Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi"

Transkript

1 Okresní agrární komora Hodonín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Okresní agrární komora Hodonín Odborná vzdělávací akce s názvem: Konkurenceschopnost podmínka úspěchu podnikání v zemědělství III registrační číslo 12/015/1310b/564/ Využívání portálu FARMÁŘ v zemědělské praxi realizovaná v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova ČR Lektor: Ing. Štefan Šarík, AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Termín a místo konání: počítačová učebna Okresní hospodářské komory Hodonín, Kasárenská 4063/4, Hodonín počítačová učebna Okresní hospodářské komory Hodonín, Kasárenská 4063/4, Hodonín LEDEKO, a.s., Pražská 970/76, Letovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 ŠKOLENÍ PORTÁLU FARMÁŘE 2014 Štefan Šarík 1

3 Plán školení projektu portál Farmář 1)Internet, webové stránky, vyhledávání serverů pro agrární problematiku. 2)Zahájení práce s portálem Farmář přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace LPIS, strom prokládání grafického zobrazení na mapě, nástroje pro vládání map. 3)Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy 4)Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisky sestav, tisk map a důležitých informací 5)Ověření znalostí, opakování probraných témat, dotazy a diskuse. 2

4 ujma.techem pro.com/informacni_zdroje.html vysocina.cz 3

5 1. Přihlášení do systému Nutné hlídat si zda píšeme v heslu malá nebo velká písmena, nejlépe si staré a nové heslo napsat v programech Office a poté je kopírovat do rámečků přihlašovacího menu, nebo použít i jiný způsob, aby bylo jasně vidět, co píšeme. Nedoporučuje se vypisovat nové heslo na papír z důvodu záměny velkých a malých písmen. Přihlašovací menu totiž zobrazuje napsané heslo jako tečky. V současné době je aplikace vytvořena tak, že můžete heslo zadávat špatně i několikrát po sobě a nedojde k zablokování přístupu to umožňuje nechat účastníky si vyzkoušet způsoby přihlášení. 4

6 Důležité zkratky používané v agrárních portálech PB/DPB Půdní blok / díl půdního bloku EPH Evidence použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin LPIS Registr zemědělské půdy, informační systém Mze ČR pro evidenci využití zemědělské půdy ( LPIS z angl. Land Parcel Information System ) POR Přípravky na ochranu rostlin SRS Státní rostlinolékařská správa ÚKZÚZ Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský AZV Agentura pro zemědělství a venkov SZIF Státní zemědělský a intervenční fond 5

7 1. Přihlášení se do systému a spuštění LPISu a EPH 2. Přihlášení se do systému a spuštění LPIS a EPH 1. Předně musíte mít heslo přidělené na příslušné AZV. Nemáte li, požádejte osobně místně příslušnou AZV (doklad je vystaven proti podpisu statutárního zástupce organizace. Je nutné doložit doklad totožnosti občanský průkaz). 2. K portálu farmáře se přihlásíte tak, že spustíte Internet Explorer (modré E na ploše) a do příkazového řádku napíšete 3.Měla by se vám objevit úvodní stránka Portálu farmáře. Zde je potřeba zadat uživatelské jméno a heslo, které obdržíte na AZV (agentura pro zemědělství a venkov). 6

8 4. Po přihlášení se v pravé části stránky uvede jméno přihlášené organizace či pracovníka. Uživatelské jméno je neměnné. Při první spuštění budete vyzváni systémem ke změně hesla. Nové heslo musí mít následující náležitosti musí obsahovat jedno velké a malé písmeno, jednu číslici a jeden speciální znak např. *,/, +,%, atd. Heslo si konstruujte tak, aby se vám dobře pamatovalo a zároveň dobře psalo na klávesnici. Např. je vhodné začít jménem, pak přidat např. 2 číslice podle nějaké logiky a na konec dát speciální znak, který umíte najít na klávesnici (např. Kamila99+) či zvolit jakýkoliv jiný způsob. 5. Po úspěšném přihlášení se vám objeví výše uvedená obrazovka. Na ní pak kliknete na nápis Portál farmáře 7

9 2. Po pro kliknutí se dostanete na níže uvedenou stránku kde jsou v levé části uvedeny jednotlivé nadpisy přes, které se dostanete do jednotlivých aplikací jako Registr půdy LPIS, Registr zvířat, Evidence přípravků a hnojiv, Evidence zemědělských podnikatelů, Portál farmáře SZIF, PGRLF či Kontroly podmíněnosti. 8

