Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem ( např. městský jarmark, promenádní koncerty, Den dětí a pod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců. Opět byla vydána nabídka tématických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei např.na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a nadále pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal. Byl ukončen pětiletý cyklus a zahájen další. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ) + ředitelka 2

3 muzeum : historička, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku kurátor sbírkových a mob.fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentaci dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklizečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice 3

4 Personální zabezpečení v roce 2012 IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) 1 uklizečka pro knihovnu, IS ( řešeno dodavatelsky ) V roce 2011 kurátorka Michaela Kopišťová pokrčuje na mateřské dovolené. V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). V IS byl provoz na dobu od dubna do října posílen o půl úvazku. Dvě pracovnice v IS po dobu sezóny již nestačí ( mimo vlastní provoz IS ještě poskytují služby : průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, bašty, prohlídku města za památkami. V roce 2012 se neprovádělo na kostelní věži z důvodu oprav vyhlídkového ochozu a výměnu trámů. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování. Zajišťuje se úklid na Otakarově baště (stále trvají problémy s holuby ). Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna Společně se Zemědělským muzeem Čáslav byla uzavřena dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. 4

5 Základní sbírkotvorná činnost Celkem 16 soukromých dárců věnovalo muzeu řadu předmětů do sbírek ( umělecké předměty, zoologické preparáty, fotografie, historické předměty, textil aj. ). Bylo evidováno celkem 145 nových sbírkových předmětů /př.č.1-47/2011/ - z toho 63 do podsbírky Písemnosti a tisky, 72 do podsbírky Historie, 1 do podsbírky Zoologie a 10 do podsbírky Numismatika. Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 50ks nových knih a časopisů. Většinou šlo o nákupy, vedle toho byly zapsány starší publikace, které se nacházejí v muzejní knihovně a neměly přírůstkové číslo /př.č /. 11 čtenářů si půjčilo 35 knih. Díky zakoupení programu Clavius byl vytvořen on-line katalog muzejní knihovny, do kterého bylo zatím zaneseno 946 titulů. V galerii bylo zapsáno 6 př. čísel ( dary z výstav 1/2011 6/2011 ). Zakoupen byl obraz od Pavla Formana Krajina. V roce 2009 proběhlo restaurování barokního torza a v roce 2010 jsme práci restaurátora reklamovali. Reklamace byla uznaná a barokní torzo bylo opraveno a v 2011 vráceno do sbírkového fondu. Bylo dokončeno i restaurování malované truhly. Dále bylo jednáno s restaurátorkami textilu o restaurování praporu cechu řezníků. Prapor je prolámaný a znečištěný. Navrhovaná cena za restaurátorské práce je pro muzeum vysoká. Celkem jsme zapůjčili z muzea 289 předmětů z našich sbírek, 8 předmětů jsme si půjčili jinde. Např. z galerie byla zapůjčena busta prim. Kafuňka jako vzor pro zhotovení kopie pro městskou nemocnici, 4 obrazy L. Cibura na výstavu do Žehušic a na Městském úřadu je zapůjčeno dlouhodobě 7 obrazů pro výzdobu kanceláří. Do Národního muzea v Praze byla na výstavu Staré pověsti české zapůjčena bronzová pozlacená průvlečka s reliéfním vyobrazením boje mýtického ptáka s plazem. Tento exponát pochází z první poloviny 9. století. 5

6 Pravidelná revize sbírkového fondu Byla provedena revize podsbírky staré tisky. Zrevidováno bylo celkem 3322 čísel, podsbírka sklo, porcelán - zrevidováno celkem 1106 položek a podsbírka mineralogie a paleontologie. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 53 Dotazy : 14 Dotazy : 99 Konzultace : 20 Žádosti o rešerše : 1 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2011: 12.ledna Čáslavský kroj ZŠ Nám. 1.A Čáslavský kroj ZŠ Nám.1. B 10.února Osvobození Čáslavi ZŠ Mas. 9.A 20 dětí 20 dětí 23 dětí 6

