekvenční odezva je v této době velice nízká. To se hodí k měření obvodu vysokého napětí a nízké frekvence za okolností magnetického rušení jako 220V / 50Hz-400Hz, 380V / 50Hz-400Hz. D) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného napětí se současně zobrazí na displeji. Neměřte napětí vyšší než 750V AC. Když měříte vysoké napětí, postupujte opatrně, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 6V 60V 600V ±(0,8%+10číslic) 1mV 10mV 100mV 750V ±(1,0%+10číslic) 1V Vstupní impedance: 10MΩ Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 750V AC. Frekvenční odezva: Hz. Indikace: průměrná hodnota odezvy (metoda střední kvadratické hodnoty). Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 7

8 7.3 Měření DCA A) Zapojte černý měřicí kabel do svorky COM a červený měřicí kabel do svorky uama nebo 10A, jak ukazují následující obrázky. B) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr proud. Stiskněte tlačítko SELECT, přepněte do režimu měření DC, pak připojte měřicí kabel do série ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného proudu se současně zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného proudu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Neměřte proud vyšší než 10A při rozsahu 10A, vyšší než 600mA při rozsahu ma. Nepřipojujte měřicí kabel k žádnému obvodu paralelně, pokud máte měřicí kabel zastrčen v proudové vstupní svorce, jinak může dojít k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 600uA 6000uA 60mA 600mA ±(1,0%+10číslic) 0,1µA 1µA 10µA 100µA 6A 10A ±(1,2%+10číslic) 1mA 10mA Maximální vstupní proud: 10A (méně než 15 sekund). Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V pro rozsah µa/ma, pojistka 10A/250V pro rozsah A. 8

9 7.4 Měření ACA A) Zapojte černý měřicí kabel do svorky COM a červený měřicí kabel do svorky uama nebo 10A, jak ukazují následující obrázky. B) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr proud. Stiskněte tlačítko SELECT, přepněte do režimu měření AC, pak připojte měřicí kabel do série ke zkoušenému obvodu, polarita červeného měřicího kabelu a hodnota testovaného proudu se současně zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného proudu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Neměřte proud vyšší než 10A při rozsahu 10A a vyšší než 600mA při rozsahu ma. Nepřipojujte měřicí kabel k žádnému obvodu paralelně, pokud máte měřicí kabel zastrčen v proudové vstupní svorce, jinak může dojít k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 600uA 6000uA 60mA 600mA ±(1,5%+10číslic) 0,1µA 1µA 10µA 100µA 6A 10A ±(2,0%+15číslic) 1mA 10mA Maximální vstupní proud: 10A (méně než 15 sekund). Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V pro rozsah µa/ma, pojistka 10A/250V pro rozsah A. Frekvenční odezva: Hz. Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 9

10 7.5 Měření odporu A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na Ω. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému odporu, hodnota testovaného odporu se zobrazí na displeji. C) Po zapnutí je přednastaven režim Automatického rozsahu, pro přepnutí do režimu Ručního rozsahu stiskněte tlačítko RANGE. D) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného odporu překročila hranici současného rozsahu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. Když měříte odpor obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Nepřipojujte napětí, když měříte odpor, jinak to způsobí nesprávné čtení. Pokud napětí přesáhne 250V - napětí ochrany překročení rozsahu, může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Při rozsahu 600Ω, pro změření odporu vodiče vyzkratujte měřicí kabel a hodnotu pak odečtěte od skutečného měření. Rozsah Přesnost Rozlišení 600Ω ±(0,8%+5číslic) 0,1Ω 6KΩ 60KΩ 600KΩ 6MΩ ±(0,8%+4číslice) 1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 60MΩ ±(1,2%+10číslic) 10KΩ Napětí otevřeného obvodu: 400mV. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. 10