10 Spuštění Registru půdy LPIS se provádí pomocí pro kliknutí na Registr půdy 9

11 3. Orientace v aplikaci LPIS LPIS je relativně složitou aplikací, je třeba pochopit základní logiku: 1. vlevo je výsuvný stromeček pro ovládání mapy (dynamicky se objeví, když vjedete na levý okraj k šipce a lze jí připnout tak aby tato lišta zůstala viditelná) 2. nástroje pro ovládání mapy dole (zákres parcely a polního skladu statkových hnojiv, měření plochy, hledání parcel, tisky mapových sestav, přiblížení a oddálení mapy, výběr určité části na mapě, atd.) 3. editační část v pravé čtvrtině obrazovky, která je využívána pro zjišťování omezení na jednotlivých půdních blocích a také pro zápis evidencí hnojiv, pastvy dále také tisků textových výpisů atd. (seznam půdních bloků) 10

12 1. Orientace v aplikaci LPIS V levé části se nachází navigační panel pro spouštění grafického zobrazení na mapě (např. meliorační mapa, erozní mapa atd.), spodní část je věnována měření, přibližování, tisku mapy a zákresu do mapy a pravá část obsahuje možnosti zápisu operací prováděných na jednotlivé půdní bloky, tisk textových výstupů, seznam obhospodařovaných bloků a budov určených pro chov zvířat či polní sklady statkových hnojiv. 11

13 4. Strom pro ovládání grafického zobrazení na mapě Tyto ikony jsou v levé části obrazovky viditelné pro ukotvení v horní části špendlíkem. 12

14 Otevře se nabídka mapových vrstev k dispozici. Špendlík v pravém horním rohu slouží k ukotvení okna mapových vrstev pevně na obrazovku. Vzhled mapy je závislý na tom, jaké mapové vrstvy jsou v dané chvíli zapnuté a při jakém měřítku jsou viditelné. Zapnutí či vypnutí vrstev je indikováno barvou "žárovky" u názvu vrstvy. Větev nebo hladinu můžeme zapnout kliknutím na obrázek žárovky. Zobrazovací legendy použité v mapě naleznete po kliknutí na text u žárovky. Červená žárovka oznamuje tato větev stromu je momentálně neaktivní (úprava systému administrátorem software) Jestliže se nejedná o konečný, dále nedělitelný prvek struktury, jsou neaktivní všechny prvky nalézající se pod ní. Žlutá žárovka aktivní návěstí stromu. Žlutá žárovka u konečného prvku znamená, že vrstva mapy, kterou tento prvek reprezentuje je momentálně nastavena jako aktivní a tudíž viditelná v mapě. Šedivá žárovka neaktivní funkce z jiných důvodů (především se jedná o špatně nastavené měřítko mapy, některé funkce mají stanovenou hladinu měřítka a pokud tato hranice není prolomena funkce je neaktivní a v závislosti na ní i celá podléhající struktura). Důležité je si povšimnout, jestli je vrstva vypsána "tučným" nebo "normálním" písmem. Tučné písmo prvek stromu, který není konečný. Takto značené návěstí se dají dále rozbalit kliknutím a obsahuje další prvky stromu. Normální písmo návěstí je dále nedělitelné, jedná se o konečný prvek struktury. Reprezentuje jednu mapovou hladinu. Popis jednotlivých funkcí grafického zobrazení na mapě Farmářské bloky rozpracované nacházející se ve fázi přípravy AZV ( Agentura zemědělství a venkova ) návrhy návrhy pracovníků AZV schválené po ukončení prací AZV neschválené neplatné či neschválené uživatelem nebo AZV účinné platné půdní bloky ( potvrzené AZV a uživatelem půdních bloků ) zrušené historické půdní bloky s vyobrazením původní hranice zvýraznit PB/DPB aktivního už. vyplní půdní bloky přihlášeného uživatele tak aby byly lépe viditelné a nesplývali s ostatními Kultura uvedená kultura která je na půdním bloku nahlášena dle dotační žádosti Vnitřní buffery vnitřní vykreslení půdního bloku ( použito u speciálních plodin jako sady, vinice, chmelnice) Sady Vinice chmelnice speciální registr 13

