Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva"

Transkript

1 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vroční zpráva Školní rok 2008/2009

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3 II. Pracovníci školy str. 5 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin str.7 2. Průěrn počet žáků na třídu str Žáci s trval bydliště v jiné kraji str Cizí státní příslušníci str Vuka cizích ů str Údaje o vsledcích vzdělávání žáků str Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií str Přijíací řízení str Speciální vchova a vzdělávání str Vzdělávání nadanch žáků a studentů str Ověřování vsledků vzdělávání str Školní vzdělávací progray str. 16 IV. Údaje o žácích (školská zařízení) 1. Doov ládeže str. 16 V. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství str Prevence sociálně patologickch jevů str Ekologická a enviroentální vchova str Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy str Mioškolní aktivity str Soutěže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálníi partry str Další vzdělávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str Využití školskch zařízení v době prázdnin str. 25 VI. Údaje o vsledcích inspekční činnosti str. 25 VII. Základní údaje o hospodaření školy str. 27 VIII. Další inforace Občanské sdružení při KJJ str. 29 2

3 Vroční zpráva za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole 1. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. Ředitel školy: Mgr. Milan Purnoch, telefon Statutární zástupce: Mgr. Jana Nováková, telefon e-ail: Zástupce ředitele: Roan Janků, telefon e-ail: Zástupce ředitele: David Pleva, telefon e-ail: 3. Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervatoř: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 320 žáků b) Vyšší odborná škola: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 84 žáků c) Doov ládeže KJJ: ve školní roce 2008/2009 ěl cílovou kapacitu 100 lůžek 5. Obory vzdělání a vzdělávací progray konzervatoře a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školské rejstříku: škola Konzervatoř kód M/ N/ M/001 název oboru / vzdělávacího prograu Hudba zaěření Populární hudba Hudba zaěření Populární hudba Draatické uění - zaěření Muzikál cílová kapacita oboru / prograu poznáka (uveďte, pokud obor byl vyučován, je dobíhající atd.) Vyšší odborná škola N/004 Tvorba textu a scénáře N/001 Hudba - zaěření Jazz N/001 Draatické uění - Herecká a draatická autorská tvorba 30 ve školní roce 2008/09 byl obor vyučován 3

4 6. Zěny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích prograů oproti školníu roku 2007/2008: nové obory / progray: zrušené obory / progray: ve školní roce 2008/2009 byl žádn nov obor zaveden ve školní roce 2007/2008 došlo ke zrušení žádného oboru / prograu 7. Místa poskytovaného vzdělávání : a) budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (ajitel hl.. Praha) b) jiná odloučená pracoviště škola á 8. Stručná charakteristika ateriálně technického vybavení právnické osoby Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je uístěna v objektu, kter tvoří dvě budovy o šesti podlažích, vzájeně spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonovch palů. Prostory budovy byly kovou rekonstrukcí dokončenou v roce 2003 upraveny pro potřebu vzdělávání v konzervatoři a postupně začaly bt vybavovány i nov nábytke. Začátke školního roku 2004/05 se zvšil počet učeben v důsledku odstěhování kadeřnického učiliště. Tí byly vytvořeny podínky pro zajištění vuky teoretickch předětů podle současnch požadavků a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Přijetí nové knihovnice bylo uožněno rozšířit provoz knihovny a kopírky téěř na ou dobu, kdy probíhá ve škole vyučování. Další rozvoj školy však vyžaduje další zvšení počtu učeben. Prvořad úkole je vybudování nového saostatného tačního sálu. V současné době probíhá vuka tačních disciplín v koncertní sále školy, kter však vyhovuje svi rozěry, hlavně vškou stropu. Kroě toho tato vuka oezuje ostatní oddělení školy, které potřebují sál rovněž využívat. Další koplikací je ustálé upravování podlahové plochy odkrvání a překrvání baletizolu koberce. Materiální základnu školy, zejéna nástrojov fond, je potřebné ustále doplňovat a vyěňovat staré a vyhovující nástroje za nové. Rovněž v nahrávací studiu školy je potřeba ustále oběňovat zastaralou techniku a doplňovat ji o novou. Kroě toho stávající prostory studia vyhovují svi rozěry a proto se v souvislosti s plánovanou přístavbou školy počítá s jeho přeístění. Ve školní roce 2008/2009 došlo k vybudování ultiediální učebny vybavené interaktivní tabulí a k doplnění počítačů ve školní knihovně na počet os. Doov ládeže KJJ byl po kové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zařízen nov nábytke a v současné době je svou vybaveností na veli dobré úrovni. 9. Školská rada Ve školní roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školsk záko zřízena školská rada. K prvníu jednání se sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Vladiíra Lesenská (zástupce zletilé studentky), Jan Linhart, Milan Tesař (pedagogové), Kail Jansk (student). V průběhu školního roku 2008/2009 se ŠR scházela pravidelně jednou za dva ěsíce. Vyjadřovala se k provozní záležitoste školy (projednala inspekční zprávu, navrhla 4

