Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Hodnocení činnosti školského zařízení ve školním roce 2013/2014 Zpracovala : Mgr. Bc.Sűsserová Kateřina, ředitelka Schváleno poradou pedagogických pracovníků dne Základní údaje o školském zařízení Název organizace : Dětský domov, Potštejn,Českých bratří 141 Sídlo : Českých bratří 141, Potštejn, PSČ Charakteristika zařízení : Úkolem dětského domova je poskytovat péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření a pečuje o děti a mládež v zájmu plného a harmonického rozvoje jejich osobnosti s ohledem na individuální potřeby. Dětský domov poskytuje celodenní zabezpečení dětem a mládeži do doby ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let. Dětský domov disponuje možností ubytování 20 dětí. Kapacita zařízení dle z.č.109/2002 Sb. je maximálně 20 dětí ve třech rodinných skupinách. Třetí rodinnou skupinu tvoří zletilí žáci středních škol s prodlouženou ústavní výchovou nebo dobrovolným pobytem. Dětský domov má kvalitní výchovné prostředí a provozní zázemí ve dvou budovách. Hlavní budova slouží k ubytování dětí, výchovné práci a je zde školní jídelna. Vedlejší budova tvoří provozní zázemí dětského domova.

2 Rodinné skupiny jsou umístěny do vlastních bytových jednotek, které čítají ložnice s jedním až třemi obyvateli, obývací pokoj, kuchyň, jídelnu a sociální zázemí. Byty jsou vybaveny běžnými domácími spotřebiči, televizí, audiopřehrávači, počítači s možností připojení na internet. Skupiny žijí vlastním životem na základě potřeb svých obyvatelů a v rámci stanoveného vnitřního řádu zařízení. K dispozici je garsoniéra se dvěma lůžky s možností ubytování dětí nad 16 let věku či jako azylový pokoj pro děti odcházející z dětského domova ve zletilosti. Od byl v objektu dětského domova zřízen cvičný byt se čtyřmi lůžky, odpovídající charakterem běžné domácnosti. Pro potřeby vychovatelů slouží samostatný pokoj vychovatelů. Ve volném čase mohou děti využívat zahradu s okrasnými dřevinami k odpočinku, dětské hřiště a travnaté plochy k různým míčovým hrám, v areálu se též nachází pískoviště, houpačky, posezení s ohništěm a bazénový areál. Dětský domov je dostatečně vybaven sportovními potřebami, především k turistice, cykloturistice, kolektivním sportům a v zimním období pak k běžeckému lyžování a bruslení. K dalším sportovním aktivitám využívá dětský domov možnost pronájmu sportovišť v obci Potštejn. Zřizovatel dětského domova : Královéhradecký kraj Dětský domov v Potštejně je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Údaje o vedení dětského domova : Mgr. Bc. Süsserová Kateřina, ředitelka dětského domova Poláčková Hana, zástupkyně ředitelky Kontaktní údaje : Ředitelna - telefon, fax, záznamník : mobilní telefon : Dětské oddělení - telefon : E mail adresa : Informace o dětském domově lze získat na internetových stránkách Dopravní dostupnost dětského domova je dobrá. Vhodné je využívat především vlaková spojení. Potštejn leží na hlavní trati Hradec Králové Letohrad. Jako přestupní místa slouží zastávky Choceň, Týniště nad Orlicí, Častolovice a Doudleby nad Orlicí. Autobusová spojení lze využít především v pracovních dnech. 2