7 Osvobození Čáslavi ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 6.března Spolkový život v Čáslavi ZŠ Mas. 8.A 25 dětí Spolkový život v Čáslavi ZŠ Mas. 8.B 24 dětí 28.dubna Projektový den Čtvero ročních období ZŠ Mas. 15 dětí 19.května Politické procesy na Čáslavsku ZŠ Mas. 9.A 23 dětí Politické procesy na Čáslavsku ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 7.června Pamětihodnosti Čáslavi SPŠ Čáslav 30 dětí 15.června Čáslav ve středověku SPŠ 1.roč. 25 dětí 16.června Pražské jaro v Čáslavi ZŠ Mas. 9.A 23 dětí Pražské jaro v Čáslavi ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 6.září Muzeum jako zdroj poznatků III.roč.G 15 dětí 29.září Čáslavsko v pravěku I.roč.lycea G 25 dětí 30.září Čáslav za 1. rep. ZŠ Mas. 9.A 25 dětí Čáslav za 1.rep. ZŠ Mas. 9.B 25 dětí 3.října Čáslavsko v pravěku I.roč. SPed.Š 25 dětí Čáslavsko v pravěku I.roč. G 25 dětí 5.října Čáslavsko v pravěku ZŠ Mas. 6.C 23 dětí komentovaná prohlídka výstavy o Včele ČÁ 21 dětí 12.října Čáslavsko v pravěku 1.roč. SZem.Š 23 dětí Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí na projektu Putování časem a prostorem-v průběhu šk.roku 2011/12. V ZŠ Masarykova proběhla spolupráce na projektových dnech : Čtvero ročních období čtyři významné historické události v Čáslavi Přednášky pro veřejnost Dr. Nováková přednáška pro Klub důchodců - Spolky v Čáslavi 95 osob přednáška pro Klub důchodců - Včela Čáslavská 87 osob přednáška v Rohozci - Proměny krajiny na Čáslavsku 55 osob 7

8 B.c. Jiří Žaloudek prosinec: 2x - ZŠ Masarykova : Město Čáslav za protektorátu Vznik středověkých měst 52 dětí Celkem 27 akcí Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Mezinárodní den památek Praha Cena Gloria Musealis 2011 Praha Má Vlast 2011 setkání krajů Urbanus 2011 semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav členka odborné komise VŠE Praha katedra cestovního ruchu 8

9 PhDr. Drahomíra Nováková pravidelná účast na schůzkách etnografické komise a komise muzejních historiků školení SKIP kolokvium AMG Brno Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku. Spolupráce na výstavě k dějinám obce Žehušice Organizace a příprava semináře Muzejní spolky včera a dnes ( ) a vydání sborníku příspěvků z tohoto semináře. Přednášky Včely: přednáška dr. Filipa Velímského Řád něm. rytířů a jeho působení v Drobovicích 30 osob přednáška dr. Martina Tomáška Čáslavské podzemí 40 osob 9.3. přednáška dr. Petra Charváta Čeští panovníci v Čáslavi Bořivoj 40 osob přednáška dr. Kateřiny Charvátové Čeští panovníci v Čáslavi Václav II. 40 osob vlastivědný výlet do Červených Janovic zámek a kostel sv. Martina 35 osob přednáška dr. Petra Čorneje Zikmund Lucemburský v Čáslavi 52 osob přednáška Mgr. Petra Váchy Zvony na Čáslavsku 30 osob komentovaná prohlídka výstavy Není včela jako včela 15 osob 9

10 přednáška Ing. Jana Žižky Hospodářské dvory na Čáslavsku 35 osob adventní koncert v Lochách 50 osob Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů PhDr. D. Nováková : Příprava publikace Historie a současnost Čáslavi Výstavní činnost Výstavní síň Žižkovo náměstí Dagmar Dost Nolden obrazy, plastiky 10

