Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO"

Transkript

1 Školní vzdělávací program CO VIDÍ SLUNÍČKO 1

2 MATEŘSKÁ ŠKOLA VALENTÝNKA HŘEBEČ, okres KLADNO Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CO VIDÍ SLUNÍČKO Školní rok 2013/ /2016 Zpracovaly: Bc.Kušková Lucie ředitelka MŠ Valentýnka Langmajerová Jana Leflerová Stanislava Kadlecová Irena Kožmínová Zdena učitelka MŠ Valentýnka učitelka MŠ Valentýnka učitelka MŠ Valentýnka učitelka MŠ Valentýnka ŠVP PV byl projednán na pedagogické poradě 31.srpna Aktualizován pod č.j. 86/752. Inovován pod č. j.100/ 895 2

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY HISTORIE A SOUČASNOST MŠ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VNITŘNÍ PROSTORY VNĚJŠÍ PROSTORY OKOLÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCE MŠ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ VĚCNÉ VYBAVENÍ ŽIVOTOSPRÁVA PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ORGANIZACE ŘÍZENÍ MŠ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU FILOZOFIE MŠ VZDĚLÁVACÍ OBSAH... 9 Barvy léta Jak chutná podzim S čím přijíždí svatý Martin Advent Paní zima jede Objevujeme svět Jak se rodí jaro Kde máme domov Barvy jara Co už známe? AKTIVITY A AKCE DOPLŇUJÍCÍ ŠVP PŘEHLED EVALUAČNÍCH ČINNOSTÍ HODNOCENÍ ŠVP PV + TVP PV HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍCH POKROKŮ DĚTÍ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY PŘÍLOHY PŘÍLOHA A ADAPTAČNÍ PROGRAM PŘÍLOHA B PROGRAM ROZVOJE PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PŘÍLOHA C MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM AKTUALIZACE

4 1. Identifikační údaje školy Mateřská škola Valentýnka Hřebeč je státní čtyřtřídní venkovská škola s celodenním provozem od 6,30-16,30hod. Vzdělávání probíhá ve dvou budovách na adrese:mš I. Školská 262; MŠ II. 28.Října č.p. 18, Hřebeč Zřizovatel školy : Obec Hřebeč, se sídlem nám. Draha 75, Hřebeč Název školy: Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno Součást školy: výdejna stravy v MŠ II., adresa: 28.října č.p. 18, Hřebeč Kontaktní adresa školy: Školská 262, Hřebeč IZO ředitelství: Identifikátor zařízení: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Bankovní spojení: /0100 Statutární zástupce: Bc. Lucie Kušková Právní subjekt od: Poslední zápis do škol.rejstříku: Odpovědná osoba za tvorbu ŠVP: Bc. Lucie Kušková Ředitelka školy: Bc. Lucie Kušková Zástupkyně ředitelky: Jana Langmajerová Webové stránky: Telefon: MŠ I , MŠ II , Počet pedagogických pracovníků: 6, z toho nekvalifikovaný 1 Počet nepedagogických pracovníků: 5 Kapacita MŠ: 71 dětí; MŠ I.: 36 MŠ II.: 35 Počet a naplnění tříd: 1.třída- 12 dětí 2.třída- 24 dětí 3.třída- 15 dětí 4.třída- 20 dětí 1.1. Historie a současnost MŠ Mateřská škola v obci existuje nepřetržitě už od roku Její funkce a podoby se měnily podle té které doby nejdříve to byla opatrovna, kam si děti nosily jídlo z domova, ale už od 50.let měla podobu, jakou má i dnes. Od roku 1949/ 50 byla školka otevřena jako celodenní mateřská škola. O děti se staraly učitelky, vařila kuchařka, pro děti byla upravená zahrada. Až do 80.let jsme byli jednotřídkou, od roku 1981 dvojtřídkou. Je na místě připomenout jména alespoň některých učitelek, které se zapsaly do paměti v dnešní době již dospělých dětí p.uč.jehlová, Votrubová, Koulová, Stříbrná, Málková, Horáková. Dne se stala mateřská škola samostatným právním subjektem a dostala jméno VALENTÝNKA. Díky rychlému rozrůstání obce se rozšiřovala i mateřská škola a od školního roku 2007/08 byla trojtřídní. 4

