PLANET. Rozvoj pro všechny. #květen Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě. Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLANET. Rozvoj pro všechny. #květen 2015. Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě. Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu"

Transkript

1 PLANET #květen 2015 Rozvoj pro všechny Diskusní fórum Všeobecné právo na vodu Austrálie Sádky vyhřívané z odpadu Francie Sedif pomáhá s přístupem k vodě Burundi Mikroúvěry: zdroj nezávislosti žen

2 Antoine Frérot prezident a předseda představenstva společnosti Veolia 19. listopadu byla v Barceloně podepsána smlouva o partnerské spolupráci s firmou IBM, jejímž cílem je uplatňování inteligentních technologií. Když se řekne město, znamená to celou řadu toků, které je třeba řídit v nepřetržitém režimu ve dne i v noci, ať již jde o vodu, odpad, suroviny, energii, vzduch, městskou hromadnou dopravu atd. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale v městských aglomeracích, které jsou stále hustěji obydlené, to až tak jednoduché není. Proto jsme se rozhodli zvládat tuto neobyčejně složitou problematiku pomocí inteligentních digitálních a intuitivních technologií. V Lyonu (Francie) a v Tidworthu (Anglie) již provozujeme automatizované systémy, které patří k nejdokonalejším na trhu. Cílem nedávno uzavřené partnerské smlouvy se společností IBM je rozvoj těchto technologií v celosvětovém měřítku, protože umožňují zjišťování trendů poptávky, nepřetržitý celkový přehled o sítích a o jejich výkonnosti a následné zlepšování strategií uplatňovaných v městském prostředí, snižování ekologické stopy měst, lepší kontrolu nákladů a nabízení nových služeb městskému obyvatelstvu. To, co jsme započali v oblasti vodárenských sítí, nyní zavádíme i do energetiky a odpadového hospodářství. Vyšší uplatnění inteligentních řešení v rámci měst je možné díky moderním informačním a komunikačním technologiím. Posunutí hranice urbanistického plánování a realizace projektů inteligentního města nabízí městům možnosti inovace a zkvalitnění života jejich obyvatel. Společnost Veolia se přímo podílí na těchto revolučních změnách, díky nimž bude zajišťování potřeb měst plynulejší, efektivnější a udržitelnější v dlouhodobém časovém horizontu. 26. ledna byl v Kuvajtu uveden do provozu závod na odsolování mořské vody. Závod, který jsme vybudovali v Az Zour South a jehož provoz budeme zajišťovat po dobu pěti let, odsolí denně metrů kubických mořské vody. Díky této zpracovatelské kapacitě bude Kuvajt disponovat doplňkovými objemy vody, které zemi umožní čelit nedostatku této životadárné kapaliny. Nově zprovozněné odsolovací zařízení se vyznačuje jedinečným specifikem: vodu určenou ke zpracování nečerpá z moře, ale z chladicího okruhu sousední elektrárny. Jinými slovy voda přicházející do odsolovacího závodu je horká (v letním období STALO SE má teplotu až 40 C), což má za důsledek nižší spotřebu elektrické energie potřebné pro fungování reverzního osmózního systému. Díky kombinaci tepelných a membránových procesů tento závod funguje jako hybridní zařízení. Můžeme být právem hrdí nejen na výkonnost našich technologií, které se těší uznání u nejnáročnějších klientů, ale i na to, že se podílíme na zlepšování kuvajtské infrastruktury, ekonomickém rozvoji této země a zvyšování její nezávislosti v oblasti vodohospodářství, protože nabízíme konkrétní řešení pro zajišťování potřeb rychle rostoucí místní populace. 2. února oslavil kampus v Jouy-le-Moutier 20. výročí své existence. Slavnostního zasedání u příležitosti této významné události se zúčastnil i francouzský předseda vlády Manuel Valls, který navštívil náš kampus v Jouy-le-Moutier, kde promluvil k 450 absolventům z let 2013 a Přítomnost francouzského premiéra svědčí o zájmu nejvyšších politických činitelů země o odborné vzdělávání Veolie. Čemu naše skupina vděčí za tento zájem? Důvodem je to, že naše politika v oblasti odborného vzdělávání je zaměřená především na učňovské školství. V době, kdy jsme otevřeli náš první kampus v Jouy-le- -Moutier, aby se zde vzdělávali mladí lidé s nízkou nebo nulovou kvalifikací, jsme byli tak trochu za podivíny. Naše odhodlání však přineslo kýžené plody. Za dvacet let existence prošlo našimi kampusy na studentů v rámci vzdělávacího procesu, který spojuje teoretickou výuku s praktickým výcvikem, a 80 % absolventů studia se rozhodlo pro práci u Veolie. Naše vzdělávací střediska nabízejí možnost získání některého z 21 osvědčení a diplomů, které jsou potřebné pro výkon profesí u Veolie, výučním listem počínaje a získáním magisterského titulu konče. Dosažení tohoto úspěchu bylo možné jen díky společnému úsilí všech zúčastněných stran, a to jak studentů, tak i Veolie, která do svého vzdělávacího procesu zapojila kvalitní pedagogické pracovníky, partnerské organizace z řad institucí, profesních sdružení, politického života apod. Za dobu dvacetileté existence našich středisek odborného vzdělávání se podařilo vybudovat atmosféru vzájemné důvěry mezi mládeží, naší společností a partnerskými organizacemi, která nikdy nezklamala. Ukazuje se, že sázka na důvěru bylo více než správné rozhodnutí! Květen 2015 PLANET

