On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014"

Transkript

1 SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 2... a kde jsi Ty? č. 3 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 3... a kde jsi Ty? č. 5 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 4 20 let evropského jednotného trhu EK, GŘ pro VT a služby obchod uvnitř Společenství ČJ 5 50 oblastí pokroku EK, GŘ pro komunikaci největší úspěchy Evropy ČJ 6 52 akcí pro podporu biodiverzity EK, GŘ pro ŽP ochrana životního prostředí ČJ 7 Annual Report 2014 EC 2014 On the European Union s development and external assistance policites and 37 their implementation in ČJ 9 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Marzec Numer 9 ( 5krát ) - PL/ ČJ 10 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Grudzień Numer 8 ( 5krát ) - PL/ ČJ 11 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia 2013 Wrzesień numer 7 ( 5krát ) - PL/ ČJ 12 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia No. 10 Czerwiec ČJ/PL 13 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Cestovní ruch v Euroregoinu Silesia ČJ,PL 14 Buďme chytřejší a ekologičtější EK, GŘ pro ŽP udržitelná spotřeba a výroba ČJ 15 Budování Domu evropských dějin EP Projekt Evropského parlamentu ČJ 16 Budování spravedlivější společnosti sociální věci a začleňování sociální politika ČJ 17 Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí EURES agentury práce - ČJ 18 Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí EURES 2013 Informace pro každého, kdo chce využít služeb agentur práce při hledání 2 zaměstnání v zahraniční - ČJ Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy 19 ze silnic? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 20 Cena Lux Evropský parlament o ceně Lux - ČJ 21 Cesta k vítězství EK komiks pro děti ČJ 22 Cesta k vítězství EK 2014 Příběh inspirovaný rozpočtem EU - 41 komiks ČJ 23 Cestování po Evropě GŘ pro komunikaci, EK cestování ČJ 24 Cestování po Evropě EK, GŘ pro komunikaci cestování ČJ 25 Clo EK politiky EU ČJ 26 Co funguje v oblasti začleňování Romů v EU EK, GŘ pro spravedlnost základní práva ČJ 27 Co je dobré vědět o rozšíření EU EK, GŘ pro rozšíření rozšíření EU ČJ 28 Co je EU? Zastoupení EK v ČR 2012 informace o EU ČJ 29 Co je Evropská investiční banka EIB úloha EIB ČJ 30 Co je Evropská investiční banka? EIB ČJ 31 Co je tam pro mne? EK Příležitosti EU ČJ 32 Co mi přináší Evropská unie? Zastoupení EK v ČR možnosti podpory - ČJ 33 Cyklické hospodářství EK ČJ 34 Česká republika cedefop - 4 Zaostřeno na odborné vzdělávání - ČJ 35 Česká republika EK Rozpočet EU a naše země ČJ 36 Dárek pro Bédu EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ

2 studium, au-pair, pobyty a práce v 37 Den mobility workshop zahraničí - ČJ Martina Čujová, překlad Blanka Svadbová program Mládež v akci ČJ 38 Do Evropy hrou II Dosáhly členské státy a komise prostřednictvím opatření pro diverzifikaci hospodářství venkova 39 efektivnosti nákladů? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 40 Dům zahraniční spolupráce DZS Pro vysoké školy a vyšší odborné školy - ČJ Pro úřady, neziskové organizace a 41 Dům zahraniční spolupráce DZS další instituce - ČJ 42 Dům zahraniční spolupráce DZS Pro žáky, studenty a mládež - ČJ Pro mateřské, základní, střední školy a další organizace v oblasti předškolního, 43 Dům zahraniční spolupráce DZS školního a odborného vzdělávání - ČJ Pro učitele, lektory, další pracovníky ve vzdělávání a pracovníky s mládeží - ČJ 44 Dům zahraniční spolupráce DZS ECDC - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu prevence a kontrola infekčních 45 ECDC nemocí onemocnění ČJ 46 ECVET Program celoživotního učení - 2 Vzdělávání má kredit - ČJ Kvalitní zaměstanec - zaměstnanec s kreditem - ČJ 47 ECVET Program celoživotního učení ED Bruntál ED Bruntál Práva občanů Evropské unie - ČJ 49 ED Bruntál ED Bruntál 2013 Vaše přímé spojení s Evropou - ČJ 50 ED Hradec Králové ED Hradec Králové - 19 Jsme Vaší zkratkou do Bruselu! - ČJ 51 ED Plzeň - Euroman!! ED Plzeň 26 dětskí publikace - komiks - ČJ EEA Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme / Program EHP na spolupráci škol a stipendia a Program na bilaterální spoupráci škol a stipendia - ČJ/AJ 52 EEA and Norway Grants / Norské fondy a fondy EHP DZS Eionet spojuje EEA životní prostředí ČJ 54 Energetika EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 55 Erasmus+ EU O Erasmus ČJ 56 EU na dosah Zastoupení EK v ČR 2011 průvodce informačními a poradenskými 33 službami ČJ 57 EURES, Evropské služby zaměstnanosti sociální věci a začleňování právní základ X ČJ 58 Europass Národní centrum Europass ČR ČJ 59 Evropa evropská strategie růstu EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ EK, Generální sekretariát Rady knížka pro děti ČJ 60 Evropa a Ty 61 Evropa a Ty Rada EU ČJ 62 Evropa pro ženy EK, GŘ pro komunikaci téma sociální politiky ČJ 63 Evropa ve 12 lekcích EK, GŘ pro komunikaci 2012 otázky a odpověďi ČJ 64 Evropa, Informační příručka pro mladé EK Informační příručka pro mladé ČJ

3 65 Evropsé právo v každodenním životě EK otázek - 50 odpovědí ČJ 66 Evropská agentura pro životní prostředí EEA o činnosti EEA ČJ 67 Evropská komise EK, GŘ pro komunikaci EK ČJ 68 Evropská komise EK členové Evropské komise ČJ 69 Evropská občanská iniciativa EP vliv a práva občanů ČJ 70 Evropská občanská iniciativa EP - 3 Posílení vlivu občanů - ČJ 71 Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 72 Evropská policejní akademie 73 Evropská rada sociální věci a začleňování 2011 Evropský rámec pro sociální a územní 30 soudržnost ČJ CEPOL Evropská policejní akademie posilování policejní spolupráce - ČJ Rada EU, Generální sekretariát Rady evropské summity ČJ EK, Generální sekretariát Rady Evropská rada ČJ 74 Evropská rada v roce Evropská rada v roce 2013 EU únor ČJ 76 Evropská rada v roce 2013 EK únor ČJ 77 Evropská Rada, Rada Rada EU, Generální sek.rady dva orgány činné na evr.úrovni ČJ 78 Evropská Rada, Rada Rada EU, Generální sek.rady dva orgány činné na evr.úrovni ČJ 79 Evropská strategie zaměstnanosti EK 2011 Snaha o zlepšení zaměstnanosti v 6 Evropě ČJ 80 Evropská unie EK, Eurostat základní údaje ČJ 81 Evropská unie - Zemědělská mapa EK Zemědělství a rozvoj venkova ČJ 82 Evropská veřejná ochránkyně práv EVOP Přínos pro podnikání ČJ 83 Evropská zpráva o drogách 84 Evropské agentury pro vás pracují v celé Evropě EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost trendy a vývoj ČJ ETF Evropská nadace odborného vzdělávání Service, knowledge, information ČJ Vedoucí úloha managementu a účast EU-OSHA Evropská pracovníků v oblasti bezpečnosti a agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci: výzva k ochranu zdraví při práci předkládání nominací ČJ 85 Evropské ceny za správnou praxi 86 Evropské jazykové portfolio NUV ČJ 87 Evropské právo v každodenním životě Zastoupení EK v ČR otázek - 50 odpovědí ČJ 88 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v NORSKU - ČJ 89 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve FINSKU - ČJ 90 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve ŠVÉDSKU - ČJ 91 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve ŠVÝCARSKU - ČJ 92 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v NIZOZEMSKU - ČJ 93 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v DÁNSKU - ČJ 94 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v IRSKU - ČJ 95 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v ITÁLII - ČJ 96 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v RAKOUSKU - ČJ 97 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v BRITÁNII - ČJ 98 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v NĚMECKU - ČJ

4 99 Evropský dům Vaše dveře do Evropy v srdci Prahy - ČJ 100 Evropský kodex řádné správní praxe Evropský ochránce práv kodex ČJ 101 Evropský parlament EU Hlas občanů v EU ČJ 102 Evropský parlament v centru boje za evropské hodnoty EP EP ČJ 103 Evropský průkaz zdravotního pojištění sociální věci a začleňování evropský průkaz zdrav.pojištění ČJ 104 Evropský sociální fond sociální věci a začleňování ESF ČJ 105 Evropský účetní dvůr Evropský účetní dvůr Externí auditor Evropské unie ČJ 106 Evropský úřad pro boj proti podvodům EU OLAF ČJ 107 Evropský veřejný ochránce práv Evropský ochránce práv ombudsman ČJ 108 Evropský veřejný ochránce práv EOP přehled ČJ 109 Evropský veřejný ochránce práv EOP přehled ČJ 110 Evropský veřejný ochránce práv EOP výroční zpráva ČJ 111 Experience Europe! Anežka Novotná Neboj se a vycestuj - ČJ Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií 112 v kontextu vnější pomoci EÚD zvláštní zpráva č ČJ 113 Finanční gramotnosti (2. vydání) Cofet, a.s slabikář ČJ 114 Horizon 2020 ve skutečnosti EK 2014 Rámcový program EU pro výzkum a 35 inovace ČJ 115 Hospodářská a měnová unie a euro EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 116 Hospodářská soutěž EU hájí zájmy spotřebitelů EK, GŘ pro hosp.soutěž hospodářská soutěž ČJ 117 Hra o Evropě EK dětská publikace - ČJ 118 Humanitární pomoc a civilní ochrana EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 119 Chcete pracovat v jiném členském státě EU? sociální věci a začleňování Zjistěte, jaká jsou vaše práva! ČJ 120 Chorvatsko v EU, rosteme společně EK monitorovací zpráva ČJ 121 Chutě Evropy rozvoj venkova 2013 Kulinářská cesta po Evropě s recepty ČJ Invetura "jednotného auditu" a spolehlivost práce vnitrostátních auditních orgánů v oblasti soudržnosti z 122 hlediska komise EÚD zvláštní zpráva č ČJ 123 Jak funguje EU EK, GŘ pro komunikaci instituce EU ČJ 124 Jak na koupi ojetého vozu dtest 2013 kupní smlouvy, ověření technického 20 stavu aj. ČJ 125 Jak nalézt v Evropě zaměstnání sociální věci a začleňování Pokyny pro uchazeče o zaměstnání ČJ 126 Jak nalézt v Evropě zaměstnání EK Příručka pro uchazeče o zaměstnání ČJ 127 Jak nespadnout do pasti dtest předváděcí akce a podomní prodej ČJ 128 Jak psát srozumitelně EK, GŘ pro překlad terminologie a jazykověda ČJ 129 Je složka životní prostředí programu LIFE účinná? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 130 Jedna měna pro jednu Evropu EK, GŘ pro hosp.a fin.věci cesta k euru ČJ 131 Jedna měna pro jednu Evropu EK, GŘ pro hospodářství a finanční věci Euro ČJ 132 Jedna měna pro jednu Evropu EK Cesta k euru ČJ 133 Jednací řád Evropské rady - Jednací řád Rady Rada EU, Generální sek.rady jednací řády ČJ

