ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŠIKANA Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně Tvořivá dramatika"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Adam v nesnázích : scénář školního dramatu o šikaně [Adam in troubles : script of school drama about bullying] / Irina Ulrychová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8 In: Tvořivá dramatika -- ISSN [CZ] -- Roč. 16, č. 1 (2005), s Představení nového žáka ve škole. Adamův příchod do školy byl spojen s jeho šikanováním staršími žáky. Vytvoření scénáře pro dramatickou výchovu a vedení diskuse žáků o řešení tohoto problému. Možnosti rozhovoru se šikanovaným, sdělení problému třídní učitelce nebo jiné alternativy pomoci. Rozhovor učitele se žáky by měl reagovat na otázku, zda je či není obtížné svěřit se se svými potížemi dospělým a co v tom dětem někdy může bránit. žák ; šikanování ; chování žáka ; základní škola ; dramatická výchova ; porucha chování ; výchovné působení ; učitel ; 2. Bullying in Spanish and English Pupils : A sociometric perspective using the BULL-S questionnaire [Šikana mezi španělskými a anglickými žáky : sociometrická perspektiva využívající dotazník BULL-S] / Fuensanta Cerezo, Manuel Ato. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Educational Psychology : An international journal of experimental educational psychology. -- ISSN [GB] -- Roč. 25, č. 4 (2005), s. [353] tab. Autoři sestavili dotazník, určený pro žáky ve španělských školách, založený na sociometrické metodice, kdy analyzovali statut každého člena skupiny. Zjistili, že se hodí i do britských poměrů. Verze A byla určena žákům, verze P učitelům. Výzkum na vzorku 212 dětí rozdělených do deseti skupin, pěti ze Španělska a pěti z Velké Británie. Rozbor odpovědí a výsledky v tabulkách. Rozdělení na aktéry šikany, oběti a nezávislé. V dodatku představen dotazník BULL-S. šikanování ; nesprávné chování ; žák ; vztahy mezi vrstevníky ; komparace ; výzkum ; dotazník ; sociometrie ; Španělsko ; Velká Británie

2 3. Bullying. Eine spezielle Form von Gewalt an Schulen [Bullying. Speciální forma násilí ve školách] / Gabriele Kasigkeit. -- ger In: Profil : Das Magazin für Gymnasium und Gesellschaft. -- ISSN [GE] -- Roč. 2005, č. 10 (2005), s fot. Stoupající vývoj násilí a kriminality v SRN. Také ve školách přibývá násilí mezi mládeží. Případy násilí a vražd na německých školách. Bullying - negativní a dlouhodobě nápadné chování žáků, charakteristické nerovnováhou v síle mezi pachatelem a obětí. Význam identifikace žáka se svou školou. Učitelé by měli mít více času pro práci se žáky, aby je lépe poznali a zamezili tak násilí ve škole. násilí ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; škola ; role učitele ; šikanování ; bullying 4. Children's opinions on effective strategies to cope with bullying : the importance of bullying role and perspective [Názory dětí na efektivní strategii, jak se vyrovnat s šikanou : důležitost role a perspektivy šikany] / Marina Camodeca, Frits A. Goossens. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 31 In: Educational Research -- ISSN [GB] -- Roč. 47, č. 1 (2005), s. [93] tab. Výzkum autorů na vzorku 311 dětí v průměrném věku 11 let. Děti měly určit efektivní strategie, jak se vyrovnat s šikanou, ze tří perspektiv: jako oběť šikany, jako ten, kdo šikanuje, a jako svědek šikany. Rozhodovaly se, zda by volily odplatu, nevšímavost či asertivitu. Asertivitu by častěji volily dívky, mladší děti by daly přednost nevšímavosti, starší děti odplatě. Podrobnější výsledky v tabulkách. střední školní věk ; šikanování ; nesprávné chování ; postoj ; role ; výzkum ; 5. Hledali jsme způsob, jak změnit atmosféru školy : seznamte se s projektem Den napříč školou [We looked for a way to change school atmosphere : get acquainted with A day across school project] / Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 7. Ukázka spolupráce žáků základních škol v celoškolních projektech, jejichž výchovným cílem je prevence negativních jevů v chování žáků, šikany a proměna celkové atmosféry školy. Projekt byl organizován formou dílen, v nichž

