Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Hodnocení činnosti školského zařízení ve školním roce 2013/2014 Zpracovala : Mgr. Bc.Sűsserová Kateřina, ředitelka Schváleno poradou pedagogických pracovníků dne Základní údaje o školském zařízení Název organizace : Dětský domov, Potštejn,Českých bratří 141 Sídlo : Českých bratří 141, Potštejn, PSČ Charakteristika zařízení : Úkolem dětského domova je poskytovat péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření a pečuje o děti a mládež v zájmu plného a harmonického rozvoje jejich osobnosti s ohledem na individuální potřeby. Dětský domov poskytuje celodenní zabezpečení dětem a mládeži do doby ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let. Dětský domov disponuje možností ubytování 20 dětí. Kapacita zařízení dle z.č.109/2002 Sb. je maximálně 20 dětí ve třech rodinných skupinách. Třetí rodinnou skupinu tvoří zletilí žáci středních škol s prodlouženou ústavní výchovou nebo dobrovolným pobytem. Dětský domov má kvalitní výchovné prostředí a provozní zázemí ve dvou budovách. Hlavní budova slouží k ubytování dětí, výchovné práci a je zde školní jídelna. Vedlejší budova tvoří provozní zázemí dětského domova.

2 Rodinné skupiny jsou umístěny do vlastních bytových jednotek, které čítají ložnice s jedním až třemi obyvateli, obývací pokoj, kuchyň, jídelnu a sociální zázemí. Byty jsou vybaveny běžnými domácími spotřebiči, televizí, audiopřehrávači, počítači s možností připojení na internet. Skupiny žijí vlastním životem na základě potřeb svých obyvatelů a v rámci stanoveného vnitřního řádu zařízení. K dispozici je garsoniéra se dvěma lůžky s možností ubytování dětí nad 16 let věku či jako azylový pokoj pro děti odcházející z dětského domova ve zletilosti. Od byl v objektu dětského domova zřízen cvičný byt se čtyřmi lůžky, odpovídající charakterem běžné domácnosti. Pro potřeby vychovatelů slouží samostatný pokoj vychovatelů. Ve volném čase mohou děti využívat zahradu s okrasnými dřevinami k odpočinku, dětské hřiště a travnaté plochy k různým míčovým hrám, v areálu se též nachází pískoviště, houpačky, posezení s ohništěm a bazénový areál. Dětský domov je dostatečně vybaven sportovními potřebami, především k turistice, cykloturistice, kolektivním sportům a v zimním období pak k běžeckému lyžování a bruslení. K dalším sportovním aktivitám využívá dětský domov možnost pronájmu sportovišť v obci Potštejn. Zřizovatel dětského domova : Královéhradecký kraj Dětský domov v Potštejně je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Údaje o vedení dětského domova : Mgr. Bc. Süsserová Kateřina, ředitelka dětského domova Poláčková Hana, zástupkyně ředitelky Kontaktní údaje : Ředitelna - telefon, fax, záznamník : mobilní telefon : Dětské oddělení - telefon : E mail adresa : Informace o dětském domově lze získat na internetových stránkách Dopravní dostupnost dětského domova je dobrá. Vhodné je využívat především vlaková spojení. Potštejn leží na hlavní trati Hradec Králové Letohrad. Jako přestupní místa slouží zastávky Choceň, Týniště nad Orlicí, Častolovice a Doudleby nad Orlicí. Autobusová spojení lze využít především v pracovních dnech. 2

