Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva"

Transkript

1 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vroční zpráva Školní rok 2008/2009

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3 II. Pracovníci školy str. 5 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin str.7 2. Průěrn počet žáků na třídu str Žáci s trval bydliště v jiné kraji str Cizí státní příslušníci str Vuka cizích ů str Údaje o vsledcích vzdělávání žáků str Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií str Přijíací řízení str Speciální vchova a vzdělávání str Vzdělávání nadanch žáků a studentů str Ověřování vsledků vzdělávání str Školní vzdělávací progray str. 16 IV. Údaje o žácích (školská zařízení) 1. Doov ládeže str. 16 V. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství str Prevence sociálně patologickch jevů str Ekologická a enviroentální vchova str Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy str Mioškolní aktivity str Soutěže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálníi partry str Další vzdělávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str Využití školskch zařízení v době prázdnin str. 25 VI. Údaje o vsledcích inspekční činnosti str. 25 VII. Základní údaje o hospodaření školy str. 27 VIII. Další inforace Občanské sdružení při KJJ str. 29 2

3 Vroční zpráva za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole 1. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. Ředitel školy: Mgr. Milan Purnoch, telefon Statutární zástupce: Mgr. Jana Nováková, telefon e-ail: Zástupce ředitele: Roan Janků, telefon e-ail: Zástupce ředitele: David Pleva, telefon e-ail: 3. Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervatoř: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 320 žáků b) Vyšší odborná škola: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 84 žáků c) Doov ládeže KJJ: ve školní roce 2008/2009 ěl cílovou kapacitu 100 lůžek 5. Obory vzdělání a vzdělávací progray konzervatoře a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školské rejstříku: škola Konzervatoř kód M/ N/ M/001 název oboru / vzdělávacího prograu Hudba zaěření Populární hudba Hudba zaěření Populární hudba Draatické uění - zaěření Muzikál cílová kapacita oboru / prograu poznáka (uveďte, pokud obor byl vyučován, je dobíhající atd.) Vyšší odborná škola N/004 Tvorba textu a scénáře N/001 Hudba - zaěření Jazz N/001 Draatické uění - Herecká a draatická autorská tvorba 30 ve školní roce 2008/09 byl obor vyučován 3

4 6. Zěny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích prograů oproti školníu roku 2007/2008: nové obory / progray: zrušené obory / progray: ve školní roce 2008/2009 byl žádn nov obor zaveden ve školní roce 2007/2008 došlo ke zrušení žádného oboru / prograu 7. Místa poskytovaného vzdělávání : a) budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (ajitel hl.. Praha) b) jiná odloučená pracoviště škola á 8. Stručná charakteristika ateriálně technického vybavení právnické osoby Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je uístěna v objektu, kter tvoří dvě budovy o šesti podlažích, vzájeně spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonovch palů. Prostory budovy byly kovou rekonstrukcí dokončenou v roce 2003 upraveny pro potřebu vzdělávání v konzervatoři a postupně začaly bt vybavovány i nov nábytke. Začátke školního roku 2004/05 se zvšil počet učeben v důsledku odstěhování kadeřnického učiliště. Tí byly vytvořeny podínky pro zajištění vuky teoretickch předětů podle současnch požadavků a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Přijetí nové knihovnice bylo uožněno rozšířit provoz knihovny a kopírky téěř na ou dobu, kdy probíhá ve škole vyučování. Další rozvoj školy však vyžaduje další zvšení počtu učeben. Prvořad úkole je vybudování nového saostatného tačního sálu. V současné době probíhá vuka tačních disciplín v koncertní sále školy, kter však vyhovuje svi rozěry, hlavně vškou stropu. Kroě toho tato vuka oezuje ostatní oddělení školy, které potřebují sál rovněž využívat. Další koplikací je ustálé upravování podlahové plochy odkrvání a překrvání baletizolu koberce. Materiální základnu školy, zejéna nástrojov fond, je potřebné ustále doplňovat a vyěňovat staré a vyhovující nástroje za nové. Rovněž v nahrávací studiu školy je potřeba ustále oběňovat zastaralou techniku a doplňovat ji o novou. Kroě toho stávající prostory studia vyhovují svi rozěry a proto se v souvislosti s plánovanou přístavbou školy počítá s jeho přeístění. Ve školní roce 2008/2009 došlo k vybudování ultiediální učebny vybavené interaktivní tabulí a k doplnění počítačů ve školní knihovně na počet os. Doov ládeže KJJ byl po kové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zařízen nov nábytke a v současné době je svou vybaveností na veli dobré úrovni. 9. Školská rada Ve školní roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školsk záko zřízena školská rada. K prvníu jednání se sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Vladiíra Lesenská (zástupce zletilé studentky), Jan Linhart, Milan Tesař (pedagogové), Kail Jansk (student). V průběhu školního roku 2008/2009 se ŠR scházela pravidelně jednou za dva ěsíce. Vyjadřovala se k provozní záležitoste školy (projednala inspekční zprávu, navrhla 4