11 7.6 Měření diody / test vodivosti A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM. Stiskněte tlačítko SELECT pro výběr funkce Měření diody / test vodivosti, jak ukazuje následující obrázek. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte červený měřicí kabel ke kladnému pólu zkoušené diody, černý měřicí kabel k zápornému pólu. C) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Je-li dioda v propustném směru nebo je-li polarita připojena obráceně, na displeji se zobrazí 0L. Když měříte diodu v obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Volba Displej Podmínky testu dopředný pokles napětí diody přední proud střídavý: 1,0mA; závěrné napětí: 3,0V bzučák zní při méně než 50Ω propustné napětí: 0,5V Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. Varování: Pro bezpečnost nepřipojujte napětí při této volbě. 11

12 7.7 Měření kapacity A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na Kapacitní výběr. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému kondenzátoru, hodnota zkoušeného kondenzátoru se zobrazí na displeji. C) Je-li na displeji zobrazeno 0L, značí to, že hodnota testovaného kondenzátoru překročila hranici současného rozsahu nebo je kondenzátor ve zkratu, pro dokončení měření zvolte prosím vyšší rozsah. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Když měříte kondenzátor obvodu, ujistěte se, že napájení obvodu bylo vypnuto a všechny kondenzátory jsou plně vybité. Měření velkého kondenzátoru vyžaduje delší zkušební čas, při rozsahu 100µF to trvá přibližně 15s. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 40nF ±(5,0%+30číslic) 10pF 400nF 4µF 40µF ±(3,5%+8číslic) 100pF 1nF 10nF 200µF ±(5,0%+10číslic) 100nF Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. 12

13 7.8 Měření frekvence / měření střídy A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr Hz. Zapojte odděleně červený měřicí kabel do svorky VΩHz a černý měřicí kabel do svorky COM, jak ukazuje následující obrázek. Při této volbě není zobrazován sloupcový graf. B) Připojte paralelně měřicí kabel ke zkoušenému zdroji signálu. Na displeji přečtěte výsledek současného testu. C) Při měření frekvence stiskněte jednou tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Střídy, pro návrat do režimu měření Frekvence stiskněte znovu tlačítko Hz/DUTY. D) Při měření střídavého proudu nebo napětí stiskněte jednou tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Frekvence, stiskněte znovu tlačítko Hz/DUTY, abyste se dostali do režimu měření Střídy, pro návrat do režimu měření proudu nebo napětí stiskněte potřetí tlačítko Hz/DUTY. E) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Nepřipojujte signál více než 60V. Jinak může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Po měření ihned přerušte propojení mezi měřicím kabelem a testovaným obvodem. Rozsah Přesnost Rozlišení 100Hz 1000Hz 10kHz 100kHz 1MHz 20MHz ±(0,5%+4číslice) 0,01Hz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz Vstupní citlivost: 1,0V. Ochrana proti přetížení: maximální hodnota 250V DC/AC. Indikace Střídy (0,1% - 99,9%). 13

14 7.9 Test tranzistoru A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr hfe. B) Zasuňte příslušenství pro test tranzistoru do svorek uama a COM, jak ukazuje obrázek vpravo. C) Podle typu zkoušeného tranzistoru zasuňte příslušenství do odpovídajících svorek EBC, NPN nebo PNP. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. Nepřipojujte proud nebo napětí do vstupní svorky uama, COM ani do příslušenství pro test tranzistoru, jinak může dojít k poškození přístroje i k ohrožení bezpečnosti uživatelů. V tomto režimu není funkční Podržení hodnoty, MAX/MIN režim ani Sloupcový graf. Volba Rozsah displeje Podmínky testu hfe(npn nebo PNP) proud báze: 1,0mA; U CE = 2,1V 7.10 Měření teploty A) Otočte výběrovým knoflíkem funkce/rozsah na výběr Teplota. B) Zasuňte oba konce teplotního čidla do vstupních svorek VΩHz (červený konec) a uama (černý konec). C) Připojte čidlo teplotního kabelu na povrch nebo dovnitř zkoušeného objektu, jak ukazuje následující obrázek. D) Na displeji přečtěte výsledek současného testu. E) Opakovaným stisknutím tlačítka SELECT přepínáte mezi režimy měření teploty ve F a ve C. 14