3 2. Výchovně vzdělávací koncepce zařízení Výchovně vzdělávací činnost byla realizována na základě stanovených edukačních cílů, jež jsou stanoveny v individuálních programech rozvoje osobnosti. Individuální program rozvoje osobnosti sledoval především rozvoj klíčových kompetencí, včetně podpory širšího sociálního prostředí dítěte: kompetence k péči o zdraví kompetence k učení v rámci celoživotního vzdělávání kompetence občanské kompetence sociální a personální kompetence k řešení problémů kompetence pracovní. Výchovně vzdělávací koncepci zařízení charakterizují uvedené cíle: 2.1 Samostatnost v budoucím vlastním životě výchova osobnosti člověka, schopného obstát v běžném životě program rozvoje osobnosti stavět na předpokladech dítěte s perspektivou úspěšnosti v určitém oboru lidské činnosti vytvářet prostor pro samostatné rozhodování a řešení životních situací využívat pobytu v azylovém zařízení dětského domova jako pomoci zejména zletilým dětem při přechodu do vlastního života bez rodinného zázemí předání informací z oblasti finanční gramotnosti 2.2 Práce jako životní potřeba a prostředek obživy sebeobslužné činnosti práce v domácnosti úměrné věku a schopnostem dítěte, včetně přípravy celodenního stravování v rámci pracovní výchovy s vychovatelem / 886 NOZ, žije-li dítě s rodiči v rodinné domácnosti, podílí se na péči o chod domácnosti / péče o vlastní věci a vytvoření vztahu k osobnímu vlastnictví údržba užívaných věcí / jízdní kolo, hračka apod./ podpora pracovních příležitostí mládeže zpřístupnění a zprostředkování náhledu na různé pracovní profese, především řemeslné a zemědělské výroby realizace pracovní terapie poskytnutí informací z oblasti politiky zaměstnanosti praktický nácvik situací související s hledáním a udržením zaměstnání hledání a realizace pracovních příležitostí 3

4 2.3 Vzdělanost předpoklad společenské prestiže podporovat a vytvářet podmínky pro dosažení nejvyššího možného stupně vzdělání a zvyšovat tak perspektivy uplatnění na trhu práce dobrou spoluprací se školou a kvalitní přípravou na vyučování zvyšovat školní úspěšnost dítěte individuální péče vedoucí k nápravě či zmírnění fyzických a psychických handicapů rozvoj čtenářské, jazykové, informační, finanční, počítačové a environmentální gramotnosti. 2.4 Vzájemná spolupráce a pomoc podporovat dobré vzájemné vztahy v dětském domově i mimo něj srozumitelný systém hodnocení komunitní systém práce vlastní příklad chování pracovníků domova využívat pedagogický um k objasňování individuálních potřeb jednotlivých obyvatel domova důslednost a pochopení jako základ pedagogického působení aktivně spolupracovat s osobami odpovědnými za výchovu 2.5 Tolerance k odlišnostem život v multikulturní společnosti bránit jakýmkoliv projevům rasové či jiné diskriminace respektovat odlišnosti osobnosti dětí v každodenním kontaktu respektovat kulturní zvyklosti a náboženské svobody v mezích společenské morálky nebezpečí extremistického nacionalismu podpora vlastní identity 2.6 Orientace v právech a povinnostech člověka seznamovat děti s jejich právy a povinnostmi, tyto respektovat a vyžadovat vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a jednání a posilovat individuální zodpovědnost v systému kolektivní výchovy pravidelně hodnotit chování dětí, žádoucí chování posilovat výhodou otevřená komunikace s dětmi jako alternativa dětské samosprávy právo volby a přijetí důsledků za své chování 2.7 Volný čas prostor pro vlastní seberealizaci prevence rizikového chování rozvoj a podpora talentů v jakékoliv oblasti zájmové činnosti úspěchem v zájmové činnosti vyrovnávat školní neúspěšnost zájmovou činností mimo DD poskytovat kontakt se širším sociálním prostředím a posilovat kontakt s vrstevníky. 4