5 posílení vkonu počítačů ve školní knihovně a úpravu intertovch strák - inforování o zěnách vuky - a zabvala se plánovani zěnai Školního řádu) Kounikace s vedení školy probíhala standardní způsobe, podle potřeb jedné či druhé strany. Ve Vyšší odborné škole J. J. byla zřízena školská rada, která se k prvníu jednání sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Jan Andr, Marek Stašek (pedagogové), Pavel Jonák, Michael Krásn (studenti). Předěte jednání byly stejné provozní záležitosti jako u školské rady konzervatoře. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích vkazů) škola ředitel a zástupci ředitele fyzické osoby ke ředitel a zástupci ředitele přepočte ní na plně zaěstn ané interní učitelé fyzické osoby ke interní učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané externí učitelé fyzické osoby ke externí učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané pedagog ičtí pracovní ci fyzické osoby ke pedagogi čtí pracovníc i přepočten í na plně zaěstna né ke konzervatoř , ,6 vyšší odborná škola doov ládeže x)* x)* 14)** 9,2)** ** 10,2 x)* x)* ,25 )* ředitel školy a zástupci jsou společní pro všechny součásti školy )** někteří učitelé vyučují současně na konzervatoři i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogickch pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího vkazu) ke % počet pedagogickch pracovníků z kového počtu ped. pracovníků Konzervatoř kvalifikovanch ,8% kvalifikovanch 3 2,2% kvalifikovanch 17 94,4% Vyšší odborná škola kvalifikovanch 1 5,6 % Doov ládeže kvalifikovanch 5 83,3% kvalifikovanch 1 16,7% 5

6 c. Další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce školsk anagent 1 VIS školení ředitelů 1 Paris Vch.poradce a jeho role v kounikaci školy nová úprava přijíacího řízení na stř.školy a sprání řád 1 Asociace vch.poradců 1 Fakta, s.r.o 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za ou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby ke přepočtení na plně zaěstnané 17 16,5 b. další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce účetnictví - pokladna 1 Gordic účetnictví - faktury 1 Gordic zákoník práce 1 Odborconsult-D zdravotní péče 1 Odborconsult-D personalistika 1 Odborconsult-D důchodové pojištění 1 Odborconsult-D zákoník práce - zákon o zaěstnanosti 1 Odborconsult-D ocenské pojištění 2 Bova Polygon ocenské pojištění nov zákon 1 Pragoeduca,a.s. zdaňování ezd 1 Pragoeduca,a.s. FKSP 1 Odborconsult-D školení řidiče 1 Autoškola 6

7 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání (konzervatoř a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní studiu (údaje ze zahajovacích vkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků konzervatoř 30/5 300 škola vyšší odborná škola počet tříd / skupin počet studentů 6/2 50 Zěny v počtech žáků v průběhu školního roku - konzervatoř - přerušili studiu: 19 - nastoupili po přerušení studia: 9 - sai ukončili studiu: 6 - vyloučeni ze školy: 2 - postoupili do vyššího ročníku: 3 z toho bylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jin důvod zěny : 0 Zěny v počtech studentů v průběhu školního roku vyšší odborná škola: - přerušili studiu: 4 - nastoupili po přerušení studia: 5 - sai ukončili studiu: 5 - vyloučeni ze školy: 0 - postoupili do vyššího ročníku: 0 z toho bylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jin důvod zěny: 0 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7

