ndibos/dibos Micro - návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ndibos/dibos Micro - návod k obsluze"

Transkript

1 ndibos/dibos Micro - návod k obsluze

2 2 Návod k obsluze DiBos Obsah Obsah SPUŠTĚNÍ PROGRAMU/PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...3 PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU...3 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU...4 USPOŘÁDÁNÍ OBRAZOVKY PŘI SPUŠTĚNÍ...4 ŽIVÝ REŽIM...5 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU V ŽIVÉM REŽIMU...5 PANEL NABÍDEK V ŽIVÉM REŽIMU...6 PANEL ZOBRAZENÍ...7 SEZNAM ZAŘÍZENÍ V ŽIVÉM REŽIMU...8 OVLÁDACÍ A STAVOVÉ POLE...9 ROZSAH SNÍMKU V ŽIVÉM REŽIMU...15 OKNO SNÍMKU...17 POLE UDÁLOSTÍ...18 REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...20 ROZHRANÍ PRO OBSLUHU V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...20 PANEL NABÍDEK V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...21 PANEL ZOBRAZENÍ...23 SEZNAM ZAŘÍZENÍ V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...24 ROZSAH SNÍMKU V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ...25 OKNO SNÍMKU...27 ROZSAH ČASOVÉHO TOKU...28 OBSLUŽNÉ OPERACE - ŽIVÝ REŽIM/REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...34 ZOBRAZENÍ PŘÍCHOZÍCH POPLACHŮ...34 VYTVOŘENÍ/ZMĚNA OBLÍBENÝCH POLOŽEK...35 ZOBRAZENÍ DENÍKU...37 SPUŠTĚNÍ/UKONČENÍ PRACOVNÍHO BĚHU KAMERY...38 ODHLÁSIT/PŘEPNOUT UŽIVATELE...38 OBSLUŽNÉ OPERACE - ŽIVÝ REŽIM...39 FILTROVÁNÍ SEZNAMU UDÁLOSTÍ...39 NASTAVENÍ ZVĚTŠENÍ/OVLÁDÁNÍ DOME KAMERY A OTOČNÉ/SKLOPNÉ KAMERY...40 OBSLUŽNÉ OPERACE - REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ...42 VYHLEDÁVÁNÍ POHYBU...42 VYHLEDÁVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH DAT...43 EXPORTOVÁNÍ SOUBORŮ...44 IMPORT EXPORTOVANÝCH SOUBORŮ...45 OVĚŘENÍ SNÍMKŮ VÍCE KAMER...46 OVĚŘENÍ JEDNOHO SNÍMKU...46 OCHRÁNIT ZÁZNAM...47 SMAZAT ZÁZNAM...47 PŘEHLED IKON...48 PŘEHLED IKON...48 F.01U A/ Bosch Security Systems

3 DiBos Návod k obsluze 3 Spuštění programu/přihlášení k systému Spuštění programu/přihlášení k systému Spuštění programu Po ukončení instalace můžete program spustit. 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zobrazí pracovní plocha. 2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu DiBos nebo zvolte Start - Všechny programy - DiBos. Program se spustí a objeví se pole dialogového okna pro přihlášení. Přihlášení k systému Po spuštění programu se objeví pole dialogového okna pro přihlášení k systému. 1. Do vstupního datového pole pro jméno zadejte jméno. 2. Do vstupního datového pole pro heslo zadejte heslo. 3. Klepněte na tlačítko OK. Dostanete se do živého režimu. Upozornění: U systémů s připojením k serveru LAP se pod heslem objeví dodatečné pole výběru. Zde je třeba zadat, zda má být přihlášení místní nebo k serveru LAP. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

4 4 Návod k obsluze DiBos Rozhraní pro obsluhu Rozhraní pro obsluhu Uspořádání obrazovky při spuštění Při restartování systému a při každém přihlášení se automaticky dostanete do živého režimu. Zde máte mimo jiné možnost prohlížet si živé obrazy vybraných kamer. Rychlé přepnutí do režimu přehrávání a zpět je možné klepnutím na tlačítko. Vybrané tlačítko se přitom barevně zvýrazní. Živý režim Režim přehrávání Tlačítko živého režimu Tlačítko režimu přehrávání. F.01U A/ Bosch Security Systems

5 DiBos Návod k obsluze 5 Živý režim Živý režim Rozhraní pro obsluhu v živém režimu Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do různých oblastí. 1 Panel nabídek s aktuálním datem a časem 2 Panel zobrazení 3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 4 Rozsah snímku s oknem snímku 5 Ovládací a stavové pole 6 Pole událostí Bosch Security Systems 1A/ F.01U

6 6 Návod k obsluze DiBos Živý režim Panel nabídek v živém režimu Panel nabídek obsahuje následující funkce: Systém Průvodce konfigurací Konfigurace Informace databáze Pomáhá při rychlém vytvoření základní konfigurace systému. Zobrazí konfiguraci. Zobrazí informace o kamerách, např. volné místo, průměrná velikost snímku atd. Deník Odhlásit/přepnout uživatele Změnit heslo Ukončit Zobrazí určité události místního systému nebo volané stanice. Odhlásí uživatele ze systému. Systém pracuje dále na pozadí. Může se přihlásit jiný uživatel. Můžete zadat nové heslo. Ukončí program (potřebná oprávnění administrátora). Vybrané okno snímku Uložit snímek Vytisknout snímek Data pohybu Uloží snímek zobrazený ve vybraném okně snímku. Uložení se může provést do souboru HTML, BMP, JPG, GIF, TIF nebo PNG. U souboru HTML probíhá uložení včetně přídavných dat. Vytiskne snímek zobrazený ve vybraném okně (včetně přídavných dat a komentáře). Ve vybraném okně snímku zobrazí oblasti, ve kterých probíhá pohyb. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Náhled Velké ikony Velký rozsah snímku Seznam zařízení velký Zobrazuje velké ikony v seznamu zařízení. Pro zmenšení opakujte příkaz znovu. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Pro zmenšení rozsahu snímku opakujte příkaz znovu. Zvětší seznam zařízení a zmenší ovládací a stavové pole. Pro zmenšení seznamu zařízení opakujte příkaz znovu.? Nápověda Informace Zobrazí nápovědu online. Zobrazí systémové informace. F.01U A/ Bosch Security Systems

