ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně [Adam in troubles : script of school drama about bullying] / Irina Ulrychová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 1 (2005), s Představení nového žáka ve škole. Adamův příchod do školy byl spojen s jeho šikanováním staršími žáky. Vytvoření scénáře pro dramatickou výchovu a vedení diskuse žáků o řešení tohoto problému. Možnosti rozhovoru se šikanovaným, sdělení problému třídní učitelce nebo jiné alternativy pomoci. Rozhovor učitele se žáky by měl reagovat na otázku, zda je či není obtížné svěřit se se svými potížemi dospělým a co v tom dětem někdy může bránit. žák ; šikanování ; chování žáka ; základní škola ; dramatická výchova ; porucha chování ; výchovné působení ; učitel ; 2. Bullying in Spanish and English Pupils : A sociometric perspective using the BULL-S questionnaire [Šikana mezi španělskými a anglickými žáky : sociometrická perspektiva využívající dotazník BULL-S] / Fuensanta Cerezo, Manuel Ato. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Educational Psychology : An international journal of experimental educational psychology. -- ISSN [GB] -- Roč. 25, č. 4 (2005), s. [353] tab. Autoři sestavili dotazník, určený pro žáky ve španělských školách, založený na sociometrické metodice, kdy analyzovali statut každého člena skupiny. Zjistili, že se hodí i do britských poměrů. Verze A byla určena žákům, verze P učitelům. Výzkum na vzorku 212 dětí rozdělených do deseti skupin, pěti ze Španělska a pěti z Velké Británie. Rozbor odpovědí a výsledky v tabulkách. Rozdělení na aktéry šikany, oběti a nezávislé. V dodatku představen dotazník BULL-S. šikanování ; nesprávné chování ; žák ; vztahy mezi vrstevníky ; komparace ; výzkum ; dotazník ; sociometrie ; Španělsko ; Velká Británie

2 3. Bullying. Eine spezielle Form von Gewalt an Schulen [Bullying. Speciální forma násilí ve školách] / Gabriele Kasigkeit. -- ger In: Profil : Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft. -- ISSN [GE] -- Roč. 2005, č. 10 (2005), s fot. Stoupající vývoj násilí a kriminality v SRN. Také ve školách přibývá násilí mezi mládeží. Případy násilí a vražd na německých školách. Bullying - negativní a dlouhodobě nápadné chování žáků, charakteristické nerovnováhou v síle mezi pachatelem a obětí. Význam identifikace žáka se svou školou. Učitelé by měli mít více času pro práci se žáky, aby je lépe poznali a zamezili tak násilí ve škole. násilí ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; škola ; role učitele ; šikanování ; bullying 4. Children's opinions on effective strategies to cope with bullying : the importance of bullying role and perspective [Názory dětí na efektivní strategii, jak se vyrovnat s šikanou : důležitost role a perspektivy šikany] / Marina Camodeca, Frits A. Goossens. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 31 In: Educational Research -- ISSN [GB] -- Roč. 47, č. 1 (2005), s. [93] tab. Výzkum autorů na vzorku 311 dětí v průměrném věku 11 let. Děti měly určit efektivní strategie, jak se vyrovnat s šikanou, ze tří perspektiv: jako oběť šikany, jako ten, kdo šikanuje, a jako svědek šikany. Rozhodovaly se, zda by volily odplatu, nevšímavost či asertivitu. Asertivitu by častěji volily dívky, mladší děti by daly přednost nevšímavosti, starší děti odplatě. Podrobnější výsledky v tabulkách. střední školní věk ; šikanování ; nesprávné chování ; postoj ; role ; výzkum ; 5. Hledali jsme způsob, jak změnit atmosféru školy : seznamte se s projektem Den napříč školou [We looked for a way to change school atmosphere : get acquainted with A day across school project] / Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 7. Ukázka spolupráce žáků základních škol v celoškolních projektech, jejichž výchovným cílem je prevence negativních jevů v chování žáků, šikany a proměna celkové atmosféry školy. Projekt byl organizován formou dílen, v nichž