5 posílení vkonu počítačů ve školní knihovně a úpravu intertovch strák - inforování o zěnách vuky - a zabvala se plánovani zěnai Školního řádu) Kounikace s vedení školy probíhala standardní způsobe, podle potřeb jedné či druhé strany. Ve Vyšší odborné škole J. J. byla zřízena školská rada, která se k prvníu jednání sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Jan Andr, Marek Stašek (pedagogové), Pavel Jonák, Michael Krásn (studenti). Předěte jednání byly stejné provozní záležitosti jako u školské rady konzervatoře. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích vkazů) škola ředitel a zástupci ředitele fyzické osoby ke ředitel a zástupci ředitele přepočte ní na plně zaěstn ané interní učitelé fyzické osoby ke interní učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané externí učitelé fyzické osoby ke externí učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané pedagog ičtí pracovní ci fyzické osoby ke pedagogi čtí pracovníc i přepočten í na plně zaěstna né ke konzervatoř , ,6 vyšší odborná škola doov ládeže x)* x)* 14)** 9,2)** ** 10,2 x)* x)* ,25 )* ředitel školy a zástupci jsou společní pro všechny součásti školy )** někteří učitelé vyučují současně na konzervatoři i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogickch pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího vkazu) ke % počet pedagogickch pracovníků z kového počtu ped. pracovníků Konzervatoř kvalifikovanch ,8% kvalifikovanch 3 2,2% kvalifikovanch 17 94,4% Vyšší odborná škola kvalifikovanch 1 5,6 % Doov ládeže kvalifikovanch 5 83,3% kvalifikovanch 1 16,7% 5

6 c. Další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce školsk anagent 1 VIS školení ředitelů 1 Paris Vch.poradce a jeho role v kounikaci školy nová úprava přijíacího řízení na stř.školy a sprání řád 1 Asociace vch.poradců 1 Fakta, s.r.o 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za ou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby ke přepočtení na plně zaěstnané 17 16,5 b. další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce účetnictví - pokladna 1 Gordic účetnictví - faktury 1 Gordic zákoník práce 1 Odborconsult-D zdravotní péče 1 Odborconsult-D personalistika 1 Odborconsult-D důchodové pojištění 1 Odborconsult-D zákoník práce - zákon o zaěstnanosti 1 Odborconsult-D ocenské pojištění 2 Bova Polygon ocenské pojištění nov zákon 1 Pragoeduca,a.s. zdaňování ezd 1 Pragoeduca,a.s. FKSP 1 Odborconsult-D školení řidiče 1 Autoškola 6