5 3. Popis personálního zabezpečení 3.1 Přehled pracovních funkcí k Celkem 18 pracovníků včetně zastupujících / z celkového počtu 2 muži z toho 12 pedagogických / z celkového počtu 1 muž z toho 6 provozních / z celkového počtu 1 muž Přepočteno celkem 14,78 úvazku v době zvýšené nemocnosti pedagogických pracovníků. Funkce úvazek vzdělání DD Potštejn Ředitelka 1 vysokoškolské Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. sociální práce a politika 21 let Speciální pedagog 0,25 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika 7 let Vychovatelka 1 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. řízení sociálních služeb 4 roky Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 4. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 2. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Vychovatelka 1 úplné střední, vychovatelství, CŽV spec. pg. 2. rokem Vychovatelka/zástup 0,25 úplné střední, vychovatelství 43 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 23 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 9 let Asistentka pedagoga 0,3 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Asistent pedagoga 0,63 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Asistentka pedagoga 0,15 úplné střední, vychovatelství 37 let Sociální pracovnice 0,7 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Účetní 1 úplné střední, ekonomické 23 let Kuchařka 1 střední odborné, kuchařka 8 let Školník 0,5 střední odborné, zedník. 33 let Švadlena / skladnice 0,5 střední odborné, švadlena 25 let Uklízečka 0,5 střední odborné 25 let Uklízečka 0,25 základní 32 let Pradlena 0,75 základní 32 let Ve školním roce 2013/2014 došlo k častému zastupování pedagogických pracovníků, z důvodu dlouhodobé nemoci dvou vychovatelek. Zástupy byly zajištěny s ohledem na stabilizaci výchovného prostředí dětí z řad aktivních pedagogických pracovníků t.č. ve starobním důchodu a úpravou pracovní doby stávajících pedagogických pracovníků. Za dobu zástupů kmenových vychovatelek bylo dosaženo stanovených výchovných cílů. V rámci změn byla uskutečněna dvě výběrová řízení na pozici vychovatele a sociální pracovnice. Začínajícím pedagogickým pracovníkům byl umožněn měsíční zácvik na pracovní pozici. 3.2 Vedoucí pracovníci Ředitelka, jmenovaná zřizovatelem Zástupkyně ředitelky a vedoucí provozního úseku Způsobilost k výkonu práce Všichni pedagogičtí pracovníci prokázali psychickou způsobilost v souladu se z. č. 109/ 2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vychovatelé jsou kvalifikováni v oborech speciální a sociální pedagogiky. 5

6 4. Údaje o zařazování dětí Ve školním roce 2013 / 2014 poskytovalo zařízení plné přímé zaopatření celkem 20 dětem ve věku od 6 do 20 let. V období od do byly přijaty 2 děti a z dětského domova odešly 3 děti. Z celkového počtu 21 byly děti v péči dětského domova na základě: předběžného opatření 1 dítě nařízené ústavní výchovy 10 dětí prodloužené ústavní výchovy do 19ti let 1 zletilý dobrovolného pobytu 8 zletilých. 4.1 Příchody do DD Příjem 2 dětí se uskutečnil z biologické rodiny nezletilých. 4.2 Odchody Z dětského domova odešly v průběhu hodnoceného školního roku 3 děti a zletilí : na základě předběžného opatření nebyla realizována ústavní výchova, dítě se vrátilo do biologické rodiny 1 náhradní rodinná péče / pěstounská péče 0 ve zletilosti / zrušení dobrovolného pobytu/ 2 návrat do biologické rodiny 1 zletilý příprava na samostatný život 1 zletilý přemístění do jiného typu zařízení ústavní výchovy Údaje o výsledcích výchovy dětí K hodnocení průběhu výchovy je třeba uvést: průměrný věk umístěných dětí je 16,45 let zvyšuje se počet dětí zatížených traumatickými zážitky ze své biologické či příbuzenské pěstounské péče každé umístěné dítě, včetně zletilých, vyžaduje individuální přístup, terapeutické služby a sociální poradenství poskytované v dětském domově či odbornými pracovišti mimo dětský domov hodnocení dětí je individuální, hodnotíme program rozvoje osobnosti a dosažení stanovených cílů Údaje o výsledcích výchovy Výsledky výchovy dětí konkrétně uvádí kapitola 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty v dětském domově. 6