15 způsobilost k tyto pozemky je možné mít zařazené v LPIS jako zemědělské pozemky ekologické zemědělství zobrazí které pozemky se nachází v režimu ekologického zemědělství či přechodného období ekologického zemědělství ( použité zkratky PO přechodné období ekologického zemědělství a EZ ekologické zemědělství EPH evidence přípravků a hnojiv tato funkce nám ukazuje uživatelem zapsané záznamy o provedených evidencích hnojení, pastvy a chemické ochrany rostlin či agrotechnických operací (EPH je samostatnou součástí aplikací portálu farmář viz. kapitola č.6) parcela aktuální (vytvořené uživateli) hranice hranice půdních bloků název název který si zadá sám uživatel ( slouží pro lepší orientaci a práci uživatelů na mapě ) plodiny plodiny zapsané uživateli parcely ukončené hranice název kvalita zemědělských parcel GMO geneticky modifikované organizmy záměr pěstováno elektronické ohlášení AEO závazky agroenvironmentální opatření ( soubor těchto opatření popisuje jakým způsobem může být na těchto půdních blocích hospodařeno ) Toto hospodaření popisuje Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, která je každým rokem aktualizována AZP živiny výsledky agrochemického zkoušení půd Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským ÚKZUZ ( o výsledcích těchto rozborů je uživatel půdních bloků informován v papírové podobě a v elektronické podobě v pravé části registru půdy kde se nachází seznam půdních bloků které uživatel obhospodařuje ). Agrochemické zkoušení půd je prováděno dle stanovené metodiky ÚKZUZ jednou za 6 let. Body AZZP dle živin kulaté body, které ukazují jaké jsou obsahy sledovaných látek v půdě kategorie ph kategorie P kategorie K kategorie Mg kategorie Ca PB/DPB dle živin tento způsob zobrazení pokryje celý půdní blok barevnou výplní která informuje o obsazích sledovaných látek v půdě 14

16 kategorie ph kategorie P kategorie K kategorie Mg kategorie Ca AZP body uživatele Zákres PB/DPB farmář zákresy půdních bloků vytvořené uživatelem v případě změny průběhu hranic či jiné úpravě bloku ( tímto uživatel půdních bloků eliminuje problém se zákresem prováděným agenturními pracovníky a urychluje tak aktualizaci půdního bloku ). Tato funkce slouží pro přípravu dat před navštívením AZV kde uživatel svým souhlasem stvrzuje že souhlasí s průběhem hranic a výměrou půdního bloku. Čtverce mapové čtverce dle členění Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního LFA ( Less Favoured Areas ) méně příznivé oblasti pro zemědělství a chov zvířat. Tyto oblasti jsou stanoveny dle výběrových kritérií MZe. Tyto oblastí se dělí následovně od nejvyššího po nejmenší LFA HA horská oblast typu A, LFA HB horská oblast typu B, LFA OA ostatní méně příznivé oblasti typu A, LFA OB ostatní méně příznivé oblasti typu B, S specifická oblast, E oblast s ekologickými omezeními, Pozn. vysvětlivky horská oblast typu HA (obce nebo k. ú. s nadmořskou výškou nad 600 m n. m. nebo s výškou 500 až 600 m n. m. a zároveň se svažitostí vyšší jak 7 na 50 % území této obce nebo k. ú.) horská oblast typu HB (obce nebo k. ú. nesplňující kritéria pro oblast typu HA, které však byly za účelem zachování celistvosti horské oblasti do této oblasti zařazeny), ostatní méně příznivá oblast typu OA (obce nebo k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů, které nepatří do horské oblasti a které jako celek v průměru splňují demografická kritéria hustota obyvatel nižší než 75 obyvatel/km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu práceschopného obyvatelstva vyšší než 6 %) ostatní méně příznivá oblast typu OB (obce s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů, které byly za účelem zachování celistvosti ostatní méně příznivé oblasti do této oblasti zařazeny) specifická oblast S (obce a k. ú. s výnosností zemědělské půdy nižší než 34 bodů nebo s výnosností 34 až 38 bodů a zároveň se svažitostí vyšší jak 7 na 50 % území této obce nebo k. ú. tyto obce nebo k. ú. nesplňují jako celek demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast) oblast s ekologickými omezeními E území vymezená jako NATURA 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality dle zákona č. 114/1992 Sb.) na územích I. zón NP a CHKO). Pro rok 2006 jsou E oblasti stanoveny na základě ptačích oblastí vyhlášených nařízeními vlády do Výměru užívaných půdních bloků v jednotlivých typech oblastí LFA může žadatel zjistit v záložce Tisky (záložky nad seznamem půdních bloků nacházejících se v pravé části obrazovky) Přehled účinných PB/DPB s údaji LFA a údaji o nároku na dotaci v rámci opatření Natura 2000 na zem. půdě k datu. Nachází li se půdní 15