5 Od školního roku 2011/12 je MŠ Valentýnka čtyřtřídní s kapacitou 71 dětí. Je rozmístěná ve dvou budovách. Hlavní pracoviště MŠ I. zůstává v původní budově na adrese Školská 262, odloučené pracoviště MŠ II. je na adrese 28.října 18, ve vzdálenosti cca 200 m. 2. Charakteristika školy 2.1. Vnitřní prostory MŠ I. je chodbou propojená se ZŠ, máme společnou školní jídelnu, můžeme využívat i tělocvičnu. Ve dvou třídách s kapacitou 36 dětí jsou umístěny nejmladší děti ve věku většinou 3-4,5let a starají se o ně tři učitelky. Sociální zařízení a ložnice jsou společné. Dopoledne jsou v provozu obě třídy, po obědě se slučují do jedné a zůstává jedna učitelka. Doba oběda je omezována organizací v ZŠ (od hod.), totéž platí i pro využívání tělocvičny, kde je většinou volno první 2-3 vyučovací hodiny. V MŠ II. s kapacitou 35 dětí jsou dvě třídy pro předškolní děti 5-6 leté, výdejna stravy a jídelna. O děti se starají tři učitelky, dvě dopoledne a jedna odpoledne. Budova je adaptovaná, přízemní, s využitým podkrovím. V přízemí i v podkroví jsou třídy pro denní pobyt dětí jsou prostorově i kapacitně nestandardní. Každá třída má svoje sociální zařízení, jídelna je společná. K výdeji jídla jsou využívány i prostory třídy-tedy stolečky a židle. Jídlo se dováží ze školní jídelny ZŠ Hřebeč Vnější prostory Součástí obou budov jsou zrekultivované zahrady, které jsou svými rozměry velmi malé a neumožňují tolik vyžití pro děti, kolik bychom si přáli. Součástí MŠ II. je kromě zahrady i dvorek, který se snažíme postupně upravit pro bezpečný pobyt dětí Okolí školy Výhodou naší MŠ je lokalita vesnice, která je však nedaleko většího města Kladna. Okolí nám nabízí spoustu možností pro vycházky za různými ekosystémy a biotopy, především pole, louka, vodní nádrže a potok a vzdálenější les Bažantnice. K dispozici jsou i polní pěšiny a cyklostezky. Vesnice je typická svou klidnou atmosférou, kde i doprava příliš neohrožuje vycházky MŠ a zároveň máme čas od času možnost zahlédnout i dospělé při jejich profesyučitelky,zdravotní sestra s panem doktorem, pošťačka, prodavačka, klempíř, obecní dělníci i pracovnice obecního úřadu. Město nám zase nabízí možnost navštěvovat plavecký kurz, galerie v kladenském zámku, divadelní představení Divadla Lampion, některá vystoupení známých dětských umělců v kině Hutník nebo v kulturním domě Kladno- M. Nesvadba, P. Novák, Majda, výstavy ve Sládečkově vlastivědném muzeu či důl Mayrau Spolupráce MŠ Nejúžeji spolupracujeme pochopitelně s rodiči- konzultace, schůzky, besídky, mimoškolní akce s rodiči, finanční, materiální i pracovní podpora od rodičů. 5

