Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem ( např. městský jarmark, promenádní koncerty, Den dětí a pod. ). Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců. Opět byla vydána nabídka tématických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei např.na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a nadále pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory zájem stále vzrůstal. Byl ukončen pětiletý cyklus a zahájen další. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Počet zaměstnanců : 14 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 7 ) + ředitelka 2

3 muzeum : historička, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku kurátor sbírkových a mob.fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentaci dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklizečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice 3

4 Personální zabezpečení v roce 2012 IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) 1 uklizečka pro knihovnu, IS ( řešeno dodavatelsky ) V roce 2011 kurátorka Michaela Kopišťová pokrčuje na mateřské dovolené. V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). V IS byl provoz na dobu od dubna do října posílen o půl úvazku. Dvě pracovnice v IS po dobu sezóny již nestačí ( mimo vlastní provoz IS ještě poskytují služby : průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, bašty, prohlídku města za památkami. V roce 2012 se neprovádělo na kostelní věži z důvodu oprav vyhlídkového ochozu a výměnu trámů. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování. Zajišťuje se úklid na Otakarově baště (stále trvají problémy s holuby ). Sezóna pro návštěvníky začíná l.dubna Společně se Zemědělským muzeem Čáslav byla uzavřena dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. 4

5 Základní sbírkotvorná činnost Celkem 16 soukromých dárců věnovalo muzeu řadu předmětů do sbírek ( umělecké předměty, zoologické preparáty, fotografie, historické předměty, textil aj. ). Bylo evidováno celkem 145 nových sbírkových předmětů /př.č.1-47/2011/ - z toho 63 do podsbírky Písemnosti a tisky, 72 do podsbírky Historie, 1 do podsbírky Zoologie a 10 do podsbírky Numismatika. Vyřazen nebyl žádný sbírkový předmět. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 50ks nových knih a časopisů. Většinou šlo o nákupy, vedle toho byly zapsány starší publikace, které se nacházejí v muzejní knihovně a neměly přírůstkové číslo /př.č /. 11 čtenářů si půjčilo 35 knih. Díky zakoupení programu Clavius byl vytvořen on-line katalog muzejní knihovny, do kterého bylo zatím zaneseno 946 titulů. V galerii bylo zapsáno 6 př. čísel ( dary z výstav 1/2011 6/2011 ). Zakoupen byl obraz od Pavla Formana Krajina. V roce 2009 proběhlo restaurování barokního torza a v roce 2010 jsme práci restaurátora reklamovali. Reklamace byla uznaná a barokní torzo bylo opraveno a v 2011 vráceno do sbírkového fondu. Bylo dokončeno i restaurování malované truhly. Dále bylo jednáno s restaurátorkami textilu o restaurování praporu cechu řezníků. Prapor je prolámaný a znečištěný. Navrhovaná cena za restaurátorské práce je pro muzeum vysoká. Celkem jsme zapůjčili z muzea 289 předmětů z našich sbírek, 8 předmětů jsme si půjčili jinde. Např. z galerie byla zapůjčena busta prim. Kafuňka jako vzor pro zhotovení kopie pro městskou nemocnici, 4 obrazy L. Cibura na výstavu do Žehušic a na Městském úřadu je zapůjčeno dlouhodobě 7 obrazů pro výzdobu kanceláří. Do Národního muzea v Praze byla na výstavu Staré pověsti české zapůjčena bronzová pozlacená průvlečka s reliéfním vyobrazením boje mýtického ptáka s plazem. Tento exponát pochází z první poloviny 9. století. 5

6 Pravidelná revize sbírkového fondu Byla provedena revize podsbírky staré tisky. Zrevidováno bylo celkem 3322 čísel, podsbírka sklo, porcelán - zrevidováno celkem 1106 položek a podsbírka mineralogie a paleontologie. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 53 Dotazy : 14 Dotazy : 99 Konzultace : 20 Žádosti o rešerše : 1 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2011: 12.ledna Čáslavský kroj ZŠ Nám. 1.A Čáslavský kroj ZŠ Nám.1. B 10.února Osvobození Čáslavi ZŠ Mas. 9.A 20 dětí 20 dětí 23 dětí 6

