PLANET. Rozvoj pro všechny. #květen Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě. Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLANET. Rozvoj pro všechny. #květen 2015. Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě. Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu"

Transkript

1 PLANET #květen 2015 Rozvoj pro všechny Diskusní fórum Všeobecné právo na vodu Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě Burundi Mikroúvěry: zdroj nezávislosti žen

2 Antoine Frérot prezident a předseda představenstva společnosti Veolia 19. listopadu byla v Barceloně podepsána smlouva o partnerské spolupráci s firmou IBM, jejímž cílem je uplatňování inteligentních technologií. Když se řekne město, znamená to celou řadu toků, které je třeba řídit v nepřetržitém režimu ve dne i v noci, ať již jde o vodu, odpad, suroviny, energii, vzduch, městskou hromadnou dopravu atd. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale v městských aglomeracích, které jsou stále hustěji obydlené, to až tak jednoduché není. Proto jsme se rozhodli zvládat tuto neobyčejně složitou problematiku pomocí inteligentních digitálních a intuitivních technologií. V Lyonu (Francie) a v Tidworthu (Anglie) již provozujeme automatizované systémy, které patří k nejdokonalejším na trhu. Cílem nedávno uzavřené partnerské smlouvy se společností IBM je rozvoj těchto technologií v celosvětovém měřítku, protože umožňují zjišťování trendů poptávky, nepřetržitý celkový přehled o sítích a o jejich výkonnosti a následné zlepšování strategií uplatňovaných v městském prostředí, snižování ekologické stopy měst, lepší kontrolu nákladů a nabízení nových služeb městskému obyvatelstvu. To, co jsme započali v oblasti vodárenských sítí, nyní zavádíme i do energetiky a odpadového hospodářství. Vyšší uplatnění inteligentních řešení v rámci měst je možné díky moderním informačním a komunikačním technologiím. Posunutí hranice urbanistického plánování a realizace projektů inteligentního města nabízí městům možnosti inovace a zkvalitnění života jejich obyvatel. Společnost Veolia se přímo podílí na těchto revolučních změnách, díky nimž bude zajišťování potřeb měst plynulejší, efektivnější a udržitelnější v dlouhodobém časovém horizontu. 26. ledna byl v Kuvajtu uveden do provozu závod na odsolování mořské vody. Závod, který jsme vybudovali v Az Zour South a jehož provoz budeme zajišťovat po dobu pěti let, odsolí denně metrů kubických mořské vody. Díky této zpracovatelské kapacitě bude Kuvajt disponovat doplňkovými objemy vody, které zemi umožní čelit nedostatku této životadárné kapaliny. Nově zprovozněné odsolovací zařízení se vyznačuje jedinečným specifikem: vodu určenou ke zpracování nečerpá z moře, ale z chladicího okruhu sousední elektrárny. Jinými slovy voda přicházející do odsolovacího závodu je horká (v letním období STALO SE má teplotu až 40 C), což má za důsledek nižší spotřebu elektrické energie potřebné pro fungování reverzního osmózního systému. Díky kombinaci tepelných a membránových procesů tento závod funguje jako hybridní zařízení. Můžeme být právem hrdí nejen na výkonnost našich technologií, které se těší uznání u nejnáročnějších klientů, ale i na to, že se podílíme na zlepšování kuvajtské infrastruktury, ekonomickém rozvoji této země a zvyšování její nezávislosti v oblasti vodohospodářství, protože nabízíme konkrétní řešení pro zajišťování potřeb rychle rostoucí místní populace. 2. února oslavil kampus v Jouy-le-Moutier 20. výročí své existence. Slavnostního zasedání u příležitosti této významné události se zúčastnil i francouzský předseda vlády Manuel Valls, který navštívil náš kampus v Jouy-le-Moutier, kde promluvil k 450 absolventům z let 2013 a Přítomnost francouzského premiéra svědčí o zájmu nejvyšších politických činitelů země o odborné vzdělávání Veolie. Čemu naše skupina vděčí za tento zájem? Důvodem je to, že naše politika v oblasti odborného vzdělávání je zaměřená především na učňovské školství. V době, kdy jsme otevřeli náš první kampus v Jouy-le- -Moutier, aby se zde vzdělávali mladí lidé s nízkou nebo nulovou kvalifikací, jsme byli tak trochu za podivíny. Naše odhodlání však přineslo kýžené plody. Za dvacet let existence prošlo našimi kampusy na studentů v rámci vzdělávacího procesu, který spojuje teoretickou výuku s praktickým výcvikem, a 80 % absolventů studia se rozhodlo pro práci u Veolie. Naše vzdělávací střediska nabízejí možnost získání některého z 21 osvědčení a diplomů, které jsou potřebné pro výkon profesí u Veolie, výučním listem počínaje a získáním magisterského titulu konče. Dosažení tohoto úspěchu bylo možné jen díky společnému úsilí všech zúčastněných stran, a to jak studentů, tak i Veolie, která do svého vzdělávacího procesu zapojila kvalitní pedagogické pracovníky, partnerské organizace z řad institucí, profesních sdružení, politického života apod. Za dobu dvacetileté existence našich středisek odborného vzdělávání se podařilo vybudovat atmosféru vzájemné důvěry mezi mládeží, naší společností a partnerskými organizacemi, která nikdy nezklamala. Ukazuje se, že sázka na důvěru bylo více než správné rozhodnutí! Květen 2015 PLANET