7 DiBos Návod k obsluze 7 Živý režim Panel zobrazení Panel zobrazení obsahuje následující tlačítka: Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání Tlačítko živého režimu. Tlačítko režimu přehrávání. Tlačítko celého snímku Klepnutím na tlačítko se zvětší rozsah snímku na celý snímek. Pro přepnutí na původní zobrazení snímku stiskněte tlačítko ESC. Tlačítka pro úpravu zobrazení snímku v rozsahu snímku Tlačítka ukazují, kolik oken snímků se zobrazí v rozsahu snímku, když se toto tlačítko vybere. Každé okno snímku zobrazuje živý obraz jedné kamery. Tlačítko pracovního běhu kamery Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery, vybrané v rozsahu snímku. Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se ukončí pracovní běh kamery. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo vypne. Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku dolů. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

8 8 Návod k obsluze DiBos Živý režim Seznam zařízení v živém režimu Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle volby se zobrazí: nakonfigurované volané stanice nebo kamery náhled na oblíbené položky příchozí poplachy Nakonfigurované kamery a/nebo volané stanice Všechny místně připojené kamery se dostanou do seznamu. Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, dostanou se spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny, do seznamu. Síťové volané stanice se automaticky připojí k místnímu systému. Volaná stanice se odpojí klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice a volbou příkazu Odpojit. Volané stanice RAS je třeba připojit ručně. To se provádí klepnutím pravým tlačítkem na volanou stanici a volbou příkazu Připojit. Stav, ve kterém se zařízení nacházejí, poznáte podle ikon. Náhled na oblíbené položky Uložené oblíbené položky se dostanou do seznamu a lze je vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené položky. Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x2 okna snímků. Příchozí poplachy Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Klepnutím na ikonu přejde blikání do statického stavu a kamery s poplachem se zařadí do seznamu. Poklepáním na ikonu kamery se zobrazí snímek kamery ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Zvětšení a zmenšení seznamu zařízení Klepněte na panel mezi seznamem zařízení a ovládacím a stavovým polem. Zmenší seznam zařízení. Zvětší seznam zařízení. F.01U A/ Bosch Security Systems

9 DiBos Návod k obsluze 9 Živý režim Ovládací a stavové pole V ovládacím a stavovém poli jsou k dispozici následující možnosti. Vyberte odpovídající registrační kartu. Pro zobrazení skrytých ikon použijte šipky registračních karet Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. Zobrazí se nakonfigurovaná relé. Zobrazí se nakonfigurované poplachové vstupy. Spustí se okamžité, časově posunuté přehrávání snímků (instant playback). Zobrazí se ovládací pole pro monitory. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

10 10 Návod k obsluze DiBos Živý režim Ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer Po výběru registrační karty se zobrazí ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. Ovládací pole je aktivní teprve tehdy, když ve se vybraném okně snímku zobrazí jedna dome kamera nebo otočná/sklopná kamera. Přejetím ukazatelem myši se jednotlivé položky opticky zvýrazní. Není-li žádná dome kamera nebo otočná/sklopná kamera vybrána, je ovládací pole deaktivováno. Natáčení kamery doleva/doprava. Natáčení kamery nahoru/dolů. Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte ukazatel myši na ikonu a táhněte ji při stisknutém levém tlačítku myši tím směrem, jakým se má kamera natočit. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) Zaostření na blízko/zaostření do dálky (nastavit snímek ostrý) Zvětšit clonu/zmenšit clonu Nastavení rychlosti otáčení (vlevo) (vpravo) Upozornění: Je také možné ovládání v okně snímku. Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. F.01U A/ Bosch Security Systems

11 DiBos Návod k obsluze 11 Živý režim Zobrazení relé Po výběru registrační karty se zobrazí všechna místně nakonfigurovaná relé a jejich stavy. Jsou-li volané stanice konfigurovány, v dolní oblasti se objeví pole výběru. Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici pro zobrazení relé, která jsou k ní připojena. Relé lze aktivovat nebo deaktivovat následujícím způsobem: Levým tlačítkem myši poklepejte na ikonu relé nebo Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Aktivovat/deaktivovat Relé je deaktivováno. Relé je aktivováno. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

12 12 Návod k obsluze DiBos Živý režim Zobrazení poplachových vstupů Po výběru registrační karty se zobrazí všechny místně nakonfigurované poplachové vstupy a jejich stavy. Jsou-li volané stanice konfigurovány, objeví se pole výběru. Klepněte na šipku dolů a vyberte volanou stanici pro zobrazení poplachových vstupů, které jsou k ní připojeny. Poplachový vstup v klidu. Poplachový vstup byl spuštěn. Upozornění: Poklepáním nebo pravým tlačítkem myši lze aktivovat/deaktivovat vstupy simulace poplachu. F.01U A/ Bosch Security Systems

13 DiBos Návod k obsluze 13 Živý režim Spuštění okamžitého, časově posunutého přehrávání snímků (instant playback) Po výběru registrační karty se uložené snímky vybrané kamery přehrají časově posunuté vzhledem k živému obrazu. Proto vidíte živý obraz kamery a snímek této kamery např. před 30 sekundami. Přehrávání probíhá v reálném čase. Časové posunutí lze nastavit v konfiguraci. Název kamery Zvětší snímek. Zobrazení probíhá v přesunovatelném okně s měnitelnou velikosti. Zmenší snímek (ikona se nachází v pravém horním rohu zvětšeného snímku). Přehrávání dozadu (reálný čas) O snímek zpět Pozastavení O snímek dopředu Přehrávání dopředu (reálný čas) Okamžik přehrávání. Přehrávání lze začít v libovolném okamžiku. Klepněte na den, měsíc, rok, hodinu, minutu, sekundu a zadejte požadovaný okamžik. Potvrďte zadání tlačítkem Enter. Zobrazí se snímek daného okamžiku. Přehrávání od konfigurovaného okamžiku. Použije se hodnota nastavená v konfiguraci, např. přehrávání proběhne posunuté o 30 sekund vzhledem k živému obrazu. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

