ndibos/dibos Micro - návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ndibos/dibos Micro - návod k obsluze"

Transkript

1 ndibos/dibos Micro - návod k obsluze

2 2 Návod k obsluze DiBos Obsah Obsah SPUŠTĚNÍ PROGRAMU/PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...3 PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU...4 USPOŘÁDÁNÍ OBRAZOVKY PŘI SPUŠTĚNÍ...4 ŽIVÝ REŽIM...5 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU V ŽIVÉM REŽIMU...5 PANEL NABÍDEK V ŽIVÉM REŽIMU...6 PANEL ZOBRAZENÍ...7 SEZNAM ZAŘÍZENÍ V ŽIVÉM REŽIMU...8 OVLÁDACÍ A STAVOVÉ POLE...9 ROZSAH SNÍMKU V ŽIVÉM REŽIMU...15 OKNO SNÍMKU...17 POLE UDÁLOSTÍ...18 REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...20 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...20 PANEL NABÍDEK V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...21 PANEL ZOBRAZENÍ...23 SEZNAM ZAŘÍZENÍ V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...24 ROZSAH SNÍMKU V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...25 OKNO SNÍMKU...27 ROZSAH ČASOVÉHO TOKU...28 OBSLUŽNÉ OPERACE - ŽIVÝ REŽIM/REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...34 ZOBRAZENÍ PŘÍCHOZÍCH POPLACHŮ...34 VYTVOŘENÍ/ZMĚNA OBLÍBENÝCH POLOŽEK...35 ZOBRAZENÍ DENÍKU...37 SPUŠTĚNÍ/UKONČENÍ PRACOVNÍHO BĚHU KAMERY...38 ODHLÁSIT/PŘEPNOUT UŽIVATELE...38 OBSLUŽNÉ OPERACE - ŽIVÝ REŽIM...39 FILTROVÁNÍ SEZNAMU UDÁLOSTÍ...39 NASTAVENÍ ZVĚTŠENÍ/OVLÁDÁNÍ DOME KAMERY A OTOČNÉ/SKLOPNÉ KAMERY...40 OBSLUŽNÉ OPERACE - REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...42 VYHLEDÁVÁNÍ POHYBU...42 VYHLEDÁVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH DAT...43 EXPORTOVÁNÍ SOUBORŮ...44 IMPORT EXPORTOVANÝCH SOUBORŮ...45 OVĚŘENÍ SNÍMKŮ VÍCE KAMER...46 OVĚŘENÍ JEDNOHO SNÍMKU...46 OCHRÁNIT ZÁZNAM...47 SMAZAT ZÁZNAM...47 PŘEHLED IKON...48 PŘEHLED IKON...48 F.01U A/ Bosch Security Systems

3 DiBos Návod k obsluze 3 Spuštění programu/přihlášení k systému Spuštění programu/přihlášení k systému Spuštění programu Po ukončení instalace můžete program spustit. 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zobrazí pracovní plocha. 2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu DiBos nebo zvolte Start - Všechny programy - DiBos. Program se spustí a objeví se pole dialogového okna pro přihlášení. Přihlášení k systému Po spuštění programu se objeví pole dialogového okna pro přihlášení k systému. 1. Do vstupního datového pole pro jméno zadejte jméno. 2. Do vstupního datového pole pro heslo zadejte heslo. 3. Klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do živého režimu. Upozornění: U systémů s připojením k serveru LAP se pod heslem objeví dodatečné pole výběru. Zde je třeba zadat, zda má být přihlášení místní nebo k serveru LAP. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

4 4 Návod k obsluze DiBos Rozhraní pro obsluhu Rozhraní pro obsluhu Uspořádání obrazovky při spuštění Při restartování systému a při každém přihlášení se automaticky dostanete do živého režimu. Zde máte mimo jiné možnost prohlížet si živé obrazy vybraných kamer. Rychlé přepnutí do režimu přehrávání a zpět je možné klepnutím na tlačítko. Vybrané tlačítko se přitom barevně zvýrazní. Živý režim Režim přehrávání Tlačítko živého režimu Tlačítko režimu přehrávání. F.01U A/ Bosch Security Systems

5 DiBos Návod k obsluze 5 Živý režim Živý režim Rozhraní pro obsluhu v živém režimu Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do různých oblastí. 1 Panel nabídek s aktuálním datem a časem 2 Panel zobrazení 3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 4 Rozsah snímku s oknem snímku 5 Ovládací a stavové pole 6 Pole událostí Bosch Security Systems 1A/ F.01U

6 6 Návod k obsluze DiBos Živý režim Panel nabídek v živém režimu Panel nabídek obsahuje následující funkce: Systém Průvodce konfigurací Konfigurace Informace databáze Pomáhá při rychlém vytvoření základní konfigurace systému. Zobrazí konfiguraci. Zobrazí informace o kamerách, např. volné místo, průměrná velikost snímku atd. Deník Odhlásit/přepnout uživatele Změnit heslo Ukončit Zobrazí určité události místního systému nebo volané stanice. Odhlásí uživatele ze systému. Systém pracuje dále na pozadí. Může se přihlásit jiný uživatel. Můžete zadat nové heslo. Ukončí program (potřebná oprávnění administrátora). Vybrané okno snímku Uložit snímek Vytisknout snímek Data pohybu Uloží snímek zobrazený ve vybraném okně snímku. Uložení se může provést do souboru HTML, BMP, JPG, GIF, TIF nebo PNG. U souboru HTML probíhá uložení včetně přídavných dat. Vytiskne snímek zobrazený ve vybraném okně (včetně přídavných dat a komentáře). Ve vybraném okně snímku zobrazí oblasti, ve kterých probíhá pohyb. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Náhled Velké ikony Velký rozsah snímku Seznam zařízení velký Zobrazuje velké ikony v seznamu zařízení. Pro zmenšení opakujte příkaz znovu. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Pro zmenšení rozsahu snímku opakujte příkaz znovu. Zvětší seznam zařízení a zmenší ovládací a stavové pole. Pro zmenšení seznamu zařízení opakujte příkaz znovu.? Nápověda Informace Zobrazí nápovědu online. Zobrazí systémové informace. F.01U A/ Bosch Security Systems

