Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti školského zařízení ve. školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Hodnocení činnosti školského zařízení ve školním roce 2013/2014 Zpracovala : Mgr. Bc.Sűsserová Kateřina, ředitelka Schváleno poradou pedagogických pracovníků dne Základní údaje o školském zařízení Název organizace : Dětský domov, Potštejn,Českých bratří 141 Sídlo : Českých bratří 141, Potštejn, PSČ Charakteristika zařízení : Úkolem dětského domova je poskytovat péči jinak poskytovanou osobami odpovědnými za výchovu dětem s nařízenou ústavní výchovou. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření a pečuje o děti a mládež v zájmu plného a harmonického rozvoje jejich osobnosti s ohledem na individuální potřeby. Dětský domov poskytuje celodenní zabezpečení dětem a mládeži do doby ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle do 26 let. Dětský domov disponuje možností ubytování 20 dětí. Kapacita zařízení dle z.č.109/2002 Sb. je maximálně 20 dětí ve třech rodinných skupinách. Třetí rodinnou skupinu tvoří zletilí žáci středních škol s prodlouženou ústavní výchovou nebo dobrovolným pobytem. Dětský domov má kvalitní výchovné prostředí a provozní zázemí ve dvou budovách. Hlavní budova slouží k ubytování dětí, výchovné práci a je zde školní jídelna. Vedlejší budova tvoří provozní zázemí dětského domova.

2 Rodinné skupiny jsou umístěny do vlastních bytových jednotek, které čítají ložnice s jedním až třemi obyvateli, obývací pokoj, kuchyň, jídelnu a sociální zázemí. Byty jsou vybaveny běžnými domácími spotřebiči, televizí, audiopřehrávači, počítači s možností připojení na internet. Skupiny žijí vlastním životem na základě potřeb svých obyvatelů a v rámci stanoveného vnitřního řádu zařízení. K dispozici je garsoniéra se dvěma lůžky s možností ubytování dětí nad 16 let věku či jako azylový pokoj pro děti odcházející z dětského domova ve zletilosti. Od byl v objektu dětského domova zřízen cvičný byt se čtyřmi lůžky, odpovídající charakterem běžné domácnosti. Pro potřeby vychovatelů slouží samostatný pokoj vychovatelů. Ve volném čase mohou děti využívat zahradu s okrasnými dřevinami k odpočinku, dětské hřiště a travnaté plochy k různým míčovým hrám, v areálu se též nachází pískoviště, houpačky, posezení s ohništěm a bazénový areál. Dětský domov je dostatečně vybaven sportovními potřebami, především k turistice, cykloturistice, kolektivním sportům a v zimním období pak k běžeckému lyžování a bruslení. K dalším sportovním aktivitám využívá dětský domov možnost pronájmu sportovišť v obci Potštejn. Zřizovatel dětského domova : Královéhradecký kraj Dětský domov v Potštejně je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Údaje o vedení dětského domova : Mgr. Bc. Süsserová Kateřina, ředitelka dětského domova Poláčková Hana, zástupkyně ředitelky Kontaktní údaje : Ředitelna - telefon, fax, záznamník : mobilní telefon : Dětské oddělení - telefon : E mail adresa : Informace o dětském domově lze získat na internetových stránkách Dopravní dostupnost dětského domova je dobrá. Vhodné je využívat především vlaková spojení. Potštejn leží na hlavní trati Hradec Králové Letohrad. Jako přestupní místa slouží zastávky Choceň, Týniště nad Orlicí, Častolovice a Doudleby nad Orlicí. Autobusová spojení lze využít především v pracovních dnech. 2