15 Bez vstupního signálu, displej automaticky zobrazí vnitřní teplotu přístroje. Nepřipojujte žádný jiný zdroj signálu, postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození přístroje nebo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Nevyměňujte teplotní čidlo dle libosti, jinak nemůže být zaručena přesnost měření. Nepřipojujte napětí při volbě Teplota, jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje. Rozsah Přesnost Rozlišení -20~ 400 ±(1,0%+50číslic) 1 400~ 1000 ±(1,5%+15číslic) 0 F~750 F ±(1,0%+50číslic) 1 F 750 F~1832 F ±(1,5%+5číslic) Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/250V. 8.Vlastnosti 8.1 Obecné vlastnosti Displej: LCD Maximum displeje: 5999 (3 5/6), automaticky počítá polaritu displeje a jednotky displeje Měřicí metoda: A/D převodník s dvoutaktní integrací Rozsah vzorkování: 3 krát za sekundu Indikace přetečení rozsahu: zobrazení 0L Indikace slabé baterie: zobrazení symbolu Provozní prostředí: 0~ 40,relativní vlhkost <80% Skladovací prostředí: -10~ 50,relativní vlhkost <80% Napájení: 2ks 1,5V baterií (AAA 7# baterie) Rozměry: 192mm x 95mm x 48mm Hmotnost: Přibližně 390g (včetně baterií) 8.2 Technické vlastnosti Přesnost: (a% naměřená hodnota + číslice) při 23 ± 5, relativní vlhkosti <75% Jeden rok záruka kalibrace od doby odeslání z továrny. 15

16 9. Údržba přístroje Toto je velmi přesný přístroj, nesnažte se jakkoli měnit vnitřní obvod. 1. Udržujte přístroj suchý a chraňte jej před prachem a nárazem. 2. Neskladujte ani nepoužívejte přístroj v místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou, na hořlavých, výbušných ani silně magnetických místech. 3. Povrch přístroje čistěte vlhkým hadříkem a jemným detergentem, nepoužívejte silná rozpouštědla, brusný čistič, alkohol, apod. 4. Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, vyjměte z něj baterie, abyste zabránili vytečení kapaliny, která by mohla způsobit korozi přístroje. 5. Pokud je na displeji zobrazen symbol, měli byste vyměnit baterie dle následujících kroků: 5.1. Povolte šroub, který upevňuje baterie a sejměte kryt baterie Vyjměte použité 1,5V baterie a nahraďte je dvěma novými stejného typu. Pro prodloužení doby používání je lepší používat alkalické baterie Nasaďte kryt baterie a pevně utáhněte šroub Kroky pro výměnu pojistky jsou stejné jako výše. Když vyměňujete pojistku, používejte prosím pojistku stejného typu a stejné specifikace. 1. Při měření jakéhokoli rozsahu nepřipojujte hodnotu mimo rozsah. 2. Nepoužívejte tento přístroj k měření před vložením baterií a zajištěním spodní části pouzdra. 3. Neměřte napětí při výběru Proud, Odpor, Dioda a Bzučák. 4. Ujistěte se, že necháváte odpojené měřicí kabely od měřeného bodu a že jste vypnuli přístroj před výměnou baterie nebo pojistky. Návod k použití se může změnit bez předchozího upozornění. Vše, co je obsaženo v návodu k použití, je považováno za správné, najdou-li uživatelé nějaké chyby nebo opomenutí apod., prosím kontaktujte výrobce. Výrobce nenese odpovědnost za případné nehody a škody způsobené nesprávným použitím. Funkce popsané v tomto návodu nemusí být důvodem pro speciální použití. Distribuce pro Českou Republiku: Probase spol. s r.o. 16

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Datalogger pro měření vibrací

Datalogger pro měření vibrací Datalogger pro měření vibrací 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní informace v tomto návodu. Používejte přístroj pouze podle Specifikací v tomto návodu:

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170 Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace o zacházení a činnosti s ním. Tuto skutečnost si, prosím, uvědomte i když je výrobek určen někomu jinému. Návod k použití uschovejte

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více