3 2. Výchovně vzdělávací koncepce zařízení Výchovně vzdělávací činnost byla realizována na základě stanovených edukačních cílů, jež jsou stanoveny v individuálních programech rozvoje osobnosti. Individuální program rozvoje osobnosti sledoval především rozvoj klíčových kompetencí, včetně podpory širšího sociálního prostředí dítěte: kompetence k péči o zdraví kompetence k učení v rámci celoživotního vzdělávání kompetence občanské kompetence sociální a personální kompetence k řešení problémů kompetence pracovní. Výchovně vzdělávací koncepci zařízení charakterizují uvedené cíle: 2.1 Samostatnost v budoucím vlastním životě výchova osobnosti člověka, schopného obstát v běžném životě program rozvoje osobnosti stavět na předpokladech dítěte s perspektivou úspěšnosti v určitém oboru lidské činnosti vytvářet prostor pro samostatné rozhodování a řešení životních situací využívat pobytu v azylovém zařízení dětského domova jako pomoci zejména zletilým dětem při přechodu do vlastního života bez rodinného zázemí předání informací z oblasti finanční gramotnosti 2.2 Práce jako životní potřeba a prostředek obživy sebeobslužné činnosti práce v domácnosti úměrné věku a schopnostem dítěte, včetně přípravy celodenního stravování v rámci pracovní výchovy s vychovatelem / 886 NOZ, žije-li dítě s rodiči v rodinné domácnosti, podílí se na péči o chod domácnosti / péče o vlastní věci a vytvoření vztahu k osobnímu vlastnictví údržba užívaných věcí / jízdní kolo, hračka apod./ podpora pracovních příležitostí mládeže zpřístupnění a zprostředkování náhledu na různé pracovní profese, především řemeslné a zemědělské výroby realizace pracovní terapie poskytnutí informací z oblasti politiky zaměstnanosti praktický nácvik situací související s hledáním a udržením zaměstnání hledání a realizace pracovních příležitostí 3

4 2.3 Vzdělanost předpoklad společenské prestiže podporovat a vytvářet podmínky pro dosažení nejvyššího možného stupně vzdělání a zvyšovat tak perspektivy uplatnění na trhu práce dobrou spoluprací se školou a kvalitní přípravou na vyučování zvyšovat školní úspěšnost dítěte individuální péče vedoucí k nápravě či zmírnění fyzických a psychických handicapů rozvoj čtenářské, jazykové, informační, finanční, počítačové a environmentální gramotnosti. 2.4 Vzájemná spolupráce a pomoc podporovat dobré vzájemné vztahy v dětském domově i mimo něj srozumitelný systém hodnocení komunitní systém práce vlastní příklad chování pracovníků domova využívat pedagogický um k objasňování individuálních potřeb jednotlivých obyvatel domova důslednost a pochopení jako základ pedagogického působení aktivně spolupracovat s osobami odpovědnými za výchovu 2.5 Tolerance k odlišnostem život v multikulturní společnosti bránit jakýmkoliv projevům rasové či jiné diskriminace respektovat odlišnosti osobnosti dětí v každodenním kontaktu respektovat kulturní zvyklosti a náboženské svobody v mezích společenské morálky nebezpečí extremistického nacionalismu podpora vlastní identity 2.6 Orientace v právech a povinnostech člověka seznamovat děti s jejich právy a povinnostmi, tyto respektovat a vyžadovat vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a jednání a posilovat individuální zodpovědnost v systému kolektivní výchovy pravidelně hodnotit chování dětí, žádoucí chování posilovat výhodou otevřená komunikace s dětmi jako alternativa dětské samosprávy právo volby a přijetí důsledků za své chování 2.7 Volný čas prostor pro vlastní seberealizaci prevence rizikového chování rozvoj a podpora talentů v jakékoliv oblasti zájmové činnosti úspěchem v zájmové činnosti vyrovnávat školní neúspěšnost zájmovou činností mimo DD poskytovat kontakt se širším sociálním prostředím a posilovat kontakt s vrstevníky. 4