17 blok ve více typech oblastí LFA zjistí žadatel z tohoto výpisu výměru části půdního bloku v každé z oblastí LFA. O výpis je možné požádat na jakékoliv AZV v ČR. Jednotlivé obce a do nich náležící katastrální území a jejich zařazení do méně příznivých oblastí je uvedeno v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, v platném znění (dále jen nařízení vlády ) a dále na Vymezení LFA bylo stanoveno na základě digitalizace správních hranic obcí a katastrálních území k LFA 2011 průběhy hranic v roce 2011 Zvláště chráněné území VZCHÚ Velkoplošné zvláště chráněná území (zkratka VZCHÚ) jsou území přírodovědecky nebo esteticky velmi významná nebo jedinečná. Jejich vyhlašování umožňuje zákon č. 114/1992 O ochraně přírody a krajiny a navazující vyhlášky. V tomto zákoně jsou definovány kategorie zvláště chráněných území, těchto kategorií je šest a jsou rozdělena na velkoplošná ZCHÚ (národní parky, chráněné krajinné oblasti), maloplošná ZCHÚ (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky). MCHÚ místně chráněná území I. zóna VZCHÚ Ostatní AEO Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality dle zákona č. 114/1992 Sb.) Natura 2000 je soustava chráněných území, které společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů. Členské státy EU mají povinnost vybrat na svém území nejhodnotnější lokality s výskytem významných živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť. Rozloha těchto lokalit by měla být taková, aby bylo zabezpečeno zachování příznivého stavu předmětu ochrany na území celého státu, tzn. ve stavu stejném nebo lepším než v okamžiku vyhlášení. Členský stát EU má povinnost zajistit odpovídající ochranu i druhům celoevropsky hodnotným, které jsou ale v daném státě hojně rozšířené a nemají v něm tudíž zajištěnou legislativní ochranu (v ČR např. čolek velký, datel černý). Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků. V České republice se z toho vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků. Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území: Ptačí oblast zkráceně PO (ang. Special Protection Areas SPA) Evropsky významná lokalita zkráceně EVL (ang. Sites of Community Importance SCI) V ČR se v lokalitách natura 2000 jedná o ptáky Chřástal polní (Crex crex) a o řád bahňáků. Ptačí lokality Významné lokality Komplexní pozemkové úpravy Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají parcely a scelují je nebo dělí a zabezpečují, že využití pozemků a vyrovnání jejich hranic je takové aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. V případě 16

18 nabytí právní moci komplexní pozemkové úpravy je důležité, aby uživatelé půdních bloků uzavřeli nové nájemní smlouvy. Ke dni nabytí právní moci komplexní pozemkové úpravy se mění základní podstata nájemní smlouvy výměra, bonita půdy a poloha pozemků. Pracovní vrstva ilpis slouží pro zobrazení zákresů které provádějí pracovníci AZV Nitrátová směrnice předpisy evropské unie o ochranně vod před znečištěním dusičnany používanými v zemědělství. Jedná se o jeden z požadavků, které musí být kontrolovány v systému cross compliance. Nitrátová směrnice je upravena zákonem č. 254/2001 Sb. Nové ZOD od oblast která je omezena v použití organických a organominerálních hnojiv tak aby nedocházelo ke znečištění povrchových a podzemních vod dusičnany Staré ZOD do Aplikační pásma (PB/DPB) jednotlivá pásma nitrátové směrnice Aplikační pásma dle BPEJ jednotlivá pásma nitrátové směrnice dle kvality půdy Kultura jednotlivé kultury půdních bloků (orná půda, trvalé travní porosty, sady, vinice, atd.) Protierozní opatření Uložení hnojiv Uložení hnojiv detail tato funkce slouží k určení místa, které je vhodné pro uložení statkových hnojiv na zemědělské půdě. K vyprší vyjímka, která byla udělena ČR pro ukládání organických hnojiv vyrobených v zemědělské výrobě na zemědělské půdě. Poté bude muset být hnůj ukládán určitou dobu na pevném složišti, kde se bude jímat hnojůvka či jiná tekutina vytékající ze statkového hnojiva a po uplynutí této doby ukládána na zemědělskou půdu. Meliorace systém odvodňovacích zařízení, která jsou zabudována na půdních blocích pro odvod přebytečné povrchové a spodní vody Zamokřené půdy oblast kde je v určitém časovém období půda přemokřená vodou Vodní útvary místní toky a vodní plochy (řeky, jezera, rybníky, potoky) Půdy ohr. erozí půda kde hrozí že dojde k vodní či jiné erozi půdního profilu Úložiště zóna 50 m od vody v této vzdálenosti od vodního toku se smí nacházet polní úložiště statkových hnojiv Písčité půdy typ půdního profilu Eroze tato záložka obsahuje mapu, která určuje směry odtoků vody z půdních bloků, místa která jsou nevhodná pro pěstování široko řádkých plodin a místa kde hrozí, že dojde k erozi půdy Podkladová vrstva zobrazení mapy, která určuje, kde smí být pěstovány široko řádké plodiny Osevy Osevy Osevy Osevy od