5 Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem 134 řízeny? EÚD Zvláštní zpráva ČJ Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti EU 135 vynakládány na silnice řádně? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 136 Každý pátý starší člověk zažívá týrání násilí na seniorech - ČJ Program EU pro kulturní a kreativní 137 Kreativní Evropa EK, GŘ pro výchovu a kulturu odvětví ( ) ČJ 138 Kultura a audiovizuální oblast EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 139 Laboratoř Evropské unie Zastoupení EK v ČR 2013 Sborník sylabů nejlepších DP s 148 tématikou EU ČJ 140 Letem světem EU EK dětské hry - ČJ 141 Matouš a Amadu EuropeAid, EK rozvojová spolupráce ČJ 142 Migrace a azyl EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 143 Mládež v pohybu EK iniciativa ČJ 144 Mladí uchazeči o práci EK Tvoje první práce přes EURES ČJ 145 Mladí uchazeči o zaměstnání EURES, EK Snažší pohyb a práce v Evropě ČJ Mohou komise a členské státy prokázat, že rozpočtové prostředky EU přidělené na politiku rozvoje venkova 146 jsou dobře vynakládány? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 147 Mozaika - Bulettin EURODESK duben 2013 ( 2krát ) - ČJ 148 Mozaika - speciál DZS únor ČJ 149 Můj první rok v evropském parlamentu Vojtěch Mynář Europoslenec Vojtěch Mynář - ČJ 150 Na cestách po Evropě EU 2014 leporelo ČJ 151 Na statku je veselo rozvoj venkova knížka pro děti ČJ 152 Nábor pracovních sil v Evropě sociální věci a začleňování Příručka pro zaměstnavatele ČJ 153 Nábor pracovních sil v Evropě EK Příručka pro zaměstnavatele ČJ 154 Naplněná naděje sociální věci a začleňování knížka pro děti ČJ 155 Naštěstí jste měli evropský průkaz zdr. pojištění EK - 4 evropský průkaz zdravotního pojištění - ČJ Nejlepší příklady opatření pro zvýšení bezpečnosti 156 silničního provozu EK dopravní politika ČJ 157 Nejzdravější prázdniny! GŘ pro výzkum a inovace, EK knížka pro děti ČJ 158 Newsletter europass europass číslo 1 / 2013 únor - ČJ 159 Nová pravidla pro veřejné zakázky a koncese EK Jednodušší a pružnější ČJ 160 Nový režim odborných kvalifikací pro Evropu EK EU pro růst a zaměstnanost ČJ 161 NPP, Nástroj Předvstupní Pomoci EK, GŘ pro rozšíření rozšíření EU ČJ 162 O Květinkové uličce EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 163 Obchodování s Evropskou komisí EK, GŘ pro rozpočet tipy pro potencionální dodavatele ČJ 164 Ochrana práv zaměstnanců agentur práce v rámci EU EK ČJ Ochrana práv zaměstnanců agentur práce v rámci 165 Evropské unie sociální věci a začleňování pracovní podmínky - ČJ 166 Ochrana Vašich práv jako pracovníka v EU EK pracovní podmínky - ČJ 167 Omyly českých spotřebitelů dtest 2013 omyly při uzavírání smluv, okolo záruk 16 a reklamací aj. ČJ