5 3. Popis personálního zabezpečení 3.1 Přehled pracovních funkcí k Celkem 18 pracovníků včetně zastupujících / z celkového počtu 2 muži z toho 12 pedagogických / z celkového počtu 1 muž z toho 6 provozních / z celkového počtu 1 muž Přepočteno celkem 14,78 úvazku v době zvýšené nemocnosti pedagogických pracovníků. Funkce úvazek vzdělání DD Potštejn Ředitelka 1 vysokoškolské Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. sociální práce a politika 21 let Speciální pedagog 0,25 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika 7 let Vychovatelka 1 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. řízení sociálních služeb 4 roky Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 4. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 2. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Vychovatelka 1 úplné střední, vychovatelství, CŽV spec. pg. 2. rokem Vychovatelka/zástup 0,25 úplné střední, vychovatelství 43 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 23 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 9 let Asistentka pedagoga 0,3 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Asistent pedagoga 0,63 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Asistentka pedagoga 0,15 úplné střední, vychovatelství 37 let Sociální pracovnice 0,7 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Účetní 1 úplné střední, ekonomické 23 let Kuchařka 1 střední odborné, kuchařka 8 let Školník 0,5 střední odborné, zedník. 33 let Švadlena / skladnice 0,5 střední odborné, švadlena 25 let Uklízečka 0,5 střední odborné 25 let Uklízečka 0,25 základní 32 let Pradlena 0,75 základní 32 let Ve školním roce 2013/2014 došlo k častému zastupování pedagogických pracovníků, z důvodu dlouhodobé nemoci dvou vychovatelek. Zástupy byly zajištěny s ohledem na stabilizaci výchovného prostředí dětí z řad aktivních pedagogických pracovníků t.č. ve starobním důchodu a úpravou pracovní doby stávajících pedagogických pracovníků. Za dobu zástupů kmenových vychovatelek bylo dosaženo stanovených výchovných cílů. V rámci změn byla uskutečněna dvě výběrová řízení na pozici vychovatele a sociální pracovnice. Začínajícím pedagogickým pracovníkům byl umožněn měsíční zácvik na pracovní pozici. 3.2 Vedoucí pracovníci Ředitelka, jmenovaná zřizovatelem Zástupkyně ředitelky a vedoucí provozního úseku Způsobilost k výkonu práce Všichni pedagogičtí pracovníci prokázali psychickou způsobilost v souladu se z. č. 109/ 2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vychovatelé jsou kvalifikováni v oborech speciální a sociální pedagogiky. 5

6 4. Údaje o zařazování dětí Ve školním roce 2013 / 2014 poskytovalo zařízení plné přímé zaopatření celkem 20 dětem ve věku od 6 do 20 let. V období od do byly přijaty 2 děti a z dětského domova odešly 3 děti. Z celkového počtu 21 byly děti v péči dětského domova na základě: předběžného opatření 1 dítě nařízené ústavní výchovy 10 dětí prodloužené ústavní výchovy do 19ti let 1 zletilý dobrovolného pobytu 8 zletilých. 4.1 Příchody do DD Příjem 2 dětí se uskutečnil z biologické rodiny nezletilých. 4.2 Odchody Z dětského domova odešly v průběhu hodnoceného školního roku 3 děti a zletilí : na základě předběžného opatření nebyla realizována ústavní výchova, dítě se vrátilo do biologické rodiny 1 náhradní rodinná péče / pěstounská péče 0 ve zletilosti / zrušení dobrovolného pobytu/ 2 návrat do biologické rodiny 1 zletilý příprava na samostatný život 1 zletilý přemístění do jiného typu zařízení ústavní výchovy Údaje o výsledcích výchovy dětí K hodnocení průběhu výchovy je třeba uvést: průměrný věk umístěných dětí je 16,45 let zvyšuje se počet dětí zatížených traumatickými zážitky ze své biologické či příbuzenské pěstounské péče každé umístěné dítě, včetně zletilých, vyžaduje individuální přístup, terapeutické služby a sociální poradenství poskytované v dětském domově či odbornými pracovišti mimo dětský domov hodnocení dětí je individuální, hodnotíme program rozvoje osobnosti a dosažení stanovených cílů Údaje o výsledcích výchovy Výsledky výchovy dětí konkrétně uvádí kapitola 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty v dětském domově. 6