8 2. Průěrn počet žáků na studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího vkazu) a. denní studiu škola průěrn počet žáků na třídu/skupinu průěrn počet žáků na učitele konzervatoř 10/60 2,6 škola průěrn počet studentů na třídu/skupinu průěrn počet studentů na učitele vyšší odborná škola 8,3/25 5,6 b. Vzdělávání při zaěstnání tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 3. Žáci s trval bydliště v jiné kraji (stav dle zahajovacího vkazu) škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Konzervatoř počet žáků ke z toho nově přijatí škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Vyšší odborná škola počet studentů ke z toho nově přijatí

9 4. Cizí státní příslušníci Ve všech případech se jedná o studenty, kteří již delší dobu v České republice pobvají a jejich ové schopnosti jsou na takové úrovní, že ji studiu v české yce dělá žádné potíže. Konzervatoř: Slovensko 19 Bulharsko 2 Rakousko 1 Rusko 1 VOŠ: Slovensko 5 5. Vuka cizích ů (údaje ze zahajovacích vkazů) Konzervatoř Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc Vyšší odborná škola Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc 9

10 6. Údaje o vsledcích vzdělávání žáků (po opravnch zkouškách a doklasifikaci) a. denní studiu z kového počtu žáků: prospělo s vyznaenání 76 prospělo 8 opakovalo ročník 2 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j z kového počtu žáků 91,2% průěrn počet zaeškanch hodin na žáka 72,7 z toho oluvench 0,7 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7. Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií aturitní zkoušky v konzervatoři denní studiu počet žáků, kteří konali zkoušku 40 0 studi u při zaě stnán í z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 10 0 prospěl 30 0 prospěl

11 Průěr znáek u jednotlivch studijních oborů ČJ AJ DH HT Průěr Klavír 1,33 1,40 2,17 1,50 1,60 Instruentální oddělení 2,35 2,29 2,59 2,14 2,16 Skladba a dirigování 2,50 2,00 1,25 2,25 2,00 Praktická zkouška Teoretická zkouška Muzikál 2,67 3,00 1,75 3,00 2,61 Průěr znáek z jednotlivch předětů Česk a 2,25 Anglick 2,20 Dějiny hudby 2,15 Hudební teorie 1,93 absolutoria v konzervatoři denní studiu studi u při zaě stnán í počet žáků, kteří konali zkoušku 29 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 13 0 prospěl 12 0 prospěl

12 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studiu studi u při zaě stnán í počet studentů, kteří konali zkoušku 15 0 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet studentů, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 11 0 prospěl 4 0 prospěl Přijíací řízení do 1. ročníku školního roku 2008/2009 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Hudba zaěření populární hudba počet přihlášek ke 148 počet kol přijíacího řízení ke 3 počet přijatch ke 54 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 40 z toho ve 2.kole 11 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 3 počet přijatch ke 78 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Hudba 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

13 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Draatické uění zaěření uzikál počet přihlášek ke 101 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 15 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 66 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Draatické uění počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

14 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N/001 Hudba zaěření Jazz počet přihlášek ke 61 počet kol přijíacího řízení ke 1 počet přijatch ke 11 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 34 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

15 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N /004 Tvorba textu a scénáře počet přihlášek ke 30 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 12 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 9 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 18 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáře počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků 0 pro šk.rok 2009/ Speciální vchova a vzdělávání Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka navštěvují žádní žáci ani studenti, kteří by na základě svého handicapu vyžadovali iořádnou péči ze strany vedení školy a vyučujících. Rovněž žáci ani studenti ze zvhodněného sociokulturního prostředí se ve škole vyskytují. 10. Vzdělávání nadanch žáků a studentů Vzdělávání žáků v konzervatoři a studentů ve VOŠ J. J. je podíněno určit stupně nadání a talentu, které uchazeči prokazují již při přijíacích (talentovch) zkouškách. Běhe vzdělávání se tyto přirozené dispozice u všech žáků a studentů dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteří více vynikají nad běžn průěr, ají pochopitelně více příležitostí k veřejné uělecké prezentaci a jejich vzdělávání je intenzivnější a časově náročnější. 11. Ověřování vsledků vzdělávání Ověřování vsledků vzdělávání forou vnějších testovacích prostředků (aturita načisto, SCIO aj.) bylo ve škole realizováno. 15

