Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha"

Transkript

1 Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha

2 Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva účastnit se kolektivního vyjednávání a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně. Svaz má v současnosti přes 900 členů, kteří hospodaří na cca 1/3 zemědělské půdy v ČR. Členem svazu jsou převážně velké zemědělské podniky a velké rodinné farmy, ale i například odbytová družstva a zájmové svazy zemědělců. Cílem činnosti Zemědělského svazu je napomáhat rozvíjení podnikání svých členů a přispívat zvyšování jejich konkurenceschopnosti, aby byli schopni plnit ve venkovském prostoru funkce produkční, environmentální a sociální.

3 Význam zemědělství Všeobecný Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje jejich vliv na utváření krajiny, její funkčnost a estetickou hodnotu Ekonomický V souhrnu svých produkčních a mimoprodukčních funkcí patří zemědělství ke strategickým odvětvím národního hospodářství Význam zemědělství v národním hospodářství, měřený jeho podílem na hrubé přidané hodnotě a zaměstnanosti, se - obdobně jako ve všech ostatních členských zemích EU - neustále snižuje

4 Základní funkce zemědělství Produkční Zabezpečení produkce potravin strategický obor Zásobárna obnovitelných a neobnovitelných zdrojů surovin a energie Mimoprodukční Environmentální Estetická, Historická, Kulturní, Naučná, Rekreační, Sociální.

5 Co bude ovlivňovat zemědělství? Růst populace kupní síly Světová populace roste o 1% ročně (Evropa méně), Růst průměrného příjmu obyvatele planety = 2.9% ročně (kupní síla), Podíl obyvatel měst převážil v roce 2010 na podílem obyvatel venkova, Rychlý růst celosvětové poptávky po potravinách - především po živočišných produktech a to jak v rozvojových a nově industrializovaných zemích. Omezené možnosti výroby potravin Problém nebezpečných potravin ohrožuje stále větší počet zemí. Potraviny, které jsou kontaminované viry a bakteriemi,

6 Za předpokladu, že průměrný Číňan bude chtít žít svůj americký sen a zvýší svou potřebu do roku 2035 na úroveň dnešního průměrného Američana, bude Čína potřebovat 1,5 miliardy tun obilí, což se rovná 70 procentům dnešní roční celosvětové obilné produkce.

7 Země BRIC Žije v nich 40% světová populace roste, Mezi roky 2003 a 2012 vzrostla jejich spotřeba masa o 6,3% a v letech se očekává růst o dalších 2,5%, Číňan na venkově : v r ,8 kg masa, mléka a vajec, V r ,2 kg masa, mléka a vajec, Číňan ve městě: v r ,8 kg masa, mléka a vajec, V r ,9 kg masa, mléka a vajec, FAO předpokládá, že v roce 2050 pokryjí rozvíjející se země svou energetickou potřebu z 29% z masa, mléka, vajec a sýrů, To předpokládá zvýšení světové produkce masa z 300 mil. na 470 mil. t To předpokládá zvýšení světové produkce krmiv.. JAK? KDE?

8 Evropský/světový pohled na zemědělství Propočty Světové banky říkají, že k uživení lidstva bude třeba zvýšit zemědělskou produktivitu do roku 2050 o 70 procent. Klesající meziroční růst produktivity v EU ( : 4%, v současné době 1%; EU: 0,6%); EU největší dovozce potravin - čistý dovoz do EU v roce 2008: 45,5 mld. US $ = Virtuální dovoz EU produkce z 34,9 mil. ha, (území Německa 35,7 mil. ha.) Proč zvyšovat produktivitu zem. výroby v EU? Každý bod růst produktivity o 1% poskytuje jídlo pro 10 milionů lidí, přispívá 500 do ročního příjmu typické farmy, snižuje čistý dovoz virtuální zemědělské půdy o 1,5 milionů ha snižuje emise CO2 z expanze globální zemědělské výměry o 220 mil. tun a chrání globální ekvivalentní biologické rozmanitosti až na ha tropického deštného pralesa.

9 Potravinová bezpečnosti a výsledky Světového ekonomického fóra konaného v Davosu v lednu 2013 Mezi nadprůměrně vysoká rizika ohrožujících svět v příštích 10 letech fórum řadí i potravinovou krizi a nedostatek vody a vzájemnou kombinaci jednotlivých rizik (jmenované věci mají vyšší riziko než např. organizovaný zločin). Výsledky byly získány ze šetření provedeného ve 102 zemích světa.

10 Počasí, klima a voda Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN předpokládá: 1)Změny budou pravděpodobně velké a nevratné. Nejdříve se dotknou zvířat a rostlin, potom člověka. 2)Velkým problémem budoucnosti bude voda. V některých oblastech jí bude příliš mnoho v důsledku vydatných dešťů a záplav, jinde bude naopak sucho a nedostatek pitné vody. Propast mezi těmito oblastmi se zřejmě bude prohlubovat. V ČR bude pršet pravděpodobně méně často, ale o to vydatněji, takže je riziko, že voda v půdě nezůstane a odteče povrchově. Bioklimatolog Miroslav Trnka z Centra výzkumu globální změny CzechGlobe při Akademii věd ČR 3) Zpráva předpovídá, že různé země v důsledku dramatických dopadů klimatických změn zaznamenají roční propady ekonomiky od 0,2 až do dvou procent.