3 REDAKCE Martina Bacigalupo Italská fotografka Po studiích literatury v Itálii a fotografie na London College of Printing odjela Martina v roce 2007 do Burundi jako dokumentární fotografka v rámci mírové mise OSN. Tato země jí naprosto učarovala, a proto se přestěhovala do Bujumbury, kde žije dodnes. Justin Houghton Generální ředitel závodů v Clyde a Woodlawnu, Veolia Austrálie a Nový Zéland 4/5 Jeho nadšení pro problematiku valorizace zdrojů jej před devíti lety zavedlo do Veolie Austrálie a Nový Zéland, kde v současnosti působí ve funkci manažera všech zařízení na zpracování zkvasitelných odpadů v Novém Jižním Walesu. Justinovi velmi leží na srdci vše, co souvisí s otázkami trvale udržitelného vývoje, a proto uvítal úspěšné zprovoznění energeticky úsporného zařízení realizovaného v rámci ekologického projektu ve Woodlawnu, což je první počin svého druhu na jižní polokouli. Šéfredaktorka Eva Kučerová Ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu Jsem opravdu velmi ráda, že jsem se stala šéfredaktorkou časopisu Planeta, který je věnován problematice sociální a solidární ekonomiky, a to tím spíše, že Veolia jako sociálně odpovědný podnik přispívá díky svému každodennímu úsilí ke zlepšování životních podmínek lidí v nezáviděníhodné sociální situaci. Ve světě, kde se propast mezi bohatými a chudými neustále prohlubuje a kde polovina obyvatel naší planety přežívá s méně než 6 dolary na den a často bez přístupu ke zboží základní potřeby a k základním službám, se nabízí otázka, jak těmto lidem dopomoci ke kvalitnějšímu životu? Na stránkách našeho časopisu představujeme čtenářům nové modely společensky prospěšného podnikání, které jsou určeny nejchudším skupinám obyvatelstva. Zaměřujeme se především na inovace v oblasti sociálního podnikání a budoucí výzvy tohoto tržního segmentu. Proto například v Bangladéši vyvíjí společný podnik Veolie a banky Grameen Grameen Veolia Water placenou službu dodávek pitné vody, založenou na principu solidarity. Doufám, že při čtení informací o našich prvních úspěších v této oblasti budou vaše emoce stejně silné jako ty, které jsem zažívala já. V neposlední řadě přeji příjemné chvíle strávené nad stránkami našeho časopisu čtenářům z České republiky, protože časopis Planeta vychází poprvé i v české verzi s regionální přílohou. Maggie White Generální sekretářka nevládních organizací SIE a SEE Maggie pracuje ve vodárenském sektoru již patnáct let. Její bohaté pracovní zkušenosti, které postupně získala jako pověřenkyně pro mezinárodní partnerskou spolupráci v rámci nevládní organizace Živá voda (Eau Vive), zakladatelka hnutí Koalice pro vodu (La Coalition eau) a vedoucí útvaru externí komunikace pařížské vodárenské společnosti Eau de Paris, zajišťující veřejnou správu vodárenství ve francouzské metropoli, ji zavedly do Mezinárodního sekretariátu pro vodu (Secrétariat international de l eau, SIE) a Evropské solidarity pro vodu (Solidarité Eau Europe, SEE). Tyto dvě nevládní organizace bojují za právo rovného a spravedlivého přístupu k vodě a hygieně pro všechny. Stefan Geibel Generální ředitel Veolie Německo Stefan nastoupil v roce 2012 do Veolie Umweltservice Wertstoffmanagement GmbH, kde uplatňuje své dlouholeté zkušenosti z německého papírenského průmyslu ve službách Skupiny, a podílí se tak na upevňování jejích vedoucích pozic. Během své třicetileté profesní kariéry nejprve pracoval ve funkci manažera distribuce se speciálním zaměřením na Střední východ a následně působil ve funkci výkonného viceprezidenta u prestižních firem, jako je například Schneidersöhne či Elof Hansson Germany Ltd. Publikace společnosti Veolia (38, avenue Kléber Paříž Francie) Ředitel publikace: Laurent Obadia. Ředitelka redakce: Marine Boulot. Redakce: Anne Béchiri, Étienne Collomb, Renée Kaplan. Šéfredaktorka: Eva Kučerová. Obrazové zpracování a infografika: Laure Duquesne, Gilles Hureau. Na vydání tohoto čísla se podíleli: Renee Fry, Rachel Jay, Sandrine Khaznadji, Matthias Kolbeck, Philippe Langenieux-Villard, Nicolas Lecuy, Mathilde Nithart, Marie-Dorothée Riet-Hucheloup. Odevzdání povinného výtisku: duben Číslo ISSN: Fotoarchiv společnosti Veolia. Grafické zpracování a realizace: Bords de Loir Umělecký ředitel: Jean-Jacques Farré. Redaktoři: Ashleigh Baines, Victor Branquart, Guillaume Frolet, Andreas Jensvold, Hubert Kerneďs. Infografika a ilustrace: Mariette Guigal. Koordinátorka: Sylvie Roussel. Vedoucí výroby: Caroline Lagaillarde. Tisk: Tiskařské závody Stipa certifikované podle norem PEFC Balení a distribuce: Staci. PLANET Květen

4 kvetna, unesco, ParíZ BUSINESS & CLIMATE SUMMIT EN ROUTE TO COP21 Událost setkání svetovych odborníku k problematice snizování uhlíkové stopy pod zástitou organizace spojených národu

5 NOVINKY Beauduc, mořský ráj na Zemi A je to! 450 hektarů oáz přímořské pevniny s panenskou flórou protkaných vodními plochami, které se nachází v zálivu Beauduc na jihu Francie, se změnilo na přírodní rezervaci se zákazem rybolovu. Cílem tohoto opatření je podpora biodiverzity a obnovení mořského dna, k čemuž má mimo jiné napomoci i zákaz rybolovu pomocí vlečných sítí a nevodů a zákaz kotvení lodí bez řádného povolení. Vyhlášení této mořské rezervace předcházelo desetileté vyjednávání za účasti rybářů, vědců, místních územních celků, obcí, veřejných institucí a Nadace Veolie, díky čemuž mohl Regionální přírodní park Camargue v listopadu 2014 prohlásit tuto oblast za chráněné území. Do zálivu bude uměle vysazován rybí potěr a na okolním pobřeží budou moci nerušeně hnízdit kolonie rybáka malého. 6/7 Stop igelitovým sáčkům! Globální mobilizace světové veřejnosti proti igelitovým sáčkům a taškám je v plném proudu. Stát Kalifornie zahájil v říjnu roku 2014 křížové tažení proti jejich dalšímu používání. Předložený návrh zákona požaduje, aby od července 2015 supermarkety distribuovaly pouze sáčky z recyklovatelných materiálů. Toto opatření, které se nevztahuje na oddělení s ovocem, zeleninou, masem a rybami, již přijala celá řada měst a regionů na pobřeží Spojených států. Evropská unie v březnu roku 2014 předběžně schválila návrh zákona, který členským zemím EU napříště ukládá povinnost snížit používání igelitových sáčků a tašek v první etapě (do roku 2017) o 50 %, přičemž do roku 2019 by měla jejich distribuce klesnout o 80 %. Tento návrh však mezitím prošel úpravami a do roku 2025 by mělo být množství igelitových sáčků na jedno použití sníženo o tři čtvrtiny. V tomto ohledu představuje Austrálie se svými km pobřeží příklad hodný následování. Na konci roku 2008 australský ministr životního prostředí oznámil své pevné rozhodnutí zbavit se igelitových sáčků jednou provždy. Pro prosazení svého záměru neváhal použít systém sankcí i daňových výhod a tuto dobrovolnou iniciativu podpořil řadou rozsáhlých informačních kampaní pro zvyšování obecného povědomí o rizicích spojených s používáním igelitových sáčků. Senegal Energie z jatek Společnost Thecogas Senegal testuje výrobu elektrické energie a bioplynu z jatečního odpadu městské aglomerace hlavního města Dakaru. Společnost Thecogas chce omezit znečišťování moře odpadem z porážek jatečních zvířat, a proto tento odpad využívá pro výrobu 50 % energie potřebné pro provoz pilotního závodu v Pikine na dakarském předměstí. V blízké budoucnosti bude toto zařízení schopno zužitkovat 1500 tun odpadu, který jatka každý den vyprodukují, z čehož 60 % připadá na zkvasitelný odpad. Závod se již nyní snaží rozšiřovat své výrobní kapacity a pomocí svých zavedených technologií zpracovávat zkvasitelné složky všech druhů komunálního odpadu. Nezávadná voda, kterou lze pít přímo z lahve Tým švýcarských výzkumných pracovníků vyvinul filtr na čištění vody, který je schopen zajistit potřebu pitné vody jednoho člověka po dobu jednoho roku. Tato inovace je o to cennější, že 800 milionů obyvatel naší planety stále nemá zajištěný přístup k pitné vodě. Filtr Drinkpure, který se šroubuje přímo na lahev s vodou, váží méně než 100 gramů a zachycuje částice, bakterie a chemikálie až do velikosti 90 nanometrů. Díky společnému financování tohoto projektu se vědecký tým chystá tento filtr distribuovat v subsaharské Africe za pomoci místních partnerských subjektů. Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

