ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily Studenec 367, Studenec Telefon: , ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Předkládá: PaedDr. Dana Synková, PaedDr. Petr Junek PaedDr. Petr Junek Ve Studenci 30. září

2 Zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy: Základní škola Studenec příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Studenec IČO: Identifikátor zařízení: Součásti školy: Mateřská škola kapacita 1112 dětí IZO: Základní škola kapacita 290 žáků IZO: Školní družina kapacita 75 žáků IZO: Školní klub kapacita 100 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 585 jídel IZO: Odloučená pracoviště: Mateřská škola Studenec Mateřská škola Zálesní Lhota Školní jídelna při MŠ Studenec Školní jídelna při MŠ Zálesní Lhota Datum prvního zařazení do sítě: Datum poslední změny v síti: Zvýšení kapacity ZŠ na 290 žáků Statutární zástupce: Školská rada: Občanská sdružení při ZŠ: PaedDr. Petr Junek, ředitel školy ano Rada rodičovské veřejnosti Školní sportovní klub Třída Třídní učitel Počet žáků Dívky Chlapci I.A Mgr. Zdeňka Erbenová I.B Mgr. Iva Exnerová II.A Mgr. Bohumila Janoušková II.B Mgr. Ivana Kučerová III.A Mgr. Pavla Bouchnerová III.B Mgr.Michaela Kuříková Chrtková IV. A Mariana Gregušová iv. B Mgr. Zuzana Líkařová V. Mgr. Miloslava Jindrová VT Mgr.Alice Hůlková stupeň VI. Mgr.Romana Macháčová VII. Mgr.Petra Faistaverová VIII. Mgr. Alexandra Brožová IX.A Mgr. Dana Chrástová stupeň

3 2. Organizace vzdělávání a výchovy Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka ve všech ročnících probíhala výuka dle ŠVP ZŠ Studenec Učíme se pro sebe ze dne Výchovně vzdělávací plán mateřských škol je zpracován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání pod čj.: / Vlastní vzdělávací program zpracovaný dle uvedeného dokumentu nese název Klíč od přírody kolem nás. Při ZŠ Studenec je zřízena specializovaná třída na 1. stupni ZŠ, v níž jsou zařazeni ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech a jednotlivými rodiči žáci s vývojovými poruchami učení. V tomto školním roce speciální třídu navštěvovali žáci 3 a 5. ročníku a třídní učitelkou byla Mgr. Alice Hůlková. Kurzy k doplnění základního vzdělání nebyly organizovány. Nabídka volitelných předmětů: Literárně dramatická výchova Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Anglický jazyk Německý jazyk Nabídka nepovinných předmětů: Náboženství Informatika Zájmová tělesná výchova Sportovní hry Nabídka zájmových kroužků: Hra na flétnu Hra na kytaru Výtvarný kroužek Základy OB Konverzace z anglického jazyka 1.st. Konverzace z anglického jazyka 2.st. Angličtina pro 1.st. Informatika pro 1.stupeň Florbal Ve škole probíhá výuka odloučeného pracoviště ZUŠ Jilemnice, obor hra na klavír a nauka. 3