7 Osvobození Čáslavi ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 6.března Spolkový život v Čáslavi ZŠ Mas. 8.A 25 dětí Spolkový život v Čáslavi ZŠ Mas. 8.B 24 dětí 28.dubna Projektový den Čtvero ročních období ZŠ Mas. 15 dětí 19.května Politické procesy na Čáslavsku ZŠ Mas. 9.A 23 dětí Politické procesy na Čáslavsku ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 7.června Pamětihodnosti Čáslavi SPŠ Čáslav 30 dětí 15.června Čáslav ve středověku SPŠ 1.roč. 25 dětí 16.června Pražské jaro v Čáslavi ZŠ Mas. 9.A 23 dětí Pražské jaro v Čáslavi ZŠ Mas. 9.B 22 dětí 6.září Muzeum jako zdroj poznatků III.roč.G 15 dětí 29.září Čáslavsko v pravěku I.roč.lycea G 25 dětí 30.září Čáslav za 1. rep. ZŠ Mas. 9.A 25 dětí Čáslav za 1.rep. ZŠ Mas. 9.B 25 dětí 3.října Čáslavsko v pravěku I.roč. SPed.Š 25 dětí Čáslavsko v pravěku I.roč. G 25 dětí 5.října Čáslavsko v pravěku ZŠ Mas. 6.C 23 dětí komentovaná prohlídka výstavy o Včele ČÁ 21 dětí 12.října Čáslavsko v pravěku 1.roč. SZem.Š 23 dětí Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí na projektu Putování časem a prostorem-v průběhu šk.roku 2011/12. V ZŠ Masarykova proběhla spolupráce na projektových dnech : Čtvero ročních období čtyři významné historické události v Čáslavi Přednášky pro veřejnost Dr. Nováková přednáška pro Klub důchodců - Spolky v Čáslavi 95 osob přednáška pro Klub důchodců - Včela Čáslavská 87 osob přednáška v Rohozci - Proměny krajiny na Čáslavsku 55 osob 7

8 B.c. Jiří Žaloudek prosinec: 2x - ZŠ Masarykova : Město Čáslav za protektorátu Vznik středověkých měst 52 dětí Celkem 27 akcí Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Mezinárodní den památek Praha Cena Gloria Musealis 2011 Praha Má Vlast 2011 setkání krajů Urbanus 2011 semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav členka odborné komise VŠE Praha katedra cestovního ruchu 8

9 PhDr. Drahomíra Nováková pravidelná účast na schůzkách etnografické komise a komise muzejních historiků školení SKIP kolokvium AMG Brno Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku. Spolupráce na výstavě k dějinám obce Žehušice Organizace a příprava semináře Muzejní spolky včera a dnes ( ) a vydání sborníku příspěvků z tohoto semináře. Přednášky Včely: přednáška dr. Filipa Velímského Řád něm. rytířů a jeho působení v Drobovicích 30 osob přednáška dr. Martina Tomáška Čáslavské podzemí 40 osob 9.3. přednáška dr. Petra Charváta Čeští panovníci v Čáslavi Bořivoj 40 osob přednáška dr. Kateřiny Charvátové Čeští panovníci v Čáslavi Václav II. 40 osob vlastivědný výlet do Červených Janovic zámek a kostel sv. Martina 35 osob přednáška dr. Petra Čorneje Zikmund Lucemburský v Čáslavi 52 osob přednáška Mgr. Petra Váchy Zvony na Čáslavsku 30 osob komentovaná prohlídka výstavy Není včela jako včela 15 osob 9

10 přednáška Ing. Jana Žižky Hospodářské dvory na Čáslavsku 35 osob adventní koncert v Lochách 50 osob Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů PhDr. D. Nováková : Příprava publikace Historie a současnost Čáslavi Výstavní činnost Výstavní síň Žižkovo náměstí Dagmar Dost Nolden obrazy, plastiky 10

