On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014"

Transkript

1 SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 2... a kde jsi Ty? č. 3 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 3... a kde jsi Ty? č. 5 Národní institut dětí a mládeže program Mládež v akci - ČJ 4 20 let evropského jednotného trhu EK, GŘ pro VT a služby obchod uvnitř Společenství ČJ 5 50 oblastí pokroku EK, GŘ pro komunikaci největší úspěchy Evropy ČJ 6 52 akcí pro podporu biodiverzity EK, GŘ pro ŽP ochrana životního prostředí ČJ 7 Annual Report 2014 EC 2014 On the European Union s development and external assistance policites and 37 their implementation in ČJ 9 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Marzec Numer 9 ( 5krát ) - PL/ ČJ 10 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Grudzień Numer 8 ( 5krát ) - PL/ ČJ 11 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia 2013 Wrzesień numer 7 ( 5krát ) - PL/ ČJ 12 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia No. 10 Czerwiec ČJ/PL 13 Biuletyn Euroregionu Silesia Euroregion Silesia Cestovní ruch v Euroregoinu Silesia ČJ,PL 14 Buďme chytřejší a ekologičtější EK, GŘ pro ŽP udržitelná spotřeba a výroba ČJ 15 Budování Domu evropských dějin EP Projekt Evropského parlamentu ČJ 16 Budování spravedlivější společnosti sociální věci a začleňování sociální politika ČJ 17 Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí EURES agentury práce - ČJ 18 Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí EURES 2013 Informace pro každého, kdo chce využít služeb agentur práce při hledání 2 zaměstnání v zahraniční - ČJ Byly programy Marco Polo účelné v přesunu dopravy 19 ze silnic? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 20 Cena Lux Evropský parlament o ceně Lux - ČJ 21 Cesta k vítězství EK komiks pro děti ČJ 22 Cesta k vítězství EK 2014 Příběh inspirovaný rozpočtem EU - 41 komiks ČJ 23 Cestování po Evropě GŘ pro komunikaci, EK cestování ČJ 24 Cestování po Evropě EK, GŘ pro komunikaci cestování ČJ 25 Clo EK politiky EU ČJ 26 Co funguje v oblasti začleňování Romů v EU EK, GŘ pro spravedlnost základní práva ČJ 27 Co je dobré vědět o rozšíření EU EK, GŘ pro rozšíření rozšíření EU ČJ 28 Co je EU? Zastoupení EK v ČR 2012 informace o EU ČJ 29 Co je Evropská investiční banka EIB úloha EIB ČJ 30 Co je Evropská investiční banka? EIB ČJ 31 Co je tam pro mne? EK Příležitosti EU ČJ 32 Co mi přináší Evropská unie? Zastoupení EK v ČR možnosti podpory - ČJ 33 Cyklické hospodářství EK ČJ 34 Česká republika cedefop - 4 Zaostřeno na odborné vzdělávání - ČJ 35 Česká republika EK Rozpočet EU a naše země ČJ 36 Dárek pro Bédu EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ

2 studium, au-pair, pobyty a práce v 37 Den mobility workshop zahraničí - ČJ Martina Čujová, překlad Blanka Svadbová program Mládež v akci ČJ 38 Do Evropy hrou II Dosáhly členské státy a komise prostřednictvím opatření pro diverzifikaci hospodářství venkova 39 efektivnosti nákladů? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 40 Dům zahraniční spolupráce DZS Pro vysoké školy a vyšší odborné školy - ČJ Pro úřady, neziskové organizace a 41 Dům zahraniční spolupráce DZS další instituce - ČJ 42 Dům zahraniční spolupráce DZS Pro žáky, studenty a mládež - ČJ Pro mateřské, základní, střední školy a další organizace v oblasti předškolního, 43 Dům zahraniční spolupráce DZS školního a odborného vzdělávání - ČJ Pro učitele, lektory, další pracovníky ve vzdělávání a pracovníky s mládeží - ČJ 44 Dům zahraniční spolupráce DZS ECDC - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu prevence a kontrola infekčních 45 ECDC nemocí onemocnění ČJ 46 ECVET Program celoživotního učení - 2 Vzdělávání má kredit - ČJ Kvalitní zaměstanec - zaměstnanec s kreditem - ČJ 47 ECVET Program celoživotního učení ED Bruntál ED Bruntál Práva občanů Evropské unie - ČJ 49 ED Bruntál ED Bruntál 2013 Vaše přímé spojení s Evropou - ČJ 50 ED Hradec Králové ED Hradec Králové - 19 Jsme Vaší zkratkou do Bruselu! - ČJ 51 ED Plzeň - Euroman!! ED Plzeň 26 dětskí publikace - komiks - ČJ EEA Scholarship Programme and Bilateral Scholarship Programme / Program EHP na spolupráci škol a stipendia a Program na bilaterální spoupráci škol a stipendia - ČJ/AJ 52 EEA and Norway Grants / Norské fondy a fondy EHP DZS Eionet spojuje EEA životní prostředí ČJ 54 Energetika EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 55 Erasmus+ EU O Erasmus ČJ 56 EU na dosah Zastoupení EK v ČR 2011 průvodce informačními a poradenskými 33 službami ČJ 57 EURES, Evropské služby zaměstnanosti sociální věci a začleňování právní základ X ČJ 58 Europass Národní centrum Europass ČR ČJ 59 Evropa evropská strategie růstu EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ EK, Generální sekretariát Rady knížka pro děti ČJ 60 Evropa a Ty 61 Evropa a Ty Rada EU ČJ 62 Evropa pro ženy EK, GŘ pro komunikaci téma sociální politiky ČJ 63 Evropa ve 12 lekcích EK, GŘ pro komunikaci 2012 otázky a odpověďi ČJ 64 Evropa, Informační příručka pro mladé EK Informační příručka pro mladé ČJ

3 65 Evropsé právo v každodenním životě EK otázek - 50 odpovědí ČJ 66 Evropská agentura pro životní prostředí EEA o činnosti EEA ČJ 67 Evropská komise EK, GŘ pro komunikaci EK ČJ 68 Evropská komise EK členové Evropské komise ČJ 69 Evropská občanská iniciativa EP vliv a práva občanů ČJ 70 Evropská občanská iniciativa EP - 3 Posílení vlivu občanů - ČJ 71 Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 72 Evropská policejní akademie 73 Evropská rada sociální věci a začleňování 2011 Evropský rámec pro sociální a územní 30 soudržnost ČJ CEPOL Evropská policejní akademie posilování policejní spolupráce - ČJ Rada EU, Generální sekretariát Rady evropské summity ČJ EK, Generální sekretariát Rady Evropská rada ČJ 74 Evropská rada v roce Evropská rada v roce 2013 EU únor ČJ 76 Evropská rada v roce 2013 EK únor ČJ 77 Evropská Rada, Rada Rada EU, Generální sek.rady dva orgány činné na evr.úrovni ČJ 78 Evropská Rada, Rada Rada EU, Generální sek.rady dva orgány činné na evr.úrovni ČJ 79 Evropská strategie zaměstnanosti EK 2011 Snaha o zlepšení zaměstnanosti v 6 Evropě ČJ 80 Evropská unie EK, Eurostat základní údaje ČJ 81 Evropská unie - Zemědělská mapa EK Zemědělství a rozvoj venkova ČJ 82 Evropská veřejná ochránkyně práv EVOP Přínos pro podnikání ČJ 83 Evropská zpráva o drogách 84 Evropské agentury pro vás pracují v celé Evropě EMCDDA Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost trendy a vývoj ČJ ETF Evropská nadace odborného vzdělávání Service, knowledge, information ČJ Vedoucí úloha managementu a účast EU-OSHA Evropská pracovníků v oblasti bezpečnosti a agentura pro bezpečnost a ochrany zdraví při práci: výzva k ochranu zdraví při práci předkládání nominací ČJ 85 Evropské ceny za správnou praxi 86 Evropské jazykové portfolio NUV ČJ 87 Evropské právo v každodenním životě Zastoupení EK v ČR otázek - 50 odpovědí ČJ 88 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v NORSKU - ČJ 89 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve FINSKU - ČJ 90 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve ŠVÉDSKU - ČJ 91 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce ve ŠVÝCARSKU - ČJ 92 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v NIZOZEMSKU - ČJ 93 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v DÁNSKU - ČJ 94 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v IRSKU - ČJ 95 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v ITÁLII - ČJ 96 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v RAKOUSKU - ČJ 97 Evropské služby zaměstnanosti EURES Práce v BRITÁNII - ČJ 98 Evropské služby zaměstnanosti EURES - - Práce v NĚMECKU - ČJ

