SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25."

Transkript

1 systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA

2 Obsah 1. Úvod Základní popis Průběh instalace 3 2. Instalace Spuštění instalace Uživatelská instalace Instalace databázové podpory Firebird Síťová instalace Instalace na server Instalace na stanici Registrace Registrace přímým spojením (http) Registrace přímým spojením (tcp/ip) Registrace webovou službou Registrace em Telefonická registrace Server Připojení databáze Úprava nastavení databáze Klient Správce databází ATLAS consulting, spol. s r.o. 2

3 1. Úvod 1.1 Základní popis Produkt ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je založen na technologii klient - server a jeho instalace se skládá z následujících základních součástí: Aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE Databáze ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE Databázová podpora Průvodce instalací produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je koncipován tak, že sám vyhodnotí nutnost instalace podpůrných součástí v závislosti na vámi zvoleném typu instalace (kromě typu Uživatelská). Takže nebudete nuceni instalovat databázovou platformu Firebird verze 1.5 nebo vyšší, pokud již je na vašem počítači nainstalována. 1.2 Průběh instalace Předtím, než se pustíte do samotné instalace, vás jistě bude zajímat, co všechno provede instalátor s vaším operačním systémem, jak to ovlivní vaši práci s počítačem, případně chod jiných aplikací. V průběhu instalace programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE bude v nabídce Start / Programy (případně Start / Všechny programy) vytvořena nabídka ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE, kam jsou po dokončení instalačního procesu umístěni zástupci umožňující jak spuštění samotného produktu, tak odinstalaci programu. Na pracovní plochu je zároveň umístěn zástupce ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE umožňující rychlé spuštění produktu. Aplikace samotná (včetně modulů) bude umístěna na pevném disku v uživatelsky zvolené složce, standardně je přednastaveno na C:\ATLAS consulting\řízení PRODEJE ONLINE. Zároveň s produktem ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je instalována také databázová podpora Firebird 1.5, Firebird 2.0 nebo Firebird 2.5, která je k provozu vyžadována. Tyto součásti jsou standardně instalovány do cesty C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5 pro Firebird 1.5, C:\Program Files\ Firebird\Firebird_2_0 v případě Firebird 2.0 a C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 v případě Firebird 2.5, ovšem i tyto cesty mohou být v průběhu instalace uživatelem změněny. Vzhledem k zápisu do složky Program Files (či jiné) a také změnám prováděným v registrech operačního systému je doporučováno, aby na systémech Windows 7 a vyšších byla instalace prováděna uživatelem s Administrátorským oprávněním, nejméně však členem skupiny Power User s právy zápisu do systémové složky Windows. Stejná práva je zapotřebí zachovat po celou dobu provozování produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE.! Pro standardní provoz programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na operačním systému Windows Vista a Windows 7 je doporučeno instalovat produkt do odlišné cesty, než je systémem Windows typicky předdefinována ( C:\Program Files\Atlas consulting\řízení PRODEJE ONLINE ). Tato skutečnost je dána specifiky bezpečnostních kritérií OS Windows Vista a Windows 7, 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 3

4 2. Instalace 2.1 Spuštění instalace Po vložení instalačního CD programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE do mechaniky nebo spuštění instalačního balíčku dostupného ke stažení na našich internetových stránkách otevřete obsah složky, a pro spuštění instalačního procesu spusťte soubor Setup.exe. Tím se zobrazí instalační průvodce programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. 2.2 Uživatelská instalace Instalace je proces, v jehož průběhu dojde ke zkopírování souborů z instalačního CD potřebných pro provoz produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na příslušném počítači včetně vytvoření složky a zástupců v nabídce Start. Délka instalace závisí zejména na rychlosti jednotky CD-ROM, druhu zvolené instalace, ale také na celkové rychlosti PC. Přibližná délka trvání celého instalačního procesu je 1 5 minut. Instalaci programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE můžete snadno spustit přímo z okna aplikace automatického spuštění (viz předchozí kapitola), stiskem tlačítka Instalovat/Aktualizovat produkt, případně pomocí souboru Setup.exe nacházejícího se na instalačním CD v kořenovém adresáři ( X:\Setup.exe, kde X označuje písmeno vaší CD-ROM jednotky) ATLAS consulting, spol. s r.o. 4