7 5.1.1 Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu Dětský domov poskytuje v rámci spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu tyto aktivity: zajištění pravidelného kontaktu dětí s osobami odpovědnými za výchovu spolurozhodování o věcech zásadní důležitosti sociální a výchovné poradenství podpora kontaktů s dětským domovem a podíl na výchově dětí správní řízení ve věci úhrady péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám. Výchovné cíle jsou dosažitelné za předpokladu motivace samotného dítěte, podpory biologické rodiny a spolupráce s příslušným OSPOD. Statistický přehled sociálních kontaktů :. kontakt s rodinou zajištěn 20 dětí pravidelný kontakt s rodinou 13 dětí nezájem o kontakt ze strany zletilých dětí 2 děti nezájem o pravidelný kontakt ze strany biologických rodičů 3 děti hostitelská péče s cílem přátelských kontaktů 0 dětí hostitelská péče s cílem odchodu do pěstounské péče 0 dětí příprava na pěstounskou péči 2 děti Vzdělávání dětí / z celkového počtu 20 dětí v průběhu školního roku / Přehled vzdělávání dětí : Žáci MŠ 1 žáci ZŠ 4 žáci ZŠ se speciálním vzdělávacím programem 2 žáci PrŠ a speciálních středních škol 3 žáci SŠ 3 žáci SŠ, maturitní obory 7 studenti VŠ 0. Přehled zařazení žáků do jednotlivých škol: ZŠ a MŠ Potštejn 0 / děti nebyly přijaty z důvodu naplněné kapacity MŠ/ ZŠ a MŠ Záměl 2 ZŠ Vamberk 1 ZŠ Kostelec nad Orlicí 3 ZŠ Sopotnice 1 Speciální SŠ a ZŠ Žamberk, zednické práce 1 OU Chroustovice, obor tesař 1 Střední a základní škola Nové Město nad M., obor pečovatelské práce 1 SPŠ,SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, obor kuchař číšník 1 SŠOŘS Žamberk, obor číšník 1 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor karosář 1 7

8 SŠOŘS Žamberk, obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor strojírenství 1 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí, obor agropodnikání 1 TRIVIS Třebechovice pod Orebem, bezpečnostně právní činnost 1 SPŠ, SOŠ a SOU, obor informační technologie 1 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 1 Ubytování mimo dětský domov z důvodu profesní přípravy 3 Ubytování mimo rodinnou skupinu ve zletilosti 3. V hodnoceném období ukončily 3 děti povinnou školní docházku s tím, že pokračují v přípravě na budoucí povolání. Ke studiu maturitního oboru středních škol byly pro školní rok 2014/2015 přijaty 2 děti, z toho 1 zletilý na nástavbové studium. Příprava na vyučování Ve školním roce 2013/2014 jsme aktivně využívali služby pedagogicko-psychologických poraden s cílem zjištění předpokladů ke vzdělávání žáků středních škol a s pomocí nalézt optimální učební styl pro jednotlivé děti. Příprava na vyučování je pravidelná, doučování bylo dětem zajištěno v předmětech matematika, anglický jazyk a účetnictví. Velký důraz byl kladen na metodu názornosti, vzhledem ke specifickým potřebám dětí, které nejsou schopny pracovat a logicky vyvozovat z masivního textu. Vychovatelé mají k dispozici dostatek učebních pomůcek, lze využívat zdroje na internetu. Jako vhodná pomůcka se jeví Rozvoj čtenářské gramotnosti Čtenářská gramotnost je realizována denně v několika úrovních: Čtení jako rozvoj slovní zásoby. Metodicky pracuje vychovatel s metodou názornosti, děti často nechápou význam slov a sdělení, což je výrazně limituje při školním vzdělávání. Čtení s porozuměním textu jako jedna ze základních činností vychovatelů při práci s dítětem. Čtení v běžných životních situacích v rámci projektu finanční gramotnosti, s cílem posílení občanských kompetencí. Čtení jako součást multikulturní výchovy s využitím filmové tvorby v jazykovém originálu, doplněném titulky. K dispozici je dětem knihovna dětského domova, včetně elektronické čtečky knih. Využívána byla spolupráce s městskými knihovnami i Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jazyková příprava v dětském domově Na základě požadavků dětí o konverzaci s rodilými mluvčími v jazyku anglickém byla zajištěna účast na prázdninové škole anglického jazyka vzdělávací agentury Descartes. Děti mají možnost požádat o účast na jazykových zahraničních školách, účast je podmíněna úspěchem při školním vzdělávání. Informační a počítačová gramotnost Informační a počítačová gramotnost byla realizována v rámci projektu finanční gramotnosti, viz kapitola

