NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou například baterie nebo pojistky. Pokud bylo poškození zapříčiněno nesprávným používáním nebo abnormálními provozními podmínkami přístroje, pak bude oprava účtována v běžných cenách. 2. Bezpečnostní informace Digitální multimetr FKEM420A byl zkonstruován podle IEC-61010, která se týká elektronických měřících přístrojů v kategorii měření (CAT II 600V). POZOR! Aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění, řiďte se, prosím, těmito pokyny: A) Nepoužívejte multimetr v případě, že je poškozen. Před jeho použitím zkontrolujte jeho stav. Dbejte zvlášť na to, aby izolace v okolí konektorů byla v pořádku. B) Proveďte zkoušku funkčnosti izolace kabelů a dbejte zvlášť na to, aby z izolace nevyčnívaly žádné kovové vodiče. Proveďte zkoušku a ujistěte, se že není nikde přerušena. Poškozené vodiče před použitím nahraďte. C) Nepoužívejte multimetr, pokud pracuje nezvyklým způsobem. Případnou závadou může být zhoršena bezpečnost. Pokud máte jakékoli pochybnosti, dejte multimetr do servisu. D) Nepoužívejte multimetr v blízkosti plynu, u něhož hrozí riziko výbuchu. Nepoužívejte ho ani v páře nebo v prašném prostředí. E) Nepoužívejte větší než předepsané napětí, které je uvedeno na multimetru. F) Před použitím ověřte správnost měření přístroje pokusem na známém napětí. G) Při měření proudu před připojením přístroje k obvodu vypněte v obvodu elektřinu. Pamatujte, že měřící přístroj musíte do obvodu zapojovat sériově. H) Pokud je přístroj opravován v servisu, měly by být používány pouze specifické součástky. I) Dbejte zvýšené opatrnost, pokud pracujete s napětím nad 30V AC (střídavého) rms nebo nad 42V nebo 60V DC (stejnosměrného napětí). Takové napětí může způsobit elektrický šok. J) Pokud používáte sondy, držte je v ruce tak, aby prsty spočívaly za opěrkami prstů sond. K) Před otevřením prostoru pro baterie nebo pouzdra vždy odpojte testovací. L) Měřící přístroj nikdy nepoužívejte, když je otevřen prostor pro baterie nebo pouzdro přístroje. M) V důsledku nepřesného měření a chybných údajů, které mohou vzniknout v důsledku vybití baterie, může dojít k elektrickému šoku nebo ke zranění osob. Vyměňujte proto baterie jakmile se objeví indikátor nízkého stavu baterie. N) Aby nedošlo k elektrickému šoku, nedotýkejte se rukou ani kůží žádné části, které je pod napětím. O) CATII kategorie měření II je určena pro měření prováděná na obvodech přímo připojených k instalaci nízkého napětí (Příkladem mohou být třeba měření domácích spotřebičů, přenosných nástrojů a podobného vybavení). Nepoužívejte měřící přístroj pro měření v kategoriích III a IV.