3 spolupracovaly a soutěžily skupiny žáků různého věku ve vědomostech o historii a organizaci školy a dovednostech literárních a výtvarných. spolupráce ve výchově ; vztahy mezi školami ; základní škola ; klima školy ; prevence ; šikanování ; projekt ; soutěžení ; tvůrčí dílna ; 6. Jak minimalizovat šikanu [How to minimalize bullying] / Michal Kolář, Jana Straková. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 6 (2005), s Změny v klimatu školy a vybudování speciálního programu proti šikanování jako podmínka zastavení šikanování ve školách. Sílící projevy násilí. Nepřipravenost pedagogů na řešení projevů šikany - neschopnost vytvářet prostředí, kde se šikaně nedaří, špatné rozpoznávání šikany, neznalost postupů proti jejím projevům, žádná nebo nedostatečná prevence. Příklady chyb, kterých se učitelé v této oblasti dopouštějí. Působení autoritativních prvků ve vzdělávacím systému na šíření šikany. Informace o projektu (realizován na ZŠ v Hradci Králové) zaměřeném na odstraňování šikany ve školách - klíčové komponenty, typy scénářů, moduly vzdělávání zaměstnanců školy, řešení konkrétních případů. Hodnocení úspěšnosti programu. Teoretická východiska projektu, možnost jeho aplikace na jiných školách - projekt MIŠ (Minimalizace šikany). chování žáka ; nesprávné chování ; šikanování ; diagnostika ; prevence ; náprava ; program ; vzdělávání učitelů ; MIŠ 7. Jak proti šikaně [How to prevent bullying] / Karla Kadlečková. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2005), s fot., 1 obr. Obecné poznatky související s šikanou, popis jejich příčin a charakteristiky agresorů a obětí (různé typy agresorů, nejvhodnější oběti). Diagnostika chování předškolního dítěte, ze kterého se může bez záměrného usměrňování později vyvinout mírná i těžší forma šikany. Pět vývojových stupňů šikanování. Pohled na šikanu z hlediska práva. předškolní dítě ; předškolní věk ; předškolní výchova ; mateřská škola ; chování žáka ; nesprávné chování ; diagnostika ; šikanování ;

4 8. Jak proti šikaně [How to prevent bullying] / Karla Kadlečková. [Část] cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3 In: Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 3 (2005), s fot., 1 obr. Vliv šikanování na oběti v závislosti na míře a délce šikanování a obranyschopnosti oběti. Následky šikany v počátečních stadiích - narušování osobnostního vývoje, přetížení a vyčerpání nervové soustavy (neurózy, psychosomatické obtíže), poruchy v sociální a osobnostní adaptaci. Závažné poruchy vznikající pokročilým šikanováním - vliv na celoživotní charakter šikanovaného, těžké psychosomatické potíže, poruchy osobnosti, deprese apod. Nezbytnost odborné pomoci šikanovanému. Prevence šikany ve škole - podpora outsiderů, spravedlivé a demokratické jednání mezi dětmi (vštěpování zásad demokracie), rozvíjení spolupráce. Význam pomoci rodičů při odhalování a nápravě šikany. dítě ; žák ; chování žáka ; nesprávné chování ; šikanování ; diagnostika ; prevence ; působení ; psychika ; náprava ; 9. Kroměříž je bezpečnou komunitou : první Mezinárodní bezpečná škola v ČR bude ve Zdravém městě [Kroměříž is a safe community : first International Safe School in the Czech Republic will be placed in Healthy Town] / Markéta Židlická. -- cze In: Grantis : měsíčník pro neziskový sektor. -- ISSN X [CZ] -- Roč. 13, č. 6 (2005), s fot. Informace o mezinárodním programu Bezpečná škola (BŠ), jehož cílem je prevence úrazů, fyzického a psychického násilí a vytvoření příjemného psychosociálního prostředí pro děti a všechny pracovníky škol. Mezinárodní program BŠ pilotně zkouší jediná škola v ČR - kroměřížská Základní škola Zachar. násilí ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; školní nehoda ; nehoda ; bezpečnost ; základní škola ; prevence ; výchovný program ; klima školy ; zlepšení ; pilotní projekt ; Bezpečná škola ; Kroměříž ; úraz