3 spolupracovaly a soutěžily skupiny žáků různého věku ve vědomostech o historii a organizaci školy a dovednostech literárních a výtvarných. spolupráce ve výchově ; vztahy mezi školami ; základní škola ; klima školy ; prevence ; šikanování ; projekt ; soutěžení ; tvůrčí dílna ; 6. Jak minimalizovat šikanu [How to minimalize bullying] / Michal Kolář, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 6 (2005), s Změny v klimatu školy a vybudování speciálního programu proti šikanování jako podmínka zastavení šikanování ve školách. Sílící projevy násilí. Nepřipravenost pedagogů na řešení projevů šikany - neschopnost vytvářet prostředí, kde se šikaně nedaří, špatné rozpoznávání šikany, neznalost postupů proti jejím projevům, žádná nebo nedostatečná prevence. Příklady chyb, kterých se učitelé v této oblasti dopouštějí. Působení autoritativních prvků ve vzdělávacím systému na šíření šikany. Informace o projektu (realizován na ZŠ v Hradci Králové) zaměřeném na odstraňování šikany ve školách - klíčové komponenty, typy scénářů, moduly vzdělávání zaměstnanců školy, řešení konkrétních případů. Hodnocení úspěšnosti programu. Teoretická východiska projektu, možnost jeho aplikace na jiných školách - projekt MIŠ (Minimalizace šikany). chování žáka ; nesprávné chování ; šikanování ; diagnostika ; prevence ; náprava ; program ; vzdělávání učitelů ; MIŠ 7. Jak proti šikaně [How to prevent bullying] / Karla Kadlečková. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Obecné poznatky související s šikanou, popis jejich příčin a charakteristiky agresorů a obětí (různé typy agresorů, nejvhodnější oběti). Diagnostika chování předškolního dítěte, ze kterého se může bez záměrného usměrňování později vyvinout mírná i těžší forma šikany. Pět vývojových stupňů šikanování. Pohled na šikanu z hlediska práva. předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; chování žáka ; nesprávné chování ; diagnostika ; šikanování ;

4 8. Jak proti šikaně [How to prevent bullying] / Karla Kadlečková. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2005), s fot., 1 obr. Vliv šikanování na oběti v závislosti na míře a délce šikanování a obranyschopnosti oběti. Následky šikany v počátečních stadiích - narušování osobnostního vývoje, přetížení a vyčerpání nervové soustavy (neurózy, psychosomatické obtíže), poruchy v sociální a osobnostní adaptaci. Závažné poruchy vznikající pokročilým šikanováním - vliv na celoživotní charakter šikanovaného, těžké psychosomatické potíže, poruchy osobnosti, deprese apod. Nezbytnost odborné pomoci šikanovanému. Prevence šikany ve škole - podpora outsiderů, spravedlivé a demokratické jednání mezi dětmi (vštěpování zásad demokracie), rozvíjení spolupráce. Význam pomoci rodičů při odhalování a nápravě šikany. dítě ; žák ; chování žáka ; nesprávné chování ; šikanování ; diagnostika ; prevence ; působení ; psychika ; náprava ; 9. Kroměříž je bezpečnou komunitou : první Mezinárodní bezpečná škola v ČR bude ve Zdravém městě [Kroměříž is a safe community : first International Safe School in the Czech Republic will be placed in Healthy Town] / Markéta Židlická. -- cze In: Grantis : měsíčník pro neziskový sektor. -- ISSN X [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005), s fot. Informace o mezinárodním programu Bezpečná škola (BŠ), jehož cílem je prevence úrazů, fyzického a psychického násilí a vytvoření příjemného psychosociálního prostředí pro děti a všechny pracovníky škol. Mezinárodní program BŠ pilotně zkouší jediná škola v ČR - kroměřížská Základní škola Zachar. násilí ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; školní nehoda ; nehoda ; bezpečnost ; základní škola ; prevence ; výchovný program ; klima školy ; zlepšení ; pilotní projekt ; Bezpečná škola ; Kroměříž ; úraz