16 12. Školní vzdělávací progray Ve škole je vyučováno podle učebních plánů, které byly MŠMT schváleny speciálně pro KJJ s účinností od 1. září Tyto plány byly vytvořeny na základě dlouhodobch zkušeností a na základě připoík a požadavků jednotlivch oddělení školy. Modernizace vuky a stále se rozvíjející obory vzdělání však vyžadují ustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdělávacích prograů. Vuky probíhají podle novch rácovch vzdělávacích prograů, které byly připraveny v toto školní roce. Učitelé VVP byli soustavně připravování na státní aturitu v podobě prezenčních i e-learningovch kursů. 13. Vzdělávací progray VOŠ Ve školní roce 2006/07 byly v souladu s ustanovení nového školského zákona zpracovány i nové učební dokuenty pro VOŠ. Vzdělávací progra N/01 Hudba zaěření Jazz již byl nově akreditován s platností do 30. června Vzdělávací progra N/02 Tvorba textu a scénáře již byl rovněž nově akreditován s platností do 30. listopadu Nově je zpracován vzdělávací progra N/.. Herecká a draatická autorská tvorba. IV. Údaje o žácích v doově ládeže 1. Doov ládeže KJJ a. Vybavení doova ládeže (údaje ze zahajovacího vkazu) počet Počet ložnic ke 41 1 až 3 lůžkovch 41 v to 4 až 6 lůžkovch 0 7 až 10 lůžkovch 0 11 a více lůžkovch 0 Společenské ístnosti a klubovny 2 16

17 b. Počty ubytovanch žáků podle typu školy (údaje ze zahajovacího vkazu) typ školy počet z toho ze škol ubytovanch zřizovanch HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gynáziu 0 0 SOŠ 0 0 konzervatoř SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 4 4 jiné (specifikujte) 0 0 ke c. Žádosti o ubytování v doově ládeže počet žádostí ke: 100 z toho počet žádostí, kter bylo vyhověno: 0 d. Zěny v počtech ubytovanch v průběhu školního roku Běhe školního roku 2008/09 odešlo z doova ládeže ke 22 žáků. Důvody odchodů byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné důvody, ukončení studia, přerušení studia, uělecká činnost, zdravotní důvody. e. Využití Doova ládeže v době školních prázdnin V době letních prázdnin jsou ubytovací kapacity doova ládeže využívány pro ubytování účastníků Letní zové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteří se Praze zúčastňují různch kulturních akcí. V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy a školského zařízení na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka nabízí vchovné a kariérní poradenství v několika oblastech. Nabídku zajišťuje t vybranch pedagogů, soustředěnch kole vedoucí vychovatelky internátu paní A. Konvičkové a Mgr. J. Švába, vyučujícího pedagogiky 17

18 a psychologie na oddělení VVP, kter rovněž odpovídá za organizaci vchovného poradenství. Vznanou oporou pro jejich práci jsou včasné inforace ze studijního oddělení, zajišťované paní H. Novotnou, která eviduje oci, absence, studijní vsledky, ale též iořádně kvalitní vsledky studentů é školy. Pooc a podpora se studentů nabízí v k tou učench konzultačních hodinách; studenti však ohou také využít elektronické pošty a telefonu či si doluvit individuální setkání. Kontakty na užitečné organizace (LATA, Dů světla apod.) jsou také vyvěšeny na nástěnkách před kabite vedoucího VVP. Kariérníu poradenství slouží nástěnka s aktuálníi inforacei na oddělení VVP a knihovna. Inforace o profesních ožnostech jsou také pravidelně předávány běhe vuky ON, ITZ či etodiky. Školu pravidelně navštěvuje PhDr. Ryšová z PPP; Mgr. Šváb a paní Konvičková se pravidelně zúčastňují seinářů a školení pořádanch PhDr. Masákovou, vedoucí pražskch PPP. 2. Prevence sociálně patologickch jevů Ve škole jsou dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u vchovného poradce jsou k dispozici kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, Help Li (AIDS), je zde sezna ordinací AT, poraden pro rodinu apod. Studenti ohou o saotě hovořit o svch probléech s vchovn poradce, ale i s ostatníi pedagogy sboru, ke kter cítí důvěru. Ke konzultaci ohou přizvat i své rodiče. Studentů je nabízen i kontakt na PPP. Inforace o atosféře ve škole, zužívání návovch látek a šikaně jsou pravidelně získávány poocí anonyních dotazníků, které studenti vyplňují. Prevence sociálně patologickch jevů je také systéovou náplní vuky hodin didaktiky, pedagogiky, psychologie a občanské nauky. K prevenci jsou běhe vuky využívány i různé ateriály, které jsou k dispozici v knihovně a v kabitu vchovného poradce. 3. Ekologická vchova a environentální vchova Škola se snaží vést studenty k ekologickéu a na trvale udržiteln rozvoj zaěřenéu chování. Usiluje o takové chování, které spoluvytváří prostředí, jež ohrožuje přírodu a devastuje surovinové zdroje. V budově školy je přísně zakázáno kouření, studenti jsou vyzvání k tou, aby třídili odpad (na chodbách jsou k tou k dispozici nádoby). Vztahu k životníu prostředí je věnováno několik hodin v ráci vuky o zdravé životní stylu v hodinách pedagogiky a občanské nauky. Podobně v hodinách věnovanch dějiná kultury (Historicko estetick seinář), Dějiná divadla a Dějiná hudby jsou studenti vedeni k tou, aby cítili spoluodpovědnost za kulturní a historické hodnoty a usilovali o jejich ochranu pro další gerace. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v přírodě a sportovní kurzy škola organizuje. Mezi vzdělávací a poznávací akce lze počítat jednotlivé organizované návštěvy kulturních paátek v Praze a vjezdy žáků v ráci ezinárodní spolupráce. 18