6 Hong Won Paper Manufacturing, čtvrtý největší papírenský podnik v Jižní Koreji, pověřil Veolii dodávkami tepelné energie pro svá výrobní zařízení. Smlouva za 150 milionů eur byla uzavřena na dobu 10 let, přičemž se jedná o první kontrakt Veolie na dodávky energetických služeb v této zemi. Nedávná akvizice jedinečné spalovny ve Španělsku, kde probíhá zpracování specifického odpadu, doplnila evropskou platformu Veolie zaměřenou na likvidaci a valorizaci specifického odpadu, kterou tvoří 64 závodů v 9 zemích, a zvýšila tak recyklační kapacitu skupiny na tun ročně, což potvrzuje vedoucí pozici Veolie v tomto oboru činnosti. Návštěvníci Eiffelovy věže mohou kráčet po skleněné podlaze, která jim odkrývá jedinečný pohled do hlubin z výšky 57 metrů. Neopakovatelné zážitky zaručeny! 83 % Třídění odpadu dosáhlo dalšího maxima Vybudování Eiffelovy věže, jejíž výstavba započala v roce 1888, trvalo dva a půl roku. Stejnou dobu si vyžádala i rekonstrukce jejího prvního patra. Během rekonstrukce vzniklo více než 250 tun odpadu, který Veolia z 83 % recyklovala pro další využití. Aby se snížil environmentální dopad této operace, třídění odpadu probíhalo přímo na místě. Díky tomuto novátorskému počinu bylo možno ve výšce 57 metrů nainstalovat pozoruhodnou skleněnou podlahu přístupnou veřejnosti, která návštěvníkům Eiffelovky nabízí zcela jedinečný pohled. USA nemají dostatečné kapacity na zpracování průmyslového odpadu Ve Spojených státech již 15 let zpracovává 40 milionů tun vyprodukovaného nebezpečného odpadu pouze 21 skládek, jejichž kapacity jsou však nedostatečné vzhledem k tomu, že množství nebezpečného průmyslového odpadu, který je třeba zlikvidovat, již pět let po sobě každoročně narůstá o dalších 5 milionů tun. Podle finančního poradenského blogu Seeking Alpha je saturace amerických infrastruktur v kombinaci s kampaněmi typu Not In My Back Yard! (Ne na mém dvorku!), které podporují postoje lidí odmítajících obecně prospěšné, či dokonce nezbytné stavby v blízkosti jejich domovů, předzvěstí potřeby tuto situaci řešit a potažmo vzniku nových možností uplatnění na tomto trhu. Zemědělství Méně hnojiv, vyšší výnosy Společná zemědělská politika (SZP), která vstoupila v platnost v lednu roku 2015, by měla být příznivě nakloněna výsledkům ekologického projektu pěstování kukuřice a pšenice s použitím hnojiv vyrobených z komunálního odpadu a čistírenských kalů, který již patnáct let realizují společnými silami společnosti Inra a Veolia ve francouzském departementu Yvelines. Tato metoda je v současnosti testována na 40 pozemcích o celkové rozloze 6 hektarů, přičemž výsledky ukazují, že využívání tohoto typu hnojiv snižuje potřebu dodávky chemických směsí pro zúrodňování zemědělské půdy. Nicméně bude třeba ještě 5 let výzkumu, aby bylo možno vyhodnotit zdravotní nezávadnost tohoto postupu a jeho vlivu na rostliny a lidské zdraví. Květen 2015 PLANET