5 10. Návrat může být i traumatický : jestliže se dítě do školy nejen netěší, ale má z návratu strach, něco není určitě v pořádku a je nutné hledat, co [Fear of school bullying can be traumatic] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 206 (2.IX.) (2005), příl. s fot. Některé děti se po letních prázdninách do školy bojí - důvodem je šikana. Podle dotazníkového šetření na základních školách se její obětí stává až 40% dětí. Pozitivním prvkem v této situaci je, že se o šikaně začíná mluvit čím dál hlasitěji a vznikají projekty na její rozeznávání a potírání. Byl také vypracován program vzdělávání pro učitele na téma Bezpečné klima a první pomoc při šikanování. Koordinátorem programu je občanské sdružení ASIS specializované na obecně prospěšné a vzdělávací programy (např. Dokážu to?, Škola pro všechny). šikanování ; násilí ; základní škola ; žák ; vztahy mezi vrstevníky ; prevence ; učitel ; vzdělávací projekt ; další vzdělávání učitelů ; klima školy ; kurs ; občanské sdružení ; ASIS ; Bezpečné klima a první pomoc při šikanování 11. Nebezpečí moderních technologií : aneb nový rozměr šikany a agresivity [Danger posed by modern technologies : or New dimension of bullying and aggression] / Robert Čapek. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 7 (2005), s Spojitost moderních technologií s některými problémy ve škole - šikanováním, násilím a agresivitou dětí. Zneužívání mobilního telefonu (SMS) a internetu (maily) k anonymnímu šikanování - statistická data z výzkumných šetření ve světě. Možnosti zabezpečení internetu ve škole. informační technologie ; výpočetní technika ; počítač ; elektronická pošta ; Internet ; telekomunikace ; působení ; nesprávné chování ; šikanování ; agresivita ; mobilní telefon 12. Nemoc zvaná šikana [Illness called bullying] / Michal Kolář ; Zuzana Fojtíková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 6 (2005), s

6 Co je to šikana. Rodiče, učitelé a šikana. Jak odhalit šikanu, co by měl učitel dělat, když se rozhodne šikanu řešit. Strategie pěti kroků, která je ověřená dlouholetou praxí. Jak napravit šikanu, tzv. metoda vnějšího nátlaku čili výchovná komise. Nejčastější chyby, kterých se učitelé při řešení šikany dopouštějí. Školní program proti šikaně. žák ; školní věk ; vztahy mezi vrstevníky ; chování žáka ; nesprávné chování ; agresivita ; násilí ; šikanování ; výchovné působení ; postoj rodičů ; postoj učitele ; vztah učitel-žák ; výchovný program ; prevence ; náprava ; 13. Nemůžeme vinit děti! [We cannot blame children] / Eva Vaníčková. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 5 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 7-8 (2005), s tab., 2 fot. Příčiny agresivity u dětí, vyhodnocení výzkumu více než deseti tisíc žáků sedmých tříd. Sklon k agresivitě je geneticky podmíněn asi z 50%, druhá polovina je výsledkem výchovného prostředí. Klíčovými body ve vývoji dítěte jsou: období mezi 4-8 měsícem věku, období ověřování hranic vytyčených rodiči či vychovateli, období adolescence. Agresivní chování dětí odráží svět dospělých, protektivními faktory jsou: přítomnost pozitivní osobnosti (i mimo rodinu), porozumění, kamarádství, zájmová a sportovní činnost. pedopsychologie ; psychologie chování ; agresivita ; šikanování ; sociální prevence ; psychologický výzkum ; starší školní věk ; výchovné působení ; 14. Prävention und frühe Intervention bei Schulabsentismus [Prevence a včasný zásah při chození za školu] / Heinrich Ricking. -- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Zeitschrift für Heilpädagogik -- ISSN [GE] -- Roč. 56, č. 5 (2005), s V posledních desetiletích přibývá v SRN žáků, kteří chodí za školu. Tři hlavní skupiny absentérství: masivní zanedbávání školy; žák se věnuje zcela jiným činnostem, opakuje třídy, nemá podporu v rodinném zázemí. Tento typ absentujících žáků inklinuje často k delikvenci. Další typ žáků odmítá navštěvovat školu kvůli šikaně, vydírání, strachu z odloučení od rodičů nebo zátěžových situací, v nichž by mohli selhat. Somatické potíže žáků, kteří mají fóbii ze školy. Třetí skupinu