7 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání (konzervatoř a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní studiu (údaje ze zahajovacích vkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků konzervatoř 30/5 300 škola vyšší odborná škola počet tříd / skupin počet studentů 6/2 50 Zěny v počtech žáků v průběhu školního roku - konzervatoř - přerušili studiu: 19 - nastoupili po přerušení studia: 9 - sai ukončili studiu: 6 - vyloučeni ze školy: 2 - postoupili do vyššího ročníku: 3 z toho bylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jin důvod zěny : 0 Zěny v počtech studentů v průběhu školního roku vyšší odborná škola: - přerušili studiu: 4 - nastoupili po přerušení studia: 5 - sai ukončili studiu: 5 - vyloučeni ze školy: 0 - postoupili do vyššího ročníku: 0 z toho bylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jin důvod zěny: 0 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7

8 2. Průěrn počet žáků na studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího vkazu) a. denní studiu škola průěrn počet žáků na třídu/skupinu průěrn počet žáků na učitele konzervatoř 10/60 2,6 škola průěrn počet studentů na třídu/skupinu průěrn počet studentů na učitele vyšší odborná škola 8,3/25 5,6 b. Vzdělávání při zaěstnání tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 3. Žáci s trval bydliště v jiné kraji (stav dle zahajovacího vkazu) škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Konzervatoř počet žáků ke z toho nově přijatí škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Vyšší odborná škola počet studentů ke z toho nově přijatí

9 4. Cizí státní příslušníci Ve všech případech se jedná o studenty, kteří již delší dobu v České republice pobvají a jejich ové schopnosti jsou na takové úrovní, že ji studiu v české yce dělá žádné potíže. Konzervatoř: Slovensko 19 Bulharsko 2 Rakousko 1 Rusko 1 VOŠ: Slovensko 5 5. Vuka cizích ů (údaje ze zahajovacích vkazů) Konzervatoř Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc Vyšší odborná škola Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc 9

10 6. Údaje o vsledcích vzdělávání žáků (po opravnch zkouškách a doklasifikaci) a. denní studiu z kového počtu žáků: prospělo s vyznaenání 76 prospělo 8 opakovalo ročník 2 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j z kového počtu žáků 91,2% průěrn počet zaeškanch hodin na žáka 72,7 z toho oluvench 0,7 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7. Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií aturitní zkoušky v konzervatoři denní studiu počet žáků, kteří konali zkoušku 40 0 studi u při zaě stnán í z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 10 0 prospěl 30 0 prospěl

11 Průěr znáek u jednotlivch studijních oborů ČJ AJ DH HT Průěr Klavír 1,33 1,40 2,17 1,50 1,60 Instruentální oddělení 2,35 2,29 2,59 2,14 2,16 Skladba a dirigování 2,50 2,00 1,25 2,25 2,00 Praktická zkouška Teoretická zkouška Muzikál 2,67 3,00 1,75 3,00 2,61 Průěr znáek z jednotlivch předětů Česk a 2,25 Anglick 2,20 Dějiny hudby 2,15 Hudební teorie 1,93 absolutoria v konzervatoři denní studiu studi u při zaě stnán í počet žáků, kteří konali zkoušku 29 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 13 0 prospěl 12 0 prospěl

12 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studiu studi u při zaě stnán í počet studentů, kteří konali zkoušku 15 0 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet studentů, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 11 0 prospěl 4 0 prospěl Přijíací řízení do 1. ročníku školního roku 2008/2009 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Hudba zaěření populární hudba počet přihlášek ke 148 počet kol přijíacího řízení ke 3 počet přijatch ke 54 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 40 z toho ve 2.kole 11 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 3 počet přijatch ke 78 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Hudba 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

13 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Draatické uění zaěření uzikál počet přihlášek ke 101 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 15 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 66 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Draatické uění počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

14 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N/001 Hudba zaěření Jazz počet přihlášek ke 61 počet kol přijíacího řízení ke 1 počet přijatch ke 11 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 34 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