11 Vladimír Císař obrazy Hnutí kompresionistů v Čechách obrazy 11

12 Petr Modlitba obrazy. kresby. pravěk František Teaař obrazy 12

13 Jiří Peca obrazy Tomáš Maldějovský obrazy 13

14 Hana Bendová malované hedvábí muzeum Včela čáslavská 14

15 Hana Grienfeldová, Zuzana Prášková fotografie muzeum historické motorky 15

16 Muzeum Husova 291 Od července do konce září proběhla v muzeu zajímavá výstava dobových kostýmů ušitých sl. Ivou Beránkovou, která je amatérkou a šije si kostýmy jen pro svoje potěšení. V květnu při rekonstrukci fasády budovy radnice byla v kopuli nalezena schránka, která ukrývala dokumenty z minulé opravy radnice. Schránka byla odnesena do muzea, kde za přítomnosti vedení radnice a pracovníků muzea otevřena. Nález obsahoval mnoho materiálů z období roku 1924 ( novinový materiál, brožury, fotografie představitelů města, rozpočet města, drobné mince i papírové bankovky). Byl i přiložený text : Památní spisy do této schránky vložil na věčnou paměť Jaroslav Řehák, městský asistent. V Čáslavi, dne 10.července Nalezené materiály byly vystaveny ve vestibulu knihovny. 16

17 Další akce muzea mimo výstav: V expozici muzea jsme pro návštěvníky na zahájení sezony přichystali malé překvapení. Ve specielní vitríně byly vystaveny tzv. exponáty měsíce ( exponát z depozitáře ). Byla vystavena láhev z hnědého skla, rytá diamantem, pocházející z 16. st., kris dýka pocházející z orientu, zoomorfní nádobka beránka pocházející z období založení města, rodokmen Harantů z Polžic a Bezdružic- autorem je Jan Harant z Polžic a Bezdružic ( ca1650), kresba vznikla někdy v polovině roku 1640 a Bible kutnohorská. V měsíci dubnu se muzeum se spolupodílelo na postavení meteorologické stanice na čáslavském náměstí 9. května 14. května Kamenosochařské sympozium 17

18 18. května Den muzeí na Den muzeí mají návštěvníci přístup do expozic zdarma. 24. května Muzejní noc Máchův máj na muzejní noci vystoupili členové ochotnického souboru z Kutné Hory a to pan Miroslav Štrobl a paní Zuzana Trnková, kteří recitovali verše Karla Hynka Máchy Máj. Hudební doprovod zajistil pan Filip Jerie. Pro děti byly připraveny v rámci muzejní noci soutěže. 18

19 1. června - Den dětí nejvíce Spejblů a Hurvínků na čáslavském náměstí Pro děti z Čáslavi i okolních základních škol jsme připravili setkání se Spejblem a Hurvínkem. Ve spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov a městem Čáslav jsme se společně pokusili o vytvoření rekordu nejvíce Spejblů a Hurvínků na čáslavském náměstí. Děti i dospělé osoby měli za úkol přinést sebou vše, co je spojeno se Spejblem a Hurvínkem a projdou branou, kde rozhodčí evidovala pokus o vytvoření rekordu. Rekord byl ustanoven, Celkem se zúčastnilo : 1958 účastníků : z toho : 1325 Hurvínků a 897 Spejblů. Celou akci přijela podpořit i paní Helena Štáchová s panem Martinem Kláskem a společně s Máničkou, Spejblem a Hurvínkem všechny přítomné pozdravili. Následovala i autogramiáda těchto umělců.. Na závěr byla pořízena společná fotografie 19

20 6. června Cena Ď Cena Ď nebo-li dík je projektem v ČR, který se snaží mapovat a oceňovat mecenáše, sponzory a aktivní dobrovolníky za podporu kultury, charity v ČR. Za rok 2011 nominovalo Městské muzeum a knihovna Čáslav pana ing. Zdeňka Jirouta, za aktivní spolupráci s muzeem, komisí programu MPZ i za další aktivity, 20

21 které vyvíjí ve prospěch celého města. Dne 6. června se s ním Soňa Dedíková zúčastnila slavnostního předávání cen v Národním divadle v Praze. I když cenu pan Jirout neobdržel i tak mu patří poděkování za jeho práci. 8. června zahrada muzea. Setkání Klubu důchodců 21

22 11. června se v Žehušicích zúčastnila Soňa Dedíková oslav - Setkání rodáků a přátel Žehušic v rámci oslav 300 let školství v Žehušicích spojené s XXIX. Slavností lesního rohu. 22

