ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily Studenec 367, Studenec Telefon: , ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Předkládá: PaedDr. Dana Synková, PaedDr. Petr Junek PaedDr. Petr Junek Ve Studenci 30. září

2 Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy: Základní škola Studenec příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Studenec IČO: Identifikátor zařízení: Součásti školy: Mateřská škola kapacita 1112 dětí IZO: Základní škola kapacita 290 žáků IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní klub kapacita 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 585 jídel IZO: Odloučená pracoviště: Mateřská škola Studenec Mateřská škola Zálesní Lhota Školní jídelna při MŠ Studenec Školní jídelna při MŠ Zálesní Lhota Datum prvního zařazení do sítě: Datum poslední změny v síti: Zvýšení kapacity ZŠ na 290 žáků Statutární zástupce: Školská rada: Občanská sdružení při ZŠ: PaedDr. Petr Junek, ředitel školy ano Rada rodičovské veřejnosti Školní sportovní klub Třída Třídní učitel Počet žáků Dívky Chlapci I.A Mgr. Zdeňka Erbenová I.B Mgr. Iva Exnerová II.A Mgr. Bohumila Janoušková II.B Mgr. Ivana Kučerová III.A Mgr. Pavla Bouchnerová III.B Mgr.Michaela Kuříková Chrtková IV. A Mariana Gregušová iv. B Mgr. Zuzana Líkařová V. Mgr. Miloslava Jindrová VT Mgr.Alice Hůlková stupeň VI. Mgr.Romana Macháčová VII. Mgr.Petra Faistaverová VIII. Mgr. Alexandra Brožová IX.A Mgr. Dana Chrástová stupeň

3 2. Organizace vzdělávání a výchovy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech ročnících probíhala výuka dle ŠVP ZŠ Studenec Učíme se pro sebe ze dne Výchovně vzdělávací plán mateřských škol je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání pod čj.: / Vlastní vzdělávací program zpracovaný dle uvedeného dokumentu nese název Klíč od přírody kolem nás. Při ZŠ Studenec je zřízena specializovaná třída na 1. stupni ZŠ, v níž jsou zařazeni ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech a jednotlivými rodiči žáci s vývojovými poruchami učení. V tomto školním roce speciální třídu navštěvovali žáci 3 a 5. ročníku a třídní učitelkou byla Mgr. Alice Hůlková. Kurzy k doplnění základního vzdělání nebyly organizovány. Nabídka volitelných předmětů: Literárně dramatická výchova Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Anglický jazyk Německý jazyk Nabídka nepovinných předmětů: Náboženství Informatika Zájmová tělesná výchova Sportovní hry Nabídka zájmových kroužků: Hra na flétnu Hra na kytaru Výtvarný kroužek Základy OB Konverzace z anglického jazyka 1.st. Konverzace z anglického jazyka 2.st. Angličtina pro 1.st. Informatika pro 1.stupeň Florbal Ve škole probíhá výuka odloučeného pracoviště ZUŠ Jilemnice, obor hra na klavír a nauka. 3