14 14 Návod k obsluze DiBos Živý režim Ovládací pole pro monitory Po výběru registrační karty pouze místně připojené kamery. se v ovládacím poli zobrazí 2 monitory. Na monitorech lze zobrazit Monitor A a B. Spustí sekvenci, tzn., že kamery, které jsou v konfiguraci přiřazené monitoru, se zobrazují jedna po druhé. Vracíte se k volbě Výchozí zobrazení, tzn., že se na monitoru zobrazí nakonfigurovaná kamera. Jednomu monitoru lze přiřadit jednu kameru nebo sekvenci. Přiřazení přetažením Přetažením lze jednomu monitoru přiřadit pouze jednu kameru. Postup lze libovolně často opakovat. Při novém přihlášení se kamera přiřazená přetažením nahradí kamerou přiřazenou konfigurací. Přetáhněte kameru stisknutým levým tlačítkem myši ze seznamu kamer na monitor v ovládacím poli. nebo Umístěte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a přetáhněte kameru při stisknutém levém tlačítku myši na monitor. Přiřazení v konfiguraci V konfiguraci (nabídka Videopřipojení a audiopřipojení ) nastavte, která kamera se zobrazí na kterém monitoru jako výchozí a které kamery se mají přehrávat jako sekvence. Upozornění: Které kamery mají být viditelné pro které uživatele se nastaví v konfiguraci (nabídka Úrovně oprávnění ). Zvětšení a zmenšení ovládacího a stavového pole Klepněte na panel nad ovládacím a stavovým polem. Zvětší ovládací a stavové pole Zmenší ovládací a stavové pole F.01U A/ Bosch Security Systems

15 DiBos Návod k obsluze 15 Živý režim Rozsah snímku v živém režimu Střední a pravá oblast obrazovky představuje oblast, ve které se zobrazují živé obrazy nebo uložené snímky. Upravte si tuto oblast podle svého přání. Přitom postupujte následujícím způsobem: Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku Zde můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, to znamená počet a uspořádání oken snímku. Tlačítka se nacházejí na panelu zobrazení nad rozsahem snímku. Můžete vybrat mezi 5 tlačítky se stejně velkými a jedním tlačítkem s různě velkými okny snímku. Stejně velká okna snímku Zobrazení s 1 snímkem, 4 snímky, 9 snímky, 16 snímky a 30 snímky. Různě velká okna snímku Můžete si nechat zobrazit jedno nebo více větších oken snímků obklopených menšími okny snímků. Klepněte na šipku dolů vedle pravého tlačítka a vyberte zobrazení. Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy použité zobrazení. Upozornění: V každém zvoleném zobrazení je vybráno nejméně 1 okno snímku. Výběr je označen žlutým orámováním. Do tohoto okna snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, kolikrát už na dané tlačítko klepl. Tato číslice také zobrazuje, které kamery byly vybrány nebo které kamery se vyberou při dalším klepnutí uživatelem na toto tlačítko. Příklad: U 16 kamer a 2x2 oken snímků to znamená: Pro zobrazení všech kamer lze na tlačítko čtyřikrát klepnout. Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází vpravo pod tlačítkem) atd. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

16 16 Návod k obsluze DiBos Živý režim Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat zobrazit určité kamery. Jsou k dispozici následující možnosti: Umístění poklepáním Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě orámovaného) okna snímku. Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její snímek umístí do nově vybraného okna snímku. Umístění přetažením Přetáhněte ikonu kamery při stisknutém levém tlačítku myši ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku. Upozornění: V rozsahu snímku lze každou kameru zobrazit pouze jednou. Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku posouvat. Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a při stisknutém levém tlačítku myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto okně snímku. Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku Klepněte na panel pod rozsahem snímku. Zmenší rozsah snímku. Zvětší rozsah snímku. F.01U A/ Bosch Security Systems

17 DiBos Návod k obsluze 17 Živý režim Okno snímku V rozsahu snímku obdržíte jeden nebo více snímků podle toho, jaký druh zobrazení jste vybrali na panelu zobrazení. Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, je-li přiřazena zdroji audio. Pokud má uživatel oprávnění k prohlížení živých obrazů nebo uložených snímků, je uživatel rovněž oprávněn k poslechu audiozáznamu, který k nim patří. Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci nastavení zvětšení. Záhlaví okna snímku Záhlaví obsahuje ikonu, která popisuje typ kamery název kamery ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj audio Kamera se zdrojem audio Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku. Okno snímku se zmenší na původní velikost. Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek kamery. Okno snímku je modré. Funkce nastavení zvětšení okna snímku Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní vzhled ze šipky na lupu. Nastavení zvětšení u pevných kamer: Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí lupa. Několikanásobné klepnutí: Je možný činitel zvětšení 2násobný, 4násobný a 8násobný. Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Obnoví se původní velikost snímku. Lupa v pravém dolním rohu obrazovky zmizí. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Nastavení zvětšení u dome kamer a otočných/sklopných kamer: U dome kamer a otočných/sklopných kamer lze nastavovat zvětšení v okně obrazu pomocí vlastních ovládacích funkcí. Nastavte ukazatel myši do středu okna snímku, až se objeví lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutí levým tlačítkem myši zvětší nebo zmenší rozsah. U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Natáčení v okně snímku je také možné. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

18 18 Návod k obsluze DiBos Živý režim Pole událostí Pole událostí se nachází přímo pod rozsahem snímku. Obsahuje seznam událostí tlačítko pro filtrování událostí tlačítko pro zobrazení deníku Seznam událostí V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci jednoho seznamu. Seznam zahrnuje události, ke kterým došlo od posledního přihlášení. Zahrnuje-li seznam více záznamů, než je zobrazeno na obrazovce, lze v něm listovat dopředu a dozadu pomocí kolečka myši nebo pruhu na pravé straně. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. F.01U A/ Bosch Security Systems

19 DiBos Návod k obsluze 19 Živý režim Filtrování seznamu událostí Pro získání rychlejšího přehledu o existenci určitých událostí lze seznam filtrovat podle určitých kritérií, např. průběhy spuštění a vypnutí, vstupy, kamery atd. Po filtrování se zobrazí pouze události splňující tato kritéria. Vyvolá pole dialogového okna pro filtrování. Zobrazení deníku Pomocí této funkce lze vyhledávat určité událostí v místním systému nebo ve vzdálené volané stanici, jako např. průběhy spuštění a vypnutí, zprávy systému, průběhy zálohování atd. Vyvolá deník. Upozornění: Deník zahrnuje až 250 záznamů. Zmenšení nebo zvětšení pole událostí Při zmenšeném poli událostí zahrnuje seznam událostí pouze jednu zprávu. Zmenší rozsah snímku a zvětší pole událostí. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

20 20 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Režim přehrávání Rozhraní pro obsluhu v režimu přehrávání Rozhraní pro obsluhu je rozděleno do různých oblastí. 1 Panel nabídek s datem a časem 2 Panel zobrazení 3 Seznam zařízení s kamerami a volanými stanicemi 4 Rozsah snímku s okny snímku 5 Rozsah časového toku a výsledky hledání F.01U A/ Bosch Security Systems