6 168 On the farm EK, GŘ pro zem.a roz. venkova omalovánky pro děti ČJ Průvodce možnostmi financování 169 Oslíku, otřes se Pavel Zborník projektů pro mladé lidi - ČJ 170 Označování chemických výrobků se mění EK chemické látky ČJ 171 Ozveme se Vám sociální věci a začleňování 2009 zaměstnání v jiné zemi (praktické 218 informace) ČJ 172 Panorama inforegio EK Politika soudržnosti ČJ 173 PARTNERS EC March AJ 174 Pili byste odpadní vodu? EK, GŘ pro živ.prostředí brožura o vodě ČJ 175 Po roce 2013 rozvoj venkova 2011 Vznikne společná zemědělská politika - pro potraviny, přírodní zdroje a území ČJ 176 Podniky EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ Podpora EU určená na správu věcí veřejných v 177 demokratické republice. EÚD zvláštní zpráva č ČJ Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty lesů z 178 evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EÚD zvláštní zpráva č ČJ Pokyny týkající se osvědčených postupů pro omezení zakrývání půdy, zmírnění jeho důsledků a jeho 179 kompenzaci EK, GŘ pro životní prostředí životní prostředí ČJ 180 Politické skupiny Evropského parlamentu EP politické skupiny EP ČJ 181 Politika hospdářské soutěže v EU a spotřebitel EK ČJ EK, GŘ pro regionální a 182 Politika soudržnosti městskou politiku poznámky a úřední texty X ČJ Pomáháme, aby se základní práva pro všechny lidi 183 žijící v Evropské unii stala skutečností FRA základní práva - ČJ 184 Pomoc a poradenství o vašich právech v EU EK, GŘ pro vnitřní trh a služby základní práva ČJ 185 Pomoc a poradenství s Vašimi nákupy v zahraničí EK Nákupy v zahraničí - ČJ Cestovní kanceláře, pojištění, roaming 186 Pomocník na cesty dtest aj. ČJ EK, GŘ pro nám.záležitosti a rybolov rybolov - ČJ 187 Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu (ACFA) Potnatky z vývoje druhé generace Schengenského 188 informačního systému Evropskou komisí EÚD Zvláštní zpráva ČJ 189 Poznejte Evropu! EK, GŘ pro komunikaci knížka pro děti ČJ Pracovní program a priority předsedy na období 2010 Posilováni evropské občanské Evropský hosp.a soc.výbor společnosti ČJ podle nařízení EP a RADY č. 861/2007 EK, Evropská souvní síť pro občanské a obchodní věci 2013 ze dne 11. ý. 2007, kterým se zavádí 72 evropské řízení o drobných nárocích Praktická příručka pro používání evropského řízení o 191 drobných nárocích ČJ 192 Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů 2011 Úřad pro publikace terminologie a jazykověda ČJ 193 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě EK, GŘ pro spravedlnost práva občanů EU ČJ 194 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě EK Příručka občana EU o jeho právech ČJ 195 Prevence předlužení a jak z předlužení Cofet, a.s učebnice - ČJ 196 Prevence předlužení a jak z předlužení Cofet, a.s pracovní listy - ČJ 197 Pro váš lepší život sociální věci a začleňování ESF ČJ

7 198 Problémy s EU? Evropský ochránce práv pomoc občanů ČJ 199 Problémy s EU? EVOP Kdo Vám může pomoci? ČJ Program EU pro zaměstanost a sociální solidaritu EK progress v akvi ČJ 201 Program Grundtvig DZS 2012 Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 67 dospělých ČJ 202 Program Mládež v akci Národní institut dětí a mládeže minibrožurek uvniř - ČJ 203 PROGRESS v akci sociální věci a začleňování program progress ČJ 204 Projekt Evropa 2030 Rada EU, Generální sekretariát Rady výzvy a příležitosti ČJ 205 Průvodce financováním z EU pro začátečníky EK, GŘ pro rozpočet finanční pravidla ČJ 206 Průvodce řádným legislativním postupem Generální sekretariát Rada, Rada EU legislativní postupy ČJ 207 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení sociální