4 Přehled vzdělávacích programů a jejich zaměření Vzdělávací program Č. j. schválení Vyučován v ročníku Počet žáků 1. RVP pro předškolní zařízení /01-22 MŠ ŠVP ze Údaje o počtu žáků a dětí 3.1. Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu Počet žáků na třídu učitele Zařízení 2012/ / / / / / / /14 ZŠST ,08 21,3 14,38 14,13 STZŠ ŠDM , ŠK MSST ,3 14 MSZL ,1 14 Základní škola Studenec je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm (9 tříd v 1. až 5.ročníku) a 2.stupněm (4 třídy v 6. až 9.ročníku). Od školního roku 1995/1996 je zřízena speciální třída pro integrované žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálním postižením (2 oddělení ze 2 ročníků - v letošním školním roce zde byli vzděláváni žáci 3. a 5. ročníku) Počty zapsaných a zařazených žáků Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2013/2014 Školní rok 2013/2014 Počet Počet Nastoupilo Zapsaní do žádostí o žádostí o do 1. třídy 1. třídy odklad odklad Nastoupilo do 1. třídy Zápis do ZŠ 17. leden 2014 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých rodičů přišlo postupně v pátečním odpoledni do školy k zápisu do 1.třídy postupně 50 budoucích prvňáčků. Děti ze Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u Staré Paky, Čisté u Horek, Nedaříže, Martinic v Krkonoších, Borovnice a Borovničky vítala hned u vchodu děvčata z 8.třídy, která se za pomoci své výřečnosti a plyšových hraček snažila, aby děti ztratily prvotní zábrany a ostych z ne úplně známého prostředí. Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům i ve 3.třídě, kde byl připravený pestrý program. Děti kreslily, sledovaly pohádky, hrály si s autíčky i s kostkami, sestavovaly puzzle, plnily drobné úkoly za malou lízátkovou odměnu. Rodiče pak mohli v klidu řešit administrativní záležitosti. Pro všechny pak byl připraven domácí sladký zákusek (od V.Bekrové), pro děti džus (připravený p.r.kuříkem), pro rodiče káva nebo čaj. V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Zdeňce Erbenové a Ivaně Kučerové, co všechno už ovládají. Za odměnu si odnášely dárek, Kinder vajíčko a pozvánku ještě k dalším třem návštěvám velké školy, aby si ji prohlédly za pomoci pohádkových bytostí při Pohádkovém putování a ve školních lavicích při Jarním výtvarném tvoření zkusily dávat pozor a během Veselého sportování vyzkoušely umělku u školy. 4

5 Zápis do MŠ 13. března 2014 proběhl zápis dětí do mateřské školy ve Studenci a 17. března 2014 v Zálesní Lhotě, k nimž se dostavilo celkem 41 dětí. Na základě předem známých a zveřejněných kritérií bylo přijato 24 dětí, 1 dítě nebylo přijato, neboť počet dětí by přesahoval povolenou kapacitu obou MŠ. Celkově je zapsáno pro školní rok 2014/ dětí v obou MŠ. Rodiče i děti se u zápisu seznámí s prostředím MŠ, organizací dne v MŠ, rozdělením dětí do jednotlivých tříd, s organizací odpočinkových aktivit (spaní) nebo výletů. MŠ Studenec navštěvují děti nejen ze Studence, ale i okolních obcí jako jsou např. Bukovina, Horka u Staré Paky, Nedaříž, Jilemnice a Levínská Olešnice či Žďár Přehled prospěchu a chování žáků ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 Kázeňské problémy žáků byly řešeny pravidelně v průběhu školního roku 2013/2014 různými metodami (rozhovorem se žákem, kázeňské tresty, pohovory se žáky i v přítomnosti rodičů. Pedagogická rada neudělila v 1.pololetí ani ve 2.pololetí 2013/2014 žádnou sníženou známku z chování. Oddělení péče o dětí a rodinu při MÚ Jilemnice bylo informováno. Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2012/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených Celkem Ø na 1 žáka Celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok ,

6 3.5. Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2013/2014 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Počty přijatých žáků podle jednotlivých škol ve školním roce 2013/2014 Střední škola (učební obor) Počet žáků Gymnázium Vrchlabí 5 Gymnázium Nová Paka 4 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 ISŠ Nová Paka 2 Masarykova OA Jičín 1 SOŠ a SOU Vrchlabí 2 SOŠ a SOU Trutnov 1 SOŠ veterinární Hradec Králové 3 SOU Lázně Bělohrad 2 SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec 1 SŠ vizuální tvorby, s.r.o.hradec Králové 1 SŠ gastronomie a služeb Nová Paka 3 SŠ tvorby a designu nábytku Liberec 1 Celkem Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2013/2014 zůstaly na mateřské dovolené Mgr. Monika Mečířová (ČJ-D), Mgr. Markéta Šimková (1.st.) a Mgr. Veronika Plůchová. Obnoveny byly smlouvy Mgr. Petře Pohořalé (M-Hv),), Marianě Gregušové, Anně Horáčkové, vyučující nepovinný předmět náboženství. Nově nastoupila Mgr. Zuzana Líkařová(1.st.), Mgr. Alice Hůlková (1.st SP) a do ŠD Mgr. Alexandra Brožová ml. ( NJ-Ov), která vyučovala NJ v 8. a 9.třídě. V průběhu školního roku nastoupila za dlouhodobou nepřítomnost PaedDr. Miloslavy Jindrové do 5.třídy Mgr. Zuzana Venclová. Pracovní poměr byl na konci školního roku ukončen Marianě Gregušové a Mgr. Alexandře Brožové. 6