19 Osevy od hranice Odtokové linie Odtokové linie od průběhy odtoků srážkové vody Vrstevnice Vhodnost k setí/sázení po vrstevnici Odměrky po 10m Protierozní opatření PB/DPB Osevy Osevy Osevy Osevy od Protierozní opatření pozemky Osevy Osevy Osevy Osevy od Protierozní opatření archiv pozemků Osevy Osevy Osevy Osevy od Vodní útvary Vodní útvary Vodní útvary zóna 25 m vytyčení prostoru od vodního útvaru Vodní útvary zóna 50 m OPVZ nezávazné (aktualizace 2010) OPVZ nezávazné (aktualizace 2011) OPVZ nezávazné (aktualizace 2012) Plošné znečištění vod oblast ve které je měřeno plošné znečištění vod dusičnany a ost. nebezpečnými látkami (pesticidy atd.) 18

20 Poldry suché a polosuché vodní protipovodňové nádrže. Oblast sloužící k řízeným rozlivům povodní. Hnojiště funkce nám umožní vidět místa které zakreslil uživatel půdních bloků jako polní složiště statkových hnojiv Polní hnojiště (složiště) vhodně umístěná v ZOD popis geometrie vhodně umístěná mimo ZOD popis geometrie nevhodně umístěná v ZOD popis geometrie nevhodně umístěná v ZOD Krajinné prvky jsou přírodní nebo uměle vytvořené útvary, které se nachází na hranicích půdního bloku nebo ve vnitřním prostoru půdního bloku. Liší se od zemědělských plodin pěstovaných na zemědělské půdě. V současnosti je rozloha krajinného prvku zahrnuta do výměry půdního bloku pokud uživatel půdního bloku souhlasí že bude prvek ošetřovat a nedojde k jeho poškození nebo zrušení. Dle stavu KP Rozpracované Návrhy Schválené schválené AZV Neschválené Účinné krajinné prvky, které jsou součástí výměry půdního bloku Zrušené Dle druhu KP Mez Terasa Skupina dřevin Solitérní dřevina Stromořadí 19

21 Travnatá údolnice Příslušnost uživateli KP nemá uživatele KP má uživatele Mapový podklad Česká republika Kraje Obce Názvy Hranice s rozšířenou působností pověřené všechny města Mapa terénu (ZABAGED) rastrová mapa (zobrazuje vrstevnice, místní názvy vodních toků a oblastí či jiných objektů, průběhy různých rozvodných sítí, nivelačních bodů, atd.) Mapové listy Klad 1 : Klad 1 : Autoatlas ČR funkce je použitelná v měřítku 1: Ortofotomapa letecký snímek zachycující skutečný stav Skupiny celých zobrazení časová osa prováděného leteckého snímkování 2005 záp, 2004 stř, 2003 vých 2005 záp, 2004 stř, 2006 vých 2005 záp, 2007 stř, 2006 vých 2008 záp, 2007 stř, 2006 vých Aktualizované části aktualizované části při leteckém snímkování. Při spuštění této funkce dojde k překreslení ortofotomapy. Slouží k porovnání stavu půdních bloků v předchozích letech východ (část) 2009 východ 2010 střed 20

22 2011 západ Katastr Digitální mapa mapa po provedených úpravách ( digitalizace katastru ) Rastrová mapa KN starší mapa, používaná před vytvořením digitální mapy Definiční body parcel KN body které označují parcelu a po rozkliknutí umožňují zobrazení majitele a ostatních údajů Rastrová mapa PK původní mapa katastru nemovitostí bez možnosti zobrazení majitele tzv. zjednodušená evidence Hranice k.ú. průběhy hranic katastrálních území Definiční body budov body umožňující získání informací o majiteli atd. Věcná břemena místa na které se vztahuje věcné břemeno užívání Adresní body označení budov čísly popisnými EUP evidence umístění provozoven. Evidují se zde budovy určené pro chov hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně, prasata, atd.) rozpracované hranice název subjekt platné hranice název subjekt ukončené hranice název subjekt adresní body provozoven Enviro louky půdní bloky na kterých jsou prováděna specifická agroenvironmentální opatření Hnízdiště bahňáka účinné Hnízdiště chřástala 21