7 DiBos Návod k obsluze 7 Živý režim Panel zobrazení Panel zobrazení obsahuje následující tlačítka: Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání Tlačítko živého režimu. Tlačítko režimu přehrávání. Tlačítko celého snímku Klepnutím na tlačítko se zvětší rozsah snímku na celý snímek. Pro přepnutí na původní zobrazení snímku stiskněte tlačítko ESC. Tlačítka pro úpravu zobrazení snímku v rozsahu snímku Tlačítka ukazují, kolik oken snímků se zobrazí v rozsahu snímku, když se toto tlačítko vybere. Každé okno snímku zobrazuje živý obraz jedné kamery. Tlačítko pracovního běhu kamery Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery, vybrané v rozsahu snímku. Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se ukončí pracovní běh kamery. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo vypne. Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku dolů. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

8 8 Návod k obsluze DiBos Živý režim Seznam zařízení v živém režimu Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle volby se zobrazí: nakonfigurované volané stanice nebo kamery náhled na oblíbené položky příchozí poplachy Nakonfigurované kamery a/nebo volané stanice Všechny místně připojené kamery se dostanou do seznamu. Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, dostanou se spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny, do seznamu. Síťové volané stanice se automaticky připojí k místnímu systému. Volaná stanice se odpojí klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice a volbou příkazu Odpojit. Volané stanice RAS je třeba připojit ručně. To se provádí klepnutím pravým tlačítkem na volanou stanici a volbou příkazu Připojit. Stav, ve kterém se zařízení nacházejí, poznáte podle ikon. Náhled na oblíbené položky Uložené oblíbené položky se dostanou do seznamu a lze je vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené položky. Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x2 okna snímků. Příchozí poplachy Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Klepnutím na ikonu přejde blikání do statického stavu a kamery s poplachem se zařadí do seznamu. Poklepáním na ikonu kamery se zobrazí snímek kamery ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Zvětšení a zmenšení seznamu zařízení Klepněte na panel mezi seznamem zařízení a ovládacím a stavovým polem. Zmenší seznam zařízení. Zvětší seznam zařízení. F.01U A/ Bosch Security Systems

9 DiBos Návod k obsluze 9 Živý režim Ovládací a stavové pole V ovládacím a stavovém poli jsou k dispozici následující možnosti. Vyberte odpovídající registrační kartu. Pro zobrazení skrytých ikon použijte šipky registračních karet Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. Zobrazí se nakonfigurovaná relé. Zobrazí se nakonfigurované poplachové vstupy. Spustí se okamžité, časově posunuté přehrávání snímků (instant playback). Zobrazí se ovládací pole pro monitory. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

10 10 Návod k obsluze DiBos Živý režim Ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer Po výběru registrační karty se zobrazí ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. Ovládací pole je aktivní teprve tehdy, když ve se vybraném okně snímku zobrazí jedna dome kamera nebo otočná/sklopná kamera. Přejetím ukazatelem myši se jednotlivé položky opticky zvýrazní. Není-li žádná dome kamera nebo otočná/sklopná kamera vybrána, je ovládací pole deaktivováno. Natáčení kamery doleva/doprava. Natáčení kamery nahoru/dolů. Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte ukazatel myši na ikonu a táhněte ji při stisknutém levém tlačítku myši tím směrem, jakým se má kamera natočit. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) Zaostření na blízko/zaostření do dálky (nastavit snímek ostrý) Zvětšit clonu/zmenšit clonu Nastavení rychlosti otáčení (vlevo) (vpravo) Upozornění: Je také možné ovládání v okně snímku. Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. F.01U A/ Bosch Security Systems

11 DiBos Návod k obsluze 11 Živý režim Zobrazení relé Po výběru registrační karty se zobrazí všechna místně nakonfigurovaná relé a jejich stavy. Jsou-li volané stanice konfigurovány, v dolní oblasti se objeví pole výběru. Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici pro zobrazení relé, která jsou k ní připojena. Relé lze aktivovat nebo deaktivovat následujícím způsobem: Levým tlačítkem myši poklepejte na ikonu relé nebo Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Aktivovat/deaktivovat Relé je deaktivováno. Relé je aktivováno. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

12 12 Návod k obsluze DiBos Živý režim Zobrazení poplachových vstupů Po výběru registrační karty se zobrazí všechny místně nakonfigurované poplachové vstupy a jejich stavy. Jsou-li volané stanice konfigurovány, objeví se pole výběru. Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici pro zobrazení poplachových vstupů, které jsou k ní připojeny. Poplachový vstup v klidu. Poplachový vstup byl spuštěn. Upozornění: Poklepáním nebo pravým tlačítkem myši lze aktivovat/deaktivovat vstupy simulace poplachu. F.01U A/ Bosch Security Systems