6 Další spolupráce je s Masarykovou jubilejní ZŠ Hřebeč. Připravujeme děti k zápisu do 1.tříd, vedeme vzájemné profesní konzultace s učiteli ZŠ a připravujeme se na užší spolupráci v projektech rozvoje předčtenářské gramotnosti. Dalšími partnery ve vzdělávání dětí je Pedagogicko-psychologická poradna Kladno, logopedické ambulance, město Kladno s nabízenými aktivitami pro MŠ i veřejnost. V neposlední řadě je to i veřejnost naší obce, která sleduje naši práci a někdy i sama nabídne některé z aktivit pro naše děti nebo i pomůcky či hračky. MŠ se účastní prozatím svých vlastních projektů, které jsou uzpůsobeny přesně našim podmínkám a potřebám. 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné vybavení 1.,2.,3.,4. třída jsou vybaveny novým, hezkým a funkčním nábytkem, který pojme hračky i většinu pomůcek. V MŠ I. i MŠ II. máme nové TV i DVD, hrajeme jen přes DVD. PC se zavedeným internetem je v kanceláři v MŠ I., během roku bude pořízen internet i v MŠ II., kde bude fungovat v NTB. Hraček máme dostatek, nové hračky přikoupíme ze sponzorských darů, stávající pomůcky a materiály jsme rozdělily mezi obě školky a chybějící pomůcky postupně doplňujeme tak, že již není potřeba si některé pomůcky půjčovat mezi budovami. V ložnici jsme obměnili již velmi stará prostěradla a lehátka, která již přestávali plnit funkci kvalitního hygienicky vyhovujícího odpočinku. Ve školním roce 2012/2013 se nám díky velkému sponzorskému daru a veřejné sbírce podařilo získat finance na zrekultivování obou zahrad a vybavení herními prvky tak, aby byl ponechán i prostor pro volné pobíhání dětí. Zahrady jsou celkově malé, pískoviště je na rovině, zbytek zahrady v MŠ II.je svah a v MŠ I. jsme svah uměle vybudovali společně s rodiči dětí.v MŠ II. je také dvorek, je ideální při pěkném počasí na celodenní obývání na cvičení, hry, řízenou čin.. Bohužel svým umístěním je celý den na slunci a obzvláště na konci školního roku, kdy už bývá velké horko, chybí nám kvalitní zastínění- uvažujeme o pořízení pergoly nebo markýzy. Prozatím jej řešíme slunečníky Životospráva Strava je velmi dobrá, kvalitní, přizpůsobená potřebám předškolních dětí, skladba jídelníčku je pestrá, děti mají denně čerstvé ovoce a zeleninu. Menším problémem se nám jeví nepřítomnost kuchařek v době odpolední svačiny (konec jejich pracovní doby) a také skladba svačin ( ve snaze o pestrost jsou zařazovány pomazánky, které děti nejedí -základem křenová, hermelínová a nivová chuť) a zdobení svačin není ponecháno výběru dětí, které ozdobu sundávají ( pažitka, pórek, zelenina). Tyto malé nedostatky budou řešeny s vedoucí školní jídelny, případně s ředitelkou ZŠ. Do MŠ II. se strava dováží ze ŠJ ZŠ Hřebeč. Převoz je hygienicky i tepelně zajištěn, aby jídlo neztrácelo na kvalitě a teplotě, jídla je vždy dostatek, děti si mohou přidávat. Pitný režim je dodržován v každé třídě, v teplých dnech je připraven i pro pobyt venku (učitelky ho vozí s sebou na zahradu, na hřiště, do parku ). Většinou bývá připraven ovocný či bylinkový čaj, voda se šťávou, džus, slazeny medem, cukrem i bez slazení. 6

7 Během celého dne střídáme klidové a zátěžové činnosti, dbáme na pravidelný denní režimodpočinek na lehátku pouze 1. a 2.třída, zkrácený odpočinek na matracích 3. a 4.třída. Pobyt venku dopoledne a částečně i odpoledne ( komplikovanější vyzvedávání dětí z budovy MŠ I., kde již není odpoledne pomocná síla) podle počasí. V MŠ II. vzhledem k malým prostorám tříd a dodržení bezpečnosti dětí ve třídách zařazujeme klidnější pohybové hry a plnit můžeme jen ty úkoly tělesné výchovy, které nevyžadují velký prostor. Situaci pomáhá pravidelný plavecký výcvik jednou týdně v 1.pololetí a také cvičení v tělocvičně, na které děti přechází v 2.pololetí do tělocvičny v ZŠ Hřebeč. Dostatek spontánních i řízených aktivit si děti užívají i při pravidelném pobytu venku Psychosociální podmínky Prostředí je příjemné, vkusné většinu výzdoby tvoří vlastní práce učitelek a dětí, třídy jsou světlé, vzdušné, působí čistě a svěže, v zimě jsou příjemně vytopené. Adaptace je pozvolná, napomáhá nám k ní adaptační program (viz. Příloha A). Denní režim dává dětem dostatek času i prostoru pro aktivitu i odpočinek, pro sebeobsluhu i spontánní hru. Důsledně dbáme na rovnocenný přístup k dětem, ve třídách jsou stanovena pravidla soužití. Vztah učitelek k dětem je založený na vzájemné důvěře, respektu, laskavosti atd., děti jsou vhodně motivovány k nabízeným činnostem, mají právo se svobodně rozhodovat a nabízenou činnost i odmítnout a vybrat si jinou variantu. Děti vedeme důsledně k prosocionálnímu chování, přístup učitelek i ostatního personálu je jednotný Organizace Třídy jsou homogenní, s dětmi pracují třídní učitelky, nemáme třídy se specifickým zaměřením. Denní řád obsahuje pevné body (doba jídla, pobyt venku, odpočinek), jinak umožňuje flexibilní přístup učitelek vzhledem k potřebám dětí i rodičů. Do 7.30 hod. (z důvodu pozdějších nástupů dětí do školky) se v obou školkách děti scházejí v jedné třídě, potom se rozdělují do svých tříd. Při řízených činnostech využíváme všech forem vzdělávání individuální, skupinové, frontální- dle charakteru nabízené činnosti. Umožňujeme dětem pokračovat ve spontánních činnostech (rozehrané hry, stavby atd ) v průběhu celého dne i týdne, střídání činností je nenásilné, vyvážené. Stanovené počty dětí ve třídách nejsou překračovány ani v případě nutnosti spojování tříd (na odp.). V případě převýšeného počtu na odpoledne zejména v MŠ II. bude posílena odpolední směna o jednu pracovnici. Realizace aktivit : plavání dětí 3.a 4.tř.- doprovod jedna učitelka a jedna provozní pracovnice s částečným úvazkem učitelky. Ostatní děti se sloučí a pracují s nimi 1-2 učitelky podle rozpisu služeb. Další učitelka na angličtinu výuku zajišťuje uč.zš Čermáková v době po obědě. Třetí učitelka na flétnu- výuku zajišťuje učitelka ZUŠ Buštěhrad Musilová. Všechny tyto aktivity jsou ošetřeny Dohodou o převzetí zodpovědnosti v době konání kurzu. Přivádění a odvádění dětí: děti se ráno schází do 8.oo hodin, dále dle potřeb rodičů po předchozí dohodě. Odchody z MŠ děti se vyzvedávají do konce provozu školky, kromě rodičů ostatní osoby pouze na základě Zmocnění k vyzvedávání dítěte ( dále viz Školní řád). 7

