PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Popis současného stavu zahrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Popis současného stavu zahrady"

Transkript

1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 2. Popis současného stavu zahrady 3. Výchozí princip vybudování přírodní zahrady 4. Koncepce návrhu úprav zahrady 5. Popis jednotlivých tématických partií 6. Oplocení, zpevněné plochy 7. Údržba zahrady 8. Propočet nákladů 1. Identifikační údaje Katastrální území: Dolní Líštná Parcela č.: 561/7 Vlastník: město Třinec Výměra: m2 Objednatel: Zpracovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec Ing. Iva Škrovová CAPREA zahradní a krajinářské úpravy Kamenka 41, Odry 2. Popis současného stavu zahrady Areál mateřské školy Sosnová se nachází na okraji panelového sídliště v sousedství zalesněné rokle s potokem, zelená kulisa stromů za oplocením rámuje dvě strany zahrady, dvě jsou obráceny do sídliště. Zahrada je rozdělena do tří samostatných částí vstupní partie, zahrada za budovou MŠ a prostor mezi budovami, kde je vstup do církevní MŠ. Zahrada je na mírně se svažujícím terénu, budova v dolní části je poněkud vyvýšena a výškový rozdíl je řešen zatravněnými svahy. Vstupní část do zahrady je tvořena pouze trávníkem a vzrostlými keři s vrůstajícími nálety jeřábů. Hlavní partie za budovami je vybavena betonovými pískovišti a několika dřevěnými a trubkovými hracími prvky. Jejich charakter se různí vzhledem k různé době instalace. Velkou část zaujímají zpevněné plochy jednak asfaltové kolem

2 pískovišť, jednak dlážděné zámkovou dlažbou plocha dopravního hřiště (slouží i jako shromaždiště, koloběžková dráha, hlediště i jeviště) a kolem jednoho pískoviště. Chodníky v zahradě jsou asfaltové, hlavní přístup ke vchodu do MŠ je dlážděn zámkovou dlažbou. Oplocení je z ocelových trubek, v úsecích, navazujících na sídliště není vyhovující, vstupní partie je i v technicky špatném stavu. Odpočinkové terasy, navazující na budovy, jsou obehnány trubkovým zábradlím, povrch je dlážděný a často nerovný. Terasa nad zpevněnou plochou je zcela nevyužívaná, terasa v dolní budově je používána. Pod ní se vedle chodníku nachází dva zděné větrací objekty podzemního úkrytu. Působí velmi nevzhledně a vyžadují úpravu. Po stránce zeleně je zahrada dostatečně vybavena jednak vysoké stromy sousední rokle zajišťují významnou zelenou kulisu, jednak se přímo na ploše zahrady nacházejí kvalitní vzrostlé dřeviny. U vstupu do budovy dominují břízy, dále v zahradě pak zejména mohutná smuteční vrba, vzrostlé smrky, borovice a další vrba, v partii bočního vstupu opět břízy. Oplocení je zčásti lemované vysokými keři. Travnaté plochy jsou místy narušeny poklopy kanalizace, v blízkosti oplocení se nachází plynárenské zařízení. Celkově působí zahrada poměrně vesele, velké travnaté plochy, dělené korunami stromů a keřů vytvářejí pohledově částečně oddělené partie, vybavené alespoň základními prvky pro dětské hry. Přesto zahrada volá po oživení a zhodnocení potenciálu, který svým základním rámcem nabízí. 3. Výchozí princip budování přírodní zahrady Příroda je moudrá učitelka trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá Myšlenka přetvořit současnou zahradu na zahradu s výrazně přírodním charakterem je výsledkem spolupráce pedagogických pracovníků mateřské školy, dětí a jejich rodičů. Současný odpřírodněný životní styl vzdaluje děti přirozenému prostředí, znesnadňuje chápání přírodních procesů a pochopení role člověka v jejich dění, u dětí výrazně snižuje schopnost cítit se v přirozeném prostředí jako doma, mít je rádo, brát je se samozřejmostí a beze strachu z neznámého - Vybudování prvků přírodní zahrady má napomoci opět začlenit přírodu s její proměnlivostí, určitou divokostí a nespoutaností do života dětí jako samozřejmého partnera, kterého si budou vážit a respektovat ho, ale také si s ním hrát a soupeřit... Velká rozloha zahrady poskytuje dostatečný prostor pro vytvoření přírodních enkláv, kde převládají přirozené struktury s kameny, kmeny stromů, pískem, oblázky, stromy, keři a květinami, které ve výsledku svým výrazem převládnou nad technickými prvky a vytvoří zajímavé a inspirativní prostředí pro dětské hry i poučení. 4. Koncepce návrhu úprav zahrady Cílem úpravy zahrady je vytvořit místo pro hlubší pochopení zákonitostí přírody a rozvíjení vztahu k přírodě; místo k přátelskému a hravému spolužití. Koncepce návrhu vychází jednak z potřeby pedagogických pracovníků zajistit inspirativní a tvárné prostředí pro jejich programy, jednak z přání samotných dětí, jakou chtějí zahradu mít. Vychází ze struktury enviromentální výchovy dětí předškolního věku a z jejich potřeb aktivního pohybu a hry. Do návrhu úpravy zahrady je promítnut základní motiv představit přírodu v její široké rozmanitosti a umožnit dětem co nejbližší kontakt s přírodními prvky, poznávání jednotlivostí i vztahů v přírodě, prohlubování pocitu sounáležitosti a odpovědnosti. Snaha učitelského týmu, aby mohly všechny děti najednou trávit co nejvíce času na zahradě a to i při deštivém počasí vedla k záměru vytvořit čtyři odlišně pojaté části zahrady, vybavené přístřeškem pro pobyt v dešti i v parném slunečním dni. V MŠ fungují čtyři skupiny dětí, které by se na zahradě měly v aktivitách