7 představují žáci pasivně ignorující vyučování. Alternativní školní zařízení umožňující reintegraci dlouhodobě absentujících žáků. absentérství ; propadání ; rodinné prostředí ; delikvence mládeže ; šikanování ; strach ; zaostávání v učení ; školní fobie ; alternativní škola ; záškoláctví ; SRN 15. Projekt Šikana [Project Bullying] / Hana Dyjáková. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 5 (2004/2005), s Projekt zaměřený na seznámení s problematikou šikany byl realizován na jedné základní škole ve Zlíně. Žáci v něm získávali informace o šikaně, jejích příčinách, projevech a důsledcích z odborné literatury i odborníků z praxe (psychologů, dětských lékařů, policistů...), sestavovali dotazníky a realizovali průzkum situace v této oblasti ve škole. Naučili se, jak se šikaně bránit nebo jak pomoci šikanovanému kamarádovi. vzdělávací projekt ; výchovný program ; šikanování ; prevence ; náprava ; základní škola ; průzkum ; 16. Rodinné prostredie iniciátorov šikanovania [Family background of bullying initiators] / Soňa Kariková, Miriam Šimegová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Pedagogické rozhľady -- [SK] -- Roč. 14, č. 2 (2005), s tab. Duchovní a mravní nezralost agresorů je často způsobená nebo umocněná těžkou citovou deprivací v rodině. Výsledky výzkumů zabývajících se rodinným prostředím, z něhož pocházejí iniciátoři šikany. Informace o průběhu, metodách a výsledcích slovenského výzkumu zaměřeného na výskyt šikany na středních školách a na osobnost a rodinné prostředí agresorů šikanování (na výchovné vedení a emocionální vztahy v rodině). agrese ; agresivita ; šikanování ; osobnost ; citová deprivace ; rodinná výchova ; rodinné prostředí ; střední škola ; výzkum ; Slovensko

8 17. Student Teachers Views of Pupil Misbehaviour in Classrooms : a Norwegian and an English setting compared [Názory studentů učitelství na nevhodné chování žáků ve třídách : porovnání norského a anglického prostředí] / Paul Stephens, Chris Kyriacou, Finn Egil Tonnessen. -- eng -- Obsahuje bibliografické odkazy: 21 In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 49, č. 2 (2005), s. [203] tab. Studie porovnávající postoje anglických a norských studentů učitelství vůči nevhodnému chování žáků; fyzické a verbální agresi vůči spolužákům, delikvenci, odmlouvání, vyrušování a vyhýbání se úkolům. Zavádění národních programů prevencí proti šikaně a nulové toleranci násilí a jejich přínos pro zlepšení pedagogické praxe studentů. Souvislost způsobů řízení školy (autoritativního, demokratického a manažerského) s atmosférou ve třídách a antisociálním nebo prosociálním chováním žáků. Rámcové charakteristiky anglických a norských školních řádů a pravidel chování žáků ve škole. komparace ; postoj studenta ; student učitelství ; chování žáka ; nesprávné chování ; agrese ; vztahy mezi vrstevníky ; prevence ; šikanování ; základní škola ; řízení školy ; klima třídy ; školní řád ; Norsko ; Velká Británie 18. Šikanovanie v prostredí školy - osobnosť iniciátora šikanovania [Bullying in school environment - personality of initiator] / Soňa Kariková, Miroslava Šimegová ; Veronika Boďová. -- slo -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství -- ISSN [CZ] -- Roč. 2005, č. 42 (2005), s tab., 1 graf. Článek rozebírá výsledky výzkumu mezi žáky vybraných středních škol ve dvou slovenských městech. Zaměření výzkumu: 1. projevy a příčiny vzniku šikanování a agresivního chování u středoškoláků, 2. osobnost agresora - iniciátora násilí. agresivita ; šikanování ; násilí ; žák ; střední škola ; vztahy mezi vrstevníky ; nesprávné chování ; psychologie osobnosti ; výzkum ; výsledek výzkumu ; Slovensko 19. Šikanu na školách lze významně omezit : existuje experimentálně ověřený program [Bullying in schools can be reduced substantially : experimentally verified programme does exist] / Michal Kolář ; Lukáš Doubrava. -- cze