7 NOVINKY První oborový projekt na zpracování dřevěného odpadu v Evropě 8/9 Vzácný prach Z městského polétavého prachu je nyní možno extrahovat vzácné kovy. Zahájením provozu na zpracovatelském závodě v Ling Hallu dokazuje Veolia efektivitu svého procesu separace, který umožňuje extrahovat několik kilogramů paladia, rhodia a platiny z městského polétavého prachu. Tyto vzácné kovy, které jsou rozptýlené v tunách silničního odpadu ve Velké Británii, představují roční hodnotu odhadovanou na 1 milion liber šterlinků. K tomu je třeba ještě připočíst snížení množství odpadu sváženého na skládky. 90 % inertního, organického a recyklovatelného materiálu tak najde další využití v jiných odvětvích ekonomiky, jako je stavebnictví, zemědělství nebo výroba obalových materiálů. Spojené arabské emiráty Rekordní rozpočet pro vodárenské aktivity Vzhledem k tomu, že se podle údajů ministerstva životního prostředí SAE spotřeba vody v této zemi během 15 nejbližších let zdvojnásobí a do roku 2030 dosáhne objemu 8,8 miliardy m 3, zaznamenal vodárenský rozpočet Spojených arabských emirátů pro rok 2015 zvýšení z 20,5 na 22,8 milionu dirhamů. V současné době činí průměrná spotřeba vody připadající na jednoho obyvatele SAE 550 litrů denně, což je v porovnání s Evropou trojnásobek. Intel dodává kvalitu Excelence jako cíl. Právě tak zní motto severoamerického specialisty na výrobu polovodičů, společnosti Intel Corporation, v jehož duchu se neslo slavnostní předávání cen PQS (preferovaný dodavatel kvality) pro nejlepší dodavatele této společnosti v roce Veolia jako jedna z devatenácti oceněných firem pomohla společnosti Intel stát se lídrem v environmentální oblasti (zvýšení podílu recyklace chemických odpadů atd.), aniž by se to jakkoliv dotklo udržitelného růstu nebo čelného postavení této společnosti na poli nových technologií. Frankfurt se zaměřil na 100% obnovitelné zdroje Frankfurt a 75 okolních obcí této městské aglomerace, která představuje ekonomické plíce Německa, vyhlásily boj proti globálnímu oteplování a klimatickým změnám. Do roku 2050 plánují na svém území snížit emise CO 2 o 95 % (oproti roku 1990) díky výrobě energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Klíčovými aktéry jsou německé domácnosti, průmyslová výroba, nemovitostní sektor a doprava. Opatření již přinášejí výsledky, protože se podařilo snížit množství emisí CO 2 na obyvatele o 15 %, zatímco ekonomika vykazuje za stejné období 50% nárůst a počet kancelářských ploch se v mezidobí zvýšil o 80 % podniků v regionu podléhá speciálnímu režimu, jehož součástí je i bezplatný program odborné podpory jejich environmentálního a klimatického managementu. Z tohoto opatření, které se stalo skutečným tahounem růstu ekonomiky, profituje již celá řada podniků, přičemž některé z nich zde našly nové ekonomické příležitosti. Průzkum ekologického povědomí Klimatické změny se staly hlavním tématem při posuzování výzev souvisejících se zhoršujícím se životním prostředím. Následuje znečištění a kontaminace ekosystémů, ohrožení biodiverzity a špatné hospodaření s přírodními zdroji a s vodou. To jsou výsledky 23. průzkumu zaměřeného na problematiku životního prostředí a přežití lidstva, který od roku 1992 financuje světový leader v oblasti sklářského průmyslu Asahi Glass Company a který realizuje nadace této společnosti. Cílem tohoto průzkumu je vyhodnocení povědomí a informovanosti veřejných činitelů o globální krizi životního prostředí. Průzkum provedený v roce 2014 dospěl k novému zajímavému zjištění: názory respondentů ze všech 9 světových regionů, kde průzkum proběhl, se shodují. Polovinu z 2343 vyplněných a odeslaných dotazníků vyplnily vysoké školy a nevládní organizace z regionu Asie. Další poučení: světová veřejnost více než kdy jindy očekává rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů veřejné správy. V roce 2011 zahájila Francie ve spolupráci s Německem a Finskem projekt Demowood zaměřený na zjištění hlavních zdrojů dřevěného odpadu a nalezení řešení pro jeho následné další využití. Koordinaci projektu Carewood, který nahradil původní iniciativu, zajišťuje Mnichovská univerzita LMU a na jeho realizaci se podílí 17 partnerských organizací z pěti evropských zemí. Tento společný projekt umožnil identifikovat v Evropě 30 milionů tun dřeva, které je potenciálně vhodné pro recyklaci. Byly otestovány nové technologie umožňující kvalitnější separaci lepidel, rozpouštědel, omítek a těžkých kovů z recyklovaného dřeva, což je nezbytná podmínka pro trvalý rozvoj tohoto oboru činnosti. Demowood nyní musí jednotlivé možnosti, které se nabízejí, přezkoumat, aby bylo možno sladit všechny sektory, které se na recyklaci budou podílet (výroba dřevěných panelů, papírenský a nábytkářský průmysl), a harmonizovat předpisy, které se v jednotlivých zemích liší. 0,69 C Rekordně teplý rok 2014 S průměrnou teplotou, která byla o 0,69 C vyšší než průměr zaznamenaný ve 20. století, překonal rok 2014 rekordní hodnoty roku 2005 a Je to doposud nejteplejší rok od 80. let 19. století a od začátku vedení meteorologických statistik. Za zmínku rovněž stojí, že třináct z patnácti nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány, spadá do našeho tisíciletí! Nadace Veolia partnerem organizace Lékaři bez hranic Humanitární organizace Lékaři bez hranic a Nadace Veolia podepsaly v březnu víceletou dohodu o partnerské spolupráci v oblasti výzkumu a inovace. Prvním cílem této dohody je optimalizace a snížení energetické stopy humanitárních akcí této nevládní organizace. Druhý cíl sleduje zvýšení nezávislosti zařízení této organizace nasazených v terénu na základě využívání obnovitelných zdrojů energie, a to především solární. Jako první příklad této záslužné spolupráce můžeme uvést instalaci solárních panelů v Moissale (Čad), které budou zajišťovat nezávislé a spolehlivé dodávky elektrické energie pro misi Lékařů bez hranic, zaměřenou na boj s malárií v této zemi. Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

8 Společensky prospěšné podnikání je model, který je nutno prosazovat, protože spojuje filantropické cíle a podnikatelské aktivity. [ ] Tento koncept je využitelný v celosvětovém měřítku, na severní i jižní polokouli, protože všude na světě se lidé potýkají s problémy zaměstnanosti, bydlení Muhammad Yunus, interview pro časopis L Expansion, 1. července 2014 Květen 2015 PLANET

9 NOVINKY 0,25 dolaru každý den! 10/11 Kampaň Pečujeme o světové zdroje Veolia zahájila další komunikační kampaň, která tentokrát probíhá ve zcela novém duchu. Od ledna 2015 Veolia zviditelňuje své obory činnosti v tištěných i digitálních sdělovacích prostředcích. Pět ilustrací z autorské dílny dvou britských kreslířů, kteří vystupují pod pseudonymem Rude, znázorňuje kreativním stylem výrazně orientovaným na městské prostředí město jako hravý prostor, kde se příroda harmonicky snoubí s lidskou činností a průmyslem Tyto kresby ilustrují historii nové Veolie a tři hlavní obory jejího podnikání vodárenství, odpadové hospodářství a energetiku. Hlavními tématy této kampaně jsou vizuály zaměřené například na přeměnu kávové sedliny na energii v Nizozemsku, likvidaci nepotřebných plavidel v Bordeaux (Francie) a recyklaci takto získaných materiálů nebo zásobování velkého průmyslového komplexu v Singapuru pomocí uzavřeného okruhu téměř donekonečna recyklujícího použitou vodu. Klima Čína a USA konečně podepsaly novou klimatickou dohodu V rámci 22. summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se konal v listopadu 2014 v Pekingu, otevřeli vrcholní představitelé USA a Číny cestu k nové klimatické dohodě. USA oznámily, že do roku 2025 sníží emise skleníkových plynů o 26 % až 28 % (v porovnání s rokem 2005), což je výsledek zakotvený v oficiálním dokumentu. Čína se zavázala snížit množství emisí do roku Tyto dvě velmoci, které jsou největšími znečišťovateli na světě, poprvé v historii uznaly, že globální oteplování je skutečně celosvětový problém, na němž se jejich země podílejí, a jsou ochotny podniknout nezbytné kroky k nápravě. Centrální orgány čínské státní moci se rozhodly zpřísnit legislativu a přepracovat zákon o ochraně životního prostředí z roku 1989, který by měl být uplatňován od roku V rámci dohody byla přijata významná opatření: ochrana životního prostředí se stala oficiálně státní prioritou ČLR, byl zrušen strop použitelných finančních sankcí, nevládní organizace mají právo pohnat znečišťovatele před soud a environmentální výkonnost se stala jedním z hodnoticích kritérií členů Čínské komunistické strany. 15 % mezinárodních patentů inteligentních měst původem z Francie V době, kdy 805 milionů lidí uléhá každý večer s prázdným žaludkem, Světový potravinový program (WFP) připomíná, že existují řešení pro vymýcení hladomoru během jediné generace. Díky dosažené úrovni znalostí a moderním nástrojům stačí k tomu, aby se jeden člověk na světě každý den najedl, částka 0,25 dolaru. Světová banka pomáhá ostrovním státům Aby bylo možno lépe čelit přírodním katastrofám, zajistit rychlejší přístup k obnovitelným zdrojům energie a zlepšit akceschopnost při řešení krizových situací, zvýšila Světová banka svoji každoroční finanční pomoc malým ostrovním rozvojovým státům (SIDS) ze 140 na 190 milionů USD. Tyto malé územní celky, které jsou výrazně vystavené dopadům globálního oteplování a zvláště citlivé na vnější zvraty (ať již klimatické, ekonomické, či energetické povahy), se pomalu potápějí. Představitelé malých ostrovních rozvojových států v září roku 2014 zasedli z iniciativy OSN ke společnému stolu v Samoi, kde znovu potvrdili, že není v jejich silách reagovat na zvyšující se hladinu moří a oceánů a atmosférické abnormality, které ukrajují pevninu z jejich pobřeží a způsobují, že půda není vhodná pro pěstování plodin. Illustration : RUDE. Podle Lotrinského národního polytechnického institutu (INPL) bylo 15 % mezinárodních patentů inteligentního města přihlášeno ve Francii. Podle francouzského Státního úřadu průmyslového vlastnictví (INPI) se na tomto konceptu výrazně podílejí subjekty ze soukromého sektoru. Toto zjištění dokládá skutečnost, že v rámci posledního hodnocení 15 nejinovativnějších měst na světě, které provedla nezisková organizace Intelligent Community Forum, patří 5. místo světového žebříčku městu Grenoble. Veolia develops access to resources, preserves them and renews them on five continents. We devise and implement water, waste and energy management solutions to help develop the circular economy. Find out how at veolia.com Resourcing the world Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

