Standardní dokumenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardní dokumenty"

Transkript

1 Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento materiál nemusí nutně vyjadřovat názory Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za využití informací obsažených v tomto materiálu.

2 Úvod Firmy energetických služeb (dále ESCO z angl. Energy Services Company) používají pro financování projektů řadu metod minimalizujících negativní dopady na finanční situaci zákazníka. Lze uvést příklad, kdy by pro financování projektu byly použity vlastní zdroje zákazníka. ESCO pak může platit zákazníkovi adekvátní prostředky ve výši úrokové míry, kterou by zákazník obdržel od banky, kdyby si tyto prostředky uložil na dlouhodobý vklad. Zdroje financování Při vyhlášení veřejné zakázky na projekt řešený metodou EPC (dále jen projekt EPC) je obvykle zadavatelem požadováno i zajištění financování daného projektu. ESCO firmy obvykle získávají potřebné investiční prostředky pomocí bankovních úvěrů. Pouze v případě malých projektů jsou schopny financovat projekt ze svých volných finančních prostředků. Komerční úvěr Při poskytnutí peněz bankou (finanční institucí), je příjemce úvěru povinen zaplatit věřiteli odměnu (úrok) a úvěr v dohodnutých splátkách a dohodnuté době splatit. Banka vyžaduje při poskytnutí peněz záruky, a to buď ve formě majetkového ručení (zástavy), ručení třetí osobou (ručitelem) nebo jinou formou (např. rozpočtovými příjmy u obcí). Banka posuzuje úvěruschopnost klienta, kvalitu účelu projektu, na který má být úvěr poskytnut a podle toho stanoví výši úrokové sazby. Města a obce, které nejsou extrémně zadluženy, jsou bankami považovány za zákazníky s dobrým ratingem (ohodnocením) a jsou jim poskytovány úvěry za velmi příznivých podmínek. Při projektu EPC výše provozních prostředků dosud hrazená zákazníkem stačí po dobu kontraktu ke splácení investice i k úhradě provozních nákladů na spotřebu energie. Toto smluvně sjednané snížení provozních nákladů na spotřebu energte může být pro banku zárukou, kterou ESCO může poskytnout bance. Dodavatelský úvěr Při dodavatelském úvěru se jedná o prodej zboží na dluh, kdy místo poskytnutí peněz jsou poskytnuty předměty (v případě projektu EPC např. technologické prvky), který je postupně splácen. Výhodou dodavatelského úvěru pro obec je skutečnost, že záruky jsou poskytovány 2

3 v rámci smlouvy o EPC a nemusejí být schvalovány zvlášť. V České republice bývá název dodavatelský úvěr oficiálně používán pro projekty EPC ve státním sektoru. Leasing Finanční leasing znamená pronájem s právem odkoupit předmět leasingu po ukončení smlouvy za (obvykle) velmi nízkou cenu. V porovnání s dodavatelským úvěrem je důležitý přechod vlastnictví předmětu dodávky resp. leasingu. Zatímco u dodavatelského přechází vlastnictví na odběratele (dlužníka) dnem dodávky, u leasingu až po splacení. Leasing má také jiná pravidla pro uplatnění daně z příjmu (odpisování, zahrnutí splátek do nákladů), které však mají dopad zvláště pro obchodní společnosti. Leasing bývá o něco dražší než předchozí varianty financování, nevyžaduje však obvykle zvláštních záruk předmět leasingu je po dobu nájmu majetkem leasingové společnosti. Tento způsob financování je využíván při jiných typech projektů, u projektů EPC málokdy. Vlastní zdroje Zdánlivě nejlevnější pro financování jsou vlastní zdroje. Jejich cena však vždy musí být posuzována z hlediska alternativní investice nebo alternativního použití a také z hlediska rizika budoucí náhlé potřeby, kdy by nepředpokládané výdaje mohly ohrozit finanční stabilitu (extrémně např. přírodní události povodně). Podpory, dotace Projekty mohou být také podporovány z dotačních zdrojů programů státních institucí (ministerstva nebo speciální agentury nebo fondy). Jakékoli dotace však projektům EPC příliš neprospívají, protože se jim takové projekty musí velmi přizpůsobovat, ať už časově nebo strukturou financování. Optimálním přístupem je řešit dotovaný projekt (například dotace na zateplení objektů) samostatně mimo řešení projektu EPC, ale snažit se je spojit časově v jednom ročním období. Taento způsob řešení je velmi náročný na koordinaci řešení, ale synergický efekt při snížení spotřeby energie je obvykle velmi vysoký a lze tak snížit spotřebu energie v objektech o více než 50%. Prodej pohledávek Některé ESCO firmy využívají po realizaci projektů EPC následný prodej pohledávky vybrané bance. Je předem dojednáno, že zákazník splácí smluvně stanovené splátky přímo bance a ESCO ručí za dosažení sjednaného objemu úspor energie a tím i snížení provozních nákladů. Zákazníkovi žádná zvýšená rizika takové řešení nepřináší, pouze musí být příslušnou bankou prověřen. ESCO si tak zvýší svou schopnost profinancovat další projekty. 3