7 5.1.1 Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu Dětský domov poskytuje v rámci spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu tyto aktivity: zajištění pravidelného kontaktu dětí s osobami odpovědnými za výchovu spolurozhodování o věcech zásadní důležitosti sociální a výchovné poradenství podpora kontaktů s dětským domovem a podíl na výchově dětí správní řízení ve věci úhrady péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám. Výchovné cíle jsou dosažitelné za předpokladu motivace samotného dítěte, podpory biologické rodiny a spolupráce s příslušným OSPOD. Statistický přehled sociálních kontaktů :. kontakt s rodinou zajištěn 20 dětí pravidelný kontakt s rodinou 13 dětí nezájem o kontakt ze strany zletilých dětí 2 děti nezájem o pravidelný kontakt ze strany biologických rodičů 3 děti hostitelská péče s cílem přátelských kontaktů 0 dětí hostitelská péče s cílem odchodu do pěstounské péče 0 dětí příprava na pěstounskou péči 2 děti Vzdělávání dětí / z celkového počtu 20 dětí v průběhu školního roku / Přehled vzdělávání dětí : Žáci MŠ 1 žáci ZŠ 4 žáci ZŠ se speciálním vzdělávacím programem 2 žáci PrŠ a speciálních středních škol 3 žáci SŠ 3 žáci SŠ, maturitní obory 7 studenti VŠ 0. Přehled zařazení žáků do jednotlivých škol: ZŠ a MŠ Potštejn 0 / děti nebyly přijaty z důvodu naplněné kapacity MŠ/ ZŠ a MŠ Záměl 2 ZŠ Vamberk 1 ZŠ Kostelec nad Orlicí 3 ZŠ Sopotnice 1 Speciální SŠ a ZŠ Žamberk, zednické práce 1 OU Chroustovice, obor tesař 1 Střední a základní škola Nové Město nad M., obor pečovatelské práce 1 SPŠ,SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, obor kuchař číšník 1 SŠOŘS Žamberk, obor číšník 1 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor karosář 1 7

8 SŠOŘS Žamberk, obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor strojírenství 1 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí, obor agropodnikání 1 TRIVIS Třebechovice pod Orebem, bezpečnostně právní činnost 1 SPŠ, SOŠ a SOU, obor informační technologie 1 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 1 Ubytování mimo dětský domov z důvodu profesní přípravy 3 Ubytování mimo rodinnou skupinu ve zletilosti 3. V hodnoceném období ukončily 3 děti povinnou školní docházku s tím, že pokračují v přípravě na budoucí povolání. Ke studiu maturitního oboru středních škol byly pro školní rok 2014/2015 přijaty 2 děti, z toho 1 zletilý na nástavbové studium. Příprava na vyučování Ve školním roce 2013/2014 jsme aktivně využívali služby pedagogicko-psychologických poraden s cílem zjištění předpokladů ke vzdělávání žáků středních škol a s pomocí nalézt optimální učební styl pro jednotlivé děti. Příprava na vyučování je pravidelná, doučování bylo dětem zajištěno v předmětech matematika, anglický jazyk a účetnictví. Velký důraz byl kladen na metodu názornosti, vzhledem ke specifickým potřebám dětí, které nejsou schopny pracovat a logicky vyvozovat z masivního textu. Vychovatelé mají k dispozici dostatek učebních pomůcek, lze využívat zdroje na internetu. Jako vhodná pomůcka se jeví Rozvoj čtenářské gramotnosti Čtenářská gramotnost je realizována denně v několika úrovních: Čtení jako rozvoj slovní zásoby. Metodicky pracuje vychovatel s metodou názornosti, děti často nechápou význam slov a sdělení, což je výrazně limituje při školním vzdělávání. Čtení s porozuměním textu jako jedna ze základních činností vychovatelů při práci s dítětem. Čtení v běžných životních situacích v rámci projektu finanční gramotnosti, s cílem posílení občanských kompetencí. Čtení jako součást multikulturní výchovy s využitím filmové tvorby v jazykovém originálu, doplněném titulky. K dispozici je dětem knihovna dětského domova, včetně elektronické čtečky knih. Využívána byla spolupráce s městskými knihovnami i Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jazyková příprava v dětském domově Na základě požadavků dětí o konverzaci s rodilými mluvčími v jazyku anglickém byla zajištěna účast na prázdninové škole anglického jazyka vzdělávací agentury Descartes. Děti mají možnost požádat o účast na jazykových zahraničních školách, účast je podmíněna úspěchem při školním vzdělávání. Informační a počítačová gramotnost Informační a počítačová gramotnost byla realizována v rámci projektu finanční gramotnosti, viz kapitola