3 2. Výchovně vzdělávací koncepce zařízení Výchovně vzdělávací činnost byla realizována na základě stanovených edukačních cílů, jež jsou stanoveny v individuálních programech rozvoje osobnosti. Individuální program rozvoje osobnosti sledoval především rozvoj klíčových kompetencí, včetně podpory širšího sociálního prostředí dítěte: kompetence k péči o zdraví kompetence k učení v rámci celoživotního vzdělávání kompetence občanské kompetence sociální a personální kompetence k řešení problémů kompetence pracovní. Výchovně vzdělávací koncepci zařízení charakterizují uvedené cíle: 2.1 Samostatnost v budoucím vlastním životě výchova osobnosti člověka, schopného obstát v běžném životě program rozvoje osobnosti stavět na předpokladech dítěte s perspektivou úspěšnosti v určitém oboru lidské činnosti vytvářet prostor pro samostatné rozhodování a řešení životních situací využívat pobytu v azylovém zařízení dětského domova jako pomoci zejména zletilým dětem při přechodu do vlastního života bez rodinného zázemí předání informací z oblasti finanční gramotnosti 2.2 Práce jako životní potřeba a prostředek obživy sebeobslužné činnosti práce v domácnosti úměrné věku a schopnostem dítěte, včetně přípravy celodenního stravování v rámci pracovní výchovy s vychovatelem / 886 NOZ, žije-li dítě s rodiči v rodinné domácnosti, podílí se na péči o chod domácnosti / péče o vlastní věci a vytvoření vztahu k osobnímu vlastnictví údržba užívaných věcí / jízdní kolo, hračka apod./ podpora pracovních příležitostí mládeže zpřístupnění a zprostředkování náhledu na různé pracovní profese, především řemeslné a zemědělské výroby realizace pracovní terapie poskytnutí informací z oblasti politiky zaměstnanosti praktický nácvik situací související s hledáním a udržením zaměstnání hledání a realizace pracovních příležitostí 3

4 2.3 Vzdělanost předpoklad společenské prestiže podporovat a vytvářet podmínky pro dosažení nejvyššího možného stupně vzdělání a zvyšovat tak perspektivy uplatnění na trhu práce dobrou spoluprací se školou a kvalitní přípravou na vyučování zvyšovat školní úspěšnost dítěte individuální péče vedoucí k nápravě či zmírnění fyzických a psychických handicapů rozvoj čtenářské, jazykové, informační, finanční, počítačové a environmentální gramotnosti. 2.4 Vzájemná spolupráce a pomoc podporovat dobré vzájemné vztahy v dětském domově i mimo něj srozumitelný systém hodnocení komunitní systém práce vlastní příklad chování pracovníků domova využívat pedagogický um k objasňování individuálních potřeb jednotlivých obyvatel domova důslednost a pochopení jako základ pedagogického působení aktivně spolupracovat s osobami odpovědnými za výchovu 2.5 Tolerance k odlišnostem život v multikulturní společnosti bránit jakýmkoliv projevům rasové či jiné diskriminace respektovat odlišnosti osobnosti dětí v každodenním kontaktu respektovat kulturní zvyklosti a náboženské svobody v mezích společenské morálky nebezpečí extremistického nacionalismu podpora vlastní identity 2.6 Orientace v právech a povinnostech člověka seznamovat děti s jejich právy a povinnostmi, tyto respektovat a vyžadovat vést děti k odpovědnosti za vlastní chování a jednání a posilovat individuální zodpovědnost v systému kolektivní výchovy pravidelně hodnotit chování dětí, žádoucí chování posilovat výhodou otevřená komunikace s dětmi jako alternativa dětské samosprávy právo volby a přijetí důsledků za své chování 2.7 Volný čas prostor pro vlastní seberealizaci prevence rizikového chování rozvoj a podpora talentů v jakékoliv oblasti zájmové činnosti úspěchem v zájmové činnosti vyrovnávat školní neúspěšnost zájmovou činností mimo DD poskytovat kontakt se širším sociálním prostředím a posilovat kontakt s vrstevníky. 4