23 22. června Diakonie Jiří Žaloudek se zúčastnil v Diakonii oslav k ukončení školního roku. Zajišťoval pro děti silové hry. 11. července 15. července Malířský plenér11 Již devátý ročník výtvarné akce s názvem,,malířský plenér se uskutečnil během nadcházejících letních prázdnin, přesně ve dnech 11. až 15. července. Mezi výtvarníky velmi oblíbené setkání zvalo i v tomto roce každého, kdo má zájem strávit příjemný týden ve společnosti lidí se stejnými zájmy. Na programu byla i tentokrát malba a kresba Čáslavi i jejího okolí, tedy míst plných zajímavých přírodních scenérií, malebných zákoutí i často neprávem opomíjených pohledů na město, které se mohou kouzlem malířova štětce proměnit v dechberoucí obraz. Na závěr byla instalována výstava. 30. července Kopytov 23

24 Soňa Dedíková navštívila osadu Kopytov u Bohumína, se kterou má město Čáslav družbu. Kopytov, malá osada na okraji Bohumína na hranici s Polskem, se ocitla v popředí zájmu. Postaralo se o to tamní Náměstí Svatého Floriána. Že je nejmenší v České republice už Kopytovským nikdo nevezme. Od soboty 30. července to mají černé na bílém. Povedl se jim zápis do České knihy rekordů. 24

25 0.července a 31. července - Outsider Art I v letošním roce se sešla mládež na muzejní zahradě k festivalu umění 10. září a 11. září Dny EHD Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro návštěvníky byla zpřístupněna zdarma Otakarova bašta 25

26 17. září Havelské posvícení Na muzejní zahradě se již po XIV.uskutečnilo Havelské posvícení 26

27 Na Havelském posvícení se představily i finalistky soutěže o Miss Čáslavska 2011 a už tradičně přijela spřátelená delegace z Kopytova. 7. října svatba na věži První uskutečněná svatba na věži kostela sv. Petra a Pavla své ano si zde řekli novomanželé Vondráčkovi 27

28 22. října - Slavnosti vína Posezení s cimbálovou kapelou, která k nám již tradičně na slavnosti vína přijíždí z Moravy, každoročně se účastní i Vinné sklepy Kutná Hora zastoupené majitelem panem Rudolfským. Sponzorsky se na celé akci podílejí fy: Tavírna sýrů Salix, s.r.o. Chotusice a K+P line s.r.o. Potěhy 28

29 11. listopadu Sportovní den Zaměstnanci se zúčastnili sportovního dne v Kutné Hoře 1.prosince Rozsvícení vánočního stromu na čáslavském náměstí V letošním roce přibyly k jesličkám i další figury a to Tří králů a oslík Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : vybudování nových kruhových objezdů 29

30 kácení stromů na náměstí revitalizace zeleně dostavba Dusíkova divadla 30

31 obnova fasády radnice Disputace Stanislav Huml poslanec a dopravní expert 31

32 26.4. Ivan Klíma spisovatel MUDr. Roman Joch - ředitel Občanského institutu 32

33 Eva Střížovská - zakladatelka a šéfredaktorka časopisu Český dialog Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : osob Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem v Mělníce, Vysokém Mýtě, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. 33

34 Spolupráce s organizacemi : Státním okresním archivem v Kutné Hoře Vodohospodářskou společností Maleč Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí,čáslav ZŠ Sadová, Čáslav Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou Studio Press Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl aj. Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav 34

35 Tavírna sýrů SALIX, s.r.o. Chotusice K + P line s.r.o., Potěhy Agroslužby Čáslav Pekařství Šrotová TES Čáslav Prima stavební a.s. Kutná Hora Česká koruna. restaurace Čáslav AMBA STARKL zahradník IMPRO Čáslav HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r. o Čáslav REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Čáslav SUCHOMEL REKLAMA Středisko knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu registrovaných čtenářů, a to dětí i dospělých. V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1416 čtenářů, v oddělení pro děti 556 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1972 registrovaných čtenářů. Příznivý je zejména nárůst dětských čtenářů, pro které dětské oddělení vytváří řadu zajímavých tématických besed a nové čtenáře získává především ve spolupráci se základními školami prostřednictvím informačních lekcí. Fond dětského oddělení využívalo v roce 2011 také 174 dospělých čtenářů, převážně studentů. 35