2 3. Varování Aby nedošlo k případnému poškození měřícího přístroje nebo testovaného zařízení, řiďte se těmito pokyny: A) Než začnete testovat odpor, diody, teplotu vypněte elektrický obvod a vybijte všechny kondenzátory. B) Pro vaše měření používejte náležité zásuvky, svorky a rozsah měření. C) Před měřením napětí přezkoušejte pojistky přístroje a před připojením měřícího přístroje k obvodu vypněte proud. D) Předtím, než začnete otáčet přepínačem rozsahu, odejměte měřící kabely nebo svorky. E) Dříve, než vložíte tranzistor do adaptéru, se vždy ujistěte, že všechny zkušební kabely byly od měřícího přístroje odpojeny. F) Před otevřením prostoru pro baterie nebo pouzdra přístroje odpojte měřící kabely z přístroje. 4. Údržba Měřící přístroj chraňte před ohněm. Pokud vyměňujete pojistky, používejte pouze pojistky s předepsanými hodnotami napětí a proudu: F250 ma 250 V. Čištění přístroje provádějte suchým hadříkem, nebo šetrně jemným saponátem. Nepoužívejte rozpouštědla, drátěnku nebo jiné nástroje, které by způsobily poškrábání výrobku. 5. Obecný popis výrobku Tento multifunkční digitální multimetr je kompaktní měřící přístroj, který slouží k měření hodnot napětí stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu a stejnosměrného proudu (DC), odporu, teploty, diod, tranzistoru a baterie. Má funkce indikace polarity, podržení datových hodnot na displeji, podržení maximálních hodnot na displeji, indikace překročení měřených hodnot a automatické vypínání. Obsluha tohoto přístroje je jednoduchá. 6. Návod k použití 1. LCD displej s velkými číslicemi. Maximální zobrazovaná hodnota je Tlačítko RANGE (ROZSAH). Pokud měříte proud, napětí nebo odpor, měřící přístroj bude přednastaven do modu automatického rozsahu. Na displeji bude zobrazeno hlášení AUTO Pro vstup a opuštění modu manuálního nastavení rozsahu stiskněte tlačítko RANGE a symbol AUTO zmizí z displeje. Každé další stisknutí tlačítka RANGE pak zvyšuje rozsah. Je-li dosaženo nejvyšší hodnoty rozsahu, při dalším stisknutí tlačítka RANGE pak přeskočíte opět k nejnižší hodnotě.pro opuštění modu manuálního nastavování rozsahu stiskněte tlačítko RANGE a podržte ho asi po dobu dvou sekund. Měřící přístroj se pak vrátí do modu automatického nastavení rozsahu a na displeji se opět objeví symbol AUTO. 3. Tlačítko FUNC. Pokud měříte hodnotu proudu, pak stiskem tohoto tlačítka budete přepínat mezi funkcí měření stejnosměrného (DC) a střídavého (AC) proudu. Jestliže budete měřit teplotu, stiskem tohoto tlačítka budete přepínat mezi o F a o C. Jestliže měříte diodu stiskem tohoto tlačítka budete přepínat právě mezi funkcemi měření diody a funkcí měření průchodnosti obvodů. 4. Vypínač. Může být použit k zapínání a vypínání měřícího přístroje. 5. Přepínač Funkce/Rozsah Tento ovládací prvek může být použit k výběru požadované funkce a rozsahu. 6. Zdířka 10A Zdířka pro červený měřící kabel - měření proudu (200mA~10A). 7. Zdířka COM Zdířka pro černý měřící kabel. 8. Zdířka INPUT (Vstup). Zdířka pro červený měřící kabel pro všechna měření s výjimkou měření proudu (>200mA). 9. Tlačítko *. Tímto tlačítkem buď zapnete nebo vypnete podsvícení. Pokud tak chcete učinit, podržte toto tlačítko po dobu dvou sekund. Světlo se vypíná automaticky po 15 sekundách. 10. Tlačítko 2

3 Po stisknutí tohoto tlačítka, se uloží aktuální hodnoty na LCD displeji. Mód HOLD opustíte, když toto tlačítko stisknete znovu. Indikátor z displeje zmizí. 11. Tlačítko Jestliže chcete na displeji uložit maximální hodnoty, stiskněte toto tlačítko. Na displeji se objeví. Měřící přístroj bude uchovávat maximální hodnotu všech měření, která byla provedena od doby, kdy bylo tlačítko stisknuto naposledy. Pro opuštění modu ukládání maximální měřené hodnoty stiskněte tlačítko znovu. Z displeje rovněž zmizí příslušný indikátor. Při některých rozsazích není funkce ukládání maximální naměřené hodnoty možná. 8. Základní technické údaje Displej Indikátor překročení Baterie Indikace polarity Indikace vybitých baterií Provozní teplota Teplota pro uložení přístroje Rozměry přístroje Hmotnost LCD, číselná hodnota až 1999, aktualizuje se jednou za 2-3 sekundy Na LCD displeji se objeví OL 3x baterie 1.5V AAA zobrazuje se automaticky. Na displeji se objeví ikona 0 C až 40 C, <75% relativní vlhkosti -10 C až 50 C, <85% relativní vlhkosti 185 x 75 x 35 milimetrů Asi 200 gramů (včetně baterií) 9. Technické údaje Přesnost přístroje je garantována po dobu jednoho roku od kalibrace a při teplotě od 18 C do 28 C, při relativní vlhkosti <75%. Údaje o přesnosti mají tuto formu: ±(% [hodnoty měření]+[číslo poslední platné číslice] Měření stejnosměrného (DC) napětí 200mV 0,1mV 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V Vstupní odpor: 10MΩ Ochrana proti přetížení: 600V DC/AC rms (rozsah 200 mv : 250 DC/AC rms) Maximální vstupní napětí: 600 V stejnosměrného proudu. ± (0,8%+5) 600V 1V ± (1%+5) Měření střídavého (AC) napětí 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V Vstupní odpor: 10MΩ Rozsah frekvence: 40 Hz ~ 400Hz Ochrana proti přetížení: 600V DC/AC rms Odezva: Průměrná, kalibrováno v rms sinusové vlny. Maximální vstupní napětí: 600 V stejnosměrného proudu. ± (1,0%+5) 600V 1V ± (1,2%+5) 3