3 REDAKCE Martina Bacigalupo Italská fotografka Po studiích literatury v Itálii a fotografie na London College of Printing odjela Martina v roce 2007 do Burundi jako dokumentární fotografka v rámci mírové mise OSN. Tato země jí naprosto učarovala, a proto se přestěhovala do Bujumbury, kde žije dodnes. Justin Houghton Generální ředitel závodů v Clyde a Woodlawnu, Veolia Austrálie a Nový Zéland 4/5 Jeho nadšení pro problematiku valorizace zdrojů jej před devíti lety zavedlo do Veolie Austrálie a Nový Zéland, kde v současnosti působí ve funkci manažera všech zařízení na zpracování zkvasitelných odpadů v Novém Jižním Walesu. Justinovi velmi leží na srdci vše, co souvisí s otázkami trvale udržitelného vývoje, a proto uvítal úspěšné zprovoznění energeticky úsporného zařízení realizovaného v rámci ekologického projektu ve Woodlawnu, což je první počin svého druhu na jižní polokouli. Šéfredaktorka Eva Kučerová Ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu Jsem opravdu velmi ráda, že jsem se stala šéfredaktorkou časopisu Planeta, který je věnován problematice sociální a solidární ekonomiky, a to tím spíše, že Veolia jako sociálně odpovědný podnik přispívá díky svému každodennímu úsilí ke zlepšování životních podmínek lidí v nezáviděníhodné sociální situaci. Ve světě, kde se propast mezi bohatými a chudými neustále prohlubuje a kde polovina obyvatel naší planety přežívá s méně než 6 dolary na den a často bez přístupu ke zboží základní potřeby a k základním službám, se nabízí otázka, jak těmto lidem dopomoci ke kvalitnějšímu životu? Na stránkách našeho časopisu představujeme čtenářům nové modely společensky prospěšného podnikání, které jsou určeny nejchudším skupinám obyvatelstva. Zaměřujeme se především na inovace v oblasti sociálního podnikání a budoucí výzvy tohoto tržního segmentu. Proto například v Bangladéši vyvíjí společný podnik Veolie a banky Grameen Grameen Veolia Water placenou službu dodávek pitné vody, založenou na principu solidarity. Doufám, že při čtení informací o našich prvních úspěších v této oblasti budou vaše emoce stejně silné jako ty, které jsem zažívala já. V neposlední řadě přeji příjemné chvíle strávené nad stránkami našeho časopisu čtenářům z České republiky, protože časopis Planeta vychází poprvé i v české verzi s regionální přílohou. Maggie White Generální sekretářka nevládních organizací SIE a SEE Maggie pracuje ve vodárenském sektoru již patnáct let. Její bohaté pracovní zkušenosti, které postupně získala jako pověřenkyně pro mezinárodní partnerskou spolupráci v rámci nevládní organizace Živá voda (Eau Vive), zakladatelka hnutí Koalice pro vodu (La Coalition eau) a vedoucí útvaru externí komunikace pařížské vodárenské společnosti Eau de Paris, zajišťující veřejnou správu vodárenství ve francouzské metropoli, ji zavedly do Mezinárodního sekretariátu pro vodu (Secrétariat international de l eau, SIE) a Evropské solidarity pro vodu (Solidarité Eau Europe, SEE). Tyto dvě nevládní organizace bojují za právo rovného a spravedlivého přístupu k vodě a hygieně pro všechny. Stefan Geibel Generální ředitel Veolie Německo Stefan nastoupil v roce 2012 do Veolie Umweltservice Wertstoffmanagement GmbH, kde uplatňuje své dlouholeté zkušenosti z německého papírenského průmyslu ve službách Skupiny, a podílí se tak na upevňování jejích vedoucích pozic. Během své třicetileté profesní kariéry nejprve pracoval ve funkci manažera distribuce se speciálním zaměřením na Střední východ a následně působil ve funkci výkonného viceprezidenta u prestižních firem, jako je například Schneidersöhne či Elof Hansson Germany Ltd. Publikace společnosti Veolia (38, avenue Kléber Paříž Francie) Ředitel publikace: Laurent Obadia. Ředitelka redakce: Marine Boulot. Redakce: Anne Béchiri, Étienne Collomb, Renée Kaplan. Šéfredaktorka: Eva Kučerová. Obrazové zpracování a infografika: Laure Duquesne, Gilles Hureau. Na vydání tohoto čísla se podíleli: Renee Fry, Rachel Jay, Sandrine Khaznadji, Matthias Kolbeck, Philippe Langenieux-Villard, Nicolas Lecuy, Mathilde Nithart, Marie-Dorothée Riet-Hucheloup. Odevzdání povinného výtisku: duben Číslo ISSN: Fotoarchiv společnosti Veolia. Grafické zpracování a realizace: Bords de Loir Umělecký ředitel: Jean-Jacques Farré. Redaktoři: Ashleigh Baines, Victor Branquart, Guillaume Frolet, Andreas Jensvold, Hubert Kerneďs. Infografika a ilustrace: Mariette Guigal. Koordinátorka: Sylvie Roussel. Vedoucí výroby: Caroline Lagaillarde. Tisk: Tiskařské závody Stipa certifikované podle norem PEFC Balení a distribuce: Staci. PLANET Květen