13 DiBos Návod k obsluze 13 Živý režim Spuštění okamžitého, časově posunutého přehrávání snímků (instant playback) Po výběru registrační karty se uložené snímky vybrané kamery přehrají časově posunuté vzhledem k živému obrazu. Proto vidíte živý obraz kamery a snímek této kamery např. před 30 sekundami. Přehrávání probíhá v reálném čase. Časové posunutí lze nastavit v konfiguraci. Název kamery Zvětší snímek. Zobrazení probíhá v přesunovatelném okně s měnitelnou velikosti. Zmenší snímek (ikona se nachází v pravém horním rohu zvětšeného snímku). Přehrávání dozadu (reálný čas) O snímek zpět Pozastavení O snímek dopředu Přehrávání dopředu (reálný čas) Okamžik přehrávání. Přehrávání lze začít v libovolném okamžiku. Klepněte na den, měsíc, rok, hodinu, minutu, sekundu a zadejte požadovaný okamžik. Potvrďte zadání tlačítkem Enter. Zobrazí se snímek daného okamžiku. Přehrávání od konfigurovaného okamžiku. Použije se hodnota nastavená v konfiguraci, např. přehrávání proběhne posunuté o 30 sekund vzhledem k živému obrazu. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

14 14 Návod k obsluze DiBos Živý režim Ovládací pole pro monitory Po výběru registrační karty pouze místně připojené kamery. se v ovládacím poli zobrazí 2 monitory. Na monitorech lze zobrazit Monitor A a B. Spustí sekvenci, tzn., že kamery, které jsou v konfiguraci přiřazené monitoru, se zobrazují jedna po druhé. Vracíte se k volbě Výchozí zobrazení, tzn., že se na monitoru zobrazí nakonfigurovaná kamera. Jednomu monitoru lze přiřadit jednu kameru nebo sekvenci. Přiřazení přetažením Přetažením lze jednomu monitoru přiřadit pouze jednu kameru. Postup lze libovolně často opakovat. Při novém přihlášení se kamera přiřazená přetažením nahradí kamerou přiřazenou konfigurací. Přetáhněte kameru stisknutým levým tlačítkem myši ze seznamu kamer na monitor v ovládacím poli. nebo Umístěte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a přetáhněte kameru při stisknutém levém tlačítku myši na monitor. Přiřazení v konfiguraci V konfiguraci (nabídka Videopřipojení a audiopřipojení ) nastavte, která kamera se zobrazí na kterém monitoru jako výchozí a které kamery se mají přehrávat jako sekvence. Upozornění: Které kamery mají být viditelné pro které uživatele se nastaví v konfiguraci (nabídka Úrovně oprávnění ). Zvětšení a zmenšení ovládacího a stavového pole Klepněte na panel nad ovládacím a stavovým polem. Zvětší ovládací a stavové pole Zmenší ovládací a stavové pole F.01U A/ Bosch Security Systems

15 DiBos Návod k obsluze 15 Živý režim Rozsah snímku v živém režimu Střední a pravá oblast obrazovky představuje oblast, ve které se zobrazují živé obrazy nebo uložené snímky. Upravte si tuto oblast podle svého přání. Přitom postupujte následujícím způsobem: Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku Zde můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, to znamená počet a uspořádání oken snímku. Tlačítka se nacházejí na panelu zobrazení nad rozsahem snímku. Můžete vybrat mezi 5 tlačítky se stejně velkými a jedním tlačítkem s různě velkými okny snímku. Stejně velká okna snímku Zobrazení s 1 snímkem, 4 snímky, 9 snímky, 16 snímky a 30 snímky. Různě velká okna snímku Můžete si nechat zobrazit jedno nebo více větších oken snímků obklopených menšími okny snímků. Klepněte na šipku dolů vedle pravého tlačítka a vyberte zobrazení. Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy použité zobrazení. Upozornění: V každém zvoleném zobrazení je vybráno nejméně 1 okno snímku. Výběr je označen žlutým orámováním. Do tohoto okna snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, kolikrát už na dané tlačítko klepl. Tato číslice také zobrazuje, které kamery byly vybrány nebo které kamery se vyberou při dalším klepnutí uživatelem na toto tlačítko. Příklad: U 16 kamer a 2x2 oken snímků to znamená: Pro zobrazení všech kamer lze na tlačítko čtyřikrát klepnout. Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází vpravo pod tlačítkem) atd. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

16 16 Návod k obsluze DiBos Živý režim Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat zobrazit určité kamery. Jsou k dispozici následující možnosti: Umístění poklepáním Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě orámovaného) okna snímku. Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její snímek umístí do nově vybraného okna snímku. Umístění přetažením Přetáhněte ikonu kamery při stisknutém levém tlačítku myši ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku. Upozornění: V rozsahu snímku lze každou kameru zobrazit pouze jednou. Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku posouvat. Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a při stisknutém levém tlačítku myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto okně snímku. Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku Klepněte na panel pod rozsahem snímku. Zmenší rozsah snímku. Zvětší rozsah snímku. F.01U A/ Bosch Security Systems

17 DiBos Návod k obsluze 17 Živý režim Okno snímku V rozsahu snímku obdržíte jeden nebo více snímků podle toho, jaký druh zobrazení jste vybrali na panelu zobrazení. Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, je-li přiřazena zdroji audio. Pokud má uživatel oprávnění k prohlížení živých obrazů nebo uložených snímků, je uživatel rovněž oprávněn k poslechu audiozáznamu, který k nim patří. Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci nastavení zvětšení. Záhlaví okna snímku Záhlaví obsahuje ikonu, která popisuje typ kamery název kamery ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj audio Kamera se zdrojem audio Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku. Okno snímku se zmenší na původní velikost. Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek kamery. Okno snímku je modré. Funkce nastavení zvětšení okna snímku Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní vzhled ze šipky na lupu. Nastavení zvětšení u pevných kamer: Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí lupa. Několikanásobné klepnutí: Je možný činitel zvětšení 2násobný, 4násobný a 8násobný. Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Obnoví se původní velikost snímku. Lupa v pravém dolním rohu obrazovky zmizí. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Nastavení zvětšení u dome kamer a otočných/sklopných kamer: U dome kamer a otočných/sklopných kamer lze nastavovat zvětšení v okně obrazu pomocí vlastních ovládacích funkcí. Nastavte ukazatel myši do středu okna snímku, až se objeví lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutí levým tlačítkem myši zvětší nebo zmenší rozsah. U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Natáčení v okně snímku je také možné. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