7 4.1. Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Studenec v roce 2013/2014 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe Mgr. Petr Baudyš 1,00 Tv 9 Mgr. Alexandra Brožová 1,00 TV-BV 27 Mgr. Alexandra Brožová 0,23 NJ-Ov 1 Mgr. Alexandra Brožová 0,75 ŠD 1 Mgr. Bohumila Janoušková 1,00 1.stupeň-TV 27 Mgr. Zdeňka Erbenová 1,00 1.stupeň-TV 24 Mgr. Iva Exnerová 1,00 1.stupeň-VV 21 Mgr. Petra Faistaverová 1,00 M-Z 16 Mariana Gregušová 0,91 M-F 3 Mgr. Dana Chrástová 1,00 ČJ-Z-Ov 14 PaedDr. Miloslava Jindrová 1,00 1.stupeň-VV 31 PaedDr. Petr Junek 1,00 ČJ-D 32 Mgr. Ivana Kučerová 1,00 1.stupeň-TV 25 Mgr. Michaela Kuříková Chrtková 0,73 D-Ov 4 Mgr. Alice Hůlková 1,00 1.stupeň 29 Mgr. Zuzana Líkařová 1,00 1.stupeň-TV 1 Mgr. Romana Macháčová 1,00 ČJ-OV 17 Mgr. Monika Mečířová MD ČJ-D 8 Mgr. Veronika Plůchová MD P-Z 9 Mgr. Petra Pohořalá 1,00 M-HV 11 PaedDr.Dana Synková 1,00 F-Ch 27 Mgr. Pavla Bouchnerová 1,00 1.stupeň-VV 5 Ing.Petra Šedivá 1,00 AJ-Informatika 14 Mgr. Markéta Šimková MD 1.stupeň - SP 11 Anna Horáčková 0,09 Teologie 35 Ing.Eva Tauchmanová 0,14 Teologie 22 Mgr. Zuzana Venclová 0,66 1.st. 18 Mgr. Zuzana Weisová 1,00 Vychovatelství Údaje o pedagogických pracovnících MŠ Studenec ve šk. roce 2013/2014 Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. Praxe 1. Eva Hájková 1,0 SPgŠ Kateřina Kalenská 1,0 SPgŠ Jaroslava Stránská 1,0 SPgŠ Monika Pernecká 1,0 SPgŠ + SOŠ sklářská 5 5. Marie Bergerová 0,7 PF ČBTV /SPgŠ 3 6. Aneta Pulpánová 0,9 SPgŠ Údaje o pedagogických pracovnících MŠ Zálesní Lhota šk.rok 2013/2014 Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Kateřina Jandurová 1,00 SPgŠ 3 7