8 Orientační režim dne : MŠ I. MŠ II Ranní hry (RH) Ranní hry Ranní kruh (RK),Ranní cvičení (RC) Ranní kruh,ranní cvičení Hygiena Hygiena, svačina Svačina Řízená činnost Řízená činnost Hygiena,šatna Hygiena, šatna Pobyt venku Pobyt venku (PV) Oběd Šatna, hygiena Odpočinek Oběd OZČ,hygiena Hygiena,odpočinek Svačina OZČ Hry do rozchodu Svačina Hry do rozchodu Týdenní režim: Je dosti flexibilní. Pravidelnými opakujícími se činnostmi je cvičení v tělocvičně v době od 8,15-9,30hod. a to tak, že- v pondělí-2.třída, v úterý 1.třída a ve 2.pololetí v úterý 4.třída, ve středu 3. Třída a ve čtvrtek 1.třída. Další činností je v 1.pololetí pro MŠ II. plavání, probíhající většinou ve středu v době 8,30-11,00hod. i s cestou smluveným autobusem. V době po obědě se scházejí pravidelně děti z MŠ II. ve 3.třídě na kroužek flétny a na kroužek angličtiny podle rozpisu výuky. 3.5 Řízení MŠ Povinnosti, pravomoci a úkoly zaměstnanců jsou stanoveny v pracovní náplni, učitelky zodpovídají za administrativu, plánování a výchovně vzdělávací práci ve své třídě a také za svěřené individuální úkoly. Ředitelka provádí kontrolní a evaluační činnost dle harmonogramu i dle aktuální potřeby, hodnocení probíhá formou diskuze i záznamu z hospitací, zaměstnanci mají právo vyjádřit a obhájit svůj názor. Podle potřeby zařazujeme aktuální organizační porady, kterými reagujeme na vzniklé situace. Vzájemná spolupráce učitelek i provoz.zaměstnanců je založená na vzájemné důvěře, toleranci a pomoci, ředitelka podporuje a motivuje všechny členy týmu pochvalou, finančním ohodnocením, ústním oceněním. Zástupkyní ředitelky je uč.langmajerová pro organizační záležitosti budovy MŠ II.a má také důležitý poradní hlas při zápisech do MŠ a odkladech ŠD. Personální pedagogické zajištění MŠ I : -celodenní provoz ve dvou třídách zajišťují 3 učitelky, z toho jedna má kvalifikaci z řádného denního studia SPgŠ Krnov, druhá ukončila SPgŠ dálkově v Berouně ve šk.r.2011/12 a třetí -ředitelka (ve šk.r.2013/14 dokončí magisterské studium na VŠ Karlovy univerzity v Praze a zároveň studium ředitelů ve vzdělávací instituci VISK na KÚ Středočeského kraje). Dopoledne jsou v provozu 2 třídy a 3 učitelky, na odpoledne zůstává jedna třída s jednou učitelkou. Pomoc zajišťuje školnice, která má vhodně přizpůsobenou pracovní dobu. MŠ II. : 8