4 kvetna, unesco, ParíZ BUSINESS & CLIMATE SUMMIT EN ROUTE TO COP21 Událost setkání svetovych odborníku k problematice snizování uhlíkové stopy pod zástitou organizace spojených národu

5 NOVINKY Beauduc, mořský ráj na Zemi A je to! 450 hektarů oáz přímořské pevniny s panenskou flórou protkaných vodními plochami, které se nachází v zálivu Beauduc na jihu Francie, se změnilo na přírodní rezervaci se zákazem rybolovu. Cílem tohoto opatření je podpora biodiverzity a obnovení mořského dna, k čemuž má mimo jiné napomoci i zákaz rybolovu pomocí vlečných sítí a nevodů a zákaz kotvení lodí bez řádného povolení. Vyhlášení této mořské rezervace předcházelo desetileté vyjednávání za účasti rybářů, vědců, místních územních celků, obcí, veřejných institucí a Nadace Veolie, díky čemuž mohl Regionální přírodní park Camargue v listopadu 2014 prohlásit tuto oblast za chráněné území. Do zálivu bude uměle vysazován rybí potěr a na okolním pobřeží budou moci nerušeně hnízdit kolonie rybáka malého. 6/7 Stop igelitovým sáčkům! Globální mobilizace světové veřejnosti proti igelitovým sáčkům a taškám je v plném proudu. Stát Kalifornie zahájil v říjnu roku 2014 křížové tažení proti jejich dalšímu používání. Předložený návrh zákona požaduje, aby od července 2015 supermarkety distribuovaly pouze sáčky z recyklovatelných materiálů. Toto opatření, které se nevztahuje na oddělení s ovocem, zeleninou, masem a rybami, již přijala celá řada měst a regionů na pobřeží Spojených států. Evropská unie v březnu roku 2014 předběžně schválila návrh zákona, který členským zemím EU napříště ukládá povinnost snížit používání igelitových sáčků a tašek v první etapě (do roku 2017) o 50 %, přičemž do roku 2019 by měla jejich distribuce klesnout o 80 %. Tento návrh však mezitím prošel úpravami a do roku 2025 by mělo být množství igelitových sáčků na jedno použití sníženo o tři čtvrtiny. V tomto ohledu představuje Austrálie se svými km pobřeží příklad hodný následování. Na konci roku 2008 australský ministr životního prostředí oznámil své pevné rozhodnutí zbavit se igelitových sáčků jednou provždy. Pro prosazení svého záměru neváhal použít systém sankcí i daňových výhod a tuto dobrovolnou iniciativu podpořil řadou rozsáhlých informačních kampaní pro zvyšování obecného povědomí o rizicích spojených s používáním igelitových sáčků. Senegal Energie z jatek Společnost Thecogas Senegal testuje výrobu elektrické energie a bioplynu z jatečního odpadu městské aglomerace hlavního města Dakaru. Společnost Thecogas chce omezit znečišťování moře odpadem z porážek jatečních zvířat, a proto tento odpad využívá pro výrobu 50 % energie potřebné pro provoz pilotního závodu v Pikine na dakarském předměstí. V blízké budoucnosti bude toto zařízení schopno zužitkovat 1500 tun odpadu, který jatka každý den vyprodukují, z čehož 60 % připadá na zkvasitelný odpad. Závod se již nyní snaží rozšiřovat své výrobní kapacity a pomocí svých zavedených technologií zpracovávat zkvasitelné složky všech druhů komunálního odpadu. Nezávadná voda, kterou lze pít přímo z lahve Tým švýcarských výzkumných pracovníků vyvinul filtr na čištění vody, který je schopen zajistit potřebu pitné vody jednoho člověka po dobu jednoho roku. Tato inovace je o to cennější, že 800 milionů obyvatel naší planety stále nemá zajištěný přístup k pitné vodě. Filtr Drinkpure, který se šroubuje přímo na lahev s vodou, váží méně než 100 gramů a zachycuje částice, bakterie a chemikálie až do velikosti 90 nanometrů. Díky společnému financování tohoto projektu se vědecký tým chystá tento filtr distribuovat v subsaharské Africe za pomoci místních partnerských subjektů. Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