9 5.1.3 Ukončené vzdělání zletilých Ve školním roce 2013/2014 ukončil úspěšně střední odborné vzdělávání 1 zletilý, neúspěšný byl 1 zletilý. Realizace odchodů ve zletilosti Odchody z DD ve zletilosti byly realizovány na žádost o ukončení dobrovolného pobytu v případě 2 zletilých s ukončeným odborným vzděláním. Oba zletilí se uplatnili na trhu práce. 6. Prevence rizikového chování 6.1 Minimální preventivní program Minimální preventivní program je v dětském domově realizován jako program primární prevence, zaměřený na jevy, které se nejčastěji vyskytují. 1. Nikotinismus / do dětského domova již přicházejí děti závislé na kouření tabákových výrobků /. 2. Návykové látky THC a opiáty / do dětského domova přicházejí děti se zkušeností užívání THC a v dětském domově se objevují experimenty s opiáty, lehce dostupnými i v prostředí škol a školských zařízení /. 3. Kyberšikana jako prevence zneužívání prostřednictvím mobilních telefonů, internetu, elektronické korespondence apod. 4. Bezpečné dospívání mladých mužů v prostředí, kde převážně vychovávají ženy. 5. Integrovaný záchranný systém záchrana lidského života. Preventivní program dětského domova navazuje na informace, které děti získávají na různých stupních svého školního vzdělávání. Jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení využívali vychovatelé metodickou pomůcku Cesta labyrintem města, která byla vyvinuta odborníky na primární prevenci. Lze ji využít nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách), ale i jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování, v třídních kolektivech, může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je třeba dál věnovat pozornost v rámci selektivní nebo indikované primární prevence. Dále se při hře otevírá prostor pro diskuzi nad tématy, edukaci a předání informací, vyvrácení mýtů v oblasti rizikového chování, stejně tak jako pozitivní působení na cílovou skupinu. Přehled aktivit realizovaných odborníky v DD Rizika užívání THC, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Kyberšikana, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Odborná přednáška pro dospívající muže MUDr. Polák, urolog 9

10 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty Sociální hiporehabilitace, pracovní terapie a environmentální výchova / zapojeno 8 dětí/ SH je terapeutickou metodou, kdy prostřednictvím koně působíme na osobnost člověka, s cílem dosáhnout jejích pozitivních změn a následného zkvalitnění života člověka. Pozitivních změn lze dosáhnout na základě vytvořeného terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem, přičemž kůň je prostředníkem k odbourání nedůvěry a navození změny. V užším slova smyslu jde o aktivity směřující ke změně vzorců chování na základě plánovaných cvičení s koněm. Formativní je v sociální hiporehabilitaci vlastní prožitek klienta a trénink schopností řešit situace jiným než naučeným způsobem. Cílem sociální hiporehabilitace je dosažení maximální možné míry socializace jedince. Dílčí cíle sociální hiporehabilitace: 1. Podpora změny vzorců chování. 2. Rozvoj schopnosti komunikace. 3. Rozvoj schopnosti kooperace. 4. Emoční terapie. 5. Pracovní terapie. 6. Zprostředkování aktivního fyzického pohybu a rozvoj motorických schopností. 7. Zážitkové aktivity. V roce 2013/2014 byla formována nová skupina dětí v rámci sociální hiporehabilitace. Všechny děti se účastnily environmentálních aktivit. Součástí této aktivity je pravidelná péče o koně a pracovní terapie. V rámci projektu se děti aktivně zúčastnily: putování s koňmi víkendových pobytů v přírodě / vztah k přírodě, alternativní zdroje tepla a světla, práce v lese a v zemědělství / výstaviště Lysá nad Labem Kůň 2014 prázdninového pobytu v hřebčíně Hradčany, Pěčín Projekt finanční gramotnosti / zapojeno 10 dětí / 3. ročník programu finanční gramotnosti v rámci projektu Accenture Academy, realizovaný prostřednictvím spolku Otevřená budoucnost Praha. Program byl realizován pracovníky dětského domova přímo v zařízení a využíval formy individuální práce s dítětem a doprovázení. Zapojeno bylo 10 dětí ve věku let. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 2. místo Projekt Do života / zapojeny 3 děti / Projekt realizuje Centrum Don Bosco, Salesiánský klub mládeže v Pardubicích formou kurzů přípravy na opravdový život. Cílem je pomoci mladým lidem připravit se lépe na život po odchodu z ústavní péče, vytvořit stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně komunikovat a nabídnout vztahy schopné pomáhat i po odchodu z dětského domova. 10