36 Celkový počet návštěvníků za rok 2011 činil , z toho v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. Počet uživatelů internetu se v roce 2011 dále snížil na 4791 návštěvníků (počet včetně informačního střediska a dětského oddělení), kteří využívali 2 internetová místa ve studovně, 1 v informačním středisku a 1 v dětském oddělení. Návštěvnost veřejného internetu ovlivní zřejmě v budoucnu zvyšující se vybavenost domácností počítači a tiskárnami. Celkový počet výpůjček v roce 2011 činil , což představuje nepatrné zvýšení oproti roku Z tohoto počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a 4632 ve studovně. Menší počet výpůjček oproti loňskému roku zaznamenala pouze studovna, kde byl zrušen denní odběr deníku MF Dnes. Bylo půjčeno 1537 zvukových nosičů, u kterých byl velmi příznivě přijat ze strany čtenářů nákup audioknih. V roce 2011 se prozatím na počtu výpůjček neprojevilo striktní omezení prostředků na nákup knižního fondu; lze očekávat, že naplno se tento negativní vývoj projeví v delším časovém horizontu, a to zejména u zvukových nosičů a naučné a dětské literatury. Přírůstek a úbytek knihovního fondu V roce 2011 bylo zapsáno celkem pouze 1254 knih, z toho bylo zakoupeno 936 nových knih (oproti roku 2010 o 555 knih méně), ostatních 318 byly dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a tzv. vlastní (původně vyřazené a znovu zapsané knihy). Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 961 svazků, do oddělení pro děti 275 svazků a do studovny 18 svazků. Bylo pořízeno pouze 47 zvukových nosičů, což představuje snížení nákupu téměř o polovinu. V roce 2011 proběhla revize a úplné vyřazení gramofonových desek v počtu 2277 ks. Tyto gramofonové desky byly prodány firmě Lokomotiva Music Kutná Hora. Dále bylo vyřazeno 1530 knih, převážně zastaralá naučná literatura, multiplikáty a zastaralé a poškozené dětské knihy. 36

37 Akvizice knih, periodik a audionosičů Knihovna nakupovala v roce 2011 knihy především v místním knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně výhodný rabat, pohybující se od 25 do 30 procent. Při omezeném finančním limitu na nákup knižního fondu je velkou výhodou osobní výběr knih, kdy si knihovnice mohou v klidu knihy prohlédnout a porovnat cenové relace. Knihkupectví vychází knihovně vstříc i tím, že objedná i tituly, které nemá ve své nabídce. Knihovna dále nakupovala i u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek, kde slevy činí 50 i více procent z původních cen. Z úsporných důvodů se knihovnice nemohly zúčastnit žádného z knižních veletrhů, kde v minulosti bylo možné pořídit rovněž řadu zlevněných a nedostatkových titulů. Knihovna využívala k nákupu jinak nedostupných starších titulů internetové nabídky a nabídky antikvariátů. Dalším zdrojem jsou dary čtenářů, případně dary samotných autorů. V rámci projektu Česká knihovna (knihovny vybírají z nabídky českých autorů, objednávky financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly objednány knihy za 6 115,- Kč. V roce 2011 činily náklady na pořízení nových knih celkem Kč, tedy o téměř méně oproti roku Celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila Kč. Knihovna v roce 2011 odebírala 38 titulů periodik, pro rok 2012 pak tento počet kvůli nedostatku finančních prostředků dále rapidně snižuje. Je proto nemožné uspokojit všechny zájmové skupiny čtenářů periodik. Zvukové nosiče byly v roce 2011 pořizovány téměř výhradně nákupem přes internet. U hudebních nosičů převažovala výběrová alba a knihovna dále pokračovala v nákupu tzv. audioknih, které si získaly značnou oblibu čtenářů. Meziknihovní výpůjční služba 37