4 Přehled vzdělávacích programů a jejich zaměření Vzdělávací program Č. j. schválení Vyučován v ročníku Počet žáků 1. RVP pro předškolní zařízení /01-22 MŠ ŠVP ze Údaje o počtu žáků a dětí 3.1. Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu Počet žáků na třídu učitele Zařízení 2012/ / / / / / / /14 ZŠST ,08 21,3 14,38 14,13 STZŠ ŠDM , ŠK MSST ,3 14 MSZL ,1 14 Základní škola Studenec je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm (9 tříd v 1. až 5.ročníku) a 2.stupněm (4 třídy v 6. až 9.ročníku). Od školního roku 1995/1996 je zřízena speciální třída pro integrované žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a mentálním postižením (2 oddělení ze 2 ročníků - v letošním školním roce zde byli vzděláváni žáci 3. a 5. ročníku) Počty zapsaných a zařazených žáků Zapsaní do 1. třídy Školní rok 2013/2014 Školní rok 2013/2014 Počet Počet Nastoupilo Zapsaní do žádostí o žádostí o do 1. třídy 1. třídy odklad odklad Nastoupilo do 1. třídy Zápis do ZŠ 17. leden 2014 byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu svých rodičů přišlo postupně v pátečním odpoledni do školy k zápisu do 1.třídy postupně 50 budoucích prvňáčků. Děti ze Studence, Bukoviny, Zálesní Lhoty, Horek u Staré Paky, Čisté u Horek, Nedaříže, Martinic v Krkonoších, Borovnice a Borovničky vítala hned u vchodu děvčata z 8.třídy, která se za pomoci své výřečnosti a plyšových hraček snažila, aby děti ztratily prvotní zábrany a ostych z ne úplně známého prostředí. Dívky se věnovaly dětem i jejich rodičům i ve 3.třídě, kde byl připravený pestrý program. Děti kreslily, sledovaly pohádky, hrály si s autíčky i s kostkami, sestavovaly puzzle, plnily drobné úkoly za malou lízátkovou odměnu. Rodiče pak mohli v klidu řešit administrativní záležitosti. Pro všechny pak byl připraven domácí sladký zákusek (od V.Bekrové), pro děti džus (připravený p.r.kuříkem), pro rodiče káva nebo čaj. V prvních třídách pak děti ukázaly p. učitelkám Ivě Exnerové, Zdeňce Erbenové a Ivaně Kučerové, co všechno už ovládají. Za odměnu si odnášely dárek, Kinder vajíčko a pozvánku ještě k dalším třem návštěvám velké školy, aby si ji prohlédly za pomoci pohádkových bytostí při Pohádkovém putování a ve školních lavicích při Jarním výtvarném tvoření zkusily dávat pozor a během Veselého sportování vyzkoušely umělku u školy. 4

5 Zápis do MŠ 13. března 2014 proběhl zápis dětí do mateřské školy ve Studenci a 17. března 2014 v Zálesní Lhotě, k nimž se dostavilo celkem 41 dětí. Na základě předem známých a zveřejněných kritérií bylo přijato 24 dětí, 1 dítě nebylo přijato, neboť počet dětí by přesahoval povolenou kapacitu obou MŠ. Celkově je zapsáno pro školní rok 2014/ dětí v obou MŠ. Rodiče i děti se u zápisu seznámí s prostředím MŠ, organizací dne v MŠ, rozdělením dětí do jednotlivých tříd, s organizací odpočinkových aktivit (spaní) nebo výletů. MŠ Studenec navštěvují děti nejen ze Studence, ale i okolních obcí jako jsou např. Bukovina, Horka u Staré Paky, Nedaříž, Jilemnice a Levínská Olešnice či Žďár Přehled prospěchu a chování žáků ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 Kázeňské problémy žáků byly řešeny pravidelně v průběhu školního roku 2013/2014 různými metodami (rozhovorem se žákem, kázeňské tresty, pohovory se žáky i v přítomnosti rodičů. Pedagogická rada neudělila v 1.pololetí ani ve 2.pololetí 2013/2014 žádnou sníženou známku z chování. Oddělení péče o dětí a rodinu při MÚ Jilemnice bylo informováno. Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Ročník 2012/ / / / / / / / I. stupeň II. stupeň Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených neomluvených Celkem Ø na 1 žáka Celkem Ø na 1 žáka I. pololetí , II. pololetí , Celkem školní rok ,