23 účinné Podmáčené louky účinné MVL mezofilně vlhkomilná louka účinné HSL horská suchá louka účinné DBP druhově bohatá pastvina účinné DBP a MVL účinné DBP a HSL účinné SST a V suché stepní trávníky a vřesoviště účinné AEO nezařaditelné účinné Speciální registry Viniční tratě Účinné Aktuální vrstva OPV Historické vrstvy OPV 22

24 5. Nástroje pro ovládání mapy Tato součást slouží uživatelům k provádění změn na mapě, k operacím které mohou být viditelné v mapové části, posunu v mapě, změnám měřítka, měření vzdáleností, plochy, nadmořské výšky ale i tiskům grafických výstupu do papírové formy či elektronické podoby ( soubory aplikace Adobe ), zjišťování majitelů parcel, atd. V následující části budou jednotlivé funkce vyobrazeny graficky a bude podrobně popsáno jejich správné používání. Při najetí kurzorem myši na ikonu Vám aplikace zobrazí název této ikony Popis jednotlivých ikon části pro ovládání mapy Výběr objektu jedná se o šipku v levém horním rohu ilustračního obrázku. Slouží nám k výběru půdních bloků nebo otevírání parcel na mapě a pro práci s ostatními součástmi. Přiblížit pohled Lupa s plusem nám umožňuje zvětšit mapu. Pracuje tak že uvedené měřítko dělí číslem 2. Oddálit pohled Lupa s mínusem mapu oddaluje. Pracuje tak že uvedené měřítko násobí číslem 2. Zvětšit oblast Lupa s obdélníkem zvětší uživatelem vybranou oblast. Kurzor bude změněn z klasické šipky na lupu s plusem uvnitř. Ta funguje tak, že místo které chceme zvětšit musíme začít vybírat z levého horního rohu směrem k pravému dolnímu rohu při zmáčknuté levé šipce myši. Přes požadovanou oblast roztáhneme čtyřúhelník, který bude rámovat hranice našeho výřezu. Po uvolnění levého tlačítka myši dojde k potvrzení výběru oblasti a mapa se začne načítat. Změna měřítka Lupa s křížkem otevře nové okno s názvem Zoom Scale, které bude obsahovat dva řádky s nadpisem Current scale stávající měřítko a New scale nové měřítko, zde může uživatel přepsat uvedenou hodnotu. Pozn. Ortofotomapa je viditelná do měřítka 1: Zobrazit celou mapu Lupa s obrázkem listu papíru nám zobrazí celou mapu české republiky tak aby s ní mohlo být dále pracováno přes zvětšení oblasti. Předchozí pohled Šipka směřující dolů vrací operace provedené na mapě. Funguje obdobně jako tlačítko zpět prohlížeče internet explorer s tím rozdílem že ponechává nastavení na mapě. Posun výřezu Ruka s křížkem v horní části ikony nám umožní posun výřezu mapy. Klikem na ikonu se funkce aktivuje a z kurzoru bude změněna na obrázek ruky. Při kliku levým tlačítkem myši a jeho přidržením dojde k sevření ruky a nyní je možné s mapou posunovat. Při posunu se objevují bílá místa, která budou po uvolnění tlačítka myši vykreslena (načtena). Rychlý tisk výřezu Ikona tiskárny na pokliknutí vytiskne mapu která je v danou chvíli vidět na obrazovce Výpis souřadnic Ikona mobilního telefonu. Před použitím této funkce je nutné kurzorem označit půdní blok tím že do něj klikneme. Poté klikneme na ikonku výpisu souřadnic a dojde k otevření nového okna, které bude obsahovat výpisy souřadnic ve formátech WGS 84 a S JTSK. Ilustrační obrázek 23