5 Začátek instalačního procesu Po spuštění instalace přes Setup.exe ve složce média dojde ke spuštění Průvodce instalací, který vás provede všemi následujícími kroky instalace. V prvním kroku jste instalačním programem přivítáni a seznámeni s verzí produktu, která bude instalována. Před zahájením instalace je doporučeno ukončit všechny právě spuštěné aplikace. Pokud jste si jisti, že můžete pokračovat, klepněte na tlačítko Další. Chcete-li instalační proces přerušit a vrátit se k němu později, můžete tak učinit klepnutím na tlačítko Storno.! Po celou dobu instalace budete moci v Průvodci využít tlačítek Další a Zpět pro pohyb mezi jednotlivými kroky instalace. K dispozici je také tlačítko Storno, které vám umožní v případě potřeby Průvodce instalací přerušit. Licenční ujednání & Informace Krok následující s sebou přináší potvrzení souhlasu s licenčním ujednáním. Před pokračováním si, prosím, pozorně přečtěte text licenčního ujednání. Toto Licenční ujednání je totožné s tím, jenž jste obdrželi v tištěné podobě zároveň s produktem. Pakliže s obsahem tohoto ujednání souhlasíte, můžete vybrat volbu Souhlasím s podmínkami Licenčního ujednání, čímž se zpřístupní tlačítko Další umožňující pokračovat v procesu instalace. Pokud si nyní nepřejete v instalaci pokračovat, můžete proces přerušit pomocí tlačítka Storno. K předchozí uvítací obrazovce se můžete vrátit klepnutím na tlačítko Zpět. Následuje okno Informace, kde jsou popsány jednotlivé typy instalací, a to vč. podrobného popisu součástí a postupu instalace. Prostudujte si tento text a pokračujte tlačítkem Dálší ATLAS consulting, spol. s r.o. 5

6 Text Licenčního ujednání 3. Tlačítka pro pohyb v průvodci instalací 2. Volby pro odsouhlašení licenční smlouvy Výběr cílové složky Další krok instalace produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE s sebou přináší volbu složky, do které bude program nainstalován. Standardně je instalačním programem nabízena cesta C:\AT- LAS consulting\řízení PRODEJE ONLINE. Při výběru cílového adresáře je zapotřebí mít na paměti, že jednotka, kam budou data kopírována, musí obsahovat dostatečné množství volného místa. Cesta může být buďto doplněna ručně, případně vybrána po klepnutí na tlačítko Procházet. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další, pro návrat k předchozímu kroku tlačítko Zpět. Stiskem tlačítka Storno průvodce instalací ukončíte Pole s instalační cestou programu 2. Tlačítko pro možnost změny instalační cesty 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 6

7 Volba součástí Tento krok průvodce instalací nabízí možnost zvolit, jaké součásti budou do počítače, konkrétně do vámi zvolené složky, instalovány. Nabízeno je několik typů instalace, i se součástmi, které budou taktéž instalovány (viz kapitola 1.2). U jednotlivých součástí jsou uvedeny jejich velikosti a výsledný požadovaný objem dat můžete nalézt ve spodní části. Pokud dojde k odebrání či zvolení dalších položek k instalaci, je automaticky zvolen typ Uživatelská instalace. Jste-li si jisti výběrem součástí, můžete pokračovat stiskem tlačítka Další Možnost zvolení typu instalace 3. Počet MB potřebných k instalaci 2. Seznam instalovaných součástí Volba programové skupiny & Další úlohy Krok následující s sebou přináší možnost zvolit, jaká programová skupina bude pro program ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE vytvořena v nabídce Start. Z této programové skupiny bude po dokončení instalace možné produkt spouštět, případně produkt odinstalovat. Instalační program automaticky nabízí vytvoření skupiny s názvem ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE přímo do nabídky Programy (případně Všechny programy). Pokud nechcete, aby byla programová skupina vytvořena, máte možnost označit volbu Nevytvářet složku v nabídce Start. Pro potvrzení vaší volby a pokračování v Průvodci klepněte na tlačítko Další. Tím bude zobrazen předposlední krok Další úlohy, kde můžeme zvolit, zda budou na ploše vytvořeni zástupci či nikoliv. Pro pokračování klikněte na tlačítko Další. Shrnutí údajů před zahájením instalace V následujícím kroku, tedy předtím, než bude zahájeno samotné kopírování souborů do počítače, vás průvodce instalací informuje o důležitých údajích, které byly v předchozích krocích instalace zadány. Je-li zapotřebí provést změny, je možno se vrátit ke všem předchozím krokům pomocí tlačítka Zpět. Pakliže jsou údaje v pořádku, můžete instalaci zahájit klepnutím na tlačítko Instalovat. Pomocí tlačítka Storno lze průvodce instalací ukončit ATLAS consulting, spol. s r.o. 7

8 Shrnutí možností zvolených v předchozích krocích 2. Tlačítko pro spuštění instalace Instalace produktu Nyní již probíhá samotná instalace programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE, v jejímž průběhu jsou do vašeho počítače kopírovány všechny součásti zvolené v předchozích krocích Průvodce instalací. Zároveň jsou vytvářeni zástupci v nabídce Start a operační systém je nastavován pro provoz programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. Instalační proces může být přerušen pomocí tlačítka Storno, což ovšem znamená ukončení instalace bez možnosti návratu k předchozím krokům Zobrazení průběhu instalace 2. Tlačítko pro ukončení instalace 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 8