11 Vladimír Císař obrazy Hnutí kompresionistů v Čechách obrazy 11

12 Petr Modlitba obrazy. kresby. pravěk František Teaař obrazy 12

13 Jiří Peca obrazy Tomáš Maldějovský obrazy 13

14 Hana Bendová malované hedvábí muzeum Včela čáslavská 14

15 Hana Grienfeldová, Zuzana Prášková fotografie muzeum historické motorky 15

16 Muzeum Husova 291 Od července do konce září proběhla v muzeu zajímavá výstava dobových kostýmů ušitých sl. Ivou Beránkovou, která je amatérkou a šije si kostýmy jen pro svoje potěšení. V květnu při rekonstrukci fasády budovy radnice byla v kopuli nalezena schránka, která ukrývala dokumenty z minulé opravy radnice. Schránka byla odnesena do muzea, kde za přítomnosti vedení radnice a pracovníků muzea otevřena. Nález obsahoval mnoho materiálů z období roku 1924 ( novinový materiál, brožury, fotografie představitelů města, rozpočet města, drobné mince i papírové bankovky). Byl i přiložený text : Památní spisy do této schránky vložil na věčnou paměť Jaroslav Řehák, městský asistent. V Čáslavi, dne 10.července Nalezené materiály byly vystaveny ve vestibulu knihovny. 16

17 Další akce muzea mimo výstav: V expozici muzea jsme pro návštěvníky na zahájení sezony přichystali malé překvapení. Ve specielní vitríně byly vystaveny tzv. exponáty měsíce ( exponát z depozitáře ). Byla vystavena láhev z hnědého skla, rytá diamantem, pocházející z 16. st., kris dýka pocházející z orientu, zoomorfní nádobka beránka pocházející z období založení města, rodokmen Harantů z Polžic a Bezdružic- autorem je Jan Harant z Polžic a Bezdružic ( ca1650), kresba vznikla někdy v polovině roku 1640 a Bible kutnohorská. V měsíci dubnu se muzeum se spolupodílelo na postavení meteorologické stanice na čáslavském náměstí 9. května 14. května Kamenosochařské sympozium 17

18 18. května Den muzeí na Den muzeí mají návštěvníci přístup do expozic zdarma. 24. května Muzejní noc Máchův máj na muzejní noci vystoupili členové ochotnického souboru z Kutné Hory a to pan Miroslav Štrobl a paní Zuzana Trnková, kteří recitovali verše Karla Hynka Máchy Máj. Hudební doprovod zajistil pan Filip Jerie. Pro děti byly připraveny v rámci muzejní noci soutěže. 18

19 1. června - Den dětí nejvíce Spejblů a Hurvínků na čáslavském náměstí Pro děti z Čáslavi i okolních základních škol jsme připravili setkání se Spejblem a Hurvínkem. Ve spolupráci s Agenturou Dobrý den Pelhřimov a městem Čáslav jsme se společně pokusili o vytvoření rekordu nejvíce Spejblů a Hurvínků na čáslavském náměstí. Děti i dospělé osoby měli za úkol přinést sebou vše, co je spojeno se Spejblem a Hurvínkem a projdou branou, kde rozhodčí evidovala pokus o vytvoření rekordu. Rekord byl ustanoven, Celkem se zúčastnilo : 1958 účastníků : z toho : 1325 Hurvínků a 897 Spejblů. Celou akci přijela podpořit i paní Helena Štáchová s panem Martinem Kláskem a společně s Máničkou, Spejblem a Hurvínkem všechny přítomné pozdravili. Následovala i autogramiáda těchto umělců.. Na závěr byla pořízena společná fotografie 19

20 6. června Cena Ď Cena Ď nebo-li dík je projektem v ČR, který se snaží mapovat a oceňovat mecenáše, sponzory a aktivní dobrovolníky za podporu kultury, charity v ČR. Za rok 2011 nominovalo Městské muzeum a knihovna Čáslav pana ing. Zdeňka Jirouta, za aktivní spolupráci s muzeem, komisí programu MPZ i za další aktivity, 20

21 které vyvíjí ve prospěch celého města. Dne 6. června se s ním Soňa Dedíková zúčastnila slavnostního předávání cen v Národním divadle v Praze. I když cenu pan Jirout neobdržel i tak mu patří poděkování za jeho práci. 8. června zahrada muzea. Setkání Klubu důchodců 21

22 11. června se v Žehušicích zúčastnila Soňa Dedíková oslav - Setkání rodáků a přátel Žehušic v rámci oslav 300 let školství v Žehušicích spojené s XXIX. Slavností lesního rohu. 22