5 3. Popis personálního zabezpečení 3.1 Přehled pracovních funkcí k Celkem 18 pracovníků včetně zastupujících / z celkového počtu 2 muži z toho 12 pedagogických / z celkového počtu 1 muž z toho 6 provozních / z celkového počtu 1 muž Přepočteno celkem 14,78 úvazku v době zvýšené nemocnosti pedagogických pracovníků. Funkce úvazek vzdělání DD Potštejn Ředitelka 1 vysokoškolské Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. sociální práce a politika 21 let Speciální pedagog 0,25 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika 7 let Vychovatelka 1 vysokoškolské, Mgr. speciální pedagogika vysokoškolské, Bc. řízení sociálních služeb 4 roky Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 4. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. vých. práce ve spec. zař. 2. rokem Vychovatelka 1 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Vychovatelka 1 úplné střední, vychovatelství, CŽV spec. pg. 2. rokem Vychovatelka/zástup 0,25 úplné střední, vychovatelství 43 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 23 let Asistentka pedagoga 1 úplné střední, akreditovaný kurz 9 let Asistentka pedagoga 0,3 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Asistent pedagoga 0,63 vysokoškolské, Bc. sociální pedagogika 1. rokem Asistentka pedagoga 0,15 úplné střední, vychovatelství 37 let Sociální pracovnice 0,7 úplné střední, vychovatelství 1.rokem Účetní 1 úplné střední, ekonomické 23 let Kuchařka 1 střední odborné, kuchařka 8 let Školník 0,5 střední odborné, zedník. 33 let Švadlena / skladnice 0,5 střední odborné, švadlena 25 let Uklízečka 0,5 střední odborné 25 let Uklízečka 0,25 základní 32 let Pradlena 0,75 základní 32 let Ve školním roce 2013/2014 došlo k častému zastupování pedagogických pracovníků, z důvodu dlouhodobé nemoci dvou vychovatelek. Zástupy byly zajištěny s ohledem na stabilizaci výchovného prostředí dětí z řad aktivních pedagogických pracovníků t.č. ve starobním důchodu a úpravou pracovní doby stávajících pedagogických pracovníků. Za dobu zástupů kmenových vychovatelek bylo dosaženo stanovených výchovných cílů. V rámci změn byla uskutečněna dvě výběrová řízení na pozici vychovatele a sociální pracovnice. Začínajícím pedagogickým pracovníkům byl umožněn měsíční zácvik na pracovní pozici. 3.2 Vedoucí pracovníci Ředitelka, jmenovaná zřizovatelem Zástupkyně ředitelky a vedoucí provozního úseku Způsobilost k výkonu práce Všichni pedagogičtí pracovníci prokázali psychickou způsobilost v souladu se z. č. 109/ 2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vychovatelé jsou kvalifikováni v oborech speciální a sociální pedagogiky. 5

6 4. Údaje o zařazování dětí Ve školním roce 2013 / 2014 poskytovalo zařízení plné přímé zaopatření celkem 20 dětem ve věku od 6 do 20 let. V období od do byly přijaty 2 děti a z dětského domova odešly 3 děti. Z celkového počtu 21 byly děti v péči dětského domova na základě: předběžného opatření 1 dítě nařízené ústavní výchovy 10 dětí prodloužené ústavní výchovy do 19ti let 1 zletilý dobrovolného pobytu 8 zletilých. 4.1 Příchody do DD Příjem 2 dětí se uskutečnil z biologické rodiny nezletilých. 4.2 Odchody Z dětského domova odešly v průběhu hodnoceného školního roku 3 děti a zletilí : na základě předběžného opatření nebyla realizována ústavní výchova, dítě se vrátilo do biologické rodiny 1 náhradní rodinná péče / pěstounská péče 0 ve zletilosti / zrušení dobrovolného pobytu/ 2 návrat do biologické rodiny 1 zletilý příprava na samostatný život 1 zletilý přemístění do jiného typu zařízení ústavní výchovy Údaje o výsledcích výchovy dětí K hodnocení průběhu výchovy je třeba uvést: průměrný věk umístěných dětí je 16,45 let zvyšuje se počet dětí zatížených traumatickými zážitky ze své biologické či příbuzenské pěstounské péče každé umístěné dítě, včetně zletilých, vyžaduje individuální přístup, terapeutické služby a sociální poradenství poskytované v dětském domově či odbornými pracovišti mimo dětský domov hodnocení dětí je individuální, hodnotíme program rozvoje osobnosti a dosažení stanovených cílů Údaje o výsledcích výchovy Výsledky výchovy dětí konkrétně uvádí kapitola 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty v dětském domově. 6

