Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium v zahraničí. Erasmus 2015/2016 Informační seminář 25. 2. 2015"

Transkript

1 Studium v zahraničí Erasmus 2015/2016 Informační seminář Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Vedoucí zahraničního oddělení, institucionální koordinátor Erasmus +

2 Harmonogram INFO semináře Studium v zahraniční na VŠCHT Praha Erasmus+: Erasmus podmínky výjezdu Praktický průvodce: Jak se přihlásit na Erasmus 2015/2016? Důležité termíny Zkušenosti studentů ESC/ESN

3 Studium v zahraničí na VŠCHT Praha -1 NOVÉ WWW STRÁNKY VŠCHT Praha Studium Studium v zahraničí AIA akademická informační agentura (VŠ stipendia - výzvy) DZS Dům zahraniční spolupráce (programy pro mobilitu jednotlivců: ERASMUS+, CEEPUS, AKTION, AMVIA, Norské fondy a fondy EHP)

4 Studium v zahraničí na VŠCHT Praha -2 ATHENS (týdenní intenzivní kurzy - jaro, podzim) Společné diplomy a společné studijní programy (EM3E, IMETE, EUDIME) a stipendia Dvojí diplomy - Francouzská ambasáda, Německá ambasáda.. atd.)

5 Studium v zahraničí na VŠCHT Praha -3 Meziuniverzitní dohody (Rusko, Vietnam) ERASMUS 2015 Pouze PhD studenti, kontaktovat ZO Tomsk Polytechnic University Tomsk Rusko Hanoi University of Science Hanoj Vietnam Hanoi University of Pharmacy Hanoj Vietnam Quang Binh University Dong Hoi Vietnam Le Quy Don University Hanoj Vietnam Ton Duc Thang University Ho Či Minovo Město Vietnam Vietnam University of Traditional Medicine Hanoj Vietnam Ho Chi Minh University of Food Industry Ho Či Minovo Město Vietnam

6 Erasmus+: Erasmus Erasmus+ : nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu mládež a sport v rámci H2020 ( ). KA1 vzdělávací mobility jednotlivců (studenti, zaměstnanci) KA2 strategická partnerství KA3 podpora reforem a vzdělávací politiky Programové země + partnerské země (mimo EU od r. 2017)

7 Erasmus+: Erasmus - KA1 Cíle: - Zvyšování znalostí a dovedností populace v EU - Podpora osobního rozvoje studentů - Zvýšení zaměstnatelnosti - Podpora smyslu evropského občanství - Posílení internacionalizace ve vzdělávání - Usnadnění přechodu mezi vzděláváním a trhem práce

8 Erasmus+: Erasmus - KA1 Možnosti výjezdu - obecně: Studijní pobyty (3-12 měsíců) Pracovní stáže (2-12 měsíců) Pozn. 1: V každém studijním cyklu (bakalářském, magisterském, doktorském) je možno vyjet opakovaně až na 12 měsíců.

9 Erasmus - VŠCHT Možnosti výjezdu VŠCHT Praha 2015/2016: Bc. studijní pobyt 3 6 měsíců Mgr. studijní pobyt 3 6 měsíců (pracovní jazyk - AJ) studijní pobyt 3 12 měsíců (ostatní jazyky) pracovní stáž 2 6 měsíců Ph.D. pracovní stáž 2 12 měsíců

10 Erasmus+: Programové země Skupina č. 1 č. 2 č. 3 Země Dánsko, Irsko, Francie, Itálie, Rakousko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Lichtenštejnsko, Norsko Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Kypr, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Island, Turecko Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Makedonie (FYROM) * Švýcarsko NENÍ programovou zemí pro r. 2015/2016

11 Erasmus+: Financování Skupina Studijní pobyt Pracovní stáž č č č * Sociální stipendium ** Stipendium pro studenty se specifickými potřebami

12 Podmínky výjezdu 2015/ ) Student VŠCHT Praha (v akreditovaném studijním programu) a v okamžiku odjezdu musí mít a) ukončený 1r. BSP a b) řádný zápis do následujícího ročníku studia. 2) Dobrý prospěch (do 2,0 za předchozí rok a také předchozí studijní cyklus).

13 Podmínky výjezdu 2015/ ) Náplň studijního pobytu či praktické stáže musí odpovídat studijnímu programu pobyt v zahraničí je součást studia - připravuje/vyhledá student sám 4) Zapsáno 30 ECTS v LA - learning agreementu (studijní smlouvě) z čehož musí být 20 ECTS z odborných předmětů odpovídajících studijnímu programu na VŠCHT Praha. 5) Prokázané jazykové znalosti

14 Kritéria výběru Na ak. rok 2015/2016 plánováno 70 studentských výjezdů: 1) 1) Studijní výsledky 2) 2) Motivace a vlastní příprava studenta 3) 3) Nalezení odpovídajícího studijního programu na zahraniční universitě 4) 4) Jazykové znalosti (uznávané zkoušky aj.) 5) 5) Aktivní činnost ESN/ESC