23 22. června Diakonie Jiří Žaloudek se zúčastnil v Diakonii oslav k ukončení školního roku. Zajišťoval pro děti silové hry. 11. července 15. července Malířský plenér11 Již devátý ročník výtvarné akce s názvem,,malířský plenér se uskutečnil během nadcházejících letních prázdnin, přesně ve dnech 11. až 15. července. Mezi výtvarníky velmi oblíbené setkání zvalo i v tomto roce každého, kdo má zájem strávit příjemný týden ve společnosti lidí se stejnými zájmy. Na programu byla i tentokrát malba a kresba Čáslavi i jejího okolí, tedy míst plných zajímavých přírodních scenérií, malebných zákoutí i často neprávem opomíjených pohledů na město, které se mohou kouzlem malířova štětce proměnit v dechberoucí obraz. Na závěr byla instalována výstava. 30. července Kopytov 23

24 Soňa Dedíková navštívila osadu Kopytov u Bohumína, se kterou má město Čáslav družbu. Kopytov, malá osada na okraji Bohumína na hranici s Polskem, se ocitla v popředí zájmu. Postaralo se o to tamní Náměstí Svatého Floriána. Že je nejmenší v České republice už Kopytovským nikdo nevezme. Od soboty 30. července to mají černé na bílém. Povedl se jim zápis do České knihy rekordů. 24

25 0.července a 31. července - Outsider Art I v letošním roce se sešla mládež na muzejní zahradě k festivalu umění 10. září a 11. září Dny EHD Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Pro návštěvníky byla zpřístupněna zdarma Otakarova bašta 25

26 17. září Havelské posvícení Na muzejní zahradě se již po XIV.uskutečnilo Havelské posvícení 26

27 Na Havelském posvícení se představily i finalistky soutěže o Miss Čáslavska 2011 a už tradičně přijela spřátelená delegace z Kopytova. 7. října svatba na věži První uskutečněná svatba na věži kostela sv. Petra a Pavla své ano si zde řekli novomanželé Vondráčkovi 27

28 22. října - Slavnosti vína Posezení s cimbálovou kapelou, která k nám již tradičně na slavnosti vína přijíždí z Moravy, každoročně se účastní i Vinné sklepy Kutná Hora zastoupené majitelem panem Rudolfským. Sponzorsky se na celé akci podílejí fy: Tavírna sýrů Salix, s.r.o. Chotusice a K+P line s.r.o. Potěhy 28

29 11. listopadu Sportovní den Zaměstnanci se zúčastnili sportovního dne v Kutné Hoře 1.prosince Rozsvícení vánočního stromu na čáslavském náměstí V letošním roce přibyly k jesličkám i další figury a to Tří králů a oslík Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : vybudování nových kruhových objezdů 29

30 kácení stromů na náměstí revitalizace zeleně dostavba Dusíkova divadla 30

31 obnova fasády radnice Disputace Stanislav Huml poslanec a dopravní expert 31

32 26.4. Ivan Klíma spisovatel MUDr. Roman Joch - ředitel Občanského institutu 32

33 Eva Střížovská - zakladatelka a šéfredaktorka časopisu Český dialog Počet návštěvníků všech akcí v muzeu : osob Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem v Mělníce, Vysokém Mýtě, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. 33

34 Spolupráce s organizacemi : Státním okresním archivem v Kutné Hoře Vodohospodářskou společností Maleč Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí,čáslav ZŠ Sadová, Čáslav Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou Studio Press Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl aj. Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav 34

35 Tavírna sýrů SALIX, s.r.o. Chotusice K + P line s.r.o., Potěhy Agroslužby Čáslav Pekařství Šrotová TES Čáslav Prima stavební a.s. Kutná Hora Česká koruna. restaurace Čáslav AMBA STARKL zahradník IMPRO Čáslav HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r. o Čáslav REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o., Čáslav SUCHOMEL REKLAMA Středisko knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2011 došlo k mírnému nárůstu registrovaných čtenářů, a to dětí i dospělých. V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1416 čtenářů, v oddělení pro děti 556 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1972 registrovaných čtenářů. Příznivý je zejména nárůst dětských čtenářů, pro které dětské oddělení vytváří řadu zajímavých tématických besed a nové čtenáře získává především ve spolupráci se základními školami prostřednictvím informačních lekcí. Fond dětského oddělení využívalo v roce 2011 také 174 dospělých čtenářů, převážně studentů. 35