25 Aktualizace zapnutých hladin Ikona dvou zelených šipek směřujících na sebe aktualizuje mapu tak že nedojde ke ztrátě nastavení mapového stromu grafického zobrazení na mapě. Po kliknutí dojde k probliknutí hranic půdních bloků na mapě. Měření vzdálenosti Ikona úsečky a pravítka měří vzdálenosti na mapě. Pro jeho funkci je potřeba kliknout na ikonu a poté budou ke kurzoru připojeny dvě šipky šedivé barvy směřující k sobě. Při kliku do mapy bude zahájeno měření od tohoto bodu tak že se bude směrem k šipce objevovat přímka. Po dalším kliknutí je vytvořen záchytný bod od kterého je možné natahovat další přímku takto lze postupovat dále ( počet záchytných bodů není limitován ). Naměřená vzdálenost je zobrazena při klidovém stavu kurzoru ve žlutém poli kde je hodnota celkem uvedena pod nadpisem Total a vzdálenost od posledního kliknutí pod nadpisem Distance. Vzdálenosti jsou uvedeny v metrické soustavě ( metr, kilometr ). Pro ukončení měření je potřeba kliknout pravým tlačítkem myši. Měření plochy Ikona pravítka a víceúhelníku umožní přeměření rozlohy vybrané oblasti. Při pokliku na ikonu dojde ke změně kurzoru na víceúhelník s křížkem. Pro vytyčení oblasti je potřeba klikem označit její rohy či záchytné body a dvojitým poklikem dojde k potvrzení vybraného obrazce a dojde k nápočtu výměry v metrech čtverečních m 2 Měření nadmořské výšky Ikona listu papíru se šipkou směřující nahoru změní kurzor na ruku se vztyčeným ukazovákem. Při pokliku v mapě bude uživatelem vybrané místo označené křížkem a dojde k nápočtu nadmořské výšky. Výsledná hodnota se zobrazí v nově otevřeném okně, kde bude nadmořská výška uvedena a k ní i souřadnice systému WGS 84 (GPS) a S JTSK. Tyto informace je možné si zkopírovat klávesovou zkratkou Ctrl + C. Zákresy do mapy Zeleně orámovaná část, která obsahuje ikony tužky směřující do víceúhelníku atd. dává uživateli prostor pro zákres parcely, polního složiště, trvalého skladu hnojiv, pracovního zákresu či erozního pozemku. Pro zakreslení do mapy je nutné vybrat po rozkliknutí seznamu s názvem parcela možnost kterou chceme zakreslit. Například zákres polního složiště je prováděn takto vybrali jsme možnost polní složiště poté, vyplníme název a klikneme na ikonu tužky směřující do víceúhelníku. Kurzor se nám změní a bude možno zakreslit body jako při měření plochy. Dvojitým klikem dojde k uzavření obrazce a objeví se v této spodní části dvě tlačítka uložit a storno. Po kliknutí na uložit, dojde k otevření nového okna, které nás bude informovat o ukládání polního složiště a při jeho úspěšném uložení se změní pravá část obrazovky, ve které se nacházel seznam půdních bloků. Máme možnost do této pravé části obrazovky zapsat informace o kapacitě polního složiště o původu statkového hnojiva a jeho typu (hnůj z hluboké podestýlky, chlévská mrva, drůbeží trus atd.) data jeho založení či ukončení. Tlačítka pro tuto funkci se nachází ve spodní části pravého pole viz. obrázek Zákres parcely probíhá následovně, kdy musí být opět vyplněn název poté specifikována plodina, která se na něm nachází a poté je potřeba kliknout na ikonku tužky směřující do červeného víceúhelníku. Zákres parcely se používá v případě, že na půdním bloku jsou pěstovány 2 a více plodin. Zákres musí být prováděn tak že první klik musí být proveden mimo půdní blok a pak natažená přímka druhým bodem ukotvena takémimo půdní blok a ostatní body také provedeny za hranicemi půdního bloku. Po provedení dvojkliku dojde k uzavření obrazce a hranice přímek přilnou k hranicím půdního bloku automaticky. Poté se objeví tlačítka uložit a storno 24

26 Tisky map Ikony tiskáren v pravé části obrázku nám slouží pro vytvoření map do elektronického formátu PDF (Adobe). Ikona tiskárny (první zleva) se nazývá tisknout mapu. Po kliknutí na ní dojde k otevření dialogového okna, kde budou dvě možnosti výběru viz. níže. Aktuální výřez bude tisknout mapu, která je v danou chvíli viditelná. Druhá možnost je pro vytvoření mapy všech půdních bloku užívaných uživatelem. Po potvrzení výběru se v pravém dolním rohu nachází tlačítko pokračovat, které nás posune na druhou obrazovku. Aktuální výřez Tisková sestava aktivního uživatele Zde je v horní části řádek pro vyplnění Titulek mapy (název mapy) a dále velikosti formátu papíru, měřítka, orientace papíru na šířku či výšku. Viz. obrázek. Po vyplnění a výběru se ve spodní části nachází tlačítko pokračovat. Formát: A4 A3 A2 A1 A0 Orientace: 25

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2016 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

EvidencePřípravkůaHnojiv

EvidencePřípravkůaHnojiv Založení zemědělských parcel Postup založení parcel: 1. Vyberte v seznamu půdních bloků příslušný blok. Na kartě PB/DPB stisknete záložku Zemědělské parcely. 2. Po kliknutí na kód PB/DPB se zobrazí formulář

Více

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1.