6 3.5. Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých G) ve školním roce 2013/2014 Gymnázia SOŠ vč. 8 letá 6 letá 4 letá konzervatoří SOU, U OU, PrŠ Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj. Přihl. Příj Počty přijatých žáků podle jednotlivých škol ve školním roce 2013/2014 Střední škola (učební obor) Počet žáků Gymnázium Vrchlabí 5 Gymnázium Nová Paka 4 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 ISŠ Nová Paka 2 Masarykova OA Jičín 1 SOŠ a SOU Vrchlabí 2 SOŠ a SOU Trutnov 1 SOŠ veterinární Hradec Králové 3 SOU Lázně Bělohrad 2 SŠ strojní, stavební a dopravní Liberec 1 SŠ vizuální tvorby, s.r.o.hradec Králové 1 SŠ gastronomie a služeb Nová Paka 3 SŠ tvorby a designu nábytku Liberec 1 Celkem Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Ve školním roce 2013/2014 zůstaly na mateřské dovolené Mgr. Monika Mečířová (ČJ-D), Mgr. Markéta Šimková (1.st.) a Mgr. Veronika Plůchová. Obnoveny byly smlouvy Mgr. Petře Pohořalé (M-Hv),), Marianě Gregušové, Anně Horáčkové, vyučující nepovinný předmět náboženství. Nově nastoupila Mgr. Zuzana Líkařová(1.st.), Mgr. Alice Hůlková (1.st SP) a do ŠD Mgr. Alexandra Brožová ml. ( NJ-Ov), která vyučovala NJ v 8. a 9.třídě. V průběhu školního roku nastoupila za dlouhodobou nepřítomnost PaedDr. Miloslavy Jindrové do 5.třídy Mgr. Zuzana Venclová. Pracovní poměr byl na konci školního roku ukončen Marianě Gregušové a Mgr. Alexandře Brožové. 6

7 4.1. Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Studenec v roce 2013/2014 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe Mgr. Petr Baudyš 1,00 Tv 9 Mgr. Alexandra Brožová 1,00 TV-BV 27 Mgr. Alexandra Brožová 0,23 NJ-Ov 1 Mgr. Alexandra Brožová 0,75 ŠD 1 Mgr. Bohumila Janoušková 1,00 1.stupeň-TV 27 Mgr. Zdeňka Erbenová 1,00 1.stupeň-TV 24 Mgr. Iva Exnerová 1,00 1.stupeň-VV 21 Mgr. Petra Faistaverová 1,00 M-Z 16 Mariana Gregušová 0,91 M-F 3 Mgr. Dana Chrástová 1,00 ČJ-Z-Ov 14 PaedDr. Miloslava Jindrová 1,00 1.stupeň-VV 31 PaedDr. Petr Junek 1,00 ČJ-D 32 Mgr. Ivana Kučerová 1,00 1.stupeň-TV 25 Mgr. Michaela Kuříková Chrtková 0,73 D-Ov 4 Mgr. Alice Hůlková 1,00 1.stupeň 29 Mgr. Zuzana Líkařová 1,00 1.stupeň-TV 1 Mgr. Romana Macháčová 1,00 ČJ-OV 17 Mgr. Monika Mečířová MD ČJ-D 8 Mgr. Veronika Plůchová MD P-Z 9 Mgr. Petra Pohořalá 1,00 M-HV 11 PaedDr.Dana Synková 1,00 F-Ch 27 Mgr. Pavla Bouchnerová 1,00 1.stupeň-VV 5 Ing.Petra Šedivá 1,00 AJ-Informatika 14 Mgr. Markéta Šimková MD 1.stupeň - SP 11 Anna Horáčková 0,09 Teologie 35 Ing.Eva Tauchmanová 0,14 Teologie 22 Mgr. Zuzana Venclová 0,66 1.st. 18 Mgr. Zuzana Weisová 1,00 Vychovatelství Údaje o pedagogických pracovnících MŠ Studenec ve šk. roce 2013/2014 Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. Praxe 1. Eva Hájková 1,0 SPgŠ Kateřina Kalenská 1,0 SPgŠ Jaroslava Stránská 1,0 SPgŠ Monika Pernecká 1,0 SPgŠ + SOŠ sklářská 5 5. Marie Bergerová 0,7 PF ČBTV /SPgŠ 3 6. Aneta Pulpánová 0,9 SPgŠ Údaje o pedagogických pracovnících MŠ Zálesní Lhota šk.rok 2013/2014 Pořadové číslo PP Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe 1. Kateřina Jandurová 1,00 SPgŠ 3 7