15 Jak se přihlásit na Erasmus 2015/2016? Výběr univerzity/pracoviště Formuláře a jejich správné vyplnění Financování Důležité termíny o Odevzdání přihlášky o Jazykové pohovory Ostatní o ERASMUS afternoon o Předodjezdový seminář

16 ERASMUS kód VŠCHT Praha: CZ PRAHA01 Výběr university -1 1) NOVÉ WWW STRÁNKY : VŠCHT Praha Studium Studium v zahraničí ERASMUS + Partnerské univerzity (.xls) PLATNÉ SMLOUVY stupně studia, pracovní jazyk Země Univerzita Erasmus kód Obor úroveň studia webové stránky jazyk výuky A Rakousko Microbilogy, Biochemistry N, A Technische Universität Graz A GRAZ02 P,D Chemistry Universität für Bodenkultur Wien A WIEN03 Food processing U,P,D N, A BE Belgie Université catholique de Louvain (UCL) B LOUVAIN01 Engineering P F, A Karel de Grote-Hogeschool B ANTWERP59 Chemical engineering and U,P process vlámština, A Natural Sciences, mathematics and statistics A Engineering, manufacturing and construction B LEUVEN01 Katholieke Universiteit Leuven Agriculture, forestry, U,P,D fisheries and veterinary Universiteit Gent B GENT01 Earth Science P vlámština, A

17 ERASMUS kód VŠCHT Praha: CZ PRAHA01 Výběr university - 2 2) WWW STRÁNKY zvolené zahraniční univerzity Nabídka kurzů (Erasmus/Ex-change students) Jazyk výuky Vlastní formuláře Termíny Informace o ubytování Jazykové požadavky 3) Předchozí ZKUŠENOSTI STUDENTŮ 4) Infostánek Zahraniční oddělení B119!!!!!!! ERASMUS AFTERNOON 18. březen 2015 Respirium!!!!!!

18 ERASMUS kód VŠCHT Praha: CZ PRAHA01 Výběr pracoviště 1) Dle tématu diplomové práce či disertační práce 2) Dle doporučení školitele 3) Universita, výzkumná organizace, firma zabývající se výzkumem

19 VŠCHT Praha Studium Studium v zahraničí ERASMUS + Formuláře Formuláře - studijní pobyt 1) Elektronická přihláška 2) Papírová přihláška (Application form) 3) Mobility on line (přihláška + vložení dokumentů) 4) Studijní dohoda (Learning agreement for studies) 5) Výpis zkoušek 6) Dohoda o uznání studia (až před odjezdem) 7) Finanční dohoda (až před odjezdem) 8) Pojištění léčebných výloh (doporučujeme +úraz,+odpovědnost) Pokud má zahraniční universita své formuláře je nutné je také vyplnit a odeslat. Kopii poté odevzdat na Zahraničním oddělení.

20 VŠCHT Praha Studium Studium v zahraničí ERASMUS + Formuláře Formuláře praktická stáž 1) Elektronická přihláška 2) Papírová přihláška (Application form) 3) Mobility on line (přihláška + vložení dokumentů) 4) Studijní dohoda (Learning agreement for traineeship) 5) CV a motivační dopis 6) Dohoda o uznání studia (až před odjezdem) 7) Pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost) 8) Finanční dohoda (až před odjezdem)

21 Elektronická přihláška - vyplnit on-line

22 Papírová přihláška - v tištěné formě na Zahraniční oddělení, - v pdf vložit do Mobility on-line

23 Learning agreement for studies/traineeship - Pouze sekce Before the mobility (3 strany) - 1 x student, 1x zahraniční oddělení, 1x partnerská organizace - v tištěné formě na Zahraniční oddělení, - v pdf vložit do Mobility on-line PODPISY!!!!

24 Odpovědné osoby Institucionální koordinátor: Ing. Iva JEBAVÁ, Ph.D. Kontaktní osoba: Petra VOJNOVIČOVÁ, M.A. Odpovědné osoby - studijní pobyty proděkani FCHT Doc. Ing. Pavel NOVÁK, Ph.D FTOP Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. FPBT Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. FCHI Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D. Odpovědné osoby praktické stáže proděkani nebo vedoucí diplomových/disertačních prací

25 Ostatní dokumenty: Výpis zkoušek - výpis známek v anglické verzi (poskytují děkanáty) - dodatek k diplomu (Diploma supplement) Bc., Ing. CV (praktická stáž) - max. 1 strana Motivační dopis (praktická stáž) - max. 1 strana Potvrzení o jazykové znalosti - požadovaná úroveň (B1) B2 - certifikát či přezkoušení na katedře jazyků - před odjezdem on-line test a povinný on-line kurz pokud není dosažena požadovaná úroveň B2 - v tištěné formě na Zahraniční oddělení, - v pdf vložit do Mobility on-line