3 střídat, avšak pokud možno se co nejméně navzájem rušit. Jednotlivé tématické partie jsou tedy od sebe vždy nějakým způsobem vizuálně odděleny - vždy pomocí přírodních materiálů. Vstupní partie je věnována výtvarným a poznávacím činnostem, partie s velkou dlážděnou plochou a pódiem je vyhrazena pro dramatickou výchovu a aktivní pohybové hry včetně jízdy na koloběžkách a odrážedlech. Navazující travnatá plocha je upravena pro nejmenší děti, aby mohly z odrážedel sesednout a hned vběhnout na oblíbené pískoviště. Další dvě partie jsou navrženy tak, aby umožňovaly jak aktivní pohybovou hru, tak tvořivé činnosti venku i v přístřešku, jímž je každá plocha vybavena. Pestrým výběrem prvků je vybavena i plocha, ohraničená budovami, kde se nachází vstup do samostatné školní třídy a kde se schází i návštěvníci mateřského centra. Takto pojatá struktura zahrady zajišťuje požadované mnohostranné využití celého prostoru a vytvoří zázemí pro všestrannou enviromentální výchovu dětí od poznávacích procesů po praktické činnosti. 5. Popis jednotlivých tématických partií Vstupní partie příroda a tvořivost: Do zahrady se vstupuje bránou z akátového dřeva, kterou hlídá silueta letící orlice a navazující oplocení napovídá, že se vchází do světa živé a barevné přírody. První pohled padne na výstavní strom sestavu kmenů a větví, upravenou do tvaru stromu, na němž jsou upevněny různé výrobky dětí. Od stromu se pohled zachytí na kruhu s barevně pomalovanými balvany, sloužícími jak pro výtvarné hrátky dětí, tak pro příležitostné posezení či pobíhání malých čiperů. Vpravo od chodníku se podél plotu táhne zahrádka, přidržovaná kameny, kde roste mnoho vonných bylin, léčivek, jedlých rostlin je to místo, kde příchozí může porovnávat proces růstu či zrání při každé svojí návštěvě. K zahrádce se ve vzdálenějším koutu přimyká kompozice s příbytky pro malé obyvatele zahrady hmyz, ještěrky, ježky...ježci se mohou na zimu zahnízdit v hromadě větví a listí, pro ještěrky jsou tu kameny, štěrk a písek, brouci ocení staré kmeny a kůru, motýli pak kvetoucí rostliny. Pro ptáky je zde krmítko a okolo oplocení keře s bobulovitými plody. A protože děti potřebují vždy i trochu pohybu, je zde instalována lanová stezka pro trénování obratnosti a rovnováhy. U vchodu jsou kromě čekacích laviček umístěny i dřevěné kladiny a lanový prvek. Orlí teepee a bludiště dramatická výchova a umění strategie Úzkým prostorem se projde od vstupní části do prostorné zahrady se dvěma velkými smutečními vrbami a dvěma smrky. Mezi budovou a chodníkem kvete motýlí louka, náhle se prostor otevře a pohled se zastaví o vysokou konstrukci zastřešení pódia ve tvaru indiánského teepee. Představení může začít pokud si děti stihly vyrobit kulisy. Účinkující chrání orlice patronka zahrady, dlážděná plocha se změní v hlediště či další jeviště, nebo obojí dohromady...plocha dlažby má mnoho použití kromě již uvedeného je to prostor pro malé jezdce, učí se zde udržovat rovnováhu na svém dopravním prostředku, základní dopravní předpisy, důležité dovednosti pro bezpečnost na chodníku i u cesty. Terasa u budovy se zbavena zábradlí mění na víceúčelovou plochu dřevěná plošina a navazující štěrkový posyp s balvany je prostorem pro odpočinek i kreativní činnosti. Rozložitá vrba svým zeleným závojem tvoří obytný pokoj, kde je příjemné pobývat pro pobývání je zřízena vícestupňová dřevěná plošina kolem celého kmene. Může se na ní ležet, polézat, sedět, kreslit, modelovat, poslouchat pohádku...a v sousedství za zelenou oponou probleskuje tmavá palisáda pevnosti, která je záhadným bludištěm s průlezy a průhledy, rádoby nedobytnými plošinkami a hradbami. Tam je možno se skrývat, plížit, brát ztečí bojovat muž proti muži nebo dvě vojska proti sobě. Při tom se cvičí obratnost, obezřetnost, odvaha, orientační schopnost, strategické uvažování... Kdo chce zcela uniknout, tak může do tajného tunelu pod keři.