36 Celkový počet návštěvníků za rok 2011 činil , z toho v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. Počet uživatelů internetu se v roce 2011 dále snížil na 4791 návštěvníků (počet včetně informačního střediska a dětského oddělení), kteří využívali 2 internetová místa ve studovně, 1 v informačním středisku a 1 v dětském oddělení. Návštěvnost veřejného internetu ovlivní zřejmě v budoucnu zvyšující se vybavenost domácností počítači a tiskárnami. Celkový počet výpůjček v roce 2011 činil , což představuje nepatrné zvýšení oproti roku Z tohoto počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a 4632 ve studovně. Menší počet výpůjček oproti loňskému roku zaznamenala pouze studovna, kde byl zrušen denní odběr deníku MF Dnes. Bylo půjčeno 1537 zvukových nosičů, u kterých byl velmi příznivě přijat ze strany čtenářů nákup audioknih. V roce 2011 se prozatím na počtu výpůjček neprojevilo striktní omezení prostředků na nákup knižního fondu; lze očekávat, že naplno se tento negativní vývoj projeví v delším časovém horizontu, a to zejména u zvukových nosičů a naučné a dětské literatury. Přírůstek a úbytek knihovního fondu V roce 2011 bylo zapsáno celkem pouze 1254 knih, z toho bylo zakoupeno 936 nových knih (oproti roku 2010 o 555 knih méně), ostatních 318 byly dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a tzv. vlastní (původně vyřazené a znovu zapsané knihy). Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 961 svazků, do oddělení pro děti 275 svazků a do studovny 18 svazků. Bylo pořízeno pouze 47 zvukových nosičů, což představuje snížení nákupu téměř o polovinu. V roce 2011 proběhla revize a úplné vyřazení gramofonových desek v počtu 2277 ks. Tyto gramofonové desky byly prodány firmě Lokomotiva Music Kutná Hora. Dále bylo vyřazeno 1530 knih, převážně zastaralá naučná literatura, multiplikáty a zastaralé a poškozené dětské knihy. 36

37 Akvizice knih, periodik a audionosičů Knihovna nakupovala v roce 2011 knihy především v místním knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně výhodný rabat, pohybující se od 25 do 30 procent. Při omezeném finančním limitu na nákup knižního fondu je velkou výhodou osobní výběr knih, kdy si knihovnice mohou v klidu knihy prohlédnout a porovnat cenové relace. Knihkupectví vychází knihovně vstříc i tím, že objedná i tituly, které nemá ve své nabídce. Knihovna dále nakupovala i u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek, kde slevy činí 50 i více procent z původních cen. Z úsporných důvodů se knihovnice nemohly zúčastnit žádného z knižních veletrhů, kde v minulosti bylo možné pořídit rovněž řadu zlevněných a nedostatkových titulů. Knihovna využívala k nákupu jinak nedostupných starších titulů internetové nabídky a nabídky antikvariátů. Dalším zdrojem jsou dary čtenářů, případně dary samotných autorů. V rámci projektu Česká knihovna (knihovny vybírají z nabídky českých autorů, objednávky financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly objednány knihy za 6 115,- Kč. V roce 2011 činily náklady na pořízení nových knih celkem Kč, tedy o téměř méně oproti roku Celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila Kč. Knihovna v roce 2011 odebírala 38 titulů periodik, pro rok 2012 pak tento počet kvůli nedostatku finančních prostředků dále rapidně snižuje. Je proto nemožné uspokojit všechny zájmové skupiny čtenářů periodik. Zvukové nosiče byly v roce 2011 pořizovány téměř výhradně nákupem přes internet. U hudebních nosičů převažovala výběrová alba a knihovna dále pokračovala v nákupu tzv. audioknih, které si získaly značnou oblibu čtenářů. Meziknihovní výpůjční služba 37