4 Měření stejnosměrného (DC) proudu 200μA 2000μA 20mA 200mA 0,1μA 1μA 0,01mA 0,1mA 2A 0,001A Ochrana proti přetížení: μa a ma rozsahy: F250mA 250V pojistka 2A a 10A rozsahy: bez pojistek Maximální vstupní proud: Zdířka INPUT : 200mA Zdířka 10A : 10A (Pro měření nad 5 A: trvání měření<15 sekund interval >15 minut) Úbytek napětí: rozsahy 200μA, 20mA a 2A: 20mV rozsahy 2000μA, 200mA a 10A: 200mV Měření střídavého (AC) proudu ± (1,2%+5) 10A 0,01A ± (2,0%+10) 200μA 2000μA 20mA 200mA 0,1μA 1μA 0,01mA 0,1mA 2A 0,001A Ochrana proti přetížení: μa a ma rozsahy: F250mA 250V pojistka 2A a 10A rozsahy: bez pojistek Maximální vstupní proud: Zdířka INPUT : 200mA Zdířka 10A : 10A (Pro měření nad 5 Ampér: trvání měření<15 sekund interval >15 minut) Úbytek napětí: rozsahy 200μA, 20mA a 2A: 20mV rozsahy 2000μA, 200mA a 10A: 200mV Rozsah frekvence: 40 Hz ~ 400Hz Odezva: Průměrná, kalibrováno v rms sinusové vlny. ± (1,5%+5) 10A 0,01A ± (3,0%+10) Měření odporu 200Ω 0,1Ω ± (1,2%+5) 2kΩ 0,001kΩ 20kΩ 0,01kΩ ± (1%+5) 200kΩ 0,1kΩ 2MΩ 0,001MΩ ± (1,2%+5) 20MΩ 0,01MΩ ± (1,5%+5) 4

5 Napětí otevřeného obvodu: asi 0,25 V Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Měření teploty 1 C -20 C ~ 0 C ± (5%+4) -20 C ~ 1000 C 1 C 0 C ~ 400 C ± (1%+3) 1 C 400 C ~1000 C ± (2%+3) 1 F -0 F ~50 F ± (5%+4) -0 F ~ 1800 F 1 F 50 F ~ 750 F ± (1%+3) 1 F 750 F ~1800 F ± (2%+3) Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Měření baterie Ochrana proti přetížení: F250mA 250V pojistky Zkušební napětí: rozsah 1,5V: asi 50mA rozsah 3V: asi 30mA rozsah 9V: asi 12mA hfe zkouška tranzistoru 1,5V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji 3V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji 9V 0,01V Přibližné napětí baterie je znázorněno na LCD displeji Rozsah hfe Zkušební proud Zkušební napětí PNP a NPN 0 ~ 1000 Ib ~~2μA VCE~~1V Zkouška dioda a akustická kontrola průchodnosti obvodů Ochrana proti přetížení: 250 DC/AC rms Pro zkoušku průchodnosti vodičů: Pokud je hodnota odporu mezi 30 Ohmy a 100 Ohmy, bzučák se může rozezvučet, ale také nemusí. Pokud je odpor větší než 100 Ohmů, bzučák nebude bzučet. 10. Provozní pokyny Měření napětí 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT. 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy nebo do polohy. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. 3. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného napětí vám není známa předem, vyberte nejvyšší rozsah. 4. Připojte měřící kabely ke zdroji, který má být měřen. 5. Přečtěte si hodnoty na displeji. U měření stejnosměrného (DC) napětí se na displeji objeví také údaj o polaritě červeného kabelu. 5