Více

Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Katastr v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS Podklady pro školení LPIS Katastr v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání

Více

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 16. 10. 2010 Praha Obsah 1 ÚVODNÍ INFORMACE 2 2 ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ 4 2.1 Spuštění aplikace... 4 2.2 Základní popis aplikace... 5 2.3 Export dat do XLS

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Portál FARMÁŘ pro chovatele

Portál FARMÁŘ pro chovatele PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Portál FARMÁŘ pro chovatele 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Jak evidovat pastvu v EPH

Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení EPH Jak evidovat pastvu v EPH PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci pastvy... 3 2. Metodika správného vedení

Více

Uživatelská příručka pro zákresy umístění hnojiště

Uživatelská příručka pro zákresy umístění hnojiště Uživatelská příručka pro zákresy umístění hnojiště Sitewell s.r.o. Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420 255

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Mohelnice: katastrální mapa Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Mohelnice: katastrální mapa Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Eroze v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka

Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka Návod k webové aplikaci Protierozní kalkulačka 2.1. Základní informace Protierozní kalkulačka je komplexní nástroj pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy, který poskytuje zemědělcům,

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Jak evidovat hnojení a aplikace POR

Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci hnojení a POR... 3 2. Metodika správného

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis Verze 1, 26. 3. 2015 Tento návod popisuje základní kroky při vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Návod se zaměřuje na dva nejčastější druhy

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011

EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu

Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Řešení reklamací typu: Změna identifikační parcely stavebního objektu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Strana 1/23

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9

1. Obsah. 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Začínáme...3 3. Práce s mapou...4 4. Kniha jízd...5 5. Denní statistika...8 6. Seznam řidičů...9 2 2. Začínáme Po zadání internetové adresy http://www.vidimte.cz v prohlížeči Mozila

Více

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY Aplikace Pozemky slouží primárně k vyhledávání pozemkových a stavebních parcel a k editaci parcel ve vlastnictví AOPK. Základní vyhledávání probíhá ve veřejné databázi RÚIAN,

Více

Změna Jednotné žádosti

Změna Jednotné žádosti * Strana 1 Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace. Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel

LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace. Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel LPIS v roce 2011 a návaznosti na žádosti o dotace Markéta Ertnerová Agentura pro zemědělství a venkov Trutnov tel. 602446224 Mimořádná aktualizace evidence půdy: V období od 7.2.2011 do 31.3. 2011 probíhá

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Názorné příklady verze 1.3 Obsah Úvod... 2 Seznámení s aplikací... 3 Připojování Vrstev... 4 Zobrazení rastrového podkladu... 6 Lokalizace... 7 Tisk... 8 Tematizace...

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín

Podklady pro školení. Září 2011. Josef Vrzáň, Anna Vejvodová, Jakub Šolín Eroze v LPIS Podklady pro školení Září 2011 Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v GAEC 1... 3 3. Eroze v GAEC 2... 3 3.1 Podkladová vrstva... 3 3.2 Kódy protierozních opatření... 4 4. Postup vyhodnocení

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o.,

Více

Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy

Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy Uživatelská dokumentace plpis Veřejný Registr půdy Ministerstvo zemědělství České republiky HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.1 20. 12. 2008 Výchozí dokumentace analýza Blanka Štáblová

Více

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 2015 1 Obsah 1 Speciální registry na eagri... 1-3 2 Základní orientace na eagri... 2-3 2.1

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci

Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ. Průvodce po mapové aplikaci Mapové služby portálu veřejné správy České republiky a IRZ Ministerstvo životního prostředí má zákonnou povinnost zveřejňovat údaje ohlašované do integrovaného registru znečišťování do 30. září běžného

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat produkty a krmiva v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111

11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! Úvod Portál Farmáře jsou mimo jiné hlavně databáze známých skutečností o půdních blocích, které jsou zemědělsky obhospodařovány.databáze vede

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy

Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Systém pro podávání připomínek a námitek ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy Uživatelská podpora aplikace po - pá 9:00-15:00 tel.: 2 3600 5045, 2 3600 5096, 2 3600 5695 email: up_pripominky@urm.mepnet.cz

Více

METODICKÝ POSTUP PRO DĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PARCEL PŘI ZAKLÁDÁNÍ OSEVNÍHO POSTUPU

METODICKÝ POSTUP PRO DĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PARCEL PŘI ZAKLÁDÁNÍ OSEVNÍHO POSTUPU METODICKÝ POSTUP PRO DĚLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PARCEL PŘI ZAKLÁDÁNÍ OSEVNÍHO POSTUPU Název dokumentu osevního postupu Číslo jednací Počet stran 12 Verze 0.1 Stupeň důvěrnosti veřejné Platnost od 1. 1. 2015 Platnost

Více

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace o Portálu farmáře... 3 1.1. Co je Portál farmáře...

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více