7 5.1.1 Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu Dětský domov poskytuje v rámci spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu tyto aktivity: zajištění pravidelného kontaktu dětí s osobami odpovědnými za výchovu spolurozhodování o věcech zásadní důležitosti sociální a výchovné poradenství podpora kontaktů s dětským domovem a podíl na výchově dětí správní řízení ve věci úhrady péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám. Výchovné cíle jsou dosažitelné za předpokladu motivace samotného dítěte, podpory biologické rodiny a spolupráce s příslušným OSPOD. Statistický přehled sociálních kontaktů :. kontakt s rodinou zajištěn 20 dětí pravidelný kontakt s rodinou 13 dětí nezájem o kontakt ze strany zletilých dětí 2 děti nezájem o pravidelný kontakt ze strany biologických rodičů 3 děti hostitelská péče s cílem přátelských kontaktů 0 dětí hostitelská péče s cílem odchodu do pěstounské péče 0 dětí příprava na pěstounskou péči 2 děti Vzdělávání dětí / z celkového počtu 20 dětí v průběhu školního roku / Přehled vzdělávání dětí : Žáci MŠ 1 žáci ZŠ 4 žáci ZŠ se speciálním vzdělávacím programem 2 žáci PrŠ a speciálních středních škol 3 žáci SŠ 3 žáci SŠ, maturitní obory 7 studenti VŠ 0. Přehled zařazení žáků do jednotlivých škol: ZŠ a MŠ Potštejn 0 / děti nebyly přijaty z důvodu naplněné kapacity MŠ/ ZŠ a MŠ Záměl 2 ZŠ Vamberk 1 ZŠ Kostelec nad Orlicí 3 ZŠ Sopotnice 1 Speciální SŠ a ZŠ Žamberk, zednické práce 1 OU Chroustovice, obor tesař 1 Střední a základní škola Nové Město nad M., obor pečovatelské práce 1 SPŠ,SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, obor kuchař číšník 1 SŠOŘS Žamberk, obor číšník 1 SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, obor karosář 1 7

8 SŠOŘS Žamberk, obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor podnikání 1 VOŠ a SPŠ Rychnov n.k., obor strojírenství 1 SŠ zemědělská a SOU Kostelec nad Orlicí, obor agropodnikání 1 TRIVIS Třebechovice pod Orebem, bezpečnostně právní činnost 1 SPŠ, SOŠ a SOU, obor informační technologie 1 Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí 1 Ubytování mimo dětský domov z důvodu profesní přípravy 3 Ubytování mimo rodinnou skupinu ve zletilosti 3. V hodnoceném období ukončily 3 děti povinnou školní docházku s tím, že pokračují v přípravě na budoucí povolání. Ke studiu maturitního oboru středních škol byly pro školní rok 2014/2015 přijaty 2 děti, z toho 1 zletilý na nástavbové studium. Příprava na vyučování Ve školním roce 2013/2014 jsme aktivně využívali služby pedagogicko-psychologických poraden s cílem zjištění předpokladů ke vzdělávání žáků středních škol a s pomocí nalézt optimální učební styl pro jednotlivé děti. Příprava na vyučování je pravidelná, doučování bylo dětem zajištěno v předmětech matematika, anglický jazyk a účetnictví. Velký důraz byl kladen na metodu názornosti, vzhledem ke specifickým potřebám dětí, které nejsou schopny pracovat a logicky vyvozovat z masivního textu. Vychovatelé mají k dispozici dostatek učebních pomůcek, lze využívat zdroje na internetu. Jako vhodná pomůcka se jeví Rozvoj čtenářské gramotnosti Čtenářská gramotnost je realizována denně v několika úrovních: Čtení jako rozvoj slovní zásoby. Metodicky pracuje vychovatel s metodou názornosti, děti často nechápou význam slov a sdělení, což je výrazně limituje při školním vzdělávání. Čtení s porozuměním textu jako jedna ze základních činností vychovatelů při práci s dítětem. Čtení v běžných životních situacích v rámci projektu finanční gramotnosti, s cílem posílení občanských kompetencí. Čtení jako součást multikulturní výchovy s využitím filmové tvorby v jazykovém originálu, doplněném titulky. K dispozici je dětem knihovna dětského domova, včetně elektronické čtečky knih. Využívána byla spolupráce s městskými knihovnami i Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jazyková příprava v dětském domově Na základě požadavků dětí o konverzaci s rodilými mluvčími v jazyku anglickém byla zajištěna účast na prázdninové škole anglického jazyka vzdělávací agentury Descartes. Děti mají možnost požádat o účast na jazykových zahraničních školách, účast je podmíněna úspěchem při školním vzdělávání. Informační a počítačová gramotnost Informační a počítačová gramotnost byla realizována v rámci projektu finanční gramotnosti, viz kapitola