38 V roce 2011 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 348 titulů, z toho bylo realizováno 346 výpůjček. To představuje další nárůst požadavků a značné časové zatížení knihovnice, která meziknihovní službu zajišťuje (vyhledávání, objednávky, odesílání zpět poštou). Fond naší knihovny byl rovněž využit jinými knihovnami, celkem bylo odesláno v rámci MVS 76 knih z našeho fondu. Nové služby, nové vybavení knihovny Od dubna 2011 zavedla knihovna půjčovní soboty, a to každou první sobotu v měsíci. Tato novinka se setkala s příznivým ohlasem a soboty jsou ze strany čtenářů čím dál více využívány. Další novinkou je možnost zasílat hromadným em čtenářům aktuální informace o změnách v knihovně a o pořádaných akcích, také tato služba byla čtenáři kladně hodnocena. V roce 2011 nebylo v knihovně pořízeno žádné nové vybavení. Akce pro dospělé Knihovna uspořádala v roce 2011 celkem 31 akcí pro dospělé čtenáře a veřejnost a 7 přednášek Univerzity volného času. Celkový počet návštěvníků těchto akcí pro dospělé byl 907 osob. Besedy a přednášky: Křest 2. vyd. Tam, kde teče Doubravka Dolní Podoubraví (30) Cyklus přednášek Jak překonat krizi? : 1. Jak se vyrovnat s neúspěchem (12) 2. Jak získat podporující zázemí (10) 3. Lze vyjít s 97 % lidí? (10) 38

39 4. Uspořádej si svůj svět (10) O léčitelství a věcech mezi nebem a zemí (30) Smutná Braunová literárně-dramatický pořad (30) Divoká kosmetika (20) Islám historie a současnost (20) Křest knihy Marie Hruškové Tam, kde teče Doubravka Přednáška Jak získat podporu a zázemí (Prof. RNDr. Vladimír Král) 39

40 Jitka Smutná a Petra Braunová (z pořadu Smutná Braunová ) Celostátní akce: Týden knihoven (spojený s burzou vyřazených knih, dny otevřených dveří a čtenářskou amnestií) (100) Vyhlášení Čtenáře roku a udělení Poděkování za celoživotní věrnost čáslavské knihovně (30) Paní Marie Felixová obdržela Poděkování za Čtenářka roku dětského oddělení celoživotní věrnost čáslavské knihovně - Anna Strnadová 40

41 Výstavky v odd. pro dospělé : 12 tématických výstavek knih, spojených s informacemi o životě a díle vystavovaných autorů Výstavka obsahu schránky, nalezené ve věžičce radnice při opravách (vestibul ) fasády (50) Obrazy letního malířského plenéru 2011 (100) Informatiky: Projektový den : Roční období a lidové zvyky pro IX.ZŠ Masarykova ( 32 ) Informační lekce pro studenty Pedagogického lycea při SOŠPg (27) Informační lekce pro 1. ročník SOŠPg (32) Informační lekce pro žáky SOU dopravního (30) Klub důchodců: Letem operetním světem (hudební pásmo) (50) Gurmánské zážitky v české a světové literatuře (literární pásmo) Universita volného času pro seniory Přednášky : Akupunktura jako doplněk klasické léčby (32) Ekonomika po krizi, Libye, prezidentské volby v USA (32) Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská (32) Život kolem nás město Čáslav (32) Dějiny umění (32) Péče o nemocné v oblasti duševní a duchovní (32) Léčení uměním arteterapie (32) Po pěti letech byl ukončen cyklus deseti semestrů a od září 2011 byl započat cyklus nový. První semestr nového cyklu obsahoval k přednášek. V prosinci se konalo v rámci poslední předvánoční přednášky tradiční vánoční posezení, spojené s předáním malých dárků. 41

42 Přednáška o arteterapii Akce pro děti Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 113 akcí a v dětském oddělení proběhlo 15 tématických výstavek, spojených s ročním obdobím nebo s výročími českých autorů. Celkem tyto akce navštívilo 2362 dětí. Základní informační hodiny pro ZŠ 17 x (342 žáků) Základní informační hodiny pro MŠ 9 x (163) Celostátní akce Noc s Andersenem 1 x (15) Celostátní akce Den pro dětskou knihu spojená s burzou dětských gramofonových desek 1 x (40) Velikonoční zvyky 15 x (327) Beseda - Hans Christian Andersen 4 x (83) Beseda Doprava pro MŠ 1 x (24) 42