18 18 Návod k obsluze DiBos Živý režim Pole událostí Pole událostí se nachází přímo pod rozsahem snímku. Obsahuje seznam událostí tlačítko pro filtrování událostí tlačítko pro zobrazení deníku Seznam událostí V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci jednoho seznamu. Seznam zahrnuje události, ke kterým došlo od posledního přihlášení. Zahrnuje-li seznam více záznamů, než je zobrazeno na obrazovce, lze v něm listovat dopředu a dozadu pomocí kolečka myši nebo pruhu na pravé straně. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. F.01U A/ Bosch Security Systems

19 DiBos Návod k obsluze 19 Živý režim Filtrování seznamu událostí Pro získání rychlejšího přehledu o existenci určitých událostí lze seznam filtrovat podle určitých kritérií, např. průběhy spuštění a vypnutí, vstupy, kamery atd. Po filtrování se zobrazí pouze události splňující tato kritéria. Vyvolá pole dialogového okna pro filtrování. Zobrazení deníku Pomocí této funkce lze vyhledávat určité událostí v místním systému nebo ve vzdálené volané stanici, jako např. průběhy spuštění a vypnutí, zprávy systému, průběhy zálohování atd. Vyvolá deník. Upozornění: Deník zahrnuje až 250 záznamů. Zmenšení nebo zvětšení pole událostí Při zmenšeném poli událostí zahrnuje seznam událostí pouze jednu zprávu. Zmenší rozsah snímku a zvětší pole událostí. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

20 20 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Režim přehrávání Rozhraní pro obsluhu v režimu přehrávání Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do různých oblastí. 1 Panel nabídek s datem a časem 2 Panel zobrazení 3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 4 Rozsah snímku s okny snímku 5 Rozsah časového toku a výsledky hledání F.01U A/ Bosch Security Systems

21 DiBos Návod k obsluze 21 Režim přehrávání Panel nabídek v režimu přehrávání Panel nabídek obsahuje následující funkce. Systém Průvodce konfigurací Konfigurace Informace databáze Deník Odhlásit/přepnout uživatele Změnit heslo Ukončit Vybrané okno snímku Pomáhá při rychlém vytvoření základní konfigurace systému. Zobrazí konfiguraci. Zobrazí informace o kamerách, např. volné místo, průměrná velikost snímku atd. Zobrazí určité události místního systému nebo volané stanice. Odhlásí uživatele ze systému. Systém pracuje dále na pozadí. Může se přihlásit jiný uživatel. Můžete zadat nové heslo. Ukončí program (potřebná oprávnění administrátora). Uložit snímek Vytisknout snímek Data pohybu Přídavná data Ověřit Vyhledávání pohybu Uloží snímek zobrazený ve vybraném okně snímku. Uložení se může provést do souboru BMP, JPG nebo HTML. U souboru HTML probíhá uložení včetně přídavných dat. Vytiskne snímek zobrazený ve vybraném okně (včetně přídavných dat a komentáře). Ve vybraném okně snímku zobrazí oblasti, ve kterých se probíhá pohyb. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Zobrazí přídavná data ve vybraném okně snímku pod snímkem kamery. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Zkontroluje ve snímku na vybraném okně snímku, zda byla změna provedena. Zkontroluje se pouze zobrazený snímek. Zkontroluje informace o pohybu ve snímku na vybraném okně snímku. Lze zadat časové období a označit rozsahy snímků. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

22 22 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Záznam Exportovat Natáhnout exportované video Skrýt export videa Ověření Vyhledávání přídavných dat zobrazených kamer Vyhledávání přídavných dat všech kamer Ochránit záznam Smazat záznam Exportuje video a audiodata na jednotku CD/DVD, síťovou jednotku nebo jednotku USB. Exportování videa probíhá ve formátu DiBos nebo ve formátu ASF. Při exportování dat ve formátu DiBos se dodatečně uloží software prohlížeče. Pro instalaci prohlížeče jsou potřebná oprávnění administrátora. Pro přehrávání prohlížeče postačují uživatelská oprávnění. Prohlížeč lze spustit na všech systémech Windows XP a Windows Exportovaná data ve formátu ASF lze přehrávat pomocí standardního softwaru, jako např. aplikací Windows Media Player. Můžete exportovat jednotlivé výsledky hledání nebo vybrané časové rozsahy. Importuje a zobrazí exportovaná data. Skryje importovaná data. Zkontroluje na snímcích všech kamer, které se zobrazí v rozsahu snímku, zda se změny na vlastním snímku provedly. Časové období lze zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Prohledává kamery zobrazené v rozsahu snímku, zda obsahují přídavná data k uloženým snímkům, např. data z bankomatů. Časové období můžete zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Prohledává všechny kamery, zda obsahují přídavná data k uloženým snímkům, např. data z bankomatů. Časové období můžete zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Zabezpečí snímky proti automatickému přepsání. Upozornění: Lze zabezpečit pouze snímky celého dne. Smaže záznamy. Upozornění: Lze smazat pouze snímky celého dne. Náhled Velké ikony Velký rozsah snímku Zobrazuje velké ikony v seznamu zařízení. Pro zmenšení opakujte příkaz znovu. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Pro zmenšení rozsahu snímku opakujte příkaz znovu.? Nápověda Informace Zobrazí nápovědu online. Zobrazí systémové informace. F.01U A/ Bosch Security Systems