6 Hong Won Paper Manufacturing, čtvrtý největší papírenský podnik v Jižní Koreji, pověřil Veolii dodávkami tepelné energie pro svá výrobní zařízení. Smlouva za 150 milionů eur byla uzavřena na dobu 10 let, přičemž se jedná o první kontrakt Veolie na dodávky energetických služeb v této zemi. Nedávná akvizice jedinečné spalovny ve Španělsku, kde probíhá zpracování specifického odpadu, doplnila evropskou platformu Veolie zaměřenou na likvidaci a valorizaci specifického odpadu, kterou tvoří 64 závodů v 9 zemích, a zvýšila tak recyklační kapacitu skupiny na tun ročně, což potvrzuje vedoucí pozici Veolie v tomto oboru činnosti. Návštěvníci Eiffelovy věže mohou kráčet po skleněné podlaze, která jim odkrývá jedinečný pohled do hlubin z výšky 57 metrů. Neopakovatelné zážitky zaručeny! 83 % Třídění odpadu dosáhlo dalšího maxima Vybudování Eiffelovy věže, jejíž výstavba započala v roce 1888, trvalo dva a půl roku. Stejnou dobu si vyžádala i rekonstrukce jejího prvního patra. Během rekonstrukce vzniklo více než 250 tun odpadu, který Veolia z 83 % recyklovala pro další využití. Aby se snížil environmentální dopad této operace, třídění odpadu probíhalo přímo na místě. Díky tomuto novátorskému počinu bylo možno ve výšce 57 metrů nainstalovat pozoruhodnou skleněnou podlahu přístupnou veřejnosti, která návštěvníkům Eiffelovky nabízí zcela jedinečný pohled. USA nemají dostatečné kapacity na zpracování průmyslového odpadu Ve Spojených státech již 15 let zpracovává 40 milionů tun vyprodukovaného nebezpečného odpadu pouze 21 skládek, jejichž kapacity jsou však nedostatečné vzhledem k tomu, že množství nebezpečného průmyslového odpadu, který je třeba zlikvidovat, již pět let po sobě každoročně narůstá o dalších 5 milionů tun. Podle finančního poradenského blogu Seeking Alpha je saturace amerických infrastruktur v kombinaci s kampaněmi typu Not In My Back Yard! (Ne na mém dvorku!), které podporují postoje lidí odmítajících obecně prospěšné, či dokonce nezbytné stavby v blízkosti jejich domovů, předzvěstí potřeby tuto situaci řešit a potažmo vzniku nových možností uplatnění na tomto trhu. Zemědělství Méně hnojiv, vyšší výnosy Společná zemědělská politika (SZP), která vstoupila v platnost v lednu roku 2015, by měla být příznivě nakloněna výsledkům ekologického projektu pěstování kukuřice a pšenice s použitím hnojiv vyrobených z komunálního odpadu a čistírenských kalů, který již patnáct let realizují společnými silami společnosti Inra a Veolia ve francouzském departementu Yvelines. Tato metoda je v současnosti testována na 40 pozemcích o celkové rozloze 6 hektarů, přičemž výsledky ukazují, že využívání tohoto typu hnojiv snižuje potřebu dodávky chemických směsí pro zúrodňování zemědělské půdy. Nicméně bude třeba ještě 5 let výzkumu, aby bylo možno vyhodnotit zdravotní nezávadnost tohoto postupu a jeho vlivu na rostliny a lidské zdraví. Květen 2015 PLANET