4 Přechod k dalšímu zahradnímu pokoji tvoří oddělení pro nejmenší to aby mohli sesednout z odrážedla na dlážděné ploše a hned být na oblíbeném pískovišti. Když se chtějí trochu poschovávat, tak se postaví několik proutěných chýšek a celý prostor se oddělí od větších divochů proutěnou stěnou. Tady jsou malí v bezpečí. Část zpevněných ploch kolem zrušeného pískoviště uvolní místo staveništi, jehož základem je dostatečně hluboká vrstva oblázků, olemovaná ležatou dřevěnou kulatinou. Na staveništi jsou k dispozici různé přírodní stavební materiály pro fantastické stavby kámen v různých podobách, dřevo taktéž, plody stromů a keřů, může se přihodit i pár cihel. Od sousední zálesácké partie staveniště oddělují dva smrky, mezera mezi nimi je využita pro zelený tunel z vrbového proutí tudy se dá proběhnout do jiného světa! Pro malé zálesáky Zelení oddělená partie, sousedící přes oplocení se zalesněnou strží je uvažována jako prostor pro zdokonalování tělesné zdatnosti a pro společné hry, zaměřené na rytmickou a dramatickou výchovu. Přístřešek je navržen ve stylu dřevěného srubu se šindelovou střechou. Je vybaven dvěma stoly s lavicemi a posedovými špalky, boční a zadní stěnu tvoří akustická sestava se závěsnými prvky různých tvarů a z různých materiálů. Akustický rejstřík doplňuje hra na zábradlí a na dřevěnou palisádu v pozadí. Představení s využitím těchto nástrojů lze využít pro produkce se zapáleným ohněm na blízkém ohništi. Nejlepší čarování s hudbou je u ohně, to se nejlépe zpívá a do rytmu ťuká na dřívka, kokosy, bubínky... Aby nechyběl prvek pro aktivní pohyb, je zde navržena sestava loupaných klád pro pobíhání, polézání, podlézání apod., spolu s kládovou houpačkou a houpací kládou pro více dětí. U srubu se ještě vešla oblíbená řetízková houpačka. Všechny prvky jsou z loupané kulatiny v přírodním odstínu. V rohu oplocení se tyčí vyhlídková věž, uzavřená do pevnosti s několika průlezy, kdo se do ní chce dostat, musí prolézt, přelézt...vchod žádný nenajdete. Celá stavba je z loupané nejlépe akátové kulatiny. Zahrada smyslů a tvořivosti Přírodu a vše kolem sebe vnímáme hlavně svými smysly a tak nesmí v zahradě chybět místo, kde si smysly přijdou na své. Za kopcem, kterým se projde pod dřevěným mostem se dvěma věžemi, leží království smyslů a nespoutané tvořivosti. Úkryt pro návštěvníky i pracovní materiály zajišťuje chýše s doškovou střechou, nenápadně umístěná na okraj plochy blízko k oplocení. Dvě proutěné stěny plné polic poskytují dost místa pro hmatové schránky, krabice s přírodninami, obrázky i obrázkové kostky. Plocha je přehledná jen pro velké lidi, pro děti je bludištěm, kde se musí naučit chodit, aby se našly, když je třeba jít na svačinu. Před chýší je ponechán malý palouček, lemovaný hmatovým chodníkem pro chůzi naboso různé materiály v chodníčku jsou dobrou masáží pro malé nožky..a tady už začíná bludiště vchází se do něj průchodem v proutěné stěně a dále už se musí zkoušet... Palisády i proutěné stěny oddělují čtyři zajímavé plochy, na které stojí za to dobloudit pískoviště, staveniště se dřevem, s kamenem, štěrkem a cihlami...všude se dá stavět, zkoušet, jak co vypadá, kolik váží...součástí bludiště je i hmatová zídka z kamene, která odděluje vnitřek bludiště od chodníku. Může být krásně vyzdobena a sloužit tak nejen k procvičování hmatu a jemné motoriky, ale i jako malovací plocha. Pro unavené zbloudilce je v chýši připraven stůl a lavice, pro pobavení pak domečky plné překvapení-jen zkusit sáhnout rukou, co skrývají! Malí tvořivci si užijí při sestavování mozaiky z přírodnin nebo tvorbě palety z barevných listů nebo květů, bystří se oči, hmat, čich...sestava dřevěných dílů různých tvarů a barev pomáhá k procvičování barev, rozlišování tvarů, zdokonalovat jemnou motoriku. Kdo by se chtěl proběhnout, aniž by se ztratil, tak může zamířit na kopec se skluzavkou, nebo zkusit dobýt hradní most. Poblíž chodníku jsou dva větrací objekty ty jsou pomocí stříšek a výmalby přetvořena na trpasličí domečky, nevzhledné trubkové zábradlí kolem terasy se může stát dobrým základem pro proutěnou fantazii. A na ni se dají navěsit další zajímavé věci přírodniny, dětské výtvory, obrázky ptáků a zvířat... Sousední Pavoučí království už navazuje na čtvrtou zahradní partii, určenou především pro děti církevní školky a mateřského centra. Ta je vybavena pískovištěm s ohrazením dřevěnými kládami a špalky, zeleným tunelem se projde k proutěné vesničce a dál pak k hracímu domečku s posezením. Volný prostor ovládá prolézačka se dvěma věžemi pro aktivní odvážlivce, pro malé jezdce jsou připraveni dva koníci na pružině. Nevzhlednou plochu s poklopy zakrývá vrstva oblázků, sem tam balvan a lavička z půlené kulatiny.

