MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA KOCHÁNKY, příspěvková organizace Kochánky 146, 294 74 Předměřice nad Jizerou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Mateřské školy Kochánky"

Transkript

1 Č.j.: 50/MSK/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřské školy Kochánky pro předškolní vzdělávání s názvem ROK NA VESNICI

2 Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém 1. Identifikační údaje o škole: Název školy: Mateřská škola Kochánky, příspěvková organizace Sídlo školy: MŠ Kochánky, Kochánky 146, Předměřice nad Jizerou, IČ: Telefon: Webové stránky školy: Ředitelka: PaedDr. Jana Rejzlová Zřizovatel: obec Kochánky Zpracovatel ŠVP PV: PaedDr. Jana Rejzlová, Bc. Tereza Rejzlová Název školního vzdělávacího programu: Rok na vesnici Platnost dokumentu: Účinnost dokumentu: Schváleno na pedagogické radě: Obecná charakteristika školy Mateřská škola Kochánky se nachází na okraji obce Kochánky, v budově, která původně sloužila jako základní škola a poté i jako škola mateřská. Po několikaleté pauze, kdy budova nesloužila svému účelu, se po zdařilé rekonstrukci navrací ke svému původnímu využití. Na budovu navazuje přilehlá zahrada, která prošla rekonstrukcí a slouží jako dětské hřiště. Jelikož se budova MŠ nachází na okraji obce, nalezneme v její těsné blízkosti pole, lesík, louku i řeku Jizeru. Děti tak mají mnoho možností trávit čas na čerstvém vzduchu a seznamovat se s krásami přírody a změnou ročních období. Mateřská škola se nachází v přízemí této budovy. Její prostory jsou složeny ze vstupní chodby, šatny, ložnice, spojovací chodby, koupelny s WC pro děti, umývárny se sprchou, třídou, která je spojena s hernou, dále z kuchyně, ředitelny, skladu pomůcek a šatnou pro personál se sociálním zařízením a sprchou. Mateřská škola Kochánky je školou jednotřídní, jejíž kapacita je 21 dětí. Vybavení jednotlivých místností je funkční, účelové i estetické. Skříně ve třídě jsou převážně otevřené v kombinaci s výsuvnými boxy umožňující dětem volný přístup k hračkám, didaktickým pomůckám a knihám. Postupně se budeme snažit o vytvoření různých koutků aktivit koutek konstruktivních her, literární koutek, koutek domácnost apod. Zahrada mateřské školy se skládá z velkého pískoviště, herního prvku se skluzavkou, herního prvku s houpačkou, pérovou houpačkou, ve školním roce 2013/2014 byla doplněna o pružinové houpadlo pro dvě osoby, sprchu a dřevěný zahradní domek na hraní. Do budoucna

3 chceme rozšířit zahradu ještě o více herních prvků. V zahradě jsou vzrostlé listnaté stromy a několik keřů. Údržbu zahrady a drobné opravy interiéru zajišťuje OÚ Kochánky. Pravidelně se provádí revize hasících přístrojů, tělovýchovného nářadí i elektrického zařízení. Materiální podmínky Ve třídě a herně je dětský dřevěný nábytek s dostatkem úložných prostor, který odpovídá antropometrickým a hygienickým požadavkům. Třída je dále vybavena CD přehrávačem, tělovýchovným nářadím a náčiním, digitálním pianinem a orffovými nástroji. Vybavenost třídy didaktickými pomůckami a hračkami je vzhledem ke kapacitě třídy dostačující, v průběhu roku se bude doplňovat a obměňovat v závislosti na aktuálním tematickém celku. Výdejna jídel je vybavena nádobím, lednicí, pračkou, myčkou, eletrickým sporákem s troubou a digestoří. Hygienické podmínky Sociální vybavení školy je zdravotně nezávadné a bezpečné. Umývárny s WC jsou kompletně zrekonstruované a barevné. K zajištění řádného úklidu a dezinfekce jsou používány schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. 3. Podmínky vzdělávání Výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku se řídí zákonem č.561/2004 sbírka o předškolním vzdělávání, zákl., střed., vyš. odborném a jiném vzdělávání vyhláškou č.43/2006 sbírka o předškolním vzdělávání. Věcné vybavení Mateřská škola má dostatečné velké prostory a prostorové uspořádání umožňující hromadné, skupinové i individuální činnosti dětí. MŠ je vybavena dětskými stolky, židličkami, postýlkami a zdravotně nezávadným hygienickým zařízením odpovídajícím počtu dětí a antropometrickým a hygienickým požadavkům. Veškerý dětský nábytek a TV nářadí odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno a doplňováno. Hračky i pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly s nimi samostatně manipulovat. Z tělovýchovného nářadí jsou k dispozici žebřiny, dvě žíněnky, lavička, míče overbally, tunel na prolézání, švihadla, lano a další. Výdejna jídel je vybavena novou kuchyňskou linkou a novými spotřebiči. Šatna je vybavena původním nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí. Dále zde nalezneme informační nástěnky a prostor pro vystavování dětských výtvarných prací. Zahrada mateřské školy je vybavena novými, převážně dřevěnými herními prvky. Nalezneme zde velké pískoviště, herní prvek se skluzavkou, kolotoč, herní prvek s houpačkou a herní prvek s hrazdami a sítí, pružinové houpadlo pro jednu i pro dvě osoby a dřevěný zahradní domek na hraní. Součástí zahrady je také sprcha. Do budoucna bychom rády zastřešily pískoviště a rozšířily zahradu o další herní prvky ze dřeva.