7 NOVINKY První oborový projekt na zpracování dřevěného odpadu v Evropě 8/9 Vzácný prach Z městského polétavého prachu je nyní možno extrahovat vzácné kovy. Zahájením provozu na zpracovatelském závodě v Ling Hallu dokazuje Veolia efektivitu svého procesu separace, který umožňuje extrahovat několik kilogramů paladia, rhodia a platiny z městského polétavého prachu. Tyto vzácné kovy, které jsou rozptýlené v tunách silničního odpadu ve Velké Británii, představují roční hodnotu odhadovanou na 1 milion liber šterlinků. K tomu je třeba ještě připočíst snížení množství odpadu sváženého na skládky. 90 % inertního, organického a recyklovatelného materiálu tak najde další využití v jiných odvětvích ekonomiky, jako je stavebnictví, zemědělství nebo výroba obalových materiálů. Spojené arabské emiráty Rekordní rozpočet pro vodárenské aktivity Vzhledem k tomu, že se podle údajů ministerstva životního prostředí SAE spotřeba vody v této zemi během 15 nejbližších let zdvojnásobí a do roku 2030 dosáhne objemu 8,8 miliardy m 3, zaznamenal vodárenský rozpočet Spojených arabských emirátů pro rok 2015 zvýšení z 20,5 na 22,8 milionu dirhamů. V současné době činí průměrná spotřeba vody připadající na jednoho obyvatele SAE 550 litrů denně, což je v porovnání s Evropou trojnásobek. Intel dodává kvalitu Excelence jako cíl. Právě tak zní motto severoamerického specialisty na výrobu polovodičů, společnosti Intel Corporation, v jehož duchu se neslo slavnostní předávání cen PQS (preferovaný dodavatel kvality) pro nejlepší dodavatele této společnosti v roce Veolia jako jedna z devatenácti oceněných firem pomohla společnosti Intel stát se lídrem v environmentální oblasti (zvýšení podílu recyklace chemických odpadů atd.), aniž by se to jakkoliv dotklo udržitelného růstu nebo čelného postavení této společnosti na poli nových technologií. Frankfurt se zaměřil na 100% obnovitelné zdroje Frankfurt a 75 okolních obcí této městské aglomerace, která představuje ekonomické plíce Německa, vyhlásily boj proti globálnímu oteplování a klimatickým změnám. Do roku 2050 plánují na svém území snížit emise CO 2 o 95 % (oproti roku 1990) díky výrobě energie ze 100% obnovitelných zdrojů. Klíčovými aktéry jsou německé domácnosti, průmyslová výroba, nemovitostní sektor a doprava. Opatření již přinášejí výsledky, protože se podařilo snížit množství emisí CO 2 na obyvatele o 15 %, zatímco ekonomika vykazuje za stejné období 50% nárůst a počet kancelářských ploch se v mezidobí zvýšil o 80 % podniků v regionu podléhá speciálnímu režimu, jehož součástí je i bezplatný program odborné podpory jejich environmentálního a klimatického managementu. Z tohoto opatření, které se stalo skutečným tahounem růstu ekonomiky, profituje již celá řada podniků, přičemž některé z nich zde našly nové ekonomické příležitosti. Průzkum ekologického povědomí Klimatické změny se staly hlavním tématem při posuzování výzev souvisejících se zhoršujícím se životním prostředím. Následuje znečištění