4 99 Evropský dům Vaše dveře do Evropy v srdci Prahy - ČJ 100 Evropský kodex řádné správní praxe Evropský ochránce práv kodex ČJ 101 Evropský parlament EU Hlas občanů v EU ČJ 102 Evropský parlament v centru boje za evropské hodnoty EP EP ČJ 103 Evropský průkaz zdravotního pojištění sociální věci a začleňování evropský průkaz zdrav.pojištění ČJ 104 Evropský sociální fond sociální věci a začleňování ESF ČJ 105 Evropský účetní dvůr Evropský účetní dvůr Externí auditor Evropské unie ČJ 106 Evropský úřad pro boj proti podvodům EU OLAF ČJ 107 Evropský veřejný ochránce práv Evropský ochránce práv ombudsman ČJ 108 Evropský veřejný ochránce práv EOP přehled ČJ 109 Evropský veřejný ochránce práv EOP přehled ČJ 110 Evropský veřejný ochránce práv EOP výroční zpráva ČJ 111 Experience Europe! Anežka Novotná Neboj se a vycestuj - ČJ Financování opatření v oblasti klimatu Evropskou unií 112 v kontextu vnější pomoci EÚD zvláštní zpráva č ČJ 113 Finanční gramotnosti (2. vydání) Cofet, a.s slabikář ČJ 114 Horizon 2020 ve skutečnosti EK 2014 Rámcový program EU pro výzkum a 35 inovace ČJ 115 Hospodářská a měnová unie a euro EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 116 Hospodářská soutěž EU hájí zájmy spotřebitelů EK, GŘ pro hosp.soutěž hospodářská soutěž ČJ 117 Hra o Evropě EK dětská publikace - ČJ 118 Humanitární pomoc a civilní ochrana EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 119 Chcete pracovat v jiném členském státě EU? sociální věci a začleňování Zjistěte, jaká jsou vaše práva! ČJ 120 Chorvatsko v EU, rosteme společně EK monitorovací zpráva ČJ 121 Chutě Evropy rozvoj venkova 2013 Kulinářská cesta po Evropě s recepty ČJ Invetura "jednotného auditu" a spolehlivost práce vnitrostátních auditních orgánů v oblasti soudržnosti z 122 hlediska komise EÚD zvláštní zpráva č ČJ 123 Jak funguje EU EK, GŘ pro komunikaci instituce EU ČJ 124 Jak na koupi ojetého vozu dtest 2013 kupní smlouvy, ověření technického 20 stavu aj. ČJ 125 Jak nalézt v Evropě zaměstnání sociální věci a začleňování Pokyny pro uchazeče o zaměstnání ČJ 126 Jak nalézt v Evropě zaměstnání EK Příručka pro uchazeče o zaměstnání ČJ 127 Jak nespadnout do pasti dtest předváděcí akce a podomní prodej ČJ 128 Jak psát srozumitelně EK, GŘ pro překlad terminologie a jazykověda ČJ 129 Je složka životní prostředí programu LIFE účinná? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 130 Jedna měna pro jednu Evropu EK, GŘ pro hosp.a fin.věci cesta k euru ČJ 131 Jedna měna pro jednu Evropu EK, GŘ pro hospodářství a finanční věci Euro ČJ 132 Jedna měna pro jednu Evropu EK Cesta k euru ČJ 133 Jednací řád Evropské rady - Jednací řád Rady Rada EU, Generální sek.rady jednací řády ČJ