43 Beseda Jaro pro MŠ 3 x (59) Beseda o Václavu Čtvrtkovi 2 x (35) Beseda Zvířátka pro MŠ 1 x (24) Projektový den Roční období a lidové zvyky ZŠ Masarykova 1 x (17) Beseda o slušném chování pro MŠ 1 x (25) Beseda Léto pro MŠ 1 x (17) Beseda Podzim pro MŠ 4 x (89) Beseda s Petrou Braunovou pro ZŠ 3 x (88) Zábavné soutěže s literární tématikou 12 x (315) Vánoční zvyky 36 x (676) Výtvarná soutěž Knihovna snů 1 x (23) Žáci ZŠ Masarykova na besedě s Petrou Braunovou 43

44 Velikonoční výstavka a vánoční literární pásmo pro žáky ZŠ Knihovnice dětského oddělení úzce spolupracovala s pedagogy základních i mateřských škol, se kterými vybírala témata besed a pásem. Informační hodiny měly za úkol seznámit žáky s tím, jak se přihlásit do knihovny, jak funguje dětské oddělení, jaké nabízí možnosti a jak se vyhledávají knihy v on-line katalogu. Noc s Andersenem společné výtvarné dílo papírový pohádkový drak 44

45 Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Přednáška Historie a současnost sci-fi a fantasy literatury v MěK Praha (M.Matějíčková) Porada bibliografů Středočeského kraje v MěK Brandýs nad Labem (M. Hrubá) Výjezdní zasedání Klubu dětských knihoven v MěK Mladá Boleslav (I. Růžičková) Přednáška Současná německá literatura v MěK Praha (M.Matějíčková) Seminář Romské děti v knihovně (I. Růžičková) Přednáška Současná ruská literatura v Měk Kutná Hora (M. Matějíčková) Seminář přispěvatelů Souborného katalogu NK Praha (M.Hrubá, M. Matějíčková) Setkání bibliografů Středočeského kraje v Brandýse nad Labem Souborný katalog Také v roce 2011 pokračovala spolupráce s Národní knihovou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Knihovna nadále poskytovala odborné konzultace pracovnicím muzea při retrospektivním zpracování fondu muzejní knihovny. Marie Hrubá a Milena Matějíčková se zúčastnily celostátního semináře přispěvatelů Souborného katalogu NK Praha, který byl v závěru roku uspořádán v Městské knihovně v Praze. 45

46 Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius). Na jubilejní patnácté výroční schůzi byly opět projednávány novinky ve vývoji programu Clavius, přítomní zástupci knihoven odhlasovali návrh dalších tématických školení, týkajících se předmětových hesel a využití nového googlovského katalogu Carmen. Knihovna v roce 2011 několikrát zapůjčila společenskou místnost dalším institucím, které zde pořádaly své akce (např. Basic Centrum - vyhlášení vítězů literárně-výtvarné soutěže, firma JHS Centre- kurs podnikání pro klienty Úřadu práce, Včela čáslavská historické přednášky). Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Knihovna prezentuje novinky ve své činnosti a pořádání akcí prostřednictvím článků a upoutávek v Čáslavských novinách, případně v okresním tisku (Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska a Tep) a hromadnými maily přímo čtenářům. Další formou informací o knihovně jsou její webové stránky, které v roce 2011 navštívilo celkem 6525 osob. Informace o knihovně z webových stránek vyhledává stále více čtenářů. Do webového katalogu knihovny vstoupilo v roce 2011 s dotazem celkem čtenářů, z toho 4686 z prostoru knihovny a 6659 z PC mimo knihovnu. Jednotlivých dotazů na online katalogu bylo v roce 2011 celkem

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK

ZPRÁVA. o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok. předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK ZPRÁVA o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2008 předkládá: Dagmar Helšusová, ředitelka KVK zpracovala: Hana Kuřová, Hana Opatrná Obsah 1 / Úvod... 5 2 / Odborná

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2005 V K V OLOMOUCI V ROCE 2 0 0 5 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2005 Vědecká knihovna v Olomouci, 2010 ISBN 978-80-7053-268-3 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla

Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla Výroční zpráva 2014 Klub kultury Napajedla ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název subjektu: Sídlo: Klub kultury Napajedla, příspěvková organizace Komenského 304, 763 61 Napajedla Identifikační číslo: 70286736

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více