9 5.1.3 Ukončené vzdělání zletilých Ve školním roce 2013/2014 ukončil úspěšně střední odborné vzdělávání 1 zletilý, neúspěšný byl 1 zletilý. Realizace odchodů ve zletilosti Odchody z DD ve zletilosti byly realizovány na žádost o ukončení dobrovolného pobytu v případě 2 zletilých s ukončeným odborným vzděláním. Oba zletilí se uplatnili na trhu práce. 6. Prevence rizikového chování 6.1 Minimální preventivní program Minimální preventivní program je v dětském domově realizován jako program primární prevence, zaměřený na jevy, které se nejčastěji vyskytují. 1. Nikotinismus / do dětského domova již přicházejí děti závislé na kouření tabákových výrobků /. 2. Návykové látky THC a opiáty / do dětského domova přicházejí děti se zkušeností užívání THC a v dětském domově se objevují experimenty s opiáty, lehce dostupnými i v prostředí škol a školských zařízení /. 3. Kyberšikana jako prevence zneužívání prostřednictvím mobilních telefonů, internetu, elektronické korespondence apod. 4. Bezpečné dospívání mladých mužů v prostředí, kde převážně vychovávají ženy. 5. Integrovaný záchranný systém záchrana lidského života. Preventivní program dětského domova navazuje na informace, které děti získávají na různých stupních svého školního vzdělávání. Jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení využívali vychovatelé metodickou pomůcku Cesta labyrintem města, která byla vyvinuta odborníky na primární prevenci. Lze ji využít nejen jako evaluační nástroj pro hodnocení efektivity primárně preventivního působení (umožňuje definovat silné a slabé stránky Minimálního programu primární prevence ve školách), ale i jako nástroj pro zhodnocení situace v různých oblastech rizikového chování, v třídních kolektivech, může upozornit na rizikové skupiny nebo jedince, kterým je třeba dál věnovat pozornost v rámci selektivní nebo indikované primární prevence. Dále se při hře otevírá prostor pro diskuzi nad tématy, edukaci a předání informací, vyvrácení mýtů v oblasti rizikového chování, stejně tak jako pozitivní působení na cílovou skupinu. Přehled aktivit realizovaných odborníky v DD Rizika užívání THC, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Kyberšikana, Mgr. Ženatová koordinátor preventivních činností Odborná přednáška pro dospívající muže MUDr. Polák, urolog 9

10 6.2. Realizované výchovně vzdělávací projekty Sociální hiporehabilitace, pracovní terapie a environmentální výchova / zapojeno 8 dětí/ SH je terapeutickou metodou, kdy prostřednictvím koně působíme na osobnost člověka, s cílem dosáhnout jejích pozitivních změn a následného zkvalitnění života člověka. Pozitivních změn lze dosáhnout na základě vytvořeného terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem, přičemž kůň je prostředníkem k odbourání nedůvěry a navození změny. V užším slova smyslu jde o aktivity směřující ke změně vzorců chování na základě plánovaných cvičení s koněm. Formativní je v sociální hiporehabilitaci vlastní prožitek klienta a trénink schopností řešit situace jiným než naučeným způsobem. Cílem sociální hiporehabilitace je dosažení maximální možné míry socializace jedince. Dílčí cíle sociální hiporehabilitace: 1. Podpora změny vzorců chování. 2. Rozvoj schopnosti komunikace. 3. Rozvoj schopnosti kooperace. 4. Emoční terapie. 5. Pracovní terapie. 6. Zprostředkování aktivního fyzického pohybu a rozvoj motorických schopností. 7. Zážitkové aktivity. V roce 2013/2014 byla formována nová skupina dětí v rámci sociální hiporehabilitace. Všechny děti se účastnily environmentálních aktivit. Součástí této aktivity je pravidelná péče o koně a pracovní terapie. V rámci projektu se děti aktivně zúčastnily: putování s koňmi víkendových pobytů v přírodě / vztah k přírodě, alternativní zdroje tepla a světla, práce v lese a v zemědělství / výstaviště Lysá nad Labem Kůň 2014 prázdninového pobytu v hřebčíně Hradčany, Pěčín Projekt finanční gramotnosti / zapojeno 10 dětí / 3. ročník programu finanční gramotnosti v rámci projektu Accenture Academy, realizovaný prostřednictvím spolku Otevřená budoucnost Praha. Program byl realizován pracovníky dětského domova přímo v zařízení a využíval formy individuální práce s dítětem a doprovázení. Zapojeno bylo 10 dětí ve věku let. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 2. místo Projekt Do života / zapojeny 3 děti / Projekt realizuje Centrum Don Bosco, Salesiánský klub mládeže v Pardubicích formou kurzů přípravy na opravdový život. Cílem je pomoci mladým lidem připravit se lépe na život po odchodu z ústavní péče, vytvořit stálou a bezpečnou skupinu schopnou otevřeně komunikovat a nabídnout vztahy schopné pomáhat i po odchodu z dětského domova. 10