15 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N /004 Tvorba textu a scénáře počet přihlášek ke 30 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 12 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 9 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 18 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáře počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků 0 pro šk.rok 2009/ Speciální vchova a vzdělávání Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka navštěvují žádní žáci ani studenti, kteří by na základě svého handicapu vyžadovali iořádnou péči ze strany vedení školy a vyučujících. Rovněž žáci ani studenti ze zvhodněného sociokulturního prostředí se ve škole vyskytují. 10. Vzdělávání nadanch žáků a studentů Vzdělávání žáků v konzervatoři a studentů ve VOŠ J. J. je podíněno určit stupně nadání a talentu, které uchazeči prokazují již při přijíacích (talentovch) zkouškách. Běhe vzdělávání se tyto přirozené dispozice u všech žáků a studentů dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteří více vynikají nad běžn průěr, ají pochopitelně více příležitostí k veřejné uělecké prezentaci a jejich vzdělávání je intenzivnější a časově náročnější. 11. Ověřování vsledků vzdělávání Ověřování vsledků vzdělávání forou vnějších testovacích prostředků (aturita načisto, SCIO aj.) bylo ve škole realizováno. 15

16 12. Školní vzdělávací progray Ve škole je vyučováno podle učebních plánů, které byly MŠMT schváleny speciálně pro KJJ s účinností od 1. září Tyto plány byly vytvořeny na základě dlouhodobch zkušeností a na základě připoík a požadavků jednotlivch oddělení školy. Modernizace vuky a stále se rozvíjející obory vzdělání však vyžadují ustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdělávacích prograů. Vuky probíhají podle novch rácovch vzdělávacích prograů, které byly připraveny v toto školní roce. Učitelé VVP byli soustavně připravování na státní aturitu v podobě prezenčních i e-learningovch kursů. 13. Vzdělávací progray VOŠ Ve školní roce 2006/07 byly v souladu s ustanovení nového školského zákona zpracovány i nové učební dokuenty pro VOŠ. Vzdělávací progra N/01 Hudba zaěření Jazz již byl nově akreditován s platností do 30. června Vzdělávací progra N/02 Tvorba textu a scénáře již byl rovněž nově akreditován s platností do 30. listopadu Nově je zpracován vzdělávací progra N/.. Herecká a draatická autorská tvorba. IV. Údaje o žácích v doově ládeže 1. Doov ládeže KJJ a. Vybavení doova ládeže (údaje ze zahajovacího vkazu) počet Počet ložnic ke 41 1 až 3 lůžkovch 41 v to 4 až 6 lůžkovch 0 7 až 10 lůžkovch 0 11 a více lůžkovch 0 Společenské ístnosti a klubovny 2 16

17 b. Počty ubytovanch žáků podle typu školy (údaje ze zahajovacího vkazu) typ školy počet z toho ze škol ubytovanch zřizovanch HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gynáziu 0 0 SOŠ 0 0 konzervatoř SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 4 4 jiné (specifikujte) 0 0 ke c. Žádosti o ubytování v doově ládeže počet žádostí ke: 100 z toho počet žádostí, kter bylo vyhověno: 0 d. Zěny v počtech ubytovanch v průběhu školního roku Běhe školního roku 2008/09 odešlo z doova ládeže ke 22 žáků. Důvody odchodů byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné důvody, ukončení studia, přerušení studia, uělecká činnost, zdravotní důvody. e. Využití Doova ládeže v době školních prázdnin V době letních prázdnin jsou ubytovací kapacity doova ládeže využívány pro ubytování účastníků Letní zové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteří se Praze zúčastňují různch kulturních akcí. V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy a školského zařízení na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka nabízí vchovné a kariérní poradenství v několika oblastech. Nabídku zajišťuje t vybranch pedagogů, soustředěnch kole vedoucí vychovatelky internátu paní A. Konvičkové a Mgr. J. Švába, vyučujícího pedagogiky 17