10 CROWDFUNDING ÚVOD DO CELOSVĚTOVÉHO FENOMÉNU Od roku 2008, kdy byly uvedeny do provozu první platformy participativního financování (crowdfundingu), jejichž úkolem je získávání peněz na financování různých projektů nikoli cestou oslovování velkých investorů, ale hromadné mobilizace široké veřejnosti, tento fenomén zaznamenává stále větší rozmach. V roce 2013 se touto cestou podařilo nashromáždit 5 miliard USD. O rok později to byl již více než dvojnásobek (11 miliard USD) a podle časopisu Forbes by takto nashromážděná částka měla v roce 2020 činit řádově 1000 miliard USD! V současné době má sice 90 % prostředků původ především v Evropě a v Severní Americe, ale Asie a zvláště pak Čína ještě zdaleka neřekly své poslední slovo 0.53 mld $ 2009 ČÍSELNÉ ÚDAJE Finance, které se podařilo nashromáždit v celosvětovém měřítku (v mld.usd) 0.85 mld $ mld $ mld $ mld. $ mld. $ ,000 mld. $ Severní Amerika 59% Evropa 35% typy CROWDFUNDINGU DAR DAR KOMPENZOVANÝ ODMĚNOU PŮJČKA INVESTICE Počet světových PLATFOREM Vývoj v letech 2008 až Hlavní PODPOROVANÉ SEKTORY v roce % Sociální a humanitární pomoc 28 % Ostatní 17 % Podniková sféra 12 % Kinematografie a živé umění 7 % Hudba a audio/video nosiče 6 % Energetika a životní prostředí ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY vyjádřeno v % a v USD, údaje za rok 2012 více než % až % 5001 až % méně než % až % až % až % více než % méně než % až % Půjčky a investice Dary a odměny Crowdfunding se organizuje INVESTICE PŮJČKY Aby se zabránilo možnosti zneužití nashromážděných finančních prostředků a zvýšila se transparentnost participativního financování, začínají státy zavádět standardní opatrnostní předpisy nápadně připomínající legislativu, které podléhá bankovní sektor. V USA byl v roce 2012 přijat zákon JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act), který podporuje investice do nových podniků. Ve Spojeném království je státní podpora podnikání poskytována prostřednictvím ministerstva, které zprostředkovalo malým a středním podnikům státní úvěry v celkové výši 110 milionů liber šterlinků. Francie v roce 2014 vytvořila právní rámec zavedením institutu poradce pro investory a institutu zprostředkovatele pro soukromé osoby, které si přejí podílet se na financování projektů formou úročených či bezúročných půjček. SEVERNÍ AMERIKA EVROPA Upravené předpisy Aktuálně čerpané SEVERNÍ AMERIKA EVROPA Nespecifikované Neexistující Zdroje: a a Institut Massolution (Zpráva o crowdfundingu za rok 2013) Květen 2015 PLANET

11 FÓRUM Jak zaručit všeobecné právo na vodu? Dnes diskutují Maggie White a Pierre Victoria. 12/13 Jaké jsou hlavní úkoly zemí s rozvinutou ekonomikou v oblasti všeobecného práva na vodu? Maggie White generální sekretářka Mezinárodního sekretariátu pro vodu (SIE) a Evropské solidarity pro vodu (SEE) Tato otázka je aktuální ve všech zemích bez ohledu na to, zda jsou ekonomicky rozvinuté, rozvojové nebo s přechodovou ekonomikou. Cílem je dodržování hlavních zásad tohoto práva, tedy rovnost, spoluúčast, transparentnost, přístup k informacím, a kritérií jeho provádění, jako je dostupnost, kvalita, trvalý charakter a disponibilita zdroje. Pierre Victoria ředitel trvale udržitelného rozvoje skupiny Veolia Především je potřeba pomáhat nejchudším domácnostem s poplatky za vodu, a to pomocí nejrůznějších podpůrných mechanismů, jako jsou například sociálně zvýhodněné sazby. Předpokladem je rovněž oddělení všeobecného práva na vodu od práva na bydlení PLANET Květen 2015