19 5. Mioškolní aktivity V doově ládeže jsou realizovány kroužek vaření (8 žáků) a kroužek šití (12 žáků). 6. Soutěže Ve škole jsou v jednotlivch odděleních vypisované i interní soutěže, které jsou účinn prostředke pro otivaci žáků k dosažení co jlepších tvůrčích a interpretačních vsledků. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do ezinárodních prograů Škola spolupracuje s Musicshule Jazzakadeie Dortund v ráci projektu podpořeného Fonde česko-něecké budoucnosti. V loňské školní roce roce byl projekt oficiálně ukončen, obě zúčastněné strany však ají záje na pokračování spolupráce. Studenti a pedagogové instruentálního oddělení vystoupili na pozvání Velvyslactví ČR na Slavnostní večeru ke Státníu svátku d na velvyslactví v Káhiře a na Slavnostní večeru k ukončení předsednictví ČR v EU tatéž Studenti uzikálového oddělení vystoupili na pozvání gerálního konzulátu ČR na slavnostní večeru ke Státníu svátku v Sankt Petěrburgu. Studenti vystoupili na sérii koncertů v Pražské doě v Bruselu, pořádanch pod Záštitou priátora Pavla Béa, u příležitosti 50. vročí Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, v terích , , , na Street Party spolupořádané Česk centre v Bruselu d vystoupil Lab Band pod vedení dirigenta B.Volfa, a na vánoční koncertu, spolupořádané Velvyslactví ČR v Bruselu d vystoupil K Band pod vedení J.Kučery. KJJ pokračuje členství v Mezinárodní asociaci zovch škol IASJ. Konference této organizace se v lotyšské Rize zúčastnil nikdo z KJJ. Big Band pod vedení M.Svobody vystoupil na festivalu studentskch zovch orchestrů v Monterey v Kalifornii Pedagogové KJJ se zúčastnili v ráci projektu Leonardo da Vinci věnného studijního pobytu v Jyväskylän Aatiopasto, konzervatoři v Jyvaskyla ve Finsku. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálníi partry Žáci vyšších ročníků klavírního oddělení KJJ se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice Klavírní oddělení pokračovalo v navázané spolupráci s konzervatoří v Pardubicích, Církevní konzervatoří v Opavě, s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě a ve věnnch koncertech s těito školai. 19

20 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou bo vzdělávání, na které se podíleli pedagogové KJJ typ vzdělávání zaěření počet účastníků cca Seinář J. Svěceného housle cca 40 Seinář M. Tesaře kytara cca 40 Seinář J. Kelera violonlo cca 30 Seinář H. Schabu housle cca 20 Seinář M. Tesaře kytara cca 45 Seinář K. Kasíkové klavír cca 40 Seinář I. Fojtíkové-Kondratěnko klavír cca 100 Seinář A. Vlasákové yšlení v hudbě cca 40 Seinář I. Klánského yšlení v hudbě cca 40 Siinář M. Tokaje (Polsko) zov klavír cca 50 Seinář M. Benka zová haronie cca 50 Seinář V. Procházky Seinář M. Plougha Seinář D. Dorůžky Seinář M. Bajlové Seinář R. Farkaše zová iprovizace a interpretace zová kopozice a iprovizace letní zová dílna Praha a Siedlce letní zová dílna Siedlce letní zová dílna Frdlant cca 50 cca 40 cca 50 cca 50 cca 30 Seinář J. Mayera bicí cca 100 Seinář K. Kraer z a step cca 30 Seinář R. Reed z a step cca 30 Seinář T. Bock z a step cca 30 určeno pro pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy ZUŠ Brno pedagogy a veřejnost Tn n. Vltavou Přihlášené účastníky San Sebastian pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ přihlášené účastníky přihlášené účastníky přihlášené účastníky Pedagogy,žáky KJJ a veřejnost pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ akreditace MŠMT ano / 20