8 2. Marie Felcmanová 1,00 SPgŠ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem ZŠ Studenec (22) MŠ Studenec (6) MŠ Zálesní Lhota (2) Výkon státní správy 2013/2014 Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání Žádost o individuální vzdělávací plán 21 0 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 5 0 Žádost o přestup Řízení školy 5.1. Realizace hlavních úkolů stanovených školou Dlouhodobé plánování rozvoje školy Ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem zpracovává dlouhodobé plánovací dokumenty, které jsou od roku 2007 vedeny jako Strategické plány rozvoje školy na volební období obecního zastupitelstva. V rámci realizace tohoto dlouhodobého plánování byl postupně modernizován celý areál školy. Byla zateplena celá budova včetně výměny oken, instalována čistička odpadních vod, byl přeměněn způsob vytápění školy z kotlů na pevná paliva na tepelná čerpadla a realizován projekt přístavby mateřské školy k budově školy (o tuto realizaci začal usilovat ředitel školy hned od roku 2003, kdy došlo k převzetí mateřských škol jako součástí stávajícího právního subjektu). V rámci dalších investičních akcí byla realizována výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem, přírodního amfiteátru a v závěru uplynulého školního roku byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy v Zálesní Lhotě. Na realizaci všech těchto investičních akcí se výrazně podílel ředitel školy, od podílu na přípravě projektové dokumentace přes účast ve výběrových komisích po aktivní dozor a řešení nutných změn, víceprací a různých dalších problémů při vlastních stavebních pracích Projekt EU peníze do škol V průběhu celého školního roku 2013/2014 probíhala třetí a čtvrtá etapa projektu EU peníze do škol. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohloubení jazykových znalostí formou dělených hodin, tvorbu výukových a vzdělávacích materiálů, další zvyšování odbornosti pedagogů a na další materiálně technické vybavení školy (interaktivní tabule, počítačové sestavy, vizualizéry, učebnice, multimédia). 8

9 Aprobovanost a kvalita výuky Již v průběhu předchozího školního roku byli místo odcházejících pedagogických pracovníků vybráni noví pedagogičtí pracovníci s požadovanou aprobací a tím došlo na 2.stupni k téměř stoprocentní aprobovanosti. Kvalita výuky byla sledována formou výstupu znalostí jednotlivých tříd a dalším měřítkem tohoto ukazatele se staly velice dobré výsledky žáků při přijímacím řízení a různých vědomostních olympiádách. Splněna byla i většina požadavků na materiální zabezpečení výuky (interaktivní tabule, výukové programy, obnova fondu učebnic, nástěnné pomůcky, doplnění školní knihovny, multimediální prostředky) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují vzdělávacích programů především v rámci své aprobace metodika výuky AJ na 1. a 2. stupni ZŠ, nové techniky ve výtvarné výchově, kurz matematiky a finanční gramotnosti, kurzy zaměřené na výchovu ke čtenářství kurs Zdravé zuby, kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. ZŠ Studenec se aktivně zapojila do projektu EU Peníze do škol a vyučující se vzdělávají v jednotlivých oborových kurzech Aktivizace žáků a reprezentace školy Uvedeno samostatně v jednotlivých přílohách výroční zprávy Integrace žáků Formou spolupráce s rodiči a PPP Semily jsou žáci se specifickými poruchami učení zařazováni do speciální třídy, která je kvalitně vybavena pro práci s integrovanými žáky, nebo jsou vzděláváni dle individuálních vzdělávacích plánů v rámci běžné třídy. Ve školním roce 2013/2014 byli vřazeni do speciální třídy žáci 3. a 5.ročníku Spolupráce s rodiči, školami a dalšími organizacemi Spolupráce s rodiči Při škole působí občanské sdružení Rada rodičovské veřejnosti. Jeho činnost však převážně zajišťují pracovníci školy, kteří jsou členy tohoto sdružení (členství dle stanov vzniká zapsáním žáka do 1.ročníku). Hlavní náplní RRV je organizace schůzek a besed s rodiči a podpora některých aktivit školy (dotace cen soutěže O nejaktivnějšího žáka, příspěvek žákům 1. ročníku nebo 9. ročníku). Rodiče jsou v průběhu roku informování formou Sdělení rodičům, v případě závažnějších přestupků jsou rodiče zvaní do školy a jednotlivé případy se řeší za 9