9 5.1.3 Ukončené vzdělání zletilých Ve školním roce 2013/2014 ukončil úspěšně střední odborné vzdělávání 1 zletilý, neúspěšný byl 1 zletilý. Realizace odchodů ve zletilosti Odchody z DD ve zletilosti byly realizovány na žádost o ukončení dobrovolného pobytu v případě 2 zletilých s ukončeným odborným vzděláním. Oba zletilí se uplatnili na trhu práce. 6. Prevence rizikového chování 6.1 Minimální preventivní program Minimální preventivní program je v dětském domově realizován jako program primární prevence, zaměřený na jevy, které se nejčastěji vyskytují. 1. Nikotinismus / do dětského domova již přicházejí děti závislé na kouření tabákových výrobků /. 2. Návykové látky THC a opiáty / do dětského domova přicházejí děti se zkušeností užívání THC a v dětském domově se objevují experimenty s opiáty, lehce dostupnými i v prostředí škol a školských zařízení /. 3. Kyberšikana jako prevence zneužívání prostřednictvím mobilních telefonů, internetu, elektronické korespondence apod. 4. Bezpečné dospívání mladých mužů v prostředí, kde převážně vychovávají ženy. 5. Integrovaný záchranný systém záchrana lidského života. Preventivní program dětského domova navazuje na informace, které děti získávají na různých stupních svého školního vzdělávání. Jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení využívali vychovatelé metodickou pomůcku Cesta labyrintem města, která byla vyvinuta odborníky na primární prevenci. Lze ji využít nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách), ale i jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování, v třídních kolektivech, může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je třeba dál věnovat pozornost v rámci selektivní nebo indikované primární prevence. Dále se při hře otevírá prostor pro diskuzi nad tématy, edukaci a předání informací, vyvrácení mýtů v oblasti rizikového chování, stejně tak jako pozitivní působení na cílovou skupinu. Přehled aktivit realizovaných odborníky v DD Rizika užívání THC, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Kyberšikana, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Odborná přednáška pro dospívající muže MUDr. Polák, urolog 9

10 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty Sociální hiporehabilitace, pracovní terapie a environmentální výchova / zapojeno 8 dětí/ SH je terapeutickou metodou, kdy prostřednictvím koně působíme na osobnost člověka, s cílem dosáhnout jejích pozitivních změn a následného zkvalitnění života člověka. Pozitivních změn lze dosáhnout na základě vytvořeného terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem, přičemž kůň je prostředníkem k odbourání nedůvěry a navození změny. V užším slova smyslu jde o aktivity směřující ke změně vzorců chování na základě plánovaných cvičení s koněm. Formativní je v sociální hiporehabilitaci vlastní prožitek klienta a trénink schopností řešit situace jiným než naučeným způsobem. Cílem sociální hiporehabilitace je dosažení maximální možné míry socializace jedince. Dílčí cíle sociální hiporehabilitace: 1. Podpora změny vzorců chování. 2. Rozvoj schopnosti komunikace. 3. Rozvoj schopnosti kooperace. 4. Emoční terapie. 5. Pracovní terapie. 6. Zprostředkování aktivního fyzického pohybu a rozvoj motorických schopností. 7. Zážitkové aktivity. V roce 2013/2014 byla formována nová skupina dětí v rámci sociální hiporehabilitace. Všechny děti se účastnily environmentálních aktivit. Součástí této aktivity je pravidelná péče o koně a pracovní terapie. V rámci projektu se děti aktivně zúčastnily: putování s koňmi víkendových pobytů v přírodě / vztah k přírodě, alternativní zdroje tepla a světla, práce v lese a v zemědělství / výstaviště Lysá nad Labem Kůň 2014 prázdninového pobytu v hřebčíně Hradčany, Pěčín Projekt finanční gramotnosti / zapojeno 10 dětí / 3. ročník programu finanční gramotnosti v rámci projektu Accenture Academy, realizovaný prostřednictvím spolku Otevřená budoucnost Praha. Program byl realizován pracovníky dětského domova přímo v zařízení a využíval formy individuální práce s dítětem a doprovázení. Zapojeno bylo 10 dětí ve věku let. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 2. místo Projekt Do života / zapojeny 3 děti / Projekt realizuje Centrum Don Bosco, Salesiánský klub mládeže v Pardubicích formou kurzů přípravy na opravdový život. Cílem je pomoci mladým lidem připravit se lépe na život po odchodu z ústavní péče, vytvořit stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně komunikovat a nabídnout vztahy schopné pomáhat i po odchodu z dětského domova. 10