21 10. Další aktivity, prezentace Instruentální oddělení Všichni žáci instruentálního oddělení jsou v ráci vuky zapojeni do školních orchestrů, souborů a skupin. Kroě toho si žáci vytvářejí vlastní skupiny bo jsou zapojeni do různch profesionálních i aatérskch orchestrů a skupin io školu. Rovněž se účastní nožství soutěží. Z bohaté veřejné činnosti tohoto oddělení lze uvést: Václav Kalenda Mezinárodní soutěž Brass Brno čestné uznání 1. stupně. Mocca Malacco, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Martin Brunr Trio, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Ray Against The Charles, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Jan Steinsdörfer Q, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Slavín - Fanfárov soubor Z. Zahálky a J. Koháka k vročí M. Horákové Slavnostní koncert KJJ k 50. jubileu, Divadlo ABC Flétnov koncert, kaple Doova Sue Ryder Koncert K Bandu KJJ, Brusel Veřejn klubov večírek, Dolní restaurace Más, Praha Přehlídka big bandů KJJ, Divadlo U Hasičů, Praha Jazzov koncert, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Jaroslava Kořínka, Cross Club, Praha Absolventsk koncert Jiřího Vborného, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Evy Holické, Nano Klub, Praha Absolventsk koncert Jaroslavy Kleinové, Divadlo J. Vrchlického, Louny Kytarov koncert pro EU, Brusel Charitativní kytarové koncerty, Afrika - Zabie L.Koudelka - Big band F. Slováčka, Big band Českéhou rozhlasu, orchestr divadla Karlín. L.Víšek - Muzikál Touha - divadlo Kalich. V. Baďurová účast v soutěži houslistů K. Vytisková účast v kytarové soutěži v Kutné Hoře Pravidelné instruentální Pondělky v Másu. Účast baskytaristů, kontrabasistů a kytaristů. Představení kytaristů v Kytarové večeru Doov Sue Ryder v ráci clu KJJ představuje a na 4. ročníku festivalu Kytara v České ráji v Turnově (P. Šťastn, L. Svobodová, E. Boho, O. Novotn) Celoroční účinkování instruentálního oddělení při školních koncertech a akcích pořádanch vedení školy veřejné projekty za účele vročí, koncerty pro Magistrát hl.. Prahy, prezentační seináře atd. Skladatelsko dirigentské oddělení Žáci skladatelsko dirigentského oddělení těsně spolupracují s žáky ostatních oddělení jako autoři novch skladeb i jako instruentalisté ve školních orchestrech a skupinách. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Koncert Lab Bandu KJJ, Reduta 21