4 Životospráva Dětem je zajištěn pravidelný denní řád, který je však dostatečně pružný s ohledem na aktuální a individuální potřeby dětí. Spontánní i řízené aktivity jsou vyvážené, stejně tak činnosti klidové a dynamické. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku a spánku. Děti nejsou nuceny ke spánku na lůžku, ale snažíme se je vést k pravidelnému odpočinku na lůžku po obědě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Obědy i ingredience na dopolední i odpolední svačinu jsou dováženy z restaurace Kulturního domu Vysoká Libeň. Děti nejsou nuceny do jídla, ale jsou vedeny k tomu, aby jídlo alespoň ochutnaly. V průběhu celého dne mají k dispozici samoobslužný pitný režim, který jim je pravidelně připomínán. Pokud to počasí dovolí, děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, buď na školní zahradě, nebo v okolní přírodě. Pedagogové se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Personál mateřské školy se snaží dětem vytvořit bezpečné a přátelské prostředí. Snažíme se o navození vzájemného pocitu důvěry mezi dítětem a pedagogem. Děti učíme ohleduplnosti, respektu k druhému a vzájemné spolupráci. Všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situace. Činnosti jsou dětem nabízeny podle jejich zájmu. Snažíme se umožnit dětem zažít úspěch, proto se mohou účastnit činností různého zaměření a je tak podporována důvěra v sebe sama. Respektujeme osobní volbu dětí, která je v souladu s pravidly pro společné soužití v mateřské škole. Do žádných činností nejsou děti nuceny, ale pokud se dané činnosti nechtějí účastnit, mohou ostatní děti pozorovat při dané činnosti. Personální podmínky V mateřské škole jsou 2 pedagogičtí a 1 nepedagogický pracovník. Obě učitelky mají odbornou kvalifikaci. Nepedagogická pracovnice se stará o přípravu svačin, výdej jídla, pitný režim a o úklid. Mateřská škola Kochánky krátce otevřenou školou, ve které se snažíme vytvořit stabilní pracovní tým, kde budou mezi pracovníky panovat přátelské vztahy a spolupráce. Všichni zaměstnanci školy se budou dále vzdělávat (semináře, literatura a tiskoviny) a nově získané poznatky poté uplatňovat ve své práci. Řízení mateřské školy Školní řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a povinnosti zaměstnanců školy. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu a vytvoření důvěrného a otevřeného prostředí, nutná je však kontrola a hodnocení práce všech zaměstnanců. Díky malému pracovnímu kolektivu probíhá hodnocení práce všech zaměstnanců převážně ústně v rámci každodenních činností. Pedagogické rady se konají podle potřeby. Škola poskytuje dostatek informací o dění v MŠ prostřednictvím webových stránek školy, nástěnek i osobního setkávání s rodiči.