4 Schéma financování ESCO může projekt financovat buď z vlastních zdrojů, nebo ze zdrojů získaných jinde (bankovním úvěrem, leasingem nebo kapitálovou investicí). V zásadě existují dva druhy vzájemných vztahů příjemce, ESCO a finační instituce (banky): Úvěr dodavatele (ESCO) Zákazník financování a implementace inv estic platba za služby+splátka inv estic ESCO poskytn utí úv ěru splátka úvěru In vestor (banka) V přímém vztahu zákazník prakticky vůbec nevstupuje do vztahu se zdrojem financí. Financování projektu zajišťuje ESCO na své jméno a nese tak celé riziko neúspěchu projektu, byť by byl způsoben okolnostmi mimo její kontrolu. Pro českého zákazníka je tento způsob financování velmi zajímavý, nicméně pro ESCO může představovat riziko. Problém se může vyskytnout ve vztahu mezi ESCO a finanční institucí. Aby ESCO mohla na své jméno získat finanční prostředky v řádu desítek či stovek milionů korun, musí být dostatečně kapitálově silná a úvěruschopná. Tento koncept tak prakticky nemohou využívat menší, manažersky zaměřené ESCO, ale spíše dodavatelé 4

5 energie nebo velcí výrobci energeticky úsporných technologií. Je však možné v tomto smyslu využít prodeje pohledávek. Úvěr zákazníka Zákazník poskytnutí úvěru splátky úvěru Investor (banka) garance úspor splátky služeb ESCO garance výnosů Nepřímý vztah je pro zákazníka podstatně méně populární, neboť předpokládá, že se zdrojem financí (s bankou) uzavře přímo smlouvu, zatímco ESCO pouze garantuje dosažení technických parametrů projektu. Pokud není předpokládaných parametrů dosaženo vinou ESCO a tato okolnost je příčinou, proč zákazník nemůže splácet, je firma ESCO povinna zákazníkovi dorovnat rozdíl mezi skutečnou výší úspor a splátkou. Výhodou tohoto přístupu však je možnost využití zvýhodněných účelových úvěrů nebo získání dotačních finančních prostředků, o které má právo požádat obvykle zákazník přímo. Pokud má zákazník dobré jméno u banky (lepší kredibilita), lze také využít nižších úrokových sazeb při získání úvěru nebo je možné zrealizovat i větší projekty, než jaké jsou pro ESCO přijatelné. V zahraničí (zejména v USA) se tento koncept velmi často používá, ovšem v České republice je dávána přednost přímému vztahu. 5

6 Kombinovaný přístup Velmi vhodným způsobem zajištění toku potřebných finančních prostředků může být kombinace obou předchozích variant. Jde o zajištění části prostředků oběma smluvními subjekty (ESCO i zákazníkem). Kombinací jsou eliminovány nevýhody a podpořeny výhody obou přístupů. Navíc dochází k daleko užšímu sepjetí obchodních vztahů. K tomu však dochází při naprosto otevřených vztazích. Závěrem Znalost finančního trhu, potenciálních zdrojů financí a zvážení přijatelnosti různých finančních služeb pro daný typ projektu a pro daného příjemce musí být pro ESCO firmy při nabízení služby EPC samozřejmostí. Výběr vhodného finančního schématu je součástí kvalitní služby při projektu EPC. V zásadě vždy platí, že výše splátky souvisí s dosaženými úsporami. Není-li úspor dosaženo, zákazník neplatí nic. Splátky se obvykle hradí měsíčně. V některých smlouvách EPC jsou známé případy, kdy splátky převyšují dosažené úspory energie a jsou dotovány z jiných zdrojů. Nabídka ESCO se může týkat také úspor pracovních sil při organizačních opatřeních nebo úspor ve spotřebě vody. Potom úspory za spotřebu energie nemusí tvořit dominantní složku celkových uspořených nákladů. 6

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5.3, WP 5 Za přispění: Dominik Rutz (WIP) Erik Ferber (WIP) Jan Štambaský (CzBA) Únor 2011 Obsah 1. Představení... 3 2. Financování bankou...

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz

Slovníček pojmů. Finanční poradenství www.extraporadce.cz Slovníček pojmů Hypoteční úvěr (Hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR. Výše úvěru je min. 100 000,- Kč. Délka splatnosti

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více