26 Mobility-online VŠCHT Praha Studium Studium v zahraničí ERASMUS + Formuláře Nový on-line systém (letos v testování) Link https://www.service4mobility.com/europe/application?id entifier=praha01&sprache=en&kz_bew_pers=s&kz_b ew_art=out&aust_prog=sms Přihláška přes login sítě VŠCHT Infomail s linkem na Mobility-online Přehled a postupné doplňování (před, během a po ukončení pobytu)

27 Mobility-online SMS studijní pobyt SMP praktická stáž

28 Mobility-online 30 ECTS

29 Před odjezdem Dohoda o uznání studia studijní pobyt (potvrzení děkanátu a proděkana) praktická stáž (podpis školitele,/vedoucího ústavu a proděkana) Jazykový test on-line jazykový test OLS Finanční dohoda podpis po dodání všech dokumentů ve správné a kompletní formě

30 Ostatní informace Ubytování přijímací instituce (info www), samostatně Finance - výše stipendia - dle cílové destinace - je však možno žádat o: - Sociální stipendium - Stipendium pro studenty se specifickými potřebami - výplata stipendia po uzavření finanční dohody - Účet EUR - povinný - Před odjezdem - Vždy 1 týden v měsíci v úředních hodinách - Splátka č.1 70 % přiznaného stipendia před výjezdem - Splátka č.2 20 % přiznaného stipendia před výjezdem - Splátka č.3 10 % přiznaného stipendia po příjezdu a doložení všech požadovaných dokumentů a splnění povinností

31 Důležité termíny Zahájení přijímání přihlášek (elektronická, papírová, Mobility Tool) XY. Y Jazykové přezkoušení na katedře jazyků (AJ -tabulka, nástěnka Katedry jazyků) ERASMUS afternoon Respirium setkání studentů, pomoc s výběrem univerzity Uzavření přihlášek na ak.r. 2015/2016 (elektronická, papírová, Mobility Tool) odevzdání všech dokumentů pro výjezd do Švédska, Dánska, Holandska, Norsko (ZS)!!!! On-line přihlášky a termíny přijímacích universit! pohovory s proděkany na Zahraničním oddělení odevzdání všech dokumentů pro výjezd pro výjezdy do ostatních zemí (ZS)!

32 Předodjezdový seminář Co Vás čeká? Během semináře budeme používat metody neformálního vzdělávání, takže nečekejte suchopárnou přednášku, ale diskuse, výměnu zkušeností, simulační hry či práci ve skupinkách. Můžete se těšit na tato témata: Co chci od Erasmu proč že to tam vlastně jedu? Interkulturní učení příprava na jinou kulturu, adaptace na prostředí, kulturní šok Skupinová spolupráce, komunikace Osobní zkušenosti bývalých Erasmus studentů Navázání kontaktů s ostatními a třeba i něco navíc

33 Kdo mi pomůže? Zahraniční oddělení Budova B, 1.patro, č. dv. B119 Petra VOJNOVIČOVÁ, M.A. ESC Erasmus Student Club Každý čtvrtek 16:00-17:00 Budova B Boční schodiště X nástavba Místnost X23

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz

SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016. 8. 4. 2015 ozs@vse.cz SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY BAKALÁŘSKÉ 2015-2016 8. 4. 2015 ozs@vse.cz Ing. Dana BRÁZDOVÁ Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE Ing. Jana Kašná ERASMUS+ Všechny země výjezdu mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko

Více

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS

Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Vzdělávací program EU SOCRATES - ERASMUS Mobilita studentů Petra Němečková, Národní agentura Socrates 11.5.2006 Podprogram ERASMUS součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU

PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU PŘEHLED INFORMAČNÍCH ZDROJŮ O STUDIU A PRÁCI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU Jako občané Evropské unie máme právo žít, pracovat a studovat v jiné zemi EU. S tím souvisejí i základní práva, která jako občané

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám.

Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii. www.icm.cz. Informační centrum pro mládež. Senovážné nám. Průvodce absolventa světem práce a studia v ČR a Evropské unii Informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Možnosti pro absolventa SŠ INFORMAČNÍ

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti,

Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, tento e-mail se týká studia v zahraničí prostřednictvím programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus. Cílem tohoto programu,

Více

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6

Více

NOVINKY v programu ERASMUS+:

NOVINKY v programu ERASMUS+: Vážení studenti, je nejvyšší čas zamyslet se nad studiem v zahraničí a to prostřednictvím programu ERASMUS+, nástupce dobře známého Erasmu. Nově program Erasmus+ nabízí několik zajímavých inovací, které

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10

Europass 2. Kdo může Europass využívat a kde se s ním setkáte 4. Europass životopis 6. Europass jazykový pas 8. Europass mobilita 10 Vážení čtenáři, každá zahraniční zkušenost, ať už v podobě brigády, stáže nebo přímo zaměstnání, je dobrou životní zkušeností, která zvýší Vaše šance při uplatnění na trhu práce nebo při Vašem dalším studiu.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více