5 Spolupráce s rodiči Komunikace s rodičovskou veřejností probíhá individuálními rozhovory mezi rodiči a učitelkami, dále formou webových stránek mateřské školy, informačních nástěnek v prostorách MŠ, schůzkami s rodiči, y a individuálními schůzkami s ředitelkou školy. Rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni se Školním vzdělávacím programem prostřednictvím nástěnek. K tomuto školnímu vzdělávacímu programu se mohou vyjádřit. Kdykoliv během roku mohou přispět svými náměty na výchovně-vzdělávací činnosti a výlety. Rodiče se účastní i několika společných setkání, které pořádáme v průběhu školního roku. Rodiče mají možnost vyjádřit svoje názory k práci všech zaměstnanců školy kdykoliv během roku při sjednání osobní schůzky s ředitelkou. Všichni zaměstnanci školy si jsou vědomi, že soukromé údaje o dětech jsou důvěrné a dodržují zásadu mlčenlivosti o jakýchkoliv důvěrných informacích. Spolupráce s institucemi ZŠ Husovo náměstí Obecní úřad obce Kochánky Hasičský záchranný sbor Benátky nad Jizerou Policie ČR - Obvodní oddělení Benátky nad Jizerou Dentální centrum Dr. Tahy (spolupráce se zubní hygienistkou) Dětská lékařka Mudr. Zdeňka Lojdová Správa městských lesů (p. Bendl) Telefónica Czech Republic, as. (p. Kilevník) 4. Organizace vzdělávání Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let. Přednostně jsou přijímány děti s odkladem, děti před zahájením školní docházky a děti s místem bydliště v obci. Při nástupu dětí do MŠ je kladen důraz na adaptaci dítěte na nové prostředí a vytváření podmínek k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností, stejně tak klidových i dynamických činností je v denním programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, umožňovali dětem, aby pracovaly svým tempem. Dětem jsou nabízeny činnosti individuální, skupinové i frontální. Do žádných činností nejsou děti nuceny. Organizační formy V mateřské škole se organizační formy mění dle potřeb dětské skupiny. Princip individualizace a respekt k individuálně rozdílným potřebám a možnostem jednotlivých dětí nás vede k otevřenosti a souběžnému využívání různých forem a metod. Důležité je poskytnutí prostoru a materiálu pro samostatné objevování a přímou zkušenost. Z nezávazného hraní si každé dítě vytváří svůj způsob učení se, které později při základním vzdělávání vede postupně ke schopnosti samostatné organizace průběhu učení.

6 Metody a formy práce Při práci s dětmi vycházíme z toho, že děti se učí prožíváním, jestliže se k učení přistupuje spontánně, jestliže učení je pro dítě objevné, smysluplné, přináší radost, jestliže umožňuje komunikaci s druhými, jestliže má dítě prostor pro aktivitu a tvořivost, jestliže probíhá prostřednictvím konkrétních činností a jestliže je celostní, tedy zapojuje se více smyslů a pracují obě mozkové hemisféry. Metody práce s dětmi vycházejí z respektování vývojových zvláštností dětí a jejich přirozených potřeb. Vzdělávací podněty jsou dětem nabízeny v tematických celcích. Časový rozsah jednotlivých celků vychází z konkrétní povahy tématu a zájmu dětí na daném tématu. Celek však nikdy netrvá déle než 4 týdny (po této době přestává být pro dítě zajímavý). Každý tematický celek je dále rozpracován do jednotlivých týdnů a dnů. Jelikož je MŠ jednotřídní a tudíž třída je skupinou heterogenní, umožňuje využít metody vzájemného učení, kdy děti sami vstupují do role učitele a vlastní získané poznatky předávají druhým, např. mladším dětem. Učitelky se snaží vést starší děti k pomoci mladším. Hlavní metodou výchovy a vzdělávání je hra, která je pro dítě přirozeným zdrojem informací o okolním světě, prostředkem k jeho pochopení a rozvíjí samostatnost myšlení. Dětem poskytujeme dostatek prostoru ke hře spontánní a herních činností zároveň využíváme v tematických celcích. Metody práce s dětmi jsou vybírány tak, aby dětem poskytovaly prostor pro sebevyjádření a plně odpovídaly stupni vývoje a způsobu myšlení každého dítěte. Významné je také připravené prostředí, resp. příprava třídy tak, aby prostředí bylo pro děti motivující, aby bylo dítě schopné samo si volit činnost, která povede k získání potřebné dovednosti a poznatků, aby se dítě učilo prožíváním a přirozenou cestou získávalo zkušenosti, zpracovávalo podněty ze všech oblastí života, aby se neučilo pouze nasloucháním. Organizace dne v mateřské škole 6:30 8:00 příchod dětí do MŠ, prostor pro volnou hru, individuální činnosti s dětmi 8:00 8:45 prostor pro volnou hru, úklid třídy, komunikační kruh či jiná řízená činnost (hudební, hudebně-pohybová, pohybová, literární, jazyková) 8:45 9:15 hygiena, příprava na svačinu, svačina 9:15 10:00 prostor pro volnou hru, řízená činnost (která je zpravidla výtvarného či pracovního zaměření) 10:00 11:45 příprava na pobyt venku, pobyt venku (v případě špatného počasí náhradní program), hygiena, příprava na oběd 11:45 12:30 oběd, úklid po obědě, prostor pro volnou hru, odchod domů 12:30 14:00 hygiena, příprava na polední odpočinek, polední odpočinek 14:00 15:00 příprava na svačinu, svačina, prostor pro volnou hru 15:00 16:30 volná hra, individuální činnosti s dětmi, rozcházení dětí domů Organizace dne v mateřské škole je pouze orientační, vychází ze zajištění správné životosprávy (intervaly mezi jídly, odpočinek, pohyb venku). V případě hezkého počasí vyrážíme s dětmi do přírody ihned po svačině, aby děti byly na čerstvém vzduchu co nejdéle.