21 DiBos Návod k obsluze 21 Režim přehrávání Panel nabídek v režimu přehrávání Panel nabídek obsahuje následující funkce. Systém Průvodce konfigurací Konfigurace Informace databáze Deník Odhlásit/přepnout uživatele Změnit heslo Ukončit Vybrané okno snímku Pomáhá při rychlém vytvoření základní konfigurace systému. Zobrazí konfiguraci. Zobrazí informace o kamerách, např. volné místo, průměrná velikost snímku atd. Zobrazí určité události místního systému nebo volané stanice. Odhlásí uživatele ze systému. Systém pracuje dále na pozadí. Může se přihlásit jiný uživatel. Můžete zadat nové heslo. Ukončí program (potřebná oprávnění administrátora). Uložit snímek Vytisknout snímek Data pohybu Přídavná data Ověřit Vyhledávání pohybu Uloží snímek zobrazený ve vybraném okně snímku. Uložení se může provést do souboru BMP, JPG nebo HTML. U souboru HTML probíhá uložení včetně přídavných dat. Vytiskne snímek zobrazený ve vybraném okně (včetně přídavných dat a komentáře). Ve vybraném okně snímku zobrazí oblasti, ve kterých se probíhá pohyb. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Zobrazí přídavná data ve vybraném okně snímku pod snímkem kamery. Pro skrytí opakujte příkaz znovu. Zkontroluje ve snímku na vybraném okně snímku, zda byla změna provedena. Zkontroluje se pouze zobrazený snímek. Zkontroluje informace o pohybu ve snímku na vybraném okně snímku. Lze zadat časové období a označit rozsahy snímků. Upozornění: Vyhledávání pohybu je možné pouze u místně připojených kamer. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

22 22 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Záznam Exportovat Natáhnout exportované video Skrýt export videa Ověření Vyhledávání přídavných dat zobrazených kamer Vyhledávání přídavných dat všech kamer Ochránit záznam Smazat záznam Exportuje video a audiodata na jednotku CD/DVD, síťovou jednotku nebo jednotku USB. Exportování videa probíhá ve formátu DiBos nebo ve formátu ASF. Při exportování dat ve formátu DiBos se dodatečně uloží software prohlížeče. Pro instalaci prohlížeče jsou potřebná oprávnění administrátora. Pro přehrávání prohlížeče postačují uživatelská oprávnění. Prohlížeč lze spustit na všech systémech Windows XP a Windows Exportovaná data ve formátu ASF lze přehrávat pomocí standardního softwaru, jako např. aplikací Windows Media Player. Můžete exportovat jednotlivé výsledky hledání nebo vybrané časové rozsahy. Importuje a zobrazí exportovaná data. Skryje importovaná data. Zkontroluje na snímcích všech kamer, které se zobrazí v rozsahu snímku, zda se změny na vlastním snímku provedly. Časové období lze zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Prohledává kamery zobrazené v rozsahu snímku, zda obsahují přídavná data k uloženým snímkům, např. data z bankomatů. Časové období můžete zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Prohledává všechny kamery, zda obsahují přídavná data k uloženým snímkům, např. data z bankomatů. Časové období můžete zadat nebo označit ukazatelem polohy v rozsahu časového toku. Zabezpečí snímky proti automatickému přepsání. Upozornění: Lze zabezpečit pouze snímky celého dne. Smaže záznamy. Upozornění: Lze smazat pouze snímky celého dne. Náhled Velké ikony Velký rozsah snímku Zobrazuje velké ikony v seznamu zařízení. Pro zmenšení opakujte příkaz znovu. Zvětší rozsah snímku a zmenší pole událostí. Pro zmenšení rozsahu snímku opakujte příkaz znovu.? Nápověda Informace Zobrazí nápovědu online. Zobrazí systémové informace. F.01U A/ Bosch Security Systems

23 DiBos Návod k obsluze 23 Režim přehrávání Panel zobrazení Panel zobrazení obsahuje následující tlačítka: Tlačítko živého režimu a režimu přehrávání Tlačítko živého režimu. Tlačítko režimu přehrávání. Tlačítko celého snímku Klepnutím na tlačítko se zvětší rozsah snímku na celý snímek. Pro přepnutí na původní zobrazení snímku stiskněte tlačítko ESC. Tlačítka pro úpravu zobrazení snímku v rozsahu snímku Tlačítka ukazují, kolik oken snímků se zobrazí v rozsahu snímku, když se toto tlačítko vybere. Každé okno snímku zobrazuje živý obraz jedné kamery. Tlačítko pracovního běhu kamery Klepnutím na tlačítko se otevře pole dialogového okna. Zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery, vybrané v rozsahu snímku. Upozornění: Opakovaným klepnutím na tlačítko se ukončí pracovní běh kamery. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zvuku Klepnutím na tlačítko se zvuk zapne nebo vypne. Pro nastavení hlasitosti klepněte na šipku dolů. Nastavte požadovanou hlasitost regulátorem hlasitosti. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

24 24 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Seznam zařízení v režimu přehrávání Seznam zařízení se nachází na levé straně obrazovky. Podle volby se zobrazí: nakonfigurované volané stanice nebo kamery náhled na oblíbené položky příchozí poplachy importování exportovaných souborů snímků Nakonfigurované kamery a/nebo volané stanice Všechny místně připojené kamery se dostanou do seznamu. Jsou-li volané stanice nakonfigurovány, dostanou se spolu s kamerami, které jsou na ně připojeny, do seznamu. Síťové volané stanice se automaticky připojí k místní stanici. Volaná stanice se odpojí klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice a volbou příkazu Odpojit. Volané stanice RAS je třeba připojit ručně. To se provádí klepnutím pravým tlačítkem na volanou stanici a volbou příkazu Připojit. Stav, ve kterém se zařízení nacházejí, je zřejmý na ploše ikon. Náhled na oblíbené položky Uložené oblíbené položky se dostanou do seznamu a lze je vyvolat poklepáním na ikonu. Lze vytvořit nové oblíbené položky. Upozornění: Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které se zobrazují určitým způsobem, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x 2 okna snímků. Příchozí poplachy Po příchodu poplachů do systému bliká ikona červeně. Klepnutím na ikonu přejde blikání do statického stavu a kamery s poplachem se zařadí do seznamu. Poklepáním na ikonu kamery se zobrazí snímek kamery ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Importují se exportované soubory snímků Exportované soubory snímků lze importovat. Upozornění: Je třeba vybrat nabídku Záznam/Natáhnout exportované video! F.01U A/ Bosch Security Systems