10 přítomnosti žáka i rodičů. Ve výjimečných případech zástupce školy navštěvuje i rodinu žáka. Rodiče jsou zvaní svými dětmi na víkendové pobyty např. žáků 6. ročníku nebo na některé jednorázové akce (projekty Vítání jara., recitační soutěž, hudební koncerty, divadelní představení žáků 9.roč. nebo 5.roč., Pasování na čtenáře ) Spolupráce se školami V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se Základní školou Čistá u Horek se snahou pomoci zachovat školu v této obci. Ředitel školy konzultuje s ředitelkou ZŠ Čistá u Horek Mgr. Lenkou Brendlovou ekonomickou a personální agendu školy a škola nabízí žákům z Čisté s cílem nabídnout žákům docházku na druhý stupeň ZŠ Studenec. Pravidelná je spolupráce se Základní školou Jilemnice I, Horní Branná a Roztoky u Jilemnice v oblasti sportovních soutěží. Kladnou odezvu především mezi rodiči mají besedy se zástupci jednotlivých středních škol z regionu v rámci profesionální orientace vycházejících žáků Spolupráce s ostatními organizacemi Nejbližším partnerem je zřizovatel školy Obec Studenec, s nímž probíhá spolupráce především v rozpočtové oblasti (ředitel školy a zástupkyně ředitele jsou členy finanční komise, zástupkyně školy a vychovatelka pracují v zastupitelstvu obce), škola zajišťuje pro Obec Studenec zpracování mezd a konzultuje s představiteli obce další školskou, daňovou a finanční problematiku. Prostřednictvím školy je organizován sběr starého papíru v rámci sdruženého plnění. Žáci 9.ročníku se pravidelně zapojují do jarního úklidu obce sběrem odpadu podél státních silnic v obcích. Žáci prvního stupně se pravidelně účastní kulturních vystoupení v rámci Vítání občánků na OÚ. Pravidelně spolupracuje škola se sportovními spolky v obci. Pro oddíl lyžování TJ Sokol Studenec zajišťuje výpočetní techniku a personální pomoc při pořádání závodů v běhu na lyžích a při Posvícenském koláči, oddíl lyžování naopak připravuje pro školu zimní běžecké tratě. Škola v rámci nájemní smlouvy využívá tělocvičnu TJ Sokol. Úzká je i spolupráce s SK Studenec (doprava na soutěže a zapůjčování dresů), Orlem Studenec (volejbalové družstvo) a TK Studenec (tenisové družstvo). Škola spolupracuje i s Klubem důchodců, kde naši žáci vystupují s kulturním programem na jejich setkáních, v rámci oslav Dne matek a vánoční besídky s Mikulášem. Na setkání v prostorách školy žákyně 7.ročníku pravidelně připravují pohoštění pro všechny důchodce. Dále škola spolupracuje se Sportovním centrem v Jilemnici v rámci povinné i nepovinné plavecké výuky dětí mateřských škol a žáků 1.stupně a s Hokejovým klubem v Nové Pace v rámci výuky bruslení. Žákům byl zajištěn i kurz sjezdového lyžování ve spolupráci se SkiLenka Vrchlabí. 6. Poradenské služby 6.1. Zpráva výchovného poradce Činnost výchovného poradce je rozčleněna do dvou základní oblastí. První je péče o žáky s vývojovými poruchami učení, hyperkinetickými projevy, poruchami pozornosti, poruchami chování. Druhou je oblast kariérového poradenství, v jehož rámci se koná beseda se zástupci středních škol z regionu a nejbližšího okolí, žáci 8. a 9.ročníku i 10