věci a začleňování práva občanů ČJ 208 Představ si a nakresli s Tomem lepší životní prostřední EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 209 Přehled otevřených výzev k 1. listopadu 2014 MPMR říjen ČJ 210 Příležitost a výzva EK, GŘ pro komunikaci migrace v EU ČJ Přímá podpora Evropské unie pro palestinskou 211 samosprávu EÚD zvláštní zpráva č ČJ 212 Připraveni na stěhování? EK 2014 Všechno, co potřebujete vědět o životě a práci v zahraničí - a ještě mnohem 174 více ČJ 213 Příručka evropského antidiskriminačního práva FRA antidiskriminační právo ČJ 214 Příručka k evropské občanské iniciativě EK vliv a práva občanů ČJ 215 Příručka k evropské občanské iniciativě EK 2014 I Vy můžete určovat směr evropské 28 politiky! ČJ Přispěl evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k opětovnému profesnímu začlenění propuštěných 216 pracovníků přidanou hodnotou EU? EÚD zvláštní zpráva č ČJ Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační 217 solidaritě sociální věci a začleňování aktivní stárnutí ČJ Přístup k dokumentům evropského Parlamentu, Rady 218 a Komise EP, Rada EU, EK, GS průvodce pro uživatele ČJ Rada EU, Generální : Šedesát let tvorby práva a 219 Rada Evropské unie sekretariát Rady rozhodování ČJ Evropská cíť poskytující informace o odbroném vzdělávání a přípravě v 220 ReferNet Cedefop členských zemích EU - ČJ 221 Regionální politika Evropské unie EK, GŘ pro regionální a městskou politiku základní fakta - ČJ 222 Rozpočet EU a naše země Česká republika EK ČJ 223 Rozpočet EU na rok 2013 EK, GŘ pro rozpočet rozpočet ČJ 224 Rozpočet EU na rok 2014 v kostce EK Rozpočet EU na rok ČJ 225 Rozvojová pomoc EU pro střední Asii EÚD zvláštní zpráva č ČJ

8 226 Rybolov a námořní záležitosti EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 227 Řeč pro Evropu EK, GŘ pro komunikaci jazyky EU ČJ 228 S Europassem hledejte práci doma i v zahraničí europass list - ČJ 229 S jazyky toho dokážeš více EK, GŘ pro komunikaci knížka pro děti ČJ 230 Sacharovova cena za svobodu myšlení EP 2013 Již 25 let podporujeme lidská práva - ČJ 231 Sacharovova cena za svobodu myšlení 2012 EP Sacharovova cena - ČJ 232 Sedm životů sociální věci a začleňování Komiks pro děti ČJ 233 Sezonní práce v zemích EU EURES ČJ 234 Sezónní práce v zemích EU EURES informační portály - ČJ Rada EU, Generální 235 Schengen sekretariát Rady volný pohyb ČJ 236 Schengen Consilium 2011 Vaše brána k volnému pohybu v 8 Evropě ČJ 237 Schengenský prostor EK Schengen ČJ 238 Situační zpráva EÚD 2014 Nedostatky, přesahy a výzvy: situační zpráva o mechanismech EU v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu 69 veřejných prostředků ČJ 239 Sjednoceni v rozmanitosti EK, GŘ pro hospodářství a finanční věci Budování Evropy Směrnice k odpovědnosti za životní prostředí EK životní prostředí ČJ 241 Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii sociální věci a začleňování nerovnost v oblasti zdraví v EU ČJ 242 SOLVIT - Úspěšně vyřešené případy EK SOLVIT ČJ 243 Soutěž Juvenes translatores EK, GŘ pro překlady - 4 pro mladé jazykové talenty EU - ČJ 244 Spokojený život v mezích naší planety EK životní prostředí ČJ 245 Společenská rybářská politika v číslech EK Základní statistické údaje ČJ 246 Společná rybářská politika v číslech EK, GŘ pro námořní záležitosti a rybolov rybářství ČJ 247 Společná zemědělská