11 6.2.4 Projekt Chci pracovat / zapojeni 2 zletilí / THS CZ s.r.o. Praha je realizátorem projektu financovaného prostřednictvím OPLZZ. Prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a podporou profesního vzdělávání, zaměřený na snižování nezaměstnanosti a podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zapojení zletilí připravující se na odchod z dětského domova Kurzy Vzhůru do života / zapojeny 4 děti / Kurzy ČSOB a Prázdninové školy Lipnice "Vzhůru do života" nabízí dětem možnost zúčastnit se kurzu, jehož cílem je posílení sebevědomí, motivace a příprava na život po odchodu z dětského domova Projekt Jarmarky s Albertem / zapojeno 10 dětí / Dětský domov byl opakovaně zapojen do projektu Jarmarky s Albertem, který organizuje Spolu dětem o.p.s. Praha a Nadační fond Albert Praha. Celoročně se děti věnovaly rukodělným činnostem, s cílem výroby okrasných i užitečných předmětů a jejich následného prodeje na vánočních a velikonočních jarmarcích v prodejnách řetězce Albert. Výdělek je určen pro děti k individuálnímu využití volného času s přáteli Zdravá pětka s Albertem / zapojeny 4 děti / Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 1. místo v kategorii dětí z dětských domovů. 6.3 Zájmové aktivity dětí Zájmové aktivity v dětském domově Na základě přání dětí a v souladu se zdravým životním stylem byly realizovány především pohybové aktivity: posilování a workout plavání taneční workshopy stolní tenis dumping florbal cykloturistika bruslení lyžování kolektivní sportovní hry / kopaná, přehazovaná, odbíjená/ 11