5 Jsou preferenční obchodní režimy vhodným způsobem 134 řízeny? EÚD Zvláštní zpráva ČJ Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti EU 135 vynakládány na silnice řádně? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 136 Každý pátý starší člověk zažívá týrání násilí na seniorech - ČJ Program EU pro kulturní a kreativní 137 Kreativní Evropa EK, GŘ pro výchovu a kulturu odvětví ( ) ČJ 138 Kultura a audiovizuální oblast EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 139 Laboratoř Evropské unie Zastoupení EK v ČR 2013 Sborník sylabů nejlepších DP s 148 tématikou EU ČJ 140 Letem světem EU EK dětské hry - ČJ 141 Matouš a Amadu EuropeAid, EK rozvojová spolupráce ČJ 142 Migrace a azyl EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 143 Mládež v pohybu EK iniciativa ČJ 144 Mladí uchazeči o práci EK Tvoje první práce přes EURES ČJ 145 Mladí uchazeči o zaměstnání EURES, EK Snažší pohyb a práce v Evropě ČJ Mohou komise a členské státy prokázat, že rozpočtové prostředky EU přidělené na politiku rozvoje venkova 146 jsou dobře vynakládány? EÚD zvláštní zpráva č ČJ 147 Mozaika - Bulettin EURODESK duben 2013 ( 2krát ) - ČJ 148 Mozaika - speciál DZS únor ČJ 149 Můj první rok v evropském parlamentu Vojtěch Mynář Europoslenec Vojtěch Mynář - ČJ 150 Na cestách po Evropě EU 2014 leporelo ČJ 151 Na statku je veselo rozvoj venkova knížka pro děti ČJ 152 Nábor pracovních sil v Evropě sociální věci a začleňování Příručka pro zaměstnavatele ČJ 153 Nábor pracovních sil v Evropě EK Příručka pro zaměstnavatele ČJ 154 Naplněná naděje sociální věci a začleňování knížka pro děti ČJ 155 Naštěstí jste měli evropský průkaz zdr. pojištění EK - 4 evropský průkaz zdravotního pojištění - ČJ Nejlepší příklady opatření pro zvýšení bezpečnosti 156 silničního provozu EK dopravní politika ČJ 157 Nejzdravější prázdniny! GŘ pro výzkum a inovace, EK knížka pro děti ČJ 158 Newsletter europass europass číslo 1 / 2013 únor - ČJ 159 Nová pravidla pro veřejné zakázky a koncese EK Jednodušší a pružnější ČJ 160 Nový režim odborných kvalifikací pro Evropu EK EU pro růst a zaměstnanost ČJ 161 NPP, Nástroj Předvstupní Pomoci EK, GŘ pro rozšíření rozšíření EU ČJ 162 O Květinkové uličce EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 163 Obchodování s Evropskou komisí EK, GŘ pro rozpočet tipy pro potencionální dodavatele ČJ 164 Ochrana práv zaměstnanců agentur práce v rámci EU EK ČJ Ochrana práv zaměstnanců agentur práce v rámci 165 Evropské unie sociální věci a začleňování pracovní podmínky - ČJ 166 Ochrana Vašich práv jako pracovníka v EU EK pracovní podmínky - ČJ 167 Omyly českých spotřebitelů dtest 2013 omyly při uzavírání smluv, okolo záruk 16 a reklamací aj. ČJ

6 168 On the farm EK, GŘ pro zem.a roz. venkova omalovánky pro děti ČJ Průvodce možnostmi financování 169 Oslíku, otřes se Pavel Zborník projektů pro mladé lidi - ČJ 170 Označování chemických výrobků se mění EK chemické látky ČJ 171 Ozveme se Vám sociální věci a začleňování 2009 zaměstnání v jiné zemi (praktické 218 informace) ČJ 172 Panorama inforegio EK Politika soudržnosti ČJ 173 PARTNERS EC March AJ 174 Pili byste odpadní vodu? EK, GŘ pro živ.prostředí brožura o vodě ČJ 175 Po roce 2013 rozvoj venkova 2011 Vznikne společná zemědělská politika - pro potraviny, přírodní zdroje a území ČJ 176 Podniky EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ Podpora EU určená na správu věcí veřejných v 177 demokratické republice. EÚD zvláštní zpráva č ČJ Podpora na zvýšení hospodářské hodnoty lesů z 178 evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EÚD zvláštní zpráva č ČJ Pokyny týkající se osvědčených postupů pro omezení zakrývání půdy, zmírnění jeho důsledků a jeho 179 kompenzaci EK, GŘ pro životní prostředí životní prostředí ČJ 180 Politické skupiny Evropského parlamentu EP politické skupiny EP ČJ 181 Politika hospdářské soutěže v EU a spotřebitel EK ČJ EK, GŘ pro regionální a 182 Politika soudržnosti městskou politiku poznámky a úřední texty X ČJ Pomáháme, aby se základní práva pro všechny lidi 183 žijící v Evropské unii stala skutečností FRA základní práva - ČJ 184 Pomoc a poradenství o vašich právech v EU EK, GŘ pro vnitřní trh a služby základní práva ČJ 185 Pomoc a poradenství s Vašimi nákupy v zahraničí EK Nákupy v zahraničí - ČJ Cestovní kanceláře, pojištění, roaming 186 Pomocník na cesty dtest aj. ČJ EK, GŘ pro nám.záležitosti a rybolov rybolov - ČJ 187 Poradní výbor pro rybolov a akvakulturu (ACFA) Potnatky z vývoje druhé generace Schengenského 188 informačního systému Evropskou komisí EÚD Zvláštní zpráva ČJ 189 Poznejte Evropu! EK, GŘ pro komunikaci knížka pro děti ČJ Pracovní program a priority předsedy na období 2010 Posilováni evropské občanské Evropský hosp.a soc.výbor společnosti ČJ podle nařízení EP a RADY č. 861/2007 EK, Evropská souvní síť pro občanské a obchodní věci 2013 ze dne 11. ý. 2007, kterým se zavádí 72 evropské řízení o drobných nárocích Praktická příručka pro používání evropského řízení o 191 drobných nárocích ČJ 192 Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů 2011 Úřad pro publikace terminologie a jazykověda ČJ 193 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě EK, GŘ pro spravedlnost práva občanů EU ČJ 194 Právo svobodně se pohybovat a žít v Evropě EK Příručka občana EU o jeho právech ČJ 195 Prevence předlužení a jak z předlužení Cofet, a.s učebnice - ČJ 196 Prevence předlužení a jak z předlužení Cofet, a.s pracovní listy - ČJ 197 Pro váš lepší život sociální věci a začleňování ESF ČJ