9 ! 2.3 Instalace databázové podpory Firebird Databázovou platformou, kterou může program ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE využívat, je platforma Firebird. Instalace této platformy se spustí automaticky během lokální i síťové instalace, pokud již není na daném počítači nainstalována. Instalace Firebird je v anglickém jazyce! Úvodní obrazovka V prvním kroku jste seznámeni s verzí instalované podpory Firebird. Zde můžete pokračovat v instalaci pomocí tlačítka Next nebo instalaci ukončit stisknutím tlačítka Cancel. Licenční ujednání Firebird Nyní se zobrazí Licenční ujednání. Zde potvrďte volbou I accept the agreement souhlas s licenčními podmínkami a pokračujte stiskem tlačítka I Agree, případně Back pro vrácení se k předchozímu kroku, nebo Cancel pro ukončení instalace. Umístění instalace Firebird V tomto kroku instalace Firebird si můžete zvolit, kde se vytvoří složka databázové podpory. Je doporučeno provádět instalaci do přednastavené cesty. Umístění můžete změnit kliknutím na tlačítko Browse... a následným vybráním nebo ručním doplněním instalační cesty Pole s instalační cestou programu 3. Tlačítka pro pohyb v průvodci instalací 2. Tlačítko pro možnost změny instalační cesty 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 9

10 Výběr instalovaných komponent Nyní si můžete zvolit, které součásti Firebird se budou instalovat. Pokud nemáte zkušenosti s instalací Firebird, změňte pouze volbu Server components na Super Server binary a pokračujte dále pomocí tlačítka Next. Výběr instalovaných doplňků V posledním kroku instalace databázové podpory Firebird si můžete zvolit, zda spustit Firebird server jako službu nebo aplikaci, nebo zda budete chtít spouštět Firebird server vždy po spuštění počítače, a další systémová nastavení. Doporučujeme vám nechat všechny volby zatrženy ATLAS consulting, spol. s r.o. 10

11 Ukončení instalace Firebird Pokud proběhne instalace databázové podpory Firebird v pořádku, zobrazí se vám na konci instalace informace o tom, že instalace proběhla úspešně. Stisknutím tlačítka Finish instalaci potvrdíte a úspěšně dokončíte. 2.4 Síťová instalace Síťová instalace produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je realizována systémem server klient. V případě, že se nachází na vašem serveru jiný operační systém než Microsoft Windows, bude zapotřebí provést instalaci podobně jako v prostředí sítí peer-to-peer, tedy vyčlenit pracovní stanici, na níž bude nainstalováno ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE v části server. Ať už se jedná o instalaci na síťový server, či na klientskou stanici, je zapotřebí, aby ji prováděl uživatel s Administrátorským oprávněním. Komunikace mezi programem ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na serveru a klientskými instalacemi je zprostředkovávána protokolem TCP/IP přes port 4080, což předpokládá jeho bezproblémovou funkčnost. V případě, že máte na své síti potíže s provozem protokolu TCP/IP, bude zapotřebí protokol nejprve zprovoznit a povolit komunikaci na portu Instalace na server Instalaci produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na síťový server je zapotřebí provádět přímo na serveru, přičemž je prováděna podobně jako uživatelská instalace (viz kapitola 2.2). Volba součástí Změna oproti uživatelské instalaci nastává ve chvíli, kdy jsou voleny instalované součásti programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. Zde vyberte typ instalace Serverová část Možnost zvolení typu instalace 3. Počet MB potřebných k instalaci 2. Seznam instalovaných součástí 4. Tlačítka pro pohyb v průvodci instalací 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 11

12 2.4.2 Instalace na stanici (klientská část) Mají-li uživatelé příslušná oprávnění, mohou instalaci na svou pracovní stanici provádět také sami. Pro instalaci součástí ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE klientská část je zapotřebí přibližně 60MB volného místa na pevném disku příslušné stanice. Instalaci spustíte souborem Setup.exe. Tímto dojde ke spuštění průvodce instalací, který vám pomůže s instalací programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na vaši stanici. Celý instalační proces probíhá opět podobně, jako tomu bylo v případě obou instalací uvedených v předchozích kapitolách (kapitola 2.2. a 2.3.). Volba součástí Přes úvodní kroky průvodce instalací, tedy uvítání a výběr cílové složky, se dostáváte k jedinému odlišnému kroku instalátoru, kterým je volba součástí k instalaci. Oproti oběma dříve uvedeným instalacím je tento krok značně zjednodušen. Zvolte volbu Klientská část. Další možností je volba Uživatelská instalace a výběr jen příslušné komponenty potřebné pro běh aplikace na stanici. Doporučujeme však ponechat vybránu volbu Klientská část ATLAS consulting, spol. s r.o. 12