11 6.2.4 Projekt Chci pracovat / zapojeni 2 zletilí / THS CZ s.r.o. Praha je realizátorem projektu financovaného prostřednictvím OPLZZ. Prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti a podporou profesního vzdělávání, zaměřený na snižování nezaměstnanosti a podporu zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Zapojení zletilí připravující se na odchod z dětského domova Kurzy Vzhůru do života / zapojeny 4 děti / Kurzy ČSOB a Prázdninové školy Lipnice "Vzhůru do života" nabízí dětem možnost zúčastnit se kurzu, jehož cílem je posílení sebevědomí, motivace a příprava na život po odchodu z dětského domova Projekt Jarmarky s Albertem / zapojeno 10 dětí / Dětský domov byl opakovaně zapojen do projektu Jarmarky s Albertem, který organizuje Spolu dětem o.p.s. Praha a Nadační fond Albert Praha. Celoročně se děti věnovaly rukodělným činnostem, s cílem výroby okrasných i užitečných předmětů a jejich následného prodeje na vánočních a velikonočních jarmarcích v prodejnách řetězce Albert. Výdělek je určen pro děti k individuálnímu využití volného času s přáteli Zdravá pětka s Albertem / zapojeny 4 děti / Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. V celorepublikové soutěži obsadily děti z DD Potštejn 1. místo v kategorii dětí z dětských domovů. 6.3 Zájmové aktivity dětí Zájmové aktivity v dětském domově Na základě přání dětí a v souladu se zdravým životním stylem byly realizovány především pohybové aktivity: posilování a workout plavání taneční workshopy stolní tenis dumping florbal cykloturistika bruslení lyžování kolektivní sportovní hry / kopaná, přehazovaná, odbíjená/ 11

12 Celoročně jsme rozvíjeli rukodělnou tvorbu dětí: práce s pedigem papírový pedig náušnice z peří práce s fimo hmotou korálkování kašírování tisk na textil ruční výroba mýdel Prázdninové a víkendové aktivity Společně jsme zažili v průběhu školního roku : zážitkový víkend s ochranáři přírody do oblasti Moravského krasu putování s koňmi tanečního workshopu TAPAZA v dětském domově Mikuláš na zámku v Pardubicích /společnost VCES/ taneční vystoupení fa ELBAS Choceň lyžařský pobyt o jarních prázdninách, Jičínská bouda Strážné, Krkonoše oslava narozenin valacha Denyho environmentální víkendové a prázdninové pobyty v roubence, hřebčín Hradčany - Pěčín se základy pobytu v přírodě pochod Přes tři hrady Food Revolution Day stravujeme se jinak Festival Out of Home Praha / 2. místo / MDD, pevnost Josefov / společnost VCES/ letecký den ve Dvořisku a v Hradci Králové. Pozornost byla ze strany pedagogických pracovníků věnována společenské výchově dětí : návštěva kulturních akcí / Bylo nás 5, Klicperovo divadlo Hradec Králové, muzikál Mata Hari a muzikál Casanova Praha, Cirkus La Putyka Praha, Sportovní ples Vamberk, ples SRPD Kostelec nad Orlicí, filmová představení Cinestar Hradec Králové / kurzy společenského tance tradice Vánoc, slavnostní tabule, zvyky, Podorlické betlémy parlamentní volby / občanská gramotnost/ návštěva restaurace u příležitosti narozenin, etiketa v praxi. Prázdninové pobyty a aktivity: jezdecký pobyt Suchá u Litomyšle 2 děti taneční workshopy Slatinice 3 děti letní jazyková škola Descartes, Kopřivná 3 děti letní tábor České hudební mládeže, Horní Jelení 1 dítě LT TAPAZA, Kunčice pod Ondřejovníkem /taneční a sportovní tábor/ s doprovodem vychovatele: 6 dětí rekreační pobyt na chalupě v Orlických horách 5 dětí environmentální pobyt hřebčín Hradčany, Pěčín 5 dětí. 12