23 DiBos Návod k obsluze 23 Režim přehrávání Panel zobrazení Panel zobrazení obsahuje následující tlačítka: Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání Tlačítko živého režimu. Tlačítko režimu přehrávání. Tlačítko celého snímku Klepnutím na tlačítko se zvětší rozsah snímku na celý snímek. Pro přepnutí na původní zobrazení snímku stiskněte tlačítko ESC. Tlačítka pro úpravu zobrazení snímku v rozsahu snímku Tlačítka ukazují, kolik oken snímků se zobrazí v rozsahu snímku, když se toto tlačítko vybere. Každé okno snímku zobrazuje živý obraz jedné kamery. Tlačítko pracovního běhu kamery Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery, vybrané v rozsahu snímku. Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se ukončí pracovní běh kamery. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo vypne. Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku dolů. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

24 24 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Seznam zařízení v režimu přehrávání Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle volby se zobrazí: nakonfigurované volané stanice nebo kamery náhled na oblíbené položky příchozí poplachy importování exportovaných souborů snímků Nakonfigurované kamery a/nebo volané stanice Všechny místně připojené kamery se dostanou do seznamu. Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, dostanou se spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny, do seznamu. Síťové volané stanice se automaticky připojí k místní stanici. Volaná stanice se odpojí klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice a volbou příkazu Odpojit. Volané stanice RAS je třeba připojit ručně. To se provádí klepnutím pravým tlačítkem na volanou stanici a volbou příkazu Připojit. Stav, ve kterém se zařízení nacházejí, je zřejmý na ploše ikon. Náhled na oblíbené položky Uložené oblíbené položky se dostanou do seznamu a lze je vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené položky. Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x 2 okna snímků. Příchozí poplachy Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Klepnutím na ikonu přejde blikání do statického stavu a kamery s poplachem se zařadí do seznamu. Poklepáním na ikonu kamery se zobrazí snímek kamery ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Importují se exportované soubory snímků Exportované soubory snímků lze importovat. Upozornění: Je třeba vybrat nabídku Záznam/Natáhnout exportované video! F.01U A/ Bosch Security Systems

25 DiBos Návod k obsluze 25 Režim přehrávání Rozsah snímku v režimu přehrávání Střední a pravá oblast obrazovky představuje oblast, ve které se zobrazují živé obrazy nebo uložené snímky. Upravte si tuto oblast podle svého přání. Přitom postupujte následujícím způsobem: Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku Zde můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, to znamená počet a uspořádání oken snímku. Tlačítka se nacházejí na panelu zobrazení nad rozsahem snímku. Můžete vybrat mezi 5 tlačítky se stejně velkými a jedním tlačítkem s různě velkými okny snímku. Stejně velká okna snímku Zobrazení s 1 snímkem, 4 snímky, 9 snímky, 16 snímky a 30 snímky. Různě velká okna snímku Můžete si nechat zobrazit jedno nebo více větších oken snímků - obklopených menšími okny snímků. Klepněte na šipku dolů vedle pravého tlačítka a vyberte zobrazení. Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy použité zobrazení. Upozornění: V každém zvoleném zobrazení je vybráno nejméně 1 okno snímku. Výběr je označen žlutým orámováním. Do tohoto okna snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, kolikrát už na dané tlačítko klepl. Tato číslice také zobrazuje, které kamery byly vybrány nebo které kamery se vyberou při dalším klepnutí uživatelem na toto tlačítko. Příklad: U 16 kamer a 2x2 oken snímků to znamená: Pro zobrazení všech kamer lze na tlačítko čtyřikrát klepnout. Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází vpravo pod tlačítkem) atd. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

26 26 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat zobrazit určité kamery. Jsou k dispozici následující možnosti: Umístění poklepáním Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě orámovaného) okna snímku. Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její snímek umístí do nově vybraného okna snímku. Umístění přetažením Přetáhněte ikonu kamery při stisknutém levém tlačítku myši ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku. Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku posouvat. Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a při stisknutém levém tlačítku myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto okně snímku. Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku Klepněte na panel pod rozsahem snímku. Zmenší rozsah snímku. Zvětší rozsah snímku. F.01U A/ Bosch Security Systems

27 DiBos Návod k obsluze 27 Režim přehrávání Okno snímku V rozsahu snímku obdržíte jeden nebo více snímků podle toho, jaký druh zobrazení jste vybrali na panelu zobrazení. Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, je-li přiřazena zdroji audio. Má-li uživatel oprávnění prohlížet živé obrazy nebo uložené snímky, je také oprávněn poslouchat audiozáznam, který k nim patří. Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci nastavení zvětšení. Záhlaví okna snímku Záhlaví obsahuje ikonu, která popisuje typ kamery název kamery ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj audio Kamera se zdrojem audio Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku. Okno snímku se zmenší na původní velikost. Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek kamery. Okno snímku je modré. Funkce nastavení zvětšení okna snímku Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní vzhled ze šipky na lupu. Nastavení zvětšení u pevných kamer: Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí lupa. Několikanásobné klepnutí: Je možný činitel zvětšení 2násobný, 4násobný a 8násobný. Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Obnoví se původní velikost snímku. Lupa v pravém dolním rohu obrazovky zmizí. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Nastavení zvětšení u dome kamer a otočných/sklopných kamer: U dome kamer a otočných/sklopných kamer lze nastavovat zvětšení v okně obrazu pomocí vlastních ovládacích funkcí. Nastavte ukazatel myši do středu okna snímku, až se objeví lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutí levým tlačítkem myši zvětší nebo zmenší rozsah. U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Natáčení v okně snímku je také možné. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