25 DiBos Návod k obsluze 25 Režim přehrávání Rozsah snímku v režimu přehrávání Střední a pravá oblast obrazovky představuje oblast, ve které se zobrazují živé obrazy nebo uložené snímky. Upravte si tuto oblast podle svého přání. Přitom postupujte následujícím způsobem: Nastavení počtu a uspořádání oken snímků v rozsahu snímku Zde můžete nastavit vzhled rozsahu snímku, to znamená počet a uspořádání oken snímku. Tlačítka se nacházejí na panelu zobrazení nad rozsahem snímku. Můžete vybrat mezi 5 tlačítky se stejně velkými a jedním tlačítkem s různě velkými okny snímku. Stejně velká okna snímku Zobrazení s 1 snímkem, 4 snímky, 9 snímky, 16 snímky a 30 snímky. Různě velká okna snímku Můžete si nechat zobrazit jedno nebo více větších oken snímků - obklopených menšími okny snímků. Klepněte na šipku dolů vedle pravého tlačítka a vyberte zobrazení. Upozornění: Do panelu zobrazení se uloží naposledy použité zobrazení. Upozornění: V každém zvoleném zobrazení je vybráno nejméně 1 okno snímku. Výběr je označen žlutým orámováním. Do tohoto okna snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Číslice vpravo dole pod tlačítky upozorňuje uživatele na to, kolikrát už na dané tlačítko klepl. Tato číslice také zobrazuje, které kamery byly vybrány nebo které kamery se vyberou při dalším klepnutí uživatelem na toto tlačítko. Příklad: U 16 kamer a 2x2 oken snímků to znamená: Pro zobrazení všech kamer lze na tlačítko čtyřikrát klepnout. Zobrazí se kamery 1 až 4 (číslice 1 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 5 až 8 (číslice 2 se nachází vpravo pod tlačítkem). Zobrazí se kamery 9 až 12 (číslice 3 se nachází vpravo pod tlačítkem) atd. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

26 26 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Umístění jednotlivých kamer v rozsahu snímku Poté co jste nastavili zobrazení snímku, si chcete nechat zobrazit určité kamery. Jsou k dispozici následující možnosti: Umístění poklepáním Poklepáním na ikonu kamery v seznamu zařízení se zobrazení této kamery umístí do vybraného (žlutě orámovaného) okna snímku. Vyberte jiné okno snímku tím, že na něj klepnete levým tlačítkem myši. Poklepáním na ikonu jiné kamery se její snímek umístí do nově vybraného okna snímku. Umístění přetažením Přetáhněte ikonu kamery při stisknutém levém tlačítku myši ze seznamu zařízení do okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek této kamery zobrazí v tomto okně snímku. Posunutí kamer uvnitř rozsahu snímku Při zobrazení více snímků lze kamery uvnitř rozsahu snímku posouvat. Nastavte ukazatel myši do záhlaví okna snímku a při stisknutém levém tlačítku myši kameru přetáhněte do jiného okna snímku. Po uvolnění tlačítka myši se snímek kamery zobrazí v tomto okně snímku. Zvětšení a zmenšení rozsahu snímku Klepněte na panel pod rozsahem snímku. Zmenší rozsah snímku. Zvětší rozsah snímku. F.01U A/ Bosch Security Systems

27 DiBos Návod k obsluze 27 Režim přehrávání Okno snímku V rozsahu snímku obdržíte jeden nebo více snímků podle toho, jaký druh zobrazení jste vybrali na panelu zobrazení. Žluté orámování označuje, že okno snímku je vybrané. V tomto okně snímku se zobrazí např. snímek kamery, na kterou jste poklepali v seznamu zařízení. Tato kamera se vybere také tehdy, je-li přiřazena zdroji audio. Má-li uživatel oprávnění prohlížet živé obrazy nebo uložené snímky, je také oprávněn poslouchat audiozáznam, který k nim patří. Každé okno snímku obsahuje - kromě zobrazení snímku kamery - záhlaví s informacemi, tlačítka ke snímku a také funkci nastavení zvětšení. Záhlaví okna snímku Záhlaví obsahuje ikonu, která popisuje typ kamery název kamery ikonu, která informuje o tom, zda ke snímku existuje zdroj audio Kamera se zdrojem audio Tlačítka pro zvětšení, zmenšení a zrušení výběru snímku Okno snímku se zvětší na velikost rozsahu snímku. Okno snímku se zmenší na původní velikost. Výběr kamery je zrušen. Nezobrazí se žádný snímek kamery. Okno snímku je modré. Funkce nastavení zvětšení okna snímku Každé okno snímku má funkci nastavení zvětšení. Nastavte ukazatel myši do okna snímku. Ukazatel myši přitom změní vzhled ze šipky na lupu. Nastavení zvětšení u pevných kamer: Klepnutí levým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Snímek se digitálně zvětší. Pro identifikaci zvětšení snímku se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí lupa. Několikanásobné klepnutí: Je možný činitel zvětšení 2násobný, 4násobný a 8násobný. Klepnutí pravým tlačítkem myši nebo otáčení kolečkem myši. Obnoví se původní velikost snímku. Lupa v pravém dolním rohu obrazovky zmizí. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Nastavení zvětšení u dome kamer a otočných/sklopných kamer: U dome kamer a otočných/sklopných kamer lze nastavovat zvětšení v okně obrazu pomocí vlastních ovládacích funkcí. Nastavte ukazatel myši do středu okna snímku, až se objeví lupa se znaménkem plus nebo minus. Klepnutí levým tlačítkem myši zvětší nebo zmenší rozsah. U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Upozornění: Nastavení zvětšení probíhá v místě, na kterém se nachází lupa. Natáčení v okně snímku je také možné. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

28 28 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Rozsah časového toku 1 Registrační karty pro volbu, zda se má zobrazit seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání. 2 Seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání 6 Tlačítka záznamového zařízení pro přehrávání uložených sekvencí snímků 7 Zmenšení/zvětšení rozsahu časového toku 3 Měřítko časového toku (měsíc, den atd.) nebo záhlaví výsledků hledání 4 Pole zadání času (pro rychlé umístění ukazatele polohy v časovém toku) 8 Regulátor rychlosti pro změnu rychlosti přehrávání 9 Tlačítko pro vyhledávací funkci 5 Vybrat předchozí/další událost 10 Tlačítko pro exportování dat Registrační karta pro seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání Zde vyberte, zda se má zobrazit seznam kamer s časovým tokem nebo seznam výsledků hledání. Ukáže seznam kamer s časovým tokem ke každé kameře, která se nachází v rozsahu snímku. Ukáže seznam výsledků hledání. Teprve po vyhledávání obdržíte registrační kartu, která zobrazí existující výsledky hledání. F.01U A/ Bosch Security Systems