12 Pro občany, vlády, územní samosprávné celky, obce a průmyslové podniky je všeobecné právo na vodu uznané OSN spojeno s otázkou jeho provádění a jeho kompatibility s ekonomickými požadavky tohoto sektoru. Jaká řešení a jaké strategie je třeba uplatňovat v oblasti cenové politiky a osvěty, aby bylo možno s tímto zdrojem trvale hospodařit? Našim čtenářům předkládáme názory dvou odborníků. V roce 2012 se 130 zemí u příležitosti Světového vodárenského fóra v Marseille zavázalo, že urychlí proces zavedení všeobecného práva na vodu. Jaký význam přikládáte této diskusi? Pierre Victoria / Všeobecné právo na přístup k vodě a hygieně uznala Organizace spojených národů v roce 2010 jako základní lidské právo. Je nedílnou součástí Rozvojových cílů tisíciletí a Cílů udržitelného rozvoje, které budou v září 2015 projednávány na zasedání Valného shromáždění OSN. V zemích s rozvinutou ekonomikou, jako je Francie, představují poplatky za vodu v průměru 0,8 % rodinného rozpočtu. Jenomže dle našeho odhadu existují dva miliony francouzských domácností, kde cena vodného a stočného překračuje 3 % disponibilního příjmu, což je podíl, který Organizace pro hospodářskou soutěž a rozvoj (OECD) pokládá za přemrštěný. Předpokladem prosazení všeobecného práva na vodu je i to, že nesmí být napříště spojováno s právem na bydlení, jak tomu doposud je v řadě případů, aby bylo možno zaručit ochranu práv bezdomovců a lidí s velmi špatnými bytovými podmínkami, kterých je jenom ve Francii Maggie White / Zařazením práva na vodu a hygienu mezi základní lidská práva byl vytvořen operační rámec s jasně stanovenými ukazateli, aby mohl proces udržitelného rozvoje probíhat inkluzivnějším a participativním způsobem, kdy budou jasně stanoveny povinnosti jednotlivých aktérů. Otázka dostupnosti vody pro všechny musí hrát hlavní úlohu při stanovení všech směrů dalšího rozvoje tohoto sektoru včetně případů, kdy přístup k vodě může být ohrožen faktory globálního charakteru, jako jsou například změny klimatu. Pařížská klimatická konference COP21, která proběhne letos v prosinci, se musí těmito otázkami zabývat. Jakým způsobem je možno sladit uznání tohoto práva s ekonomickými imperativy výroby? P. V. / Úvahy o otázce výrazně sociálního charakteru, jako je dostupnost vody, nelze oddělit od problematiky financování a trvalé udržitelnosti vodárenských služeb. Jakákoliv Úvahy o otázce výrazně sociálního charakteru, jako je dostupnost vody, nelze oddělit od problematiky financování a trvalé udržitelnosti vodárenských služeb. Pierre Victoria Vodárenství je vektor veškerého rozvoje, a proto musí být vnímáno jako dlouhodobá investice. Maggie White změna tarifního systému vodného a stočného může totiž mít za důsledek narušení ekonomické rovnováhy. Proto je nutné hledat nové možnosti, jak udržet rovnováhu mezi schopností investovat a sociálním a environmentálním rozměrem těchto služeb. Z ekonomického hlediska stojíme před nejpalčivější otázkou budoucnosti: Jak se vyrovnat se stárnutím vodovodních sítí pitné vody, kdy je třeba vodovodní řady rozvodné sítě rekonstruovat ve velkém, a to v podmínkách snižující se spotřeby způsobené útlumem výroby a demografickým poklesem, tedy v podmínkách, kdy klesají výnosy z veřejných vodárenských služeb? M. W. / Výroba pitné vody něco stojí a právo na vodu nemusí nutně znamenat, že voda bude zdarma. Je to především otázka reálné a spravedlivé ceny v závislosti na spotřebě a míře znečišťování ze strany jednotlivých odběratelů. Vodárenství je vektor veškerého rozvoje, a proto musí být vnímáno jako dlouhodobá investice. Většina studií dokládá, že nejchudší obyvatelé často platí za dostupnost vody vyšší ceny, protože například nejsou připojeni k rozvodné síti a jsou nuceni kupovat balenou vodu v lahvích. Velká část odběratelů je schopná platit cenu služby, její správu, provozování a náklady na údržbu a rekonstrukci zařízení a infrastruktur. Jakmile je ale vstupní cena za výstavbu infrastruktury zahrnuta do uplatňovaných tarifů, poplatky jsou příliš vysoké. Proč tedy za stávajících podmínek nutit odběratele z rozvojových zemí k plnému pokrytí nákladů na vybudovaná zařízení a infrastrukturu v rámci systému full cost recovery, jak to často požaduje, nebo dokonce ukládá MMF nebo Světová banka? Jaké vhodné strategie by tedy měly být uplatňovány? P. V. / Neexistují dobrá ani špatná řešení. Nejčastěji se jedná o kombinaci pragmatických řešení, která vyhovují konkrétním podmínkám, jako je typ bydlení, vodní zdroje či sociální situace. Pokud jde o progresivní tarify, tento systém je vhodný v případě, že jde o nedostatkový zdroj, kterým je nutno šetřit, například v létě v pobřežních pásmech. Ale toto řešení může být v jiných Květen 2015 PLANET

13 podmínkách kontraproduktivní, či dokonce asociální, protože znevýhodňuje především chudé početné rodiny. Příliš progresivní systém poplatků za vodu může rovněž vést největší odběratele k uplatňování úhybných nebo náhradních strategií, což má následně dramatické důsledky pro finanční rovnováhu. 14/15 M. W. / To, co platí pro energetiku, platí i v případě vodárenství: Nejlepší voda je ta, kterou nespotřebujeme nebo kterou neplýtváme. Plýtvání vodou nebo neopravování úniků v rozvodných sítích zvedá náklady na výrobu, vodné i stočné. Rovněž je nutno si uvědomit, že největšími odběrateli, plýtvači a znečišťovateli nejsou domácnosti, ale zemědělci, průmyslové podniky, územní samosprávné celky, obce a provozovatelé jejich vodárenských systémů, ať již jde o státní nebo soukromé subjekty, které vykazují často velmi vysoká procenta úniku vody ze svých vodovodních sítí. Nebylo by tedy lepší zvolit cestu preventivních opatření na vstupu, například v podobě osvěty a výchovy k rozumné spotřebě vody, a identifikovat vhodné nástroje a prostředky, jak snížit a zkvalitnit spotřebu? M. W. / Spíše bych hovořil o vodárenské osvětě. Zvyšování povědomí občanů je velmi důležité, ale máme tendenci volit spíše cestu kulpabilizace spotřeby, zatímco by bylo lepší zvolit holističtější přístup tím, že budeme zdůrazňovat důležitost vody a správného hospodaření s tímto zdrojem pro náš přirozený ekosystém a světovou ekonomickou a geopolitickou rovnováhu. Tím, že budeme zdůrazňovat důležitost přístupu k vodě a k hygieně jako zdroje udržitelného rozvoje, můžeme zmobilizovat veřejné mínění a vlády, aby více podporovaly investice. Díky tomu byla úspěšná například iniciativa Právo na vodu (Right to Water), která zmobilizovala více než dva miliony obyvatel Evropy a jejíž doporučení brala v potaz Evropská unie. V Africe, Asii, Jižní Americe a v Evropě realizují nevládní organizace a agentury pro rozvoj celou řadu projektů. Díky zvyšování povědomí o správném hospodaření s vodou Prosazování všeobecného práva na vodu > Mezinárodní sekretariát pro vodu (Secrétariat international de l eau, SIE) se sídlem v Montrealu a pobočka této organizace Evropská solidarita pro vodu (Solidarité Eau Europe, SEE) se sídlem ve Štrasburku jsou nevládní organizace, které bojují za přístup k vodě a hygieně pro všechny. Tři hlavní oblasti jejich působnosti prosazování cílů/zvyšování povědomí, práce s mládeží a realizace konkrétních projektů v terénu jsou zaměřeny na společné řízení iniciativ, jako je například mezinárodní koalice Efekt motýlího křídla (Effet papillon), prosazování decentralizovaného a solidárního financování, Parlamenty mládeže pro vodu, mezinárodní setkání Voda a kinematografie, projekt naučně populární literatury Modré knihy (Livres bleus), iniciativa Modrý pas (Passeport bleu) a řada dalších. Společnost Veolia se na tomto procesu podílí tím, že v zemích s rozvinutou ekonomikou zavádí systém podpor pro placení účtů za vodu, a to jak formou nápravných opatření v podobě úhrady dlužných částek, tak i formou preventivních opatření v podobě zavádění poukázek na vodu. Skupina Veolia rovněž testuje systém modulace sazeb, přičemž zohledňuje nejen objemy spotřeby, ale i sociální kritéria. PLANET Květen 2015 a zdůrazňování vztahu mezi vodou, kanalizací a hygienou pomáhají zlepšovat životní podmínky místního obyvatelstva a životní prostředí a snižovat úmrtnost a nemocnost. P. V. / Cesta k nižší a rozumnější spotřebě vede přes mobilizaci zúčastněných stran na všech úrovních. Preventivní opatření na úrovni článků předcházejících vlastnímu vodárenskému řetězci, tj. na vstupu, znamená omezit plýtvání vodou díky údržbě infrastruktur a kvalitnější osvětě obyvatelstva. Pokud jde o opatření na výstupu, současným trendem je odměňování provozovatele nikoliv pouze na základě prodaných objemů vody, ale i realizovaných úspor, tj. množství vody, které svým odběratelům pomáhá ušetřit. Tímto způsobem Veolia podporuje například úsilí New York City v rámci výkonnostního programu, jehož cílem je roční úspora ve výši 100 až 200 milionů dolarů. Nicméně zásadní význam má i nadále osvěta a znalost spotřebních zvyklostíí.