7 198 Problémy s EU? Evropský ochránce práv pomoc občanů ČJ 199 Problémy s EU? EVOP Kdo Vám může pomoci? ČJ Program EU pro zaměstanost a sociální solidaritu EK progress v akvi ČJ 201 Program Grundtvig DZS 2012 Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání 67 dospělých ČJ 202 Program Mládež v akci Národní institut dětí a mládeže minibrožurek uvniř - ČJ 203 PROGRESS v akci sociální věci a začleňování program progress ČJ 204 Projekt Evropa 2030 Rada EU, Generální sekretariát Rady výzvy a příležitosti ČJ 205 Průvodce financováním z EU pro začátečníky EK, GŘ pro rozpočet finanční pravidla ČJ 206 Průvodce řádným legislativním postupem Generální sekretariát Rada, Rada EU legislativní postupy ČJ 207 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení sociální věci a začleňování práva občanů ČJ 208 Představ si a nakresli s Tomem lepší životní prostřední EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 209 Přehled otevřených výzev k 1. listopadu 2014 MPMR říjen ČJ 210 Příležitost a výzva EK, GŘ pro komunikaci migrace v EU ČJ Přímá podpora Evropské unie pro palestinskou 211 samosprávu EÚD zvláštní zpráva č ČJ 212 Připraveni na stěhování? EK 2014 Všechno, co potřebujete vědět o životě a práci v zahraničí - a ještě mnohem 174 více ČJ 213 Příručka evropského antidiskriminačního práva FRA antidiskriminační právo ČJ 214 Příručka k evropské občanské iniciativě EK vliv a práva občanů ČJ 215 Příručka k evropské občanské iniciativě EK 2014 I Vy můžete určovat směr evropské 28 politiky! ČJ Přispěl evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci k opětovnému profesnímu začlenění propuštěných 216 pracovníků přidanou hodnotou EU? EÚD zvláštní zpráva č ČJ Příspěvek EU k aktivnímu stárnutí a mezigenerační 217 solidaritě sociální věci a začleňování aktivní stárnutí ČJ Přístup k dokumentům evropského Parlamentu, Rady 218 a Komise EP, Rada EU, EK, GS průvodce pro uživatele ČJ Rada EU, Generální : Šedesát let tvorby práva a 219 Rada Evropské unie sekretariát Rady rozhodování ČJ Evropská cíť poskytující informace o odbroném vzdělávání a přípravě v 220 ReferNet Cedefop členských zemích EU - ČJ 221 Regionální politika Evropské unie EK, GŘ pro regionální a městskou politiku základní fakta - ČJ 222 Rozpočet EU a naše země Česká republika EK ČJ 223 Rozpočet EU na rok 2013 EK, GŘ pro rozpočet rozpočet ČJ 224 Rozpočet EU na rok 2014 v kostce EK Rozpočet EU na rok ČJ 225 Rozvojová pomoc EU pro střední Asii EÚD zvláštní zpráva č ČJ