8 2. Marie Felcmanová 1,00 SPgŠ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem ZŠ Studenec (22) MŠ Studenec (6) MŠ Zálesní Lhota (2) Výkon státní správy 2013/2014 Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Žádost o individuální vzdělávací plán 21 0 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 5 0 Žádost o přestup Řízení školy 5.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou Dlouhodobé plánování rozvoje školy Ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem zpracovává dlouhodobé plánovací dokumenty, které jsou od roku 2007 vedeny jako Strategické plány rozvoje školy na volební období obecního zastupitelstva. V rámci realizace tohoto dlouhodobého plánování byl postupně modernizován celý areál školy. Byla zateplena celá budova včetně výměny oken, instalována čistička odpadních vod, byl přeměněn způsob vytápění školy z kotlů na pevná paliva na tepelná čerpadla a realizován projekt přístavby mateřské školy k budově školy (o tuto realizaci začal usilovat ředitel školy hned od roku 2003, kdy došlo k převzetí mateřských škol jako součástí stávajícího právního subjektu). V rámci dalších investičních akcí byla realizována výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem, přírodního amfiteátru a v závěru uplynulého školního roku byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy v Zálesní Lhotě. Na realizaci všech těchto investičních akcí se výrazně podílel ředitel školy, od podílu na přípravě projektové dokumentace přes účast ve výběrových komisích po aktivní dozor a řešení nutných změn, víceprací a různých dalších problémů při vlastních stavebních pracích Projekt EU peníze do škol V průběhu celého školního roku 2013/2014 probíhala třetí a čtvrtá etapa projektu EU peníze do škol. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohloubení jazykových znalostí formou dělených hodin, tvorbu výukových a vzdělávacích materiálů, další zvyšování odbornosti pedagogů a na další materiálně technické vybavení školy (interaktivní tabule, počítačové sestavy, vizualizéry, učebnice, multimédia). 8

9 Aprobovanost a kvalita výuky Již v průběhu předchozího školního roku byli místo odcházejících pedagogických pracovníků vybráni noví pedagogičtí pracovníci s požadovanou aprobací a tím došlo na 2.stupni k téměř stoprocentní aprobovanosti. Kvalita výuky byla sledována formou výstupu znalostí jednotlivých tříd a dalším měřítkem tohoto ukazatele se staly velice dobré výsledky žáků při přijímacím řízení a různých vědomostních olympiádách. Splněna byla i většina požadavků na materiální zabezpečení výuky (interaktivní tabule, výukové programy, obnova fondu učebnic, nástěnné pomůcky, doplnění školní knihovny, multimediální prostředky) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují vzdělávacích programů především v rámci své aprobace metodika výuky AJ na 1. a 2. stupni ZŠ, nové techniky ve výtvarné výchově, kurz matematiky a finanční gramotnosti, kurzy zaměřené na výchovu ke čtenářství kurs Zdravé zuby, kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. ZŠ Studenec se aktivně zapojila do projektu EU Peníze do škol a vyučující se vzdělávají v jednotlivých oborových kurzech Aktivizace žáků a reprezentace školy Uvedeno samostatně v jednotlivých přílohách výroční zprávy Integrace žáků Formou spolupráce s rodiči a PPP Semily jsou žáci se specifickými poruchami učení zařazováni do speciální třídy, která je kvalitně vybavena pro práci s integrovanými žáky, nebo jsou vzděláváni dle individuálních vzdělávacích plánů v rámci běžné třídy. Ve školním roce 2013/2014 byli vřazeni do speciální třídy žáci 3. a 5.ročníku Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči Při škole působí občanské sdružení Rada rodičovské veřejnosti. Jeho činnost však převážně zajišťují pracovníci školy, kteří jsou členy tohoto sdružení (členství dle stanov vzniká zapsáním žáka do 1.ročníku). Hlavní náplní RRV je organizace schůzek a besed s rodiči a podpora některých aktivit školy (dotace cen soutěže O nejaktivnějšího žáka, příspěvek žákům 1. ročníku nebo 9. ročníku). Rodiče jsou v průběhu roku informování formou Sdělení rodičům, v případě závažnějších přestupků jsou rodiče zvaní do školy a jednotlivé případy se řeší za 9