a kontaminace ekosystémů, ohrožení biodiverzity a špatné hospodaření s přírodními zdroji a s vodou. To jsou výsledky 23. průzkumu zaměřeného na problematiku životního prostředí a přežití lidstva, který od roku 1992 financuje světový leader v oblasti sklářského průmyslu Asahi Glass Company a který realizuje nadace této společnosti. Cílem tohoto průzkumu je vyhodnocení povědomí a informovanosti veřejných činitelů o globální krizi životního prostředí. Průzkum provedený v roce 2014 dospěl k novému zajímavému zjištění: názory respondentů ze všech 9 světových regionů, kde průzkum proběhl, se shodují. Polovinu z 2343 vyplněných a odeslaných dotazníků vyplnily vysoké školy a nevládní organizace z regionu Asie. Další poučení: světová veřejnost více než kdy jindy očekává rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů veřejné správy. V roce 2011 zahájila Francie ve spolupráci s Německem a Finskem projekt Demowood zaměřený na zjištění hlavních zdrojů dřevěného odpadu a nalezení řešení pro jeho následné další využití. Koordinaci projektu Carewood, který nahradil původní iniciativu, zajišťuje Mnichovská univerzita LMU a na jeho realizaci se podílí 17 partnerských organizací z pěti evropských zemí. Tento společný projekt umožnil identifikovat v Evropě 30 milionů tun dřeva, které je potenciálně vhodné pro recyklaci. Byly otestovány nové technologie umožňující kvalitnější separaci lepidel, rozpouštědel, omítek a těžkých kovů z recyklovaného dřeva, což je nezbytná podmínka pro trvalý rozvoj tohoto oboru činnosti. Demowood nyní musí jednotlivé možnosti, které se nabízejí, přezkoumat, aby bylo možno sladit všechny sektory, které se na recyklaci budou podílet (výroba dřevěných panelů, papírenský a nábytkářský průmysl), a harmonizovat předpisy, které se v jednotlivých zemích liší. 0,69 C Rekordně teplý rok 2014 S průměrnou teplotou, která byla o 0,69 C vyšší než průměr zaznamenaný ve 20. století, překonal rok 2014 rekordní hodnoty roku 2005 a Je to doposud nejteplejší rok od 80. let 19. století a od začátku vedení meteorologických statistik. Za zmínku rovněž stojí, že třináct z patnácti nejteplejších let, které kdy byly zaznamenány, spadá do našeho tisíciletí! Nadace Veolia partnerem organizace Lékaři bez hranic Humanitární organizace Lékaři bez hranic a Nadace Veolia podepsaly v březnu víceletou dohodu o partnerské spolupráci v oblasti výzkumu a inovace. Prvním cílem této dohody je optimalizace a snížení energetické stopy humanitárních akcí této nevládní organizace. Druhý cíl sleduje zvýšení nezávislosti zařízení této organizace nasazených v terénu na základě využívání obnovitelných zdrojů energie, a to především solární. Jako první příklad této záslužné spolupráce můžeme uvést instalaci solárních panelů v Moissale (Čad), které budou zajišťovat nezávislé a spolehlivé dodávky elektrické energie pro misi Lékařů bez hranic, zaměřenou na boj s malárií v této zemi. Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