11 6.2.4 Projekt Chci pracovat / zapojeni 2 zletilí / THS CZ s.r.o. Praha je realizátorem projektu financovaného prostřednictvím OPLZZ. Prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a podporou profesního vzdělávání, zaměřený na snižování nezaměstnanosti a podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zapojení zletilí připravující se na odchod z dětského domova Kurzy Vzhůru do života / zapojeny 4 děti / Kurzy ČSOB a Prázdninové školy Lipnice "Vzhůru do života" nabízí dětem možnost zúčastnit se kurzu, jehož cílem je posílení sebevědomí, motivace a příprava na život po odchodu z dětského domova Projekt Jarmarky s Albertem / zapojeno 10 dětí / Dětský domov byl opakovaně zapojen do projektu Jarmarky s Albertem, který organizuje Spolu dětem o.p.s. Praha a Nadační fond Albert Praha. Celoročně se děti věnovaly rukodělným činnostem, s cílem výroby okrasných i užitečných předmětů a jejich následného prodeje na vánočních a velikonočních jarmarcích v prodejnách řetězce Albert. Výdělek je určen pro děti k individuálnímu využití volného času s přáteli Zdravá pětka s Albertem / zapojeny 4 děti / Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 1. místo v kategorii dětí z dětských domovů. 6.3 Zájmové aktivity dětí Zájmové aktivity v dětském domově Na základě přání dětí a v souladu se zdravým životním stylem byly realizovány především pohybové aktivity: posilování a workout plavání taneční workshopy stolní tenis dumping florbal cykloturistika bruslení lyžování kolektivní sportovní hry / kopaná, přehazovaná, odbíjená/ 11