10 přítomnosti žáka i rodičů. Ve výjimečných případech zástupce školy navštěvuje i rodinu žáka. Rodiče jsou zvaní svými dětmi na víkendové pobyty např. žáků 6. ročníku nebo na některé jednorázové akce (projekty Vítání jara., recitační soutěž, hudební koncerty, divadelní představení žáků 9.roč. nebo 5.roč., Pasování na čtenáře ) Spolupráce se školami V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se Základní školou Čistá u Horek se snahou pomoci zachovat školu v této obci. Ředitel školy konzultuje s ředitelkou ZŠ Čistá u Horek Mgr. Lenkou Brendlovou ekonomickou a personální agendu školy a škola nabízí žákům z Čisté s cílem nabídnout žákům docházku na druhý stupeň ZŠ Studenec. Pravidelná je spolupráce se Základní školou Jilemnice I, Horní Branná a Roztoky u Jilemnice v oblasti sportovních soutěží. Kladnou odezvu především mezi rodiči mají besedy se zástupci jednotlivých středních škol z regionu v rámci profesionální orientace vycházejících žáků Spolupráce s ostatními organizacemi Nejbližším partnerem je zřizovatel školy Obec Studenec, s nímž probíhá spolupráce především v rozpočtové oblasti (ředitel školy a zástupkyně ředitele jsou členy finanční komise, zástupkyně školy a vychovatelka pracují v zastupitelstvu obce), škola zajišťuje pro Obec Studenec zpracování mezd a konzultuje s představiteli obce další školskou, daňovou a finanční problematiku. Prostřednictvím školy je organizován sběr starého papíru v rámci sdruženého plnění. Žáci 9.ročníku se pravidelně zapojují do jarního úklidu obce sběrem odpadu podél státních silnic v obcích. Žáci prvního stupně se pravidelně účastní kulturních vystoupení v rámci Vítání občánků na OÚ. Pravidelně spolupracuje škola se sportovními spolky v obci. Pro oddíl lyžování TJ Sokol Studenec zajišťuje výpočetní techniku a personální pomoc při pořádání závodů v běhu na lyžích a při Posvícenském koláči, oddíl lyžování naopak připravuje pro školu zimní běžecké tratě. Škola v rámci nájemní smlouvy využívá tělocvičnu TJ Sokol. Úzká je i spolupráce s SK Studenec (doprava na soutěže a zapůjčování dresů), Orlem Studenec (volejbalové družstvo) a TK Studenec (tenisové družstvo). Škola spolupracuje i s Klubem důchodců, kde naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich setkáních, v rámci oslav Dne matek a vánoční besídky s Mikulášem. Na setkání v prostorách školy žákyně 7.ročníku pravidelně připravují pohoštění pro všechny důchodce. Dále škola spolupracuje se Sportovním centrem v Jilemnici v rámci povinné i nepovinné plavecké výuky dětí mateřských škol a žáků 1.stupně a s Hokejovým klubem v Nové Pace v rámci výuky bruslení. Žákům byl zajištěn i kurz sjezdového lyžování ve spolupráci se SkiLenka Vrchlabí. 6. Poradenské služby 6.1. Zpráva výchovného poradce Činnost výchovného poradce je rozčleněna do dvou základní oblastí. První je péče o žáky s vývojovými poruchami učení, hyperkinetickými projevy, poruchami pozornosti, poruchami chování. Druhou je oblast kariérového poradenství, v jehož rámci se koná beseda se zástupci středních škol z regionu a nejbližšího okolí, žáci 8. a 9.ročníku i 10