29 DiBos Návod k obsluze 29 Režim přehrávání Seznam kamer s časovým tokem a seznam výsledků hledání V této oblasti získáte následující informace: seznam kamer s časovým tokem ke každé kameře, která se nachází v rozsahu snímku Časový tok obsahuje následující informace. záznam poplachu záznam pohybu plynulý záznam videosignál není dostupný zabezpečená data audiodata dostupná žádný záznam červená žlutá modrá černá šrafovaná úzká zelená čára nad časovým tokem světle modrá seznam výsledků hledání Po provedeném vyhledávání obdržíte seznam výsledků hledání. Poklepáním levým tlačítkem myši na výsledek hledání se ve vybraném okně zobrazí sekvence snímků. Klepnutím levým tlačítkem myši se vybere záznam. Vybraný záznam lze exportovat pomocí tlačítka. Klepnutím pravým tlačítkem myši se otevře nabídka volby pro zobrazení nebo exportování sekvence snímků. Změna měřítka časového toku Můžete nastavit čtyři různá měřítka - 1 měsíc, 1 den, 4 hodiny, 15 minut. Klepněte na šipku dolů (vlevo) a vyberte měřítko. Navigace v časovém toku (dopředu a dozadu): Použijte šipky vlevo nebo vpravo nebo Umístěte ukazatel myši do řádku a otáčejte kolečkem myši Záhlaví výsledků hledání Výsledky hledání lze setřídit. Šířku a pořadí sloupců lze měnit. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

30 30 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Zadání okamžiku K určitému okamžiku v časovém toku se můžete rychle dostat pomocí vstupního datového pole data a času. Ukazatelem myši vyberte položky data a času, které chcete změnit, a proveďte zadání. Klepněte na tlačítko umístěné nad ním. Ukazatel polohy časového toku přejde na tento okamžik a umístí se doprostřed. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Vybrat okamžik pomocí ukazatele polohy časového toku Pomocí ukazatele polohy se můžete dostat k určitému okamžiku v časovém toku. Nastavte ukazatel myši na horní ukotvení ukazatele polohy a přetáhněte ho na požadovaný čas. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Upozornění: Ukazatel polohy se umístí na toto místo klepnutím levým tlačítkem myši na časový tok. Výběr časového rozsahu pomocí ukazatele polohy časového toku Pomocí ukazatele polohy můžete vybrat časový rozsah v časovém toku. Tuto volbu lze použít pro další akce, např. exportování snímků, vyhledávání snímků u zobrazených kamer. Nastavte ukazatel myši na dolní ukotvení ukazatele polohy a vytáhněte požadovaný časový rozsah. F.01U A/ Bosch Security Systems

31 DiBos Návod k obsluze 31 Režim přehrávání Zobrazení předchozí nebo další události, která byla zaznamenána Máte možnost přejít k určitým událostem zobrazených kamer. Vedle pole seznamu klepněte na šipku dolů a vyberte událost, např. záznam poplachu, pohybu atd. Klepněte na šipku, chcete-li přejít na předchozí událost, nebo na šipku, chcete-li přejít na další událost. Ukazatel polohy časového toku přejde na tento okamžik. V rozsahu snímku se zobrazí nalezené snímky. Tlačítka záznamového zařízení Tlačítka záznamového zařízení slouží k přehrávání uložených sekvencí snímků. Přehrávání probíhá ve všech oknech snímků s časovou synchronizací. Má-li uživatel oprávnění prohlížet uložené snímky, je také oprávněn poslouchat audiozáznam, který k nim patří. 1 Přechází se na začátek záznamu 5 O snímek dopředu 2 Přehrávání dozadu v reálném čase nebo změněnou rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem rychlosti. 6 Přehrávání dopředu v reálném čase nebo změněnou rychlostí. Nastavení rychlosti se provádí regulátorem rychlosti. Upozornění: Přehrávání audio probíhá pouze v režimu reálného času. 3 O snímek dozadu 7 Přechází se na konec záznamu 4 Pozastavení Bosch Security Systems 1A/ F.01U

32 32 Návod k obsluze DiBos Režim přehrávání Změna rychlosti přehrávání: Přetáhněte posuvný regulátor při stisknutém tlačítku myši doleva pro zmenšení rychlosti přehrávání nebo doprava pro zvětšení rychlosti přehrávání. Otáčením kolečkem myši se také mění rychlost přehrávání. Přehrávání jednou šestnáctinou rychlosti záznamu 1/8 Přehrávání jednou osminou rychlosti záznamu 1/4 Přehrávání jednou čtvrtinou rychlosti záznamu 1/2 Přehrávání polovinou rychlosti záznamu 1 Rychlost přehrávání se rovná rychlosti záznamu 2 Přehrávání dvojnásobnou rychlostí záznamu 4 Přehrávání čtyřnásobnou rychlostí záznamu 8 Přehrávání osminásobnou rychlostí záznamu Přehrávání šestnáctinásobnou rychlostí záznamu Upozornění: Pokud nelze uložené snímky přehrát nastavenou rychlostí, vytvoří se zpráva systému. Zmenšení rozsahu časového toku Klepněte na panel nad rozsahem časového toku. Zmenší rozsah snímku a zvětší rozsah časového toku. Zvětší rozsah snímku a zmenší rozsah časového toku. Při zmenšeném rozsahu časového toku se uložené události zobrazených kamer zobrazí na jednom časovém toku. Překrývající se události se zobrazí podle následující priority: Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 žádný signál kamery záznam poplachu záznam pohybu plynulý záznam žádný záznam F.01U A/ Bosch Security Systems