28 28 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Rozsah časového toku 1 Registrační karty pro volbu, zda se má zobrazit seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání. 2 Seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání 6 Tlačítka záznamového zařízení pro přehrávání uložených sekvencí snímků 7 Zmenšení/zvětšení rozsahu časového toku 3 Měřítko časového toku (měsíc, den atd.) nebo záhlaví výsledků hledání 4 Pole zadání času (pro rychlé umístění ukazatele polohy v časovém toku) 8 Regulátor rychlosti pro změnu rychlosti přehrávání 9 Tlačítko pro vyhledávací funkci 5 Vybrat předchozí/další událost 10 Tlačítko pro exportování dat Registrační karta pro seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání Zde vyberte, zda se má zobrazit seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání. Ukáže seznam kamer s časovým tokem ke každé kameře, která se nachází v rozsahu snímku. Ukáže seznam výsledků hledání. Teprve po vyhledávání obdržíte registrační kartu, která zobrazí existující výsledky hledání. F.01U A/ Bosch Security Systems

29 DiBos Návod k obsluze 29 Režim přehrávání Seznam kamer s časovým tokem a seznam výsledků hledání V této oblasti získáte následující informace: seznam kamer s časovým tokem ke každé kameře, která se nachází v rozsahu snímku Časový tok obsahuje následující informace. záznam poplachu záznam pohybu plynulý záznam videosignál není dostupný zabezpečená data audiodata dostupná žádný záznam červená žlutá modrá černá šrafovaná úzká zelená čára nad časovým tokem světle modrá seznam výsledků hledání Po provedeném vyhledávání obdržíte seznam výsledků hledání. Poklepáním levým tlačítkem myši na výsledek hledání se ve vybraném okně zobrazí sekvence snímků. Klepnutím levým tlačítkem myši se vybere záznam. Vybraný záznam lze exportovat pomocí tlačítka. Klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře nabídka volby pro zobrazení nebo exportování sekvence snímků. Změna měřítka časového toku Můžete nastavit čtyři různá měřítka - 1 měsíc, 1 den, 4 hodiny, 15 minut. Klepněte na šipku dolů (vlevo) a vyberte měřítko. Navigace v časovém toku (dopředu a dozadu): Použijte šipky vlevo nebo vpravo nebo Umístěte ukazatel myši do řádku a otáčejte kolečkem myši Záhlaví výsledků hledání Výsledky hledání lze setřídit. Šířku a pořadí sloupců lze měnit. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

30 30 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Zadání okamžiku K určitému okamžiku v časovém toku se můžete rychle dostat pomocí vstupního datového pole data a času. Ukazatelem myši vyberte položky data a času, které chcete změnit, a proveďte zadání. Klepněte na tlačítko umístěné nad ním. Ukazatel polohy časového toku přejde na tento okamžik a umístí se doprostřed. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Vybrat okamžik pomocí ukazatele polohy časového toku Pomocí ukazatele polohy se můžete dostat k určitému okamžiku v časovém toku. Nastavte ukazatel myši na horní ukotvení ukazatele polohy a přetáhněte ho na požadovaný čas. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Upozornění: Ukazatel polohy se umístí na toto místo klepnutím levým tlačítkem myši na časový tok. Výběr časového rozsahu pomocí ukazatele polohy časového toku Pomocí ukazatele polohy můžete vybrat časový rozsah v časovém toku. Tuto volbu lze použít pro další akce, např. exportování snímků, vyhledávání snímků u zobrazených kamer. Nastavte ukazatel myši na dolní ukotvení ukazatele polohy a vytáhněte požadovaný časový rozsah. F.01U A/ Bosch Security Systems

31 DiBos Návod k obsluze 31 Režim přehrávání Zobrazení předchozí nebo další události, která byla zaznamenána Máte možnost přejít k určitým událostem zobrazených kamer. Vedle pole seznamu klepněte na šipku dolů a vyberte událost, např. záznam poplachu, pohybu atd. Klepněte na šipku, chcete-li přejít na předchozí událost, nebo na šipku, chcete-li přejít na další událost. Ukazatel polohy časového toku přejde na tento okamžik. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Tlačítka záznamového zařízení Tlačítka záznamového zařízení slouží k přehrávání uložených sekvencí snímků. Přehrávání probíhá ve všech oknech snímků s časovou synchronizací. Má-li uživatel oprávnění prohlížet uložené snímky, je také oprávněn poslouchat audiozáznam, který k nim patří. 1 Přechází se na začátek záznamu 5 O snímek dopředu 2 Přehrávání dozadu v reálném čase nebo změněnou rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem rychlosti. 6 Přehrávání dopředu v reálném čase nebo změněnou rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem rychlosti. Upozornění: Přehrávání audio probíhá pouze v režimu reálného času. 3 O snímek dozadu 7 Přechází se na konec záznamu 4 Pozastavení Bosch Security Systems 1A/ F.01U

32 32 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Změna rychlosti přehrávání: Přetáhněte posuvný regulátor při stisknutém tlačítku myši doleva pro zmenšení rychlosti přehrávání nebo doprava pro zvětšení rychlosti přehrávání. Otáčením kolečkem myši se také mění rychlost přehrávání. Přehrávání jednou šestnáctinou rychlosti záznamu 1/8 Přehrávání jednou osminou rychlosti záznamu 1/4 Přehrávání jednou čtvrtinou rychlosti záznamu 1/2 Přehrávání polovinou rychlosti záznamu 1 Rychlost přehrávání se rovná rychlosti záznamu 2 Přehrávání dvojnásobnou rychlostí záznamu 4 Přehrávání čtyřnásobnou rychlostí záznamu 8 Přehrávání osminásobnou rychlostí záznamu Přehrávání šestnáctinásobnou rychlostí záznamu Upozornění: Pokud nelze uložené snímky přehrát nastavenou rychlostí, vytvoří se zpráva systému. Zmenšení rozsahu časového toku Klepněte na panel nad rozsahem časového toku. Zmenší rozsah snímku a zvětší rozsah časového toku. Zvětší rozsah snímku a zmenší rozsah časového toku. Při zmenšeném rozsahu časového toku se uložené události zobrazených kamer zobrazí na jednom časovém toku. Překrývající se události se zobrazí podle následující priority: Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 žádný signál kamery záznam poplachu záznam pohybu plynulý záznam žádný záznam F.01U A/ Bosch Security Systems