8 226 Rybolov a námořní záležitosti EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 227 Řeč pro Evropu EK, GŘ pro komunikaci jazyky EU ČJ 228 S Europassem hledejte práci doma i v zahraničí europass list - ČJ 229 S jazyky toho dokážeš více EK, GŘ pro komunikaci knížka pro děti ČJ 230 Sacharovova cena za svobodu myšlení EP 2013 Již 25 let podporujeme lidská práva - ČJ 231 Sacharovova cena za svobodu myšlení 2012 EP Sacharovova cena - ČJ 232 Sedm životů sociální věci a začleňování Komiks pro děti ČJ 233 Sezonní práce v zemích EU EURES ČJ 234 Sezónní práce v zemích EU EURES informační portály - ČJ Rada EU, Generální 235 Schengen sekretariát Rady volný pohyb ČJ 236 Schengen Consilium 2011 Vaše brána k volnému pohybu v 8 Evropě ČJ 237 Schengenský prostor EK Schengen ČJ 238 Situační zpráva EÚD 2014 Nedostatky, přesahy a výzvy: situační zpráva o mechanismech EU v oblasti vyvozování odpovědnosti a auditu 69 veřejných prostředků ČJ 239 Sjednoceni v rozmanitosti EK, GŘ pro hospodářství a finanční věci Budování Evropy Směrnice k odpovědnosti za životní prostředí EK životní prostředí ČJ 241 Snižování nerovností v oblasti zdraví v Evropské unii sociální věci a začleňování nerovnost v oblasti zdraví v EU ČJ 242 SOLVIT - Úspěšně vyřešené případy EK SOLVIT ČJ 243 Soutěž Juvenes translatores EK, GŘ pro překlady - 4 pro mladé jazykové talenty EU - ČJ 244 Spokojený život v mezích naší planety EK životní prostředí ČJ 245 Společenská rybářská politika v číslech EK Základní statistické údaje ČJ 246 Společná rybářská politika v číslech EK, GŘ pro námořní záležitosti a rybolov rybářství ČJ 247 Společná zemědělská politika rozvoj venkova partnerství v zemědělství ČJ 248 Společná zemědělská politika rozvoj venkova Společná zemědělská politika ČJ Společná zemědělská politika: Má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení rady (ES) č /2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděná? EÚD zvláštní zpráva č ČJ Spolehlivost výsledků kontrol, které provádějí členské 250 státy u zemědělských výdajů EÚD zvláštní zpráva č ČJ 251 Spolupráce s Egyptem v oblasti správy věcí veřejných EÚD zvláštní zpráva č ČJ 252 Spotřebitelé EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 253 Stručný průvodce eurem EK, GŘ pro hosp.a fin.věci euro - ČJ Evropské malé a střední podniky jako 254 Tajemství úspěchu EK, GŘ pro podniky a průmysl mistři v mezinárodním měřítku ČJ 255 Tajný deník barborky Syslové B. Syslová, Mgr.M. Háša Cesta k finanční samostatnosti ČJ 256 Témata občanů EU EK, GŘ pro spravedlnost dialogy a sdělení občanů EU ČJ