33 DiBos Návod k obsluze 33 Režim přehrávání Vyvolání vyhledávacích funkcí Lze vyvolat následující vyhledávací funkce: Klepněte na tlačítko a vyberte požadovanou funkci. Vyhledávání pohybu Vyhledávání zobrazených kamer Vyhledávání - všechny kamery Otevře pole dialogového okna. Při Vyhledávání pohybu lze u snímku ve vybraném okně snímku zjistit, zda se v něm vyskytl pohyb. Zde můžete vyhledávat přídavná data buď kamer zobrazených v rozsahu snímku, nebo všech připojených kamer. Výsledky hledání se zobrazí v rozsahu časového toku. Počet výsledků hledání je omezen na 500. Výsledky hledání se zobrazí v dolní oblasti obrazovky. Dodatečná registrační karta dolním pravém okraji obrazovky. se zobrazí na Exportování dat snímků Video a audiodata lze exportovat na jednotku CD/DVD, síťovou jednotku nebo jednotku USB. Exportování videa probíhá ve formátu DiBos nebo ve formátu ASF. Při exportování videa ve formátu DiBos se k datům přidá prohlížeč. Prohlížeč lze spustit v systému Win XP a Windows Data ve formátu ASF lze přehrávat pomocí standardního softwaru, jako např. aplikací Windows Media Player. Vyberte záznam ve výsledku hledání nebo označte ukazatelem polohy časový rozsah a klepněte na tlačítko. Probíhá exportování dat. Upozornění: Vždy lze exportovat pouze jeden záznam. Je-li třeba exportovat více záznamů, je třeba postup několikrát opakovat. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

34 34 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Zobrazení příchozích poplachů U příchozích poplachů se do seznamu zařízení přidá červeně blikající registrační karta. 1. Vyberte registrační kartu. Blikání přejde do statického stavu a kamery nebo volané stanice s poplachem se zařadí do seznamu. 2. Poklepáním na ikonu kamery se snímek zobrazí ve vybraném okně rozsahu snímku. Přetažením lze snímek také zobrazit v libovolném okně. Upozornění: Je-li jedné volané stanici přiřazeno více kamer, je třeba nejdříve poklepat na volanou stanici. Teprve potom se kamery dostanou do seznamu a je možno je poklepáním vybrat. 3. Klepnutím pravým tlačítkem na ikonu volané stanice lze poplach potvrdit nebo si nechat zobrazit všechny kamery s poplachem. Potvrdit poplach Zobrazit všechny poplachy Při volbě příkazu se poplach potvrdí a smaže ze zobrazení. Upozornění: Protože se příchozí poplachy uloží do deníku, lze je v režimu přehrávání kdykoli vyvolat. Všechny poplachy se zobrazí v rozsahu snímku. Systém přitom automaticky zvolí nejlepší způsob zobrazení. F.01U A/ Bosch Security Systems

35 DiBos Návod k obsluze 35 Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Vytvoření/změna oblíbených položek Oblíbenou položkou se rozumí počet kamer, které jsou pro lepší přehled sdruženy do skupin kamer, např. kamera 1 až 4 ve zobrazení 2x 2 okna snímků jsou sdruženy jako oblíbená položka Vstupní rozsah. Oblíbené položky jsou k dispozici v živém režimu a v režimu přehrávání. Vytvoření nové oblíbené položky: 1. Na panelu zobrazení vyberte zobrazení snímku. 2. Přetáhněte kameru ze seznamu zařízení do okna snímku. Postupujte tímto způsobem, dokud nejsou všechny potřebné kamery přidány do jednotlivých oken snímků. Upozornění: Při výběru oblíbené položky se v živém režimu zobrazí živý obraz a v režimu přehrávání uložený snímek kamery. 3. Klepněte na ikonu oblíbených položek. Obdržíte seznam oblíbených položek. 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na seznam zařízení. Vyberte příkaz Nová oblíbená položka. 5. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky a klepněte na tlačítko OK. Dříve umístěné kamery a vybrané zobrazení se uloží pod tímto názvem a lze je opět vyvolat. Vyvolání oblíbené položky 1. Klepněte na registrační kartu. Zobrazí se již uložené oblíbené položky. 2. Poklepejte na oblíbenou položku nebo na ni klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vyvolat. Nastavení oblíbené položky se zobrazí v rozsahu snímku. Změna oblíbené položky 1. Poklepejte na oblíbenou položku, kterou chcete změnit. 2. Proveďte změny, např. rozdělení snímku, kamery. 3. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Uložit oblíbenou položku. Změna názvu oblíbené položky 1. Klepněte na ikonu oblíbených položek. 2. Umístěte ukazatel myši na název oblíbené položky a klepněte pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Přejmenovat. 3. V poli dialogového okna zadejte název oblíbené položky a klepněte na tlačítko OK. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

36 36 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Změna pořadí oblíbených položek Oblíbenou položku přetáhněte při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo a tlačítko pusťte. Oblíbená položka se přidá do tohoto místa. Smazání oblíbené položky 1. Klepněte na ikonu oblíbených položek. 2. Klepněte na název oblíbené položky pravým tlačítkem myši. Vyberte příkaz Smazat. F.01U A/ Bosch Security Systems

37 DiBos Návod k obsluze 37 Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Zobrazení deníku Pomocí této funkce lze zobrazit určité místní události nebo události volané stanice. 1. Živý režim: Vyberte nabídku Systém/Deník nebo klepněte na ikonu pod rozsahem snímku. Režim přehrávání: Vyberte nabídku Systém/Deník. 2. Vyberte ve volbě Volaná stanice tu, ve které chcete vyhledávat určité události. 3. Zadejte ve volbě Časové období časové období. 4. Ve volbě Události vyberte události, podle kterých se má vyhledávat v rámci časového období. 5. Klepněte na tlačítko Vyhledat. Výsledky hledání se dostanou do seznamu v dolní oblasti pole dialogového okna. Události lze podle potřeby setřídit. Šířku sloupce lze přizpůsobit. 6. Pro vytisknutí deníku klepněte na tlačítko Tisknout. Upozornění: Pro uložení deníku vyberte v dialogovém okně tisku ve volbě název tiskárny Fax a aktivujte Tisk do souboru. Potvrďte tlačítkem OK. Soubor se uloží do adresáře C:\Program Files\DiBos. Lze ho otevřít programem Prohlížeč obrázků a faxů. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

38 38 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim/režim přehrávání Spuštění/ukončení pracovního běhu kamery Během pracovního běhu kamery se postupně zobrazí všechny kamery vybrané v rozsahu, snímku. Zobrazení probíhá v režimu 1 snímku. 1. Pro spuštění pracovního běhu kamery klepněte na ikonu na panelu zobrazení. 2. Ve volbě Časový interval v sekundách zadejte dobu, po které dojde k přepnutí z jedné kamery na další. 3. Klepněte na tlačítko OK. Spustí se pracovní běh kamery. 4. Pro ukončení pracovního běhu kamery opět klepněte na ikonu. Odhlásit/přepnout uživatele 1. Vyberte nabídku Systém/Odhlásit/Přepnout uživatele. 2. Zadejte jméno a heslo nového uživatele. 3. Klepněte na tlačítko OK. F.01U A/ Bosch Security Systems