7 Kritéria přijímání dětí do MŠ 1. Děti s odkladem školní docházky. 2. Děti, které zahájí v následujícím školním roce docházku do základní školy. 3. Děti podle věku o nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v Kochánkách. 4. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, ve které není zřízena mateřská škola. 5. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem v obci, kde je zřízena mateřská škola, ale nebyly místně do ni přijaty. Ukončení docházky do MŠ Ředitelka může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v případě, že dítě dosáhne věku 6ti let a přechází do ZŠ, dále v případě, že zdravotní stav dítěte je takový, že jeho setrvávání v dětském kolektivu ohrožuje bezpečnost jeho samotného nebo ostatních dětí ve třídě, v případě dítě nezvládá fyzické, mentální a psychické nároky předškolního vzdělávání nebo pokud rodiče soustavně hrubým způsobem porušují Školní řád. 5. Charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ Kochánky pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který nazvala Rok na vesnici. Program směřuje k harmonickému rozvoji dětské osobnosti a s ohledem na individualitu každého dítěte a k získání základů klíčových kompetencí, které dítěti usnadní jeho celoživotní vzdělávací cestu. Snažíme se vytvořit otevřený systém vzdělávání, který doplňuje rodinnou výchovu. Chceme vytvořit školu, kde si děti mohou podle svých potřeb svobodně hrát, kde se mohou bez obav ptát a nalézat odpovědi, kde mohou experimentovat, kde se naučí chápat dodržování dohodnutých pravidel, školu, která dětem umožní nacházet vlastní způsob poznávání světa, která je pro všechny zúčastněné rodiče, děti, pedagogy příjemným místem a která umožňuje rodičům podílet se na vzdělávací cestě jejich dítěte a poskytuje jim rady a případnou pomoc. MŠ Kochánky si stanovuje jako hlavní vzdělávací cíle tyto: 1) Seznámit děti s prostředím, ve kterém žijí (domácnost, obec, příroda) a vytvořit k tomuto prostředí kladný vztah. 2) Pomoci dítěti osvojit si takové normy chování, díky kterým bude plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s lidmi v jeho okolí. Koncepce školy V mateřské škole je respektována jedinečnost dítěte, jeho schopnosti i vývojové možnosti. Aby se tato osobnost mohla úspěšně podílet na životě ve společnosti a v dnešním globálním propojeném světě, potřebuje umět domluvit se, spolupracovat, chápat odlišnosti druhých a na druhé straně znát svou hodnotu, jednat jako samostatná bytost. Ke zdravému vývoji osobnosti je nutné vytváření bezpečného, neohrožujícího prostředí, uspokojování základních potřeb dítěte a respektování jeho vývojových zvláštností i možností. Úkolem školy je dát dětem prostor pro hledání a nacházení správných postojů a hodnot. Seznámit děti s místem bydliště a jeho okolím je základním předpokladem pro jeho orientaci ve světě, proto je tento bod jedním z hlavních cílů našeho vzdělávacího programu.