9 257 To strašné vedro! EK, GŘ pro ŽP knížka pro děti ČJ 258 Tři generace zemědělců a jejich příběh rozvoj venkova knížka pro děti ČJ Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany 259 zdraví při práci EU-OSHA Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Praktický průvodce ČJ Účinnost projektů veřejné městské dopravy 260 podporovaných EU EÚD zvláštní zpráva č ČJ 261 Ukaž co umíš? europass - - leták - ČJ Úloha energetického využití biomasy z lesnictví a 262 zemědělství rozvoj venkova Ekologičtější dodávky energií ČJ 263 Unie práva Rada EU, Generální sekretariát Rady historický vývoj smluv ČJ 264 Unie práva: od Paříže po Lisabon Consilium Historický vývoj smluv Evropské unie ČJ 265 Uvažujete o práci v zahraničí? EURES práce v zemích EU/EHP a Švýcarsku - ČJ 266 Úvod do politiky soudržnosti EU pro období EK červen ČJ Pro všechny, kteří si půjčili, půjčují a 267 Už nikdy dlužníkem Cofet, a.s hodlají si půjčit peníze ČJ EU, Evropský fond pro reg. 268 V česko-polských euroregionech rozvoj, Překračujeme hranice - - mapa - ČJ PL 269 Váš průvodce Lisabonskou smlouvou EK, GŘ pro komunikaci Lisabonská smlouva - průvodce ČJ 270 Vaše důchodová práva sociální věci a začleňování vyplácení důchodu ČJ 271 Vaše Evropa - Vaše práva EK, GŘ pro VT a služby volný pohyb ČJ 272 Víte, jakou máte úroveň EQF? europass list - ČJ 273 Víte, že...? EK práv EU v kostce ČJ 274 Vítejte v Evropském parlamentu EP EP - ČJ 275 Vítejte v Evropském parlamentu EP EP ČJ 276 Vnitřní trh EK politiky EU ČJ 277 Vymanit se z chudoby sociální věci a začleňování příklady změn ČJ 278 Výroční zpráva EVOP za rok ČJ 279 Výroční zpráva 2013 EK 2013 o politikách rozvoje a vnější pomoci EU 20 a o jejich provádění v roce ČJ Výroční zpráva za rok 2012 o politikách rozvoje a vnější pomoci Evropské unie a o jejich provádění v 280 roce 2011 EK, GŘ pro rozvoj a spolupráci EuropeAid hlavní body ČJ 281 Za jeden provaz! EK, GŘ pro životní prostředí knížka pro děti ČJ 282 Zajímate se o práci v zahraničí? EURES informační portály - ČJ Zajištění bezpečného využití technologie zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě EK, GŘ pro oblast klimatu ochrana životního prostředí ČJ Zakladatelé Evropské unie EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 285 Základní fakta a čísla o Evropě a Evropanech EK, GŘ pro komunikaci činnosti EU X ČJ 286 Zaměstnanost a sociální věci EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 287 Zaostřeno na odborné vzdělávání ČR Cedefop Odborné vzdělání - ČJ

10 288 Zdroje informací o Evropské radě a Radě EK, Generální sekretariát Rady Evropská rada a Rada EU - ČJ 289 Zemědělství EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 290 Získejte kontrolu nad svými údaji EK, GŘ pro spravedlnost informace ČJ Zjaištění správnosti údajů o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a cílenější koncepce 291 by zlepšila účinnost ověřování komise EÚD zvláštní zpráva č ČJ Zlepšila pomoc EU schopnost Chorvatska řídit po 292 svém přistoupení poskytované finanční prostředky? Evropský účetní dvůr Zvláštní zpráva č. 14/ ČJ 293 Změna klimatu - O co vlastně jde? EK úvod do problematiky pro mládež ČJ 294 Změna klimatu a evropské zemědělství EK Nadcházející výzvy - ČJ 295 Zpráva o činnosti 2013 EÚD ČJ Zpráva o kontrole opatření přijatých v návaznosti na zvláštní zprávy evropského účetního dvora za rok EÚD zvláštní zpráva č ČJ 297 Zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2011 EK, GŘ pro hospod.soutěž hospodářská soutěž ČJ Zpráva o účasti ČR v Programu celoživotního učení NAEP Program celoživotního učení ČJ 299 Zvláštní zpáva EÚD č. 11/ ČJ 300 Zvláštní zpráva EÚD č. 09/ ČJ 301 Zvláštní zpráva EÚD č. 05/ ČJ 302 Zvláštní zpráva EÚD č. 06/ ČJ 303 Zvláštní zpráva EÚD č. 08/ ČJ 304 Zvláštní zpráva EÚD č. 07 / ČJ 305 Zvláštní zpráva EÚD č.10/ ČJ 306 Zvláštní zpráva EÚD č.13/ ČJ 307 Zvláštní zpráva EÚD č.12/ ČJ 308 Zvláštní zpráva EÚD č.15/ ČJ 309 Zvláštní zpráva EÚD č.14/ ČJ 310 Zvláštní zpráva EÚD č.16/ ČJ Zvláštní zpráva - Účinnost projektů veřejné městské 311 dopravy podporovaných EU Evropský účetní dvůr 2014 Účinnost projektů veřejné městské 33 dopravy podporovaných EU ČJ 312 Zvláštní zpráva č. 04 EÚD 2014 Začlenění cílů vodní politiky EU do 63 SZP: částečný úspěch ČJ 313 Životní prostředí EK, GŘ pro komunikaci politiky EU ČJ 314 Životní prostředí pro Evropany EK Čas k odvrácení změn klimatu se krátí - ČJ 315 Životní prostředí pro Evropany EK Řešení problémů plastového odpadu - ČJ 316 Životní prostředí pro Evropany EK červen 2014 / č ČJ 317 Životní prostředí pro Evropany EK září 2014/č.53 - ČJ 318 Podnikatelské vzdělávání EK Příručka peo pedagogy ČJ 319 Situační zpráva 2014 EÚD 2014 Jak co nejlépe využívat prostředky EU: situační zpráva o rizicích finančního 102 řízení roypočtu EU ČJ 320 Práva EU v každodenním životě EK ČJ