13 3. Registrace Registrace programu se provádí jen na straně serveru. Jako úplně první je zobrazeno uvítací okno Průvodce registrací, který bude vaším společníkem v průběhu celé registrace. Tento krok je společný pro všechny typy registrace. Chcete-li registraci programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE provést později, stiskněte tlačítko Storno, pro pokračování klepněte na tlačítko Dále. Následující krok Průvodce přináší výběr akce, kterou budete chtít provést. Registrace nově nainstalovaných součástí Pokud jste označili akci Registrace nově nainstalovaných součástí, pokračuje Průvodce k dialogu volby způsobu registrace a zadání nezbytných parametrů. Pakliže byla v prvním kroku Průvodce vybrána možnost zjištění nejvhodnějšího způsobu registrace, je navíc zobrazen dotaz, zda má být kontrola vaší sítě a připojení skutečně provedena. Po klepnutí na tlačítko Ano dojde k zahájení analýzy, tlačítko Ne proces zjištění přeruší a rovnou je zobrazen následující krok průvodce registrací. Jednotlivé druhy registrací jsou blíže popsány v kapitolách Přehled součástí a stavu registrací Volba Přehled součástí a stavu registrací slouží k provedení akce určené k získání informací o stavu aktuálně nainstalovaných či zaregistrovaných součástí. Automaticky by měl být vybrán typ naposledy prováděné registrace, proto pouze zkontrolujte, zda údaje souhlasí, a následně pokračujte klepnutím na tlačítko Dále. Pokud byla volba typu instalace nastavena správně, je nyní Průvodcem provedena analýza nainstalovaných licencí a kontrola stavu jejich registrací. Průběh analýzy můžete sledovat v okně Průvodce. Po jejím dokončení je automaticky zobrazen Seznam součástí a stavu registrací. Každá registrace zobrazená v seznamu může být hned v několika stavech. Je-li program ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE pouze nainstalován a doposud nebyl proveden žádný pokus o jeho registraci, je označen šedivou barvou a popsán textem Neexistující licence. Taková licence může být bez problémů zaregistrována. Dalším stavem, který zde může být zobrazen, je Neregistrovaná licence, který je označen ikonou obálky. Jedná se o licenci, která již byla dříve zaregistrována a následně odregistrována, případně registrace nebyla dokončena úspěšně. Pro takovouto registraci lze buďto využít volby Další akce / Obnova odregistrovaných součástí, anebo provést registraci zcela novou. Stav Platná registrace je zvýrazněn tučně a indikuje nainstalovanou a úspěšně zaregistrovanou aplikaci ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE, která může být bez jakýchkoli obtíží využívána. Program ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE s platnou registrací lze také bez potíží odregistrovat pomocí volby Další akce / Odregistrace součástí. Další situací, která však běžně nenastává, a ke které dochází zejména v důsledku nesprávné manipulace s produktem, je Poškozená registrace, kterou Průvodce označuje červeně. Indikovány mohou být nejrůznější příčiny poškození, ve většině případů lze pro obnovu poškozené licence použít volby Další akce / Obnova neplatných registrací. Vybráním licence a klepnutím na tlačítko Detail dojde k zobrazení dalších informací o dané registraci. Totožná akce může být vyvolána dvojitým poklepáním na řádek se zobrazenou licencí ATLAS consulting, spol. s r.o. 13

14 Další akce - Odregistrace součástí Odregistrace součástí slouží k odregistrování zaregistrovaných licencí programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE, například v případě potřeby přemístění produktu na jiný počítač. Další akce - Obnova odregistrovaných součástí V případě, že licenci odregistrujete, a následně potřebujete provést její opětovnou registraci, je možné s výhodou využít obnovy odregistrovaných součástí, která provede novou registraci programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE na základě Licenčního souboru, jež zůstal v programu zachován. Proces probíhá obdobně jako běžná registrace s tím rozdílem, že není vyžadován Licenční klíč, ani případné načtení Licenčních souborů. Další akce - Prodloužení platnosti Pokud jste produktem upozorněni na nutnost prodloužení platnosti určitého tématického okruhu, postačí zvolit Další akce / Prodloužení platnosti časově omezených licencí a dále postupovat jako v případě běžné registrace. Pro tuto operaci je zapotřebí Licenčního klíče prodlužujícího platnost vaší licence. Další akce - Obnova neplatných registrací Pokud z nějakého důvodu došlo k poškození vaší registrace, je ve většině případů možné takovou registraci obnovit. Postačí vybrat z nabídky Další akce / Obnova neplatných (poškozených) registrací a dále postupovat jako při běžné registraci. V průběhu obnovy není Průvodcem vyžadován ani Licenční klíč a ani načtení Licenčních souborů Možnost registrace nových součástí 5. Prodloužení časově omezených licencí 2. Přehled stavu registrací 6. Obnovení poškozených registrací 3. Volba pro odregistraci součástí 7. Volba pro zjištění nejvhodnějšího způsobu 4. Obnova odregistrovaných licencí registrace 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 14