8 V mateřské škole se dítě poprvé za svůj život dostává do širší společnosti lidí a proto je druhým bodem našeho vzdělávacího programu osvojování takových norem chování, díky kterým bude dítě plnohodnotným členem společnosti a bude mít kladný vztah s ostatními lidmi v jeho okolí. K naplnění prvního vzdělávacího cíle dochází především při řízených činnostech a při pobytu venku. Druhý vzdělávací cíl je naplňován především běžnými činnostmi v mateřské škole, kdy se děti díky p. učitelce mezi sebou učí jak se chovat jeden k druhému, podělit se o hračky, poděkovat, pomoci mladšímu kamarádovi apod. Vzdělávací obsah Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Vzdělávací činnost je zpracována v podobě integrovaných bloků, které jsou následně v TVP rozčleněny do tematických celků s konkrétním obsahem. Integrované bloky a jejich obsah 1. Vítej mezi námi! Období adaptace nových dětí v MŠ, seznámení s jejím prostředím, svými vrstevníky i dospělými. Postupně děti přejímají pravidla společného soužití ve školce, orientují se v časovém rozvrhu dne. Usilujeme o rozvíjení kladných vztahů mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a dospělými. Seznámení s místem a prostředím ve kterém dítě žije. Seznamování s pravidly chování k druhému. Rozvíjení sebeobslužných dovedností. Rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků. 2. Sklízíme plody podzimu Pozorování a uvědomování si změn v podzimní přírodě, seznámení s typickými podzimními plody a plodinami (zahrada, pole, sad, les), s názvy některých stromů a keřů. V souvislosti s ochlazujícím se počasím a zvýšeným rizikem výskytu nemocí se zaměříme na získání vědomostí o ochraně zdraví a základech zdravého životního stylu. Děti budou seznámeny s lidským tělem, hygienickými návyky, předcházení nemocem a zdravým stravováním. Akce pro rodiče a děti: Podzimní aranžování 3. Když padá listí Pozorování změn v podzimní přírodě. Pojmenování základních a některých doplňkových barev (podzimní listí). Seznámení s životem volně žijících zvířat (v lese a na poli). Příprava zvířat na zimu. Vytvoření vztahu k minulým generacím Svátek dušiček. 4. Těšíme se na Ježíška Příchod čerta, Mikuláše a anděla do MŠ zopakování norem chování. Povídání o adventu. Seznámení s dětmi s Vánočními zvyky a tradicemi. Povídání o tom, jak Vánoce prožívá každý z nás. Čím můžeme potěšit blízké výroba vánočních dárků a přáníček. Zpívání koled. Pečení a výroba cukroví. Akce pro rodiče a děti: Předvánoční posezení v MŠ Akce pro veřejnost: Vánoční jarmark 5. Huboval vrabčák na zimu Pozorování změn v přírodě znaky zimy. Péče o zvířata v zimě, pozorování stop zvěře. Zimní sporty. Upevňování a prohlubování poznatků o vlastním těle a důležitosti péče o jeho

9 zdraví (strava, oblékání). Seznámení se základními hudebními nástroji. Rozvoj rytmického cítění u dětí. V souvislosti s blížícím se zápisem se zaměříme více na individuální práci s předškoláky (rozvoj časoprostorové orientace, rozvoj senzomotorické koordinace, znalost geometrických tvarů, znalost dnů v týdnu, učí se také znát místo svého bydliště, jména a zaměstnání rodičů). 6. Svět kolem nás Třídění a pojmenování dopravních prostředků, seznámení s významem některých dopravních značek. Bezpečné chování na silnici i v přírodě. Seznámení s některými základními povoláními a řemesly. Seznámení s tradiční oslavou masopustu význam, průběh oslav, výroba masek. 7. Přišlo jaro do vsi Pozorování změn v přírodě (první pupeny, zelené lístečky, drobní živočichové). Poznávání jarní přírody a jarních tradic výroba Moreny, vynášení Moreny, význam blížících se Velikonočních svátků. Březen, měsíc knihy - seznámení dětí s dětskou literaturou její druhy, zacházení s knihami, význam knih. Akce pro rodiče a děti: Vynášení Moreny 8. Hody, hody, doprovody Prožití Velikonočních svátků a vyzkoušení některých Velikonočních tradic. Zvířata a mláďata na domácím dvoře význam zvířat pro člověka, péče o zvířata. Den Země seznámení dětí s pojmem recyklace, zaměření na ekologii, třídění odpadu, rozlišení výrobních materiálů, činnosti s různými materiály. 9. Kde jsem doma Seznámení dětí s funkcí rodiny. Uvědomění si významu rodiny každého z nás vědět, kdo je moje rodina, jaké má členy, umět je pojmenovat. Jak můžeme našim maminkám doma pomoci domácí práce. Uvědomění si dětí kde žijí můj domov. Uvědomění si rozdílu mezi životem ve městě a životem na vesnici. Akce pro rodiče a děti: Výlet do ZOO 10. Hřej, sluníčko, hřej Poznat a pojmenovat některé druhy hmyzu, užitek hmyzu pro člověka. Poznat a pojmenovat některá zvířata žijící u vody (žába, ryba). Uvědomění si, že na světě žijí různé národy a národnosti, že každý jsme jiný, seznámení s některými jinými kontinenty. Evaluační systém Hodnocení činnosti školy je předpokladem pro její neustálé zlepšování. Mateřská škola Kochánky je malou školou, jejíž personál se setkává každý den a je tedy umožněna přímá reflexe práce všech zaměstnanců. Hlavním cílem evaluace je sledování, vyhodnocování a následné zlepšování práce s dětmi. Jde o zhodnocení podmínek vzdělávání, naplňování cílů a záměrů ŠVP a hodnocení práce pedagogů. V Kochánkách dne PaedDr. Jana Rejzlová Ředitelka MŠ Kochánky

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více