11 navštěvují Úřad práce v Semilech. Žáci se v rámci předmětu Volba povolání, který je implementován do předmětu Občanská výchova v 8. a 9.ročníku, zúčastnili projektových dnů v rámci podpory vzdělávání v technických oborech v ISŠ Nová Paka a Střední školy gastronomie a cestovního ruchu v Nové Pace, kde se zapojili do praktické výuky. Dále se žáci 8. a 9.ročníku zapojili do projektu financovaného ESF Volím správnou kariéru, kde se zúčastnili testování profesní diagnostikou COMDI. Žáci 9.ročníku pravidelně navštěvují burzu SŠ v Turnově, která je také finančně podporovaná LK. V případě zájmu mohou rodiče i žáci využít konzultačních hodin výchovné poradkyně k informačním schůzkám ohledně volby povolání jejich dětí. Výchovný poradce úzce spolupracuje i s orgány OSPOD při Městském úřadě v Jilemnici a podílí se i na prevenci a řešení sociálně patologických jevů. Pravidelně se účastní setkání výchovných poradců pořádaných PPP Semily, zvyšuje si kvalifikaci absolvováním specializačních kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování V evidenci jednotlivých pedagogických poraden bylo vedeno celkem 32 žáků (ve většině případů se výukové problémy konzultují jednak s rodiči, jednak s odborníky PPP, psychiatrickými ambulancemi a pediatry). Nejvýraznější náprava těchto poruch je zajišťována specializovanou třídou o dvou odděleních (3. a 5.roč.) a dále péčí 7 dyslektických asistentek a pro zkvalitnění logopedické péče o žáky absolvovaly 3 pracovnice ZŠ Kurz pro logopedické asistentky. Zvýšený normativ byl stanoven u 10 žáků individuálně integrovaných a 8 skupinově integrovaných ve speciální třídě. U všech žáků byl zpracován a s rodiči projednán Individuální výchovně vzdělávací plán, u jednoho žáka byl vypracován Plán vyrovnávacích opatření. Specializovaná třída je průběžně vybavována moderními pomůckami včetně výpočetní techniky a kvalitního software pro integrované žáky. Vybavení této třídy využívají i ostatní žáci v rámci individuální péče. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů k této problematice Práce s talentovanými žáky Rozhodující objem péče o talentované žáky je soustředěn na přípravu a účast v různých soutěžích, dále činností v zájmových kroužcích a vlastními aktivitami 6.4. Logopedická péče Pracovnice v Mateřské škole ve Studenci aktivně nabízí rodičům logopedickou nápravu, kterou mohou využít i žáci ZŠ. Ve školním roce 2013/2014 se v rámci DVPP a z důvodu zkvalitnění logopedické péče zúčastnily kurzu pro logopedické asistentky 3 vyučující z 1.stupně Oblast prevence sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů se opírá o rozsáhlý minimální preventivní program, který danou problematiku aktuálně popisuje. Práce je stavěna především na rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit i řadě pravidelných akcí pořádaných školou (ať již z oblasti kultury, či sportu). Primární prevence probíhala v souladu s minimálním preventivním programem. Žáci se s jednotlivými tématy setkávají opakovaně v rámci jednotlivých předmětů. Mají tak možnost pohlédnout na problematiku z více úhlů pohledů. Další možností primární prevence jsou konkrétní akce a programy zaměřené na dané téma. Jedním z již tradičních programů je akce pro šestý ročník zaměřená na 11

12 poznávání sebe sama a vytváření pozitivních vztahů v rámci kolektivu. Dalším příkladem (tentokrát pro první stupeň) je Noc s Andersenem, kde se žáci setkávají se čtením jako hodnotným a zábavným naplněním volného času. Hezkou akcí ve školní knihovně je tradičně konec školního roku, kdy žáci prvního ročníku při Pasování na čtenáře předvádějí své čtenářské dovednosti a jsou slavnostně uvítáni mezi opravdové čtenáře za přítomnosti svých rodičů V neposlední řadě patří do oblasti prevence i konkrétní a individuální práce s danými žáky. Snažíme se v rámci různých rozhovorů a rozborů hledat společná řešení nastalých problémů. Vždy se snažíme nalézt příčinu a pracovat s ní. Poté se následky vždy odstraňují jednodušší cestou. Do této oblasti spadá i práce se žáky, kteří se dopustili svým chováním nějakého přestupku, ať již proti školnímu řádu, či proti jiným morálním pravidlům. Tato práce často vede k širší spolupráci v rámci školy, ale také ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků. V uplynulém školním roce nebyla svolána výchovná komise kvůli problémům s nevhodným chováním a alkoholem. 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Protokol o kontrole plnění povinností sociálního zabezpečení Veřejnosprávní kontrola finančního výboru OÚ Studenec Kontrola KHS Výsledky kontrol jsou uvedeny v příloze. 12

13 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM Výroční zpráva - školní rok 2012/2013 (dle 7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 1.Charakteristika školy 1.1. Obecná charakteristika školy Úplná základní škola (1.-9.ročník),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více