15 3.1 Registrace přímým spojením (http) Jak již bylo uvedeno výše, je k registraci internetem zapotřebí Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem, a taktéž připojení k síti Internet. Je-li vámi využíváno připojení pomocí serveru Proxy, je také zapotřebí znát název a port Proxy serveru. Nastavení registrace Nejprve vás očekává nastavení registrace. V tomto případě tedy zvolte způsob registrace přímým spojením (http). V poli pro jméno licenčního serveru musí být uvedena adresa Licenčního serveru ATLAS consulting registrace.atlascon.cz. Tato adresa je průvodcem automaticky doplňována, nastane-li však případ, že vyplněna není, je nezbytné zapsat ji do tohoto řádku ručně. Jste-li majiteli běžného připojení k internetu, není zapotřebí do polí Proxy server a Proxy port cokoliv doplňovat. Pokud ovšem využíváte připojení pomocí Proxy serveru, je potřeba tyto údaje doplnit. Jsou-li tyto údaje nastaveny ve vlastnostech vašeho internetového prohlížeče, pak je také není zapotřebí doplňovat, jsou použity automaticky. V poli Umístění Vaší licence a registrace musí být uvedena cesta do složky bin v instalačním adresáři programu (standardně C:\Program Files\ATLAS consulting\řízení PRODEJE ONLINE\bin ). Pokud tato cesta není zvolena, případně není správná, můžete ji vybrat po stisku tlačítka ATLAS consulting, spol. s r.o. 15

16 Zadání licenčního klíče V dalším kroku registrace jste průvodcem vyzváni k zadání svého Licenčního klíče. Tento licenční klíč je rozdělen na tři části oddělené pomlčkami, může obsahovat jak velká, tak malá písmena, ale zároveň i další běžně používané znaky (např. F5Y$xF-aj%Kw2-2M232S). Při opisování, prosím, dbejte na přesné znění Licenčního klíče. Po správném přepsání Licenčního klíče tiskněte tlačítko Dále. Volba registrovaných součástí Následující krok Průvodce registrací přináší volbu součástí, které budou registrovány. Seznam obsahuje licence, jejíž registraci je možno provést na základě zadaného Licenčního klíče ATLAS consulting, spol. s r.o. 16

17 Průběh registrace V tuto chvíli probíhá spojení s Licenčním serverem ATLAS consulting a registrace produktu. Délka tohoto kroku je závislá zejména na rychlosti vašeho připojení k internetu a může se pohybovat v rozmezí 5-30 vteřin. Dokončení registrace Nyní jste Průvodcem informováni o úspěšnosti registrace. Po klepnutí na tlačítko Dokončit dojde k uzavření Průvodce registrací, program ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE bude aktivován a připraven k použití. 3.2 Registrace přímým spojením (tcp/ip) Registrace přímým spojením (tcp/ip) je alternativou k registraci http s rozdílem, že komunikace s licenčním serverem ATLAS consulting neprobíhá pomocí protokolu http, ale na TCP portu Z této skutečnosti vyplývá požadavek na průchodnost komunikace na tomto portu. V případě, že využíváte brány firewall, ať už na serveru nebo na vaší stanici, je zapotřebí povolit komunikaci na tomto portu. Je zapotřebí mít na paměti, že novější verze Windows obsahují bránu firewall, která ve výchozím stavu automaticky blokuje komunikaci na tomto portu. Nastavení, průběh registrace V případě typu registrace přímým spojením (tcp/ip) je nastavení totožné jako u registrace pomocí http popsané v předchozí kapitole. Jediným rozdílem je absence polí pro doplnění názvu a portu Proxy serveru. 3.3 Registrace webovou službou Registrace webovou službou je určena pro majitele připojení k internetu, jejichž komuni ATLAS consulting, spol. s r.o. 17

18 kace na TCP portu 4061 je zamezena a zároveň nemají k dispozici údaje pro přístup k Proxy serveru. Webové služby je zároveň možné využít pro urychlení procesu ové registrace. Pokud zadáte adresu do vašeho internetového prohlížeče, je nejprve zobrazena možnost výběru jazyka. Tato stránka je zobrazena pouze v případě, že na stránky přistupujete z prohlížeče. Pokud vyvoláte okno webové služby přímo z aplikace, je krok výběru jazyka vynechán. Nastavení registrace Pokud se tedy rozhodnete zaregistrovat produkt pomocí webové služby, zvolte v průvodci způsob registrace webová služba. Podobně jako v předchozích případech, je zapotřebí mít doplněnu adresu licenčního serveru registrace.atlascon.cz v poli Jméno. Dále se zde nabízí možnost výběru, zda budou stránky webové služby otevřeny v interním okně vyvolaném průvodcem registrací, anebo zda stránku otevíráte výše popsaným způsobem v okně internetového prohlížeče. Nastavení týkající se typu instalace je opět totožné jako u předchozích způsobů registrace. Bližší popis naleznete v kapitole 3.1. Jakmile je nastavení dokončeno, můžete pokračovat stiskem tlačítka Další. Zadání licenčního klíče V následujícím kroku Průvodce registrací může dojít k dvojí situaci v závislosti na předchozí učiněné volbě. Buďto bude Průvodcem automaticky vyvoláno okno webové služby, které poté aktivně spolupracuje s oknem Průvodce registrací (viz obrázek), anebo je zapotřebí ručně otevřít stránky webové služby v internetovém prohlížeči. Ať už tedy využijete kteréhokoli z obou zmíněných způsobů, je v následujícím kroku zapotřebí doplnění Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem. Stažení licenčních souborů V následujícím kroku jste již na základě zadaného licenčního klíče přihlášeni k interaktivní webové službě a zobrazen je přehled zakoupených licencí, které jsou vám na licenčním serveru k dispozici. V záhlaví stránky jste informováni o skutečnosti, na koho jsou licence zakoupeny a zároveň o svém zákaznickém čísle (ID). První tabulka přináší informace o licencích, které se váží na zadaný licenční klíč, a druhá tabulka obsahuje případný seznam zbývajících licencí k dalším produktům, případně k jiným licenčním klíčům. V tabulce licenčních souborů příslušných zadanému klíči nyní klepněte na hypertextový odkaz u požadovaných tématických okruhů. Dojde k vyvolání dialogu internetového prohlížeče pro uložení souboru na pevný disk. Vyberte libovolné umístění a nechte soubor uložit ATLAS consulting, spol. s r.o. 18