18 a psychologie na oddělení VVP, kter rovněž odpovídá za organizaci vchovného poradenství. Vznanou oporou pro jejich práci jsou včasné inforace ze studijního oddělení, zajišťované paní H. Novotnou, která eviduje oci, absence, studijní vsledky, ale též iořádně kvalitní vsledky studentů é školy. Pooc a podpora se studentů nabízí v k tou učench konzultačních hodinách; studenti však ohou také využít elektronické pošty a telefonu či si doluvit individuální setkání. Kontakty na užitečné organizace (LATA, Dů světla apod.) jsou také vyvěšeny na nástěnkách před kabite vedoucího VVP. Kariérníu poradenství slouží nástěnka s aktuálníi inforacei na oddělení VVP a knihovna. Inforace o profesních ožnostech jsou také pravidelně předávány běhe vuky ON, ITZ či etodiky. Školu pravidelně navštěvuje PhDr. Ryšová z PPP; Mgr. Šváb a paní Konvičková se pravidelně zúčastňují seinářů a školení pořádanch PhDr. Masákovou, vedoucí pražskch PPP. 2. Prevence sociálně patologickch jevů Ve škole jsou dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u vchovného poradce jsou k dispozici kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, Help Li (AIDS), je zde sezna ordinací AT, poraden pro rodinu apod. Studenti ohou o saotě hovořit o svch probléech s vchovn poradce, ale i s ostatníi pedagogy sboru, ke kter cítí důvěru. Ke konzultaci ohou přizvat i své rodiče. Studentů je nabízen i kontakt na PPP. Inforace o atosféře ve škole, zužívání návovch látek a šikaně jsou pravidelně získávány poocí anonyních dotazníků, které studenti vyplňují. Prevence sociálně patologickch jevů je také systéovou náplní vuky hodin didaktiky, pedagogiky, psychologie a občanské nauky. K prevenci jsou běhe vuky využívány i různé ateriály, které jsou k dispozici v knihovně a v kabitu vchovného poradce. 3. Ekologická vchova a environentální vchova Škola se snaží vést studenty k ekologickéu a na trvale udržiteln rozvoj zaěřenéu chování. Usiluje o takové chování, které spoluvytváří prostředí, jež ohrožuje přírodu a devastuje surovinové zdroje. V budově školy je přísně zakázáno kouření, studenti jsou vyzvání k tou, aby třídili odpad (na chodbách jsou k tou k dispozici nádoby). Vztahu k životníu prostředí je věnováno několik hodin v ráci vuky o zdravé životní stylu v hodinách pedagogiky a občanské nauky. Podobně v hodinách věnovanch dějiná kultury (Historicko estetick seinář), Dějiná divadla a Dějiná hudby jsou studenti vedeni k tou, aby cítili spoluodpovědnost za kulturní a historické hodnoty a usilovali o jejich ochranu pro další gerace. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v přírodě a sportovní kurzy škola organizuje. Mezi vzdělávací a poznávací akce lze počítat jednotlivé organizované návštěvy kulturních paátek v Praze a vjezdy žáků v ráci ezinárodní spolupráce. 18