14 Květen 2015 PLANET

15 ZAOSTŘENO Zaměřeno na dva ambasadory odborných znalostí a zkušeností skupiny Veolia. Seznamte se s Giovanou, která jako skutečná průkopnice ve svém oboru budovala krok za krokem pozitivní image Veolie v Rumunsku, a s Valentinem, který absolvoval odbornou pracovní stáž v Chile v rámci programu V.I.E, který je líhní mladých talentů, jimž je vlastní nadšení pro inovace Poznejte zaměstnance Veolie z celého světa 16/17 Valentin Hervouet Absolvent odborné podnikové stáže v rámci programu VIE, Eco Environnement Ingénierie (2EI) Santiago de Chile, Chile PANGEO PROGRAM Valentinovi je 25 let. Ztělesňuje generaci Z *, jíž nechybí nadšení, kreativita a která má adaptabilitu v genech. Valentin absolvoval program Pangeo společnosti Veolia, který absolventům vysokých škol nabízí odborné stáže ve firemních organizacích v rámci programu V.I.E. Jako referent společnosti 2EI, což je projekční a poradenská kancelář Veolie pro otázky trvale udržitelného územního plánování, odjel na stáž do Chile, aby se zde podílel na realizaci inovačního projektu vytvoření 3D simulátoru města s udržitelným rozvojem. Ihned po nástupu do funkce musel opustit svoji zónu pohodlí. Valentin, který se doposud raději věnoval psaní, teoretickým studiím a analýzám, si musel vysloužit ostruhy při pořádání seminářů a při jednáních v prostředí neznámého města s veškerými úskalími s tím spojenými. Rovněž se musel naučit vystupovat a mluvit před představiteli místních zastupitelství a vrcholovými manažery chilských podniků. Musel jsem být přesvědčivý a přitom synteticky uvažovat a porozumět kulturním rozdílům mezi Evropou a Latinskou Amerikou. Protože Francie leží v jiném časovém pásmu, Valentin se musel naučit vytěžit maximum ze čtyř hodin, které měl každý den k dispozici pro spolupráci s inženýry Veolie ve Francii, aby s nimi efektivně sdílel zjištěné údaje a informace. Valentin si uměl poradit v prostředí, jehož politické a ekonomické potřeby jsou složitější, než by se dalo očekávat. Díky své bystrosti a proaktivnímu přístupu se mu podařilo nastolit trvalý dialog mezi francouzským multidisciplinárním týmem, chilskými zainteresovanými stranami z řad soukromých i státních subjektů a institucí a místními sdruženími, potvrzuje Éric Hestin, pověřený ředitel společnosti 2EI. Jeho přesné analytické uvažování a neúnavné úsilí při hledání originálních řešení za účelem zkvalitnění řízení projektu svědčí o jeho skutečné manažerské vyzrálosti. Valentin v této náročné zkoušce ohněm obstál na výbornou, protože do projektu vnesl svoji zvídavost, laskavost a dobrou náladu. Mladý stážista původem z Nantes, jenž si užil i kulturního života, který Santiago de Chile nabízí, je naprosto nadšený svou první dlouhodobou pracovní zkušeností. Vzdělání Absolvent Vysoké školy systémového inženýrství a technických inovací (ENSGSI) v Nancy, absolvent magisterského studia na Univerzitě Paříž 1 Panthéon-Sorbonne (Mezinárodní spolupráce a humanitární a politické rozvojové iniciativy) *označení pro skupinu lidí narozených po roce 1990 PLANET Květen 2015

16 Květen 2015 PLANET

17 ZAOSTŘENO 18/19 PLANET Květen 2015

18 Giovana Soare Náměstkyně generálního ředitele pro provozní záležitosti, Veolia-Apa Nova Bucuresti Bukurešť, Rumunsko Přemýšlet, podílet se, předávat dál, to jsou mantry Giovany Soare, nesmírně vitální padesátnice, která je nevyčerpatelným zdrojem energie. V rámci útvaru koncesních služeb správy vodního zdroje v Bukurešti se naplno věnuje vytváření pozitivní image společnosti Veolia v Rumunsku tím, že v praxi neúnavně dokazuje jedinečné odborné know-how skupiny. Ochota sdílet a komunikovat s okolním světem zavedla Giovanu a její týmy do ulic. Naší povinností je dohlížet na služby, k jejichž poskytování jsme se zavázali. Miluji přímý kontakt s našimi klienty a odběrateli, tvrdí Giovana, původním povoláním jaderná fyzička. Deset let jsem působila v jaderné elektrárně v Pitesti, kde jsem až do 90. let minulého století úzce spolupracovala s kanadskými jadernými experty. Otevření Rumunska světu jsem uvítala s nadšením, protože jsem se mohla začít naplno věnovat své největší zálibě, kterou je komunikace s okolním světem. Její vášní je již téměř 20 let pozoruhodný obor lidské činnosti, jakým je management vodárenství. V roce 1997 byla první rumunskou zaměstnankyní Veolie v oboru vodárenství a od té doby se neúnavně věnuje problematice zlepšení přístupu k tomuto univerzálnímu zdroji bez hranic v zemi s přechodovou ekonomikou, která po 50 letech komunistického režimu přechází na tržní hospodářství. Tato jedinečná velvyslankyně značky Veolia nejprve vedla útvar pro rozvoj a komunikaci společnosti Apa Nova Bucuresti a následně zastávala funkci ředitelky lidských zdrojů. Jaký úkol byl pro ni nejnáročnější? Změna myšlení zaměstnanců. Po desítkách let života v izolaci od zbytku světa bylo třeba lidem vštípit nový přístup a nový způsob uvažování odpovídající podmínkám tržní ekonomiky a požadavkům soukromého subjektu. A nám se to podařilo! Schopnost zvládat několik činností najednou a řešit nejrůznější odpovědné úkoly je povahový rys, který je Giovaně vlastní a který požaduje i po svých spolupracovnících. Její občanská angažovanost v otázkách souvisejících s vodou nezná hranic, o čemž ostatně svědčí i její činnost v rámci Klubu pro biodiverzitu, který působí pod záštitou UNESCO a vyvíjí vysoce záslužnou činnost pro záchranu dunajské delty, která je jedním z nejrozsáhlejších vodních ekosystémů na světě. Květen 2015 PLANET