12 Celoročně jsme rozvíjeli rukodělnou tvorbu dětí: práce s pedigem papírový pedig náušnice z peří práce s fimo hmotou korálkování kašírování tisk na textil ruční výroba mýdel Prázdninové a víkendové aktivity Společně jsme zažili v průběhu školního roku : zážitkový víkend s ochranáři přírody do oblasti Moravského krasu putování s koňmi tanečního workshopu TAPAZA v dětském domově Mikuláš na zámku v Pardubicích /společnost VCES/ taneční vystoupení fa ELBAS Choceň lyžařský pobyt o jarních prázdninách, Jičínská bouda Strážné, Krkonoše oslava narozenin valacha Denyho environmentální víkendové a prázdninové pobyty v roubence, hřebčín Hradčany - Pěčín se základy pobytu v přírodě pochod Přes tři hrady Food Revolution Day stravujeme se jinak Festival Out of Home Praha / 2. místo / MDD, pevnost Josefov / společnost VCES/ letecký den ve Dvořisku a v Hradci Králové. Pozornost byla ze strany pedagogických pracovníků věnována společenské výchově dětí : návštěva kulturních akcí / Bylo nás 5, Klicperovo divadlo Hradec Králové, muzikál Mata Hari a muzikál Casanova Praha, Cirkus La Putyka Praha, Sportovní ples Vamberk, ples SRPD Kostelec nad Orlicí, filmová představení Cinestar Hradec Králové / kurzy společenského tance tradice Vánoc, slavnostní tabule, zvyky, Podorlické betlémy parlamentní volby / občanská gramotnost/ návštěva restaurace u příležitosti narozenin, etiketa v praxi. Prázdninové pobyty a aktivity: jezdecký pobyt Suchá u Litomyšle 2 děti taneční workshopy Slatinice 3 děti letní jazyková škola Descartes, Kopřivná 3 děti letní tábor České hudební mládeže, Horní Jelení 1 dítě LT TAPAZA, Kunčice pod Ondřejovníkem /taneční a sportovní tábor/ s doprovodem vychovatele: 6 dětí rekreační pobyt na chalupě v Orlických horách 5 dětí environmentální pobyt hřebčín Hradčany, Pěčín 5 dětí. 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Součástí hodnotící zprávy je přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří získávají, popřípadě rozšiřují svou kvalifikaci: Univerzita J. A. Komenského Praha, Mgr., speciální pedagogika 1 Univerzita Hradec Králové, Mgr., speciální pedagogika 1 TRIVIS střední škola veřejnoprávní Praha, bezpečnostní činnost 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti v souladu s výchovně vzdělávacím programem zařízení. 3 Projekt KROK ZA KROKEM průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ) Metodická setkání pedagogických pracovníků se zabývala realizací programů rozvoje osobnosti metodickými postupy sociální hiporehabilitace.. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti 8.1 Akce dětského domova pro veřejnost V dětském domově jsme uskutečnili ve školní roce 2013/2014 tyto akce pro veřejnost : Dětská pouť / dveře se otevírají dětem / Vánoční besídka / gala představení pro přátele dětského domova / Vánoční besídka pro rodiče Úspěchy v soutěžích a přehlídkách Sportovní soutěže Plavecká štafeta, Hradec Králové / 1. místo / celostátní florbalový turnaj Ústí nad Labem / 1.místo semifinále/ Cyklotrial, Náchod / 1. místo / DD Cup, turnaj ve stolním tenise, Praha / účast / atletické závody, Hradec Králové / účast / DD Cup kopaná, Praha / účast / Další reprezentace Zdravá 5 s Albertem zdravé stravování 1. místo v kategorii dětských domovů projekt Accenture Academy, realizovaném prostřednictvím Spolku Otevřená budoucnost dětem znalosti z oblasti finanční gramotnosti / 2. místo v rámci republiky / 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla inspekční činnost uskutečněna. 13

14 10. Základní údaje o hospodaření dětského domova Výroční zpráva o hospodaření organizace je detailně zpracována vždy za období kalendářního roku. Rozpočet organizace, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady je tvořen příspěvkem zřizovatele, finančními a věcnými dary a příspěvky rodičů na úhradu péče Provozní náklady Provozní náklady Orientační výčet provozních nákladů dětského domova za školní rok 2013/2014 v tis. Kč: náklady na energii 247 benzín 77 uhlí, dříví 40 vodné 42 opravy a údržba 266 poštovné, telefony, internet 34 spotřební materiál 191 pořízení majetku 87 učební pomůcky 32 služby ostatní 120 ošacení dětí 35 potraviny 379 stravování dětí 159 režie stravování zaměstnanců 18 občerstvení na akcích DD 2 cestovné dětí 91 cestovní náhrady 16 vzdělávání zaměstnanců 24 ochranné pracovní pomůcky 6 platby školám, pobyty,kurzy, tábory 193 kapesné dětí, finanční a věcná pomoc 51 odpis pohledávek 221. Ve školním roce 2013/2014 došlo ke snížení nákladů na el. energii, k čemuž došlo jak přistoupením ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a k nutnosti vytápění dle klimatických podmínek. Vyšší náklady na údržbu byly v důsledku provedených redukčních řezů vzrostlých stromů a pokácení 2ks smrků. Dále byly opraveny prostory WC v kanceláři DD a sociální zařízení v prostorách cvičného bytu. Běžné opravy se týkaly výpočetní techniky, elektro, služebních vozů, bojlerů a revizí. Snížené náklady na telefony a internet jsou výsledkem přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování těchto dodávek. Cestovné dětí je ovlivněno cestováním do škol, které aktuálně navštěvují a nákupem zvýhodněných měsíčních jízdenek. 14