9 In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 108, č. 21 (2005), s fot. Základní principy programu proti šikaně s názvem Školní program proti šikanování autora Michala Kováře: stádium vzdělávání, supervize, utvoření realizačního týmu, zmapování situace, určení pravidel pro společný postup proti šikaně. Zapracování problematiky šikany do běžné výuky. Práce třídních učitelů s tzv. skupinovou dynamikou třídy. Spolupráce učitele s rodiči, školní poradenská služba a ochranný režim školy. škola ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; výchovný program ; žák ; prevence ; náprava ; třídní učitel ; klima třídy ; výchovné působení ; poradenská služba ; rodiče ; spolupráce ve výchově ; Školní program proti šikanování 20. Šikanu ve školách lze léčit pomocí projektu Nadace Eurotel [Bullying in schools can be alleviated through Eurotel Foundation project] / Michal Kolář ; Zlata Šťástková. -- cze In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 27 (2005), s. 7. Šikana jako závažný celospolečenský problém - obětí šikany je více než 40 % dětí a vyskytuje se už na všech školách. Struktura klíčových opatření projektu MŠMT Minimalizace šikany. Rozhovor s autorem Českého školního programu Minimalizace šikany Michalem Kolářem o metodice řešení počátečních i rozvinutých forem šikany, výsledcích výzkumu užívání programu ve školách v porovnání se školami, které ho neužívaly a možnostech vzdělávání učitelů a vedení školy ke zvládnutí šikany. šikanování ; projekt ; metodická činnost ; výsledek výzkumu ; vzdělávání učitelů ; výchovný program ; Český školní program Minimalizace šikany ; Česká republika 21. Školní družina a řešení problému šikany [School club and solution of bullying] / Jan Kaše. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 5 (2004/2005), s. 17. Odlišnosti prostředí a systému práce školní družiny od vyučování ve škole. Projevy šikanování na prvním stupni základní školy. Role vychovatelky ve vytváření a podporování otevřené atmosféry a zdravé komunity. Otázka diagnostikování počínající šikany a dalšího postupu při jejím řešení.

10 školní družina ; prostředí ; šikanování ; prevence ; náprava ; základní škola ; vychovatel ; výchovné působení ; první stupeň ; 22. Teror ve škole zažily dvě z pěti dětí : šikana je na každé škole, říká unikátní průzkum učitelé s ní ale neumějí bojovat čeká je proto školení [Two out of five children experienced terror in school : bullying occurs in each school, says a unique survey, teachers cannot prevent it, that's why they have to be trained] / Jana Machálková. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 204 (31.VIII.) (2005), s fot., 3 graf. Z výsledků výzkumu vyplývá, že k šikaně dochází v každé základní škole. Jejím svědkem je přes 40 % dětí, obětí přes 20 %. Učitelé si s šikanou mezi žáky nevědí rady, často ji ani nerozeznají. Sdružení AISIS chce tuto situaci změnit. Vytvořilo pro učitele speciální školicí kurzy, kde se dovědí, jak šikanu rozpoznat a jak jí úspěšně čelit. šikanování ; násilí ; vztahy mezi vrstevníky ; žák ; základní škola ; průzkum ; výsledek výzkumu ; učitel ; zvládání ; kurs ; další vzdělávání učitelů ; prevence ; 23. Vybrané školy zkouší speciální program proti šikaně [Selected schools are testing special anti-bullying programme] -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 8 (2005), s. 24. Pilotní projekt nazvaný Minimalizace šikany (MIŠ) si klade za cíl ověřit způsoby, kterými lze do školy zavést Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních vypracovaný etopedem Michalem Kolářem. Důvody vzniku a informace o projektu. základní škola ; pilotní projekt ; výchovný program ; výchovné působení ; prevence ; nesprávné chování ; násilí ; agresivita ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; Kolář, Michal ; Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Český školní program proti šikanování

Český školní program proti šikanování Český školní program proti šikanování (Národní konference k otázkám podpory zdraví v ČR, Státní zdravotní ústav Praha 22.11. 2005) Michal Kolář Vážení přítomní, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009

Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z konference Praha, 19. března 2009 Tribun EU 2009 Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém Sborník příspěvků z

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice

Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Podklady pro výzkum v oblasti primární prevence a péče o ohrožené děti v České republice Diakonie ČCE středisko v Plzni Leden duben 2012 Obsah: Legislativní rámec a metodické dokumenty MŠMT, MPSV... 3

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš

Více

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová

Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Gabriela Billová Příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol Gabriela Billová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na příčiny záškoláctví u žáků 2. stupně základních škol. Teoretická

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ

AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ AKTUÁLNÍ ÚLOHA STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE PŘI PREVENCI PATOLOGICKÝCH JEVŮ A PORADENSKÝCH Richard Jedlička SLUŽEB SOCIÁLNĚ POSKYTOVÁNÍ Anotace: Článek přibližuje situaci týkající se problematiky sociálně patologických

Více

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D

Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Agresivita ve školním prostředí ( A co s ní může souviset ) PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D Článek podává základní informace vztahující se k agresi ve školním prostředí včetně nejčastějšího a nejdiskutovanějšího

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa :

LETNÍ PRÁZDNINY Být dobrým rodi em, lze se to nau it? Rodina a škola Cizinci pod eskými stany aneb Mezinárodní seminá Evropské prázdniny Archa : LETNÍ PRÁZDNINY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více