politika rozvoj venkova partnerství v zemědělství ČJ 248 Společná zemědělská politika rozvoj venkova Společná zemědělská politika ČJ Společná zemědělská politika: Má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení rady (ES) č /2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděná? EÚD zvláštní zpráva č ČJ Spolehlivost výsledků kontrol, které provádějí členské 250 státy u zemědělských výdajů EÚD zvláštní zpráva č ČJ 251 Spolupráce s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných EÚD zvláštní zpráva č ČJ 252 Spotřebitelé EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 253 Stručný průvodce eurem EK, GŘ pro hosp.a fin.věci euro - ČJ Evropské malé a střední podniky jako 254 Tajemství úspěchu EK, GŘ pro podniky a průmysl mistři v mezinárodním měřítku ČJ 255 Tajný deník barborky Syslové B. Syslová, Mgr.M. Háša Cesta k finanční samostatnosti ČJ 256 Témata občanů EU EK, GŘ pro spravedlnost dialogy a sdělení občanů EU ČJ

9 257 To strašné vedro! EK, GŘ pro ŽP knížka pro děti ČJ 258 Tři generace zemědělců a jejich příběh rozvoj venkova knížka pro děti ČJ Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany 259 zdraví při práci EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktický průvodce ČJ Účinnost projektů veřejné městské dopravy 260 podporovaných EU EÚD zvláštní zpráva č ČJ 261 Ukaž co umíš? europass - - leták - ČJ Úloha energetického využití biomasy z lesnictví a 262 zemědělství rozvoj venkova Ekologičtější dodávky energií ČJ 263 Unie práva Rada EU, Generální sekretariát Rady historický vývoj smluv ČJ 264 Unie práva: od Paříže po Lisabon Consilium Historický vývoj smluv Evropské unie ČJ 265 Uvažujete o práci v zahraničí? EURES práce v zemích EU/EHP a Švýcarsku - ČJ 266 Úvod do politiky soudržnosti EU pro období EK červen ČJ Pro všechny, kteří si půjčili, půjčují a 267 Už nikdy dlužníkem Cofet, a.s hodlají si půjčit peníze ČJ EU, Evropský fond pro reg. 268 V česko-polských euroregionech rozvoj, Překračujeme hranice - - mapa - ČJ PL 269 Váš průvodce Lisabonskou smlouvou EK, GŘ pro komunikaci Lisabonská smlouva - průvodce ČJ 270 Vaše důchodová práva sociální věci a začleňování vyplácení důchodu ČJ 271 Vaše Evropa - Vaše práva EK, GŘ pro VT a služby volný pohyb ČJ 272 Víte, jakou máte úroveň EQF? europass list - ČJ 273 Víte, že...? EK práv EU v kostce ČJ 274 Vítejte v Evropském parlamentu EP EP - ČJ 275 Vítejte v Evropském parlamentu EP EP ČJ 276 Vnitřní trh EK politiky EU ČJ 277 Vymanit se z chudoby sociální věci a začleňování příklady změn ČJ 278 Výroční zpráva EVOP za rok ČJ 279 Výroční zpráva 2013 EK 2013 o politikách rozvoje a vnější pomoci EU 20 a o jejich provádění v roce ČJ Výroční zpráva za rok 2012 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v 280 roce 2011 EK, GŘ pro rozvoj a spolupráci EuropeAid hlavní body ČJ 281 Za jeden provaz! EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 282 Zajímate se o práci v zahraničí? EURES informační portály - ČJ Zajištění bezpečného využití technologie zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě EK, GŘ pro oblast klimatu ochrana životního prostředí ČJ Zakladatelé Evropské unie EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 285 Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech EK, GŘ pro komunikaci činnosti EU X ČJ 286 Zaměstnanost a sociální věci EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 287 Zaostřeno na odborné vzdělávání ČR Cedefop Odborné vzdělání - ČJ