5 10. Návrat může být i traumatický : jestliže se dítě do školy nejen netěší, ale má z návratu strach, něco není určitě v pořádku a je nutné hledat, co [Fear of school bullying can be traumatic] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 206 (2.IX.) (2005), příl. s fot. Některé děti se po letních prázdninách do školy bojí - důvodem je šikana. Podle dotazníkového šetření na základních školách se její obětí stává až 40% dětí. Pozitivním prvkem v této situaci je, že se o šikaně začíná mluvit čím dál hlasitěji a vznikají projekty na její rozeznávání a potírání. Byl také vypracován program vzdělávání pro učitele na téma Bezpečné klima a první pomoc při šikanování. Koordinátorem programu je občanské sdružení ASIS specializované na obecně prospěšné a vzdělávací programy (např. Dokážu to?, Škola pro všechny). šikanování ; násilí ; základní škola ; žák ; vztahy mezi vrstevníky ; prevence ; učitel ; vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; klima školy ; kurs ; občanské sdružení ; ASIS ; Bezpečné klima a první pomoc při šikanování 11. Nebezpečí moderních technologií : aneb nový rozměr šikany a agresivity [Danger posed by modern technologies : or New dimension of bullying and aggression] / Robert Čapek. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 7 (2005), s Spojitost moderních technologií s některými problémy ve škole - šikanováním, násilím a agresivitou dětí. Zneužívání mobilního telefonu (SMS) a internetu (maily) k anonymnímu šikanování - statistická data z výzkumných šetření ve světě. Možnosti zabezpečení internetu ve škole. informační technologie ; výpočetní technika ; počítač ; elektronická pošta ; Internet ; telekomunikace ; působení ; nesprávné chování ; šikanování ; agresivita ; mobilní telefon 12. Nemoc zvaná šikana [Illness called bullying] / Michal Kolář ; Zuzana Fojtíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s

6 Co je to šikana. Rodiče, učitelé a šikana. Jak odhalit šikanu, co by měl učitel dělat, když se rozhodne šikanu řešit. Strategie pěti kroků, která je ověřená dlouholetou praxí. Jak napravit šikanu, tzv. metoda vnějšího nátlaku čili výchovná komise. Nejčastější chyby, kterých se učitelé při řešení šikany dopouštějí. Školní program proti šikaně. žák ; školní věk ; vztahy mezi vrstevníky ; chování žáka ; nesprávné chování ; agresivita ; násilí ; šikanování ; výchovné působení ; postoj rodičů ; postoj učitele ; vztah učitel-žák ; výchovný program ; prevence ; náprava ; 13. Nemůžeme vinit děti! [We cannot blame children] / Eva Vaníčková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 7-8 (2005), s tab., 2 fot. Příčiny agresivity u dětí, vyhodnocení výzkumu více než deseti tisíc žáků sedmých tříd. Sklon k agresivitě je geneticky podmíněn asi z 50%, druhá polovina je výsledkem výchovného prostředí. Klíčovými body ve vývoji dítěte jsou: období mezi 4-8 měsícem věku, období ověřování hranic vytyčených rodiči či vychovateli, období adolescence. Agresivní chování dětí odráží svět dospělých, protektivními faktory jsou: přítomnost pozitivní osobnosti (i mimo rodinu), porozumění, kamarádství, zájmová a sportovní činnost. pedopsychologie ; psychologie chování ; agresivita ; šikanování ; sociální prevence ; psychologický výzkum ; starší školní věk ; výchovné působení ; 14. Prävention und frühe Intervention bei Schulabsentismus [Prevence a včasný zásah při chození za školu] / Heinrich Ricking. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN [GE] -- Roč. 56, č. 5 (2005), s V posledních desetiletích přibývá v SRN žáků, kteří chodí za školu. Tři hlavní skupiny absentérství: masivní zanedbávání školy; žák se věnuje zcela jiným činnostem, opakuje třídy, nemá podporu v rodinném zázemí. Tento typ absentujících žáků inklinuje často k delikvenci. Další typ žáků odmítá navštěvovat školu kvůli šikaně, vydírání, strachu z odloučení od rodičů nebo zátěžových situací, v nichž by mohli selhat. Somatické potíže žáků, kteří mají fóbii ze školy. Třetí skupinu