15 Náklady na platby za pobyty, kurzy, tábory jsou z větší části ovlivněny výší účelových darů a nadačních příspěvků. Dětský domov v tomto školním roce nakoupil nábytek do cvičného bytu, který byl zřízen z původního služebního bytu v areálu DD. Darem dětský domov obdržel televizní přijímač, který byl umístěn rovněž do cvičného bytu. Bezúplatným převodem z DD Kostelec nad Orlicí jsme obdrželi nábytek, sportovní potřeby, audio-video techniku, pračku, sporák, sušičku a čistící prostředky v hodnotě 166 tis. Kč. Dále byly zakoupeny 2 notebooky a 1 PC v návaznosti na využívání programu EVIX, tiskárna se scannerem pro potřebu vychovatelů a dětí, chladnička pro potřeby rodinné skupiny. Do nákladů na služby je zahrnuta servisní a materiálová smlouva na servisní služby a dodávky materiálu na multifunkční přístroj Bizhub. Odpis nedobytných pohledávek ve výši 221 tis. Kč byl proveden převážně na základě amnestie prezidenta republiky Investiční náklady Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena rekonstrukce stropní konstrukce a úprava podlahových ploch v hlavní budově ve výši 402 tis. Kč. Zahájena byla rekonstrukce vytápění vedlejší budovy s předpokládaným investičním výdajem 468 tis. Kč. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce krbu, jako alternativního zdroje tepelné energie pro obyvatele dětského domova Veřejnosprávní kontrola Dne byla provedena Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Výsledek bez závad. Dopracovány byly domovní řády ubytovaných osob. Dne byla provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem školství kontrola v oblasti práce a mezd. Výsledek bez závad. Při výkonu ústavní výchovy dle zákona č. 109 / 2002 Sb. provádí dozor státní zastupitelství. Výsledek bez závad. 11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Dětský domov nebyl zapojen do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dětský domov nerealizoval další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Z cizích zdrojů realizuje dětský domov: projekt sociální hiporehabilitace projekt finanční gramotnosti. 15

16 14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V oblasti výchovy a vzdělávání spolupracuje především s organizacemi neziskového sektoru Vzdělávací projekty projekt finanční gramotnosti Accenture Academy, Spolek Otevřená budoucnost Praha projekt Chci pracovat, THS CZ Praha projekt Do života, Centrum Don Bosco SKM Pardubice kurzy Vzhůru do života, ČSOB a Prázdninová škola Lipnice 14.2 Individuální a zájmové projekty projekt Šance, Spolu dětem o.p.s. Praha 14.3 Podpora volnočasových aktivit rozvoj práce s chladnokrevným koněm, Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, Pěčín Nadační fond Albert ochránci přírody Ústí nad Orlicí taneční agentura Tapaza nadnárodní společnost Johnson Controls automobilové součástky Mladá Boleslav, závod Rychnov nad Kněžnou společnost VCES a.s. Praha, pobočka Solnice Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí Gapa group Praha Uniprint s.r.o Rychnov nad Kněžnou KULTURA Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Červený kříž Ústí nad Orlicí Boxerna Doudleby nad Orlicí volnočasové aktivity dětského domova podporují jednotlivci a drobní dárci. 16

Hodnocení činnosti školského zařízení za. školní rok 2014/2015

Hodnocení činnosti školského zařízení za. školní rok 2014/2015 Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141 Hodnocení činnosti školského zařízení za školní rok 2014/2015 Zpracovala : Mgr. Bc. Sűsserová Kateřina, ředitelka Schváleno poradou pedagogických pracovníků dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracovala: Jana Vurmová podpis Schválila: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis Předkládá: Mgr. Zdeňka Slavíková podpis V Dubé Deštné, 30. dubna 2015 1 Zpráva o činnosti

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem Dne: Bod programu: 6. 12. 2017 9. Věc: Spolufinancování projektu Polyfunkční komunitní centrum ZŠ Neštěmická Důvod předložení: Schválení spolufinancování projektu

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více