13 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Součástí hodnotící zprávy je přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří získávají, popřípadě rozšiřují svou kvalifikaci: Univerzita J. A. Komenského Praha, Mgr., speciální pedagogika 1 Univerzita Hradec Králové, Mgr., speciální pedagogika 1 TRIVIS střední škola veřejnoprávní Praha, bezpečnostní činnost 1 Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti v souladu s výchovně vzdělávacím programem zařízení. 3 Projekt KROK ZA KROKEM průvodce vybranými kapitolami finanční a občanskoprávní gramotnosti pro středoškolské pedagogy v Královéhradeckém kraji (CZ.1.07/1.3.43/ ) Metodická setkání pedagogických pracovníků se zabývala realizací programů rozvoje osobnosti metodickými postupy sociální hiporehabilitace.. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti 8.1 Akce dětského domova pro veřejnost V dětském domově jsme uskutečnili ve školní roce 2013/2014 tyto akce pro veřejnost : Dětská pouť / dveře se otevírají dětem / Vánoční besídka / gala představení pro přátele dětského domova / Vánoční besídka pro rodiče Úspěchy v soutěžích a přehlídkách Sportovní soutěže Plavecká štafeta, Hradec Králové / 1. místo / celostátní florbalový turnaj Ústí nad Labem / 1.místo semifinále/ Cyklotrial, Náchod / 1. místo / DD Cup, turnaj ve stolním tenise, Praha / účast / atletické závody, Hradec Králové / účast / DD Cup kopaná, Praha / účast / Další reprezentace Zdravá 5 s Albertem zdravé stravování 1. místo v kategorii dětských domovů projekt Accenture Academy, realizovaném prostřednictvím Spolku Otevřená budoucnost dětem znalosti z oblasti finanční gramotnosti / 2. místo v rámci republiky / 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla inspekční činnost uskutečněna. 13

14 10. Základní údaje o hospodaření dětského domova Výroční zpráva o hospodaření organizace je detailně zpracována vždy za období kalendářního roku. Rozpočet organizace, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady je tvořen příspěvkem zřizovatele, finančními a věcnými dary a příspěvky rodičů na úhradu péče Provozní náklady Provozní náklady Orientační výčet provozních nákladů dětského domova za školní rok 2013/2014 v tis. Kč: náklady na energii 247 benzín 77 uhlí, dříví 40 vodné 42 opravy a údržba 266 poštovné, telefony, internet 34 spotřební materiál 191 pořízení majetku 87 učební pomůcky 32 služby ostatní 120 ošacení dětí 35 potraviny 379 stravování dětí 159 režie stravování zaměstnanců 18 občerstvení na akcích DD 2 cestovné dětí 91 cestovní náhrady 16 vzdělávání zaměstnanců 24 ochranné pracovní pomůcky 6 platby školám, pobyty,kurzy, tábory 193 kapesné dětí, finanční a věcná pomoc 51 odpis pohledávek 221. Ve školním roce 2013/2014 došlo ke snížení nákladů na el. energii, k čemuž došlo jak přistoupením ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a k nutnosti vytápění dle klimatických podmínek. Vyšší náklady na údržbu byly v důsledku provedených redukčních řezů vzrostlých stromů a pokácení 2ks smrků. Dále byly opraveny prostory WC v kanceláři DD a sociální zařízení v prostorách cvičného bytu. Běžné opravy se týkaly výpočetní techniky, elektro, služebních vozů, bojlerů a revizí. Snížené náklady na telefony a internet jsou výsledkem přistoupení k Rámcové smlouvě o poskytování těchto dodávek. Cestovné dětí je ovlivněno cestováním do škol, které aktuálně navštěvují a nákupem zvýhodněných měsíčních jízdenek. 14