5 6. Oplocení, zpevněné plochy, úprava zeleně Oplocení Oplocení je navrženo pouze k dílčím úpravám jedná se rekonstrukci čelní strany stávajícího oplocení do podoby dřevěné stěny, která by odclonila provoz sousedního sídliště. Výška stěny je cca 150 cm, vnitřní i vnější strana mohou být pomalovány přírodními motivy. Hlavní vstup do MŠ je zvýrazněn bránou z akátového dřeva. Ostatní části oplocení budou zachovány ve stávajícím stavu. Zpevněné plochy Stávající asfaltové plochy a betonová pískoviště budou vybourány, materiál ze zrušené části zámkové dlažby bude použit na vydláždění přístupového chodníku od vstupu po koloběžkovou plochu. Zahradní chodníky budou provedeny z mechanicky zpevněného kameniva, rovněž povrchy pod přístřešky. Výrazně se tak zmenší podíl zpevněných ploch na celkové rozloze zahrady ve prospěch trávníku a jiných přírodních materiálů. Úprava zeleně Ve vstupní části bude nutno redukovat rozrostlé keře, ponechány budou dva jeřáby z náletu, u ježkoviště budou vysazeny keře s bobulovitými plody. Ostatní zeleň zůstane bez zásahů. 7. Údržba zahrady Údržba zahrady bude vykonávána více subjekty počítá se s účastí dětí případně i s rodiči. Údržba zajišťovaná obcí: - kosení trávníků, odvoz rostlinných zbytků - ořezy stromů - opravy komunikací a oplocení - údržba technického zařízení vodního prvku - kontrola a údržba herních prvků, sportovních zařízení a prvků Údržba za účasti dětí, případně i rodičů: - hrabání a odnos listí - obnova barevných nátěrů maleb na oplocení a bráně - údržba bylinkové zahrádky a pěstebních ploch - údržba hmatového chodníku - údržba a úklid kolem ohniště - údržba a obnova proutěných staveb, doplňování materiálů do stavenišť, hmatových schránek