19 5. Mioškolní aktivity V doově ládeže jsou realizovány kroužek vaření (8 žáků) a kroužek šití (12 žáků). 6. Soutěže Ve škole jsou v jednotlivch odděleních vypisované i interní soutěže, které jsou účinn prostředke pro otivaci žáků k dosažení co jlepších tvůrčích a interpretačních vsledků. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do ezinárodních prograů Škola spolupracuje s Musicshule Jazzakadeie Dortund v ráci projektu podpořeného Fonde česko-něecké budoucnosti. V loňské školní roce roce byl projekt oficiálně ukončen, obě zúčastněné strany však ají záje na pokračování spolupráce. Studenti a pedagogové instruentálního oddělení vystoupili na pozvání Velvyslactví ČR na Slavnostní večeru ke Státníu svátku d na velvyslactví v Káhiře a na Slavnostní večeru k ukončení předsednictví ČR v EU tatéž Studenti uzikálového oddělení vystoupili na pozvání gerálního konzulátu ČR na slavnostní večeru ke Státníu svátku v Sankt Petěrburgu. Studenti vystoupili na sérii koncertů v Pražské doě v Bruselu, pořádanch pod Záštitou priátora Pavla Béa, u příležitosti 50. vročí Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, v terích , , , na Street Party spolupořádané Česk centre v Bruselu d vystoupil Lab Band pod vedení dirigenta B.Volfa, a na vánoční koncertu, spolupořádané Velvyslactví ČR v Bruselu d vystoupil K Band pod vedení J.Kučery. KJJ pokračuje členství v Mezinárodní asociaci zovch škol IASJ. Konference této organizace se v lotyšské Rize zúčastnil nikdo z KJJ. Big Band pod vedení M.Svobody vystoupil na festivalu studentskch zovch orchestrů v Monterey v Kalifornii Pedagogové KJJ se zúčastnili v ráci projektu Leonardo da Vinci věnného studijního pobytu v Jyväskylän Aatiopasto, konzervatoři v Jyvaskyla ve Finsku. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálníi partry Žáci vyšších ročníků klavírního oddělení KJJ se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice Klavírní oddělení pokračovalo v navázané spolupráci s konzervatoří v Pardubicích, Církevní konzervatoří v Opavě, s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě a ve věnnch koncertech s těito školai. 19

20 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou bo vzdělávání, na které se podíleli pedagogové KJJ typ vzdělávání zaěření počet účastníků cca Seinář J. Svěceného housle cca 40 Seinář M. Tesaře kytara cca 40 Seinář J. Kelera violonlo cca 30 Seinář H. Schabu housle cca 20 Seinář M. Tesaře kytara cca 45 Seinář K. Kasíkové klavír cca 40 Seinář I. Fojtíkové-Kondratěnko klavír cca 100 Seinář A. Vlasákové yšlení v hudbě cca 40 Seinář I. Klánského yšlení v hudbě cca 40 Siinář M. Tokaje (Polsko) zov klavír cca 50 Seinář M. Benka zová haronie cca 50 Seinář V. Procházky Seinář M. Plougha Seinář D. Dorůžky Seinář M. Bajlové Seinář R. Farkaše zová iprovizace a interpretace zová kopozice a iprovizace letní zová dílna Praha a Siedlce letní zová dílna Siedlce letní zová dílna Frdlant cca 50 cca 40 cca 50 cca 50 cca 30 Seinář J. Mayera bicí cca 100 Seinář K. Kraer z a step cca 30 Seinář R. Reed z a step cca 30 Seinář T. Bock z a step cca 30 určeno pro pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy ZUŠ Brno pedagogy a veřejnost Tn n. Vltavou Přihlášené účastníky San Sebastian pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ přihlášené účastníky přihlášené účastníky přihlášené účastníky Pedagogy,žáky KJJ a veřejnost pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ akreditace MŠMT ano / 20