15 Náklady na platby za pobyty, kurzy, tábory jsou z větší části ovlivněny výší účelových darů a nadačních příspěvků. Dětský domov v tomto školním roce nakoupil nábytek do cvičného bytu, který byl zřízen z původního služebního bytu v areálu DD. Darem dětský domov obdržel televizní přijímač, který byl umístěn rovněž do cvičného bytu. Bezúplatným převodem z DD Kostelec nad Orlicí jsme obdrželi nábytek, sportovní potřeby, audio-video techniku, pračku, sporák, sušičku a čistící prostředky v hodnotě 166 tis. Kč. Dále byly zakoupeny 2 notebooky a 1 PC v návaznosti na využívání programu EVIX, tiskárna se scannerem pro potřebu vychovatelů a dětí, chladnička pro potřeby rodinné skupiny. Do nákladů na služby je zahrnuta servisní a materiálová smlouva na servisní služby a dodávky materiálu na multifunkční přístroj Bizhub. Odpis nedobytných pohledávek ve výši 221 tis. Kč byl proveden převážně na základě amnestie prezidenta republiky Investiční náklady Ve školním roce 2013/2014 byla dokončena rekonstrukce stropní konstrukce a úprava podlahových ploch v hlavní budově ve výši 402 tis. Kč. Zahájena byla rekonstrukce vytápění vedlejší budovy s předpokládaným investičním výdajem 468 tis. Kč. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce krbu, jako alternativního zdroje tepelné energie pro obyvatele dětského domova Veřejnosprávní kontrola Dne byla provedena Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, ÚO Rychnov nad Kněžnou tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Výsledek bez závad. Dopracovány byly domovní řády ubytovaných osob. Dne byla provedena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem školství kontrola v oblasti práce a mezd. Výsledek bez závad. Při výkonu ústavní výchovy dle zákona č. 109 / 2002 Sb. provádí dozor státní zastupitelství. Výsledek bez závad. 11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Dětský domov nebyl zapojen do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Dětský domov nerealizoval další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Z cizích zdrojů realizuje dětský domov: projekt sociální hiporehabilitace projekt finanční gramotnosti. 15

16 14. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V oblasti výchovy a vzdělávání spolupracuje především s organizacemi neziskového sektoru Vzdělávací projekty projekt finanční gramotnosti Accenture Academy, Spolek Otevřená budoucnost Praha projekt Chci pracovat, THS CZ Praha projekt Do života, Centrum Don Bosco SKM Pardubice kurzy Vzhůru do života, ČSOB a Prázdninová škola Lipnice 14.2 Individuální a zájmové projekty projekt Šance, Spolu dětem o.p.s. Praha 14.3 Podpora volnočasových aktivit rozvoj práce s chladnokrevným koněm, Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, Pěčín Nadační fond Albert ochránci přírody Ústí nad Orlicí taneční agentura Tapaza nadnárodní společnost Johnson Controls automobilové součástky Mladá Boleslav, závod Rychnov nad Kněžnou společnost VCES a.s. Praha, pobočka Solnice Charvát a.s. Doudleby nad Orlicí Gapa group Praha Uniprint s.r.o Rychnov nad Kněžnou KULTURA Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Červený kříž Ústí nad Orlicí Boxerna Doudleby nad Orlicí volnočasové aktivity dětského domova podporují jednotlivci a drobní dárci. 16

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY O/9 Výtisk: 1 Skartační znak: A POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY Účinnost od: 1. 1. 2015 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Odborný garant

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ve školním roce 2012-2013

ve školním roce 2012-2013 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012-2013 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2013 Strana 1 (celkem

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více