12 Celoročně jsme rozvíjeli rukodělnou tvorbu dětí: práce s pedigem papírový pedig náušnice z peří práce s fimo hmotou korálkování kašírování tisk na textil ruční výroba mýdel Prázdninové a víkendové aktivity Společně jsme zažili v průběhu školního roku : zážitkový víkend s ochranáři přírody do oblasti Moravského krasu putování s koňmi tanečního workshopu TAPAZA v dětském domově Mikuláš na zámku v Pardubicích /společnost VCES/ taneční vystoupení fa ELBAS Choceň lyžařský pobyt o jarních prázdninách, Jičínská bouda Strážné, Krkonoše oslava narozenin valacha Denyho environmentální víkendové a prázdninové pobyty v roubence, hřebčín Hradčany - Pěčín se základy pobytu v přírodě pochod Přes tři hrady Food Revolution Day stravujeme se jinak Festival Out of Home Praha / 2. místo / MDD, pevnost Josefov / společnost VCES/ letecký den ve Dvořisku a v Hradci Králové. Pozornost byla ze strany pedagogických pracovníků věnována společenské výchově dětí : návštěva kulturních akcí / Bylo nás 5, Klicperovo divadlo Hradec Králové, muzikál Mata Hari a muzikál Casanova Praha, Cirkus La Putyka Praha, Sportovní ples Vamberk, ples SRPD Kostelec nad Orlicí, filmová představení Cinestar Hradec Králové / kurzy společenského tance tradice Vánoc, slavnostní tabule, zvyky, Podorlické betlémy parlamentní volby / občanská gramotnost/ návštěva restaurace u příležitosti narozenin, etiketa v praxi. Prázdninové pobyty a aktivity: jezdecký pobyt Suchá u Litomyšle 2 děti taneční workshopy Slatinice 3 děti letní jazyková škola Descartes, Kopřivná 3 děti letní tábor České hudební mládeže, Horní Jelení 1 dítě LT TAPAZA, Kunčice pod Ondřejovníkem /taneční a sportovní tábor/ s doprovodem vychovatele: 6 dětí rekreační pobyt na chalupě v Orlických horách 5 dětí environmentální pobyt hřebčín Hradčany, Pěčín 5 dětí. 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Součástí hodnotící zprávy je přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří získávají, popřípadě rozšiřují svou kvalifikaci: Univerzita J. A. Komenského Praha, Mgr., speciální pedagogika 1 Univerzita Hradec Králové, Mgr., speciální pedagogika 1 TRIVIS střední škola veřejnoprávní Praha, bezpečnostní činnost 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti v souladu s výchovně vzdělávacím programem zařízení. 3 Projekt KROK ZA KROKEM průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ) Metodická setkání pedagogických pracovníků se zabývala realizací programů rozvoje osobnosti metodickými postupy sociální hiporehabilitace.. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti 8.1 Akce dětského domova pro veřejnost V dětském domově jsme uskutečnili ve školní roce 2013/2014 tyto akce pro veřejnost : Dětská pouť / dveře se otevírají dětem / Vánoční besídka / gala představení pro přátele dětského domova / Vánoční besídka pro rodiče Úspěchy v soutěžích a přehlídkách Sportovní soutěže Plavecká štafeta, Hradec Králové / 1. místo / celostátní florbalový turnaj Ústí nad Labem / 1.místo semifinále/ Cyklotrial, Náchod / 1. místo / DD Cup, turnaj ve stolním tenise, Praha / účast / atletické závody, Hradec Králové / účast / DD Cup kopaná, Praha / účast / Další reprezentace Zdravá 5 s Albertem zdravé stravování 1. místo v kategorii dětských domovů projekt Accenture Academy, realizovaném prostřednictvím Spolku Otevřená budoucnost dětem znalosti z oblasti finanční gramotnosti / 2. místo v rámci republiky / 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla inspekční činnost uskutečněna. 13

14 10. Základní údaje o hospodaření dětského domova Výroční zpráva o hospodaření organizace je detailně zpracována vždy za období kalendářního roku. Rozpočet organizace, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady je tvořen příspěvkem zřizovatele, finančními a věcnými dary a příspěvky rodičů na úhradu péče Provozní náklady Provozní náklady Orientační výčet provozních nákladů dětského domova za školní rok 2013/2014 v tis. Kč: náklady na energii 247 benzín 77 uhlí, dříví 40 vodné 42 opravy a údržba 266 poštovné, telefony, internet 34 spotřební materiál 191 pořízení majetku 87 učební pomůcky 32 služby ostatní 120 ošacení dětí 35 potraviny 379 stravování dětí 159 režie stravování zaměstnanců 18 občerstvení na akcích DD 2 cestovné dětí 91 cestovní náhrady 16 vzdělávání zaměstnanců 24 ochranné pracovní pomůcky 6 platby školám, pobyty,kurzy, tábory 193 kapesné dětí, finanční a věcná pomoc 51 odpis pohledávek 221. Ve školním roce 2013/2014 došlo ke snížení nákladů na el. energii, k čemuž došlo jak přistoupením ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a k nutnosti vytápění dle klimatických podmínek. Vyšší náklady na údržbu byly v důsledku provedených redukčních řezů vzrostlých stromů a pokácení 2ks smrků. Dále byly opraveny prostory WC v kanceláři DD a sociální zařízení v prostorách cvičného bytu. Běžné opravy se týkaly výpočetní techniky, elektro, služebních vozů, bojlerů a revizí. Snížené náklady na telefony a internet jsou výsledkem přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování těchto dodávek. Cestovné dětí je ovlivněno cestováním do škol, které aktuálně navštěvují a nákupem zvýhodněných měsíčních jízdenek. 14