7 představují žáci pasivně ignorující vyučování. Alternativní školní zařízení umožňující reintegraci dlouhodobě absentujících žáků. absentérství ; propadání ; rodinné prostředí ; delikvence mládeže ; šikanování ; strach ; zaostávání v učení ; školní fobie ; alternativní škola ; záškoláctví ; SRN 15. Projekt Šikana [Project Bullying] / Hana Dyjáková. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 5 (2004/2005), s Projekt zaměřený na seznámení s problematikou šikany byl realizován na jedné základní škole ve Zlíně. Žáci v něm získávali informace o šikaně, jejích příčinách, projevech a důsledcích z odborné literatury i odborníků z praxe (psychologů, dětských lékařů, policistů...), sestavovali dotazníky a realizovali průzkum situace v této oblasti ve škole. Naučili se, jak se šikaně bránit nebo jak pomoci šikanovanému kamarádovi. vzdělávací projekt ; výchovný program ; šikanování ; prevence ; náprava ; základní škola ; průzkum ; 16. Rodinné prostredie iniciátorov šikanovania [Family background of bullying initiators] / Soňa Kariková, Miriam Šimegová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pedagogické rozhľady -- [SK] -- Roč. 14, č. 2 (2005), s tab. Duchovní a mravní nezralost agresorů je často způsobená nebo umocněná těžkou citovou deprivací v rodině. Výsledky výzkumů zabývajících se rodinným prostředím, z něhož pocházejí iniciátoři šikany. Informace o průběhu, metodách a výsledcích slovenského výzkumu zaměřeného na výskyt šikany na středních školách a na osobnost a rodinné prostředí agresorů šikanování (na výchovné vedení a emocionální vztahy v rodině). agrese ; agresivita ; šikanování ; osobnost ; citová deprivace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; střední škola ; výzkum ; Slovensko

8 17. Student Teachers Views of Pupil Misbehaviour in Classrooms : a Norwegian and an English setting compared [Názory studentů učitelství na nevhodné chování žáků ve třídách : porovnání norského a anglického prostředí] / Paul Stephens, Chris Kyriacou, Finn Egil Tonnessen. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 49, č. 2 (2005), s. [203] tab. Studie porovnávající postoje anglických a norských studentů učitelství vůči nevhodnému chování žáků; fyzické a verbální agresi vůči spolužákům, delikvenci, odmlouvání, vyrušování a vyhýbání se úkolům. Zavádění národních programů prevencí proti šikaně a nulové toleranci násilí a jejich přínos pro zlepšení pedagogické praxe studentů. Souvislost způsobů řízení školy (autoritativního, demokratického a manažerského) s atmosférou ve třídách a antisociálním nebo prosociálním chováním žáků. Rámcové charakteristiky anglických a norských školních řádů a pravidel chování žáků ve škole. komparace ; postoj studenta ; student učitelství ; chování žáka ; nesprávné chování ; agrese ; vztahy mezi vrstevníky ; prevence ; šikanování ; základní škola ; řízení školy ; klima třídy ; školní řád ; Norsko ; Velká Británie 18. Šikanovanie v prostredí školy - osobnosť iniciátora šikanovania [Bullying in school environment - personality of initiator] / Soňa Kariková, Miroslava Šimegová ; Veronika Boďová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN [CZ] -- Roč. 2005, č. 42 (2005), s tab., 1 graf. Článek rozebírá výsledky výzkumu mezi žáky vybraných středních škol ve dvou slovenských městech. Zaměření výzkumu: 1. projevy a příčiny vzniku šikanování a agresivního chování u středoškoláků, 2. osobnost agresora - iniciátora násilí. agresivita ; šikanování ; násilí ; žák ; střední škola ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; psychologie osobnosti ; výzkum ; výsledek výzkumu ; Slovensko 19. Šikanu na školách lze významně omezit : existuje experimentálně ověřený program [Bullying in schools can be reduced substantially : experimentally verified programme does exist] / Michal Kolář ; Lukáš Doubrava. -- cze