11 Počasí, klima a voda 4) Války a násilné konflikty kvůli nižším úrodám, menší dostupnosti potravin nebo jejich zdražení jsou velmi pravděpodobné, uvádí se ve zprávě mezivládního panelu. Zvětší se rozdíl mezi bohatými a chudými. 5) Během nadcházejících dvaceti až třiceti let budeme svědky kyselejších oceánů, tání ledu v Arktidě a mizení korálů v moři. IPCC předpokládá výrazný úbytek ryb v mořích a oceánech. 6) Pokles úrody kukuřice, pšenice i rýže se očekává zejména po roce Přitom počet lidí na planetě přesáhne devět miliard. 7) Do roku 2100 přijdou stamiliony lidí o domovy kvůli záplavám v pobřežních oblastech a ztrátě úrodné půdy. Oteplující se atmosféra může například pro střední Evropu znamenat (s výjimkou vysokohorských poloh), že bude do 30 až 40 let v zimě zcela beze sněhu. Bude jen pršet.

12 r r , ,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 Počasí, klima a voda Vývoj průměrných teplot v ČR ve stupních Celsia dle měření v Praze-Karlově dle měření v Brně-Tuřanech Lineární (dle měření v Praze-Karlově) Lineární (dle měření v Brně-Tuřanech) r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. 1930

13 Zemědělství ČR Spolu s potravinářskou výrobou je to tradiční odvětví národního hospodářství Nedílná součást venkovského prostoru Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činí 2,2 % (2012) Hospodaří se cca na 4264 tis. ha zemědělské pudy Ubývání kvalitní zemědělské půdy

14 Spolu s potravinářskou výrobou je to tradiční odvětví národního hospodářství Nedílná součást venkovského prostoru Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činí 2,2 % (2012) Hospodaří se cca na 4264 tis. ha zemědělské pudy Ubývání kvalitní zemědělské půdy

15 Stav pracovníků dle šetření 2013

16 Pracující v zemědělství 2013

17 Největší rizika pro budoucnost českého zemědělství Chybějící budoucí kvalifikovaná generace Prodej půdy nezemědělcům omezení dlouhodobého rozvoje podniků. Stabilita politického a podnikatelského prostředí Zemědělská politika česká i SZP Neexistující koncepce českého zemědělství a potravinářství a špatné na stavení SZP, které povede k tomu, že nebudeme schopni využít rostoucí poptávky po potravinách ve světě. Velikost naše síla i slabina neochota se sdružit do odbytových organizací a neschopnost reagovat na globální propojení trhů (otevření trhu EU dalším zemím). Neschopnost zvyšovat konkurenceschopnost díky dobře fungující spolupráci výzkumu a praxe (INOVACE). Malá schopnost reagovat na klimatické změny. Rostoucí environmentální, kvalitativní, sociální požadavky na zem. prvovýrobu snižující konkurenceschopnost evropského zemědělství Degradace půdy, zastavování půdy- vyjímání ze zem. půdního fondu.

18 Pracující v zemědělství pracující přímo zaměstnaní podnikem pravidelně zaměstnaní nepravidelně zaměstnaní pracující nepřímo zaměstnaní podnikem

19 Věková struktura pracujících v zemědělství Do 24 let let let let let 65 a více let celkem muži ženy

20 Vzdělanostní struktura pracovníků FO zemědělství 2013 Pouze praktické Základní (SOU úplné (SŠ s maturitou, VOŠ a VŠ

21 Počet studentů 1. ročníků oboru Zemědělství a lesnictví mezi lety (s maturitou) Rok Obor počet % počet % počet % počet % počet % počet % Zemědělství a lesnictví , , , , Celkem Zemědělství a lesnictví

22 Počet studentů 1. ročníků oboru Zemědělství a lesnictví mezi lety (s výučním listem) Rok Obor počet % počet % počet % počet % počet % počet % Zemědělství a lesnictví , , , , ,8 Celkem Zemědělství a lesnictví

23 Co se snaží Zemědělský svaz ČR dělat? Zvyšovat informovanost laické veřejnosti o zemědělství Upozorňovat na nenahraditelný význam a důležitost zemědělství Zvyšovat tím prestiž povolání zemědělce Pracovat již s malými dětmi a vytvářet u nich vztah k zemědělství Zpřístupňovat a přibližovat dnešní moderní zemědělství veřejnosti (dětem, mladým lidem, jejich rodičům) Podporovat střední odborné zemědělské školství à Zemědělství žije!

24 Děkuji za pozornost

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství

1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství 1. Současná situace a dosavadní vývoj v odvětví zemědělství I přes mírné zlepšení po roce 2010 váha zemědělství v národní ekonomice dlouhodobě klesá. V roce 2000 činil podíl odvětví na celkové hrubé přidané

Více

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie

Vedoucí Pobočka pro strategii elektronického vydávání a podporu Odbor komunikací FAO Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Řím, Itálie Reedice 2008 Použitá tvrzení a citace materiálů v tomto informačním produktu nepředstavují vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) ve vztahu k právnímu nebo

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny.

řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny. Magazín 20. č íslo 2011 Úvodní slovo vydává Milé čtenářky, milí čtenáři, předvánoční číslo magazínu GaRP vychází v době, kdy vánoční přípravy začínají nabírat na obrátkách. Obchody, ať už kamenné nebo

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Partnerství mezi Evropou a zemědělci Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více