33 DiBos Návod k obsluze 33 Režim přehrávání Vyvolání vyhledávacích funkcí Lze vyvolat následující vyhledávací funkce: Klepněte na tlačítko a vyberte požadovanou funkci. Vyhledávání pohybu Vyhledávání zobrazených kamer Vyhledávání - všechny kamery Otevře pole dialogového okna. Při Vyhledávání pohybu lze u snímku ve vybraném okně snímku zjistit, zda se v něm vyskytl pohyb. Zde můžete vyhledávat přídavná data buď kamer zobrazených v rozsahu snímku, nebo všech připojených kamer. Výsledky hledání se zobrazí v rozsahu časového toku. Počet výsledků hledání je omezen na 500. Výsledky hledání se zobrazí v dolní oblasti obrazovky. Dodatečná registrační karta dolním pravém okraji obrazovky. se zobrazí na Exportování dat snímků Video a audiodata lze exportovat na jednotku CD/DVD, síťovou jednotku nebo jednotku USB. Exportování videa probíhá ve formátu DiBos nebo ve formátu ASF. Při exportování videa ve formátu DiBos se k datům přidá prohlížeč. Prohlížeč lze spustit v systému Win XP a Windows Data ve formátu ASF lze přehrávat pomocí standardního softwaru, jako např. aplikací Windows Media Player. Vyberte záznam ve výsledku hledání nebo označte ukazatelem polohy časový rozsah a klepněte na tlačítko. Probíhá exportování dat. Upozornění: Vždy lze exportovat pouze jeden záznam. Je-li třeba exportovat více záznamů, je třeba postup několikrát opakovat. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

34 34 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Zobrazení příchozích poplachů U příchozích poplachů se do seznamu zařízení přidá červeně blikající registrační karta. 1. Vyberte registrační kartu. Blikání přejde do statického stavu a kamery nebo volané stanice s poplachem se zařadí do seznamu. 2. Poklepáním na ikonu kamery se snímek zobrazí ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Upozornění: Je-li jedné volané stanici přiřazeno více kamer, je třeba nejdříve poklepat na volanou stanici. Teprve potom se kamery dostanou do seznamu a je možno je poklepáním vybrat. 3. Klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice lze poplach potvrdit nebo si nechat zobrazit všechny kamery s poplachem. Potvrdit poplach Zobrazit všechny poplachy Při volbě příkazu se poplach potvrdí a smaže ze zobrazení. Upozornění: Protože se příchozí poplachy uloží do deníku, lze je v režimu přehrávání kdykoli vyvolat. Všechny poplachy se zobrazí v rozsahu snímku. Systém přitom automaticky zvolí nejlepší způsob zobrazení. F.01U A/ Bosch Security Systems

35 DiBos Návod k obsluze 35 Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Vytvoření/změna oblíbených položek Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které jsou pro lepší přehled sdruženy do skupin kamer, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x 2 okna snímků jsou sdruženy jako oblíbená položka Vstupní rozsah. Oblíbené položky jsou k dispozici v živém režimu a v režimu přehrávání. Vytvoření nové oblíbené položky: 1. Na panelu zobrazení vyberte zobrazení snímku. 2. Přetáhněte kameru ze seznamu zařízení do okna snímku. Postupujte tímto způsobem, dokud nejsou všechny potřebné kamery přidány do jednotlivých oken snímků. Upozornění: Při výběru oblíbené položky se v živém režimu zobrazí živý obraz a v režimu přehrávání uložený snímek kamery. 3. Klepněte na ikonu oblíbených položek. Obdržíte seznam oblíbených položek. 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na seznam zařízení. Vyberte příkaz Nová oblíbená položka. 5. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky a klepněte na tlačítko OK. Dříve umístěné kamery a vybrané zobrazení se uloží pod tímto názvem a lze je opět vyvolat. Vyvolání oblíbené položky 1. Klepněte na registrační kartu. Zobrazí se již uložené oblíbené položky. 2. Poklepejte na oblíbenou položku nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vyvolat. Nastavení oblíbené položky se zobrazí v rozsahu snímku. Změna oblíbené položky 1. Poklepejte na oblíbenou položku, kterou chcete změnit. 2. Proveďte změny, např. rozdělení snímku, kamery. 3. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Uložit oblíbenou položku. Změna názvu oblíbené položky 1. Klepněte na ikonu oblíbených položek. 2. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Přejmenovat. 3. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky a klepněte na tlačítko OK. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

36 36 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Změna pořadí oblíbených položek Oblíbenou položku přetáhněte při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo a tlačítko pusťte. Oblíbená položka se přidá do tohoto místa. Smazání oblíbené položky 1. Klepněte na ikonu oblíbených položek. 2. Klepněte na název oblíbené položky pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Smazat. F.01U A/ Bosch Security Systems