9 -celodenní provoz ve 2 třídách zajišťují 3 učitelky, z toho jedna nekvalifikovaná (Mgr.se specializací na 1.stupeň ZŠ)-důchodkyně a dvě další kvalifikace z řádného denního studia SPgŠ v Berouně a SPgŠ v Praze -odpolední provoz je organizován do jedné třídy s jednou učitelkou., převýší-li počet dětí 20, nemusí děti odpočívat na matracích, učitelka je zaměstná klidovými činnostmi a předá část dětí provozní zaměstnankyni s malým úvazkem jako učitelka, která si převyšující počet dětí, převede do 3.třídy. Sebevzdělávání učitelek probíhá většinou formou samostudia odborné literatury, metod.mater., časopisů, dle finančních možností a zájmu učitelek i seminářů. 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Filozofie MŠ Snažíme se využívat rodinného typu školy s příjemnou, vstřícnou atmosférou a stimulující prostředí, kde se děti učí být samy sebou a zároveň si zvykají přizpůsobit se životu v širším kolektivu, kde každý má své místo a své potřeby, které se učíme i ovládat i uspokojovat. Probouzíme v dětech aktivní chuť a zájem se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat, hledat samostatně cesty tvořivým myšlením a pochopit svět, který nás obklopuje. Pozitivní motivací, povzbuzením, pochvalou a prožitkovým učením vedeme děti k samostatnosti a odvaze učit se novým věcem a získávat další dovednosti, podporujeme je ve vyjadřování vlastních názorů a v aktivním přístupu k okolnímu dění. V naší školce jsme upřednostňovali dlouhá léta mravní a citovou výchovu. Děláme všechno pro to, abychom dětem vštípily základy správného životního postoje, aby věděly, co je dobře a co špatně, co znamená být slušný, jak je důležitá rodina, jak se chová kamarád. Symbolem Valentýna je srdíčko. Děti se u nás mimo všeho ostatního učí, aby to svoje srdíčko měly vždy na pravém místě. K těmto záměrům postupně připojujeme i základy environmentálních postojů ke všemu živému i neživému na naší planetě a v našem okolí a učíme se myslet děti i na to, jak pomoci i někomu jinému. To jsou naše smělé cíle, ke kterým se snažíme přiblížit Vzdělávací obsah Náš vzdělávací program jsme nazvali Co vidí sluníčko a rozčlenili jej podle čtyř ročních období. Tento způsob považujeme za nejpřirozenější v našich zeměpisných i lokálních podmínkách, za nejpřirozenější a nejsnáze uchopitelný těmi nejmladšími, kteří nám byly svěřeni. Všechny činnosti jsou svázány se sílou Slunce, proměnami počasí, střídáním ročních dob v přírodě a děti tak mají logickou návaznost na aktuální dění ve svém životě a okolí 9

10 Smyslem naší práce je pomáhat vychovávat zdravé, zvídavé a šťastné děti, které motiv sluníčka kreslí téměř na každý obrázek a znamená pro ně svým způsobem určitou jistotu a bezpečí. Barvy léta Adaptace, Les, Pole, Zahrada Záměr: 1. Seznámit se s novým prostředím MŠ, s lidmi a kamarády, kteří v ní pracují a hrají si, a také s pravidly, která musí všichni dodržovat 2. Seznámit se s proměnami přírody na sklonku léta v prostředí zahrady, louky, pole i lesa, s typickými rostlinami tohoto období a živočichy z konkrétního prostředí Dílčí cíle: Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky- orientování se v prostoru, koordinování pohybů jemné motoriky při manipulaci s různými předměty a pomůckami Rozvíjení samostatnosti při stolování, osobní hygieně a sebeobsluze v oblékání Zvládnutí samostatného projevu při představování Posilování prosociálního chování ke druhým lidem Vnímání a přijímání požadované normy chování a pravidel soužití Osvojování si znalostí o rostlinách a živočiších z konkrétního biotopu Vzdělávací nabídka: Přímé pozorování přírody na konci léta, využití posledních hezkých dní pro pobyt venku Práce s obrazovým materiálem i s názornými ukázkami Lokomoční pohybové činnosti- napodobování pohybů zvířat a nelokomoční cvikypohyby rukou a nohou na místě spojené s říkadly Pohybové hry na orientaci v prostoru, reakci na signál Výtvarné činnosti s přírodninami a přírodním materiálem Manipulační činnosti s drobným tělocvičným náčiním- míčky, kroužky, šátky Smyslové hry s plody zahrady, lesa, pole- poznávání podle hmatu, vůně a chuti Hry s říkadly Prohlížení knížek a vyhledávání obrázků k tématu Poslech a sledování dramatických vystoupení učitelky i divadelních společností Práce se štětcem a barvou- seznámení, experimenty s roztíráním Spontánní hry v novém prostředí Hry pro rozvoj sebeovládání, tolerance k druhým Hudební činnosti zaměřené na rytmizaci, zpěv národních dětských písní Procházky do okolí MŠ Poučení o nebezpečných situacích v MŠ a způsobech, jak chránit sebe i ostatníupozornit dospělé i kamarády na sklo, cizí lidi, nevhodné chování druhých atd. Praktické činnosti s různým materiálem a přírodninami Očekávané výstupy: Orientovat se a bezpečně se pohybovat ve známém prostředí Zvládat běžné činnosti spojené se sebeobsluhou Zvládnout základní lokomoční pohybové dovednosti a jejich kombinace Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů- vůně, chutě, čichu, zraku i hmatu Umět zacházet se štětcem a barvou- přiměřeně tlačit na štětec, rovnoměrně roztírat barvu Porozumět slyšenému a viděnému 10