6 Poznámka: 1. Při malém rozsahu může měřící přístroj vykazovat nestabilní naměřené údaje, pokud měřící kabely nejsou připojeny k měřenému zařízení. To je normální a nijak to neovlivní měření. 2. Pokud v modu manuálního nastavení rozsahu ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. 3. Abyste zabránili poškození měřícího přístroje, neměřte nikdy napětí které přesahuje 600V DC (stejnosměrné napětí) nebo 600V AC (střídavé napětí). Měření proudu 1. Připojte černý kabel do zdířky COM. Pokud má být měřený proud menší než 200mA, připojte červený kabel do zdířky INPUT. Pokud se hodnota proudu pohybuje v rozmezí mezi 200mA a 10A, připojte místo toho červený kabel do zdířky 10A. 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy μa, ma nebo A. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného proudu vám není znám předem, vyberte nejvyšší rozsah a postupně ho snižujte stupeň po stupni, dokud nedosáhnete optimálního rozlišení. 3. Tlačítkem FUNC vyberte buď měření stejnosměrného proudu (DC) nebo střídavého proudu (AC) 4. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. Pokud pracujete v modu manuálního nastavení rozsahu a velikost měřeného napětí vám není známa předem, vyberte nejvyšší rozsah. 5. Připojte měřící kabely do série s měřeným obvodem. 6. Přečtěte si hodnoty na displeji. U měření stejnosměrného (DC) napětí se na displeji objeví také údaj o polaritě červeného kabelu. Poznámka: 1. Pokud v modu manuálního nastavení rozsahu ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. Měření odporu 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT. (Poznámka: Polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy Ω. 3. Pomocí tlačítka RANGE vyberte mód automatického (AUTO) nastavení rozsahu nebo manuálního nastavení rozsahu. Pokud ukazuje měřící přístroj symbol OL, který signalizuje překročení, musíte zvolit vyšší rozsah měření. 4. Připojte zkoušecí kabely k odporu. 5. Přečtěte si údaje na displeji. Poznámka: 1. Měření odporu, který je větší než 1MΩ, může vyžadovat několik sekund, než se naměřené údaje stabilizují. U měření velkého odporu je to běžné. 2. Pokud vstup není připojen, tj. není připojen k otevřenému obvodu, objeví se symbol OL indikující překročení. 3. Dříve než začnete měřit zapnutý obvod, ujistěte se, že obvod není pod napětím a že všechny kondenzátory jsou úplně vybité. Akustická kontrola průchodnosti obvodů 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy. 3. Pomocí tlačítka FUNC vyberte příslušný mód měření. Objeví se indikátor. 4. Připojte měřící kabely k obvodu. 5. Pokud je odpor obvodu nižší než 30 Ohmů, rozezní se bzučák přístroje. 6