15 Náklady na platby za pobyty, kurzy, tábory jsou z větší části ovlivněny výší účelových darů a nadačních příspěvků. Dětský domov v tomto školním roce nakoupil nábytek do cvičného bytu, který byl zřízen z původního služebního bytu v areálu DD. Darem dětský domov obdržel televizní přijímač, který byl umístěn rovněž do cvičného bytu. Bezúplatným převodem z DD Kostelec nad Orlicí jsme obdrželi nábytek, sportovní potřeby, audio-video techniku, pračku, sporák, sušičku a čistící prostředky v hodnotě 166 tis. Kč. Dále byly zakoupeny 2 notebooky a 1 PC v návaznosti na využívání programu EVIX, tiskárna se scannerem pro potřebu vychovatelů a dětí, chladnička pro potřeby rodinné skupiny. Do nákladů na služby je zahrnuta servisní a materiálová smlouva na servisní služby a dodávky materiálu na multifunkční přístroj Bizhub. Odpis nedobytných pohledávek ve výši 221 tis. Kč byl proveden převážně na základě amnestie prezidenta republiky Investiční náklady Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena rekonstrukce stropní konstrukce a úprava podlahových ploch v hlavní budově ve výši 402 tis. Kč. Zahájena byla rekonstrukce vytápění vedlejší budovy s předpokládaným investičním výdajem 468 tis. Kč. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce krbu, jako alternativního zdroje tepelné energie pro obyvatele dětského domova Veřejnosprávní kontrola Dne byla provedena Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Výsledek bez závad. Dopracovány byly domovní řády ubytovaných osob. Dne byla provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem školství kontrola v oblasti práce a mezd. Výsledek bez závad. Při výkonu ústavní výchovy dle zákona č. 109 / 2002 Sb. provádí dozor státní zastupitelství. Výsledek bez závad. 11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Dětský domov nebyl zapojen do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dětský domov nerealizoval další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Z cizích zdrojů realizuje dětský domov: projekt sociální hiporehabilitace projekt finanční gramotnosti. 15

16 14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V oblasti výchovy a vzdělávání spolupracuje především s organizacemi neziskového sektoru Vzdělávací projekty projekt finanční gramotnosti Accenture Academy, Spolek Otevřená budoucnost Praha projekt Chci pracovat, THS CZ Praha projekt Do života, Centrum Don Bosco SKM Pardubice kurzy Vzhůru do života, ČSOB a Prázdninová škola Lipnice 14.2 Individuální a zájmové projekty projekt Šance, Spolu dětem o.p.s. Praha 14.3 Podpora volnočasových aktivit rozvoj práce s chladnokrevným koněm, Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, Pěčín Nadační fond Albert ochránci přírody Ústí nad Orlicí taneční agentura Tapaza nadnárodní společnost Johnson Controls automobilové součástky Mladá Boleslav, závod Rychnov nad Kněžnou společnost VCES a.s. Praha, pobočka Solnice Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí Gapa group Praha Uniprint s.r.o Rychnov nad Kněžnou KULTURA Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Červený kříž Ústí nad Orlicí Boxerna Doudleby nad Orlicí volnočasové aktivity dětského domova podporují jednotlivci a drobní dárci. 16

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2010 2011 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice

VÝROČNÍ ZPRÁVA č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2008/2009 č.j.: 719/09 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ 582 73 tel.: 569 621 522, fax: 569 626 422, e-mail: ddnv@chot.cz, IČO: 70155861 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012... schválila: Etela Coufalová, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více