6 8. Propočet nákladů Bourací práce asfalt ,- Hmatová zídka ,- - pískoviště ,- Úprava větracích objektů ,- - průlezky 6 000,- Palisádové bludiště ,- - zábradlí 2 000,- Palisádová pevnost ,- Terénní úpravy ,- Palisádové bludiště ,- Nové zpevněné plochy -zámková dlažba ,- Staveniště 4 ks ,- - MZK (mlat) ,- Pískoviště 3 ks ,- Rekonstrukce oplocení.- dřevěná stěna ,- Proutěné stavby 8 000,- - brána ,- Hrací domek ,- - malování na plot 6 000,- Posezení pro děti 6 000,- Gabion ,- Skákadla 2ks ,- Přístřešek srub ,- Proutěný výplet zábradlí 5 000,- Přístřešek chýše ,- Dřevěná plošina ,- Pódium + plachta +orlice ,- Dodávka a uložení kamenů ,- Skluzavka terénní ,- Štěrk (dopadové plochy, pobíhací pl.) ,- Průlezka hrad s mostem ,- Ohniště s dlažbou 9 000,- Houpačka ,- Ježkoviště 1 000,- Kládová houpačka ,- Krmítko 1 000,- Houpací kláda pro více dětí ,- Hmyzí hotel 1 000,- Průlezka dvouvěžová se skluzavkou ,- Hmatová schránka 8 ks 6 000,- Mikado klády 6 000,- Akustická sestava ,- Lanová stezka ,- Seříznuté kmeny 10 ks ,- Vlnobití ,- Lavice půlená kulatina 6ks ,- Hmatový chodník 8 000,- Kladiny 3 ks ,- Sety stůl + lavice do přístřešků 4 ks ,- Kamenný kruh 6 000,- Trávník ,- Výstavní strom 3 000,- Lavice kolem stromu ,- Špalky 6 000,- Krabice na přírodniny 10 ks 8 000,- Vyřezané kmeny 3ks ,- Staveništní přesun hmot ,- Úprava zeleně 5 000,- Celkem ,- bez DPH

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY

POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY 1 2 POODŘÍ REALIZACE DOMU PŘÍRODY Obsah ÚVOD... 4 MANUÁL... 6 Situace, letecký pohled... 9 VSTUP... 10 ZAHRADA... 17 Půdorys, stavební prvky... 20 EXPOZICE... 25 Půdorys...

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY. KAMENNÝ SVĚT při Mateřské škole ZÁHUMENNÍ KOPŘIVNICE

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY. KAMENNÝ SVĚT při Mateřské škole ZÁHUMENNÍ KOPŘIVNICE PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY KAMENNÝ SVĚT při Mateřské škole ZÁHUMENNÍ KOPŘIVNICE Zásady provozního řádu dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zařízení

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní vzdělávání (2013 2016) Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendlovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 1/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BAREVNÉ HRÁŠKY pro předškolní

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu

4/2005. Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Svaz zakládání a údržby zeleně Inspirace 4/2005 Limity krajiny Zlatá Písečná Zelená stuha Čehovická oáza Biocentrum Močidla Křivoklátský letohrádek Aktivity MŽP v péči o přírodu a krajinu Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZAHRADA CESTA DO SVĚTA (příloha P2, projektový záměr)

ZAHRADA CESTA DO SVĚTA (příloha P2, projektový záměr) ZAHRADA CESTA DO SVĚTA (příloha P2, projektový záměr) 1. Současný stav a využití zahrady V polovině devadesátých let byla naše zahrada v podstatě nově založena (příloha P5, obr. 1 až 4). V té době byla

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý

Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý Městský mobiliář návrh dětského pískoviště pro mmcité+ a.s. BcA. Ondřej Tichý Diplomová práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od1.9.2013 do 31.8.2016 DOMOV TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME Téma školního vzdělávacího programu: KDE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více