19 Před přikročením k následujícímu kroku průvodce registrací je zapotřebí provést umístění uloženého licenčního souboru k produktu. Za tímto účelem se v okně Průvodce nachází tlačítko Umístit soubory k produktu, po jehož stisknutí je vyvoláno okno pro výběr souborů. Vyberte tedy nejprve umístění, kam byl soubor uložen, následně označte přímo daný licenční soubor a klepněte na tlačítko Otevřít. O úspěšnosti načtení souboru jste informování hlášením. Nyní je možné v libovolném z obou oken klepnout na tlačítko Dále. 1. ŠKOLITEL ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE N/2 Zadání registračních/odregistračních klíčů! Další krok registrace přináší v okně Průvodce volbu registrovaných součástí. V seznamu jsou zobrazeny pouze ty licence, jejichž licenční soubory jste v předchozích krocích umístili k produktu. V tuto chvíli postačí pouze označit licenci, kterou si skutečně přejete registrovat, a v okně Průvodce registrací následně klepnout na tlačítko Dále. V tomto kroku nesmí být použito tlačítko Dále v okně webové služby! Ihned po klepnutí na tlačítko Dále jsou v okně Průvodce zobrazeny registrační klíče, které jsou automaticky přeneseny do čekajícího okna webové služby. V tuto chvíli postačí pouze klepnout na tlačítko Dále již v kterémkoli z obou oken. Pokud je s oknem webové služby pracováno v externím prohlížeči, je potřeba kódy přenést ručně pomocí schránky Windows ATLAS consulting, spol. s r.o. 19

20 Převzetí potvrzovacích klíčů V kroku následujícím je v okně webové služby na základě registračního klíče vygenerován klíč potvrzovací a opět automaticky přenesen do okna Průvodce registrací. Shodují-li se klíče v obou oknech, může být registrace dokončena po klepnutí na tlačítko Dále. Podobně jako v kroku předchozím, je-li využíváno externího okna prohlížeče, musí být potvrzovací klíč přenesen ručně. Dokončení registrace V případě, že je webová služba otevřena v interním okně průvodce registrací, je nyní okno služby uzavřeno a zobrazen výsledek dokončení registrace. Pokud bylo pracováno v externím okně prohlížeče, pak je navíc zobrazena stránka s informací o dokončení průběhu registrace či odregistrace. 3.4 Registrace em Pokud tedy nastala situace, kdy jste připojeni k internetu, ovšem váš poskytovatel připojení blokuje komunikaci pomocí portu 4061, nemáte možnost využít komunikace na protokolu http, nebo je správcem sítě zamezeno stahování souborů z internetu, je zapotřebí provést registraci em. Předtím, než budete moci tuto registraci provést, je nezbytné kontaktovat Linku zákaznické podpory (nejlépe em), odkud vám na základě vašeho licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem, bude zaslán licenční soubor nezbytný pro provedení ové registrace. Nastavení registrace Jakmile máte licenční *.ALF soubor uložený na svém pevném disku, můžete začít provádět ovou registraci. Dále se zde nabízí volba, zda má být s registračními kódy vygenerován přímo do okna vašeho výchozího poštovního klienta (některými klienty není podporováno), nebo má být jen zobrazeno okno s textem, který pak sami zkopírujete a odešlete. V poli Umístění Vaší licence musí být uvedena cesta do složky bin v instalačním adresáři programu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE (standardně C:\ATLAS consulting\řízení PRODEJE ONLINE\ bin ). Pokud tato cesta není zvolena, případně není správná, můžete ji vybrat po stisku tlačítka ATLAS consulting, spol. s r.o. 20