8 Společensky prospěšné podnikání je model, který je nutno prosazovat, protože spojuje filantropické cíle a podnikatelské aktivity. [ ] Tento koncept je využitelný v celosvětovém měřítku, na severní i jižní polokouli, protože všude na světě se lidé potýkají s problémy zaměstnanosti, bydlení Muhammad Yunus, interview pro časopis L Expansion, 1. července 2014 Květen 2015 PLANET

9 NOVINKY 0,25 dolaru každý den! 10/11 Kampaň Pečujeme o světové zdroje Veolia zahájila další komunikační kampaň, která tentokrát probíhá ve zcela novém duchu. Od ledna 2015 Veolia zviditelňuje své obory činnosti v tištěných i digitálních sdělovacích prostředcích. Pět ilustrací z autorské dílny dvou britských kreslířů, kteří vystupují pod pseudonymem Rude, znázorňuje kreativním stylem výrazně orientovaným na městské prostředí město jako hravý prostor, kde se příroda harmonicky snoubí s lidskou činností a průmyslem Tyto kresby ilustrují historii nové Veolie a tři hlavní obory jejího podnikání vodárenství, odpadové hospodářství a energetiku. Hlavními tématy této kampaně jsou vizuály zaměřené například na přeměnu kávové sedliny na energii v Nizozemsku, likvidaci nepotřebných plavidel v Bordeaux (Francie) a recyklaci takto získaných materiálů nebo zásobování velkého průmyslového komplexu v Singapuru pomocí uzavřeného okruhu téměř donekonečna recyklujícího použitou vodu. Klima Čína a USA konečně podepsaly novou klimatickou dohodu V rámci 22. summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se konal v listopadu 2014 v Pekingu, otevřeli vrcholní představitelé USA a Číny cestu k nové klimatické dohodě. USA oznámily, že do roku 2025 sníží emise skleníkových plynů o 26 % až 28 % (v porovnání s rokem 2005), což je výsledek zakotvený v oficiálním dokumentu. Čína se zavázala snížit množství emisí do roku Tyto dvě velmoci, které jsou největšími znečišťovateli na světě, poprvé v historii uznaly, že globální oteplování je skutečně celosvětový problém, na němž se jejich země podílejí, a jsou ochotny podniknout nezbytné kroky k nápravě. Centrální orgány čínské státní moci se rozhodly zpřísnit legislativu a přepracovat zákon o ochraně životního prostředí z roku 1989, který by měl být uplatňován od roku V rámci dohody byla přijata významná opatření: ochrana životního prostředí se stala oficiálně státní prioritou ČLR, byl zrušen strop použitelných finančních sankcí, nevládní organizace mají právo pohnat znečišťovatele před soud a environmentální výkonnost se stala jedním z hodnoticích kritérií členů Čínské komunistické strany. 15 % mezinárodních patentů inteligentních měst původem z Francie V době, kdy 805 milionů lidí uléhá každý večer s prázdným žaludkem, Světový potravinový program (WFP) připomíná, že existují řešení pro vymýcení hladomoru během jediné generace. Díky dosažené úrovni znalostí a moderním nástrojům stačí k tomu, aby se jeden člověk na světě každý den najedl, částka 0,25 dolaru. Světová banka pomáhá ostrovním státům Aby bylo možno lépe čelit přírodním katastrofám, zajistit rychlejší přístup k obnovitelným zdrojům energie a zlepšit akceschopnost při řešení krizových situací, zvýšila Světová banka svoji každoroční finanční pomoc malým ostrovním rozvojovým státům (SIDS) ze 140 na 190 milionů USD. Tyto malé územní celky, které jsou výrazně vystavené dopadům globálního oteplování a zvláště citlivé na vnější zvraty (ať již klimatické, ekonomické, či energetické povahy), se pomalu potápějí. Představitelé malých ostrovních rozvojových států v září roku 2014 zasedli z iniciativy OSN ke společnému stolu v Samoi, kde znovu potvrdili, že není v jejich silách reagovat na zvyšující se hladinu moří a oceánů a atmosférické abnormality, které ukrajují pevninu z jejich pobřeží a způsobují, že půda není vhodná pro pěstování plodin. Illustration : RUDE. Podle Lotrinského národního polytechnického institutu (INPL) bylo 15 % mezinárodních patentů inteligentního města přihlášeno ve Francii. Podle francouzského Státního úřadu průmyslového vlastnictví (INPI) se na tomto konceptu výrazně podílejí subjekty ze soukromého sektoru. Toto zjištění dokládá skutečnost, že v rámci posledního hodnocení 15 nejinovativnějších měst na světě, které provedla nezisková organizace Intelligent Community Forum, patří 5. místo světového žebříčku městu Grenoble. Veolia develops access to resources, preserves them and renews them on five continents. We devise and implement water, waste and energy management solutions to help develop the circular economy. Find out how at veolia.com Resourcing the world Více informací najdete na webu: PLANET Květen 2015