21 10. Další aktivity, prezentace Instruentální oddělení Všichni žáci instruentálního oddělení jsou v ráci vuky zapojeni do školních orchestrů, souborů a skupin. Kroě toho si žáci vytvářejí vlastní skupiny bo jsou zapojeni do různch profesionálních i aatérskch orchestrů a skupin io školu. Rovněž se účastní nožství soutěží. Z bohaté veřejné činnosti tohoto oddělení lze uvést: Václav Kalenda Mezinárodní soutěž Brass Brno čestné uznání 1. stupně. Mocca Malacco, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Martin Brunr Trio, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Ray Against The Charles, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Jan Steinsdörfer Q, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Slavín - Fanfárov soubor Z. Zahálky a J. Koháka k vročí M. Horákové Slavnostní koncert KJJ k 50. jubileu, Divadlo ABC Flétnov koncert, kaple Doova Sue Ryder Koncert K Bandu KJJ, Brusel Veřejn klubov večírek, Dolní restaurace Más, Praha Přehlídka big bandů KJJ, Divadlo U Hasičů, Praha Jazzov koncert, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Jaroslava Kořínka, Cross Club, Praha Absolventsk koncert Jiřího Vborného, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Evy Holické, Nano Klub, Praha Absolventsk koncert Jaroslavy Kleinové, Divadlo J. Vrchlického, Louny Kytarov koncert pro EU, Brusel Charitativní kytarové koncerty, Afrika - Zabie L.Koudelka - Big band F. Slováčka, Big band Českéhou rozhlasu, orchestr divadla Karlín. L.Víšek - Muzikál Touha - divadlo Kalich. V. Baďurová účast v soutěži houslistů K. Vytisková účast v kytarové soutěži v Kutné Hoře Pravidelné instruentální Pondělky v Másu. Účast baskytaristů, kontrabasistů a kytaristů. Představení kytaristů v Kytarové večeru Doov Sue Ryder v ráci clu KJJ představuje a na 4. ročníku festivalu Kytara v České ráji v Turnově (P. Šťastn, L. Svobodová, E. Boho, O. Novotn) Celoroční účinkování instruentálního oddělení při školních koncertech a akcích pořádanch vedení školy veřejné projekty za účele vročí, koncerty pro Magistrát hl.. Prahy, prezentační seináře atd. Skladatelsko dirigentské oddělení Žáci skladatelsko dirigentského oddělení těsně spolupracují s žáky ostatních oddělení jako autoři novch skladeb i jako instruentalisté ve školních orchestrech a skupinách. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Koncert Lab Bandu KJJ, Reduta 21

22 Vánoční koncert (p. Bernardy, p. Vejskal atd.) Koncert ze skladeb posluchačů skladby KJJ za účasti interpretů z HAMU, Dvořákovo uzeu Pravideln koncert a workshop oddělení nazvan Chlubna (2 x ročně) Daniel Wunsch působí v Divadle bří. Foranů Pravidelné každoroční nahrávání skladeb studentů i profesorů oddělení do Českého rozhlasu - draaturg prof. Bíl. Mnoho ze skladeb patří do tzv. Zlatého fondu a jsou pravidelně vysílány. Klavírní oddělení Žáci klavírní oddělení reprezentovali školu na noha veřejnch vystoupeních, např.: Koncertní turné po ZUŠ Jirkov, Dačice, Hradec Králové, Říčany, Lysá nad Labe, Slan, Ústí nad Labe, Litoěřice, Žacléř, Bešov, kterého se zúčastnilo os studentů. Koncert v clu Libeňské jaro ladch za účasti osi studentů. Koncert v Sukově síni Rudolfina Dny bulharské hudby, hrála Hristina Yordanova. Koncert Olgy Punko s orchestre PK festival Dvořákova Nelahozeves. Vánoční koncert KJJ studenti Urban, Aleš Interní koncert dvanácti studentů obligátního klavíru. Koncert skupiny Léčba Neklide, vstava Schola Pragensis Vánoční koncert, Kaple Máří Magdalény Jindřichův Hradec Žáci často vystupují jako členové zovch i jinch souborů na festivalech a zovch klubech. Po školní rok probíhaly pravidelné klavírní seináře a zové a klasické koncerty, na kterch postupně vystoupili všichni žáci klavírního oddělení. Na seinářích se žáci kroě interpretační činnosti učili také vyjadřovat svůj profesionální názor k vkonů svch kolegů. Žáci vyšších ročníků se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice. Oddělení souborové hry Školní rok 2008/2009 proběhl standardní způsobe. Frekvence aktivit souborů se vrátila do norálu po jubilejní roce 2007/2008, kdy probíhaly oslavy 50. jubilea vzniku školy. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Festival školních souborů za účasti 37 školních souborů Klubové večery v klubu Más, pravidelně 1x za ěsíc Koncerty v ráci clu KJJ představuje : Koncert uzikálového oddělení, KD Dobeška Koncert big bandů KJJ a VOŠ, divadlo U Hasičů Koncert alch souborů KJJ, KD Dobeška Koncert orchestru K-Band, Brusel Charitativní koncert nadace Národ děte, kostel sv. Mikuláše Závěrečn slavnostní koncert KJJ, Národní dů Koncert v ráci Setkání vrchních ředitelů pro odborné vzdělávání EU, Velkopřerovsk palác Muzikálové oddělení Zájezd studentů oddělení Muzikál do Petrohradu. Magistrát hl.. Prahy a gerální konzul připravili koncert, 6 studentů + pedagog Petr Urbák 22