37 DiBos Návod k obsluze 37 Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Zobrazení deníku Pomocí této funkce lze zobrazit určité místní události nebo události volané stanice. 1. Živý režim: Vyberte nabídku Systém/Deník nebo klepněte na ikonu pod rozsahem snímku. Režim přehrávání: Vyberte nabídku Systém/Deník. 2. Vyberte ve volbě Volaná stanice tu, ve které chcete vyhledávat určité události. 3. Zadejte ve volbě Časové období časové období. 4. Ve volbě Události vyberte události, podle kterých se má vyhledávat v rámci časového období. 5. Klepněte na tlačítko Vyhledat. Výsledky hledání se dostanou do seznamu v dolní oblasti pole dialogového okna. Události lze podle potřeby setřídit. Šířku sloupce lze přizpůsobit. 6. Pro vytisknutí deníku klepněte na tlačítko Tisknout. Upozornění: Pro uložení deníku vyberte v dialogovém okně tisku ve volbě název tiskárny Fax a aktivujte Tisk do souboru. Potvrďte tlačítkem OK. Soubor se uloží do adresáře C:\Program Files\DiBos. Lze ho otevřít programem Prohlížeč obrázků a faxů. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

38 38 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Spuštění/ukončení pracovního běhu kamery Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery vybrané v rozsahu, snímku. Zobrazení probíhá v režimu 1 snímku. 1. Pro spuštění pracovního běhu kamery klepněte na ikonu na panelu zobrazení. 2. Ve volbě Časový interval v sekundách zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. 3. Klepněte na tlačítko OK. Spustí se pracovní běh kamery. 4. Pro ukončení pracovního běhu kamery opět klepněte na ikonu. Odhlásit/přepnout uživatele 1. Vyberte nabídku Systém/Odhlásit/Přepnout uživatele. 2. Zadejte jméno a heslo nového uživatele. 3. Klepněte na tlačítko OK. F.01U A/ Bosch Security Systems

39 DiBos Návod k obsluze 39 Obslužné operace - Živý režim Obslužné operace - Živý režim Filtrování seznamu událostí V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci jednoho seznamu. Seznam zahrnuje události, ke kterým došlo od posledního přihlášení. Pro zobrazení pouze některých událostí, lze seznam událostí filtrovat podle následujících kritérií. 1. Klepněte na ikonu pod rozsahem snímku. Otevře se pole dialogového okna. 2. Vyberte kritéria. 3. Klepněte na tlačítko OK. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

40 40 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim Nastavení zvětšení/ovládání dome kamery a otočné/sklopné kamery Nastavení zvětšení a ovládání lze provádět v ovládacím a stavovém poli a přímo v okně snímku. Ovládání/nastavení zvětšení v ovládacím a stavovém poli 1. Vyberte okno snímku kamery, ve kterém chcete nastavit zvětšení nebo které chcete ovládat. Okno snímku je žlutě orámované. 2. V ovládacím a stavovém poli klepněte na registrační kartu. Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. 3. Pro nastavení zvětšení, natáčení kamer apod. klepněte na příslušné ovládací prvky. Natáčení kamery doleva/doprava. Natáčení kamery nahoru/dolů Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte ukazatel myši na ikonu a táhněte ji při stisknutém levém tlačítku myši do směru, do kterého se má kamera natočit. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) Zaostření na blízko (nastavit snímek ostrý)/zaostření do dálky (nastavit snímek ostrý) Zvětšit clonu/zmenšit clonu Nastavení rychlosti otáčení (vlevo) (vpravo) Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. F.01U A/ Bosch Security Systems

41 DiBos Návod k obsluze 41 Obslužné operace - Živý režim Ovládání/nastavení zvětšení v okně snímku 1. Nastavte ukazatel myši do okna snímku dome kamery nebo otočné/sklopné kamery. Ukazatel myši přitom změní vzhled. Pomocí šipek natáčejte kameru do příslušného směru. Přitom držte stisknuté levé tlačítko myši. Natáčení doleva/doprava. atd. Upozornění: Čím blíže k okraji snímku klepnete, tím rychleji se kamera natočí nebo sklopí. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) 2. Pro vyvolání následujících příkazů klepněte pravým tlačítkem myši na okno snímku: 3. Zaostření na blízko/do dálky 4. zvětšit/zmenšit clonu 5. vyvolat prepozice 6. vyvolat uložená makra Upozornění: U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

Bosch Recording Station. Návod k obsluze

Bosch Recording Station. Návod k obsluze Bosch Recording Station cs Návod k obsluze Bosch Recording Station Obsah cs 3 Obsah 1 Spuštění programu/přihlášení 5 1.1 Spuštění programu 5 1.2 Přihlášení k systému 5 1.2.1 Přihlášení k systému (standardní)

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

DINOX VMS Client Software

DINOX VMS Client Software DINOX VMS Client Software Uživatelský manuál (V2.0) Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky, prosím neváhejte se obrátit na prodejce. Tato příručka se týká

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Smart PSS dohledový systém

Smart PSS dohledový systém Smart PSS dohledový systém Uživatelský manuál OBSAH Spuštění...3 Obecné nastavení...4 Účty...5 Přidat uživatele...5 Úprava a vymazání uživatele...6 Správce zařízení...7 Přidat zařízení...7 Nastavení parametrů...9

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Česky Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Ladibug TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení k hardware... 5 5. Začínáme

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze

Divar - digitální univerzální rekordér. Návod k obsluze Divar - digitální univerzální rekordér CZ Návod k obsluze Divar Control Center Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digitální univerzální rekordér Divar Control Center Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................3

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na učebnách Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.0 Únor 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah A. Windows XP... 2 B. Windows Vista... 10 Stránka 1 z 19

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTR-100-62(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Popisy nových funkcí poskytnutých touto aktualizací firmwaru a jejich činností jsou uvedeny zde. Viz Návod k obsluze a Příručka k produktu α, jež se nacházejí na přiloženém disku CD-ROM.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více