21 Nyní je zapotřebí klepnout na tlačítko Načíst soubory pro offline registraci. Zobrazí se okno, v němž budete moci vybrat umístění, kam jste uložili licenční soubory *.ALF z u, který vám byl Linkou zákaznické podpory odeslán. Jsou-li licenční soubory vybrány, stiskněte tlačítko Otevřít. Průvodce registrací vás informuje o skutečnosti, že licenční soubory byly úspěšně načteny. Po potvrzení hlášení, stisknutím tlačítka OK, můžete v Průvodci registrací klepnout na tlačítko Dále. Volba registrované součásti Volba součástí registrace probíhá shodně jako v případě registrace internetem uvedené v kapitole 3.1 nebo 3.2 Odeslání u s registračními kódy V tuto chvíli je nezbytné provést odeslání registračních kódů k ověření prováděné registrace. Automaticky dojde k otevření vašeho poštovního klienta a bude vytvořena nová ová zpráva k odeslání na adresu Nyní je zapotřebí zprávu odeslat a vyčkat odpovědi, která bude obsahovat potvrzovací kód. Jakmile jste obdrželi ovou odpověď, zkopírujte celé řádky s potvrzovacími kódy, včetně pořadových čísel, do schránky a následně je vložte do okna Průvodce registrací. Je-li potvrzovací kód vložen do okna Průvodce registrací, můžete klepnout na tlačítko OK, čímž dojde k provedení registrace zvolených tématických okruhů. Klepnutím na tlačítko Storno registraci ukončíte a celý předcházející proces (včetně odeslání registračního kódu) bude nezbytné provést později ATLAS consulting, spol. s r.o. 21

22 Dokončení registrace Tímto je ová registrace produktu ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE úspěšně dokončena a podobně, jako v případě ostatních typů registrace, jste o této skutečnosti informováni Průvodcem. Po klepnutí na tlačítko Dokončit je Průvodce registrací uzavřen a ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE připraven k použití. 3.5 Telefonická registrace Pokud nedisponujete ve vaší společnosti připojením k internetu, je tady pro vás možnost registrace tématických okruhů pomocí telefonu. Předtím, než budete tuto registraci moci provést, je zapotřebí kontaktovat Linku zákaznické podpory. Na základě vašeho Licenčního klíče, který jste obdrželi zároveň s produktem, vám budou alternativním způsobem (poštou, atp.) odeslány licenční soubory, které jsou pro registraci nezbytné. Nastavení registrace Pro možnost registrace po telefonu je nutné v nastavení Průvodce registrací zvolit způsob registrace telefonicky. Pole pro jméno licenčního serveru je v případě telefonické registrace neaktivní. Nyní je zapotřebí klepnout na tlačítko Načíst soubory pro offline registraci. Zobrazí se okno, v němž budete moci vybrat umístění, kam jste uložili licenční soubory *.ALF, které vám byly Linkou zákaznické podpory zaslány vámi zvoleným způsobem. Jsou-li licenční soubory vybrány, stiskněte tlačítko Otevřít. Průvodce vás informuje o skutečnosti, že licenční soubory byly úspěšně načteny (shodně jako v předchozí kapitole). Po potvrzení hlášení, stisknutím tlačítka OK, můžete v Průvodci registrací klepnout na tlačítko Dále. V případě, že chcete odložit registraci na později, ukončíte Průvodce stiskem tlačítka Storno. Volba registrované součásti Volba součástí registrace probíhá shodně jako v případě ostatních typů registrace. Bližší popis naleznete například v kapitole 3.1. Výměna registračních klíčů Po potvrzení licence k registraci Průvodce zobrazí okno obsahující klíč, který se skládá ze čtyř částí. V záhlaví tohoto okna je zobrazen registrovaný okruh. Nyní se dostáváte do chvíle, kdy je nezbytné pro další postup kontaktovat Linku telefonických registrací dostupnou na telefonním čísle ATLAS consulting, spol. s r.o. 22

23 Tento klíč je zapotřebí operátorovi Linky telefonických registrací nahlásit PŘESNĚ, tedy s rozlišením velkých i malých písmen a také včetně symbolů. Jakmile je klíč nadiktován a pracovníkem potvrzena jeho správnost, můžete toto okno potvrdit klepnutím na tlačítko OK. Tímto dojde k uzavření okna s vaším klíčem a namísto něj je zobrazeno okno nové, se čtyřmi prázdnými řádky, do nichž je nutno doplnit registrační klíč, jež vám telefonicky nadiktuje zmíněný pracovník linky telefonických registrací. Doplňování registračního klíče je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost. Jsou-li vyplněny všechny části registračního klíče, můžete jej potvrdit stiskem tlačítka OK. Dokončení registrace Pokud byly registrační kódy správně zadány, je nyní registrace okruhů kompletní a o úspěšnosti procesu registrace jste informování v posledním kroku Průvodce. Došlo-li při zadávání některého z registračních klíčů k chybě, je tato skutečnost zobrazena v okně dokončení registrace a celý proces výměny daného klíče bude zapotřebí provést znovu. Klepnutím na tlačítko Dokončit Průvodce registrací uzavřete.! Důležité upozornění! Ať už registrujete přímým spojením, webovou službou, em či telefonicky, je zapotřebí mít na paměti, že nyní jsou vaše licence přemístěny z Licenčního serveru do stávající instalace, a proto není možné adresář programu mazat, přejmenovávat, nebo s instalací jakkoli manipulovat. Každá ze zmíněných operací má za následek poškození vašich stávajících licencí a následnou nefunkčnost produktu. Před jakoukoli manipulací s programem ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je vždy nezbytné provést odregistraci programu! 4. Server Aplikace SERVER ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je program pro správu a nastavení serverové části aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. Okno pro správu serveru je možné otevřít dvojklikem na ikonu serveru v trayi (ikony vedle hodin). 1. Ikona pro otevření okna pro správu serveru ATLAS consulting, spol. s r.o. 23