9 In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 21 (2005), s fot. Základní principy programu proti šikaně s názvem Školní program proti šikanování autora Michala Kováře: stádium vzdělávání, supervize, utvoření realizačního týmu, zmapování situace, určení pravidel pro společný postup proti šikaně. Zapracování problematiky šikany do běžné výuky. Práce třídních učitelů s tzv. skupinovou dynamikou třídy. Spolupráce učitele s rodiči, školní poradenská služba a ochranný režim školy. škola ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; výchovný program ; žák ; prevence ; náprava ; třídní učitel ; klima třídy ; výchovné působení ; poradenská služba ; rodiče ; spolupráce ve výchově ; Školní program proti šikanování 20. Šikanu ve školách lze léčit pomocí projektu Nadace Eurotel [Bullying in schools can be alleviated through Eurotel Foundation project] / Michal Kolář ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 27 (2005), s. 7. Šikana jako závažný celospolečenský problém - obětí šikany je více než 40 % dětí a vyskytuje se už na všech školách. Struktura klíčových opatření projektu MŠMT Minimalizace šikany. Rozhovor s autorem Českého školního programu Minimalizace šikany Michalem Kolářem o metodice řešení počátečních i rozvinutých forem šikany, výsledcích výzkumu užívání programu ve školách v porovnání se školami, které ho neužívaly a možnostech vzdělávání učitelů a vedení školy ke zvládnutí šikany. šikanování ; projekt ; metodická činnost ; výsledek výzkumu ; vzdělávání učitelů ; výchovný program ; Český školní program Minimalizace šikany ; Česká republika 21. Školní družina a řešení problému šikany [School club and solution of bullying] / Jan Kaše. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 5 (2004/2005), s. 17. Odlišnosti prostředí a systému práce školní družiny od vyučování ve škole. Projevy šikanování na prvním stupni základní školy. Role vychovatelky ve vytváření a podporování otevřené atmosféry a zdravé komunity. Otázka diagnostikování počínající šikany a dalšího postupu při jejím řešení.

10 školní družina ; prostředí ; šikanování ; prevence ; náprava ; základní škola ; vychovatel ; výchovné působení ; první stupeň ; 22. Teror ve škole zažily dvě z pěti dětí : šikana je na každé škole, říká unikátní průzkum učitelé s ní ale neumějí bojovat čeká je proto školení [Two out of five children experienced terror in school : bullying occurs in each school, says a unique survey, teachers cannot prevent it, that's why they have to be trained] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 204 (31.VIII.) (2005), s fot., 3 graf. Z výsledků výzkumu vyplývá, že k šikaně dochází v každé základní škole. Jejím svědkem je přes 40 % dětí, obětí přes 20 %. Učitelé si s šikanou mezi žáky nevědí rady, často ji ani nerozeznají. Sdružení AISIS chce tuto situaci změnit. Vytvořilo pro učitele speciální školicí kurzy, kde se dovědí, jak šikanu rozpoznat a jak jí úspěšně čelit. šikanování ; násilí ; vztahy mezi vrstevníky ; žák ; základní škola ; průzkum ; výsledek výzkumu ; učitel ; zvládání ; kurs ; další vzdělávání učitelů ; prevence ; 23. Vybrané školy zkouší speciální program proti šikaně [Selected schools are testing special anti-bullying programme] -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 8 (2005), s. 24. Pilotní projekt nazvaný Minimalizace šikany (MIŠ) si klade za cíl ověřit způsoby, kterými lze do školy zavést Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních vypracovaný etopedem Michalem Kolářem. Důvody vzniku a informace o projektu. základní škola ; pilotní projekt ; výchovný program ; výchovné působení ; prevence ; nesprávné chování ; násilí ; agresivita ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; Kolář, Michal ; Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PEDAGOGICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 15. května 2008 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBÍČ, BENEŠOVA 585 školní rok 2012/2013 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

KLIMA ŠKOLY Bezpe né klima ve t žeme vytvo it také pomocí komunitního kruhu Školství Co s problémovými žáky Školství

KLIMA ŠKOLY Bezpe né klima ve t žeme vytvo it také pomocí komunitního kruhu Školství Co s problémovými žáky Školství KLIMA ŠKOLY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015.

Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Štramberk pro školní rok 2014/2015. Krizový plán pro řešení šikanování Žáci jsou seznamováni

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více