23 Divadlo ABC, jubilejní koncert k 50. vročí založení školy. Účinkovaly studentky Vladiíra Skalová, Jana Burášová Klubov večer Más. Účinkovaly studentky Lenka Novotná, Jana Burášová Koncert studentů v kostele sv. Máří Magdaleny Jindřichův Hradec. Písně a árie z českch a světovch uzikálů Vánoční koncert KJJ Kongresové centru Praha - Společensk sál. Účinkoval Lukáš Písařík. Kulturní sál Dobeška, velk večer českch a světovch uzikálovch elodií studentů.. Veřejná činnost studentů: Savka Toáš role Stevena v uzikálu Dracula,divadlo Hybernia role v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway, Nvltová Kaila hlavní role Adriany /Sandry v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia, hlavní role Kleopatry v uzikálu Kleopatra Toeš Roan role Salaie v uzikálu Mona Lisa Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula Divišová Doinika role Uvaděčky ve hře Dobře placená procházka, role Olgy a Čarodějnice ve hře Pod hladinou ticha uzikál Bídníci Městské divadlo Brno role Soni ve hře Zločin a trest, divadlo Alta Černá Leona role Osud v uzikálu Řek Zorba,divadlo Plzeň Havelka Patrik copany v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway copany v uzikálu Adéla ještě večeřela, divadlo Broadway Procházková Markéta role Margarity v uzikálu Mona Lisa,divadlo Broadway role Haničky v uzikálu Touharole, Salaie v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia Kotek Filip hlavní role v dětské uzikálu Pinokio Aktivity pedagogů uzikálového oddělení: Beroun Toáš: hlavní role D Artagnana v uzikálu Tři ušketři hlavní role Nicolase v uzikálu Angelika, hlavní role Gulliana v uzikálu Mona Lisa, 23

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vroční zpráva Školní rok 2007/2008 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3 II. Pracovníci školy str. 5 III. Údaje o žácích a

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroční zpráva Školní rok 2009/2010 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Pracovníci školy... 6 1) Pedagogičtí pracovníci...

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroční zpráva Školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole...3 II. Pracovníci školy...6 1) Pedagogičtí pracovníci...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu

Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník. Váš zřizovatel. kraj. obec MŠMT. Umístění školy/kraj:vyberte ze seznamu Přílohy: Příloha č. 1 Výzkumný dotazník DOTAZNÍK PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROVOZU A ROZVOJE VEŘEJNÉ ZUŠ Velice Vám děkuji za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. Otázky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 202/203 V Praze dne: 0.0. 203 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 34 2. ředitel:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V České Lípě dne 15. února 2011 Mgr. Libor Š m e

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-319/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-319/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1 Sídlo: Na Rejdišti 1, 110 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Jaká je koncepce školy?

Jaká je koncepce školy? Jaká je koncepce školy? Při úvahách o koncepci a dalším rozvoji naší školy vycházíme ze čtyř základních otázek: 1. Kde jsme nyní? - pedagogický sbor je k dnešnímu datu plně kvalifikován -škola je personálně

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 28. října 2733, Česká Lípa, PSČ 470 06 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2011 V České Lípě dne 15. února 2012 Mgr. Libor Š m e

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o la B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 OBSAH: A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 NÁZEV

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více