19 20/21 ZKUŠENOSTI Francie Voda pro všechny novinka v oblasti rovného přístupu k vodě SEDIF je prvním vodárenským podnikem ve Francii, který na svém území zavedl rozsáhlý program pomoci odběratelům, kteří mají potíže s placením vodného a stočného. Tento sociální projekt, realizovaný ve spolupráci s koncesionářskou společností Veolia Eau d Île-de-France (VEDIF), má název Voda pro všechny. Disponuje fondem určeným pro zákazníky ve finanční tísni, jehož využití kontrolují zastupitelské orgány. Účinný, jednoduchý, spolehlivý Tak charakterizují program Voda pro všechny po čtyřech letech existence ti, kdo jsou do něj zapojeni: obecní centra sociální pomoci, generální rady departementů, sociální pracovníci i samotní příjemci. Program byl zahájen v roce 2011 u příležitosti prodloužení koncesní smlouvy mezi VEDIF (Veolia Eau d Île-de-France) a SEDIF (Vodárenský podnik Île-de-France) do roku Disponuje fondem ve výši přes dva miliony eur ročně (1 % příjmů z prodeje vody), určeným pro zákazníky v tísni a kontrolovaným zastupitelskými orgány. Program, který lze shrnout slovy potřeba, pomoc, prevence, pomohl za čtyři roky téměř domácnostem. Řešení v nouzi První z cest, jak pomoci osobám v nouzi, je příspěvek na vodu pro všechny. Příjemcem se může stát každá domácnost, která přímo odebírá vodu od SEDIF, tj. dostává vyúčtování vystavená pod touto hlavičkou. VEDIF dá příslušnému obecnímu centru sociální pomoci PLANET Květen 2015

20 Sdružení, která se programu účastní jako partneři, provádějí preventivní akce, v jejichž rámci pomáhají občanům lépe hospodařit s vodou a starat se o vodní zařízení. O co jde > Historicky první opatření pro rovný přístup k vodě ve Francii, zavedené na území Vodárenského podniku Île-de-France (SEDIF). Právo všech obyvatel na vodu stanoví zákony z roku 2006 a 2011*. Cíl > Prohloubit sociální aspekty nabídky podané v rámci výběrového řízení na prodloužení koncesní smlouvy o poskytování veřejných vodárenských služeb ( ), vypsaného v roce 2009 podnikem SEDIF. Veolia řešení > Zavedení nových sociálních a společenských nástrojů: program Voda pro všechny pro rovný přístup k vodě, sociálně vyvážené sazby, systém příspěvků, dialog se zúčastněnými stranami a program pro regulaci spotřeby. * Zákon o vodě a vodním prostředí (zákon LEMA ) z roku 2006 stanoví ve svém článku 1: Voda náleží všem. Každá fyzická osoba má pro svou výživu a hygienu právo na přístup k pitné vodě za podmínek, které jsou pro ni ekonomicky přijatelné. Další právní úpravou v této oblasti byl zákon o solidaritě v oblasti zásobování vodou a kanalizačních služeb, který vstoupil v platnost 1. ledna Tento zákon, jenž nese jméno C. Cambona senátora, starosty obce Saint-Maurice (departement Val-de-Marne) a prvního viceprezidenta SEDIF, umožňuje vodárenským a kanalizačním podnikům odvádět 0,5 % svých příjmů do fondu solidarity pro bydlení v příslušném departementu. Příspěvek na vodu pro všechny pro obyvatele bez individuální smlouvy Příspěvek na vodu pro všechny je vyhrazen občanům, kteří bydlí v rodinném domě nebo v bytě s vlastním vodoměrem, a hradí tak vodné a stočné přímo. Není proto dosažitelný pro zhruba 75 % obyvatel Île-de-France, kteří bydlí v nájemních domech a poplatky hradí zároveň s nájmem. Pro ně byl v lednu 2015 zahájen na zkušební dobu jednoho roku program, jehož se účastní patnáct obcí a dobrovolná centra sociální pomoci. VEDIF se společně s poskytovateli sociálního bydlení snaží o to, aby příspěvek reálně snížil poplatky odváděné každým nájemníkem. Po vyhodnocení by bylo možné program v roce 2016 rozšířit na všechny obce, v nichž SEDIF zajišťuje dodávku vody. Květen 2015 PLANET

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1

Obsah PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT ŽITNÁ 27, PRAHA 1, 110 00 SUMMIT@AMO.CZ 1 REZOLUCE PŘIJATÉ ENVIRONMENTÁLNÍM SHROMÁŽDĚNÍM SPOJENÝCH NÁRODŮ PŘI PROGRAMU OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA JEDNÁNÍ XX. ROČNÍKU PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU OD 6. DO 9. BŘEZNA 2015 Obsah Rezoluce Titul

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení.

GE Power & Water Water & Process Technologies. Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. GE Power & Water Water & Process Technologies Cenné zdroje, naléhavé otázky, jasnější řešení. Cenné zdroje Pokud spotřeba vody poroste nadále stejným tempem, jsou statistiky alarmující: do roku 2020 bude

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST

FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST FRAUNHOFEROVA SPOLEČNOST Charakteristika největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě v šesti bodech Fraunhoferova společnost je největší organizace pro aplikovaný výzkum v Evropě, která provádí

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR

Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji. 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR Možnosti zapojení českých subjektů do programu Horizont 2020 v oblasti hospodaření s vodními zdroji 3. prosince 2014, Praha Jana Čejková, TC AV ČR STRUKTURA H2020 Priority: I. vynikající věda (Excellent

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl

PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl FOTO Zprávu dává Ing Zdeněk Bílek MBA Vedoucí PS 12 v CBCSD PS 12: Udržitelné stavebnictví a průmysl Vývoj procesu ZDROJE ZDROJE KVALITA NÁKLADY KVALITA NÁKLADY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FINANCE ČAS ČAS LIDÉ A

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více