11 Naučit se zpaměti krátké texty spojené s pohybem Soustředěně sledovat pohádku Poznat a pojmenovat rostliny a zvířata ve svém okolí Záměrně se soustředit na nové informace Zvládnout odloučení od rodiny na určitou dobu přiměřeným způsobem Respektovat předem stanovená pravidla soužití a dodržovat je Navazovat přátelství a komunikovat bez zábran s ostatními Zachycovat skutečnosti z přírody ve svém okolí výtvarnými prostředky Zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální- zpěv s doprovodem piana, hra na tělo, rytmizace Vnímat kulturní a umělecké podněty a se zájmem sledovat divadelní, literární a hudební představení Osvojit si základní poznatky o světě kolem sebe Jak chutná podzim Já jsem já, Stěhovaví ptáci, Foukej, foukej větříčku, Barvy, barvičky- Barvy podzimu Záměr: Seznámit se se změnami počasí na podzim a jejich důsledkem na přírodu, živočichy i lidi Dílčí vzdělávací cíle: Vytvoření zdravých životních návyků a postojů Rozvíjení a užívání všech smyslů Dodržování pravidel a návyků v osobní hygieně a potřeby úpravy vlastního zevnějšku Rozvoj schopnosti vyřídit vzkaz a rozvoj záměrné paměti v zapamatování si krátkých literárních textů Posilování základních přirozených poznávacích citů- zvídavosti, zájem, radost z objevování Rozlišení a pojmenování základních vlastností předmětů- barva, tvar, velikost Rozvoj řečových schopností Rozšiřování slovní zásoby o nová slova z oblasti podzimní přírody a počasí Učení se splnit svůj úkol Pochopení rozdílů mezi živou a neživou přírodou Přiblížení koloběhu života člověka Vzdělávací nabídka: Smyslová cvičení- porovnávání, ochutnávání, poznávání podle vůně a vzhledu Pohybové hry s procvičováním barev Malby podzimní přírody a plodů- zapíjení barev, tiskání, malba prstem Hry s přírodninami- pohybové, estetické, kognitivní Grafické cviky na uvolnění zápěstí- klubíčka, kroužky, čárky svislé, vodorovné i šikmé Manipulace s papírem- vytrhávání, sestavování, lepení mozaiky, origami Kolektivní činnosti- spolupráce, trpělivost, tolerance, přátelství Zpěv písní s podzimní tématikou, využití her na tělo- tleskání, pleskání, klapání, luskání atd. Dechová cvičení- fouká vítr Pozorování podzimních změn v přírodě Práce s obrázky, mapou Hry se slovy- rytmizace, 1.hláska ve slově Rozhovory o rodině, výchově dětí, oslavách narozenin Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy těla 11