7 Měření diody 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy. 3. Stiskněte tlačítko FUNC a s jeho pomocí nastavte mód měření diody. Jako indikátor se objeví symbol. 4. Připojte červený kabel k anodě diody a černý kabel k její katodě. 5. Měřící přístroje zobrazí naměřenou hodnotu propustného napětí diody. Pokud jsou kabely připojeny obráceně, na displeji se objeví hlášení OL. Zkouška tranzistoru 1. Nastavte přepínač rozsahu do polohy hfe. 2. Podle obrázku 2 připojte adaptér do zdířky COM a do zdířky INPUT. Dbejte na to, abyste připojení neobrátili. 3. Určete, jestli se jedná o NPN nebo PNP tranzistor a lokalizujte emitor, báze a kolektoru. Vložte tranzistor, který má být testován, do patřičných zásuvek adaptéru pro zkoušení tranzistoru. 4. Na LCD displeji se objeví údaj o přibližné hodnotě. Obrázek 2: Zásuvka pro test tranzistoru Měření teploty 1. Přepínač rozsahu nastavte do polohy Temp. 2. Pomocí tlačítka Func vyberte mód měření teploty ve C nebo ve F. Na displeji se jako indikátor objeví buď symbol C nebo symbol F. 3. Černou přípojku (neboli - ) termočlánku typu K zapojte do zdířky COM a červenou přípojku (čili + ) připojte do zdířky INPUT. 4. Opatrně přiložte konec termočlánku k předmětu, jehož teplotu budete měřit. 5. Chvíli počkejte a pak si přečtěte údaj na displeji. Zkouška baterií 1. Připojte černý kabel do zdířky COM a červený kabel do zdířky INPUT (Poznámka: polarita červeného kabelu je kladná (+)). 2. Podle různých typů baterií (1.5V, 3V, 9V), které mají být testovány, nastavte přepínač rozsahu na požadovaný rozsah baterií (BATT). 3. Připojte měřící kabely k bateriím, které mají být testovány. 4. Přečtěte si údaje na displeji. Objeví se indikace polarity červeného kabelu. Automatické vypínání Pokud s měřícím přístrojem asi 15 minut nepracujete, automaticky se vypne. Přístroj zapnete tak, že otočíte přepínačem rozsahu, nebo stisknete nějaké tlačítko. Pokud po tomto automatickém vypnutí měřícího přístroje stisknete tlačítko deaktivována. 11. Výměna baterií, bude funkce automatického vypínání Když se na displeji objeví symbol, indikuje, že je nutné vyměnit baterie. Při vyměňování použijte náležitý šroubováček, s nímž jemně vyšroubujete otočné zajištění prostoru pro baterie otočením o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Vyjměte kryt baterií, vyměňte vybité baterie za nové baterie téhož typu (AAA). Kryt baterií opět přiložte a jemně otočte zajištěním ve směru hodinových ručiček o 90 stupňů a tak kryt opět zavřete. Poznámka: 7

8 Použití nepřiměřené síly při této činnosti můžete poškodit toto otočné zajištění. Nepoužívejte šroubovák, který není dostatečně velký. 12. Výměna pojistek Pojistky vyžadují výměnu velmi zřídka. Tento měřící přístroj používá pojistky F 250mA 250V. Pojistky vyměníte tak, že otevřete kryt pro baterie, vyměníte poškozené pojistky za nové pojistky s příslušnými parametry. Přiklopte kryt na baterie a znovu jej zajistěte. Upozornění! Před otevřením přístroje odpojte měřící hroty od měřeného obvodu! Pojistku nahraďte vždy stejným typem: F 250mA 250V 13. Rozsah dodávky Návod k použití Měřící kabely Termočlánek typu K Adaptér 1 ks. 1 pár 1 ks. 1 ks. LIKVIDACE VÝROBKU FKEM420A Vážený zákazníku, pokud se někdy v budoucnu rozhodnete tento výrobek vyhazovat, pak, prosím, mějte na paměti, že mnoho z jeho částí je vyrobeno z materiálů, které mohou být recyklovány. Nevyhazujte proto, prosím výrobek do běžného odpadu, ale přenechte ho k recyklaci v zařízení, které je k tomu ve vašem regionu určeno. Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 6/2007 Sajvera/Koliandr 8

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170 Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace o zacházení a činnosti s ním. Tuto skutečnost si, prosím, uvědomte i když je výrobek určen někomu jinému. Návod k použití uschovejte

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters

287/289. Uživatelská příručka. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Uživatelská příručka June 2007 (Czech) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Doživotní omezená

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Uživatelská příručka CPS1000E-DE

Uživatelská příručka CPS1000E-DE Uživatelská příručka CPS1000E-DE CyberPower Europe CyberPower Systems B.V. Flight Forum 3545, 5657DW Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0)40 2348170 Fax: +31 (0)40 2340314 Website: http://eu.cyberpowersystems.com/

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více