38 V roce 2011 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 348 titulů, z toho bylo realizováno 346 výpůjček. To představuje další nárůst požadavků a značné časové zatížení knihovnice, která meziknihovní službu zajišťuje (vyhledávání, objednávky, odesílání zpět poštou). Fond naší knihovny byl rovněž využit jinými knihovnami, celkem bylo odesláno v rámci MVS 76 knih z našeho fondu. Nové služby, nové vybavení knihovny Od dubna 2011 zavedla knihovna půjčovní soboty, a to každou první sobotu v měsíci. Tato novinka se setkala s příznivým ohlasem a soboty jsou ze strany čtenářů čím dál více využívány. Další novinkou je možnost zasílat hromadným em čtenářům aktuální informace o změnách v knihovně a o pořádaných akcích, také tato služba byla čtenáři kladně hodnocena. V roce 2011 nebylo v knihovně pořízeno žádné nové vybavení. Akce pro dospělé Knihovna uspořádala v roce 2011 celkem 31 akcí pro dospělé čtenáře a veřejnost a 7 přednášek Univerzity volného času. Celkový počet návštěvníků těchto akcí pro dospělé byl 907 osob. Besedy a přednášky: Křest 2. vyd. Tam, kde teče Doubravka Dolní Podoubraví (30) Cyklus přednášek Jak překonat krizi? : 1. Jak se vyrovnat s neúspěchem (12) 2. Jak získat podporující zázemí (10) 3. Lze vyjít s 97 % lidí? (10) 38

39 4. Uspořádej si svůj svět (10) O léčitelství a věcech mezi nebem a zemí (30) Smutná Braunová literárně-dramatický pořad (30) Divoká kosmetika (20) Islám historie a současnost (20) Křest knihy Marie Hruškové Tam, kde teče Doubravka Přednáška Jak získat podporu a zázemí (Prof. RNDr. Vladimír Král) 39

40 Jitka Smutná a Petra Braunová (z pořadu Smutná Braunová ) Celostátní akce: Týden knihoven (spojený s burzou vyřazených knih, dny otevřených dveří a čtenářskou amnestií) (100) Vyhlášení Čtenáře roku a udělení Poděkování za celoživotní věrnost čáslavské knihovně (30) Paní Marie Felixová obdržela Poděkování za Čtenářka roku dětského oddělení celoživotní věrnost čáslavské knihovně - Anna Strnadová 40

41 Výstavky v odd. pro dospělé : 12 tématických výstavek knih, spojených s informacemi o životě a díle vystavovaných autorů Výstavka obsahu schránky, nalezené ve věžičce radnice při opravách (vestibul ) fasády (50) Obrazy letního malířského plenéru 2011 (100) Informatiky: Projektový den : Roční období a lidové zvyky pro IX.ZŠ Masarykova ( 32 ) Informační lekce pro studenty Pedagogického lycea při SOŠPg (27) Informační lekce pro 1. ročník SOŠPg (32) Informační lekce pro žáky SOU dopravního (30) Klub důchodců: Letem operetním světem (hudební pásmo) (50) Gurmánské zážitky v české a světové literatuře (literární pásmo) Universita volného času pro seniory Přednášky : Akupunktura jako doplněk klasické léčby (32) Ekonomika po krizi, Libye, prezidentské volby v USA (32) Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská (32) Život kolem nás město Čáslav (32) Dějiny umění (32) Péče o nemocné v oblasti duševní a duchovní (32) Léčení uměním arteterapie (32) Po pěti letech byl ukončen cyklus deseti semestrů a od září 2011 byl započat cyklus nový. První semestr nového cyklu obsahoval k přednášek. V prosinci se konalo v rámci poslední předvánoční přednášky tradiční vánoční posezení, spojené s předáním malých dárků. 41

42 Přednáška o arteterapii Akce pro děti Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 113 akcí a v dětském oddělení proběhlo 15 tématických výstavek, spojených s ročním obdobím nebo s výročími českých autorů. Celkem tyto akce navštívilo 2362 dětí. Základní informační hodiny pro ZŠ 17 x (342 žáků) Základní informační hodiny pro MŠ 9 x (163) Celostátní akce Noc s Andersenem 1 x (15) Celostátní akce Den pro dětskou knihu spojená s burzou dětských gramofonových desek 1 x (40) Velikonoční zvyky 15 x (327) Beseda - Hans Christian Andersen 4 x (83) Beseda Doprava pro MŠ 1 x (24) 42