11 321 Zvláštní zpráva EÚD 2014 Může iniciativa Eu týkající se středisek excelence účinně přispět k omezení chemických, biologických, radiologických a jaderných rizik 31 pocházejících ze zemí mimo EU? ČJ 322 Přehled otevřených výzev k 1. prosinci 2014 MPMR listopad ČJ 323 Životní prostředí pro Evropany EK listopad 2014/ č ČJ Průvodce praktickými stážemi 324 Za praktickými zkušenostmi do zahraničí Evropská komise programu Erasmus ČJ 325 Zprávičky z Evropy EP 2015 Významné evropské památky, piškvorky a doplňovačky, pamětihodnosti v ČR, známé tváře 24 Evropy, cestování a cizí jazyky ČJ 326 Evropský parlament EP Poslanci zvoleni v České republice - ČJ 327 po stopach Evropské unie EP ČJ otázek o Evropské unii EP Aktualizované vydání 12/ ČJ 329 Kniha laureátů Sacharovovy ceny EP ČJ 330 Evropský parlament EU Hlas občanů v EU ČJ 331 Zvláštní zpráva EÚD č.19/ ČJ

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže 2008 37 program Mládež v akci - ČJ 2...

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže 2008 37 program Mládež v akci - ČJ 2...

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk 1 52 akcí pro podporu biodiverzity EK, GŘ pro ŽP 2011 60 ochrana životního prostředí 978-92-79-18635-

Více

978-92-79-25319- 5 ČJ 3 20 mýtů a skutečností o rozšíření EK, GŘ pro rozšíření 2006 15 rozšíření EU 92-79-02127-3 ČJ

978-92-79-25319- 5 ČJ 3 20 mýtů a skutečností o rozšíření EK, GŘ pro rozšíření 2006 15 rozšíření EU 92-79-02127-3 ČJ SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk 1958-2008, Svědectví bývalých předsedů 1 Evropského parlamentu EP 2008 95 EP 978-92-823-2446-

Více

Rada EU, Generální sekretariát Rady evropské summity. EK, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování program progress

Rada EU, Generální sekretariát Rady evropské summity. EK, GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování program progress SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk 978-92-79-18635- 1 52 akcí pro podporu biodiverzity EK, GŘ pro ŽP 2011 60 ochrana životního prostředí

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnským

Více

Evropský týden odborných dovedností 2017

Evropský týden odborných dovedností 2017 Evropský týden odborných dovedností 2017 Ing. Dana Petrova, ředitelka DZS Zahajovací akce Praha MŠMT, 20. 11. 2017 Evropský týden odborných dovedností Vyhlášen již podruhé Evropskou komisí Heslo: Objev

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Brusel - stáž Jitka Meňházová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 CZELO Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková

2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU. Helena Sedláčková 2. AKČNÍ PROGRAM A JEHO FINANČNÍ MECHANISMY V KONTEXTU ZDRAVOTNÍ POLITIKY EU Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 4. 12. 2009 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

EU další instituce a orgány

EU další instituce a orgány EU další instituce a orgány Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 15/11/2016 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2208/04 V Praze dne 28. ledna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 4. února 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Komunitární programy. Josef Jarý Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu

Komunitární programy. Josef Jarý Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu Komunitární programy Josef Jarý Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu Komunitární programy EU: základní charakteristika a vymezení KoP vůči SF návaznost na rozpočet EU finanční mechanismy základní principy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009

EURES. Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services. Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 EURES Evropské služby zaměstnanosti EURopean Employment Services Informační den o práci a podnikání Pardubice, 24.9.2009 www.eures.cz http://eures.europa.eu Uvažujete o práci v některé evropské zemi? Jste

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více