11 navštěvují Úřad práce v Semilech. Žáci se v rámci předmětu Volba povolání, který je implementován do předmětu Občanská výchova v 8. a 9.ročníku, zúčastnili projektových dnů v rámci podpory vzdělávání v technických oborech v ISŠ Nová Paka a Střední školy gastronomie a cestovního ruchu v Nové Pace, kde se zapojili do praktické výuky. Dále se žáci 8. a 9.ročníku zapojili do projektu financovaného ESF Volím správnou kariéru, kde se zúčastnili testování profesní diagnostikou COMDI. Žáci 9.ročníku pravidelně navštěvují burzu SŠ v Turnově, která je také finančně podporovaná LK. V případě zájmu mohou rodiče i žáci využít konzultačních hodin výchovné poradkyně k informačním schůzkám ohledně volby povolání jejich dětí. Výchovný poradce úzce spolupracuje i s orgány OSPOD při Městském úřadě v Jilemnici a podílí se i na prevenci a řešení sociálně patologických jevů. Pravidelně se účastní setkání výchovných poradců pořádaných PPP Semily, zvyšuje si kvalifikaci absolvováním specializačních kurzů v rámci inkluzivního vzdělávání Práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování V evidenci jednotlivých pedagogických poraden bylo vedeno celkem 32 žáků (ve většině případů se výukové problémy konzultují jednak s rodiči, jednak s odborníky PPP, psychiatrickými ambulancemi a pediatry). Nejvýraznější náprava těchto poruch je zajišťována specializovanou třídou o dvou odděleních (3. a 5.roč.) a dále péčí 7 dyslektických asistentek a pro zkvalitnění logopedické péče o žáky absolvovaly 3 pracovnice ZŠ Kurz pro logopedické asistentky. Zvýšený normativ byl stanoven u 10 žáků individuálně integrovaných a 8 skupinově integrovaných ve speciální třídě. U všech žáků byl zpracován a s rodiči projednán Individuální výchovně vzdělávací plán, u jednoho žáka byl vypracován Plán vyrovnávacích opatření. Specializovaná třída je průběžně vybavována moderními pomůckami včetně výpočetní techniky a kvalitního software pro integrované žáky. Vybavení této třídy využívají i ostatní žáci v rámci individuální péče. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují odborných seminářů k této problematice Práce s talentovanými žáky Rozhodující objem péče o talentované žáky je soustředěn na přípravu a účast v různých soutěžích, dále činností v zájmových kroužcích a vlastními aktivitami 6.4. Logopedická péče Pracovnice v Mateřské škole ve Studenci aktivně nabízí rodičům logopedickou nápravu, kterou mohou využít i žáci ZŠ. Ve školním roce 2013/2014 se v rámci DVPP a z důvodu zkvalitnění logopedické péče zúčastnily kurzu pro logopedické asistentky 3 vyučující z 1.stupně Oblast prevence sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů se opírá o rozsáhlý minimální preventivní program, který danou problematiku aktuálně popisuje. Práce je stavěna především na rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit i řadě pravidelných akcí pořádaných školou (ať již z oblasti kultury, či sportu). Primární prevence probíhala v souladu s minimálním preventivním programem. Žáci se s jednotlivými tématy setkávají opakovaně v rámci jednotlivých předmětů. Mají tak možnost pohlédnout na problematiku z více úhlů pohledů. Další možností primární prevence jsou konkrétní akce a programy zaměřené na dané téma. Jedním z již tradičních programů je akce pro šestý ročník zaměřená na 11

12 poznávání sebe sama a vytváření pozitivních vztahů v rámci kolektivu. Dalším příkladem (tentokrát pro první stupeň) je Noc s Andersenem, kde se žáci setkávají se čtením jako hodnotným a zábavným naplněním volného času. Hezkou akcí ve školní knihovně je tradičně konec školního roku, kdy žáci prvního ročníku při Pasování na čtenáře předvádějí své čtenářské dovednosti a jsou slavnostně uvítáni mezi opravdové čtenáře za přítomnosti svých rodičů V neposlední řadě patří do oblasti prevence i konkrétní a individuální práce s danými žáky. Snažíme se v rámci různých rozhovorů a rozborů hledat společná řešení nastalých problémů. Vždy se snažíme nalézt příčinu a pracovat s ní. Poté se následky vždy odstraňují jednodušší cestou. Do této oblasti spadá i práce se žáky, kteří se dopustili svým chováním nějakého přestupku, ať již proti školnímu řádu, či proti jiným morálním pravidlům. Tato práce často vede k širší spolupráci v rámci školy, ale také ke spolupráci se zákonnými zástupci žáků. V uplynulém školním roce nebyla svolána výchovná komise kvůli problémům s nevhodným chováním a alkoholem. 7. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Protokol o kontrole plnění povinností sociálního zabezpečení Veřejnosprávní kontrola finančního výboru OÚ Studenec Kontrola KHS Výsledky kontrol jsou uvedeny v příloze. 12

13 13

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více