43 Beseda Jaro pro MŠ 3 x (59) Beseda o Václavu Čtvrtkovi 2 x (35) Beseda Zvířátka pro MŠ 1 x (24) Projektový den Roční období a lidové zvyky ZŠ Masarykova 1 x (17) Beseda o slušném chování pro MŠ 1 x (25) Beseda Léto pro MŠ 1 x (17) Beseda Podzim pro MŠ 4 x (89) Beseda s Petrou Braunovou pro ZŠ 3 x (88) Zábavné soutěže s literární tématikou 12 x (315) Vánoční zvyky 36 x (676) Výtvarná soutěž Knihovna snů 1 x (23) Žáci ZŠ Masarykova na besedě s Petrou Braunovou 43

44 Velikonoční výstavka a vánoční literární pásmo pro žáky ZŠ Knihovnice dětského oddělení úzce spolupracovala s pedagogy základních i mateřských škol, se kterými vybírala témata besed a pásem. Informační hodiny měly za úkol seznámit žáky s tím, jak se přihlásit do knihovny, jak funguje dětské oddělení, jaké nabízí možnosti a jak se vyhledávají knihy v on-line katalogu. Noc s Andersenem společné výtvarné dílo papírový pohádkový drak 44

45 Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Přednáška Historie a současnost sci-fi a fantasy literatury v MěK Praha (M.Matějíčková) Porada bibliografů Středočeského kraje v MěK Brandýs nad Labem (M. Hrubá) Výjezdní zasedání Klubu dětských knihoven v MěK Mladá Boleslav (I. Růžičková) Přednáška Současná německá literatura v MěK Praha (M.Matějíčková) Seminář Romské děti v knihovně (I. Růžičková) Přednáška Současná ruská literatura v Měk Kutná Hora (M. Matějíčková) Seminář přispěvatelů Souborného katalogu NK Praha (M.Hrubá, M. Matějíčková) Setkání bibliografů Středočeského kraje v Brandýse nad Labem Souborný katalog Také v roce 2011 pokračovala spolupráce s Národní knihovou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Knihovna nadále poskytovala odborné konzultace pracovnicím muzea při retrospektivním zpracování fondu muzejní knihovny. Marie Hrubá a Milena Matějíčková se zúčastnily celostátního semináře přispěvatelů Souborného katalogu NK Praha, který byl v závěru roku uspořádán v Městské knihovně v Praze. 45

46 Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius). Na jubilejní patnácté výroční schůzi byly opět projednávány novinky ve vývoji programu Clavius, přítomní zástupci knihoven odhlasovali návrh dalších tématických školení, týkajících se předmětových hesel a využití nového googlovského katalogu Carmen. Knihovna v roce 2011 několikrát zapůjčila společenskou místnost dalším institucím, které zde pořádaly své akce (např. Basic Centrum - vyhlášení vítězů literárně-výtvarné soutěže, firma JHS Centre- kurs podnikání pro klienty Úřadu práce, Včela čáslavská historické přednášky). Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Knihovna prezentuje novinky ve své činnosti a pořádání akcí prostřednictvím článků a upoutávek v Čáslavských novinách, případně v okresním tisku (Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska a Tep) a hromadnými maily přímo čtenářům. Další formou informací o knihovně jsou její webové stránky, které v roce 2011 navštívilo celkem 6525 osob. Informace o knihovně z webových stránek vyhledává stále více čtenářů. Do webového katalogu knihovny vstoupilo v roce 2011 s dotazem celkem čtenářů, z toho 4686 z prostoru knihovny a 6659 z PC mimo knihovnu. Jednotlivých dotazů na online katalogu bylo v roce 2011 celkem

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014. Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA MILEVSKA ZA ROK 2014 Rok ve znamení oslav 100. výročí založení knihovny KNIHOVNA V ČÍSLECH ČTENÁŘI KNIHOVNY celkem 1743 50-69 let 19% 30-49 let 19% 69 let a

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihovna Eduarda Petišky jako příjemné místo pro odpočinek i ke studiu pro všechny bez rozdílu. Výroční zpráva 2013 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 ÚVOD... 3 1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 3 1.2 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ (ODBORNÍ PRACOVNÍCI)... 4 2 AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ FONDU... 5 2.1 JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI V ČÍSLECH

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie

TISKOVÁ ZPRÁVA. V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA představí novou tvorbu Jiřího Sopka V rámci vernisáže bude pokřtěna autorova nová velkolepá monografie Od 6. září 2007 bude v pražské Galerii Rudolfinum probíhat výstava zcela

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více