24 Okno pro správu serveru je primárně koncipováno po jednotlivých záložkách. Jednotlivé záložky okna jsou následující: Nastavení - na této záložce se nastavují jednotlivé parametry serveru jako je port, název souboru pro logování a hlavně je zde možnost nastavit jednotlivé databáze. Jednotlivé hodnoty v seznamu je možné upravit dvojklikem na parametr a následnou úpravou hodnoty. Klienti - záložka obsahuje přehled připojených klientů vč. doplňkových informací jako je např. IP adresa, ze které se připojili atd. Protokol - ve stromové struktuře po dnech a hodinách jsou zde vypsány jednotlivé příkazy, operace a odpovědi serveru. Licence - seznam zaregistrovaných licencí, vč. doplňkových informací jako je platnost, max. počet připojených uživatelů atd.. Ve spodní části se pak nachází tlačítko pro spuštění registračního průvodce. 4.1 Připojení databáze K vytvoření nové databáze je potřeba otevřít okno správy serveru (dvojklik na ikonu serveru v tray). V nově otevřeném okně SERVER ŘIZENÍ PRODEJE ONLINE na záložce Nastavení následně kliknete na tlačítko pro přidání nové databáze v horní části okna ATLAS consulting, spol. s r.o. 24

25 Po kliknutí na tlačítko pro přidání databáze se objeví nové okno k zadání parametrů pro připojení k databázi. V tomto okně je potřeba vyplnit tyto parametry pro připojení k Firebird databázi: Alias - název databáze, který se bude zobrazovat v aplikaci ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE Počítač - název počítače či IP adresa (může být i locahost) Port - port, na kterém běží Firebird databáze - ve výchozím stavu 3050, možno vepsat i alias definovaný v hosts k portu. Umístění - absolutní cesta k FDB souboru - lokální cesta z pohledu nastaveného počítače (počítače definovaného v poli Počítač). Možno vybrat soubor FDB pomocí procházení adresářů tlačítkem.... Po vyplnění všech parametrů proveďte test spojení tlačítkem Test připojení. Tím se zobrazí dialog pro zadání uživatelského jména a hesla pro připojení k databázi (ve výchozím stavu pro Firebird je uživatel SYSDBA a heslo masterkey ). Po zadání správného jména a hesla se zobrazí dialogové okno s výsledkem pokusu o připojení k databázi. Pokud je připojení úspěšné, je možné nastavení uložit tlačítkem OK a nové připojení k databázi se vám zobrazí v seznamu definovaných databází v přehledu. 4.2 Úprava nastavení databáze U již přidaného připojení k databázi lze provést úpravu nastavení, a to tak, že kliknete na databázi v seznamu připojených databází a následně kliknete na tlačítko Upravit vybranou databázi. Tím se vám zobrazí stejné dialogové okno jako v případě přidaní nové databázi (4.1) s tím, že můžete změnit 2014 ATLAS consulting, spol. s r.o. 25

26 parametry pro připojení. V případě, že není vybrána žádná databáze v seznamu, je tlačítko pro úpravu připojení k databázi zašedlé - neaktivní. 4.3 Odstranění databáze Pokud chcete odstranit databázi ze seznamu připojených databází, tak kliknete na příslušnou databázi v seznamu a následně kliknete na tlačítko Odstranit vybranou databázi. Tím bude zobrazeno dialogové okno pro potvrzení odebrání. Tlačítko je aktivní jen v případě, že je vybrána databáze v seznamu. 5. Klient 5.1 Správce databází Nastavení připojení k serveru na straně klienta se provádí přes okno správce databází. Toto okno je možné otevřít i bez nutnosti přihlášení do aplikace, a to tak, že okno pro přihlášení se zavře křížkem a následně se klikne na tlačítko Databáze. Tím se otevře okno Správa databází. V tomto okně je možné přidávat, upravovat a odebírat databáze. Provést export či import nastavení či provést test spojení. Po provedení změn je potřeba nastavení uložit tlačítkem Uložit ATLAS consulting, spol. s r.o. 26

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více