22 Vánoční koncert (p. Bernardy, p. Vejskal atd.) Koncert ze skladeb posluchačů skladby KJJ za účasti interpretů z HAMU, Dvořákovo uzeu Pravideln koncert a workshop oddělení nazvan Chlubna (2 x ročně) Daniel Wunsch působí v Divadle bří. Foranů Pravidelné každoroční nahrávání skladeb studentů i profesorů oddělení do Českého rozhlasu - draaturg prof. Bíl. Mnoho ze skladeb patří do tzv. Zlatého fondu a jsou pravidelně vysílány. Klavírní oddělení Žáci klavírní oddělení reprezentovali školu na noha veřejnch vystoupeních, např.: Koncertní turné po ZUŠ Jirkov, Dačice, Hradec Králové, Říčany, Lysá nad Labe, Slan, Ústí nad Labe, Litoěřice, Žacléř, Bešov, kterého se zúčastnilo os studentů. Koncert v clu Libeňské jaro ladch za účasti osi studentů. Koncert v Sukově síni Rudolfina Dny bulharské hudby, hrála Hristina Yordanova. Koncert Olgy Punko s orchestre PK festival Dvořákova Nelahozeves. Vánoční koncert KJJ studenti Urban, Aleš Interní koncert dvanácti studentů obligátního klavíru. Koncert skupiny Léčba Neklide, vstava Schola Pragensis Vánoční koncert, Kaple Máří Magdalény Jindřichův Hradec Žáci často vystupují jako členové zovch i jinch souborů na festivalech a zovch klubech. Po školní rok probíhaly pravidelné klavírní seináře a zové a klasické koncerty, na kterch postupně vystoupili všichni žáci klavírního oddělení. Na seinářích se žáci kroě interpretační činnosti učili také vyjadřovat svůj profesionální názor k vkonů svch kolegů. Žáci vyšších ročníků se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice. Oddělení souborové hry Školní rok 2008/2009 proběhl standardní způsobe. Frekvence aktivit souborů se vrátila do norálu po jubilejní roce 2007/2008, kdy probíhaly oslavy 50. jubilea vzniku školy. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Festival školních souborů za účasti 37 školních souborů Klubové večery v klubu Más, pravidelně 1x za ěsíc Koncerty v ráci clu KJJ představuje : Koncert uzikálového oddělení, KD Dobeška Koncert big bandů KJJ a VOŠ, divadlo U Hasičů Koncert alch souborů KJJ, KD Dobeška Koncert orchestru K-Band, Brusel Charitativní koncert nadace Národ děte, kostel sv. Mikuláše Závěrečn slavnostní koncert KJJ, Národní dů Koncert v ráci Setkání vrchních ředitelů pro odborné vzdělávání EU, Velkopřerovsk palác Muzikálové oddělení Zájezd studentů oddělení Muzikál do Petrohradu. Magistrát hl.. Prahy a gerální konzul připravili koncert, 6 studentů + pedagog Petr Urbák 22

23 Divadlo ABC, jubilejní koncert k 50. vročí založení školy. Účinkovaly studentky Vladiíra Skalová, Jana Burášová Klubov večer Más. Účinkovaly studentky Lenka Novotná, Jana Burášová Koncert studentů v kostele sv. Máří Magdaleny Jindřichův Hradec. Písně a árie z českch a světovch uzikálů Vánoční koncert KJJ Kongresové centru Praha - Společensk sál. Účinkoval Lukáš Písařík. Kulturní sál Dobeška, velk večer českch a světovch uzikálovch elodií studentů.. Veřejná činnost studentů: Savka Toáš role Stevena v uzikálu Dracula,divadlo Hybernia role v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway, Nvltová Kaila hlavní role Adriany /Sandry v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia, hlavní role Kleopatry v uzikálu Kleopatra Toeš Roan role Salaie v uzikálu Mona Lisa Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula Divišová Doinika role Uvaděčky ve hře Dobře placená procházka, role Olgy a Čarodějnice ve hře Pod hladinou ticha uzikál Bídníci Městské divadlo Brno role Soni ve hře Zločin a trest, divadlo Alta Černá Leona role Osud v uzikálu Řek Zorba,divadlo Plzeň Havelka Patrik copany v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway copany v uzikálu Adéla ještě večeřela, divadlo Broadway Procházková Markéta role Margarity v uzikálu Mona Lisa,divadlo Broadway role Haničky v uzikálu Touharole, Salaie v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia Kotek Filip hlavní role v dětské uzikálu Pinokio Aktivity pedagogů uzikálového oddělení: Beroun Toáš: hlavní role D Artagnana v uzikálu Tři ušketři hlavní role Nicolase v uzikálu Angelika, hlavní role Gulliana v uzikálu Mona Lisa, 23

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroční zpráva Školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole...3 II. Pracovníci školy...6 1) Pedagogičtí pracovníci...6

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 22239507, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 200 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole 1 II. Pracovníci právnické osoby 5 1) Pedagogičtí pracovníci

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Biskupská 2, 0 00 Praha, tel., fax: 2223907, e-mail: info@zus-biskupska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 200 20 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PRAHA, BISKUPSKÁ 2, IČO: 6046004 IZO: 06046004

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 DOMOV MLÁDEŢE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŢE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 2 5 25 40 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více