10 288 Zdroje informací o Evropské radě a Radě EK, Generální sekretariát Rady Evropská rada a Rada EU - ČJ 289 Zemědělství EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 290 Získejte kontrolu nad svými údaji EK, GŘ pro spravedlnost informace ČJ Zjaištění správnosti údajů o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a cílenější koncepce 291 by zlepšila účinnost ověřování komise EÚD zvláštní zpráva č ČJ Zlepšila pomoc EU schopnost Chorvatska řídit po 292 svém přistoupení poskytované finanční prostředky? Evropský účetní dvůr Zvláštní zpráva č. 14/ ČJ 293 Změna klimatu - O co vlastně jde? EK úvod do problematiky pro mládež ČJ 294 Změna klimatu a evropské zemědělství EK Nadcházející výzvy - ČJ 295 Zpráva o činnosti 2013 EÚD ČJ Zpráva o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy evropského účetního dvora za rok EÚD zvláštní zpráva č ČJ 297 Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2011 EK, GŘ pro hospod.soutěž hospodářská soutěž ČJ Zpráva o účasti ČR v Programu celoživotního učení NAEP Program celoživotního učení ČJ 299 Zvláštní zpáva EÚD č. 11/ ČJ 300 Zvláštní zpráva EÚD č. 09/ ČJ 301 Zvláštní zpráva EÚD č. 05/ ČJ 302 Zvláštní zpráva EÚD č. 06/ ČJ 303 Zvláštní zpráva EÚD č. 08/ ČJ 304 Zvláštní zpráva EÚD č. 07 / ČJ 305 Zvláštní zpráva EÚD č.10/ ČJ 306 Zvláštní zpráva EÚD č.13/ ČJ 307 Zvláštní zpráva EÚD č.12/ ČJ 308 Zvláštní zpráva EÚD č.15/ ČJ 309 Zvláštní zpráva EÚD č.14/ ČJ 310 Zvláštní zpráva EÚD č.16/ ČJ Zvláštní zpráva - Účinnost projektů veřejné městské 311 dopravy podporovaných EU Evropský účetní dvůr 2014 Účinnost projektů veřejné městské 33 dopravy podporovaných EU ČJ 312 Zvláštní zpráva č. 04 EÚD 2014 Začlenění cílů vodní politiky EU do 63 SZP: částečný úspěch ČJ 313 Životní prostředí EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 314 Životní prostředí pro Evropany EK Čas k odvrácení změn klimatu se krátí - ČJ 315 Životní prostředí pro Evropany EK Řešení problémů plastového odpadu - ČJ 316 Životní prostředí pro Evropany EK červen 2014 / č ČJ 317 Životní prostředí pro Evropany EK září 2014/č.53 - ČJ 318 Podnikatelské vzdělávání EK Příručka peo pedagogy ČJ 319 Situační zpráva 2014 EÚD 2014 Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích finančního 102 řízení roypočtu EU ČJ 320 Práva EU v každodenním životě EK ČJ

11 321 Zvláštní zpráva EÚD 2014 Může iniciativa Eu týkající se středisek excelence účinně přispět k omezení chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik 31 pocházejících ze zemí mimo EU? ČJ 322 Přehled otevřených výzev k 1. prosinci 2014 MPMR listopad ČJ 323 Životní prostředí pro Evropany EK listopad 2014/ č ČJ Průvodce praktickými stážemi 324 Za praktickými zkušenostmi do zahraničí Evropská komise programu Erasmus ČJ 325 Zprávičky z Evropy EP 2015 Významné evropské památky, piškvorky a doplňovačky, pamětihodnosti v ČR, známé tváře 24 Evropy, cestování a cizí jazyky ČJ 326 Evropský parlament EP Poslanci zvoleni v České republice - ČJ 327 po stopach Evropské unie EP ČJ otázek o Evropské unii EP Aktualizované vydání 12/ ČJ 329 Kniha laureátů Sacharovovy ceny EP ČJ 330 Evropský parlament EU Hlas občanů v EU ČJ 331 Zvláštní zpráva EÚD č.19/ ČJ

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více