12 Ovládat dechové svalstvo Vědomě využívat svých smyslů k záměrné pozornosti Soustředit se na koordinaci ruky a oka a uvolňovat ruku od ramenního kloubu po zápěstní kůstky Mít povědomí o významu zdraví a vědět, co mu škodí a prospívá Pojmenovávat předměty a jejich vlastnosti Učit se nová slova a aktivně je používat Sluchově rozlišovat začáteční i koncové hlásky Nalézat nová řešení při kolektivní práci Vyjadřovat představivost tvůrčími činnostmi Vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas Spolupracovat s ostatními Zvládat běžné požadavky kladené na dítě- obléknout, počkat na místě, ztišit se, dojít na určené místo atd. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činnostíimprovizovaný i naučený tanec, ladnost pohybu, dodržení rytmu v pohybu Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí Vnímat pestrost a různorodost světa přírody Všímat si změn v prostředí S čím přijíždí svatý Martin Oslavy posvícení, Kam se ježek v zimě schoval, Výlet do země zdraví- lidské tělo, Strašidel se nebojíme Záměr: 1. Seznámit se s některými oslavami a slavnostmi typickými pro republiku i kraj a aktivně se jich zúčastňovat 2. Dbát na osobní zdraví a bezpečí nejen v prostředí rodiny, venku, ale i v dopravním provozu 3. Uvědomit si potřebu domova pro děti i zvířátka před zimou Dílčí cíle: Osvojení si poznatků o těle, jeho částech a funkcích, a kroků k udržování zdraví Pochopení souvislosti mezi příčinnou stavu situace a jejím důsledkem při ochraně zdraví Koordinování pohybů rukou a nohou a uvědomování si vlastního těla a jeho možností Rozvoj paměti a pozornosti a přechod od konkrétního názorného myšlení ke slovně logickému Rozvoj schopnosti vyjadřovat své pocit, dojmy a prožitky Seznamování se s pravidly silničního provozu Seznámení s místními tradicemi, zvyky a slavnostmi a aktivně se účastnit jejich přípravy- výzdoba, příprava tradičních pokrmů, typické oblečení, ale i přímé slavnosti Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a posilování pozitivního vztahu k němu Vzdělávací nabídka: Zdravotně zaměřené činnosti- protahování, uvolňování, zpevňování, vyrovnávání, procvičování ochablého svalstva zad a plosek nohou Činnosti relaxační a odpočinkové- jóga, tanec, poslech relaxační hudby Činnosti k poznávání lidského těla Diskuse a rozhovory a komentování zážitků a aktivit Exkurze do zdravotnického zařízení ( imaginární nebo skutečná) Cvičení v projevování citů ( kladných) 12

13 Námětové hry s tématem rodiny Pohybové hry s reakcí na zrakový nebo sluchový signál s dodržováním pravidel Společné hry nejrůznějšího zaměření Činnosti na poznávání sociálního prostředí Práce s verši a písněmi Příprava a realizace společenských zábav a slavností Charakterizace povahových vlastností Práce s modelovací hmotou či keramickou hlínou Pracovní činnosti s těstem Grafické či jiné dekorování šablon či předmětů Taneční improvizace s využitím základních tanečních kroků Aktivity k praktické orientaci v nejbližším okolí MŠ i domova Praktický nácvik chování se v dopravním a silničním provozu Využití přirozených podnětů a situací k seznamování se se základními reáliemi naší republiky Poučení o možných nebezpečných situacích Očekávané výstupy: Zachovávat správné držení těla Vědomě napodobit pohyb a sladit ho s rytmem a hudbou Pojmenovat části těla, některé orgány a jejich funkce Mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví, o bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc Učit se aktivně nová slova a aktivně je používat Ve známých a opakujících se situacích ovládat své pocity a přizpůsobovat své chování Uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky Těšit se z hezkých zážitků Porozumět běžným projevům vyjádření emocí Dodržovat dohodnutá pravidla v prostředí MŠ, rodině i na veřejnosti Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností Orientovat se bezpečně ve známém prostředí Všímat si dětí v nejbližším okolí Rozlišovat aktivity podporující, ale i škodící zdraví Advent Čertí rojení, Těšíme se na Vánoce Záměr: 1. Vhodným a přiměřeným způsobem seznámit děti s původem vánočních svátků jako křesťanských svátků 2. Těšit se z očekávání příjemných prožitků spojených s dlouhodobějšími přípravami 3. Uvědomit si význam svátků spojených se setkáváním se s širší rodinou, přáteli, s významem tolerantnosti, pokory a lásky obzvláště v tomto období Dílčí cíle: Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Rozvoj řečových schopností ( vnímání, naslouchání, porozumění) a jazykových dovedností (výslovnost, mluvní projev) Rozvoj tvořivosti Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání 13