10 CROWDFUNDING ÚVOD DO CELOSVĚTOVÉHO FENOMÉNU Od roku 2008, kdy byly uvedeny do provozu první platformy participativního financování (crowdfundingu), jejichž úkolem je získávání peněz na financování různých projektů nikoli cestou oslovování velkých investorů, ale hromadné mobilizace široké veřejnosti, tento fenomén zaznamenává stále větší rozmach. V roce 2013 se touto cestou podařilo nashromáždit 5 miliard USD. O rok později to byl již více než dvojnásobek (11 miliard USD) a podle časopisu Forbes by takto nashromážděná částka měla v roce 2020 činit řádově 1000 miliard USD! V současné době má sice 90 % prostředků původ především v Evropě a v Severní Americe, ale Asie a zvláště pak Čína ještě zdaleka neřekly své poslední slovo 0.53 mld $ 2009 ČÍSELNÉ ÚDAJE Finance, které se podařilo nashromáždit v celosvětovém měřítku (v mld.usd) 0.85 mld $ mld $ mld $ mld. $ mld. $ ,000 mld. $ Severní Amerika 59% Evropa 35% typy CROWDFUNDINGU DAR DAR KOMPENZOVANÝ ODMĚNOU PŮJČKA INVESTICE Počet světových PLATFOREM Vývoj v letech 2008 až Hlavní PODPOROVANÉ SEKTORY v roce % Sociální a humanitární pomoc 28 % Ostatní 17 % Podniková sféra 12 % Kinematografie a živé umění 7 % Hudba a audio/video nosiče 6 % Energetika a životní prostředí ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY vyjádřeno v % a v USD, údaje za rok 2012 více než % až % 5001 až % méně než % až % až % až % více než % méně než % až % Půjčky a investice Dary a odměny Crowdfunding se organizuje INVESTICE PŮJČKY Aby se zabránilo možnosti zneužití nashromážděných finančních prostředků a zvýšila se transparentnost participativního financování, začínají státy zavádět standardní opatrnostní předpisy nápadně připomínající legislativu, které podléhá bankovní sektor. V USA byl v roce 2012 přijat zákon JOBS (Jumpstart Our Business Startups Act), který podporuje investice do nových podniků. Ve Spojeném království je státní podpora podnikání poskytována prostřednictvím ministerstva, které zprostředkovalo malým a středním podnikům státní úvěry v celkové výši 110 milionů liber šterlinků. Francie v roce 2014 vytvořila právní rámec zavedením institutu poradce pro investory a institutu zprostředkovatele pro soukromé osoby, které si přejí podílet se na financování projektů formou úročených či bezúročných půjček. SEVERNÍ AMERIKA EVROPA Upravené předpisy Aktuálně čerpané SEVERNÍ AMERIKA EVROPA Nespecifikované Neexistující Zdroje: a a Institut Massolution (Zpráva o crowdfundingu za rok 2013) Květen 2015 PLANET

11 FÓRUM Jak zaručit všeobecné právo na vodu? Dnes diskutují Maggie White a Pierre Victoria. 12/13 Jaké jsou hlavní úkoly zemí s rozvinutou ekonomikou v oblasti všeobecného práva na vodu? Maggie White generální sekretářka Mezinárodního sekretariátu pro vodu (SIE) a Evropské solidarity pro vodu (SEE) Tato otázka je aktuální ve všech zemích bez ohledu na to, zda jsou ekonomicky rozvinuté, rozvojové nebo s přechodovou ekonomikou. Cílem je dodržování hlavních zásad tohoto práva, tedy rovnost, spoluúčast, transparentnost, přístup k informacím, a kritérií jeho provádění, jako je dostupnost, kvalita, trvalý charakter a disponibilita zdroje. Pierre Victoria ředitel trvale udržitelného rozvoje skupiny Veolia Především je potřeba pomáhat nejchudším domácnostem s poplatky za vodu, a to pomocí nejrůznějších podpůrných mechanismů, jako jsou například sociálně zvýhodněné sazby. Předpokladem je rovněž oddělení všeobecného práva na vodu od práva na bydlení PLANET Květen 2015

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. č. 14 září 2004. Fond soudržnosti. Podpora evropské solidarity cs inforegio panorama č. 14 září 2004 Evropská unie Regionálni politika Fond soudržnosti Podpora evropské solidarity Obsah Fond soudržnosti podpora evropské solidarity Fond soudržnosti se mění 3 Fond soudržnosti,

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH:

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH: ROČNÍK XXI BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 Zpravodaj je tištěn na papíru z odpovědných zdrojů certifikovaných podle standardů FSC (Forest Stewardship Council). MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBSAH: Události měsíce

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více