39 DiBos Návod k obsluze 39 Obslužné operace - Živý režim Obslužné operace - Živý režim Filtrování seznamu událostí V poli událostí je uvedeno 100 nejaktuálnějších událostí v rámci jednoho seznamu. Seznam zahrnuje události, ke kterým došlo od posledního přihlášení. Pro zobrazení pouze některých událostí, lze seznam událostí filtrovat podle následujících kritérií. 1. Klepněte na ikonu pod rozsahem snímku. Otevře se pole dialogového okna. 2. Vyberte kritéria. 3. Klepněte na tlačítko OK. Setřídění seznamu Záznamy obsahují položky Kategorie, Typ, Datum a Zpráva. Podle těchto kritérií lze také třídit. Levým tlačítkem myši klepněte na pole záhlaví, např. Kategorie. Na pravé straně pole se objeví šipka. Šipka v poli záhlaví ukazuje, že záznamy byly podle tohoto kritéria setříděny. Směr šipky nahoru nebo dolů udává, zda je sloupec setříděn vzestupně nebo sestupně. Přepínání mezi vzestupným a sestupným tříděním se provádí dalším klepnutím myší. Sloupec je setříděn vzestupně. Upozornění: Nejaktuálnější události se zobrazí v seznamu zcela nahoře pouze při vzestupném setřídění sloupce Datum. Sloupec je setříděn sestupně. Změna pořadí sloupců Přetáhněte pole záhlaví při stisknutém levém tlačítku myši na požadované místo. Po uvolnění tlačítka myši se vybrané pole přidá na toto místo. Přizpůsobení šířky sloupce Klepněte na dělicí čáru mezi sloupci, až se objeví kříž se šipkami vpravo a vlevo. Posuňte tento kříž při stisknutém levém tlačítku myši vpravo nebo vlevo. Šířka sloupce se změní. Posunutí doleva nebo doprava změní šířku sloupce. Upozornění: Poklepáním v poli záhlaví se šířka sloupce optimalizuje, tzn. že se šířka přizpůsobí délce textu v tomto sloupci. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

40 40 Návod k obsluze DiBos Obslužné operace - Živý režim Nastavení zvětšení/ovládání dome kamery a otočné/sklopné kamery Nastavení zvětšení a ovládání lze provádět v ovládacím a stavovém poli a přímo v okně snímku. Ovládání/nastavení zvětšení v ovládacím a stavovém poli 1. Vyberte okno snímku kamery, ve kterém chcete nastavit zvětšení nebo které chcete ovládat. Okno snímku je žlutě orámované. 2. V ovládacím a stavovém poli klepněte na registrační kartu. Zobrazí se ovládací pole dome kamer a otočných/sklopných kamer. 3. Pro nastavení zvětšení, natáčení kamer apod. klepněte na příslušné ovládací prvky. Natáčení kamery doleva/doprava. Natáčení kamery nahoru/dolů Natáčí kameru do všech směrů. Nastavte ukazatel myši na ikonu a táhněte ji při stisknutém levém tlačítku myši do směru, do kterého se má kamera natočit. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) Zaostření na blízko (nastavit snímek ostrý)/zaostření do dálky (nastavit snímek ostrý) Zvětšit clonu/zmenšit clonu Nastavení rychlosti otáčení (vlevo) (vpravo) Lze vyvolat uložené polohy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. Lze vyvolat uložené příkazy kamery. Klepněte na šipku dolů a nastavte výběr. F.01U A/ Bosch Security Systems

41 DiBos Návod k obsluze 41 Obslužné operace - Živý režim Ovládání/nastavení zvětšení v okně snímku 1. Nastavte ukazatel myši do okna snímku dome kamery nebo otočné/sklopné kamery. Ukazatel myši přitom změní vzhled. Pomocí šipek natáčejte kameru do příslušného směru. Přitom držte stisknuté levé tlačítko myši. Natáčení doleva/doprava. atd. Upozornění: Čím blíže k okraji snímku klepnete, tím rychleji se kamera natočí nebo sklopí. Zvětšit úhel snímku (teleobjektiv)/zmenšit úhel snímku (širokoúhlý objektiv) 2. Pro vyvolání následujících příkazů klepněte pravým tlačítkem myši na okno snímku: 3. Zaostření na blízko/do dálky 4. zvětšit/zmenšit clonu 5. vyvolat prepozice 6. vyvolat uložená makra Upozornění: U dome kamer a otočných/sklopných kamer není funkce nastavení digitálního zvětšení dostupná. Bosch Security Systems 1A/ F.01U

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Acer econsole Uživatelská příručka

Acer econsole Uživatelská příručka Acer econsole Uživatelská příručka 1 Informace o licencích k softwaru jiných výrobců nebo softwaru poskytovanému zdarma Software předinstalovaný, integrovaný nebo jinak distribuovaný s produkty poskytovanými

Více

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně.

Úvodní příručka. Podívejte se na další možnosti Kliknutím na tuto šipku se zobrazí další možnosti v dialogovém okně. Úvodní příručka Microsoft PowerPoint 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Vyhledání potřebných funkcí Kliknutím na libovolnou

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

PROGRAM EDK Control návod k použití

PROGRAM EDK Control návod k použití PROGRAM EDK Control návod k použití EDK Control je uživatelský program určený k evidenci příchodů a odchodů a předběžnému zpracování docházky a je přizpůsoben pro komunikaci s elektronickou docházkovou

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Bosch Recording Station. Příručka k instalaci

Bosch Recording Station. Příručka k instalaci Bosch Recording Station cs Příručka k instalaci Bosch Recording Station Obsah cs 3 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 6 1.1 Použité bezpečnostní symboly 6 1.2 Instalace/konfigurace 6 1.3 Likvidace 6 2 Úvod 7

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6

Obsah. 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5. 2.4 Instalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 6 Obsah 1. Úvod 3 2. Instalace a odinstalace softwaru GENIUS VOIP MOUSE 4 2.1 Požadavky na systém 4 2.2 Programy pro zasílání rychlých zpráv IM, které jsou podporované softwarem GENIUS VOIP MOUSE 5 2.3 Webové

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více