14 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( rodina, MŠ, kolektiv) a snahy dělat si vzájemně radost Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách ( soudržnost rodiny o svátcích, tolerance) Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách Seznámení se s historií a významem vánočních svátků Vzdělávací nabídka: Nelokomoční pohybové činnosti- změny poloh a pohybů těla na místě Taneční činnosti- ladnost pohybu spojených s hudbou Výroba vánočních dárků a dekorací Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti- příprava vánočního pásma pro rodiče Přednes, recitace, dramatizace, zpěv Konkrétní myšlenkové operace s materiálem- třídění, přiřazování, porovnávání Hry podporující tvořivost, představivost a fantazii Činnosti ke cvičení různých forem paměti Činnosti zajišťující spokojenost a radost, vyvolávající pohodu a veselí Praktické činnosti s vánočními zvyky- předvídání budoucnosti, míry štěstí, zdraví a lásky v nastávajícím roce Nácvik a realizace vánočního vystoupení Praktické činnosti s různými přírodními i umělými materiály a látkami Návštěva a exkurze tematických výstav- betlémy, perníčky, Vánoční stromečky v minulosti a současnosti atd. Očekávané výstupy: Koordinovat lokomoci a sladit pohyb s hudbou Zvládat jemnou motoriku při zacházení s různým náčiním a materiálem Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby, drobným náčiním a hudebními nástrojky Správně vyslovovat, ovládat dech a tempo řeči při vystoupení Porozumět slyšenému ( zachytit hlavní myšlenku příběhu) Naučit se zpaměti krátké texty- říkadla, říkanky, písničky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, úmyslně si texty zapamatovat a vybavit Záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost Uvědomovat si své limity a možnosti Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a umět se s ním vyrovnat Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Těšit se z hezkých a příjemných zážitků Vnímat, co si druhý přeje a potřebuje a vycházet mu vstříc Cítit sounáležitost s živou a neživou přírodou, lidmi všech ras a náboženství a vlastní sounáležitost se světem Paní zima jede Z pohádky do pohádky, Zimní království, Kdo to ťuká na okénko? Mrznou nožky i ocásek Záměr: 1. Uvědomit si vliv počasí v zimě na živočichy a jejich způsob života- shánění potravy, přečkání kruté zimy, termoregulační schopnosti 2. Aktivně pomáhat volně žijícím živočichům v rámci svých možností 14

15 Dílčí cíle: Rozvíjení fyzické a psychické odolnosti vůči zimnímu počasí- krátké dny, méně slunce, čerstvé rostlinné stravy, prevence nemocí Zdokonalování jemné i hrubé motoriky Rozvíjení prostorové orientace Napodobování pohybů po učiteli Rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbálních i neverbálních a vytvoření základů pro práci s informacemi Rozvoj samostatného mluvního projevu Posilování přirozených poznávacích citů- zájem, zvídavost Rozvoj schopnosti umět se postarat o zvířata, znalost jejich potřeb Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Rozvoj úcty k životu ve všech jejich formách Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jejich změnám Vzdělávací nabídka: Lokomoční cviky- běh mezi překážkami, motivované cviky zvířaty, nelokomoční cvikyhod míčkem Práce nůžkami- vystřihování vloček a papírových krajek Výtvarné zpracování zimních motivů- sport, počasí, zvířata na sněhu různými výtvarnými technikami Konstruktivní činnosti- stavby hradů Činnosti směřující k ochraně zdraví- strava, vhodné oblečení, otužování Poslech čtených, vyprávěných i sledování filmových a divadelních pohádek Dramatizace pohádek Práce se slovy- rytmizace, rozklad na slabiky, hádanky Prohlížení a čtení knížek, vyhledávání informací či obrázků v časopisech a knihách Činnosti a příležitosti seznamující se sdělovacími prostředky- kniha, časopis, noviny, audiovizuální technika Volné hry, sporty na sněhu a experimenty se sněhem Hry a úkoly procvičující orientaci v prostoru Činnosti vyžadující samostatné vystupování Estetické činnosti- kresba zmizíkem, zapouštění do vlhkého podkladu, slaná malba, kresba tuší a pastelem pohádek či živočichů v zimě, kombinované techniky s papírem, modelování zvířat Vycházky spojené se zimními sporty a aktivitami Poslech příběh s etickým obsahem a poučením Zpěv pohádkových písniček, hudební hádanky Návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní děti Aktivity přibližující mravní hodnoty Práce s obrázky zvířat a ptáků- poznávání, pojmenování Přirozené poznávání přírodního okolí, sledování změn a rozmanitostí Práce s texty, knihami- činnosti seznamující se vznikem knihy a řemesly, které ji provází- spisovatel, ilustrátor, knihař, vydavatel Očekávané výstupy: Ovládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí- překážkové dráhy, pohyb ve sněhu Ovládat jemnou motoriku s drobnými pomůckami a náčiním Mít povědomí o způsobech ochrany zdraví Pojmenovat známé živočichy Porozumět slyšenému příběhu Přemýšlet a uvažovat o vlastním chování a jednání i ostatních Chápat prostorové pojmy vpravo*vlevo, dole* nahoře 15

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012-2015 Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, okr. Příbram Obsah: Identifikační údaje o škole..2 Obecná charakteristika školy..3 Podmínky vzdělávání..4 Organizace vzdělávání 8 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více